Publications of the selected author

1

Title:
Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Source:
Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 207-225. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
Nr:
2168331339
chapter in monograph
2

Title:
Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 169-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Nr:
2168321267
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Conference:
36th International Conference "Information Systems Architecture and Technology", Karpacz, Polska, od 2015-09-20 do 2015-09-22
Title:
Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek - Cham: Springer, 2016, s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 432)
ISBN:
978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2
Nr:
2168298823
chapter in conference materials
4

Title:
Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 181-216 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310885
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
International Conference: "The Czech Republic's Strategy for Competitiveness 2015", Praga, Czechy, od 2014-09-18 do 2014-09-18
Title:
Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland
Source:
Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region / ed. Jarolím Antal - Prague: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-2108-4
Nr:
2168301309
chapter in conference materials
6

Title:
Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection
Source:
Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015, s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-101-9
Nr:
2168298477
chapter in monograph
7

Title:
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33-70
ISBN:
978-83-7252-649-6
Nr:
2168280773
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282907
article
9

Title:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 29-49 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282135
chapter in monograph
See main document
10

Conference:
10th International Conference of ASECU "Towards Post-Crisis Prosperity: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in South and Eastern Europe", Kluż-Napoka, Rumunia, od 2014-05-16 do 2014-05-17
Title:
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?
Source:
Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 / [ed. Gheorghe Pop] - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014, s. 224-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-973-53-1381-4
Access mode:
Nr:
2168290809
chapter in conference materials
11

Title:
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257488
article
12

Conference:
1st Annual International Conference on EU Studies of CAES "New Challenges for the European Union", Praga, Czechy, od 2011-11-09 do 2011-11-10
Title:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Source:
New Challenges for the European Union / ed. Eva Cihelková - Prague: Oeconomica, 2013, s. 45-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-1951-7
Nr:
2168263746
chapter in conference materials
13

Conference:
10th International Scientific Conference European Financial Systems, Telcz, Czechy, od 2013-06-10 do 2013-06-11
Title:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Source:
European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic / ed. Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček - Brno: Masaryk University, 2013, s. 362-371. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-210-6294-8
Access mode:
Nr:
2168261280
chapter in conference materials
14

Title:
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 17-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286759
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości = Creative Accounting in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2013
Physical description:
27 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; July 6)
Notes:
[odczyt: 06.11.2018], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168328293
publishing series
16

Title:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Source:
Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272312
article
17

Title:
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Source:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 138-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286419
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282781
article
19

Title:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25)
Notes:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235394
publishing series
20

Title:
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
11 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29)
Notes:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239514
publishing series
21

Author:
Conference:
30th International Conference on Mathematical Methods in Economics Location, Karviná, Czechy, od 2012-09-11 do 2012-09-13
Title:
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Source:
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012, s. 998-1003. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-779-0
Nr:
2168235412
chapter in conference materials
22

Title:
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012) , s. 229-241. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168251072
article
23

Title:
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255214
article
See main document
24

Title:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 22-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273494
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW = Impact of Export on Firm's Capital Structure [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
16 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1)
Notes:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239518
publishing series
26

Title:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 94-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225892
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 495-509. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221120
article
28

Title:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267424
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 178-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862509
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji
Source:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 65-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164952662
chapter in monograph
31

Title:
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 163-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997733
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2009, s. 57-101 - Bibliogr.
Signature:
NP-807/4/Magazyn
Nr:
2168255086
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 37-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165788046
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
article
See main document
35

Title:
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 161-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225284
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 41-66. - Summ.
ISBN:
978-83-231-2114-5
Nr:
2168276911
chapter in monograph
37

Title:
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 31-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285937
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań = The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51170
article
See main document
39

Title:
Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 88-112
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167682828
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 3 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14561-7
Access mode:
Nr:
2168336189
textbook
41

Title:
Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy = Globalisation, Inequalities, and Growth
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 389-398. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Access mode:
Nr:
2166562833
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych = The Washington Consensus vs. Reforms in Post-Communist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220920
article
43

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218070
varia
See main document
44

Title:
Ubóstwo i nierówności w skali światowej
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2004, s. 36-49. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272776
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14326-6
Access mode:
Nr:
2168336187
textbook
46

Title:
Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2003, s. 94-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240508
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Author:
Acocella Nicola
Title:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumacz:
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monograph
48

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., dodruk.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Access mode:
Nr:
2168336185
textbook
49

Title:
Kapitał społeczny a gospodarka = Social Capital and the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231428
article
See main document
50

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Nr:
2168336183
textbook
51

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna, Nałęczów, Polska, od 2000-06-15 do 2000-06-17
Title:
Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa = Social Market Economy and Social Capital
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość / red. Sławomir Partycki - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 483-491. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-1569-2
Nr:
2168316035
chapter in conference materials
52

Title:
Dwa rodzaje kapitału społecznego
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2000) , s. 17-37
Nr:
2168263876
article
See main document
53

Title:
Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii = Normative Aspects of Assumptions of Rationality in the Economic Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 13-25. - Summ.
Nr:
2168238380
article
See main document
54

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
624 s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226417
monograph
55

Title:
Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/894
Nr:
2168228830
doctoral dissertation
56

Author:
Gomułka Stanisław
Title:
Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego
Tłumacz:
Kowalski Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1998
Physical description:
270 s.: il.; 25 cm
Series:
(Biblioteka CASE)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7178-112-1
Nr:
2168336077
book
57

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monograph
58

Title:
Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki = Rationality of Electorate's Behaviour in the Light of Economic Models of Politics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 99-111. - Summ.
Nr:
2168253574
article
See main document
59

Title:
Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?
Source:
Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA1997, s. 1-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-421/Magazyn
Nr:
2168239676
chapter in unpublished scientific work
See main document
60

Title:
Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku
Publisher address:
Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996
Physical description:
41 s.; 30 cm
Series:
(Transformacja Gospodarki ; nr 66)
Nr:
2168328705
monograph
61

Author:
Hall Robert Ernest , Taylor John B.
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monograph
1
Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony / Zbigniew STAŃCZYK // W: Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2018. - S. 207-225. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
2
Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC / Zbigniew STAŃCZYK // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 169-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
3
Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK, Marek Zachara // W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. - Cham : Springer International Publishing, 2016. - (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; vol. 432). - S. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2
4
Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 181-216. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
5
Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region / ed. Jarolím Antal. - Prague : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2015. - S. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2108-4
6
Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš : Faculty of Economics - University of Niš, 2015. - S. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-101-9. - Pełny tekst: https://ssrn.com/abstract=2649021
7
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw / [Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK] // W: Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 33-70. - ISBN 978-83-7252-649-6
8
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/524. - ISSN 1898-6447
9
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 29-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
10
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable? / Zbigniew STANCZYK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line] / [ed. Gheorghe Pop]. - Cluj-Napoca : RISOPRINT, 2014. - S. 224-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-973-53-1381-4. - Pełny tekst: http://www.econ.ubbcluj.ro/asecu2014/Proceedings%20of%20the%2010th%20Conference%20of%20ASECU_Tipar_final.pdf
11
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013), s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_42.pdf. - ISSN 2084-5189
12
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: New Challenges for the European Union / ed. Eva Cihelková. - Prague : Oeconomica, 2013. - S. 45-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-1951-7
13
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic / ed. Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. - Brno : Masaryk University, 2013. - S. 362-371. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-6294-8. - Pełny tekst: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf
14
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego / Zbigniew STAŃCZYK // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 17-44. - Bibliogr.
15
Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości [on-line] = Creative Accounting in Poland / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2013. - 27 s. : il. - [odczyt: 06.11.2018]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; July 6). - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290587
16
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/43807721/FAI2013_03_02.pdf. - ISSN 1804-5081
17
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 138-191. - Bibliogr.
18
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/702. - ISSN 1898-6447
19
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028639
20
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 11 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154253
21
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union / Joanna WYROBEK, Zbigniew STANCZYK, Marek Zachara // W: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek]. - Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. - S. 998-1003. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-779-0
22
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012), s. 229-241. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
23
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 9-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
24
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 22-44. - Bibliogr.
25
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW [on-line] = Impact of Export on Firm's Capital Structure / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 16 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182196
26
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 94-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
27
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011), s. 495-509. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
29
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 178-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
30
Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
31
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 163-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
32
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2009), s. 57-101. - Bibliogr.
33
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 37-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
34
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 145-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=136082966. - ISSN 0208-7944
35
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 161-188. - Bibliogr.
36
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 41-66. - Summ. - ISBN 978-83-231-2114-5
37
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 31-61. - Bibliogr.
38
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań = The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=133358892. - ISSN 0208-7944
39
Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 88-112. - ISBN 83-7252-259-6
40
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14561-7
41
Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy = Globalisation, Inequalities, and Growth / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 389-398. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf
42
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych = The Washington Consensus vs. Reforms in Post-Communist Countries / Zbigniew J. STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
43
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
44
Ubóstwo i nierówności w skali światowej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2004), s. 36-49. - Streszcz. - Bibliogr.
45
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14326-6
46
Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 94-132. - Bibliogr.
47
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
48
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
49
Kapitał społeczny a gospodarka = Social Capital and the Economy / Zbigniew J. STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12611. - ISSN 0208-7944
50
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
51
Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa = Social Market Economy and Social Capital / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 483-491. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-1569-2
52
Dwa rodzaje kapitału społecznego / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2000), s. 17-37. - ISSN 0867-0005
53
Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii = Normative Aspects of Assumptions of Rationality in the Economic Theory / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 13-25. - Summ. - ISSN 0208-7944
54
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 624 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
55
Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie / Zbigniew Jan STAŃCZYK ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
56
Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego / Stanisław Gomułka ; tł. Tomasz Kowalski, Zbigniew STAŃCZYK. - Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1998. - 270 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka CASE). - ISBN 83-7178-112-1
57
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 624 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
58
Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki = Rationality of Electorate's Behaviour in the Light of Economic Models of Politics / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 99-111. - Summ. - ISSN 0208-7944
59
Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii? / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - ([1997]), s. 1-18. - Bibliogr.
60
Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku / Zbigniew STAŃCZYK, Aleksander Surdej. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996. - 41 s. ; 30 cm. - (Transformacja Gospodarki, ISSN 0867-4167 ; nr 66)
61
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 620 s. : il., err. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
1
Stańczyk Z., (2018), Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. [W:] Czapiewski T., Smolaga M. (red.), Studia europejskie w Polsce, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 207-225.
2
Stańczyk Z., (2017), Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC. [W:] Dąbrowski M., Wojtyna A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-195.
3
Wyrobek J., Stańczyk Z., Zachara M., (2016), Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis. [W:] Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.), Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 432), Cham : Springer International Publishing, s. 51-61.
4
Stańczyk Z., (2016), Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 181-216.
5
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2015), Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland. [W:] Antal J. (red.), Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region, Prague : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, s. 113-124.
6
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2015), Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection. [W:] Krstić B., Paszek Z. (red.), Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics - University of Niš, s. 65-83.
7
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2014), Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 33-70.
8
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2014), Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 27-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/524
9
Stańczyk Z., (2014), Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 29-49.
10
Stańczyk Z., Śmigielska G., (2014), Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?. [W:] Pop G. (red.), Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line], Cluj-Napoca : RISOPRINT, s. 224-230.
11
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 4, s. 621-638; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_42.pdf
12
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union. [W:] Cihelková E. (red.), New Challenges for the European Union, Prague : Oeconomica, s. 45-73.
13
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis. [W:] Deev O., Kajurová V., Krajíček J. (red.), European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic, Brno : Masaryk University, s. 362-371.
14
Stańczyk Z., (2013), Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1, s. 17-44.
15
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 27 s.
16
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis, "Financial Assets and Investing", no. 3, s. 25-40; http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/43807721/FAI2013_03_02.pdf
17
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2013), Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 138-191.
18
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2013), Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 5-21; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/702
19
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 19 s.
20
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 11 s.
21
Wyrobek J., Stańczyk Z., Zachara M., (2012), Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union. [W:] Ramík J., Stavárek D. (red.), Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic, Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 998-1003.
22
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2012), Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 122, s. 229-241.
23
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Kryzys subprime a hipoteza decouplingu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 9-21.
24
Stańczyk Z., (2012), Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 22-44.
25
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa: badania empiryczne spółek notowanych na GPW, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 16 s.
26
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2012), Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 94-127.
27
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2011), Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, s. 495-509.
28
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2010), Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 97-126.
29
Stańczyk Z., (2010), Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 178-211.
30
Stańczyk Z., (2009), Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji. [W:] Kopycińska D. (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 65-77.
31
Stańczyk Z., (2009), Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163-191.
32
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2009), Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4, s. 57-101.
33
Stańczyk Z., (2008), Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-59.
34
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 145-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966
35
Stańczyk Z., (2007), Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 161-188.
36
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 41-66.
37
Stańczyk Z., (2006), Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1], s. 31-61.
38
Stańczyk Z., (2006), Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/133358892
39
Stańczyk Z., (2005), Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-112.
40
Hall R., Taylor J., (2005), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 508 s.
41
Stańczyk Z., (2005), Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy. [W:] Woźniak M. (red.), Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy; z. nr 6), Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, s. 389-398.
42
Stańczyk Z., (2004), Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 59-72.
43
Stańczyk Z., (2004), Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 33-34.
44
Stańczyk Z., (2004), Ubóstwo i nierówności w skali światowej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 36-49.
45
Hall R., Taylor J., (2004), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 2 dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
46
Stańczyk Z., (2003), Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 94-132.
47
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
48
Hall R., Taylor J., (2002), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., dodruk.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
49
Stańczyk Z., (2001), Kapitał społeczny a gospodarka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 137-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/12611
50
Hall R., Taylor J., (2000), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
51
Stańczyk Z., (2000), Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Partycki S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 483-491.
52
Stańczyk Z., (2000), Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 17-37.
53
Stańczyk Z., (1999), Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 13-25.
54
Hall R., Taylor J., (1999), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 624 s.
55
Stańczyk Z., (1999), Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 179 k.
56
Gomułka S., (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Tł. Kowalski T., Stańczyk Z., Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 270 s.
57
Hall R., Taylor J., (1997), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 624 s.
58
Stańczyk Z., (1997), Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 99-111.
59
Stańczyk Z., ([1997]), Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, s. 1-18.
60
Stańczyk Z., Surdej A., (1996), Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku, (Transformacja Gospodarki, nr 66), Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 41 s.
61
Hall R., Taylor J., (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 620 s.
1
@inbook{UEK:2168331339,
author = "Stańczyk Zbigniew",
title = "Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony",
booktitle = "Studia europejskie w Polsce",
pages = "207-225",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2018",
isbn = "978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3",
}
2
@inbook{UEK:2168321267,
author = "Stańczyk Zbigniew",
title = "Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "169-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
3
@inbook{UEK:2168298823,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew and Zachara Marek",
title = "Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4",
pages = "51-61",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
issn = "2194-5357",
isbn = "978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2",
}
4
@inbook{UEK:2168310885,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "181-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
5
@inbook{UEK:2168301309,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland",
booktitle = "Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region",
pages = "113-124",
adress = "Prague",
publisher = "Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica",
year = "2015",
isbn = "978-80-245-2108-4",
}
6
@inbook{UEK:2168298477,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection",
booktitle = "Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "65-83",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics - University of Niš",
year = "2015",
isbn = "978-86-6139-101-9",
}
7
@inbook{UEK:2168280773,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "33-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-649-6",
}
8
@article{UEK:2168282907,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "27-42",
year = "2014",
}
9
@inbook{UEK:2168282135,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "29-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
10
@inbook{UEK:2168290809,
author = "Stańczyk Zbigniew and Śmigielska Grażyna",
title = "Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?",
booktitle = "Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014",
pages = "224-230",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "RISOPRINT",
year = "2014",
isbn = "978-973-53-1381-4",
}
11
@article{UEK:2168257488,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 4",
pages = "621-638",
year = "2013",
}
12
@inbook{UEK:2168263746,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union",
booktitle = "New Challenges for the European Union",
pages = "45-73",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica",
year = "2013",
isbn = "978-80-245-1951-7",
}
13
@inbook{UEK:2168261280,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis",
booktitle = "European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic",
pages = "362-371",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2013",
isbn = "978-80-210-6294-8",
}
14
@unpublished{UEK:2168286759,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1",
pages = "17-44",
year = "2013",
}
15
@book{UEK:2168328293,
author = "Wyrobek Joanna M. and Stańczyk Zbigniew",
title = "Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2013",
issn = "",
}
16
@article{UEK:2168272312,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis",
journal = "Financial Assets and Investing",
number = "no. 3",
pages = "25-40",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168286419,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
pages = "138-191",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168282781,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "5-21",
year = "2013",
}
19
@book{UEK:2168235394,
author = "Wyrobek Joanna M. and Stańczyk Zbigniew",
title = "Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
20
@book{UEK:2168239514,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
21
@inbook{UEK:2168235412,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew and Zachara Marek",
title = "Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union",
booktitle = "Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic",
pages = "998-1003",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2012",
isbn = "978-80-7248-779-0",
}
22
@article{UEK:2168251072,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "122",
pages = "229-241",
adress = "",
year = "2012",
}
23
@article{UEK:2168255214,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Kryzys subprime a hipoteza decouplingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "9-21",
year = "2012",
}
24
@unpublished{UEK:2168273494,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "22-44",
year = "2012",
}
25
@book{UEK:2168239518,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
issn = "",
}
26
@inbook{UEK:2168225892,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "94-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
27
@article{UEK:2168221120,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "172",
pages = "495-509",
adress = "",
year = "2011",
}
28
@unpublished{UEK:2168267424,
author = "Stańczyk Zbigniew and Wyrobek Joanna",
title = "Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "97-126",
year = "2010",
}
29
@inbook{UEK:2164862509,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "178-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
30
@inbook{UEK:2164952662,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji",
booktitle = "Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata",
pages = "65-77",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60903-88-9",
}
31
@inbook{UEK:2164997733,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "163-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
32
@unpublished{UEK:2168255086,
author = "Wyrobek Joanna and Stańczyk Zbigniew",
title = "Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4",
pages = "57-101",
year = "2009",
}
33
@inbook{UEK:2165788046,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "37-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
34
@article{UEK:50709,
author = "Pilarska Czesława and Stańczyk Zbigniew",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "145-178",
year = "2007",
}
35
@unpublished{UEK:2168225284,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "161-188",
year = "2007",
}
36
@inbook{UEK:2168276911,
author = "Pilarska Czesława and Stańczyk Zbigniew",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów",
pages = "41-66",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2114-5",
}
37
@unpublished{UEK:2168285937,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1]",
pages = "31-61",
year = "2006",
}
38
@article{UEK:51170,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "165-178",
year = "2006",
}
39
@inbook{UEK:2167682828,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "88-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-259-6",
}
40
@book{UEK:2168336189,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3 zm., 3 dodr.",
isbn = "83-01-14561-7",
}
41
@inbook{UEK:2166562833,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1",
pages = "389-398",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski",
year = "2005",
issn = "[1898-5084]",
isbn = "83-89473-98-4",
}
42
@article{UEK:2168220920,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "59-72",
year = "2004",
}
43
@misc{UEK:2168218070,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "33-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
44
@unpublished{UEK:2168272776,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Ubóstwo i nierówności w skali światowej",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "36-49",
year = "2004",
}
45
@book{UEK:2168336187,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3 zm., 2 dodr.",
isbn = "83-01-14326-6",
}
46
@unpublished{UEK:2168240508,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "94-132",
year = "2003",
}
47
@book{UEK:2168227970,
author = "Acocella Nicola",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
48
@book{UEK:2168336185,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 3 zm., dodruk.",
isbn = "83-01-13147-0",
}
49
@article{UEK:2168231428,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Kapitał społeczny a gospodarka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "137-152",
year = "2001",
}
50
@book{UEK:2168336183,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-01-13147-0",
}
51
@inbook{UEK:2168316035,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość",
pages = "483-491",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2000",
isbn = "83-227-1569-2",
}
52
@article{UEK:2168263876,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Dwa rodzaje kapitału społecznego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1-2",
pages = "17-37",
year = "2000",
}
53
@article{UEK:2168238380,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "13-25",
year = "1999",
}
54
@book{UEK:2168226417,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2, dodr.",
isbn = "83-01-11677-3",
}
55
@unpublished{UEK:2168228830,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
56
@book{UEK:2168336077,
author = "Gomułka Stanisław",
title = "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-7178-112-1",
}
57
@book{UEK:2168226519,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11677-3",
}
58
@article{UEK:2168253574,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "99-111",
year = "1997",
}
59
@unpublished{UEK:2168239676,
author = "Stańczyk Zbigniew Jan",
title = "Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?",
booktitle = "Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej",
pages = "1-18",
year = "1997",
}
60
@book{UEK:2168328705,
author = "Stańczyk Zbigniew and Surdej Aleksander",
title = "Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową",
year = "1996",
issn = "0867-4167",
}
61
@book{UEK:2168226521,
author = "Hall Robert Ernest and Taylor John B.",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11677-3",
}