Publications of the selected author
1

Title:
The Success of the Polish Economic Transition = Uspeh èkonomičeskogo tranzita v Polʹše
Source:
Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina - Moskwa: Российская академия наук, 2021, s. 224-235. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-5-98163-171-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168357046
chapter in monograph
2

Title:
Gospodarka i polityka państw BRICS jako element zmieniającego się światowego układu sił = Economy and Politics of BRICS Countries as an Element of Changing World Order
Source:
Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020, s. 307-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8180-119-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345128
chapter in monograph
See main document
3

Title:
The Success of the Polish Economic Transition = Uspeh èkonomičeskogo tranzita v Polʹše
Source:
Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 4 (2020) , s. 56-68. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168354014
article
4

Title:
Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
Source:
Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018, s. 207-225. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331339
chapter in monograph
5

Title:
Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 169-195 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321267
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Conference:
36th International Conference "Information Systems Architecture and Technology", Karpacz, Polska, od 2015-09-20 do 2015-09-22
Title:
Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis
Source:
Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek - Cham: Springer, 2016, s. 51-61. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 432)
ISBN:
978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2
Nr:
2168298823
chapter in conference materials
7

Title:
Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 181-216 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310885
chapter in monograph
See main document
8

Conference:
International Conference: "The Czech Republic's Strategy for Competitiveness 2015", Praga, Czechy, od 2014-09-18 do 2014-09-18
Title:
Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland
Source:
Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region / ed. Jarolím Antal - Prague: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2015, s. 113-124. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-2108-4
Nr:
2168301309
chapter in conference materials
9

Title:
Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection
Source:
Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015, s. 65-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-101-9
Nr:
2168298477
chapter in monograph
10

Title:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 29-49 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282135
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33-70
ISBN:
978-83-7252-649-6
Nr:
2168280773
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014) , s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282907
article
13

Conference:
10th International Conference of ASECU "Towards Post-Crisis Prosperity: Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in South and Eastern Europe", Kluż-Napoka, Rumunia, od 2014-05-16 do 2014-05-17
Title:
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?
Source:
Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 / [ed. Gheorghe Pop] - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014, s. 224-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-973-53-1381-4
Access mode:
Nr:
2168290809
chapter in conference materials
14

Conference:
1st Annual International Conference on EU Studies of CAES "New Challenges for the European Union", Praga, Czechy, od 2011-11-09 do 2011-11-10
Title:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Source:
New Challenges for the European Union / ed. Eva Cihelková - Prague: Oeconomica, 2013, s. 45-73. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-1951-7
Nr:
2168263746
chapter in conference materials
15

Title:
Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości = Creative Accounting in Poland [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2013
Physical description:
27 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; July 6)
Notes:
[odczyt: 06.11.2018], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168328293
publishing series
16

Conference:
10th International Scientific Conference European Financial Systems, Telcz, Czechy, od 2013-06-10 do 2013-06-11
Title:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Source:
European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic / ed. Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček - Brno: Masaryk University, 2013, s. 362-371. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-210-6294-8
Access mode:
Nr:
2168261280
chapter in conference materials
17

Title:
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Source:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2013, s. 138-191 - Bibliogr.
Signature:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286419
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282781
article
19

Title:
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013) , s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257488
article
20

Title:
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis
Source:
Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013) , s. 25-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168272312
article
21

Title:
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 17-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286759
chapter in unpublished scientific work
See main document
22

Title:
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
19 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25)
Notes:
[odczyt: 02.10.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168235394
publishing series
23

Title:
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012) , s. 9-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168255214
article
See main document
24

Title:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 94-127 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225892
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012) , s. 229-241. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168251072
article
26

Title:
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
11 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29)
Notes:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239514
publishing series
27

Title:
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW = Impact of Export on Firm's Capital Structure [dokument elektroniczny]
Publisher address:
New York: Social Science Electronic Publishing, 2012
Physical description:
16 s.: il.
Series:
(Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1)
Notes:
[odczyt: 14.12.2012], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168239518
publishing series
28

Title:
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 22-44 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273494
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Conference:
30th International Conference on Mathematical Methods in Economics Location, Karviná, Czechy, od 2012-09-11 do 2012-09-13
Title:
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union
Source:
Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek] - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012, s. 998-1003. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-779-0
Nr:
2168235412
chapter in conference materials
30

Title:
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011) , s. 495-509. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221120
article
31

Title:
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 178-211 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862509
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267424
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw
Source:
Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER2009, s. 57-101 - Bibliogr.
Signature:
NP-807/4/Magazyn
Nr:
2168255086
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji
Source:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 65-77 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164952662
chapter in monograph
35

Title:
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 163-191 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997733
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 37-59 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165788046
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 161-188 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225284
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007) , s. 145-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50709
article
See main document
39

Title:
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, s. 41-66. - Summ.
ISBN:
978-83-231-2114-5
Nr:
2168276911
chapter in monograph
40

Title:
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 31-61 - Bibliogr.
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285937
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań = The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51170
article
See main document
42

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 3 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14561-7
Access mode:
Nr:
2168336189
textbook
43

Title:
Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 88-112
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167682828
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy = Globalisation, Inequalities, and Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005) , s. 389-398. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562833
article
See main document
45

Title:
Ubóstwo i nierówności w skali światowej
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2004, s. 36-49. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272776
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14326-6
Access mode:
Nr:
2168336187
textbook
47

Title:
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych = The Washington Consensus vs. Reforms in Post-Communist Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004) , s. 59-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220920
article
48

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218070
varia
See main document
49

Title:
Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2003, s. 94-132 - Bibliogr.
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240508
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Author:
Nicola Acocella
Title:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumacz:
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monograph
51

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., dodruk.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Access mode:
Nr:
2168336185
textbook
52

Title:
Kapitał społeczny a gospodarka = Social Capital and the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231428
article
See main document
53

Title:
Dwa rodzaje kapitału społecznego
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2000) , s. 17-37
Nr:
2168263876
article
See main document
54

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Nr:
2168336183
textbook
55

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Socjologiczna, Nałęczów, Polska, od 2000-06-15 do 2000-06-17
Title:
Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa = Social Market Economy and Social Capital
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość / red. Sławomir Partycki - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 483-491. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-1569-2
Nr:
2168316035
chapter in conference materials
56

Title:
Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii = Normative Aspects of Assumptions of Rationality in the Economic Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 13-25. - Summ.
Nr:
2168238380
article
See main document
57

Title:
Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/894
Nr:
2168228830
doctoral dissertation
58

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
624 s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226417
monograph
59

Author:
Stanisław Gomułka
Title:
Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego
Tłumacz:
Kowalski Tomasz
Publisher address:
Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1998
Physical description:
270 s.: il.; 25 cm
Series:
(Biblioteka CASE)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7178-112-1
Nr:
2168336077
book
60

Title:
Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki = Rationality of Electorate's Behaviour in the Light of Economic Models of Politics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997) , s. 99-111. - Summ.
Nr:
2168253574
article
See main document
61

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monograph
62

Title:
Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?
Source:
Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA1997, s. 1-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-421/Magazyn
Nr:
2168239676
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Title:
Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku
Publisher address:
Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996
Physical description:
41 s.; 30 cm
Series:
(Transformacja Gospodarki ; nr 66)
Nr:
2168328705
monograph
64

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monograph
1
The Success of the Polish Economic Transition = Uspeh èkonomičeskogo tranzita v Polʹše / Zbigniew STAŃCZYK // W: Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy = Central Europe : Thirty Years of Reforms : Problems, Challenges, Prospects / ed. Lyubov Shishelina. - Moskwa: Российская академия наук, 2021. - S. 224-235. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-5-98163-171-9. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/
2
Gospodarka i polityka państw BRICS jako element zmieniającego się światowego układu sił = Economy and Politics of BRICS Countries as an Element of Changing World Order / Danuta KABAT-RUDNICKA, Zbigniew STAŃCZYK // W: Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji / red. nauk. Łukasz DANEL, Jerzy KORNAŚ, Rafał LISIAKIEWICZ. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. - S. 307-329. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8180-119-5
3
The Success of the Polish Economic Transition = Uspeh èkonomičeskogo tranzita v Polʹše / Zbigniew STAŃCZYK // Višegradskaâ Evropa = Visegrad Europe. - no. 4 (2020), s. 56-68. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf
4
Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony / Zbigniew STAŃCZYK // W: Studia europejskie w Polsce / red. nauk. Tomasz Czapiewski, Mateusz Smolaga. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2018. - S. 207-225. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3
5
Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC / Zbigniew STAŃCZYK // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 169-195. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
6
Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK, Marek Zachara // W: Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 / eds. Zofia Wilimowska, Leszek Borzemski, Adam Grzech, Jerzy Świątek. - Cham: Springer, 2016. - (Advances in Intelligent Systems and Computing, ISSN 2194-5357 ; vol. 432). - S. 51-61. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2
7
Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 181-216. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
8
Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region / ed. Jarolím Antal. - Prague: Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, 2015. - S. 113-124. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2108-4
9
Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Competitiveness of Enterprises and National Economies / ed. by Bojan Krstić and Zbigniew Paszek. - Niš: Faculty of Economics - University of Niš, 2015. - S. 65-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-101-9. - Pełny tekst: https://ssrn.com/abstract=2649021
10
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 29-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
11
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw / [Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK] // W: Rentowność przedsiębiorstw w Polsce / red. Zbigniew DRESLER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 33-70. - ISBN 978-83-7252-649-6
12
Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących = Similarity of Business Fluctuations in the US and Large Emerging Economies / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (925) (2014), s. 27-42. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/524. - ISSN 1898-6447
13
Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable? / Zbigniew STANCZYK, Grażyna ŚMIGIELSKA // W: Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line] / [ed. Gheorghe Pop]. - Cluj-Napoca: RISOPRINT, 2014. - S. 224-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-973-53-1381-4. - Pełny tekst: http://www.econ.ubbcluj.ro/asecu2014/Proceedings%20of%20the%2010th%20Conference%20of%20ASECU_Tipar_final.pdf
14
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: New Challenges for the European Union / ed. Eva Cihelková. - Prague: Oeconomica, 2013. - S. 45-73. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-1951-7
15
Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości [on-line] = Creative Accounting in Poland / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2013. - 27 s. : il. - [odczyt: 06.11.2018]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; July 6). - Pełny tekst: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290587
16
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic / ed. Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. - Brno: Masaryk University, 2013. - S. 362-371. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-210-6294-8. - Pełny tekst: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf
17
Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 138-191. - Bibliogr.
18
Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących = Spectral Analysis-based Verification of the Decoupling Hypothesis between Developed and Emerging Economies / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 920 (2013), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/702. - ISSN 1898-6447
19
Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce = Brand Valuation on the Example of Wieliczka Salt Mine / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 1, cz. 4 (2013), s. 621-638. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_42.pdf. - ISSN 2084-5189
20
Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Financial Assets and Investing. - no. 3 (2013), s. 25-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/43807721/FAI2013_03_02.pdf. - ISSN 1804-5081
21
Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego / Zbigniew STAŃCZYK // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 17-44. - Bibliogr.
22
Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 19 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 02.10.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; March 25). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028639
23
Kryzys subprime a hipoteza decouplingu = The Subprime Crisis vs the Decoupling Hypothesis / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Krzysztof SURÓWKA]. - nr 13 (2012), s. 9-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
24
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 94-127. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
25
Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy = Analysis of Changes in Phase Shift of Polish Economy to Selected European Countries / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 122 (2012), s. 229-241. - Summ.. - Tytuł numeru: Międzynarodowe stosunki gospodarcze : wybrane podmioty i procesy gospodarki światowej. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
26
Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis [on-line] / Joanna M. WYROBEK, Zbigniew STANCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 11 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; September 29). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154253
27
Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW [on-line] = Impact of Export on Firm's Capital Structure / Joanna M. WYROBEK. - Dane tekstowe (plik pdf). - New York : Social Science Electronic Publishing, 2012. - 16 s. : il. - Summ.. - [odczyt: 14.12.2012]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - (Working Paper Series / Social Science Research Network (SSRN) ; November 1). - Pełny tekst: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182196
28
Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 22-44. - Bibliogr.
29
Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union / Joanna WYROBEK, Zbigniew STANCZYK, Marek Zachara // W: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic / [ed. Jaroslav Ramík and Daniel Stavárek]. - Karviná: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, 2012. - S. 998-1003. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-779-0
30
Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw = Research on the Relationship Between Business Cycles and Profitability of Enterprises / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 172 (2011), s. 495-509. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki : finanse przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 178-211. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
32
Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących / Zbigniew STAŃCZYK, Joanna WYROBEK // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 97-126. - Streszcz. - Bibliogr.
33
Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw / Joanna WYROBEK, Zbigniew STAŃCZYK // W: Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4 / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2009), s. 57-101. - Bibliogr.
34
Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 65-77. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
35
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 163-191. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
36
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 37-59. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
37
Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 161-188. - Bibliogr.
38
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Small and Medium-sized High Tech Enterprises in International Business Networks as a Source of Value Creation / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 733 (2007), s. 145-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966. - ISSN 0208-7944
39
Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości = The Participation of Technolgically Advanced Small and Medium -size Businesses in International Business Networks as a Source Creating Value / Czesława PILARSKA, Zbigniew STAŃCZYK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Włodzimierz Karaszewski. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007. - S. 41-66. - Summ. - ISBN 978-83-231-2114-5
40
Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 31-61. - Bibliogr.
41
Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań = The Polish Grey Economy Since the mid-1980s - a Review of Research / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/133358892. - ISSN 0208-7944
42
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14561-7
43
Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 88-112. - ISBN 83-7252-259-6
44
Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy = Globalisation, Inequalities, and Growth / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 389-398. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf. - ISSN 1898-5084
45
Ubóstwo i nierówności w skali światowej / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2004), s. 36-49. - Streszcz. - Bibliogr.
46
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14326-6
47
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych = The Washington Consensus vs. Reforms in Post-Communist Countries / Zbigniew J. STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2004), s. 59-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
48
Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych / Zbigniew J. STAŃCZYK // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 33-34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
49
Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 94-132. - Bibliogr.
50
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy / Nicola Acocella ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; przekł. Andrzej WOJTYNA, Jan KULTYS, Zbigniew STAŃCZYK, Mirosław RACZYŃSKI, Katarzyna GLINKA, Marek Andrzej DĄBROWSKI, Jurand DROP. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 594, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeksy. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13821-1
51
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., dodruk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
52
Kapitał społeczny a gospodarka = Social Capital and the Economy / Zbigniew J. STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12611. - ISSN 0208-7944
53
Dwa rodzaje kapitału społecznego / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 1-2 (2000), s. 17-37. - ISSN 0867-0005
54
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-13147-0
55
Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa = Social Market Economy and Social Capital / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000. - S. 483-491. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-1569-2
56
Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii = Normative Aspects of Assumptions of Rationality in the Economic Theory / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 13-25. - Summ. - ISSN 0208-7944
57
Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie / Zbigniew Jan STAŃCZYK ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 1999. - 179 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 624 s. : rys., tab., wykr. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
59
Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego / Stanisław Gomułka ; tł. Tomasz Kowalski, Zbigniew STAŃCZYK. - Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1998. - 270 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka CASE). - ISBN 83-7178-112-1
60
Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki = Rationality of Electorate's Behaviour in the Light of Economic Models of Politics / Zbigniew Jan STAŃCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 490 (1997), s. 99-111. - Summ. - ISSN 0208-7944
61
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 624 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
62
Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii? / Zbigniew Jan STAŃCZYK // W: Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - ([1997]), s. 1-18. - Bibliogr.
63
Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku / Zbigniew STAŃCZYK, Aleksander Surdej. - Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 1996. - 41 s. ; 30 cm. - Transformacja Gospodarki, ISSN 0867-4167 ; nr 66
64
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Dorota KWIECIŃSKA, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA, Elżbieta Iwanek, Izabella Różańska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. - 620 s. : il., err. ; 25 cm. - ISBN 83-01-11677-3
1
Stańczyk Z., (2021), The Success of the Polish Economic Transition. [W:] Shishelina L. (red.), Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy, Moskwa : Российская академия наук, s. 224-235.
2
Kabat-Rudnicka D., Stańczyk Z., (2020), Gospodarka i polityka państw BRICS jako element zmieniającego się światowego układu sił. [W:] Danel Ł., Kornaś J., Lisiakiewicz R. (red.), Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 307-329.
3
Stańczyk Z., (2020), The Success of the Polish Economic Transition, "Višegradskaâ Evropa", no. 4, s. 56-68; http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf
4
Stańczyk Z., (2018), Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. [W:] Czapiewski T., Smolaga M. (red.), Studia europejskie w Polsce, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 207-225.
5
Stańczyk Z., (2017), Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC. [W:] DĄBROWSKI , WOJTYNA A. (red.), Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 169-195.
6
Wyrobek J., Stańczyk Z., Zachara M., (2016), Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis. [W:] Wilimowska Z., Borzemski L., Grzech A., Świątek J. (red.), Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4 (Advances in Intelligent Systems and Computing; vol. 432), Cham : Springer, s. 51-61.
7
Stańczyk Z., (2016), Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 181-216.
8
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2015), Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland. [W:] Antal J. (red.), Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region, Prague : Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica, s. 113-124.
9
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2015), Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection. [W:] Krstić B., Paszek Z. (red.), Competitiveness of Enterprises and National Economies, Niš : Faculty of Economics - University of Niš, s. 65-83.
10
Stańczyk Z., (2014), Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia. [W:] Wojtyna A. (red.), Charakter ożywienia po kryzysie, Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, s. 29-49.
11
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2014), Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (red.), Rentowność przedsiębiorstw w Polsce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 33-70.
12
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2014), Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (925), s. 27-42; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/524
13
Stańczyk Z., Śmigielska G., (2014), Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?. [W:] Pop G. (red.), Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014 [on-line], Cluj-Napoca : RISOPRINT, s. 224-230.
14
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union. [W:] Cihelková E. (red.), New Challenges for the European Union, Prague : Oeconomica, s. 45-73.
15
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 27 s.
16
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis. [W:] Deev O., Kajurová V., Krajíček J. (red.), European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic, Brno : Masaryk University, s. 362-371.
17
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2013), Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 138-191.
18
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2013), Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 920, s. 5-21; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/702
19
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 1, cz. 4, s. 621-638; http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_42.pdf
20
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2013), Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis, "Financial Assets and Investing", no. 3, s. 25-40; http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/43807721/FAI2013_03_02.pdf
21
Stańczyk Z., (2013), Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1, s. 17-44.
22
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 19 s.
23
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Kryzys subprime a hipoteza decouplingu, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 13, s. 9-21.
24
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2012), Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących. [W:] Wojtyna A. (red.), Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 94-127.
25
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2012), Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 122, s. 229-241.
26
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 11 s.
27
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2012), Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa: badania empiryczne spółek notowanych na GPW, [on-line], New York : Social Science Electronic Publishing, 16 s.
28
Stańczyk Z., (2012), Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju, s. 22-44.
29
Wyrobek J., Stańczyk Z., Zachara M., (2012), Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union. [W:] Ramík J., Stavárek D. (red.), Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic, Karviná : Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná, s. 998-1003.
30
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2011), Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, s. 495-509.
31
Stańczyk Z., (2010), Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 178-211.
32
Stańczyk Z., Wyrobek J., (2010), Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1, s. 97-126.
33
Wyrobek J., Stańczyk Z., (2009), Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4, s. 57-101.
34
Stańczyk Z., (2009), Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji. [W:] Kopycińska D. (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 65-77.
35
Stańczyk Z., (2009), Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (red.), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 163-191.
36
Stańczyk Z., (2008), Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 37-59.
37
Stańczyk Z., (2007), Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2], s. 161-188.
38
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 733, s. 145-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966
39
Pilarska C., Stańczyk Z., (2007), Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości. [W:] Karaszewski W. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 41-66.
40
Stańczyk Z., (2006), Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1], s. 31-61.
41
Stańczyk Z., (2006), Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 744, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/133358892
42
Hall R., Taylor J., (2005), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 508 s.
43
Stańczyk Z., (2005), Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik. [W:] Wojtyna A. (red.), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 88-112.
44
Stańczyk Z., (2005), Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 6, s. 389-398; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf
45
Stańczyk Z., (2004), Ubóstwo i nierówności w skali światowej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce, s. 36-49.
46
Hall R., Taylor J., (2004), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., 2 dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
47
Stańczyk Z., (2004), Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 59-72.
48
Stańczyk Z., (2004), Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych. [W:] Kowalski R., Pollok A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 33-34.
49
Stańczyk Z., (2003), Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji, s. 94-132.
50
Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej: wartości i metody analizy,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 594, [1] s.
51
Hall R., Taylor J., (2002), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm., dodruk.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
52
Stańczyk Z., (2001), Kapitał społeczny a gospodarka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 589, s. 137-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/12611
53
Stańczyk Z., (2000), Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2, s. 17-37.
54
Hall R., Taylor J., (2000), Makroekonomia, Tł. Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Szeworski A., Wyd. 3 zm.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 508 s.
55
Stańczyk Z., (2000), Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Partycki S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 483-491.
56
Stańczyk Z., (1999), Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 13-25.
57
Stańczyk Z., (1999), Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie, Prom. Wojtyna A., Kraków : , 179 k.
58
Hall R., Taylor J., (1999), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka, Tł. Wojtyna A., Czekaj J., Hübner D., Kwiatkowski E., Stańczyk Z., Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2, dodr.Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 624 s.
59
Gomułka S., (1998), Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Tł. Kowalski T., Stańczyk Z., Warszawa : Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 270 s.
60
Stańczyk Z., (1997), Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 490, s. 99-111.
61
Hall R., Taylor J., (1997), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 624 s.
62
Stańczyk Z., ([1997]), Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?. [W:] Wojtyna A. (kierownik tematu), Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej, s. 1-18.
63
Stańczyk Z., Surdej A., (1996), Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku, (Transformacja Gospodarki, nr 66), Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 41 s.
64
Hall R., Taylor J., (1995), Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie i polityka,, Wojtyna A. (red. nauk. przekł.), Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 620 s.
1
@inbook{UEK:2168357046,
author = "Zbigniew Stańczyk",
title = "The Success of the Polish Economic Transition",
booktitle = "Centralʹnaâ Evropa : tridcatʹ let po puti reform : problemy, vyzovy, perspektivy",
pages = "224-235",
adress = "Moskwa",
publisher = "Российская академия наук",
year = "2021",
url = {http://visegradeurope.ru/ru_RU/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%b8-%d0%b8-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%b8/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b5%d0%b2%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b0-%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b4%d1%86%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%83/},
isbn = "978-5-98163-171-9",
}
2
@inbook{UEK:2168345128,
author = "Danuta Kabat-Rudnicka and Zbigniew Stańczyk",
title = "Gospodarka i polityka państw BRICS jako element zmieniającego się światowego układu sił",
booktitle = "Dylematy rozwoju systemów politycznych Europy i Azji",
pages = "307-329",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2020",
isbn = "978-83-8180-119-5",
}
3
@article{UEK:2168354014,
author = "Zbigniew Stańczyk",
title = "The Success of the Polish Economic Transition",
journal = "Višegradskaâ Evropa",
number = "no. 4",
pages = "56-68",
year = "2020",
url = {http://visegradeurope.ru/wp-content/uploads/2021/03/04_2020_VE_all.pdf},
}
4
@inbook{UEK:2168331339,
author = "Zbigniew Stańczyk",
title = "Zwiększenie efektywności dostarczania dóbr publicznych, jako sposób na przezwyciężanie narastających konfliktów w Unii Europejskiej : przykład wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony",
booktitle = "Studia europejskie w Polsce",
pages = "207-225",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2018",
isbn = "978-83-941889-2-4 ; 978-83-7867-783-3",
}
5
@inbook{UEK:2168321267,
author = "Zbigniew Stańczyk",
title = "Problemy ze wzrostem gospodarczym krajów BRIC",
booktitle = "Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "169-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19717-9",
}
6
@inbook{UEK:2168298823,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk and Marek Zachara",
title = "Global Financial Crisis and the Decoupling Hypothesis",
booktitle = "Information Systems Architecture and Technology : Proceedings of 36th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2015 - Part 4",
pages = "51-61",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-28567-2_5},
url = {},
issn = "2194-5357",
isbn = "978-3-319-28565-8 ; 978-3-319-28567-2",
}
7
@inbook{UEK:2168310885,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Kraje BRIC a kwestia zagrożenia pułapką średniego poziomu rozwoju",
booktitle = "Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?",
pages = "181-216",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18715-6",
}
8
@inbook{UEK:2168301309,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Impact of Labour Costs and Labour Efficiency on Emigration and New Job Creation in Poland",
booktitle = "Small States - Big Challenges : the Experience of the EU and Visegrad Region",
pages = "113-124",
adress = "Prague",
publisher = "Vysoká škola ekonomická, Nakladatelství Oeconomica",
year = "2015",
isbn = "978-80-245-2108-4",
}
9
@inbook{UEK:2168298477,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Manipulations of Financial Statements in the Polish Accounting and Role of Financial Audit in Their Detection",
booktitle = "Competitiveness of Enterprises and National Economies",
pages = "65-83",
adress = "Niš",
publisher = "Faculty of Economics - University of Niš",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2649021},
url = {https://ssrn.com/abstract=2649021},
isbn = "978-86-6139-101-9",
}
10
@inbook{UEK:2168282135,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie",
pages = "29-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne",
year = "2014",
isbn = "978-83-208-2151-2",
}
11
@inbook{UEK:2168280773,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Rentowność przedsiębiorstw w Polsce",
pages = "33-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-649-6",
}
12
@article{UEK:2168282907,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Podobieństwo wahań koniunkturalnych w Stanach Zjednoczonych i w dużych gospodarkach wschodzących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (925)",
pages = "27-42",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0925.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/524},
}
13
@inbook{UEK:2168290809,
author = "Zbigniew Stańczyk and Grażyna Śmigielska",
title = "Is Middle-Income Trap in Poland Inevitable?",
booktitle = "Proceedings of the 10th Conference of ASECU : Towards Post-Crisis Prosperity : Alternative Economic Policies and Institutional Reforms in Southern and Eastern Europe, Cluj Napoca, Romania 16-17 May 2014",
pages = "224-230",
adress = "Cluj-Napoca",
publisher = "RISOPRINT",
year = "2014",
url = {http://www.econ.ubbcluj.ro/asecu2014/Proceedings%20of%20the%2010th%20Conference%20of%20ASECU_Tipar_final.pdf},
isbn = "978-973-53-1381-4",
}
14
@inbook{UEK:2168263746,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union",
booktitle = "New Challenges for the European Union",
pages = "45-73",
adress = "Prague",
publisher = "Oeconomica",
year = "2013",
isbn = "978-80-245-1951-7",
}
15
@book{UEK:2168328293,
author = "Joanna M. Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Kreowanie obrazu przedsiębiorstw w polskiej rachunkowości",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2290587},
url = {https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2290587},
issn = "",
}
16
@inbook{UEK:2168261280,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis",
booktitle = "European Financial Systems 2013 : Proceedings of the 10th International Scientific Conference, 10-11 June 2013 Telč, Czech Republic",
pages = "362-371",
adress = "Brno",
publisher = "Masaryk University",
year = "2013",
url = {http://is.muni.cz/do/econ/soubory/konference/efs/Sbornik_2013.pdf},
isbn = "978-80-210-6294-8",
}
17
@unpublished{UEK:2168286419,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Wpływ kosztów pracy w Polsce na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
pages = "138-191",
year = "2013",
}
18
@article{UEK:2168282781,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Zastosowanie analizy spektralnej do weryfikacji hipotezy o rozłączeniu się gospodarek rozwiniętych i wschodzących",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "920",
pages = "5-21",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/702},
}
19
@article{UEK:2168257488,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 1, cz. 4",
pages = "621-638",
year = "2013",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_4_42.pdf},
}
20
@article{UEK:2168272312,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Decoupling Hypothesis and the Financial Crisis",
journal = "Financial Assets and Investing",
number = "no. 3",
pages = "25-40",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.5817/FAI2013-3-2},
url = {http://is.muni.cz/do/econ/soubory/aktivity/fai/43807721/FAI2013_03_02.pdf},
}
21
@unpublished{UEK:2168286759,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Wpływ krajów BRIC na kształtowanie się nowego światowego ładu gospodarczego",
booktitle = "Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1",
pages = "17-44",
year = "2013",
}
22
@book{UEK:2168235394,
author = "Joanna M. Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Business Cycle Synchronization in Poland, the Euro Zone and New Member States of the European Union",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2028639},
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2028639},
issn = "",
}
23
@article{UEK:2168255214,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Kryzys subprime a hipoteza decouplingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "13",
pages = "9-21",
year = "2012",
}
24
@inbook{UEK:2168225892,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "94-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2012",
isbn = "978-83-208-2009-6",
}
25
@article{UEK:2168251072,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Analiza zmian przesunięcia fazowego gospodarki polskiej względem wybranych krajów Europy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "122",
pages = "229-241",
adress = "",
year = "2012",
}
26
@book{UEK:2168239514,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Global Financial Crisis and Decoupling Hypothesis",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2154253},
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154253},
issn = "",
}
27
@book{UEK:2168239518,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Wpływ eksportu na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa : badania empiryczne spółek notowanych na GPW",
adress = "New York",
publisher = "Social Science Electronic Publishing",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2182196},
url = {http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182196},
issn = "",
}
28
@unpublished{UEK:2168273494,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Nowa światowa architektura finansowa po globalnym kryzysie i pierwszych oznakach ożywienia",
booktitle = "Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju",
pages = "22-44",
year = "2012",
}
29
@inbook{UEK:2168235412,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk and Marek Zachara",
title = "Synchronization of Business Cycles Between Poland, the Euro Zone and the New Member States of the European Union",
booktitle = "Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, 11-13 September 2012 Karviná, Czech Republic",
pages = "998-1003",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná",
year = "2012",
isbn = "978-80-7248-779-0",
}
30
@article{UEK:2168221120,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "172",
pages = "495-509",
adress = "",
year = "2011",
}
31
@inbook{UEK:2164862509,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju",
pages = "178-211",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1869-7",
}
32
@unpublished{UEK:2168267424,
author = "Zbigniew Stańczyk and Joanna Wyrobek",
title = "Synchronizacja wahań koniunkturalnych w gospodarkach wschodzących",
booktitle = "Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1",
pages = "97-126",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168255086,
author = "Joanna Wyrobek and Zbigniew Stańczyk",
title = "Wpływ koniunktury na rentowność przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka polskich przedsiębiorstw w świetle współczesnych teorii zarządzania finansami. Etap 4",
pages = "57-101",
year = "2009",
}
34
@inbook{UEK:2164952662,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Czynniki wzrostu gospodarczego w Azji Wschodniej : ewolucja dyskusji",
booktitle = "Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata",
pages = "65-77",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-60903-88-9",
}
35
@inbook{UEK:2164997733,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Południowo-Wschodniej",
booktitle = "Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych",
pages = "163-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-208-1815-4",
}
36
@inbook{UEK:2165788046,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju",
pages = "37-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9",
}
37
@unpublished{UEK:2168225284,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Rola instytucji w dostosowaniach gospodarek po kryzysie finansowym w Azji Wschodniej",
booktitle = "Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]",
pages = "161-188",
year = "2007",
}
38
@article{UEK:50709,
author = "Czesława Pilarska and Zbigniew Stańczyk",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "733",
pages = "145-178",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/136082966},
}
39
@inbook{UEK:2168276911,
author = "Czesława Pilarska and Zbigniew Stańczyk",
title = "Udział małych i średnich przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w międzynarodowych sieciach biznesowych jako źródło tworzenia wartości",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów",
pages = "41-66",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2007",
isbn = "978-83-231-2114-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168285937,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Populizm jako zagrożenie dla wzrostu gospodarczego w krajach o średnim poziomie rozwoju",
booktitle = "Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1]",
pages = "31-61",
year = "2006",
}
41
@article{UEK:51170,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Szara strefa w gospodarce polskiej od połowy lat osiemdziesiątych - przegląd badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "744",
pages = "165-178",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/133358892},
}
42
@book{UEK:2168336189,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
url = {},
edition = "Wyd. 3 zm., 3 dodr.",
isbn = "83-01-14561-7",
}
43
@inbook{UEK:2167682828,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Korupcja a problem mocodawca-pełnomocnik",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "88-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-259-6",
}
44
@article{UEK:2166562833,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Globalizacja, nierówności i wzrost gospodarczy",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 6",
pages = "389-398",
year = "2005",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/31_Stanczyk_Zbigniew_Jan.pdf},
}
45
@unpublished{UEK:2168272776,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Ubóstwo i nierówności w skali światowej",
booktitle = "Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce",
pages = "36-49",
year = "2004",
}
46
@book{UEK:2168336187,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2004",
url = {},
edition = "Wyd. 3 zm., 2 dodr.",
isbn = "83-01-14326-6",
}
47
@article{UEK:2168220920,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "59-72",
year = "2004",
}
48
@misc{UEK:2168218070,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Konsensus waszyngtoński a reformy w krajach postkomunistycznych",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "33-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
49
@unpublished{UEK:2168240508,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Korupcja a problem mocodawcy-pełnomocnika",
booktitle = "Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji",
pages = "94-132",
year = "2003",
}
50
@book{UEK:2168227970,
author = "Nicola Acocella",
title = "Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
isbn = "83-01-13821-1",
}
51
@book{UEK:2168336185,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
url = {},
edition = "Wyd. 3 zm., dodruk.",
isbn = "83-01-13147-0",
}
52
@article{UEK:2168231428,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Kapitał społeczny a gospodarka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "589",
pages = "137-152",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12611},
}
53
@article{UEK:2168263876,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Dwa rodzaje kapitału społecznego",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "1-2",
pages = "17-37",
year = "2000",
}
54
@book{UEK:2168336183,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2000",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-01-13147-0",
}
55
@inbook{UEK:2168316035,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Kapitał społeczny a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość",
pages = "483-491",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2000",
isbn = "83-227-1569-2",
}
56
@article{UEK:2168238380,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Normatywność założeń o racjonalności w ekonomii",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "13-25",
year = "1999",
}
57
@unpublished{UEK:2168228830,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
58
@book{UEK:2168226417,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 2, dodr.",
isbn = "83-01-11677-3",
}
59
@book{UEK:2168336077,
author = "Stanisław Gomułka",
title = "Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-7178-112-1",
}
60
@article{UEK:2168253574,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Racjonalność zachowań elektoratu w świetle ekonomicznych modeli polityki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "490",
pages = "99-111",
year = "1997",
}
61
@book{UEK:2168226519,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-01-11677-3",
}
62
@unpublished{UEK:2168239676,
author = "Zbigniew Jan Stańczyk",
title = "Nowy instytucjonalizm ekonomiczny : przegrana czy wygrana rewolucja w ekonomii?",
booktitle = "Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej",
pages = "1-18",
year = "1997",
}
63
@book{UEK:2168328705,
author = "Zbigniew Stańczyk and Aleksander Surdej",
title = "Programy i strategie wyborcze w czasie kampanii prezydenckiej 1995 roku",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową",
year = "1996",
issn = "0867-4167",
}
64
@book{UEK:2168226521,
author = "Robert Ernest Hall and John B. Taylor",
title = "Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11677-3",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID