Publications of the selected author

1

Title:
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 233-247. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334175
article
2

Author:
Kowalik Małgorzata , Bałut Bartosz
Title:
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328137
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 47-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining research capacity
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325637
article
4

Author:
Kowalik Małgorzata , Jando Olga
Title:
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328147
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
316 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327921
monograph
See related chapters
6

Title:
Rozwój i kształcenie kadr naukowych
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 38-48
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318267
chapter in book
See main document
7

Title:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
article
8

Title:
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315423
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Kowalik Małgorzata , Łukaszyk Radosław
Title:
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange
Source:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319007
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku
Source:
Przegląd Organizacji2017. - nr 7, s. 73-74 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168318773
varia
11

Author:
Kowalik Małgorzata , Popielarz Sylwia
Title:
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland
Source:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308803
chapter in monograph
See main document
12

Title:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
266 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309351
monograph
See related chapters
13

Title:
Wstęp
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309375
preface / summary
See main document
14

Title:
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 919-929. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312927
article
15

Author:
Kowalik Małgorzata , Taut Magdalena
Title:
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309395
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 2 (2015) , s. 117-126. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301847
article
17

Author:
Kowalik Małgorzata , Okarmus Anna
Title:
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299497
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Wstęp
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 10-11
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299483
preface / summary
See main document
19

Title:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
474 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299481
monograph
See related chapters
20

Title:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
, Sierpińska-Sawicz Agata
Publisher address:
Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014
Physical description:
507 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283261
monograph
See related chapters
21

Title:
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283265
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 157-173
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301883
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013) , s. 20-24. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262822
article
See main document
24

Title:
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 143-155
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286015
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Debt Financing and Factors Shaping its Structure
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 469-483. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254662
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264578
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 182-204
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis
Source:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 355-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237454
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012) , s. 22-26. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260224
article
30

Title:
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 757-764. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237890
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 183-206
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260638
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 835-847. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220122
chapter in monograph
See main document
33

Title:
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 417-435. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911864
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 259-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161898641
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51634
article
See main document
36

Title:
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009) , s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50191
article
37

Title:
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009) , s. 56-60. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50237
article
38

Title:
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 133-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222944
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monograph
40

Title:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 332-341. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50855
article
41

Title:
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620707
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Source:
Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007, s. 249-263. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7525-075-6
Nr:
2168235934
chapter in monograph
43

Title:
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004
Source:
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2007, s. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-04-7
Nr:
2168235922
chapter in conference materials
44

Title:
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112274
chapter in monograph
See main document
45

Title:
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768845
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51155
article
See main document
47

Title:
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital
Source:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166157994
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Source:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168236044
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
338 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-19
Nr:
52587
doctoral dissertation
50

Title:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 85-135
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51154
article
See main document
52

Author:
Długosz Agnieszka , Kowalik Małgorzata , Kulańca Leokadia , Łatka Tomasz , Niedbała Bogusław , Pociask Piotr , Staszel Piotr
Title:
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA2005, s. 76-234
Signature:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306473
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2005
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168239076
monograph
55

Title:
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 819-832. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244918
article
56

Author:
Kowalik Małgorzata , Lewicka-Potocka Sylwia
Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską
Source:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA2004, s. 88-242
Signature:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252422
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2004
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168231958
monograph
58

Title:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221078
article
See main document
60

Title:
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 50-57. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223652
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223370
article
See main document
62

Title:
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 461-469. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168241834
chapter in monograph
63

Title:
The Control Factors of Financial Liquidity in Company
Source:
Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Oeconomica ; No 12)
ISBN:
80-8055-597-4
Nr:
2168247716
chapter in conference materials
64

Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225386
article
See main document
65

Title:
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225354
article
See main document
66

Title:
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 649-657. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240782
chapter in conference materials
67

Title:
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 34-43. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224930
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Source:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 22-79
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Title:
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 533-539. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-191-3
Nr:
2168246980
chapter in monograph
70

Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000) , s. 14-19. - Streszcz.
Nr:
2168226080
article
71

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 53-61. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223662
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/1/09/S/483
Signature:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KEiOP/1/07/S/407
Signature:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
unpublished scientific work
5

Author:
Borowiecki Ryszard , Kwieciński Mirosław , Bartkowiak Piotr , Duraj Agnieszka Natasza , Dziura Marek , Jaki Andrzej , Kaczmarek Jarosław , Młynarski Stanisław , Kotulska Katarzyna , Kowalik Małgorzata , Kurosad Demetriusz , Rojek Tomasz , Siuta Barbara
Title:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/3/2002/S
Signature:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
255 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/1/2001/S
Signature:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
unpublished scientific work
7

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
1
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland / Małgorzata KOWALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 233-247. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
2
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland / Małgorzata KOWALIK, Bartosz Bałut // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
3
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 47-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf. - ISSN 2450-7741
4
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland / Małgorzata KOWALIK, Olga Jando // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
5
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
6
Rozwój i kształcenie kadr naukowych / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 38-48. - ISBN 978-83-65173-86-7
7
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
8
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
9
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange / Małgorzata KOWALIK, Radosław Łukaszyk // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
10
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2017), s. 73-74. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
11
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Popielarz // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
12
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 266 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
13
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
14
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 919-929. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf. - ISSN 2450-7741
15
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry / Małgorzata KOWALIK, Magdalena TAUT // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
16
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 2 (2015), s. 117-126. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf. - ISSN 1733-2842
17
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK, Anna Okarmus // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
18
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 10-11. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
19
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 474 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
20
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - 507 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62855-27-8
21
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
22
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012 / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 157-173
23
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013), s. 20-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
24
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 143-155
25
Debt Financing and Factors Shaping its Structure / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 469-483. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
26
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
27
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
28
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 355-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
29
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009 / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012), s. 22-26. - Summ. - ISSN 0137-7221
30
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 757-764. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
31
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 183-206
32
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 835-847. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
33
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007 / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 417-435. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
34
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 259-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
35
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168179598. - ISSN 1898-6447
36
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure / Małgorzata KOWALIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009), s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
37
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009), s. 56-60. - Summ. - ISSN 0137-7221
38
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 133-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
39
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [zespół aut. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK, Wojciech SZYMLA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-9-4
40
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 332-341. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
41
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
42
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007. - S. 249-263. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7525-075-6
43
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2007. - S. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-04-7
44
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement / Małgorzata KOWALIK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
45
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
46
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
47
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital / Małgorzata KOWALIK // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
48
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-03-3
49
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038b
50
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. ^Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
51
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
52
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach / Agnieszka Długosz, Małgorzata KOWALIK, Leokadia Kulańca, Tomasz Łatka, Bogusław Niedbała, Piotr Pociask, Piotr Staszel // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 76-234
53
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
54
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Anvix, 2005. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
55
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 819-832. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
56
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Lewicka-Potocka // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 88-242
57
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Wydawnictwo Anvix, 2004. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
58
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa : Difin, 2003. - S. 113-156. - ISBN 83-7251-381-3
59
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003), s. 49-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16183. - ISSN 0208-7944
60
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 50-57. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
61
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 461-469. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-2-4
63
The Control Factors of Financial Liquidity in Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. - (Acta Oeconomica ; No 12). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-597-4
64
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12559. - ISSN 0208-7944
65
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 161-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12843. - ISSN 0208-7944
66
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2002. - S. 649-657. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-0-8
67
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals / Małgorzata WÓJCIK // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 34-43. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
68
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
69
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. - S. 533-539. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7241-191-3
70
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing / Małgorzata WÓJCIK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000), s. 14-19. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
71
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
72
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Sylwia Capiga, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Kowalik M., (2019), Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 233-247; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
2
Kowalik M., Bałut B., (2018), Źródła finansowania start-upów w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
3
Kowalik M., (2018), Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 47-58; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf
4
Kowalik M., Jando O., (2018), Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-212.
5
Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), (2018), Zarządzanie restrukturyzacją: rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
6
Jaki A., Kowalik M., (2017), Rozwój i kształcenie kadr naukowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 38-48.
7
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
8
Kowalik M., (2017), Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-166.
9
Kowalik M., Łukaszyk R., (2017), Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-117.
10
Kowalik M., (2017), Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 73-74.
11
Kowalik M., Popielarz S., (2016), Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
12
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2016), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 266 s.
13
Jaki A., Kowalik M., (2016), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-10.
14
Kowalik M., (2016), Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 919-929; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf
15
Kowalik M., Taut M., (2016), Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-255.
16
Kowalik M., (2015), Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 2, s. 117-126; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf
17
Kowalik M., Okarmus A., (2015), Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 277-288.
18
Jaki A., Kowalik M., (2015), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
19
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2015), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 474 s.
20
Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), (2014), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 507 s.
21
Kowalik M., (2014), Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 91-104.
22
Kowalik M., (2014), Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 157-173.
23
Kowalik M., (2013), Determinanty struktury długu przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 20-24.
24
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 143-155.
25
Kowalik M., (2013), Debt Financing and Factors Shaping its Structure. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 469-483.
26
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 339-350.
27
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
28
Kowalik M., (2012), Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 355-370.
29
Kowalik M., (2012), Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 22-26.
30
Kowalik M., (2012), Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 757-764.
31
Kowalik M., (2011), Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 183-206.
32
Kowalik M., (2011), Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 835-847.
33
Kowalik M., (2010), The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 417-435.
34
Kowalik M., (2010), Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 259-270.
35
Kowalik M., (2010), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598
36
Kowalik M., (2009), Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 78-88.
37
Kowalik M., (2009), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 56-60.
38
Kowalik M., (2009), Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-141.
39
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Rojek T., Szymla W., (2009), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Borowiecki R. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 236 s.
40
Kowalik M., (2008), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 332-341.
41
Kowalik M., (2008), ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-76.
42
Kowalik M., (2007), Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004. [W:] Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 249-263.
43
Kowalik M., (2007), Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004. [W:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 61-70.
44
Kowalik M., (2007), Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 375-388.
45
Kowalik M., (2006), Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 473-487.
46
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
47
Kowalik M., (2006), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 207-219.
48
Kowalik M., (2006), Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 149-160.
49
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
50
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
51
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
52
Długosz A., Kowalik M., Kulańca L., Łatka T., Niedbała B., Pociask P., Staszel P., (2005), Systemy raportowania w przedsiębiorstwach. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 76-234.
53
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
54
Nesterak J., Kowalik M., (2005), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Anvix, 182 s.
55
Kowalik M., (2004), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 819-832.
56
Kowalik M., Lewicka-Potocka S., (2004), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 88-242.
57
Nesterak J., Kowalik M., (2004), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Kraków : Wydawnictwo Anvix, 171 s.
58
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Maciejowski S., Rojek T., (2003), Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny, Warszawa : Difin, s. 113-156.
59
Wójcik M., (2003), Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 49-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/16183
60
Kowalik M., (2003), Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 50-57.
61
Kowalik M., (2003), Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 199-213.
62
Kowalik M., (2003), Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 461-469.
63
Wójcik M., (2002), The Control Factors of Financial Liquidity in Company. [W:] Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 155-161.
64
Wójcik M., (2002), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 145-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/12559
65
Kowalik M., (2002), Ryzyko w działalności bankowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/12843
66
Wójcik M., (2002), Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 649-657.
67
Wójcik M., (2002), Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 34-43.
68
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
69
Wójcik M., (2001), Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 533-539.
70
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, s. 14-19.
71
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 53-61.
72
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
73
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
74
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 164 s.
75
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 133 s.
76
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
77
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Kwieciński M., Bartkowiak P., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Capiga S., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
78
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@article{UEK:2168334175,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "233-247",
year = "2019",
}
2
@inbook{UEK:2168328137,
author = "Kowalik Małgorzata and Bałut Bartosz",
title = "Źródła finansowania start-upów w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
3
@article{UEK:2168325637,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "47-58",
year = "2018",
}
4
@inbook{UEK:2168328147,
author = "Kowalik Małgorzata and Jando Olga",
title = "Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "201-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
5
@book{UEK:2168327921,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
6
@inbook{UEK:2168318267,
author = "Jaki Andrzej and Kowalik Małgorzata",
title = "Rozwój i kształcenie kadr naukowych",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
7
@article{UEK:2168322811,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
}
8
@inbook{UEK:2168315423,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "157-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
9
@inbook{UEK:2168319007,
author = "Kowalik Małgorzata and Łukaszyk Radosław",
title = "Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
10
@misc{UEK:2168318773,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "73-74",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168308803,
author = "Kowalik Małgorzata and Popielarz Sylwia",
title = "Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
12
@book{UEK:2168309351,
title = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
13
@misc{UEK:2168309375,
author = "Jaki Andrzej and Kowalik Małgorzata",
title = "Wstęp",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
14
@article{UEK:2168312927,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "919-929",
adress = "",
year = "2016",
}
15
@inbook{UEK:2168309395,
author = "Kowalik Małgorzata and Taut Magdalena",
title = "Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "243-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
16
@article{UEK:2168301847,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 2",
pages = "117-126",
adress = "",
year = "2015",
issn = "1640-6818",
}
17
@inbook{UEK:2168299497,
author = "Kowalik Małgorzata and Okarmus Anna",
title = "Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "277-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
18
@misc{UEK:2168299483,
author = "Jaki Andrzej and Kowalik Małgorzata",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
19
@book{UEK:2168299481,
title = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
20
@book{UEK:2168283261,
title = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
editor = Kowalik Małgorzata,
editor = Sierpińska-Sawicz Agata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
21
@inbook{UEK:2168283265,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "91-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
22
@unpublished{UEK:2168301883,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "157-173",
year = "2014",
}
23
@article{UEK:2168262822,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Determinanty struktury długu przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "20-24",
year = "2013",
}
24
@unpublished{UEK:2168286015,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "143-155",
year = "2013",
}
25
@inbook{UEK:2168254662,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Debt Financing and Factors Shaping its Structure",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "469-483",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
26
@inbook{UEK:2168264578,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "339-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
27
@unpublished{UEK:2168271880,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
28
@inbook{UEK:2168237454,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "355-370",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
29
@article{UEK:2168260224,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "22-26",
year = "2012",
}
30
@inbook{UEK:2168237890,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "757-764",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
31
@unpublished{UEK:2168260638,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "183-206",
year = "2011",
}
32
@inbook{UEK:2168220122,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "835-847",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
33
@inbook{UEK:2161911864,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "417-435",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
34
@inbook{UEK:2161898641,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "259-270",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
35
@article{UEK:51634,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "165-178",
year = "2010",
}
36
@article{UEK:50191,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "78-88",
year = "2009",
}
37
@article{UEK:50237,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "56-60",
year = "2009",
}
38
@inbook{UEK:2168222944,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "133-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
39
@book{UEK:50560,
author = "Borowiecki Ryszard and Jaki Andrzej and Kowalik Małgorzata and Rojek Tomasz and Szymla Wojciech",
title = "Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-9-4",
}
40
@article{UEK:50855,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "332-341",
adress = "",
year = "2008",
}
41
@inbook{UEK:2165620707,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
42
@inbook{UEK:2168235934,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004",
booktitle = "Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa",
pages = "249-263",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2007",
isbn = "978-83-7525-075-6",
}
43
@inbook{UEK:2168235922,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004",
booktitle = "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "61-70",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-04-7",
}
44
@inbook{UEK:2166112274,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "375-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
45
@inbook{UEK:2165768845,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "473-487",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
46
@article{UEK:51155,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
}
47
@inbook{UEK:2166157994,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "207-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
48
@inbook{UEK:2168236044,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004",
booktitle = "Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji",
pages = "149-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-03-3",
}
49
@unpublished{UEK:52587,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
}
50
@unpublished{UEK:2168286505,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
51
@article{UEK:51154,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
}
52
@unpublished{UEK:2168306473,
author = "Długosz Agnieszka and Kowalik Małgorzata and Kulańca Leokadia and Łatka Tomasz and Niedbała Bogusław and Pociask Piotr and Staszel Piotr",
title = "Systemy raportowania w przedsiębiorstwach",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "76-234",
year = "2005",
}
53
@inbook{UEK:2166038051,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
54
@book{UEK:2168239076,
author = "Nesterak Janusz and Kowalik Małgorzata",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-910812-2-2",
}
55
@article{UEK:2168244918,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "819-832",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
56
@unpublished{UEK:2168252422,
author = "Kowalik Małgorzata and Lewicka-Potocka Sylwia",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "88-242",
year = "2004",
}
57
@book{UEK:2168231958,
author = "Nesterak Janusz and Kowalik Małgorzata",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2004",
isbn = "83-910812-2-2",
}
58
@inbook{UEK:2168223538,
author = "Borowiecki Ryszard and Jaki Andrzej and Kowalik Małgorzata and Maciejowski Stanisław and Rojek Tomasz",
title = "Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "113-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-381-3",
}
59
@article{UEK:2168221078,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "49-58",
year = "2003",
}
60
@inbook{UEK:2168223652,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "50-57",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
61
@article{UEK:2168223370,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "199-213",
year = "2003",
}
62
@inbook{UEK:2168241834,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1",
pages = "461-469",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}
63
@inbook{UEK:2168247716,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "The Control Factors of Financial Liquidity in Company",
booktitle = "Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic",
pages = "155-161",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "80-8055-597-4",
}
64
@article{UEK:2168225386,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "145-156",
year = "2002",
}
65
@article{UEK:2168225354,
author = "Kowalik Małgorzata",
title = "Ryzyko w działalności bankowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "161-174",
year = "2002",
}
66
@inbook{UEK:2168240782,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2",
pages = "649-657",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2002",
isbn = "83-916357-0-8",
}
67
@inbook{UEK:2168224930,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "34-43",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
68
@unpublished{UEK:2168253428,
author = "Sierpińska Maria and Wójcik Małgorzata",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
69
@inbook{UEK:2168246980,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia)",
pages = "533-539",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-7241-191-3",
}
70
@article{UEK:2168226080,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "10",
pages = "14-19",
year = "2000",
}
71
@inbook{UEK:2168223662,
author = "Wójcik Małgorzata",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
72
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Szewczyk Anna",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
73
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr and Sierpińska Maria",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
74
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
75
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Sierpińska Maria and Kowalik Małgorzata and Litwa Piotr",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
76
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Borowiecki Ryszard and Kwieciński Mirosław and Bartkowiak Piotr and Duraj Agnieszka Natasza and Dziura Marek and Jaki Andrzej and Kaczmarek Jarosław and Młynarski Stanisław and Kotulska Katarzyna and Kowalik Małgorzata and Kurosad Demetriusz and Rojek Tomasz and Siuta Barbara",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
77
@unpublished{UEK:2168256422,
author = "Borowiecki Ryszard and Nalepka Adam and Chomątowski Stanisław and Kwieciński Mirosław and Bartkowiak Piotr and Jaki Andrzej and Kaczmarek Jarosław and Maciejowski Stanisław and Mierzwa Zofia and Piszczek Marcin and Capiga Sylwia and Rojek Tomasz and Wójcik Małgorzata and Wysłocka Elżbieta",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
78
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Borowiecki Ryszard and Nalepka Adam and Chomątowski Stanisław and Peszko Adam and Jaki Andrzej and Kaczmarek Jarosław and Kwieciński Mirosław and Maciejowski Stanisław and Mierzwa Zofia and Piszczek Marcin and Kotulska Katarzyna and Krzemiński Paweł and Rojek Tomasz and Wójcik Małgorzata and Wysłocka Elżbieta",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}