Publications of the selected author
1

Title:
Sustainable Urban Development and Office Location
Source:
Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (56) (2021) , s. 67-82. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research has been founded from Statutory Research funds for 2018 for the Department of Real Estate Economics and Investment Process, Cracow University of Economics.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360228
article
2

Title:
Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants : an Analytic Hierarchy Process Study
Source:
Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3, art. no. 52 (2019) , s. 1-15. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022 (Project no.: 021/RID/2018/19); and by the Faculty of Economics and International Relations of Cracow University of Economics in frames of a grant awarded to maintain its research potential.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168337251
article
3

Conference:
First EAI International Summit, Smart City 360°, Bratysława-Toronto, Słowacja-Kanada, od 2015-10-13 do 2015-10-16
Title:
Using the Means-Ends Approach to Understand the Value of Sustainability on the Property Market
Source:
Smart City 360° / eds. Alberto Leon-Garcia, Radim Lenort, David Holman, David Staš, Veronika Krutilova, Pavel Wicher, Dagmar Cagáňová, Daniela Špirková, Julius Golej, Kim Nguyen - Cham: Springer, 2016, s. 738-749. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering ; 166)
ISBN:
978-3-319-33680-0 ; 978-3-319-33681-7
Nr:
2168307309
chapter in conference materials
4

Conference:
11th Congress Virtual City and Territory: Back to the Sense of the City, Kraków, Polska, od 2016-07-06 do 2016-07-08
Title:
Urban Planning in Cracow and Location of Sustainable Office Buildings
Source:
Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book = Volver al sentido de la ciudad : 11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 11 CTV, Año 2016, Julio, Cracovia : libro de ponencias / eds. Rolando Biere Arenas, Mateusz Gyurkovich - Barcelona: Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), 2016, s. 1245-1259. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-84-8157-660-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168308443
chapter in conference materials
5

Title:
Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej = The Concept of the Model for the Selection of Sustainable Office Building Location
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 1 (95) (2016) , s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168306961
article
6

Title:
Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing'u = Sustainable Housing Communities in the Cohousing Formula
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 2 (92) (2015) , s. 13-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295443
article
7

Title:
International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal2015. - nr 4 (94), s. 75
Access mode:
Nr:
2168302605
varia
8

Title:
Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD = Diffusion of Ecological Innovations in Construction : Commercial Real Estate Market in OECD Countries
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014) , s. 153-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297183
article
9

Title:
Cohousing - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi przez użytkowników
Source:
Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2014, s. 84-117 - Bibliogr.
Signature:
NP-1471/Magazyn
Nr:
2168303543
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Edyta Izabela Głuszek , Małgorzata Zięba
Title:
Property Accounting in Commercial Property Management = Rozliczenia finansowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal. - nr 90 (4) (2014) , s. 83-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168290265
article
11

Title:
Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector : (ITCRES 2013): International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology, Innovations and Education (Bratislawa, Słowacja, 9-10 maja 2013 roku)
Source:
Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal2013. - nr 85, s. 66-67
Nr:
2168270370
varia
12

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone = Economic Conditions for Investment in Sustainable Buildings
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013) , s. 13-27. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168265258
article
13

Title:
Demand for Sustainable Office Space in Poland : the Results from a Conjoint Experiment in Krakow
Source:
Property Management. - vol. 31, nr 5 (2013) , s. 404-419. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The authors would like to acknowledge the financial support of Polish National Science Centre. This paper has been written on the basis of research financed from the National Science Center grant (nr 2089/B/H03/2010/39).
Nr:
2168266328
article
14

Title:
Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2013
Physical description:
242 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17182-7
Nr:
2168253830
monograph
15

Title:
Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym
Source:
Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA2013, s. 48-66 - Bibliogr.
Signature:
NP-1366/Magazyn
Nr:
2168286789
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Rozwój budownictwa ekologicznego z perspektywy organizacji gospodarczych w globalnej gospodarce = Sustainable Buildings in Global Economy : Organisational Perspective
Source:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248388
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych
Source:
Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA2012, s. 62-150
Signature:
NP-1239/Magazyn
Nr:
2168306667
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Conference:
19th Annual European Real Estate Conference, Edinburgh, Wielka Brytania, od 2012-06-13 do 2012-06-16
Title:
Barriers and Drivers for Sustainable Property Investment in Poland [dokument elektroniczny]
Source:
19th Annual European Real Estate Society Conference - Edinburgh: b.w., 2012. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168354146
varia
19

Title:
The Supply of Sustainable Office Space in Poland = Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 4(82) (2012) , s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168263826
article
20

Title:
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach
Source:
Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA2012, s. 111-197
Signature:
NP-1403/Magazyn
Nr:
2168306669
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
XXVII Konferencja American Real Estate Society : Seattle, 12-16 kwietnia 2011
Source:
Świat Nieruchomości2011. - nr 76, s. 76-77
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219932
varia
22

Title:
Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast = Social Aspects of Urban Regeneration of Disadvantageous Urban Districts
Source:
Świat Nieruchomości. - nr 77 (2011) , s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222802
article
23

Title:
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi
Source:
Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA2010, s. 93-126
Signature:
NP-754/Magazyn
Nr:
2168306485
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej
Promotor:
Sułek Włodzimierz
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
217 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-159
Nr:
51676
doctoral dissertation
25

Title:
Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Sources of Risk in Commercial Real Estate Management
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 760 (2008) , s. 131-144. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50131
article
26

Title:
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-371-6
Nr:
51891
monograph
27

Title:
Evaluation of Urban Regeneration Programs : German Experience
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
301 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-69
Nr:
51687
doctoral dissertation
28

Title:
Identyfikacja i ograniczanie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Identification and Reducing the Risk in Commercial Real Estate Management
Source:
Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek] - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006, s. 246-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; vol. 14, nr 1)
ISBN:
978-83-920837-2-6
Access mode:
Nr:
2168232502
chapter in monograph
29

Title:
Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu = The Revitalisation Process and Revaluation of Urban Districts - Problem Outline
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006) , s. 179-193. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52928
article
30

Conference:
6. medzinárodné vedecké sympózium: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratysława, Słowacja, od 2005-09-22 do 2005-09-23
Title:
Sustainability in Urban Regeneration : German Integrated Programme "Soziale Stadt"
Source:
Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005, s. 267-271. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-227-2276-6
Nr:
2168266330
chapter in conference materials
31

Title:
Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001 = Changes in the Management of Employer-Provided Housing Stock, 1991-2001
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003) , s. 73-91. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168223758
article
32

Conference:
Konferencja naukowa: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami: dydaktyka i badania, Kraków, Polska, od 2001-09-24 do 2001-09-25
Title:
Programy odnowy miejskiej jako projekty inwestycyjne
Source:
Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 163-171 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-165-4
Nr:
2168225304
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Construction Enterprises on the Warsaw Stock Exchange
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002) , s. 57-68. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168225702
article
34

Title:
Struktura własności i funkcje obiektów zabytkowych odnawianych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1991-1997 = The Ownership Structure and Functions of Historic Buildings and Monuments Restored Using NFRZK Funds in the Years 1991-97
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 563 (2001) , s. 119-134. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235888
article
35

Title:
Inwestycyjne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru krakowskich zakładów sodowych
Source:
Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak - Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001, s. 138-147
ISBN:
83-86605-82-0
Nr:
2168266344
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
38/KENIPI/1/2008/S/454
Signature:
NP-1206/Magazyn
Nr:
2168275883
unpublished scientific work
2

Title:
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
119, [2] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KENIPI/1/2006/S/284
Signature:
NP-1109/Magazyn
Nr:
2166533152
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
128 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KENIPI/3/2004/S/131
Signature:
NP-994/Magazyn
Nr:
2168266040
unpublished scientific work
4

Title:
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
165 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
NR/KENIPI/80/1/2001/S
Signature:
NP-732/Magazyn
Nr:
2168266044
unpublished scientific work
5

Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KENiPI/2/99/S
Signature:
NP-612/Magazyn
Nr:
2168266046
unpublished scientific work
6

Title:
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
175 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KENiPI/2/98/SU
Signature:
NP-556/Magazyn
Nr:
2168226851
unpublished scientific work
1
Sustainable Urban Development and Office Location / Małgorzata ZIĘBA // Zarządzanie Publiczne = Public Governance. - nr 2 (56) (2021), s. 67-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/588. - ISSN 1898-3529
2
Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants : an Analytic Hierarchy Process Study / Michał GŁUSZAK, Remigiusz GAWLIK, Małgorzata ZIĘBA // Administrative Sciences. - vol. 9, iss. 3 (2019), s. 1-15. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainable Entrepreneurship : Theory, Research and Practical Applications. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/52
3
Using the Means-Ends Approach to Understand the Value of Sustainability on the Property Market / Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // W: Smart City 360° / eds. Alberto Leon-Garcia, Radim Lenort, David Holman, David Staš, Veronika Krutilova, Pavel Wicher, Dagmar Cagáňová, Daniela Špirková, Julius Golej, Kim Nguyen. - Cham: Springer, 2016. - (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, ISSN 1867-8211 ; 166). - S. 738-749. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-33680-0 ; 978-3-319-33681-7
4
Urban Planning in Cracow and Location of Sustainable Office Buildings / Małgorzata ZIEBA, Agnieszka TELEGA // W: Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book [on-line] = Volver al sentido de la ciudad : 11º Congreso Internacional Ciudad y Territorio Virtual, 11 CTV, Año 2016, Julio, Cracovia : libro de ponencias / eds. Rolando Biere Arenas, Mateusz Gyurkovich. - Barcelona: Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), 2016. - S. 1245-1259. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-8157-660-3. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/2117/90607
5
Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej = The Concept of the Model for the Selection of Sustainable Office Building Location / Agnieszka TELEGA, Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 1 (95) (2016), s. 39-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Zieba/publication/301602447_The_Concept_of_the_Model_for_the_Selection_of_Sustainable_Office_Building_Location/links/571bff9b08ae408367bd743c. - ISSN 1231-8841
6
Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing'u = Sustainable Housing Communities in the Cohousing Formula / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 2 (92) (2015), s. 13-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
7
International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015) / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4 (94) (2015), s. 75. - Pełny tekst: http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/94_12.pdf. - ISSN 1231-8841
8
Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD = Diffusion of Ecological Innovations in Construction : Commercial Real Estate Market in OECD Countries / Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 12, nr 4 (2014), s. 153-166. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_11.pdf. - ISSN 2084-5189
9
Cohousing - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi przez użytkowników / Małgorzata ZIĘBA // W: Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2014), s. 84-117. - Bibliogr.
10
Property Accounting in Commercial Property Management = Rozliczenia finansowe w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi / Edyta Izabela Głuszek, Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / red. nacz. Adam NALEPKA. - nr 90 (4) (2014), s. 83-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
11
Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector : (ITCRES 2013): International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology, Innovations and Education (Bratislawa, Słowacja, 9-10 maja 2013 roku) / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości = World of Real Estate Journal / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 85 (2013), s. 66-67. - ISSN 1231-8841
12
Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone = Economic Conditions for Investment in Sustainable Buildings / Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 155 (2013), s. 13-27. - Summ.. - Tytuł numeru: Inwestowanie w aktywa rzeczowe i finansowe. - Bibliogr. - ISSN 2083-8611
13
Demand for Sustainable Office Space in Poland : the Results from a Conjoint Experiment in Krakow / Malgorzata ZIEBA, Stanislaw BELNIAK, Michal GLUSZAK // Property Management. - vol. 31, nr 5 (2013), s. 404-419. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0263-7472
14
Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne / Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2013. - 242 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17182-7
15
Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym / Małgorzata ZIĘBA // W: Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi / kier. tematu: Adam NALEPKA. - (2013), s. 48-66. - Bibliogr.
16
Rozwój budownictwa ekologicznego z perspektywy organizacji gospodarczych w globalnej gospodarce = Sustainable Buildings in Global Economy : Organisational Perspective / Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
17
Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych / Małgorzata ZIĘBA, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Bartłomiej MARONA, Małgorzata UHRUSKA, Michał GŁUSZAK, Joanna WĘGRZYN // W: Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw / kierownik: Adam NALEPKA. - (2012), s. 62-150
18
Barriers and Drivers for Sustainable Property Investment in Poland [on-line] / Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // W: 19th Annual European Real Estate Society Conference [on-line]. - Edinburgh: b.w., 2012. - 1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2012-338
19
The Supply of Sustainable Office Space in Poland = Podaż powierzchni biurowej w budynkach zrównoważonych w Polsce / Stanisław BELNIAK, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 4(82) (2012), s. 12-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
20
Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach / Katarzyna KANIA, Joanna WĘGRZYN, Marcin SURÓWKA, Małgorzata UHRUSKA, Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA // W: Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce / kier. Adam NALEPKA. - (2012), s. 111-197
21
XXVII Konferencja American Real Estate Society : Seattle, 12-16 kwietnia 2011 / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 76 (2011), s. 76-77. - ISSN 1231-8841
22
Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast = Social Aspects of Urban Regeneration of Disadvantageous Urban Districts / Małgorzata ZIĘBA // Świat Nieruchomości / [red. nacz. Adam NALEPKA]. - nr 77 (2011), s. 30-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-8841
23
Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi / Małgorzata ZIĘBA, Agnieszka TELEGA, Joanna WĘGRZYN, Bartłomiej MARONA // W: Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi / kierownik tematu: Adam NALEPKA. - (2010), s. 93-126
24
Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej / Małgorzata ZIĘBA ; Promotor: Włodzimierz Sułek. - Kraków, 2010. - 217 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001853
25
Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Sources of Risk in Commercial Real Estate Management / Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 760 (2008), s. 131-144. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158040723. - ISSN 1898-6447
26
Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce / red. Adam NALEPKA ; [aut. Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Katarzyna KANIA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Katarzyna NAJBAR, Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-371-6
27
Evaluation of Urban Regeneration Programs : German Experience / Małgorzata ZIĘBA ; Promotor: Stanisław BELNIAK. - Kraków, 2007. - 301 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
28
Identyfikacja i ograniczanie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi = Identification and Reducing the Risk in Commercial Real Estate Management / Małgorzata ZIĘBA // W: Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania = Real Estate as an Object of Financing and Management / [red. nauk. Sabina Źróbek]. - Olsztyn: Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, 2006. - (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, ISSN 1733-2478 ; vol. 14, nr 1). - S. 246-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-920837-2-6. - Pełny tekst: http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf
29
Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu = The Revitalisation Process and Revaluation of Urban Districts - Problem Outline / Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 703 (2006), s. 179-193. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/111400861. - ISSN 0208-7944
30
Sustainability in Urban Regeneration : German Integrated Programme "Soziale Stadt" / Małgorzata ZIĘBA // W: Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch. - Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2005. - S. 267-271. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-227-2276-6
31
Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001 = Changes in the Management of Employer-Provided Housing Stock, 1991-2001 / Adam NALEPKA, Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 636 (2003), s. 73-91. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50581469. - ISSN 0208-7944
32
Programy odnowy miejskiej jako projekty inwestycyjne / Małgorzata ZIĘBA // W: Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.) / red. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 163-171. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-165-4
33
Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie = Construction Enterprises on the Warsaw Stock Exchange / Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 582 (2002), s. 57-68. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13585. - ISSN 0208-7944
34
Struktura własności i funkcje obiektów zabytkowych odnawianych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1991-1997 = The Ownership Structure and Functions of Historic Buildings and Monuments Restored Using NFRZK Funds in the Years 1991-97 / Małgorzata ZIĘBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 563 (2001), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10649. - ISSN 0208-7944
35
Inwestycyjne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru krakowskich zakładów sodowych / Małgorzata ZIĘBA // W: Bariery rozwoju rynku nieruchomości / red. Ewa Kucharska-Stasiak. - Łódź: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001. - S. 138-147. - ISBN 83-86605-82-0
36
Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Stanisław MACIEJOWSKI, Małgorzata ZIĘBA, Michał GŁUSZAK, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Marcin SURÓWKA, Agnieszka TELEGA, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WĘGRZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
37
Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic / Kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Stanisław BELNIAK, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Małgorzata ZIĘBA, Bartłomiej MARONA, Katarzyna NAJBAR, Małgorzata UHRUSKA, Joanna WALCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 119, [2] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce / kierownik tematu: Stanisław BELNIAK ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Stanisław MACIEJOWSKI, Michał GŁUSZAK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 128 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
39
Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Barbara KLIMEK, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA, Jacek BARBURSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 165 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
40
Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Agnieszka MAŁKOWSKA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
41
Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999 / kierownik tematu: Adam NALEPKA ; wykonawcy: Jacek BARBURSKI, Małgorzata FURMAŃSKA-OĆWIEJA, Andrzej JAKI, Leszek KAŁKOWSKI, Barbara KLIMEK, Andrzej KOSECKI, Jerzy KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Aleksy POCZTOWSKI, Tomasz SAPETA, Urszula SŁOWIK, Małgorzata ZIĘBA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 175 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Zięba M., (2021), Sustainable Urban Development and Office Location, "Zarządzanie Publiczne", nr 2 (56), s. 67-82; https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/588
2
Głuszak M., Gawlik R., Zięba M., (2019), Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants : an Analytic Hierarchy Process Study, "Administrative Sciences", vol. 9, iss. 3, s. 1-15; https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/52
3
Głuszak M., Zięba M., (2016), Using the Means-Ends Approach to Understand the Value of Sustainability on the Property Market. [W:] Leon-Garcia A., Lenort R., Holman D., Staš D., Krutilova V., Wicher P., Cagáňová D., Špirková D., Golej J., Nguyen K. (red.), Smart City 360° (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering; 166), Cham : Springer, s. 738-749.
4
Zięba M., Telega A., (2016), Urban Planning in Cracow and Location of Sustainable Office Buildings. [W:] Arenas , Gyurkovich M. (red.), Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book [on-line], Barcelona : Centre of Land Policy and Valuations (CPSV), s. 1245-1259.
5
Telega A., Zięba M., (2016), Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej, "Świat Nieruchomości", nr 1 (95), s. 39-44; https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Zieba/publication/301602447_The_Concept_of_the_Model_for_the_Selection_of_Sustainable_Office_Building_Location/links/571bff9b08ae408367bd743c
6
Zięba M., (2015), Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing'u, "Świat Nieruchomości", nr 2 (92), s. 13-19.
7
Zięba M., (2015), International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015), "Świat Nieruchomości", nr 4 (94), s. 75; http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/94_12.pdf
8
Głuszak M., Zięba M., (2014), Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD, "Zarządzanie i Finanse", R. 12, nr 4, s. 153-166; http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_11.pdf
9
Zięba M., (2014), Cohousing - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi przez użytkowników. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 84-117.
10
Głuszek E., Zięba M., (2014), Property Accounting in Commercial Property Management, "Świat Nieruchomości", nr 90 (4), s. 83-89.
11
Zięba M., (2013), Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector (ITCRES 2013): International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology, Innovations and Education (Bratislawa, Słowacja, 9-10 maja 2013 roku), "Świat Nieruchomości", nr 85, s. 66-67.
12
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., (2013), Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 155, s. 13-27.
13
Zięba M., Belniak S., Głuszak M., (2013), Demand for Sustainable Office Space in Poland : the Results from a Conjoint Experiment in Krakow, "Property Management", vol. 31, nr 5, s. 404-419.
14
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., (2013), Budownictwo ekologiczne: aspekty ekonomiczne, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 242 s.
15
Zięba M., (2013), Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi, s. 48-66.
16
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., (2012), Rozwój budownictwa ekologicznego z perspektywy organizacji gospodarczych w globalnej gospodarce. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 83-93.
17
Zięba M., Surówka M., Telega A., Małkowska A., Najbar K., Marona B., Uhruska M., Głuszak M., Węgrzyn J., (2012), Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw, s. 62-150.
18
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., (2012), Barriers and Drivers for Sustainable Property Investment in Poland. [W:] 19th Annual European Real Estate Society Conference [on-line], Edinburgh : b.w.
19
Belniak S., Głuszak M., Zięba M., (2012), The Supply of Sustainable Office Space in Poland, "Świat Nieruchomości", nr 4(82), s. 12-19.
20
Kania K., Węgrzyn J., Surówka M., Uhruska M., Zięba M., Telega A., Głuszak M., Marona B., (2012), Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce, s. 111-197.
21
Zięba M., (2011), XXVII Konferencja American Real Estate Society : Seattle, 12-16 kwietnia 2011, "Świat Nieruchomości", nr 76, s. 76-77.
22
Zięba M., (2011), Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast, "Świat Nieruchomości", nr 77, s. 30-35.
23
Zięba M., Telega A., Węgrzyn J., Marona B., (2010), Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi. [W:] Nalepka A. (kierownik tematu), Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, s. 93-126.
24
Zięba M., (2010), Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej, Prom. Sułek W., Kraków : , 217 k.
25
Zięba M., (2008), Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 760, s. 131-144; https://bazekon.uek.krakow.pl/158040723
26
Furmańska-Oćwieja M., Kania K., Klimek B., Małkowska A., Najbar K., Nalepka A., Zięba M., (2007), Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 157 s.
27
Zięba M., (2007), Evaluation of Urban Regeneration Programs: German Experience, Prom. Belniak S., Kraków : , 301 k.
28
Zięba M., (2006), Identyfikacja i ograniczanie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi. [W:] Źróbek S. (red.), Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania (Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości ; vol. 14, nr 1), Olsztyn : Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, s. 246-258.
29
Zięba M., (2006), Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 703, s. 179-193; https://bazekon.uek.krakow.pl/111400861
30
Zięba M., (2005), Sustainability in Urban Regeneration : German Integrated Programme "Soziale Stadt". [W:] Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch, Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, s. 267-271.
31
Nalepka A., Zięba M., (2003), Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 636, s. 73-91; https://bazekon.uek.krakow.pl/50581469
32
Zięba M., (2003), Programy odnowy miejskiej jako projekty inwestycyjne. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 163-171.
33
Zięba M., (2002), Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 582, s. 57-68; https://bazekon.uek.krakow.pl/13585
34
Zięba M., (2001), Struktura własności i funkcje obiektów zabytkowych odnawianych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1991-1997, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 563, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/10649
35
Zięba M., (2001), Inwestycyjne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru krakowskich zakładów sodowych. [W:] Kucharska-Stasiak E. (red.), Bariery rozwoju rynku nieruchomości, Łódź : Oficyna Wydawnicza BRANTA, s. 138-147.
36
Belniak S., Maciejowski S., Zięba M., Głuszak M., Marona B., Najbar K., Surówka M., Telega A., Uhruska M., Węgrzyn J., (2008), Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju, Nalepka A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 150 k.
37
Belniak S., Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Zięba M., Marona B., Najbar K., Uhruska M., Walczyk J., (2006), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 119, [2] s.
38
Furmańska-Oćwieja M., Maciejowski S., Głuszak M., Małkowska A., Zięba M., (2004), Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Belniak S. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 128 k.
39
Furmańska-Oćwieja M., Klimek B., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., Barburski J., (2001), Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 165 k.
40
Furmańska-Oćwieja M., Małkowska A., Słowik U., Zięba M., (2000), Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
41
Barburski J., Furmańska-Oćwieja M., Jaki A., Kałkowski L., Klimek B., Kosecki A., Kowalik J., Maciejowski S., Pocztowski A., Sapeta T., Słowik U., Zięba M., (1999), Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999, Nalepka A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
1
@article{UEK:2168360228,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Sustainable Urban Development and Office Location",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "2 (56)",
pages = "67-82",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZP.2021.56.2.05},
url = {https://publicgovernance.pl/index.php/zpub/article/view/588},
}
2
@article{UEK:2168337251,
author = "Michał Głuszak and Remigiusz Gawlik and Małgorzata Zięba",
title = "Smart and Green Buildings Features in the Decision-Making Hierarchy of Office Space Tenants : an Analytic Hierarchy Process Study",
journal = "Administrative Sciences",
number = "vol. 9, iss. 3",
pages = "1-15",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/admsci9030052},
url = {https://www.mdpi.com/2076-3387/9/3/52},
}
3
@inbook{UEK:2168307309,
author = "Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Using the Means-Ends Approach to Understand the Value of Sustainability on the Property Market",
booktitle = "Smart City 360°",
pages = "738-749",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-33681-7},
url = {},
issn = "1867-8211",
isbn = "978-3-319-33680-0 ; 978-3-319-33681-7",
}
4
@inbook{UEK:2168308443,
author = "Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega",
title = "Urban Planning in Cracow and Location of Sustainable Office Buildings",
booktitle = "Back to the Sense of the City : 11th Congress Virtual City and Territory, 11 VCT, Year 2016, July, Krakow : Proceedings Book",
pages = "1245-1259",
adress = "Barcelona",
publisher = "Centre of Land Policy and Valuations (CPSV)",
year = "2016",
url = {http://hdl.handle.net/2117/90607},
isbn = "978-84-8157-660-3",
}
5
@article{UEK:2168306961,
author = "Agnieszka Telega and Małgorzata Zięba",
title = "Koncepcja modelu wyboru lokalizacji zrównoważonej nieruchomości biurowej",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "1 (95)",
pages = "39-44",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2016.95.06},
url = {https://www.researchgate.net/profile/Malgorzata_Zieba/publication/301602447_The_Concept_of_the_Model_for_the_Selection_of_Sustainable_Office_Building_Location/links/571bff9b08ae408367bd743c},
}
6
@article{UEK:2168295443,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Zrównoważone osiedla mieszkaniowe w formule cohousing'u",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "2 (92)",
pages = "13-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14659/worej.2015.92.02},
url = {},
}
7
@misc{UEK:2168302605,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "International Summit SmartCity360° (Bratislava, Slovakia, 13th-16th October 2015)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "4 (94)",
pages = "75",
year = "2015",
url = {http://swiatnieruchomosci.krakow.pl/images/pobieranie/94_12.pdf},
}
8
@article{UEK:2168297183,
author = "Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Dyfuzja innowacji ekologicznych w budownictwie na przykładzie rynku nieruchomości komercyjnych w krajach OECD",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 12, 4",
pages = "153-166",
year = "2014",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2014_4_11.pdf},
}
9
@unpublished{UEK:2168303543,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Cohousing - zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi przez użytkowników",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "84-117",
year = "2014",
}
10
@article{UEK:2168290265,
author = "Edyta Izabela Głuszek and Małgorzata Zięba",
title = "Property Accounting in Commercial Property Management",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "90 (4)",
pages = "83-89",
year = "2014",
}
11
@misc{UEK:2168270370,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector : (ITCRES 2013): International Scientific Conference on Real Estate, Management, Technology, Innovations and Education (Bratislawa, Słowacja, 9-10 maja 2013 roku)",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "85",
pages = "66-67",
year = "2013",
}
12
@article{UEK:2168265258,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "155",
pages = "13-27",
adress = "",
year = "2013",
}
13
@article{UEK:2168266328,
author = "Małgorzata Zięba and Stanisław Belniak and Michał Głuszak",
title = "Demand for Sustainable Office Space in Poland : the Results from a Conjoint Experiment in Krakow",
journal = "Property Management",
number = "vol. 31, 5",
pages = "404-419",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/PM-11-2012-0039},
url = {},
}
14
@book{UEK:2168253830,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Budownictwo ekologiczne : aspekty ekonomiczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-01-17182-7",
}
15
@unpublished{UEK:2168286789,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Rozwój zrównoważony w budownictwie mieszkaniowym",
booktitle = "Współczesne problemy gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi",
pages = "48-66",
year = "2013",
}
16
@inbook{UEK:2168248388,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Rozwój budownictwa ekologicznego z perspektywy organizacji gospodarczych w globalnej gospodarce",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
17
@unpublished{UEK:2168306667,
author = "Małgorzata Zięba and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Bartłomiej Marona and Małgorzata Uhruska and Michał Głuszak and Joanna Węgrzyn",
title = "Zarządzanie nieruchomościami w wybranych przedsiębiorstwach przemysłowych",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami przedsiębiorstw",
pages = "62-150",
year = "2012",
}
18
@misc{UEK:2168354146,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "Barriers and Drivers for Sustainable Property Investment in Poland",
booktitle = "19th Annual European Real Estate Society Conference",
pages = "",
adress = "Edinburgh",
publisher = "b.w.",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.15396/eres2012_338},
url = {https://eres.architexturez.net/doc/oai-eres-id-eres2012-338},
}
19
@article{UEK:2168263826,
author = "Stanisław Belniak and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba",
title = "The Supply of Sustainable Office Space in Poland",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "4(82)",
pages = "12-19",
year = "2012",
}
20
@unpublished{UEK:2168306669,
author = "Katarzyna Kania and Joanna Węgrzyn and Marcin Surówka and Małgorzata Uhruska and Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona",
title = "Diagnoza zarządzania nieruchomościami w wybranych szkołach",
booktitle = "Zarządzanie nieruchomościami szkół w Polsce",
pages = "111-197",
year = "2012",
}
21
@misc{UEK:2168219932,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "XXVII Konferencja American Real Estate Society : Seattle, 12-16 kwietnia 2011",
booktitle = "Świat Nieruchomości",
number = "76",
pages = "76-77",
year = "2011",
}
22
@article{UEK:2168222802,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Społeczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miast",
journal = "Świat Nieruchomości",
number = "77",
pages = "30-35",
year = "2011",
}
23
@unpublished{UEK:2168306485,
author = "Małgorzata Zięba and Agnieszka Telega and Joanna Węgrzyn and Bartłomiej Marona",
title = "Specyfika zarządzania komercyjnymi nieruchomościami handlowo-usługowymi",
booktitle = "Uwarunkowania procesów zarządzania nieruchomościami komercyjnymi",
pages = "93-126",
year = "2010",
}
24
@unpublished{UEK:51676,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001853},
}
25
@article{UEK:50131,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Źródła ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "760",
pages = "131-144",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158040723},
}
26
@book{UEK:51891,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Katarzyna Kania and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Katarzyna Najbar and Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-371-6",
}
27
@unpublished{UEK:51687,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Evaluation of Urban Regeneration Programs : German Experience",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
28
@inbook{UEK:2168232502,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Identyfikacja i ograniczanie ryzyka w zarządzaniu nieruchomościami komercyjnymi",
booktitle = "Nieruchomości jako obiekt finansowania i zarządzania",
pages = "246-258",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Nieruchomości",
year = "2006",
url = {http://www.tnn.org.pl/tnn/publik/VOL_14_NR_1_2006.pdf},
issn = "1733-2478",
isbn = "978-83-920837-2-6",
}
29
@article{UEK:52928,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Proces rewitalizacji a rewaluacja dzielnic miejskich - zarys problemu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "703",
pages = "179-193",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/111400861},
}
30
@inbook{UEK:2168266330,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Sustainability in Urban Regeneration : German Integrated Programme Soziale Stadt",
booktitle = "Ekonomické a riadiace procesy v stavebníctve a v investičných projektoch",
pages = "267-271",
adress = "Bratislava",
publisher = "Slovenská technická univerzita v Bratislave",
year = "2005",
isbn = "80-227-2276-6",
}
31
@article{UEK:2168223758,
author = "Adam Nalepka and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza zmian w systemie zarządzania zakładowym zasobem mieszkaniowym w latach 1991-2001",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "636",
pages = "73-91",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50581469},
}
32
@inbook{UEK:2168225304,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Programy odnowy miejskiej jako projekty inwestycyjne",
booktitle = "Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami : dydaktyka i badania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 24-25 IX 2001 r.)",
pages = "163-171",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-165-4",
}
33
@article{UEK:2168225702,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Przedsiębiorstwa budowlane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "582",
pages = "57-68",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13585},
}
34
@article{UEK:2168235888,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Struktura własności i funkcje obiektów zabytkowych odnawianych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa w latach 1991-1997",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "563",
pages = "119-134",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10649},
}
35
@inbook{UEK:2168266344,
author = "Małgorzata Zięba",
title = "Inwestycyjne wykorzystanie terenów poprzemysłowych na przykładzie obszaru krakowskich zakładów sodowych",
booktitle = "Bariery rozwoju rynku nieruchomości",
pages = "138-147",
adress = "Łódź",
publisher = "Oficyna Wydawnicza BRANTA",
year = "2001",
isbn = "83-86605-82-0",
}
36
@unpublished{UEK:2168275883,
author = "Stanisław Belniak and Stanisław Maciejowski and Małgorzata Zięba and Michał Głuszak and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Marcin Surówka and Agnieszka Telega and Małgorzata Uhruska and Joanna Węgrzyn",
title = "Podmioty obsługujące rynek nieruchomości - kierunki rozwoju",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2166533152,
author = "Stanisław Belniak and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Małgorzata Zięba and Bartłomiej Marona and Katarzyna Najbar and Małgorzata Uhruska and Joanna Walczyk",
title = "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie Krakowa i okolic",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
38
@unpublished{UEK:2168266040,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Stanisław Maciejowski and Michał Głuszak and Agnieszka Małkowska and Małgorzata Zięba",
title = "Instrumenty finansowe rewitalizacji nieruchomości mieszkaniowych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
39
@unpublished{UEK:2168266044,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Barbara Klimek and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba and Jacek Barburski",
title = "Doskonalenie systemu zarządzania zasobami mieszkaniowymi w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
40
@unpublished{UEK:2168266046,
author = "Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Agnieszka Małkowska and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw budowlanych analiza wybranych przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
41
@unpublished{UEK:2168226851,
author = "Jacek Barburski and Małgorzata Furmańska-Oćwieja and Andrzej Jaki and Leszek Kałkowski and Barbara Klimek and Andrzej Kosecki and Jerzy Kowalik and Stanisław Maciejowski and Aleksy Pocztowski and Tomasz Sapeta and Urszula Słowik and Małgorzata Zięba",
title = "Analiza procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw budowlanych w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID