Publications of the selected author
1

Title:
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021
Physical description:
106 s.: il.
Series:
(Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168353984
report
2

Author:
Title:
Analiza lojalności i satysfakcji klientów serwisów sprzedażowych - case study na przykładzie Allegro, AliExpress i eBay = Customer Loyalty and Satisfaction Analysis of Sales Websites - a Case Study on the Example of Allegro, AliExpress and eBay
Source:
E-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021, s. 155-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana z subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie.
ISBN:
978-83-958454-5-1
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-SA
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358664
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries
Source:
International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 6, no. 4 (2020) , s. 81-98. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from funds allocate d to Cracow University of Economics as the part of a grant for maintaining research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168352058
article
See main document
4

Author:
Title:
Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education
Source:
Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education / ed. Maciej Pietrzykowski - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019, s. 77-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from the funds granted to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-7986-280-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168343712
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym = Entities with Foreign Participation in Poland - Post-Accession Period
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019) , s. 119-135. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Nr:
2168338567
article
6

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference ENTRE 2018 and 5th Academy of International Business Central and Eastern Europe AIB-CEE 2018, Kraków, Polska, od 2018-09-12 do 2018-09-14
Title:
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)
Source:
International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 443-460. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This paper is financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-83-65262-19-6
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331241
chapter in conference materials
See main document
7

Author:
Title:
Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja? = Polish-American Bilateral Relations : Alliance or Disproportion?
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 315-325. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325523
article
See main document
8

Author:
Title:
Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego = Educating Students' Attitudes towards Global Development
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018) , s. 219-227. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt.: "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168333479
article
See main document
9

Author:
Title:
Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych = The V4 Countries and Justice and Responsibility in the Activities of Multinational Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018) , s. 399-410. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168326151
article
See main document
10

Author:
Title:
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade = The Trade Facilitation Agreement (TFA) as an Opportunity for Development of Exports of Fair Trade Goods
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018) , s. 87-99. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro".
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325355
article
11

Author:
Title:
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018) , s. 139-153. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji - Bibliogr.
Research program:
The publication was co-financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations at the University of Economics in Krakow as part of a grant for maintaining research potential.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168331309
article
See main document
12

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in 2004-2015
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2018) , s. 331-341. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 pt. Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168327433
article
13

Author:
Title:
International Trade in Services in the Years 2006-2015
Source:
Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017, s. 143-155. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This chapter is a part of research project No. 061/WE-KHZ/02/2017/S/7061 entitled "Konkurencyjność międzynarodowa w perspektywie makro, mezo i mikro" (International competitiveness from the macro, meso and micro perspectives) financed from the funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations of the Cracow University of Economics in the framework of grants for maintaining research potential.
ISBN:
978-953-346-044-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168319307
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów = Teaching Sales : Dilemmas of Student Education
Source:
Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 493-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65262-15-8
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319731
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0 = Towards a New Model of International Trade - the Concept of Fair Trade 3.0
Source:
Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017) , s. 89-104. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318597
article
16

Title:
Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu = EUSFTA Agreement (Between the EU and Singapore) : an Opportunity for The Development of Polish Export
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017) , s. 155-166. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320761
article
17

Author:
Title:
Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy = The Power of Big Cities and Equitable International Trade [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2017) , s. 767-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168320967
article
18

Author:
Title:
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services
Source:
Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017) , s. 31-47. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168313907
article
See main document
19

Author:
Conference:
5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2017), Praga, Czechy, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Title:
Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries
Source:
Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague / eds. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2017, s. 1155-1165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-245-2216-6
Access mode:
Nr:
2168324051
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego = The Phenomenon of Foreign Divestment - Case of Domestication in Polish Banking Sector
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016) , s. 259-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168308535
article
21

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2014
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 91-99. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308571
article
See main document
22

Author:
Conference:
8th International Scientific Conference ENTRE 2016, Kraków, Polska, od 2016-04-07 do 2016-04-08
Title:
Responsibility in the Activities of Transnational Companies
Source:
Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 1173-1184. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65262-13-4
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168312741
chapter in conference materials
See main document
23

Author:
Title:
Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania = Free Trade vs. Sharing Economy : Towards a New Management System
Source:
Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016) , s. 37-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168312183
article
24

Author:
Title:
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się
Source:
Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 202-221 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-294-5
Nr:
2168309581
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego
Source:
Kurier UEK2016. - nr 3 (70), s. 15. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343505
varia
26

Author:
Title:
Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży = University or Vocational School? Remarks on Teaching Sales
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 335-361. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Research program:
Artykuł został sfinansowany ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310193
article
See main document
27

Author:
Title:
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016) , s. 311-321. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168307155
article
28

Author:
Title:
Responsibility in the Activities of Transnational Companies
Source:
Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 233-245. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość Międzynarodowa ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-65262-08-0
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168309483
chapter in monograph
See main document
29

Author:
Title:
Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu
Source:
Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 329-348 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-810-3
Nr:
2168308545
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries
Source:
Institutional Aspects of Entrepreneurship / eds. Andrea S. Gubik and Krzysztof WACH - Miskolc: University of Miskolc, 2015, s. 165-176. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-358-093-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168298201
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ - Warszawa: Difin, 2015, s. 247-274 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-848-4
Nr:
2168295461
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Title:
Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski = Foreign Funding of Economic Potential : the Case of Poland
Source:
Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015, s. 314-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7431-462-6
Nr:
2168301453
chapter in monograph
33

Title:
EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export = Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015) , s. 73-82. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168309607
article
34

Author:
Title:
Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się = The Impact of Integration Processes on International Trade - the Case of Developing Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015) , s. 53-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305753
article
35

Author:
Title:
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata = BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015) , s. 156-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298423
article
36

Author:
Title:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013 = International Turnover Service in the Years 2004-2013
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015) , s. 103-114. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168302703
article
37

Author:
Title:
Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade)
Source:
Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu, 2015, s. 97-109 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-719-9
Nr:
2168295471
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Conference:
International Scientific Conference: Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries, Nitra, Słowacja, od 2015-06-04 do 2015-06-05
Title:
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries
Source:
Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra / eds. Iveta Ubrežiová, Drahoslav Lančarič, Ingrida Košičiarová - Nitra: Slovak University of Agriculture, 2015, s. 60-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-552-1432-0
Access mode:
Nr:
2168320457
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy = Next Eleven Countries - Emerging World Powers and the Economic Crisis
Source:
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - nr 41, t. 3 (2015) , s. 259-271. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 857)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168293619
article
40

Author:
Title:
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps = Justice and Responsibility in the Activities of Companies - post-crisis Next Steps
Source:
Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014) , s. 107-133. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
c 10.00 pkt
Nr:
2168289315
article
See main document
41

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2012
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 369, t. 2 (2014) , s. 295-304. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293865
article
42

Title:
The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011
Source:
FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7-18. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 3)
ISBN:
978-83-939576-6-8
Nr:
2168285677
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej
Source:
Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014, s. 447-458 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-635-2
Nr:
2168278179
chapter in monograph
See main document
44

Author:
Title:
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego
Source:
Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS2014, s. 211-234 - Bibliogr.
Signature:
NP-1478/Magazyn
Nr:
2168301843
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Author:
Title:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA - Warszawa: Difin, 2014, s. 298-319 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-350-2
Nr:
2168283095
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu, 2013
Physical description:
195, [2] s.: il. ; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-581-2
Nr:
2168261452
monograph
47

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011 = The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 57 (2013) , s. 647-658. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 756)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266556
article
48

Author:
Title:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011 = International Trade in Services in the Years 2004-2011
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013) , s. 435-445. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283801
article
49

Conference:
The 7th International Days of Statistics and Economics, Praga, Czechy, od 2013-09-19 do 2013-09-21
Title:
Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011
Source:
The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka - Fügnerova: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013, s. 1616-1624. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-86175-87-4
Access mode:
Nr:
2168287817
chapter in conference materials
50

Author:
Title:
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu
Source:
Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2013, s. 265-282
Signature:
NP-1434/Magazyn
Nr:
2168289155
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 106-124 - Bibliogr.
Research program:
Książka zrealizowana w ramach Badań Statutowych UEK Kraków - temat 42/KHZ/1/2012/S/042
ISBN:
978-83-7641-857-5
Nr:
2168258088
chapter in monograph
See main document
52

Author:
Ì. Polʹova , Wojciech Zysk
Conference:
Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaâ konferenciâ: Problemy sovremennoj èkonomiki: globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst, Grodno, Białoruś, od 2012-05-15 do 2012-05-16
Title:
Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah
Source:
Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1 / red. V.S. Fateev - Grodno: Grgu, 2012, s. 180-186. - Rez., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8
Nr:
2168331359
chapter in conference materials
53

Author:
Wojciech Zysk , Żaneta Stochel
Title:
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji
Source:
Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 285-302 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-27-3
Nr:
2168252732
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012, s. 125-145 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-459-4
Nr:
2168238110
chapter in monograph
See main document
55

Author:
Wojciech Zysk , I. Polova
Conference:
Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï: Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod, Lwów, Ukraina, od 2012-04-02 do 2012-04-03
Title:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy
Source:
Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r. / red. V.V. Zasadko - Lʹvìv: SPOLOM, 2012, s. 338-349 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-665-687-5
Nr:
2168331365
chapter in conference materials
56

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 53-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-205-7
Nr:
2168222332
chapter in monograph
See main document
57

Author:
Title:
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy
Source:
Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS2012, s. 98-116 - Bibliogr.
Signature:
NP-1409/Magazyn
Nr:
2168266930
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Author:
Title:
Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny
Publisher address:
Warszawa: CeDeWu.PL, 2012
Physical description:
203, [2] s.: il., spis tabel; 24 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-528-7
Nr:
2168252644
monograph
59

Title:
Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch = Assessments of Rating as Part of Competitiveness of Selected Economies - Verification on the Example of Fitch Agency
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012) , s. 323-332. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168258042
article
60

Author:
Title:
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010 = Export Activity of Companies with Foreign Capital Share in Poland in the Years 2004-2010
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012) , s. 342-350. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168259532
article
61

Author:
Conference:
XVII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego: implikacje dla Polski", Kraków, Polska, od 2011-11-07 do 2011-11-07
Title:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza
Source:
Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 343-352 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-41-9
Nr:
2168230328
chapter in conference materials
See main document
62

Author:
Title:
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010
Source:
Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2011, s. 119-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1359/Magazyn
Nr:
2168260108
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji
Source:
Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011, s. 151-160. - Summ.
ISBN:
978-83-7571-169-1
Nr:
2168223164
chapter in monograph
64

Title:
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 241-262 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537570
chapter in monograph
See main document
65

Author:
Title:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010) , s. 103-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53206
article
See main document
66

Author:
Title:
Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12)
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 161-168 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-30-3
Nr:
2166537140
chapter in monograph
See main document
67

Author:
Title:
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza = A Comparative Analysis of the Inflow of Direct Foreign Investment to Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia in the Years 1996-2007
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010) , s. 161-169. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53273
article
See main document
68

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie
Source:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK2010, s. 95-106 - Bibliogr.
Research program:
74/KHZ/1/2010/S/572
Signature:
NP-804/Magazyn
Nr:
2168318645
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Title:
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2009, s. 87-106 - Bibliogr.
Signature:
NP-1322/Magazyn
Nr:
2168214574
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Author:
Wojciech Zysk , Agnieszka Szymczak
Title:
Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo
Source:
Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 305-322 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-7-0
Nr:
2165617349
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Title:
Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską = Changes in Regulations Concerning Financial Instruments to Support Exports in Poland in Light of Integration with the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009) , s. 135-148. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50054
article
See main document
72

Author:
Title:
The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe
Source:
Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science / ed. Klemens Budzowski, Magdolna Láczay - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009, s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Academiae Modrevianae)
ISBN:
978-83-7571-058-8
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168331367
chapter in monograph
73

Author:
Conference:
XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym", Kraków, Polska, od 2008-10-20 do 2008-10-20
Title:
Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007
Source:
Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 367-372 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-1-8
Nr:
2165711773
chapter in conference materials
See main document
74

Author:
Title:
Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007
Source:
Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 117-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-076-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2162105490
chapter in conference materials
75

Author:
Title:
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich = Non-Tariff Instruments as an Element of the EU's Common Trade Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008) , s. 31-50. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50469
article
See main document
76

Author:
Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu
Source:
Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2008, s. 123-138 - Bibliogr.
Signature:
NP-1213/Magazyn
Nr:
2165075440
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Author:
Title:
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu
Source:
Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS2007, s. 128-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-1160/Magazyn
Nr:
2168282623
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce
Source:
Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007, s. 123-135. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89823-78-6
Nr:
2166030842
chapter in monograph
79

Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007) , s. 5-30. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50806
article
See main document
80

Author:
Title:
Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską
Source:
Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006, s. 36-50 - Bibliogr.
Research program:
16/KHZ/1/2006/S/Z91
Signature:
NP-1117/Magazyn
Nr:
2168326813
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Author:
Conference:
XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy", Kraków, Polska, od 2006-10-16 do 2006-10-16
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?
Source:
Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006, s. 363-374
ISBN:
83-88397-26-5
Nr:
2166371637
chapter in conference materials
See main document
82

Author:
Title:
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza
Source:
Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS2006 - Bibliogr.
Research program:
32/KHZ/1/2005/S/224
Signature:
NP-1045/Magazyn
Nr:
2168317967
chapter in unpublished scientific work
See main document
83

Author:
Title:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = The Relationship of Foreign Direct Investment to Changes in the Export and Import Structure of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004) , s. 51-68. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220246
article
See main document
84

Author:
Title:
Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty = The Electronic Signature and International Trade : Selected Aspects
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004) , s. 145-152. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219508
article
See main document
85

Author:
Title:
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe
Source:
Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004, s. 427-438
ISBN:
83-88397-95-8
Nr:
2166249454
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Title:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 5 (2004) , s. 423-437. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168237140
article
See main document
87

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: "Państwo i prawo w XXI w. - szanse i zagrożenia", Kraków, Polska, od 2004-05-30 do 2004-05-30
Title:
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce
Source:
Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 279-299. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)
ISBN:
83-89823-65-9
Access mode:
Nr:
2166263374
chapter in conference materials
See main document
88

Author:
Title:
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
289 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/367
Nr:
2168308263
doctoral dissertation
89

Author:
Title:
Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce = Legal Forms and Selected Aspects of the Operation of Foreign Companies in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002) , s. 129-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225426
article
See main document
90

Author:
Title:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 639-650
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225992
chapter in conference materials
See main document
91

Author:
Title:
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce
Source:
Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS2002, s. 116-127
Signature:
NP-822/Magazyn
Nr:
2168265548
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Author:
Title:
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym = Foreign Direct Investment - an Attempt at a Theoretical Interpretation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002) , s. 35-45. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230842
article
See main document
93

Author:
Title:
Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty
Source:
Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001, s. 396-401 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-05-0
Nr:
2168228796
chapter in conference materials
See main document
94

Author:
Title:
Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową = The Financial Crisis in South-East Asian Countries and Its Impact on the Global Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001) , s. 105-111. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233694
article
See main document
95

Author:
Beata Mordarska , Wojciech Zysk
Title:
Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 113-126 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238356
chapter in conference materials
See main document
96

Author:
Title:
Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999"
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 30-39 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241874
chapter in conference materials
See main document
97

Author:
Title:
Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich = The Economic Propaganda (Public Relations) of the State in the Area of Foreign Trade (Comparative Analysis of the State of Affairs Exemplified by Poland and Some Western Countries)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999) , s. 85-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259606
article
See main document
98

Author:
Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 163-175
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238660
chapter in conference materials
See main document
99

Author:
Title:
Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości = The CEFTA Countries - Remarks on the Present and Future Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997) , s. 31-38. - Summ.
Nr:
2168251214
article
See main document
100

Author:
Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wybrane problemy handlu międzynarodowego, Kraków, Polska, od 1997-11-17 do 1997-11-18
Title:
Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997)
Source:
Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1997, s. 219-229
Nr:
2168238272
chapter in conference materials
See main document
101

Author:
Wojciech Zysk , Piotr Szukalski
Title:
Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu
Source:
Rynki Zagraniczne. - nr 20 (1996) , s. 1-2
Nr:
2168331391
article
102

Author:
Title:
Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 163-173
Nr:
2168252950
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
105 s.: il.; 30 cm.
Research program:
31/KHZ/1/2004/S/141
Signature:
NP-1003/Magazyn
Nr:
2163754136
unpublished scientific work
1
W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce / Zofia GRÓDEK-SZOSTAK, Karolina KOTULEWICZ-WISIŃSKA, Rafał LISIAKIEWICZ, Wojciech ZYSK. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. - 106 s. : il. - Streszcz. - Bibliogr. - Centrum Polityk Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; 2/2021. - Pełny tekst: https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf
2
Analiza lojalności i satysfakcji klientów serwisów sprzedażowych - case study na przykładzie Allegro, AliExpress i eBay = Customer Loyalty and Satisfaction Analysis of Sales Websites - a Case Study on the Example of Allegro, AliExpress and eBay / Wojciech ZYSK // W: E-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2021. - S. 155-176. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-958454-5-1. - Pełny tekst: https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/E-management+t.I.pdf/15b23d66-102a-442a-9c6b-90c6b9aa2d92
3
Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries / Wojciech ZYSK // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 6, no. 4 (2020), s. 81-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095
4
Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education / Wojciech ZYSK // W: Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education / ed. Maciej Pietrzykowski. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019. - S. 77-90. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-280-1. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pietrzykowski/publication/342078225_Fostering_Entrepreneurial_and_Sales_Competencies_in_Higher_Education/links/5ee0e6aa299bf1d20bdedae9/Fostering-Entrepreneurial-and-Sales-Competencies-in-Higher-Education.pdf
5
Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym = Entities with Foreign Participation in Poland - Post-Accession Period / Wojciech ZYSK // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 2 (2019), s. 119-135. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy a współpraca polityczno-gospodarcza państw. - Pełny tekst: https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf. - ISSN 1733-2680
6
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4) / Wojciech ZYSK // W: International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference / ed. Krzysztof WACH, Marek MACIEJEWSKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 443-460. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-19-6. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1784/pdf_1
7
Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja? = Polish-American Bilateral Relations : Alliance or Disproportion? / Wojciech ZYSK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 315-325. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf. - ISSN 2081-2345
8
Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego = Educating Students' Attitudes towards Global Development / Wojciech ZYSK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 44 (2018), s. 219-227. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Edukacja a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673. - ISSN 1643-9171
9
Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych = The V4 Countries and Justice and Responsibility in the Activities of Multinational Enterprises / Wojciech ZYSK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Marek MACIEJEWSKI, Łukasz Prysiński. - t. 19, z. 2, cz. 2 (2018), s. 399-410. - Summ.. - Tytuł numeru: Handel zagraniczny i międzynarodowa polityka gospodarcza. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf. - ISSN 1733-2486
10
Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade = The Trade Facilitation Agreement (TFA) as an Opportunity for Development of Exports of Fair Trade Goods / Wojciech ZYSK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 53, t. 2 (2018), s. 87-99. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf. - ISSN 2450-7733
11
The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4) / Wojciech ZYSK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management / red. Michał Chmielecki, Krzysztof WACH. - t. 19, z. 10, cz. 3 (2018), s. 139-153. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesna organizacja w procesie internacjonalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf. - ISSN 1733-2486
12
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in 2004-2015 / Wojciech ZYSK // Handel Wewnętrzny. - nr 5 (2018), s. 331-341. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779. - ISSN 0438-5403
13
International Trade in Services in the Years 2006-2015 / Wojciech ZYSK // W: Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective / eds. Tonći Lazibat, Krzysztof WACH, Blaženka Knežević. - Zagreb: University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, 2017. - S. 143-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-953-346-044-4. - Pełny tekst: https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf
14
O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów = Teaching Sales : Dilemmas of Student Education / Wojciech ZYSK // W: Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 493-504. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-15-8. - Pełny tekst: http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf
15
W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0 = Towards a New Model of International Trade - the Concept of Fair Trade 3.0 / Wojciech ZYSK // Studia i Prace WNEiZ US. - nr 49, t. 2. (2017), s. 89-104. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf. - ISSN 2450-7733
16
Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu = EUSFTA Agreement (Between the EU and Singapore) : an Opportunity for The Development of Polish Export / Wojciech ZYSK, Marek MACIEJEWSKI // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 486 (2017), s. 155-166. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: The Development Challenges of Asia-Pacific Countries. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication. - ISSN 1899-3192
17
Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy = The Power of Big Cities and Equitable International Trade / Wojciech ZYSK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 11 (2017), s. 767-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf. - ISSN 1231-7853
18
Brexit a międzynarodowy handel usługami = Brexit and International Trade in Services / Wojciech ZYSK // Horyzonty Polityki = Horizons of Politics / red. Marek MACIEJEWSKI, Krzysztof WACH. - vol. 8, nr 22 (2017), s. 31-47. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel międzynarodowy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055. - ISSN 2082-5897
19
Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries / Wojciech ZYSK // W: Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague / eds. Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. - Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, 2017. - S. 1155-1165. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-245-2216-6. - Pełny tekst: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf
20
Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego = The Phenomenon of Foreign Divestment - Case of Domestication in Polish Banking Sector / Wojciech ZYSK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 269 (2016), s. 259-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf. - ISSN 2083-8611
21
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2014 / Wojciech ZYSK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 91-99. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html. - ISSN 2081-2345
22
Responsibility in the Activities of Transnational Companies / Wojciech ZYSK // W: Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line] / ed. by Krzysztof WACH, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 1173-1184. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-13-4. - Pełny tekst: http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf
23
Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania = Free Trade vs. Sharing Economy : Towards a New Management System / Wojciech ZYSK // Ekonomia XXI Wieku = Economics of the 21st Century. - nr 3 (11) (2016), s. 37-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf. - ISSN 2353-8929
24
Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się / Wojciech ZYSK // W: Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej / red. nauk. Bożena PERA, Stanisław WYDYMUS. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 202-221. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-294-5
25
Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego / Wojciech ZYSK // Kurier UEK. - nr 3 (70) (2016), s. 15. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15. - ISSN 1689-7757
26
Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży = University or Vocational School? Remarks on Teaching Sales / Wojciech ZYSK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 335-361. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709. - ISSN 1643-9171
27
Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna = Equitable International Trade - a New Social Contract / Wojciech ZYSK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 3 (81) (2016), s. 311-321. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej gospodarki światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf. - ISSN 2450-7741
28
Responsibility in the Activities of Transnational Companies / Wojciech ZYSK // W: Entrepreneurship : Antecedents and Effects / ed. Małgorzata KOSAŁA, Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - (Przedsiębiorczość Międzynarodowa, ISSN 2543-537X ; vol. 2, nr 2). - S. 233-245. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65262-08-0. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1126/794
29
Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 329-348. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-810-3
30
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries / Wojciech ZYSK // W: Institutional Aspects of Entrepreneurship / eds. Andrea S. Gubik and Krzysztof WACH. - Miskolc: University of Miskolc, 2015. - S. 165-176. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-358-093-6. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/284347160_Institutional_Aspects_of_Entrepreneurship
31
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka HAJDUKIEWICZ. - Warszawa: Difin, 2015. - S. 247-274. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-848-4
32
Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski = Foreign Funding of Economic Potential : the Case of Poland / Wojciech ZYSK // W: Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny / red. Ewa Gruszewska. - Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu, 2015. - S. 314-332. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7431-462-6
33
EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export = Umowa EVFTA (UE-Wietnam) szansą rozwoju polskiego eksportu / Marek MACIEJEWSKI, Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 413 (2015), s. 73-82. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dimension of Regional Processes in the Asia-Pacific Region. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
34
Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się = The Impact of Integration Processes on International Trade - the Case of Developing Countries / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 10 (946) (2015), s. 53-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726. - ISSN 1898-6447
35
BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata = BRICS or NEXT ELEVEN- New Economic Centre of the World / Wojciech ZYSK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 226 (2015), s. 156-168. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication. - ISSN 2083-8611
36
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013 = International Turnover Service in the Years 2004-2013 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 406 (2015), s. 103-114. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja - gra z dodatnim czy ujemnym wynikiem?. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf. - ISSN 1899-3192
37
Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade) / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu, 2015. - S. 97-109. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-719-9
38
Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries / Wojciech ZYSK // W: Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra / eds. Iveta Ubrežiová, Drahoslav Lančarič, Ingrida Košičiarová. - Nitra: Slovak University of Agriculture, 2015. - S. 60-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-552-1432-0. - Pełny tekst: http://spu.fem.uniag.sk/fem/ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf
39
Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy = Next Eleven Countries - Emerging World Powers and the Economic Crisis / Wojciech ZYSK // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 857). - nr 41, t. 3 (2015), s. 259-271. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka regionalna i międzynarodowa. T. 3. - Bibliogr. - ISSN 2080-4881
40
Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps = Justice and Responsibility in the Activities of Companies - post-crisis Next Steps / Wojciech ZYSK // Prakseologia / [red. naukowi tomu: Janina FILEK, Tomasz KWARCIŃSKI]. - nr 156 (2014), s. 107-133. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit. - ISSN 0079-4872
41
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012 = The Export Activity of Entities with Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2012 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - nr 369, t. 2 (2014), s. 295-304. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przemiany strukturalne i koniunkturalne na światowych rynkach. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011 / Wojciech ZYSK, Sławomir ŚMIECH // W: FDI in Central Europe / ed. by Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 3). - S. 7-18. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-939576-6-8. - Pełny tekst: http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/49/50
43
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej / Wojciech ZYSK // W: Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Warszawa: CeDeWu.pl, 2014. - S. 447-458. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-635-2
44
Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego / Wojciech ZYSK // W: Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski / kierownik projektu: Stanisław WYDYMUS. - (2014), s. 211-234. - Bibliogr.
45
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Bożena PERA. - Warszawa: Difin, 2014. - S. 298-319. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-350-2
46
Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji / Wojciech ZYSK, Paulina Gromala. - Warszawa : CeDeWu, 2013. - 195, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-581-2
47
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011 = The Export Activity of Entities With Foreign Capital in Poland in the Years 2004-2011 / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 756). - nr 57 (2013), s. 647-658. - Summ.. - Tytuł numeru: Miejsce Polski w gospodarce światowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf. - ISSN 1733-2842
48
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011 = International Trade in Services in the Years 2004-2011 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 315, t. 2 (2013), s. 435-445. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Integracja i kryzysy na lokalnych i globalnych rynkach we współczesnym świecie. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
49
Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011 / Wojciech ZYSK, Sławomir ŚMIECH // W: The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings / ed. Tomáš Löster, Tomáš Pavelka. - Fügnerova: Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013. - S. 1616-1624. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-86175-87-4. - Pełny tekst: http://msed.vse.cz/files/2013/38-Zysk-Wojciech-paper.pdf
50
Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2013), s. 265-282
51
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Agnieszka GŁODOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 106-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-857-5
52
Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah / Ì. Polʹova, W. ZYSK // W: Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1 / red. V.S. Fateev. - Grodno: Grgu, 2012. - S. 180-186. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8
53
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji / Wojciech ZYSK, Żaneta Stochel // W: Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym / red nauk. Stanisław WYDYMUS, Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 285-302. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-27-3
54
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.PL, 2012. - S. 125-145. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-459-4
55
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy / W. ZYSK, I. Polova // W: Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r. / red. V.V. Zasadko. - Lʹvìv: SPOLOM, 2012. - S. 338-349. - Bibliogr. - ISBN 978-966-665-687-5
56
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski / red. nauk. Stanisław WYDYMUS, Elżbieta BOMBIŃSKA, Bożena PERA. - Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 53-75. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-205-7
57
Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2012), s. 98-116. - Bibliogr.
58
Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny / Wojciech ZYSK. - Warszawa : CeDeWu.PL, 2012. - 203, [2] s. : il., spis tabel ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-528-7
59
Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch = Assessments of Rating as Part of Competitiveness of Selected Economies - Verification on the Example of Fitch Agency / Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 254 (2012), s. 323-332. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
60
Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010 = Export Activity of Companies with Foreign Capital Share in Poland in the Years 2004-2010 / Wojciech ZYSK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 267, t. 2 (2012), s. 342-350. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Handel i inwestycje w semiglobalnym otoczeniu. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
61
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza / Wojciech ZYSK // W: Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego / red. nauk. Stanisław WYDYMUS i Marek MACIEJEWSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - S. 343-352. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-41-9
62
Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010 / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2011), s. 119-139. - Bibliogr.
63
Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji / Wojciech ZYSK // W: Gospodarka światowa w dobie globalizacji / red. nauk. Marcin Lasoń. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2011. - S. 151-160. - Summ. - ISBN 978-83-7571-169-1
64
Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku / Stanisław WYDYMUS, Monika PAPIEŻ, Sławomir ŚMIECH, Wojciech ZYSK, Przemysław Jaśko // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 241-262. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
65
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu = The Inflow of Capital in the Form of Direct Foreign Investment and the Growth of Polish Export / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 837 (2010), s. 103-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070. - ISSN 1898-6447
66
Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12) / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 161-168. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-30-3
67
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza = A Comparative Analysis of the Inflow of Direct Foreign Investment to Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia in the Years 1996-2007 / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 845 (2010), s. 161-169. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349. - ISSN 1898-6447
68
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie / Wojciech ZYSK // W: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu / Kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS, zespół badawczy: Elżbieta BOMBIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka GŁODOWSKA, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Marek MACIEJEWSKI, Anita MODRZEJEWSKA, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - (2010), s. 95-106. - Bibliogr.
69
Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2009), s. 87-106. - Bibliogr.
70
Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo / Wojciech ZYSK, Agnieszka Szymczak // W: Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej / red. nauk. Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - S. 305-322. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-7-0
71
Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską = Changes in Regulations Concerning Financial Instruments to Support Exports in Poland in Light of Integration with the European Union / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 794 (2009), s. 135-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396. - ISSN 1898-6447
72
The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe / Wojciech ZYSK // W: Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science / ed. Klemens Budzowski, Magdolna Láczay. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. - (Acta Academiae Modrevianae). - S. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-058-8. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3765/Poland_Hungary_the_world_2009pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y
73
Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007 / Wojciech ZYSK // W: Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Marek MACIEJEWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 367-372. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-1-8
74
Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007 / Wojciech ZYSK // W: Wybrane aspekty handlu międzynarodowego / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 117-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-076-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
75
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich = Non-Tariff Instruments as an Element of the EU's Common Trade Policy / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 777 (2008), s. 31-50. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793. - ISSN 1898-6447
76
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Ocena konkurencyjności eksportu Polski / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2008), s. 123-138. - Bibliogr.
77
Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu / Wojciech ZYSK // W: Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej / kier. tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2007), s. 128-140. - Bibliogr.
78
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata / red. Klemens Budzowski. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM, 2007. - S. 123-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89823-78-6
79
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty = The Foreign Direct Investment of Multinational Corporations around the World : Selected Issues / Małgorzata CZERMIŃSKA, Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 751 (2007), s. 5-30. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396. - ISSN 0208-7944
80
Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską / Wojciech ZYSK // W: Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006), s. 36-50. - Bibliogr.
81
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu? / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. nauk. Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2006. - S. 363-374. - ISBN 83-88397-26-5
82
Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza / Wojciech ZYSK // W: Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS. - (2006)42-60. - Bibliogr.
83
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = The Relationship of Foreign Direct Investment to Changes in the Export and Import Structure of Poland / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 662 (2004), s. 51-68. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298. - ISSN 0208-7944
84
Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty = The Electronic Signature and International Trade : Selected Aspects / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz LANKOSZ]. - nr 639 (2004), s. 145-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512. - ISSN 0208-7944
85
Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe / Wojciech ZYSK // W: Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej / red. nauk. Klemens BUDZOWSKI, Krzysztof Kaszuba, Stanisław WYDYMUS. - Kraków; Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 2004. - S. 427-438. - ISBN 83-88397-95-8
86
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce = Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland / Wojciech ZYSK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 5 (2004), s. 423-437. - Summ.. - Tytuł zeszytu: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf. - ISSN 1898-5084
87
Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004. - (Zeszyty Naukowe - Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). - S. 279-299. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-65-9
88
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce / Wojciech ZYSK ; Promotor: Małgorzata BEDNARCZYK. - Kraków, 2003. - 289 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
89
Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce = Legal Forms and Selected Aspects of the Operation of Foreign Companies in Poland / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 575 (2002), s. 129-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11626. - ISSN 0208-7944
90
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 639-650. - ISBN 83-88397-05-1
91
Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce / Wojciech ZYSK // W: Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską / kier. Stanisław WYDYMUS. - (2002), s. 116-127
92
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym = Foreign Direct Investment - an Attempt at a Theoretical Interpretation / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 601 (2002), s. 35-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13628. - ISSN 0208-7944
93
Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty / Wojciech ZYSK // W: Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2001. - S. 396-401. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-05-0
94
Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową = The Financial Crisis in South-East Asian Countries and Its Impact on the Global Economy / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 556 (2001), s. 105-111. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11571. - ISSN 0208-7944
95
Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego / Beata Mordarska, Wojciech ZYSK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 113-126. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
96
Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999" / Wojciech ZYSK // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 30-39. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
97
Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich = The Economic Propaganda (Public Relations) of the State in the Area of Foreign Trade (Comparative Analysis of the State of Affairs Exemplified by Poland and Some Western Countries) / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 528 (1999), s. 85-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. / Wojciech ZYSK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 163-175. - ISBN 83-910502-0-3
99
Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości = The CEFTA Countries - Remarks on the Present and Future Problems / Wojciech ZYSK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 501 (1997), s. 31-38. - Summ. - ISSN 0208-7944
100
Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997) / Wojciech ZYSK // W: Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1997. - S. 219-229
101
Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu / Wojciech ZYSK, Piotr Szukalski // Rynki Zagraniczne. - nr 20 (1996), s. 1-2. - ISSN 0036-052X
102
Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki / Wojciech ZYSK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 163-173
103
Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji / kierownik tematu: Stanisław WYDYMUS ; zespół badawczy w składzie: Małgorzata CZERMIŃSKA, Henryk CZUBEK, Agnieszka HAJDUKIEWICZ, Stanisława KLIMA, Krzysztof KOSIEC, Marek MACIEJEWSKI, Adam MICHALIK, Bożena PERA, Wojciech ZYSK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 105 s. : il. ; 30 cm
1
Gródek-Szostak Z., Kotulewicz-Wisińska K., Lisiakiewicz R., Zysk W., (2021), W poszukiwaniu bezpiecznej przystani: perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 106 s.
2
Zysk W., (2021), Analiza lojalności i satysfakcji klientów serwisów sprzedażowych - case study na przykładzie Allegro, AliExpress i eBay. [W:] Kopera S. (red.), E-management, T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 155-176.
3
Zysk W., (2020), Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries, "International Entrepreneurship Review", vol. 6, no. 4, s. 81-98; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095
4
Zysk W., (2019), Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education. [W:] Pietrzykowski M. (red.), Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 77-90.
5
Zysk W., (2019), Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 2, s. 119-135; https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf
6
Zysk W., (2018), The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4). [W:] WACH K., MACIEJEWSKI M. (red.), International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 443-460.
7
Zysk W., (2018), Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja?, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 315-325; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf
8
Zysk W., (2018), Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 44, s. 219-227; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673
9
Zysk W., (2018), Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 2, cz. 2, s. 399-410; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf
10
Zysk W., (2018), Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 53, t. 2, s. 87-99; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf
11
Zysk W., (2018), The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4), "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 19, z. 10, cz. 3, s. 139-153; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf
12
Zysk W., (2018), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015, "Handel Wewnętrzny", nr 5, s. 331-341; https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779
13
Zysk W., (2017), International Trade in Services in the Years 2006-2015. [W:] Lazibat T., Wach K., Knežević B. (red.), Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective, Zagreb : University of Zagreb. Faculty of Economics and Business, s. 143-155.
14
Zysk W., (2017), O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów. [W:] MACIEJEWSKI M., WACH K. (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 493-504.
15
Zysk W., (2017), W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0, "Studia i Prace WNEiZ US", nr 49, t. 2., s. 89-104; https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf
16
Zysk W., Maciejewski M., (2017), Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 486, s. 155-166; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication
17
Zysk W., (2017), Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 11, s. 767-778; https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf
18
Zysk W., (2017), Brexit a międzynarodowy handel usługami, "Horyzonty Polityki", vol. 8, nr 22, s. 31-47; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055
19
Zysk W., (2017), Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries. [W:] Dvouletý O., Lukeš M., Mísař J. (red.), Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague, Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica, s. 1155-1165.
20
Zysk W., (2016), Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 269, s. 259-271; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf
21
Zysk W., (2016), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 91-99; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html
22
Zysk W., (2016), Responsibility in the Activities of Transnational Companies. [W:] Wach K., Żur A. (red.), Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context [on-line], Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 1173-1184.
23
Zysk W., (2016), Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania, "Ekonomia XXI Wieku", nr 3 (11), s. 37-47; http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf
24
Zysk W., (2016), Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się. [W:] Pera B., Wydymus S. (red.), Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej, Warszawa : Difin SA, s. 202-221.
25
Zysk W., (2016), Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego, "Kurier UEK", nr 3 (70), s. 15; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15
26
Zysk W., (2016), Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 335-361; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709
27
Zysk W., (2016), Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 3 (81), s. 311-321; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf
28
Zysk W., (2016), Responsibility in the Activities of Transnational Companies. [W:] Kosała M., Urbaniec M., Żur A. (red.), Entrepreneurship : Antecedents and Effects (Przedsiębiorczość Międzynarodowa; vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 233-245.
29
Zysk W., (2016), Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, Warszawa : CeDeWu, s. 329-348.
30
Zysk W., (2015), Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries. [W:] Gubik A., Wach K. (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship, Miskolc : University of Miskolc, s. 165-176.
31
Zysk W., (2015), Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego. [W:] Wydymus S., Hajdukiewicz A. (red.), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, Warszawa : Difin, s. 247-274.
32
Zysk W., (2015), Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski. [W:] Gruszewska E. (red.), Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny, Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu, s. 314-332.
33
Maciejewski M., Zysk W., (2015), EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 413, s. 73-82; http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf
34
Zysk W., (2015), Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 10 (946), s. 53-74; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726
35
Zysk W., (2015), BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 226, s. 156-168; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication
36
Zysk W., (2015), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 406, s. 103-114; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf
37
Zysk W., (2015), Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade). [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym, Warszawa : CeDeWu, s. 97-109.
38
Zysk W., (2015), Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries. [W:] Ubrežiová I., Lančarič D., Košičiarová I. (red.), Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra, Nitra : Slovak University of Agriculture, s. 60-69.
39
Zysk W., (2015), Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 41, t. 3, s. 259-271.
40
Zysk W., (2014), Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps, "Prakseologia", nr 156, s. 107-133; http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit
41
Zysk W., (2014), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 369, t. 2, s. 295-304.
42
Zysk W., Śmiech S., (2014), The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011. [W:] Wach K. (red.), FDI in Central Europe (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 3), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 7-18.
43
Zysk W., (2014), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego, Warszawa : CeDeWu.pl, s. 447-458.
44
Zysk W., (2014), Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski, s. 211-234.
45
Zysk W., (2014), Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S., Pera B. (red.), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, Warszawa : Difin, s. 298-319.
46
Zysk W., Gromala P., (2013), Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji, Warszawa : CeDeWu, 195, [2] s.
47
Zysk W., (2013), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 57, s. 647-658; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf
48
Zysk W., (2013), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 315, t. 2, s. 435-445.
49
Zysk W., Śmiech S., (2013), Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011. [W:] Löster T., Pavelka T. (red.), The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings, Fügnerova : Libuše Macáková, MELANDRIUM, s. 1616-1624.
50
Zysk W., (2013), Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych, s. 265-282.
51
Zysk W., (2013), Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy. [W:] Wydymus S., Głodowska A. (red.), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Difin SA, s. 106-124.
52
Polʹova Ì., Zysk W., (2012), Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah. [W:] Fateev V. (red.), Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1, Grodno : Grgu, s. 180-186.
53
Zysk W., Stochel Ż., (2012), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 285-302.
54
Zysk W., (2012), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, Warszawa : CeDeWu.PL, s. 125-145.
55
Zysk W., Polova I., (2012), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy. [W:] Zasadko V. (red.), Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r, Lʹvìv : SPOLOM, s. 338-349.
56
Zysk W., (2012), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski. [W:] Wydymus S., Bombińska E., Pera B. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski, Warszawa : CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, s. 53-75.
57
Zysk W., (2012), Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy, s. 98-116.
58
Zysk W., (2012), Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce: okres przedakcesyjny, Warszawa : CeDeWu.PL, 203, [2] s.
59
Śmiech S., Zysk W., (2012), Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 254, s. 323-332.
60
Zysk W., (2012), Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 267, t. 2, s. 342-350.
61
Zysk W., (2011), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza. [W:] Wydymus S., Maciejewski M. (red.), Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 343-352.
62
Zysk W., (2011), Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski, s. 119-139.
63
Zysk W., (2011), Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji. [W:] Lasoń M. (red.), Gospodarka światowa w dobie globalizacji, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 151-160.
64
Wydymus S., Papież M., Śmiech S., Zysk W., Jaśko P., (2010), Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 241-262.
65
Zysk W., (2010), Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 837, s. 103-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070
66
Zysk W., (2010), Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12). [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 161-168.
67
Zysk W., (2010), Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 845, s. 161-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349
68
Zysk W., (2010), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu, s. 95-106.
69
Zysk W., (2009), Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, s. 87-106.
70
Zysk W., Szymczak A., (2009), Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo. [W:] Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 305-322.
71
Zysk W., (2009), Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 794, s. 135-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396
72
Zysk W., (2009), The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe. [W:] Budzowski K., Láczay M. (red.), Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 127-133.
73
Zysk W., (2008), Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007. [W:] Kaszuba K., Maciejewski M., Wydymus S. (red.), Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 367-372.
74
Zysk W., (2008), Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007. [W:] Budzowski K. (red.), Wybrane aspekty handlu międzynarodowego, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 117-137.
75
Zysk W., (2008), Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 777, s. 31-50; https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793
76
Zysk W., (2008), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Ocena konkurencyjności eksportu Polski, s. 123-138.
77
Zysk W., (2007), Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej, s. 128-140.
78
Zysk W., (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. [W:] Budzowski K. (red.), Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne : Oficyna Wydawnicza AFM, s. 123-135.
79
Czermińska M., Zysk W., (2007), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 751, s. 5-30; https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396
80
Zysk W., (2006), Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej, s. 36-50.
81
Zysk W., (2006), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?. [W:] Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 363-374.
82
Zysk W., (2006), Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej
83
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 662, s. 51-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298
84
Zysk W., (2004), Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 639, s. 145-152; https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512
85
Zysk W., (2004), Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe. [W:] Budzowski K., Kaszuba K., Wydymus S. (red.), Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków ; Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 427-438.
86
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 5, s. 423-437; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf
87
Zysk W., (2004), Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce. [W:] Budzowski K. (red.), Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka, Kraków : KSW : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 279-299.
88
Zysk W., (2003), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce, Prom. Bednarczyk M., Kraków : , 289 k.
89
Zysk W., (2002), Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 575, s. 129-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/11626
90
Zysk W., (2002), Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 639-650.
91
Zysk W., (2002), Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce. [W:] Wydymus S. (kierownik tematu), Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską, s. 116-127.
92
Zysk W., (2002), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 601, s. 35-45; https://bazekon.uek.krakow.pl/13628
93
Zysk W., (2001), Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 396-401.
94
Zysk W., (2001), Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 556, s. 105-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/11571
95
Mordarska B., Zysk W., (2000), Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 113-126.
96
Zysk W., (1999), Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD "World Investment Report 1999". [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 30-39.
97
Zysk W., (1999), Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 528, s. 85-96.
98
Zysk W., (1998), Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 163-175.
99
Zysk W., (1997), Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 501, s. 31-38.
100
Zysk W., (1997), Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997). [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1, Kraków : [s.n.], s. 219-229.
101
Zysk W., Szukalski P., (1996), Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : "raport" na temat opłacalności eksportu, "Rynki Zagraniczne", nr 20, s. 1-2.
102
Zysk W., (1996), Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 163-173.
103
Czermińska M., Czubek H., Hajdukiewicz A., Klima S., Kosiec K., Maciejewski M., Michalik A., Pera B., Zysk W., (2004), Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji, Wydymus S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 105 s.
1
@misc{UEK:2168353984,
author = "Zofia Gródek-Szostak and Karolina Kotulewicz-Wisińska and Rafał Lisiakiewicz and Wojciech Zysk",
title = "W poszukiwaniu bezpiecznej przystani : perspektywy pracowników białoruskiego sektora IT w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2021",
url = {https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/20-Bialoruskie-IT-calosc-last-1.pdf},
issn = "",
}
2
@inbook{UEK:2168358664,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Analiza lojalności i satysfakcji klientów serwisów sprzedażowych - case study na przykładzie Allegro, AliExpress i eBay",
booktitle = "E-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych",
pages = "155-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2021",
url = {https://przedsiebiorczosc.uj.edu.pl/documents/137560027/138668814/E-management+t.I.pdf/15b23d66-102a-442a-9c6b-90c6b9aa2d92},
isbn = "978-83-958454-5-1",
}
3
@article{UEK:2168352058,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Fair Trade Phenomenon and Its Evolution in Visegrad Countries",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 6, no. 4",
pages = "81-98",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ER.2020.0604.06},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/2003/2095},
}
4
@inbook{UEK:2168343712,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Art of Sales - Dillemas of Modern Student Education",
booktitle = "Fostering Entrepreneurial and Sales Competencies in Higher Education",
pages = "77-90",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12657/9788379862801-6},
url = {https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pietrzykowski/publication/342078225_Fostering_Entrepreneurial_and_Sales_Competencies_in_Higher_Education/links/5ee0e6aa299bf1d20bdedae9/Fostering-Entrepreneurial-and-Sales-Competencies-in-Higher-Education.pdf},
isbn = "978-83-7986-280-1",
}
5
@article{UEK:2168338567,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kapitał zagraniczny w Polsce w okresie poakcesyjnym",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "2",
pages = "119-135",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.34697/2451-0610-ksm-2019-2-007},
url = {https://ksm.ka.edu.pl/tresc/2019-2/krakowskie-studia-miedzynarodowe-2019-nr2-zysk.pdf},
}
6
@inbook{UEK:2168331241,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)",
booktitle = "International Entrepreneurship as the Bridge between International Economics and International Business : Conference Proceedings of the 9th ENTRE Conference and 5th AIB-CEE Conference",
pages = "443-460",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1784/pdf_1},
isbn = "978-83-65262-19-6",
}
7
@article{UEK:2168325523,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Polsko-Amerykańskie stosunki dwustronne : sojusz czy dysproporcja?",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "315-325",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1092_3.7_Zysk_Wojciech.pdf},
}
8
@article{UEK:2168333479,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kształcenie postaw uczniów wobec rozwoju globalnego",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 44",
pages = "219-227",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174421},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1583/1673},
}
9
@article{UEK:2168326151,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje Grupy Wyszehradzkiej a elementy sprawiedliwości i odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw międzynarodowych",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 2, cz. 2",
pages = "399-410",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-2-2.pdf},
}
10
@article{UEK:2168325355,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Umowa Trade Facilitation Agreement (TFA) szansą rozwoju eksportu produktów fair trade",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "53, t. 2",
pages = "87-99",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2018.53/2-07},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/13555.pdf},
}
11
@article{UEK:2168331309,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The Fair Trade Movement and the Countries of the Visegrad Group (V4)",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 19, z. 10, cz. 3",
pages = "139-153",
year = "2018",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-10-3.pdf},
}
12
@article{UEK:2168327433,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2015",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "5",
pages = "331-341",
year = "2018",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171534779},
}
13
@inbook{UEK:2168319307,
author = "Wojciech Zysk",
title = "International Trade in Services in the Years 2006-2015",
booktitle = "Growth, Competitiveness and International Trade from the European Perspective",
pages = "143-155",
adress = "Zagreb",
publisher = "University of Zagreb. Faculty of Economics and Business",
year = "2017",
url = {https://bib.irb.hr/datoteka/887972.Growth_Competitiveness_and_International_Trade_from_the_European_Perspective_2017_-_Book.pdf},
isbn = "978-953-346-044-4",
}
14
@inbook{UEK:2168319731,
author = "Wojciech Zysk",
title = "O nauczaniu sprzedaży : dylematy kształcenia studentów",
booktitle = "Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Wydymusowi",
pages = "493-504",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://konferencja-khz.uek.krakow.pl/2017/KJ.pdf},
isbn = "978-83-65262-15-8",
}
15
@article{UEK:2168318597,
author = "Wojciech Zysk",
title = "W kierunku nowego modelu handlu międzynarodowego - koncepcja Fair Trade 3.0",
journal = "Studia i Prace WNEiZ US",
number = "49, t. 2.",
pages = "89-104",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.49/2-07},
url = {https://wnus.edu.pl/sip/file/article/download/7117/26128.pdf},
}
16
@article{UEK:2168320761,
author = "Wojciech Zysk and Marek Maciejewski",
title = "Umowa EUSFTA (UE - Singapur) szansą rozwoju polskiego eksportu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "486",
pages = "155-166",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.486.13},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39083&from=publication},
}
17
@article{UEK:2168320967,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Siła wielkich miast a sprawiedliwy handel międzynarodowy",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "11",
pages = "767-778",
year = "2017",
url = {https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/MiR_11_2017_CD.pdf},
}
18
@article{UEK:2168313907,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Brexit a międzynarodowy handel usługami",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 8, 22",
pages = "31-47",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2017.082202},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/940/1055},
}
19
@inbook{UEK:2168324051,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for the V4 Countries",
booktitle = "Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25-26 May, 2017, Prague",
pages = "1155-1165",
adress = "Praha",
publisher = "Vysoká škola ekonomická v Praze : Nakladatelství Oeconomica",
year = "2017",
url = {http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf},
isbn = "978-80-245-2216-6",
}
20
@article{UEK:2168308535,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zjawisko dezinwestycji zagranicznych - przypadek repolonizacji polskiego sektora bankowego",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "269",
pages = "259-271",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_269/20.pdf},
}
21
@article{UEK:2168308571,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2014",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "91-99",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,697,Wojciech_Zysk_Dzialalnosc_eksportowa_spolek_z_udzialem_zagranicznym_w_Polsce_w_latach_2004_2014.html},
}
22
@inbook{UEK:2168312741,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Responsibility in the Activities of Transnational Companies",
booktitle = "Advancing Research in Entrepreneurship in the Global Context",
pages = "1173-1184",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {http://www.conference.uek.krakow.pl/2016/8th%20ENTRE%202016%20Conference%20Proceedings.pdf},
isbn = "978-83-65262-13-4",
}
23
@article{UEK:2168312183,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wolny handel a ekonomia współdzielenia : w kierunku nowego systemu gospodarowania",
journal = "Ekonomia XXI Wieku",
number = "3 (11)",
pages = "37-47",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/e21.2016.3.03},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/36205/Zysk_Wolny_Handel_a_Ekonomia_Wspoldzelenia_w_Kierunku_2016.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168309581,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Znaczenie międzynarodowych obrotów usług w wymianie handlowej krajów rozwijających się",
booktitle = "Kraje rozwijające się w globalnej wymianie handlowej",
pages = "202-221",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-294-5",
}
25
@misc{UEK:2168343505,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Naukowe debiuty studenckie wspierane przez Katedrę Handlu Zagranicznego",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (70)",
pages = "15",
year = "2016",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzie___2016_druk_pop_/15},
}
26
@article{UEK:2168310193,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "335-361",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535018},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/763/709},
}
27
@article{UEK:2168307155,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Sprawiedliwy handel międzynarodowy - nowa umowa społeczna",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "3 (81)",
pages = "311-321",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.81-27},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/81-2016/FRFU-81-311.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168309483,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Responsibility in the Activities of Transnational Companies",
booktitle = "Entrepreneurship : Antecedents and Effects",
pages = "233-245",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1126/794},
issn = "2543-537X",
isbn = "978-83-65262-08-0",
}
29
@inbook{UEK:2168308545,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bilateralne umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z wybranymi krajami azjatyckimi a szanse polskiego eksportu",
booktitle = "Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw",
pages = "329-348",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-810-3",
}
30
@inbook{UEK:2168298201,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises : Implications for V4 Countries",
booktitle = "Institutional Aspects of Entrepreneurship",
pages = "165-176",
adress = "Miskolc",
publisher = "University of Miskolc",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/publication/284347160_Institutional_Aspects_of_Entrepreneurship},
isbn = "978-963-358-093-6",
}
31
@inbook{UEK:2168295461,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "247-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-848-4",
}
32
@inbook{UEK:2168301453,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zagraniczne finansowanie potencjału gospodarczego - przypadek Polski",
booktitle = "Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego : polityka i kreacja potencjału. Cz. 1, Kreacja - innowacyjność - handel zagraniczny",
pages = "314-332",
adress = "Białystok",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7431-462-6",
}
33
@article{UEK:2168309607,
author = "Marek Maciejewski and Wojciech Zysk",
title = "EVFTA Agreement (between the EU and Vietnam) : an Opportunity for the Development of Polish Export",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "413",
pages = "73-82",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.413.07},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/34651/Maciejewski_Evfta_Management_Between_The_EU_And_Vietnam_2015.pdf},
}
34
@article{UEK:2168305753,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ procesów integracyjnych na handel międzynarodowy - przypadek krajów rozwijających się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "10 (946)",
pages = "53-74",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0946.1004},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/971/726},
}
35
@article{UEK:2168298423,
author = "Wojciech Zysk",
title = "BRICS czy Next Eleven - nowe centrum gospodarcze świata",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "226",
pages = "156-168",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=190812&from=publication},
}
36
@article{UEK:2168302703,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2013",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "406",
pages = "103-114",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.406.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31443/Zysk_Miedzynarodowe_Obroty_Uslugowe_w_Latach_2004_2013_2015.pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168295471,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działania liberalizacyjne Organizacji Narodów Zjednoczonych, polityka handlowa Unii Europejskiej a ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade)",
booktitle = "Liberalizacja i protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "97-109",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2015",
isbn = "978-83-7556-719-9",
}
38
@inbook{UEK:2168320457,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Global and European Trends in the Area of Responsibility and Justice in the Activities of Enterprises - Implications for V4 countries",
booktitle = "Corporate Social Responsibility and Human Resource Management in V4 Countries : Proceedings from the International Scientific Conference, June 4-5, 2015 Nitra",
pages = "60-69",
adress = "Nitra",
publisher = "Slovak University of Agriculture",
year = "2015",
url = {http://spu.fem.uniag.sk/fem/ISC2015/data/proceedings_isc2015.pdf},
isbn = "978-80-552-1432-0",
}
39
@article{UEK:2168293619,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje Next Eleven - wschodzące światowe potęgi a kryzys gospodarczy",
journal = "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego",
number = "41, t. 3",
pages = "259-271",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
40
@article{UEK:2168289315,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Sprawiedliwość i odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstw - pokryzysowe next steps",
journal = "Prakseologia",
number = "156",
pages = "107-133",
year = "2014",
url = {http://www.kozminski.edu.pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/Coaching/Prakseologia_156_2014_1_336_Archiv1.pdf#page=109&view=Fit},
}
41
@article{UEK:2168293865,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2012",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "369, t. 2",
pages = "295-304",
adress = "",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.369.2.26},
url = {},
}
42
@inbook{UEK:2168285677,
author = "Wojciech Zysk and Sławomir Śmiech",
title = "The Influence of Foreign Direct Investment on Foreign Trade in the Visegrad Countries from 2001 to 2011",
booktitle = "FDI in Central Europe",
pages = "7-18",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020302},
url = {http://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/49/50},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-6-8",
}
43
@inbook{UEK:2168278179,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w latach kryzysu finansowego - przypadek krajów Grupy Wyszehradzkiej",
booktitle = "Tradycyjne i nowe kierunki rozwoju handlu międzynarodowego",
pages = "447-458",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-7556-635-2",
}
44
@unpublished{UEK:2168301843,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Dwustronne umowy handlowe UE z krajami trzecimi i ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Liberalizacja handlu a protekcjonizm : korzyści i zagrożenia dla wymiany handlowej Polski",
pages = "211-234",
year = "2014",
}
45
@inbook{UEK:2168283095,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "298-319",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-350-2",
}
46
@book{UEK:2168261452,
author = "Wojciech Zysk and Paulina Gromala",
title = "Stosunki handlowe Unii Europejskiej z państwami trzecimi na przykładzie USA, Chin i Rosji",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2013",
isbn = "978-83-7556-581-2",
}
47
@article{UEK:2168266556,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "57",
pages = "647-658",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/57-2013/FRFU-57-647.pdf},
issn = "1640-6818",
}
48
@article{UEK:2168283801,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2011",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "315, t. 2",
pages = "435-445",
adress = "",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168287817,
author = "Wojciech Zysk and Sławomir Śmiech",
title = "Influence of Foreign Direct Investments on Foreign Trade Restructuring in Poland from 2004 to 2011",
booktitle = "The 7th International Days of Statistics and Economics : Conference Proceedings",
pages = "1616-1624",
adress = "Fügnerova",
publisher = "Libuše Macáková, MELANDRIUM",
year = "2013",
url = {http://msed.vse.cz/files/2013/38-Zysk-Wojciech-paper.pdf},
isbn = "978-80-86175-87-4",
}
50
@unpublished{UEK:2168289155,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Rynki krajów pozaunijnych szansą rozwoju polskiego eksportu",
booktitle = "Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych",
pages = "265-282",
year = "2013",
}
51
@inbook{UEK:2168258088,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "106-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-857-5",
}
52
@inbook{UEK:2168331359,
author = "Ì. Polʹova and Wojciech Zysk",
title = "Problemnye aspekty upravleniâ investicionnoj deâtelʹnostʹû v transformacionnyh èkonomikah",
booktitle = "Problemy sovremennoj èkonomiki : globalʹnyj, nacionalʹnyj i regionalʹnyj kontekst : sb. nauč. st. v. 2, č. 1",
pages = "180-186",
adress = "Grodno",
publisher = "Grgu",
year = "2012",
isbn = "978-985-515-600-1 ; 978-985-515-599-8",
}
53
@inbook{UEK:2168252732,
author = "Wojciech Zysk and Żaneta Stochel",
title = "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym w warunkach rozwoju technologii i innowacji",
booktitle = "Innowacyjność i wiedza we współczesnym handlu międzynarodowym",
pages = "285-302",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-27-3",
}
54
@inbook{UEK:2168238110,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "125-145",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-459-4",
}
55
@inbook{UEK:2168331365,
author = "Wojciech Zysk and I. Polova",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy - analiza porównawcza i perspektywy",
booktitle = "Zb. materìalìv mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï ìnternet-konferencìï "Strategìčnì naprâmi rozvitku nacìonalʹnoï ekonomìki u postkrizovij perìod", 2-3 kvìtnâ 2012 r.",
pages = "338-349",
adress = "Lʹvìv",
publisher = "SPOLOM",
year = "2012",
isbn = "978-966-665-687-5",
}
56
@inbook{UEK:2168222332,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność eksportu Polski",
pages = "53-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-205-7",
}
57
@unpublished{UEK:2168266930,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Handel międzynarodowy usługami opartymi na wiedzy",
booktitle = "Handel międzynarodowy w dobie gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "98-116",
year = "2012",
}
58
@book{UEK:2168252644,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Obcy kapitał a handel zagraniczny w Polsce : okres przedakcesyjny",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.PL",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-528-7",
}
59
@article{UEK:2168258042,
author = "Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk",
title = "Oceny ratingowe jako element konkurencyjności wybranych systemów gospodarczych - weryfikacja na przykładzie agencji Fitch",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "254",
pages = "323-332",
adress = "",
year = "2012",
}
60
@article{UEK:2168259532,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Działalność eksportowa spółek z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2010",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "267, t. 2",
pages = "342-350",
adress = "",
year = "2012",
}
61
@inbook{UEK:2168230328,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach kryzysu finansowego : analiza porównawcza",
booktitle = "Handel i współpraca międzynarodowa w warunkach kryzysu gospodarczego",
pages = "343-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-41-9",
}
62
@unpublished{UEK:2168260108,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Międzynarodowe obroty usługowe w latach 2004-2010",
booktitle = "Handel międzynarodowy w warunkach kryzysu gospodarczego - implikacje dla Polski",
pages = "119-139",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168223164,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Elementy tzw. odpowiedzialności i sprawiedliwości w działalności przedsiębiorstw jako efekt procesów globalizacji",
booktitle = "Gospodarka światowa w dobie globalizacji",
pages = "151-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7571-169-1",
}
64
@inbook{UEK:2166537570,
author = "Stanisław Wydymus and Monika Papież and Sławomir Śmiech and Wojciech Zysk and Przemysław Jaśko",
title = "Modelowanie i prognozowanie cen koksu na rynkach światowych - studium przypadku",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "241-262",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
65
@article{UEK:53206,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "837",
pages = "103-119",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170652070},
}
66
@inbook{UEK:2166537140,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kryzys finansowy a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w nowych krajach Unii Europejskiej (UE-12)",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności handlu zagranicznego",
pages = "161-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-30-3",
}
67
@article{UEK:53273,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski, Czech, Węgier i Słowacji w latach 1996-2007 - analiza porównawcza",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "845",
pages = "161-169",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170943349},
}
68
@unpublished{UEK:2168318645,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a model przewagi konkurencyjnej w polskim eksporcie",
booktitle = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności polskiego eksportu",
pages = "95-106",
year = "2010",
}
69
@unpublished{UEK:2168214574,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ procesów integracyjnych na handel zagraniczny - przypadek krajów rozwijających się",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "87-106",
year = "2009",
}
70
@inbook{UEK:2165617349,
author = "Wojciech Zysk and Agnieszka Szymczak",
title = "Sprawiedliwy Handel jako forma pomocy krajom nierozwiniętym gospodarczo",
booktitle = "Handel międzynarodowy a procesy integracyjne w gospodarce światowej",
pages = "305-322",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-7-0",
}
71
@article{UEK:50054,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany regulacji instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w związku z integracją z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "794",
pages = "135-148",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163398396},
}
72
@inbook{UEK:2168331367,
author = "Wojciech Zysk",
title = "The World Financial Crisis as an Opportunity of Foreign Direct Investment Inflows to the Countries of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Poland, Hungary, the World : selected Aspects of Contemporary Economy, Culture, and Science",
pages = "127-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2009",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/3765/Poland_Hungary_the_world_2009pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "978-83-7571-058-8",
}
73
@inbook{UEK:2165711773,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Ocena działalności eksportowej podmiotów z udziałem zagranicznym w Polsce w latach 2004-2007",
booktitle = "Konkurencyjność w handlu międzynarodowym : czynniki i uwarunkowania",
pages = "367-372",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-1-8",
}
74
@inbook{UEK:2162105490,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Inwestycje bezpośrednie podmiotów z udziałem zagranicznym a rozwój polskiego eksportu w latach 2004-2007",
booktitle = "Wybrane aspekty handlu międzynarodowego",
pages = "117-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/4299/Wybrane_aspekty_handlu_miedzynarodowego_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7571-076-2",
}
75
@article{UEK:50469,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej Wspólnot Europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "777",
pages = "31-50",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/159686793},
}
76
@unpublished{UEK:2165075440,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój polskiego eksportu",
booktitle = "Ocena konkurencyjności eksportu Polski",
pages = "123-138",
year = "2008",
}
77
@unpublished{UEK:2168282623,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Napływ kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych a rozwój polskiego eksportu",
booktitle = "Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki zmian struktury polskiego eksportu po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
pages = "128-140",
year = "2007",
}
78
@inbook{UEK:2166030842,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata",
pages = "123-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne; Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2007",
isbn = "978-83-89823-78-6",
}
79
@article{UEK:50806,
author = "Małgorzata Czermińska and Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne korporacji transnarodowych na świecie : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "751",
pages = "5-30",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131515396},
}
80
@unpublished{UEK:2168326813,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany regulacji dotyczących instrumentów finansowych wspierania eksportu w Polsce w świetle integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Polityka proeksportowa a rozwój gospodarczy Polski w warunkach integracji europejskiej",
pages = "36-50",
year = "2006",
}
81
@inbook{UEK:2166371637,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - druga fala napływu?",
booktitle = "Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy : materiały XII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "363-374",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2006",
isbn = "83-88397-26-5",
}
82
@unpublished{UEK:2168317967,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Narzędzia parataryfowe jako element polityki handlowej WE - analiza porównawcza",
booktitle = "Konsekwencje przyjęcia zasad wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej dla gospodarki polskiej",
pages = "",
year = "2006",
}
83
@article{UEK:2168220246,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "662",
pages = "51-68",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/73927298},
}
84
@article{UEK:2168219508,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Podpis elektroniczny a handel międzynarodowy : wybrane aspekty",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "639",
pages = "145-152",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/47503512},
}
85
@inbook{UEK:2166249454,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów : aspekty podatkowe",
booktitle = "Problemy wymiany handlowej w integrującej się Europie : materiały XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej",
pages = "427-438",
adress = "Kraków; Rzeszów",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2004",
isbn = "83-88397-95-8",
}
86
@article{UEK:2168237140,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 5",
pages = "423-437",
year = "2004",
url = {http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt5/36_zysk.pdf},
}
87
@inbook{UEK:2166263374,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce",
booktitle = "Polska i społeczeństwo w XXI wieku : materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Krakowskiej Szkoły Wyższej : sekcja: handel zagraniczny i amerykanistyka",
pages = "279-299",
adress = "Kraków",
publisher = "KSW; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2004",
url = {},
issn = "",
isbn = "83-89823-65-9",
}
88
@unpublished{UEK:2168308263,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na zmiany struktury handlu zagranicznego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
89
@article{UEK:2168225426,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Prawne formy oraz wybrane prawne aspekty funkcjonowania podmiotów zagranicznych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "575",
pages = "129-135",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11626},
}
90
@inbook{UEK:2168225992,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "639-650",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
91
@unpublished{UEK:2168265548,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Relacje między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a bilansem płatniczym w Polsce",
booktitle = "Kierunki zmian polskiej wymiany handlowej w obliczu integracji z Unią Europejską",
pages = "116-127",
year = "2002",
}
92
@article{UEK:2168230842,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne - próba interpretacji zjawiska na gruncie teoretycznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "601",
pages = "35-45",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13628},
}
93
@inbook{UEK:2168228796,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Zmiany infrastruktury prawnej w sferze działalności inwestorów zagranicznych w Polsce - wybrane aspekty",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2001 : materiały IX ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "396-401",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2001",
isbn = "83-88397-05-0",
}
94
@article{UEK:2168233694,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kryzys finansowy a krajach Azji Południowo-Wschodniej i jego wpływ na gospodarkę światową",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "556",
pages = "105-111",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11571},
}
95
@inbook{UEK:2168238356,
author = "Beata Mordarska and Wojciech Zysk",
title = "Teoretyczne aspekty nowej ekonomii i jej wpływ na wybrane elementy życia gospodarczego",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "113-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
96
@inbook{UEK:2168241874,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Wybrane konkluzje IX Światowego Raportu Inwestycyjnego UNCTAD World Investment Report 1999",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 2",
pages = "30-39",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
97
@article{UEK:2168259606,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Propaganda gospodarcza (public relations) państwa w dziedzinie handlu zagranicznego : analiza porównawcza stanu obecnego na przykładzie Polski i kilku krajów zachodnich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "528",
pages = "85-96",
year = "1999",
}
98
@inbook{UEK:2168238660,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Ocena bieżącej działalności i perspektywy rozwoju Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 1",
pages = "163-175",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
99
@article{UEK:2168251214,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Kraje CEFTA - uwagi o problemach teraźniejszości i przyszłości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "501",
pages = "31-38",
year = "1997",
}
100
@inbook{UEK:2168238272,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Konkluzje światowego raportu inwestycyjnego UNCTAD (World Investment Report 1997)",
booktitle = "Wybrane problemy handlu międzynarodowego 1997 : materiały V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 17 i 18 listopada 1997 roku. Cz. 1",
pages = "219-229",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1997",
}
101
@article{UEK:2168331391,
author = "Wojciech Zysk and Piotr Szukalski",
title = "Efekty zwiększenia tempa dewaluacji złotego : raport na temat opłacalności eksportu",
journal = "Rynki Zagraniczne",
number = "20",
pages = "1-2",
year = "1996",
}
102
@inbook{UEK:2168252950,
author = "Wojciech Zysk",
title = "Inwestycje zagraniczne w Polsce oraz ich wpływ na proeksportową orientację polskiej gospodarki",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "163-173",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
103
@unpublished{UEK:2163754136,
author = "Małgorzata Czermińska and Henryk Czubek and Agnieszka Hajdukiewicz and Stanisława Klima and Krzysztof Kosiec and Marek Maciejewski and Adam Michalik and Bożena Pera and Wojciech Zysk",
title = "Korporacje transnarodowe a procesy globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID