Publications of the selected author
1

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Nr:
2168299109
monograph
2

Title:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-184
Nr:
2167735233
doctoral dissertation
3

Author:
Stefan Jorde
Title:
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
298 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-177
Nr:
53239
doctoral dissertation
4

Conference:
XLI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej oraz XXIII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Osieczany, Polska, od 2005-03-21 do 2005-03-23
Title:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
264 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
51812
conference materials
5

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Access mode:
Nr:
2168302775
monograph
6

Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - nr 17 (2007) , s. 685-696. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249194
article
7

Title:
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate
Source:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / red. Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 47-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451639
chapter in conference materials
See main document
8

Conference:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
52131
conference materials
9

Conference:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydaw. AE, 2005
Physical description:
410 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168218318
conference materials
10

Title:
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/285
Nr:
2168221296
doctoral dissertation
11

Author:
Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/257
Nr:
2168221298
doctoral dissertation
12

Title:
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 112-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2168326125
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine - Kiïv: KNEU, 2005, s. 133-149 - Bibliogr.
Nr:
2165901196
chapter in conference materials
14

Conference:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
275 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-211-1
Nr:
2168218316
conference materials
15

Title:
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (512) (2004) , s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168218294
article
16

Title:
Wprowadzenie
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 11-25
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229130
preface / summary
See main document
17

Title:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
417 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168218534
conference materials
18

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 117-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168004628
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52237
article
20

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
52315
monograph
21

Title:
Przedmowa
Source:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 5-8
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
2168320055
preface / summary
See main document
22

Title:
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 52-74
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229356
chapter in monograph
See main document
23

Conference:
Konferencja jubileuszowa - 90-lecie PTS: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Tomaszowice k. Krakowa, Polska, od 2002-07-14 do 2002-07-15
Title:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
137 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
52316
conference materials
See related chapters
24

Title:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
256 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
52314
See related chapters
25

Title:
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52220
article
26

Title:
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006, s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Nr:
2168314191
voice in discussion / interview
27

Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
404 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang. i niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218314
conference materials
28

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok = Proceedings of a Committee for Statistics and Econometry of Polish Academy of Sciences for the Year 2001
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1, s. 103-106
Nr:
2168353338
varia
29

Title:
Statystycy i ekonometrycy polscy
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
430, [1] s.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji przy biogramach
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168234644
See related chapters
30

Title:
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables
Source:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / red. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 51-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234188
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Przedmowa
Source:
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 5-6
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168306175
preface / summary
See main document
32

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Physical description:
380 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
2168234642
monograph
33

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 547
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Nr:
2168223318
journal / series editorial
34

Author:
Title:
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
187 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 12 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/381
Nr:
2168274707
doctoral dissertation
35

Title:
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1368-9
Nr:
2168248670
textbook
36

Title:
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables
Source:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 787-802. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168260706
article
37

Author:
Title:
Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (12) (2002) , s. 122-123
Nr:
2168338949
review
38

Title:
Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (13) (2002) , s. 220-221
Nr:
2168338951
review
39

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
358 s.: mapy, wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. w jęz. ang., niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218312
conference materials
See related chapters
40

Title:
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002
Source:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 891-895
Access mode:
Nr:
2168260714
article
41

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok = Report on the Activity of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences for the Year 2001
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1, s. 181-184
Nr:
2168353306
varia
42

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 175-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218770
chapter in conference materials
See main document
43

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-32
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218756
chapter in conference materials
See main document
44

Title:
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp.
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001) , s. 155-162
Nr:
2168338943
review
45

Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
253 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Ref. także w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218750
conference materials
See related chapters
46

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4, s. 371. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353300
varia
47

Title:
Introduction
Source:
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / red. Aleksander ZELIAŚ - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001, s. 7-12
ISBN:
83-7252-105-0
Nr:
2168340403
preface / summary
See main document
48

Title:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 139-159. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229840
article
49

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 573
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168249288
journal / series editorial
50

Title:
Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (11) (2001) , s. 47-70. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338945
article
51

Title:
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 471
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245236
varia
See main document
52

Title:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 13-14
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245182
varia
See main document
53

Title:
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research
Publisher address:
Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001
Physical description:
251 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-105-0
Nr:
2168339907
See related chapters
54

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 11-24. - Streszcz.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168321019
article
55

Title:
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001) , s. 255-260
Nr:
2168353188
review
56

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2, s. 225-228
Nr:
2166201526
varia
57

Author:
Antoni Smoluk , Aleksander Zeliaś
Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Prognostyka : nauka i sztuka
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 38-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218752
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / red. Jolanta KURKIEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 7-19
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268924
chapter in conference materials
See main document
59

Title:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Source:
Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 113-124
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266716
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-046-1
Nr:
2168261816
61

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
295 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166309784
See related chapters
62

Title:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 13-14
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168238998
varia
See main document
63

Title:
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 75-101
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312002
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung
Source:
Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000) , s. 207-219. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168338909
article
65

Title:
Dobór zmiennych diagnostycznych
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-55
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311963
chapter in monograph
See main document
66

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 551
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Nr:
2168254626
journal / series editorial
67

Conference:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Ref. także w jęz. ang. i niem., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168218748
conference materials
68

Title:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
195 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246212
conference materials
See related chapters
69

Author:
Antoni Smoluk , Aleksander Zeliaś
Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Prognostyka - nauka i sztuka
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4, s. 477. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353178
varia
70

Title:
Wprowadzenie w zagadnienie
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-34
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311701
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224112
article
72

Conference:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, XXXV Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Osieczany, Polska, od 1999-03-23 do 1999-03-25
Title:
Wypowiedź na otwarcie Konferencji
Source:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 5-6
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168369258
preface / summary
See main document
73

Title:
Metody statystyczne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1247-X
Nr:
2168262050
textbook
74

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
330 s.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255962
conference materials
See related chapters
75

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-26
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255976
chapter in conference materials
See main document
76

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4, s. 517-520
Nr:
2168231544
varia
77

Title:
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245316
article
78

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242952
article
79

Title:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Source:
Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998) , s. 653-664
Nr:
2168358544
article
80

Title:
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions
Source:
Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998) , s. 523-544. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274543
article
81

Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 119-129
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248754
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 17 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/723
Nr:
2168274521
doctoral dissertation
83

Title:
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1, s. 5-7
Nr:
2168255938
varia
84

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 511
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Nr:
2168266910
journal / series editorial
85

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
192 s., [1] k.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255940
conference materials
86

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2, s. 187-288
Nr:
2168353102
varia
87

Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248698
See related chapters
88

Title:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998
Source:
Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4, s. 805-806
Nr:
2168358546
varia
89

Conference:
II Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1996-09-12 do 1996-09-13
Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2, s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353244
varia
90

Title:
Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195 = Paweł Dittmann: "Methods of Sales Forecasts for Enterprises", Oskar Lange Economic University, Wrocław
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 42, nr 4 (431) (1997) , s. 98-100
Nr:
2168364340
review
91

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 1
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997
Nr:
2168252686
journal / series editorial
92

Conference:
X Konferencja Naukowa: Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Ustroń-Jaszowiec, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-25
Title:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3, s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353250
varia
93

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1996-04-23 do 1996-04-26
Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1, s. 190. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353240
varia
94

Title:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 13-21
ISBN:
83-87239-03-8
Nr:
2168358022
chapter in book
95

Title:
Teoria prognozy
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Physical description:
383 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1081-7
Nr:
2168291711
monograph
96

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
242 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242984
conference materials
See related chapters
97

Title:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168240898
conference materials
See related chapters
98

Title:
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994
Source:
Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274553
article
99

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 215-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242992
chapter in conference materials
See main document
100

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ, s. 7-9
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242994
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 5-6
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269340
varia
See main document
102

Conference:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Title:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 269-279 - Bibliogr.
Nr:
2168305219
chapter in conference materials
103

Title:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
textbook
104

Title:
Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia = Speech by Honorary Doctor Prof. Dr. hab. Aleksander Zeliaś
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997) , s. 357-367
Nr:
2168353258
unreviewed article
105

Title:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 45-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252772
article
106

Title:
Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40), s. 53-62
Nr:
2168346268
chapter in report
107

Title:
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / red. Stanisław Maciej KOT - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 89-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290531
chapter in conference materials
See main document
108

Title:
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 743 (1997) , s. 171-178. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Informatyka i Ekonometria ; nr 2)
Nr:
2168276425
article
109

Title:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / red. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 238-262 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274725
chapter in conference materials
110

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242742
article
111

Title:
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[68]-16[83] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258748
chapter in unpublished scientific work
See main document
112

Conference:
Konferencja naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1995-11-30 do 1995-12-01
Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 298. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353208
varia
113

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
327 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262024
See related chapters
114

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 475
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168254694
journal / series editorial
115

Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246794
conference materials
See related chapters
116

Title:
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
130 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 7 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/702
Nr:
2168267186
doctoral dissertation
117

Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 5-6
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168247284
varia
See main document
118

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4, s. 289-292
Nr:
2168284657
varia
119

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254704
article
120

Title:
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226982
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996) , s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263026
article
122

Title:
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych
Source:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 215-327 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262044
chapter in academic script
See main document
123

Title:
Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996) , s. 275-277
Nr:
2168353220
review
124

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 8 (423) (1996) , s. 16-27
Nr:
2168269522
article
125

Title:
Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183
Source:
Folia Oeconomica Stetinensia. - nr 2 (1996) , s. 170-172
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 161)
Nr:
2168367564
review
126

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[80]-16[95] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258728
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Title:
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2, s. 145-149
Nr:
2168284651
varia
128

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. Zygmunt Zieliński - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
83-900178-8-1
Nr:
2168222256
chapter in conference materials
129

Conference:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168275273
conference materials
130

Title:
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995 - Bibliogr.
Nr:
2168264392
article
131

Title:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 339-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269666
chapter in monograph
See main document
132

Title:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993
Source:
Statistics in Transition. - vol. 1, no. 5, s. 721-722
Nr:
2168358548
varia
133

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 133-151. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247230
article
134

Title:
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3, s. 225-229
Nr:
2168303097
varia
135

Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 5-6
Nr:
2168269342
varia
See main document
136

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 7-8
Nr:
2168274821
chapter in conference materials
See main document
137

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254052
article
138

Title:
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 9-16
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269626
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 37-38 (1994) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247228
article
140

Title:
Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (25), s. 22-23
Nr:
2168346136
chapter in report
141

Title:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
356 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269564
See related chapters
142

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275277
conference materials
See related chapters
143

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 440, 441
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Nr:
2168254038
journal / series editorial
144

Conference:
XXIX Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Polski Południowej; XI Seminarium Ekonometrycznego im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego, Trzemeśnia, Polska, od 1993-03-24 do 1993-03-26
Title:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
111 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
Nr:
2168269224
conference materials
See related chapters
145

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994) , s. 479-480
Nr:
2168303101
review
146

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
291 s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237996
monograph
147

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja: Teoretyczne i praktyczne problemy mikroekonometrii, Świnoujście, Polska, od 1991-09-15 do 1991-09-17
Title:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1, s. 110. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351026
varia
148

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 95-103 - Bibliogr.
Nr:
2168274797
chapter in conference materials
See main document
149

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT"
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351520
varia
150

Title:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[7]-11[17] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258302
chapter in unpublished scientific work
See main document
151

Title:
Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993) , s. 366-368
Nr:
2168351542
review
152

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275279
conference materials
See related chapters
153

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 5-16
Nr:
2168274793
chapter in conference materials
See main document
154

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[42]-16[57] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258336
chapter in unpublished scientific work
See main document
155

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2, s. 245-246. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168351516
varia
156

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
chapter in conference materials
See main document
157

Title:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[12]-29[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258332
chapter in unpublished scientific work
See main document
158

Title:
Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993) , s. 116-118
Nr:
2168351458
review
159

Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[107]-14[121] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258340
chapter in unpublished scientific work
See main document
160

Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[18]-14[31] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258310
chapter in unpublished scientific work
See main document
161

Title:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992) , s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259288
article
162

Title:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(4), s. 2-12
Nr:
2168344182
chapter in report
163

Title:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych
Source:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1[4]-28[33] - Bibliogr.
Signature:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258666
chapter in unpublished scientific work
See main document
164

Title:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 35-36 (1992) , s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247208
article
165

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992) , s. 372-375
Nr:
2168303091
review
166

Author:
Bronisław Ortyl
Title:
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
262 k.: il.; 30 cm + Aneks: 167 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/421 (Aneks)
Nr:
2168309429
doctoral dissertation
167

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 142-156
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242390
chapter in monograph
See main document
168

Title:
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 122-141
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242388
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,-
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991) , s. 234-237
Nr:
2168351376
review
170

Title:
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991) , s. 371-374
Nr:
2168351444
review
171

Title:
Ekonometria przestrzenna
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
207, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242366
See related chapters
172

Title:
Organizacja baz danych statystycznych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 39-44
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242374
chapter in monograph
See main document
173

Conference:
XI Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1989-05-03 do 1989-05-05
Title:
O przyszłości prognozowania
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351290
varia
174

Title:
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1-[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168306209
chapter in unpublished scientific work
See main document
175

Title:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, s. 1-11 - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258228
chapter in unpublished scientific work
See main document
176

Title:
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1, s. 93-98
Nr:
2168284625
varia
177

Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Zastosowania ekonometrii w przedsiębiorstwie, Świnoujście, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Title:
O przyszłości prognozowania
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351360
varia
178

Title:
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275951
varia
179

Title:
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 64-77
Nr:
2168242832
chapter in academic script
See main document
180

Title:
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 192-208 - Bibliogr.
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335841
chapter in conference materials
181

Title:
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 78-97
Nr:
2168242836
chapter in academic script
See main document
182

Title:
Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,-
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989) , s. 200-201
Nr:
2168350986
review
183

Title:
Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1989) , s. 319-321
Nr:
2168346836
review
184

Title:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
278, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168237690
See related chapters
185

Conference:
X Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1988-05-03 do 1988-05-05
Title:
Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1, s. 93. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350962
varia
186

Title:
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 36-48
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242934
chapter in monograph
See main document
187

Title:
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / red. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 111-131 - Bibliogr.
Nr:
2168289539
chapter in conference materials
See main document
188

Author:
Kazimierz Bajer , Jan Bulsza , Tadeusz Grabiński , Aleksander Zeliaś
Title:
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168315585
academic script
189

Title:
Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1988) , s. 312-314
Nr:
2168346998
review
190

Author:
Ziad Tarik Abdulla
Title:
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
260 k.: il.; 30 cm + Supplement: 193 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/400 (Supplement)
Nr:
2168308969
doctoral dissertation
191

Title:
Metody statystyki międzynarodowej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Physical description:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240936
192

Title:
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1988) , s. 183-195. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168295559
article
193

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 31
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Nr:
2168249098
journal / series editorial
194

Author:
Ziad Tarik Abdulla
Title:
OPEC Computer Data Bank 1963-84
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
102 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/401
Nr:
2168308973
doctoral dissertation
195

Title:
Elementy statystyki międzynarodowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
205 s; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237680
196

Title:
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257422
article
197

Title:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260858
article
198

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 30
Publisher address:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987
Nr:
2168260032
journal / series editorial
199

Title:
Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,-
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987) , s. 397-399
Nr:
2168350826
review
200

Conference:
IX Ogólnopolskie Seminarium Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych, Zakopane, Polska, od 1987-05-03 do 1987-05-05
Title:
Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4, s. 395. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350804
varia
201

Title:
A Regression Approach to Regional Forecasting
Source:
Papers in Regional Science. - vol. 61, iss. 1 (1987) , s. 39-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168364688
article
202

Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4, s. 446. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350736
varia
203

Conference:
Polish-Hungarian Seminar on the Subject of Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform, Kraków, Polska, od 1984-10-22 do 1984-10-23
Title:
The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods
Source:
Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / red. Jerzy KRUCZAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 205-218 - Bibliogr.
Nr:
2168348938
chapter in conference materials
See main document
204

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 29
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Nr:
2168243170
journal / series editorial
205

Conference:
VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1985-04-26 do 1985-04-28
Title:
Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2, s. 204. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350726
varia
206

Conference:
VIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1986-04-23 do 1986-04-25
Title:
VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4, s. 446-448
Nr:
2168350742
varia
207

Title:
The Cracow Academy of Economics
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Academy of Economics, 1986
Physical description:
31 s.: il.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168335773
208

Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269446
article
209

Title:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
article
210

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 28
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985
Nr:
2168246766
journal / series editorial
211

Title:
The Cracow Academy of Economics
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985
Physical description:
30 s.; 21 cm
Nr:
2168292545
212

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 27
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984
Nr:
2168272860
journal / series editorial
213

Author:
Abdul Áll Amin Mohamed
Title:
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm + Aneks: 252 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/475 (Appendix)
Nr:
2168309911
doctoral dissertation
214

Title:
Teoria prognozy
Edition:
Wyd. 2 rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984
Physical description:
311 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0380-2
Nr:
2168291709
monograph
215

Author:
Henryk Ponikowski
Title:
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/476
Nr:
2168309891
doctoral dissertation
216

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 26
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Nr:
2168283835
journal / series editorial
217

Conference:
V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-ekonomicznych", Zakopane, Polska, od 1983-05-05 do 1983-05-07
Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4, s. 332-333. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350674
varia
218

Title:
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 26 (1983) , s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283841
article
219

Title:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monograph
220

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
255, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0273-3
Nr:
2168237674
monograph
221

Title:
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
310, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02675-8
Nr:
2168237546
monograph
222

Author:
Jan Bulsza , Suhair Al-Sinawi , Kazimierz Bajer , Bassim Raouf , Krzysztof Chwalibogowski , Mundir Bashier Al-Adhamy , Stanisław Hager , Khalid Ibrahim Hasson , Mumtaz Ra'ouf Numan , Abbas M. Khazal , Henryk Hajduk , Zuhair Abdul Husain Salim , Jaffar Sadik Yassim , Hussain Abid Saleh , Abdul Rahman Al-Rubiai , Lech Kłosiewicz , Aleksander Zeliaś , Władysław Babiarz , Wit Górski , Tadeusz Grabiński , Zbigniew Hiroń , Zdzisław Jankowski , Marian Kijak , Leopold Kmita , Izabella Michalska , Danuta Mieszkowska , Tadeusz Myszkowski , Adam Reczek , Władysław Rolle , Roman Strzelecki , Jolanta Szulewska , Jerzy Tyszkowski , Jan Wydro , Maria Cholewa , Jerzy Fiodorow
Title:
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168316175
report
223

Title:
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318441
varia
224

Author:
Mushtaq Hussain
Title:
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
223 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/453
Nr:
2168309807
doctoral dissertation
225

Title:
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982) , s. 65-82 - Bibliogr.
Nr:
2168230660
article
226

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
343, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237738
monograph
227

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348908
academic script
228

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 24, 25
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982
Nr:
2168239448
journal / series editorial
229

Title:
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 24 (1982) , s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239454
article
230

Conference:
IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych", Zakopane, Polska, od 1980-05-15 do 1980-05-16
Title:
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 29, z. 1-2, s. 271-572. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350640
varia
231

Author:
Kazimierz Bajer , Jan Bulsza , Tadeusz Grabiński , Stanisław Michalski , Aleksander Zeliaś
Title:
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168263760
article
232

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 152, 158
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS'] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 134 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168266654
journal / series editorial
233

Title:
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
268 s.: il.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Ekonometryczna)
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
ISBN:
83-01-01591-8
Nr:
2168337693
monograph
234

Author:
Title:
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
249 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/908
Nr:
2168274589
doctoral dissertation
235

Title:
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981) , s. 49-56. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346790
article
236

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237734
monograph
237

Title:
Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych = An Attempt to Determine Some Relations Occuring in Multidimentional Stochastic Processes = Popytka opriedielenija niekotorych rielacyj wystupajuszczich w mnogomiernych stochasticzeskich processach
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 28, z. 1/2 (1981) , s. 11-19. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350622
article
238

Title:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Physical description:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monograph
239

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/452
Nr:
2168309799
doctoral dissertation
240

Title:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
article
241

Title:
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43
Nr:
2168252572
varia
242

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 23
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980
Nr:
2168247428
journal / series editorial
243

Title:
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237414
article
244

Title:
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980) , s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237416
article
245

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
246

Title:
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/156
Nr:
2168304523
doctoral dissertation
247

Title:
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345794
textbook
248

Title:
Teoria prognozy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
284 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291793
monograph
249

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
409 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168348906
academic script
250

Title:
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22 (1979) , s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239340
article
251

Title:
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315391
report
252

Title:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
article
253

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
article
254

Title:
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979) , s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278947
article
255

Title:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
article
256

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 22
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979
Nr:
2168239308
journal / series editorial
257

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
297, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237676
monograph
258

Title:
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/227
Nr:
2168251198
doctoral dissertation
259

Title:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monograph
260

Title:
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243070
chapter in monograph
See main document
261

Author:
Zbigniew Pawłowski , Aleksander Zeliaś
Title:
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3, s. 417-419
Nr:
2168278919
varia
262

Title:
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278727
article
263

Title:
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1977) , s. 249-261. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168346838
article
264

Title:
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333249
varia
265

Title:
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977) , s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278735
article
266

Title:
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977) , s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278743
article
267

Title:
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333247
varia
268

Title:
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261192
varia
269

Title:
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977) , s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278729
article
270

Title:
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 20 (1977) , s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248620
article
271

Title:
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333171
varia
272

Title:
Predykcja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1976) , s. 199-208. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168322637
article
273

Title:
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 19 (1976) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239356
article
274

Title:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
article
275

Title:
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976
Physical description:
257 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168345796
textbook
276

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
235 k.: il.; 30 cm + Aneks: 123 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/134 (aneks)
Nr:
2168305365
doctoral dissertation
277

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
278

Title:
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975) , s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238344
article
279

Title:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
189 k.: il.; 30 cm + Aneks: 184 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/347 (aneks)
Nr:
2168242434
doctoral dissertation
280

Title:
Niektóre problemy budowy prognoz ekonometrycznych = Chosen Problems About the Construction of Econometric Prognoses
Source:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362426
chapter in monograph
See main document
281

Title:
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260488
article
282

Title:
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 16 (1974) , s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247516
article
283

Title:
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 14 (1973) , s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260558
article
284

Title:
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249058
article
285

Title:
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249134
article
286

Title:
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973) , s. 171-176
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337755
polemic
287

Title:
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288661
chapter in monograph
See main document
288

Title:
Metody budowy długookresowej prognozy statystycznej = Methods of Constructing the Long-term Statistic Forecast = Mietody sostawlenija dołgosrocznogo statisticzeskogo prognoza
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 1 (1972) , s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350618
article
289

Title:
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 123-126
Nr:
2168333017
varia
290

Title:
O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = On Some Methods of Construction of Short-Term Prognosis Based on Time Series with Seasonal Fluctuations = O niekotorych mietodach sostawlenija kratkosrocznogo prognoza na osnowanii wriemiennogo riada s siezonnymi konstancyjami
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 18, z. 1 (1971) , s. 65-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350608
article
291

Author:
Jan Paradysz , Aleksander Zeliaś
Title:
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1971) , s. 31-51. - Summ., rez.
Nr:
2168223950
article
292

Conference:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Title:
O pewnych metodach budowy prognoz w oparciu o szeregi czasowe
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353394
varia
293

Title:
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970) , s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260122
article
294

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286075
monograph
295

Title:
Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej = Factor Analysis in Investigation on Regional Ranging of Agricultural Production
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1968) , s. 83-97. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168337745
article
296

Title:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968) , s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287101
article
297

Title:
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968) , s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287131
article
298

Title:
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The Function of Production in the Investigation of the Efficacity of Investments in Peasant Farms
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 79-104. - Summ., rez.
Nr:
2168276517
article
299

Title:
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1967) , s. 3-24. - Rez., summ.
Nr:
2168280567
article
300

Title:
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/48
Nr:
2168305261
doctoral dissertation
301

Title:
Zastosowanie funkcji produkcji w rolnictwie (na przykładzie 56 gospodarstw okręgu XI - Górski-Wschodni) = Application of the Production Function in Agriculture = Primienienije funkcyi proizwodstwa w sielskom choziajstwie (na primierie 56 choziajstw XI okruga - Gorno-Wostocznogo)
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 11, z. 1 (1964) , s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168350524
article
302

Title:
Zastosowanie funkcji produkcji do badania efektywności nawożenia (na przykładzie województwa krakowskiego)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1964) , s. 121-128
Nr:
2168337729
article
303

Title:
Funkcja produkcji na przykładzie Krakowskich Zakładów Sodowych w m. Krakowie w latach 1949-1960 = The Function of Production Exemplified on the Cracow Soda Works in the Years 1949-1960
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963) , s. 57-98. - Rez., summ.
Nr:
2168366170
article
Unpublished documents:
1

Author:
, , , , ,
Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
84/KS/6/2005/S/256
Signature:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2167723111
unpublished scientific work
See related chapters
2

Author:
, , , , , , ,
Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
[247] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
69/KS/2/2004/S/179
Signature:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2167723515
unpublished scientific work
3

Author:
,
Title:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
31, 53 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
76/KS/9/2003/S/082
Signature:
NP-914/Magazyn
Nr:
2168277505
unpublished scientific work
4

Title:
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KS/2/2002/S
Signature:
NP-870/Magazyn
Nr:
2168267300
unpublished scientific work
5

Title:
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
75 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KS/2/2000/S
Signature:
NP-722/Magazyn
Nr:
2168277501
unpublished scientific work
6

Title:
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KS/2/2001/S
Signature:
NP-767/Magazyn
Nr:
2168284531
unpublished scientific work
7

Author:
Title:
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
58 k.: il.; 30 cmm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/99/S
Signature:
NP-642/Magazyn
Nr:
2168259204
unpublished scientific work
8

Title:
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
17, [5] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 1/Magazyn
Nr:
2168258826
unpublished scientific work
9

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/Magazyn
Nr:
2168258824
unpublished scientific work
10

Title:
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
15 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 2/Magazyn
Nr:
2168258830
unpublished scientific work
11

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
92/KS/1/96/S
Signature:
NP-395/Magazyn
Nr:
2168251650
unpublished scientific work
12

Title:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[261] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1 P110 044 06
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258740
unpublished scientific work
See related chapters
13

Title:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/9/95/S
Signature:
NP-333/Magazyn
Nr:
2168251718
unpublished scientific work
14

Title:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[116] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1 P110 044 06
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258722
unpublished scientific work
See related chapters
15

Title:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
32 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KS/5/94/S
Signature:
NP-287/Magazyn
Nr:
2168252270
unpublished scientific work
16

Title:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
13/KS/1/93/S
Signature:
NP-99/[2]/Magazyn
Nr:
2168332747
unpublished scientific work
17

Title:
Matematyczne modele ubezpieczeń
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KS/2/93/S
Signature:
NP-176/Magazyn
Nr:
2168257006
unpublished scientific work
18

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258296
unpublished scientific work
See related chapters
19

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258326
unpublished scientific work
See related chapters
20

Title:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
169 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
26/KS/3/92/S
Signature:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258656
unpublished scientific work
See related chapters
21

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
unpublished scientific work
22

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
148 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
25/ISEI/3/91/S
Signature:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168258250
unpublished scientific work
See related chapters
23

Title:
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
58 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/ISEI/21/91/W
Signature:
NP-99/[1]/Magazyn
Nr:
2168332745
unpublished scientific work
24

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
H/12/032/90-2
Signature:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258222
unpublished scientific work
See related chapters
25

Title:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
[238] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Research program:
Temat: MR.III.3.1. opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Strukturalne przemiany w gospodarce światowej do 2000 r."
Nr:
2168315873
unpublished scientific work
26

Title:
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL"
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
144 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Temat 050501 opracowany w ramach problemu resortowego 221 pt.: "Rozwój systemów zarządzania i przetwarzania informacji w resorcie energetyki i energii atomowej"
Nr:
2168315889
unpublished scientific work
27

Title:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
unpublished scientific work
1
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
2
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; . - Kraków : , 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Bibliogr.
3
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie / vorgelegt von: Stefan Jorde ; . - Kraków : , 2010. - 298 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Renata OCZKOWSKA, Aleksander ZELIAŚ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002000
4
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander Zeliaś, Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 264 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-393-8
5
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
6
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market / Aleksander Zeliaś // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 685-696. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
7
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate / Aleksander ZELIAŚ // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 47-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
8
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-306-1
9
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydaw. AE, 2005. - 410 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-265-0
10
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym / Sławomir ŚMIECH ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 153 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
11
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych / Monika PAPIEŻ ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 231 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
12
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości / Aleksander ZELIAŚ // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2005), s. 112-120. - Bibliogr.
13
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv: KNEU, 2005. - S. 133-149. - Bibliogr.
14
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 275 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-211-1
15
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (512) (2004), s. 13-19. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
16
Wprowadzenie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 11-25. - ISBN 83-208-1526-6
17
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 417 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-210-3
18
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 117-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
19
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
20
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
21
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-209-X
22
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Sławomir ŚMIECH, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 52-74. - ISBN 83-208-1526-6
23
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-209-X
24
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 256 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1526-6
25
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
26
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - ISSN 0324-8445
27
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 404 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. i niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-163-8
28
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok = Proceedings of a Committee for Statistics and Econometry of Polish Academy of Sciences for the Year 2001 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 1 (2003), s. 103-106. - ISSN 0033-2372
29
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 430, [1] s. ; 24 cm. - Wykaz publikacji przy biogramach. - ISBN 83-208-1400-6
30
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
31
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - S. 5-6. - ISBN 83-208-1400-6
32
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 380 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - ISSN 0208-7944
34
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne / Artur LIPIETA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2003. - 187 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 12 k. - Bibliogr.
35
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1368-9
36
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 787-802. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
37
Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp. / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (12) (2002), s. 122-123. - Rec. pracy: Domański Cz., Nieklasyczne metody statystyczne. PWE, Warszawa 2000. - ISSN 1233-5835
38
Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (13) (2002), s. 220-221. - Rec. pracy: Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland. - ISSN 1233-5835
39
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 358 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang., niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-121-2
40
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 891-895. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
41
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok = Report on the Activity of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences for the Year 2001 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 1 (2002), s. 181-184. - ISSN 0033-2372
42
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 175-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-121-2
43
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-121-2
44
S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp. / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1 (10) (2001), s. 155-162. - Rec. pracy: Ayvazyan S.A., Mkhitaryn V.S.: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky : Uchebnik dlya VUZ-ov. Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998. - ISSN 1233-5835
45
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 253 s. : wykr. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-081-X
46
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 3-4 (2001), s. 371. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
47
Introduction / Aleksander ZELIAŚ // W: Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / ed. Aleksander ZELIAŚ. - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001. - S. 7-12. - ISBN 83-7252-105-0
48
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 139-159. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - ISSN 0208-7944
50
Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (11) (2001), s. 47-70. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17152/edition/15162/content. - ISSN 1233-5835
51
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 471. - ISBN 83-87493-91-0
52
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 13-14. - ISBN 83-87493-91-0
53
Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research / ed. Aleksander ZELIAŚ. - Cracow: Uniwersity of Economics Publishers, 2001. - 251 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-105-0
54
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 11-24. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowyc. - Streszcz. - ISSN 0324-8445
55
S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022 / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 255-260. - Rec. pracy: Ayvazan S.A., Mchitarjan V.S., Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, 1022 s. - ISSN 0033-2372
56
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r. / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 225-228. - ISSN 0033-2372
57
Prognostyka : nauka i sztuka / Antoni Smoluk, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 38-60. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-081-X
58
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 7-19. - ISBN 83-7252-066-6
59
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 113-124. - ISBN 83-7252-041-0
60
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-046-1
61
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 295 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-065-8
62
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów / Aleksander ZELIAŚ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 13-14. - ISBN 83-907648-3-0
63
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia / Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 75-101. - ISBN 83-7252-065-8
64
Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung / Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 1-2 (9) (2000), s. 207-219. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/45395/edition/40438#description. - ISSN 1233-5835
65
Dobór zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-55. - ISBN 83-7252-065-8
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - ISSN 0208-7944
67
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. i niem. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-045-3
68
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 195 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-052-6
69
Prognostyka - nauka i sztuka / Antoni Smoluk, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 477. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
70
Wprowadzenie w zagadnienie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-34. - ISBN 83-7252-065-8
71
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
72
Wypowiedź na otwarcie Konferencji / Aleksander ZELIAŚ // W: XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 5-6. - ISBN 83-7252-052-6
73
Metody statystyczne / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1247-X
74
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 330 s. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-000-3
75
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-26. - ISBN 83-7252-000-3
76
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 517-520. - ISSN 0033-2372
77
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 179-189. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
78
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
79
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998), s. 653-664. - ISSN 1234-7655
80
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998), s. 523-544. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
81
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 119-129. - ISBN 83-87239-49-6
82
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1998. - 191 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 17 k. - Bibliogr.
83
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 5-7. - ISSN 0033-2372
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - ISSN 0208-7944
85
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 192 s., [1] k. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-59-3
86
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r. / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 2 (1998), s. 187-288. - ISSN 0033-2372
87
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-49-6
88
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 3, no. 4 (1998), s. 805-806. - ISSN 1234-7655
89
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 2 (1997), s. 340-341. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
90
Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195 = Paweł Dittmann: "Methods of Sales Forecasts for Enterprises", Oskar Lange Economic University, Wrocław / Aleksander ZELIAŚ // Wiadomości Statystyczne. - R. 42, nr 4 (431) (1997), s. 98-100
91
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - ISSN 1506-7351
92
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 446-447. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
93
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 190. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
94
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny / Aleksander ZELIAŚ // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 13-21. - ISBN 83-87239-03-8
95
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 383 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1081-7
96
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-12-7
97
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-05-4
98
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - 2 (5) (1997), s. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
99
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 215-242. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
100
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 7-9. - ISBN 83-87239-12-7
101
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 5-6. - ISBN 83-87239-05-4
102
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997. - S. 269-279. - Bibliogr.
103
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
104
Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia = Speech by Honorary Doctor Prof. Dr. hab. Aleksander Zeliaś / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 3 (1997), s. 357-367. - ISSN 0033-2372
105
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 45-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
106
Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 1(40) (1997), s. 53-62
107
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 89-104. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
108
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 1428-1163 ; nr 2). - nr 743 (1997), s. 171-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
109
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 238-262. - Bibliogr.
110
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
111
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[68]-16[83]. - Bibliogr.
112
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 298. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
113
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 327 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-88-2
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - ISSN 0208-7944
115
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 187 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-61-0
116
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych / Barbara PAWEŁEK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1996. - 130 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 7 k. - Bibliogr.
117
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 5-6. - ISBN 83-86439-61-0
118
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 289-292. - ISSN 0033-2372
119
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 475 (1996), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
120
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12164-5
121
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996), s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
122
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 215-327. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
123
Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 275-277. - Rec. pracy: Siedlecka U., Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, 164 s. - ISSN 0033-2372
124
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys / Aleksander ZELIAŚ // Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 8 (423) (1996), s. 16-27. - ISSN 0043-518X
125
Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183 / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Stetinensia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 161). - nr 2 (1996), s. 170-172. - ISSN 1426-3491
126
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1995), s. 1[80]-16[95]. - Bibliogr.
127
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 145-149. - ISSN 0033-2372
128
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 83-900178-8-1
129
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 204 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-30-0
130
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
131
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 339-356. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
132
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 1, no. 5 (1994), s. 721-722. - ISSN 1234-7655
133
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 133-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
134
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994), s. 225-229. - ISSN 0033-2372
135
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 5-6
136
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 7-8
137
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 440 (1994), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
138
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 9-16. - ISBN 83-86439-14-9
139
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
140
Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 3 (25) (1994), s. 22-23
141
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 356 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-86439-14-9
142
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 157 s. : il. ; 24 cm
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440, 441. - ISSN 0208-7944
144
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 111 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
145
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 479-480. - Rec. pracy: Józef Hozer, Mikroekonometria, Analizy, diagnozy, prognozy (Microeconometrics. Analyses, Diagnoses, Forecasts), PWE, Warszawa 1993, 183 s.
146
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 291 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
147
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
148
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 95-103. - Bibliogr.
149
Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT" / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 246-247. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
150
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[7]-11[17]. - Bibliogr.
151
Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 3-4 (1993), s. 366-368. - Rec. pracy: Guzik B., Jurek W., Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, 263 s. - ISSN 0033-2372
152
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 119 s. : il. ; 24 cm
153
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 5-16
154
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[42]-16[57]. - Bibliogr.
155
Jeszcze o współliniowości zmiennych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 2 (1993), s. 245-246. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
156
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
157
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[12]-29[41]. - Bibliogr.
158
Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 40, z. 1 (1993), s. 116-118. - Rec. pracy: Rogowski J., Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, 133 s. - ISSN 0033-2372
159
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[107]-14[121]. - Bibliogr.
160
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[18]-14[31]. - Bibliogr.
161
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 388 (1992), s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
162
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe / Aleksander ZELIAŚ // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 2(4) (1992), s. 2-12
163
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1992), s. 1[4]-28[33]. - Bibliogr.
164
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
165
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992), s. 372-375. - Rec. pracy: Jacek Osiewalski, Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria: Monografie nr 100, Kraków 1991, 187 s.
166
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) / Bronisław Ortyl ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1992. - 262 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 167 k. - Bibliogr.
167
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 142-156. - ISBN 83-208-0798-0
168
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 122-141. - ISBN 83-208-0798-0
169
Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 2 (1991), s. 234-237. - Rec. pracy: Lesz M., Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, 83 s. - ISSN 0033-2372
170
Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 371-374. - Rec. pracy: Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, 202 s. - ISSN 0033-2372
171
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 207, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0798-0
172
Organizacja baz danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 39-44. - ISBN 83-208-0798-0
173
O przyszłości prognozowania / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 97-98. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
174
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ, Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-[60]. - Bibliogr.
175
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-11. - Bibliogr.
176
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1 (1991), s. 93-98. - ISSN 0033-2372
177
O przyszłości prognozowania / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
178
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
179
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 64-77
180
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen / Aleksander J. ZELIAŚ // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 192-208. - Bibliogr.
181
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 78-97
182
Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 200-201. - Rec. pracy: Rocki M., Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, 105 s. - ISSN 0033-2372
183
Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127 / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1989), s. 319-321. - Rec. pracy: H.-J. Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat- Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten: neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127. - ISSN 0035-9629
184
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 278, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08596-7
185
Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 1 (1989), s. 93. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
186
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych / A. ZELIAŚ // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 36-48. - ISBN 83-01-08596-7
187
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade / Aleksander ZELIAŚ // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 111-131. - Bibliogr.
188
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
189
Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 1 (1988), s. 312-314. - Rec. pracy: Jajuga K., Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych. Wrocław: Wydaw. Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1987. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Monografie i Opracowania, ISSN 0239-8532 ; nr 39. - ISSN 0035-9629
190
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - 260 k. : il. ; 30 cm + Supplement: 193 k. - Bibliogr.
191
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 295, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0546-5
192
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1988), s. 183-195. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16753/1/013%20ALEKSANDER%20ZELIAS.pdf. - ISSN 0035-9629
193
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - ISSN 0071-674X
194
OPEC Computer Data Bank 1963-84 / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - 102 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
195
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - 205 s ; 24 cm. - Bibliogr.
196
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 243 (1987), s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
197
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
198
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - ISSN 0071-674X
199
Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,- / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 397-399. - Rec. pracy: Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, 247 s. - ISSN 0033-2372
200
Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 34, z. 4 (1987), s. 395. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
201
A Regression Approach to Regional Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // Papers in Regional Science. - vol. 61, iss. 1 (1987), s. 39-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1056-8190
202
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
203
The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods / Aleksander ZELIAŚ // W: Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984 / ed. Jerzy KRUCZAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 205-218. - Bibliogr.
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - ISSN 0071-674X
205
Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 2 (1986), s. 204. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
206
VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 33, z. 4 (1986), s. 446-448. - ISSN 0033-2372
207
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Academy of Economics, 1986. - 31 s. : il. ; 21 cm
208
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 206 (1985), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
209
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
210
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - ISSN 0071-674X
211
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - 30 s. ; 21 cm
212
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - ISSN 0071-674X
213
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods / Abdul Áll Amin Mohamed ; . - Kraków : , 1984. - 259 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 252 k. - Promotor: Aleksander J. ZELIAŚ. - Bibliogr.
214
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 311 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0380-2
215
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego / Henryk Ponikowski ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1984. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
216
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - ISSN 0071-674X
217
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 30, z. 3-4 (1983), s. 332-333. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
218
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
219
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
220
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 255, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0273-3
221
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 310, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Indek. - Streszcz. ang. i ros. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02675-8
222
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms / Jan Bulsza, Suhair Al-Sinawi, Kazimierz Bajer, Bassim Raouf, Krzysztof Chwalibogowski, Mundir Bashier Al-Adhamy Stanisław Hager, Khalid Ibrahim Hasson, Mumtaz Ra'ouf Numan, Abbas M.Khazal, Henryk Hajduk, Abdul Husain Salim Zuhair, Jaffar Sadik Yassim, Hussain Abid Saleh, Abdul Rahman Al-Rubiai, Lech Kłosiewicz, Aleksander ZELIAŚ, Władysław Babiarz, Wit Górski, Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew Hiroń, Zdzisław Jankowski, Marian Kijak, Leopold Kmita, Izabella Michalska, Danuta Mieszkowska, Tadeusz Myszkowski, Adam Reczek, Władysław Rolle, Roman Strzelecki, Jolanta Szulewska, Jerzy Tyszkowski, Jan Wydro, Maria Cholewa, Jerzy Fiodorow. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
223
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
224
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych / Mushtaq Hussain ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1982. - 223 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
225
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis / Andrzej ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne. - nr 1 (1982), s. 65-82. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
226
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 343, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
227
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
228
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24, 25. - ISSN 0071-674X
229
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
230
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 29, z. 1-2 (1982), s. 271-572. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
231
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Michalski, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 158 (1982), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
232
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152, 158. - ISSN 0208-7944
233
Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych = Variance and Co-variance Analysis in Economic Research / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 268 s. : il. ; 20 cm. - Summ., rez. - Bibliogr. - (Biblioteka Ekonometryczna). - ISBN 83-01-01591-8
234
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego / Anna MALINA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
235
Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki = Qualitative and Quantitative Aspects of Scientific Research in the Light of Statistics / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1981), s. 49-56. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf. - ISSN 0035-9629
236
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
237
Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych = An Attempt to Determine Some Relations Occuring in Multidimentional Stochastic Processes = Popytka opriedielenija niekotorych rielacyj wystupajuszczich w mnogomiernych stochasticzeskich processach / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 28, z. 1/2 (1981), s. 11-19. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
238
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
239
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej) / Władysław Szczepankiewicz ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 213 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
240
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
241
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 42-43. - ISSN 0079-354X
242
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - ISSN 0071-674X
243
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980), s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
244
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 131 (1980), s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
245
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4 (1980), s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
246
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych / Maria KOSIOROWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1979. - 95 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 255 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
248
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 284 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
249
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / Jan STECZKOWSKI, Michał WOŹNIAK, Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 409 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
250
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
251
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979. - 126 k. : il. ; 30 cm
252
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
253
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 160 (182) (1979), s. 127-147. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
254
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979), s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
255
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979), s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
256
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - ISSN 0071-674X
257
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 297, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
258
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji / Alicja OLECH-NOWAK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1978. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
259
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
260
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
261
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy / Zbigniew Pawłowski, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 417-419. - ISSN 0033-2372
262
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
263
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 4 (1977), s. 249-261. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20657/1/019%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2039%284%29%2C%201977.pdf. - ISSN 0035-9629
264
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
265
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
266
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977), s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
267
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
268
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
269
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977), s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
270
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
271
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
272
Predykcja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 3 (1976), s. 199-208. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20528/1/016%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2038%283%29%2C%201976.pdf. - ISSN 0035-9629
273
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
274
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
275
Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1976. - 257 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
276
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski / Stanisław WYDYMUS ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1976. - 235 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 123 k. - Bibliogr.
277
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
278
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975), s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
279
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej / Tadeusz GRABIŃSKI ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1975. - 189 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 184 k. - Bibliogr.
280
Niektóre problemy budowy prognoz ekonometrycznych = Chosen Problems About the Construction of Econometric Prognoses / Aleksander ZELIAŚ // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 35-47. - Summ., rez. - Bibliogr.
281
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
282
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
283
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
284
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
285
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973), s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
286
W sprawie stosowania analizy korelacyjnej w badaniach zjawisk dynamicznych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (1973), s. 171-176. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(1)1973.PDF. - ISSN 0044-1600
287
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
288
Metody budowy długookresowej prognozy statystycznej = Methods of Constructing the Long-term Statistic Forecast = Mietody sostawlenija dołgosrocznogo statisticzeskogo prognoza / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 19, z. 1 (1972), s. 19-31. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
289
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 123-126. - ISSN 0079-354X
290
O pewnych metodach budowy krótkookresowej prognozy na podstawie szeregu czasowego z wahaniami sezonowymi = On Some Methods of Construction of Short-Term Prognosis Based on Time Series with Seasonal Fluctuations = O niekotorych mietodach sostawlenija kratkosrocznogo prognoza na osnowanii wriemiennogo riada s siezonnymi konstancyjami / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 18, z. 1 (1971), s. 65-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
291
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure / Jan Paradysz, Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 1 (1971), s. 31-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
292
O pewnych metodach budowy prognoz w oparciu o szeregi czasowe / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
293
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970), s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
294
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production) / Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
295
Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej = Factor Analysis in Investigation on Regional Ranging of Agricultural Production / Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 5 (1968), s. 83-97. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/_archive/zer(5)1968.pdf. - ISSN 0044-1600
296
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise / Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968), s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
297
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968), s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
298
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The Function of Production in the Investigation of the Efficacity of Investments in Peasant Farms / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. nacz. Eugeniusz GARBACIK]. - vol. 6 (1968), s. 79-104. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
299
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture / Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - nr 3 (1967), s. 3-24. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
300
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich / Aleksander ZELIAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1966. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
301
Zastosowanie funkcji produkcji w rolnictwie (na przykładzie 56 gospodarstw okręgu XI - Górski-Wschodni) = Application of the Production Function in Agriculture = Primienienije funkcyi proizwodstwa w sielskom choziajstwie (na primierie 56 choziajstw XI okruga - Gorno-Wostocznogo) / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 11, z. 1 (1964), s. 89-98. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
302
Zastosowanie funkcji produkcji do badania efektywności nawożenia (na przykładzie województwa krakowskiego) / Aleksander ZELIAŚ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (1964), s. 121-128. - ISSN 0044-1600
303
Funkcja produkcji na przykładzie Krakowskich Zakładów Sodowych w m. Krakowie w latach 1949-1960 = The Function of Production Exemplified on the Cracow Soda Works in the Years 1949-1960 / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 25 (1963), s. 57-98. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
304
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
305
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - [247] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
306
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 31, 53 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
307
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
308
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 75 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
309
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Artur LIPIETA, Sławomir ŚMIECH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
310
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawca: Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 58 k. : il. ; 30 cmm. - Bibliogr.
311
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994 / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 / wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
313
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
314
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
315
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [261] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
316
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
317
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [116] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
318
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
319
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
320
Matematyczne modele ubezpieczeń / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, członkowie zespołu: Stanisław WANAT. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
321
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
322
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
323
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 169 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
324
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
325
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
326
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 58 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
327
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
328
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : , 1983. - [238] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
329
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL" / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1981. - 144 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
330
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków : , 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
2
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
3
Jorde S., (2010), Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie, Prom. Oczkowska R., Zeliaś A., Kraków : , 298 k.
4
Zeliaś A., Pociecha J. (red.), (2008), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 264 s.
5
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
6
Zeliaś A., (2007), Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 685-696.
7
Zeliaś A., (2006), Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate. [W:] Pociecha J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 47-55.
8
Zeliaś A. (red.), (2006), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
9
Zeliaś A. (red.), (2005), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydaw. AE, 410 s.
10
Śmiech S., (2005), Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 153 k.
11
Papież M., (2005), Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 231 k.
12
Zeliaś A., (2005), Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, s. 112-120.
13
Zeliaś A., Frodyma K., (2005), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 133-149.
14
Zeliaś A. (red.), (2004), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 275 s.
15
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą, "Wiadomości Statystyczne", nr 1 (512), s. 13-19.
16
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2004), Wprowadzenie. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-25.
17
Zeliaś A. (red.), (2004), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 417 s.
18
Zeliaś A., (2004), Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 117-123.
19
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 113-128.
20
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
21
Zeliaś A., (2004), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
22
Kostrzewska J., Śmiech S., Zeliaś A., (2004), Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 52-74.
23
Zeliaś A. (red.), (2004), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 137 s.
24
Zeliaś A. (red.), (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 256 s.
25
Zeliaś A., Frodyma K., (2003), Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 251-269.
26
Zeliaś A., (2003), Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 287-288.
27
Zeliaś A. (red.), (2003), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 404 s.
28
Zeliaś A., (2003), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2002 rok, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 1, s. 103-106.
29
Zeliaś A. (red.), (2003), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 430, [1] s.
30
Zeliaś A., (2003), Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 51-66.
31
Zeliaś A., (2003), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 5-6.
32
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
33
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - . - 0208-7944
34
Lipieta A., (2003), Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej: ujęcie taksonomiczne, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 187 k.
35
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
36
Zeliaś A., (2002), Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 787-802; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
37
Zeliaś A., (2002), Czesław Domański, Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classic Statistical Methods). PWE, Warszawa 2000, 368 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (12), s. 122-123.
38
Zeliaś A., (2002), Report: the Celebration Conference on the occasion of the Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association, 14-15 July 2002, Kraków-Modlina, Poland, "Argumenta Oeconomica", 2 (13), s. 220-221.
39
Zeliaś A. (red.), (2002), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 358 s.
40
Zeliaś A., (2002), The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 891-895; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
41
Zeliaś A., (2002), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2001 rok, "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 1, s. 181-184.
42
Zeliaś A., (2002), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 175-192.
43
Zeliaś A., (2002), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
44
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazyan and V.S. Mkhitaryn: Prikladnaya Statistika y Osnovy Ekonometryky: Uchebnik dlya VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometrics). Izdatelskoye obyedinyenye "JUNITI", Moscow 1998, 1022 pp., "Argumenta Oeconomica", 1 (10), s. 155-162.
45
Zeliaś A. (red.), (2001), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 253 s.
46
Zeliaś A., (2001), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 3-4, s. 371.
47
Zeliaś A., (2001), Introduction. [W:] Zeliaś A. (red.), Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research, Cracow : Uniwersity of Economics Publishers, s. 7-12.
48
Zeliaś A., (2001), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 139-159.
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - . - 0208-7944
50
Zeliaś A., (2001), Ageing of the Polish Population : Statistical and Demographic Aspects, "Argumenta Oeconomica", 2 (11), s. 47-70; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/17152/edition/15162/content
51
Zeliaś A., (2001), Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 471.
52
Zeliaś A., (2001), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 13-14.
53
Zeliaś A. (red.), (2001), Contemporary Problems of Statistical and Econometric Research, Cracow : Uniwersity of Economics Publishers, 251 s.
54
Zeliaś A., (2001), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 11-24.
55
Szeja J., Zeliaś A., (2001), S.A. Ayvazan, V.S. Mchitarjan. Prikladnaja statistika i osnovy ekonometriki. Učebnik dlja VUZ-ov (Applied Statistics and Essentials of Econometries). Izdatel'skoje obedinenie "JUNITI", Moskwa 1998, ss. 1022, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 255-260.
56
Zeliaś A., (2001), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r., "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 225-228.
57
Smoluk A., Zeliaś A., (2001), Prognostyka : nauka i sztuka. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 38-60.
58
Zeliaś A., (2000), Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-19.
59
Zeliaś A., (2000), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-124.
60
Zeliaś A. (red.), (2000), Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 259 s.
61
Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 295 s.
62
Zeliaś A., (2000), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 13-14.
63
Wanat S., Zeliaś A., (2000), Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-101.
64
Zeliaś A., (2000), Die Nationalen Minderheiten in Polen : Versuch Einer Bewertung, "Argumenta Oeconomica", 1-2 (9), s. 207-219; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/45395/edition/40438#description
65
Zeliaś A., (2000), Dobór zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-55.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - . - 0208-7944
67
Zeliaś A. (red.), (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 291 s.
68
Zeliaś A. (red.), (2000), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 195 s.
69
Smoluk A., Zeliaś A., (2000), Prognostyka - nauka i sztuka, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 477.
70
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2000), Wprowadzenie w zagadnienie. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-34.
71
Zeliaś A., (2000), Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 17-25.
72
Zeliaś A., (2000), Wypowiedź na otwarcie Konferencji. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
73
Zeliaś A., (2000), Metody statystyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 300 s.
74
Zeliaś A. (red.), (1999), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
75
Zeliaś A., (1999), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-26.
76
Zeliaś A., (1999), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 517-520.
77
Zeliaś A., (1999), Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 179-189.
78
Malina A., Zeliaś A., (1998), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 23-44.
79
Zeliaś A., (1998), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland, "Statistics in Transition", vol. 3, no. 4, s. 653-664.
80
Malina A., Zeliaś A., (1998), On Building Taxonometric Measures of Living Conditions, "Statistics in Transition", vol 3, nr 3, s. 523-544.
81
Zeliaś A., (1998), Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-129.
82
Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 191 k.
83
Zeliaś A., (1998), Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 5-7.
84
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - . - 0208-7944
85
Zeliaś A. (red.), (1998), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s., [1] k.
86
Zeliaś A., (1998), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Wydziału I Nauk Społecznych Polskie Akademii Nauk w 1997 r., "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 2, s. 187-288.
87
Zeliaś A. (red.), (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 138 s.
88
Zeliaś A., (1998), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1998, "Statistics in Transition", vol. 3, no. 4, s. 805-806.
89
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 2, s. 340-341.
90
Zeliaś A., (1997), Paweł Dittmann: "Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie", Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996, s. 195, "Wiadomości Statystyczne", R. 42, nr 4 (431), s. 98-100.
91
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - . - 1506-7351
92
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 446-447.
93
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 190.
94
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1996/97, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-21.
95
Zeliaś A., (1997), Teoria prognozy, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 383 s.
96
Zeliaś A. (red.), (1997), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 242 s.
97
Zeliaś A. (red.), (1997), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
98
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994, "Argumenta Oeconomica", 2 (5), s. 17-36.
99
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 215-242.
100
Zeliaś A., (1997), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 7-9.
101
Zeliaś A., (1997), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
102
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 269-279.
103
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
104
Zeliaś A., (1997), Wystąpienie doktora honoris causa prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia, "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 3, s. 357-367.
105
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 45-52.
106
Zeliaś A., (1997), Stan dyscyplin : statystyka i ekonometria. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 53-62.
107
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-104.
108
Zeliaś A., (1997), Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 743, s. 171-178.
109
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 238-262.
110
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 11-27.
111
Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[68]-16[83].
112
Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 298.
113
Zeliaś A. (red.), (1996), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 327 s.
114
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - . - 0208-7944
115
Zeliaś A. (red.), (1996), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
116
Pawełek B., (1996), Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 130 k.
117
Zeliaś A., (1996), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
118
Zeliaś A., (1996), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 289-292.
119
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 5-27.
120
Zeliaś A., (1996), Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-131.
121
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-86.
122
Zeliaś A., (1996), Analiza ekonomicznych szeregów czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 215-327.
123
Zeliaś A., (1996), Urszula Siedlecka, Prognozowanie ostrzegawcze w gospodarce, PWE, Warszawa 1996, s. 164, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 275-277.
124
Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 41, nr 8 (423), s. 16-27.
125
Zeliaś A., (1996), Józef Hozer: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy, prognozy. PWE, Warszawa 1993, s. 183, "Folia Oeconomica Stetinensia", nr 2, s. 170-172.
126
Zeliaś A., (1995), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka. [W:] Aleksander ZELIAŚ (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[80]-16[95].
127
Zeliaś A., (1995), Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 145-149.
128
Pawełek B., Zeliaś A., (1995), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995, Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, s. 13-29.
129
Zeliaś A. (red.), (1995), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 204 s.
130
Zeliaś A., (1995), Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 189-197.
131
Zeliaś A., (1994), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 339-356.
132
Zeliaś A., (1994), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1993, "Statistics in Transition", vol. 1, no. 5, s. 721-722.
133
Pawełek B., Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 133-151.
134
Zeliaś A., (1994), Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 3, s. 225-229.
135
Zeliaś A., (1994), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] ZELIAŚ A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
136
Zeliaś A., (1994), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-8.
137
Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 5-14.
138
Zeliaś A., (1994), Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-16.
139
Zeliaś A., (1994), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 51-68.
140
Zeliaś A., (1994), Uwagi do ankiety dot. opinii studentów na temat sposobu prowadzeni zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 22-23.
141
Zeliaś A. (red.), (1994), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii: księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 356 s.
142
Zeliaś A. (red.), (1994), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 157 s.
143
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440, 441. - . - 0208-7944
144
Zeliaś A. (red.), (1994), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 111 s.
145
Zeliaś A., (1994), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 479-480.
146
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1993), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
147
Zeliaś A., (1993), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 110.
148
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 95-103.
149
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Prezentacja komputerowej bazy danych "DEVELOPMENT", "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 246-247.
150
Zeliaś A., (1993), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[7]-11[17].
151
Zeliaś A., (1993), Bogusław Guzik, Witold Jurek. Ekonometria z zadaniami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1993, s. 263, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 3-4, s. 366-368.
152
Zeliaś A. (red.), (1993), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 119 s.
153
Zeliaś A., (1993), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-16.
154
Zeliaś A., (1993), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[42]-16[57].
155
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 2, s. 245-246.
156
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
157
Zeliaś A., (1993), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[12]-29[41].
158
Zeliaś A., (1993), Józef Rogowski, Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Nr 388, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1990, s. 133, "Przegląd Statystyczny", t. 40, z. 1, s. 116-118.
159
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[107]-14[121].
160
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[18]-14[31].
161
Zeliaś A., (1992), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [5]-14.
162
Zeliaś A., (1992), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 2-12.
163
Zeliaś A., (1992), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[4]-28[33].
164
Zeliaś A., (1992), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 65-69.
165
Zeliaś A., (1992), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 3-4, s. 372-375.
166
Ortyl B., (1992), Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 262 k.
167
Zeliaś A., (1991), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 142-156.
168
Zeliaś A., (1991), Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 122-141.
169
Zeliaś A., (1991), Mieczysław Lesz, Rok 2000. Szkic prognozy gospodarczej Polski, PWE, Warszawa 1989, s. 83, cena zł 240,-, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 2, s. 234-237.
170
Zeliaś A., (1991), Edward Nowak, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990, s. 202, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 371-374.
171
Zeliaś A. (red.), (1991), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 207, [1] s.
172
Grabiński T., Zeliaś A., (1991), Organizacja baz danych statystycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-44.
173
Zeliaś A., (1991), O przyszłości prognozowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 97-98.
174
Zeliaś A., Malina A., (1991), Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1-[60].
175
Zeliaś A., (1991), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. 1-11.
176
Malina A., Zeliaś A., (1991), XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 93-98.
177
Zeliaś A., (1991), O przyszłości prognozowania, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 101.
178
Zeliaś A., (1990), Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277.
179
Zeliaś A., (1990), Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 64-77.
180
Zeliaś A., (1990), Methoden zur Schätzung fehlender Informationen. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 192-208.
181
Zeliaś A., (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 78-97.
182
Zeliaś A., (1989), Marek Rocki, Elementy korelacji teorii ekonometrii, SGPiS, Warszawa 1987, s. 105, cena zł 86,-, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 200-201.
183
Zeliaś A., (1989), Hans-Joachim Mittag, Modifizierte Kleinst-Quadrat-Schätzung im Modell mit fehlerbehafteten Daten; neue Ansätze bei bekannter Fehlervarianz, Frankfurt am Main 1987, Athenäum, ss. 127, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 319-321.
184
Zeliaś A. (red.), (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 278, [1] s.
185
Zeliaś A., (1989), Współliniowość zmiennych - "wstydliwy" problem ekonometrii, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 1, s. 93.
186
Zeliaś A., (1989), Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36-48.
187
Zeliaś A., (1989), Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 111-131.
188
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Zeliaś A., (1989), Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 294 s.
189
Zeliaś A., (1988), Krzysztof Jajuga, Statystyka ekonomicznych zjawisk złożonych - wykrywanie i analiza niejednorodnych rozkładów wielowymiarowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 1, s. 312-314.
190
Abdulla Z., (1988), Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 260 k.
191
Zeliaś A. (red.), (1988), Metody statystyki międzynarodowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
192
Zeliaś A., (1988), Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 183-195; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/16753/1/013%20ALEKSANDER%20ZELIAS.pdf
193
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - . - 0071-674X
194
Abdulla Z., (1988), OPEC Computer Data Bank 1963-84, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 102 k.
195
Zeliaś A. (red.), (1987), Elementy statystyki międzynarodowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s
196
Zeliaś A., (1987), Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 5-20.
197
Zeliaś A., (1987), O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 159-173.
198
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - . - 0071-674X
199
Zeliaś A., (1987), Jerzy Jakubczyc, Współliniowość statystyczna, PWE, Warszawa 1987, s. 247, cena zł 290,-, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 397-399.
200
Zeliaś A., (1987), Współliniowość zmiennych objaśniających a predykcja, "Przegląd Statystyczny", t. 34, z. 4, s. 395.
201
Zeliaś A., (1987), A Regression Approach to Regional Forecasting, "Papers in Regional Science", vol. 61, iss. 1, s. 39-49.
202
Zeliaś A., (1986), O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446.
203
Zeliaś A., (1986), The Contemporary Trends in the Development of Forecasting Methods. [W:] Kruczała J. (red.), Spatial Economy and Regional Development during the Economic Reform : a Report on a Polish-Hungarian Regional Science Seminar Held in Cracow, October 22 nd-23 d. 1984, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 205-218.
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - . - 0071-674X
205
Zeliaś A., (1986), Problemy obliczeniowe przy realizacji centralnych tematów badawczych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 2, s. 204.
206
Zeliaś A., (1986), VIII Ogólnopolskie Seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 33, z. 4, s. 446-448.
207
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1986), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Academy of Economics, 31 s.
208
Zeliaś A., (1985), Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 5-23.
209
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
210
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - . - 0071-674X
211
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1985), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 30 s.
212
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - . - 0071-674X
213
Mohamed A., (1984), Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 259 k.
214
Zeliaś A., (1984), Teoria prognozy, Wyd. 2 rozsz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 311 s.
215
Ponikowski H., (1984), Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 158 k.
216
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - . - 0071-674X
217
Zeliaś A., (1983), Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 30, z. 3-4, s. 332-333.
218
Szymanowicz K., Zeliaś A., (1983), Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 41-52.
219
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
220
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 255, [1] s.
221
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [1] s.
222
Bulsza J., Al-Sinawi S., Bajer K., Raouf B., Chwalibogowski K., Al-Adhamy M., Hager S., Hasson K., Ra'ouf Numan M., Khazal A., Hajduk H., Salim Z., Yassim J., Saleh H., Al-Rubiai A., Kłosiewicz L., Zeliaś A., Babiarz W., Górski W., Grabiński T., Hiroń Z., Jankowski Z., Kijak M., Kmita L., Michalska I., Mieszkowska D., Myszkowski T., Reczek A., Rolle W., Strzelecki R., Szulewska J., Tyszkowski J., Wydro J., Cholewa M., Fiodorow J., (1982), Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application: Glossary of Terms, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 78 s.
223
Zeliaś A., (1982), O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34.
224
Hussain M., (1982), Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 223 k.
225
Zeliaś A., (1982), Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego, "Problemy Ekonomiczne", nr 1, s. 65-82.
226
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 343, [1] s.
227
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1982), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
228
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24, 25. - . - 0071-674X
229
Zeliaś A., (1982), Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 21-36.
230
Zeliaś A., (1982), Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 29, z. 1-2, s. 271-572.
231
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Michalski S., Zeliaś A., (1982), Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 5-18.
232
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152, 158. - . - 0208-7944
233
Steczkowski J., Zeliaś A., (1982), Analiza wariancyjna i kowariancyjna w badaniach ekonomicznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 268 s.
234
Malina A., (1981), Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 249 k.
235
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Jakościowe i ilościowe aspekty badań naukowych w świetle statystyki, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 49-56; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21168/1/007%20JAN%20STECZKOWSKI%2C%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2043%284%29%2C%201981.pdf
236
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1981), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 302 s.
237
Zeliaś A., Woźniak M., (1981), Próba ustalenia niektórych relacji występujących w wielowymiarowych procesach stochastycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 28, z. 1/2, s. 11-19.
238
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
239
Szczepankiewicz W., (1981), Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 213 k.
240
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 53-70.
241
Zeliaś A., (1980), Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43.
242
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - . - 0071-674X
243
Zeliaś A., (1980), Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 5-27.
244
Grabiński T., Zeliaś A., (1980), Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 29-56.
245
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 3-4, s. 383-384.
246
Kosiorowska M., (1979), Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 95 k.
247
Zeliaś A., (1979), Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Wyd. 2Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
248
Zeliaś A., (1979), Teoria prognozy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 284 s.
249
Steczkowski J., Woźniak M., Zając K., Zeliaś A., (1979), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 409 s.
250
Woźniak M., Zeliaś A., (1979), Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 97-104.
251
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 126 k.
252
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 63-86.
253
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 127-147.
254
Zeliaś A., (1979), Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi, "Przegląd Statystyczny", t. 26, z. 3-4, s. 233-249.
255
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 114, s. 31-60.
256
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - . - 0071-674X
257
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297, [1] s.
258
Olech-Nowak A., (1978), Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 181 k.
259
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
260
Zeliaś A., (1977), Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 31-39.
261
Pawłowski Z., Zeliaś A., (1977), Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 417-419.
262
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 33-39.
263
Zeliaś A., (1977), Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 4, s. 249-261; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20657/1/019%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2039%284%29%2C%201977.pdf
264
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385.
265
Zeliaś A., (1977), O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 319-335.
266
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 4, s. 435-441.
267
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381.
268
Zeliaś A., (1977), Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108.
269
Zeliaś A., (1977), Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 2, s. 209-226.
270
Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1977), Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 67-79.
271
Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 382-384.
272
Zeliaś A., (1976), Predykcja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 3, s. 199-208; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20528/1/016%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2038%283%29%2C%201976.pdf
273
Zeliaś A., (1976), Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 83-94.
274
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie grupowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 4, s. 441-451.
275
Zeliaś A., (1976), Ekonometryczne metody prognozowania procesów gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 257 s.
276