Publications of the selected author

Rosicka Janina

Interdepartmental Unit, Department of Economic Policy and Regional Economy,

1

Author:
Title:
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1993) , s. 697-713. - Summ., rez.
Nr:
2168265726
article
2

Author:
Title:
O wyobraźni ekonomicznej Polaków
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang.,
ISBN:
83-7052-034-0
Nr:
2168292253
academic script
3

Author:
Title:
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 113-125. - Summ., rez.
Nr:
2168232016
article
See main document
4

Author:
Title:
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991) , s. 45-57. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168273302
article
See main document
5

Author:
Title:
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought
Source:
Ekonomista. - nr 1-2 (1989) , s. 155-173. - Summ., rez.
Nr:
2168265198
article
6

Author:
Title:
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989) , s. 117-133. - Rez., summ.
Nr:
2168282279
article
See main document
7

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988) , s. 107-111
Nr:
2168225472
review
8

Author:
Title:
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988) , s. 5-32. - Summ., rez.
Nr:
2168283713
article
See main document
9

Author:
Title:
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987) , s. 5-25. - Summ., rez.
Nr:
2168254790
article
See main document
10

Author:
Title:
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw
Source:
Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987 - Kraków: PAX, 1987, s. 65-95
Nr:
2168290485
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Blichtr kalopejskiego socjalizmu
Source:
Colloquia Communia. - nr 2-3(25-26) (1986) , s. 165-170
Nr:
2168357372
article
12

Author:
Title:
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984) , s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281433
article
See main document
13

Author:
Title:
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984
Physical description:
184 s.: il., tab., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 63)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168284543
monograph
14

Author:
Title:
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168264564
article
See main document
15

Author:
Title:
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982) , s. 107-127. - Summ., rez.
Nr:
2168280817
article
See main document
16

Author:
Title:
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982) , s. 129-148. - Summ., rez.
Nr:
2168280825
article
See main document
17

Author:
Title:
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]1982. - nr 150, s. 149-170. - Summ., rez.
Nr:
2168280827
varia
See main document
18

Author:
Title:
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 153-170. - Rez., summ.
Nr:
2168234484
article
See main document
19

Author:
Title:
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979) , s. 5-19. - Rez., summ.
Nr:
2168243772
article
See main document
20

Author:
Title:
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego
Source:
Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976) , s. 223-242 - Bibliogr.
Nr:
2168240736
article
21

Author:
Title:
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1973
Physical description:
344 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/76
Nr:
2168305477
doctoral dissertation
1
Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego = Liberalism - Totalitarism - Christianity. Moral Dilemmas of Adam Krzyżanowski / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 5-6 (1993), s. 697-713. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
2
O wyobraźni ekonomicznej Polaków / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 1991. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - ISBN 83-7052-034-0
3
Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią") = Political Economy and the Present Crisis of Science / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991), s. 113-125. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
4
Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)) = Northern Economy and a Slavonic District : (on the Programme of Tomasz Potocki 1809-1861) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław WACŁAWOWICZ]. - nr 346 (1991), s. 45-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
5
Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej = Edward Lipiński - A Historian of Economic Thought / Janina ROSICKA // Ekonomista. - nr 1-2 (1989), s. 155-173. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
6
Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński) = Economy and Social Development (Fryderyk Skarbek and Józef Maria Hoene-Wroński) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989), s. 117-133. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
7
[Recenzja] / Janina ROSICKA // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 107-111. - Rec. pracy: Michaił Gorbaczow: Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i dla całego świata
8
Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862) = Economic aspects of "Peasant Issue" (1830-1862) / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 254 (1988), s. 5-32. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
9
Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864 = Role of the Theory of Value in the Polish Economic Thought of the Period 1830-1864 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 232 (1987), s. 5-25. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
10
Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw / Janina ROSICKA // W: Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987. - Kraków: PAX, 1987. - S. 65-95
11
Blichtr kalopejskiego socjalizmu / Janina ROSICKA // Colloquia Communia. - nr 2-3(25-26) (1986), s. 165-170. - ISSN 0239-6815
12
Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830 = The Socio-Economic Aspects of Discussion over "the Peasants Problem" 1800-1830 / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 187 (1984), s. 19-37. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830) = Polish Disputes over Property : the Emergence of Modern Economic Thought in Poland (1765-1830) / Janina ROSICKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1984. - 184 s. : il., tab., wykr. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 63)
14
Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego = The Role of the Market in Henryk Kamieński's System / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 159 (1982), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
"Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego = Henryk Kamieński's "Philosophy of Economy" / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 107-127. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego = Economic Thought of Polish Democratic Society / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 129-148. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności = L. Królikowski's Considerations Concerning Property / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 150 (1982), s. 149-170. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
18
Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia = The Shaping of Views on Property until the Age of Reason / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981), s. 153-170. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
19
Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu = The Presentation of Property In Economic Doctrines of the Formation Perid of Capitalism / Janina ROSICKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wiktor BONIECKI]. - nr 119 (1979), s. 5-19. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA // Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej. - nr 25 (1976), s. 223-242. - Bibliogr.
21
System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego / Janina ROSICKA ; Promotor: Wiktor BONIECKI. - Kraków, 1973. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Rosicka J., (1993), Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego, "Ekonomista", nr 5-6, s. 697-713.
2
Rosicka J., (1991), O wyobraźni ekonomicznej Polaków, Kraków : Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska, 231 s.
3
Rosicka J., (1991), Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką "Ponad ekonomią"), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 334, s. 113-125.
4
Rosicka J., (1991), Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska (o programie T. Potockiego (1809-1861)), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 346, s. 45-57.
5
Rosicka J., (1989), Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej, "Ekonomista", nr 1-2, s. 155-173.
6
Rosicka J., (1989), Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 306, s. 117-133.
7
Rosicka J., (1988), [Recenzja], "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 107-111.
8
Rosicka J., (1988), Ekonomiczne aspekty "kwestii włościańskiej" (1830-1862), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 254, s. 5-32.
9
Rosicka J., (1987), Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 232, s. 5-25.
10
Rosicka J., (1987), Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw. [W:] Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987, Kraków : PAX, s. 65-95.
11
Rosicka J., (1986), Blichtr kalopejskiego socjalizmu, "Colloquia Communia", nr 2-3(25-26), s. 165-170.
12
Rosicka J., (1984), Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad "kwestią włościańską" 1800-1830, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 187, s. 19-37.
13
Rosicka J., (1984), Polskie spory o własność: narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830), (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 63), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 184 s.
14
Rosicka J., (1982), Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 159, s. 5-24.
15
Rosicka J., (1982), "Filozofia ekonomii" Henryka Kamieńskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 107-127.
16
Rosicka J., (1982), Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 129-148.
17
Rosicka J., (1982), Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej", nr 150, s. 149-170.
18
Rosicka J., (1981), Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 147, s. 153-170.
19
Rosicka J., (1979), Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 119, s. 5-19.
20
Rosicka J., (1976), Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego, "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej", nr 25, s. 223-242.
21
Rosicka J., (1973), System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego, Prom. Boniecki W., Kraków : , 344 k.
1
@article{UEK:2168265726,
author = "Janina Rosicka",
title = "Liberalizm - totalitaryzm - chrześcijaństwo. Dylematy moralne Adama Krzyżanowskiego",
journal = "Ekonomista",
number = "5-6",
pages = "697-713",
year = "1993",
}
2
@book{UEK:2168292253,
author = "Janina Rosicka",
title = "O wyobraźni ekonomicznej Polaków",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Poligrafia Salezjańska",
year = "1991",
isbn = "83-7052-034-0",
}
3
@article{UEK:2168232016,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia polityczna i współczesny kryzys nauki (refleksje nad książką Ponad ekonomią)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "334",
pages = "113-125",
year = "1991",
}
4
@article{UEK:2168273302,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia zachodnia i gmina słowiańska : (o programie T. Potockiego (1809-1861))",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "346",
pages = "45-57",
year = "1991",
url = {},
}
5
@article{UEK:2168265198,
author = "Janina Rosicka",
title = "Edward Lipiński - historyk myśli ekonomicznej",
journal = "Ekonomista",
number = "1-2",
pages = "155-173",
year = "1989",
}
6
@article{UEK:2168282279,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomia a postęp społeczny (Fryderyk Skarbek i Józef Maria Hoene-Wroński)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "306",
pages = "117-133",
year = "1989",
}
7
@article{UEK:2168225472,
author = "Janina Rosicka",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "107-111",
year = "1988",
}
8
@article{UEK:2168283713,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ekonomiczne aspekty kwestii włościańskiej (1830-1862)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "254",
pages = "5-32",
year = "1988",
}
9
@article{UEK:2168254790,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rola teorii wartości w polskiej myśli ekonomicznej lat 1830-1864",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "232",
pages = "5-25",
year = "1987",
}
10
@inbook{UEK:2168290485,
author = "Janina Rosicka",
title = "Romana Rybarskiego sztuka wygrywania przeciwieństw",
booktitle = "Roman Rybarski : krakowscy twórcy polskiej myśli ekonomicznej : materiały z sesji naukowej - Kraków 17 X 1987",
pages = "65-95",
adress = "Kraków",
publisher = "PAX",
year = "1987",
}
11
@article{UEK:2168357372,
author = "Janina Rosicka",
title = "Blichtr kalopejskiego socjalizmu",
journal = "Colloquia Communia",
number = "2-3(25-26)",
pages = "165-170",
year = "1986",
}
12
@article{UEK:2168281433,
author = "Janina Rosicka",
title = "Społeczno-ekonomiczne aspekty dyskusji nad kwestią włościańską 1800-1830",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "187",
pages = "19-37",
year = "1984",
}
13
@book{UEK:2168284543,
author = "Janina Rosicka",
title = "Polskie spory o własność : narodziny nowożytnej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich (1765-1830)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1984",
issn = "0209-1674",
}
14
@article{UEK:2168264564,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rola rynku w systemie Henryka Kamieńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "159",
pages = "5-24",
year = "1982",
}
15
@article{UEK:2168280817,
author = "Janina Rosicka",
title = "Filozofia ekonomii Henryka Kamieńskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "150",
pages = "107-127",
year = "1982",
}
16
@article{UEK:2168280825,
author = "Janina Rosicka",
title = "Myśl ekonomiczna Towarzystwa Demokratycznego Polskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "150",
pages = "129-148",
year = "1982",
}
17
@misc{UEK:2168280827,
author = "Janina Rosicka",
title = "Rozważania Ludwika Królikowskiego o własności",
booktitle = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu historii myśli ekonomicznej",
number = "150",
pages = "149-170",
year = "1982",
}
18
@article{UEK:2168234484,
author = "Janina Rosicka",
title = "Kształtowanie się poglądów na własność do czasów Oświecenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "147",
pages = "153-170",
year = "1981",
}
19
@article{UEK:2168243772,
author = "Janina Rosicka",
title = "Ujęcie własności w doktrynach okresu kształtowania się kapitalizmu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "119",
pages = "5-19",
year = "1979",
}
20
@article{UEK:2168240736,
author = "Janina Rosicka",
title = "Praca jako kategoria systemu Henryka Kamieńskiego",
journal = "Międzyuczelniane Zeszyty Naukowe. Studia z Historii Myśli Społeczno-Ekonomicznej",
number = "25",
pages = "223-242",
year = "1976",
}
21
@unpublished{UEK:2168305477,
author = "Janina Rosicka",
title = "System społeczno-ekonomiczny Henryka Kamieńskiego",
adress = "Kraków",
year = "1973",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID