Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana
Source:
Kurier UEK2013. - nr 3 (55), s. 17. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344566
varia
2

Author:
Title:
Wspomnienia
Publisher address:
Kraków: [wydawca nieznany], 2012
Physical description:
49 s.: il.; 19 cm
Access mode:
Nr:
2168335013
book
3

Author:
Title:
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 29. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275375
varia
See main document
4

Title:
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 3 (35), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346578
varia
See main document
5

Author:
Title:
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements
Source:
Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, s. 499-508. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-15-0
Nr:
2165617295
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Z dziejów filumenistyki
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010) , s. 39. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274633
unreviewed article
See main document
7

Author:
Title:
Z warsztatu dydaktyka
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010) , s. 57. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274931
unreviewed article
See main document
8

Title:
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007
Source:
Kurier UEK2008. - nr 5 (21), s. 4. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168347618
varia
9

Author:
Title:
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance
Source:
Miscellanea Iuris Gentium2000. - nr 3-4, s. 158-162 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320423
varia
10

Title:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa
Redaktor:
Współpraca:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999
ISBN:
83-7252-012-7
Nr:
2168268912
conference materials
11

Author:
Title:
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999) , s. 71-83. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168254650
article
See main document
12

Author:
Title:
TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment1998. - nr 1 (12), s. 167-168
Nr:
2168337707
varia
13

Author:
Title:
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 84-96
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255656
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (10) (1997) , s. 160-161
Nr:
2168337701
review
15

Author:
Title:
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 481 (1996) , s. 5-15. - Summ.
Nr:
2168260772
article
See main document
16

Author:
Title:
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną
Source:
Ad Meritum. - nr 3 (1996) , s. 117-119
Nr:
2168293667
review
17

Author:
Title:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment1995. - nr 2 (7), s. 175-176
Nr:
2168337705
varia
18

Author:
Title:
Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej") = The Picture of Europe in the Polish Press : in Search of Central Europe Identity
Source:
Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995, s. 7-32. - Summ.
ISBN:
83-04-04297-5
Nr:
2168335227
chapter in book
See main document
19

Author:
Title:
Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda
Source:
Spedytor jako operator logistyczny / red. Stanisław Dziadek - Katowice: AE, 1995, s. 19-31 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-86434-91-0
Nr:
2168343067
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce
Source:
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995, s. 211-218
ISBN:
83-86439-66-1
Nr:
2168284565
chapter in conference materials
See main document
21

Author:
Title:
Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993
Source:
Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (5) (1994) , s. 203
Nr:
2168337709
review
22

Author:
Title:
Przeczytaj gmino
Source:
Ekopartner. - nr 9(35) (1994) , s. 35
Nr:
2168337983
review
23

Author:
Title:
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji
Source:
Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI1994, s. 12-20 - Bibliogr.
Research program:
31/IT/13/93/S
Signature:
NP-213/Magazyn
Nr:
2168330279
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
Meandry transportu : donikąd albo... w zielone
Source:
Ekopartner. - nr 4(18) (1993) , s. 32
Nr:
2168337979
review
25

Author:
Title:
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
23 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168335011
academic script
26

Author:
Title:
Menedżer w zgodzie z ekologią
Source:
Ekopartner. - nr 2(16) (1993) , s. 29-31
Nr:
2168337973
review
27

Author:
Title:
Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1993. - nr 3 (15), s. 22-23
Nr:
2168344636
chapter in report
28

Author:
Title:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 188-190
Access mode:
Nr:
2168333553
varia
29

Author:
Title:
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 2, s. 207-210
Nr:
2168333563
varia
30

Author:
Title:
Podręcznik dziennikarstwa
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 33, nr 1-2 (1992) , s. 191
Access mode:
Nr:
2168350016
review
31

Author:
Title:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Source:
Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992) , s. 178-180
Access mode:
Nr:
2168333537
review
32

Author:
Title:
Ekołogiczieskaja Gazieta
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment1992. - nr 5, s. 20
Nr:
2168287185
varia
33

Author:
Title:
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 195-197
Access mode:
Nr:
2168333557
varia
34

Author:
Title:
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main
Source:
Ekonomia i Środowisko1992. - t. 1, z. 1, s. 200-201
Access mode:
Nr:
2168333559
varia
35

Author:
Title:
Ekologia a polityka
Source:
Ekopartner1992. - nr 10(12), s. 30
Nr:
2168337823
varia
36

Author:
Marian Banach , Stanisław Klima
Title:
Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288
Source:
Ekopartner. - nr 9(11) (1992) , s. 27-29
Nr:
2168337821
review
37

Author:
Title:
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272
Source:
Ekopartner. - nr 4(6) (1992) , s. 28-29
Nr:
2168333633
review
38

Author:
Title:
Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych = Restrictions on Media : a Survey of International Conventions
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990) , s. 75-81. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168349912
article
39

Author:
Title:
Międzynarodowa współpraca kulturalna
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 2 (1989) , s. 117-118
Access mode:
Nr:
2168349906
review
40

Author:
Title:
Międzynarodowy ład pokojowy
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988) , s. 140-141
Access mode:
Nr:
2168349842
review
41

Author:
Title:
Międzynarodowy obieg informacji
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988) , s. 142
Access mode:
Nr:
2168349844
review
42

Author:
Title:
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1988. - R. 29, nr 4, s. 165-167
Access mode:
Nr:
2168349846
varia
43

Author:
Title:
Przyszłość świata z perspektywy UNESCO
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987) , s. 113-114
Access mode:
Nr:
2168349832
review
44

Author:
Conference:
2. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji", Myślenice, Polska, od 1986-11-06 do 1986-11-07
Title:
Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy
Source:
Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 151-164 - Bibliogr.
Nr:
2168351188
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1987. - R. 28, nr 2, s. 133-134
Access mode:
Nr:
2168349834
varia
46

Author:
Title:
Prawo prasowe
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 1 (1986) , s. 107-108
Access mode:
Nr:
2168349470
review
47

Author:
Title:
Życie i Świat
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1984. - R. 25, nr 2, s. 172-173
Access mode:
Nr:
2168349452
varia
48

Author:
Title:
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych
Source:
Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984) , s. 28-29
Nr:
2168330681
review
49

Author:
Title:
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983) , s. 119-138. - Summ., rez.
Nr:
2168279987
article
See main document
50

Author:
Title:
IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1983. - R. 24, nr 2, s. 163-165
Access mode:
Nr:
2168349434
varia
51

Title:
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1983
Physical description:
211 s.; 24 cm
Nr:
2168335015
monograph
52

Author:
Title:
Kodeksy dziennikarskie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982) , s. 122-124
Access mode:
Nr:
2168349410
review
53

Author:
Title:
Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej = International Attempts to Regulate the Journalist's Status
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982) , s. 67-78. - Streszcz., summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349414
article
54

Author:
Title:
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1982. - R. 23, nr 1-2, s. 207-208
Access mode:
Nr:
2168349404
varia
55

Title:
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
215 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345850
textbook
56

Author:
Title:
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1980. - R. 21, nr 1, s. 148-150
Access mode:
Nr:
2168349368
varia
57

Author:
Title:
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978) , s. 47-62. - Summ., rez.
Nr:
2168249998
article
See main document
58

Author:
Title:
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978) , s. 115-126. - Rez., summ.
Nr:
2168250242
article
See main document
59

Author:
Title:
Kurier UNESCO maj 1977
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1978. - R. 19, nr 3, s. 174-176
Access mode:
Nr:
2168349346
varia
60

Author:
Title:
Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976)
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1977. - R. 18, nr 3, s. 150-151
Access mode:
Nr:
2168349322
varia
61

Author:
Title:
Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL = The Mass Media and the Bilateral International Agreements of Polish People's Republic
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977) , s. 73-78. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168349324
article
62

Author:
Title:
"Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1977. - R. 18, nr 3, s. 95-94
Access mode:
Nr:
2168349316
varia
63

Title:
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych1976. - nr 6 (66), s. 153-154
Nr:
2168240610
varia
64

Author:
Title:
W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika
Source:
Zeszyty Prasoznawcze1976. - R. 17, nr 3, s. 151-152
Access mode:
Nr:
2168349280
varia
65

Author:
Title:
Problemy teorii
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976) , s. 145-146
Access mode:
Nr:
2168349254
review
66

Author:
Title:
Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego = International Status of Accredited Foreign Correspondent
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1976) , s. 149-156
Nr:
2168340753
article
67

Author:
Title:
Przewodnik po prasie
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976) , s. 125-126
Access mode:
Nr:
2168349276
review
68

Author:
Title:
Informacja i ideologia
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975) , s. 120-121
Access mode:
Nr:
2168349114
review
69

Author:
Title:
Prawo komunikowania
Source:
Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975) , s. 122-123
Access mode:
Nr:
2168349116
review
1
Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana / Marian BANACH // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 17. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17. - ISSN 1689-7757
2
Wspomnienia / Marian BANACH. - Kraków : [wydawca nieznany], 2012. - 49 s. : il. ; 19 cm
3
O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011), s. 29. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www. - ISSN 1689-7757
4
Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009) / Marian BANACH, Lidia MESJASZ (współpraca) // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 3 (35) (2010), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web. - ISSN 1689-7757
5
Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej = Conditions Pertaining to Harmonization of Environment Protection Standards in Poland to Meet the European Union Requirements / Marian BANACH // W: Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce / red. nauk. Józefa FAMIELEC, Małgorzata KOŻUCH. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010. - S. 499-508. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-15-0
6
Z dziejów filumenistyki / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010), s. 39. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010. - ISSN 1689-7757
7
Z warsztatu dydaktyka / Marian BANACH // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (37) (2010), s. 57. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona. - ISSN 1689-7757
8
Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007 / Zofia SZAFRAŃSKA, Marian BANACH // Kurier UEK. - nr 5 (21) (2008), s. 4. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4. - ISSN 1689-7757
9
The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance / Marian BANACH // Miscellanea Iuris Gentium. - nr 3-4 (2000-2001), s. 158-162. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9. - ISSN 0867-6062
10
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ ; współpr. Marian BANACH]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1999. - ISBN 83-7252-012-7
11
Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot = Transport Policy od the European Union and Adaptation of Poland's Transport System to EU Standards / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 521 (1999), s. 71-83. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/8320. - ISSN 0208-7944
12
TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (12) (1998), s. 167-168. - ISSN 0867-8898
13
Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych / Marian BANACH // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 84-96. - ISBN 83-87239-38-0
14
Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 1 (10) (1997), s. 160-161. - Rec. pracy: Ciechanowicz J.: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274. - ISSN 0867-8898
15
Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów = International Agreements in Area of Environment Protection Contribution to Agreements Systematization / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 481 (1996), s. 5-15. - Summ. - ISSN 0208-7944
16
Spojrzenie na polską politykę zagraniczną / Marian BANACH // Ad Meritum. - nr 3 (1996), s. 117-119. - Rec. pracy: Robert Kupiecki, Krzysztof Szczepanik: Polityka zagraniczna Polski 1918-1994, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR i Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 1995, s. 296
17
Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (7) (1995), s. 175-176. - ISSN 0867-8898
18
Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej") = The Picture of Europe in the Polish Press : in Search of Central Europe Identity / Marian BANACH // W: Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Wrocław ; Kraków: Ossolineum, 1995. - S. 7-32. - Summ. - ISBN 83-04-04297-5
19
Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda / Marian BANACH // W: Spedytor jako operator logistyczny / red. Stanisław Dziadek. - Katowice: AE, 1995. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 19-31. - Bibliogr. - ISBN 83-86434-91-0
20
Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce / Marian BANACH // W: Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.) / materiały zebr. Kazimierz LANKOSZ. - Kraków: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1995. - S. 211-218. - ISBN 83-86439-66-1
21
Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment. - nr 2 (5) (1994), s. 203. - Rec. pracy: Vernier J.: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, pol. wyd. Warszawa 1993. - ISSN 0867-8898
22
Przeczytaj gmino / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 9(35) (1994), s. 35. - Rec. pracy: Stanisława Klima: Problemy zarządzania ochroną środowiska w gminie, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994, s. 52. - ISSN 1230-2961
23
Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji / Marian BANACH // W: Informacja o towarze jako element rynku konsumenta / Kier. tematu Tomasz KOZŁOWSKI. - (1994), s. 12-20. - Bibliogr.
24
Meandry transportu : donikąd albo... w zielone / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 4(18) (1993), s. 32. - Rec. pracy: Eugeniusz Mazur: Transport a środowisko przyrodnicze, Wydaw. i Druk. "Secesja", Kraków 1992, s. 68. - ISSN 1230-2961
25
Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny / Marian BANACH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 23 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
26
Menedżer w zgodzie z ekologią / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 2(16) (1993), s. 29-31. - Rec. pracy: Piotr Syryczyński, Tomasz Nowakowski, Andrzej Mikołajczyk: W zgodzie z zasadami ekologii - jak nie wchodzić w kolizję z zasadami ekologii. Poradnik dla menedżerów i członków rad nadzorczych, Wyd. Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej - Centrum Prywatyzacji, Warszawa 1992, s. 256. - ISSN 1230-2961
27
Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego / Marian BANACH // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (15) (1993), s. 22-23
28
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 188-190. - ISSN 0867-8898
29
Wydawnictwa ekologiczne = Ecological Publischers / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 2 (1992), s. 207-210. - ISSN 0867-8898
30
Podręcznik dziennikarstwa / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 33, nr 1-2 (1992), s. 191. - Rec. pracy: Handbook for Journalists of Central and Eastern Europe. Malcolm F. Mallelle Editor, World Press Freedom Committee, Rex Rand Fund. Washington 1990, s. 162. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
31
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 178-180. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 0867-8898
32
Ekołogiczieskaja Gazieta / Marian BANACH // Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (1992), s. 20. - ISSN 0137-3668
33
Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = The European Association of Environmental and Resources Economists in Poland / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 195-197. - ISSN 0867-8898
34
Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem = The Conferences in Ustroń and Frankfurt am Main / Marian BANACH // Ekonomia i Środowisko. - t. 1, z. 1 (1992), s. 200-201. - ISSN 0867-8898
35
Ekologia a polityka / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 10(12) (1992), s. 30. - ISSN 1230-2961
36
Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288 / Marian BANACH, Stanisław Klima // Ekopartner. - nr 9(11) (1992), s. 27-29. - Rec. pracy: Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990, s. 288. - ISSN 1230-2961
37
Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272 / Marian BANACH // Ekopartner. - nr 4(6) (1992), s. 28-29. - Rec. pracy: Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki; Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272. - ISSN 1230-2961
38
Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych = Restrictions on Media : a Survey of International Conventions / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 31, nr 1 (1990), s. 75-81. - Rez., summ. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf. - ISSN 0555-0025
39
Międzynarodowa współpraca kulturalna / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 30, nr 2 (1989), s. 117-118. - Rec. pracy: Gałenskaja Ł.N., Muzy i prawo: prawowyje woprosy mieżdunarodnogo sotrudniczestwa w obłasti kultury. Izdatielstwo Leningradskogo Uniwersiteta, Leningrad 1987. S. 224. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf. - ISSN 0555-0025
40
Międzynarodowy ład pokojowy / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 140-141. - Rec. pracy: Problemy międzynarodowego ładu pokojowego. Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1987, s. 228. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
41
Międzynarodowy obieg informacji / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 142. - Rec. pracy: Michałowski J., Obieg informacji w podzielonym świecie: uwarunkowania prawno-polityczne. Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 244. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
42
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 29, nr 4 (1988), s. 165-167. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf. - ISSN 0555-0025
43
Przyszłość świata z perspektywy UNESCO / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987), s. 113-114. - Rec. pracy: Amadou-Mahtar M'B o w: U źródeł przyszłości: problemy świata i zadania UNESCO. Książka i Wiedza, Warszawa 1986, s. 116. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf. - ISSN 0555-0025
44
Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy / Marian BANACH // W: Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r. / [mat. zebr. i przygot. Janusz S. FECZKO]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 151-164. - Bibliogr.
45
Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec) / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 28, nr 2 (1987), s. 133-134. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf. - ISSN 0555-0025
46
Prawo prasowe / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 27, nr 1 (1986), s. 107-108. - Rec. pracy: Prawo prasowe oraz przepisy wykonawcze i związkowe, zbiór opracowała Łucja Korózs. Według stanu prawnego na dzień 15 maja 1985 r. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s. 88. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf. - ISSN 0555-0025
47
Życie i Świat / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 25, nr 2 (1984), s. 172-173. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf. - ISSN 0555-0025
48
Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych / Marian BANACH // Handel Zagraniczny. - R. 29, nr 2 (1984), s. 28-29. - Rec. pracy: Cyrson Edward, Korporacje wielonarodowe: prawidłowości ekspansji zagranicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 255. - ISSN 0017-7245
49
O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego = On the Necessity of Establishing Legal Basis of New International Economic Order / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 171 (1983), s. 119-138. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
50
IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 24, nr 2 (1983), s. 163-165. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf. - ISSN 0555-0025
51
Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA ; red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków : Akad. Ekonomiczna, 1983. - 211 s. ; 24 cm
52
Kodeksy dziennikarskie / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 3 (1982), s. 122-124. - Rec. pracy: Clement Jones J., Mass Media Codes of Ethics and Councils: a Comparative International Study on Professional Standards. Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue. UNESCO 1980, s. 80. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf. - ISSN 0555-0025
53
Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej = International Attempts to Regulate the Journalist's Status / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 4 (1982), s. 67-78. - Streszcz., summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf. - ISSN 0555-0025
54
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 23, nr 1-2 (1982), s. 207-208. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf. - ISSN 0555-0025
55
Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów / Marian BANACH, Kazimierz LANKOSZ, Zofia SZAFRAŃSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 215 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
56
Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 21, nr 1 (1980), s. 148-150. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf. - ISSN 0555-0025
57
Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski = Directions and Forms of the Polish International and Scientific Cooperation / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 107 (1978), s. 47-62. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
58
Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne = The Forms and Trends of Cultural Co-Operation between Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic / Marian BANACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 93 (1978), s. 115-126. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
59
Kurier UNESCO maj 1977 / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 19, nr 3 (1978), s. 174-176. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf. - ISSN 0555-0025
60
Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976) / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 150-151. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
61
Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL = The Mass Media and the Bilateral International Agreements of Polish People's Republic / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 4 (1977), s. 73-78. - Summ., rez. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf. - ISSN 0555-0025
62
"Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 18, nr 3 (1977), s. 95-94. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf. - ISSN 0555-0025
63
Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej / Zofia KULKA, Marian BANACH // Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (66) (1976), s. 153-154. - ISSN 0137-3528
64
W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 151-152. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
65
Problemy teorii / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 1 (1976), s. 145-146. - Rec. pracy: Informacja - propaganda - opinia publiczna. Seria: Partia - Społeczeństwo - Propaganda. Książka i Wiedza, Warszawa 1974, s. 291. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf. - ISSN 0555-0025
66
Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego = International Status of Accredited Foreign Correspondent / Marian BANACH // Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1976), s. 149-156. - ISSN 0038-853X
67
Przewodnik po prasie / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 17, nr 3 (1976), s. 125-126. - Rec. pracy: Biegłow S., MIR Priessy i Priessa Mira. Izdatielstwo Politiczeskoj Litieratury Ukrainy, Kijew 1975, s. 102. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf. - ISSN 0555-0025
68
Informacja i ideologia / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 2 (1975), s. 120-121. - Rec. pracy: Żurawiew G.T., Soсyalnaja informacyja i uprawlenije ideołogiczeskim processom. Izdatielstwo "Mysl", Moskwa 1973, s. 160. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf. - ISSN 0555-0025
69
Prawo komunikowania / Marian BANACH // Zeszyty Prasoznawcze. - R. 16, nr 4 (1975), s. 122-123. - Rec. pracy: Kołosow J.M., massowaja informacyja i mieżdunarodnoje prawo. Izdatielstwo "Mieżdunarodnyje otnoszenija", Moskwa 1974, s. 168. - Pełny tekst: http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf. - ISSN 0555-0025
1
Banach M., (2013), Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 17; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17
2
Banach M., (2012), Wspomnienia, Kraków : [wydawca nieznany], 49 s.
3
Banach M., (2011), O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora, "Kurier UEK", nr 6 (45), s. 29; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www
4
Banach M., Mesjasz L., (2010), Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009), "Kurier UEK", nr 3 (35), s. 4-5; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web
5
Banach M., (2010), Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej. [W:] Famielec J., Kożuch M. (red.), Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 499-508.
6
Banach M., (2010), Z dziejów filumenistyki, "Kurier UEK", nr 7 (39), s. 39; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010
7
Banach M., (2010), Z warsztatu dydaktyka, "Kurier UEK", nr 5 (37), s. 57; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona
8
Szafrańska Z., Banach M., (2008), Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007, "Kurier UEK", nr 5 (21), s. 4; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4
9
Banach M., (2000), The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance, "Miscellanea Iuris Gentium", nr 3-4, s. 158-162; http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9
10
Kornaś J., Banach M. (red.), (1999), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: spór o kształt ustroju państwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie
11
Banach M., (1999), Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 521, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/8320
12
Banach M., (1998), TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (12), s. 167-168.
13
Banach M., (1997), Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 84-96.
14
Banach M., (1997), Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274, "Ekonomia i Środowisko", nr 1 (10), s. 160-161.
15
Banach M., (1996), Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 481, s. 5-15.
16
Banach M., (1996), Spojrzenie na polską politykę zagraniczną, "Ad Meritum", nr 3, s. 117-119.
17
Banach M., (1995), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (7), s. 175-176.
18
Banach M., (1995), Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: "Życie Warszawy" i "Rzeczpospolitej"). [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991, Wrocław ; Kraków : Ossolineum, s. 7-32.
19
Banach M., (1995), Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda. [W:] Dziadek S. (red.), Spedytor jako operator logistyczny, Katowice : AE, s. 19-31.
20
Banach M., (1995), Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce. [W:] Lankosz K. (red.), Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.), Kraków : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, s. 211-218.
21
Banach M., (1994), Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993, "Ekonomia i Środowisko", nr 2 (5), s. 203.
22
Banach M., (1994), Przeczytaj gmino, "Ekopartner", nr 9(35), s. 35.
23
Banach M., (1994), Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji. [W:] Kozłowski T. (kierownik tematu), Informacja o towarze jako element rynku konsumenta, s. 12-20.
24
Banach M., (1993), Meandry transportu : donikąd albo... w zielone, "Ekopartner", nr 4(18), s. 32.
25
Banach M., (1993), Transport i spedycja międzynarodowa: przewodnik metodyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
26
Banach M., (1993), Menedżer w zgodzie z ekologią, "Ekopartner", nr 2(16), s. 29-31.
27
Banach M., (1993), Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-23.
28
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 188-190.
29
Banach M., (1992), Wydawnictwa ekologiczne, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 2, s. 207-210.
30
Banach M., (1992), Podręcznik dziennikarstwa, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 33, nr 1-2, s. 191; http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf
31
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 178-180.
32
Banach M., (1992), Ekołogiczieskaja Gazieta, "Aura", nr 5, s. 20.
33
Banach M., (1992), Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 195-197.
34
Banach M., (1992), Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem, "Ekonomia i Środowisko", t. 1, z. 1, s. 200-201.
35
Banach M., (1992), Ekologia a polityka, "Ekopartner", nr 10(12), s. 30.
36
Banach M., Klima S., (1992), Ludwik Jastrzębski: "Prawo ochrony środowiska w Polsce", Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288, "Ekopartner", nr 9(11), s. 27-29.
37
Banach M., (1992), Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272, "Ekopartner", nr 4(6), s. 28-29.
38
Banach M., (1990), Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 31, nr 1, s. 75-81; http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf
39
Banach M., (1989), Międzynarodowa współpraca kulturalna, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 30, nr 2, s. 117-118; http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf
40
Banach M., (1988), Międzynarodowy ład pokojowy, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 140-141; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
41
Banach M., (1988), Międzynarodowy obieg informacji, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 142; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
42
Banach M., (1988), Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 29, nr 4, s. 165-167; http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf
43
Banach M., (1987), Przyszłość świata z perspektywy UNESCO, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 2, s. 113-114; http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf
44
Banach M., (1987), Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy. [W:] Feczko J. (red.), Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-164.
45
Banach M., (1987), Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 28, nr 2, s. 133-134; http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf
46
Banach M., (1986), Prawo prasowe, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 27, nr 1, s. 107-108; http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf
47
Banach M., (1984), Życie i Świat, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 25, nr 2, s. 172-173; http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf
48
Banach M., (1984), Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych, "Handel Zagraniczny", R. 29, nr 2, s. 28-29.
49
Banach M., (1983), O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 171, s. 119-138.
50
Banach M., (1983), IV konferencja "Międzynarodowa Komunikacja Językowa" Łódź, 18-21 listopada 1982, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 24, nr 2, s. 163-165; http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf
51
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1983), Międzynarodowe organizacje gospodarcze. Cz. 1, Organizacje systemu ONZ: wybór dokumentów, Mikułowski Pomorski J. (red.), Kraków : Akad. Ekonomiczna, 211 s.
52
Banach M., (1982), Kodeksy dziennikarskie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 3, s. 122-124; http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf
53
Banach M., (1982), Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 4, s. 67-78; http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf
54
Banach M., (1982), Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 23, nr 1-2, s. 207-208; http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf
55
Banach M., Lankosz K., Szafrańska Z., (1981), Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego: wybór dokumentów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
56
Banach M., (1980), Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 21, nr 1, s. 148-150; http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf
57
Banach M., (1978), Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 107, s. 47-62.
58
Banach M., (1978), Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 93, s. 115-126.
59
Banach M., (1978), Kurier UNESCO maj 1977, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 19, nr 3, s. 174-176; http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf
60
Banach M., (1977), Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976), "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 150-151; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
61
Banach M., (1977), Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 4, s. 73-78; http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf
62
Banach M., (1977), "Poll" Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 18, nr 3, s. 95-94; http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf
63
Kulka Z., Banach M., (1976), Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej, "Przegląd Stosunków Międzynarodowych", nr 6 (66), s. 153-154.
64
Banach M., (1976), W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 3, s. 151-152; http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf
65
Banach M., (1976), Problemy teorii, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 1, s. 145-146; http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf
66
Banach M., (1976), Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego, "Sprawy Międzynarodowe", z. 12, s. 149-156.
67
Banach M., (1976), Przewodnik po prasie, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 17, nr 3, s. 125-126; http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf
68
Banach M., (1975), Informacja i ideologia, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 2, s. 120-121; http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf
69
Banach M., (1975), Prawo komunikowania, "Zeszyty Prasoznawcze", R. 16, nr 4, s. 122-123; http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf
1
@misc{varUEK:2168344566,
author = "Marian Banach",
title = "Na kanwie spotkania poświęconego pamięci prof. dra hab. Kazimierza Urbana",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "17",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/17},
}
2
@book{ksiUEK:2168335013,
author = "Marian Banach",
title = "Wspomnienia",
adress = "Kraków",
publisher = "wydawca nieznany",
year = "2012",
url = {},
}
3
@misc{varUEK:2168275375,
author = "Marian Banach",
title = "O wpływie prof. dr. hab. Kazimierza Górki na pogłębienie moich zainteresowań naukowych : refleksje po jubileuszu 45-lecia pracy naukowej i 70. rocznicy urodzin Profesora",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (45)",
pages = "29",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_listopad_www},
}
4
@misc{varUEK:2168346578,
author = "Marian Banach and Lidia Mesjasz",
title = "Profesor Bogusław Jasiński (1931-2009)",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (35)",
pages = "4-5",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_kwiecien_web},
}
5
@inbook{fmUEK:2165617295,
author = "Marian Banach",
title = "Uwarunkowania harmonizacji standardów ochrony środowiska w Polsce z wymogami Unii Europejskiej",
booktitle = "Rozwój polityki ekologicznej w Unii Europejskiej i w Polsce",
pages = "499-508",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-15-0",
}
6
@article{artnUEK:2168274633,
author = "Marian Banach",
title = "Z dziejów filumenistyki",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (39)",
pages = "39",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien2010},
}
7
@article{artnUEK:2168274931,
author = "Marian Banach",
title = "Z warsztatu dydaktyka",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (37)",
pages = "57",
year = "2010",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_czerwiec_strona},
}
8
@misc{varUEK:2168347618,
author = "Zofia Szafrańska and Marian Banach",
title = "Non omnis moriar Profesor Kazimierz Urban 1946-2007",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (21)",
pages = "4",
year = "2008",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_21_05_2008_3/4},
}
9
@misc{varUEK:2168320423,
author = "Marian Banach",
title = "The History of Teaching of Public International Law at the University of Economics in Cracow over 75 Years of its Existance",
booktitle = "Miscellanea Iuris Gentium",
number = "3-4",
pages = "158-162",
year = "2000",
url = {http://www.zpmp.law.uj.edu.pl/documents/17903628/657a5451-b01d-49dd-8d2d-35b6a713d4e9},
}
10
@book{mkrUEK:2168268912,
title = "Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej : spór o kształt ustroju państwa",
editor = Kornaś Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1999",
isbn = "83-7252-012-7",
}
11
@article{artUEK:2168254650,
author = "Marian Banach",
title = "Polityka transportowa Wspólnot Europejskich z uwzględnieniem adaptacji polskiego systemu transportowego do standardów Wspólnot",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "521",
pages = "71-83",
year = "1999",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/8320},
}
12
@misc{varUEK:2168337707,
author = "Marian Banach",
title = "TRANS'97 Wspólna Europa - ekonomiczne dylematy transportu i ekologii, Warszawa 17-18 październik 1997",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (12)",
pages = "167-168",
year = "1998",
}
13
@inbook{fmUEK:2168255656,
author = "Marian Banach",
title = "Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "84-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
14
@article{recUEK:2168337701,
author = "Marian Banach",
title = "Janina Ciechanowicz: Prawo ochrony środowiska, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna, Koszalin 1995, s. 274",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "1 (10)",
pages = "160-161",
year = "1997",
}
15
@article{artUEK:2168260772,
author = "Marian Banach",
title = "Umowy międzynarodowe w dziedzinie ochrony środowiska : przyczynek do systematyki umów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "481",
pages = "5-15",
year = "1996",
}
16
@article{recUEK:2168293667,
author = "Marian Banach",
title = "Spojrzenie na polską politykę zagraniczną",
journal = "Ad Meritum",
number = "3",
pages = "117-119",
year = "1996",
}
17
@misc{varUEK:2168337705,
author = "Marian Banach",
title = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : Konferencja Ogólnopolska poświęcona pamięci prof. dr. hab. Mariana Iwanejko pod patronatem honorowym prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego, Kraków, 27-28 września 1995",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (7)",
pages = "175-176",
year = "1995",
}
18
@inbook{fksUEK:2168335227,
author = "Marian Banach",
title = "Obraz Europy w prasie polskiej w latach 1989-1991 : w poszukiwaniu tożsamości Europy Środkowej (na podstawie lektury gazet codziennych: Życie Warszawy i Rzeczpospolitej)",
booktitle = "Europa w prasie polskiej w latach 1989-1991",
pages = "7-32",
adress = "Wrocław ; Kraków",
publisher = "Ossolineum",
year = "1995",
isbn = "83-04-04297-5",
}
19
@inbook{mkaUEK:2168343067,
author = "Marian Banach",
title = "Model organizacyjno-funkcjonalny spedycji międzynarodowej w Polsce : uwagi de lege lata i de lege ferenda",
booktitle = "Spedytor jako operator logistyczny",
pages = "19-31",
adress = "Katowice",
publisher = "AE",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-86434-91-0",
}
20
@inbook{mkaUEK:2168284565,
author = "Marian Banach",
title = "Początki międzynarodowego prawa środowiska w Polsce",
booktitle = "Aktualne problemy prawa międzynarodowego we współczesnym świecie : księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Mariana Iwanejko : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 27-28 września 1995 r.)",
pages = "211-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-66-1",
}
21
@article{recUEK:2168337709,
author = "Marian Banach",
title = "Jacques Vernier: Środowisko. Press Universitaires de France 1992, koordynacja wydania - Biuro Współpracy Polsko-Francuskiej w dziedzinie ochrony środowiska w Warszawie, Warszawa 1993",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "2 (5)",
pages = "203",
year = "1994",
}
22
@article{recUEK:2168337983,
author = "Marian Banach",
title = "Przeczytaj gmino",
journal = "Ekopartner",
number = "9(35)",
pages = "35",
year = "1994",
}
23
@unpublished{fnpUEK:2168330279,
author = "Marian Banach",
title = "Przepisy prawne zapewniające konsumentowi dostęp do informacji",
booktitle = "Informacja o towarze jako element rynku konsumenta",
pages = "12-20",
year = "1994",
}
24
@article{recUEK:2168337979,
author = "Marian Banach",
title = "Meandry transportu : donikąd albo... w zielone",
journal = "Ekopartner",
number = "4(18)",
pages = "32",
year = "1993",
}
25
@book{skrUEK:2168335011,
author = "Marian Banach",
title = "Transport i spedycja międzynarodowa : przewodnik metodyczny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
url = {},
}
26
@article{recUEK:2168337973,
author = "Marian Banach",
title = "Menedżer w zgodzie z ekologią",
journal = "Ekopartner",
number = "2(16)",
pages = "29-31",
year = "1993",
}
27
@misc{rsfUEK:2168344636,
author = "Marian Banach",
title = "Z działalności Koła Uczelnianego Polskiego Klubu Ekologicznego",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3 (15)",
pages = "22-23",
year = "1993",
}
28
@misc{varUEK:2168333553,
author = "Marian Banach",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "188-190",
year = "1992",
url = {},
}
29
@misc{varUEK:2168333563,
author = "Marian Banach",
title = "Wydawnictwa ekologiczne",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 2",
pages = "207-210",
year = "1992",
}
30
@article{recUEK:2168350016,
author = "Marian Banach",
title = "Podręcznik dziennikarstwa",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 33, 1-2",
pages = "191",
year = "1992",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65942/1992_01_02.pdf},
}
31
@article{recUEK:2168333537,
author = "Marian Banach",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "178-180",
year = "1992",
url = {},
}
32
@misc{varUEK:2168287185,
author = "Marian Banach",
title = "Ekołogiczieskaja Gazieta",
booktitle = "Aura",
number = "5",
pages = "20",
year = "1992",
}
33
@misc{varUEK:2168333557,
author = "Marian Banach",
title = "Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "195-197",
year = "1992",
url = {},
}
34
@misc{varUEK:2168333559,
author = "Marian Banach",
title = "Konferencje w Ustroniu i we Frankfurcie nad Menem",
booktitle = "Ekonomia i Środowisko",
number = "t. 1, z. 1",
pages = "200-201",
year = "1992",
url = {},
}
35
@misc{varUEK:2168337823,
author = "Marian Banach",
title = "Ekologia a polityka",
booktitle = "Ekopartner",
number = "10(12)",
pages = "30",
year = "1992",
}
36
@article{recUEK:2168337821,
author = "Marian Banach and Stanisław Klima",
title = "Ludwik Jastrzębski: Prawo ochrony środowiska w Polsce, Warszawa 1990, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 288",
journal = "Ekopartner",
number = "9(11)",
pages = "27-29",
year = "1992",
}
37
@article{recUEK:2168333633,
author = "Marian Banach",
title = "Kazimierz Górka, Bazyli Poskrobko, Wojciech Radecki: Ochrona środowiska : problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991, s. 272",
journal = "Ekopartner",
number = "4(6)",
pages = "28-29",
year = "1992",
}
38
@article{artUEK:2168349912,
author = "Marian Banach",
title = "Ograniczenie działalności mediów : przegląd konwencji międzynarodowych",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 31, 1",
pages = "75-81",
year = "1990",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65938/1990_01.pdf},
}
39
@article{recUEK:2168349906,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowa współpraca kulturalna",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 30, 2",
pages = "117-118",
year = "1989",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65935/1989_02.pdf},
}
40
@article{recUEK:2168349842,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy ład pokojowy",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "140-141",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
41
@article{recUEK:2168349844,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy obieg informacji",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "142",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
42
@misc{varUEK:2168349846,
author = "Marian Banach",
title = "Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1986, nr 2-5",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 29, 4",
pages = "165-167",
year = "1988",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65933/1988_04.pdf},
}
43
@article{recUEK:2168349832,
author = "Marian Banach",
title = "Przyszłość świata z perspektywy UNESCO",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 28, 2",
pages = "113-114",
year = "1987",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf},
}
44
@inbook{mkaUEK:2168351188,
author = "Marian Banach",
title = "Prawno-instytucjonalne podstawy współpracy międzynarodowej w dziedzinie obrotu gospodarczego - stan obecny i perspektywy",
booktitle = "Kształtowanie jakości towarów powszechnej konsumpcji : materiały z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego 2, Myślenice 6-7 listopada 1986 r.",
pages = "151-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
45
@misc{varUEK:2168349834,
author = "Marian Banach",
title = "Biuletyn Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO 1984-1986 (nr 1, styczeń-marzec)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 28, 2",
pages = "133-134",
year = "1987",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65927/1987_02.pdf},
}
46
@article{recUEK:2168349470,
author = "Marian Banach",
title = "Prawo prasowe",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 27, 1",
pages = "107-108",
year = "1986",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65922/1986_01.pdf},
}
47
@misc{varUEK:2168349452,
author = "Marian Banach",
title = "Życie i Świat",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 25, 2",
pages = "172-173",
year = "1984",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65915/1984_02.pdf},
}
48
@article{recUEK:2168330681,
author = "Marian Banach",
title = "Ekspansja zagraniczna korporacji wielonarodowych",
journal = "Handel Zagraniczny",
number = "R. 29, 2",
pages = "28-29",
year = "1984",
}
49
@article{artUEK:2168279987,
author = "Marian Banach",
title = "O potrzebie ustanowienia prawnej podstawy nowego międzynarodowego ładu ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "171",
pages = "119-138",
year = "1983",
}
50
@misc{varUEK:2168349434,
author = "Marian Banach",
title = "IV konferencja Międzynarodowa Komunikacja Językowa Łódź, 18-21 listopada 1982",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 24, 2",
pages = "163-165",
year = "1983",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65911/1983_02.pdf},
}
51
@book{monUEK:2168335015,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Międzynarodowe organizacje gospodarcze",
editor = Mikułowski Pomorski Jerzy,
adress = "Kraków",
publisher = "Akad. Ekonomiczna",
year = "1983",
}
52
@article{recUEK:2168349410,
author = "Marian Banach",
title = "Kodeksy dziennikarskie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 3",
pages = "122-124",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65908/1982_03.pdf},
}
53
@article{artUEK:2168349414,
author = "Marian Banach",
title = "Próby normowania statusu dziennikarza w płaszczyźnie międzynarodowej",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 4",
pages = "67-78",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65909/1982_04.pdf},
}
54
@misc{varUEK:2168349404,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1981",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 23, 1-2",
pages = "207-208",
year = "1982",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65907/1982_01_02.pdf},
}
55
@book{podUEK:2168345850,
author = "Marian Banach and Kazimierz Lankosz and Zofia Szafrańska",
title = "Wybrane zagadnienia prawa międzynarodowego : wybór dokumentów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
56
@misc{varUEK:2168349368,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika - styczeń-kwiecień 1979",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 21, 1",
pages = "148-150",
year = "1980",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65899/1980_01.pdf},
}
57
@article{artUEK:2168249998,
author = "Marian Banach",
title = "Kierunki i formy międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "107",
pages = "47-62",
year = "1978",
}
58
@article{artUEK:2168250242,
author = "Marian Banach",
title = "Formy i kierunki współpracy kulturalnej Polski z Czechosłowacją i NRD : zagadnienia formalno-prawne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "93",
pages = "115-126",
year = "1978",
}
59
@misc{varUEK:2168349346,
author = "Marian Banach",
title = "Kurier UNESCO maj 1977",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 19, 3",
pages = "174-176",
year = "1978",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65893/1978_03.pdf},
}
60
@misc{varUEK:2168349322,
author = "Marian Banach",
title = "Mieżdunarodnaja Politika (IV-XII 1976)",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "150-151",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
61
@article{artUEK:2168349324,
author = "Marian Banach",
title = "Środki masowego komunikowania a dwustronne porozumienia międzynarodowe PRL",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 4",
pages = "73-78",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65890/1977_04.pdf},
}
62
@misc{varUEK:2168349316,
author = "Marian Banach",
title = "Poll Agencji Informacyjnych Krajów Niezaangażowanych",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 18, 3",
pages = "95-94",
year = "1977",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65889/1977_03.pdf},
}
63
@misc{varUEK:2168240610,
author = "Zofia Kulka and Marian Banach",
title = "Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej",
booktitle = "Przegląd Stosunków Międzynarodowych",
number = "6 (66)",
pages = "153-154",
year = "1976",
}
64
@misc{varUEK:2168349280,
author = "Marian Banach",
title = "W jugosłowiańskim piśmie Mieżdunarodnaja Politika",
booktitle = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 3",
pages = "151-152",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf},
}
65
@article{recUEK:2168349254,
author = "Marian Banach",
title = "Problemy teorii",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 1",
pages = "145-146",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65883/1976_01.pdf},
}
66
@article{artUEK:2168340753,
author = "Marian Banach",
title = "Międzynarodowy status akredytowanego korespondenta zagranicznego",
journal = "Sprawy Międzynarodowe",
number = "z. 12",
pages = "149-156",
year = "1976",
}
67
@article{recUEK:2168349276,
author = "Marian Banach",
title = "Przewodnik po prasie",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 17, 3",
pages = "125-126",
year = "1976",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65885/1976_03.pdf},
}
68
@article{recUEK:2168349114,
author = "Marian Banach",
title = "Informacja i ideologia",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 2",
pages = "120-121",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65880/1975_02.pdf},
}
69
@article{recUEK:2168349116,
author = "Marian Banach",
title = "Prawo komunikowania",
journal = "Zeszyty Prasoznawcze",
number = "R. 16, 4",
pages = "122-123",
year = "1975",
url = {http://mbc.malopolska.pl/Content/65882/1975_04.pdf},
}