Publications of the selected author
1

Title:
Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry
Source:
Sustainability. - vol. 14, iss. 3, art. no. 1614 (2022) , s. 1-14. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168361156
article
2

Title:
Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022
Physical description:
67 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2022 nr projektu: 021/RID/2018/19, kwota finansowania: 11 897 131,40 zł oraz przez firmę GASPOL S.A.
Access mode:
Nr:
2168366018
report
3

Title:
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
97 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19.
Nr:
2168353074
report
4

Title:
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model
Source:
Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME). - vol. 8, nr 2 (2016) , s. 93-114. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management at the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168307179
article
5

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
222 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 239)
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-708-0
Nr:
2168298649
monograph
6

Title:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302817
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Title:
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014) , s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290187
article
8

Conference:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej, Kraków, Polska, od 2014-04-08 do 2014-04-10
Title:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 212-223 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-684-7
Nr:
2168292633
chapter in conference materials
See main document
9

Title:
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2014, s. 1[135]-12[146] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/6/Magazyn
Nr:
2168302945
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Title:
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne
Source:
50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7252-657-1
Nr:
2168295657
varia
See main document
11

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model
Source:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013) , s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168267150
article
12

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013) , s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168275977
article
13

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013) , s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168275595
article
14

Title:
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013) , s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168269204
article
15

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 878 (2012) , s. 143-162. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236490
article
16

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276005
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276077
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276009
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2012, s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/4/[2]/Magazyn
Nr:
2168276075
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 879 (2012) , s. 107-126. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168236608
article
21

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168247852
article
22

Title:
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012) , s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168248590
article
23

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012) , s. 9-23 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168226932
article
24

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221584
article
25

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168263446
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262754
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011) , s. 109-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222660
article
28

Title:
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262962
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 872 (2011) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218562
article
30

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262938
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation
Source:
Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2011, s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/3/[2]/Magazyn
Nr:
2168262964
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[251]-24[274] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251540
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[191]-21[211] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251534
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[213]-20[232] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251536
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2010, s. 1[233]-18[250] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/2/Magazyn
Nr:
2168251538
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251500
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości
Source:
Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI2009, s. 1[123]-24[146] - Bibliogr.
Signature:
NP-1282/[1]/[2]/Magazyn
Nr:
2168251506
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222318
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221632
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 70[237]-83[250] - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222308
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221634
chapter in unpublished scientific work
See main document
42

Title:
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)
Source:
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008) , s. 70-83 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2165711242
article
43

Conference:
Ósme Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Spała, Polska, od 2007-06-12 do 2007-06-15
Title:
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 279-294 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8)
ISBN:
978-83-7378-350-8
Nr:
2165751717
chapter in conference materials
44

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Source:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK2008, s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168222324
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
52002
article
46

Title:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007) , s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50274
article
47

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007) , s. 69-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52108
article
48

Conference:
11th AMFET Conference on Modelling Economies in Transition, Zakopane, Polska, od 2006-11-29 do 2006-12-02
Title:
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation
Source:
Modelling Economies in Transition 2006 / ed. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński - Łódź: Wydawnictwo "GREEN", 2007, s. 9-26 - Bibliogr.
Series:
(AMFET Monographs)
ISBN:
978-83-917654-7-0
Nr:
2166085820
chapter in conference materials
49

Title:
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007) , s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50276
article
50

Title:
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007) , s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50273
article
51

Title:
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-27 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326381
chapter in unpublished scientific work
See main document
52

Title:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie
Source:
Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI2004, s. 1-22 - Bibliogr.
Research program:
49/KE/Z/2/2004/S/159
Signature:
NP-936/Magazyn
Nr:
2168326379
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 45 (2004) , s. 85-105. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52478
article
54

Title:
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 163-183 - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4)
ISBN:
83-7378-074-2
Nr:
2168224806
chapter in conference materials
55

Title:
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004) , s. 65-86. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52055
article
56

Conference:
III Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-06-04 do 2002-06-07
Title:
Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2003. - t. 50, z. 2, s. 164. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353356
varia
57

Title:
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223774
article
58

Conference:
Trzecie Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych", Cedzyna k. Kielc, Polska, od 2002-10-03 do 2002-10-04
Title:
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods
Source:
Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 169-191. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3)
ISBN:
83-7378-019-X
Nr:
2165749815
chapter in conference materials
59

Title:
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
122 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 10 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/521
Nr:
2168247890
doctoral dissertation
60

Title:
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations)
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002) , s. 47-68. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168226695
article
61

Conference:
I Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Borki nad Zalewem Sulejowskim, Polska, od 2000-06-06 do 2000-06-09
Title:
Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2001. - t. 48, z. 1-2, s. 253. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353298
varia
62

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków, Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 895 (2001) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych - Bibliogr.
Series:
(Ekonometria ; 7)
Nr:
2168240866
article
63

Title:
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2001) , s. 687-704 - Bibliogr.
Nr:
2168231868
article
64

Conference:
XXXVI Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej. XVIII Seminarium Naukowe im. Prof. Zbigniewa Pawłowskiego, Lądek Zdrój, Polska, od 2000-03-28 do 2000-03-30
Title:
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review2000. - t. 47, z. 3-4, s. 471. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353168
varia
65

Title:
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999) , s. 115-136. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231504
article
66

Title:
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 2 (453) (1999) , s. 22-32 - Bibliogr.
Nr:
2168269354
article
1
Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry / Łukasz MAMICA, Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL-ROTTER // Sustainability. - vol. 14, iss. 3 (2022), s. 1-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm. - ISSN 2071-1050
2
Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji / red. Łukasz MAMICA, autorzy: Paweł Bajołek, Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Michał KRÓL, Kamil MAKIEŁA, Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL-ROTTER. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022. - 67 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rev4.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-_domy-jednorodzinne_31_05_22.pdf
3
Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii / Paweł BIAŁYNICKI-BIRULA, Jakub GŁOWACKI, Marcin KĘDZIOR, Łukasz MAMICA (red.), Monika MAZUR-BUBAK, Renata WRÓBEL. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 97 s. : il. - Bibliogr.
4
Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME) / eds. Jacek OSIEWALSKI, Aleksander Welfe. - vol. 8, nr 2 (2016), s. 93-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://cejeme.org/download.aspx?id=230. - ISSN 2080-0886
5
Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie = Estimated General Equilibrium Models : the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - 222 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 239). - ISBN 978-83-7252-708-0
6
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 5[110]-25[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
7
Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi = Data-based Misspecification Analysis of a General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (930) (2014), s. 5-25. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580. - ISSN 1898-6447
8
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych / red. Józef POCIECHA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 212-223. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-684-7
9
Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2014), s. 1[135]-12[146]. - Bibliogr.
10
Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów / [red. nauk: Józef POCIECHA]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 48. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7252-657-1
11
Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression - the Hybrid Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 5 (2013), s. 533-569. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf. - ISSN 0137-5520
12
Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej = Empirical General Equilibrium Models : Application of High Dimensional Model Representation to Characterise the Relationship between Structural and Reduced Form Coefficients / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 904 (2013), s. 19-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642. - ISSN 1898-6447
13
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Practical Issues / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - vol. 60, z. 4 (2013), s. 477-498. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf. - ISSN 0033-2372
14
Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne = An Estimated General Equilibrium Model and Vector Autoregression. Theoretical Aspects / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 60, z. 3 (2013), s. 359-380. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf. - ISSN 0033-2372
15
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 878 (2012), s. 143-162. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
16
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [1]-[20]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
17
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern Structural Modelling : Inference in Estimated General Equilibrium Models / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [210]-[231]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
18
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [21]-[40]. - Summ. - Bibliogr.
19
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern Structural Modelling : Estimated General Equilibrium Models - an Overview / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - ([2012]), s. [185]-[209]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
20
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 879 (2012), s. 107-126. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
21
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie = Modern structural modelling: estimated general equilibrium models - an overview / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 59-83. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content. - ISSN 0071-674X
22
Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej = Modern structural modelling: inference in estimated general equilibrium models / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 53 (2012), s. 85-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content. - ISSN 0071-674X
23
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 1 (79), 30 marca (2012), s. 9-23. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit. - ISSN 1506-090X
24
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości = Stability Regions for Empirical General Equilibrium Models : the Application of Sensitivity Analysis / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 121-135. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673. - ISSN 1898-6447
25
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 121[42]-135[56]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
26
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models : Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 109[1]-128[20]. - Summ. - Bibliogr.
27
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny = Empirical General Equilibrium Models#Households and Final Producer / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 869 (2011), s. 109-128. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879. - ISSN 1898-6447
28
Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych = Empirical General Equilibrium Model for Heterogeneous Households / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[136]-25[160]. - Summ. - Bibliogr.
29
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 872 (2011), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625. - ISSN 1898-6447
30
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej = The Producers of Intermediate Goods in the Empirical General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 73[21]-93[41]. - Summ. - Bibliogr.
31
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej = Empirical General Equilibrium Models : Numerical Issues of the Bayesian Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2011), s. 1[161]-23[183]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
32
Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[251]-24[274]. - Bibliogr.
33
Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[191]-21[211]. - Bibliogr.
34
Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[213]-20[232]. - Bibliogr.
35
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2 / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2010), s. 1[233]-18[250]. - Bibliogr.
36
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 47[48]-69[72]. - Summ. - Bibliogr.
37
Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2] / kier. tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2009), s. 1[123]-24[146]. - Bibliogr.
38
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[263]-36[298]. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
39
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[148]-16[163]. - Summ. - Bibliogr.
40
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 70[237]-83[250]. - Bibliogr.
41
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[164]-25[188]. - Summ. - Bibliogr.
42
Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót) / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki. - nr 2 (58), 3 marca (2008), s. 70-83. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit. - ISSN 1506-090X
43
Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 8). - S. 279-294. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-350-8
44
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - (2008), s. 1[299]-33[331]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
45
Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii = Bayesian Frontier Cost Functions for the Electricity Distribution Sector / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 49-50 (2008-2009), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
46
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu = The Bayesian Comparison of Flexible Functional Forms as Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 2 (2007), s. 5-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
47
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Introduction to Empirical Research / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 48 (2007), s. 69-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
48
Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Modelling Economies in Transition 2006 / ed. Władysław Welfe, Piotr Wdowiński. - Łódź: Wydawnictwo "GREEN", 2007. - (AMFET Monographs). - S. 9-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-917654-7-0
49
Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej = Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : an Example for the Polish Economy / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 3 (2007), s. 25-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
50
The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency = Bayesowskie porównywanie systemów warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 54, z. 1 (2007), s. 5-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
51
Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-27. - Bibliogr.
52
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego / Kierownik tematu: Jacek OSIEWALSKI. - (2004), s. 1-22. - Bibliogr.
53
Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie = Application of the Generalised McFadden Cost Frontier and Conditional Demand Functions in a Technology Analysis - the Bayesian Approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Andrzej IWASIEWICZ]. - vol. 45 (2004), s. 85-105. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
54
Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa) / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 4). - S. 163-183. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-074-2
55
Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa = Bayesian Technology Analysis Using Generalised Leontieff Cost Function / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 51, z. 3 (2004), s. 65-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
56
Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 50, z. 2 (2003), s. 164. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
57
Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne = Globally Flexible Functional Forms in Application to Stochastic Cost Frontiers / Renata WRÓBEL-ROTTER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 628 (2003), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484. - ISSN 0208-7944
58
The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods / Renata WRÓBEL-ROTTER // W: Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki / red. Aleksander Welfe. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - (Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki ; 3). - S. 169-191. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-019-X
59
Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych / Renata WRÓBEL-ROTTER ; Promotor: Jacek OSIEWALSKI. - Kraków, 2002. - 122 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 10 k. - Bibliogr.
60
Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich) = A Bayesian Random Effect Model in Cost Efficiency Analysis (with the Application to Polish Electric Power Stations) / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 49, z. 2 (2002), s. 47-68. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
61
Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji / Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 48, z. 1-2 (2001), s. 253. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
62
Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni = A Translog Frontier Cost Function for the Power Generating Industry in Poland / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - (Ekonometria, ISSN 1507-3866 ; 7). - nr 895 (2001), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Zastosowania metod ilościowych. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
63
Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie / Renata WRÓBEL-ROTTER // Ekonomista. - nr 5 (2001), s. 687-704. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
64
Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych / Renata WRÓBEL-ROTTER, Jacek OSIEWALSKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 47, z. 3-4 (2000), s. 471. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
65
Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych = Estimation of Production Frontiers and Technical Efficiencies Using Cross-sectional Data / Jacek OSIEWALSKI, Renata WRÓBEL-ROTTER // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 1 (1999), s. 115-136. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
66
Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne = Forecasting the demand for electricity - an econometric approach / Renata WRÓBEL-ROTTER // Wiadomości Statystyczne. - R. 44, nr 2 (453) (1999), s. 22-32. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
1
Mamica Ł., Mazur-Bubak M., Wróbel-Rotter R., (2022), Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry, "Sustainability", vol. 14, iss. 3, s. 1-14; https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm
2
Bajołek P., Białynicki-Birula P., Głowacki J., Król M., Makieła K., Mazur-Bubak M., Wróbel-Rotter R., (2022), Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji, Mamica Ł. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 67 s.
3
Białynicki-Birula P., Głowacki J., Mamica Ł., Kędzior M., Mazur-Bubak M., Wróbel R., (2020), Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii, Mamica Ł. (red.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 97 s.
4
Wróbel-Rotter R., (2016), Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)", vol. 8, nr 2, s. 93-114; http://cejeme.org/download.aspx?id=230
5
Wróbel-Rotter R., (2015), Estymowane modele równowagi ogólnej: podejście bayesowskie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 239), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 222 s.
6
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 5[110]-25[134].
7
Wróbel-Rotter R., (2014), Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (930), s. 5-25; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580
8
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 212-223.
9
Wróbel-Rotter R., (2014), Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6, s. 1[135]-12[146].
10
Wróbel-Rotter R., (2014), Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne. [W:] Pociecha J. (red.), 50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 48.
11
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy, "Bank i Kredyt", vol. 44, nr 5, s. 533-569; http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf
12
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 904, s. 19-36; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642
13
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne, "Przegląd Statystyczny", vol. 60, z. 4, s. 477-498; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf
14
Wróbel-Rotter R., (2013), Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne, "Przegląd Statystyczny", t. 60, z. 3, s. 359-380; http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf
15
Wróbel-Rotter R., (2012), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 878, s. 143-162.
16
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [1]-[20].
17
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [210]-[231].
18
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [21]-[40].
19
Wróbel-Rotter R., ([2012]), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie. [W:] Jacek OSIEWALSKI (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2], s. [185]-[209].
20
Wróbel-Rotter R., (2012), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 879, s. 107-126.
21
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 59-83; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content
22
Wróbel-Rotter R., (2012), Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 53, s. 85-106; https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content
23
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2012), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 1 (79), 30 marca, s. 9-23; http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit
24
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 121-135; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673
25
Wróbel-Rotter R., (2011), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 121[42]-135[56].
26
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 109[1]-128[20].
27
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 869, s. 109-128; https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879
28
Wróbel-Rotter R., (2011), Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[136]-25[160].
29
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 872, s. 73-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625
30
Wróbel-Rotter R., (2011), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 73[21]-93[41].
31
Wróbel-Rotter R., (2011), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2], s. 1[161]-23[183].
32
Wróbel-Rotter R., (2010), Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[251]-24[274].
33
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[191]-21[211].
34
Wróbel-Rotter R., (2010), Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[213]-20[232].
35
Wróbel-Rotter R., (2010), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2, s. 1[233]-18[250].
36
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2009), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 47[48]-69[72].
37
Wróbel-Rotter R., (2009), Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2], s. 1[123]-24[146].
38
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[263]-36[298].
39
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[148]-16[163].
40
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 70[237]-83[250].
41
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[164]-25[188].
42
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej (skrót), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2 (58), 3 marca, s. 70-83; http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit
43
Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 279-294.
44
Wróbel-Rotter R., (2008), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów, s. 1[299]-33[331].
45
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (2008), Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 49-50, s. 47-69.
46
Wróbel-Rotter R., (2007), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 2, s. 5-27.
47
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 48, s. 69-93.
48
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation. [W:] Welfe W., Wdowiński P. (red.), Modelling Economies in Transition 2006, Łódź : Wydawnictwo "GREEN", s. 9-26.
49
Wróbel-Rotter R., (2007), Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 3, s. 25-48.
50
Wróbel-Rotter R., (2007), The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency, "Przegląd Statystyczny", t. 54, z. 1, s. 5-19.
51
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-27.
52
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie. [W:] Osiewalski J. (kierownik tematu), Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego, s. 1-22.
53
Wróbel-Rotter R., (2004), Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 45, s. 85-105.
54
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa). [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 163-183.
55
Wróbel-Rotter R., (2004), Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa, "Przegląd Statystyczny", t. 51, z. 3, s. 65-86.
56
Wróbel-Rotter R., (2003), Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa, "Przegląd Statystyczny", t. 50, z. 2, s. 164.
57
Wróbel-Rotter R., (2003), Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 628, s. 87-101; https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484
58
Wróbel-Rotter R., (2003), The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods. [W:] Welfe A. (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 169-191.
59
Wróbel-Rotter R., (2002), Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych, Prom. Osiewalski J., Kraków : , 122 k.
60
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), "Przegląd Statystyczny", t. 49, z. 2, s. 47-68.
61
Wróbel-Rotter R., (2001), Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji, "Przegląd Statystyczny", t. 48, z. 1-2, s. 253.
62
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2001), Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 895, s. 267-277.
63
Wróbel-Rotter R., (2001), Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie, "Ekonomista", nr 5, s. 687-704.
64
Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2000), Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 47, z. 3-4, s. 471.
65
Osiewalski J., Wróbel-Rotter R., (1999), Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 1, s. 115-136.
66
Wróbel-Rotter R., (1999), Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne, "Wiadomości Statystyczne", R. 44, nr 2 (453), s. 22-32.
1
@article{UEK:2168361156,
author = "Łukasz Mamica and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Can Biogas Plants Become a Significant Part of the New Polish Energy Deal? Business Opportunities for Poland's Biogas Industry",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 14, iss. 3",
pages = "1-14",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su14031614},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/14/3/1614/htm},
}
2
@misc{UEK:2168366018,
author = "Paweł Bajołek and Paweł Białynicki-Birula and Jakub Głowacki and Michał Król and Kamil Makieła and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Koszty ogrzewania domów jednorodzinnych według źródeł ciepła - ekonomiczne i środowiskowe korzyści termomodernizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2022",
url = {https://rev4.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/06/raport-_domy-jednorodzinne_31_05_22.pdf},
}
3
@misc{UEK:2168353074,
author = "Paweł Białynicki-Birula and Jakub Głowacki and Łukasz Mamica and Marcin Kędzior and Monika Mazur-Bubak and Renata Wróbel",
title = "Modele ekonomiczne dla podmiotów sektora odnawialnych źródeł energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
}
4
@article{UEK:2168307179,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Impulse Response Functions in the Dynamic Stochastic General Equilibrium Vector Autoregression Model",
journal = "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics (CEJEME)",
number = "vol. 8, 2",
pages = "93-114",
year = "2016",
url = {http://cejeme.org/download.aspx?id=230},
}
5
@book{UEK:2168298649,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : podejście bayesowskie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-708-0",
}
6
@unpublished{UEK:2168302817,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "5[110]-25[134]",
year = "2014",
}
7
@article{UEK:2168290187,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Ocena stopnia zgodności wybranego modelu równowagi ogólnej z danymi empirycznymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (930)",
pages = "5-25",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0930.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/580},
}
8
@inbook{UEK:2168292633,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Statystycy, ekonometrycy i matematycy Polski Południowej dla rozwoju badań społeczno-ekonomicznych",
pages = "212-223",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-684-7",
}
9
@unpublished{UEK:2168302945,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model połączony wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 6",
pages = "1[135]-12[146]",
year = "2014",
}
10
@misc{UEK:2168295657,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model hybrydowy wektorowej autoregresji i równowagi ogólnej : aspekty teoretyczne i praktyczne",
booktitle = "50. Jubileuszowa Konferencja Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej : XXXII Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : Kraków, 8-10 kwietnia 2014 r. : program konferencji, streszczenia referatów",
pages = "48",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-657-1",
}
11
@article{UEK:2168267150,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i wektorowa autoregresja : model hybrydowy",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 44, 5",
pages = "533-569",
year = "2013",
url = {http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2013/05/bik_05_2013_04_art.pdf},
}
12
@article{UEK:2168275977,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej : zastosowanie metody dekompozycji funkcji do oceny zależności między parametrami postaci strukturalnej i zredukowanej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "904",
pages = "19-36",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/820/642},
}
13
@article{UEK:2168275595,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty praktyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "vol. 60, z. 4",
pages = "477-498",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%204/2013_60_4_477-498.pdf},
}
14
@article{UEK:2168269204,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymowane modele równowagi ogólnej i autoregresja wektorowa. Aspekty teoretyczne",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 60, z. 3",
pages = "359-380",
year = "2013",
url = {http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202013/Zeszyt%203/2013_60_3_359-380.pdf},
}
15
@article{UEK:2168236490,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "878",
pages = "143-162",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168276005,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[1]-[20]",
year = "2012",
}
17
@unpublished{UEK:2168276077,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[210]-[231]",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168276009,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[21]-[40]",
year = "2012",
}
19
@unpublished{UEK:2168276075,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. Cz. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 4, [2]",
pages = "[185]-[209]",
year = "2012",
}
20
@article{UEK:2168236608,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "879",
pages = "107-126",
year = "2012",
}
21
@article{UEK:2168247852,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 1, Estymowane modele równowagi ogólnej w zarysie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "59-83",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101927/edition/87943/content},
}
22
@article{UEK:2168248590,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Wybrane zagadnienia współczesnego modelowania strukturalnego. 2, Wnioskowanie w estymowanych modelach równowagi ogólnej",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 53",
pages = "85-106",
year = "2012",
url = {https://foc.czasopisma.pan.pl/dlibra/publication/101931/edition/87948/content},
}
23
@article{UEK:2168226932,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "1 (79), 30 marca",
pages = "9-23",
year = "2012",
url = {http://www.ure.gov.pl/download/1/5262/Biuletyn_nr_1__30_marca_2012.pdf#page=9&view=Fit},
}
24
@article{UEK:2168221584,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "121-135",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190673},
}
25
@unpublished{UEK:2168263446,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "121[42]-135[56]",
year = "2011",
}
26
@unpublished{UEK:2168262754,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "109[1]-128[20]",
year = "2011",
}
27
@article{UEK:2168222660,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "869",
pages = "109-128",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171192879},
}
28
@unpublished{UEK:2168262962,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Struktura empirycznego modelu równowagi ogólnej dla niejednorodnych gospodarstw domowych",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[136]-25[160]",
year = "2011",
}
29
@article{UEK:2168218562,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "872",
pages = "73-93",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171187625},
}
30
@unpublished{UEK:2168262938,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "73[21]-93[41]",
year = "2011",
}
31
@unpublished{UEK:2168262964,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka Bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 3, [2]",
pages = "1[161]-23[183]",
year = "2011",
}
32
@unpublished{UEK:2168251540,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Sektor producentów pośrednich w empirycznym modelu równowagi ogólnej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[251]-24[274]",
year = "2010",
}
33
@unpublished{UEK:2168251534,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : gospodarstwa domowe i producent finalny",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[191]-21[211]",
year = "2010",
}
34
@unpublished{UEK:2168251536,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Empiryczne modele równowagi ogólnej : zagadnienia numeryczne estymacji bayesowskiej",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[213]-20[232]",
year = "2010",
}
35
@unpublished{UEK:2168251538,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. Cz. 2",
pages = "1[233]-18[250]",
year = "2010",
}
36
@unpublished{UEK:2168251500,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "47[48]-69[72]",
year = "2009",
}
37
@unpublished{UEK:2168251506,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Obszary stabilności rozwiązania empirycznych modeli równowagi ogólnej : zastosowanie metod analizy wrażliwości",
booktitle = "Statystyka bayesowska i podejścia konkurencyjne w empirycznych badaniach ekonomicznych. [Cz. 1, vol. 2]",
pages = "1[123]-24[146]",
year = "2009",
}
38
@unpublished{UEK:2168222318,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[263]-36[298]",
year = "2008",
}
39
@unpublished{UEK:2168221632,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[148]-16[163]",
year = "2008",
}
40
@unpublished{UEK:2168222308,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "70[237]-83[250]",
year = "2008",
}
41
@unpublished{UEK:2168221634,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[164]-25[188]",
year = "2008",
}
42
@article{UEK:2165711242,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności spółek dystrybucyjnych ukształtowanych w wyniku konsolidacji poziomej : (skrót)",
journal = "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki",
number = "2 (58), 3 marca",
pages = "70-83",
year = "2008",
url = {http://www.ure.gov.pl/ftp/Biuletyny_URE/2008/2008.03.03-biuletyn_nr2.pdf#page=72&view=Fit},
}
43
@inbook{UEK:2165751717,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesian Estimation of a Dynamic General Equilibrium Model",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 8 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "279-294",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-350-8",
}
44
@unpublished{UEK:2168222324,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
booktitle = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
pages = "1[299]-33[331]",
year = "2008",
}
45
@article{UEK:52002,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 49-50",
pages = "47-69",
year = "2008",
}
46
@article{UEK:50274,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 2",
pages = "5-27",
year = "2007",
}
47
@article{UEK:52108,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : zarys metodologii badań empirycznych",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 48",
pages = "69-93",
year = "2007",
}
48
@inbook{UEK:2166085820,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamic Stochastic General Equilibrium Models : Structure and Estimation",
booktitle = "Modelling Economies in Transition 2006",
pages = "9-26",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo GREEN",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-917654-7-0",
}
49
@article{UEK:50276,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Dynamiczne stochastyczne modele równowagi ogólnej : przykład dla gospodarki polskiej",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 3",
pages = "25-48",
year = "2007",
}
50
@article{UEK:50273,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Conditional Input Demands Systems in the Presence of Inefficiency",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 54, z. 1",
pages = "5-19",
year = "2007",
}
51
@unpublished{UEK:2168326381,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowskie porównywanie giętkich form funkcyjnych jako granicznych funkcji kosztu",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-27",
year = "2004",
}
52
@unpublished{UEK:2168326379,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
booktitle = "Ekonometria w finansach, bankowości, analizie produkcji i kosztów oraz popytu konsumpcyjnego",
pages = "1-22",
year = "2004",
}
53
@article{UEK:52478,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Model McFaddena w analizie kosztu i popytu na czynniki produkcji - ujęcie bayesowskie",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 45",
pages = "85-105",
year = "2004",
}
54
@inbook{UEK:2168224806,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza warunkowego popytu na czynniki produkcji w warunkach nieefektywności : (na przykładzie uogólnionego modelu Leontiewa)",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 4 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "163-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7378-074-2",
}
55
@article{UEK:52055,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowska analiza kosztu na podstawie stochastycznego granicznego modelu Leontiewa",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 51, z. 3",
pages = "65-86",
year = "2004",
}
56
@misc{UEK:2168353356,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Bayesowski wybór giętkich form funkcyjnych i łączenie wiedzy oparte na łańcuchach Markowa",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 50, z. 2",
pages = "164",
year = "2003",
}
57
@article{UEK:2168223774,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcyjne w analizie kosztów : modele półnieparametryczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "628",
pages = "87-101",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/49615484},
}
58
@inbook{UEK:2165749815,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "The Bayesian Comparison of Stochastic Frontier Cost Functions Using MCMC Methods",
booktitle = "Metody ilościowe w naukach ekonomicznych : 3 Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki",
pages = "169-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7378-019-X",
}
59
@unpublished{UEK:2168247890,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Postacie funkcji i metody estymacji w stochastycznych modelach granicznych",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
60
@article{UEK:2168226695,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich)",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 49, z. 2",
pages = "47-68",
year = "2002",
}
61
@misc{UEK:2168353298,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Stochastyczne modele graniczne : porównanie form funkcyjnych i metod estymacji",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 48, z. 1-2",
pages = "253",
year = "2001",
}
62
@article{UEK:2168240866,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Translogarytmiczna graniczna funkcja kosztów dla polskich elektrowni i elektrociepłowni",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "895",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2001",
issn = "1507-3866",
}
63
@article{UEK:2168231868,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Giętkie formy funkcjonowania w empirycznej analizie kosztu : podejście Diewerta i wnioskowanie bayesowskie",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "687-704",
year = "2001",
}
64
@misc{UEK:2168353168,
author = "Renata Wróbel-Rotter and Jacek Osiewalski",
title = "Stochastyczna graniczna funkcja kosztów energetyki polskiej bayesowski model efektów losowych",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 47, z. 3-4",
pages = "471",
year = "2000",
}
65
@article{UEK:2168231504,
author = "Jacek Osiewalski and Renata Wróbel-Rotter",
title = "Estymacja granicznych funkcji produkcji i wskaźników efektywności technicznej na podstawie danych przekrojowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 1",
pages = "115-136",
year = "1999",
}
66
@article{UEK:2168269354,
author = "Renata Wróbel-Rotter",
title = "Prognozowanie popytu na energię elektryczną - ujęcie ekonometryczne",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 44, 2 (453)",
pages = "22-32",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID