Publications of the selected author
1

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017
Physical description:
297 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-944230-2-5
Nr:
2168313777
2

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016
Physical description:
385 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305333
See related chapters
3

Title:
Norma ISO 37120 : próba oceny jakości życia w miastach
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016, s. 251-257 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-3-1
Nr:
2168305367
chapter in monograph
See main document
4

Title:
O kompetencjach auditorów wewnętrznych
Source:
XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 72. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-940189-6-2
Nr:
2168292083
varia
See main document
5

Title:
Kompetencje auditorów wewnętrznych : próba oceny = Competences of Internal Auditors : Attempt of Assessment
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 291-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168294017
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
Physical description:
528 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168292051
See related chapters
7

Title:
O kompetencjach auditorów wewnętrznych
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015, s. 397-402 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-940189-2-4
Nr:
2168292055
chapter in monograph
See main document
8

Title:
XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015
Notes:
Dostępne tylko streszczenia,
ISBN:
978-83-940189-6-2
Nr:
2168292079
varia
See related chapters
9

Title:
Rozpowszechnienie norm ISO serii 10000 w organizacjach stosujących system zarządzania jakością
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014, s. 380-389 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168277949
chapter in monograph
See main document
10

Title:
The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System
Source:
Towards Quality - Management Systems and Solutions / red. Tadeusz SIKORA, Joanna DZIADKOWIEC - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 171-182 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-5-8
Nr:
2168283209
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014
Physical description:
545 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168277937
See related chapters
12

Title:
The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 144. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283771
varia
13

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013
Physical description:
414 s.: il., err.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261314
See related chapters
14

Title:
O kołach jakości
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 317-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261330
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Physical description:
389 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-3-9
Nr:
2168244948
16

Title:
Audyt systemów zarządzania
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 67-108
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226056
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 11-41
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226054
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Karolina Cioroch , Marek Salerno-Kochan
Title:
System akredytacji laboratoriów sądowych = Forensic Laboratory Accreditation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 115-127. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218592
article
19

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011
Physical description:
292 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166656443
See related chapters
20

Title:
Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 249-254 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166663574
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 241-246 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162158995
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Rola konsultanta podczas wdrażania systemu zarządzania jakością = The Role of Consultant during the Quality Management System Implementation
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 172-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163753301
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Marek Salerno-Kochan , Przemysław Janus
Title:
Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym = The Essence and Legal Aspects of the Internal Control System for the Turnover of Strategic Goods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 143-157. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698614
article
24

Author:
Marek Salerno-Kochan , Antoni Kleniewski , Piotr Kafel
Title:
Przegląd systemów zarządzania
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 60-200
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2168302659
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010
Physical description:
328 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162149652
See related chapters
26

Author:
Antoni Kleniewski , Marek Salerno-Kochan
Title:
Integracja systemów zarządzania
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 318-326
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2165305868
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Wybrane aspekty zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009
Physical description:
280 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162132946
See related chapters
28

Title:
Wybór konsultanta systemu zarządzania jakością
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009, s. 207-213 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162169686
chapter in monograph
See main document
29

Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Wyzwania zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008
Physical description:
227 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Nr:
2168218650
conference materials
See related chapters
30

Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Pełnomocnik w systemie ISO 9000 : zagadnienia
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 162-167. - [odczyt: 30.09.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Access mode:
Nr:
2168218672
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Postrzeganie jednostek certyfikujących przez ich klientów
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 187-197 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628548
chapter in monograph
See main document
32

Conference:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Title:
Wyzwania zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007
Physical description:
230, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2166463365
conference materials
See related chapters
33

Conference:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Title:
Rola i zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością : wybrane aspekty
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 159-164 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2166469428
chapter in conference materials
See main document
34

Author:
Marek Salerno-Kochan , Piotr Wojciechowski
Title:
System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych = The Quality Management System in the Production of Diagnostic Medical Equipment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 133-148. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52117
article
35

Title:
Popularność wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 323-326 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166376197
chapter in conference materials
See main document
36

Conference:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Title:
Czy każdy może być pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 121-124 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218648
chapter in conference materials
See main document
37

Conference:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Title:
Wyzwania zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
174 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
52398
conference materials
See related chapters
38

Title:
Kompetencje audytorów = The Auditor Competence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52116
article
39

Title:
Uwagi do sposobu przeprowadzania badań ankietowych jako źródła pozyskiwania informacji o zadowoleniu klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 318-322 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166376175
chapter in conference materials
See main document
40

Conference:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2005-05-19 do 2005-05-20
Title:
Rola konsultanta podczas wdrażania systemu ISO 9000 w małych organizacjach : wybrane zagadnienia
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 123-130 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-9-4
Nr:
2168218702
chapter in conference materials
See main document
41

Conference:
II Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2005-05-19 do 2005-05-20
Title:
Wyzwania zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
205 s.: il., err.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-918932-9-4
Nr:
2168218338
conference materials
See related chapters
42

Title:
Wdrażanie systemu jakości
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 78-101
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497731
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 35-61
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497587
chapter in monograph
See main document
44

Conference:
I Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2004-05-06 do 2004-05-07
Title:
Wyzwania zarządzania jakością
Publisher address:
Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004
Physical description:
206 s.: il., err.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-918932-4-3
Nr:
2168246964
conference materials
See related chapters
45

Title:
Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Circumstances Influencing the Implementation of the Quality Management System in Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220442
article
46

Title:
Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów = Certification of Textiles in Poland and its Significance for Consumers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004) , s. 21-37. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220208
article
47

Title:
Możliwości wykorzystania wytycznych raportu technicznego ISO/TR 10014 do walidacji procesów
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 263-266 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168117696
chapter in monograph
48

Title:
Capabilities of Application of ISO/TR 10014 Technical Report Guidelines for Validation of Processes
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228344
varia
49

Title:
Model P-D-C-A and Methodises Used in Six Sigma Strategy
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 22. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228346
varia
50

Author:
Marek Salerno-Kochan , Agnieszka Famielec
Title:
Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000 : analiza doświadczeń przedsiębiorstw = Selected Aspects of ISO 9000 Quality Management System Implementation : an Analysis of the Experience of Various Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 99-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220440
article
51

Title:
Możliwości wykorzystania metody Servqual do badania jakości wyrobów
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 350-355 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222158
chapter in conference materials
See main document
52

Title:
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne = The Quality Management System in Enterprises Manufacturing Medical Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 59-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220436
article
53

Title:
Audit zintegrowanego systemu zarządzania : wybrane aspekty = The Integrated Management System Audit : the Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 85-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220434
article
54

Title:
Model P-D-C-A a metody stosowane w koncepcji Six Sigma
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 267-270 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168127597
chapter in monograph
55

Conference:
I Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2004-05-06 do 2004-05-07
Title:
Zasady auditowania i kompetencje auditorów
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004, s. 139-145 - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-4-3
Nr:
2168247078
chapter in conference materials
See main document
56

