Publications of the selected author
1

Author:
Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Ownership Structures and Dividend Policy : Evidence from Listed Construction Companies in Poland
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6153-6162. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
The publication is financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within ― Regional Initiative of Excellence Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359796
chapter in conference materials
2

Author:
Małgorzata Snarska , Tomasz K. Wiśniewski , Andrzej Zyguła
Title:
Are Emerging Markets Efficient? Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020) , s. 687-717. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was funded by the Ministry of Science and Higher Educationgrant within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351202
article
3

Author:
Title:
Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
249 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-490
Nr:
2168354152
doctoral dissertation
4

Title:
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020
Physical description:
63 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Raport został opracowany na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości. Sygn. WIP PAB 8/2020.
Nr:
2168350194
report
5

Author:
Title:
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019
Physical description:
411 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 262)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7252-779-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168336521
monograph
6

Conference:
International Scientific Conference "Emerging Economies in Transition", Kraków, Polska, od 2019-05-27 do 2019-05-29
Title:
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland
Source:
Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019, s. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168335979
varia
7

Conference:
33-rd International Scientific and Practical Conferеnce in November 2018, Warna, Bułgaria, od 2018-11-30 do 2018-11-30
Title:
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios
Source:
Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2018 (2018) , s. 153-163. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Access mode:
Nr:
2168331289
article
8

Title:
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji projektu badawczego dofinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329673
article
9

Title:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 293-363 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323407
chapter in textbook
See main document
10

Title:
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323427
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland
Source:
e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017) , s. 76-88. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168328411
article
12

Author:
Jan Czekaj , Karolina Czekaj , Andrzej Zyguła
Title:
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323469
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017) , s. 351-360. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168323895
article
14

Author:
Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336837
varia
15

Title:
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland
Source:
Central European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017) , s. 41-52. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance and Law of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330033
article
16

Author:
Title:
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017) , s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This paper presents the results of a research project financed from funds allocated to the Faculty of Finance and Law of the Cracow University of Economics as a grant to support research potential
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168323961
article
17

Title:
Rynek kapitałowy
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 247-291 - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323403
chapter in textbook
See main document
18

Title:
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie
Source:
Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(III. Inwestycje)
ISBN:
978-83-01-19508-3
Nr:
2168323417
chapter in textbook
See main document
19

Title:
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness
Source:
Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017, s. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-65603-26-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320583
chapter in monograph
20

Author:
Title:
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016) , s. 159-169. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością - Bibliogr.
Research program:
Publikację sfinansowano ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168311307
article
21

Title:
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016) , s. 405-416. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307833
article
22

Title:
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 4 (98) (2016) , s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312541
article
23

Author:
Title:
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016) , s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168314183
article
24

Author:
Title:
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 1 (2015) , s. 229-239. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168297397
article
25

Author:
Title:
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov
Source:
Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015) , s. 439-451. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from resources allocated to the Faculty of Finance of Cracow University of Economics as part of the grant to maintain research capacity
Access mode:
Nr:
2168300577
article
26

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168302057
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Wstęp
Source:
Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ2014, s. 1-10
Signature:
NP-1460/Magazyn
Nr:
2168302013
preface / summary
See main document
28

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 143. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-62511-09-9
Nr:
2168291527
varia
29

Title:
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014) , s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168290939
article
30

Author:
Title:
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011
Source:
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 190-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-689-2
Access mode:
Nr:
2168293179
chapter in monograph
See main document
31

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013) , s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273166
article
32

Author:
Title:
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ2013, s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/Magazyn
Nr:
2168283039
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Author:
Title:
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego
Source:
Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ2013, s. 119-145 - Bibliogr.
Signature:
NP-1382/2/Magazyn
Nr:
2168290343
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011) , s. 130-141. - Tytuł numeru: Finanse publiczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222732
article
35

Title:
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011) , s. 93-107. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168220864
article
36

Title:
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). - z. nr 7 (2011) , s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168243782
article
37

Author:
Title:
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 875 (2011) , s. 63-77. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221534
article
38

Author:
Title:
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies
Source:
Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28 novembra 2011 = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011, s. 452-461. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3278-5
Nr:
2168260564
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010) , s. 121-132. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52073
article
40

Author:
Title:
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 88-106
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889022
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1068-1078. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165767005
article
42

Author:
Title:
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Warszawa: Difin, 2010, s. 191-201. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-170-5
Nr:
2162076838
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej
Source:
Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010, s. 491-508 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7520-062-1
Nr:
2168225490
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 35 (2010) , s. 331-345. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 635)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166190789
article
45

Author:
Conference:
12th International Scientific Conference on Finance and Risk, Vel'ký Meder, Słowacja, od 2010-11-29 do 2010-11-30
Title:
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009
Source:
Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010, s. 464-472. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3089-7
Nr:
2166157532
chapter in conference materials
46

Author:
Title:
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 25 (2010) , s. 227-237. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 586)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166093705
article
47

Author:
Title:
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process
Source:
Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 484-492. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2867-2
Nr:
2166081604
chapter in conference materials
48

Author:
Title:
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw
Source:
10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 133-143
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-330-3
Nr:
2166093880
chapter in monograph
49

Title:
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 439-453 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51330
chapter in monograph
See main document
50

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Title:
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness
Source:
Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 279-285 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296014
chapter in conference materials
51

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009
Physical description:
66, [1] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-018-2
Nr:
2166329932
book
53

Title:
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 825-834. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50612
article
54

Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Determinanty rozwoju gospodarczego: aspekty mikro i makroekonomiczne, Tarnów, Polska, od 2009-10-01 do 2009-10-02
Title:
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009) , s. 211-223. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2166085697
article
55

Title:
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009) , s. 23-33. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50718
article
56

Author:
Title:
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 16 (2009) , s. 591-601. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 533)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166093835
article
57

Title:
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 37-102
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219450
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008) , s. 119-131. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50790
article
59

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 98-105. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2166065997
chapter in conference materials
60

Author:
Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 515-522. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166158228
chapter in conference materials
61

Author:
Title:
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 655-663. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114902
article
62

Author:
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 115-126. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50310
article
63

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji
Source:
Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 87-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-096-1
Nr:
2166156795
chapter in monograph
64

Author:
Title:
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów
Source:
Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI] - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]
ISBN:
978-83-89410-21-4
Access mode:
Nr:
2166101628
chapter in monograph
See main document
65

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987938
chapter in conference materials
See main document
66

Author:
Title:
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental?
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 163-172. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168239790
article
67

Title:
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005) , s. 61-71. - Summ.
Nr:
2168239772
article
68

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 507-525. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168038466
chapter in conference materials
See main document
69

Author:
Title:
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004) , s. 175-190. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220888
article
70

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/250
Nr:
2168221658
doctoral dissertation
71

Author:
Title:
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?
Source:
Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004 - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004, s. 153-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-916937-1-6
Nr:
2168238460
chapter in conference materials
72

Author:
Title:
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć
Source:
Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003) , s. 81-85
Nr:
2168245644
article
73

Author:
Title:
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 119-132. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223734
article
74

Author:
Title:
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 227-240. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168293785
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999) , s. 95-109. - Summ.
Nr:
2168238386
article
1
Ownership Structures and Dividend Policy : Evidence from Listed Construction Companies in Poland / Andrzej ZYGUŁA // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 6153-6162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/ownership-structures-and-dividend-policy-evidence-from-listed-construction-companies-in-poland/Wstęp:
2
Are Emerging Markets Efficient? Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market / Małgorzata SNARSKA, Tomasz K. Wisniewski, Andrzej ZYGULA // European Research Studies Journal. - vol. 23, iss. 4 (2020), s. 687-717. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/1709/download. - ISSN 1108-2976
3
Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw / Bartosz Bednarz ; . - Kraków : , 2020. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Robert W. WŁODARCZYK ; Promotor pomocniczy: Andrzej ZYGUŁA. - Bibliogr.
4
Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego [Dokument elektroniczny] / Jan CZEKAJ, Maciej BOLISĘGA, Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA. - Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 2020. - 63 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
5
Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy = Dividend Payments and Shareholder Value / Andrzej ZYGUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - 411 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 262). - ISBN 978-83-7252-779-0
6
Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Marcin CZUPRYNA, Andrzej ZYGUŁA // W: Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of Cracow University of Economics, 2019. - S. 27-28. - Dostępne tylko streszczenie
7
Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost = Construction Entrepreneurship and Real Property. - R. 2018 (2018), s. 153-163. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.ceeol.com/search/viewpdf?id=735023Wstęp: . - ISSN 1313-2369
8
Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego = Institutional Investors and the Financialisation of Construction Companies in Poland : a Shareholder Value Approach / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 23-35. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132. - ISSN 1898-6447
9
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 293-363. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
10
Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 423-465. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
11
Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland / Andrzej ZYGUŁA // e-Finanse. - vol. 13, nr 4 (2017), s. 76-88. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
12
Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego / Jan CZEKAJ, Karolina Czekaj, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 587-599. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
13
The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice = Efekt sygnalizacji - zmiany w bieżącej polityce dywidendy a przyszłe wyniki spółek - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 2 (2017), s. 351-360. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynki kapitałowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/. - ISSN 2450-7741
14
Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 152-153. - Dostępne tylko streszczenia
15
The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Central European Economic Journal. - Vol. 3, iss. 50 (2017), s. 41-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.1515/ceej-2017-0016
16
Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice = Zmiany w poziomie bieżącej dywidendy i ich wpływ na przyszłe zyski spółki - teoria i praktyka / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 9 (969) (2017), s. 97-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032. - ISSN 1898-6447
17
Rynek kapitałowy / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 247-291. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
18
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie / Jan CZEKAJ, Janusz RAGANIEWICZ, Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki, instrumenty i instytucje finansowe / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Wyd. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - (III - Wydawnictwo Naukowe PWN. Inwestycje). - S. 365-421. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19508-3
19
Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki = State Innovation Policy as a Principle Determinant of the Polish Economy Innovativeness / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny / red. Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak. - Bydgoszcz: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, 2017. - S. 39-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65603-26-5
20
Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych = The Dividend Clientele Effect - Theory and Practice of Developed Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (79) (2016), s. 159-169. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy i zarządzanie wartością. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf. - ISSN 2450-7741
21
Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel = Dividend Policy of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange on the Example of the Trading Sector / Andrzej ZYGUŁA, Paweł OLEKSY // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 439 (2016), s. 405-416. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf. - ISSN 1899-3192
22
Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market = Finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce na przykładzie spółek deweloperskich / Paweł OLEKSY, Andrzej ZYGUŁA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (98) (2016), s. 15-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
23
Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych = The Firm Life Cycle and a Dividend : Theory and Practice of Capital Markets / Andrzej ZYGUŁA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 12 (2016), s. 14-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
24
Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje = The Dividend Policy of Companies With Majority of Foreign Capital - Trends / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 1 (2015), s. 229-239. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf. - ISSN 1733-2842
25
Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange = Model výplaty dividend v spoločnostiach s majoritným podielom zahraničného kapitálu - na príklade Varšavskej burzy cenných papierov / Andrzej ZYGULA // Ekonomické Rozhľady = Economic Review. - R. 44, nr 4 (2015), s. 439-451. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf. - ISSN 0323-262X
26
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1[51]-16[66]. - Streszcz. - Bibliogr.
27
Wstęp / Jan CZEKAJ, Marcin CZUPRYNA, Elżbieta KUBIŃSKA, Paweł OLEKSY, Małgorzata SNARSKA, Andrzej ZYGUŁA, Maciej BOLISĘGA, Anna KOSIDŁOWSKA // W: Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych / kier. Jan CZEKAJ. - (2014), s. 1-10
28
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 143. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-62511-09-9
29
The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011 = Wpływ światowego kryzysu finansowego na efektywność polskiego sektora bankowego w latach 2004-2011 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 10 (2014), s. 133-149. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf. - ISSN 1734-5391
30
Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011 / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce / red. Jan CZEKAJ, Ewa MIKLASZEWSKA i Wanda SUŁKOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 190-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-689-2. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804
31
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego = Estimating the Cost of Equity - The Example of the Polish Banking Sector / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 913 (2013), s. 159-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590. - ISSN 1898-6447
32
Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej / kierownik tematu: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 1[63]-24[86]. - Streszcz. - Bibliogr.
33
Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego / Andrzej ZYGUŁA // W: Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2 / kier.: Jan CZEKAJ. - (2013), s. 119-145. - Bibliogr.
34
Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych = factors Determining the Effectiveness of the Open Pension Funds / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 167 (2011), s. 130-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
35
Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza = Some Aspects of the Labour Markets' Competitiveness in the EU Countries - Comparative Analysis / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 248 (2011), s. 93-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki a bezrobocie. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/580. - ISSN 0208-6018
36
Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008 = The Analysis Sources Structure of the Financial the Companies in Poland in 2005-2008 / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI). - z. nr 7 (2011), s. 77-87. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf. - ISSN 1734-5391
37
Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski = Financial Integration of the Euro Area - a Proposal for Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 875 (2011), s. 63-77. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971. - ISSN 1898-6447
38
Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies / Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28 novembra 2011 = Finance and Risk : Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Bratislava 28th November 2011. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2011. - S. 452-461. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3278-5
39
Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009 = The Impact of the Financial Crisis on the Investment Fund Market in Poland in Years 2008-2009 / Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/2 (2010), s. 121-132. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Dylematy kreowania wartości przedsiębiorstw w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
40
Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność / Andrzej Zyguła // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 88-106. - ISBN 978-83-7526-716-7
41
Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie = Crisis and Financial Efficiency of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange / Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 1068-1078. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
42
Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć = Due Diligence as a Source of Key Information in Merger and Acquisition Transactions / Andrzej ZYGUŁA // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki / red. naukowa Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 191-201. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-170-5
43
Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // W: Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim / red. nauk.: Leszek Jasiński, Stanisław Sudoł. - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2010. - S. 491-508. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7520-062-1
44
Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji = Today's Corporate Raiding or Hostile Takeovers in Russia / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 635). - nr 35 (2010), s. 331-345. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
45
Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009 / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010. - S. 464-472. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3089-7
46
Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych = Stock Exchange and Leveraged Buy out Transactions / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 586). - nr 25 (2010), s. 227-237. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
47
Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009 = Proceedings of the 11th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 484-492. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2867-2
48
Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw / Andrzej ZYGUŁA // W: 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia / red. Filip Chybalski, Iwona Staniec. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 133-143. - ISBN 978-83-7283-330-3
49
Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 439-453. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
50
Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 279-285. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
51
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
52
Cykliczne wahania aktywności gospodarczej / Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - 66, [1] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-018-2
53
Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych = The Impact of the Ownership Forms on the Commercial Banks' Efficiency / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 825-834. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
54
Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy = Company Insolvency in Poland - Tendencies and Prospects / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. i red. t. Leszek KOZIOŁ]. - t. 13, nr 2, cz. 2 (2009), s. 211-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju gospodarczego : aspekty mikro- i makroekonomiczne. T. 2, Zarządzanie rozwojem organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/490/459. - ISSN 1506-2635
55
Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce = Financial Crisis and Company Bankruptcy - Tendencies in the World and in Poland / Janusz ROSIEK, Andrzej ZYGUŁA // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 3/2 (2009), s. 23-33. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
56
Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka = Kruk Versus Vistula & Wolczanka-Theory and Practice of the Hostile Takeovers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 533). - nr 16 (2009), s. 591-601. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
57
Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa / Janusz ROSIEK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 37-102
58
Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego = Labour Costs as the Barrier of the Economic Development / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 4 (2008), s. 119-131. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
59
Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność = Impact of the Privatisation's Forms and Enterprise's Origin on the Company's Efficiency / Aleksander Kowalski, Andrzej ZYGUŁA // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 98-105. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
60
Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives / Andrzej ZYGUŁA // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 515-522. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
61
Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie = NewConnect Market - the Public Listed Companies' Takeovers Tactics / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 655-663. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
62
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia = The Market for Corporate Control in Poland in Light of World Trends : the Takeover Probability Hypothesis / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 115-126. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776. - ISSN 1898-6447
63
Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji / Andrzej ZYGUŁA // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / red. Marian Noga, Magdalena K. Stawicka. - Warszawa: CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 87-97. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-096-1
64
Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów / Piotr KOPYCIŃSKI, Sławomir Wyciślak, Marcin ZAWICKI, Andrzej ZYGUŁA // W: Aktywizacja zawodowa Romów / [red. Marcin ZAWICKI]. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 45-75. - [odczyt: 14.03.2011]. - ISBN 978-83-89410-21-4. - Pełny tekst: http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Az_Romow.pdf
65
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu / Andrzej ZYGUŁA, Robert WŁODARCZYK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 341-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
66
Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? = The Polish Model of Market for Corporate Control - Anglo-Saxon or Continental? / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 163-172. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1734-5391
67
Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce = Mergers and Take-overs in the Privatization Process of State Enterprises in Poland / Aleksander KOWALSKI, Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. - z. nr 3 (2005), s. 61-71. - Summ. - ISSN 1734-5391
68
Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym = Perspectives of Using of the Transaction of the Leveraged Buyout on the Polish Capital Market / Andrzej ZYGUŁA // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 507-525. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
69
Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami = A Hostile Takeovers of Companies - the Defense Tactics Against Unwelcome Offers / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 6 (2004), s. 175-190. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/428/399. - ISSN 1506-2635
70
Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce / Andrzej ZYGUŁA ; Promotor: Jan CZEKAJ. - Kraków, 2004. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny? / Andrzej ZYGUŁA // W: Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004. - Kraków: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, 2004. - S. 153-165. - Bibliogr. - ISBN 83-916937-1-6
72
Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć / Andrzej ZYGUŁA // Nasz Rynek Kapitałowy. - nr 4 (2003), s. 81-85. - ISSN 1508-9711
73
Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa = Mergers, Acquisitions and Corporate Growth Strategies / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 119-132. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16228. - ISSN 0208-7944
74
Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r. = The Mergers as Means of Adjustment of the Market Entities to New Market Challenges : Example of the Banking Sector Consolidation in 1998 / Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 227-240. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
75
Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce = A Review of the Sources of Financing of Ventures Favouring Development in Poland / Andrzej ZYGUŁA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 537 (1999), s. 95-109. - Summ. - ISSN 0208-7944
1
Zyguła A., (2021), Ownership Structures and Dividend Policy : Evidence from Listed Construction Companies in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6153-6162.
2
Snarska M., Wiśniewski T., Zyguła A., (2020), Are Emerging Markets Efficient? Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market, "European Research Studies Journal", vol. 23, iss. 4, s. 687-717; https://www.ersj.eu/journal/1709/download
3
Bednarz B., (2020), Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 249 k.
4
Czekaj J., Bolisęga M., Oleksy P., Zyguła A., (2020), Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego, [Dokument elektroniczny], Warszawa : Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, 63 s.
5
Zyguła A., (2019), Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 262), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 411 s.
6
Oleksy P., Czupryna M., Zyguła A., (2019), Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland. [W:] Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of Cracow University of Economics, s. 27-28.
7
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios, "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost", R. 2018, s. 153-163.
8
Oleksy P., Zyguła A., (2018), Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 23-35; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132
9
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 293-363.
10
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 423-465.
11
Zyguła A., (2017), Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland, "e-Finanse", vol. 13, nr 4, s. 76-88; http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967
12
Czekaj J., Czekaj K., Zyguła A., (2017), Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 587-599.
13
Zyguła A., (2017), The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 2, s. 351-360; https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/
14
Zyguła A., (2017), Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 152-153.
15
Oleksy P., Zyguła A., (2017), The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland, "Central European Economic Journal", Vol. 3, iss. 50, s. 41-52; https://sciendo.com/article/10.1515/ceej-2017-0016
16
Zyguła A., (2017), Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 9 (969), s. 97-111; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032
17
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Rynek kapitałowy. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 247-291.
18
Czekaj J., Raganiewicz J., Zyguła A., (2017), Instrumenty notowane na GPW w Warszawie. [W:] Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 365-421.
19
Rosiek J., Zyguła A., (2017), Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki. [W:] Gotowska M., Antoszak P. (red.), Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny, Bydgoszcz : Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, s. 39-49.
20
Zyguła A., (2016), Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (79), s. 159-169; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf
21
Zyguła A., Oleksy P., (2016), Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 439, s. 405-416; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf
22
Oleksy P., Zyguła A., (2016), Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market, "Świat Nieruchomości", nr 4 (98), s. 15-21.
23
Zyguła A., (2016), Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 12, s. 14-21.
24
Zyguła A., (2015), Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 1, s. 229-239; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf
25
Zyguła A., (2015), Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange, "Ekonomické Rozhľady", R. 44, nr 4, s. 439-451; https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf
26
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1[51]-16[66].
27
Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E., Oleksy P., Snarska M., Zyguła A., Bolisęga M., Kosidłowska A., (2014), Wstęp. [W:] Czekaj J. (red.), Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych, s. 1-10.
28
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 143.
29
Kowalski A., Zyguła A., (2014), The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 10, s. 133-149; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf
30
Zyguła A., (2014), Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011. [W:] Czekaj J., Miklaszewska E., Sułkowska W. (red.), Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 190-205.
31
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 913, s. 159-175; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590
32
Zyguła A., (2013), Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej, s. 1[63]-24[86].
33
Zyguła A., (2013), Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2, s. 119-145.
34
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 167, s. 130-141.
35
Rosiek J., Zyguła A., (2011), Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 248, s. 93-107; http://hdl.handle.net/11089/580
36
Kowalski A., Zyguła A., (2011), Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI)", z. nr 7, s. 77-87; https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf
37
Zyguła A., (2011), Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 875, s. 63-77; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971
38
Zyguła A., (2011), Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. novembra 2011, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 452-461.
39
Zyguła A., (2010), Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/2, s. 121-132.
40
Zyguła A., (2010), Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 88-106.
41
Zyguła A., (2010), Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 1068-1078.
42
Zyguła A., (2010), Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Warszawa : Difin, s. 191-201.
43
Rosiek J., Zyguła A., (2010), Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej. [W:] Jasiński L., Sudoł S. (red.), Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim, Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej, s. 491-508.
44
Zyguła A., (2010), Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 35, s. 331-345.
45
Zyguła A., (2010), Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009. [W:] Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 464-472.
46
Zyguła A., (2010), Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 25, s. 227-237.
47
Zyguła A., (2009), Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process. [W:] Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 484-492.
48
Zyguła A., (2009), Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw. [W:] Chybalski F., Staniec I. (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 133-143.
49
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD. [W:] Lis S. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 4), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 439-453.
50
Kowalski A., Zyguła A., (2009), Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 279-285.
51
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
52
Szymanik E., Zyguła A., (2009), Cykliczne wahania aktywności gospodarczej, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 66, [1] s.
53
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 825-834.
54
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 13, nr 2, cz. 2, s. 211-223; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/490/459
55
Rosiek J., Zyguła A., (2009), Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 3/2, s. 23-33.
56
Zyguła A., (2009), Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 16, s. 591-601.
57
Rosiek J., Szymanik E., Zyguła A., (2008), Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 37-102.
58
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 4, s. 119-131.
59
Kowalski A., Zyguła A., (2008), Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 2, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 98-105.
60
Zyguła A., (2008), Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 515-522.
61
Zyguła A., (2008), Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 655-663.
62
Zyguła A., (2008), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 115-126; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776
63
Zyguła A., (2008), Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji. [W:] Noga M., Stawicka (red.), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, Warszawa : CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe, s. 87-97.
64
Kopyciński P., Wyciślak S., Zawicki M., Zyguła A., (2007), Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów. [W:] Zawicki M. (red.), Aktywizacja zawodowa Romów, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 45-75.
65
Zyguła A., Włodarczyk R., (2007), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 341-350.
66
Zyguła A., (2005), Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 163-172.
67
Kowalski A., Zyguła A., (2005), Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie", z. nr 3, s. 61-71.
68
Zyguła A., (2004), Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 507-525.
69
Zyguła A., (2004), Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 6, s. 175-190; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/428/399
70
Zyguła A., (2004), Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce, Prom. Czekaj J., Kraków : , 202 k.
71
Zyguła A., (2004), Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?. [W:] Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004, Kraków : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, s. 153-165.
72
Zyguła A., (2003), Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4, s. 81-85.
73
Zyguła A., (2003), Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 119-132; https://bazekon.uek.krakow.pl/16228
74
Zyguła A., (2001), Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 227-240.
75
Zyguła A., (1999), Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 537, s. 95-109.
1
@inbook{UEK:2168359796,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Ownership Structures and Dividend Policy : Evidence from Listed Construction Companies in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "6153-6162",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
2
@article{UEK:2168351202,
author = "Małgorzata Snarska and Tomasz K. Wiśniewski and Andrzej Zyguła",
title = "Are Emerging Markets Efficient? Evidence from Informational Content of Dividend Changes in Polish Stock Market",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 23, iss. 4",
pages = "687-717",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/1709},
url = {https://www.ersj.eu/journal/1709/download},
}
3
@unpublished{UEK:2168354152,
author = "Bartosz Bednarz",
title = "Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
4
@misc{UEK:2168350194,
author = "Jan Czekaj and Maciej Bolisęga and Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Poziom instytucjonalnego rozwoju polskiego rynku finansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Warszawski Instytut Bankowości",
year = "2020",
}
5
@book{UEK:2168336521,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wypłaty dywidend a wartość dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-779-0",
}
6
@misc{UEK:2168335979,
author = "Paweł Oleksy and Marcin Czupryna and Andrzej Zyguła",
title = "Financialization and Corporate Investments in Transition Economy : Evidence from Listed Companies in Poland",
booktitle = "Emerging Economies in Transition : International Scientific Conference : Book of Abstracts",
pages = "27-28",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
7
@article{UEK:2168331289,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Institutional Investors in Ownership Structure of Construction and Real Estate Development Companies in Poland : the Impact on Financialisation Ratios",
journal = "Stroitelno predpriemačestvo i nedvižima sobstvenost",
number = "R. 2018",
pages = "153-163",
year = "2018",
url = {},
}
8
@article{UEK:2168329673,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Inwestorzy instytucjonalni a finansyzacja przedsiębiorstw niefinansowych : analiza wartości dla akcjonariuszy spółek sektora budowlanego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "23-35",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0302},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1454/1132},
}
9
@inbook{UEK:2168323407,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "293-363",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
10
@inbook{UEK:2168323427,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe instytucje obrotu instrumentami finansowymi",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "423-465",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
11
@article{UEK:2168328411,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Impact of Foreign Ownership on Dividend Policy in Poland",
journal = "e-Finanse",
number = "vol. 13, 4",
pages = "76-88",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/fiqf-2016-0037},
url = {http://e-finanse.com/archives/?page=wpabstracts&tab=attachments&task=download&type=attachment&id=967},
}
12
@inbook{UEK:2168323469,
author = "Jan Czekaj and Karolina Czekaj and Andrzej Zyguła",
title = "Pozostałe firmy pośrednictwa finansowego",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "587-599",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
13
@article{UEK:2168323895,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "The Signalling Effect - Changes in the Current Dividend Policy and the Future Results of the Companies - Theory and Practice",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 2",
pages = "351-360",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/2-28},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/pl/issue/733/article/4039/},
}
14
@misc{UEK:2168336837,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Changes in a Current Dividend Level and Their Impact on the Company Future Profits - Theory and Practice",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "152-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
15
@article{UEK:2168330033,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "The Effect of Ownership Structure on Dividend Policy and Shareholder Value : a Financialisation Perspective on Construction Companies in Poland",
journal = "Central European Economic Journal",
number = "Vol. 3, iss. 50",
pages = "41-52",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/ceej-2017-0016},
url = {https://sciendo.com/article/10.1515/ceej-2017-0016},
}
16
@article{UEK:2168323961,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Changes in a Company's Current Dividend Level and Their Impact on Future Profits - Theory and Practice",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "9 (969)",
pages = "97-111",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0969.0907},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1437/1032},
}
17
@inbook{UEK:2168323403,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kapitałowy",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "247-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
18
@inbook{UEK:2168323417,
author = "Jan Czekaj and Janusz Raganiewicz and Andrzej Zyguła",
title = "Instrumenty notowane na GPW w Warszawie",
booktitle = "Rynki, instrumenty i instytucje finansowe",
pages = "365-421",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-19508-3",
}
19
@inbook{UEK:2168320583,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Polityka innowacyjna państwa jako zasadnicza determinanta innowacyjności polskiej gospodarki",
booktitle = "Gospodarka i społeczeństwo wobec wyzwań przyszłości : aspekt makroekonomiczny",
pages = "39-49",
adress = "Bydgoszcz",
publisher = "Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy",
year = "2017",
isbn = "978-83-65603-26-5",
}
20
@article{UEK:2168311307,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Efekt klienteli dywidendowej - teoria i praktyka rozwiniętych rynków kapitałowych",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (79)",
pages = "159-169",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.79-12},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/79-2016/FRFU-79-159.pdf},
}
21
@article{UEK:2168307833,
author = "Andrzej Zyguła and Paweł Oleksy",
title = "Polityka dywidendowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie sektora handel",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "439",
pages = "405-416",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2016.439.35},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/34085/Zygula_Polityka_Dywidendowa_Spolek_Notowanych_Na_Gieldzie_2016.pdf},
}
22
@article{UEK:2168312541,
author = "Paweł Oleksy and Andrzej Zyguła",
title = "Financialisation of Non-financial Corporates: Evidence from the Polish Real Estate Development Market",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (98)",
pages = "15-21",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.98.02},
url = {},
}
23
@article{UEK:2168314183,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Cykl życia przedsiębiorstwa a dywidenda : teoria i praktyka rynków kapitałowych",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "12",
pages = "14-21",
year = "2016",
}
24
@article{UEK:2168297397,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Polityka dywidendowa spółek z większościowym udziałem kapitału zagranicznego - tendencje",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 1",
pages = "229-239",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-20},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-229.pdf},
issn = "1640-6818",
}
25
@article{UEK:2168300577,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Dividend Payout Models in Companies with Majority of Foreign Capital : on the Example of the Warsaw Stock Exchange",
journal = "Ekonomické Rozhľady",
number = "R. 44, 4",
pages = "439-451",
year = "2015",
url = {https://www.euba.sk/veda-a-vyskum/utvary-riadene-prorektorkou-pre-vedu-a-doktorandske-studium/ekonomicke-rozhlady/preview-file/er4_2015_zygula_fulltext-21630.pdf},
}
26
@unpublished{UEK:2168302057,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1[51]-16[66]",
year = "2014",
}
27
@misc{UEK:2168302013,
author = "Jan Czekaj and Marcin Czupryna and Elżbieta Kubińska and Paweł Oleksy and Małgorzata Snarska and Andrzej Zyguła and Maciej Bolisęga and Anna Kosidłowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Mikro i makroekonomiczne uwarunkowania rynków finansowych",
pages = "1-10",
year = "2014",
}
28
@misc{UEK:2168291527,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego : Konferencja Katedr Finansów 2014, Krynica Zdrój, 22-24 września 2014 r. : streszczenia artykułów",
pages = "143",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-09-9",
}
29
@article{UEK:2168290939,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "The Influence of the World Financial Crisis on the Polish Banking Sector Effectiveness between 2004 and 2011",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 10",
pages = "133-149",
year = "2014",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-WSEI-nr-10.pdf},
}
30
@inbook{UEK:2168293179,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Bogactwo akcjonariuszy a dywidenda na przykładzie spółek sektora budowlanego w latach 2001-2011",
booktitle = "Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce",
pages = "190-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1000314804 },
isbn = "978-83-7252-689-2",
}
31
@article{UEK:2168273166,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "913",
pages = "159-175",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/765/590},
}
32
@unpublished{UEK:2168283039,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Szacowanie kosztu kapitału własnego na przykładzie polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej",
pages = "1[63]-24[86]",
year = "2013",
}
33
@unpublished{UEK:2168290343,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ kryzysu gospodarczego na rynki wschodzące na przykładzie analizy efektywności finansowej polskiego sektora bankowego",
booktitle = "Rynki wschodzące a nowe tendencje w gospodarce globalnej. Część 2",
pages = "119-145",
year = "2013",
}
34
@article{UEK:2168222732,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "167",
pages = "130-141",
adress = "",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168220864,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Wybrane aspekty konkurencyjności rynków pracy w krajach UE - analiza porównawcza",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "248",
pages = "93-107",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://hdl.handle.net/11089/580},
}
36
@article{UEK:2168243782,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Analiza struktury źródeł finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2008",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie (WSEI)",
number = "z. 7",
pages = "77-87",
year = "2011",
url = {https://www.wsei.edu.pl/pliki/ZN-nr-7-2011.pdf},
}
37
@article{UEK:2168221534,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Integracja finansowa strefy euro - wnioski dla Polski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "875",
pages = "63-77",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190971},
}
38
@inbook{UEK:2168260564,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Shareholders' Wealth and Dividend on the Example of the Banking Sector Companies",
booktitle = "Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28 novembra 2011",
pages = "452-461",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2011",
isbn = "978-80-225-3278-5",
}
39
@article{UEK:52073,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ kryzysu finansowego na rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce - lata 2008-2009",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/2",
pages = "121-132",
adress = "",
year = "2010",
}
40
@inbook{UEK:2164889022,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Zmiany strukturalne polskiego sektora bankowego a jego efektywność",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "88-106",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
41
@article{UEK:2165767005,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Kryzys a efektywność finansowa spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "1068-1078",
adress = "",
year = "2010",
}
42
@inbook{UEK:2162076838,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Due diligence jako źródło kluczowych informacji w transkacjach fuzji i przejęć",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki",
pages = "191-201",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-170-5",
}
43
@inbook{UEK:2168225490,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Polityka wspierania innowacji a wzrost gospodarczy krajów i regionów Unii Europejskiej",
booktitle = "Polskie przedsiębiorstwa na rynku europejskim",
pages = "491-508",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej",
year = "2010",
isbn = "978-83-7520-062-1",
}
44
@article{UEK:2166190789,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Współczesne najazdy korporacyjne czyli wrogie przejęcia w Rosji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "35",
pages = "331-345",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
45
@inbook{UEK:2166157532,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Impact of Dividends on the Value of a Company in Polish Conditions in 2007-2009",
booktitle = "Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010",
pages = "464-472",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2010",
isbn = "978-80-225-3089-7",
}
46
@article{UEK:2166093705,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Giełda papierów wartościowych a transakcje wykupów wspomaganych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "25",
pages = "227-237",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
47
@inbook{UEK:2166081604,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Consolidation of the Banking Sector in Poland and Risks Arising from This Process",
booktitle = "Zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Bratislava 30. november 2009",
pages = "484-492",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2867-2",
}
48
@inbook{UEK:2166093880,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Otwarte fundusze emerytalne i ich rola na rynku kontroli przedsiębiorstw",
booktitle = "10 lat reformy emerytalnej w Polsce : efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia",
pages = "133-143",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-330-3",
}
49
@inbook{UEK:51330,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Klin podatkowy a poziom bezrobocia w Polsce na tle krajów OECD",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych",
pages = "439-453",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-444-7",
}
50
@inbook{UEK:2168296014,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Influence of the Origin of Listed Greenfield Investments on their Effectiveness",
booktitle = "Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008",
pages = "279-285",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
51
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Janusz Rosiek and Robert Włodarczyk and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
52
@book{UEK:2166329932,
author = "Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Cykliczne wahania aktywności gospodarczej",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM; Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2009",
isbn = "978-83-7571-018-2",
}
53
@article{UEK:50612,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ formy własności na efektywność banków komercyjnych",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "825-834",
adress = "",
year = "2009",
}
54
@article{UEK:2166085697,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Upadłości przedsiębiorstw w Polsce : tendencje i perspektywy",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 13, 2, cz. 2",
pages = "211-223",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.211223},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/490/459},
}
55
@article{UEK:50718,
author = "Janusz Rosiek and Andrzej Zyguła",
title = "Kryzys finansowy a upadłość przedsiębiorstw - tendencje na świecie i w Polsce",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "3/2",
pages = "23-33",
adress = "",
year = "2009",
}
56
@article{UEK:2166093835,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Teoria i praktyka wrogich przejęć, czyli Vistula & Wólczanka przejmuje Kruka",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "16",
pages = "591-601",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
57
@unpublished{UEK:2168219450,
author = "Janusz Rosiek and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Efektywność a społeczna gospodarka rynkowa",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "37-102",
year = "2008",
}
58
@article{UEK:50790,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Pozapłacowe koszty pracy jako bariera rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 4",
pages = "119-131",
year = "2008",
}
59
@inbook{UEK:2166065997,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Wpływ form prywatyzacji oraz rodowodu przedsiębiorstw na ich effektywność",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 2",
pages = "98-105",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
60
@inbook{UEK:2166158228,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Mergers and Acquisitions in Poland in the Context of Central and Eastern Europe between 2002 and 2006 : Trends and Perspectives",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "515-522",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
61
@article{UEK:2165114902,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Rynek NewConnect - sposoby przejmowania spółek notowanych publicznie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "655-663",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
62
@article{UEK:50310,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : hipoteza prawdopodobieństwa przejęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "115-126",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625776},
}
63
@inbook{UEK:2166156795,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia jako metoda ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw : motywy i bariery transakcji",
booktitle = "Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej",
pages = "87-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe",
year = "2008",
isbn = "978-83-7556-096-1",
}
64
@inbook{UEK:2166101628,
author = "Piotr Kopyciński and Sławomir Wyciślak and Marcin Zawicki and Andrzej Zyguła",
title = "Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów",
booktitle = "Aktywizacja zawodowa Romów",
pages = "45-75",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
url = {http://www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/kx_Az_Romow.pdf},
isbn = "978-83-89410-21-4",
}
65
@inbook{UEK:2165987938,
author = "Andrzej Zyguła and Robert Włodarczyk",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "341-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
66
@article{UEK:2168239790,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Model polskiego rynku kontroli przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "163-172",
year = "2005",
}
67
@article{UEK:2168239772,
author = "Aleksander Kowalski and Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie",
number = "z. 3",
pages = "61-71",
year = "2005",
}
68
@inbook{UEK:2168038466,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Perspektywy wykorzystania transakcji wykupu wspomaganego na polskim rynku kapitałowym",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "507-525",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
69
@article{UEK:2168220888,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Wrogie przejęcia przedsiębiorstw - taktyki obrony przed niepożądanymi ofertami",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "6",
pages = "175-190",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.06.175190},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/428/399},
}
70
@unpublished{UEK:2168221658,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
71
@inbook{UEK:2168238460,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Model polskiego rynku przedsiębiorstw - anglosaski czy kontynentalny?",
booktitle = "Czynniki determinujące konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie integracji europejskiej : materiały z Konferencji Młodych Pracowników Nauki, Kraków, 9 listopada 2004",
pages = "153-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki",
year = "2004",
isbn = "83-916937-1-6",
}
72
@article{UEK:2168245644,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Charakterystyka polskich spółek giełdowych podlegających procesom fuzji i przejęć",
journal = "Nasz Rynek Kapitałowy",
number = "4",
pages = "81-85",
year = "2003",
}
73
@article{UEK:2168223734,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje i przejęcia a strategia wzrostu przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "119-132",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16228},
}
74
@inbook{UEK:2168293785,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Fuzje jako sposób dostosowania podmiotów gospodarczych do nowych wyzwań rynkowych - na przykładzie konsolidacji sektora bankowego w 1998 r.",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "227-240",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
75
@article{UEK:2168238386,
author = "Andrzej Zyguła",
title = "Przegląd źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "537",
pages = "95-109",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID