Publications of the selected author
1

Title:
Rynek pracy w Polsce z perspektywy studentów szkół wyższych : wybrane zagadnienia = Labour Market in Poland from the Perspective of Higher Education Students : Selected Topics
Source:
Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / red. Marek Kunasz, Sandra Misiak-Kwit - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2021, s. 79-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7837-102-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356012
chapter in monograph
2

Title:
Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : wybrane zagadnienia = The Impact of the Pandemic on the Situation of Students at the Cracow University of Economics : Selected Problems
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 40 (2021) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19 - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168358372
article
3

Title:
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2021
Physical description:
142 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Uniwersytetu Ekonomiczego w Krakowie
ISBN:
978-83-8175-289-3
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356226
monograph
4

Title:
Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Education for Entrepreneurship on the Example of Selected Activities of the Cracow University of Economics
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 19, nr 51 (2020) , s. 11-21. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168352822
article
5

Title:
Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy : the DEA Approach = Konwergencja społeczna w krajach UE-28 w świetle implementacji strategii Europa 2020 : podejście DEA
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 18, nr 3 (2019) , s. 111-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds devoted to sustaining research potential received by the Faculty of Economy and International Relations at the Cracow University of Economics.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168340671
article
6

Title:
Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?
Source:
Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018) , s. 397-408. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168326011
article
7

Title:
The Labour Market as Seen by Young Workers - Selected Aspects = Rynek pracy w perspektywie młodych pracowników - wybrane zagadnienia
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 17, nr 1 (2018) , s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168326327
article
8

Title:
Overeducation in the Labour Market
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 16, nr 2 (2017) , s. 219-228. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The research was financed from funds allocated to the Faculty of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity in 2016.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168318723
article
9

Title:
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy = Educational Policy Considering The Labor Market Needs
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017) , s. 191-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168315221
article
10

Title:
Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski - wybrane zagadnienia = Changes in the Labor Market in Terms of Opportunities and Threats of Further Development of Poland - Selected Issues
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017) , s. 195-205. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168318999
article
11

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Overeducation in the Labour Market [dokument elektroniczny]
Source:
Contemporary Issues in Economy : Economics / red. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017, s. 569-576. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Contemporary Issues in Economy)
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economics in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity
ISBN:
978-83-65605-06-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316881
chapter in conference materials
12

Title:
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020 = Education as a Factor Shaping Human Capital in the Context of Europe 2020 Strategy [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2016) , s. 1061-1073. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168305383
article
13

Title:
Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji = The Role of the Labour Market and the University in the Process of Forging Entrepreneurial Attitudes in Students Preparing for Transition into Employment
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 15, nr 35 (2016) , s. 199-215. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość - Bibliogr.
Research program:
Praca powstała z wykorzystaniem środków przyznawanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168310187
article
14

Title:
Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE = Implementation Europe 2020 in the Field of Education - Poland Against the Background of EU Countries
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016) , s. 148-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310083
article
15

Title:
Niedopasowania na rynku pracy - zjawisko przeedukowania
Source:
Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku / red. Patrycja Zwiech - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016, s. 6-16 - Bibliogr.
Series:
(Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim ; z. 9)
ISBN:
978-83-7867-390-3
Nr:
2168313219
chapter in monograph
16

Title:
Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis
Source:
Oeconomia Copernicana. - Vol. 6, iss. 1 (2015) , s. 33-45. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from funds allocated to the Department of Economics and International Relations, University of Economic s in Cracow, in the framework of the grants for the maintenance of research capacity.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168297605
article
17

Title:
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy : badania ankietowe = Economics University Students in Krakow - First Steps in the Labour Market : a Questionnaire Survey
Source:
Europa Regionum. - t. 25 (2015) , s. 479-494. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299823
article
18

Conference:
8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy "Market or Government?", Toruń, Polska, od 2015-06-18 do 2015-06-19
Title:
Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis
Source:
Economics and Finance / red. Adam P. Balcerzak - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015, s. 1724-1736. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-937843-7-0
Access mode:
Nr:
2168301111
chapter in conference materials
19

Title:
Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów : przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - badania ankietowe = Support from the Universities Provided for Students and Graduates in Job Search : Based on Cracow University of Economics - Survey
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Nr umowy 045/WE-KTE/01/2014/S/4241
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299739
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Dobrobyt - ujęcie teoretyczne i pomiar = Welfare - a Theoretical Approach and Measurement
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015) , s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168305755
article
21

Title:
Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce = Expectations for the Labor Market : Employers and Graduates in Poland
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 214 (2015) , s. 115-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295307
article
22

Author:
Gabriela Wronowska , Ewa Wierzbicka-Mazur
Title:
Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień
Source:
Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny / red. Marek Kunasz - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 7-18
Series:
(Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim ; z. 5)
ISBN:
978-83-7867-265-4
Nr:
2168297725
chapter in monograph
23

Title:
Dobrobyt i jego pomiar : czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu? = Welfare and Measurement : Does Higher Education Contribute to Economic Welfare?
Source:
Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / red. Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7865-178-9
Nr:
2168283465
chapter in monograph
24

Author:
Ewa Wierzbicka-Mazur , Gabriela Wronowska
Title:
Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty
Source:
Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny / red. Marek Kunasz - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014, s. 19-34
Series:
(Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim ; z. 5)
ISBN:
978-83-7867-265-4
Nr:
2168297747
chapter in monograph
25

Title:
Dobrobyt - jego uwarunkowania i pomiar
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 7-21. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302423
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce : przegląd sytuacji = Students and Graduates in the Labor Market in Poland
Source:
Przegląd Zachodniopomorski. - Z. 3, vol. 1 (2013) , s. 357-369. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297601
article
27

Title:
Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 183-199 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288397
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems = Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems
Source:
Equilibrium. - vol. 8, iss. 1 (2013) , s. 71-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168260142
article
29

Title:
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe = Students of the Economic University in Kraków on the Labour Market - Questionnaire Survey
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 134 (2013) , s. 136-146. - Tytuł numeru: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168266808
article
30

Title:
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy = Expectations of Employers Towards Graduates of Universities in Poland as an Example of Barriers to Enter the Labor Market
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013) , s. 861-871. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278393
article
31

Title:
Kapitał ludzki : ujęcie teoretyczne
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
66 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-604-5
Nr:
2168246942
academic script
32

Title:
Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 52-73
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232080
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 174-193
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266684
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania : praca w czasie studiów - konieczność czy wybór?
Source:
Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy / red. Wojciech Jarecki - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2012, s. 69-78
ISBN:
978-83-7867-021-6
Nr:
2168266768
chapter in monograph
35

Title:
Gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju jako odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki
Source:
Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012, s. 25-43. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-533-1
Nr:
2168266788
chapter in monograph
36

Title:
Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne = CO2 Emission and Allocation of CO2 Emissions Allowances in Years 2008-2012 - a Region al Approach
Source:
Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011) , s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168235646
article
37

Title:
Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe = Professional Activation Among students of Cracow University of Economics : Research Survey
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 445-456. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222926
article
38

Title:
Past and Current Economic Crises
Source:
Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7241-834-0
Nr:
2166699682
chapter in monograph
39

Title:
Przyczyny wahań cyklicznych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 15-37
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168221860
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1[31]-17[48] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265102
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego = A Knowledge as a Facor of Economic Growth and Development
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 57 (2010) , s. 323-337. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 597)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168235334
article
42

Title:
Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce = Social Groups and Main Actors of Political Scene and the Shaping of Public Opinion Regarding the Introduction of the Euro in Poland
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010) , s. 1036-1047. - Tytuł numeru: Ekonomia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165766811
article
43

Title:
Przyczyny wahań cyklicznych
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH, s. 8-33
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282101
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 263-272 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-383-2
Nr:
2165615882
chapter in monograph
45

Title:
Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 135-192
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234230
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2009, s. 32-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62355-01-3
Nr:
2168236290
chapter in monograph
47

Title:
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie
Source:
Przedsiębiorstwo i jego otoczenie : przemiany i perspektywy. T. 2 / red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2007, s. 169-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89069-50-4
Nr:
2165914632
chapter in monograph
48

Title:
Lûds'kij kapìtal v ekonomìcì, ŝo opiraêt'sâ na znannâ
Source:
Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï = Together in Europe / red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat - Ternopìl'; Ŝecìn: Vidavnictvo TICIT, 2006, s. 405-414. - Rez., summ. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005 - Bibliogr.
ISBN:
966-8284-05-4
Nr:
2168235780
chapter in conference materials
49

Title:
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
225 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-3
Nr:
52685
doctoral dissertation
50

Title:
Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: RINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 15-32. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-88-8 ; 978-83-60065-88-4
Access mode:
Nr:
2168266470
chapter in monograph
51

Title:
Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce / red. Ewa Okoń-Horodyńska, Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006, s. 329-341 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-00-5
Access mode:
Nr:
2165080302
chapter in monograph
52

Title:
Knowledge Based Economy as an Evolution Stage of Contemporary Economy
Source:
Contemporary Economy : Selected Problems in Research of Young Economists / red. Małgorzata Kokocińska - Szczecin: Printshop, 2005, s. 21-32 - Bibliogr.
ISBN:
83-921903-6-X
Nr:
2168235956
chapter in monograph
53

Title:
Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne
Source:
Teoretyczne aspekty gospodarowania / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 121-128
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-917487-2-3
Access mode:
Nr:
2168266466
chapter in monograph
54

Title:
The Role of the State in Economy - Theoretical Depiction
Source:
Economic Issues in Practice / red. Barbara Kryk, Tomasz Bernat - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2005, s. 335-348 - Bibliogr.
Series:
(Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study ; vol. 3)
ISBN:
83-60065-60-8
Nr:
2168234840
chapter in monograph
55

Title:
Education versus the Quality of Human Capital in an Enlarged European Union
Source:
The Knowledge-based Economy in Transition Countries : Selected Issues / red. Krzysztof Piech - London: University College London - School of Slavonic and East European Studies, 2004, s. 273-288. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(SSEES Occasional Papers ; no 61)
ISBN:
0-903425-72-6
Nr:
2168235974
chapter in monograph
56

Title:
Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku = An Analysis of the Correlation between Education and the Quality of Human Capital in the World Economy in 1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004) , s. 45-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220378
article
57

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji", Kraków, Polska, od 2004-09-20 do 2004-09-22
Title:
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002
Source:
Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK] - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004, s. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-908535-8-2
Nr:
2168218142
varia
See main document
58

Conference:
Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, Kraków, Polska, od 2003-05-15 do 2003-05-16
Title:
Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego
Source:
Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 1-14. - Na stronie znajdują się referaty, które nie zostały ujęte w publikacji książkowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168266472
chapter in conference materials
59

Conference:
VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów pt. "Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia", Dymaczewo, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki
Source:
Unifikacja gospodarek europejskich : szanse i zagrożenia : VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, 22-24 IX 2003, Dymaczewo = Unification of European Economies : Opportunities and Threats : VIII Conference of Young Economists, 22-24 IX 2003, Dymaczewo - Warszawa: [b.w.], 2003, s. 1-9
Access mode:
Nr:
2168246446
chapter in conference materials
60

Title:
Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych = The PHARE Programme as an Example of Co-operation of Poland and the European Union in the Field of Assistance Programmes
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 371-384. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250486
chapter in monograph
See main document
1
Rynek pracy w Polsce z perspektywy studentów szkół wyższych : wybrane zagadnienia = Labour Market in Poland from the Perspective of Higher Education Students : Selected Topics / Gabriela WRONOWSKA // W: Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty / red. nauk. Marek Kunasz, Sandra Misiak-Kwit. - Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, 2021. - S. 79-87. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7837-102-1
2
Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : wybrane zagadnienia = The Impact of the Pandemic on the Situation of Students at the Cracow University of Economics : Selected Problems / Gabriela WRONOWSKA // Horyzonty Polityki / red. Anna MOŹDZIERZ, Jan BRZOZOWSKI. - vol. 12, nr 40 (2021), s. 11-28. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wyzwania gospodarki polskiej i unijnej w kontekście pandemii Covid-19. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2090. - ISSN 2082-5897
3
Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020 / Gabriela WRONOWSKA, Janusz ROSIEK, Agnieszka WITOŃ. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2021. - 142 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-289-3
4
Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Education for Entrepreneurship on the Example of Selected Activities of the Cracow University of Economics / Gabriela WRONOWSKA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 19, nr 51 (2020), s. 11-21. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego oraz edukacji dla przedsiębiorczości = Internationalisation of Higher Education and Entrepreneurship Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1876/2008. - ISSN 1643-9171
5
Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy : the DEA Approach = Konwergencja społeczna w krajach UE-28 w świetle implementacji strategii Europa 2020 : podejście DEA / Gabriela WRONOWSKA, Janusz ROSIEK // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 18, nr 3 (2019), s. 111-119. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/1960. - ISSN 1644-0757
6
Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego? / Gabriela WRONOWSKA // Marketing i Zarządzanie. - nr 1 (51) (2018), s. 397-408. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie i gospodarce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15337/. - ISSN 2450-775X
7
The Labour Market as Seen by Young Workers - Selected Aspects = Rynek pracy w perspektywie młodych pracowników - wybrane zagadnienia / Gabriela WRONOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 17, nr 1 (2018), s. 121-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/4337. - ISSN 1644-0757
8
Overeducation in the Labour Market / Gabriela WRONOWSKA // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 16, nr 2 (2017), s. 219-228. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2017.015. - ISSN 1898-2255
9
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy = Educational Policy Considering The Labor Market Needs / Gabriela WRONOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 310 (2017), s. 191-200. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/16.pdf. - ISSN 2083-8611
10
Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski - wybrane zagadnienia = Changes in the Labor Market in Terms of Opportunities and Threats of Further Development of Poland - Selected Issues / Gabriela WRONOWSKA // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 18, z. 9, cz. 2 (2017), s. 195-205. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf. - ISSN 1733-2486
11
Overeducation in the Labour Market / Gabriela WRONOWSKA // W: Contemporary Issues in Economy : Economics [Dokument elektroniczny] / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Toruń: Instytut Badań Gospodarczych, 2017. - (Contemporary Issues in Economy). - S. 569-576. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65605-06-1. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/9/9/33-1
12
Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020 = Education as a Factor Shaping Human Capital in the Context of Europe 2020 Strategy / Gabriela WRONOWSKA // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 3 (2016), s. 1061-1073. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=1061=Fit. - ISSN 1231-7853
13
Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji = The Role of the Labour Market and the University in the Process of Forging Entrepreneurial Attitudes in Students Preparing for Transition into Employment / Gabriela WRONOWSKA // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Krzysztof WACH. - vol. 15, nr 35 (2016), s. 199-215. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Uniwersytet a przedsiębiorczość. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/603/700. - ISSN 1643-9171
14
Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE = Implementation Europe 2020 in the Field of Education - Poland Against the Background of EU Countries / Gabriela WRONOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 276 (2016), s. 148-158. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_276/12.pdf. - ISSN 2083-8611
15
Niedopasowania na rynku pracy - zjawisko przeedukowania / Gabriela WRONOWSKA // W: Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. - (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim, ISSN 2353-5660 ; z. 9). - S. 6-16. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7867-390-3
16
Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis / Gabriela WRONOWSKA // Oeconomia Copernicana. - Vol. 6, iss. 1 (2015), s. 33-45. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2015.002/6918. - ISSN 2083-1277
17
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy : badania ankietowe = Economics University Students in Krakow - First Steps in the Labour Market : a Questionnaire Survey / Gabriela WRONOWSKA // Europa Regionum. - t. 25 (2015), s. 479-494. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5647/. - ISSN 1428-278X
18
Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis / Gabriela WRONOWSKA // W: Economics and Finance / ed. by Adam P. Balcerzak. - Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, 2015. - S. 1724-1736. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-937843-7-0. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1
19
Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów : przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - badania ankietowe = Support from the Universities Provided for Students and Graduates in Job Search : Based on Cracow University of Economics - Survey / Gabriela WRONOWSKA // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 373-386. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
20
Dobrobyt - ujęcie teoretyczne i pomiar = Welfare - a Theoretical Approach and Measurement / Gabriela WRONOWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 12 (948) (2015), s. 5-16. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/955/716. - ISSN 1898-6447
21
Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce = Expectations for the Labor Market : Employers and Graduates in Poland / Gabriela WRONOWSKI // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 214 (2015), s. 115-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/Content/173034/09_15.pdf. - ISSN 2083-8611
22
Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień / Gabriela Wronowska, Ewa Mazur-Wierzbicka // W: Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny / red. Marek Kunasz. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. - (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim, ISSN 2353-5660 ; z. 5). - S. 7-18. - ISBN 978-83-7867-265-4
23
Dobrobyt i jego pomiar : czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu? = Welfare and Measurement : Does Higher Education Contribute to Economic Welfare? / Gabriela WRONOWSKA // W: Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu / red. Anna Blajer-Gołębiewska, Leszek Czerwonka. - Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014. - S. 21-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7865-178-9
24
Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty / Ewa Mazur-Wierzbicka, Gabriela WRONOWSKA // W: Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny / red. Marek Kunasz. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2014. - (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim, ISSN 2353-5660 ; z. 5). - S. 19-34. - ISBN 978-83-7867-265-4
25
Dobrobyt - jego uwarunkowania i pomiar / Gabriela WRONOWSKA // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 7-21. - Streszcz. - Bibliogr.
26
Studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce : przegląd sytuacji = Students and Graduates in the Labor Market in Poland / Gabriela WRONOWSKA // Przegląd Zachodniopomorski. - Z. 3, vol. 1 (2013), s. 357-369. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_1.pdf#page=357&view=Fit. - ISSN 0552-4245
27
Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu / Gabriela WRONOWSKA // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 183-199. - Bibliogr.
28
Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems = Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems / Gabriela WRONOWSKA // Equilibrium. - vol. 8, iss. 1 (2013), s. 71-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2013_8_1_4_wronowska.pdf. - ISSN 1689-765X
29
Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe = Students of the Economic University in Kraków on the Labour Market - Questionnaire Survey / Gabriela WRONOWSKA // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 134 (2013), s. 136-146. - Summ.. - Tytuł numeru: Regionalne i lokalne problemy rynku pracy. - ISSN 2083-8611
30
Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy = Expectations of Employers Towards Graduates of Universities in Poland as an Example of Barriers to Enter the Labor Market / Gabriela WRONOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 305 (2013), s. 861-871. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
31
Kapitał ludzki : ujęcie teoretyczne / Gabriela WRONOWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 66 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-604-5
32
Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza / Piotr KLIMCZYK, Janusz ROSIEK, Gabriela WRONOWSKA // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 52-73. - ISBN 978-83-7641-618-2
33
Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji / Gabriela WRONOWSKA // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 174-193
34
Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania : praca w czasie studiów - konieczność czy wybór? / Gabriela WRONOWSKA // W: Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy / red. nauk. Wojciech Jarecki. - Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2012. - S. 69-78. - ISBN 978-83-7867-021-6
35
Gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju jako odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki / Gabriela WRONOWSKA // W: Wyzwania ekonomiczne XXI wieku / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, 2012. - S. 25-43. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-533-1
36
Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne = CO2 Emission and Allocation of CO2 Emissions Allowances in Years 2008-2012 - a Region al Approach / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // Biblioteka Regionalisty. - nr 11 (2011), s. 113-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 2081-4461
37
Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe = Professional Activation Among students of Cracow University of Economics : Research Survey / Gabriela WRONOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 445-456. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
38
Past and Current Economic Crises / Gabriela WRONOWSKA // W: Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011. - S. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7241-834-0
39
Przyczyny wahań cyklicznych / Gabriela WRONOWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 15-37. - ISBN 978-83-264-1486-2
40
Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju / Gabriela WRONOWSKA // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[31]-17[48]. - Bibliogr.
41
Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego = A Knowledge as a Facor of Economic Growth and Development / Gabriela WRONOWSKA, Piotr KLIMCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 597). - nr 57 (2010), s. 323-337. - Summ.. - Tytuł numeru: E-gospodarka w Polsce : stan obecny i perspektywy rozwoju. Cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf. - ISSN 1896-382X
42
Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce = Social Groups and Main Actors of Political Scene and the Shaping of Public Opinion Regarding the Introduction of the Euro in Poland / Gabriela WRONOWSKA // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 113 (2010), s. 1036-1047. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
43
Przyczyny wahań cyklicznych / Gabriela WRONOWSKA // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 8-33
44
Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // W: Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna / red. Walentyna Kwiatkowska, Eugeniusz Kwiatkowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 263-272. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-383-2
45
Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę / Katarzyna TARNAWSKA, Gabriela WRONOWSKA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 135-192
46
Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza / Gabriela WRONOWSKA // W: Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2009. - S. 32-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62355-01-3
47
Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie / Gabriela WRONOWSKA // W: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie : przemiany i perspektywy. T. 2 / red. Arkadiusz Manikowski, Arkadiusz Psyk. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2007. - S. 169-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89069-50-4
48
Lûds'kij kapìtal v ekonomìcì, ŝo opiraêt'sâ na znannâ / Gabriela WRONOWSKA // W: Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï = Together in Europe / red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat. - Ternopìl'; Ŝecìn: Vidavnictvo TICIT, 2006. - S. 405-414. - Rez., summ. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005. - Bibliogr. - ISBN 966-8284-05-4
49
Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej / Gabriela WRONOWSKA ; Promotor: Stanisław MIKLASZEWSKI. - Kraków, 2006. - 225 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
50
Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza / Gabriela WRONOWSKA // W: Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: RINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - S. 15-32. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-88-8 ; 978-83-60065-88-4. - Pełny tekst: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/779/original/1.pdf?1315216851
51
Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy / Gabriela WRONOWSKA // W: Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska, Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2006. - S. 329-341. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-00-5. - Pełny tekst: http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r22.pdf
52
Knowledge Based Economy as an Evolution Stage of Contemporary Economy / Gabriela WRONOWSKA // W: Contemporary Economy : Selected Problems in Research of Young Economists / ed. by Małgorzata Kokocińska. - Szczecin: Printshop, 2005. - S. 21-32. - Bibliogr. - ISBN 83-921903-6-X
53
Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne / Gabriela WRONOWSKA // W: Teoretyczne aspekty gospodarowania / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 121-128. - ISBN 83-917487-2-3. - Pełny tekst: http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1043/original/12.pdf?1315235904
54
The Role of the State in Economy - Theoretical Depiction / Gabriela WRONOWSKA // W: Economic Issues in Practice / eds. Barbara Kryk, Tomasz Bernat. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2005. - (Series of Monographs: Macro & Microeconomics, Case Study ; vol. 3). - S. 335-348. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-60-8
55
Education versus the Quality of Human Capital in an Enlarged European Union / Gabriela WRONOWSKA // W: The Knowledge-based Economy in Transition Countries : Selected Issues / ed. Krzysztof Piech. - London: University College London - School of Slavonic and East European Studies, 2004. - (SSEES Occasional Papers ; no 61). - S. 273-288. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 0-903425-72-6
56
Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku = An Analysis of the Correlation between Education and the Quality of Human Capital in the World Economy in 1997 / Gabriela WRONOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 650 (2004), s. 45-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/45374091. - ISSN 0208-7944
57
Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002 / Piotr KLIMCZYK, Gabriela WRONOWSKA // W: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.) / [red. nauk. Ryszard KOWALSKI i Artur POLLOK]. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2004. - S. 165-166. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-908535-8-2
58
Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego / Gabriela WRONOWSKA, Piotr KLIMCZYK // W: Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line]. - (2003), s. 1-14. - Na stronie znajdują się referaty, które nie zostały ujęte w publikacji książkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/klimcz.doc
59
Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki / Gabriela WRONOWSKA // W: Unifikacja gospodarek europejskich : szanse i zagrożenia : VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, 22-24 IX 2003, Dymaczewo = Unification of European Economies : Opportunities and Threats : VIII Conference of Young Economists, 22-24 IX 2003, Dymaczewo. - Warszawa: [b.w.], 2003. - S. 1-9. - Pełny tekst: http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf
60
Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych = The PHARE Programme as an Example of Co-operation of Poland and the European Union in the Field of Assistance Programmes / Gabriela WRONOWSKA // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 371-384. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-3-7
1
Wronowska G., (2021), Rynek pracy w Polsce z perspektywy studentów szkół wyższych : wybrane zagadnienia. [W:] Kunasz M., Misiak-Kwit S. (red.), Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, s. 79-87.
2
Wronowska G., (2021), Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : wybrane zagadnienia, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 40, s. 11-28; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2090
3
Wronowska G., Rosiek J., Witoń A., (2021), Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej: analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 142 s.
4
Wronowska G., (2020), Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, "Horyzonty Wychowania", vol. 19, nr 51, s. 11-21; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1876/2008
5
Wronowska G., Rosiek J., (2019), Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy : the DEA Approach, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 18, nr 3, s. 111-119; https://aspe.sggw.pl//article/view/1960
6
Wronowska G., (2018), Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?, "Marketing i Zarządzanie", nr 1 (51), s. 397-408; https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15337/
7
Wronowska G., (2018), The Labour Market as Seen by Young Workers - Selected Aspects, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 17, nr 1, s. 121-129; https://aspe.sggw.pl//article/view/4337
8
Wronowska G., (2017), Overeducation in the Labour Market, "Ekonomia i Prawo", t. 16, nr 2, s. 219-228; http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2017.015
9
Wronowska G., (2017), Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 310, s. 191-200; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/16.pdf
10
Wronowska G., (2017), Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski - wybrane zagadnienia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 18, z. 9, cz. 2, s. 195-205; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf
11
Wronowska G., (2017), Overeducation in the Labour Market. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy : Economics [Dokument elektroniczny], Toruń : Instytut Badań Gospodarczych, s. 569-576.
12
Wronowska G., (2016), Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 3, s. 1061-1073; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=1061=Fit
13
Wronowska G., (2016), Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji, "Horyzonty Wychowania", vol. 15, nr 35, s. 199-215; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/603/700
14
Wronowska G., (2016), Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 276, s. 148-158; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_276/12.pdf
15
Wronowska G., (2016), Niedopasowania na rynku pracy - zjawisko przeedukowania. [W:] Zwiech P. (red.), Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim; z. 9), Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 6-16.
16
Wronowska G., (2015), Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis, "Oeconomia Copernicana", Vol. 6, iss. 1, s. 33-45; http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2015.002/6918
17
Wronowska G., (2015), Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy : badania ankietowe, "Europa Regionum", t. 25, s. 479-494; https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5647/
18
Wronowska G., (2015), Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis. [W:] Balcerzak (red.), Economics and Finance, Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch, s. 1724-1736.
19
Wronowska G., (2015), Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów : przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - badania ankietowe. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 373-386.
20
Wronowska G., (2015), Dobrobyt - ujęcie teoretyczne i pomiar, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 12 (948), s. 5-16; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/955/716
21
Wronowska G., (2015), Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 214, s. 115-127; http://www.sbc.org.pl/Content/173034/09_15.pdf
22
Wronowska G., Wierzbicka-Mazur E., (2014), Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień. [W:] Kunasz M. (red.), Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim; z. 5), Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 7-18.
23
Wronowska G., (2014), Dobrobyt i jego pomiar : czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu?. [W:] Blajer-Gołębiewska A., Czerwonka L. (red.), Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 21-31.
24
Wierzbicka-Mazur E., Wronowska G., (2014), Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty. [W:] Kunasz M. (red.), Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny (Gospodarowanie Kapitałem Ludzkim; z. 5), Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 19-34.
25
Wronowska G., (2014), Dobrobyt - jego uwarunkowania i pomiar. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 7-21.
26
Wronowska G., (2013), Studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce : przegląd sytuacji, "Przegląd Zachodniopomorski", Z. 3, vol. 1, s. 357-369; http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_1.pdf#page=357&view=Fit
27
Wronowska G., (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 183-199.
28
Wronowska G., (2013), Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems, "Equilibrium", vol. 8, iss. 1, s. 71-80; http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2013_8_1_4_wronowska.pdf
29
Wronowska G., (2013), Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 134, s. 136-146.
30
Wronowska G., (2013), Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", 305, s. 861-871.
31
Wronowska G., (2012), Kapitał ludzki: ujęcie teoretyczne, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 66 s.
32
Klimczyk P., Rosiek J., Wronowska G., (2012), Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 52-73.
33
Wronowska G., (2012), Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 174-193.
34
Wronowska G., (2012), Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania : praca w czasie studiów - konieczność czy wybór?. [W:] Jarecki W. (red.), Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy, Szczecin : volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 69-78.
35
Wronowska G., (2012), Gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju jako odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki. [W:] Kopycińska D. (red.), Wyzwania ekonomiczne XXI wieku, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii, s. 25-43.
36
Klimczyk P., Wronowska G., (2011), Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne, "Biblioteka Regionalisty", nr 11, s. 113-129.
37
Wronowska G., (2011), Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 445-456.
38
Wronowska G., (2011), Past and Current Economic Crises. [W:] Kopycińska D. (red.), Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 91-102.
39
Wronowska G., (2011), Przyczyny wahań cyklicznych. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 15-37.
40
Wronowska G., (2011), Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[31]-17[48].
41
Wronowska G., Klimczyk P., (2010), Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 57, s. 323-337; http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf
42
Wronowska G., (2010), Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 113, s. 1036-1047.
43
Wronowska G., (2010), Przyczyny wahań cyklicznych. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 8-33.
44
Klimczyk P., Wronowska G., (2010), Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Kwiatkowska W., Kwiatkowski E. (red.), Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 263-272.
45
Tarnawska K., Wronowska G., (2009), Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 135-192.
46
Wronowska G., (2009), Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 32-45.
47
Wronowska G., (2007), Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie. [W:] Manikowski A., Psyk A. (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie : przemiany i perspektywy, T. 2, Warszawa : Uniwersytet Warszawski, s. 169-177.
48
Wronowska G., (2006), Lûds'kij kapìtal v ekonomìcì, ŝo opiraêt'sâ na znannâ. [W:] Bakuševič Ì., Bernat T. (red.), Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï, Ternopìl' ; Ŝecìn : Vidavnictvo TICIT, s. 405-414.
49
Wronowska G., (2006), Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej, Prom. Miklaszewski S., Kraków : , 225 k.
50
Wronowska G., (2006), Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza. [W:] Kopycińska D. (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Szczecin : RINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 15-32.
51
Wronowska G., (2006), Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Okoń-Horodyńska E., Piech K. (red.), Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 329-341.
52
Wronowska G., (2005), Knowledge Based Economy as an Evolution Stage of Contemporary Economy. [W:] Kokocińska M. (red.), Contemporary Economy : Selected Problems in Research of Young Economists, Szczecin : Printshop, s. 21-32.
53
Wronowska G., (2005), Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne. [W:] Kopycińska D. (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 121-128.
54
Wronowska G., (2005), The Role of the State in Economy - Theoretical Depiction. [W:] Kryk B., Bernat T. (red.), Economic Issues in Practice, Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, s. 335-348.
55
Wronowska G., (2004), Education versus the Quality of Human Capital in an Enlarged European Union. [W:] Piech K. (red.), The Knowledge-based Economy in Transition Countries : Selected Issues, London : University College London - School of Slavonic and East European Studies, s. 273-288.
56
Wronowska G., (2004), Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 650, s. 45-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/45374091
57
Klimczyk P., Wronowska G., (2004), Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002. [W:] KOWALSKI R., POLLOK A. (red.), Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 165-166.
58
Wronowska G., Klimczyk P., (2003), Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego. [W:] Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie [on-line], s. 1-14.
59
Wronowska G., (2003), Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki. [W:] Unifikacja gospodarek europejskich : szanse i zagrożenia : VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, 22-24 IX 2003, Dymaczewo, Warszawa : [b.w.], s. 1-9.
60
Wronowska G., (2000), Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 371-384.
1
@inbook{UEK:2168356012,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Rynek pracy w Polsce z perspektywy studentów szkół wyższych : wybrane zagadnienia",
booktitle = "Gospodarowanie kapitałem ludzkim i zarządzanie zasobami ludzkimi : wybrane aspekty",
pages = "79-87",
adress = "Warszawa",
publisher = "Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit",
year = "2021",
isbn = "978-83-7837-102-1",
}
2
@article{UEK:2168358372,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Wpływ pandemii na sytuację studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : wybrane zagadnienia",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 40",
pages = "11-28",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2090},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2090},
}
3
@book{UEK:2168356226,
author = "Gabriela Wronowska and Janusz Rosiek and Agnieszka Witoń",
title = "Semestr europejski jako narzędzie kształtowania polityki społecznej w Unii Europejskiej : analiza rekomendacji na przykładzie Polski w latach 2011-2020",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2021",
isbn = "978-83-8175-289-3",
}
4
@article{UEK:2168352822,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Edukacja dla przedsiębiorczości na przykładzie wybranych działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 19, 51",
pages = "11-21",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/hw.1876},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1876/2008},
}
5
@article{UEK:2168340671,
author = "Gabriela Wronowska and Janusz Rosiek",
title = "Social Convergence in the EU-28 Countries in the Light of the Implementation of the Europe 2020 Strategy : the DEA Approach",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 18, 3",
pages = "111-119",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2019.18.3.38},
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/1960},
}
6
@article{UEK:2168326011,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Konwergencja czy dywergencja w obszarze kapitału ludzkiego?",
journal = "Marketing i Zarządzanie",
number = "1 (51)",
pages = "397-408",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/miz.2018.51-38},
url = {https://wnus.edu.pl/miz/pl/issue/890/article/15337/},
}
7
@article{UEK:2168326327,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "The Labour Market as Seen by Young Workers - Selected Aspects",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 17, 1",
pages = "121-129",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2018.17.1.14},
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/4337},
}
8
@article{UEK:2168318723,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Overeducation in the Labour Market",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 16, 2",
pages = "219-228",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2017.015},
url = {http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2017.015},
}
9
@article{UEK:2168315221,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "310",
pages = "191-200",
year = "2017",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_310/16.pdf},
}
10
@article{UEK:2168318999,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Zmiany na rynku pracy w aspekcie szans i zagrożeń dalszego rozwoju Polski - wybrane zagadnienia",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 18, z. 9, cz. 2",
pages = "195-205",
year = "2017",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVIII-9-2.pdf},
}
11
@inbook{UEK:2168316881,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Overeducation in the Labour Market",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy : Economics",
pages = "569-576",
adress = "Toruń",
publisher = "Instytut Badań Gospodarczych",
year = "2017",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/eep/catalog/view/9/9/33-1},
issn = "",
isbn = "978-83-65605-06-1",
}
12
@article{UEK:2168305383,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Edukacja jako czynnik kształtujący kapitał ludzki w kontekście strategii Europa 2020",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "3",
pages = "1061-1073",
year = "2016",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_3_2016_plik_na_cd.pdf#page=1061=Fit},
}
13
@article{UEK:2168310187,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 15, 35",
pages = "199-215",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2016.1535010},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/603/700},
}
14
@article{UEK:2168310083,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Realizacja strategii Europa 2020 w zakresie edukacji - Polska na tle krajów UE",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "276",
pages = "148-158",
year = "2016",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_276/12.pdf},
}
15
@inbook{UEK:2168313219,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Niedopasowania na rynku pracy - zjawisko przeedukowania",
booktitle = "Rozwój kapitału ludzkiego na początku XXI wieku",
pages = "6-16",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2016",
issn = "2353-5660",
isbn = "978-83-7867-390-3",
}
16
@article{UEK:2168297605,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis",
journal = "Oeconomia Copernicana",
number = "Vol. 6, iss. 1",
pages = "33-45",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/OeC.2015.002},
url = {http://apcz.pl/czasopisma/index.php/OeC/article/view/OeC.2015.002/6918},
}
17
@article{UEK:2168299823,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - pierwsze kroki na rynku pracy : badania ankietowe",
journal = "Europa Regionum",
number = "t. 25",
pages = "479-494",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/er.2015.25-29},
url = {https://wnus.edu.pl/er/pl/issue/352/article/5647/},
}
18
@inbook{UEK:2168301111,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Welfare and Higher Education in EU Member States - Comparative Analysis",
booktitle = "Economics and Finance",
pages = "1724-1736",
adress = "Toruń",
publisher = "Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch",
year = "2015",
url = {http://economic-research.pl/Books/index.php/epp/catalog/view/5/5/13-1},
isbn = "978-83-937843-7-0",
}
19
@inbook{UEK:2168299739,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Wsparcie ze strony szkół wyższych w poszukiwaniu zatrudnienia przez studentów i absolwentów : przykład Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - badania ankietowe",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "373-386",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
20
@article{UEK:2168305755,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Dobrobyt - ujęcie teoretyczne i pomiar",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "12 (948)",
pages = "5-16",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0948.1201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/955/716},
}
21
@article{UEK:2168295307,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Oczekiwania na rynku pracy : pracodawcy a absolwenci szkół wyższych w Polsce",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "214",
pages = "115-127",
year = "2015",
url = {http://www.sbc.org.pl/Content/173034/09_15.pdf},
}
22
@inbook{UEK:2168297725,
author = "Gabriela Wronowska and Ewa Wierzbicka-Mazur",
title = "Rynek pracy w Unii Europejskiej w kontekście dobrobytu - analiza wybranych zagadnień",
booktitle = "Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny",
pages = "7-18",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2014",
issn = "2353-5660",
isbn = "978-83-7867-265-4",
}
23
@inbook{UEK:2168283465,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Dobrobyt i jego pomiar : czy wyższe wykształcenie gwarantuje wzrost dobrobytu?",
booktitle = "Mikro- i makroekonomiczne aspekty tworzenia dobrobytu",
pages = "21-31",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego",
year = "2014",
isbn = "978-83-7865-178-9",
}
24
@inbook{UEK:2168297747,
author = "Ewa Wierzbicka-Mazur and Gabriela Wronowska",
title = "Zapotrzebowanie na pracowników w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty",
booktitle = "Pracownik na rynku pracy i w organizacji : wymiar globalny i regionalny",
pages = "19-34",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2014",
issn = "2353-5660",
isbn = "978-83-7867-265-4",
}
25
@unpublished{UEK:2168302423,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Dobrobyt - jego uwarunkowania i pomiar",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "7-21",
year = "2014",
}
26
@article{UEK:2168297601,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Studenci i absolwenci szkół wyższych na rynku pracy w Polsce : przegląd sytuacji",
journal = "Przegląd Zachodniopomorski",
number = "Z. 3, vol. 1",
pages = "357-369",
year = "2013",
url = {http://przegladzachodniopomorski.pl/wp-content/uploads/2014/04/PZ_2013_3_1.pdf#page=357&view=Fit},
}
27
@unpublished{UEK:2168288397,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Szkolnictwo wyższe w Polsce na tle wybranych krajów europejskich w dobie kryzysu",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "183-199",
year = "2013",
}
28
@article{UEK:2168260142,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Innovations and Sustainable Development Outlineof Problems",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "71-80",
year = "2013",
url = {http://www.equilibrium.umk.pl/plikidopobrania/2013_8_1_4_wronowska.pdf},
}
29
@article{UEK:2168266808,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na rynku pracy - badania ankietowe",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "134",
pages = "136-146",
adress = "",
year = "2013",
}
30
@article{UEK:2168278393,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Oczekiwania pracodawców wobec absolwentów szkół wyższych w Polsce jako przykład bariery wejścia na rynek pracy",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "305",
pages = "861-871",
adress = "",
year = "2013",
}
31
@book{UEK:2168246942,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Kapitał ludzki : ujęcie teoretyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-604-5",
}
32
@inbook{UEK:2168232080,
author = "Piotr Klimczyk and Janusz Rosiek and Gabriela Wronowska",
title = "Emisja gazów cieplarnianych w regionach Polski w latach 2008-2012 - analiza porównawcza",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "52-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
33
@unpublished{UEK:2168266684,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Perspektywy zatrudnienia studentów i absolwentów szkół wyższych - przegląd sytuacji",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "174-193",
year = "2012",
}
34
@inbook{UEK:2168266768,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Ewolucja postaw studentów wobec podejmowania pracy w czasie studiowania : praca w czasie studiów - konieczność czy wybór?",
booktitle = "Kształcenie a jakość kapitału ludzkiego na rynku pracy",
pages = "69-78",
adress = "Szczecin",
publisher = "volumina.pl Daniel Krzanowski",
year = "2012",
isbn = "978-83-7867-021-6",
}
35
@inbook{UEK:2168266788,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Gospodarka oparta na zrównoważonym rozwoju jako odpowiedź na wyzwania współczesnej gospodarki",
booktitle = "Wyzwania ekonomiczne XXI wieku",
pages = "25-43",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Katedra Mikroekonomii",
year = "2012",
isbn = "978-83-7518-533-1",
}
36
@article{UEK:2168235646,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 - ujęcie regionalne",
journal = "Biblioteka Regionalisty",
number = "11",
pages = "113-129",
year = "2011",
}
37
@article{UEK:2168222926,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Aktywizacja zawodowa wśród studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie : badania ankietowe",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "445-456",
adress = "",
year = "2011",
}
38
@inbook{UEK:2166699682,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Past and Current Economic Crises",
booktitle = "Selected Problems of Market Economy in the Crisis Era",
pages = "91-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7241-834-0",
}
39
@inbook{UEK:2168221860,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Przyczyny wahań cyklicznych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "15-37",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
40
@unpublished{UEK:2168265102,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Rola innowacji w gospodarce opartej na paradygmacie zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[31]-17[48]",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2168235334,
author = "Gabriela Wronowska and Piotr Klimczyk",
title = "Wiedza jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "57",
pages = "323-337",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/597/ZN_597.pdf},
issn = "1640-6818",
}
42
@article{UEK:2165766811,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Grupy społeczne i główni aktorzy sceny politycznej a kształtowanie opinii publicznej w kwestii wprowadzenia euro w Polsce",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "113",
pages = "1036-1047",
adress = "",
year = "2010",
}
43
@unpublished{UEK:2168282101,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Przyczyny wahań cyklicznych",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "8-33",
year = "2010",
}
44
@inbook{UEK:2165615882,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Prawo Okuna w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Wzrost gospodarczy i polityka makroekonomiczna",
pages = "263-272",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-383-2",
}
45
@unpublished{UEK:2168234230,
author = "Katarzyna Tarnawska and Gabriela Wronowska",
title = "Czynniki polityczne a przyjęcie euro przez Polskę",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "135-192",
year = "2009",
}
46
@inbook{UEK:2168236290,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej",
pages = "32-45",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2009",
isbn = "978-83-62355-01-3",
}
47
@inbook{UEK:2165914632,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i jego otoczenie : przemiany i perspektywy. T. 2",
pages = "169-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Uniwersytet Warszawski",
year = "2007",
isbn = "978-83-89069-50-4",
}
48
@inbook{UEK:2168235780,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Lûds'kij kapìtal v ekonomìcì, ŝo opiraêt'sâ na znannâ",
booktitle = "Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï",
pages = "405-414",
adress = "Ternopìl'; Ŝecìn",
publisher = "Vidavnictvo TICIT",
year = "2006",
isbn = "966-8284-05-4",
}
49
@unpublished{UEK:52685,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
50
@inbook{UEK:2168266470,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Czynniki kształtujące kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza",
booktitle = "Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego",
pages = "15-32",
adress = "Szczecin",
publisher = "RINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2006",
url = {http://mikroekonomia.net/system/publication_files/779/original/1.pdf?1315216851},
isbn = "83-60065-88-8 ; 978-83-60065-88-4",
}
51
@inbook{UEK:2165080302,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Bariery rozwoju i absorpcji kapitału ludzkiego w Polsce w kontekście rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Unia Europejska w kontekście strategii lizbońskiej oraz gospodarki i społeczeństwa wiedzy w Polsce",
pages = "329-341",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2006",
url = {http://www.instytut.info/images/stories/ksiazki/01_ue_sl_gow/r22.pdf},
isbn = "978-83-60653-00-5",
}
52
@inbook{UEK:2168235956,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Knowledge Based Economy as an Evolution Stage of Contemporary Economy",
booktitle = "Contemporary Economy : Selected Problems in Research of Young Economists",
pages = "21-32",
adress = "Szczecin",
publisher = "Printshop",
year = "2005",
isbn = "83-921903-6-X",
}
53
@inbook{UEK:2168266466,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Koncepcja kapitału ludzkiego - ujęcie historyczne",
booktitle = "Teoretyczne aspekty gospodarowania",
pages = "121-128",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2005",
url = {http://mikroekonomia.net/system/publication_files/1043/original/12.pdf?1315235904},
issn = "",
isbn = "83-917487-2-3",
}
54
@inbook{UEK:2168234840,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "The Role of the State in Economy - Theoretical Depiction",
booktitle = "Economic Issues in Practice",
pages = "335-348",
adress = "Szczecin",
publisher = "PRINT GROUP Daniel Krzanowski",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-60065-60-8",
}
55
@inbook{UEK:2168235974,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Education versus the Quality of Human Capital in an Enlarged European Union",
booktitle = "The Knowledge-based Economy in Transition Countries : Selected Issues",
pages = "273-288",
adress = "London",
publisher = "University College London - School of Slavonic and East European Studies",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "0-903425-72-6",
}
56
@article{UEK:2168220378,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Analiza zależności między edukacją a jakością kapitału ludzkiego w gospodarce światowej w 1997 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "650",
pages = "45-62",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/45374091},
}
57
@misc{UEK:2168218142,
author = "Piotr Klimczyk and Gabriela Wronowska",
title = "Sytuacja w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1989-2002",
booktitle = "Gospodarka Polski po 15 latach transformacji : materiały na ogólnopolską konferencję naukową (Kraków, 20-22 września 2004 r.)",
pages = "165-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-908535-8-2",
}
58
@inbook{UEK:2168266472,
author = "Gabriela Wronowska and Piotr Klimczyk",
title = "Przyczyny bezrobocia strukturalnego w Polsce w okresie transformacji - na przykładzie górnictwa węgla kamiennego",
booktitle = "Konferencja "Transformacja - Integracja - Globalizacja" w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski : w dniach 15-16 maja 2003 r. w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "1-14",
year = "2003",
url = {http://www.ae.krakow.pl/~ekte/konf/klimcz.doc},
}
59
@inbook{UEK:2168246446,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Gospodarka oparta na wiedzy jako etap ewolucji współczesnej gospodarki",
booktitle = "Unifikacja gospodarek europejskich : szanse i zagrożenia : VIII Konferencja Naukowa Młodych Ekonomistów, 22-24 IX 2003, Dymaczewo",
pages = "1-9",
adress = "Warszawa",
publisher = "b.w.",
year = "2003",
url = {http://www.konferencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wronowska-Krakow.pdf},
}
60
@inbook{UEK:2168250486,
author = "Gabriela Wronowska",
title = "Program PHARE jako przykład współpracy Polski z Unią Europejską w dziedzinie programów pomocowych",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "371-384",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID