Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1993) , s. 697-713. - Summ., rez.
Nr:
2168265726
article
2

Author:
Title:
Pogrobowiec
Source:
Nowe Książki. - nr 2 (1991) , s. 71-72
Nr:
2168367704
review
3

Author:
Title:
Pamiętnik naukowy historyka
Source:
Nowe Książki. - nr 10 (1991) , s. 5-7
Nr:
2168367712
review
4

Author:
Title:
"Niepełny w samotności a sfałszowany wśród ludzi"
Source:
Nowe Książki. - nr 8 (1991) , s. 21-22
Nr:
2168367710
review
5

Author:
Title:
O wyobraźni ekonomicznej Polaków
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang.,
ISBN:
83-7052-034-0
Nr:
2168292253
academic script
6

Author:
Title:
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991) , s. 45-57. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273302
article
7

Author:
Title:
Z poniedziałku na wtorek
Source:
Nowe Książki. - nr 2 (1991) , s. 63-64
Nr:
2168367698
review
8

Author:
Title:
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991) , s. 113-125. - Summ., rez.
Nr:
2168232016
article
9

Author:
Title:
Władimir Bukowski
Source:
Nowe Książki. - nr 1 (1991) , s. 13-14
Nr:
2168367692
review
10

Author:
Title:
Obiecujący tytuł
Source:
Nowe Książki. - nr 3 (1991) , s. 34-35
Nr:
2168367708
review
11

Author:
Title:
Teatr realnego socjalizmu
Source:
Nowe Książki. - nr 11 (1990) , s. 16-18
Nr:
2168367684
review
12

Author:
Title:
Inny
Source:
Nowe Książki. - nr 10 (1989) , s. 21-22
Nr:
2168367682
review
13

Author:
Title:
Pole racjonalności teizmu
Source:
Nowe Książki. - nr 7 (1989) , s. 23-24
Nr:
2168367716
review
14

Author:
Title:
Zabawa klockami LEGO
Source:
Nowe Książki. - nr 4 (1989) , s. 46-47
Nr:
2168367680
review
15

Author:
Title:
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 117-133. - Rez., summ.
Nr:
2168282279
article
16

Author:
Title:
Wiek XX Adama Krzyżanowskiego
Source:
Nowe Książki. - nr 11 (1989) , s. 26-28
Nr:
2168370332
unreviewed article
17

Author:
Title:
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought
Source:
Ekonomista. - nr 1-2 (1989) , s. 155-173. - Summ., rez.
Nr:
2168265198
article
18

Author:
Title:
"Dwa bieguny", Thomas S. Kuhn, Warszawa 1985
Source:
Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 18 (1988) , s. 93-100
Nr:
2168370012
review
19

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 254 (1988) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168283713
article
20

Author:
Title:
Filozofia jako naukowa kontestacja
Source:
Nowe Książki. - nr 5 (1988) , s. 14-16
Nr:
2168367668
review
21

Author:
Title:
Liczydło i róża
Source:
Nowe Książki. - nr 7-8 (1988) , s. 26-28
Nr:
2168367670
review
22

Author:
Title:
Filozoficzny niepokój teatru życia
Source:
Nowe Książki. - nr 12 (1988) , s. 36-37
Nr:
2168367678
review
23

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988) , s. 107-111
Nr:
2168225472
review
24

Author:
Title:
Być uczonym w Polsce XVIII wieku
Source:
Nowe Książki. - nr 4 (1988) , s. 54
Nr:
2168367666
review
25

Author:
Title:
Uczucia i język biologii
Source:
Nowe Książki. - nr 9 (1988) , s. 59-60
Nr:
2168367672
review
26

Author:
Title:
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987) , s. 5-25. - Summ., rez.
Nr:
2168254790
article
27

Author:
Title:
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw
Source:
Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987 - Kraków: PAX, 1987, s. 65-95
Nr:
2168290485
chapter in monograph
28

Author:
Title:
Jan Ostroróg
Source:
Wektory Gospodarki. - nr 10, s. 58
Nr:
2168363780
varia
29

Author:
Title:
Blichtr kalopejskiego socjalizmu
Source:
Colloquia Communia. - nr 2-3(25-26) (1986) , s. 165-170
Nr:
2168357372
article
30

Author:
Title:
Ekonomiczny rytm historii
Source:
Nowe Książki. - nr 6 (1985) , s. 124-126
Nr:
2168367662
review
31

Author:
Title:
Ryszard Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, 442 ss.
Source:
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 2 (1985) , s. 391-394
Access mode:
Nr:
2168362752
review
32

Author:
Title:
Cyrk
Source:
Nowe Książki. - nr 4 (1985) , s. 101-104
Nr:
2168367622
review
33

Author:
Title:
Być człowiekiem nauki : o Jacobie Bronowskim (1908-1974)
Source:
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 3-4, s. 787-794
Access mode:
Nr:
2168362746
varia
34

Author:
Title:
Frances Deutsch Luis, Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels, London 1981, George Prior Publishers London
Source:
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 1 (1985) , s. 160-163
Access mode:
Nr:
2168362748
review
35

Author:
Title:
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Physical description:
184 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 63)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284543
monograph
36

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 187 (1984) , s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281433
article
37

Author:
Title:
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982) , s. 107-127. - Summ., rez.
Nr:
2168280817
article
38

Author:
Title:
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982) , s. 129-148. - Summ., rez.
Nr:
2168280825
article
39

Author:
Title:
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150, s. 149-170. - Summ., rez.
Nr:
2168280827
varia
40

Author:
Title:
Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? Mably przeciw fizjokratom = Собственность - Моральная или экономическая категория? Мабли против физиократов = La propriété - catégorie morale ou économique? Mably contre les physiocrates
Source:
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 3-4 (1982) , s. 657-672. - Rez., res.
Access mode:
Nr:
2168362740
article
41

Author:
Title:
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 159 (1982) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168264564
article
42

Author:
Title:
O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej
Source:
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 2 (1981) , s. 409-419
Access mode:
Nr:
2168362726
article
43

Author:
Title:
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 153-170. - Rez., summ.
Nr:
2168234484
article
44

Author:
Title:
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168243772
article
45

Author:
Title:
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 223-242 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168240736
article
46

Author:
Title:
Miejsce nauki w systemie Henryka Kamieńskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 23 (1975) , s. 63-80 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368870
article
47

Author:
Title:
Rola kapitału jako kategorii ekonomicznej w systemie Henryka Kamieńskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 21 (1973) , s. 37-56 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168368858
article
48

Author:
Title:
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
344 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/76
Nr:
2168305477
doctoral dissertation
49

Author:
Title:
Własność jako centralna kategoria systemu Henryka Kamieńskiego wyłożonego w "Filozofii ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa"
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 18 (1972) , s. 149-164 - Bibliogr.
Series:
(Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie)
Nr:
2168370004
article
1
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski / Janina Rosicka // Ekonomista. - nr 5-6 (1993), s. 697-713. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
2
Pogrobowiec / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 2 (1991), s. 71-72. - ISSN 0137-8562
3
Pamiętnik naukowy historyka / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 10 (1991), s. 5-7. - ISSN 0137-8562
4
"Niepełny w samotności a sfałszowany wśród ludzi" / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 8 (1991), s. 21-22. - ISSN 0137-8562
5
O wyobraźni ekonomicznej Polaków / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7052-034-0
6
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 346 (1991), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
7
Z poniedziałku na wtorek / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 2 (1991), s. 63-64. - ISSN 0137-8562
8
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 334 (1991), s. 113-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Władimir Bukowski / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 1 (1991), s. 13-14. - ISSN 0137-8562
10
Obiecujący tytuł / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 3 (1991), s. 34-35. - ISSN 0137-8562
11
Teatr realnego socjalizmu / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 11 (1990), s. 16-18. - ISSN 0137-8562
12
Inny / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 10 (1989), s. 21-22. - ISSN 0137-8562
13
Pole racjonalności teizmu / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 7 (1989), s. 23-24. - ISSN 0137-8562
14
Zabawa klockami LEGO / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 4 (1989), s. 46-47. - ISSN 0137-8562
15
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989), s. 117-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
16
Wiek XX Adama Krzyżanowskiego / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 11 (1989), s. 26-28. - ISSN 0137-8562
17
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 1-2 (1989), s. 155-173. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
18
"Dwa bieguny", Thomas S. Kuhn, Warszawa 1985 / Janina ROSICKA // Historyka : Studia Metodologiczne. - T. 18 (1988), s. 93-100. - ISSN 0073-277X
19
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 254 (1988), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
20
Filozofia jako naukowa kontestacja / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 5 (1988), s. 14-16. - ISSN 0137-8562
21
Liczydło i róża / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 7-8 (1988), s. 26-28. - ISSN 0137-8562
22
Filozoficzny niepokój teatru życia / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 12 (1988), s. 36-37. - ISSN 0137-8562
23
[Recenzja] / Janina ROSICKA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 107-111
24
Być uczonym w Polsce XVIII wieku / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 4 (1988), s. 54. - ISSN 0137-8562
25
Uczucia i język biologii / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 9 (1988), s. 59-60. - ISSN 0137-8562
26
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 232 (1987), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
27
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw / Janina ROSICKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków: PAX, 1987. - S. 65-95
28
Jan Ostroróg / Janina ROSICKA // Wektory Gospodarki. - nr 10 (1987), s. 58. - ISSN 0860-715X
29
Blichtr kalopejskiego socjalizmu / Janina ROSICKA // Colloquia Communia. - nr 2-3(25-26) (1986), s. 165-170. - ISSN 0239-6815
30
Ekonomiczny rytm historii / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 6 (1985), s. 124-126. - ISSN 0137-8562
31
Ryszard Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, 442 ss. / Janina ROSICKA // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 2 (1985), s. 391-394. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394.pdf. - ISSN 0023-589X
32
Cyrk / Janina ROSICKA // Nowe Książki. - nr 4 (1985), s. 101-104. - ISSN 0137-8562
33
Być człowiekiem nauki : o Jacobie Bronowskim (1908-1974) / Janina ROSICKA // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 3-4 (1985), s. 787-794. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794.pdf. - ISSN 0023-589X
34
Frances Deutsch Luis, Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels, London 1981, George Prior Publishers London / Janina ROSICKA // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 1 (1985), s. 160-163. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163.pdf. - ISSN 0023-589X
35
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830) / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 184 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 63
36
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 187 (1984), s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy" / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982), s. 107-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
38
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982), s. 129-148. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
39
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 150 (1982), s. 149-170. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? Mably przeciw fizjokratom = Собственность - Моральная или экономическая категория? Мабли против физиократов = La propriété - catégorie morale ou économique? Mably contre les physiocrates / Janina ROSICKA // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 3-4 (1982), s. 657-672. - Rez., res. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672.pdf. - ISSN 0023-589X
41
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 159 (1982), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
42
O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej / Janina ROSICKA // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. - nr 2 (1981), s. 409-419. - Pełny tekst: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420.pdf. - ISSN 0023-589X
43
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981), s. 153-170. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 119 (1979), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
45
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 25 (1976), s. 223-242. - Bibliogr.
46
Miejsce nauki w systemie Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 23 (1975), s. 63-80. - Bibliogr.
47
Rola kapitału jako kategorii ekonomicznej w systemie Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 21 (1973), s. 37-56. - Bibliogr.
48
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA ; . - Kraków : , 1973. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Wiktor BONIECKI. - Bibliogr.
49
Własność jako centralna kategoria systemu Henryka Kamieńskiego wyłożonego w "Filozofii ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa" / Janina Rosicka // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - (Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie). - nr 18 (1972), s. 149-164. - Bibliogr.
1
Rosicka J., (1993), Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego, "Ekonomista", nr 5-6, s. 697-713.
2
Rosicka J., (1991), Pogrobowiec, "Nowe Książki", nr 2, s. 71-72.
3
Rosicka J., (1991), Pamiętnik naukowy historyka, "Nowe Książki", nr 10, s. 5-7.
4
Rosicka J., (1991), "Niepełny w samotności a sfałszowany wśród ludzi", "Nowe Książki", nr 8, s. 21-22.
5
Rosicka J., (1991), O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 231 s.
6
Rosicka J., (1991), Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 45-57.
7
Rosicka J., (1991), Z poniedziałku na wtorek, "Nowe Książki", nr 2, s. 63-64.
8
Rosicka J., (1991), Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 113-125.
9
Rosicka J., (1991), Władimir Bukowski, "Nowe Książki", nr 1, s. 13-14.
10
Rosicka J., (1991), Obiecujący tytuł, "Nowe Książki", nr 3, s. 34-35.
11
Rosicka J., (1990), Teatr realnego socjalizmu, "Nowe Książki", nr 11, s. 16-18.
12
Rosicka J., (1989), Inny, "Nowe Książki", nr 10, s. 21-22.
13
Rosicka J., (1989), Pole racjonalności teizmu, "Nowe Książki", nr 7, s. 23-24.
14
Rosicka J., (1989), Zabawa klockami LEGO, "Nowe Książki", nr 4, s. 46-47.
15
Rosicka J., (1989), Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 117-133.
16
Rosicka J., (1989), Wiek XX Adama Krzyżanowskiego, "Nowe Książki", nr 11, s. 26-28.
17
Rosicka J., (1989), Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej, "Ekonomista", nr 1-2, s. 155-173.
18
Rosicka J., (1988), "Dwa bieguny", Thomas S. Kuhn, Warszawa 1985, "Historyka : Studia Metodologiczne", T. 18, s. 93-100.
19
Rosicka J., (1988), Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 5-32.
20
Rosicka J., (1988), Filozofia jako naukowa kontestacja, "Nowe Książki", nr 5, s. 14-16.
21
Rosicka J., (1988), Liczydło i róża, "Nowe Książki", nr 7-8, s. 26-28.
22
Rosicka J., (1988), Filozoficzny niepokój teatru życia, "Nowe Książki", nr 12, s. 36-37.
23
Rosicka J., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 107-111.
24
Rosicka J., (1988), Być uczonym w Polsce XVIII wieku, "Nowe Książki", nr 4, s. 54.
25
Rosicka J., (1988), Uczucia i język biologii, "Nowe Książki", nr 9, s. 59-60.
26
Rosicka J., (1987), Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 5-25.
27
Rosicka J., (1987), Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 65-95.
28
Rosicka J., (1987), Jan Ostroróg, "Wektory Gospodarki", nr 10, s. 58.
29
Rosicka J., (1986), Blichtr kalopejskiego socjalizmu, "Colloquia Communia", nr 2-3(25-26), s. 165-170.
30
Rosicka J., (1985), Ekonomiczny rytm historii, "Nowe Książki", nr 6, s. 124-126.
31
Rosicka J., (1985), Ryszard Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, 442 ss., "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", nr 2, s. 391-394; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394.pdf
32
Rosicka J., (1985), Cyrk, "Nowe Książki", nr 4, s. 101-104.
33
Rosicka J., (1985), Być człowiekiem nauki : o Jacobie Bronowskim (1908-1974), "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", nr 3-4, s. 787-794; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794.pdf
34
Rosicka J., (1985), Frances Deutsch Luis, Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels, London 1981, George Prior Publishers London, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", nr 1, s. 160-163; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163.pdf
35
Rosicka J., (1984), Polskie spory o własność: narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 63), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 184 s.
36
Rosicka J., (1984), Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 187, s. 19-37.
37
Rosicka J., (1982), "Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 150, s. 107-127.
38
Rosicka J., (1982), Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 150, s. 129-148.
39
Rosicka J., (1982), Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 150, s. 149-170.
40
Rosicka J., (1982), Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? Mably przeciw fizjokratom, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", nr 3-4, s. 657-672; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672.pdf
41
Rosicka J., (1982), Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 5-24.
42
Rosicka J., (1981), O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", nr 2, s. 409-419; https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420.pdf
43
Rosicka J., (1981), Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 153-170.
44
Rosicka J., (1979), Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 5-19.
45
Rosicka J., (1976), Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 223-242.
46
Rosicka J., (1975), Miejsce nauki w systemie Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 23, s. 63-80.
47
Rosicka J., (1973), Rola kapitału jako kategorii ekonomicznej w systemie Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 21, s. 37-56.
48
Rosicka J., (1973), System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 344 k.
49
Rosicka J., (1972), Własność jako centralna kategoria systemu Henryka Kamieńskiego wyłożonego w "Filozofii ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa", "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 18, s. 149-164.
1
@article{UEK:2168265726,
author = "Janina Rosicka",
title = "Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "697-713",
year = "1993",
}
2
@article{UEK:2168367704,
author = "Janina Rosicka",
title = "Pogrobowiec",
journal = "Nowe Książki",
number = "2",
pages = "71-72",
year = "1991",
}
3
@article{UEK:2168367712,
author = "Janina Rosicka",
title = "Pamiętnik naukowy historyka",
journal = "Nowe Książki",
number = "10",
pages = "5-7",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168367710,
author = "Janina Rosicka",
title = "Niepełny w samotności a sfałszowany wśród ludzi",
journal = "Nowe Książki",
number = "8",
pages = "21-22",
year = "1991",
}
5
@book{UEK:2168292253,
author = "Janina Rosicka",
title = "O wyobraźni ekonomicznej Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska",
year = "1991",
isbn = "83-7052-034-0",
}
6
@article{UEK:2168273302,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861))",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "45-57",
year = "1991",
url = {},
}
7
@article{UEK:2168367698,
author = "Janina Rosicka",
title = "Z poniedziałku na wtorek",
journal = "Nowe Książki",
number = "2",
pages = "63-64",
year = "1991",
}
8
@article{UEK:2168232016,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką Ponad ekonomią)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "113-125",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168367692,
author = "Janina Rosicka",
title = "Władimir Bukowski",
journal = "Nowe Książki",
number = "1",
pages = "13-14",
year = "1991",
}
10
@article{UEK:2168367708,
author = "Janina Rosicka",
title = "Obiecujący tytuł",
journal = "Nowe Książki",
number = "3",
pages = "34-35",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168367684,
author = "Janina Rosicka",
title = "Teatr realnego socjalizmu",
journal = "Nowe Książki",
number = "11",
pages = "16-18",
year = "1990",
}
12
@article{UEK:2168367682,
author = "Janina Rosicka",
title = "Inny",
journal = "Nowe Książki",
number = "10",
pages = "21-22",
year = "1989",
}
13
@article{UEK:2168367716,
author = "Janina Rosicka",
title = "Pole racjonalności teizmu",
journal = "Nowe Książki",
number = "7",
pages = "23-24",
year = "1989",
}
14
@article{UEK:2168367680,
author = "Janina Rosicka",
title = "Zabawa klockami LEGO",
journal = "Nowe Książki",
number = "4",
pages = "46-47",
year = "1989",
}
15
@article{UEK:2168282279,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "117-133",
year = "1989",
}
16
@article{UEK:2168370332,
author = "Janina Rosicka",
title = "Wiek XX Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Nowe Książki",
number = "11",
pages = "26-28",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168265198,
author = "Janina Rosicka",
title = "Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "155-173",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168370012,
author = "Janina Rosicka",
title = "Dwa bieguny, Thomas S. Kuhn, Warszawa 1985",
journal = "Historyka : Studia Metodologiczne",
number = "T. 18",
pages = "93-100",
year = "1988",
}
19
@article{UEK:2168283713,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomiczne aspekty kwestii włościańskiej (1830-1862)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "254",
pages = "5-32",
year = "1988",
}
20
@article{UEK:2168367668,
author = "Janina Rosicka",
title = "Filozofia jako naukowa kontestacja",
journal = "Nowe Książki",
number = "5",
pages = "14-16",
year = "1988",
}
21
@article{UEK:2168367670,
author = "Janina Rosicka",
title = "Liczydło i róża",
journal = "Nowe Książki",
number = "7-8",
pages = "26-28",
year = "1988",
}
22
@article{UEK:2168367678,
author = "Janina Rosicka",
title = "Filozoficzny niepokój teatru życia",
journal = "Nowe Książki",
number = "12",
pages = "36-37",
year = "1988",
}
23
@article{UEK:2168225472,
author = "Janina Rosicka",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "107-111",
year = "1988",
}
24
@article{UEK:2168367666,
author = "Janina Rosicka",
title = "Być uczonym w Polsce XVIII wieku",
journal = "Nowe Książki",
number = "4",
pages = "54",
year = "1988",
}
25
@article{UEK:2168367672,
author = "Janina Rosicka",
title = "Uczucia i język biologii",
journal = "Nowe Książki",
number = "9",
pages = "59-60",
year = "1988",
}
26
@article{UEK:2168254790,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "5-25",
year = "1987",
}
27
@inbook{UEK:2168290485,
author = "Janina Rosicka",
title = "Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw",
booktitle = "Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987",
pages = "65-95",
adress = "Kraków",
publisher = "PAX",
year = "1987",
}
28
@misc{UEK:2168363780,
author = "Janina Rosicka",
title = "Jan Ostroróg",
booktitle = "Wektory Gospodarki",
number = "10",
pages = "58",
year = "1987",
}
29
@article{UEK:2168357372,
author = "Janina Rosicka",
title = "Blichtr kalopejskiego socjalizmu",
journal = "Colloquia Communia",
number = "2-3(25-26)",
pages = "165-170",
year = "1986",
}
30
@article{UEK:2168367662,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomiczny rytm historii",
journal = "Nowe Książki",
number = "6",
pages = "124-126",
year = "1985",
}
31
@article{UEK:2168362752,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ryszard Przybylski, Klasycyzm czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego, Warszawa 1983, 442 ss.",
journal = "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",
number = "2",
pages = "391-394",
year = "1985",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n2-s391-394.pdf},
}
32
@article{UEK:2168367622,
author = "Janina Rosicka",
title = "Cyrk",
journal = "Nowe Książki",
number = "4",
pages = "101-104",
year = "1985",
}
33
@misc{UEK:2168362746,
author = "Janina Rosicka",
title = "Być człowiekiem nauki : o Jacobie Bronowskim (1908-1974)",
booktitle = "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",
number = "3-4",
pages = "787-794",
year = "1985",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n3_4-s787-794.pdf},
}
34
@article{UEK:2168362748,
author = "Janina Rosicka",
title = "Frances Deutsch Luis, Swift's Anatomy of Misunderstanding. A Study of Swift's Epistemological Imagination in A Tale of a Tub and Gulliver's Travels, London 1981, George Prior Publishers London",
journal = "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",
number = "1",
pages = "160-163",
year = "1985",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1985-t30-n1-s160-163.pdf},
}
35
@book{UEK:2168284543,
author = "Janina Rosicka",
title = "Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
36
@article{UEK:2168281433,
author = "Janina Rosicka",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad kwestią włościańską 1800-1830",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "187",
pages = "19-37",
year = "1984",
}
37
@article{UEK:2168280817,
author = "Janina Rosicka",
title = "Filozofia ekonomii Henryka Kamieńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "150",
pages = "107-127",
year = "1982",
}
38
@article{UEK:2168280825,
author = "Janina Rosicka",
title = "Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "150",
pages = "129-148",
year = "1982",
}
39
@misc{UEK:2168280827,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "150",
pages = "149-170",
year = "1982",
}
40
@article{UEK:2168362740,
author = "Janina Rosicka",
title = "Własność - kategoria moralna czy ekonomiczna? Mably przeciw fizjokratom",
journal = "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",
number = "3-4",
pages = "657-672",
year = "1982",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1982-t27-n3_4-s657-672.pdf},
}
41
@article{UEK:2168264564,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "5-24",
year = "1982",
}
42
@article{UEK:2168362726,
author = "Janina Rosicka",
title = "O przedmiocie badań w historii myśli ekonomicznej",
journal = "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki",
number = "2",
pages = "409-419",
year = "1981",
url = {https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420/Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1981-t26-n2-s409-420.pdf},
}
43
@article{UEK:2168234484,
author = "Janina Rosicka",
title = "Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "153-170",
year = "1981",
}
44
@article{UEK:2168243772,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "5-19",
year = "1979",
}
45
@article{UEK:2168240736,
author = "Janina Rosicka",
title = "Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "223-242",
year = "1976",
issn = "",
}
46
@article{UEK:2168368870,
author = "Janina Rosicka",
title = "Miejsce nauki w systemie Henryka Kamieńskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "23",
pages = "63-80",
year = "1975",
issn = "",
}
47
@article{UEK:2168368858,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rola kapitału jako kategorii ekonomicznej w systemie Henryka Kamieńskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "21",
pages = "37-56",
year = "1973",
issn = "",
}
48
@unpublished{UEK:2168305477,
author = "Janina Rosicka",
title = "System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
49
@article{UEK:2168370004,
author = "Janina Rosicka",
title = "Własność jako centralna kategoria systemu Henryka Kamieńskiego wyłożonego w Filozofii ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "18",
pages = "149-164",
year = "1972",
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID