Publications of the selected author

1

Author:
Małgorzata Snarska , Tomasz K. Wiśniewski , Andrzej Zyguła
Title:
Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020) , s. 687-717. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was funded by the Ministry of Science and Higher Educationgrant within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351202
article
2

Title:
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 8/2020.
Nr:
2168350194
report
3

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
4

Author:
Title:
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
411 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 262)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-779-0
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168336521
monograph
5

Title:
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329673
article
6

Conference:
33-rd International Scientific and Practical Conferеnce in November 2018, Warna, Bułgaria, od 2018-11-30 do 2018-11-30
Title:
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios
Source:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2018 (2018) , s. 153-163. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Nr:
2168331289
article
7

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336837
varia
8

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
11

Title:
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland
Source:
Central European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330033
article
12

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness
Source:
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017, s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65603-26-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320583
chapter in monograph
13

Author:
Title:
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323895
article
14

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj , Andrzej Zyguła
Title:
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323469
chapter in textbook
See main document
16

Author:
Title:
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This paper presents the results of a research project financed from funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as a grant to support research potential
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323961
article
17

Author:
Title:
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland
Source:
e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017) , s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328411
article
18

Title:
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307833
article
19

Title:
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016) , s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312541
article
See main document
20

Author:
Title:
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311307
article
21

Author:
Title:
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314183
article
22

Author:
Title:
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov
Source:
Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015) , s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Access mode:
Nr:
2168300577
article
23

Author:
Title:
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297397
article
24

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 190-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293179
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291527
varia
26

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168302057
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014) , s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168290939
article
28

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
29

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273166
article
30

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 119-145 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290343
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283039
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220864
article
33

Author:
Title:
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies
Source:
Financie a riziko = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011, s. 452-461. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3278-5
Nr:
2168260564
chapter in conference materials
34

Title:
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168243782
article
35

Title:
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 130-141. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222732
article
36

Author:
Title:
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221534
article
See main document
37

Author:
Title:
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1068-1078. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165767005
article
38

Author:
Title:
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162076838
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 227-237. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166093705
article
40

Author:
Title:
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 88-106
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889022
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 121-132. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52073
article
42

Author:
Title:
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 331-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190789
article
43

Title:
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej
Source:
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010, s. 491-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7520-062-1
Nr:
2168225490
chapter in monograph
44

Author:
Conference:
12th International Scientific Conference on Finance and Risk, Vel'ký Meder, Słowacja, od 2010-11-29 do 2010-11-30
Title:
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009
Source:
Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010, s. 464-472. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3089-7
Nr:
2166157532
chapter in conference materials
45

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw
Source:
10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 133-143
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-330-3
Nr:
2166093880
chapter in monograph
47

Author:
Title:
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 16 (2009) , s. 591-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 533)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166093835
article
48

Title:
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Physical description:
66, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-018-2
Nr:
2166329932
book
49

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 211-223. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085697
article
See main document
50

Author:
Title:
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process
Source:
Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 484-492. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2867-2
Nr:
2166081604
chapter in conference materials
51

Title:
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 23-33. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50718
article
52

Title:
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 825-834. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50612
article
53

Title:
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 439-453 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51330
chapter in monograph
See main document
54

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Title:
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness
Source:
Financie a riziko = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 279-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296014
chapter in conference materials
55

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 87-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156795
chapter in monograph
56

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 98-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166065997
chapter in conference materials
57

Title:
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008) , s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50790
article
58

Title:
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 37-102
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219450
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 655-663. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114902
article
60

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 515-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166158228
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50310
article
See main document
62

Author:
Title:
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów
Source:
Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI] - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-21-4
Access mode:
Nr:
2166101628
chapter in monograph
See main document
63

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987938
chapter in conference materials
See main document
64

Author:
Title:
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental?
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239790
article
65

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 61-71. - Summ.
Nr:
2168239772
article
66

Author:
Title:
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?
Source:
Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004 - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004, s. 153-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-916937-1-6
Nr:
2168238460
chapter in conference materials
67

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 507-525. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038466
chapter in conference materials
See main document
68

Author:
Title:
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004) , s. 175-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220888
article
69

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/250
Nr:
2168221658
doctoral dissertation
70

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223734
article
See main document
71

Author:
Title:
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003) , s. 81-85
Nr:
2168245644
article
72

Author:
Title:
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 227-240. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168293785
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 95-109. - Summ.
Nr:
2168238386
article
See main document
1
Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market / Małgorzata SNARSKA, Tomasz K. Wisniewski, Andrzej ZYGULAAre Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market / Małgorzata SNARSKA, Tomasz K. Wisniewski, Andrzej ZYGULAAre Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market / Małgorzata SNARSKA, Tomasz K. Wisniewski, Andrzej ZYGULA // European Research Studies JournalEuropean Research Studies JournalEuropean Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020), s. 687-717vol. 23, iss. 4 (2020), s. 687-717vol. 23, iss. 4 (2020), s. 687-717. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1709/download. - ISSN 1108-29761108-29761108-2976
2
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA, Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
3
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
4
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value / Andrzej ZYGUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 411 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 262). - ISBN 978-83-7252-779-0
5
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁAInwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and ManagementZeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 23-35nr 3 (975) (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132. - ISSN 1898-64471898-6447
6
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁAInstitutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real PropertyStroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2018 (2018), s. 153-163R. 2018 (2018), s. 153-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1313-23691313-2369
7
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
8
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
9
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
10
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
11
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁAThe Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Central European Economic JournalCentral European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017), s. 41-52Vol. 3, iss. 50 (2017), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0016/ceej-2017-0016.xml
12
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak. - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017. - S. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65603-26-5
13
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 351-360. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/. - ISSN 2450-7741
14
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
15
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
16
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032. - ISSN 1898-6447
17
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland / Andrzej ZYGUŁA // e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017), s. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
18
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector / Andrzej ZYGUŁA, Paweł OLEKSYPolityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector / Andrzej ZYGUŁA, Paweł OLEKSY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 405-416nr 439 (2016), s. 405-416. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf. - ISSN 1899-31921899-3192
19
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁAFinancialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016), s. 15-21nr 4 (98) (2016), s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-88411231-8841
20
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016), s. 159-169. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf. - ISSN 2450-7741
21
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016), s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
22
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov / Andrzej ZYGULA // Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015), s. 439-451. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf. - ISSN 0323-262X
23
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 229-239. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf. - ISSN 1733-2842
24
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 190-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804
25
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
26
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
27
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁAThe Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w KrakowieZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014), s. 133-149z. nr 10 (2014), s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf. - ISSN 1734-53911734-5391
28
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
29
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590. - ISSN 1898-6447
30
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 119-145. - Bibliogr.
31
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
32
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁAWybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia OeconomicaActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011), s. 93-107248 (2011), s. 93-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie. - ISSN 0208-60180208-6018
33
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies / Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. novembra 2011 = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011. - S. 452-461. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3278-5
34
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁAAnaliza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w KrakowieZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 77-87z. nr 7 (2011), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-53911734-5391
35
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁACzynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 130-141nr 167 (2011), s. 130-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
36
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971. - ISSN 1898-6447
37
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 1068-1078. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions / Andrzej ZYGUŁA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 191-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
39
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 227-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
40
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność / Andrzej Zyguła // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 88-106. - ISBN 978-83-7526-716-7
41
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009 / Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010), s. 121-132. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
42
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 635). - nr 35 (2010), s. 331-345. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
43
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - S. 491-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7520-062-1
44
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009 / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010. - S. 464-472. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3089-7
45
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
46
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw / Andrzej ZYGUŁA // W: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 133-143. - ISBN 978-83-7283-330-3
47
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 533). - nr 16 (2009), s. 591-601. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
48
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - 66, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-018-2
49
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁAUpadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 211-223nr 2 (13) (2009), s. 211-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/211-223.pdf. - ISSN 1506-26351506-2635
50
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 484-492. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2867-2
51
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁAKryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoPrace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 23-333/2 (2009), s. 23-33. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-15651732-1565
52
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁAWpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of EconomicsPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 825-834nr 39 (2009), s. 825-834. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-31921899-3192
53
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 439-453. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
54
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 279-285. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
55
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji / Andrzej ZYGUŁA // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 87-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
56
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 98-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
57
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁAPozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w KrakowieZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008), s. 119-131z. nr 4 (2008), s. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-53911734-5391
58
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa / Janusz ROSIEK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 37-102
59
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 655-663. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
60
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 515-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
61
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776. - ISSN 1898-6447
62
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów / Piotr KOPYCIŃSKI, Sławomir Wyciślak, Marcin ZAWICKI, Andrzej ZYGUŁA // W: Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-21-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Az_Romow.pdf
63
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu / Andrzej ZYGUŁA, Robert WŁODARCZYK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 341-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
64
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental? / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
65
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland / Aleksander KOWALSKI, Andrzej ZYGUŁAFuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland / Aleksander KOWALSKI, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w KrakowieZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 61-71z. nr 3 (2005), s. 61-71. - Summ. - ISSN 1734-53911734-5391
66
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? / Andrzej ZYGUŁA // W: Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004. - S. 153-165. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-1-6
67
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market / Andrzej ZYGUŁA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 507-525. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
68
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004), s. 175-190. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
69
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce / Andrzej ZYGUŁA ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572b
70
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16228. - ISSN 0208-7944
71
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć / Andrzej ZYGUŁA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003), s. 81-85. - ISSN 1508-9711
72
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998 / Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 227-240. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
73
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 95-109. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Snarska M., Wiśniewski T., Zyguła A., (2020), Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 4, s. 687-717; https://www.ersj.eu/journal/1709/download
2
Czekaj J., Bolisęga M., Oleksy P., Zyguła A., (2020), Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 63 s.
3
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
4
Zyguła A., (2019), Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 262), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 411 s.
5
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 23-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132
6
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", R. 2018, s. 153-163.
7
Zyguła A., (2017), Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 152-153.
8
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
9
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
10
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
11
Oleksy P., Zyguła A., (2017), The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland, "Central European Economic Journal", Vol. 3, iss. 50, s. 41-52; https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0016/ceej-2017-0016.xml
12
Rosiek J., Zyguła A., (2017), Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki. [W:] Gotowska M., Antoszak P. (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny, Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, s. 39-49.
13
Zyguła A., (2017), The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 351-360; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/
14
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
15
Czekaj J., Czekaj K., Zyguła A., (2017), Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 587-599.
16
Zyguła A., (2017), Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032
17
Zyguła A., (2017), Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland, "e-Finanse", vol. 13, nr 4, s. 76-88; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
18
Zyguła A., Oleksy P., (2016), Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 405-416; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf
19
Oleksy P., Zyguła A., (2016), Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market, "Świat Nieruchomości", nr 4 (98), s. 15-21.
20
Zyguła A., (2016), Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79), s. 159-169; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf
21
Zyguła A., (2016), Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 14-21.
22
Zyguła A., (2015), Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange, "Ekonomické Rozhľady", R. 44, nr 4, s. 439-451; https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf
23
Zyguła A., (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 229-239; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf
24
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 190-205.
25
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143.
26
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1[51]-16[66].
27
Kowalski A., Zyguła A., (2014), The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 10, s. 133-149; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf
28
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
29
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 159-175; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590
30
Zyguła A., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 119-145.
31
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[63]-24[86].
32
Rosiek J., Zyguła A., (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 248, s. 93-107.
33
Zyguła A., (2011), Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. novembra 2011, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 452-461.
34
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 7, s. 77-87; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
35
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 130-141.
36
Zyguła A., (2011), Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 63-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971
37
Zyguła A., (2010), Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 1068-1078.
38
Zyguła A., (2010), Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 191-201.
39
Zyguła A., (2010), Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 227-237.
40
Zyguła A., (2010), Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 88-106.
41
Zyguła A., (2010), Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/2, s. 121-132.
42
Zyguła A., (2010), Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 35, s. 331-345.
43
Rosiek J., Zyguła A., (2010), Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej. [W:] Jasiński L., Sudoł S. (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, s. 491-508.
44
Zyguła A., (2010), Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009. [W:] Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 464-472.
45
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
46
Zyguła A., (2009), Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw. [W:] Chybalski F., Staniec I. (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 133-143.
47
Zyguła A., (2009), Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 16, s. 591-601.
48
Szymanik E., Zyguła A., (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 66, [1] s.
49
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 211-223; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/211-223.pdf
50
Zyguła A., (2009), Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process. [W:] Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 484-492.
51
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 23-33.
52
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 825-834.
53
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 439-453.
54
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 279-285.
55
Zyguła A., (2008), Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 87-97.
56
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 98-105.
57
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 4, s. 119-131.
58
Rosiek J., Szymanik E., Zyguła A., (2008), Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 37-102.
59
Zyguła A., (2008), Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 655-663.
60
Zyguła A., (2008), Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 515-522.
61
Zyguła A., (2008), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776
62
Kopyciński P., Wyciślak S., Zawicki M., Zyguła A., (2007), Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów. [W:] Zawicki M. (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-75.
63
Zyguła A., Włodarczyk R., (2007), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 341-350.
64
Zyguła A., (2005), Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 163-172.
65
Kowalski A., Zyguła A., (2005), Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 61-71.
66
Zyguła A., (2004), Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?. [W:] Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 153-165.
67
Zyguła A., (2004), Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 507-525.
68
Zyguła A., (2004), Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 6, s. 175-190.
69
Zyguła A., (2004), Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 202 k.
70
Zyguła A., (2003), Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/16228
71
Zyguła A., (2003), Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 81-85.
72
Zyguła A., (2001), Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 227-240.
73
Zyguła A., (1999), Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 95-109.
1
@article{artUEK:2168351202,
author = "Małgorzata Snarska and Tomasz K. Wiśniewski and Andrzej Zyguła",
title = "Are Emerging Markets Efficient? : Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "687-717",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1709},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1709/download},
}
2
@misc{rscUEK:2168350194,
author = "Jan Czekaj and Maciej Bolisęga and Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
3
@misc{varUEK:2168335979,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna and Andrzej Zyguła",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
4
@book{monUEK:2168336521,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-779-0",
}
5
@article{artUEK:2168329673,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "23-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0302},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132},
}
6
@article{artUEK:2168331289,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios",
journal = "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost",
number = "R. 2018",
pages = "153-163",
year = "2018",
}
7
@misc{varUEK:2168336837,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "152-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
8
@inbook{fpUEK:2168323427,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "423-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
9
@inbook{fpUEK:2168323403,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "247-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
10
@inbook{fpUEK:2168323417,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Instrumenty notowane na GPW w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "365-421",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
11
@article{artUEK:2168330033,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland",
journal = "Central European Economic Journal",
number = "Vol. 3, iss. 50",
pages = "41-52",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2017-0016},
url = {https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0016/ceej-2017-0016.xml},
}
12
@inbook{fmUEK:2168320583,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny",
pages = "39-49",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy",
year = "2017",
isbn = "978-83-65603-26-5",
}
13
@article{artUEK:2168323895,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "351-360",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-28},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/},
}
14
@inbook{fpUEK:2168323407,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "293-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
15
@inbook{fpUEK:2168323469,
author = "Jan Czekaj and Karolina Czekaj and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "587-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
16
@article{artUEK:2168323961,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "97-111",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0969.0907},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032},
}
17
@article{artUEK:2168328411,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 13, 4",
pages = "76-88",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0037},
url = {http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967},
}
18
@article{artUEK:2168307833,
author = "Andrzej Zyguła and Paweł Oleksy",
title = "Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "405-416",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.35},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168312541,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (98)",
pages = "15-21",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.02},
url = {},
}
20
@article{artUEK:2168311307,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (79)",
pages = "159-169",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-12},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf},
}
21
@article{artUEK:2168314183,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "14-21",
year = "2016",
}
22
@article{artUEK:2168300577,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange",
journal = "Ekonomické Rozhľady",
number = "R. 44, 4",
pages = "439-451",
year = "2015",
url = {https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf},
}
23
@article{artUEK:2168297397,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "229-239",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-20},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf},
issn = "1640-6818",
}
24
@inbook{fmUEK:2168293179,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "190-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/ksiazki.php?kat=1000314804},
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
25
@misc{varUEK:2168291527,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "143",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168302057,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1[51]-16[66]",
year = "2014",
}
27
@article{artUEK:2168290939,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "133-149",
year = "2014",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf},
}
28
@misc{wstUEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
29
@article{artUEK:2168273166,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "159-175",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590},
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168290343,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "119-145",
year = "2013",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168283039,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[63]-24[86]",
year = "2013",
}
32
@article{artUEK:2168220864,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "248",
pages = "93-107",
adress = "",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/580},
url = {},
}
33
@inbook{mkaUEK:2168260564,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies",
booktitle = "Financie a riziko",
pages = "452-461",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2011",
isbn = "978-80-225-3278-5",
}
34
@article{artUEK:2168243782,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "77-87",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
35
@article{artUEK:2168222732,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "130-141",
adress = "",
year = "2011",
}
36
@article{artUEK:2168221534,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "63-77",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971},
}
37
@article{artUEK:2165767005,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "1068-1078",
adress = "",
year = "2010",
}
38
@inbook{fmUEK:2162076838,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "191-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
39
@article{artUEK:2166093705,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "227-237",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
40
@inbook{fmUEK:2164889022,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "88-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
41
@article{artUEK:52073,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/2",
pages = "121-132",
adress = "",
year = "2010",
}
42
@article{artUEK:2166190789,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "35",
pages = "331-345",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
43
@inbook{fmUEK:2168225490,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim",
pages = "491-508",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7520-062-1",
}
44
@inbook{mkaUEK:2166157532,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009",
booktitle = "Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010",
pages = "464-472",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2010",
isbn = "978-80-225-3089-7",
}
45
@unpublished{fnpUEK:2168234228,
author = "Janusz Rosiek and Robert Włodarczyk and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
46
@inbook{fmUEK:2166093880,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw",
booktitle = "10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia",
pages = "133-143",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-330-3",
}
47
@article{artUEK:2166093835,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "16",
pages = "591-601",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
48
@book{ksiUEK:2166329932,
author = "Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Cykliczne wahania aktywności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-018-2",
}
49
@article{artUEK:2166085697,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "211-223",
year = "2009",
url = {http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/211-223.pdf},
}
50
@inbook{mkaUEK:2166081604,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process",
booktitle = "Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009",
pages = "484-492",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2867-2",
}
51
@article{artUEK:50718,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "23-33",
adress = "",
year = "2009",
}
52
@article{artUEK:50612,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "825-834",
adress = "",
year = "2009",
}
53
@inbook{fmUEK:51330,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "439-453",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
54
@inbook{mkaUEK:2168296014,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness",
booktitle = "Financie a riziko",
pages = "279-285",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
55
@inbook{fmUEK:2166156795,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "87-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
56
@inbook{mkaUEK:2166065997,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "98-105",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
57
@article{artUEK:50790,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 4",
pages = "119-131",
year = "2008",
}
58
@unpublished{fnpUEK:2168219450,
author = "Janusz Rosiek and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "37-102",
year = "2008",
}
59
@article{artUEK:2165114902,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "655-663",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
60
@inbook{mkaUEK:2166158228,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "515-522",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
61
@article{artUEK:50310,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "115-126",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776},
}
62
@inbook{fmUEK:2166101628,
author = "Piotr Kopyciński and Sławomir Wyciślak and Marcin Zawicki and Andrzej Zyguła",
title = "Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów",
booktitle = "Aktywizacja zawodowa Romów",
pages = "45-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Az_Romow.pdf},
isbn = "978-83-89410-21-4",
}
63
@inbook{mkaUEK:2165987938,
author = "Andrzej Zyguła and Robert Włodarczyk",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "341-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
64
@article{artUEK:2168239790,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "163-172",
year = "2005",
}
65
@article{artUEK:2168239772,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "61-71",
year = "2005",
}
66
@inbook{mkaUEK:2168238460,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
booktitle = "Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004",
pages = "153-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2004",
isbn = "83-916937-1-6",
}
67
@inbook{mkaUEK:2168038466,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "507-525",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
68
@article{artUEK:2168220888,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "6",
pages = "175-190",
year = "2004",
}
69
@unpublished{drUEK:2168221658,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
70
@article{artUEK:2168223734,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "119-132",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16228},
}
71
@article{artUEK:2168245644,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "81-85",
year = "2003",
}
72
@inbook{fmUEK:2168293785,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "227-240",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
73
@article{artUEK:2168238386,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "95-109",
year = "1999",
}