Publications of the selected author
1

Title:
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego
Source:
Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA - Warszawa: Difin, 2021, s. 64-73
ISBN:
978-83-66491-55-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168355118
chapter in monograph
See main document
2

Conference:
9th International Conference "Financial Reporting and Auditing: Meeting the Information Users' Needs", Kraków, Polska, od 2019-12-12 do 2019-12-13
Title:
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units
Source:
Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019, s. 74. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168342061
varia
3

Title:
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019, s. 51-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-786-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351050
chapter in monograph
4

Title:
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora
Source:
International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018) , s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168329623
article
5

Title:
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018) , s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168327141
article
6

Title:
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units
Source:
Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017) , s. 85-105. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168329753
article
7

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed
Source:
Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. Joanna KRASODOMSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 122-144
ISBN:
978-83-8085-380-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313211
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah
Source:
Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017) , s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168329739
article
9

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi", Arłamów, Polska, od 2017-10-18 do 2017-10-20
Title:
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania
Source:
Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168336831
varia
10

Title:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 69-84
ISBN:
978-83-8085-133-7
Nr:
2168304481
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej
Source:
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. Mariusz ANDRZEJEWSKI - Warszawa: Difin, 2016, s. 43-75
ISBN:
978-83-8085-385-0
Nr:
2168311427
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 216-241
ISBN:
978-83-7930-725-8
Nr:
2168290589
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 184-202
ISBN:
978-83-7930-287-1
Nr:
2168274681
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. [110]-[138] - Bibliogr.
Signature:
NP-1459/Magazyn
Nr:
2168301549
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Title:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2013, s. 176-195
ISBN:
978-83-7641-836-0
Nr:
2168256488
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej
Source:
Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 191-212 - Bibliogr.
Signature:
NP-1277/Magazyn
Nr:
2168287187
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny
Source:
Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 199-221 - Bibliogr.
Signature:
NP-1381/Magazyn
Nr:
2168273734
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Title:
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 849 (2011) , s. 161-172. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168219546
article
19

Title:
Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia = State Regulatory Activities in the Area of Financing Health Care Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 11 (2011) , s. 379-395. - [odczyt: 19.04.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168227692
article
20

Title:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2011, s. 314-328 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-444-7
Nr:
2168218508
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
433 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-171
Nr:
52158
doctoral dissertation
22

Title:
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia
Source:
Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 330-346 - Bibliogr.
Signature:
NP-978/Magazyn ; NP-978/zał./Magazyn
Nr:
2168303343
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2010, s. 177-192 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-208-5
Nr:
2161929696
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Source:
Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 211-227 - Bibliogr.
Signature:
NP-1307/Magazyn
Nr:
2168220618
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 185-191
ISBN:
978-83-255-0513-4
Nr:
2164917628
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 7 (2008) , s. 99-125 - Bibliogr.
Nr:
50925
article
27

Title:
Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej
Source:
Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA, s. 136-147 - Bibliogr.
Signature:
NP-1229/Magazyn
Nr:
2163832960
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 6 (2007) , s. 129-148 - Bibliogr.
Nr:
51203
article
29

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. Bronisław MICHERDA - Warszawa: Difin, 2007, s. 59-79 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-687-1
Nr:
2165367776
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007
Physical description:
74 s.; 24 cm
ISBN:
978-83-922045-6-5
Nr:
52884
monograph
31

Title:
Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej
Source:
Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA, s. 220-229 - Bibliogr.
Signature:
NP-1172/Magazyn
Nr:
2168281909
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 125-138 - Bibliogr.
Nr:
51735
article
33

Title:
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia
Source:
Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA, s. 172-184 - Bibliogr.
Research program:
103/KRF/4/2006/S/361
Signature:
NP-1103/Magazyn
Nr:
2168326647
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości = The Financial Results of an Independent Public Health Care Institution According to the Amended Accounting Act
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006) , s. 189-201. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52817
article
35

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 4 (2006) , s. 139-151. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51734
article
36

Title:
Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 14, nr 2 (2006) , s. 20-27. - Streszcz., summ.
Nr:
2165890191
article
37

Title:
Koszty medyczne w farmakoekonomice
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 5 (2006) , s. 117-124 - Bibliogr.
Nr:
51741
article
38

Title:
Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005, s. 694-702. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-2-X
Nr:
2165951661
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Bartłomiej Wrona , Justyna Sokołowska-Woźniak
Title:
Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Folia Oeconomica Bochniensia. - nr 3 (2005) , s. 111-132. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
52421
article
40

Title:
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej
Source:
Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA, s. 58-81 - Bibliogr.
Signature:
NP-1021/Magazyn
Nr:
2168270606
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw", Bielsko-Biała, Polska, od 2004-05-19 do 2004-05-21
Title:
Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Source:
Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004, s. 355-362. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918417-6-6
Nr:
2168233278
chapter in conference materials
See main document
42

Title:
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003, s. 775-782. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-911249-0-8
Nr:
2165233576
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Tomasz Wołowiec , Bartłomiej Wrona
Title:
Obowiązek meldunkowy w opłacie miejscowej
Source:
Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. - nr 1 (2003) , s. 52-53. - Tytuł numeru: Jedziemy do wód w ... lecznictwo - gospodarka - ekologia - turystyka - kultura
Access mode:
Nr:
2168361164
unreviewed article
44

Conference:
IV Konferencja naukowa nt. Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, Kraków, Polska, od 2003-06-16 do 2003-06-18
Title:
Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości
Source:
Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. Wiktor Krawczyk - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003, s. 345-355. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-916384-5-6
Nr:
2168233076
chapter in conference materials
45

Title:
Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości
Source:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 653-661 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165170763
chapter in monograph
46

Title:
Problematyka wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 11, nr 9 (2002) , s. 3-16 - Bibliogr.
Nr:
2168371900
article
47

Title:
Rachunek kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 12 (2000) , s. 39-45 - Bibliogr.
Nr:
2168371884
article
48

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Plan kont SP ZOZ. Cz. 1
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 6 (2000) , s. 49-59 - Bibliogr.
Nr:
2168371892
article
49

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Zamówienia publiczne w SP ZOZ
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 1 (2000) , s. 29-34 - Bibliogr.
Nr:
2168371902
article
50

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 4 (2000) , s. 15-23 - Bibliogr.
Nr:
2168244526
article
51

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 3 (2000) , s. 47-57 - Bibliogr.
Nr:
2168309949
article
52

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Plan kont SP ZOZ. Cz. 2
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 7 (2000) , s. 57-69 - Bibliogr.
Nr:
2168371896
article
53

Author:
Tomasz Wołowiec , Bartłomiej Wrona
Title:
Amortyzacja środków trwałych w SP ZOZ
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 9 (2000) , s. 59-65 - Bibliogr.
Nr:
2168371882
article
54

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 2 (2000) , s. 55-71 - Bibliogr.
Nr:
2168309955
article
55

Author:
Bartłomiej Wrona , Tomasz Wołowiec
Title:
Problematyka dowodów księgowych w SP ZOZ
Source:
Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 8, nr 12 (1999) , s. 23-30 - Bibliogr.
Nr:
2168371898
article
1
Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI, Katarzyna CHŁAPEK, Sylwia KRAJEWSKA. - Warszawa: Difin, 2021. - S. 64-73. - ISBN 978-83-66491-55-7
2
Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units / Bartłomiej WRONA, Halina RECHUL // W: Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2019. - S. 74. - Dostępne tylko streszczenie
3
Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych / Halina RECHUL, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia = Accounting in View of Contemporary Challenges - Selected Problems / red. Melania Bąk. - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2019. - S. 51-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7695-786-9
4
The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector = Metody pomiaru efektywności sektora finansów publicznych = Metody izmereniâ èffektivnosti gosudarstvennogo finansovogo sektora / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // International Journal of New Economics and Social Sciences. - vol. 7, no. 1 (2018), s. 39-49. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034. - ISSN 2450-2146
5
Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych = The Contents of Financial Statements of Public Finance Sector Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (974) (2018), s. 61-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111. - ISSN 1898-6447
6
Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych = Contemporary Ways of Development of Cost Accounting and Management Accounting and Areas of Their Use in Business Units / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia = WSEI Scientific Journal. Series: ECONOMICS. - t. 13-14, nr 1-2 (2017), s. 85-105. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf. - ISSN 2081-8009
7
Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul // W: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 122-144. - ISBN 978-83-8085-380-5
8
Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities = Dočernie predpriâtiâ dlâ vypolneniâ zadač obrazovaniâ, predostavlâemye territorialʹnymi samoupravlâûŝimi edinicami v nepravitelʹstvennyh sektorah / Halina Rechul, Bartłomiej WRONA // Globalization, the State and the Individual. - t. 16, nr 4 (2017), s. 5-27. - Summ., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf. - ISSN 2367-4555
9
The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods = Analiza ryzyka systemowego z wykorzystaniem modelu copula-DCC-GARCH i wybranych metod grupowania / Bartłomiej WRONA, Małgorzata SZULC, HALINA Rechul // W: Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 148-149. - Dostępne tylko streszczenia
10
Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian / Bartłomiej WRONA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 69-84. - ISBN 978-83-8085-133-7
11
Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Halina Rechul, Małgorzata SZULC // W: Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości / red. nauk. Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Warszawa: Difin, 2016. - S. 43-75. - ISBN 978-83-8085-385-0
12
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 216-241. - ISBN 978-83-7930-725-8
13
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 184-202. - ISBN 978-83-7930-287-1
14
Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego / Kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2014), s. [110]-[138]. - Bibliogr.
15
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2013. - S. 176-195. - ISBN 978-83-7641-836-0
16
Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej / Bartłomiej WRONA, Monika TUREK-RADWAN // W: Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2013), s. 191-212. - Bibliogr.
17
Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - ([2012]), s. 199-221. - Bibliogr.
18
Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej = Pharmaco-economic Analysis in the Assessment of the Effectiveness of Health Programmes in Independent Public Health Care Institutions / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Wanda SUŁKOWSKA]. - nr 849 (2011), s. 161-172. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363. - ISSN 1898-6447
19
Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia = State Regulatory Activities in the Area of Financing Health Care Protection / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Maria KOSEK-WOJNAR, Katarzyna OWSIAK. - nr 11 (2011), s. 379-395. - Summ.. - [odczyt: 19.04.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf. - ISSN 1644-8979
20
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2011. - S. 314-328. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-444-7
21
Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania / Bartłomiej WRONA ; Promotor: Bronisław MICHERDA. - Kraków, 2010. - 433 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
22
Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2010), s. 330-346. - Bibliogr.
23
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2010. - S. 177-192. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-208-5
24
Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2009), s. 211-227. - Bibliogr.
25
Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej / Bartłomiej WRONA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / red. nauk Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 185-191. - ISBN 978-83-255-0513-4
26
Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 7 (2008), s. 99-125. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
27
Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej / Bartłomiej WRONA // W: Globalne regulacje rachunkowości / kierownik tematu: Bronisław MICHERDA. - (2008), s. 136-147. - Bibliogr.
28
Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 6 (2007), s. 129-148. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
29
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Jerzy HEJNAR, Danuta KRZYWDA, Bartłomiej WRONA // W: Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 59-79. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-687-1
30
Zbiór zadań z podstaw rachunkowości / Katarzyna KLUSKA, Bartłomiej WRONA. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007. - 74 s. ; 24 cm. - ISBN 978-83-922045-6-5
31
Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej / Bartłomiej WRONA // W: Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości / kier. tematu: Bronisław MICHERDA. - (2007), s. 220-229. - Bibliogr.
32
Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej / Bartłomiej WRONA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 125-138. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
33
Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia / Bartłomiej WRONA // W: Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego / kierownik projektu: Bronisław MICHERDA. - (2006), s. 172-184. - Bibliogr.
34
Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości = The Financial Results of an Independent Public Health Care Institution According to the Amended Accounting Act / Bartłomiej WRONA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 702 (2006), s. 189-201. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567. - ISSN 0208-7944
35
Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych / Bartłomiej WRONA, Tomasz Wołowiec // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 4 (2006), s. 139-151. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
36
Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia / Bartłomiej WRONA // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 14, nr 2 (2006), s. 20-27. - Streszcz., summ. - ISSN 1230-0969
37
Koszty medyczne w farmakoekonomice / Bartłomiej WRONA // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 5 (2006), s. 117-124. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
38
Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA // W: Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów / red. nauk. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2005. - S. 694-702. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-2-X
39
Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej / Bartłomiej WRONA, Justyna Sokołowska-Woźniak // Folia Oeconomica Bochniensia / red. nauk. Ryszard SZEWCZYK. - nr 3 (2005), s. 111-132. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1731-2310
40
Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej / Danuta KRZYWDA, Jerzy HEJNAR, Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej / kier. projektu: Bronisław MICHERDA. - (2004), s. 58-81. - Bibliogr.
41
Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej / Bartłomiej WRONA // W: Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2004. - S. 355-362. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918417-6-6
42
Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych / Bartłomiej WRONA // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków; Chorzów: Akademia Ekonomiczna; DTP, 2003. - S. 775-782. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-911249-0-8
43
Obowiązek meldunkowy w opłacie miejscowej / Tomasz Wołowiec, Bartłomiej WRONA // Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP. - nr 1 (2003), s. 52-53. - Tytuł numeru: Jedziemy do wód w ... lecznictwo - gospodarka - ekologia - turystyka - kultura. - Pełny tekst: https://sgurp.pl/assets/public/pdf/biuletyny_jedziemy_do_wod/1_2003_styczen.pdf. - ISSN 1427-0900
44
Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości / Bartłomiej WRONA // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003 / red. nauk. Wiktor Krawczyk. - [Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], 2003. - S. 345-355. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-916384-5-6
45
Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości / Bartłomiej WRONA // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk . - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 653-661. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
46
Problematyka wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości / Bartłomiej WRONA // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 11, nr 9 (2002), s. 3-16. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
47
Rachunek kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej / Bartłomiej Wrona // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 12 (2000), s. 39-45. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
48
Plan kont SP ZOZ. Cz. 1 / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 6 (2000), s. 49-59. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
49
Zamówienia publiczne w SP ZOZ / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 1 (2000), s. 29-34. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
50
Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 4 (2000), s. 15-23. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
51
Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 3 (2000), s. 47-57. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
52
Plan kont SP ZOZ. Cz. 2 / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 7 (2000), s. 57-69. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
53
Amortyzacja środków trwałych w SP ZOZ / Tomasz Wołowiec, Bartłomiej Wrona // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 9 (2000), s. 59-65. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
54
Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 9, nr 2 (2000), s. 55-71. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
55
Problematyka dowodów księgowych w SP ZOZ / Bartłomiej Wrona, Tomasz Wołowiec // Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej. - R. 8, nr 12 (1999), s. 23-30. - Bibliogr. - ISSN 1230-0969
1
Wrona B., Rechul H., (2021), Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego. [W:] ANDRZEJEWSKI M., CHŁAPEK K., KRAJEWSKA S. (red.), Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej, Warszawa : Difin, s. 64-73.
2
Wrona B., Rechul H., (2019), Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units. [W:] Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 74.
3
Rechul H., Wrona B., (2019), Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Bąk M. (red.), Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia, Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, s. 51-61.
4
Rechul H., Wrona B., (2018), The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector, "International Journal of New Economics and Social Sciences", vol. 7, no. 1, s. 39-49; https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034
5
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2018), Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (974), s. 61-80; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111
6
Wrona B., Rechul H., (2017), Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych, "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia", t. 13-14, nr 1-2, s. 85-105; https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf
7
Wrona B., Rechul H., (2017), Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed. [W:] KRASODOMSKA J. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka, Warszawa : Difin, s. 122-144.
8
Rechul H., Wrona B., (2017), Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities, "Globalization, the State and the Individual", t. 16, nr 4, s. 5-27; http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf
9
Wrona B., Szulc M., Rechul H., (2017), The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods. [W:] Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 148-149.
10
Wrona B., (2016), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian. [W:] Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian, Warszawa : Difin SA, s. 69-84.
11
Wrona B., Rechul H., Szulc M., (2016), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej. [W:] Andrzejewski M. (red.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 43-75.
12
Wrona B., Turek-Radwan M., (2015), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, Warszawa : Difin SA, s. 216-241.
13
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] MICHERDA B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Warszawa : Difin SA, s. 184-202.
14
Wrona B., Turek-Radwan M., (2014), Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego, s. [110]-[138].
15
Wrona B., (2013), Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 176-195.
16
Wrona B., Turek-Radwan M., (2013), Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, s. 191-212.
17
Wrona B., ([2012]), Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, s. 199-221.
18
Wrona B., (2011), Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 849, s. 161-172; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363
19
Wrona B., (2011), Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 11, s. 379-395; http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf
20
Wrona B., (2011), Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia. [W:] Micherda B. (red.), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, Warszawa : Difin, s. 314-328.
21
Wrona B., (2010), Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania, Prom. Micherda B., Kraków : , 433 k.
22
Wrona B., (2010), Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, s. 330-346.
23
Wrona B., (2010), Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia. [W:] Micherda B. (red.), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, Warszawa : Difin, s. 177-192.
24
Wrona B., (2009), Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, s. 211-227.
25
Wrona B., (2009), Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (red.), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 185-191.
26
Wrona B., Wołowiec T., (2008), Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 7, s. 99-125.
27
Wrona B., (2008), Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Globalne regulacje rachunkowości, s. 136-147.
28
Wrona B., Wołowiec T., (2007), Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 6, s. 129-148.
29
Hejnar J., Krzywda D., Wrona B., (2007), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, s. 59-79.
30
Kluska K., Wrona B., (2007), Zbiór zadań z podstaw rachunkowości, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 74 s.
31
Wrona B., (2007), Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości, s. 220-229.
32
Wrona B., (2006), Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 125-138.
33
Wrona B., (2006), Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego, s. 172-184.
34
Wrona B., (2006), Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 702, s. 189-201; https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567
35
Wrona B., Wołowiec T., (2006), Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 4, s. 139-151.
36
Wrona B., (2006), Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 14, nr 2, s. 20-27.
37
Wrona B., (2006), Koszty medyczne w farmakoekonomice, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 5, s. 117-124.
38
Wrona B., (2005), Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych. [W:] Czekaj J. (red.), Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 694-702.
39
Wrona B., Sokołowska-Woźniak J., (2005), Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej, "Folia Oeconomica Bochniensia", nr 3, s. 111-132.
40
Krzywda D., Hejnar J., Wrona B., (2004), Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej. [W:] Micherda B. (kierownik tematu), Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej, s. 58-81.
41
Wrona B., (2004), Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Owsiak S. (red.), Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 355-362.
42
Wrona B., (2003), Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Chorzów: DTP, s. 775-782.
43
Wołowiec T., Wrona B., (2003), Obowiązek meldunkowy w opłacie miejscowej, "Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP", nr 1, s. 52-53; https://sgurp.pl/assets/public/pdf/biuletyny_jedziemy_do_wod/1_2003_styczen.pdf
44
Wrona B., (2003), Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. [W:] Krawczyk W. (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003, [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami], s. 345-355.
45
Wrona B., (2002), Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości. [W:] Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 653-661.
46
Wrona B., (2002), Problematyka wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 11, nr 9, s. 3-16.
47
Wrona B., (2000), Rachunek kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 12, s. 39-45.
48
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Plan kont SP ZOZ. Cz. 1, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 6, s. 49-59.
49
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Zamówienia publiczne w SP ZOZ, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 1, s. 29-34.
50
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 4, s. 15-23.
51
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 3, s. 47-57.
52
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Plan kont SP ZOZ. Cz. 2, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 7, s. 57-69.
53
Wołowiec T., Wrona B., (2000), Amortyzacja środków trwałych w SP ZOZ, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 9, s. 59-65.
54
Wrona B., Wołowiec T., (2000), Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 9, nr 2, s. 55-71.
55
Wrona B., Wołowiec T., (1999), Problematyka dowodów księgowych w SP ZOZ, "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej", R. 8, nr 12, s. 23-30.
1
@inbook{UEK:2168355118,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Walory poznawcze sprawozdań finansowych i budżetowych w jednostkach samorządu terytorialnego",
booktitle = "Wyzwania sprawozdawczości finansowej i niefinansowej",
pages = "64-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-55-7",
}
2
@misc{UEK:2168342061,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Cognitive Values of Financial and Budgetary Statements in Local Government Units",
booktitle = "Financial Reporting and Auditing : Meeting the Information Users' Needs : Book of Abstracts",
pages = "74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2019",
}
3
@inbook{UEK:2168351050,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Informacja dodatkowa jako element sprawozdania finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Rachunkowość wobec wyzwań współczesności - wybrane zagadnienia",
pages = "51-61",
adress = "Wrocław",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu",
year = "2019",
isbn = "978-83-7695-786-9",
}
4
@article{UEK:2168329623,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "The Methods of Measuring the Efficiency of the Public Finance Sector",
journal = "International Journal of New Economics and Social Sciences",
number = "vol. 7, no. 1",
pages = "39-49",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.1689},
url = {https://ijoness.com/resources/html/article/details?id=175034},
}
5
@article{UEK:2168327141,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Zawartość informacyjna sprawozdań finansowych jednostek sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (974)",
pages = "61-80",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0974.0204},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1497/1111},
}
6
@article{UEK:2168329753,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Współczesne kierunki rozwoju rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej oraz obszary ich wykorzystania w jednostkach gospodarczych",
journal = "Zeszyty Naukowe WSEI. Seria Ekonomia",
number = "t. 13-14, 1-2",
pages = "85-105",
year = "2017",
url = {https://wydawnictwo.wsei.eu/wp-content/uploads/2020/09/ZNE_13-14_2017.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168313211,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w jednostkach służby zdrowia na przykładzie Grupy Skanmed",
booktitle = "Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości : teoria i praktyka",
pages = "122-144",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-380-5",
}
8
@article{UEK:2168329739,
author = "Halina Rechul and Bartłomiej Wrona",
title = "Subsidies for Performing Education Tasks Granted by Territorial Self-government Units to Non-public Sector Entities",
journal = "Globalization, the State and the Individual",
number = "t. 16, 4",
pages = "5-27",
year = "2017",
url = {http://www.gsijournal.bg/gsijournal/images/dok/GSI16/Rechul.pdf},
}
9
@misc{UEK:2168336831,
author = "Bartłomiej Wrona and Małgorzata Szulc and Halina Rechul",
title = "The Analysis of the Systemic Risk Using the Copula-DCC-GARCH Model and Selected Clustering Methods",
booktitle = "Kierunki badań nad współczesnymi zjawiskami finansowymi : międzynarodowa konferencja naukowa : streszczenia artykułów",
pages = "148-149",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
}
10
@inbook{UEK:2168304481,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek sektora finansów publicznych - kierunki zmian",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa jednostek zainteresowania publicznego : kierunki zmian",
pages = "69-84",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-133-7",
}
11
@inbook{UEK:2168311427,
author = "Bartłomiej Wrona and Halina Rechul and Małgorzata Szulc",
title = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości",
pages = "43-75",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-385-0",
}
12
@inbook{UEK:2168290589,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "216-241",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-725-8",
}
13
@inbook{UEK:2168274681,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-287-1",
}
14
@unpublished{UEK:2168301549,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego",
pages = "[110]-[138]",
year = "2014",
}
15
@inbook{UEK:2168256488,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "176-195",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2013",
isbn = "978-83-7641-836-0",
}
16
@unpublished{UEK:2168287187,
author = "Bartłomiej Wrona and Monika Turek-Radwan",
title = "Zmiany w zasadach podejścia do rachunkowości budżetowej",
booktitle = "Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje",
pages = "191-212",
year = "2013",
}
17
@unpublished{UEK:2168273734,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów zakładów opieki zdrowotnej a wycena procedur medycznych - próba oceny",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości",
pages = "199-221",
year = "2012",
}
18
@article{UEK:2168219546,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Analizy farmakoekonomiczne w ocenie efektywności programów zdrowotnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "849",
pages = "161-172",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189363},
}
19
@article{UEK:2168227692,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "11",
pages = "379-395",
year = "2011",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/1146/ZN-11_Wrona.pdf},
}
20
@inbook{UEK:2168218508,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "314-328",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-444-7",
}
21
@unpublished{UEK:52158,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania",
adress = "Kraków",
year = "2010",
url = {},
}
22
@unpublished{UEK:2168303343,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Dyscyplina finansowa w jednostkach służby zdrowia",
booktitle = "Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości",
pages = "330-346",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2161929696,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "177-192",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2010",
isbn = "978-83-7641-208-5",
}
24
@unpublished{UEK:2168220618,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia",
booktitle = "Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego",
pages = "211-227",
year = "2009",
}
25
@inbook{UEK:2164917628,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Obowiązki jednostek sektora publicznego w zakresie sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "185-191",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0513-4",
}
26
@article{UEK:50925,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Koszty stosowania prawa podatkowego w teorii i praktyce na świecie",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "7",
pages = "99-125",
year = "2008",
}
27
@unpublished{UEK:2163832960,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunkowość w jednostkach opieki zdrowotnej : problematyka klasyfikacji kosztów w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej",
booktitle = "Globalne regulacje rachunkowości",
pages = "136-147",
year = "2008",
}
28
@article{UEK:51203,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Struktura systemu podatkowego, a wzrost gospodarczy",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "6",
pages = "129-148",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2165367776,
author = "Jerzy Hejnar and Danuta Krzywda and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "59-79",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "83-7251-687-1",
}
30
@book{UEK:52884,
author = "Katarzyna Kluska and Bartłomiej Wrona",
title = "Zbiór zadań z podstaw rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2007",
isbn = "978-83-922045-6-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168281909,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Ewolucja obowiązków jednostek sektora finansów publicznych w zakresie sprawozdawczości finansowej",
booktitle = "Ewolucja prawnych rozwiązań współczesnej rachunkowości",
pages = "220-229",
year = "2007",
}
32
@article{UEK:51735,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Istota, funkcje i nadrzędne zasady rachunkowości w gospodarce rynkowej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "125-138",
year = "2006",
}
33
@unpublished{UEK:2168326647,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Analiza finansowa i badanie sprawozdania finansowego w podnoszeniu efektywności gospodarowania jednostek ochrony zdrowia",
booktitle = "Problemy integracji analizy finansowej i badania sprawozdania finansowego",
pages = "172-184",
year = "2006",
}
34
@article{UEK:52817,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej według znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "702",
pages = "189-201",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/122380567},
}
35
@article{UEK:51734,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Efektywność i sprawiedliwość proporcjonalnego i progresywnego opodatkowania dochodów osób fizycznych",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "4",
pages = "139-151",
year = "2006",
}
36
@article{UEK:2165890191,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Audyt wewnętrzny w jednostkach ochrony zdrowia",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 14, 2",
pages = "20-27",
year = "2006",
}
37
@article{UEK:51741,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Koszty medyczne w farmakoekonomice",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "5",
pages = "117-124",
year = "2006",
}
38
@inbook{UEK:2165951661,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Kontrola i audyt wewnętrzny oraz ich wpływ na zarządzanie kapitałem w jednostkach sektora finansów publicznych",
booktitle = "Kapitał i źródła jego pozyskiwania dla przedsiębiorstw i regionów",
pages = "694-702",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2005",
isbn = "83-922148-2-X",
}
39
@article{UEK:52421,
author = "Bartłomiej Wrona and Justyna Sokołowska-Woźniak",
title = "Dylematy związane z uczestnictwem Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej",
journal = "Folia Oeconomica Bochniensia",
number = "3",
pages = "111-132",
year = "2005",
}
40
@unpublished{UEK:2168270606,
author = "Danuta Krzywda and Jerzy Hejnar and Bartłomiej Wrona",
title = "Niezależność biegłych rewidentów w świetle wymagań Unii Europejskiej",
booktitle = "Rachunkowość i rewizja finansowa w świetle akcesji do Unii Europejskiej",
pages = "58-81",
year = "2004",
}
41
@inbook{UEK:2168233278,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Zasady gospodarki finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw",
pages = "355-362",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2004",
isbn = "83-918417-6-6",
}
42
@inbook{UEK:2165233576,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Sprawozdawczość budżetowa i finansowa wybranych jednostek sektora finansów publicznych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej",
pages = "775-782",
adress = "Kraków; Chorzów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; DTP",
year = "2003",
isbn = "83-911249-0-8",
}
43
@article{UEK:2168361164,
author = "Tomasz Wołowiec and Bartłomiej Wrona",
title = "Obowiązek meldunkowy w opłacie miejscowej",
journal = "Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP",
number = "1",
pages = "52-53",
year = "2003",
url = {https://sgurp.pl/assets/public/pdf/biuletyny_jedziemy_do_wod/1_2003_styczen.pdf},
}
44
@inbook{UEK:2168233076,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Trwała utrata wartości aktywów w znowelizowanej ustawie o rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Rachunkowości",
booktitle = "Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka : materiały konferencyjne, Kraków - Zakopane, 16-18 czerwca 2003",
pages = "345-355",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. Katedra Zarządzania Finansami",
year = "2003",
isbn = "83-916384-5-6",
}
45
@inbook{UEK:2165170763,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Problematyka wyceny w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości a międzynarodowe standardy rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "653-661",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
46
@article{UEK:2168371900,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Problematyka wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 11, 9",
pages = "3-16",
year = "2002",
}
47
@article{UEK:2168371884,
author = "Bartłomiej Wrona",
title = "Rachunek kosztów w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 12",
pages = "39-45",
year = "2000",
}
48
@article{UEK:2168371892,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Plan kont SP ZOZ. Cz. 1",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 6",
pages = "49-59",
year = "2000",
}
49
@article{UEK:2168371902,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Zamówienia publiczne w SP ZOZ",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 1",
pages = "29-34",
year = "2000",
}
50
@article{UEK:2168244526,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Zasady wyceny aktywów i pasywów w SP ZOZ",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 4",
pages = "15-23",
year = "2000",
}
51
@article{UEK:2168309949,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Specyfika gospodarki finansowej w zakładzie opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 3",
pages = "47-57",
year = "2000",
}
52
@article{UEK:2168371896,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Plan kont SP ZOZ. Cz. 2",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 7",
pages = "57-69",
year = "2000",
}
53
@article{UEK:2168371882,
author = "Tomasz Wołowiec and Bartłomiej Wrona",
title = "Amortyzacja środków trwałych w SP ZOZ",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 9",
pages = "59-65",
year = "2000",
}
54
@article{UEK:2168309955,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Wariant porównawczy i kalkulacyjny ustalania wyniku finansowego w zakładzie opieki zdrowotnej",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 9, 2",
pages = "55-71",
year = "2000",
}
55
@article{UEK:2168371898,
author = "Bartłomiej Wrona and Tomasz Wołowiec",
title = "Problematyka dowodów księgowych w SP ZOZ",
journal = "Antidotum : zarządzanie w opiece zdrowotnej",
number = "R. 8, 12",
pages = "23-30",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID