Publications of the selected author

1

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
2

Author:
Title:
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
411 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 262)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-779-0
Nr:
2168336521
monograph
3

Conference:
33-rd International Scientific and Practical Conferеnce in November 2018, Warna, Bułgaria, od 2018-11-30 do 2018-11-30
Title:
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios
Source:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property (2018) , s. 153-163. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Nr:
2168331289
article
4

Title:
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329673
article
5

Author:
Title:
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323895
article
6

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
7

Title:
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland
Source:
Central European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330033
article
8

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
9

Author:
Title:
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This paper presents the results of a research project financed from funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as a grant to support research potential
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323961
article
10

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336837
varia
12

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland
Source:
e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017) , s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328411
article
14

Author:
Czekaj Jan , Czekaj Karolina , Zyguła Andrzej
Title:
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323469
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness
Source:
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017, s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65603-26-5
Nr:
2168320583
chapter in monograph
16

Title:
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307833
article
17

Title:
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016) , s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312541
article
See main document
18

Author:
Title:
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311307
article
19

Author:
Title:
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314183
article
20

Author:
Title:
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297397
article
21

Author:
Title:
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov
Source:
Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015) , s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Access mode:
Nr:
2168300577
article
22

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
23

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168302057
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014) , s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168290939
article
25

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291527
varia
26

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 190-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293179
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273166
article
28

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283039
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 119-145 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290343
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168243782
article
31

Author:
Title:
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221534
article
See main document
32

Title:
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 130-141. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222732
article
33

Author:
Title:
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies
Source:
Financie a riziko = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011, s. 452-461. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3278-5
Nr:
2168260564
chapter in conference materials
34

Title:
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220864
article
35

Author:
Title:
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1068-1078. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165767005
article
36

Title:
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej
Source:
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010, s. 491-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7520-062-1
Nr:
2168225490
chapter in monograph
37

Author:
Title:
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162076838
chapter in monograph
See main document
38

Author:
Conference:
12th International Scientific Conference on Finance and Risk, Vel'ký Meder, Słowacja, od 2010-11-29 do 2010-11-30
Title:
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009
Source:
Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010, s. 464-472. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3089-7
Nr:
2166157532
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 121-132. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52073
article
40

Author:
Title:
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 227-237. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166093705
article
41

Author:
Title:
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 88-106
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889022
chapter in monograph
See main document
42

Author:
Title:
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 331-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190789
article
43

Title:
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 23-33. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50718
article
44

Title:
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Physical description:
66, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-018-2
Nr:
2166329932
book
45

Author:
Title:
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process
Source:
Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 484-492. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2867-2
Nr:
2166081604
chapter in conference materials
46

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Title:
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness
Source:
Financie a riziko = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 279-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296014
chapter in conference materials
47

Author:
Title:
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw
Source:
10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 133-143
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-330-3
Nr:
2166093880
chapter in monograph
48

Title:
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 439-453 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51330
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 825-834. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50612
article
50

Author:
Title:
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 16 (2009) , s. 591-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 533)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166093835
article
51

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009) , s. 211-223. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085697
article
See main document
53

Title:
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 37-102
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219450
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 515-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166158228
chapter in conference materials
55

Author:
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50310
article
See main document
56

Title:
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008) , s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50790
article
57

Author:
Title:
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 655-663. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114902
article
58

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 98-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166065997
chapter in conference materials
59

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 87-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156795
chapter in monograph
60

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987938
chapter in conference materials
See main document
61

Author:
Title:
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów
Source:
Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI] - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web
ISBN:
978-83-89410-21-4
Access mode:
Nr:
2166101628
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental?
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239790
article
63

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 61-71. - Summ.
Nr:
2168239772
article
64

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 507-525. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038466
chapter in conference materials
See main document
65

Author:
Title:
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?
Source:
Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004 - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004, s. 153-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-916937-1-6
Nr:
2168238460
chapter in conference materials
66

Author:
Title:
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004) , s. 175-190. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220888
article
67

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/250
Nr:
2168221658
doctoral dissertation
68

Author:
Title:
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003) , s. 81-85
Nr:
2168245644
article
69

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223734
article
See main document
70

Author:
Title:
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 227-240. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168293785
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999) , s. 95-109. - Summ.
Nr:
2168238386
article
See main document
1
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
2
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value / Andrzej ZYGUŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 411 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 262). - ISBN 978-83-7252-779-0
3
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // W: Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - (2018), s. 153-163. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1313-2369
4
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132. - ISSN 1898-6447
5
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 351-360. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/. - ISSN 2450-7741
6
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
7
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Central European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0016/ceej-2017-0016.xml
8
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
9
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032. - ISSN 1898-6447
10
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
11
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
12
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
13
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland / Andrzej ZYGUŁA // e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017), s. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
14
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
15
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017. - S. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65603-26-5
16
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector / Andrzej ZYGUŁA, Paweł OLEKSY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 405-416. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
17
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016), s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
18
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016), s. 159-169. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf. - ISSN 2450-7741
19
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016), s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
20
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 229-239. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf. - ISSN 1733-2842
21
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov / Andrzej ZYGULA // Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015), s. 439-451. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf. - ISSN 0323-262X
22
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
23
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
24
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014), s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
25
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
26
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 190-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: http://zasoby.kangur.uek.krakow.pl/djvu/index.php?kat=1000314804&col=ksiazki#page=191=Fit
27
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590. - ISSN 1898-6447
28
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
29
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 119-145. - Bibliogr.
30
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 7 (2011), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
31
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
32
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 130-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
33
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies / Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. novembra 2011 = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011. - S. 452-461. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3278-5
34
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011), s. 93-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie. - ISSN 0208-6018
35
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 1068-1078. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - S. 491-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7520-062-1
37
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions / Andrzej ZYGUŁA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 191-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
38
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009 / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010. - S. 464-472. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3089-7
39
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009 / Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010), s. 121-132. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
40
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 227-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
41
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność / Andrzej Zyguła // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 88-106. - ISBN 978-83-7526-716-7
42
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 635). - nr 35 (2010), s. 331-345. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
43
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 23-33. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
44
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - 66, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-018-2
45
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 484-492. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2867-2
46
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 279-285. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
47
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw / Andrzej ZYGUŁA // W: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec. - Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 133-143. - ISBN 978-83-7283-330-3
48
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 439-453. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
49
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 825-834. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
50
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 533). - nr 16 (2009), s. 591-601. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
51
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
52
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - nr 2 (13) (2009), s. 211-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/211-223.pdf. - ISSN 1506-2635
53
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa / Janusz ROSIEK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 37-102
54
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 515-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
55
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625776. - ISSN 1898-6447
56
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008), s. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
57
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 655-663. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
58
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 98-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
59
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji / Andrzej ZYGUŁA // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 87-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
60
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu / Andrzej ZYGUŁA, Robert WŁODARCZYK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 341-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
61
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów / Piotr KOPYCIŃSKI, Sławomir Wyciślak, Marcin ZAWICKI, Andrzej ZYGUŁA // W: Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]. - Dostępny w World Wide Web. - ISBN 978-83-89410-21-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Az_Romow.pdf
62
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental? / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
63
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland / Aleksander KOWALSKI, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 61-71. - Summ. - ISSN 1734-5391
64
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market / Andrzej ZYGUŁA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 507-525. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
65
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? / Andrzej ZYGUŁA // W: Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004. - Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004. - S. 153-165. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-1-6
66
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004), s. 175-190. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
67
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce / Andrzej ZYGUŁA ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000572b
68
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć / Andrzej ZYGUŁA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003), s. 81-85. - ISSN 1508-9711
69
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16228. - ISSN 0208-7944
70
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998 / Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 227-240. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
71
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 537 (1999), s. 95-109. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
2
Zyguła A., (2019), Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 262), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 411 s.
3
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", s. 153-163.
4
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 23-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132
5
Zyguła A., (2017), The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 351-360; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/
6
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
7
Oleksy P., Zyguła A., (2017), The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland, "Central European Economic Journal", Vol. 3, iss. 50, s. 41-52; https://www.degruyter.com/view/j/ceej.2017.3.issue-50/ceej-2017-0016/ceej-2017-0016.xml
8
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
9
Zyguła A., (2017), Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032
10
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
11
Zyguła A., (2017), Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 152-153.
12
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
13
Zyguła A., (2017), Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland, "e-Finanse", vol. 13, nr 4, s. 76-88; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
14
Czekaj J., Czekaj K., Zyguła A., (2017), Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 587-599.
15
Rosiek J., Zyguła A., (2017), Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki. [W:] Gotowska M., Antoszak P. (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 39-49.
16
Zyguła A., Oleksy P., (2016), Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 405-416; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf
17
Oleksy P., Zyguła A., (2016), Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market, "Świat Nieruchomości", nr 4 (98), s. 15-21.
18
Zyguła A., (2016), Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79), s. 159-169; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf
19
Zyguła A., (2016), Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 14-21.
20
Zyguła A., (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 229-239; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf
21
Zyguła A., (2015), Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange, "Ekonomické Rozhľady", R. 44, nr 4, s. 439-451; https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf
22
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
23
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1[51]-16[66].
24
Kowalski A., Zyguła A., (2014), The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 10, s. 133-149.
25
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143.
26
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 190-205.
27
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 159-175; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590
28
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[63]-24[86].
29
Zyguła A., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 119-145.
30
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 7, s. 77-87.
31
Zyguła A., (2011), Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 63-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971
32
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 130-141.
33
Zyguła A., (2011), Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. novembra 2011, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 452-461.
34
Rosiek J., Zyguła A., (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 248, s. 93-107.
35
Zyguła A., (2010), Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 1068-1078.
36
Rosiek J., Zyguła A., (2010), Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej. [W:] Jasiński L., Sudoł S. (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, s. 491-508.
37
Zyguła A., (2010), Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 191-201.
38
Zyguła A., (2010), Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009. [W:] Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 464-472.
39
Zyguła A., (2010), Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/2, s. 121-132.
40
Zyguła A., (2010), Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 227-237.
41
Zyguła A., (2010), Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 88-106.
42
Zyguła A., (2010), Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 35, s. 331-345.
43
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 23-33.
44
Szymanik E., Zyguła A., (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 66, [1] s.
45
Zyguła A., (2009), Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process. [W:] Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 484-492.
46
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 279-285.
47
Zyguła A., (2009), Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw. [W:] Chybalski F., Staniec I. (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 133-143.
48
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 439-453.
49
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 825-834.
50
Zyguła A., (2009), Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 16, s. 591-601.
51
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
52
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 2 (13), s. 211-223; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/13-2/211-223.pdf
53
Rosiek J., Szymanik E., Zyguła A., (2008), Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 37-102.
54
Zyguła A., (2008), Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 515-522.
55
Zyguła A., (2008), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776
56
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 4, s. 119-131.
57
Zyguła A., (2008), Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 655-663.
58
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 98-105.
59
Zyguła A., (2008), Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 87-97.
60
Zyguła A., Włodarczyk R., (2007), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 341-350.
61
Kopyciński P., Wyciślak S., Zawicki M., Zyguła A., (2007), Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów. [W:] Zawicki M. (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-75.
62
Zyguła A., (2005), Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 163-172.
63
Kowalski A., Zyguła A., (2005), Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 61-71.
64
Zyguła A., (2004), Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 507-525.
65
Zyguła A., (2004), Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?. [W:] Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 153-165.
66
Zyguła A., (2004), Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 6, s. 175-190.
67
Zyguła A., (2004), Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 202 k.
68
Zyguła A., (2003), Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 81-85.
69
Zyguła A., (2003), Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/16228
70
Zyguła A., (2001), Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 227-240.
71
Zyguła A., (1999), Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 95-109.
1
@misc{UEK:2168335979,
author = "Oleksy Paweł and Czupryna Marcin and Zyguła Andrzej",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
2
@book{UEK:2168336521,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-779-0",
}
3
@article{UEK:2168331289,
author = "Oleksy Paweł and Zyguła Andrzej",
title = "Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios",
journal = "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost",
pages = "153-163",
year = "2018",
}
4
@article{UEK:2168329673,
author = "Oleksy Paweł and Zyguła Andrzej",
title = "Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "23-35",
year = "2018",
}
5
@article{UEK:2168323895,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "351-360",
year = "2017",
}
6
@inbook{UEK:2168323417,
author = "Czekaj Jan and Raganiewicz Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Instrumenty notowane na GPW w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "365-421",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
7
@article{UEK:2168330033,
author = "Oleksy Paweł and Zyguła Andrzej",
title = "The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland",
journal = "Central European Economic Journal",
number = "Vol. 3, iss. 50",
pages = "41-52",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168323427,
author = "Czekaj Jan and Raganiewicz Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "423-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
9
@article{UEK:2168323961,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "97-111",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168323403,
author = "Czekaj Jan and Raganiewicz Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "247-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
11
@misc{UEK:2168336837,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "152-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
12
@inbook{UEK:2168323407,
author = "Czekaj Jan and Raganiewicz Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "293-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
13
@article{UEK:2168328411,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 13, 4",
pages = "76-88",
year = "2017",
}
14
@inbook{UEK:2168323469,
author = "Czekaj Jan and Czekaj Karolina and Zyguła Andrzej",
title = "Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "587-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
15
@inbook{UEK:2168320583,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny",
pages = "39-49",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy",
year = "2017",
isbn = "978-83-65603-26-5",
}
16
@article{UEK:2168307833,
author = "Zyguła Andrzej and Oleksy Paweł",
title = "Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "405-416",
adress = "",
year = "2016",
}
17
@article{UEK:2168312541,
author = "Oleksy Paweł and Zyguła Andrzej",
title = "Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (98)",
pages = "15-21",
year = "2016",
}
18
@article{UEK:2168311307,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (79)",
pages = "159-169",
adress = "",
year = "2016",
}
19
@article{UEK:2168314183,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "14-21",
year = "2016",
}
20
@article{UEK:2168297397,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "229-239",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
21
@article{UEK:2168300577,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange",
journal = "Ekonomické Rozhľady",
number = "R. 44, 4",
pages = "439-451",
year = "2015",
}
22
@misc{UEK:2168302013,
author = "Czekaj Jan and Czupryna Marcin and Kubińska Elżbieta and Oleksy Paweł and Snarska Małgorzata and Zyguła Andrzej and Bolisęga Maciej and Kosidłowska Anna",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
23
@unpublished{UEK:2168302057,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1[51]-16[66]",
year = "2014",
}
24
@article{UEK:2168290939,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "133-149",
year = "2014",
}
25
@misc{UEK:2168291527,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "143",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
26
@inbook{UEK:2168293179,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "190-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
27
@article{UEK:2168273166,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "159-175",
year = "2013",
}
28
@unpublished{UEK:2168283039,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[63]-24[86]",
year = "2013",
}
29
@unpublished{UEK:2168290343,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "119-145",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168243782,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 7",
pages = "77-87",
year = "2011",
}
31
@article{UEK:2168221534,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "63-77",
year = "2011",
}
32
@article{UEK:2168222732,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "130-141",
adress = "",
year = "2011",
}
33
@inbook{UEK:2168260564,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies",
booktitle = "Financie a riziko",
pages = "452-461",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2011",
isbn = "978-80-225-3278-5",
}
34
@article{UEK:2168220864,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "248",
pages = "93-107",
adress = "",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2165767005,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "1068-1078",
adress = "",
year = "2010",
}
36
@inbook{UEK:2168225490,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim",
pages = "491-508",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7520-062-1",
}
37
@inbook{UEK:2162076838,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "191-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
38
@inbook{UEK:2166157532,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009",
booktitle = "Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010",
pages = "464-472",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2010",
isbn = "978-80-225-3089-7",
}
39
@article{UEK:52073,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/2",
pages = "121-132",
adress = "",
year = "2010",
}
40
@article{UEK:2166093705,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "227-237",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
41
@inbook{UEK:2164889022,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "88-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
42
@article{UEK:2166190789,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "35",
pages = "331-345",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
43
@article{UEK:50718,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "23-33",
adress = "",
year = "2009",
}
44
@book{UEK:2166329932,
author = "Szymanik Ewa and Zyguła Andrzej",
title = "Cykliczne wahania aktywności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-018-2",
}
45
@inbook{UEK:2166081604,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process",
booktitle = "Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009",
pages = "484-492",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2867-2",
}
46
@inbook{UEK:2168296014,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness",
booktitle = "Financie a riziko",
pages = "279-285",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
47
@inbook{UEK:2166093880,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw",
booktitle = "10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia",
pages = "133-143",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-330-3",
}
48
@inbook{UEK:51330,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "439-453",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
49
@article{UEK:50612,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "825-834",
adress = "",
year = "2009",
}
50
@article{UEK:2166093835,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "16",
pages = "591-601",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
51
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Rosiek Janusz and Włodarczyk Robert and Szymanik Ewa and Zyguła Andrzej",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
52
@article{UEK:2166085697,
author = "Rosiek Janusz and Zyguła Andrzej",
title = "Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "2 (13)",
pages = "211-223",
year = "2009",
}
53
@unpublished{UEK:2168219450,
author = "Rosiek Janusz and Szymanik Ewa and Zyguła Andrzej",
title = "Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "37-102",
year = "2008",
}
54
@inbook{UEK:2166158228,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "515-522",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
55
@article{UEK:50310,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "115-126",
year = "2008",
}
56
@article{UEK:50790,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 4",
pages = "119-131",
year = "2008",
}
57
@article{UEK:2165114902,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "655-663",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
58
@inbook{UEK:2166065997,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "98-105",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
59
@inbook{UEK:2166156795,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "87-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
60
@inbook{UEK:2165987938,
author = "Zyguła Andrzej and Włodarczyk Robert",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "341-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
61
@inbook{UEK:2166101628,
author = "Kopyciński Piotr and Wyciślak Sławomir and Zawicki Marcin and Zyguła Andrzej",
title = "Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów",
booktitle = "Aktywizacja zawodowa Romów",
pages = "45-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-89410-21-4",
}
62
@article{UEK:2168239790,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "163-172",
year = "2005",
}
63
@article{UEK:2168239772,
author = "Kowalski Aleksander and Zyguła Andrzej",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "61-71",
year = "2005",
}
64
@inbook{UEK:2168038466,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "507-525",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
65
@inbook{UEK:2168238460,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
booktitle = "Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004",
pages = "153-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2004",
isbn = "83-916937-1-6",
}
66
@article{UEK:2168220888,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "6",
pages = "175-190",
year = "2004",
}
67
@unpublished{UEK:2168221658,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
68
@article{UEK:2168245644,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "81-85",
year = "2003",
}
69
@article{UEK:2168223734,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "119-132",
year = "2003",
}
70
@inbook{UEK:2168293785,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "227-240",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
71
@article{UEK:2168238386,
author = "Zyguła Andrzej",
title = "Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "95-109",
year = "1999",
}