Title:
Auditowanie spełnienia wymagań normy ISO 14001
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 183-185 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231174
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 180-182 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231172
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Przyczyny integracji systemów zarządzania : wyniki badań
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 258-265. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238972
chapter in monograph
59

Title:
Raport techniczny ISO/TR 10014:1998 niedocenianym narzędziem ekonomiki jakości
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 279-282 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168261010
chapter in conference materials
60

Title:
Praktyczne aspekty wyboru jednostki certyfikacyjnej przez organizacje posiadające system zarządzania jakością ISO 9000 : wyniki badań
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 249-257. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238986
chapter in monograph
61

Title:
Modele kosztów jakości w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakości ISO 9000
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 275-278 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168261002
chapter in conference materials
62

Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
The Choice of Certification Body by Organisations Holding the ISO 9000 Quality Management System : Research Study [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168263174
chapter in conference materials
63

Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
The Reasons for Management System Integration : Research Study [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168263176
chapter in conference materials
64

Author:
Marek Salerno-Kochan , Piotr Galski
Title:
Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM = Efficient Benchmarking as an Indispensable Element of the TQM Strategy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231400
article
65

Title:
Some Problems with Implementation of Quality Management Systems Based on the ISO 9000 Series - Case Study
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 315-320. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231268
chapter in conference materials
66

Title:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach : badania ankietowe
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA, s. 4-17
Signature:
NP-753/Magazyn
Nr:
2168281705
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Normy ISO serii 9000:2000 jako podstawa kompleksowego zarządzania przez jakość i zintegrowanych systemów zarządzania = ISO 9000:2000 Standards as a Basis for Total Quality Management and Integrated Management Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231402
article
68

Title:
Advantages of Integrated Management System Implementation - Case Study
Source:
Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / red. M. Denac, V. Musil, B. Pregrad - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001, s. 309-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
961-6354-07-8
Nr:
2168231266
chapter in conference materials
69

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa, Polska, od 2000-12-15 do 2000-12-15
Title:
Przesłanki skłaniające do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9000 : obserwacje
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / red. Piotr Miller - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000, s. 135-138 - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-187-3
Nr:
2168346068
chapter in conference materials
70

Title:
Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością : II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej
Source:
Problemy Jakości. - R. 32, nr 11, s. 44-45
Nr:
2168331447
varia
71

Title:
Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanych systemów zarządzania
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA, s. 31-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-689/Magazyn
Nr:
2168258306
chapter in unpublished scientific work
See main document
72

Title:
Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji
Source:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 121-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239028
poster
73

Title:
Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego na wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000
Source:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 308-310 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239050
chapter in conference materials
74

Title:
Postrzeganie jakości w cyklu życia wyrobu na podstawie norm ISO 9000 oraz ISO 14000
Source:
Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny. - nr 1 (1999) , s. 26-28. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168363168
article
75

Title:
Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania i trudności w integracji systemów zarządzania
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kier. tematu: Tadeusz SIKORA, s. 37-45 - Bibliogr.
Signature:
NP-594/Magazyn
Nr:
2168258462
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Quality Systems Based on ISO 9000 Standards in Future
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / red. Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 798-803. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253726
chapter in conference materials
77

Title:
Rola procedur w dokumentowaniu systemu jakości = The Role or Procedures in Documenting a Quality System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 518 (1999) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256462
article
78

Title:
Zintegrowane Systemy Zarządzania : próba klasyfikacji systemów i analiza korzyści wynikających z ich wdrożenia
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 92-102 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168244130
chapter in conference materials
See main document
79

Title:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
386 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168246628
conference materials
See related chapters
80

Title:
Normy ISO serii 14000 uzupełnieniem norm ISO serii 9000 : (wybrane aspekty)
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 227-230 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248898
chapter in conference materials
See main document
81

Title:
Trzy szkoły jakości
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 231-234 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248902
chapter in conference materials
See main document
82

Title:
Ograniczenie emisji pyłu podczas produkcji szkła ołowiowego
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 375-376 - Bibliogr.
Nr:
2168240470
poster
83

Title:
Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach = Introducing the Quality System According to the ISO Standards, Series 9000, into Polish Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 494 (1997) , s. 41-53. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260790
article
84

Title:
Zgodność ekologiczna wyrobu w systemowym zapewnieniu jakości
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 63-73 - Bibliogr.
Nr:
2168240440
chapter in conference materials
85

Title:
Niedoceniane aspekty społecznej oceny jakości wyrobów
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 97-105. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269246
chapter in conference materials
86

Title:
Implementing Quality Systems in Poland Progress and Difficulties
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 311-313. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168271194
chapter in conference materials
87

Title:
System jakości w Kujawskiej Fabryce Farb i Lakierów "Nobiles"
Source:
Problemy Jakości. - R. 29, nr 8 (1997) , s. 26-29
Nr:
2168331435
article
88

Title:
Istota i przegląd systemów jakości
Source:
Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / oprac. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk - Kraków: Instytut Turystyki, 1997, s. 91-101 - Bibliogr.
Nr:
2168271244
chapter in conference materials
89

Title:
Acceptance of the Quality of the Goods
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 74-75. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303949
varia
90

Title:
Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 136-138. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254778
chapter in conference materials
91

Title:
Assessment Criteria for Quality Awards
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 328-330. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255138
chapter in conference materials
92

Title:
Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2 / kier. tematu: Łucja KARPIEL, s. 1-19 - Bibliogr.
Research program:
51/SZTOiZ/1/95/S
Signature:
NP-389/Magazyn
Nr:
2168329307
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Title:
The Problems of Quality Standard in Present Polish Market
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 243-249
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256076
chapter in conference materials
94

Title:
Rola auditu w kształtowaniu księgi jakości i uzyskiwaniu certyfikatów = The Role of the Audit in Forming the Book of Quality and Obtaining Certificates
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995) , s. 29-38. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262546
article
95

Title:
Certyfikacja systemów jakości według norm serii ISO 9000 w Polsce
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239300
varia
See main document
96

Title:
O niektórych społecznych przesłankach akceptowania jakości wyrobów = On Certain Social Premises for the Acceptance of the Quality of Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994) , s. 15-24. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264334
article
97

Title:
Zastosowanie filtrów nasypowych w praktyce przemysłowej = The Use of Grain Filters in Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 73-80. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247536
article
98

Title:
Stłuczka szklana : problem nie do rozwiązania? = Is the Cullet Problem Not to Be Solved?
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985) , s. 28-29. - Rez., summ.
Nr:
2168278297
article
Unpublished documents:
1

Title:
Badania uwarunkowań wdrażania systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
34 k.: il.; 30 cm
Research program:
109/KTOiZJ/1/2002/S
Signature:
NP-801/[1]/Magazyn
Nr:
2168254446
unpublished scientific work
2

Author:
Tadeusz Sikora , Marek Salerno-Kochan , Katarzyna Banaś , Marzena Jędryka
Title:
Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
89/KTOiZJ/1/98/S
Signature:
NP-587/Magazyn
Nr:
2168258236
unpublished scientific work
3

Author:
Marek Salerno-Kochan , Agnieszka Pilch
Title:
Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
41 s.; 30 cm
Research program:
74/KTOiZJ/97/S
Signature:
NP-522/Magazyn
Nr:
2168258282
unpublished scientific work
4

Title:
Stan i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
65 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
111/SZTOiZJ/96/S
Signature:
NP-454/Magazyn
Nr:
2168258178
unpublished scientific work
5

Title:
Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
30 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
98/SZTOiZ/1/93/S
Signature:
NP-221/Magazyn
Nr:
2168329985
unpublished scientific work
1
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - 297 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-944230-2-5
2
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - 385 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-940189-3-1
3
Norma ISO 37120 : próba oceny jakości życia w miastach / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2016. - S. 251-257. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-3-1
4
O kompetencjach auditorów wewnętrznych / Marek SALERNO-KOCHAN // W: XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 72. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-940189-6-2
5
Kompetencje auditorów wewnętrznych : próba oceny = Competences of Internal Auditors : Attempt of Assessment / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 291-305. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
6
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - 528 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-940189-2-4
7
O kompetencjach auditorów wewnętrznych / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - S. 397-402. - Bibliogr. - ISBN 978-83-940189-2-4
8
XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015 / [red. merytoryczna Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 978-83-940189-6-2
9
Rozpowszechnienie norm ISO serii 10000 w organizacjach stosujących system zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - S. 380-389. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-4-7
10
The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System / Marek SALERNO-KOCHAN, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Towards Quality - Management Systems and Solutions / ed. by Tadeusz SIKORA, Joanna DZIADKOWIEC. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 171-182. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-5-8
11
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - 545 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-935421-4-7
12
The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System / Marek SALERNO-KOCHAN, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 144. - Dostępne tylko streszczenie
13
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - 414 s. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-935421-2-3
14
O kołach jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 317-323. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
15
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - 389 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-929209-3-9
16
Audyt systemów zarządzania / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 67-108. - ISBN 978-83-7252-551-2
17
Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 11-41. - ISBN 978-83-7252-551-2
18
System akredytacji laboratoriów sądowych = Forensic Laboratory Accreditation / Karolina Cioroch, Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 115-127. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
19
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - 292 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-929209-2-2
20
Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 249-254. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
21
Zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 241-246. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-305-4
22
Rola konsultanta podczas wdrażania systemu zarządzania jakością = The Role of Consultant during the Quality Management System Implementation / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 172-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
23
Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym = The Essence and Legal Aspects of the Internal Control System for the Turnover of Strategic Goods / marek SALERNO-KOCHAN, Przemysław Janus // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 143-157. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168970913. - ISSN 1898-6447
24
Przegląd systemów zarządzania / Marek SALERNO-KOCHAN, Antoni Kleniewski, Piotr KAFEL // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 60-200. - ISBN 978-83-7252-483-6
25
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - 328 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7464-305-4
26
Integracja systemów zarządzania / Antoni Kleniewski, Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 318-326. - ISBN 978-83-7252-483-6
27
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-927079-4-3
28
Wybór konsultanta systemu zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009. - S. 207-213. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-4-3
29
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008. - 227 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-927079-0-5
30
Pełnomocnik w systemie ISO 9000 : zagadnienia / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008. - S. 162-167. - [odczyt: 30.09.2011]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-0-5. - Pełny tekst: http://9.www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/111
31
Postrzeganie jednostek certyfikujących przez ich klientów / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 187-197. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
32
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - 230, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-922067-8-9
33
Rola i zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością : wybrane aspekty / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 159-164. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-8-9
34
System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych = The Quality Management System in the Production of Diagnostic Medical Equipment / Marek SALERNO-KOCHAN, Piotr Wojciechowski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 717 (2006), s. 133-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150162312. - ISSN 0208-7944
35
Popularność wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy] / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 323-326. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
36
Czy każdy może być pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 121-124. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-2-X
37
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006. - 174 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-922067-2-X
38
Kompetencje audytorów = The Auditor Competence / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006), s. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150101744. - ISSN 0208-7944
39
Uwagi do sposobu przeprowadzania badań ankietowych jako źródła pozyskiwania informacji o zadowoleniu klienta : [komunikat naukowy] / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 318-322. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
40
Rola konsultanta podczas wdrażania systemu ISO 9000 w małych organizacjach : wybrane zagadnienia / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 123-130. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-9-4
41
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2005. - 205 s. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-918932-9-4
42
Wdrażanie systemu jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 78-101. - ISBN 83-7252-260-X
43
Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000 / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 35-61. - ISBN 83-7252-260-X
44
Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004. - 206 s. : il., err. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-918932-4-3
45
Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach = Circumstances Influencing the Implementation of the Quality Management System in Polish Enterprises / Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA, Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557221. - ISSN 0208-7944
46
Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów = Certification of Textiles in Poland and its Significance for Consumers / Renata SALERNO-KOCHAN, Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004), s. 21-37. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
47
Możliwości wykorzystania wytycznych raportu technicznego ISO/TR 10014 do walidacji procesów / Marek SALERNO KOCHAN // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 263-266. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
48
Capabilities of Application of ISO/TR 10014 Technical Report Guidelines for Validation of Processes / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
49
Model P-D-C-A and Methodises Used in Six Sigma Strategy / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 22. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
50
Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000 : analiza doświadczeń przedsiębiorstw = Selected Aspects of ISO 9000 Quality Management System Implementation : an Analysis of the Experience of Various Enterprises / Marek SALERNO-KOCHAN, Agnieszka Famielec // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 99-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557295. - ISSN 0208-7944
51
Możliwości wykorzystania metody Servqual do badania jakości wyrobów / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 350-355. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
52
System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne = The Quality Management System in Enterprises Manufacturing Medical Products / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 59-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557250. - ISSN 0208-7944
53
Audit zintegrowanego systemu zarządzania : wybrane aspekty = The Integrated Management System Audit : the Selected Aspects / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 85-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/88557278. - ISSN 0208-7944
54
Model P-D-C-A a metody stosowane w koncepcji Six Sigma / Marek SALERNO KOCHAN // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 267-270. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
55
Zasady auditowania i kompetencje auditorów / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wyzwania zarządzania jakością / [red. Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 2004. - S. 139-145. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-4-3
56
Auditowanie spełnienia wymagań normy ISO 14001 / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 183-185. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
57
Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 180-182. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
58
Przyczyny integracji systemów zarządzania : wyniki badań / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 258-265. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
59
Raport techniczny ISO/TR 10014:1998 niedocenianym narzędziem ekonomiki jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 279-282. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
60
Praktyczne aspekty wyboru jednostki certyfikacyjnej przez organizacje posiadające system zarządzania jakością ISO 9000 : wyniki badań / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 249-257. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
61
Modele kosztów jakości w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakości ISO 9000 / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 275-278. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
62
The Choice of Certification Body by Organisations Holding the ISO 9000 Quality Management System : Research Study [Dokument elektroniczny] / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr.
63
The Reasons for Management System Integration : Research Study [Dokument elektroniczny] / Marek SALERNO-KOCHAN, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr.
64
Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM = Efficient Benchmarking as an Indispensable Element of the TQM Strategy / Marek SALERNO-KOCHAN, Piotr Galski // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 578 (2001), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11927. - ISSN 0208-7944
65
Some Problems with Implementation of Quality Management Systems Based on the ISO 9000 Series - Case Study / Marek SALERNO-KOCHAN, Renata SALERNO-KOCHAN // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 315-320. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
66
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach : badania ankietowe / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA. - (2001), s. 4-17
67
Normy ISO serii 9000:2000 jako podstawa kompleksowego zarządzania przez jakość i zintegrowanych systemów zarządzania = ISO 9000:2000 Standards as a Basis for Total Quality Management and Integrated Management Systems / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11928. - ISSN 0208-7944
68
Advantages of Integrated Management System Implementation - Case Study / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1 / [ed. by M. Denac, V. Musil, B. Pregrad]. - Maribor, Slovenia: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2001. - S. 309-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 961-6354-07-8
69
Przesłanki skłaniające do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9000 : obserwacje / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r. / [red. merytoryczna Piotr Miller]. - Warszawa ; Radom: KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - S. 135-138. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-187-3
70
Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością : II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej / Marek SALERNO-KOCHAN // Problemy Jakości. - R. 32, nr 11 (2000), s. 44-45. - ISSN 0137-8651
71
Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanych systemów zarządzania / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA. - (2000), s. 31-47. - Bibliogr.
72
Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 121-132. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
73
Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego na wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000 / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 308-310. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
74
Postrzeganie jakości w cyklu życia wyrobu na podstawie norm ISO 9000 oraz ISO 14000 / Marek SALERNO-KOCHAN // Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny. - nr 1 (1999), s. 26-28. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1425-5820
75
Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania i trudności w integracji systemów zarządzania / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kier. tematu: Tadeusz SIKORA. - (1999/2000), s. 37-45. - Bibliogr.
76
Quality Systems Based on ISO 9000 Standards in Future / Marek SALERNO KOCHAN // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 798-803. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
77
Rola procedur w dokumentowaniu systemu jakości = The Role or Procedures in Documenting a Quality System / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999), s. 29-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Zintegrowane Systemy Zarządzania : próba klasyfikacji systemów i analiza korzyści wynikających z ich wdrożenia / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 92-102. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
79
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 386 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-70-4
80
Normy ISO serii 14000 uzupełnieniem norm ISO serii 9000 : (wybrane aspekty) / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 227-230. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
81
Trzy szkoły jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 231-234. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
82
Ograniczenie emisji pyłu podczas produkcji szkła ołowiowego / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 375-376. - Bibliogr.
83
Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach = Introducing the Quality System According to the ISO Standards, Series 9000, into Polish Enterprises / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Stefan MYNARSKI]. - nr 494 (1997), s. 41-53. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Zgodność ekologiczna wyrobu w systemowym zapewnieniu jakości / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 63-73. - Bibliogr.
85
Niedoceniane aspekty społecznej oceny jakości wyrobów / Marek SALERNO KOCHAN // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 97-105. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
86
Implementing Quality Systems in Poland Progress and Difficulties / Marek SALERNO-KOCHAN, Tadeusz SIKORA // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 311-313. - Summ. - Bibliogr.
87
System jakości w Kujawskiej Fabryce Farb i Lakierów "Nobiles" / Marek SALERNO-KOCHAN // Problemy Jakości. - R. 29, nr 8 (1997), s. 26-29. - ISSN 0137-8651
88
Istota i przegląd systemów jakości / Marek SALERNO KOCHAN, Tadeusz SIKORA // W: Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie = Development and Quality in Tourism : Proceedings of the Seminar XX Cracow Days of Tourism, September 27, 1997, Cracow, Poland / oprac. Alicja Lipska, Anna Alicja Matyjaszczyk. - Kraków: Instytut Turystyki, 1997. - S. 91-101. - Bibliogr.
89
Acceptance of the Quality of the Goods / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 74-75. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
90
Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards / Łucja KARPIEL, Marek SALERNO KOCHAN // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 136-138. - Summ. - Bibliogr.
91
Assessment Criteria for Quality Awards / Łucja KARPIEL, Marek SALERNO KOCHAN // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 328-330. - Summ. - Bibliogr.
92
Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2 / kier. tematu: Łucja KARPIEL. - (1996), s. 1-19. - Bibliogr.
93
The Problems of Quality Standard in Present Polish Market / Lucja KARPIEL, Marek SALERNO-KOCHAN // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu . - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 243-249. - ISBN 7-301-02897-0
94
Rola auditu w kształtowaniu księgi jakości i uzyskiwaniu certyfikatów = The Role of the Audit in Forming the Book of Quality and Obtaining Certificates / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995), s. 29-38. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Certyfikacja systemów jakości według norm serii ISO 9000 w Polsce / Marek SALERNO-KOCHAN // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 140-141. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
96
O niektórych społecznych przesłankach akceptowania jakości wyrobów = On Certain Social Premises for the Acceptance of the Quality of Products / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994), s. 15-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
97
Zastosowanie filtrów nasypowych w praktyce przemysłowej = The Use of Grain Filters in Industry / Marek SALERNO-KOCHAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991), s. 73-80. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Stłuczka szklana : problem nie do rozwiązania? = Is the Cullet Problem Not to Be Solved? / Marta GOLLINGER-TARAJKO, Marek SALERNO-KOCHAN // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 8 (152) (1985), s. 28-29. - Rez., summ. - ISSN 0137-3668
99
Badania uwarunkowań wdrażania systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [Cz. 1] / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Piotr KAFEL, Marek SALERNO-KOCHAN, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 34 k. : il. ; 30 cm
100
Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Tadeusz SIKORA, Marek SALERNO-KOCHAN, Katarzyna Banaś, Marzena Jędryka. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998/99. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach / kier. Tadeusz SIKORA; Marek SALERNO-KOCHAN, Agnieszka Pilch. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997/98. - 41 s. ; 30 cm
102
Stan i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach / pracę wykonano w zespole: Tadeusz SIKORA (kierujący tematem), Marek SALERNO-KOCHAN, Łukasz Ekiert. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 65 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich / kier. tematu: Łucja KARPIEL ; wykonawcy: Tadeusz Wawak, Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 30 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Salerno-Kochan M. (red.), (2017), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 297 s.
2
Salerno-Kochan M. (red.), (2016), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 385 s.
3
Salerno-Kochan M., (2016), Norma ISO 37120 : próba oceny jakości życia w miastach. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 251-257.
4
Salerno-Kochan M., (2015), O kompetencjach auditorów wewnętrznych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 72.
5
Salerno-Kochan M., (2015), Kompetencje auditorów wewnętrznych : próba oceny. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 291-305.
6
Salerno-Kochan M. (red.), (2015), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 528 s.
7
Salerno-Kochan M., (2015), O kompetencjach auditorów wewnętrznych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 397-402.
8
(2015), XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015. [W:]
9
Salerno-Kochan M., (2014), Rozpowszechnienie norm ISO serii 10000 w organizacjach stosujących system zarządzania jakością. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 380-389.
10
Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., (2014), The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System. [W:] Sikora T., Dziadkowiec J. (red.), Towards Quality - Management Systems and Solutions, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 171-182.
11
Salerno-Kochan M. (red.), (2014), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 545 s.
12
Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., (2014), The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 144.
13
Salerno-Kochan M. (red.), (2013), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 414 s.
14
Salerno-Kochan M., (2013), O kołach jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 317-323.
15
Salerno-Kochan M. (red.), (2012), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 389 s.
16
Salerno-Kochan M., (2011), Audyt systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 67-108.
17
Salerno-Kochan M., (2011), Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-41.
18
Cioroch K., Salerno-Kochan M., (2011), System akredytacji laboratoriów sądowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 115-127.
19
Salerno-Kochan M. (red.), (2011), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 292 s.
20
Salerno-Kochan M., (2011), Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 249-254.
21
Salerno-Kochan M., (2010), Zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 241-246.
22
Salerno-Kochan M., (2010), Rola konsultanta podczas wdrażania systemu zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 172-197.
23
Salerno-Kochan M., Janus P., (2010), Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 143-157; https://bazekon.uek.krakow.pl/168970913
24
Salerno-Kochan M., Kleniewski A., Kafel P., (2010), Przegląd systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 60-200.
25
Salerno-Kochan M. (red.), (2010), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwa AGH, 328 s.
26
Kleniewski A., Salerno-Kochan M., (2010), Integracja systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 318-326.
27
Salerno-Kochan M. (red.), (2009), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, 280 s.
28
Salerno-Kochan M., (2009), Wybór konsultanta systemu zarządzania jakością. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 207-213.
29
Salerno-Kochan M. (red.), (2008), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, 227 s.
30
Salerno-Kochan M., (2008), Pełnomocnik w systemie ISO 9000 : zagadnienia. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 162-167.
31
Salerno-Kochan M., (2008), Postrzeganie jednostek certyfikujących przez ich klientów. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 187-197.
32
Salerno-Kochan M. (red.), (2007), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 230, [1] s.
33
Salerno-Kochan M., (2007), Rola i zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością : wybrane aspekty. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 159-164.
34
Salerno-Kochan M., Wojciechowski P., (2006), System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 133-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/150162312
35
Salerno-Kochan M., (2006), Popularność wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 323-326.
36
Salerno-Kochan M., (2006), Czy każdy może być pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 121-124.
37
Salerno-Kochan M. (red.), (2006), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 174 s.
38
Salerno-Kochan M., (2006), Kompetencje audytorów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 99-110; https://bazekon.uek.krakow.pl/150101744
39
Salerno-Kochan M., (2006), Uwagi do sposobu przeprowadzania badań ankietowych jako źródła pozyskiwania informacji o zadowoleniu klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 318-322.
40
Salerno-Kochan M., (2005), Rola konsultanta podczas wdrażania systemu ISO 9000 w małych organizacjach : wybrane zagadnienia. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 123-130.
41
Salerno-Kochan M. (red.), (2005), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 205 s.
42
Salerno-Kochan M., (2005), Wdrażanie systemu jakości. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 78-101.
43
Salerno-Kochan M., (2005), Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-61.
44
Salerno-Kochan M. (red.), (2004), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], 206 s.
45
Kafel P., Sikora T., Salerno-Kochan M., (2004), Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557221
46
Salerno-Kochan R., Salerno-Kochan M., (2004), Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 21-37.
47
Salerno-Kochan M., (2004), Możliwości wykorzystania wytycznych raportu technicznego ISO/TR 10014 do walidacji procesów. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 263-266.
48
Salerno-Kochan M., (2004), Capabilities of Application of ISO/TR 10014 Technical Report Guidelines for Validation of Processes. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 22.
49
Salerno-Kochan M., (2004), Model P-D-C-A and Methodises Used in Six Sigma Strategy. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 22.
50
Salerno-Kochan M., Famielec A., (2004), Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000 : analiza doświadczeń przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 99-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557295
51
Salerno-Kochan M., (2004), Możliwości wykorzystania metody Servqual do badania jakości wyrobów. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 350-355.
52
Salerno-Kochan M., (2004), System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 59-70; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557250
53
Salerno-Kochan M., (2004), Audit zintegrowanego systemu zarządzania : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 85-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/88557278
54
Salerno-Kochan M., (2004), Model P-D-C-A a metody stosowane w koncepcji Six Sigma. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 267-270.
55
Salerno-Kochan M., (2004), Zasady auditowania i kompetencje auditorów. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej], s. 139-145.
56
Salerno-Kochan M., (2003), Auditowanie spełnienia wymagań normy ISO 14001. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 183-185.
57
Salerno-Kochan M., (2003), Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 180-182.
58
Salerno-Kochan M., (2002), Przyczyny integracji systemów zarządzania : wyniki badań. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 258-265.
59
Salerno-Kochan M., (2002), Raport techniczny ISO/TR 10014:1998 niedocenianym narzędziem ekonomiki jakości. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 279-282.
60
Salerno-Kochan M., (2002), Praktyczne aspekty wyboru jednostki certyfikacyjnej przez organizacje posiadające system zarządzania jakością ISO 9000 : wyniki badań. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 249-257.
61
Salerno-Kochan M., (2002), Modele kosztów jakości w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakości ISO 9000. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 275-278.
62
Salerno-Kochan M., (2002), The Choice of Certification Body by Organisations Holding the ISO 9000 Quality Management System : Research Study. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
63
Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., (2002), The Reasons for Management System Integration : Research Study. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
64
Salerno-Kochan M., Galski P., (2001), Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 23-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/11927
65
Salerno-Kochan M., Salerno-Kochan R., (2001), Some Problems with Implementation of Quality Management Systems Based on the ISO 9000 Series - Case Study. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 315-320.
66
Salerno-Kochan M., (2001), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach : badania ankietowe. [W:] Tadeusz SIKORA (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, s. 4-17.
67
Salerno-Kochan M., (2001), Normy ISO serii 9000:2000 jako podstawa kompleksowego zarządzania przez jakość i zintegrowanych systemów zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/11928
68
Salerno-Kochan M., (2001), Advantages of Integrated Management System Implementation - Case Study. [W:] Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1, Maribor, Slovenia : Ekonomsko-poslovna fakulteta, s. 309-314.
69
Salerno-Kochan M., (2000), Przesłanki skłaniające do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9000 : obserwacje. [W:] Miller (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r, Warszawa : KZiF SGH. KZJ; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 135-138.
70
Salerno-Kochan M., (2000), Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością : II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej, "Problemy Jakości", R. 32, nr 11, s. 44-45.
71
Salerno-Kochan M., (2000), Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanych systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości, s. 31-47.
72
Salerno-Kochan M., (2000), Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 121-132.
73
Salerno-Kochan M., (2000), Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego na wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 308-310.
74
Salerno-Kochan M., (1999), Postrzeganie jakości w cyklu życia wyrobu na podstawie norm ISO 9000 oraz ISO 14000, "Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny", nr 1, s. 26-28.
75
Salerno-Kochan M., (1999/2000), Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania i trudności w integracji systemów zarządzania. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, s. 37-45.
76
Salerno-Kochan M., (1999), Quality Systems Based on ISO 9000 Standards in Future. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 798-803.
77
Salerno-Kochan M., (1999), Rola procedur w dokumentowaniu systemu jakości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 29-41.
78
Salerno-Kochan M., (1998), Zintegrowane Systemy Zarządzania : próba klasyfikacji systemów i analiza korzyści wynikających z ich wdrożenia. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 92-102.
79
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej: materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), (1998), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 386 s.
80
Salerno-Kochan M., (1998), Normy ISO serii 14000 uzupełnieniem norm ISO serii 9000 : (wybrane aspekty). [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 227-230.
81
Salerno-Kochan M., (1998), Trzy szkoły jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-234.
82
Salerno-Kochan M., (1997), Ograniczenie emisji pyłu podczas produkcji szkła ołowiowego. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 375-376.
83
Salerno-Kochan M., (1997), Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 494, s. 41-53.
84
Salerno-Kochan M., (1997), Zgodność ekologiczna wyrobu w systemowym zapewnieniu jakości. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 63-73.
85
Salerno-Kochan M., (1997), Niedoceniane aspekty społecznej oceny jakości wyrobów. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 97-105.
86
Salerno-Kochan M., Sikora T., (1997), Implementing Quality Systems in Poland Progress and Difficulties. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 311-313.
87
Salerno-Kochan M., (1997), System jakości w Kujawskiej Fabryce Farb i Lakierów "Nobiles", "Problemy Jakości", R. 29, nr 8, s. 26-29.
88
Salerno-Kochan M., Sikora T., (1997), Istota i przegląd systemów jakości. [W:] Lipska , Matyjaszczyk (red.), Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie, Kraków : Instytut Turystyki, s. 91-101.
89
Salerno-Kochan M., (1996), Acceptance of the Quality of the Goods. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 74-75.
90
Salerno-Kochan M., Karpiel Ł., (1996), Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 136-138.
91
Karpiel Ł., Salerno-Kochan M., (1996), Assessment Criteria for Quality Awards. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 328-330.
92
Salerno-Kochan M., (1996), Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Karpiel Ł. (kierownik tematu), Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2, s. 1-19.
93
Karpiel Ł., Salerno-Kochan M., (1995), The Problems of Quality Standard in Present Polish Market. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 243-249.
94
Salerno-Kochan M., (1995), Rola auditu w kształtowaniu księgi jakości i uzyskiwaniu certyfikatów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 29-38.
95
Salerno-Kochan M., (1995), Certyfikacja systemów jakości według norm serii ISO 9000 w Polsce. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 140-141.
96
Salerno-Kochan M., (1994), O niektórych społecznych przesłankach akceptowania jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 432, s. 15-24.
97
Salerno-Kochan M., (1991), Zastosowanie filtrów nasypowych w praktyce przemysłowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 73-80.
98
Gollinger-Tarajko M., Salerno-Kochan M., (1985), Stłuczka szklana : problem nie do rozwiązania?, "Aura", nr 8 (152), s. 28-29.
99
Kafel P., Salerno-Kochan M., Sikora T., (2002), Badania uwarunkowań wdrażania systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [Cz. 1], Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
100
Sikora T., Salerno-Kochan M., Banaś K., Jędryka M., (1998), Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
101
Salerno-Kochan M., Pilch A., (1997), Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 s.
102
Sikora T., Salerno-Kochan M., Ekiert Ł., (1996), Stan i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 65 k.
103
Wawak T., Salerno-Kochan M., (1994), Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich, Karpiel Ł. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 30 k.
1
@book{UEK:2168313777,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-944230-2-5",
}
2
@book{UEK:2168305333,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
3
@inbook{UEK:2168305367,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Norma ISO 37120 : próba oceny jakości życia w miastach",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "251-257",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2016",
isbn = "978-83-940189-3-1",
}
4
@misc{UEK:2168292083,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "O kompetencjach auditorów wewnętrznych",
booktitle = "XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015",
pages = "72",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-6-2",
}
5
@inbook{UEK:2168294017,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Kompetencje auditorów wewnętrznych : próba oceny",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "291-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
6
@book{UEK:2168292051,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
7
@inbook{UEK:2168292055,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "O kompetencjach auditorów wewnętrznych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "397-402",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-2-4",
}
8
@misc{UEK:2168292079,
title = "XII Sesja Naukowa z cyklu : Wyzwania Zarządzania Jakością : materiały konferencyjne, Kraków 22-24.04.2015",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2015",
isbn = "978-83-940189-6-2",
}
9
@inbook{UEK:2168277949,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rozpowszechnienie norm ISO serii 10000 w organizacjach stosujących system zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "380-389",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
10
@inbook{UEK:2168283209,
author = "Marek Salerno-Kochan and Renata Salerno-Kochan",
title = "The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System",
booktitle = "Towards Quality - Management Systems and Solutions",
pages = "171-182",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-5-8",
}
11
@book{UEK:2168277937,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
12
@misc{UEK:2168283771,
author = "Marek Salerno-Kochan and Renata Salerno-Kochan",
title = "The Assessment of Knowledge of the ISO 10000 Standards by Organisations that Use a Quality Management System",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "144",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
13
@book{UEK:2168261314,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
14
@inbook{UEK:2168261330,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "O kołach jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "317-323",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
15
@book{UEK:2168244948,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-3-9",
}
16
@inbook{UEK:2168226056,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Audyt systemów zarządzania",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "67-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
17
@inbook{UEK:2168226054,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "11-41",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
18
@article{UEK:2168218592,
author = "Karolina Cioroch and Marek Salerno-Kochan",
title = "System akredytacji laboratoriów sądowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "115-127",
year = "2011",
}
19
@book{UEK:2166656443,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
20
@inbook{UEK:2166663574,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Efektywność auditów wewnętrznych i zewnętrznych",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "249-254",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
21
@inbook{UEK:2162158995,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "241-246",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
22
@inbook{UEK:2163753301,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rola konsultanta podczas wdrażania systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "172-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
23
@article{UEK:2165698614,
author = "Marek Salerno-Kochan and Przemysław Janus",
title = "Istota i uwarunkowania prawne wewnętrznego systemu kontroli obrotu towarów o znaczeniu strategicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "143-157",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168970913},
}
24
@inbook{UEK:2168302659,
author = "Marek Salerno-Kochan and Antoni Kleniewski and Piotr Kafel",
title = "Przegląd systemów zarządzania",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "60-200",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
25
@book{UEK:2162149652,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
26
@inbook{UEK:2165305868,
author = "Antoni Kleniewski and Marek Salerno-Kochan",
title = "Integracja systemów zarządzania",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "318-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
27
@book{UEK:2162132946,
title = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2009",
isbn = "978-83-927079-4-3",
}
28
@inbook{UEK:2162169686,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wybór konsultanta systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "207-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2009",
isbn = "978-83-927079-4-3",
}
29
@book{UEK:2168218650,
title = "Wyzwania zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2008",
isbn = "978-83-927079-0-5",
}
30
@inbook{UEK:2168218672,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Pełnomocnik w systemie ISO 9000 : zagadnienia",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "162-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2008",
url = {http://9.www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/111},
isbn = "978-83-927079-0-5",
}
31
@inbook{UEK:2165628548,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Postrzeganie jednostek certyfikujących przez ich klientów",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "187-197",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
32
@book{UEK:2166463365,
title = "Wyzwania zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
33
@inbook{UEK:2166469428,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rola i zadania pełnomocnika w systemie zarządzania jakością : wybrane aspekty",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "159-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
34
@article{UEK:52117,
author = "Marek Salerno-Kochan and Piotr Wojciechowski",
title = "System zarządzania jakością w produkcji diagnostycznych urządzeń medycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "133-148",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150162312},
}
35
@inbook{UEK:2166376197,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Popularność wykorzystania metod pomiaru satysfakcji klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "323-326",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
36
@inbook{UEK:2168218648,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Czy każdy może być pełnomocnikiem do spraw systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "121-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-922067-2-X",
}
37
@book{UEK:52398,
title = "Wyzwania zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-922067-2-X",
}
38
@article{UEK:52116,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Kompetencje audytorów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "99-110",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150101744},
}
39
@inbook{UEK:2166376175,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Uwagi do sposobu przeprowadzania badań ankietowych jako źródła pozyskiwania informacji o zadowoleniu klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "318-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
40
@inbook{UEK:2168218702,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rola konsultanta podczas wdrażania systemu ISO 9000 w małych organizacjach : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "123-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-918932-9-4",
}
41
@book{UEK:2168218338,
title = "Wyzwania zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-918932-9-4",
}
42
@inbook{UEK:2166497731,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wdrażanie systemu jakości",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "78-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
43
@inbook{UEK:2166497587,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2000",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "35-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
44
@book{UEK:2168246964,
title = "Wyzwania zarządzania jakością",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-918932-4-3",
}
45
@article{UEK:2168220442,
author = "Piotr Kafel and Tadeusz Sikora and Marek Salerno-Kochan",
title = "Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "45-57",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557221},
}
46
@article{UEK:2168220208,
author = "Renata Salerno-Kochan and Marek Salerno-Kochan",
title = "Certyfikacja wyrobów włókienniczych w Polsce i jej znaczenie dla konsumentów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "21-37",
year = "2004",
}
47
@inbook{UEK:2168117696,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Możliwości wykorzystania wytycznych raportu technicznego ISO/TR 10014 do walidacji procesów",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "263-266",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
48
@misc{UEK:2168228344,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Capabilities of Application of ISO/TR 10014 Technical Report Guidelines for Validation of Processes",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "22",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
49
@misc{UEK:2168228346,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Model P-D-C-A and Methodises Used in Six Sigma Strategy",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "22",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
50
@article{UEK:2168220440,
author = "Marek Salerno-Kochan and Agnieszka Famielec",
title = "Wybrane aspekty procesu wdrażania systemu zarządzania jakością według ISO 9000 : analiza doświadczeń przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "99-111",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557295},
}
51
@inbook{UEK:2168222158,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Możliwości wykorzystania metody Servqual do badania jakości wyrobów",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "350-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
52
@article{UEK:2168220436,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby medyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "59-70",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557250},
}
53
@article{UEK:2168220434,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Audit zintegrowanego systemu zarządzania : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "85-98",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/88557278},
}
54
@inbook{UEK:2168127597,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Model P-D-C-A a metody stosowane w koncepcji Six Sigma",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "267-270",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
55
@inbook{UEK:2168247078,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zasady auditowania i kompetencje auditorów",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "139-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-918932-4-3",
}
56
@inbook{UEK:2168231174,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Auditowanie spełnienia wymagań normy ISO 14001",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "183-185",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
57
@inbook{UEK:2168231172,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "180-182",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
58
@inbook{UEK:2168238972,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Przyczyny integracji systemów zarządzania : wyniki badań",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "258-265",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
59
@inbook{UEK:2168261010,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Raport techniczny ISO/TR 10014:1998 niedocenianym narzędziem ekonomiki jakości",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "279-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
60
@inbook{UEK:2168238986,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Praktyczne aspekty wyboru jednostki certyfikacyjnej przez organizacje posiadające system zarządzania jakością ISO 9000 : wyniki badań",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "249-257",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
61
@inbook{UEK:2168261002,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Modele kosztów jakości w przedsiębiorstwach posiadających system zarządzania jakości ISO 9000",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "275-278",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
62
@inbook{UEK:2168263174,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "The Choice of Certification Body by Organisations Holding the ISO 9000 Quality Management System : Research Study",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
63
@inbook{UEK:2168263176,
author = "Marek Salerno-Kochan and Renata Salerno-Kochan",
title = "The Reasons for Management System Integration : Research Study",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
64
@article{UEK:2168231400,
author = "Marek Salerno-Kochan and Piotr Galski",
title = "Sprawny benchmarking nieodzownym elementem strategii TQM",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "23-32",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11927},
}
65
@inbook{UEK:2168231268,
author = "Marek Salerno-Kochan and Renata Salerno-Kochan",
title = "Some Problems with Implementation of Quality Management Systems Based on the ISO 9000 Series - Case Study",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "315-320",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
66
@unpublished{UEK:2168281705,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach : badania ankietowe",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zapewnienia i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
pages = "4-17",
year = "2001",
}
67
@article{UEK:2168231402,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Normy ISO serii 9000:2000 jako podstawa kompleksowego zarządzania przez jakość i zintegrowanych systemów zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "5-21",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11928},
}
68
@inbook{UEK:2168231266,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Advantages of Integrated Management System Implementation - Case Study",
booktitle = "Commodity Science in Global Quality Perspective : Products, Technology, Quality and Environment : Proceedings of the 13th IGWT Symposium, 2-8 September 2001 Maribor, Słowenia. Vol. 1",
pages = "309-314",
adress = "Maribor, Slovenia",
publisher = "Ekonomsko-poslovna fakulteta",
year = "2001",
isbn = "961-6354-07-8",
}
69
@inbook{UEK:2168346068,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Przesłanki skłaniające do wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9000 : obserwacje",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości : [I Ogólnopolska Konferencja], Warszawa, 15 grudnia 2000 r.",
pages = "135-138",
adress = "Warszawa ; Radom",
publisher = "KZiF SGH. KZJ ; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2000",
isbn = "83-7204-187-3",
}
70
@misc{UEK:2168331447,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością : II Konferencja Naukowa z cyklu: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "R. 32, 11",
pages = "44-45",
year = "2000",
}
71
@unpublished{UEK:2168258306,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanych systemów zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości",
pages = "31-47",
year = "2000",
}
72
@misc{UEK:2168239028,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Prawidłowości i uwarunkowania procesu wdrażania systemów zarządzania i ich integracji",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "121-132",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
73
@inbook{UEK:2168239050,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Obserwacje dotyczące czasu potrzebnego na wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO serii 9000",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "308-310",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
74
@article{UEK:2168363168,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Postrzeganie jakości w cyklu życia wyrobu na podstawie norm ISO 9000 oraz ISO 14000",
journal = "Polskie Forum ISO 9000 : biuletyn informacyjny",
number = "1",
pages = "26-28",
year = "1999",
}
75
@unpublished{UEK:2168258462,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Korzyści wynikające z wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania i trudności w integracji systemów zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
pages = "37-45",
year = "1999",
}
76
@inbook{UEK:2168253726,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Quality Systems Based on ISO 9000 Standards in Future",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "798-803",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
77
@article{UEK:2168256462,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rola procedur w dokumentowaniu systemu jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "29-41",
year = "1999",
}
78
@inbook{UEK:2168244130,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zintegrowane Systemy Zarządzania : próba klasyfikacji systemów i analiza korzyści wynikających z ich wdrożenia",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "92-102",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
79
@book{UEK:2168246628,
title = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
80
@inbook{UEK:2168248898,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Normy ISO serii 14000 uzupełnieniem norm ISO serii 9000 : (wybrane aspekty)",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "227-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
81
@inbook{UEK:2168248902,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Trzy szkoły jakości",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "231-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
82
@misc{UEK:2168240470,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Ograniczenie emisji pyłu podczas produkcji szkła ołowiowego",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "375-376",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
83
@article{UEK:2168260790,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "494",
pages = "41-53",
year = "1997",
}
84
@inbook{UEK:2168240440,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zgodność ekologiczna wyrobu w systemowym zapewnieniu jakości",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "63-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
85
@inbook{UEK:2168269246,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Niedoceniane aspekty społecznej oceny jakości wyrobów",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "97-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
86
@inbook{UEK:2168271194,
author = "Marek Salerno-Kochan and Tadeusz Sikora",
title = "Implementing Quality Systems in Poland Progress and Difficulties",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "311-313",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
87
@article{UEK:2168331435,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "System jakości w Kujawskiej Fabryce Farb i Lakierów Nobiles",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 29, 8",
pages = "26-29",
year = "1997",
}
88
@inbook{UEK:2168271244,
author = "Marek Salerno-Kochan and Tadeusz Sikora",
title = "Istota i przegląd systemów jakości",
booktitle = "Rozwój jakości usług w turystyce : materiały z seminarium w ramach XX Krakowskich Dni Turystyki, zorganizowanego w dn. 27.09.97 w Krakowie",
pages = "91-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Turystyki",
year = "1997",
}
89
@misc{UEK:2168303949,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Acceptance of the Quality of the Goods",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "74-75",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
90
@inbook{UEK:2168254778,
author = "Marek Salerno-Kochan and Łucja Karpiel",
title = "Reasons for Delay in Implementation of the Quality System Compatible with the ISO, 9000 Series Standards",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "136-138",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
91
@inbook{UEK:2168255138,
author = "Łucja Karpiel and Marek Salerno-Kochan",
title = "Assessment Criteria for Quality Awards",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "328-330",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
92
@unpublished{UEK:2168329307,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Wdrażanie systemu jakości według norm ISO serii 9000 w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Transformacja zachodnioeuropejskiego systemu zarządzania jakością w warunkach polskich. Część 2",
pages = "1-19",
year = "1996",
}
93
@inbook{UEK:2168256076,
author = "Łucja Karpiel and Marek Salerno-Kochan",
title = "The Problems of Quality Standard in Present Polish Market",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "243-249",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
94
@article{UEK:2168262546,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Rola auditu w kształtowaniu księgi jakości i uzyskiwaniu certyfikatów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "29-38",
year = "1995",
}
95
@misc{UEK:2168239300,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Certyfikacja systemów jakości według norm serii ISO 9000 w Polsce",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "140-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
96
@article{UEK:2168264334,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "O niektórych społecznych przesłankach akceptowania jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "432",
pages = "15-24",
year = "1994",
}
97
@article{UEK:2168247536,
author = "Marek Salerno-Kochan",
title = "Zastosowanie filtrów nasypowych w praktyce przemysłowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "73-80",
year = "1991",
}
98
@article{UEK:2168278297,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Marek Salerno-Kochan",
title = "Stłuczka szklana : problem nie do rozwiązania?",
journal = "Aura",
number = "8 (152)",
pages = "28-29",
year = "1985",
}
99
@unpublished{UEK:2168254446,
author = "Piotr Kafel and Marek Salerno-Kochan and Tadeusz Sikora",
title = "Badania uwarunkowań wdrażania systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
100
@unpublished{UEK:2168258236,
author = "Tadeusz Sikora and Marek Salerno-Kochan and Katarzyna Banaś and Marzena Jędryka",
title = "Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
101
@unpublished{UEK:2168258282,
author = "Marek Salerno-Kochan and Agnieszka Pilch",
title = "Stan obecny i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
102
@unpublished{UEK:2168258178,
author = "Tadeusz Sikora and Marek Salerno-Kochan and Łukasz Ekiert",
title = "Stan i perspektywy wdrażania systemów jakości w polskich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
103
@unpublished{UEK:2168329985,
author = "Tadeusz Wawak and Marek Salerno-Kochan",
title = "Dostosowanie systemu zapewnienia jakości w Polsce do wymogów Wspólnot Europejskich",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID