Publications of the selected author
1

Title:
Jakość przyszłości - przyszłość jakości
Source:
Kurier UEK. - nr 93, s. 30-33
Access mode:
Nr:
2168369802
varia
2

Title:
Costs and Benefits of Transition Towards a Circular Business Model
Source:
Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / red. Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao - London, New York: Routledge, 2022, s. 119-137 - Bibliogr.
Series:
(Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption)
ISBN:
978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168363882
chapter in monograph
See main document
3

Author:
Urszula Balon , Joanna Barłowska , Tadeusz Borys , Piotr Rogala , Andrzej Chochół , Agnieszka Cholewa-Wójcik , Eugenia Czernyszewicz , Joanna Dziadkowiec , Teresa Fortuna , Mariusz Giemza , Jan Hermaniuk , Tomasz Hermaniuk , Lesław Juszczak , Władysław Kędzior , Agnieszka Kita , Danuta Kołożyn-Krajewska , Grażyna Krasnowska , Jolanta Król , Barbara Lenart , Krystyna Lisiecka , Małgorzata Lisińska-Kuśnierz , Zygmunt Litwińczuk , Anna Litwińczuk , Wiesław Łukasiński , Magdalena Niewczas-Dobrowolska , Irena Ozimek , Stanisław Popek , Piotr Przybyłowski , Marek Roszak , Elżbieta Skrzypek , Stefan Smoczyński , Urszula Sulowska-Banaś , Krzysztof Surówka , Jadwiga Szostak-Kot , Justyna Syguła-Cholewińska , Tomasz Sawoszczuk , Jarosław Świda , Danuta Święs , Małgorzata Z. Wiśniewska , Marianna Wolańska , Janusz Ząbek , Jerzy Żuchowski
Title:
Życzenia okolicznościowe
Source:
Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA - Kraków: Mariusz Giemza, 2022, s. 109-149
ISBN:
978-83-954179-4-8
Nr:
2168368220
varia
See main document
4

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Segmentation of Bottled Water Consumers in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6772-6780. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Cracow University of Economics for maintaining research potential.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356280
chapter in conference materials
5

Title:
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001
Source:
Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. Piotr KAFEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 33-56
ISBN:
978-83-8180-486-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358248
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Wpływ pracy zdalnej na wybrane elementy systemu zarządzania jakością
Source:
Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. Piotr KAFEL - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021, s. 129-147
ISBN:
978-83-8180-486-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358260
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Microplastics Risk at the Interface of Circular Economy, Quality and Food Safety in Poland : a Case Study
Source:
Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 22, iss. 2 (2021) , s. 436-443. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168359694
article
8

Author:
Paulina Koterwa
Title:
Audyt narzędzi Lean Management jako metoda doskonalenia jakości
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
310 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-518
Nr:
2168364936
doctoral dissertation
9

Author:
Title:
Zachowania zakupowe młodych konsumentów w czasie epidemii koronawirusa
Source:
Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką / red. Agata NIEMCZYK, Małgorzata TYRAŃSKA - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 45-57 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351636
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Circular Economy's Standardized Management Systems : Choosing the Best Practice : Evidence from Poland
Source:
International Journal for Quality Research. - vol. 14, no. 4 (2020) , s. 1115-1128. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168351552
article
11

Title:
Transition to Circular Economy - Selected Activities
Source:
Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / red. Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 31-39 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Commodity Science and Product Management of Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351676
chapter in monograph
See main document
12

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 16. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340193
varia
13

Title:
Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych
Source:
Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. Michał HALAGARDA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 30-42 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7789-593-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340149
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Metodyka badawcza
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 81-86
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338685
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Zachowania konsumentów na rynku wód butelkowanych - wyniki badań
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 107-172
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338713
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Rynek wód mineralnych
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 63-80
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338681
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów = Brand Awareness Study Based on Juice and Nectar Market [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2018) , s. 167-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327653
article
18

Title:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018
Physical description:
197 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168338667
See related chapters
19

Title:
Rozlewnie wód mineralnych
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 39-44
ISBN:
978-83-65955-35-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338677
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Podsumowanie
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 173-175
ISBN:
978-83-65955-35-7
Nr:
2168338721
preface / summary
See main document
21

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018, s. 7-9
ISBN:
978-83-65955-35-7
Nr:
2168338717
preface / summary
See main document
22

Title:
Różnice w postrzeganiu istotności cech soków, napojów i nektarów przez konsumentów o różnych preferencjach zakupowych = The Perception of Selected Attributes of Juices, Fruit Beverages and Nectars by Consumers with Different Shopping Preferences
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 351-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała przy wykorzystaniu środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168315009
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów = Food-Related Lifestyles (FRL) and Complaint Behaviours of Polish Consumers = Food-Related Lifestyles (FRL) i reklamacionnoe povedenie pol'skih potrebitelej
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2017) , s. 143-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314595
article
24

Author:
Urszula Balon , Adrian Zając
Title:
Kontrola jakości w procesie produkcji = Quality Control in the Production Process
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała przy wykorzystaniu środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314957
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017) , s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168315091
article
26

Author:
Title:
Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym = Complaints' Management in Service Company [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 7 (2017) , s. 8-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168316819
article
27

Title:
Postrzeganie systemów i standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z perspektywy producentów, konsumentów i ekspertów = Perception of Quality and Food Safety Management Systems and Standards from the Perspective of Producers, Consumers and Experts
Source:
Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017, s. 153-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała przy wykorzystaniu środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-7-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168314977
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland
Source:
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016) , s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego pt. Jakość z punktu widzenia organizacji i konsumenta, finansowanego z grantu na rozwój potencjału badawczego nr 079/WT-KZJ/01/2015/S5079
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168312567
article
29

Title:
Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) = Quality Aspects in Food Related Lifestyles (FRL) Instrument
Source:
Zarządzanie jakością w administracji i biznesie / red. Piotr Celej, Michał Kaczmarczyk - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016, s. 125-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64788-60-4
Nr:
2168309967
chapter in monograph
30

Title:
Zachowania konsumentów na rynku soków - wyniki badań
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 77-126
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309017
chapter in monograph
See main document
31

Conference:
10th International Conference "Quality, Management, Environment, Education, Engineering" (ICQME 2016), Petrovac, Czarnogóra, od 2016-09-28 do 2016-09-30
Title:
Certification of Products, Processes and Management Systems - Common Features and Differences
Source:
10th International Conference ICQME 2016 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) / red. Zdravko Krivokapić - Petrovac: Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, 2016, s. 313-317. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was realized within Tempus project EQIWBC (Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC)
ISBN:
978-9940-527-49-5
Nr:
2168308185
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie = Consumer Behavior Towards Complaints vs. Costs Relative to the Enterprise
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016) , s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308289
article
33

Title:
Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe = Food Related Lifestyles (FRL) Approach in Analyzing Quality Aspects Influencing Eating Habits
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2016) , s. 24-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308513
article
34

Title:
Metodyka badawcza
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 71-75
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309015
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Polski rynek soków, nektarów i napojów
Source:
Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016, s. 49-69
ISBN:
978-83-63663-70-4
Nr:
2168309013
chapter in monograph
See main document
36

Author:
Urszula Balon , Milena Sikora
Title:
Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe = The Role of IFS and BRC Standards in Supplier Assessments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297637
article
37

Author:
Title:
Młodzi konsumenci a reklamacje - wyniki badań = Young Consumers vs. Product Complaints - Survey Results
Source:
Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-1-2
Nr:
2168293989
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności = The Analysis of Food Consumer Preferences - Selected Results of Grouping by k-Means Method
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293141
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-942362-2-9
Nr:
2168293769
40

Title:
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny = Analysis of a Complaints vs Organization Improvement - a Practical Scope
Source:
Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 1 (2015) , s. 2-7. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168298507
article
41

Title:
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015) , s. 182-196. - Summ., streszcz.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168295029
article
42

Author:
Urszula Balon , Małgorzata Mech , Paulina Kołodziejczyk
Title:
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach = The Functioning of the Quality Management System and Quality Monitoring Center Standard in Polish Hospitals
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2015) , s. 20-30. - Streszcz., summ.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168298471
article
43

Author:
Title:
Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji = Consumers' Behaviours as Regards Making Complaints
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2015) , s. 19-32. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168295971
article
44

Author:
Title:
Customers' Complaints on Food Products
Source:
Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / red. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015, s. 16-24. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-961-6962-17-9
Nr:
2168302989
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach
Source:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA, s. [13]-[19]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301611
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji = Study on Consumer Behavior in the Range of Complaint
Source:
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014) , s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168290469
article
47

Title:
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
17 s: il.
Access mode:
Nr:
2168295245
report
48

Title:
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji : wymiar społeczny
Source:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA, s. [20]-[29]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1466/Magazyn
Nr:
2168301617
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Urszula Balon , Joanna Dziadkowiec , Edyta Czarnacka , Paulina Kołodziejczyk , Milena Sikora
Title:
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - adaptacja i testowanie narzędzia FRL
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014, s. 54-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-4-7
Nr:
2168277939
chapter in monograph
See main document
50

Title:
The FRL Instrument - Outline of the Polish Study
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283481
varia
51

Title:
FRL Instrument - Polish Sample
Source:
Consumer Protection and Satisfaction / red. Andrzej CHOCHÓŁ - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-16 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-8-9
Nr:
2168283441
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach
Source:
Problemy Jakości. - nr 11 (2014) , s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168286201
article
53

Author:
Title:
Klient w procesie składania reklamacji
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013, s. 43-48 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935421-2-3
Nr:
2168261320
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Zarządzanie kosztami jakości elementem doskonalenia organizacji = Quality Costs Management as an Element of Organization Improvement
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 446-465. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232868
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Title:
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w analizie kosztów jakości
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 25-29 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-3-9
Nr:
2168244954
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Selected Quality Management Tools in the Accounting for the Costs of Quality
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / red. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245266
chapter in conference materials
57

Title:
Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością = The Role of Complaints in a Quality Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 886 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168237150
article
58

Title:
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012
Physical description:
526 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929209-6-0
Nr:
2168232802
59

Title:
VIII Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jakość w gospodarce rynkowej" Zarządzanie jakością a jakość zarządzania
Source:
Problemy Jakości. - R. 44, nr 9, s. 49-52
Nr:
2168243308
varia
60

Title:
Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji = A Model of the Internal and External Customer Satisfaction Assurance in an Organization
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011) , s. 135-151. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166594586
article
61

Author:
Title:
Reklamacje - prawo konsumenta
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011, s. 22-25 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-2-2
Nr:
2166659316
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Rachunek kosztów jakości
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 235-252
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226138
chapter in monograph
See main document
63

Author:
Title:
Strategiczna karta wyników
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 211-222
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226132
chapter in monograph
See main document
64

Author:
Title:
Controlling w przedsiębiorstwie
Source:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 223-234
ISBN:
978-83-7252-551-2
Nr:
2168226136
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej = Effectiveness of the Complaints According to the Consumer Evaluation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - nr 22 (2011) , s. 11-19. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 694)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168245002
article
66

Author:
Title:
Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Quality Costs in the Investigated Enterprises of the Automotive Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698254
article
67

Author:
Title:
Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji
Source:
Kurier UEK. - nr 6 (38), s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168279869
varia
68

Author:
Urszula Balon , Aleksandra Maziarczyk
Title:
Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością = Customer Satisfaction in the Quality Management System
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2162238561
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością = Internal and External Customer in the Quality Management System
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 815 (2010) , s. 17-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165698359
article
70

Author:
Title:
Geneza zarządzania jakością
Source:
Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 11-21
ISBN:
978-83-7252-483-6
Nr:
2165297880
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Urszula Balon , Grażyna Morkis
Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Costs of Quality in Quality Management Systems in Polish Food Enterprises
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 168-173. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165781270
article
72

Author:
Title:
Reklamacje jako element rachunku kosztów jakości
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010, s. 20-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-305-4
Nr:
2162154452
chapter in monograph
See main document
73

Author:
Title:
Wpływ systemów zarządzania i zapewnienia jakości na koszty produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego
Source:
Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009, s. 28-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-4-3
Nr:
2162142457
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Klient w organizacji zarządzanej projakościowo
Source:
Zarządzanie Jakością. - nr 1 (15) (2009) , s. 36-41, 43-44 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165070614
article
75

Author:
Urszula Balon , Anna Boratyńska-Sala
Title:
Outplacement a koszty jakości
Source:
Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009, s. 331-337
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-514-6
Nr:
2166211660
chapter in monograph
76

Author:
Title:
Doskonalenie systemu jakości z wykorzystaniem modelu PDCA
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 17-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165628451
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Costs of Quality Meaning in the Automatic Enterprises
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 13-21. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50860
article
78

Author:
Urszula Balon , Anna Boratyńska-Sala
Title:
Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania = Controlling and the Process Approach in the Management System
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008) , s. 22-31. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50859
article
79

Conference:
V Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2008-05-15 do 2008-05-16
Title:
Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008, s. 19-24. - [odczyt: 30.09.2011] - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927079-0-5
Access mode:
Nr:
2168218658
chapter in conference materials
See main document
80

Author:
Title:
Rachunek kosztów jakości narzędziem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Europejskie wymiary przedsiębiorczości / red. Hanna Kruk, Katarzyna Skrzeszewska - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2008, s. 246-250 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7421-039-3
Nr:
2166211953
chapter in monograph
81

Author:
Urszula Balon , Anna Boratyńska-Sala
Title:
Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością = Significance of Quality Costs in the Quality Management System
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 13-24. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370241
article
82

Author:
Title:
Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2007) , s. 24-26 - Bibliogr.
Nr:
50300
article
83

Author:
Title:
Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego = Cost of Quality in Food Industry Enterprise
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 61, nr 2 (2007) , s. 32-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248294
article
84

Author:
Conference:
IV Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2007-05-17 do 2007-05-18
Title:
Rola ośrodków odpowiedzialności w controllingu
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 16-19 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-8-9
Nr:
2166466305
chapter in conference materials
See main document
85

Author:
Eliza Grzesiak , Paweł Grzesiak , Urszula Balon
Title:
Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego = The Use of the Shewart Control Cards for Validation of the Process of Pharmaceuticals Production
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 37-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52111
article
86

Author:
Title:
Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości
Source:
Problemy Jakości. - nr 6 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51972
article
87

Author:
Title:
Koszty jakości a zadowolenie klienta : [komunikat naukowy]
Source:
Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006, s. 127-132 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-4-6
Nr:
2166373552
chapter in conference materials
See main document
88

Author:
Title:
Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
Source:
Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, s. 399-405. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
Nr:
2165907015
chapter in monograph
89

Author:
Alicja Maleszka , Marta Gąsiorowska , Urszula Balon
Title:
Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia = Implementation of the HACCP System in a Meat Waste Utilization Plant, Taking into Consideration the Implementation Costs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 81-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52119
article
90

Author:
Title:
Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 438-444 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165775667
chapter in monograph
91

Title:
Przegląd zarządzania = Management Survey
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52114
article
92

Author:
Title:
Quality Costs in a Food Production Enterprise
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 30. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286175
varia
93

Author:
Conference:
III Ogólnopolska Sesja Naukowa Zarządzania Jakością, Kraków, Polska, od 2006-05-18 do 2006-05-19
Title:
Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości
Source:
Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 14-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2168218656
chapter in conference materials
See main document
94

Author:
Title:
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
210 k.: il. kolor.; 30 cm + Autoreferat: 23 k
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/284
Nr:
2168221238
doctoral dissertation
95

Author:
Title:
Koszty jakości
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 123-138
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497781
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
Dokumentacja systemu
Source:
Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 62-77
ISBN:
83-7252-260-X
Nr:
2166497684
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
Koszty jakości narzędziem oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością
Source:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263976
chapter in monograph
98

Author:
Title:
Koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością
Source:
Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 137-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-233-2
Nr:
2168222134
chapter in conference materials
See main document
99

Author:
Title:
Dokumentacja systemu jakości zgodnie z normami ISO serii 9000:2000 = Documentation of the Quality System in Accordance With ISO 9000:2000 Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220428
article
100

Author:
Title:
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 77-82 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168052179
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Optymalizacja kosztów jakości
Source:
SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004, s. 69-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-914730-6-6
Nr:
2168244326
chapter in conference materials
102

Author:
Urszula Balon , Tadeusz Sikora , Hanna Gładysz
Title:
Koszty zapobiegania na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 169-175 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260934
chapter in conference materials
103

Author:
Title:
Istota kosztów jakości
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 11-23 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168261018
chapter in conference materials
104

Author:
Title:
Kosztowe aspekty jakości produktów = Cost Aspects of the Product Quality
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231394
article
105

Title:
Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a = The Malcolm Baldrige National Quality Prize
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001) , s. 53-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231398
article
106

Author:
Title:
Koszty jakości w zintegrowanych systemach zarządzania
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA, s. 8-17 - Bibliogr.
Signature:
NP-689/Magazyn
Nr:
2168258300
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Author:
Title:
Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością
Source:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 203-208 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239032
poster
108

Title:
Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku = Certificate as the Quality Guarantee According to the Law in Force of April 3, 1993
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 518 (1999) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256460
article
109

Author:
Title:
Przegląd wybranych systemów zapewnienia i zarządzania jakością
Source:
Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kier. tematu: Tadeusz SIKORA, s. 2-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-594/Magazyn
Nr:
2168258206
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Author:
Title:
Kosztowe aspekty jakości produktów
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 162-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248716
chapter in conference materials
See main document
111

Title:
Konsumencka akceptacja jakości towarów
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 275-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269272
chapter in conference materials
Unpublished documents:
1

Title:
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
051/WT-KZJ/01/2013/S/3051
Signature:
NP-1362/Magazyn
Nr:
2168288839
unpublished scientific work
2

Title:
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap IV
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
36 s.: il.; 30 cm.
Research program:
20/KZJ/2/2008/S/437
Signature:
NP-1032/4/Magazyn
Nr:
2164873932
unpublished scientific work
3

Title:
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap III
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
38[3] s.: il.; 30 cm.
Research program:
18/KZJ/1/2007/S/379
Signature:
NP-1032/3/Magazyn
Nr:
2167749528
unpublished scientific work
4

Title:
Badania uwarunkowań wdrażania systemów zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Research program:
20/KTOiZJ/1/2003/S
Signature:
NP-801/2/Magazyn
Nr:
2168254452
unpublished scientific work
1
Jakość przyszłości - przyszłość jakości / Urszula BALON, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // Kurier UEK. - nr 93 (2022), s. 30-33. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._2/30. - ISSN 1689-7757
2
Costs and Benefits of Transition Towards a Circular Business Model / Urszula BALON, Anna PRUSAK, Marek JABŁOŃSKI // W: Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society / red. Magdalena WOJNAROWSKA, Marek ĆWIKLICKI, Carlo Ingrao . - London, New York: Routledge, 2022. - (Routledge-SCORAI Studies in Sustainable Consumption). - S. 119-137. - Bibliogr. - ISBN 978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8
3
Życzenia okolicznościowe / Urszula BALON, Joanna Barłowska, Tadeusz Borys, Piotr Rogala, Andrzej CHOCHÓŁ, Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Eugenia Czernyszewicz, Joanna DZIADKOWIEC, Teresa Fortuna, Mariusz GIEMZA, Jan Hermaniuk, Tomasz Hermaniuk, Lesław Juszczak, Władysław KĘDZIOR, Agnieszka Kita, Danuta Kołożyn-Krajewska, Grażyna Krasnowska, Jolanta Król, Barbara Lenart, Krystyna Lisiecka, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Zygmunt Litwińczuk, Anna Litwińczuk, Wiesław ŁUKASIŃSKI, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA, Irena Ozimek, Stanisław POPEK, Piotr Przybyłowski, Marek Roszak, Elżbieta Skrzypek, Stefan Smoczyński, Urszula Sulowska-Banaś, Krzysztof SURÓWKA, Jadwiga Szostak-Kot, Justyna SYGUŁA-CHOLEWIŃSKA, Tomasz SAWOSZCZUK, Jarosław ŚWIDA, Danuta Święs, Małgorzata Z. Wiśniewska, Marianna Wolańska, Janusz Ząbek, Jerzy Żuchowski // W: Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory / oprac. Mariusz GIEMZA. - Kraków: Mariusz Giemza, 2022. - S. 109-149. - ISBN 978-83-954179-4-8
4
Segmentation of Bottled Water Consumers in Poland / Joanna M. DZIADKOWIEC, Urszula BALON // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6772-6780. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/segmentation-of-bottled-water-consumers-in-poland/Wstęp:
5
System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 / Urszula BALON, Magdalena NIEWCZAS-DOBROWOLSKA // W: Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. nauk. Piotr KAFEL. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 33-56. - ISBN 978-83-8180-486-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii
6
Wpływ pracy zdalnej na wybrane elementy systemu zarządzania jakością / Joanna M. DZIADKOWIEC, Urszula BALON // W: Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii / red. Piotr KAFEL . - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. - S. 129-147. - ISBN 978-83-8180-486-8. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii
7
Microplastics Risk at the Interface of Circular Economy, Quality and Food Safety in Poland : a Case Study / Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Urszula BALON // Business : Theory and Practice = Verslas : Teorija ir praktika. - vol. 22, iss. 2 (2021), s. 436-443. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12786/10794. - ISSN 1648-0627
8
Audyt narzędzi Lean Management jako metoda doskonalenia jakości / Paulina Koterwa ; . - Kraków : , 2021. - 310 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz.. - Promotor: Joanna DZIADKOWIEC ; Promotor pomocniczy: Urszula BALON. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003549
9
Zachowania zakupowe młodych konsumentów w czasie epidemii koronawirusa / Urszula BALON // W: Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką / red. nauk. Agata NIEMCZYK, Małgorzata TYRAŃSKA. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 45-57. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b8/28/2020_WGS_Wybrane%20instrumenty_final_15.12.2020.pdf
10
Circular Economy's Standardized Management Systems : Choosing the Best Practice : Evidence from Poland / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Urszula BALON, Magdalena WOJNAROWSKA // International Journal for Quality Research. - vol. 14, no. 4 (2020), s. 1115-1128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ijqr.net/journal/v14-n4/8.pdf. - ISSN 1800-6450
11
Transition to Circular Economy - Selected Activities / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // W: Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management / ed. by Andrzej JAKI, Bernard ZIĘBICKI. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 31-39. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf
12
Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 16. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
13
Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // W: Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy = Consumer in the Food Market - Preferences, Opinions, Trends / red. Michał HALAGARDA . - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 30-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-593-1
14
Metodyka badawcza / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Dominika SOCHA // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 81-86. - ISBN 978-83-65955-35-7
15
Zachowania konsumentów na rynku wód butelkowanych - wyniki badań / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 107-172. - ISBN 978-83-65955-35-7
16
Rynek wód mineralnych / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 63-80. - ISBN 978-83-65955-35-7
17
Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów = Brand Awareness Study Based on Juice and Nectar Market / Joanna M. DZIADKOWIEC, Urszula BALON // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 9 (2018), s. 167-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf. - ISSN 1231-7853
18
Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. nauk. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - 197 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65955-35-7
19
Rozlewnie wód mineralnych / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 39-44. - ISBN 978-83-65955-35-7
20
Podsumowanie / Urszula BALON // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. nauk. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 173-175. - ISBN 978-83-65955-35-7
21
Wstęp / Urszula BALON // W: Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji / red. nauk. Urszula BALON, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2018. - S. 7-9. - ISBN 978-83-65955-35-7
22
Różnice w postrzeganiu istotności cech soków, napojów i nektarów przez konsumentów o różnych preferencjach zakupowych = The Perception of Selected Attributes of Juices, Fruit Beverages and Nectars by Consumers with Different Shopping Preferences / Joanna M. DZIADKOWIEC, Urszula BALON, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 351-363. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
23
Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów = Food-Related Lifestyles (FRL) and Complaint Behaviours of Polish Consumers = Food-Related Lifestyles (FRL) i reklamacionnoe povedenie pol'skih potrebitelej / Urszula BALON // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2017), s. 143-155. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171468003. - ISSN 0438-5403
24
Kontrola jakości w procesie produkcji = Quality Control in the Production Process / Urszula BALON, Adrian Zając // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. nauk. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 11-22. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
25
Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania = Consumer Behaviours in the Market for Juices and the Selected Determinants Thereof = Povedenie potrebitelej na rynke sokov i ih izbrannye obuslovlennosti / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Anna PRUSAK, Tadeusz SIKORA // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2017), s. 28-44. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244. - ISSN 0438-5403
26
Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym = Complaints' Management in Service Company / Urszula BALON // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 7 (2017), s. 8-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF. - ISSN 1231-7853
27
Postrzeganie systemów i standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z perspektywy producentów, konsumentów i ekspertów = Perception of Quality and Food Safety Management Systems and Standards from the Perspective of Producers, Consumers and Experts / Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL, Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej / red. Tadeusz SIKORA . - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2017. - S. 153-162. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-7-4. - Pełny tekst: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf
28
Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych = Food Quality Characteristics and their Impact on Customers' Decisions to Purchase Fruit Juices Marketed in Poland / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. - t. 49 (XLIX), nr 4 (2016), s. 788-794. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%204/Bromatologia%204_2016%20s%20788-794.pdf. - ISSN 0365-9445
29
Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) = Quality Aspects in Food Related Lifestyles (FRL) Instrument / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie jakością w administracji i biznesie / red. Piotr Celej, Michał Kaczmarczyk. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2016. - S. 125-139. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64788-60-4
30
Zachowania konsumentów na rynku soków - wyniki badań / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 77-126. - ISBN 978-83-63663-70-4
31
Certification of Products, Processes and Management Systems - Common Features and Differences / Piotr KAFEL, Urszula BALON // W: 10th International Conference ICQME 2016 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering) / ed. Zdravko Krivokapić. - Petrovac: Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, 2016. - S. 313-317. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9940-527-49-5
32
Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie = Consumer Behavior Towards Complaints vs. Costs Relative to the Enterprise / Urszula BALON // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 255 (2016), s. 239-249. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224827&from=publication. - ISSN 2083-8611
33
Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe = Food Related Lifestyles (FRL) Approach in Analyzing Quality Aspects Influencing Eating Habits / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // Marketing i Rynek. - nr 9 (2016), s. 24-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
34
Metodyka badawcza / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC, Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Anna PRUSAK // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 71-75. - ISBN 978-83-63663-70-4
35
Polski rynek soków, nektarów i napojów / Urszula BALON, Joanna M. DZIADKOWIEC // W: Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2016. - S. 49-69. - ISBN 978-83-63663-70-4
36
Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe = The Role of IFS and BRC Standards in Supplier Assessments / Urszula BALON, Milena Sikora // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 167-183. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/492/291. - ISSN 1898-6447
37
Młodzi konsumenci a reklamacje - wyniki badań = Young Consumers vs. Product Complaints - Survey Results / Urszula BALON // W: Wielowymiarowość systemów zarządzania = Multidimensionality of Management Systems / red. nauk. Mariusz GIEMZA i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-1-2
38
Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności = The Analysis of Food Consumer Preferences - Selected Results of Grouping by k-Means Method / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 37-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
39
Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne = The Functioning and Improvement of Management : Social Aspects / red. Urszula BALON i Tadeusza SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - 231 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-942362-2-9
40
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny = Analysis of a Complaints vs Organization Improvement - a Practical Scope / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // Zarządzanie Przedsiębiorstwem. - nr 1 (2015), s. 2-7. - Summ. - ISSN 1643-4773
41
Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym = Reliability of FRL (Food Related Lifestyles) Instrument in Polish Cultural Environmen / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 22, nr 2 (99) (2015), s. 182-196. - Summ., streszcz. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%202(99)/15_Balon.pdf. - ISSN 2451-0769
42
Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach = The Functioning of the Quality Management System and Quality Monitoring Center Standard in Polish Hospitals / Urszula BALON, Małgorzata Mech, Paulina Kołodziejczyk // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 3 (2015), s. 20-30. - Streszcz., summ. - ISSN 1733-747X
43
Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji = Consumers' Behaviours as Regards Making Complaints / Urszula BALON // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (2015), s. 19-32. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171393989. - ISSN 0438-5403
44
Customers' Complaints on Food Products / Urszula BALON // W: Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph / eds. Marcin Gębarowski, Tomasz Hermaniuk. - Celje: University of Maribor, Faculty of Logistics, 2015. - S. 16-24. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-6962-17-9
45
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // W: Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - (2014), s. [13]-[19]. - Summ. - Bibliogr.
46
Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji = Study on Consumer Behavior in the Range of Complaint / Urszula BALON // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias. - z 8 (2014), s. 11-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf. - ISSN 2300-2999
47
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013 [on-line] / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 17 s : il. - Pełny tekst: http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/wydzial-towaroznawstwa/katedra-zarzadzania-jakoscia/Wybrane%20wnioski%20z%20badan%20FRL%202013.pdf
48
Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji : wymiar społeczny / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // W: Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA. - (2014), s. [20]-[29]. - Summ. - Bibliogr.
49
Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - adaptacja i testowanie narzędzia FRL / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Edyta Czarnacka, Paulina Kołodziejczyk, Milena Sikora // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2014. - S. 54-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-4-7
50
The FRL Instrument - Outline of the Polish Study / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
51
FRL Instrument - Polish Sample / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA // W: Consumer Protection and Satisfaction / Ed. by Andrzej CHOCHÓŁ. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-8-9
52
Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach / Urszula BALON, Paweł NOWICKI, Piotr KAFEL // Problemy Jakości. - nr 11 (2014), s. 33-39. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
53
Klient w procesie składania reklamacji / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2013. - S. 43-48. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935421-2-3
54
Zarządzanie kosztami jakości elementem doskonalenia organizacji = Quality Costs Management as an Element of Organization Improvement / Urszula BALON // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 446-465. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
55
Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w analizie kosztów jakości / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 25-29. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-3-9
56
Selected Quality Management Tools in the Accounting for the Costs of Quality / Urszula BALON // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 12 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
57
Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością = The Role of Complaints in a Quality Management System / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Zofia CICHOŃ]. - nr 886 (2012), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
58
Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność = Quality of Life Management Determinants : the Services and Food / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Urszula BALON. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - 526 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-929209-6-0
59
VIII Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jakość w gospodarce rynkowej" Zarządzanie jakością a jakość zarządzania / Urszula BALON, Paweł NOWICKI // Problemy Jakości. - R. 44, nr 9 (2012), s. 49-52. - ISSN 0137-8651
60
Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji = A Model of the Internal and External Customer Satisfaction Assurance in an Organization / Joanna DZIADKOWIEC, Urszula BALON // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 151 (2011), s. 135-151. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Reklamacje - prawo konsumenta / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2011. - S. 22-25. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-2-2
62
Rachunek kosztów jakości / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 235-252. - ISBN 978-83-7252-551-2
63
Strategiczna karta wyników / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 211-222. - ISBN 978-83-7252-551-2
64
Controlling w przedsiębiorstwie / Urszula BALON // W: Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 223-234. - ISBN 978-83-7252-551-2
65
Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej = Effectiveness of the Complaints According to the Consumer Evaluation / Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 694). - nr 22 (2011), s. 11-19. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Konsument na rynku usług. - ISSN 1509-0507
66
Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Quality Costs in the Investigated Enterprises of the Automotive Industry / Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168967685. - ISSN 1898-6447
67
Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji / Urszula BALON // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (38) (2010), s. 36-37. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb. - ISSN 1689-7757
68
Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością = Customer Satisfaction in the Quality Management System / Urszula BALON, Aleksandra Maziarczyk // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 11-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
69
Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością = Internal and External Customer in the Quality Management System / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 815 (2010), s. 17-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168967267. - ISSN 1898-6447
70
Geneza zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 11-21. - ISBN 978-83-7252-483-6
71
Costs of Quality in Quality Management Systems in Polish Food Enterprises / Urszula BALON, Grażyna Morkis // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 168-173. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
72
Reklamacje jako element rachunku kosztów jakości / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2010. - S. 20-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-305-4
73
Wpływ systemów zarządzania i zapewnienia jakości na koszty produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego / Urszula BALON // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2009. - S. 28-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-4-3
74
Klient w organizacji zarządzanej projakościowo / Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC // Zarządzanie Jakością. - nr 1 (15) (2009), s. 36-41, 43-44. - Bibliogr. - ISSN 1734-3534
75
Outplacement a koszty jakości / Urszula BALON, Anna Boratyńska-Sala // W: Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk / red. Anna Lipka, Stanisław Waszczak. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 331-337. - ISBN 978-83-7246-514-6
76
Doskonalenie systemu jakości z wykorzystaniem modelu PDCA / Urszula BALON // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 17-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
77
Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego = Costs of Quality Meaning in the Automatic Enterprises / Urszula BALON // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008), s. 13-21. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania = Controlling and the Process Approach in the Management System / Urszula BALON, Anna Boratyńska-Sala // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 14 (2008), s. 22-31. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
79
Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego / Urszula BALON, Tadeusz SIKORA // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Portal www.outsourcing.edu.pl, 2008. - S. 19-24. - [odczyt: 30.09.2011]. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927079-0-5. - Pełny tekst: http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/116
80
Rachunek kosztów jakości narzędziem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy / Urszula BALON // W: Europejskie wymiary przedsiębiorczości / red. Hanna Kruk, Katarzyna Skrzeszewska. - Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej, 2008. - S. 246-250. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7421-039-3
81
Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością = Significance of Quality Costs in the Quality Management System / Urszula BALON, Anna Boratyńska-Sala // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007), s. 13-24. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
82
Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości / Urszula BALON // Problemy Jakości. - nr 6 (2007), s. 24-26. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
83
Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego = Cost of Quality in Food Industry Enterprise / Urszula BALON // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 61, nr 2 (2007), s. 32-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
84
Rola ośrodków odpowiedzialności w controllingu / Urszula BALON // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 16-19. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-8-9
85
Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego = The Use of the Shewart Control Cards for Validation of the Process of Pharmaceuticals Production / Eliza Grzesiak, Paweł Grzesiak, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia CICHOŃ]. - nr 717 (2006), s. 37-47. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151. - ISSN 0208-7944
86
Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości / Urszula BALON // Problemy Jakości. - nr 6 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
87
Koszty jakości a zadowolenie klienta : [komunikat naukowy] / Urszula BALON // W: Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2006. - S. 127-132. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-4-6
88
Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego / Urszula BALON // W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - S. 399-405. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2
89
Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia = Implementation of the HACCP System in a Meat Waste Utilization Plant, Taking into Consideration the Implementation Costs / Alicja Maleszka, Marta Gąsiorowska, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006), s. 81-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150101712. - ISSN 0208-7944
90
Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego / Urszula BALON // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 438-444. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
91
Przegląd zarządzania = Management Survey / Urszula BALON, Piotr KAFEL // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 717 (2006), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/150047623. - ISSN 0208-7944
92
Quality Costs in a Food Production Enterprise / Urszula BALON // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 30. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
93
Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości / Urszula BALON // W: Wyzwania zarządzania jakością / red. Marek SALERNO-KOCHAN. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 14-17. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-2-X
94
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego / Urszula BALON ; Promotor: Tadeusz SIKORA. - Kraków, 2005. - 210 k. : il. kolor. ; 30 cm + Autoreferat: 23 k. - Bibliogr.
95
Koszty jakości / Urszula BALON // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 123-138. - ISBN 83-7252-260-X
96
Dokumentacja systemu / Urszula BALON // W: Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 62-77. - ISBN 83-7252-260-X
97
Koszty jakości narzędziem oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
98
Koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.) / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 137-141. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-233-2
99
Dokumentacja systemu jakości zgodnie z normami ISO serii 9000:2000 = Documentation of the Quality System in Accordance With ISO 9000:2000 Standards / Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 653 (2004), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/87457941. - ISSN 0208-7944
100
Koszty jakości w systemie zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 77-82. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
101
Optymalizacja kosztów jakości / Urszula BALON // W: SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2004. - S. 69-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-914730-6-6
102
Koszty zapobiegania na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej / Urszula BALON, Tadeusz SIKORA, Hanna Gładysz // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 169-175. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
103
Istota kosztów jakości / Urszula BALON // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 11-23. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
104
Kosztowe aspekty jakości produktów = Cost Aspects of the Product Quality / Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11923. - ISSN 0208-7944
105
Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a = The Malcolm Baldrige National Quality Prize / Łucja KARPIEL, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 578 (2001), s. 53-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11924. - ISSN 0208-7944
106
Koszty jakości w zintegrowanych systemach zarządzania / Urszula BALON // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości / kierownik: Tadeusz SIKORA. - (2000), s. 8-17. - Bibliogr.
107
Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 203-208. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
108
Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku = Certificate as the Quality Guarantee According to the Law in Force of April 3, 1993 / Łucja KARPIEL, Urszula BALON // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 518 (1999), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
109
Przegląd wybranych systemów zapewnienia i zarządzania jakością / Urszula BALON // W: Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach / kier. tematu: Tadeusz SIKORA. - (1999/2000), s. 2-22. - Bibliogr.
110
Kosztowe aspekty jakości produktów / Urszula BALON // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 162-165. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
111
Konsumencka akceptacja jakości towarów / Urszula BALON, Mieczysław SKRZYPEK // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 275-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
112
Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo / kier. projektu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Piotr KAFEL, Paweł NOWICKI, Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap IV / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 36 s. : il. ; 30 cm
114
Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap III / kierownik tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Urszula BALON, Joanna DZIADKOWIEC, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 38[3] s. : il. ; 30 cm
115
Badania uwarunkowań wdrażania systemów zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw. Cz. 2 / kier. tematu: Tadeusz SIKORA ; wykonawcy: Urszula BALON, Piotr KAFEL, Tadeusz SIKORA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 33 k. : il. ; 30 cm
1
Balon U., Niewczas-Dobrowolska M., (2022), Jakość przyszłości - przyszłość jakości, "Kurier UEK", nr 93, s. 30-33; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._2/30
2
Prusak A., Jabłoński M., Balon U., (2022), Costs and Benefits of Transition Towards a Circular Business Model. [W:] WOJNAROWSKA M., ĆWIKLICKI M., Ingrao C. (red.), Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society, London, New York : Routledge, s. 119-137.
3
Balon U., Barłowska J., Borys T., Rogala P., Chochół A., Cholewa-Wójcik A., Czernyszewicz E., Dziadkowiec J., Fortuna T., Giemza M., Hermaniuk J., Hermaniuk T., Juszczak L., Kędzior W., Kita A., Kołożyn-Krajewska D., Krasnowska G., Król J., Lenart B., Lisiecka K., Lisińska-Kuśnierz M., Litwińczuk Z., Litwińczuk A., Łukasiński W., Niewczas-Dobrowolska M., Ozimek I., Popek S., Przybyłowski P., Roszak M., Skrzypek E., Smoczyński S., Sulowska-Banaś U., Surówka K., Szostak-Kot J., Syguła-Cholewińska J., Sawoszczuk T., Świda J., Święs D., Wiśniewska M., Wolańska M., Ząbek J., Żuchowski J., (2022), Życzenia okolicznościowe. [W:] GIEMZA (red.), Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory, Kraków : Mariusz Giemza, s. 109-149.
4
Dziadkowiec J., Balon U., (2021), Segmentation of Bottled Water Consumers in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6772-6780.
5
Balon U., Niewczas-Dobrowolska M., (2021), System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001. [W:] KAFEL P. (red.), Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 33-56.
6
Dziadkowiec J., Balon U., (2021), Wpływ pracy zdalnej na wybrane elementy systemu zarządzania jakością. [W:] KAFEL P. (red.), Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 129-147.
7
Kafel P., Nowicki P., Balon U., (2021), Microplastics Risk at the Interface of Circular Economy, Quality and Food Safety in Poland : a Case Study, "Business : Theory and Practice", vol. 22, iss. 2, s. 436-443; https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12786/10794
8
Koterwa P., (2021), Audyt narzędzi Lean Management jako metoda doskonalenia jakości, Prom. Dziadkowiec J., Balon U., Kraków : , 310 k.
9
Balon U., (2020), Zachowania zakupowe młodych konsumentów w czasie epidemii koronawirusa. [W:] NIEMCZYK A., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 45-57.
10
Nowicki P., Kafel P., Balon U., Wojnarowska M., (2020), Circular Economy's Standardized Management Systems : Choosing the Best Practice : Evidence from Poland, "International Journal for Quality Research", vol. 14, no. 4, s. 1115-1128; http://www.ijqr.net/journal/v14-n4/8.pdf
11
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2020), Transition to Circular Economy - Selected Activities. [W:] JAKI A., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 31-39.
12
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2019), Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 16.
13
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2019), Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych. [W:] HALAGARDA M. (red.), Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 30-42.
14
Balon U., Dziadkowiec J., Kafel P., Nowicki P., Socha D., (2018), Metodyka badawcza. [W:] BALON U., SIKORA T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 81-86.
15
Balon U., Dziadkowiec J., (2018), Zachowania konsumentów na rynku wód butelkowanych - wyniki badań. [W:] BALON U., SIKORA T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 107-172.
16
Balon U., Dziadkowiec J., (2018), Rynek wód mineralnych. [W:] BALON U., SIKORA T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 63-80.
17
Dziadkowiec J., Balon U., (2018), Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 9, s. 167-182; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf
18
Balon U., Sikora T. (red.), (2018), Rynek butelkowanych wód mineralnych: jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 197 s.
19
Balon U., Dziadkowiec J., (2018), Rozlewnie wód mineralnych. [W:] BALON U., SIKORA T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 39-44.
20
Balon U., (2018), Podsumowanie. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 173-175.
21
Balon U., (2018), Wstęp. [W:] Balon U., Sikora T. (red.), Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji, Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", s. 7-9.
22
Dziadkowiec J., Balon U., Kafel P., Nowicki P., (2017), Różnice w postrzeganiu istotności cech soków, napojów i nektarów przez konsumentów o różnych preferencjach zakupowych. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 351-363.
23
Balon U., (2017), Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 143-155; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171468003
24
Balon U., Zając A., (2017), Kontrola jakości w procesie produkcji. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-22.
25
Balon U., Dziadkowiec J., Kafel P., Nowicki P., Prusak A., Sikora T., (2017), Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 28-44; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244
26
Balon U., (2017), Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 7, s. 8-18; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF
27
Nowicki P., Kafel P., Balon U., Dziadkowiec J., (2017), Postrzeganie systemów i standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z perspektywy producentów, konsumentów i ekspertów. [W:] SIKORA T. (red.), Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 153-162.
28
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2016), Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych, "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna", t. 49 (XLIX), nr 4, s. 788-794; http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%204/Bromatologia%204_2016%20s%20788-794.pdf
29
Balon U., Dziadkowiec J., (2016), Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL). [W:] Celej P., Kaczmarczyk M. (red.), Zarządzanie jakością w administracji i biznesie, Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas", s. 125-139.
30
Balon U., Dziadkowiec J., (2016), Zachowania konsumentów na rynku soków - wyniki badań. [W:] SIKORA T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 77-126.
31
Kafel P., Balon U., (2016), Certification of Products, Processes and Management Systems - Common Features and Differences. [W:] Krivokapić Z. (red.), 10th International Conference ICQME 2016 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering), Petrovac : Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro, s. 313-317.
32
Balon U., (2016), Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 255, s. 239-249; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224827&from=publication
33
Balon U., Dziadkowiec J., (2016), Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe, "Marketing i Rynek", nr 9, s. 24-34.
34
Balon U., Dziadkowiec J., Kafel P., Nowicki P., Prusak A., (2016), Metodyka badawcza. [W:] SIKORA T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 71-75.
35
Balon U., Dziadkowiec J., (2016), Polski rynek soków, nektarów i napojów. [W:] SIKORA T. (red.), Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 49-69.
36
Balon U., Sikora M., (2015), Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 167-183; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/492/291
37
Balon U., (2015), Młodzi konsumenci a reklamacje - wyniki badań. [W:] Giemza M., Sikora T. (red.), Wielowymiarowość systemów zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-27.
38
Balon U., Dziadkowiec J., (2015), Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 37-53.
39
Balon U., Sikora T. (red.), (2015), Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania: aspekty społeczne, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 231 s.
40
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2015), Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny, "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 1, s. 2-7.
41
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2015), Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 22, nr 2 (99), s. 182-196; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%202(99)/15_Balon.pdf
42
Balon U., Mech M., Kołodziejczyk P., (2015), Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 3, s. 20-30.
43
Balon U., (2015), Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 19-32; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171393989
44
Balon U., (2015), Customers' Complaints on Food Products. [W:] Gębarowski M., Hermaniuk T. (red.), Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph, Celje : University of Maribor, Faculty of Logistics, s. 16-24.
45
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, s. [13]-[19].
46
Balon U., (2014), Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji, "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias", z 8, s. 11-23; http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf
47
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2014), Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013, [on-line], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 17 s
48
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji : wymiar społeczny. [W:] Tadeusz SIKORA (kierownik tematu), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, s. [20]-[29].
49
Balon U., Dziadkowiec J., Czarnacka E., Kołodziejczyk P., Sikora M., (2014), Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - adaptacja i testowanie narzędzia FRL. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 54-61.
50
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2014), The FRL Instrument - Outline of the Polish Study. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 26.
51
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2014), FRL Instrument - Polish Sample. [W:] Chochół A. (red.), Consumer Protection and Satisfaction, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-16.
52
Balon U., Nowicki P., Kafel P., (2014), Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach, "Problemy Jakości", nr 11, s. 33-39.
53
Balon U., (2013), Klient w procesie składania reklamacji. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 43-48.
54
Balon U., (2012), Zarządzanie kosztami jakości elementem doskonalenia organizacji. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 446-465.
55
Balon U., (2012), Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w analizie kosztów jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 25-29.
56
Balon U., (2012), Selected Quality Management Tools in the Accounting for the Costs of Quality. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
57
Balon U., Dziadkowiec J., (2012), Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 886, s. 5-26.
58
Sikora T., Balon U. (red.), (2012), Determinanty zarządzania jakością życia: usługi i żywność, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 526 s.
59
Balon U., Nowicki P., (2012), VIII Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jakość w gospodarce rynkowej" Zarządzanie jakością a jakość zarządzania, "Problemy Jakości", R. 44, nr 9, s. 49-52.
60
Dziadkowiec J., Balon U., (2011), Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 151, s. 135-151.
61
Balon U., (2011), Reklamacje - prawo konsumenta. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 22-25.
62
Balon U., (2011), Rachunek kosztów jakości. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 235-252.
63
Balon U., (2011), Strategiczna karta wyników. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 211-222.
64
Balon U., (2011), Controlling w przedsiębiorstwie. [W:] Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 223-234.
65
Balon U., (2011), Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 22, s. 11-19.
66
Balon U., (2010), Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/168967685
67
Balon U., (2010), Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, "Kurier UEK", nr 6 (38), s. 36-37; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb
68
Balon U., Maziarczyk A., (2010), Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-27.
69
Balon U., Dziadkowiec J., (2010), Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 815, s. 17-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/168967267
70
Balon U., (2010), Geneza zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-21.
71
Balon U., Morkis G., (2010), Costs of Quality in Quality Management Systems in Polish Food Enterprises, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 168-173.
72
Balon U., (2010), Reklamacje jako element rachunku kosztów jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 20-24.
73
Balon U., (2009), Wpływ systemów zarządzania i zapewnienia jakości na koszty produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wybrane aspekty zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 28-33.
74
Balon U., Dziadkowiec J., (2009), Klient w organizacji zarządzanej projakościowo, "Zarządzanie Jakością", nr 1 (15), s. 36-41, 43-44.
75
Balon U., Boratyńska-Sala A., (2009), Outplacement a koszty jakości. [W:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 331-337.
76
Balon U., (2008), Doskonalenie systemu jakości z wykorzystaniem modelu PDCA. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 17-22.
77
Balon U., (2008), Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 14, s. 13-21.
78
Balon U., Boratyńska-Sala A., (2008), Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 14, s. 22-31.
79
Balon U., Sikora T., (2008), Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Portal www.outsourcing.edu.pl, s. 19-24.
80
Balon U., (2008), Rachunek kosztów jakości narzędziem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Kruk H., Skrzeszewska K. (red.), Europejskie wymiary przedsiębiorczości, Gdynia : Wydawnictwo Akademii Morskiej, s. 246-250.
81
Balon U., Boratyńska-Sala A., (2007), Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1174, s. 13-24.
82
Balon U., (2007), Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości, "Problemy Jakości", nr 6, s. 24-26.
83
Balon U., (2007), Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego, "Przemysł Spożywczy", T. 61, nr 2, s. 32-35.
84
Balon U., (2007), Rola ośrodków odpowiedzialności w controllingu. [W:] SALERNO-KOCHAN M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 16-19.
85
Grzesiak E., Grzesiak P., Balon U., (2006), Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 37-47; https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151
86
Balon U., (2006), Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości, "Problemy Jakości", nr 6, s. 15-19.
87
Balon U., (2006), Koszty jakości a zadowolenie klienta : [komunikat naukowy]. [W:] Sikora T. (red.), Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 127-132.
88
Balon U., (2006), Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego. [W:] Skrzypek E. (red.), Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki, T. 1, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 399-405.
89
Maleszka A., Gąsiorowska M., Balon U., (2006), Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 81-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/150101712
90
Balon U., (2006), Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 438-444.
91
Balon U., Kafel P., (2006), Przegląd zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 717, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/150047623
92
Balon U., (2006), Quality Costs in a Food Production Enterprise. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 30.
93
Balon U., (2006), Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Wyzwania zarządzania jakością, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej, s. 14-17.
94
Balon U., (2005), Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, Prom. Sikora T., Kraków : , 210 k.
95
Balon U., (2005), Koszty jakości. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 123-138.
96
Balon U., (2005), Dokumentacja systemu. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 62-77.
97
Balon U., (2005), Koszty jakości narzędziem oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 11-18.
98
Balon U., (2004), Koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 137-141.
99
Balon U., (2004), Dokumentacja systemu jakości zgodnie z normami ISO serii 9000:2000, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 653, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/87457941
100
Balon U., (2004), Koszty jakości w systemie zarządzania jakością. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 77-82.
101
Balon U., (2004), Optymalizacja kosztów jakości. [W:] Skrzypek E. (red.), SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004, T. 2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 69-76.
102
Balon U., Sikora T., Gładysz H., (2002), Koszty zapobiegania na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 169-175.
103
Balon U., (2002), Istota kosztów jakości. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 11-23.
104
Balon U., (2001), Kosztowe aspekty jakości produktów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/11923
105
Karpiel Ł., Balon U., (2001), Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 578, s. 53-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/11924
106
Balon U., (2000), Koszty jakości w zintegrowanych systemach zarządzania. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości, s. 8-17.
107
Balon U., (2000), Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 203-208.
108
Karpiel Ł., Balon U., (1999), Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 518, s. 15-27.
109
Balon U., (1999/2000), Przegląd wybranych systemów zapewnienia i zarządzania jakością. [W:] Sikora T. (kierownik tematu), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach, s. 2-22.
110
Balon U., (1998), Kosztowe aspekty jakości produktów. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-165.
111
Balon U., Skrzypek M., (1997), Konsumencka akceptacja jakości towarów. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 275-283.
112
Sikora T., Kafel P., Nowicki P., Balon U., Dziadkowiec J., (2013), Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo, Sikora T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 22 k.
113
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2008), Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap IV, Sikora T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 36 s.
114
Balon U., Dziadkowiec J., Sikora T., (2007), Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap III, Sikora T. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 38[3] s.
115
Balon U., Kafel P., Sikora T., (2003), Badania uwarunkowań wdrażania systemów zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw. Cz. 2, Sikora T. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
1
@misc{UEK:2168369802,
author = "Urszula Balon and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "Jakość przyszłości - przyszłość jakości",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "93",
pages = "30-33",
year = "2022",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_lato_2022_cz._2/30},
}
2
@inbook{UEK:2168363882,
author = "Urszula Balon and Anna Prusak and Marek Jabłoński",
title = "Costs and Benefits of Transition Towards a Circular Business Model",
booktitle = "Sustainable Products in the Circular Economy : Impact on Business and Society",
pages = "119-137",
adress = "London, New York",
publisher = "Routledge",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.4324/9781003179788-8},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-032-01701-3 ; 978-1-003-17978-8",
}
3
@misc{UEK:2168368220,
author = "Urszula Balon and Joanna Barłowska and Tadeusz Borys and Piotr Rogala and Andrzej Chochół and Agnieszka Cholewa-Wójcik and Eugenia Czernyszewicz and Joanna Dziadkowiec and Teresa Fortuna and Mariusz Giemza and Jan Hermaniuk and Tomasz Hermaniuk and Lesław Juszczak and Władysław Kędzior and Agnieszka Kita and Danuta Kołożyn-Krajewska and Grażyna Krasnowska and Jolanta Król and Barbara Lenart and Krystyna Lisiecka and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Zygmunt Litwińczuk and Anna Litwińczuk and Wiesław Łukasiński and Magdalena Niewczas-Dobrowolska and Irena Ozimek and Stanisław Popek and Piotr Przybyłowski and Marek Roszak and Elżbieta Skrzypek and Stefan Smoczyński and Urszula Sulowska-Banaś and Krzysztof Surówka and Jadwiga Szostak-Kot and Justyna Syguła-Cholewińska and Tomasz Sawoszczuk and Jarosław Świda and Danuta Święs and Małgorzata Z. Wiśniewska and Marianna Wolańska and Janusz Ząbek and Jerzy Żuchowski",
title = "Życzenia okolicznościowe",
booktitle = "Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Sikory",
pages = "109-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Mariusz Giemza",
year = "2022",
isbn = "978-83-954179-4-8",
}
4
@inbook{UEK:2168356280,
author = "Joanna Dziadkowiec and Urszula Balon",
title = "Segmentation of Bottled Water Consumers in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6772-6780",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
5
@inbook{UEK:2168358248,
author = "Urszula Balon and Magdalena Niewczas-Dobrowolska",
title = "System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001",
booktitle = "Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii",
pages = "33-56",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii},
isbn = "978-83-8180-486-8",
}
6
@inbook{UEK:2168358260,
author = "Joanna Dziadkowiec and Urszula Balon",
title = "Wpływ pracy zdalnej na wybrane elementy systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością w organizacji : szanse i ryzyka doskonalenia : zmiany funkcjonowania w czasie pandemii",
pages = "129-147",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2021",
url = {https://www.researchgate.net/publication/354511327_Zarzadzanie_jakoscia_w_organizacji_Szanse_i_ryzyka_doskonalenia_Zmiany_funkcjonowania_w_czasie_pandemii},
isbn = "978-83-8180-486-8",
}
7
@article{UEK:2168359694,
author = "Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Urszula Balon",
title = "Microplastics Risk at the Interface of Circular Economy, Quality and Food Safety in Poland : a Case Study",
journal = "Business : Theory and Practice",
number = "vol. 22, iss. 2",
pages = "436-443",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3846/btp.2021.12786},
url = {https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12786/10794},
}
8
@unpublished{UEK:2168364936,
author = "Paulina Koterwa",
title = "Audyt narzędzi Lean Management jako metoda doskonalenia jakości",
adress = "Kraków",
year = "2021",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003549},
}
9
@inbook{UEK:2168351636,
author = "Urszula Balon",
title = "Zachowania zakupowe młodych konsumentów w czasie epidemii koronawirusa",
booktitle = "Wiedza, gospodarka, społeczeństwo : wybrane instrumenty zarządzania marketingiem, jakością i turystyką",
pages = "45-57",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b8/28/2020_WGS_Wybrane%20instrumenty_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-963-1 ; 978-83-7285-964-8",
}
10
@article{UEK:2168351552,
author = "Paweł Nowicki and Piotr Kafel and Urszula Balon and Magdalena Wojnarowska",
title = "Circular Economy's Standardized Management Systems : Choosing the Best Practice : Evidence from Poland",
journal = "International Journal for Quality Research",
number = "vol. 14, no. 4",
pages = "1115-1128",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.24874/IJQR14.04-08},
url = {http://www.ijqr.net/journal/v14-n4/8.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168351676,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki and Piotr Kafel",
title = "Transition to Circular Economy - Selected Activities",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : External and Internal Determinants of Modern Business Management",
pages = "31-39",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/bf/cb/2020_KES_External%20and%20Internal_final_15.12.2020.pdf},
isbn = "978-83-7285-959-4 ; 978-83-7285-960-0",
}
12
@misc{UEK:2168340193,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Polish Consumers of Bottled Water - Selected Purchase Decisions",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "16",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
13
@inbook{UEK:2168340149,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Wybrane decyzje zakupowe polskich konsumentów wód butelkowanych",
booktitle = "Konsument na rynku żywności - preferencje, opinie, trendy",
pages = "30-42",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-593-1",
}
14
@inbook{UEK:2168338685,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Dominika Socha",
title = "Metodyka badawcza",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "81-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
15
@inbook{UEK:2168338713,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Zachowania konsumentów na rynku wód butelkowanych - wyniki badań",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "107-172",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
16
@inbook{UEK:2168338681,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Rynek wód mineralnych",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "63-80",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
17
@article{UEK:2168327653,
author = "Joanna Dziadkowiec and Urszula Balon",
title = "Badanie świadomości marek na przykładzie rynku soków, nektarów i napojów",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "167-182",
year = "2018",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CD_9_2018_Marketing_i_Rynek1.pdf},
}
18
@book{UEK:2168338667,
title = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
19
@inbook{UEK:2168338677,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Rozlewnie wód mineralnych",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "39-44",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
20
@misc{UEK:2168338721,
author = "Urszula Balon",
title = "Podsumowanie",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "173-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
21
@misc{UEK:2168338717,
author = "Urszula Balon",
title = "Wstęp",
booktitle = "Rynek butelkowanych wód mineralnych : jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji",
pages = "7-9",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Edukacyjne Akapit",
year = "2018",
isbn = "978-83-65955-35-7",
}
22
@inbook{UEK:2168315009,
author = "Joanna Dziadkowiec and Urszula Balon and Piotr Kafel and Paweł Nowicki",
title = "Różnice w postrzeganiu istotności cech soków, napojów i nektarów przez konsumentów o różnych preferencjach zakupowych",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "351-363",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
23
@article{UEK:2168314595,
author = "Urszula Balon",
title = "Food-Related Lifestyles (FRL) i zachowania reklamacyjne polskich konsumentów",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "143-155",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171468003},
}
24
@inbook{UEK:2168314957,
author = "Urszula Balon and Adrian Zając",
title = "Kontrola jakości w procesie produkcji",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "11-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
25
@article{UEK:2168315091,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Anna Prusak and Tadeusz Sikora",
title = "Zachowania konsumentów na rynku soków i ich wybrane uwarunkowania",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "28-44",
year = "2017",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171472244},
}
26
@article{UEK:2168316819,
author = "Urszula Balon",
title = "Zarządzanie reklamacjami w przedsiębiorstwie usługowym",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "7",
pages = "8-18",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/Marketing_i_Rynek_2017-7_CD1.PDF},
}
27
@inbook{UEK:2168314977,
author = "Paweł Nowicki and Piotr Kafel and Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Postrzeganie systemów i standardów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności z perspektywy producentów, konsumentów i ekspertów",
booktitle = "Zarządzanie jakością w perspektywie organizacyjno-społecznej",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2017",
url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/43055/Konferencja_KZJ UEK 2017.pdf},
isbn = "978-83-942362-7-4",
}
28
@article{UEK:2168312567,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Cechy jakości żywności a decyzje zakupowe polskich konsumentów soków owocowych",
journal = "Bromatologia i Chemia Toksykologiczna",
number = "t. 49 (XLIX), 4",
pages = "788-794",
year = "2016",
url = {http://www.ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2016/Nr%204/Bromatologia%204_2016%20s%20788-794.pdf},
}
29
@inbook{UEK:2168309967,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Aspekty jakościowe produktów spożywczych w koncepcji Food Related Lifestyles (FRL)",
booktitle = "Zarządzanie jakością w administracji i biznesie",
pages = "125-139",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Humanitas",
year = "2016",
isbn = "978-83-64788-60-4",
}
30
@inbook{UEK:2168309017,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Zachowania konsumentów na rynku soków - wyniki badań",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "77-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
31
@inbook{UEK:2168308185,
author = "Piotr Kafel and Urszula Balon",
title = "Certification of Products, Processes and Management Systems - Common Features and Differences",
booktitle = "10th International Conference ICQME 2016 (Quality, Management, Environment, Education, Engineering)",
pages = "313-317",
adress = "Petrovac",
publisher = "Center for Quality, Faculty of Mechanical Engineering, University of Montenegro",
year = "2016",
isbn = "978-9940-527-49-5",
}
32
@article{UEK:2168308289,
author = "Urszula Balon",
title = "Zachowania młodych konsumentów wobec reklamacji a koszty w przedsiębiorstwie",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "255",
pages = "239-249",
year = "2016",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=224827&from=publication},
}
33
@article{UEK:2168308513,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie koncepcji Food Related Lifestyles (FRL) do analizy aspektów jakościowych wpływających na zwyczaje żywieniowe",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "9",
pages = "24-34",
year = "2016",
}
34
@inbook{UEK:2168309015,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Anna Prusak",
title = "Metodyka badawcza",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "71-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
35
@inbook{UEK:2168309013,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Polski rynek soków, nektarów i napojów",
booktitle = "Jakość z punktu widzenia konsumenta i organizacji : rynek soków, nektarów i napojów",
pages = "49-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2016",
isbn = "978-83-63663-70-4",
}
36
@article{UEK:2168297637,
author = "Urszula Balon and Milena Sikora",
title = "Rola standardów IFS i BRC w ocenie dostawców przez sieci handlowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "167-183",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0311},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/492/291},
}
37
@inbook{UEK:2168293989,
author = "Urszula Balon",
title = "Młodzi konsumenci a reklamacje - wyniki badań",
booktitle = "Wielowymiarowość systemów zarządzania",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-1-2",
}
38
@inbook{UEK:2168293141,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Wykorzystanie wyników grupowania metodą k-średnich do analizy preferencji konsumentów żywności",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "37-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
39
@book{UEK:2168293769,
title = "Funkcjonowanie i doskonalenie zarządzania : aspekty społeczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-2-9",
}
40
@article{UEK:2168298507,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki and Piotr Kafel",
title = "Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji - wymiar praktyczny",
journal = "Zarządzanie Przedsiębiorstwem",
number = "1",
pages = "2-7",
year = "2015",
}
41
@article{UEK:2168295029,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Rzetelność narzędzia FRL (Food Related Lifestyles) w polskim środowisku kulturowym",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 22, 2 (99)",
pages = "182-196",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2015/99/032},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2015,%202(99)/15_Balon.pdf},
}
42
@article{UEK:2168298471,
author = "Urszula Balon and Małgorzata Mech and Paulina Kołodziejczyk",
title = "Funkcjonowanie systemu zarządzania jakością i standardu centrum monitorowania jakości w polskich szpitalach",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "3",
pages = "20-30",
year = "2015",
}
43
@article{UEK:2168295971,
author = "Urszula Balon",
title = "Zachowania konsumentów w zakresie składania reklamacji",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "19-32",
year = "2015",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171393989},
}
44
@inbook{UEK:2168302989,
author = "Urszula Balon",
title = "Customers' Complaints on Food Products",
booktitle = "Food Products Marketing : Concepts and Research : Monograph",
pages = "16-24",
adress = "Celje",
publisher = "University of Maribor, Faculty of Logistics",
year = "2015",
isbn = "978-961-6962-17-9",
}
45
@unpublished{UEK:2168301611,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki and Piotr Kafel",
title = "Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach",
booktitle = "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
pages = "[13]-[19]",
year = "2014",
}
46
@article{UEK:2168290469,
author = "Urszula Balon",
title = "Badanie zachowań konsumentów w zakresie składania reklamacji",
journal = "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias",
number = "z 8",
pages = "11-23",
year = "2014",
url = {http://mp.ajd.czest.pl/~p.ucieklak-jez/pragmata_8.pdf},
}
47
@misc{UEK:2168295245,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - wybrane wnioski z badań FRL 2013",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {http://nowa.uek.krakow.pl/files/common/wydzial-towaroznawstwa/katedra-zarzadzania-jakoscia/Wybrane%20wnioski%20z%20badan%20FRL%202013.pdf},
}
48
@unpublished{UEK:2168301617,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki and Piotr Kafel",
title = "Analiza reklamacji a doskonalenie organizacji : wymiar społeczny",
booktitle = "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
pages = "[20]-[29]",
year = "2014",
}
49
@inbook{UEK:2168277939,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Edyta Czarnacka and Paulina Kołodziejczyk and Milena Sikora",
title = "Badanie zwyczajów żywieniowych Polaków - adaptacja i testowanie narzędzia FRL",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "54-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2014",
isbn = "978-83-935421-4-7",
}
50
@misc{UEK:2168283481,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "The FRL Instrument - Outline of the Polish Study",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "26",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
51
@inbook{UEK:2168283441,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "FRL Instrument - Polish Sample",
booktitle = "Consumer Protection and Satisfaction",
pages = "7-16",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-8-9",
}
52
@article{UEK:2168286201,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki and Piotr Kafel",
title = "Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach",
journal = "Problemy Jakości",
number = "11",
pages = "33-39",
year = "2014",
}
53
@inbook{UEK:2168261320,
author = "Urszula Balon",
title = "Klient w procesie składania reklamacji",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "43-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2013",
isbn = "978-83-935421-2-3",
}
54
@inbook{UEK:2168232868,
author = "Urszula Balon",
title = "Zarządzanie kosztami jakości elementem doskonalenia organizacji",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "446-465",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
55
@inbook{UEK:2168244954,
author = "Urszula Balon",
title = "Zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania jakością w analizie kosztów jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "25-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-3-9",
}
56
@inbook{UEK:2168245266,
author = "Urszula Balon",
title = "Selected Quality Management Tools in the Accounting for the Costs of Quality",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
57
@article{UEK:2168237150,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Znaczenie reklamacji w systemie zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "886",
pages = "5-26",
year = "2012",
}
58
@book{UEK:2168232802,
title = "Determinanty zarządzania jakością życia : usługi i żywność",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-6-0",
}
59
@misc{UEK:2168243308,
author = "Urszula Balon and Paweł Nowicki",
title = "VIII Krajowa i I Międzynarodowa Konferencja z cyklu Jakość w gospodarce rynkowej Zarządzanie jakością a jakość zarządzania",
booktitle = "Problemy Jakości",
number = "R. 44, 9",
pages = "49-52",
year = "2012",
}
60
@article{UEK:2166594586,
author = "Joanna Dziadkowiec and Urszula Balon",
title = "Model zapewnienia satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "151",
pages = "135-151",
adress = "",
year = "2011",
}
61
@inbook{UEK:2166659316,
author = "Urszula Balon",
title = "Reklamacje - prawo konsumenta",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "22-25",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2011",
isbn = "978-83-929209-2-2",
}
62
@inbook{UEK:2168226138,
author = "Urszula Balon",
title = "Rachunek kosztów jakości",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "235-252",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
63
@inbook{UEK:2168226132,
author = "Urszula Balon",
title = "Strategiczna karta wyników",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "211-222",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
64
@inbook{UEK:2168226136,
author = "Urszula Balon",
title = "Controlling w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością",
pages = "223-234",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-551-2",
}
65
@article{UEK:2168245002,
author = "Urszula Balon",
title = "Skuteczność reklamacji w ocenie konsumenckiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu",
number = "22",
pages = "11-19",
adress = "",
year = "2011",
issn = "1640-6818",
}
66
@article{UEK:2165698254,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w badanych przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "5-16",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168967685},
}
67
@misc{UEK:2168279869,
author = "Urszula Balon",
title = "Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "6 (38)",
pages = "36-37",
year = "2010",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_listopad_web_w_leb},
}
68
@inbook{UEK:2162238561,
author = "Urszula Balon and Aleksandra Maziarczyk",
title = "Satysfakcja klienta w systemie zarządzania jakością",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 1",
pages = "11-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
69
@article{UEK:2165698359,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "815",
pages = "17-40",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168967267},
}
70
@inbook{UEK:2165297880,
author = "Urszula Balon",
title = "Geneza zarządzania jakością",
booktitle = "Wybrane koncepcje i systemy zarządzania jakością",
pages = "11-21",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7252-483-6",
}
71
@article{UEK:2165781270,
author = "Urszula Balon and Grażyna Morkis",
title = "Costs of Quality in Quality Management Systems in Polish Food Enterprises",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "168-173",
year = "2010",
}
72
@inbook{UEK:2162154452,
author = "Urszula Balon",
title = "Reklamacje jako element rachunku kosztów jakości",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "20-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-7464-305-4",
}
73
@inbook{UEK:2162142457,
author = "Urszula Balon",
title = "Wpływ systemów zarządzania i zapewnienia jakości na koszty produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego",
booktitle = "Wybrane aspekty zarządzania jakością",
pages = "28-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2009",
isbn = "978-83-927079-4-3",
}
74
@article{UEK:2165070614,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Klient w organizacji zarządzanej projakościowo",
journal = "Zarządzanie Jakością",
number = "1 (15)",
pages = "36-41, 43-44",
year = "2009",
}
75
@inbook{UEK:2166211660,
author = "Urszula Balon and Anna Boratyńska-Sala",
title = "Outplacement a koszty jakości",
booktitle = "Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne : {Q [HCM]} <-> HC Risk",
pages = "331-337",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-514-6",
}
76
@inbook{UEK:2165628451,
author = "Urszula Balon",
title = "Doskonalenie systemu jakości z wykorzystaniem modelu PDCA",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "17-22",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
77
@article{UEK:50860,
author = "Urszula Balon",
title = "Rachunek kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "14",
pages = "13-21",
adress = "",
year = "2008",
}
78
@article{UEK:50859,
author = "Urszula Balon and Anna Boratyńska-Sala",
title = "Controlling a podejście procesowe w systemie zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "14",
pages = "22-31",
adress = "",
year = "2008",
}
79
@inbook{UEK:2168218658,
author = "Urszula Balon and Tadeusz Sikora",
title = "Przesłanki wdrożenia rachunku kosztów jakości w przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "19-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Portal www.outsourcing.edu.pl",
year = "2008",
url = {http://www.outsourcing.edu.pl/pl/article/details/type/scientific/id/116},
isbn = "978-83-927079-0-5",
}
80
@inbook{UEK:2166211953,
author = "Urszula Balon",
title = "Rachunek kosztów jakości narzędziem wspomagającym rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Europejskie wymiary przedsiębiorczości",
pages = "246-250",
adress = "Gdynia",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Morskiej",
year = "2008",
isbn = "978-83-7421-039-3",
}
81
@article{UEK:2166370241,
author = "Urszula Balon and Anna Boratyńska-Sala",
title = "Znaczenie kosztów jakości w systemie zarządzania jakością",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1174",
pages = "13-24",
adress = "",
year = "2007",
}
82
@article{UEK:50300,
author = "Urszula Balon",
title = "Koncepcja wdrażania rachunku kosztów jakości",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "24-26",
year = "2007",
}
83
@article{UEK:2168248294,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 61, 2",
pages = "32-35",
year = "2007",
}
84
@inbook{UEK:2166466305,
author = "Urszula Balon",
title = "Rola ośrodków odpowiedzialności w controllingu",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "16-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "83-922067-8-9",
}
85
@article{UEK:52111,
author = "Eliza Grzesiak and Paweł Grzesiak and Urszula Balon",
title = "Zastosowanie kart kontrolnych Shewarta do celów walidacji procesu produkcji preparatu farmaceutycznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "37-47",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150049151},
}
86
@article{UEK:51972,
author = "Urszula Balon",
title = "Przegląd wybranych modeli klasyfikacji kosztów jakości",
journal = "Problemy Jakości",
number = "6",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
87
@inbook{UEK:2166373552,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości a zadowolenie klienta : [komunikat naukowy]",
booktitle = "Klient w organizacji zarządzanej przez jakość : materiały V Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 21 i 22 IX 2006 r.)",
pages = "127-132",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2006",
isbn = "83-922067-4-6",
}
88
@inbook{UEK:2165907015,
author = "Urszula Balon",
title = "Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego",
booktitle = "Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia : wyzwania teorii i praktyki. T. 1",
pages = "399-405",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2006",
isbn = "83-914730-9-0 ; 978-83-914730-9-2",
}
89
@article{UEK:52119,
author = "Alicja Maleszka and Marta Gąsiorowska and Urszula Balon",
title = "Wdrożenie systemu HACCP w zakładach utylizacji odpadów pochodzenia mięsnego z uwzględnieniem kosztów wdrożenia",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "81-97",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150101712},
}
90
@inbook{UEK:2165775667,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "438-444",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
91
@article{UEK:52114,
author = "Urszula Balon and Piotr Kafel",
title = "Przegląd zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "717",
pages = "5-21",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/150047623},
}
92
@misc{UEK:2168286175,
author = "Urszula Balon",
title = "Quality Costs in a Food Production Enterprise",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "30",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
93
@inbook{UEK:2168218656,
author = "Urszula Balon",
title = "Praktyczne wdrażanie rachunku kosztów jakości",
booktitle = "Wyzwania zarządzania jakością",
pages = "14-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-922067-2-X",
}
94
@unpublished{UEK:2168221238,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
95
@inbook{UEK:2166497781,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "123-138",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
96
@inbook{UEK:2166497684,
author = "Urszula Balon",
title = "Dokumentacja systemu",
booktitle = "Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000",
pages = "62-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-260-X",
}
97
@inbook{UEK:2168263976,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości narzędziem oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "11-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
98
@inbook{UEK:2168222134,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości jako narzędzie zarządzania jakością",
booktitle = "Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 16 i 17 IX 2004 r.)",
pages = "137-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-233-2",
}
99
@article{UEK:2168220428,
author = "Urszula Balon",
title = "Dokumentacja systemu jakości zgodnie z normami ISO serii 9000:2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "653",
pages = "5-12",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/87457941},
}
100
@inbook{UEK:2168052179,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w systemie zarządzania jakością",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "77-82",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
101
@inbook{UEK:2168244326,
author = "Urszula Balon",
title = "Optymalizacja kosztów jakości",
booktitle = "SUCCESS 2004 : uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy : materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 2",
pages = "69-76",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2004",
isbn = "83-914730-6-6",
}
102
@inbook{UEK:2168260934,
author = "Urszula Balon and Tadeusz Sikora and Hanna Gładysz",
title = "Koszty zapobiegania na przykładzie przedsiębiorstwa branży energetycznej",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "169-175",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
103
@inbook{UEK:2168261018,
author = "Urszula Balon",
title = "Istota kosztów jakości",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "11-23",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
104
@article{UEK:2168231394,
author = "Urszula Balon",
title = "Kosztowe aspekty jakości produktów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "65-75",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11923},
}
105
@article{UEK:2168231398,
author = "Łucja Karpiel and Urszula Balon",
title = "Narodowa Nagroda Jakości im. Malcolma Baldrige'a",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "578",
pages = "53-63",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11924},
}
106
@unpublished{UEK:2168258300,
author = "Urszula Balon",
title = "Koszty jakości w zintegrowanych systemach zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania i zapewnienia jakości",
pages = "8-17",
year = "2000",
}
107
@misc{UEK:2168239032,
author = "Urszula Balon",
title = "Rachunek kosztów jakości w zintegrowanych systemach zarządzania jakością",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "203-208",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
108
@article{UEK:2168256460,
author = "Łucja Karpiel and Urszula Balon",
title = "Certyfikat gwarancją jakości zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "518",
pages = "15-27",
year = "1999",
}
109
@unpublished{UEK:2168258206,
author = "Urszula Balon",
title = "Przegląd wybranych systemów zapewnienia i zarządzania jakością",
booktitle = "Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach",
pages = "2-22",
year = "1999",
}
110
@inbook{UEK:2168248716,
author = "Urszula Balon",
title = "Kosztowe aspekty jakości produktów",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "162-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
111
@inbook{UEK:2168269272,
author = "Urszula Balon and Mieczysław Skrzypek",
title = "Konsumencka akceptacja jakości towarów",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "275-283",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
112
@unpublished{UEK:2168288839,
author = "Tadeusz Sikora and Piotr Kafel and Paweł Nowicki and Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec",
title = "Ocena skuteczności organizacji zarządzanych projakościowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
113
@unpublished{UEK:2164873932,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap IV",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
114
@unpublished{UEK:2167749528,
author = "Urszula Balon and Joanna Dziadkowiec and Tadeusz Sikora",
title = "Badanie efektywności systemów zarządzania jakością wybranych przedsiębiorstw. Etap III",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
115
@unpublished{UEK:2168254452,
author = "Urszula Balon and Piotr Kafel and Tadeusz Sikora",
title = "Badania uwarunkowań wdrażania systemów zarządzania jakością polskich przedsiębiorstw. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID