Publications of the selected author

1

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 3 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Nr:
2168299109
monograph
2

Author:
Jorde Stefan
Title:
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
298 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Renata OCZKOWSKA, Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-177
Nr:
53239
doctoral dissertation
3

Title:
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
234 k.: il; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-184
Nr:
2167735233
doctoral dissertation
4

Title:
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
264 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7252-393-8
Nr:
51812
conference materials
5

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14043-4
Access mode:
Nr:
2168302775
monograph
6

Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - nr 17 (2007) , s. 685-696. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 450)
Nr:
2168249194
article
7

Title:
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate
Source:
A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 47-55 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-328-2
Nr:
2166451639
chapter in conference materials
See main document
8

Conference:
XXVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2005-04-26 do 2005-04-29
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-306-1
Nr:
52131
conference materials
9

Title:
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
153 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 20 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/285
Nr:
2168221296
doctoral dissertation
10

Title:
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości
Source:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ2005, s. 112-120 - Bibliogr.
Signature:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2168326125
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Conference:
XXVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2004-04-20 do 2004-04-23
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydaw. AE, 2005
Physical description:
410 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-265-0
Nr:
2168218318
conference materials
12

Title:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Source:
Statistics in Management of Social and Economic Development - Kiïv: KNEU, 2005, s. 133-149 - Bibliogr.
Nr:
2165901196
chapter in conference materials
13

Author:
Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 20 s.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/257
Nr:
2168221298
doctoral dissertation
14

Title:
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 1 (512) (2004) , s. 13-19 - Bibliogr.
Nr:
2168218294
article
15

Conference:
XXV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2003-04-22 do 2003-04-25
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
275 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-211-1
Nr:
2168218316
conference materials
16

Conference:
Konferencja jubileuszowa - 90-lecie PTS: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Tomaszowice k. Krakowa, Polska, od 2002-07-14 do 2002-07-15
Title:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
137 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
52316
conference materials
See related chapters
17

Title:
Wprowadzenie
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 11-25
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229130
preface / summary
See main document
18

Title:
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności
Source:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004, s. 52-74
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
2166229356
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Physical description:
380 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
52315
monograph
20

Title:
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
256 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1526-6
Nr:
52314
monograph
See related chapters
21

Title:
Przedmowa
Source:
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 5-8
ISBN:
83-7252-209-X
Nr:
2168320055
preface / summary
See main document
22

Title:
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52237
article
See main document
23

Title:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
417 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168218534
conference materials
24

Conference:
Konferencja naukowa nt. Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting
Source:
Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA] - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 117-123. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-7-8
Nr:
2168004628
chapter in conference materials
See main document
25

Title:
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables
Source:
International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries / ed. Józef POCIECHA - Kraków: Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 51-66 - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-3-5
Nr:
2168234188
chapter in conference materials
See main document
26

Title:
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003) , s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52220
article
See main document
27

Title:
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu2003. - nr 1006, s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii
Nr:
2168314191
voice in discussion / interview
28

Author:
Title:
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
187 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 12 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/381
Nr:
2168274707
doctoral dissertation
29

Conference:
XXIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2002-04-23 do 2002-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
404 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. ang. i niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-163-8
Nr:
2168218314
conference materials
30

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 547
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
122 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168223318
journal / series editorial
31

Title:
Przedmowa
Source:
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 5-6
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168306175
preface / summary
See main document
32

Title:
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003
Physical description:
380 s.: il; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14043-7
Nr:
2168234642
monograph
33

Title:
Statystycy i ekonometrycy polscy
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
Physical description:
430, [1] s.; 24 cm
Notes:
Wykaz publikacji przy biogramach
ISBN:
83-208-1400-6
Nr:
2168234644
book
See related chapters
34

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-32
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218756
chapter in conference materials
See main document
35

Title:
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1368-9
Nr:
2168248670
textbook
36

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
358 s.: mapy, wykr.; 24 cm
Notes:
Tekst częśc. w jęz. ang., niem., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218312
conference materials
See related chapters
37

Conference:
XXIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2001-04-23 do 2001-04-26
Title:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 175-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-121-2
Nr:
2168218770
chapter in conference materials
See main document
38

Title:
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables
Source:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 787-802. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168260706
article
39

Title:
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002
Source:
Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002) , s. 891-895
Access mode:
Nr:
2168260714
article
40

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 573
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
70 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168249288
journal / series editorial
41

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 11-24. - Streszcz.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168321019
article
42

Title:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 13-14
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245182
varia
See main document
43

Author:
Smoluk Antoni , Zeliaś Aleksander
Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Prognostyka : nauka i sztuka
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 38-60 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218752
chapter in conference materials
See main document
44

Conference:
XXII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 2000-04-12 do 2000-04-15
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
253 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Ref. także w jęz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-081-X
Nr:
2168218750
conference materials
See related chapters
45

Title:
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów
Source:
Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001, s. 471
ISBN:
83-87493-91-0
Nr:
2168245236
varia
See main document
46

Title:
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001) , s. 139-159. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229840
article
See main document
47

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r.
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2001. - t. 48, z. 1-2, s. 225-228
Nr:
2166201526
varia
48

Title:
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 13-14
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168238998
varia
See main document
49

Title:
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
195 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-052-6
Nr:
2168246212
conference materials
50

Title:
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
259 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-7252-046-1
Nr:
2168261816
monograph
51

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 551
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254626
journal / series editorial
52

Title:
Metody statystyczne
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000
Physical description:
300 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1247-X
Nr:
2168262050
textbook
53

Title:
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000) , s. 17-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224112
article
See main document
54

Title:
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Source:
Między liczbą a treścią / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 113-124
ISBN:
83-7252-041-0
Nr:
2168266716
chapter in monograph
See main document
55

Conference:
XXI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1999-04-21 do 1999-04-23
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Ref. także w jęz. ang. i niem., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-7252-045-3
Nr:
2168218748
conference materials
56

Title:
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 75-101
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166312002
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland
Source:
Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000, s. 7-19
ISBN:
83-7252-066-6
Nr:
2168268924
chapter in conference materials
See main document
58

Title:
Wprowadzenie w zagadnienie
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-34
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311701
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Dobór zmiennych diagnostycznych
Source:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 35-55
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166311963
chapter in monograph
See main document
60

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
295 s.: wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-065-8
Nr:
2166309784
monograph
See related chapters
61

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 4, s. 517-520
Nr:
2168231544
varia
62

Title:
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999) , s. 179-189. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245316
article
See main document
63

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999
Physical description:
330 s.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255962
conference materials
See related chapters
64

Conference:
XX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1998-04-27 do 1998-04-30
Title:
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 7-26
ISBN:
83-7252-000-3
Nr:
2168255976
chapter in conference materials
See main document
65

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998) , s. 23-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242952
article
See main document
66

Title:
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1998. - t. 45, z. 1, s. 5-7
Nr:
2168255938
varia
67

Title:
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions
Source:
Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998) , s. 523-544. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274543
article
68

Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248698
monograph
See related chapters
69

Conference:
XIX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1997-04-27 do 1997-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
192 s., [1] k.: il.,tabl.; 24 cm
ISBN:
83-87239-59-3
Nr:
2168255940
conference materials
70

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 511
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
87 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy art.,
Nr:
2168266910
journal / series editorial
71

Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka
Source:
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 119-129
ISBN:
83-87239-49-6
Nr:
2168248754
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach
Publisher address:
Kraków: , 1998
Physical description:
191 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 17 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/723
Nr:
2168274521
doctoral dissertation
73

Title:
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 743 (1997) , s. 171-178. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Informatyka i Ekonometria ; nr 2)
Nr:
2168276425
article
74

Title:
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994
Source:
Argumenta Oeconomica. - No 2(5) (1997) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168274553
article
75

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997) , s. 11-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242742
article
76

Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 5-6
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168269340
varia
See main document
77

Title:
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-14-3
Nr:
2168296071
textbook
78

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1997, s. 215-242 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242992
chapter in conference materials
See main document
79

Title:
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life
Source:
Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine / [ed. by Stanisław Maciej KOT] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 89-104 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-36-4
Nr:
2168290531
chapter in conference materials
See main document
80

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 1
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997
Physical description:
134 s.: il.; 21 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168252686
journal / series editorial
See related chapters
81

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ1997, s. 7-9
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242994
chapter in conference materials
See main document
82

Conference:
III Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Kazimierz Dolny n/Wisłą, Polska, od 1997-09-11 do 1997-09-12
Title:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1997, s. 269-279 - Bibliogr.
Nr:
2168305219
chapter in conference materials
83

Title:
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997) , s. 45-52. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252772
article
See main document
84

Title:
O budowie taksonomicznej miary jakości życia
Source:
Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak] - Wrocław: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 238-262 - Bibliogr.
Series:
(Taksonomia ; z. 4)
Nr:
2168274725
chapter in conference materials
85

Conference:
XVIII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1996-04-24 do 1996-04-26
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
242 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87239-12-7
Nr:
2168242984
conference materials
See related chapters
86

Title:
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszczenia, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-87239-05-4
Nr:
2168240898
conference materials
See related chapters
87

Title:
Teoria prognozy
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Physical description:
383 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1081-7
Nr:
2168291711
monograph
88

Title:
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1996. - t. 43, z. 3-4, s. 289-292
Nr:
2168284657
varia
89

Title:
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 117-131 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226982
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 475
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
84 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254694
journal / series editorial
See related chapters
91

Title:
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996) , s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168263026
article
92

Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
187 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168246794
conference materials
See related chapters
93

Title:
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych
Source:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996, s. 215-327 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262044
chapter in academic script
See main document
94

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 475 (1996) , s. 5-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254704
article
See main document
95

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 41, nr 8 (423) (1996) , s. 16-27
Nr:
2168269522
article
96

Title:
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1996, s. 1[68]-16[83] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258748
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Statystyka matematyczna w zastosowaniach
Edition:
Wyd. 3 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996
Physical description:
327 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-86439-88-2
Nr:
2168262024
academic script
See related chapters
98

Conference:
XVII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1995-04-26 do 1995-04-28
Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 5-6
ISBN:
83-86439-61-0
Nr:
2168247284
varia
See main document
99

Title:
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
130 k.: il.; 30 cm + Autoreferat 7 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/702
Nr:
2168267186
doctoral dissertation
100

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka
Source:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT1995, s. 1[80]-16[95] - Bibliogr.
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258728
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1995. - t. 42, z. 2, s. 145-149
Nr:
2168284651
varia
102

Title:
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995 - Bibliogr.
Nr:
2168264392
article
103

Conference:
XVI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1994-04-27 do 1994-04-29
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
204 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-30-0
Nr:
2168275273
conference materials
104

Author:
Title:
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995
Physical description:
53, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-57-2
Nr:
2168251944
academic script
105

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych
Source:
Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński - Toruń: Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995, s. 13-29 - Bibliogr.
ISBN:
83-900178-8-1
Nr:
2168222256
chapter in conference materials
106

Title:
Wypowiedź na otwarcie Seminarium
Source:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994, s. 5-6
Nr:
2168269342
varia
See main document
107

Title:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
356 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269564
monograph
See related chapters
108

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994) , s. 479-480
Nr:
2168303101
review
109

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 7-8
Nr:
2168274821
chapter in conference materials
See main document
110

Title:
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
111 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
Nr:
2168269224
conference materials
See related chapters
111

Title:
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1994. - t. 41, z. 3, s. 225-229
Nr:
2168303097
varia
112

Title:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 339-356 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269666
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 133-151. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247230
article
See main document
114

Conference:
XV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1993-04-28 do 1993-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275277
conference materials
See related chapters
115

Title:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994) , s. 51-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247228
article
See main document
116

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 440 (1994) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254052
article
See main document
117

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 441
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
62 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168256918
journal / series editorial
118

Title:
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca
Source:
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 9-16
ISBN:
83-86439-14-9
Nr:
2168269626
chapter in monograph
See main document
119

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 440
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254038
journal / series editorial
See related chapters
120

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 5-16
Nr:
2168274793
chapter in conference materials
See main document
121

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 95-103 - Bibliogr.
Nr:
2168274797
chapter in conference materials
See main document
122

Title:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[7]-11[17] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258302
chapter in unpublished scientific work
See main document
123

Title:
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[12]-29[41] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258332
chapter in unpublished scientific work
See main document
124

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Opis bazy danych DEVELOPMENT
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 114-119
Nr:
2168274805
chapter in conference materials
See main document
125

Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[107]-14[121] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258340
chapter in unpublished scientific work
See main document
126

Title:
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[42]-16[57] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258336
chapter in unpublished scientific work
See main document
127

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
291 s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237996
monograph
128

Title:
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1993, s. 1[18]-14[31] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258310
chapter in unpublished scientific work
See main document
129

Conference:
XIV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe zorganizowane przez Zakład Teorii Prognoz Katedry Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zakopane, Polska, od 1992-04-28 do 1992-04-30
Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
119 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275279
conference materials
See related chapters
130

Title:
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych
Source:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1992, s. 1[4]-28[33] - Bibliogr.
Signature:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258666
chapter in unpublished scientific work
See main document
131

Title:
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992) , s. 65-69. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247208
article
See main document
132

Title:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992) , s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259288
article
See main document
133

Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992) , s. 372-375
Nr:
2168303091
review
134

Author:
Ortyl Bronisław
Title:
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)
Publisher address:
Kraków: , 1992
Physical description:
262 k.: il.; 30 cm + Aneks: 167 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/421 (Aneks)
Nr:
2168309429
doctoral dissertation
135

Title:
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. 1-11 - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258228
chapter in unpublished scientific work
See main document
136

Title:
Ekonometria przestrzenna
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991
Physical description:
207, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeks, Bibliogr.
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242366
monograph
See related chapters
137

Title:
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych
Source:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ1991, s. 1-[60] - Bibliogr.
Signature:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168306209
chapter in unpublished scientific work
See main document
138

Title:
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 122-141
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242388
chapter in monograph
See main document
139

Title:
Organizacja baz danych statystycznych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 39-44
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242374
chapter in monograph
See main document
140

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych
Source:
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 142-156
ISBN:
83-208-0798-0
Nr:
2168242390
chapter in monograph
See main document
141

Title:
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1991. - t. 38, z. 1, s. 93-98
Nr:
2168284625
varia
142

Title:
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen
Source:
Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage - Münster: Reprostelle der Fachhochschule, 1990, s. 192-208 - Bibliogr.
Series:
(Berichte aus der Fachhochschule ; 13)
Nr:
2168335841
chapter in conference materials
143

Title:
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 64-77
Nr:
2168242832
chapter in academic script
See main document
144

Title:
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1990. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168275951
varia
145

Title:
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe
Source:
Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI] - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990, s. 78-97
Nr:
2168242836
chapter in academic script
See main document
146

Author:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Zeliaś Aleksander
Title:
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
294 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., rez., Bibliogr.
Nr:
2168315585
academic script
147

Title:
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade
Source:
The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 111-131 - Bibliogr.
Nr:
2168289539
chapter in conference materials
See main document
148

Title:
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych
Source:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, s. 36-48
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168242934
chapter in monograph
See main document
149

Title:
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
Physical description:
278, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-08596-7
Nr:
2168237690
monograph
See related chapters
150

Author:
Abdulla Ziad Tarik
Title:
OPEC Computer Data Bank 1963-84
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
[102] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/401
Nr:
2168308973
doctoral dissertation
151

Title:
Metody statystyki międzynarodowej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988
Physical description:
295, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0546-5
Nr:
2168240936
monograph
152

Author:
Abdulla Ziad Tarik
Title:
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods
Publisher address:
Kraków: , 1988
Physical description:
XV, 245 k.: il.; 30 cm + Supplement: IV, 151, [38] k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/400 (Supplement)
Nr:
2168308969
doctoral dissertation
153

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 31
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988
Physical description:
228, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168249098
journal / series editorial
154

Title:
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 50, z. 3 (1988) , s. 183-195. - Summ.
Nr:
2168295559
article
155

Title:
Elementy statystyki międzynarodowej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987
Physical description:
205 s; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237680
monograph
156

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 30
Publisher address:
Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987
Physical description:
226, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168260032
journal / series editorial
See related chapters
157

Title:
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987) , s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168257422
article
See main document
158

Title:
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260858
article
See main document
159

Title:
The Cracow Academy of Economics
Materiały przygotował:
Publisher address:
Kraków: Academy of Economics, 1986
Physical description:
31 s.: il.; 21 cm
Access mode:
Nr:
2168335773
book
160

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 29
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168243170
journal / series editorial
161

Title:
Praktyka a teoria w teorii i praktyce
Source:
Życie Szkoły Wyższej . - R. 33, nr 10 (1985) , s. 17-27
Nr:
2168282541
article
162

Title:
The Cracow Academy of Economics
Materiały przygotował:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985
Physical description:
30 s.; 21 cm
Nr:
2168292545
book
163

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 28
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985
Physical description:
221, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168246766
journal / series editorial
164

Title:
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985) , s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168269446
article
See main document
165

Author:
Ponikowski Henryk
Title:
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/476
Nr:
2168309891
doctoral dissertation
166

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 27
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy niektórych art., Bibliogr.
Nr:
2168272860
journal / series editorial
167

Author:
Mohamed Abdul Áll Amin
Title:
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods
Publisher address:
Kraków: , 1984
Physical description:
259 k.: il.; 30 cm + Appendix 2: Computer Programs for Time Series Analysis (Time Series Package -TSP) : 228, [24] k.
Notes:
Promotor: Aleksander J. ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/475 (Appendix)
Nr:
2168309911
doctoral dissertation
168

Title:
Teoria prognozy
Edition:
Wyd. 2 rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984
Physical description:
311 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0380-2
Nr:
2168291709
monograph
169

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
255, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0273-3
Nr:
2168237674
monograph
170

Title:
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983) , s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283841
article
See main document
171

Title:
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
151, [41] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-04215-X
Nr:
2168242484
monograph
172

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 26
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Physical description:
152 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168283835
journal / series editorial
See related chapters
173

Author:
Bulsza Jan , Al-Sinawi Suhair , Bajer Kazimierz , Raouf Bassim , Chwalibogowski Krzysztof , Al-Adhamy Mundir Bashier , Hager Stanisław , Hasson Khalid Ibrahim , Ra'ouf Numan Mumtaz , Khazal Abbas M. , Hajduk Henryk , Salim Zuhair Abdul Husain , Yassim Jaffar Sadik , Saleh Hussain Abid , Al-Rubiai Abdul Rahman , Kłosiewicz Lech , Zeliaś Aleksander , Babiarz Władysław , Górski Wit , Grabiński Tadeusz , Hiroń Zbigniew , Jankowski Zdzisław , Kijak Marian , Kmita Leopold , Michalska Izabella , Mieszkowska Danuta , Myszkowski Tadeusz , Reczek Adam , Rolle Władysław , Strzelecki Roman , Szulewska Jolanta , Tyszkowski Jerzy , Wydro Jan , Cholewa Maria , Fiodorow Jerzy
Title:
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms
Publisher address:
Krakow: Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982
Physical description:
78 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168316175
report
174

Title:
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
Physical description:
310, [1] s.: rys., wykr.; 21 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros., Bibliogr.
ISBN:
83-01-02675-8
Nr:
2168237546
monograph
175

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 158
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263744
journal / series editorial
See related chapters
176

Title:
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
343, [1] s.: rys.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237738
monograph
177

Title:
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982) , s. 65-82 - Bibliogr.
Nr:
2168230660
article
178

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 25
Publisher address:
Wrocław [et al.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982
Physical description:
195 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168297613
journal / series editorial
179

Title:
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982) , s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239454
article
See main document
180

Title:
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1982. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318441
varia
181

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 24
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239448
journal / series editorial
See related chapters
182

Author:
Bajer Kazimierz , Bulsza Jan , Grabiński Tadeusz , Michalski Stanisław , Zeliaś Aleksander
Title:
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982) , s. 5-18. - Rez., summ.
Nr:
2168263760
article
See main document
183

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty
Number:
nr 152
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
134 s.: il., tab.; 24 cm
Nr:
2168266662
journal / series editorial
184

Author:
Hussain Mushtaq
Title:
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
185, 3, 35 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/453
Nr:
2168309807
doctoral dissertation
185

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers
Number:
nr 152
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
131 s.: il., tab.; 24 cm
Nr:
2168266654
journal / series editorial
186

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
302 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237734
monograph
187

Author:
Title:
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
248, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/908
Nr:
2168274589
doctoral dissertation
188

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/452
Nr:
2168309799
doctoral dissertation
189

Title:
Statystyczne metody analizy cech jakościowych
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981
Physical description:
189, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0083-8
Nr:
2168262048
monograph
190

Title:
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247424
article
See main document
191

Title:
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237416
article
See main document
192

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków z Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Pokrzywna k. Prudnika, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych
Source:
Przegląd Statystyczny1980. - t. 27, z. 3-4, s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168314791
varia
193

Title:
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980) , s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237414
article
See main document
194

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 23
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980
Physical description:
174, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168247428
journal / series editorial
See related chapters
195

Title:
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43
Nr:
2168252572
varia
196

Title:
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239330
article
See main document
197

Title:
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej
Publisher address:
Kraków: Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Nr:
2168315391
report
198

Conference:
XV Konferencja Naukowa Ekonometryków, Matematyków i Statystyków, Pokrzywna, Polska, od 1979-05-03 do 1979-05-05
Title:
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Wrocław: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, . - nr 160 (182) (1979) , s. 127-147. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna - Bibliogr.
Nr:
2168244562
article
199

Title:
Teoria prognozy
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979
Physical description:
284 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168291793
monograph
200

Title:
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979) , s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239340
article
See main document
201

Title:
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
95 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/156
Nr:
2168304523
doctoral dissertation
202

Title:
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979) , s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278947
article
203

Title:
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979) , s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237904
article
See main document
204

Title:
Folia Oeconomica Cracoviensia
Number:
vol. 22
Publisher address:
Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979
Physical description:
140 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239308
journal / series editorial
See related chapters
205

Title:
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
297, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168237676
monograph
206

Title:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monograph
207

Title:
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji
Publisher address:
Kraków: , 1978
Physical description:
181 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/227
Nr:
2168251198
doctoral dissertation
208

Title:
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977) , s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278743
article
209

Author:
Pawłowski Zbigniew , Zeliaś Aleksander
Title:
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy
Source:
Przegląd Statystyczny1977. - t. 24, z. 3, s. 417-419
Nr:
2168278919
varia
210

Title:
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977) , s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278735
article
211

Title:
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168261192
varia
212

Title:
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333247
varia
213

Title:
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977) , s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168248620
article
See main document
214

Title:
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977) , s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278727
article
215

Title:
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations
Source:
Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977, s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40)
Nr:
2168243070
chapter in monograph
See main document
216

Title:
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977) , s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168278729
article
217

Title:
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1977. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333249
varia
218

Title:
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976) , s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168239356
article
See main document
219

Title:
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333171
varia
220

Title:
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976) , s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168238406
article
221

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski
Publisher address:
Kraków: , 1976
Physical description:
235 k.: il.; 30 cm + Aneks: 123 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/134 (aneks)
Nr:
2168305365
doctoral dissertation
222

Title:
Predykacja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 38, z. 3 (1976) , s. 199-208. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168322637
article
223

Title:
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej
Publisher address:
Kraków: , 1975
Physical description:
189 k.: il.; 30 cm + Aneks: 184 k.
Notes:
Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/347 (aneks)
Nr:
2168242434
doctoral dissertation
224

Title:
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975) , s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238344
article
225

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
226

Title:
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974) , s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260488
article
See main document
227

Title:
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974) , s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247516
article
See main document
228

Title:
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973) , s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249058
article
229

Title:
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973) , s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260558
article
See main document
230

Title:
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249134
article
231

Title:
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1972. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 123-126
Nr:
2168333017
varia
232

Title:
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288661
chapter in monograph
See main document
233

Author:
Paradysz Jan , Zeliaś Aleksander
Title:
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971) , s. 31-51. - Summ., rez.
Nr:
2168223950
article
See main document
234

Title:
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970) , s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168260122
article
235

Title:
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286075
monograph
236

Title:
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The function of production in the investigation of the efficacity of investments in peasant farms
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968) , s. 79-104. - Summ., rez.
Nr:
2168276517
article
237

Title:
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968) , s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287131
article
238

Title:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968) , s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168287101
article
239

Title:
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture
Source:
Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 3 (1967) , s. 3-24. - Rez., summ.
Nr:
2168280567
article
See main document
240

Title:
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich
Publisher address:
Kraków: , 1966
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Promotor: Kazimierz ZAJĄC, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/48
Nr:
2168305261
doctoral dissertation
Unpublished documents:
1

Author:
, , , , ,
Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
140 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
84/KS/6/2005/S/256
Signature:
NP-956/2/Magazyn
Nr:
2167723111
unpublished scientific work
See related chapters
2

Author:
, , , , , , ,
Title:
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
[247] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
69/KS/2/2004/S/179
Signature:
NP-956/[1]/Magazyn
Nr:
2167723515
unpublished scientific work
3

Author:
,
Title:
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
31, 53 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
76/KS/9/2003/S/082
Signature:
NP-914/Magazyn
Nr:
2168277505
unpublished scientific work
4

Title:
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KS/2/2002/S
Signature:
NP-870/Magazyn
Nr:
2168267300
unpublished scientific work
5

Title:
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
75 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KS/2/2000/S
Signature:
NP-722/Magazyn
Nr:
2168277501
unpublished scientific work
6

Title:
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
57 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
67/KS/2/2001/S
Signature:
NP-767/Magazyn
Nr:
2168284531
unpublished scientific work
7

Author:
Title:
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
58 k.: il.; 30 cmm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KS/6/99/S
Signature:
NP-642/Magazyn
Nr:
2168259204
unpublished scientific work
8

Title:
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
92/KS/1/96/S
Signature:
NP-395/Magazyn
Nr:
2168251650
unpublished scientific work
9

Title:
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
15 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 2/Magazyn
Nr:
2168258830
unpublished scientific work
10

Title:
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
17, [5] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/dod. 1/Magazyn
Nr:
2168258826
unpublished scientific work
11

Title:
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
41 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
80/KS/4/97/S
Signature:
NP-493/Magazyn
Nr:
2168258824
unpublished scientific work
12

Title:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
80 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KS/9/95/S
Signature:
NP-333/Magazyn
Nr:
2168251718
unpublished scientific work
13

Title:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[261] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1 P110 044 06
Signature:
NP-341/2/Magazyn
Nr:
2168258740
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
32 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KS/5/94/S
Signature:
NP-287/Magazyn
Nr:
2168252270
unpublished scientific work
15

Title:
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
[116] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1 P110 044 06
Signature:
NP-341/1/Magazyn
Nr:
2168258722
unpublished scientific work
See related chapters
16

Title:
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
13/KS/1/93/S
Signature:
NP-99/[2]/Magazyn
Nr:
2168332747
unpublished scientific work
17

Title:
Matematyczne modele ubezpieczeń
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
14/KS/2/93/S
Signature:
NP-176/Magazyn
Nr:
2168257006
unpublished scientific work
18

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
147 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/2/Magazyn
Nr:
2168258296
unpublished scientific work
See related chapters
19

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/[3]/Magazyn
Nr:
2168258326
unpublished scientific work
See related chapters
20

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
33, [39] k.: il.; 30 cm
Research program:
1-0370-91-01
Signature:
NP-74/[3]/1/Magazyn
Nr:
2168258286
unpublished scientific work
21

Title:
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
169 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
26/KS/3/92/S
Signature:
NP-233/Magazyn
Nr:
2168258656
unpublished scientific work
See related chapters
22

Title:
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
58 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/ISEI/21/91/W
Signature:
NP-99/[1]/Magazyn
Nr:
2168332745
unpublished scientific work
23

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
100 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
H/12/032/90-2
Signature:
NP-74/[1]/Magazyn
Nr:
2168258222
unpublished scientific work
See related chapters
24

Title:
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
148 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
25/ISEI/3/91/S
Signature:
NP-74/[2]/Magazyn
Nr:
2168258250
unpublished scientific work
See related chapters
25

Title:
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
[238] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Research program:
Temat: MR.III.3.1. opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Strukturalne przemiany w gospodarce światowej do 2000 r."
Nr:
2168315873
unpublished scientific work
26

Title:
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL"
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
144 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Temat 050501 opracowany w ramach problemu resortowego 221 pt.: "Rozwój systemów zarządzania i przetwarzania informacji w resorcie energetyki i energii atomowej"
Nr:
2168315889
unpublished scientific work
27

Title:
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: , 1979
Physical description:
329 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Temat MR.III.3.14.5: opracowany w ramach problemu międzyresortowego pt.: "Przemiany społeczno-ekonomiczne oraz polityka zagraniczna krajów kapitalistycznych i krajów III świata". Grupa tematyczna: 14 "Kraje rozwijające się w gospodarce światowej"
Nr:
2168316001
unpublished scientific work
1
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
2
Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie / vorgelegt von: Stefan Jorde ; Promotor: Renata OCZKOWSKA, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2010. - 298 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002000
3
Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce / Jadwiga KOSTRZEWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków, 2010. - 234 k. : il ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200002391aWstęp:
4
Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej / red. Aleksander ZELIAŚ, Józef POCIECHA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 264 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7252-393-8
5
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander Zeliaś, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-14043-4
6
Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości = Several Remarks about the Methods of Selecting Variables Occurring on the Real Estate Market / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 450). - nr 17 (2007), s. 685-696. - Summ.. - Tytuł numeru: Metody ilościowe w ekonomii. - Bibliogr. - ISSN 1644-4298
7
Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate / Aleksander ZELIAŚ // W: A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics / ed. by Józef POCIECHA. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 47-55. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-328-2
8
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-306-1
9
Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym / Sławomir ŚMIECH ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 153 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 20 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000826a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000826b
10
Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości / Aleksander ZELIAŚ // W: Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (2005), s. 112-120. - Bibliogr.
11
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydaw. AE, 2005. - 410 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-265-0
12
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // W: Statistics in Management of Social and Economic Development : 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine. - Kiïv : KNEU, 2005. - S. 133-149. - Bibliogr.
13
Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych / Monika PAPIEŻ ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2005. - 231 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 20 s. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000650a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000650b
14
Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą = Some Remarks on Construction of Distribution Series with Continuous Variable / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Wiadomości Statystyczne : czasopismo Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - nr 1 (512) (2004), s. 13-19. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
15
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 275 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-211-1
16
Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 137 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-209-X
17
Wprowadzenie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 11-25. - ISBN 83-208-1526-6
18
Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności / Jadwiga KOSTRZEWSKA, Sławomir ŚMIECH, Aleksander ZELIAŚ // W: Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - S. 52-74. - ISBN 83-208-1526-6
19
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - 380 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
20
Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 256 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1526-6
21
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 5-8. - ISBN 83-7252-209-X
22
Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 113-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
23
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 417 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-210-3
24
Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych = On Difficult Problems of Business Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // W: Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r. / [red. nauk. Stanisław LIS, Stanisław MIKLASZEWSKI ; weryfikacja i przekł. streszcz. na jęz. ang. Katarzyna TARNAWSKA]. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. - S. 117-123. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-7-8
25
Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // W: International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries : Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002 / ed. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 51-66. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-3-5
26
Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000 / Aleksander ZELIAŚ, Katarzyna FRODYMA // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 7 (2003), s. 251-269. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
27
Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1006 (2003), s. 287-288. - Tytuł numeru: Zastosowania statystyki i matematyki w ekonomii. - ISSN 0324-8445
28
Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne / Artur LIPIETA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 2003. - 187 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 12 k. - Bibliogr.
29
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 404 s. : wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. ang. i niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-163-8
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - 122 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
31
Przedmowa / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - S. 5-6. - ISBN 83-208-1400-6
32
Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. - 380 s. : il ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-14043-7
33
Statystycy i ekonometrycy polscy / red. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. - 430, [1] s. ; 24 cm. - Wykaz publikacji przy biogramach. - ISBN 83-208-1400-6
34
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-32. - ISBN 83-7252-121-2
35
Metody statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1368-9
36
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 358 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Tekst częśc. w jęz. ang., niem. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-121-2
37
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 175-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-121-2
38
Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 787-802. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
39
The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002 / Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol. 5, no. 5 (2002), s. 891-895. - Pełny tekst: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf. - ISSN 1234-7655
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
41
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland = Przyczynek do aktualnego stanu statystyki i ekonometrii w Polsce / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 11-24. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowyc. - Streszcz. - ISSN 0324-8445
42
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Address Delivered by Professor Aleksander Zeliaś Ph.D., Rector of the Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 13-14. - ISBN 83-87493-91-0
43
Prognostyka : nauka i sztuka / Antoni Smoluk, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 38-60. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-081-X
44
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - 253 s. : wykr. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-081-X
45
Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji = Declaration of the Rector of the WSPiM in Chrzanów / Aleksander ZELIAŚ // W: Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój / red. Anna HARAŃCZYK. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2001. - S. 471. - ISBN 83-87493-91-0
46
Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne = Ageing of the Polish Population#Statistical and Demographic Aspects / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 139-159. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
47
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r. / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 225-228. - ISSN 0033-2372
48
Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia = Pronouncement of Professor Aleksander Zeliaś, the Rector of the 'Wyższa Szkoła Przedsibioczości i Marketingu' in Chorzów / Aleksander ZELIAŚ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów : WSPiM, 2000. - S. 13-14. - ISBN 83-907648-3-0
49
XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 195 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-052-6
50
Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 259 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 83-7252-046-1
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - 162 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
52
Metody statystyczne / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2000. - 300 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1247-X
53
Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny = Ethnic Minorities in Poland Assessment of the Current Status / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 4 (2000), s. 17-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
54
Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Między liczbą a treścią : księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 113-124. - ISBN 83-7252-041-0
55
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 291 s. : il. ; 24 cm. - Ref. także w jęz. ang. i niem. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-7252-045-3
56
Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia / Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 75-101. - ISBN 83-7252-065-8
57
Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland / Aleksander ZELIAŚ // W: Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications : Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999) / [ed. by Jolanta KURKIEWICZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2000. - S. 7-19. - ISBN 83-7252-066-6
58
Wprowadzenie w zagadnienie / Artur LIPIETA, Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-34. - ISBN 83-7252-065-8
59
Dobór zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 35-55. - ISBN 83-7252-065-8
60
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 295 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-065-8
61
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 4 (1999), s. 517-520. - ISSN 0033-2372
62
Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand = The Areas of Poverty and Unemployment in Poland. The Forecast / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS]. - nr 3 (1999), s. 179-189. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
63
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - 330 s. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-000-3
64
Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 7-26. - ISBN 83-7252-000-3
65
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 = Taxonomic Analysis of Spatial Differentiation of the Living Conditions of the Population of Poland in the Years 1994-1995 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 2 (1998), s. 23-44. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
66
Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 45, z. 1 (1998), s. 5-7. - ISSN 0033-2372
67
On Building Taxonometric Measures of Living Conditions / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Statistics in Transition. - vol 3, nr 3 (1998), s. 523-544. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1234-7655
68
Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-49-6
69
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - 192 s., [1] k. : il.,tabl. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-59-3
70
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - 87 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy art. - ISSN 0208-7944
71
Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 119-129. - ISBN 83-87239-49-6
72
Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach / Stanisław WANAT ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1998. - 191 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 17 k. - Bibliogr.
73
Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych = Standard of Living : the Cross-Sectional Taxonomic Analysis / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Informatyka i Ekonometria, ISSN 1428-1163 ; nr 2). - nr 743 (1997), s. 171-178. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
74
Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994 = Taxonomic Analysis of Spatial Differences in Life Quality among Poland's Population in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Argumenta Oeconomica. - No 2(5) (1997), s. 17-36. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1233-5835
75
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r. = Taxonomic Analysis of the Spatial Differentiation of the Quality of Life in Poland in 1994 / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 44, z. 1 (1997), s. 11-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
76
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 5-6. - ISBN 83-87239-05-4
77
Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-14-3
78
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 215-242. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-12-7
79
On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine : methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996) / [ed. by Stanisław Maciej KOT]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 89-104. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-36-4
80
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - 134 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1506-7351
81
Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - (1997), s. 7-9. - ISBN 83-87239-12-7
82
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. - S. 269-279. - Bibliogr.
83
O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki = On the Forecasting of Economic Phenomena Development Achievements and Shortcomings / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 1 (1997), s. 45-52. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
84
O budowie taksonomicznej miary jakości życia / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // W: Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania / [red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak]. - Wrocław : Akademia Ekonomiczna, 1997. - (Taksonomia ; z. 4). - S. 238-262. - Bibliogr.
85
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 242 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-12-7
86
XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 163 s. : il. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszczenia. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-87239-05-4
87
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997. - 383 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1081-7
88
Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996 = Report on the Work of the Committee of Statistics and Econometry at the Polish Academy of Sciences in 1993-1996 / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 43, z. 3-4 (1996), s. 289-292. - ISSN 0033-2372
89
Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 117-131. - Bibliogr. - ISBN 83-01-12164-5
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - 84 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
91
Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych = Outliers in econometric analysis / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (1996), s. 59-86. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
92
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 187 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-61-0
93
Analiza ekonomicznych szeregów czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - S. 215-327. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-88-2
94
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Detecting Outliers in Economic Analyses / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 475 (1996), s. 5-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
95
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Methods of Identification of the Non-typical Units in Economic Surveys / Aleksander ZELIAŚ // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 41, nr 8 (423) (1996), s. 16-27. - ISSN 0043-518X
96
Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1996), s. 1[68]-16[83]. - Bibliogr.
97
Statystyka matematyczna w zastosowaniach / red. Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1996. - 327 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-86439-88-2
98
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 5-6. - ISBN 83-86439-61-0
99
Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych / Barbara PAWEŁEK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1996. - 130 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat 7 k. - Bibliogr.
100
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka / Aleksander ZELIAŚ // W: Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - (1995), s. 1[80]-16[95]. - Bibliogr.
101
Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 42, z. 2 (1995), s. 145-149. - ISSN 0033-2372
102
Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan / Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 189-197. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
103
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 204 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-30-0
104
Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Jan KULTYS ; [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 53, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-57-2
105
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // W: Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995 / red. nauk. Zygmunt Zieliński. - Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, 1995. - S. 13-29. - Bibliogr. - ISBN 83-900178-8-1
106
Wypowiedź na otwarcie Seminarium / Aleksander ZELIAŚ // W: XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - S. 5-6
107
O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 356 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-86439-14-9
108
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 4 (1994), s. 479-480. - Rec. pracy: Józef Hozer, Mikroekonometria, Analizy, diagnozy, prognozy (Microeconometrics. Analyses, Diagnoses, Forecasts), PWE, Warszawa 1993, 183 s.
109
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993 / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 7-8
110
XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 111 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy poszczególnych rozdziałach
111
Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca = The Scientific Biography of Professor Kazimierz Zając / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 41, z. 3 (1994), s. 225-229. - ISSN 0033-2372
112
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 339-356. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-14-9
113
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables in Taxonomic Investigations / Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 133-151. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
114
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1994. - 157 s. : il. ; 24 cm
115
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania = The Characteristics of Basic Methods of Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 37-38 (1994/1995), s. 51-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
116
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych = Simple Methods of Estimation of Importance of Diagnostic Variables / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 440 (1994), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 441. - 62 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
118
Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca / Aleksander ZELIAŚ // W: O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 9-16. - ISBN 83-86439-14-9
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
120
Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 5-16
121
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 95-103. - Bibliogr.
122
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[7]-11[17]. - Bibliogr.
123
Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[12]-29[41]. - Bibliogr.
124
Opis bazy danych DEVELOPMENT / Barbara GAŁUSZKA, Anna MALINA, Stanisław WANAT, Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 114-119
125
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[107]-14[121]. - Bibliogr.
126
Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[42]-16[57]. - Bibliogr.
127
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 291 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
128
Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1993), s. 1[18]-14[31]. - Bibliogr.
129
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 119 s. : il. ; 24 cm
130
Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1992), s. 1[4]-28[33]. - Bibliogr.
131
Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych = Basic Problems of Economic Phenomena Forecasting / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 35-36 (1992/1993), s. 65-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
132
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych = Selected Problems of Modelling and Forecasting Economic Phenomena / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 388 (1992), s. [5]-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
133
[Recenzja] / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 3-4 (1992), s. 372-375. - Rec. pracy: Jacek Osiewalski, Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Seria: Monografie nr 100, Kraków 1991, 187 s.
134
Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego) / Bronisław Ortyl ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1992. - 262 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 167 k. - Bibliogr.
135
Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-11. - Bibliogr.
136
Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - 207, [1] s. : il. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0798-0
137
Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ, Anna MALINA // W: Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - (1991), s. 1-[60]. - Bibliogr.
138
Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 122-141. - ISBN 83-208-0798-0
139
Organizacja baz danych statystycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 39-44. - ISBN 83-208-0798-0
140
Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych / Aleksander ZELIAŚ // W: Ekonometria przestrzenna / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991. - S. 142-156. - ISBN 83-208-0798-0
141
XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych = XI-th Polish Seminar: Methods of Spatial Econometrics in Modelling of Socio-Economic Phenomena / Anna MALINA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 38, z. 1 (1991), s. 93-98. - ISSN 0033-2372
142
Methoden zur Schätzung fehlender Informationen / Aleksander J. ZELIAŚ // W: Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation / red. Helmut Wittlage. - Münster : Reprostelle der Fachhochschule, 1990. - (Berichte aus der Fachhochschule ; 13). - S. 192-208. - Bibliogr.
143
Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 64-77
144
Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych = Some Problems of Economic Processes Modelling / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 32/2, lipiec-grudzień 1988 (1990), s. 275-277. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
145
Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe / Aleksander ZELIAŚ // W: Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1990. - S. 78-97
146
Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1989. - 294 s. : il. ; 24 cm. - Summ., rez. - Bibliogr.
147
Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade / Aleksander ZELIAŚ // W: The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987 / [ed. by Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 111-131. - Bibliogr.
148
Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych / A. ZELIAŚ // W: Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 36-48. - ISBN 83-01-08596-7
149
Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych / red. nauk. A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 278, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-08596-7
150
OPEC Computer Data Bank 1963-84 / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - [102] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Metody statystyki międzynarodowej / red. nauk. Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. - 295, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0546-5
152
Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods / Ziad Tarik Abdulla ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1988. - XV, 245 k. : il. ; 30 cm + Supplement: IV, 151, [38] k. - Bibliogr.
153
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - 228, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
154
Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii = The Problem of Collineation of Variables in Econometrics / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 50, z. 3 (1988), s. 183-195. - Summ. - ISSN 0035-9629
155
Elementy statystyki międzynarodowej / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1987. - 205 s ; 24 cm. - Bibliogr.
156
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - 226, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
157
Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji = Estimation of Parameters of Linear Regression Equation under Conditions of Insufficient Information / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 243 (1987), s. 5-20. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
158
O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe = Discussion on Appropriate Model Estimation Procedures with Pooled Cross-Section and Time-Series Observations / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 159-173. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
159
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Academy of Economics, 1986. - 31 s. : il. ; 21 cm
160
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - 232 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
161
Praktyka a teoria w teorii i praktyce / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ // Życie Szkoły Wyższej : miesięcznik. - R. 33, nr 10 (1985), s. 17-27. - ISSN 0591-2377
162
The Cracow Academy of Economics / [prep. by Andrzej SZROMNIK, Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1985. - 30 s. ; 21 cm
163
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - 221, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
164
Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych = Some Remarks Concerning the Selection of Variables for the Taxonomic Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 206 (1985), s. 5-23. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
165
Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego / Henryk Ponikowski ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1984. - 158 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
166
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy niektórych art. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
167
Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods / Abdul Áll Amin Mohamed ; Promotor: Aleksander J. ZELIAŚ. - Kraków, 1984. - 259 k. : il. ; 30 cm + Appendix 2: Computer Programs for Time Series Analysis (Time Series Package -TSP) : 228, [24] k. - Bibliogr.
168
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. - 311 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0380-2
169
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 255, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0273-3
170
Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się = Some Remarks on the Level of the Socio-Economical Development of the Underdeveloped Countries / Kinga SZYMANOWICZ, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 26 (1983), s. 41-52. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
171
Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. A. ZELIAŚ ; aut.: T. GRABIŃSKI, A. MALINA, K. SZYMANOWICZ, S. WYDYMUS., A. ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 151, [41] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-04215-X
172
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - 152 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
173
Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application : Glossary of Terms / Jan Bulsza, Suhair Al-Sinawi, Kazimierz Bajer, Bassim Raouf, Krzysztof Chwalibogowski, Mundir Bashier Al-Adhamy Stanisław Hager, Khalid Ibrahim Hasson, Mumtaz Ra'ouf Numan, Abbas M.Khazal, Henryk Hajduk, Abdul Husain Salim Zuhair, Jaffar Sadik Yassim, Hussain Abid Saleh, Abdul Rahman Al-Rubiai, Lech Kłosiewicz, Aleksander ZELIAŚ, Władysław Babiarz, Wit GÓRSKI, Tadeusz GRABIŃSKI, Zbigniew Hiroń, Zdzisław Jankowski, Marian Kijak, Leopold Kmita, Izabella Michalska, Danuta Mieszkowska, Tadeusz Myszkowski, Adam Reczek, Władysław Rolle, Roman Strzelecki, Jolanta Szulewska, Jerzy Tyszkowski, Jan Wydro, Maria Cholewa, Jerzy Fiodorow. - Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 1982. - 78 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
174
Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 310, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm. - Indek. - Streszcz. ang. i ros. - Bibliogr. - ISBN 83-01-02675-8
175
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 158. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
176
Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 343, [1] s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr.
177
Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego = General Problems of Long-term of Work : Econometric Prognosis / Andrzej ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 1/82 (1982), s. 65-82. - Bibliogr. - ISSN 0079-578X
178
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 25. - 195 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
179
Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Some Remarks on the Criteria of the Selection of Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 24 (1982), s. 21-36. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
180
O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = On Some Criteria of Variables Selection in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980 (1982), s. 34. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
181
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
182
Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego = Organization of Data Computer Base for Housing Expansion Programming Aims / Kazimierz Bajer, Jan Bulsza, Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Michalski, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 158 (1982), s. 5-18. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
183
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS']. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 134 s. : il., tab. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
184
Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych / Mushtaq Hussain ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1982. - 185, 3, 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
185
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 131 s. : il., tab. ; 24 cm. - ISSN 0208-7944
186
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 302 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
187
Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego / Anna MALINA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 248, [1] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
188
Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej) / Władysław Szczepankiewicz ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1981. - 213 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
189
Statystyczne metody analizy cech jakościowych / Jan STECZKOWSKI, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1981. - 189, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0083-8
190
Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby = Correlating Trend Method as the Basis for Forecasting the Demand for New Goods / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 53-70. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
191
Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności = Generators of Random Numbers with Regular Distribution and their Verification / Tadeusz GRABIŃSKI, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980), s. 29-56. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
192
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 27, z. 3-4 (1980), s. 383-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
193
Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych = Factor Analysis as a Method of Selecting Variables in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 131 (1980), s. 5-27. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
194
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - 174, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
195
Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata = Structural Forecasts of the Socio-Economic Development of the Third World Countries / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 42-43. - ISSN 0079-354X
196
Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych = Some Methods of Construction of Global Forecasts / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 63-86. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
197
Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 1979. - 126 k. : il. ; 30 cm
198
Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych = The Efficiency Analysis of Certain Methods of Variable Choosing in Econometric Models with One Equation / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, 1979. - nr 160 (182) (1979), s. 127-147. - Summ.. - Tytuł numeru: Konferencja ekonometryczna Katowice - Kraków - Wrocław : materiały XV Konferencji Naukowej Ekonometryków, Matematyków i Statystyków zatrudnionych w Akademiach Ekonomicznych Katowic, Krakowa i Wrocławia, 3-5 maj 1979, Pokrzywna. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
199
Teoria prognozy / Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. - 284 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr.
200
Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych = Remarks about Application of Mathematics in Practical Sciences / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 22 (1979), s. 97-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
201
Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych / Maria KOSIOROWSKA ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1979. - 95 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
202
Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi = Estimation Methods of Econometric Models with Lagged Explanatory Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 26, z. 3-4 (1979), s. 233-249. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
203
Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji = Out of the Studies on the Methods of Missing Information Prediction / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 114 (1979), s. 31-60. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - 140 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0071-674X
205
Modele ekonometryczne w procesie prognozowania / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 297, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
206
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
207
Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji / Alicja OLECH-NOWAK ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1978. - 181 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
208
Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Disturbances in a Simple Model of Seasonal Variations / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 4 (1977), s. 435-441. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
209
Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową = International Conference in Wien on: Modelling and Controlling the National Economy / Zbigniew Pawłowski, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 417-419. - ISSN 0033-2372
210
O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych = On Certain Methods of Estimation of Linear Econometric Models Parameters Under Autocorrelation of Disturbances / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 3 (1977), s. 319-335. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
211
Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej = Assessment of Parameters of Auto-regressive Models, with Reference to the Retardations of the Explanatory Variable / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976 (1977), s. 107-108. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
212
Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych = Autocorrelation of Chance Component in the Seasonal Oscillation Model / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 379-381. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
213
Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej = The general linear model of structure of time-series as a Basic of econometric prediction / Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 20 (1977), s. 67-79. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
214
Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym = Some Remarks on Estimation of Parameters of Certain Linear Econometric Model With Nonhomogeneous Disturbance / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 1 (1977), s. 33-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
215
Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych = Some Problems of Estimation of a Group of Unrelated Regression Equations / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1977. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 40). - S. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
216
Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych = On Problems of Examining the Collinearity in Econometric Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 24, z. 2 (1977), s. 209-226. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
217
Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Some Remarks on Time Series Prediction when There Is Autocorrelation of Chance Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 20/2, lipiec-grudzień 1976 (1977), s. 383-385. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
218
Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego = Consequences of the Least-Squares Estimation When Dummy Dependent Variables Are Present in the Linear Model / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 19 (1976), s. 83-94. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
219
O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych = On a Certain Method of Estimating the Parameters of a Linear Model when There Is Autocorrelation of Lot Components / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/2, lipiec-grudzień 1975 (1976), s. 382-384. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
220
O pewnej metodzie grupowania zmiennych = On Certain Method of Groupping Variables / Tadeusz GRABIŃSKI, Kinga SZYMANOWICZ, Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 23, z. 4 (1976), s. 441-451. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
221
Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski / Stanisław WYDYMUS ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1976. - 235 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 123 k. - Bibliogr.
222
Predykacja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych = Estimation Problems of Parameters of Econometric Models with Distributed Lags / Aleksander ZELIAŚ // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 38, z. 3 (1976), s. 199-208. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20528/1/016%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2038%283%29%2C%201976.pdf. - ISSN 0035-9629
223
Dynamiczne modele analizy taksonomicznej / Tadeusz GRABIŃSKI ; Promotor: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1975. - 189 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 184 k. - Bibliogr.
224
O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych = Research Methods for Time Series Dynamic Structures / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 2 (1975), s. 305-313. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
225
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
226
Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji = Some Aspects of the Results of Collinearity in Models of Regression / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 17-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
227
Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi = Simple Methods of Short-term Forecasts in the Process of Seasonal Fluctuations / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 16 (1974), s. 13-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
228
Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji = The Methods of Examination of the Colinearity in the One-Equation Regression Models / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 3 (1973), s. 287-298. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
229
Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych = Some remarks on the application of the correlation calculus in the analysis of the time series / Michał WOŹNIAK, Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 14 (1973), s. 27-43. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
230
Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym = Influence of a Large Scale of Production on Forming Costs in the Coal Industry / Jan SZEJA, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 20, z. 1 (1973), s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
231
Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej = Problems of Structure of a Long-term Statistical Prognosis / Aleksander ZELIAŚ // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971 (1972), s. 123-126. - ISSN 0079-354X
232
O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych = On Some Methods of Building Forecasts Based on Time Series / Aleksander ZELIAŚ // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 123-146. - Summ., rez. - Bibliogr.
233
Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych = Application of Factor Analysis in Examining the Standard of Living Conditions of Population within the Regional Structure / Jan Paradysz, Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 10, nr 1/37 (1971), s. 31-51. - Summ., rez. - ISSN 0079-578X
234
Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających = Some Remarks on Problem of Optimal Choice of Vector of Independent Variables / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 2 (1970), s. 193-210. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
235
Ekonometryczne metody budowy prognoz : (na przykładzie produkcji roślinnej) = Econometric Methods of Forecasts Making : (on the Example of Vegetable Production) / Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 210 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Rozprawy Habilitacyjne ; nr 20)
236
Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich = The function of production in the investigation of the efficacity of investments in peasant farms / Aleksander ZELIAŚ // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 6 (1968), s. 79-104. - Summ., rez. - ISSN 0071-674X
237
Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów = Application of the dynamic model of statistical production function to crop level planning / Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 1 (1968), s. 75-87. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
238
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym = Econometric analysis of production function and labour productivity in industrial enterprise / Kazimierz ZAJĄC, Aleksander ZELIAŚ // Przegląd Statystyczny. - t. 15, z. 4 (1968), s. 329-344. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
239
O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie = Some More Important Forms of the Production Function Used in Agriculture / Aleksander ZELIAŚ // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Władysław BIEDA]. - R. 6, nr 3 (1967), s. 3-24. - Rez., summ. - ISSN 0079-578X
240
Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich / Aleksander ZELIAŚ ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1966. - 110 k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
241
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 140 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
242
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1] / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - [247] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
243
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi : ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 31, 53 k. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
244
Prognozowanie przez analogie : próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna / Aleksander ZELIAŚ, Barbara PAWEŁEK, Sławomir ŚMIECH. - Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
245
Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Stanisław WANAT, Monika PAPIEŻ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 75 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
246
Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi : problem wartości ekstremalnych : wyniki badań symulacyjnych / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Artur LIPIETA, Sławomir ŚMIECH. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 57 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
247
Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawca: Anna MALINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 58 k. : il. ; 30 cmm. - Bibliogr.
248
Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych = Outliers in Economic Analysis / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Barbara PAWEŁEK, Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Summ. - Bibliogr.
249
On Building Taxonometric Measures of Quality of Life / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 15 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
250
Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994 / [wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, [5] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
251
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995 / wykonawcy: Aleksander ZELIAŚ - kier. tematu, Anna MALINA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 41 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
252
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych : wyniki badań / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 80 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
253
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [261] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
254
Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wyk.: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 32 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
255
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1 / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; wykonawcy: Anna MALINA, Barbara PAWEŁEK, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - [116] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
256
Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
257
Matematyczne modele ubezpieczeń / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ, członkowie zespołu: Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
258
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 147 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
259
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
260
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1) / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ ; członkowie zespołu: Anna MALINA, Barbara GAŁUSZKA, Stanisław WANAT. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 33, [39] k. : il. ; 30 cm
261
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 169 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
262
Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1] / Aleksander ZELIAŚ, Barbara GAŁUSZKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 58 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
263
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 100 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
264
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2] / kier. tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 148 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
265
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2 / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ. - Kraków, 1983. - [238] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy pracach
266
Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych : opis banku danych "GOSPEL" / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1981. - 144 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
267
Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks) / kierownik tematu: Aleksander ZELIAŚ; członkowie zespołu: Tadeusz GRABIŃSKI, Anna MALINA, Kinga SZYMANOWICZ, Stanisław WYDYMUS. - Kraków, 1979. - 329 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2013), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 3 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
2
Jorde S., (2010), Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie, Prom. Oczkowska R., Zeliaś A., Kraków : , 298 k.
3
Kostrzewska J., (2010), Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce, Prom. Zeliaś A., Pociecha J., Kraków : , 234 k.
4
Zeliaś A., Pociecha J. (red.), (2008), Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 264 s.
5
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2008), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, 2 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
6
Zeliaś A., (2007), Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki", nr 17, s. 685-696.
7
Zeliaś A., (2006), Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate. [W:] Pociecha J. (red.), A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 47-55.
8
Zeliaś A. (red.), (2006), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
9
Śmiech S., (2005), Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 153 k.
10
Zeliaś A., (2005), Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, s. 112-120.
11
Zeliaś A. (red.), (2005), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydaw. AE, 410 s.
12
Zeliaś A., Frodyma K., (2005), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001. [W:] Statistics in Management of Social and Economic Development: 11th Ukrainian-Polish-Slovak Scientific Conference : Programme, October 20-22, 2004, Kyiv, Ukraine, Kiïv : KNEU, s. 133-149.
13
Papież M., (2005), Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 231 k.
14
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą, "Wiadomości Statystyczne", nr 1 (512), s. 13-19.
15
Zeliaś A. (red.), (2004), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 275 s.
16
Zeliaś A. (red.), (2004), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 137 s.
17
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2004), Wprowadzenie. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 11-25.
18
Kostrzewska J., Śmiech S., Zeliaś A., (2004), Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności. [W:] Zeliaś A. (red.), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 52-74.
19
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2004), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Wyd. 1, dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
20
Zeliaś A. (red.), (2004), Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 256 s.
21
Zeliaś A., (2004), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-8.
22
Zeliaś A., Frodyma K., (2004), Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 113-128.
23
Zeliaś A. (red.), (2004), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 417 s.
24
Zeliaś A., (2004), Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Lis S., Miklaszewski S., Tarnawska K. (red.), Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 117-123.
25
Zeliaś A., (2003), Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables. [W:] Pociecha J. (red.), International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries: Proceedings of the 9th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar, Krynica, 6-8 November 2002, Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 51-66.
26
Zeliaś A., Frodyma K., (2003), Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 7, s. 251-269.
27
Zeliaś A., (2003), Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1006, s. 287-288.
28
Lipieta A., (2003), Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej: ujęcie taksonomiczne, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 187 k.
29
Zeliaś A. (red.), (2003), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 404 s.
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - nr 547. - 122 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
31
Zeliaś A., (2003), Przedmowa. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 5-6.
32
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne: teoria, przykłady, zadania, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 380 s.
33
Zeliaś A. (red.), (2003), Statystycy i ekonometrycy polscy, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 430, [1] s.
34
Zeliaś A., (2002), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 9-32.
35
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2002), Metody statystyczne: zadania i sprawdziany, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 463 s.
36
Zeliaś A. (red.), (2002), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 358 s.
37
Zeliaś A., (2002), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 175-192.
38
Zeliaś A., (2002), Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 787-802; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
39
Zeliaś A., (2002), The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002, "Statistics in Transition", vol. 5, no. 5, s. 891-895; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/PTS_sit_5_5.pdf
40
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 573. - 70 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
41
Zeliaś A., (2001), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 11-24.
42
Zeliaś A., (2001), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 13-14.
43
Smoluk A., Zeliaś A., (2001), Prognostyka : nauka i sztuka. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 38-60.
44
Zeliaś A. (red.), (2001), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 253 s.
45
Zeliaś A., (2001), Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji. [W:] Harańczyk A. (red.), Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 471.
46
Zeliaś A., (2001), Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 139-159.
47
Zeliaś A., (2001), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r., "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 225-228.
48
Zeliaś A., (2000), Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 13-14.
49
Zeliaś A. (red.), (2000), XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 195 s.
50
Zeliaś A. (red.), (2000), Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 259 s.
51
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - nr 551. - 162 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
52
Zeliaś A., (2000), Metody statystyczne, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 300 s.
53
Zeliaś A., (2000), Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 4, s. 17-25.
54
Zeliaś A., (2000), Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Iwasiewicz A. (red.), Między liczbą a treścią: księga jubileuszowa dla uczczenia 75. urodzin profesora Jana Steczkowskiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 113-124.
55
Zeliaś A. (red.), (2000), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 291 s.
56
Wanat S., Zeliaś A., (2000), Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 75-101.
57
Zeliaś A., (2000), Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland. [W:] Kurkiewicz J. (red.), Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications: Proceedings of the Seminar (Kraków, 8-10 November, 1999), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 7-19.
58
Lipieta A., Pawełek B., Zeliaś A., (2000), Wprowadzenie w zagadnienie. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 11-34.
59
Zeliaś A., (2000), Dobór zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 35-55.
60
Zeliaś A. (red.), (2000), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 295 s.
61
Zeliaś A., (1999), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 4, s. 517-520.
62
Zeliaś A., (1999), Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 3, s. 179-189.
63
Zeliaś A. (red.), (1999), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 330 s.
64
Zeliaś A., (1999), Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-26.
65
Malina A., Zeliaś A., (1998), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 2, s. 23-44.
66
Zeliaś A., (1998), Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy, "Przegląd Statystyczny", t. 45, z. 1, s. 5-7.
67
Malina A., Zeliaś A., (1998), On Building Taxonometric Measures of Living Conditions, "Statistics in Transition", vol 3, nr 3, s. 523-544.
68
Zeliaś A. (red.), (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 138 s.
69
Zeliaś A. (red.), (1998), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 192 s., [1] k.
70
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - nr 511. - 87 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
71
Zeliaś A., (1998), Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 119-129.
72
Wanat S., (1998), Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 191 k.
73
Zeliaś A., (1997), Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 743, s. 171-178.
74
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994, "Argumenta Oeconomica", No 2(5), s. 17-36.
75
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r., "Przegląd Statystyczny", t. 44, z. 1, s. 11-27.
76
Zeliaś A., (1997), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] Zeliaś A. (red.), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
77
Steczkowski J., Zeliaś A., (1997), Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane, 243 s.
78
Zeliaś A., Pawełek B., (1997), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 215-242.
79
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life. [W:] Kot S. (red.), Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine: methods and results : proceedings of the Polish, Slovak and Ukrainian Scientific Seminar (Kraków, 14-15 November, 1996), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 89-104.
80
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1997. - nr 1. - 134 s.: il.; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - 1506-7351
81
Zeliaś A., (1997), Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, s. 7-9.
82
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 269-279.
83
Zeliaś A., (1997), O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 1, s. 45-52.
84
Malina A., Zeliaś A., (1997), O budowie taksonomicznej miary jakości życia. [W:] Jajuga K., Walesiak M. (red.), Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania, Wrocław : Akademia Ekonomiczna, s. 238-262.
85
Zeliaś A. (red.), (1997), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 242 s.
86
Zeliaś A. (red.), (1997), XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
87
Zeliaś A., (1997), Teoria prognozy, Wyd. 3 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 383 s.
88
Zeliaś A., (1996), Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996, "Przegląd Statystyczny", t. 43, z. 3-4, s. 289-292.
89
Zeliaś A., (1996), Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 117-131.
90
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 475. - 84 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
91
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-86.
92
Zeliaś A. (red.), (1996), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 187 s.
93
Zeliaś A., (1996), Analiza ekonomicznych szeregów czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 215-327.
94
Pawełek B., Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 475, s. 5-27.
95
Zeliaś A., (1996), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, "Wiadomości Statystyczne", R. 41, nr 8 (423), s. 16-27.
96
Zeliaś A., (1996), Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2, s. 1[68]-16[83].
97
Zeliaś A. (red.), (1996), Statystyka matematyczna w zastosowaniach, Wyd. 3 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 327 s.
98
Zeliaś A., (1996), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-6.
99
Pawełek B., (1996), Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 130 k.
100
Zeliaś A., (1995), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, s. 1[80]-16[95].
101
Zeliaś A., (1995), Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Przegląd Statystyczny", t. 42, z. 2, s. 145-149.
102
Zeliaś A., (1995), Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 189-197.
103
Zeliaś A. (red.), (1995), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 204 s.
104
Kultys J., (1995), Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Zeliaś A. (red.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 53, [1] s.
105
Pawełek B., Zeliaś A., (1995), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych. [W:] Zieliński Z. (red.), Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995, Toruń : Instytut Wydawniczy GRAVIS, s. 13-29.
106
Zeliaś A., (1994), Wypowiedź na otwarcie Seminarium. [W:] Zeliaś A. (red.), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 5-6.
107
Zeliaś A. (red.), (1994), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii: księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 356 s.
108
Zeliaś A., (1994), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 4, s. 479-480.
109
Zeliaś A., (1994), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-8.
110
Zeliaś A. (red.), (1994), XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego: materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 111 s.
111
Zeliaś A., (1994), Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca, "Przegląd Statystyczny", t. 41, z. 3, s. 225-229.
112
Zeliaś A., (1994), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 339-356.
113
Pawełek B., Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 133-151.
114
Zeliaś A. (red.), (1994), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 157 s.
115
Zeliaś A., (1994), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 37-38, s. 51-68.
116
Zeliaś A., (1994), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 440, s. 5-14.
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 441. - 62 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
118
Zeliaś A., (1994), Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca. [W:] Zeliaś A. (red.), O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-16.
119
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - nr 440. - 66 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
120
Zeliaś A., (1993), Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5-16.
121
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 95-103.
122
Zeliaś A., (1993), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[7]-11[17].
123
Zeliaś A., (1993), Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[12]-29[41].
124
Gałuszka B., Malina A., Wanat S., Zeliaś A., (1993), Opis bazy danych DEVELOPMENT. [W:] Zeliaś A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 114-119.
125
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[107]-14[121].
126
Zeliaś A., (1993), Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], s. 1[42]-16[57].
127
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1993), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
128
Zeliaś A., (1993), Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), s. 1[18]-14[31].
129
Zeliaś A. (red.), (1993), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 119 s.
130
Zeliaś A., (1992), Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, s. 1[4]-28[33].
131
Zeliaś A., (1992), Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 35-36, s. 65-69.
132
Zeliaś A., (1992), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 388, s. [5]-14.
133
Zeliaś A., (1992), [Recenzja], "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 3-4, s. 372-375.
134
Ortyl B., (1992), Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 262 k.
135
Zeliaś A., (1991), Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1], s. 1-11.
136
Zeliaś A. (red.), (1991), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 207, [1] s.
137
Zeliaś A., Malina A., (1991), Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (kierownik tematu), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2], s. 1-[60].
138
Zeliaś A., (1991), Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 122-141.
139
Grabiński T., Zeliaś A., (1991), Organizacja baz danych statystycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 39-44.
140
Zeliaś A., (1991), Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych. [W:] Zeliaś A. (red.), Ekonometria przestrzenna, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 142-156.
141
Malina A., Zeliaś A., (1991), XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 93-98.
142
Zeliaś A., (1990), Methoden zur Schätzung fehlender Informationen. [W:] Wittlage H. (red.), Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation, Münster : Reprostelle der Fachhochschule, s. 192-208.
143
Zeliaś A., (1990), Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 64-77.
144
Zeliaś A., (1990), Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 32/2, lipiec-grudzień 1988, s. 275-277.
145
Zeliaś A., (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe. [W:] Steczkowski J. (red.), Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych, Kraków : Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 78-97.
146
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Zeliaś A., (1989), Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 294 s.
147
Zeliaś A., (1989), Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade. [W:] Mikułowski Pomorski J. (red.), The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 111-131.
148
Zeliaś A., (1989), Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych. [W:] Zeliaś A. (red.), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. 36-48.
149
Zeliaś A. (red.), (1989), Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 278, [1] s.
150
Abdulla Z., (1988), OPEC Computer Data Bank 1963-84, Prom. Zeliaś A., Kraków : , [102] k.
151
Zeliaś A. (red.), (1988), Metody statystyki międzynarodowej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 295, [1] s.
152
Abdulla Z., (1988), Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , XV, 245 k.
153
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1988. - vol. 31. - 228, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
154
Zeliaś A., (1988), Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 50, z. 3, s. 183-195.
155
Zeliaś A. (red.), (1987), Elementy statystyki międzynarodowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s
156
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1987. - vol. 30. - 226, [1] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
157
Zeliaś A., (1987), Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 243, s. 5-20.
158
Zeliaś A., (1987), O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 30, s. 159-173.
159
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1986), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Academy of Economics, 31 s.
160
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1986. - vol. 29. - 232 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
161
Steczkowski J., Zeliaś A., (1985), Praktyka a teoria w teorii i praktyce, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 33, nr 10, s. 17-27.
162
Szromnik A., Zeliaś A. (red.), (1985), The Cracow Academy of Economics, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 30 s.
163
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1985. - vol. 28. - 221, [2] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
164
Zeliaś A., (1985), Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 206, s. 5-23.
165
Ponikowski H., (1984), Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 158 k.
166
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. - vol. 27. - 196 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. - 0071-674X
167
Mohamed A., (1984), Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 259 k.
168
Zeliaś A., (1984), Teoria prognozy, Wyd. 2 rozsz.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 311 s.
169
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 255, [1] s.
170
Szymanowicz K., Zeliaś A., (1983), Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 26, s. 41-52.
171
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., (1983), Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego, Zeliaś A. (red.), Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 151, [41] s.
172
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. - vol. 26. - 152 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
173
Bulsza J., Al-Sinawi S., Bajer K., Raouf B., Chwalibogowski K., Al-Adhamy M., Hager S., Hasson K., Ra'ouf Numan M., Khazal A., Hajduk H., Salim Z., Yassim J., Saleh H., Al-Rubiai A., Kłosiewicz L., Zeliaś A., Babiarz W., Górski W., Grabiński T., Hiroń Z., Jankowski Z., Kijak M., Kmita L., Michalska I., Mieszkowska D., Myszkowski T., Reczek A., Rolle W., Strzelecki R., Szulewska J., Tyszkowski J., Wydro J., Cholewa M., Fiodorow J., (1982), Complementary Study to Housing Standards. Report One, Methodology and Application: Glossary of Terms, Krakow : Design Office Miastoprojekt-Krakow, 78 s.
174
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 310, [1] s.
175
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 158. - 102 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
176
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1982), Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 343, [1] s.
177
Zeliaś A., (1982), Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego, "Problemy Ekonomiczne", R. 21 nr 1/82, s. 65-82.
178
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław [et al.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 25. - 195 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
179
Zeliaś A., (1982), Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 24, s. 21-36.
180
Zeliaś A., (1982), O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980, s. 34.
181
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. - vol. 24. - 178 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
182
Bajer K., Bulsza J., Grabiński T., Michalski S., Zeliaś A., (1982), Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 158, s. 5-18.
183
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Izbrannye Raboty / [red. nauk. Aleksander ZELIAS'] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 134 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
184
Hussain M., (1982), Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 185, 3, 35 k.
185
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie: Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - nr 152. - 131 s.: il., tab.; 24 cm. - 0208-7944
186
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1981), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 302 s.
187
Malina A., (1981), Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 248, [1] k.
188
Szczepankiewicz W., (1981), Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej), Prom. Zeliaś A., Kraków : , 213 k.
189
Steczkowski J., Zeliaś A., (1981), Statystyczne metody analizy cech jakościowych, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 189, [1] s.
190
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 53-70.
191
Grabiński T., Zeliaś A., (1980), Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 29-56.
192
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1980), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 27, z. 3-4, s. 383-384.
193
Zeliaś A., (1980), Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 131, s. 5-27.
194
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. - vol. 23. - 174, [2] s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
195
Zeliaś A., (1980), Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 42-43.
196
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 63-86.
197
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej, Kraków : Ośrodek Badań Prasoznawczych, 126 k.
198
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 160 (182), s. 127-147.
199
Zeliaś A., (1979), Teoria prognozy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 284 s.
200
Woźniak M., Zeliaś A., (1979), Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 22, s. 97-104.
201
Kosiorowska M., (1979), Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 95 k.
202
Zeliaś A., (1979), Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi, "Przegląd Statystyczny", t. 26, z. 3-4, s. 233-249.
203
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1979), Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 114, s. 31-60.
204
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ] Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. - vol. 22. - 140 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0071-674X
205
Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Modele ekonometryczne w procesie prognozowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 297, [1] s.
206
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
207
Olech-Nowak A., (1978), Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 181 k.
208
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 4, s. 435-441.
209
Pawłowski Z., Zeliaś A., (1977), Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 417-419.
210
Zeliaś A., (1977), O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 3, s. 319-335.
211
Zeliaś A., (1977), Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976, s. 107-108.
212
Zeliaś A., (1977), Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 379-381.
213
Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1977), Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 20, s. 67-79.
214
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 1, s. 33-39.
215
Zeliaś A., (1977), Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych. [W:] Zając K. (red.), Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 40), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 31-39.
216
Zeliaś A., (1977), Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych, "Przegląd Statystyczny", t. 24, z. 2, s. 209-226.
217
Zeliaś A., (1977), Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 20/2, lipiec-grudzień 1976, s. 383-385.
218
Zeliaś A., (1976), Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 19, s. 83-94.
219
Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/2, lipiec-grudzień 1975, s. 382-384.
220
Grabiński T., Szymanowicz K., Woźniak M., Zeliaś A., (1976), O pewnej metodzie grupowania zmiennych, "Przegląd Statystyczny", t. 23, z. 4, s. 441-451.
221
Wydymus S., (1976), Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 235 k.
222
Zeliaś A., (1976), Predykacja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 38, z. 3, s. 199-208; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20528/1/016%20ALEKSANDER%20ZELIA%C5%9A%20RPEiS%2038%283%29%2C%201976.pdf
223
Grabiński T., (1975), Dynamiczne modele analizy taksonomicznej, Prom. Zeliaś A., Kraków : , 189 k.
224
Woźniak M., Zeliaś A., (1975), O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 2, s. 305-313.
225
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
226
Zeliaś A., (1974), Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 17-43.
227
Woźniak M., Zeliaś A., (1974), Proste metody budowy krótkookresowej prognozy dla procesu z wahaniami sezonowymi, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 16, s. 13-32.
228
Zeliaś A., (1973), Metody badania współliniowości w jednowymiarowych modelach regresji, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 3, s. 287-298.
229
Woźniak M., Zeliaś A., (1973), Kilka uwag na temat zastosowania klasycznego rachunku korelacji w analizie szeregów czasowych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 14, s. 27-43.
230
Szeja J., Zeliaś A., (1973), Wpływ wielkiej skali produkcji na kształtowanie się kosztów w przemyśle węglowym, "Przegląd Statystyczny", t. 20, z. 1, s. 49-66.
231
Zeliaś A., (1972), Problemy budowy długookresowej prognozy statystycznej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 15/1, styczeń-czerwiec 1971, s. 123-126.
232
Zeliaś A., (1972), O pewnych metodach budowy prognoz na podstawie szeregów czasowych. [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 123-146.
233
Paradysz J., Zeliaś A., (1971), Wykorzystanie analizy czynnikowej do badania poziomu warunków bytu ludności w układach regionalnych, "Problemy Ekonomiczne", R. 10, nr 1/37, s. 31-51.
234
Zeliaś A., (1970), Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 2, s. 193-210.
235
Zeliaś A., (1970), Ekonometryczne metody budowy prognoz: (na przykładzie produkcji roślinnej), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 210 s.
236
Zeliaś A., (1968), Funkcja produkcji w badaniu efektywności nakładów gospodarstw chłopskich, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 6, s. 79-104.
237
Zeliaś A., (1968), Zastosowanie dynamicznego modelu statystycznej funkcji produkcji w planowaniu wysokości plonów, "Przegląd Statystyczny", t. 15, z. 1, s. 75-87.
238
Zając K., Zeliaś A., (1968), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i wydajności pracy w przedsiębiorstwie przemysłowym, "Przegląd Statystyczny", t. 15, z. 4, s. 329-344.
239
Zeliaś A., (1967), O niektórych ważniejszych postaciach funkcji produkcji stosowanych w rolnictwie, "Problemy Ekonomiczne", R. 6, nr 3, s. 3-24.
240
Zeliaś A., (1966), Zastosowanie funkcji produkcji do rachunku efektywności ekonomicznej gospodarstw chłopskich, Prom. Zając K., Kraków : , 110 k.
241
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2, (2005), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 140 s.
242
Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. [Cz. 1], (2004), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [247] s.
243
Budowa i estymacja parametrów modeli z danymi cenzurowanymi: ekonomiczno-społeczne uwarunkowania postaw względem nierówności w rozkładach dochodów w Polsce, (2003), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31, 53 k.
244
Zeliaś A., Pawełek B., Śmiech S., (2002), Prognozowanie przez analogie: próba wyboru najlepszego miernika podobieństwa; weryfikacja empiryczna, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 88 k.
245
Wanat S., Papież M., (2001), Zastosowanie zbiorów rozmytych w rozwiązywaniu problemów aktuarialnych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 75 k.
246
Lipieta A., Śmiech S., (2001), Estymacja parametrów modeli regresji ze zmiennymi zależnymi ograniczonymi: problem wartości ekstremalnych: wyniki badań symulacyjnych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 57 k.
247
Malina A., (2000), Metody statystyki wielowymiarowej w analizie porównawczej struktur przestrzennych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
248
Pawełek B., Zeliaś A., (1997), Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
249
Malina A., Zeliaś A., (1997), On Building Taxonometric Measures of Quality of Life, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 15 k.
250
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taxonomische Analyse der räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung in Polen im Jahre 1994, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17, [5] k.
251
Malina A., Zeliaś A., (1997), Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w latach 1994-1995, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 41 k.
252
Wanat S., (1996), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych: wyniki badań, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 80 k.
253
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali: raport końcowy. Etap 2, (1996), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [261] k.
254
Wanat S., (1995), Teoretyczne podstawy budowy systemu ubezpieczeń osobowych, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 32 k.
255
Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1, (1995), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [116] k.
256
Zeliaś A., Gałuszka B., (1994), Szacowanie brakujących informacji w szeregach przekrojowych (ciąg dalszy). [Etap 2], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
257
Wanat S., (1994), Matematyczne modele ubezpieczeń, Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
258
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2), (1993), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 147 k.
259
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych: raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)], (1993), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 209 k.
260
Malina A., Gałuszka B., Wanat S., (1992), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 1), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33, [39] k.
261
Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym, (1992), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 k.
262
Zeliaś A., Gałuszka B., (1991), Metody estymacji brakujących informacji w ekonomicznych szeregach przekrojowo-czasowych. [Etap 1], Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
263
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Cz. [1], (1991), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 100 k.
264
Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. Cz. [2], (1991), Zeliaś A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 148 k.
265
Zmiany w dynamice i strukturze światowej konsumpcji, wymianie surowców oraz nośników energii. Etap 2, (1983), Zeliaś A. (kier.), Kraków : , [238] k.
266
Grabiński T., Wydymus S., (1981), Metody budowy energometrycznych prognoz globalnych na podstawie porównań międzynarodowych: opis banku danych "GOSPEL", Zeliaś A. (kier.), Kraków : , 144 k.
267
Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., (1979), Statystyczne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów III świata w porównaniu z krajami wysoko uprzemysłowionymi. Etap 4, (Aneks), Zeliaś A. (kier.), Kraków : , 329 k.
1
@book{UEK:2168299109,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara and Wanat Stanisław",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 1, 3 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
2
@unpublished{UEK:53239,
author = "Jorde Stefan",
title = "Formen und Richtungen der Internationalisierung der multinationalen Unternehmen und die Konkurrenzsituation in der Automobilindustrie",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
3
@unpublished{UEK:2167735233,
author = "Kostrzewska Jadwiga",
title = "Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2010",
}
4
@book{UEK:51812,
title = "Postępy statystyki, ekonometrii i matematyki stosowanej w Polsce Południowej",
editor = Zeliaś Aleksander,
editor = Pociecha Józef,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
isbn = "978-83-7252-393-8",
}
5
@book{UEK:2168302775,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara and Wanat Stanisław",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 2 dodr.",
isbn = "978-83-01-14043-4",
}
6
@article{UEK:2168249194,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag na temat doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki",
number = "17",
pages = "685-696",
adress = "",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
7
@inbook{UEK:2166451639,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Some Remarks on Criteria for the Selection of Variables in Econometric Model for the Mass Valuation of Real Estate",
booktitle = "A Comparative Analysis of the Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central and Eastern European Countries : Proceedings of the 12th Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Seminar Organized by the Department of Demography of the Cracow University of Economics",
pages = "47-55",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-328-2",
}
8
@book{UEK:52131,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-306-1",
}
9
@unpublished{UEK:2168221296,
author = "Śmiech Sławomir",
title = "Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
10
@unpublished{UEK:2168326125,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag na temat metod doboru zmiennych występujących na rynku nieruchomości",
booktitle = "Wybrane metody modelowania i prognozowania złożonych zjawisk ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "112-120",
year = "2005",
}
11
@book{UEK:2168218318,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "2005",
isbn = "83-7252-265-0",
}
12
@inbook{UEK:2165901196,
author = "Zeliaś Aleksander and Frodyma Katarzyna",
title = "Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001",
booktitle = "Statistics in Management of Social and Economic Development",
pages = "133-149",
adress = "Kiïv",
publisher = "KNEU",
year = "2005",
}
13
@unpublished{UEK:2168221298,
author = "Papież Monika",
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka ubezpieczeniowego planów emerytalnych",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
14
@article{UEK:2168218294,
author = "Zeliaś Aleksander and Frodyma Katarzyna",
title = "Kilka uwag na temat budowy szeregów rozdzielczych ze zmienną ciągłą",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "1 (512)",
pages = "13-19",
year = "2004",
}
15
@book{UEK:2168218316,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-211-1",
}
16
@book{UEK:52316,
title = "Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-209-X",
}
17
@misc{UEK:2166229130,
author = "Lipieta Artur and Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "11-25",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
18
@inbook{UEK:2166229356,
author = "Kostrzewska Jadwiga and Śmiech Sławomir and Zeliaś Aleksander",
title = "Budowa syntetycznej miary poziomu życia ludności",
booktitle = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
pages = "52-74",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
19
@book{UEK:52315,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara and Wanat Stanisław",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2004",
edition = "Wyd. 1, dodr.",
isbn = "83-01-14043-7",
}
20
@book{UEK:52314,
title = "Poziom życia w Polsce i krajach Unii Europejskiej",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1526-6",
}
21
@misc{UEK:2168320055,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Tradycje i obecne zadania statystyki w Polsce",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-209-X",
}
22
@article{UEK:52237,
author = "Zeliaś Aleksander and Frodyma Katarzyna",
title = "Reasons for and Consequences of Divorces and Separations of Marriage in Poland in 1995-2001",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "113-128",
year = "2004",
}
23
@book{UEK:2168218534,
title = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
24
@inbook{UEK:2168004628,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Przyczynek do dyskusji o trudnych problemach prognozowania zjawisk ekonomicznych",
booktitle = "Transformacja - integracja - globalizacja : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu czterdziestolecia pracy naukowej : konferencja naukowa w Krakowie, 15-16 maja 2003 r.",
pages = "117-123",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2004",
isbn = "83-917312-7-8",
}
25
@inbook{UEK:2168234188,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Some Notes on the Selection of Normalisation Formula for Diagnostic Variables",
booktitle = "International Comparisons of Socio-economic Consequences of Transition Processes in Central-East European Countries",
pages = "51-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-911355-3-5",
}
26
@article{UEK:52220,
author = "Zeliaś Aleksander and Frodyma Katarzyna",
title = "Some Reflections about Structure Variations of the Number of Students in Terms of Study System, Kind of School for Higher Education and Sex in Poland in the Years 1995-2000",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "7",
pages = "251-269",
year = "2003",
}
27
@misc{UEK:2168314191,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Dyskusja panelowa: Czym jest wynik naukowy? Etyka w nauce",
booktitle = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1006",
pages = "287-288",
adress = "",
year = "2003",
}
28
@unpublished{UEK:2168274707,
author = "Lipieta Artur",
title = "Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej : ujęcie taksonomiczne",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
29
@book{UEK:2168218314,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-163-8",
}
30
@misc{UEK:2168223318,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
}
31
@misc{UEK:2168306175,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Statystycy i ekonometrycy polscy",
pages = "5-6",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-208-1400-6",
}
32
@book{UEK:2168234642,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara and Wanat Stanisław",
title = "Prognozowanie ekonomiczne : teoria, przykłady, zadania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2003",
isbn = "83-01-14043-7",
}
33
@book{UEK:2168234644,
title = "Statystycy i ekonometrycy polscy",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2003",
isbn = "83-208-1400-6",
}
34
@inbook{UEK:2168218756,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-2001",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "9-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-121-2",
}
35
@book{UEK:2168248670,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara and Wanat Stanisław",
title = "Metody statystyczne : zadania i sprawdziany",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2002",
isbn = "83-208-1368-9",
}
36
@book{UEK:2168218312,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-121-2",
}
37
@inbook{UEK:2168218770,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "175-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-121-2",
}
38
@article{UEK:2168260706,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Some Notes on the Selection of Normalisation of Diagnostic Variables",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 5, no. 5",
pages = "787-802",
year = "2002",
}
39
@article{UEK:2168260714,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "The Ninetieth Anniversary of the Foundation of the Polish Statistical Association - the Scientific Conference. Cracow, Poland, 14-15 July 2002",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol. 5, no. 5",
pages = "891-895",
year = "2002",
}
40
@misc{UEK:2168249288,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
41
@article{UEK:2168321019,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "11-24",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
42
@misc{UEK:2168245182,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "13-14",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
43
@inbook{UEK:2168218752,
author = "Smoluk Antoni and Zeliaś Aleksander",
title = "Prognostyka : nauka i sztuka",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "38-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-081-X",
}
44
@book{UEK:2168218750,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-081-X",
}
45
@misc{UEK:2168245236,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wypowiedź Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia na zakończenie konferencji",
booktitle = "Samorząd terytorialny : zadania - gospodarka - rozwój",
pages = "471",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2001",
isbn = "83-87493-91-0",
}
46
@article{UEK:2168229840,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Starzenie się ludności Polski : aspekty statystyczno-demograficzne",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "139-159",
year = "2001",
}
47
@misc{UEK:2166201526,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk za 2000 r.",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "225-228",
year = "2001",
}
48
@misc{UEK:2168238998,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Zeliasia",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "13-14",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
49
@book{UEK:2168246212,
title = "XVII Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXV Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 23-25 III 1999 r.)",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-052-6",
}
50
@book{UEK:2168261816,
title = "Współczesne problemy badań statystycznych i ekonometrycznych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-046-1",
}
51
@misc{UEK:2168254626,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
52
@book{UEK:2168262050,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Metody statystyczne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2000",
isbn = "83-208-1247-X",
}
53
@article{UEK:2168224112,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Mniejszości narodowe w Polsce : próba oceny",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "4",
pages = "17-25",
year = "2000",
}
54
@inbook{UEK:2168266716,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Contribution to Current Status of Statistics and Econometrics in Poland",
booktitle = "Między liczbą a treścią",
pages = "113-124",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-041-0",
}
55
@book{UEK:2168218748,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-045-3",
}
56
@inbook{UEK:2166312002,
author = "Wanat Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody budowy syntetycznych mierników poziomu życia",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "75-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
57
@inbook{UEK:2168268924,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Contribution to the Current Status of Statistics and Econometrics in Poland",
booktitle = "Statistical Methods in Socioeconomic Researches - Theory and Applications",
pages = "7-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2000",
isbn = "83-7252-066-6",
}
58
@inbook{UEK:2166311701,
author = "Lipieta Artur and Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Wprowadzenie w zagadnienie",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "11-34",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
59
@inbook{UEK:2166311963,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Dobór zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
pages = "35-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
60
@book{UEK:2166309784,
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-065-8",
}
61
@misc{UEK:2168231544,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1996-1999",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 4",
pages = "517-520",
year = "1999",
}
62
@article{UEK:2168245316,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Gebiete der Armut und Arbeitslosigkeit in Polen : voraussehener Stand",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "3",
pages = "179-189",
year = "1999",
}
63
@book{UEK:2168255962,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-000-3",
}
64
@inbook{UEK:2168255976,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Zakopiańskie ogólnopolskie seminaria naukowe w latach 1977-1998",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "7-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-000-3",
}
65
@article{UEK:2168242952,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności w Polsce w latach 1994-1995",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "2",
pages = "23-44",
year = "1998",
}
66
@misc{UEK:2168255938,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Sylwetka naukowa Profesora Michała Jana Marii Kolupy",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 45, z. 1",
pages = "5-7",
year = "1998",
}
67
@article{UEK:2168274543,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "On Building Taxonometric Measures of Living Conditions",
journal = "Statistics in Transition",
number = "vol 3, 3",
pages = "523-544",
year = "1998",
}
68
@book{UEK:2168248698,
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
69
@book{UEK:2168255940,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-59-3",
}
70
@misc{UEK:2168266910,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
71
@inbook{UEK:2168248754,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach skłonności do ryzyka",
booktitle = "Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej",
pages = "119-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-49-6",
}
72
@unpublished{UEK:2168274521,
author = "Wanat Stanisław",
title = "Statystyczne metody oceny ryzyka w ubezpieczeniach",
adress = "Kraków",
year = "1998",
}
73
@article{UEK:2168276425,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Jakość życia : projekt dynamiczno-przestrzennych badań taksonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "743",
pages = "171-178",
adress = "",
year = "1997",
issn = "1428-1163",
}
74
@article{UEK:2168274553,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "Taxonomische Analyse der Räumlichen Unterschiede der Lebensqualität der Bevölkerung In Polen im Jahre 1994",
journal = "Argumenta Oeconomica",
number = "No 2(5)",
pages = "17-36",
year = "1997",
}
75
@article{UEK:2168242742,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania jakości życia ludności w Polsce w 1994 r.",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 44, z. 1",
pages = "11-27",
year = "1997",
}
76
@misc{UEK:2168269340,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wypowiedź na otwarcie Seminarium",
booktitle = "XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-05-4",
}
77
@book{UEK:2168296071,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody statystyczne w badaniu zjawisk jakościowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna, Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-14-3",
}
78
@inbook{UEK:2168242992,
author = "Zeliaś Aleksander and Pawełek Barbara",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "215-242",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
79
@inbook{UEK:2168290531,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "On Building Taxonometric Measures of the Quality of Life",
booktitle = "Researches on Labour Markets and Level of Life in Poland, Slovakia and Ukraine",
pages = "89-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-36-4",
}
80
@misc{UEK:2168252686,
title = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1997",
}
81
@inbook{UEK:2168242994,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Polish Statistical Seminars in Zakopane in the Years 1977-1996",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "7-9",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
82
@inbook{UEK:2168305219,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "269-279",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1997",
}
83
@article{UEK:2168252772,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O prognozowaniu rozwoju zjawisk ekonomicznych : osiągnięcia i niedostatki",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "1",
pages = "45-52",
year = "1997",
}
84
@inbook{UEK:2168274725,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "O budowie taksonomicznej miary jakości życia",
booktitle = "Klasyfikacja i analiza danych : teoria i zastosowania",
pages = "238-262",
adress = "Wrocław",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
issn = "",
}
85
@book{UEK:2168242984,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87239-12-7",
}
86
@book{UEK:2168240898,
title = "XIV Seminarium Ekonometryczne im. profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 26-28 III 1996 r.)",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1997",
isbn = "83-87239-05-4",
}
87
@book{UEK:2168291711,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Teoria prognozy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1997",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "83-208-1081-7",
}
88
@misc{UEK:2168284657,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Sprawozdanie z działalności Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk w latach 1993-1996",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 43, z. 3-4",
pages = "289-292",
year = "1996",
}
89
@inbook{UEK:2168226982,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wykrywanie obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "117-131",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
90
@misc{UEK:2168254694,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
91
@article{UEK:2168263026,
author = "Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Obserwacje nietypowe w badaniach ekonometrycznych",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "59-86",
year = "1996",
}
92
@book{UEK:2168246794,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
93
@inbook{UEK:2168262044,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza ekonomicznych szeregów czasowych",
booktitle = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
pages = "215-327",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
94
@article{UEK:2168254704,
author = "Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "475",
pages = "5-27",
year = "1996",
}
95
@article{UEK:2168269522,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ekonomicznych",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 41, 8 (423)",
pages = "16-27",
year = "1996",
}
96
@unpublished{UEK:2168258748,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Obserwacje nietypowe (rzadkie) w badaniach skłonności do ryzyka",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali : raport końcowy. Etap 2",
pages = "1[68]-16[83]",
year = "1996",
}
97
@book{UEK:2168262024,
title = "Statystyka matematyczna w zastosowaniach",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1996",
edition = "Wyd. 3 popr. i uzup.",
isbn = "83-86439-88-2",
}
98
@misc{UEK:2168247284,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wypowiedź na otwarcie Seminarium",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-61-0",
}
99
@unpublished{UEK:2168267186,
author = "Pawełek Barbara",
title = "Metody szacowania brakujących informacji w szeregach przekrojowo-czasowych",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
100
@unpublished{UEK:2168258728,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Metody wykrywania obserwacji nietypowych w badaniach ryzyka",
booktitle = "Statystyczno-matematyczne metody oceny ryzyka przy podejmowaniu działalności gospodarczej w mikroskali. Etap 1",
pages = "1[80]-16[95]",
year = "1995",
}
101
@misc{UEK:2168284651,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Laudacja wygłoszona w Auli Arnolda Bollanda 16 czerwca 1995 r. z okazji nadania Profesorowi Władysławowi Welfe tytułu doktora honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 42, z. 2",
pages = "145-149",
year = "1995",
}
102
@article{UEK:2168264392,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Zjawisko i obszary ubóstwa w Polsce. Przewidywany stan",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "189-197",
adress = "",
year = "1995",
}
103
@book{UEK:2168275273,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-30-0",
}
104
@book{UEK:2168251944,
author = "Kultys Jan",
title = "Ryzyko, niepewność i konflikt w działalności gospodarczej : pomocnicze materiały dydaktyczne",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1995",
isbn = "83-86439-57-2",
}
105
@inbook{UEK:2168222256,
author = "Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych",
booktitle = "Dynamiczne modele ekonometryczne : materiały na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 12-14 września 1995",
pages = "13-29",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Wydawniczy GRAVIS",
year = "1995",
isbn = "83-900178-8-1",
}
106
@misc{UEK:2168269342,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wypowiedź na otwarcie Seminarium",
booktitle = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
pages = "5-6",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
107
@book{UEK:2168269564,
title = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
108
@article{UEK:2168303101,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 4",
pages = "479-480",
year = "1994",
}
109
@inbook{UEK:2168274821,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe w latach 1977-1993",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "7-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
110
@book{UEK:2168269224,
title = "XI Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXIX Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Trzemeśnia, 24-26 III 1993 r.)",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
111
@misc{UEK:2168303097,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Sylwetka naukowa Profesora Kazimierza Zająca",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 41, z. 3",
pages = "225-229",
year = "1994",
}
112
@inbook{UEK:2168269666,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "339-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
113
@article{UEK:2168247230,
author = "Pawełek Barbara and Zeliaś Aleksander",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych w badaniach taksonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "133-151",
year = "1994",
}
114
@book{UEK:2168275277,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1994",
}
115
@article{UEK:2168247228,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Charakterystyka podstawowych metod prognozowania",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 37-38",
pages = "51-68",
year = "1994",
}
116
@article{UEK:2168254052,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "440",
pages = "5-14",
year = "1994",
}
117
@misc{UEK:2168256918,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
118
@inbook{UEK:2168269626,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Kazimierza Zająca",
booktitle = "O związkach demografii, statystyki i ekonometrii : księga jubileuszowa dla uczczenia 50-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Kazimierza Zająca",
pages = "9-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-14-9",
}
119
@misc{UEK:2168254038,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
120
@inbook{UEK:2168274793,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Zakopiańskie Ogólnopolskie Seminaria Naukowe",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "5-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
121
@inbook{UEK:2168274797,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "95-103",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
122
@unpublished{UEK:2168258302,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)",
pages = "1[7]-11[17]",
year = "1993",
}
123
@unpublished{UEK:2168258332,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Węzłowe problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[12]-29[41]",
year = "1993",
}
124
@inbook{UEK:2168274805,
author = "Gałuszka Barbara and Malina Anna and Wanat Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Opis bazy danych DEVELOPMENT",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
pages = "114-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
125
@unpublished{UEK:2168258340,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[107]-14[121]",
year = "1993",
}
126
@unpublished{UEK:2168258336,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Proste metody oceny ważności zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych : raport z wyników badań 1991-1993. [3; (etap 3)]",
pages = "1[42]-16[57]",
year = "1993",
}
127
@book{UEK:2168237996,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
}
128
@unpublished{UEK:2168258310,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Jeszcze o współliniowości zmiennych w modelach przestrzenno-czasowych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [3], (etap 2)",
pages = "1[18]-14[31]",
year = "1993",
}
129
@book{UEK:2168275279,
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
}
130
@unpublished{UEK:2168258666,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Charakterystyka podstawowych metod prognozowania zjawisk ekonomicznych",
booktitle = "Metody prognozowania zjawisk gospodarczych w ujęciu mikroekonomicznym",
pages = "1[4]-28[33]",
year = "1992",
}
131
@article{UEK:2168247208,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Podstawowe problemy prognozowania zjawisk ekonomicznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 35-36",
pages = "65-69",
year = "1992",
}
132
@article{UEK:2168259288,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "388",
pages = "[5]-14",
year = "1992",
}
133
@article{UEK:2168303091,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "[Recenzja]",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 3-4",
pages = "372-375",
year = "1992",
}
134
@unpublished{UEK:2168309429,
author = "Ortyl Bronisław",
title = "Ekonometryczny model procesu wydobycia węgla kamiennego w zmechanizowanej ścianie zawałowej, wyposażonej w kombajn (na przykładzie kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego)",
adress = "Kraków",
year = "1992",
}
135
@unpublished{UEK:2168258228,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wybrane problemy modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [1]",
pages = "1-11",
year = "1991",
}
136
@book{UEK:2168242366,
title = "Ekonometria przestrzenna",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
137
@unpublished{UEK:2168306209,
author = "Zeliaś Aleksander and Malina Anna",
title = "Podejście modelowe w prognozowaniu zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych. [2]",
pages = "1-[60]",
year = "1991",
}
138
@inbook{UEK:2168242388,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Budowa i estymacja ekonometrycznych modeli przestrzennych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "122-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
139
@inbook{UEK:2168242374,
author = "Grabiński Tadeusz and Zeliaś Aleksander",
title = "Organizacja baz danych statystycznych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "39-44",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
140
@inbook{UEK:2168242390,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych",
booktitle = "Ekonometria przestrzenna",
pages = "142-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1991",
isbn = "83-208-0798-0",
}
141
@misc{UEK:2168284625,
author = "Malina Anna and Zeliaś Aleksander",
title = "XI Ogólnopolskie seminarium: Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "93-98",
year = "1991",
}
142
@inbook{UEK:2168335841,
author = "Zeliaś Aleksander J.",
title = "Methoden zur Schätzung fehlender Informationen",
booktitle = "Vorträge der Symposien der deutsch-polnischen Kooperation",
pages = "192-208",
adress = "Münster",
publisher = "Reprostelle der Fachhochschule",
year = "1990",
issn = "",
}
143
@inbook{UEK:2168242832,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Budowa i estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowe",
booktitle = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
pages = "64-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
144
@misc{UEK:2168275951,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Wybrane problemy modelowania procesów gospodarczych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 32/2, lipiec-grudzień 1988",
pages = "275-277",
year = "1990",
}
145
@inbook{UEK:2168242836,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Estymacja modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe",
booktitle = "Metody analizy danych empirycznych na podstawie szeregów przekrojowo-czasowych",
pages = "78-97",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1990",
}
146
@book{UEK:2168315585,
author = "Bajer Kazimierz and Bulsza Jan and Grabiński Tadeusz and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody i modele programowania budownictwa mieszkaniowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
}
147
@inbook{UEK:2168289539,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Basic Tendencies in Polish Economy Development and Their Consequences in the Field of Foreign Trade",
booktitle = "The Polish Economy in the Year 2000 : a Critical Aprraisal : Polish-American Conference University of Pittsburgh, February 5-6, 1987",
pages = "111-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
148
@inbook{UEK:2168242934,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Dobór zmiennych diagnostycznych do modeli taksonometrycznych",
booktitle = "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
pages = "36-48",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-08596-7",
}
149
@book{UEK:2168237690,
title = "Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1989",
isbn = "83-01-08596-7",
}
150
@unpublished{UEK:2168308973,
author = "Abdulla Ziad Tarik",
title = "OPEC Computer Data Bank 1963-84",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
151
@book{UEK:2168240936,
title = "Metody statystyki międzynarodowej",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1988",
isbn = "83-208-0546-5",
}
152
@unpublished{UEK:2168308969,
author = "Abdulla Ziad Tarik",
title = "Analysis of Structure and Dynamic of Economics Processes in OPEC Countries by Taxonometric Methods",
adress = "Kraków",
year = "1988",
}
153
@misc{UEK:2168249098,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
154
@article{UEK:2168295559,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Problem współliniowości zmiennych w ekonometrii",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 50, z. 3",
pages = "183-195",
year = "1988",
}
155
@book{UEK:2168237680,
title = "Elementy statystyki międzynarodowej",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1987",
}
156
@misc{UEK:2168260032,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1987",
}
157
@article{UEK:2168257422,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Estymacja parametrów regresji liniowej w warunkach niepełnej informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "243",
pages = "5-20",
year = "1987",
}
158
@article{UEK:2168260858,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O estymacji modeli ekonometrycznych wykorzystujących dane przekrojowo-czasowe",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 30",
pages = "159-173",
year = "1987",
}
159
@book{UEK:2168335773,
title = "The Cracow Academy of Economics",
adress = "Kraków",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1986",
}
160
@misc{UEK:2168243170,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1986",
}
161
@article{UEK:2168282541,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Praktyka a teoria w teorii i praktyce",
journal = "Życie Szkoły Wyższej ",
number = "R. 33, 10",
pages = "17-27",
year = "1985",
}
162
@book{UEK:2168292545,
title = "The Cracow Academy of Economics",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1985",
}
163
@misc{UEK:2168246766,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1985",
}
164
@article{UEK:2168269446,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag na temat doboru zmiennych do modeli taksonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "206",
pages = "5-23",
year = "1985",
}
165
@unpublished{UEK:2168309891,
author = "Ponikowski Henryk",
title = "Estymacja parametrów modeli ekonometrycznych z dekompozycją składnika losowego",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
166
@misc{UEK:2168272860,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
167
@unpublished{UEK:2168309911,
author = "Mohamed Abdul Áll Amin",
title = "Computer Based Analysis of Time Series Aproximation and Forecasting Methods",
adress = "Kraków",
year = "1984",
}
168
@book{UEK:2168291709,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Teoria prognozy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1984",
edition = "Wyd. 2 rozsz.",
isbn = "83-208-0380-2",
}
169
@book{UEK:2168237674,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0273-3",
}
170
@article{UEK:2168283841,
author = "Szymanowicz Kinga and Zeliaś Aleksander",
title = "Uwagi na temat poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów rozwijających się",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 26",
pages = "41-52",
year = "1983",
}
171
@book{UEK:2168242484,
author = "Grabiński Tadeusz and Malina Anna and Szymanowicz Kinga and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Globalne prognozy rozwoju społeczno-gospodarczego",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
isbn = "83-01-04215-X",
}
172
@misc{UEK:2168283835,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1983",
}
173
@misc{UEK:2168316175,
author = "Bulsza Jan and Al-Sinawi Suhair and Bajer Kazimierz and Raouf Bassim and Chwalibogowski Krzysztof and Al-Adhamy Mundir Bashier and Hager Stanisław and Hasson Khalid Ibrahim and Ra'ouf Numan Mumtaz and Khazal Abbas M. and Hajduk Henryk and Salim Zuhair Abdul Husain and Yassim Jaffar Sadik and Saleh Hussain Abid and Al-Rubiai Abdul Rahman and Kłosiewicz Lech and Zeliaś Aleksander and Babiarz Władysław and Górski Wit and Grabiński Tadeusz and Hiroń Zbigniew and Jankowski Zdzisław and Kijak Marian and Kmita Leopold and Michalska Izabella and Mieszkowska Danuta and Myszkowski Tadeusz and Reczek Adam and Rolle Władysław and Strzelecki Roman and Szulewska Jolanta and Tyszkowski Jerzy and Wydro Jan and Cholewa Maria and Fiodorow Jerzy",
title = "Complementary Study to Housing Standards",
adress = "Krakow",
publisher = "Design Office Miastoprojekt-Krakow",
year = "1982",
}
174
@book{UEK:2168237546,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1982",
isbn = "83-01-02675-8",
}
175
@misc{UEK:2168263744,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
176
@book{UEK:2168237738,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
177
@article{UEK:2168230660,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Ogólne problemy długookresowego prognozowania ekonometrycznego",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 21 1/82",
pages = "65-82",
year = "1982",
}
178
@misc{UEK:2168297613,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1982",
}
179
@article{UEK:2168239454,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag o kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 24",
pages = "21-36",
year = "1982",
}
180
@misc{UEK:2168318441,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O niektórych kryteriach doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 24/1, styczeń-czerwiec 1980",
pages = "34",
year = "1982",
}
181
@misc{UEK:2168239448,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1982",
}
182
@article{UEK:2168263760,
author = "Bajer Kazimierz and Bulsza Jan and Grabiński Tadeusz and Michalski Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Organizacja komputerowej bazy danych do celów programowania rozwoju budownictwa mieszkaniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "158",
pages = "5-18",
year = "1982",
}
183
@misc{UEK:2168266662,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
184
@unpublished{UEK:2168309807,
author = "Hussain Mushtaq",
title = "Taksonomiczne metody podziału zbiorów skończonych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
185
@misc{UEK:2168266654,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
}
186
@book{UEK:2168237734,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Modele ekonometryczne w procesie prognozowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
187
@unpublished{UEK:2168274589,
author = "Malina Anna",
title = "Ekonometryczne metody wektorowego prognozowania popytu konsumpcyjnego",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
188
@unpublished{UEK:2168309799,
author = "Szczepankiewicz Władysław",
title = "Ekonometryczne metody budowy prognoz zapotrzebowania na przewozy pasażerskie (na przykładzie komunikacji autobusowej)",
adress = "Kraków",
year = "1981",
}
189
@book{UEK:2168262048,
author = "Steczkowski Jan and Zeliaś Aleksander",
title = "Statystyczne metody analizy cech jakościowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1981",
isbn = "83-208-0083-8",
}
190
@article{UEK:2168247424,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metoda trendów prekursywnych jako podstawa prognozowania zapotrzebowania na nowe wyroby",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "53-70",
year = "1980",
}
191
@article{UEK:2168237416,
author = "Grabiński Tadeusz and Zeliaś Aleksander",
title = "Generatory liczb losowych o rozkładzie równomiernym i testowanie ich poprawności",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "131",
pages = "29-56",
year = "1980",
}
192
@misc{UEK:2168314791,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 27, z. 3-4",
pages = "383-384",
year = "1980",
}
193
@article{UEK:2168237414,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza czynnikowa jako metoda doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "131",
pages = "5-27",
year = "1980",
}
194
@misc{UEK:2168247428,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1980",
}
195
@misc{UEK:2168252572,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Strukturalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów Trzeciego Świata",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "42-43",
year = "1980",
}
196
@article{UEK:2168239330,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Niektóre metody konstrukcji prognoz globalnych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "63-86",
year = "1979",
}
197
@misc{UEK:2168315391,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Metodyka planowania perspektywicznego rozwoju prasy, poligrafii oraz działalności kolportażowo-handlowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Ośrodek Badań Prasoznawczych",
year = "1979",
}
198
@article{UEK:2168244562,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Analiza efektywności wybranych metod doboru zmiennych w jednorównaniowych modelach ekonometrycznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "160 (182)",
pages = "127-147",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej",
year = "1979",
}
199
@book{UEK:2168291793,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Teoria prognozy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1979",
}
200
@article{UEK:2168239340,
author = "Woźniak Michał and Zeliaś Aleksander",
title = "Uwagi o stosowaniu matematyki w naukach praktycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 22",
pages = "97-104",
year = "1979",
}
201
@unpublished{UEK:2168304523,
author = "Kosiorowska Maria",
title = "Wielokrotna współliniowość zmiennych i jej wpływ na efektywność estymacji parametrów modeli ekonometrycznych",
adress = "Kraków",
year = "1979",
}
202
@article{UEK:2168278947,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 26, z. 3-4",
pages = "233-249",
year = "1979",
}
203
@article{UEK:2168237904,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Z badań nad metodami predykcji brakujących informacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "114",
pages = "31-60",
year = "1979",
}
204
@misc{UEK:2168239308,
title = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
editor = Zeliaś Aleksander,
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1979",
}
205
@book{UEK:2168237676,
author = "Grabiński Tadeusz and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Modele ekonometryczne w procesie prognozowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
206
@book{UEK:2168323061,
author = "Wąsik Bogusław and Wydymus Stanisław and Zeliaś Aleksander",
title = "Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
207
@unpublished{UEK:2168251198,
author = "Olech-Nowak Alicja",
title = "Teoretyczne aspekty gier wielochodowych i możliwości ich wykorzystania w podejmowaniu optymalnych decyzji",
adress = "Kraków",
year = "1978",
}
208
@article{UEK:2168278743,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Autokorelacja składnika losowego w prostym modelu wahań sezonowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 4",
pages = "435-441",
year = "1977",
}
209
@misc{UEK:2168278919,
author = "Pawłowski Zbigniew and Zeliaś Aleksander",
title = "Międzynarodowa konferencja w Wiedniu na temat: Modelowanie i sterowanie gospodarką narodową",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 3",
pages = "417-419",
year = "1977",
}
210
@article{UEK:2168278735,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O pewnych metodach estymacji parametrów liniowego modelu ekonometrycznego w warunkach autokorelacji składników losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 3",
pages = "319-335",
year = "1977",
}
211
@misc{UEK:2168261192,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Szacowanie parametrów modeli autoregresyjnych z uwzględnieniem opóźnień zmiennej objaśniającej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/1, styczeń-czerwiec 1976",
pages = "107-108",
year = "1977",
}
212
@misc{UEK:2168333247,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Autokorelacja składnika losowego w modelu wahań sezonowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "379-381",
year = "1977",
}
213
@article{UEK:2168248620,
author = "Szymanowicz Kinga and Woźniak Michał and Zeliaś Aleksander",
title = "Liniowy model struktury szeregu czasowego jako podstawa predykacji ekonometrycznej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 20",
pages = "67-79",
year = "1977",
}
214
@article{UEK:2168278727,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag na temat estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego z niejednorodnym składnikiem losowym",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 1",
pages = "33-39",
year = "1977",
}
215
@inbook{UEK:2168243070,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Niektóre problemy łącznej estymacji ekonometrycznych modeli prostych",
booktitle = "Studia z zakresu zastosowań metod ilościowych w ekonomii, demografii i socjologii",
pages = "31-39",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1977",
issn = "0079-3442",
}
216
@article{UEK:2168278729,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Z problematyki badania współliniowości w modelach ekonometrycznych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 24, z. 2",
pages = "209-226",
year = "1977",
}
217
@misc{UEK:2168333249,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Kilka uwag na temat predykcji szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 20/2, lipiec-grudzień 1976",
pages = "383-385",
year = "1977",
}
218
@article{UEK:2168239356,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Problem estymacji parametrów pewnego liniowego modelu ekonometrycznego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 19",
pages = "83-94",
year = "1976",
}
219
@misc{UEK:2168333171,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "O pewnej metodzie estymacji parametrów liniowego modelu w warunkach autokorelacji składników losowych",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/2, lipiec-grudzień 1975",
pages = "382-384",
year = "1976",
}
220
@article{UEK:2168238406,
author = "Grabiński Tadeusz and Szymanowicz Kinga and Woźniak Michał and Zeliaś Aleksander",
title = "O pewnej metodzie grupowania zmiennych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 23, z. 4",
pages = "441-451",
year = "1976",
}
221
@unpublished{UEK:2168305365,
author = "Wydymus Stanisław",
title = "Ekonometryczne metody budowy prognoz dla przemysłu uspołecznionego Polski",
adress = "Kraków",
year = "1976",
}
222
@article{UEK:2168322637,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Predykacja szeregów czasowych w warunkach autokorelacji składników losowych",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 38, z. 3",
pages = "199-208",
year = "1976",
}
223
@unpublished{UEK:2168242434,
author = "Grabiński Tadeusz",
title = "Dynamiczne modele analizy taksonomicznej",
adress = "Kraków",
year = "1975",
}
224
@article{UEK:2168238344,
author = "Woźniak Michał and Zeliaś Aleksander",
title = "O metodach badania dynamicznej struktury szeregów czasowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 2",
pages = "305-313",
year = "1975",
}
225
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
226
@article{UEK:2168260488,
author = "Zeliaś Aleksander",
title = "Niektóre aspekty wyników badania współliniowości w jednorównaniowych modelach regresji",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",