Publications of the selected author
1

Title:
Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy : (na przykładzie standardów obowiązujących w USA) = Valuation of Costs, Assets and Liabilities Connected with Fixed-Payment Pension Schemes in Employers' Books : (as Exemplified by US Standards)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998) , s. 57-65. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262770
article
2

Title:
Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu : (wg standardów obowiązujących w USA) = Selected Issues Pertaining to Accounting of Defined Benefit Pension Plans : (Adopting American Standards)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256804
article
3

Title:
Pomiar wartości w warunkach inflacji
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (1993) , s. 29-31
Nr:
2168238468
article
1
Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy : (na przykładzie standardów obowiązujących w USA) = Valuation of Costs, Assets and Liabilities Connected with Fixed-Payment Pension Schemes in Employers' Books : (as Exemplified by US Standards) / Renata PIENIĄŻEK-DYLĄG // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998), s. 57-65. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu : (wg standardów obowiązujących w USA) = Selected Issues Pertaining to Accounting of Defined Benefit Pension Plans : (Adopting American Standards) / Renata PIENIĄŻEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 467 (1996), s. 75-82. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Pomiar wartości w warunkach inflacji / Janusz NESTERAK, Renata PIENIĄŻEK // Przegląd Organizacji. - nr 9 (1993), s. 29-31. - ISSN 0137-7221
1
Pieniążek-Dyląg R., (1998), Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy (na przykładzie standardów obowiązujących w USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 57-65.
2
Pieniążek R., (1996), Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu (wg standardów obowiązujących w USA), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 467, s. 75-82.
3
Nesterak J., Pieniążek R., (1993), Pomiar wartości w warunkach inflacji, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 29-31.
1
@article{UEK:2168262770,
author = "Renata Pieniążek-Dyląg",
title = "Wycena kosztów, aktywów i zobowiązań programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu w ewidencji księgowej pracodawcy : (na przykładzie standardów obowiązujących w USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "57-65",
year = "1998",
}
2
@article{UEK:2168256804,
author = "Renata Pieniążek",
title = "Wybrane zagadnienia rachunkowości programów emerytalnych o zdefiniowanym świadczeniu : (wg standardów obowiązujących w USA)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "467",
pages = "75-82",
year = "1996",
}
3
@article{UEK:2168238468,
author = "Janusz Nesterak and Renata Pieniążek",
title = "Pomiar wartości w warunkach inflacji",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "29-31",
year = "1993",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID