Publications of the selected author
1

Title:
Wstęp do nauki finansów
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996
Physical description:
285, [1] s.: il.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0507-4
Nr:
2168282185
textbook
2

Title:
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168262630
article
3

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 376, 394, 410
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168252162
journal / series editorial
4

Title:
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993) , s. 73-83. - Summ.
Nr:
2168252154
article
5

Title:
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993) , s. 59-70. - Summ.
Nr:
2168262254
article
6

Title:
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992) , s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991
Nr:
2168343107
article
7

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 393
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Nr:
2168238770
journal / series editorial
8

Title:
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 47-55
Series:
(Seminar Papers ; no. 13)
Nr:
2168339737
chapter in conference materials
9

Title:
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1992
Physical description:
246 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-76-4
Nr:
2168248776
monograph
10

Title:
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267
Nr:
2168275921
varia
11

Title:
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168229178
article
12

Title:
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
38 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168292101
academic script
13

Author:
Cisse Fode Momo
Title:
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1990
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/417
Nr:
2168308927
doctoral dissertation
14

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989) , s. 101-103
Nr:
2168223624
review
15

Title:
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989) , s. 47-60. - Rez., summ.
Nr:
2168263214
article
16

Title:
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988) , s. 15-23. - Summ., rez.
Nr:
2168225492
article
17

Title:
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988) , s. 61-77. - Summ., rez.
Nr:
2168262484
article
18

Title:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1987
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339731
textbook
19

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333351
varia
20

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 255-264
Nr:
2168332239
chapter in conference materials
See main document
21

Title:
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986) , s. 42-55. - Summ., rez.
Nr:
2168224342
article
22

Title:
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
144 s.; 24 cm
Nr:
2168345700
book
23

Title:
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168243182
article
24

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333347
varia
25

Author:
Title:
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/495
Nr:
2168309977
doctoral dissertation
26

Title:
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
250 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/909
Nr:
2168314607
doctoral dissertation
27

Title:
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985) , s. 111-126. - Rez., summ.
Nr:
2168236552
article
28

Title:
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246752
article
29

Title:
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985) , s. 35-46
Nr:
2168231752
article
30

Title:
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych
Source:
Finanse. - R. 34, nr 2 (1984) , s. 30-39
Nr:
2168366856
article
31

Title:
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych
Source:
Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA] - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984, s. 1-23
Nr:
2168244882
chapter in conference materials
See main document
32

Title:
Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych
Source:
Finanse. - R. 34, nr 10 (1984) , s. 23-30
Nr:
2168366858
article
33

Author:
Title:
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/802
Nr:
2168312971
doctoral dissertation
34

Author:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Title:
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 147-160
Nr:
2168221538
article
35

Title:
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983) , s. 15-36. - Rez., summ.
Nr:
2168230800
article
36

Author:
Tadeusz Burzyński
Title:
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/500
Nr:
2168309881
doctoral dissertation
37

Title:
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
128 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345046
textbook
38

Title:
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Rolnicza, 1982
Physical description:
16 s.; 24 cm
Nr:
2168346376
academic script
39

Title:
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej
Publisher address:
Kraków: [s.n.], 1982
Physical description:
15, [1] s.; 20 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339733
book
40

Author:
Title:
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
275 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/886
Nr:
2168231520
doctoral dissertation
41

Author:
Janina Skalniak , Franciszek Skalniak
Title:
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 240-259
Nr:
2168273054
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej
Publisher address:
Kraków: AE, 1982
Physical description:
15 s.; 23 cm
Nr:
2168345408
book
43

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 49-65
Nr:
2168230674
article
44

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233620
conference materials
45

Title:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981
Physical description:
220 s.: il.; 20 cm.
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
Nr:
2168233666
conference materials
46

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981
Physical description:
128 s.; 24 cm
Series:
(Skrypty dla Szkół Wyższych Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346374
academic script
47

Title:
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym
Source:
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980, s. 219-246
Nr:
2168278495
chapter in academic script
See main document
48

Title:
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
14 s.: il.; 20 cm
Nr:
2168366782
49

Title:
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979
Physical description:
127 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335557
textbook
50

Title:
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa
Publisher address:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979
Physical description:
43, [1] s.: il.; 24 cm.
Series:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
Nr:
2168345790
book
51

Title:
Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 32 (1978) , s. 57-70
Nr:
2168359396
article
52

Title:
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978) , s. 91-110. - Rez., summ.
Nr:
2168233200
article
53

Title:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 27-38
Nr:
2168227080
article
54

Title:
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych
Source:
Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976, s. 135-150 - Bibliogr.
Nr:
2168252928
chapter in conference materials
See main document
55

Title:
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy
Publisher address:
Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976
Physical description:
80 s.; 24 cm
Series:
(Informacja Wewnętrzna Ministerstwa Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168346312
book
56

Title:
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
44 s.; 29 cm
Nr:
2168345816
academic script
57

Title:
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
362 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 31)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168339735
monograph
58

Title:
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975) , s. 136-146
Nr:
2168340733
article
59

Title:
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971) , s. 41-63. - Summ., rez.
Nr:
2168263388
article
60

Title:
Schematyzm czy indywidualna ocena
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 8 (1960) , s. 404
Nr:
2168364136
unreviewed article
61

Title:
Planowy charakter kredytu bankowego
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1959) , s. 254-255
Nr:
2168364132
unreviewed article
62

Title:
Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1958) , s. 244-245
Nr:
2168364126
unreviewed article
63

Title:
Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 2 (1957) , s. 86-87
Nr:
2168364118
unreviewed article
64

Title:
Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 1 (1957) , s. 50-51
Nr:
2168364116
unreviewed article
65

Title:
Dyskutujemy o planowaniu kasowym
Source:
Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 6 (1957) , s. 296-298
Nr:
2168364120
unreviewed article
Unpublished documents:
1

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
98 s.: il.; 30 cm.
Research program:
19/I.Fin.1/91/S
Signature:
NP-20/2/Magazyn
Nr:
2168226655
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
141 s.: il.; 30 cm.
Research program:
40/IF/1/90
Signature:
NP-20/1/Magazyn
Nr:
2168226651
unpublished scientific work
3

Title:
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
36 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-15/Magazyn
Nr:
2168330943
unpublished scientific work
4

Title:
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
27 k.; 30 cm
Signature:
NP-11/Magazyn
Nr:
2168330945
unpublished scientific work
5

Title:
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
8 k.; 30 cm
Signature:
NP-4/Magazyn
Nr:
2168330947
unpublished scientific work
6

Title:
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
26 k.; 30 cm
Signature:
NP-17/Magazyn
Nr:
2168330937
unpublished scientific work
7

Title:
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983
Physical description:
45 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-13/Magazyn
Nr:
2168330941
unpublished scientific work
8

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
79 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-7/Magazyn
Nr:
2168332751
unpublished scientific work
9

Title:
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
46 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-6/Magazyn
Nr:
2168332749
unpublished scientific work
10

Title:
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
62 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-2/Magazyn
Nr:
2168330967
unpublished scientific work
1
Wstęp do nauki finansów / Stefan Bolland, [aut. nowych tekstów Roman DOMASZEWICZ, Zbigniew DRESLER, Stanisław OWSIAK, Franciszek Skalniak]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1996. - 285, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0507-4
2
Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji = Banks in the Market of Securities - the Case of France / Franciszek Skalniak // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 426 (1994), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376, 394, 410. - ISSN 0208-7944
4
Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce = Assumptions and the to Date Implementation of the Economic Reform in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 376 (1993), s. 73-83. - Summ. - ISSN 0208-7944
5
Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991) = State Intervention in Market Economy / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 394 (1993), s. 59-70. - Summ. - ISSN 0208-7944
6
Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991 / Franciszek SKALNIAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 637 (1992), s. 163-166. - Tytuł numeru: Rachunkowość w warunkach rynku kapitałowego : materiały z Konferencji Międzynarodowej RACH - 91, Wrocław, wrzesień 1991. - ISSN 0324-8445
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - ISSN 0208-7944
8
On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy / Franciszek SKALNIK // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 13). - S. 47-55
9
Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : "Secesja", 1992. - 246 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-85483-76-4
10
Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r. = Financial Results of Polish Enterprises 1961-1987 / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 33/2, lipiec-grudzień 1989 (1991), s. 266-267. - ISSN 0079-354X
11
Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych = Principles of Determining and Distributing the Financial Effect in Enterprises of the Selected Countries Characterized by Various Political and Systems / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 347 (1991), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
12
Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne / Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991. - 38 s. : il. ; 24 cm
13
Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego / Cisse Fode Momo ; . - Kraków : , 1990. - 122 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
14
[Recenzja] / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1989), s. 101-103
15
Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL = Essential Elements of the Evolution of Structure and Functioning of Rural Credit Co-operatives in Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 293 (1989), s. 47-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej = Reform of the Banking System in the Hungarian People's Republic / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1988), s. 15-23. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
17
Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL = Comparative Presentation of Economic and Financial Systems in Polish and Hungarian Enterprises / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 264 (1988), s. 61-77. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Wyd. 2 zm. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1987. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
19
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of the Financial Effect of the Firm in the Mechanism of Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 72-74. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
20
Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych) / Franciszek SKALNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 255-264
21
Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych = Typical and Specific Methods of Financing the Activity of Economic Units in the Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1986), s. 42-55. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
22
Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 144 s. ; 24 cm
23
Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej = The Role of Financial Return of an Enterprise Within the Mechanism of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 29 (1986), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of Financial Effect in Business Plants in Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 27/2, lipiec-grudzień 1983 (1986), s. 283-285. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
25
Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego / Józefa Gniewek ; . - Kraków : , 1986. - 214 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
26
Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi / Władysława SIEDLARZ ; . - Kraków : , 1985. - 250 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
27
Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych = System of Settlement of Accounts of Socialized Enterprises with State Budget in Selected Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 192 (1985), s. 111-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
28
Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych = The Category of State Enterprise's Financial Outcome in Socialist Economy / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985), s. 153-162. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
29
Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej = On the Plant's Autonomy and Self-Financing after the Introduction of the Economic Reform / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1985), s. 35-46. - ISSN 0079-578X
30
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // Finanse. - R. 34, nr 2 (1984), s. 30-39. - ISSN 0430-4896
31
Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw / [red. nauk. Andrzej JAKLIK, Bronisław MICHERDA]. - Kraków: [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], 1984. - S. 1-23
32
Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // Finanse. - R. 34, nr 10 (1984), s. 23-30. - ISSN 0430-4896
33
Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego / Anna MYRDKO ; . - Kraków : , 1983. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
34
Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 147-160. - ISSN 0079-578X
35
Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii = Problems Pertaining to Wages Fund in the Enterprises in Poland. Hungary and Yugoslavia / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 168 (1983), s. 15-36. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
36
Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego / Tadeusz Burzyński ; . - Kraków : , 1983. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
37
Finanse przedsiębiorstw przemysłowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983. - 128 s. ; 23 cm. - Bibliogr.
38
Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Rolnicza, 1982. - 16 s. ; 24 cm
39
Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: [s.n.], 1982. - 15, [1] s. ; 20 cm. - Bibliogr.
40
Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980) / Jan CZEKAJ ; . - Kraków : , 1982. - 275 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Franciszek SKALNIAK. - Bibliogr.
41
Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego / Janina Skalniak, Franciszek SKALNIAK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 240-259
42
Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: AE, 1982. - 15 s. ; 23 cm
43
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech = Economic-financial System of Enterprises in Poland According to Assumptions and Projects of Economic Reform in Comparison with Economic-Financial System of Enterprises in Jugoslavia and Hungary / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 49-65. - ISSN 0079-578X
44
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
45
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - 220 s. : il. ; 20 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref.
46
Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1981. - 128 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Skrypty dla Szkół Wyższych / Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
47
Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym / Franciszek SKALNIAK // W: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych / red. Jerzy ALTKORN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - S. 219-246
48
Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu / red. Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 14 s. : il. ; 20 cm
49
Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane / Zbigniew DRESLER, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1979. - 127 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
50
Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1979. - 43, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 56)
51
Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości / Franciszek SKALNIAK // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 32 (1978), s. 57-70. - ISSN 0239-4464
52
Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL = On the Basic Measures of Economic Organizations' Activity Employed in Hungary, East Germany and Poland / Franciszek SKALNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 102 (1978), s. 91-110. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
53
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych = Comparison of Economic-Financial Systems in European Socialist Countries / Franciszek SKALNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 27-38. - ISSN 0079-578X
54
Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych / Franciszek SKALNIAK // W: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI, Kazimierz GÓRKA . - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1976. - S. 135-150. - Bibliogr.
55
Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy / Franciszek SKALNIAK. - Warszawa: Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1976. - 80 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Informacja Wewnętrzna / Ministerstwo Sprawiedliwości. Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce ; nr 39)
56
Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 44 s. ; 29 cm
57
Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL = Basic Problems of the Structure and Working of Bank Credit in the P.P.R / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 362 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 31)
58
Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania = Hungary's Foreign Trade : Organizatation and Directions of Activity / Franciszek SKALNIAK // Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1975), s. 136-146. - ISSN 0038-853X
59
Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968 = Some Money-Credit Phenomena in the Polish Economy in the Period 1960-1968 / Franciszek SKALNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 10 (1971), s. 41-63. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
60
Schematyzm czy indywidualna ocena / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 8 (1960), s. 404. - ISSN 1427-4353
61
Planowy charakter kredytu bankowego / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1959), s. 254-255. - ISSN 1427-4353
62
Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8 / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 5 (1958), s. 244-245. - ISSN 1427-4353
63
Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 2 (1957), s. 86-87. - ISSN 1427-4353
64
Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 1 (1957), s. 50-51. - ISSN 1427-4353
65
Dyskutujemy o planowaniu kasowym / Franciszek Skalniak // Wiadomości Narodowego Banku Polskiego. - nr 6 (1957), s. 296-298. - ISSN 1427-4353
66
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; Krystyna CZEPIELEWSKA-KAŁKA, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 98 s. : il. ; 30 cm
67
Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1 / kierownik tematu: Franciszek SKALNIAK ; autorzy: Jan CZEKAJ, Anna MYRDKO, Franciszek SKALNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 141 s. : il. ; 30 cm
68
System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 36 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 27 k. ; 30 cm
70
Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r. / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 8 k. ; 30 cm
71
Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 26 k. ; 30 cm
72
System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1983. - 45 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 79 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 46 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych / Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 62 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Bolland S., Domaszewicz R., Dresler Z., Owsiak S., Skalniak F., (1996), Wstęp do nauki finansów, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 285, [1] s.
2
Skalniak F., (1994), Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 426, s. 5-17.
3
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 376, 394, 410. - . - 0208-7944
4
Skalniak F., (1993), Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 376, s. 73-83.
5
Skalniak F., (1993), Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 394, s. 59-70.
6
Skalniak F., (1992), Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 637, s. 163-166.
7
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - nr 393. - . - 0208-7944
8
Skalniak F., (1992), On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 47-55.
9
Skalniak F., (1992), Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej, Kraków : "Secesja", 246 s.
10
Skalniak F., (1991), Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r., "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 33/2, lipiec-grudzień 1989, s. 266-267.
11
Skalniak F., (1991), Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 347, s. 61-77.
12
Skalniak F., (1991), Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 38 s.
13
Momo C., (1990), Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 122 k.
14
Skalniak F., (1989), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 101-103.
15
Skalniak F., (1989), Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 293, s. 47-60.
16
Skalniak F., (1988), Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 15-23.
17
Skalniak F., (1988), Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 264, s. 61-77.
18
Skalniak F., (1987), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Wyd. 2 zm.Kraków : Akad. Ekonomiczna, 209 s.
19
Skalniak F., (1987), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 72-74.
20
Skalniak F., (1987), Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych). [W:] Lis S. (red.), Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 255-264.
21
Skalniak F., (1986), Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 42-55.
22
Skalniak F., (1986), Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 144 s.
23
Skalniak F., (1986), Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 29, s. 83-94.
24
Skalniak F., (1986), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 27/2, lipiec-grudzień 1983, s. 283-285.
25
Gniewek J., (1986), Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego: na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 214 k.
26
Siedlarz W., (1985), Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, Prom. Skalniak F., Kraków : , 250 k.
27
Skalniak F., (1985), Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 192, s. 111-126.
28
Skalniak F., (1985), Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 153-162.
29
Skalniak F., (1985), Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 35-46.
30
Skalniak F., (1984), Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych, "Finanse", R. 34, nr 2, s. 30-39.
31
Skalniak F., (1984), Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych. [W:] JAKLIK A., MICHERDA B. (red.), Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw, Kraków : [Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], s. 1-23.
32
Skalniak F., (1984), Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych, "Finanse", R. 34, nr 10, s. 23-30.
33
Myrdko A., (1983), Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 277 k.
34
Skalniak J., Skalniak F., (1983), Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 147-160.
35
Skalniak F., (1983), Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 168, s. 15-36.
36
Burzyński T., (1983), Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego, Prom. Skalniak F., Kraków : , 308 k.
37
Skalniak F., (1983), Finanse przedsiębiorstw przemysłowych, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 128 s.
38
Skalniak F., (1982), Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej, Kraków : Akademia Rolnicza, 16 s.
39
Skalniak F., (1982), Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej, Kraków : [s.n.], 15, [1] s.
40
Czekaj J., (1982), Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych: (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980), Prom. Skalniak F., Kraków : , 275 k.
41
Skalniak J., Skalniak F., (1982), Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego. [W:] BYRSKI B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 240-259.
42
Skalniak F., (1982), Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej, Kraków : AE, 15 s.
43
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 49-65.
44
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 268 s.
45
Owsiak S., Skalniak F. (red.), (1981), Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi: materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 220 s.
46
Skalniak F., (1981), Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa, Kraków : Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 128 s.
47
Skalniak F., (1980), Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym. [W:] ALTKORN J. (red.), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-246.
48
Skalniak F. (red.), (1979), Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 14 s.
49
Dresler Z., Skalniak F., (1979), Finanse organizacji gospodarczych: zagadnienia wybrane, Kraków : Akad. Ekonomiczna, 127 s.
50
Skalniak F., (1979), Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 43, [1] s.
51
Skalniak F., (1978), Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 32, s. 57-70.
52
Skalniak F., (1978), Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 102, s. 91-110.
53
Skalniak F., (1977), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 27-38.
54
Skalniak F., (1976), Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych. [W:] BYRSKI B., GÓRKA K. (red.), Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 135-150.
55
Skalniak F., (1976), Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy, Warszawa : Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 80 s.
56
Skalniak F., (1975), Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących: opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 s.
57
Skalniak F., (1975), Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 31), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 362 s.
58
Skalniak F., (1975), Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania, "Sprawy Międzynarodowe", z. 12, s. 136-146.
59
Skalniak F., (1971), Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 10, s. 41-63.
60
Skalniak F., (1960), Schematyzm czy indywidualna ocena, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 8, s. 404.
61
Skalniak F., (1959), Planowy charakter kredytu bankowego, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 5, s. 254-255.
62
Skalniak F., (1958), Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 5, s. 244-245.
63
Skalniak F., (1957), Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 2, s. 86-87.
64
Skalniak F., (1957), Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 1, s. 50-51.
65
Skalniak F., (1957), Dyskutujemy o planowaniu kasowym, "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego", nr 6, s. 296-298.
66
Czepielewska-Kałka K., Skalniak F., (1991), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 s.
67
Czekaj J., Myrdko A., Skalniak F., (1990), Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1, Skalniak F. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 141 s.
68
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36 k.
69
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 27 k.
70
Skalniak F., (1983), Uwagi do projektów ustawy "Prawo Bankowe" i ustawy "O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego" wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 8 k.
71
Skalniak F., (1983), Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 26 k.
72
Skalniak F., (1983), System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 45 k.
73
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 79 k.
74
Skalniak F., (1982), System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
75
Skalniak F., (1981), Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 62 k.
1
@book{UEK:2168282185,
author = "Stefan Bolland and Roman Domaszewicz and Zbigniew Dresler and Stanisław Owsiak and Franciszek Skalniak",
title = "Wstęp do nauki finansów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-0507-4",
}
2
@article{UEK:2168262630,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Banki na rynku papierów wartościowych - przypadek Francji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "426",
pages = "5-17",
year = "1994",
}
3
@misc{UEK:2168252162,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
4
@article{UEK:2168252154,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i dotychczasowy przebieg realizacji reformy gospodarczej w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "376",
pages = "73-83",
year = "1993",
}
5
@article{UEK:2168262254,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Interwencjonizm państwa w gospodarce rynkowej (w powiązaniu z procesami w Polsce w latach 1990-1991)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "394",
pages = "59-70",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168343107,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rynek kapitałowy w Polsce przełomu lat 1990/1991",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "637",
pages = "163-166",
year = "1992",
}
7
@misc{UEK:2168238770,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
8
@inbook{UEK:2168339737,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "On the Selected Problems of Labour and Wages in the Transformation of Polish Economy",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "47-55",
adress = "Cracow; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
9
@book{UEK:2168248776,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zarys historii polskiej spółdzielczości kredytowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Secesja",
year = "1992",
isbn = "83-85483-76-4",
}
10
@misc{UEK:2168275921,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wyniki finansowe przedsiębiorstw w Polsce w ujęciu liczbowym i graficznym od 1961 do 1987 r.",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 33/2, lipiec-grudzień 1989",
pages = "266-267",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168229178,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Zasady ustalania wyniku finansowego w przedsiębiorstwach w wybranych krajach o różnych ustrojach polityczno-gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "347",
pages = "61-77",
year = "1991",
}
12
@book{UEK:2168292101,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy gospodarki pieniężnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1991",
}
13
@unpublished{UEK:2168308927,
author = "Cisse Fode Momo",
title = "Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji w gospodarstwach indywidualnych Polski Południowej na przykładzie woj. krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168223624,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "1",
pages = "101-103",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168263214,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Istotne elementy ewolucji struktury i funkcjonowania wiejskich spółdzielni kredytowych w PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "293",
pages = "47-60",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168225492,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Reforma bankowości w Węgierskiej Republice Ludowej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "15-23",
year = "1988",
}
17
@article{UEK:2168262484,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Prezentacja porównawcza systemów ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw w WRL i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "264",
pages = "61-77",
year = "1988",
}
18
@book{UEK:2168339731,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1987",
url = {},
edition = "Wyd. 2 zm.",
}
19
@misc{UEK:2168333351,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "72-74",
year = "1987",
}
20
@inbook{UEK:2168332239,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Instrumenty oddziaływania Centrum na gospodarkę ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw : (w wybranych krajach socjalistycznych)",
booktitle = "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r.",
pages = "255-264",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
21
@article{UEK:2168224342,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Typowe i specyficzne metody finansowania działalności jednostek gospodarczych w krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "42-55",
year = "1986",
}
22
@book{UEK:2168345700,
author = "Franciszek Skalniak and ",
title = "Systemy ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw wybranych krajów socjalistycznych oraz elementy analizy porównawczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
23
@article{UEK:2168243182,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Rola wyniku finansowego przedsiębiorstwa w mechanizmie reformy gospodarczej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 29",
pages = "83-94",
year = "1986",
}
24
@misc{UEK:2168333347,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 27/2, lipiec-grudzień 1983",
pages = "283-285",
year = "1986",
}
25
@unpublished{UEK:2168309977,
author = "Józefa Gniewek",
title = "Ekonomiczna ocena kredytowania rolnictwa indywidualnego : na przykładzie województw krakowskiego i tarnowskiego",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
26
@unpublished{UEK:2168314607,
author = "Władysława Siedlarz",
title = "Zysk jako instrument zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
27
@article{UEK:2168236552,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy rozliczeń przedsiębiorstw uspołecznionych z budżetem państwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "192",
pages = "111-126",
year = "1985",
}
28
@article{UEK:2168246752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Kategoria wyniku finansowego przedsiębiorstwa w krajach socjalistycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "153-162",
year = "1985",
}
29
@article{UEK:2168231752,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Samodzielność i samofinansowanie przedsiębiorstwa w realizacji reformy gospodarczej",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "35-46",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168366856,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstw w systemach ekonomiczno-finansowych w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 34, 2",
pages = "30-39",
year = "1984",
}
31
@inbook{UEK:2168244882,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Systemy finansowo-kredytowe wybranych państw socjalistycznych",
booktitle = "Kredyt bankowy jako instrument stymulacji efektywności gospodarowania samodzielnych przedsiębiorstw",
pages = "1-23",
adress = "Kraków",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168366858,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wspólne i rozbieżne rozwiązania w systemach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w wybranych krajach socjalistycznych",
journal = "Finanse",
number = "R. 34, 10",
pages = "23-30",
year = "1984",
}
33
@unpublished{UEK:2168312971,
author = "Anna Myrdko",
title = "Wpływ instrumentów ekonomiczno-finansowych sterowania handlem zagranicznym na gospodarkę przedsiębiorstwa przemysłowego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
34
@article{UEK:2168221538,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Funkcjonowanie systemu ekonomiczno-finansowego w przedsiębiorstwie przemysłu szklarskiego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "147-160",
year = "1983",
}
35
@article{UEK:2168230800,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka funduszu płac przedsiębiorstw w Polsce, na Węgrzech i w Jugosławii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "168",
pages = "15-36",
year = "1983",
}
36
@unpublished{UEK:2168309881,
author = "Tadeusz Burzyński",
title = "Oddziaływanie instrumentów podziału akumulacji finansowej na gospodarkę przedsiębiorstwa turystycznego",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
37
@book{UEK:2168345046,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finanse przedsiębiorstw przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
38
@book{UEK:2168346376,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Problematyka wyniku finansowego przedsiębiorstwa w ramach reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Rolnicza",
year = "1982",
}
39
@book{UEK:2168339733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Finansowanie działalności przedsiębiorstw według reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1982",
url = {},
}
40
@unpublished{UEK:2168231520,
author = "Jan Czekaj",
title = "Finansowe instrumenty oddziaływania na efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwach przemysłowych : (próba oceny skuteczności w latach 1974-1980)",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
41
@inbook{UEK:2168273054,
author = "Janina Skalniak and Franciszek Skalniak",
title = "Zasady systemu ekonomiczno-finansowego w świetle doświadczeń przemysłu szklarskiego",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "240-259",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
42
@book{UEK:2168345408,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Założenia i rozwiązania systemu motywacyjnego przedsiębiorstw w świetle reformy gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1982",
}
43
@article{UEK:2168230674,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw w Polsce według założeń reformy gospodarczej - w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w Jugosławii i na Węgrzech",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "49-65",
year = "1982",
}
44
@book{UEK:2168233620,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 1, Materialno-techniczne uwarunkowania efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
45
@book{UEK:2168233666,
title = "Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1981",
}
46
@book{UEK:2168346374,
author = "Franciszek Skalniak and and ",
title = "Wybrane zagadnienia finansowania rolnictwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Rolniczej",
year = "1981",
issn = "",
}
47
@inbook{UEK:2168278495,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Gospodarka finansowa w przedsiębiorstwie turystycznym",
booktitle = "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw turystycznych",
pages = "219-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
48
@book{UEK:2168366782,
title = "Dziesięć lat działalności punktu konsultacyjnego krakowskiej Akademii Ekonomicznej w Nowym Sączu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
49
@book{UEK:2168335557,
author = "Zbigniew Dresler and Franciszek Skalniak",
title = "Finanse organizacji gospodarczych : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1979",
url = {},
}
50
@book{UEK:2168345790,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Stopa życiowa społeczeństwa polskiego w okresie okupacji na terenie Generalnego Gubernatorstwa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1979",
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168359396,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Metodyka prowadzenia zajęć z bankowości",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 32",
pages = "57-70",
year = "1978",
}
52
@article{UEK:2168233200,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Mierniki oceny działalności organizacji gospodarczych w WRL, NRD i PRL",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "102",
pages = "91-110",
year = "1978",
}
53
@article{UEK:2168227080,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "27-38",
year = "1977",
}
54
@inbook{UEK:2168252928,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Porównanie systemów ekonomiczno-finansowych w europejskich krajach socjalistycznych",
booktitle = "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych : materiały konferencyjne",
pages = "135-150",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1976",
}
55
@book{UEK:2168346312,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Polityka pieniężna i budżetowa tzw. Generalnego Gubernatorstwa narzędziem finansowania potrzeb III Rzeszy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Główna Komisja Badań Zbrodni Hitlerowskich w Polsce",
year = "1976",
issn = "",
}
56
@book{UEK:2168345816,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe elementy systemu ekonomiczno-finansowego jednostek inicjujących : opracowanie dla potrzeb naukowo-dydaktycznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
57
@book{UEK:2168339735,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Podstawowe problemy struktury i funkcjonowania kredytu bankowego w PRL",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
issn = "0209-1674",
}
58
@article{UEK:2168340733,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Handel zagraniczny Węgier : organizacja i kierunki działania",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 12",
pages = "136-146",
year = "1975",
}
59
@article{UEK:2168263388,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Niektóre zjawiska pieniężno-kredytowe w gospodarce narodowej w latach 1960-1968",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 10",
pages = "41-63",
year = "1971",
}
60
@article{UEK:2168364136,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Schematyzm czy indywidualna ocena",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "8",
pages = "404",
year = "1960",
}
61
@article{UEK:2168364132,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Planowy charakter kredytu bankowego",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "5",
pages = "254-255",
year = "1959",
}
62
@article{UEK:2168364126,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Wyłączenie z kredytowania na podstawie Instrukcji Służbowej Nr A/8",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "5",
pages = "244-245",
year = "1958",
}
63
@article{UEK:2168364118,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Dyskutujemy nad zrębami nowego systemu finansowego",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "2",
pages = "86-87",
year = "1957",
}
64
@article{UEK:2168364116,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Nietypowe przypadki przyznawania kredytu na finansowanie mechanizacji i racjonalizacji",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "1",
pages = "50-51",
year = "1957",
}
65
@article{UEK:2168364120,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Dyskutujemy o planowaniu kasowym",
journal = "Wiadomości Narodowego Banku Polskiego",
number = "6",
pages = "296-298",
year = "1957",
}
66
@unpublished{UEK:2168226655,
author = "Krystyna Czepielewska-Kałka and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w krajach zachodnich. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
67
@unpublished{UEK:2168226651,
author = "Jan Czekaj and Anna Myrdko and Franciszek Skalniak",
title = "Systemy bankowe i pieniężne w Polsce w porównaniu z systemami w niektórych innych krajach jako materiał przygotowawczy do oceny adaptacji wzorów zachodnich. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
68
@unpublished{UEK:2168330943,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy zjednoczeń i przedsiębiorstw czechosłowackich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
69
@unpublished{UEK:2168330945,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy wprowadzony w ramach reformy gospodarczej w Polsce z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 1983 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
70
@unpublished{UEK:2168330947,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Uwagi do projektów ustawy Prawo Bankowe i ustawy O nadaniu statutu Narodowego Banku Polskiego wraz z załączonym statutem NBP z 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
71
@unpublished{UEK:2168330937,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w świetle zmian przewidzianych na 1 stycznia 1984 roku",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
72
@unpublished{UEK:2168330941,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy kombinatów i przedsiębiorstw w NRD",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1983",
}
73
@unpublished{UEK:2168332751,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw węgierskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
74
@unpublished{UEK:2168332749,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstw jugosłowiańskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
75
@unpublished{UEK:2168330967,
author = "Franciszek Skalniak",
title = "Elementy ekonomiczno-finansowe w projektach i rozwiązaniach reformy gospodarczej w zakresie działalności przedsiębiorstw państwowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID