Publications of the selected author

Wróbel-Rotter Renata ORCID

College of Economics, Finance and Law, Institute of Quantitative Methods in Social Sciences, Department of Econometrics and Operational Research

1

Title:
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 2 (2016) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168307179
article
See main document
2

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 239)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-708-0
Nr:
2168298649
monograph
3

Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 212-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292633
chapter in conference materials
See main document
4

Title:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302817
chapter in unpublished scientific work
See main document
5

Title:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. 1[135]-12[146] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302945
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Title:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290187
article
7

Title:
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295657
varia
See main document
8

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269204
article
9

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model
Source:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013) , s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168267150
article
10

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013) , s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275595
article
11

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275977
article
12

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247852
article
13

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276005
chapter in unpublished scientific work
See main document
14

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276075
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276077
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012) , s. 9-23 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226932
article
17

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012) , s. 143-162. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236490
article
See main document
18

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248590
article
19

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012) , s. 107-126. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236608
article
See main document
20

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276009
chapter in unpublished scientific work
See main document
21

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218562
article
See main document
22

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262964
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222660
article
24

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221584
article
25

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262938
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262754
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168263446
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262962
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[251]-24[274] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251540
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[233]-18[250] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251538
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[213]-20[232] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251536
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[191]-21[211] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251534
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[123]-24[146] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251506
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251500
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
52002
article
36

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222324
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 70[237]-83[250] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222308
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221632
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 279-294 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751717
chapter in conference materials
40

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008) , s. 70-83 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165711242
article
41

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222318
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221634
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 69-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52108
article
44

Title:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50274
article
45

Title:
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50273
article
46

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007) , s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50276
article
47

Title:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Source:
Modelling Economies in Transition 2006 / ed. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: Wydawnictwo "GREEN", 2007, s. 9-26. - Materiały prezentowane na 11th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition współorganizowanej z XXXIII International Conference MACROMODELS 2006 w Zakopanym, 29 listopada-2 grudnia 2006 - Bibliogr.
Series:
(AMFET Monographs)
ISBN:
978-83-917654-7-0
Nr:
2166085820
chapter in conference materials
48

Title:
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 163-183 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224806
chapter in conference materials
49

Title:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326379
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52478
article
See main document
51

Title:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-27 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326381
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 65-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52055
article
53

Title:
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223774
article
See main document
54

Title:
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 169-191. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749815
chapter in conference materials
55

Title:
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/521
Nr:
2168247890
doctoral dissertation
56

Title:
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002) , s. 47-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226695
article
57

Title:
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2001) , s. 687-704 - Bibliogr.
Nr:
2168231868
article
58

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240866
article
59

Title:
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 115-136. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231504
article
60

Title:
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 2 (453) (1999) , s. 22-32 - Bibliogr.
Nr:
2168269354
article
1
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 2 (2016), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=230. - ISSN 2080-0886
2
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 239). - ISBN 978-83-7252-708-0
3
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 212-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
4
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
5
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 1[135]-12[146]. - Bibliogr.
6
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580. - ISSN 1898-6447
7
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
8
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf. - ISSN 0033-2372
9
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013), s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf. - ISSN 0137-5520
10
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013), s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf. - ISSN 0033-2372
11
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642. - ISSN 1898-6447
12
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20I%20Estymowane%20modele%20rwnowagi%20oglnej%20w%20zarysie.pdf. - ISSN 0071-674X
13
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
14
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
15
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
16
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012), s. 9-23. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit. - ISSN 1506-090X
17
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 143-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
18
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20II%20Wnioskowanie%20w%20estymowanych%20modelach%20rwnowagi%20oglnej.pdf. - ISSN 0071-674X
19
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 107-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
20
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
21
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
23
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
24
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 121-135. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
25
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
26
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
27
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
28
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
29
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[251]-24[274]. - Bibliogr.
30
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[233]-18[250]. - Bibliogr.
31
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[213]-20[232]. - Bibliogr.
32
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[191]-21[211]. - Bibliogr.
33
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[123]-24[146]. - Bibliogr.
34
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
35
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
37
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 70[237]-83[250]. - Bibliogr.
38
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
39
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 279-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
40
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008), s. 70-83. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1506-090X
41
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
42
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
43
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 69-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
44
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
45
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
46
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007), s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
47
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź : Wydawnictwo "GREEN", 2007. - (AMFET Monographs). - S. 9-26. - Materiały prezentowane na 11th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition współorganizowanej z XXXIII International Conference MACROMODELS 2006 w Zakopanym, 29 listopada-2 grudnia 2006. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-7-0
48
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa) / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 163-183. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
49
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
50
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 85-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
51
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-27. - Bibliogr.
52
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 65-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
53
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 628 (2003), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=49615484. - ISSN 0208-7944
54
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 169-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
55
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych / Renata WRÓBEL-ROTTER ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2002. - 122 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 10 k. - Bibliogr.
56
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations) / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 47-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
57
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // Ekonomista. - nr 5 (2001), s. 687-704. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
58
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
59
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 115-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
60
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Wiadomości Statystyczne : organ Głównego Urzędu Statystycznego i Polskiego Towarzystwa Statystycznego. - R. 44, nr 2 (453) (1999), s. 22-32. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
1
Wróbel-Rotter R., (2016), Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 2, s. 93-114; http://cejeme.org/download.aspx?id=230
2
Wróbel-Rotter R., (2015), Estymowane modele równowagi ogólnej: podejście bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 239), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 222 s.
3
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 212-223.
4
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 5[110]-25[134].
5
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej: aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[135]-12[146].
6
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 5-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580
7
Wróbel-Rotter R., (2014), Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 48.
8
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 359-380; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf
9
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy, "Bank i Kredyt", vol. 44, nr 5, s. 533-569; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf
10
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne, "Przegląd Statystyczny", vol. 60, z. 4, s. 477-498; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf
11
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 19-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642
12
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 59-83; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20I%20Estymowane%20modele%20rwnowagi%20oglnej%20w%20zarysie.pdf
13
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [1]-[20].
14
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie. . [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [185]-[209].
15
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej. . [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [210]-[231].
16
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2012), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 1 (79), 30 marca, s. 9-23; http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit
17
Wróbel-Rotter R., (2012), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 143-162.
18
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 85-106; http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20II%20Wnioskowanie%20w%20estymowanych%20modelach%20rwnowagi%20oglnej.pdf
19
Wróbel-Rotter R., (2012), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 107-126.
20
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [21]-[40].
21
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 73-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625
22
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[161]-23[183].
23
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879
24
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 121-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673
25
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 73[21]-93[41].
26
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 109[1]-128[20].
27
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 121[42]-135[56].
28
Wróbel-Rotter R., (2011), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[136]-25[160].
29
Wróbel-Rotter R., (2010), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[251]-24[274].
30
Wróbel-Rotter R., (2010), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[233]-18[250].
31
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[213]-20[232].
32
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[191]-21[211].
33
Wróbel-Rotter R., (2009), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[123]-24[146].
34
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2009), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 47[48]-69[72].
35
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 47-69.
36
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[299]-33[331].
37
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 70[237]-83[250].
38
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[148]-16[163].
39
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 279-294.
40
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2 (58), 3 marca, s. 70-83; http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit
41
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[263]-36[298].
42
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[164]-25[188].
43
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 69-93.
44
Wróbel-Rotter R., (2007), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 2, s. 5-27.
45
Wróbel-Rotter R., (2007), The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 5-19.
46
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 3, s. 25-48.
47
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Modelling Economies in Transition 2006, Łódź : Wydawnictwo "GREEN", s. 9-26.
48
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa). [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 163-183.
49
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
50
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 85-105.
51
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-27.
52
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 65-86.
53
Wróbel-Rotter R., (2003), Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484
54
Wróbel-Rotter R., (2003), The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 169-191.
55
Wróbel-Rotter R., (2002), Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 122 k.
56
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 47-68.
57
Wróbel-Rotter R., (2001), Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie, "Ekonomista", nr 5, s. 687-704.
58
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2001), Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 267-277.
59
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (1999), Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 115-136.
60
Wróbel-Rotter R., (1999), Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 44, nr 2 (453), s. 22-32.
1
@article{artUEK:2168307179,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 2",
pages = "93-114",
year = "2016",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=230},
}
2
@book{monUEK:2168298649,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-708-0",
}
3
@inbook{mkaUEK:2168292633,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "212-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
4
@unpublished{fnpUEK:2168302817,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "5[110]-25[134]",
year = "2014",
}
5
@unpublished{fnpUEK:2168302945,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[135]-12[146]",
year = "2014",
}
6
@article{artUEK:2168290187,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "5-25",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580},
}
7
@misc{varUEK:2168295657,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
8
@article{artUEK:2168269204,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "359-380",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf},
}
9
@article{artUEK:2168267150,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 44, 5",
pages = "533-569",
year = "2013",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf},
}
10
@article{artUEK:2168275595,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 60, z. 4",
pages = "477-498",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf},
}
11
@article{artUEK:2168275977,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "19-36",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642},
}
12
@article{artUEK:2168247852,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "59-83",
year = "2012",
url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20I%20Estymowane%20modele%20rwnowagi%20oglnej%20w%20zarysie.pdf},
}
13
@unpublished{fnpUEK:2168276005,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[1]-[20]",
year = "2012",
}
14
@unpublished{fnpUEK:2168276075,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[185]-[209]",
year = "2012",
}
15
@unpublished{fnpUEK:2168276077,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[210]-[231]",
year = "2012",
}
16
@article{artUEK:2168226932,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "1 (79), 30 marca",
pages = "9-23",
year = "2012",
url = {http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit},
}
17
@article{artUEK:2168236490,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "143-162",
year = "2012",
}
18
@article{artUEK:2168248590,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "85-106",
year = "2012",
url = {http://foc.czasopisma.pan.pl/images/data/foc/wydania/Vol_LIII_2013/Wybrane%20zagadnienia%20wspolczesnego%20modelowania%20strukturalnego%20czesc%20II%20Wnioskowanie%20w%20estymowanych%20modelach%20rwnowagi%20oglnej.pdf},
}
19
@article{artUEK:2168236608,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "107-126",
year = "2012",
}
20
@unpublished{fnpUEK:2168276009,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[21]-[40]",
year = "2012",
}
21
@article{artUEK:2168218562,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "73-93",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625},
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168262964,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[161]-23[183]",
year = "2011",
}
23
@article{artUEK:2168222660,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "109-128",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879},
}
24
@article{artUEK:2168221584,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "121-135",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673},
}
25
@unpublished{fnpUEK:2168262938,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "73[21]-93[41]",
year = "2011",
}
26
@unpublished{fnpUEK:2168262754,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "109[1]-128[20]",
year = "2011",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168263446,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "121[42]-135[56]",
year = "2011",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168262962,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[136]-25[160]",
year = "2011",
}
29
@unpublished{fnpUEK:2168251540,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[251]-24[274]",
year = "2010",
}
30
@unpublished{fnpUEK:2168251538,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[233]-18[250]",
year = "2010",
}
31
@unpublished{fnpUEK:2168251536,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[213]-20[232]",
year = "2010",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168251534,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[191]-21[211]",
year = "2010",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168251506,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[123]-24[146]",
year = "2009",
}
34
@unpublished{fnpUEK:2168251500,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "47[48]-69[72]",
year = "2009",
}
35
@article{artUEK:52002,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "47-69",
year = "2008",
}
36
@unpublished{fnpUEK:2168222324,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[299]-33[331]",
year = "2008",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168222308,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "70[237]-83[250]",
year = "2008",
}
38
@unpublished{fnpUEK:2168221632,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[148]-16[163]",
year = "2008",
}
39
@inbook{mkaUEK:2165751717,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "279-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
40
@article{artUEK:2165711242,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "2 (58), 3 marca",
pages = "70-83",
year = "2008",
url = {http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit},
}
41
@unpublished{fnpUEK:2168222318,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[263]-36[298]",
year = "2008",
}
42
@unpublished{fnpUEK:2168221634,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[164]-25[188]",
year = "2008",
}
43
@article{artUEK:52108,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "69-93",
year = "2007",
}
44
@article{artUEK:50274,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 2",
pages = "5-27",
year = "2007",
}
45
@article{artUEK:50273,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "5-19",
year = "2007",
}
46
@article{artUEK:50276,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 3",
pages = "25-48",
year = "2007",
}
47
@inbook{mkaUEK:2166085820,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Modelling Economies in Transition 2006",
pages = "9-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo GREEN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-917654-7-0",
}
48
@inbook{mkaUEK:2168224806,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "163-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168326379,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
50
@article{artUEK:52478,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "85-105",
year = "2004",
}
51
@unpublished{fnpUEK:2168326381,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-27",
year = "2004",
}
52
@article{artUEK:52055,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "65-86",
year = "2004",
}
53
@article{artUEK:2168223774,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "87-101",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484},
}
54
@inbook{mkaUEK:2165749815,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "169-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
55
@unpublished{drUEK:2168247890,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
56
@article{artUEK:2168226695,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "47-68",
year = "2002",
}
57
@article{artUEK:2168231868,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "687-704",
year = "2001",
}
58
@article{artUEK:2168240866,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
59
@article{artUEK:2168231504,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "115-136",
year = "1999",
}
60
@article{artUEK:2168269354,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 44, 2 (453)",
pages = "22-32",
year = "1999",
}