Publications of the selected author
1

Title:
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020)
Source:
Kurier UEK2020. - nr 3 (85), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168351474
varia
2

Author:
Title:
Msza św. dziękczynna za wizytę Jana Pawła II w naszej Uczelni
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 41. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342403
varia
3

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 72-123
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331131
chapter in textbook
See main document
4

Author:
Title:
Geografia społeczno-ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 11-12
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331121
chapter in textbook
See main document
5

Title:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
192, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331099
textbook
See related chapters
6

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 151-169
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331137
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Zakończenie
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 189-190
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331145
preface / summary
See main document
8

Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 47-71
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331129
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Zakład Geografii Ekonomicznej 1958-2018
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 54. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342429
varia
10

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 25-46
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331127
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Zarys historii i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - w 60-lecie istnienia = Outline of History and Scientific-Didactic Activity of the Economic Geography Department at Cracow University of Economics - the 60Th Anniversary of Its Foundation
Source:
Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - nr 272 (2018) , s. 423-437. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168343019
article
See main document
12

Title:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Source:
Kurier UEK2018. - nr 3 (79), s. 50-53. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342423
varia
13

Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 170-184
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331141
chapter in textbook
See main document
14

Title:
Wprowadzenie
Source:
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 9-10
ISBN:
978-83-7252-766-0
Nr:
2168331113
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata = Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016) , s. 98-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168316367
article
16

Author:
Title:
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015
Physical description:
98 s.: il. (w tym kolor.); 22x22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-695-3
Nr:
2168299341
monograph
17

Author:
Title:
Hawaje
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32-33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317311
lexical items
See main document
18

Author:
Title:
Tel-Awiw Jaffa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 84-85
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317779
lexical items
See main document
19

Author:
Title:
Antarktyka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316977
lexical items
See main document
20

Author:
Title:
Wielki Kanion Kolorado
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317819
lexical items
See main document
21

Author:
Title:
Genewa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317227
lexical items
See main document
22

Author:
Title:
Nowy Orlean
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 62
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317593
lexical items
See main document
23

Author:
Title:
Waranasi
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 89
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317809
lexical items
See main document
24

Author:
Title:
Pjongjang
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317661
lexical items
See main document
25

Author:
Title:
Costa Brava
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317133
lexical items
See main document
26

Author:
Title:
Saint-Tropez
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317705
lexical items
See main document
27

Author:
Title:
Wilno
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91-92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317825
lexical items
See main document
28

Author:
Title:
Asuan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316999
lexical items
See main document
29

Author:
Title:
Costa del Azahar
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317135
lexical items
See main document
30

Author:
Title:
Newcastle
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317561
lexical items
See main document
31

Author:
Title:
Grenlandia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317239
lexical items
See main document
32

Author:
Title:
Nicea
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317565
lexical items
See main document
33

Author:
Title:
Segedyn
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317731
lexical items
See main document
34

Author:
Title:
Reunion
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 71
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317685
lexical items
See main document
35

Author:
Title:
Watykan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 89-90
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317813
lexical items
See main document
36

Author:
Title:
Wirginia Zachodnia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317829
lexical items
See main document
37

Author:
Title:
Illinois
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317325
lexical items
See main document
38

Author:
Title:
Rzym
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 72-73
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317697
lexical items
See main document
39

Author:
Title:
Dalmacja
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 22-23
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317149
lexical items
See main document
40

Author:
Title:
Narvik
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317551
lexical items
See main document
41

Author:
Title:
Sankt Petersburg
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 76-77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317717
lexical items
See main document
42

Author:
Title:
Wierchojańsk
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 91
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317821
lexical items
See main document
43

Author:
Title:
Kansas
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317369
lexical items
See main document
44

Author:
Title:
Daleki Wschód
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 22
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317145
lexical items
See main document
45

Author:
Title:
Wyspa Niedźwiedzia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317845
lexical items
See main document
46

Author:
Title:
Mar del Plata
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317491
lexical items
See main document
47

Author:
Title:
Wyspy Dziewicze
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93-94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317847
lexical items
See main document
48

Author:
Title:
Padwa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317633
lexical items
See main document
49

Author:
Title:
Detroit
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23-24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317159
lexical items
See main document
50

Author:
Title:
Haga
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317255
lexical items
See main document
51

Author:
Title:
Amazonia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316965
lexical items
See main document
52

Title:
Kanonizacja papieża Jana Pawła II
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014) , s. 38-39. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291247
unreviewed article
See main document
53

Author:
Title:
Madras
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317475
lexical items
See main document
54

Author:
Title:
Tajwan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317771
lexical items
See main document
55

Author:
Title:
Brisbane
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317103
lexical items
See main document
56

Author:
Title:
Singapur
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317739
lexical items
See main document
57

Author:
Title:
Paryż
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 66-67
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317643
lexical items
See main document
58

Author:
Title:
Costa del Sol
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317137
lexical items
See main document
59

Author:
Title:
Indie Zachodnie
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317327
lexical items
See main document
60

Author:
Title:
Maastricht
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 50
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317471
lexical items
See main document
61

Author:
Title:
Ilheus
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317323
lexical items
See main document
62

Author:
Title:
Lazurowe Wybrzeże
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317449
lexical items
See main document
63

Author:
Title:
Grenoble
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30-31
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317241
lexical items
See main document
64

Author:
Title:
Jokohama
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 38
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317351
lexical items
See main document
65

Author:
Title:
Wyspy Kanaryjskie
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317849
lexical items
See main document
66

Author:
Title:
Manitoba
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317489
lexical items
See main document
67

Author:
Title:
Lizbona
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317457
lexical items
See main document
68

Author:
Title:
Makau
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317483
lexical items
See main document
69

Author:
Title:
Lourdes
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317463
lexical items
See main document
70

Author:
Title:
Władywostok
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317831
lexical items
See main document
71

Author:
Title:
Arktyka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 11-12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316989
lexical items
See main document
72

Author:
Title:
Flandria
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317201
lexical items
See main document
73

Author:
Title:
Bliski Wschód
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317085
lexical items
See main document
74

Author:
Title:
Amsterdam
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9-10
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316969
lexical items
See main document
75

Author:
Title:
Asyż
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12-13
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317001
lexical items
See main document
76

Author:
Title:
Szampania
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317765
lexical items
See main document
77

Author:
Title:
Zakaukazie
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317859
lexical items
See main document
78

Author:
Title:
Vancouver
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317805
lexical items
See main document
79

Author:
Title:
Duisburg
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 24
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317169
lexical items
See main document
80

Author:
Title:
O demografii i turystyce
Source:
Geografia w Szkole. - R. 67, nr 3 (345) (2014) , s. 32-34
Nr:
2168280851
review
81

Title:
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014) , s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291135
unreviewed article
See main document
82

Author:
Title:
Astana
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316997
lexical items
See main document
83

Author:
Title:
Wyspy Owcze
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317851
lexical items
See main document
84

Author:
Title:
Samara
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 75
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317711
lexical items
See main document
85

Author:
Title:
Gobi
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317235
lexical items
See main document
86

Author:
Title:
Pampa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317639
lexical items
See main document
87

Author:
Title:
Kolorado
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 43-44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317409
lexical items
See main document
88

Author:
Title:
Utah
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 87
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317801
lexical items
See main document
89

Author:
Title:
Cannes
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317111
lexical items
See main document
90

Author:
Title:
Marsylia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52-53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317495
lexical items
See main document
91

Author:
Title:
Valparaiso
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317803
lexical items
See main document
92

Author:
Title:
Eger
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 25-26
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317179
lexical items
See main document
93

Author:
Title:
Bałkany
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 14-15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317067
lexical items
See main document
94

Author:
Title:
Stambuł
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79-80
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317745
lexical items
See main document
95

Author:
Title:
Burgundia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317109
lexical items
See main document
96

Author:
Title:
Goa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317233
lexical items
See main document
97

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Edition:
Wyd. II rozszerzone i uaktualnione
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
106 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-679-3
Nr:
2168286823
academic script
98

Author:
Title:
Kobe
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 43
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317403
lexical items
See main document
99

Author:
Title:
Benelux
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317075
lexical items
See main document
100

Author:
Title:
Schengen
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317727
lexical items
See main document
101

Author:
Title:
Bahamy
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 13-14
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317057
lexical items
See main document
102

Author:
Title:
Jakucja
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 36
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317337
lexical items
See main document
103

Author:
Title:
Pusan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69-70
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317675
lexical items
See main document
104

Author:
Title:
Bangkok
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 15
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317069
lexical items
See main document
105

Author:
Title:
Guadelupe
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 31
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317247
lexical items
See main document
106

Author:
Title:
Kijów
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 42-43
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317393
lexical items
See main document
107

Author:
Title:
Dziedzictwo kulturowe i współczesność Macedonii
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (343) (2014) , s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168271184
article
108

Author:
Title:
Asam
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 12
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316995
lexical items
See main document
109

Author:
Title:
Filadelfia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317199
lexical items
See main document
110

Author:
Title:
Luleå
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317467
lexical items
See main document
111

Author:
Title:
Ameryka Łacińska
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 9
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316967
lexical items
See main document
112

Author:
Title:
Laponia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46-47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317445
lexical items
See main document
113

Author:
Title:
Chark
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317117
lexical items
See main document
114

Author:
Title:
Svalbard
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317757
lexical items
See main document
115

Author:
Title:
Jamusukro
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 36
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317341
lexical items
See main document
116

Author:
Title:
San Giovanni Rotondo
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 75-76
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317715
lexical items
See main document
117

Author:
Title:
Tampa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 84
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317773
lexical items
See main document
118

Author:
Title:
Chiba
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317119
lexical items
See main document
119

Author:
Title:
Antwerpia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 10-11
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316979
lexical items
See main document
120

Author:
Title:
Murmańsk
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 56
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317537
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Mandżuria
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317487
lexical items
See main document
122

Author:
Title:
Dolina Nilu
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 23
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317157
lexical items
See main document
123

Author:
Title:
Wołgograd
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92-93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317837
lexical items
See main document
124

Author:
Title:
Jerozolima
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317347
lexical items
See main document
125

Author:
Title:
Santos
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317721
lexical items
See main document
126

Author:
Title:
Sumatra
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 81
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317755
lexical items
See main document
127

Author:
Title:
Wyspa Bożego Narodzenia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317843
lexical items
See main document
128

Author:
Title:
Tokaj
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 85
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317781
lexical items
See main document
129

Author:
Title:
Fatima
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317197
lexical items
See main document
130

Author:
Title:
Madryt
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317477
lexical items
See main document
131

Author:
Title:
Eindhoven
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 26
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317181
lexical items
See main document
132

Author:
Title:
Korsyka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317415
lexical items
See main document
133

Author:
Title:
Missisipi
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317527
lexical items
See main document
134

Author:
Title:
Floryda
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317203
lexical items
See main document
135

Author:
Title:
Nizina Nadatlantycka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 60
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317573
lexical items
See main document
136

Author:
Title:
Acapulco
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 7
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168307747
lexical items
See main document
137

Author:
Title:
Kuryle
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317437
lexical items
See main document
138

Author:
Title:
Budapeszt
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18-19
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317107
lexical items
See main document
139

Author:
Title:
Piza
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317659
lexical items
See main document
140

Author:
Title:
Bombaj
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317091
lexical items
See main document
141

Author:
Title:
Saksonia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74-75
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317709
lexical items
See main document
142

Author:
Title:
Saskatchewan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77-78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317725
lexical items
See main document
143

Author:
Title:
Kalimantan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317361
lexical items
See main document
144

Author:
Title:
Borneo
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317095
lexical items
See main document
145

Author:
Title:
Miami Beach
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 54-55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317513
lexical items
See main document
146

Author:
Title:
Costa Blanca
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317131
lexical items
See main document
147

Author:
Title:
Jukatan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 38
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317353
lexical items
See main document
148

Author:
Title:
Morawy
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55-56
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317533
lexical items
See main document
149

Author:
Title:
Bermudy
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317079
lexical items
See main document
150

Author:
Title:
Gibraltar
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29-30
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317231
lexical items
See main document
151

Author:
Title:
Maghreb
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 51
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317479
lexical items
See main document
152

Author:
Title:
Nagasaki
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317543
lexical items
See main document
153

Author:
Title:
Genua
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 29
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317229
lexical items
See main document
154

Author:
Title:
Falklandy
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 26-27
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317195
lexical items
See main document
155

Author:
Title:
Porto
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317667
lexical items
See main document
156

Author:
Title:
Wenecja
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 90
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317815
lexical items
See main document
157

Author:
Title:
Medziugorie
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317501
lexical items
See main document
158

Author:
Title:
Irian Zachodni
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 35
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317329
lexical items
See main document
159

Author:
Title:
Mekka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53-54
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317505
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Jawa
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317343
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Podole
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 68
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317663
lexical items
See main document
162

Author:
Title:
Nowa Gwinea
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317585
lexical items
See main document
163

Author:
Title:
Kurdystan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 45
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317433
lexical items
See main document
164

Author:
Title:
Zanzibar
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 95
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317861
lexical items
See main document
165

Author:
Title:
Jekaterinburg
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317345
lexical items
See main document
166

Author:
Title:
Strasburg
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 80
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317749
lexical items
See main document
167

Author:
Title:
Bioko
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 16
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317083
lexical items
See main document
168

Author:
Title:
Santiago de Compostela
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 77
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317719
lexical items
See main document
169

Author:
Title:
Mokka
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317529
lexical items
See main document
170

Author:
Title:
Nagoja
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317545
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Costa Dorada
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317139
lexical items
See main document
172

Author:
Title:
Sahara Zachodnia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317701
lexical items
See main document
173

Author:
Title:
Manaus
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 52
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317485
lexical items
See main document
174

Author:
Title:
Wirginia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 92
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317827
lexical items
See main document
175

Author:
Title:
Hiroszima
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317315
lexical items
See main document
176

Author:
Title:
Hongkong
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 33-34
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317317
lexical items
See main document
177

Author:
Title:
Palestyna
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 65
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317637
lexical items
See main document
178

Author:
Title:
Sahel
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 74
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317703
lexical items
See main document
179

Author:
Title:
Polinezja Francuska
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317665
lexical items
See main document
180

Author:
Title:
Tahiti
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 83
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317769
lexical items
See main document
181

Author:
Title:
Martynika
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317497
lexical items
See main document
182

Author:
Title:
Las Vegas
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 47
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317447
lexical items
See main document
183

Author:
Title:
Los Angeles
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 48-49
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317461
lexical items
See main document
184

Author:
Title:
Bordeaux
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 17
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317093
lexical items
See main document
185

Author:
Title:
Kraj Basków
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 44
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317417
lexical items
See main document
186

Author:
Title:
Baleary
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 14
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317063
lexical items
See main document
187

Author:
Title:
Skandynawia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 79
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317741
lexical items
See main document
188

Author:
Title:
Sycylia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 82
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317761
lexical items
See main document
189

Author:
Title:
Kalifornia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 39-40
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317359
lexical items
See main document
190

Author:
Title:
Hamburg
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 32
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317259
lexical items
See main document
191

Author:
Title:
Neapol
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 58
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317555
lexical items
See main document
192

Author:
Title:
Rio de Janeiro
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 71-72
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317687
lexical items
See main document
193

Author:
Title:
Prowansja
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 69
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317671
lexical items
See main document
194

Author:
Title:
Bruksela
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 18
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317105
lexical items
See main document
195

Author:
Title:
Katalonia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41-42
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317385
lexical items
See main document
196

Author:
Title:
Nizina Chińska
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 59-60
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317571
lexical items
See main document
197

Author:
Title:
Seszele
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 78
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317733
lexical items
See main document
198

Author:
Title:
Nadrenia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 57
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317539
lexical items
See main document
199

Author:
Title:
Mauritius
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317499
lexical items
See main document
200

Author:
Title:
Nowy Jork
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61-62
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317589
lexical items
See main document
201

Author:
Title:
Karaiby
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 41
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317379
lexical items
See main document
202

Author:
Title:
Mina al-Ahmadi
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 55
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317523
lexical items
See main document
203

Author:
Title:
Yunnan
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 94
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317853
lexical items
See main document
204

Author:
Title:
La Paz
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 46
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317441
lexical items
See main document
205

Author:
Title:
Rosario
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 72
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317693
lexical items
See main document
206

Author:
Title:
Wyoming
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 93
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317841
lexical items
See main document
207

Author:
Title:
Chamonix-Mont Blanc
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 20
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317115
lexical items
See main document
208

Author:
Title:
Walonia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 88-89
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317807
lexical items
See main document
209

Author:
Title:
Medyna
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 53
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317503
lexical items
See main document
210

Author:
Title:
Alabama
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 8
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168316955
lexical items
See main document
211

Author:
Title:
Nowa Kaledonia
Source:
Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 61
ISBN:
978-83-7252-654-0
Nr:
2168317587
lexical items
See main document
212

Author:
Title:
Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw południowoamerykańskich = Geographical Elements and Their Symbology in the Coats of Arms of South American States
Source:
Problemy społeczno-ekonomiczne Ameryki Łacińskiej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / [red. nauk. Maciej Lechowicz] - Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2013, s. 89-108. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63245-41-2
Nr:
2168268840
chapter in monograph
213

Author:
Title:
Główne wyznania w Polsce
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 8-13. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268172
article
214

Author:
Title:
Wygląd i geograficzna symbolika herbów współczesnych państw Ameryki Południowej = The Appearance and Geographical Symbolism of the Coats of Arms of the Modern States of South America
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 917 (2013) , s. 109-125. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168283497
article
215

Author:
Title:
Struktura płci ludności Polski na tle świata
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (337) (2013) , s. 4-7. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268168
article
216

Author:
Title:
Montserrat i Lourdes - podpirenejskie sanktuaria
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (340) (2013) , s. 26-27. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168270928
article
217

Author:
Title:
Ziemia Ognista nie płonie, a na Kajmanach nie żyły kajmany : o nieprecyzyjnych nazwach i terminach geograficznych
Source:
Geografia w Szkole. - nr 2 (332) (2012) , s. 34-38. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268178
article
218

Title:
Spotkanie ze studentami I roku Gospodarki Przestrzennej
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 11
Access mode:
Nr:
2168275165
varia
See main document
219

Author:
Title:
Słownik geografii społeczno-ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naoukowych UNIVERSITAS, 2012
Physical description:
202 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-242-1752-6
Nr:
2168237328
monograph
220

Author:
Title:
Turystyka pielgrzymkowa
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 21-25. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268182
article
221

Author:
Title:
Pątnictwo na Półwyspie Iberyjskim
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 28-30. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268186
article
222

Author:
Title:
Turystyka religijna na świecie i w Polsce : sprawdź swoją wiedzę
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (334) (2012) , s. 31
Nr:
2168268190
article
223

Author:
Title:
Zmiany na mapie politycznej świata : przegląd nowych symboli państwowych
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (331) (2012) , s. 4-8. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268174
article
224

Title:
Katalonia - Pireneje - Lourdes
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 7 (52), s. 5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346120
varia
See main document
225

Author:
Title:
Ad Multos Annos Panie Profesorze : jubileusz 85-lecia urodzin prof. dr hab. Antoniego Fajferka
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2012. - nr 6 (51), s. 26-27
Access mode:
Nr:
2168275191
varia
See main document
226

Author:
Title:
Turystyka - fenomen XX i XXI wieku
Source:
Geografia w Szkole. - R. 64, nr 4 (328) (2011) , s. 13-18. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168268696
article
227

Author:
Title:
Beatyfikacja papieża Jana Pawła II
Source:
Kurier UEK2011. - nr 5 (44), s. 33. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168345286
varia
See main document
228

Title:
Turystyczno-pielgrzymkowy wyjazd do Hiszpanii i Portugalii
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 6 (45) (2011) , s. 64-65. - Dostępny w World Wide Web
Fotograf:
Access mode:
Nr:
2168275407
unreviewed article
See main document
229

Author:
Title:
Symbolika działalności gospodarczej w herbach państw współczesnego świata = Symbols of Economic Activity in the Coats of Arms of Modern Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011) , s. 53-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221190
article
See main document
230

Author:
Title:
Symbolika geograficzna herbów miast polskich
Source:
Geografia w Szkole. - nr 3 (327) (2011) , s. 43-50 - Bibliogr.
Nr:
2166637512
article
231

Author:
Title:
Filumenistyka - czar dawnych lat
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (43) (2011) , s. 42-43. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168344994
unreviewed article
See main document
232

Title:
Perspektywy rozwoju regionalnego w Polsce po 2013 roku
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2011. - nr 6 (45), s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275393
varia
See main document
233

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review. - T. 83, z. 4 (2011) , s. 573-575. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168268886
review
234

Author:
Title:
Liczebnikowe przydomki, określenia i pojęcia geograficzne
Source:
Geografia w Szkole. - nr 2 (319) (2010) , s. 14-18
Nr:
2165776768
article
235

Title:
Wycieczka na Lazurowe Wybrzeże
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (39) (2010) , s. 48-49. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274635
unreviewed article
See main document
236

Author:
Title:
Betlejem i Ziemia Święta - dwa tysiące lat później
Source:
Geografia w Szkole. - nr 6 (324) (2010) , s. 41-50 - Bibliogr.
Nr:
2165778260
article
237

Author:
Title:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Wschodniej = The Appearance and Geographic Symbols of Flags and Emblems of East Asian Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 821 (2010) , s. 163-180. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53129
article
See main document
238

Title:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
247 s.: il.; 25 cm
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
2163832568
monograph
See related chapters
239

Author:
Title:
Walory przyrodnicze w logo górskich i wyżynnych parków narodowych w Polsce
Source:
Geografia w Szkole. - nr 3 (321) (2010) , s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2165778132
article
240

Author:
Title:
Walory przyrodnicze w logo nizinnych parków narodowych w Polsce
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (322) (2010) , s. 34-43 - Bibliogr.
Nr:
2165778245
article
241

Author:
Title:
Słów kilka o pawilonie F
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]2010. - nr 4 (36), s. 45. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168346550
varia
See main document
242

Author:
Title:
Herby miejskie jako przedmiot zainteresowań geografii
Source:
Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym / [red. t. Marek Barwiński] - [Łódź]: Oddział Łódzki PTG : Wydział Nauk Geograficznych UŁ, 2010, s. 151-160. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62089-12-3
Nr:
2168269138
chapter in conference materials
243

Author:
Title:
Analiza wyglądu i symboliki flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowo-Wschodniej = An Analysis of the Appearance and Symbolism of Flags and Coats of Arms of the Modern States of Southeast Asia
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 842 (2010) , s. 143-161. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53226
article
See main document
244

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
93 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-7252-480-5
Nr:
51575
academic script
245

Author:
Title:
Geografia w historii działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Source:
Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych / red. Tadeusz KUDŁACZ, Jerzy WRONA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 113-131 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 8)
ISBN:
978-83-7252-476-8
Nr:
51255
chapter in monograph
See main document
246

Author:
Title:
Liczebniki w nazewnictwie geograficznym
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (318) (2010) , s. 23-33
Nr:
2165776530
article
247

Author:
Title:
Symbolika działalności gospodarczej na flagach państwowych
Source:
Wyzwania regionalnego i przestrzennego rozwoju Polski na początku XXI wieku : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zygmuntowi Szymli / [red. nauk. Anna HARAŃCZYK, Tadeusz KUDŁACZ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 355-371
ISBN:
978-83-7252-488-1
Nr:
2165642828
chapter in monograph
See main document
248

Author:
Title:
Geografia ludności świata i Polski : podstawowe procesy ruchu naturalnego oraz cechy demograficzne, ekonomiczne i społeczno-kulturowe populacji ludzkich
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
135 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-430-0
Nr:
51335
monograph
249

Author:
Title:
Geograficzne korzenie nazw roślin i zwierząt
Source:
Geografia w Szkole. - nr 5 (316) (2009) , s. 19-27 - Bibliogr.
Nr:
2165778387
article
250

Author:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2
Edition:
Wyd. 4
Redaktor:
Makowska Dorota
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2009
Physical description:
211, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
Notes:
Rok wyd. ze s. wydawnictwa,
ISBN:
978-83-02-09099-8
Nr:
2166233155
textbook
251

Author:
Title:
Mapy na pocztówkach
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (27) (2009) , s. 20-21. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168221256
unreviewed article
See main document
252

Title:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" : Kraków, 6-7 XI 2008 r.
Source:
Przegląd Geograficzny = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie2009. - T. 81, z. 2, s. 303-306
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165787229
varia
253

Title:
Katedra Gospodarki Regionalnej
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 6 (30) (2009) , s. 44-45. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275091
unreviewed article
See main document
254

Author:
Title:
Wyrażenia i określenia związane z nazwami państw i narodów
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (316) (2009) , s. 5-14
Nr:
2165789038
article
255

Author:
Title:
Symbole państwowe i narodowe Polski okiem geografa
Source:
Geografia w Szkole. - nr 1 (313) (2009) , s. 19-25 - Bibliogr.
Nr:
2165778531
article
256

Author:
Title:
Nazwy firm i marek samochodowych na tle historii i współczesności przemysłu motoryzacyjnego
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 4 (2008) , s. [383]-403. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165785351
article
257

Author:
Title:
Symbole państwowe i narodowe Polski w czasach najnowszych = Poland's State and National Symbols in Recent History
Source:
Studia Historyczne. - R. 51, z. 3-4 (203-204) (2008) , s. 343-353. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165818316
article
258

Title:
"Geografia w naukach ekonomiczno-przestrzennych" Konferencja naukowa z okazji 50-lecia Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie : Kraków, 6-7.11.2008
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 3 (2008) , s. 320-322
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2165786012
article
259

Author:
Title:
Kartografia na kartach pocztowych
Source:
Przegląd Geodezyjny2008. - R. 80, nr 6, s. 31-32
Nr:
2168268870
varia
260

Author:
Title:
Współczynnik rozwoju granic : metoda określania kształtu państwa i jego oceny
Source:
Geografia w Szkole. - nr 2 (308) (2008) , s. 51-55 - Bibliogr.
Nr:
2165774522
article
261

Author:
Title:
Lekcje geografii inaczej : legendy, anegdoty, przysłowia, powiedzenia i dowcipy w dydaktyce szkolnej
Source:
Geografia w Szkole. - nr 5 (305) (2007) , s. 48-52
Nr:
2165779780
article
262

Author:
Title:
Pocztówki z mapkami jako pomoc dydaktyczna = Postcards with Maps as a Teaching Aid
Source:
Region w edukacji przyrodniczo-geograficznej = Region in the Education in Geography and Natural Sciences / red. Małgorzata Strzyż, Artur Zieliński - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. [201]-208. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 4)
ISBN:
978-83-60026-15-1
Nr:
2168269118
chapter in book
263

Author:
Title:
Kartografia na kartach pocztowych
Source:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 4, s. 31-32
Nr:
2168269160
varia
264

Author:
Title:
Kartografia na kartach pocztowych
Source:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 8, s. 39-40
Nr:
2168269164
varia
265

Author:
Title:
Szczególny punkt na mapie Krakowa
Source:
Kraków. - nr 10 (36) (2007) , s. 51
Nr:
2165780557
article
266

Author:
Title:
Kartografia na kartach pocztowych
Source:
Przegląd Geodezyjny2007. - R. 79, nr 10, s. 30-31
Nr:
2168269166
varia
267

Author:
Title:
Wygląd i geograficzna symbolika flag oraz herbów współczesnych państw Azji Południowej = Appearance and Geographical Symbolism of the Flags and Coats-of-arms of Contemporary South Asian Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 746 (2007) , s. 159-174. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51040
article
See main document
268

Author:
Title:
Plany miast i innych terenów na kartkach pocztowych
Source:
Przegląd Geodezyjny. - R. 79, nr 3 (2007) , s. 23-25 - Bibliogr.
Nr:
2168268860
article
269

Author:
Title:
Geograficzno-statystyczna charakterystyka pielgrzymek papieża Jana Pawła II
Source:
Problemy gospodarki regionalnej i polityki ekonomicznej : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. urodzin Profesora Antoniego Fajferka / [red. naukowy Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 265-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-359-4
Nr:
2165788597
chapter in monograph
See main document
270

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 3 zmienione
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165788549
textbook
See related chapters
271

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [161]-269
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807388
chapter in textbook
See main document
272

Author:
Title:
Ptaki jako symbole państw i narodów
Source:
Wszechświat. - t. 107, nr 1-3 (2006) , s. 38-43
Nr:
2165778591
article
273

Author:
Title:
Wygląd i symbolika flag współczesnych państw Afryki Środkowej = The Appearance and Symbols Used in the Flags of Modern Central African States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 693 (2006) , s. 203-221. - Summ.
Access mode:
Nr:
52665
article
See main document
274

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 11-15
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165789994
chapter in textbook
See main document
275

Author:
Title:
Geograficzne aspekty podróży-pielgrzymek Jana Pawła II
Source:
Geografia w Szkole. - nr 3 (297) (2006) , s. 14-21 - Bibliogr.
Nr:
2165789014
article
276

Author:
Title:
Podróże-pielgrzymki papieża Jana Pawła II okiem geografa
Source:
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski2006, s. 276-281. - Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Geografów i 55. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Series:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 33)
ISBN:
83-87954-73-X
Access mode:
Nr:
2165822990
chapter in conference materials
277

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [403]-424
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807518
chapter in textbook
See main document
278

Author:
Title:
Flags and Coats of Arms of African Countries and Their Symbolism
Source:
Africana Bulletin / Uniwersytet Warszawski. Instytut Krajów Rozwijających się. - nr 54 (2006) , s. 195-229 - Bibliogr.
Nr:
2165785985
article
279

Author:
Title:
Zwierzęta na flagach i w herbach państw : gady, płazy, ryby, mięczaki
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2006) , s. 31-33
Nr:
2168268884
article
280

Title:
Ludność
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [86]-135
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165798271
chapter in textbook
See main document
281

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [43]-85
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165796744
chapter in textbook
See main document
282

Title:
Komunikacja
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA - Wyd. 3 zmienione. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. [346]-402
ISBN:
83-208-1600-9
Nr:
2165807474
chapter in textbook
See main document
283

Author:
Title:
Ptaki na flagach i w herbach państw (2)
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 6 (2005) , s. 30-31
Nr:
2166219636
article
284

Title:
Wspomnienie o doc. dr. Mieczysławie Mikulskim - geografie transportu lotniczego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]2005. - nr 681, s. 5-6
Nr:
52713
varia
See main document
285

Author:
Title:
Unia Europejska - geneza, struktura i zasady działania, symbole
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 2002-2004. T. 2 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2005, s. 75-83 - Bibliogr.
ISBN:
83-919079-5-3
Access mode:
Nr:
2167664451
chapter in book
286

Author:
Title:
Przykłady zmian stolic i ich przyczyny
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (292) (2005) , s. 50-54 - Bibliogr.
Nr:
2166213850
article
287

Author:
Title:
Oceany i morza w symbolice współczesnych państw
Source:
Wymiar i współczesne wyzwania edukacji geograficznej / Stanisław Musielak (red. tomu) - Szczecin: Oficyna IN PLUS, 2005, s. 45-47. - Artykuł prezentowany na odbywającym się pod hasłem "Geograficzne aspekty badań morza i wybrzeża" 54. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Świnoujściu (9-11.06.2005) - Bibliogr.
ISBN:
83-89402-24-6
Nr:
2167736762
chapter in conference materials
288

Author:
Title:
Ssaki (2) : zwierzęta na flagach i w herbach państw
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2005) , s. 32-33
Nr:
2166219716
article
289

Author:
Title:
Flagi organizacji międzynarodowych współczesnego świata = Contemporary International Organisation Flags
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 681 (2005) , s. 129-145. - Summ.
Access mode:
Nr:
52715
article
See main document
290

Author:
Florian Plit , Bożena Kicińska , Izabella Łęcka , Joanna Plit , Zbigniew Podgórski , Izabela Szewczyk , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
Physical description:
243, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Wiesz, że Umiesz)
Notes:
Na dysku: zadania testowe z zakresu podstawowego i rozszerzonego,
ISBN:
83-02-09198-7 ; 83-02-09199-5 (CD-ROM)
Nr:
2166232915
book
291

Title:
Wykaz publikacji doc. dr. Mieczysława Mikulskiego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]2005. - nr 681, s. 7-13
Opracował:
Nr:
52714
varia
See main document
292

Author:
Title:
Ssaki (1) : zwierzęta na flagach i w herbach państw
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 11 (2005) , s. 31-32
Nr:
2166219669
article
293

Author:
Title:
Podobieństwa regionalne flag i herbów państw współczesnego świata = Regional Similarities between National Flags and Coat of Arms in the Contemporary World
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 76, z. 3 (2005) , s. 201-213. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166233375
article
294

Author:
Title:
Mapy w herbach i na flagach państw oraz innych terytoriów = Maps in Coats of Arms and Flags of Countries and other Territories
Source:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 37, nr 3 (2005) , s. 220-226 - Bibliogr.
Nr:
2166214303
article
295

Author:
Title:
Ptaki na flagach i w herbach państw
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 5 (2005) , s. 31-33
Nr:
2166218995
article
296

Author:
Title:
Stolice państw i ich funkcje
Source:
Geografia w Szkole. - nr 3 (291) (2005) , s. 46-50 - Bibliogr.
Nr:
2166213934
article
297

Author:
Title:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Edition:
Wyd. 4 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
100 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-217-9
Nr:
2168220296
academic script
298

Author:
Title:
Geografia w limerykach
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (287) (2004) , s. 53-54
Nr:
2167702962
article
299

Author:
Title:
Nejnovější dějiny polského znaku a vlajky = The Newest History of Polish State Arms and Flag
Source:
Vexilologie / Česká vexilologická společnost. - č. 131 (2004) , s. 2471-2477. - Shrn., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166226835
article
300

Author:
Title:
Rośliny na flagach i w herbach państwowych
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 3 (2004) , s. 20-22
Nr:
2165779808
article
301

Author:
Title:
Kartografia na etykietach zapałczanych
Source:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 36, nr 2 (2004) , s. 106-110
Nr:
2166072013
article
302

Author:
Title:
Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach współczesnych państw Afryki Północnej = Geographic Motifs and Their Symbolism on the Flags and Emblems of Modern North African States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 645 (2004) , s. 111-129. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219670
article
See main document
303

Author:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 2
Edition:
Wyd. 3 zm.
Redaktor:
Makowska Dorota
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Physical description:
211, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
ISBN:
83-02-09099-9
Nr:
2166233245
textbook
304

Author:
Florian Plit , Bożena Kicińska , Izabella Łęcka , Joanna Plit , Zbigniew Podgórski , Izabela Szewczyk , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Physical description:
243, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Series:
(Wiesz, że Umiesz)
Notes:
Na dysku: zadania testowe z zakresu podstawowego i rozszerzonego,
ISBN:
83-02-09198-7 ; 83-02-09199-5 (CD-ROM)
Nr:
2167669416
book
305

Author:
Dorota Makowska , Florian Plit , Marzenna Owczarz , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
Physical description:
125, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
U góry s. tyt.: kształcenie w zakresie podstawowym, Bibliogr.
ISBN:
83-02-09100-6
Nr:
2167714531
book
306

Author:
Izabella Szewczyk , Zbigniew Podgórski , Florian Plit , Wiktor Osuch , Jerzy Wrona
Title:
Podsumowanie wiadomości
Source:
Geografia / Zbigniew Podgórski, Włodzimierz Marszlewski, Krystyna Becmer - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004, s. 248-277
ISBN:
83-02-08855-2
Nr:
2167674563
chapter in textbook
307

Author:
Title:
Elementy geograficzne i ich symbolika w herbach państw Afryki Środkowej = Geographical Elements and their Symbolism in the Coats-of-arms of the Nations of Central Africa
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 617 (2003) , s. 157-175. - Summ.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221056
article
See main document
308

Author:
Florian Plit , Wiktor Osuch , Mirosław Sielatycki , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2, Człowiek i jego działalność
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003
Physical description:
290, [1] s.: il. kolor.; 24 cm
ISBN:
83-02-08524-3
Nr:
2167670355
textbook
309

Title:
Mieczysław Mikulski 1927-2003
Source:
Przegląd Geograficzny2003. - T. 75, z. 2, s. 323-324
Nr:
2167686760
varia
310

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 74, z. 4 (2003) , s. 390-391
Nr:
2167703212
review
311

Title:
Mieczysław Mikulski (1927-2003)
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 261-263
ISBN:
83-919079-0-2
Nr:
2167736090
chapter in book
312

Author:
Title:
Flagi i herby państw postradzieckich
Source:
Badania i podróże naukowe krakowskich geografów : Informator Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w Krakowie za okres 1999/2000 - 2001/02 / red. Zygmunt Górka, Joanna Więcław - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 2003, s. 67-70
ISBN:
83-919079-0-2
Access mode:
Nr:
2166231827
chapter in book
313

Author:
Title:
Geografia na flagach ponadpaństwowych
Source:
Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej / red. Maria Śmigielska, Janusz Słodczyk - Opole: Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2003, s. 381-384 - Bibliogr.
ISBN:
83-913247-7-X
Nr:
2166247345
chapter in monograph
314

Author:
Izabella Łęcka , Dorota Makowska , Florian Plit , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Edition:
Wyd. 2
Redaktor:
Makowska Dorota
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
Physical description:
295, [1] s.: il. kolor.; 26 cm
ISBN:
83-02-08262-7
Nr:
2167669744
textbook
315

Author:
Title:
Flagi i herby w życiu państw i narodów
Source:
Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski / red. Zygmunt Górka, Adam Jelonek - Kraków: Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002, s. 483-488
ISBN:
83-88424-15-7
Nr:
2168263648
chapter in conference materials
316

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 10 zm.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
150 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-126-3
Nr:
2168240014
book
317

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Geografia w Szkole. - R. 55, nr 3 (277) (2002) , s. 188-190
Nr:
2166214140
review
318

Author:
Title:
Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz herbach państw współczesnego świata = An Analysis of Geographical Elements in the Flags and Emblems of countries Around the World, and Their Symbolism
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
322 s.: il.; 23 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 156)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-151-4
Nr:
2168224710
monograph
319

Author:
Title:
Elementy geograficzne i ich symbolika na flagach oraz w herbach państw Afryki Południowej = Geographical Symbols in the Flags and Emblems of Southern African States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 588 (2002) , s. 143-158. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168227058
article
See main document
320

Author:
Dorota Makowska , Florian Plit , Marzenna Owczarz , Jerzy Wrona
Title:
Geografia : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002
Physical description:
108, [1] s.: il.; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-08375-5
Nr:
2168268792
book
321

Author:
Title:
Dolina Krzemowa : symbol światowego przemysłu zaawansowanej technologii
Source:
Geografia w Szkole. - nr 2 (276) (2002) , s. 10-13 - Bibliogr.
Nr:
2166213945
article
322

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Ameryki Pn. i Środk.
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 207-209
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270640
lexical items
323

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne świata
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 45-52
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270632
lexical items
324

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168240034
textbook
See related chapters
325

Author:
Title:
Nowe flagi i herby państwowe
Source:
Czynniki i bariery regionalnej współpracy transgranicznej - bilans dokonań / [red. Jerzy Kitowski] - Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2001, s. 139-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-88845-00-4
Nr:
2168268830
chapter in conference materials
326

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Afryki
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 197-204
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270638
lexical items
327

Author:
Title:
Transport wodny
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 339-351
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168253196
chapter in textbook
See main document
328

Author:
Title:
Ochrona przyrody w filumenistyce
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 4 (2001) , s. 25-27, 41
Nr:
2168252340
article
329

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Ameryki Pd.
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 215
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270642
lexical items
330

Author:
Title:
Geograficzna symbolika herbów państw Ameryki Północnej i Środkowej = Geographical Symbolism in the Flags and Emblems of North and Central American Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA]. - nr 568 (2001) , s. 129-145. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168235076
article
See main document
331

Author:
Jerzy Wrona , Alfred Znamierowski
Title:
Kształt flag państw współczesnego świata
Source:
Flaga = Biuletyn Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego. - nr 16/17 (2001) , s. 5-8 - Bibliogr.
Nr:
2168268760
article
332

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 148-248
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241412
chapter in textbook
See main document
333

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 11-15
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241384
chapter in textbook
See main document
334

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Europy
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 158-170
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270634
lexical items
335

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 43-80
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241394
chapter in textbook
See main document
336

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Azji
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 180-193
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270636
lexical items
337

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 2 zm.. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 372-392
ISBN:
83-208-1329-8
Nr:
2168241426
chapter in textbook
See main document
338

Author:
Title:
Euroregiony przy granicach Polski
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 461-465
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270628
lexical items
339

Author:
Title:
Zagadnienia geograficzno-polityczne Australii i Oceanii
Source:
Encyklopedia geograficzna świata : suplement / red. Zdzisława Otałęga, Robert Andruszko, Piotr Budny - Kraków: Opres, 2001, s. 219-221
Series:
(Encyklopedia geograficzna świata)
ISBN:
83-85909-69-9 ; 83-7323-010-1
Nr:
2168270644
lexical items
340

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 71, z. 1 (2000) , s. 119-121
Nr:
2168268750
review
341

Author:
Title:
Symbole państwowe w nauczaniu geografii
Source:
Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia / [red. tomu: Jan Tomaszewski] - Wrocław: Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2000, s. 412-413
ISBN:
83-914459-0-9
Nr:
2168268856
chapter in conference materials
342

Author:
Title:
Symbole państwowe przyczyną napięć społecznych i politycznych - wybrane przykłady = State Symbols as Causes of Social and Political Unrest - Selected Examples
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 71, z. 2 (2000) , s. 157-172. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168268716
article
343

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Geografia w Szkole. - R. 53, nr 1 (266) (2000) , s. 59-61
Nr:
2168268674
review
344

Author:
Title:
Mapki obszarów chronionych na kartkach pocztowych = Maps of Protected Areas on Postcards
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 12 (2000) , s. 28-29. - Streszcz., summ.
Nr:
2168252336
article
345

Author:
Title:
Geograficzna symbolika flag i herbów państw Australii i Oceanii = Geographical Symbolism in the Flags and Emblems of Australia and Oceania
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 545 (2000) , s. 159-174. - Summ.
Nr:
2168245602
article
See main document
346

Author:
Title:
Analiza elementów religijnych na flagach państw współczesnego świata = Analysis of Religious Elements on Flags of Countries of the Contemporary World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 527 (1999) , s. 167-179. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245760
article
See main document
347

Author:
Title:
Słownik nazw własnych
Source:
Geografia w Szkole. - R. 52, nr 5 (265) (1999) , s. 311-313
Nr:
2168268668
review
348

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Oddziału PAN, 1999
Physical description:
92, [2] s.; 19 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 470)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86726-01-6
Nr:
2168240512
book
349

Author:
Title:
Astana - nowa nazwa stolicy Kazachstanu = Astana - the New Name of the Capital of Kazakhstan
Source:
Geografia w Szkole. - R. 52, nr 4 (264) (1999) , s. 237-240 - Bibliogr.
Nr:
2168268664
article
350

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 9 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
95 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-002-X
Nr:
2168240012
book
351

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Geografia w Szkole. - R. 51, nr 3 (258) (1998) , s. 189-190
Nr:
2168268502
review
352

Author:
Bartłomiej Jaśkowski , Józef Partyka , Jerzy Wrona
Title:
Przyczynek do wizerunku absolwenta geografii = Contrbiution to Likeness Geographical Studies Graduate
Source:
Kieleckie Studia Geograficzne. - T. 6 (1998) , s. 131-135. - Streszcz., summ.
Nr:
2168269648
article
353

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998
Physical description:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1188-0
Access mode:
Nr:
2168339421
textbook
354

Title:
Transport wodny
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 326-337
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168253186
chapter in textbook
See main document
355

Author:
Title:
Elementy geograficzne na flagach i w herbach byłego Związku Radzieckiego oraz państw powstałych z jego rozpadu = Geographical Elements on the Flags and Coats of Arms of the Former Soviet Union and the States Formed After Its Collapse
Source:
Problemy gospodarki regionalnej : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. rocznicy urodzin profesora Antoniego Fajferka / [red. nauk. Zygmunt SZYMLA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 177-189. - Summ.
ISBN:
83-87239-20-8
Nr:
2168244252
chapter in monograph
See main document
356

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 143-242
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241410
chapter in textbook
See main document
357

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 41-79
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241392
chapter in textbook
See main document
358

Title:
Geografia ekonomiczna jako nauka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 11-15
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241382
chapter in textbook
See main document
359

Title:
Atlas oceanów i mórz
Source:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 5 (256) (1997) , s. 315-316
Nr:
2168268496
review
360

Author:
Title:
Geografia na flagach i w herbach państw świata
Source:
Informator o Działalności Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego - Kraków: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, 1997, s. 78-79
Nr:
2168270408
varia
361

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
Physical description:
421, [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168240016
textbook
See related chapters
362

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 8 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
73 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-07-0
Nr:
2168240018
book
363

Author:
Title:
Widokówki z mapami pomocą dydaktyczną = Postcards with Maps on Them - a Didactic Aid
Source:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 3 (254) (1997) , s. 172-175
Nr:
2168268478
article
364

Author:
Title:
Wykaz publikacji prof. dra hab. Jerzego Kruczały
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]1997. - nr 483, s. 9-20
Nr:
2168245778
varia
See main document
365

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997, s. 355-374
ISBN:
83-208-1112-0
Nr:
2168241424
chapter in textbook
See main document
366

Author:
Title:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Kraków: AE, 1997
Physical description:
99 s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-08-9
Nr:
2168239944
academic script
367

Author:
Title:
Flagi państwowe w nauczaniu geografii = National Flags in Teaching Geography
Source:
Geografia w Szkole. - R. 50, nr 1 (252) (1997) , s. 38-42 - Bibliogr.
Nr:
2168268468
article
368

Author:
Title:
Elementy geograficzne na flagach państw Ameryki Południowej = Geographical Elements on the Flags of South-American States
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 485 (1997) , s. 95-107. - Summ.
Nr:
2168234158
article
See main document
369

Author:
Title:
[Recencja]
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 67, z. 3-4 (1996) , s. 424-426
Nr:
2168269140
review
370

Author:
Title:
Barwy w nazewnictwie geograficznym = Colours in Geographical Names. Continuation. Dokończenie
Source:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 2 (248) (1996) , s. 105-109
Nr:
2168268412
article
371

Author:
Title:
Geografia gospodarcza jako element kształcenia ekonomistów = Economic Geography as Element of Training of Economists
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 463 (1996) , s. 71-82. - Summ.
Nr:
2168245716
article
See main document
372

Author:
Title:
Rzeszowskie : od Bieszczadów po Wyżynę Sandomierską i Roztocze
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996
Physical description:
117, [3] s.: il.; 24 cm.
Series:
(Regiony Polski)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-06090-9
Nr:
2168268308
book
373

Author:
Title:
Herby państwowe w nauczaniu geografii = States' Heraldic Arms in Teaching Geography
Source:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 5 (251) (1996) , s. 293-298 - Bibliogr.
Nr:
2168268446
article
374

Author:
Title:
Barwy w nazewnictwie geograficznym = Colours in Geographical Names. Part 1. Cz. 1
Source:
Geografia w Szkole. - R. 49, nr 1 (247) (1996) , s. 44-47
Nr:
2168268406
article
375

Author:
Title:
Nazwy i pojęcia geograficzne mogące wprowadzić w błąd = Misleading Geographical Names and Terms
Source:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 4 (245) (1995) , s. 237-242
Nr:
2168268426
article
376

Author:
Title:
Religia a życie społeczno-gospodarcze - przykłady kolejne = Religion and Socioeconomical Life - Some More Examples
Source:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 1 (242) (1995) , s. 49-53
Nr:
2168268392
article
377

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 78-147
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241358
chapter in textbook
See main document
378

Author:
Title:
Jeszcze jeden środek Europy = Another Center of Europe
Source:
Geografia w Szkole1995. - R. 48, nr 5 (246), s. 302-303
Nr:
2167717699
varia
379

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 243-259
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241372
chapter in textbook
See main document
380

Author:
Title:
Mapa polityczno-gospodarcza współczesnego świata
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Oddziału PAN, 1995
Physical description:
92, [2] s.; 19 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 470)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86726-01-6
Nr:
2168269122
book
381

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 7 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
73 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-33-5
Nr:
2168250648
book
382

Author:
Title:
Mapa polityczna świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 4. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 28-46
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168241346
chapter in textbook
See main document
383

Author:
Title:
Góry na opakowaniach artykułów spożywczych
Source:
Wierchy. - R. 60 (1994) (1995) , s. 195-197
Nr:
2167756203
article
384

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 4
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-55-6
Nr:
2168240030
textbook
See related chapters
385

Author:
Title:
Geograficzny Atlas Świata
Source:
Geografia w Szkole. - R. 48, nr 5 (246) (1995) , s. 313-314
Nr:
2167714868
review
386

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 6 uzup.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
67 s.; 24 cm
Nr:
2168250642
book
387

Author:
Title:
"Górskie" wody mineralne
Source:
Wierchy. - R. 59 (1993) (1994) , s. 185-187
Nr:
2167756192
article
388

Author:
Title:
Początek i koniec ZSRR : powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw - teraźniejszość i perspektywy tego tworu politycznego = Origin and End of USSR#Establishment of Commonwealth of Independent States - Present Time and Prospects of This Political Creation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 422 (1994) , s. 195-209. - Summ.
Nr:
2168246366
article
See main document
389

Author:
Title:
Nowy przewodnik turystyczny po Bieszczadach
Source:
Wierchy. - R. 58 (1992) (1993) , s. 209-211
Nr:
2167756303
review
390

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 5 (236) (1993) , s. 313-315
Nr:
2168268372
review
391

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Edition:
Wyd. 3 zm.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168240028
textbook
See related chapters
392

Author:
Title:
Góry na czekoladzie
Source:
Wierchy. - R. 57 (1988-1991) (1993) , s. 366-369. - ISBN 83-85550-16-X
Nr:
2167672135
article
393

Author:
Title:
Główne rośliny uprawne i zwierzęta hodowlane świata : zarys geograficzno-ekonomiczny
Publisher address:
Kraków: "Secesja", 1993
Physical description:
86, [2] s.: mapy, rys.; 19 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 457)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85483-73-X
Nr:
2168250694
book
394

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 243-259
Nr:
2168241370
chapter in textbook
See main document
395

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 5 zaktual.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250636
book
396

Author:
Title:
Mapa polityczna świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 28-46
Nr:
2168241344
chapter in textbook
See main document
397

Author:
Title:
Góry i wino
Source:
Wierchy. - R. 58 (1992) (1993) , s. 186-188
Nr:
2167756268
article
398

Author:
Title:
Gospodarka rolno-żywnościowa
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Jerzy WRONA, Jadwiga REK - Wyd. 3 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 78-147
Nr:
2168241356
chapter in textbook
See main document
399

Author:
Title:
Zmiany nazw miast na obszarze byłego ZSRR = The Changes of City Names in Former Soviet Union
Source:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 3 (225) (1993) , s. 188-191
Nr:
2168268334
article
400

Author:
Title:
Analiza współczynnika rozwoju granic państw świata = Analysis of Modification Coefficient of Boundaries of Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 400 (1993) , s. 25-39. - Summ.
Nr:
53187
article
See main document
401

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Geografia w Szkole. - R. 46, nr 5 (236) (1993) , s. 312-313
Nr:
2168268344
review
402

Author:
Title:
Leksykon szaradzisty
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1992
Physical description:
286 s.; 21 cm
ISBN:
83-202-0983-8
Nr:
2167664949
lexicon
403

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 4 uzup.
Publisher address:
Kraków: Fogra, 1992
Physical description:
60 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168268318
book
404

Author:
Title:
Religia a gospodarka
Source:
Geografia w Szkole. - R. 45, nr 4 (223) (1992) , s. 224-227
Nr:
2167704039
article
405

Author:
Title:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
75, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2167672161
academic script
406

Author:
Title:
Góry w filabirystyce
Source:
Wierchy. - R. 56 (1987) (1992) , s. 232-233. - ISBN 83-85550-00-3
Nr:
2167756117
article
407

Author:
Title:
Wybrane przykłady wpływu wierzeń religijnych na życie gospodarcze społeczeństw = Impact of Religious Beliefs on Societies' Socio-Economic Life
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 387 (1992) , s. 121-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246270
article
See main document
408

Author:
Title:
Rolnictwo
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 70-126
Nr:
2168251372
chapter in textbook
See main document
409

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991
Physical description:
57 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250620
book
410

Author:
Title:
Turystyka
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 223-236
Nr:
2168251380
chapter in textbook
See main document
411

Author:
Title:
Mapy na kartach pocztowych
Source:
Polski Przegląd Kartograficzny = Polish Cartographical Review = Pol'skij Kartografičeskij Obzor. - T. 23, nr 3 (1991) , s. 89-95
Nr:
2168268764
article
412

Author:
Title:
Uwagi na temat podręcznika geografii społeczno-gospodarczej dla szkoły średniej = Remarks Concerning Socio-Economy Geography Textbook for Secondary Schools
Source:
Geografia w Szkole. - R. 44, nr 2 (223) (1991) , s. 142-143
Nr:
2168268382
review
413

Author:
Title:
Mapa polityczna świata
Source:
Podstawy geografii ekonomicznej / red. Mieczysław MIKULSKI - Wyd. 2 zm.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 23-39
Nr:
2168251368
chapter in textbook
See main document
414

Author:
Title:
Góry w szaradziarstwie
Source:
Wierchy. - R. 55 (1986) (1990) , s. 323-326. - ISBN 83-01-09589-X
Nr:
2167756103
article
415

Author:
Title:
Leksykon szaradzisty
Publisher address:
Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1990
Physical description:
280 s.; 24 cm.
ISBN:
83-202-0780-0
Nr:
2168268704
lexicon
416

Author:
Title:
Rozwój budownictwa turystyczno-wypoczynkowego w Bieszczadach Polskich = Le développement de la construction touristique et de repos dans les Bieszczady Polonaises
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Turyzm. - nr 6 (1990) , s. [43]-57. - Streszcz., rés., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269330
article
417

Author:
Title:
Wpływ sytuacji społeczno-politycznej i ekonomicznej kraju na kształtowanie się ruchu turystycznego na przykładzie regionu bieszczadzkiego = The Influence of the Socio-Political and Economic Situation in Poland upon Development of Tourist Traffic in the Bieszczady Mountains Region
Source:
Karpacka Konferencja Turystyczna = Carpathian Tourist Conference : papers of the International Conferece of Geographers from Carpathian Countries Cracow, 13-14 th May, 1985 - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1989, s. 167-170. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Geograficznego UJ ; z. 102)
ISBN:
83-233-0319-3
Nr:
2168263628
chapter in conference materials
418

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Edition:
Wyd. 2.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250618
book
419

Author:
Title:
Góry w szaradziarstwie
Source:
Szaradziarstwo. - R. 5/6 (1988) , s. 5-10
Nr:
2168268808
article
420

Author:
Title:
Charakterystyka ruchu turystycznego w schroniskach górskich Bieszczadów polskich = Characterization of Tourist Movement in the Mountain Huts of the Polish Section of the Bieszczady Mountains
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 273 (1988) , s. 199-219. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244364
article
See main document
421

Author:
Title:
Barwy narodowe ZSRR
Source:
Życie Literackie. - R. 38, nr 45 (1911) (1988) , s. 1, 6
Access mode:
Nr:
2168246626
article
422

Author:
Jerzy Wrona , Ryszard Wrona
Title:
Funkcje turystyczno-wczasowe i leczniczo-sanatoryjne Ustronia = The Holiday-making and Curative Functions of the Resort at Ustroń
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 247 (1988) , s. 141-159. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249570
article
See main document
423

Author:
Title:
Bieszczadzki zawrót głowy
Source:
Gazeta Krakowska. - nr 46 (12145) (1988) , s. 3-4
Nr:
2167665160
article
424

Author:
Title:
Koncepcje, uchwały oraz plany zagospodarowania i rozwoju turystyki w regionie bieszczadzkim = Conceptions, Decisions - and Plans for Development of Tourism in Bieszczady Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Antoni FAJFEREK]. - nr 251 (1987) , s. 105-120. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168249504
article
See main document
425

Author:
Title:
Ocena walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Bieszczadów = Assessment of Tourist Attraction of Environment of Bieszczady Mountains
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 226 (1987) , s. 169-187. - Rez., summ.
Nr:
2168249548
article
See main document
426

Title:
Przewodnik metodyczny z geografii dla kandydatów na studia w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1987
Physical description:
75 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168250612
book
427

Author:
Jerzy Wrona , Teresa Wrona
Title:
Mapy gór na kartkach pocztowych
Source:
Wierchy1986. - R. 52 (1983), s. 325-327
Nr:
2167755354
varia
428

Author:
Title:
Zielone wzgórza nad Soliną
Source:
Wierchy. - R. 52 (1983) (1986) , s. 376-377
Nr:
2167754044
review
429

Title:
Podstawy geografii ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168269124
academic script
430

Author:
Title:
Podstawowe metody kartografii społeczno-gospodarczej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
75, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2167674663
academic script
431

Author:
Title:
Realizacja przedmiotu "Geografia turystyki" w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Seminarium - Warszawa: Instytut Turystyki, 1985, s. 37-40 - Bibliogr.
Nr:
2168269676
chapter in conference materials
432

Author:
Title:
Wielkość globalnego ruchu turystycznego obliczona według sprzedaży pieczywa na przykładzie regionu bieszczadzkiego
Source:
Seminarium - Warszawa: Instytut Turystyki, 1985, s. 70-73
Nr:
2168269678
chapter in conference materials
433

Author:
Title:
O Bieszczadach podwójnie
Source:
Gościniec. - R. 17, nr 2 (183) (1985) , s. 30
Nr:
2168269176
review
434

Author:
Title:
Góry na flagach i w herbach państw świata
Source:
Wierchy1985. - R. 54, s. 334-337
Nr:
2167752692
varia
435

Author:
Title:
W Bieszczadach
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985
Physical description:
132, [3] s.: il.; 19 cm
Series:
(Biblioteczka Geograficzna. Polska)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-02-02368-X
Nr:
2167664613
book
436

Author:
Title:
Klasyfikacja miejscowości regionu bieszczadzkiego pod względem rozwoju funkcji turystycznej = Classification of the Bieszczady Region Localities with Respect of the Degree of Development of Tourist Function
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 167 (1983) , s. 135-158. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230786
article
See main document
437

Author:
Title:
Turystyka w Bieszczadach Polskich : studium z geografii turyzmu [streszczenie]
Source:
Streszczenia Prac Habilitacyjnych i Doktorskich = Abstracts of the Doctoral and Post-Doctoral Theses - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 1983, s. 93-95
Nr:
2167675855
varia
438

Author:
Title:
Turystyka w regionie bieszczadzkim
Publisher address:
Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983
Physical description:
60, [1] s.: il.; 18 cm
Series:
(Nauka dla Wszystkich ; nr 365)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-04-01606-0
Nr:
2167660996
book
439

Author:
Title:
Ruch turystyczny w Bieszczadach Polskich = Tourist Traffic in the Polish Bieszczady Mountains
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 163 (1983) , s. 169-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2167677597
article
See main document
440

Author:
Title:
Zagospodarowanie turystyczne Bieszczadów Polskich = Tourist Development of the Polish Bieszczady Mountains
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Władysław KWIECIEŃ]. - nr 153 (1982) , s. 177-203. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250150
article
See main document
441

Author:
Title:
Najczęstsze błędy z geografii na egzaminach wstępnych na Akademię Ekonomiczną w Krakowie = Mistakes Most Freqently Noted during Geography Entrance Examinations to the Academy of Economy in Cracow
Source:
Geografia w Szkole. - R. 35, nr 5 (182) (1982) , s. 239-242
Nr:
2168269130
article
442

Author:
Title:
Turyści demolują Bieszczady = Tourists Demolish the Region of Bieszczady
Source:
Aura = Aura : a Monthly for the Protection and Shaping of Human Environment. - nr 10 (1982) , s. 21-22. - Rez., summ.
Nr:
2168252330
article
443

Author:
Title:
Góry w filumenistyce
Source:
Wierchy. - R. 51 (1982) , s. 360-363
Nr:
2167753644
article
444

Author:
Title:
Sprawa zmian nazw miejscowości bieszczackich
Source:
Wierchy1981. - R. 50, s. 346-348
Nr:
2167754163
varia
445

Author:
Title:
Szlak wolnościowy w Bieszczadach
Source:
Wierchy. - R. 49 (1980) (1981) , s. 387-388
Nr:
2167753176
review
446

Author:
Title:
Pozaprzyrodnicze walory turystyczne Bieszczadów Polskich = Non-natural Tourist Assets of the Polish Bieszczady Mountains
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZUMILAK]. - nr 126 (1980) , s. 87-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231148
article
See main document
447

Author:
Title:
Działalność Biura Podróży i Turystyki "Almatur" w środowisku akademickim Krakowa = The Activity of the Travel and Tourist Agency "Almatur" in the Academic Environment of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 92 (1978) , s. 301-321. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168250062
article
See main document
448

Author:
Title:
Atrakcyjność turystyczna Bieszczadów Polskich (ze szczególnym uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego) = Tourist Attractiveness of the Polish Bieszczady Mountains (with a Particular Consideration of the Assets of the Natural Environment)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 103 (1978) , s. 93-115. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233380
article
See main document
449

Author:
Title:
Przemysł zapałczany w Polsce = Match Manufacture in Poland
Source:
Przegląd Geograficzny = Polskij Geografičeskij Obzor = Polish Geographical Review = Revue Polonaise de Géographie. - T. 49, z. 1 (1977) , s. 127-134. - [odczyt: 15.04.2013] - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168252348
article
450

Author:
Title:
Geografia na flagach państwowych
Source:
Poznaj Świat. - nr 8 (1975) , s. 12-14
Nr:
2168252408
article
451

Author:
Title:
Turystyka okolic jeziora Międzybrodzkiego : kompleksowe ujęcie zagadnień turystycznych = Tourism in the Region of Jezioro Międzybrodzkie (Międzybrodzkie Lake)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 62 (1975) , s. 155-182. - Summ., rez.
Nr:
2167678681
article
See main document
1
Wspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020) / Bogusław Luchter, Jerzy WronaWspomnienie o doktor Jadwidze Rek (1939-2020) / Bogusław Luchter, Jerzy Wrona // Kurier UEKKurier UEK. - nr 3 (85) (2020), s. 66-67nr 3 (85) (2020), s. 66-67. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_jesien_2020/66. - ISSN 1689-77571689-7757
2
Msza św. dziękczynna za wizytę Jana Pawła II w naszej Uczelni / Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 41. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
3
Gospodarka rolno-żywnościowa / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 72-123. - ISBN 978-83-7252-766-0
4
Geografia społeczno-ekonomiczna jako nauka / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7252-766-0
5
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 192, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-766-0
6
Komunikacja / Marcin SEMCZUK, Piotr SERAFIN, Piotr WĘGRZYNOWICZ, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 151-169. - ISBN 978-83-7252-766-0
7
Zakończenie / Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 189-190. - ISBN 978-83-7252-766-0
8
Ludność / Jerzy Wrona, Piotr SERAFIN // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 47-71. - ISBN 978-83-7252-766-0
9
Zakład Geografii Ekonomicznej 1958-2018 / Piotr SERAFIN, Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 54. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
10
Mapa polityczno-gospodarcza świata / Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 25-46. - ISBN 978-83-7252-766-0
11
Zarys historii i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Geografii Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie - w 60-lecie istnienia = Outline of History and Scientific-Didactic Activity of the Economic Geography Department at Cracow University of Economics - the 60Th Anniversary of Its Foundation / Jerzy Wrona // Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju / red. Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN. - nr 272 (2018), s. 423-437. - Summ.. - Tytuł numeru: Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki = Spatial Management of Cities and Regions - Contemporary Theories and Challenges of Practice. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/112250/PDF/Biuletyn+KPZK+272+Wrona.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
12
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Piotr SERAFIN, Jerzy Wrona // Kurier UEK. - nr 3 (79) (2018/2019), s. 50-53. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_79_04_2018_small. - ISSN 1689-7757
13
Turystyka / Jerzy Wrona, Bernadetta ZAWILIŃSKA // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 170-184. - ISBN 978-83-7252-766-0
14
Wprowadzenie / Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona // W: Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej świata / red. Bogusław LUCHTER, Jerzy Wrona. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 9-10. - ISBN 978-83-7252-766-0
15
Symbole religijne na flagach i w herbach państw współczesnego świata = Religious Symbols on Flags and National Coats of Arms of States of Contemporary World / Jerzy Wrona // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 10 (2016), s. 98-111. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/download/20845456.10.7/3371. - ISSN 2084-5456
16
Geograficzne aspekty podróży apostolskich papieża Jana Pawła II / Jerzy WRONA ; red. nauk. Tadeusz KUDŁACZ. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - 98 s. : il. (w tym kolor.) ; 22x22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-695-3
17
Hawaje / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 32-33. - ISBN 978-83-7252-654-0
18
Tel-Awiw Jaffa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 84-85. - ISBN 978-83-7252-654-0
19
Antarktyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10. - ISBN 978-83-7252-654-0
20
Wielki Kanion Kolorado / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91. - ISBN 978-83-7252-654-0
21
Genewa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29. - ISBN 978-83-7252-654-0
22
Nowy Orlean / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 62. - ISBN 978-83-7252-654-0
23
Waranasi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 89. - ISBN 978-83-7252-654-0
24
Pjongjang / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
25
Costa Brava / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
26
Saint-Tropez / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74. - ISBN 978-83-7252-654-0
27
Wilno / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91-92. - ISBN 978-83-7252-654-0
28
Asuan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
29
Costa del Azahar / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
30
Newcastle / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59. - ISBN 978-83-7252-654-0
31
Grenlandia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
32
Nicea / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 59. - ISBN 978-83-7252-654-0
33
Segedyn / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 78. - ISBN 978-83-7252-654-0
34
Reunion / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 71. - ISBN 978-83-7252-654-0
35
Watykan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 89-90. - ISBN 978-83-7252-654-0
36
Wirginia Zachodnia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92. - ISBN 978-83-7252-654-0
37
Illinois / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
38
Rzym / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 72-73. - ISBN 978-83-7252-654-0
39
Dalmacja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 22-23. - ISBN 978-83-7252-654-0
40
Narvik / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 58. - ISBN 978-83-7252-654-0
41
Sankt Petersburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 76-77. - ISBN 978-83-7252-654-0
42
Wierchojańsk / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 91. - ISBN 978-83-7252-654-0
43
Kansas / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - ISBN 978-83-7252-654-0
44
Daleki Wschód / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 22. - ISBN 978-83-7252-654-0
45
Wyspa Niedźwiedzia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93. - ISBN 978-83-7252-654-0
46
Mar del Plata / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
47
Wyspy Dziewicze / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93-94. - ISBN 978-83-7252-654-0
48
Padwa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65. - ISBN 978-83-7252-654-0
49
Detroit / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 23-24. - ISBN 978-83-7252-654-0
50
Haga / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 32. - ISBN 978-83-7252-654-0
51
Amazonia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9. - ISBN 978-83-7252-654-0
52
Kanonizacja papieża Jana Pawła II / Jan TATAR, Jerzy WRONA // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (59) (2014), s. 38-39. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_59. - ISSN 1689-7757
53
Madras / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
54
Tajwan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 83. - ISBN 978-83-7252-654-0
55
Brisbane / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 18. - ISBN 978-83-7252-654-0
56
Singapur / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 79. - ISBN 978-83-7252-654-0
57
Paryż / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 66-67. - ISBN 978-83-7252-654-0
58
Costa del Sol / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
59
Indie Zachodnie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
60
Maastricht / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 50. - ISBN 978-83-7252-654-0
61
Ilheus / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
62
Lazurowe Wybrzeże / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
63
Grenoble / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30-31. - ISBN 978-83-7252-654-0
64
Jokohama / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 38. - ISBN 978-83-7252-654-0
65
Wyspy Kanaryjskie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 94. - ISBN 978-83-7252-654-0
66
Manitoba / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
67
Lizbona / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 48. - ISBN 978-83-7252-654-0
68
Makau / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
69
Lourdes / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 49. - ISBN 978-83-7252-654-0
70
Władywostok / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92. - ISBN 978-83-7252-654-0
71
Arktyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 11-12. - ISBN 978-83-7252-654-0
72
Flandria / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
73
Bliski Wschód / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16. - ISBN 978-83-7252-654-0
74
Amsterdam / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9-10. - ISBN 978-83-7252-654-0
75
Asyż / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12-13. - ISBN 978-83-7252-654-0
76
Szampania / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 82. - ISBN 978-83-7252-654-0
77
Zakaukazie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7252-654-0
78
Vancouver / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 88. - ISBN 978-83-7252-654-0
79
Duisburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 24. - ISBN 978-83-7252-654-0
80
O demografii i turystyce / Jerzy WRONA // Geografia w Szkole. - R. 67, nr 3 (345) (2014), s. 32-34. - Rec. pracy: Adam Jelonek, Maria Soja, Podstawy geografii ludności ; Włodzimierz Kurek (red.), autorzy: R. Francik, W. Kurek, M. Mika, R. Pawlusiński, D. Ptaszycka-Jackowska, E. Rogers, B. Zawilińska, Regiony turystyczne świata, cz. 1 i 2 ; Andrzej Urbanik (red.), Przez Świat. Informacje turystyczne z całego świata
81
Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów / Jerzy WRONA, Piotr LITYŃSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 26-27. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
82
Astana / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
83
Wyspy Owcze / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 94. - ISBN 978-83-7252-654-0
84
Samara / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 75. - ISBN 978-83-7252-654-0
85
Gobi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
86
Pampa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65. - ISBN 978-83-7252-654-0
87
Kolorado / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 43-44. - ISBN 978-83-7252-654-0
88
Utah / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 87. - ISBN 978-83-7252-654-0
89
Cannes / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 19. - ISBN 978-83-7252-654-0
90
Marsylia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52-53. - ISBN 978-83-7252-654-0
91
Valparaiso / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 88. - ISBN 978-83-7252-654-0
92
Eger / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 25-26. - ISBN 978-83-7252-654-0
93
Bałkany / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 14-15. - ISBN 978-83-7252-654-0
94
Stambuł / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 79-80. - ISBN 978-83-7252-654-0
95
Burgundia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 19. - ISBN 978-83-7252-654-0
96
Goa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 30. - ISBN 978-83-7252-654-0
97
Przewodnik metodyczny z geografii społeczno-gospodarczej świata i Polski / Bogusław LUCHTER, Piotr SERAFIN, Jerzy WRONA, Bernadetta ZAWILIŃSKA. - Wyd. II rozszerzone i uaktualnione. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 106 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-7252-679-3
98
Kobe / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 43. - ISBN 978-83-7252-654-0
99
Benelux / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15. - ISBN 978-83-7252-654-0
100
Schengen / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 78. - ISBN 978-83-7252-654-0
101
Bahamy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 13-14. - ISBN 978-83-7252-654-0
102
Jakucja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 36. - ISBN 978-83-7252-654-0
103
Pusan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 69-70. - ISBN 978-83-7252-654-0
104
Bangkok / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 15. - ISBN 978-83-7252-654-0
105
Guadelupe / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 31. - ISBN 978-83-7252-654-0
106
Kijów / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 42-43. - ISBN 978-83-7252-654-0
107
Dziedzictwo kulturowe i współczesność Macedonii / Jerzy WRONA // Geografia w Szkole. - nr 1 (343) (2014), s. 19-24. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-7566
108
Asam / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 12. - ISBN 978-83-7252-654-0
109
Filadelfia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
110
Luleå / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 49. - ISBN 978-83-7252-654-0
111
Ameryka Łacińska / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 9. - ISBN 978-83-7252-654-0
112
Laponia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 46-47. - ISBN 978-83-7252-654-0
113
Chark / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 20. - ISBN 978-83-7252-654-0
114
Svalbard / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 81. - ISBN 978-83-7252-654-0
115
Jamusukro / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 36. - ISBN 978-83-7252-654-0
116
San Giovanni Rotondo / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 75-76. - ISBN 978-83-7252-654-0
117
Tampa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 84. - ISBN 978-83-7252-654-0
118
Chiba / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 20. - ISBN 978-83-7252-654-0
119
Antwerpia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 10-11. - ISBN 978-83-7252-654-0
120
Murmańsk / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 56. - ISBN 978-83-7252-654-0
121
Mandżuria / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
122
Dolina Nilu / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 23. - ISBN 978-83-7252-654-0
123
Wołgograd / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92-93. - ISBN 978-83-7252-654-0
124
Jerozolima / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 37. - ISBN 978-83-7252-654-0
125
Santos / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 77. - ISBN 978-83-7252-654-0
126
Sumatra / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 81. - ISBN 978-83-7252-654-0
127
Wyspa Bożego Narodzenia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 93. - ISBN 978-83-7252-654-0
128
Tokaj / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 85. - ISBN 978-83-7252-654-0
129
Fatima / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
130
Madryt / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
131
Eindhoven / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 26. - ISBN 978-83-7252-654-0
132
Korsyka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 44. - ISBN 978-83-7252-654-0
133
Missisipi / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 55. - ISBN 978-83-7252-654-0
134
Floryda / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 27. - ISBN 978-83-7252-654-0
135
Nizina Nadatlantycka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 60. - ISBN 978-83-7252-654-0
136
Acapulco / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 7. - ISBN 978-83-7252-654-0
137
Kuryle / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 46. - ISBN 978-83-7252-654-0
138
Budapeszt / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 18-19. - ISBN 978-83-7252-654-0
139
Piza / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
140
Bombaj / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 17. - ISBN 978-83-7252-654-0
141
Saksonia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74-75. - ISBN 978-83-7252-654-0
142
Saskatchewan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 77-78. - ISBN 978-83-7252-654-0
143
Kalimantan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 40. - ISBN 978-83-7252-654-0
144
Borneo / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 17. - ISBN 978-83-7252-654-0
145
Miami Beach / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 54-55. - ISBN 978-83-7252-654-0
146
Costa Blanca / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
147
Jukatan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 38. - ISBN 978-83-7252-654-0
148
Morawy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 55-56. - ISBN 978-83-7252-654-0
149
Bermudy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16. - ISBN 978-83-7252-654-0
150
Gibraltar / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29-30. - ISBN 978-83-7252-654-0
151
Maghreb / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 51. - ISBN 978-83-7252-654-0
152
Nagasaki / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57. - ISBN 978-83-7252-654-0
153
Genua / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 29. - ISBN 978-83-7252-654-0
154
Falklandy / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 26-27. - ISBN 978-83-7252-654-0
155
Porto / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 69. - ISBN 978-83-7252-654-0
156
Wenecja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 90. - ISBN 978-83-7252-654-0
157
Medziugorie / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53. - ISBN 978-83-7252-654-0
158
Irian Zachodni / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 35. - ISBN 978-83-7252-654-0
159
Mekka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53-54. - ISBN 978-83-7252-654-0
160
Jawa / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 37. - ISBN 978-83-7252-654-0
161
Podole / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 68. - ISBN 978-83-7252-654-0
162
Nowa Gwinea / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 61. - ISBN 978-83-7252-654-0
163
Kurdystan / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 45. - ISBN 978-83-7252-654-0
164
Zanzibar / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 95. - ISBN 978-83-7252-654-0
165
Jekaterinburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 37. - ISBN 978-83-7252-654-0
166
Strasburg / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 80. - ISBN 978-83-7252-654-0
167
Bioko / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 16. - ISBN 978-83-7252-654-0
168
Santiago de Compostela / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 77. - ISBN 978-83-7252-654-0
169
Mokka / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 55. - ISBN 978-83-7252-654-0
170
Nagoja / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 57. - ISBN 978-83-7252-654-0
171
Costa Dorada / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 21. - ISBN 978-83-7252-654-0
172
Sahara Zachodnia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74. - ISBN 978-83-7252-654-0
173
Manaus / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 52. - ISBN 978-83-7252-654-0
174
Wirginia / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 92. - ISBN 978-83-7252-654-0
175
Hiroszima / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 33. - ISBN 978-83-7252-654-0
176
Hongkong / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 33-34. - ISBN 978-83-7252-654-0
177
Palestyna / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 65. - ISBN 978-83-7252-654-0
178
Sahel / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 74. - ISBN 978-83-7252-654-0
179
Polinezja Francuska / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 69. - ISBN 978-83-7252-654-0
180
Tahiti / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 83. - ISBN 978-83-7252-654-0
181
Martynika / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 53. - ISBN 978-83-7252-654-0
182
Las Vegas / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charakterystyka społeczno-gospodarcza / red. Bogusław LUCHTER. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 47. - ISBN 978-83-7252-654-0
183
Los Angeles / Jerzy WRONA // W: Wybrane regiony i miejscowości świata : charaktery