Publications of the selected author

1

Author:
Maria Sierpińska , Małgorzata Kowalik , Agata Sierpińska-Sawicz , Michał Zubek
Title:
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
216 s.: il.; 23,5 cm
Series:
(PPP. Przedsiębiorstwo)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21053-3
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168347334
monograph
2

Title:
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019) , s. 233-247. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168334175
article
3

Title:
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018) , s. 47-58. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami - Bibliogr.
Research program:
The paper was financed with subsidies granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining research capacity
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325637
article
4

Author:
Małgorzata Kowalik , Bartosz Bałut
Title:
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328137
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018
Physical description:
316 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168327921
monograph
See related chapters
6

Author:
Małgorzata Kowalik , Olga Jando
Title:
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
Nr:
2168328147
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku
Source:
Przegląd Organizacji2017. - nr 7 (930), s. 73-74 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168318773
varia
8

Title:
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis
Source:
Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
Nr:
2168315423
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Rozwój i kształcenie kadr naukowych
Source:
Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI] - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017, s. 38-48
ISBN:
978-83-65173-86-7
Nr:
2168318267
chapter in book
See main document
10

Title:
Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie
Source:
Kurier UEK2017. - nr 4 (74), s. 28-31. - Dostępny także w wersji online
Access mode:
Nr:
2168343750
varia
11

Title:
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017) , s. 377-387. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168322811
article
12

Author:
Małgorzata Kowalik , Radosław Łukaszyk
Title:
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange
Source:
Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
Nr:
2168319007
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Małgorzata Kowalik , Magdalena Taut
Title:
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309395
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
266 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309351
monograph
See related chapters
15

Author:
Małgorzata Kowalik , Sylwia Popielarz
Title:
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland
Source:
Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
Nr:
2168308803
chapter in monograph
See main document
16

Title:
Wstęp
Source:
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 9-10
ISBN:
978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
Nr:
2168309375
preface / summary
See main document
17

Title:
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland
Source:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016) , s. 919-929. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168312927
article
18

Author:
Małgorzata Kowalik , Anna Okarmus
Title:
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299497
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
474 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdziałach
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299481
monograph
See related chapters
20

Title:
Wstęp
Source:
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 10-11
ISBN:
978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
Nr:
2168299483
preface / summary
See main document
21

Title:
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 74, t. 2 (2015) , s. 117-126. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 855)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168301847
article
22

Title:
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2014, s. 157-173
Signature:
NP-1386/3/Magazyn
Nr:
2168301883
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry
Source:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz - Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014, s. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283265
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw
, Sierpińska-Sawicz Agata
Publisher address:
Warszawa: Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014
Physical description:
507 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62855-27-8
Nr:
2168283261
monograph
See related chapters
25

Title:
Debt Financing and Factors Shaping its Structure
Source:
Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Fundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 469-483. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-03-7
Nr:
2168254662
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis
Source:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-08-2
Nr:
2168264578
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2013, s. 143-155
Signature:
NP-1386/2/Magazyn
Nr:
2168286015
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies
Source:
Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013) , s. 20-24. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168262822
article
See main document
29

Title:
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012) , s. 22-26. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168260224
article
30

Title:
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 757-764. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168237890
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis
Source:
Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 355-370 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-76-1
Nr:
2168237454
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach
Source:
Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2012, s. 182-204
Signature:
NP-1386/Magazyn
Nr:
2168271880
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Title:
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI2011, s. 183-206
Signature:
NP-1341/Magazyn
Nr:
2168260638
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry
Source:
Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 835-847. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-95-2
Nr:
2168220122
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010) , s. 165-178. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
51634
article
See main document
36

Title:
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise
Source:
Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 259-270. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-8-3
Nr:
2161898641
chapter in monograph
See main document
37

Title:
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007
Source:
Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI - Toruń: Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010, s. 417-435. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-509-1
Nr:
2161911864
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise
Source:
Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 133-141. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-8-7
Nr:
2168222944
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009) , s. 56-60. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50237
article
40

Title:
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009
Physical description:
236 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-9-4
Nr:
50560
monograph
41

Title:
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009) , s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50191
article
42

Title:
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165620707
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008) , s. 332-341. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50855
article
44

Title:
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Source:
Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2007, s. 249-263. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-7525-075-6
Nr:
2168235934
chapter in monograph
45

Title:
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166112274
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004
Source:
Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2007, s. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60585-04-7
Nr:
2168235922
chapter in conference materials
47

Title:
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004
Source:
Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006, s. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-03-3
Nr:
2168236044
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital
Source:
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA - Warszawa: Vizja Press&It, 2006, s. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Finanse Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie)
ISBN:
83-60283-13-3
Nr:
2166157994
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015
Source:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI2006, s. 85-135
Signature:
NP-1129/Magazyn
Nr:
2168286505
chapter in unpublished scientific work
See main document
50

Title:
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 259-271. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51155
article
See main document
51

Title:
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165768845
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
338 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-19
Nr:
52587
doctoral dissertation
53

Title:
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006) , s. 273-292. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51154
article
See main document
54

Author:
Agnieszka Długosz , Małgorzata Kowalik , Leokadia Kulańca , Tomasz Łatka , Bogusław Niedbała , Piotr Pociask , Piotr Staszel
Title:
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach
Source:
System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA2005, s. 76-234
Signature:
NP-1062/Magazyn
Nr:
2168306473
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 448-457. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166038051
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2005
Physical description:
182 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168239076
monograph
57

Author:
Małgorzata Kowalik , Sylwia Lewicka-Potocka
Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską
Source:
Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA2004, s. 88-242
Signature:
NP-938/Magazyn
Nr:
2168252422
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Anvix, 2004
Physical description:
171 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910812-2-2
Nr:
2168231958
monograph
59

Title:
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 819-832. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244918
article
60

Title:
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value
Source:
Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo KREOS, 2003, s. 461-469. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-2-4
Nr:
2168241834
chapter in monograph
61

Title:
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003) , s. 199-213. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223370
article
See main document
62

Title:
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003) , s. 49-58. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221078
article
See main document
63

Title:
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 50-57. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223652
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa: Difin, 2003, s. 113-156
ISBN:
83-7251-381-3
Nr:
2168223538
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002) , s. 145-156. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225386
article
See main document
66

Title:
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals
Source:
Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: KEiOP AE, 2002, s. 34-43. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-907047-1-4
Nr:
2168224930
chapter in monograph
See main document
67

Title:
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych
Source:
Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA2002, s. 22-79
Signature:
NP-844/Magazyn
Nr:
2168253428
chapter in unpublished scientific work
See main document
68

Title:
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Kreos, 2002, s. 649-657. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-916357-0-8
Nr:
2168240782
chapter in conference materials
69

Title:
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002) , s. 161-174. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225354
article
See main document
70

Title:
The Control Factors of Financial Liquidity in Company
Source:
Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 155-161. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Acta Oeconomica ; No 12)
ISBN:
80-8055-597-4
Nr:
2168247716
chapter in conference materials
71

Title:
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company
Source:
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 533-539. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7241-191-3
Nr:
2168246980
chapter in monograph
72

Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000) , s. 14-19. - Streszcz.
Nr:
2168226080
article
73

Conference:
VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Krynica Zdrój, Polska, od 2000-10-26 do 2000-10-28
Title:
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization
Source:
Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: KEiOP AE, 2000, s. 53-61. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-911295-1-9
Nr:
2168223662
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Author:
Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
149 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/3/2010/S/539
Signature:
NP-1074/Magazyn
Nr:
2168252970
unpublished scientific work
2

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
163 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KEiOP/1/09/S/483
Signature:
NP-1286/Magazyn
Nr:
2168243614
unpublished scientific work
3

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
164 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
3/KEiOP/2/08/S/420
Signature:
NP-1243/Magazyn
Nr:
2165600949
unpublished scientific work
4

Title:
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
133 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/KEiOP/1/07/S/407
Signature:
NP-1280/Magazyn
Nr:
2165341732
unpublished scientific work
5

Author:
Ryszard Borowiecki , Mirosław Kwieciński , Piotr Bartkowiak , Agnieszka Natasza Duraj , Marek Dziura , Andrzej Jaki , Jarosław Kaczmarek , Stanisław Młynarski , Katarzyna Kotulska , Małgorzata Kowalik , Demetriusz Kurosad , Tomasz Rojek , Barbara Siuta
Title:
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/3/2002/S
Signature:
NP-845/Magazyn
Nr:
2168256414
unpublished scientific work
6

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
255 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
37/KEiOP/1/2001/S
Signature:
NP-765/Magazyn
Nr:
2168256422
unpublished scientific work
7

Title:
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
291 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
82/KEiOP/3/2000/S
Signature:
NP-708/Magazyn
Nr:
2168256492
unpublished scientific work
1
Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 216 s. : il. ; 23,5 cm. - Bibliogr. - (PPP - Wydawnictwo Naukowe PWN. Przedsiębiorstwo). - ISBN 978-83-01-21053-3
2
Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce = The Development of Factoring as a Factor Supporting the Growth of Export in Poland / Małgorzata KOWALIK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie = Entrepreneurship and Management. - t. 20, z. 1, cz. 2 (2019), s. 233-247. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf. - ISSN 1733-2486
3
Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies = Rentowność a płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 1 (91) (2018), s. 47-58. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf. - ISSN 2450-7741
4
Źródła finansowania start-upów w Polsce = Sources of Start-up Financing in Poland / Małgorzata KOWALIK, Bartosz Bałut // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
5
Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 316 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
6
Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce = Factoring in the Management of Receivables in the Enterprises in Poland / Małgorzata KOWALIK, Olga Jando // W: Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian / red. nauk.: Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 201-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6
7
Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (930) (2017), s. 73-74. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf. - ISSN 0137-7221
8
Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny = Chemical Industry and Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 157-166. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8
9
Rozwój i kształcenie kadr naukowych / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [oprac. red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. - S. 38-48. - ISBN 978-83-65173-86-7
10
Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie / Małgorzata KOWALIK // Kurier UEK. - nr 4 (74) (2017), s. 28-31. - Dostępny także w wersji online. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28. - ISSN 1689-7757
11
Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy = Rozwój eksportu jako warunek reindustrializacji gospodarki polskiej / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 5 (89) cz. 1 (2017), s. 377-387. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Finanse publiczne i gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf. - ISSN 2450-7741
12
Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie = Impact of the Global Financial Crisis 2007-2010 on the Main Indexes of the Warsaw Stock Exchange / Małgorzata KOWALIK, Radosław Łukaszyk // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Paweł KRZEMIŃSKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-117. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9
13
Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego = Enterprise Capital Structure and Its Effectiveness on the Example of Selected Companies from Clothing Industry / Małgorzata KOWALIK, Magdalena TAUT // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 243-255. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
14
Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 266 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
15
Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce = Development of Private Equity Funds in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Popielarz // W: Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Piotr LITWA. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 67-77. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2
16
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych / oprac. i red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 9-10. - ISBN 978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6
17
Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce = Investments and Divestments of Private Equity in Europe and in Poland / Małgorzata KOWALIK // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 4 (82), cz. 1 (2016), s. 919-929. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Pomiar i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf. - ISSN 2450-7741
18
Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym = The Degree of Compliance with the Financing Rules in Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK, Anna Okarmus // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 277-288. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
19
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 474 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
20
Wstęp / Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK // W: Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji / red. nauk. Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 10-11. - ISBN 978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1
21
Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa = Working Capital in Economic Analysis of the Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 855). - nr 74, t. 2 (2015), s. 117-126. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf. - ISSN 1733-2842
22
Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012 / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2014), s. 157-173
23
Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym = The Financial Structure and the Cash Flows of Enterprises in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - S. 91-104. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62855-27-8
24
Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw / red. nauk. Małgorzata KOWALIK, Agata Sierpińska-Sawicz. - Warszawa : Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2014. - 507 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-62855-27-8
25
Debt Financing and Factors Shaping its Structure / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, 2013. - S. 469-483. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-03-7
26
Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy = Credit Position of Enterprises in the Chemical Industry and the Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 339-350. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-08-2
27
Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego / Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2013), s. 143-155
28
Determinanty struktury długu przedsiębiorstw = Determinants of the Debt Structure of Companies / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji / [red. nacz. Janusz CZEKAJ]. - nr 2 (2013), s. 20-24. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
29
Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009 = The Short-term Debt Structure of Metal Industry in the Years 2006-2009 / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7 (2012), s. 22-26. - Summ. - ISSN 0137-7221
30
Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 757-764. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
31
Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis / Małgorzata KOWALIK // W: Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 355-370. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-76-1
32
Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2012), s. 182-204
33
Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI. - (2011), s. 183-206
34
Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego = Debt Structure in Metal Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego / red. nauk. Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 835-847. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-95-2
35
Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy = The Role of Company Structure and the Cost of Capital in Maximising Shareholder Value / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 836 (2010), s. 165-178. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=168179598. - ISSN 1898-6447
36
Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring / scientific ed. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, 2010. - S. 259-270. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-8-3
37
The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007 / Małgorzata KOWALIK // W: Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Ryszard BOROWIECKI. - Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", 2010. - S. 417-435. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-509-1
38
Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise / Małgorzata KOWALIK // W: Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects = Sfide e barriere economiche nel XXI secolo : aspetti economici, legali, sociali ed ecologici / ed. by Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 133-141. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-8-7
39
Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego / Małgorzata KOWALIK // Przegląd Organizacji. - nr 7-8 (2009), s. 56-60. - Summ. - ISSN 0137-7221
40
Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI ; [zespół aut. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Tomasz ROJEK, Wojciech SZYMLA]. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 236 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-9-4
41
Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw = Determinants of Enterprises' Financial Structure / Małgorzata KOWALIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2009), s. 78-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
42
ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = ROIC and the Measurement of the Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 65-76. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
43
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego = The Strategy of Gross Working Capital Management and Shareholder Value in Chemical Industry / Małgorzata KOWALIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1200 (2008), s. 332-341. - Summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
44
Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004 = The Level of Working Capital and the Demand for it in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa / red. Jan Duraj. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2007. - S. 249-263. - Streszcz., summ. - ISBN 978-83-7525-075-6
45
Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy = The Utilization of Eva in the Shareholder's Value Measurement / Małgorzata KOWALIK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 375-388. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
46
Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004 = EVA in Chemical Industry in Years 1999 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2007. - S. 61-70. - Streszcz., summ. Materiał z VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka", Międzyzdroje, 21-23 czerwca 2007 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60585-04-7
47
Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004 = The Issues of Estimating an Equity Capital an Equity Capital Cost in Chemical Industry in Years 1998 - 2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji = Restrutturazione e competitività nelle condizione dei processi di globalizzazione / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, 2006. - S. 149-160. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-03-3
48
Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie = The Influence of the Working Capital Strategy on the Level of Company's Working Capital / Małgorzata KOWALIK // W: Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Maria SIERPIŃSKA. - Warszawa : Vizja Press&It, 2006. - (Finanse / Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie). - S. 207-219. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60283-13-3
49
Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015 / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA // W: Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. ^Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004 / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; kierownik podtematu: Stanisław CHOMĄTOWSKI. - (2006), s. 85-135
50
Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym = Financial Liquidity in the Chemicals Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 259-271. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131414546. - ISSN 0208-7944
51
Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004 = The Estimating Issues Weighted Average Cost of Capital in Chemical Industry in Years 1999-2004 / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 473-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
52
Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy / Małgorzata KOWALIK ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 2006. - 338 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001038b
53
Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim = Profitability Trends in Light Industry Sector Companies / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - nr 731 (2006), s. 273-292. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131448357. - ISSN 0208-7944
54
Systemy raportowania w przedsiębiorstwach / Agnieszka Długosz, Małgorzata KOWALIK, Leokadia Kulańca, Tomasz Łatka, Bogusław Niedbała, Piotr Pociask, Piotr Staszel // W: System raportowania wyników w controllingu operacyjnym / kierownik badań: Maria SIERPIŃSKA. - (2005), s. 76-234
55
Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym = Formative Factors Profitability of Equity Capital in Chemical Industry / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata KOWALIK // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 448-457. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-4-9
56
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Anvix, 2005. - 182 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
57
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską / Małgorzata KOWALIK, Sylwia Lewicka-Potocka // W: Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską / kier. tematu: Maria SIERPIŃSKA. - (2004), s. 88-242
58
Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami / Janusz NESTERAK, Małgorzata KOWALIK. - Kraków : Wydawnictwo Anvix, 2004. - 171 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-910812-2-2
59
Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 819-832. - Summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
60
Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy = Working Capital as a Factor Determining Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1 / red. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo KREOS, 2003. - S. 461-469. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-2-4
61
Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie = Stock Rationalization in a Company / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 631 (2003), s. 199-213. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie = Financial Liquidity and Operating Capital in an Enterprise / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 618 (2003), s. 49-58. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16183. - ISSN 0208-7944
63
Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy = Restructuring as a Factor Creating Shareholders Value / Małgorzata KOWALIK // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków : [s. n.], 2003. - S. 50-57. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-3-0
64
Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw / Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI, Małgorzata KOWALIK, Stanisław MACIEJOWSKI, Tomasz ROJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa : Difin, 2003. - S. 113-156. - ISBN 83-7251-381-3
65
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego = Staff Creativity as a Factor Limiting Credit Risk / Małgorzata WÓJCIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 570 (2002), s. 145-156. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12559. - ISSN 0208-7944
66
Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów = The Company's Value in the Structure of Its Goals / Małgorzata WÓJCIK // W: Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw = Restructuring and Development Processes of Enterprises and Their Value Creation / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, 2002. - S. 34-43. - Streszcz., summ. - ISBN 83-907047-1-4
67
Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych / Maria SIERPIŃSKA, Małgorzata WÓJCIK // W: Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie / kier. pracy: Maria SIERPIŃSKA. - (2002), s. 22-79
68
Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2 / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Kreos, 2002. - S. 649-657. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-916357-0-8
69
Ryzyko w działalności bankowej = Risk in Banking / Małgorzata KOWALIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew DRESLER]. - nr 565 (2002), s. 161-174. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12843. - ISSN 0208-7944
70
The Control Factors of Financial Liquidity in Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic = Ekonomická teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 7, ^Malé a stredné podnikanie - faktor rozvoja ekonomiky Slovenskej Republiky. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002. - (Acta Oeconomica ; No 12). - S. 155-161. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 80-8055-597-4
71
Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa = The Level and Structure of Working Capital and a Value of the Company / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Edward Urbańczyk. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. - S. 533-539. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7241-191-3
72
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy = Creativity of the Staff as a Mistake Reduction Factor in Work Organizing / Małgorzata WÓJCIK // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10 (2000), s. 14-19. - Streszcz. - ISSN 0032-6186
73
Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji = Personnel Creativity as a Factor of Error Limitation in Organization / Małgorzata WÓJCIK // W: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku = Knowledge Management and Processes of Restructuring and Development of Enterprises : Papers form the International Scientific Conference, Krynica, October, 26-28th 2000 / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków : KEiOP AE, 2000. - S. 53-61. - Streszcz., summ. - ISBN 83-911295-1-9
74
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje i przejęcia w warunkach kryzysu gospodarczego / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA, Anna Szewczyk. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 149 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Strategiczna karta wyników jako narzędzie controllingu strategicznego w przedsiębiorstwie / kier. tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół aut. Maria SIERPIŃSKA - kierownik [podtematu], Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 163 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Fuzje jako przejaw procesów globalizacji w gospodarce / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 164 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
77
Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Determinanty kreowania wartości dla akcjonariuszy / kierownik tematu: Ryszard BOROWIECKI ; zespół autorski: Maria SIERPIŃSKA - kierownik podtematu, Małgorzata KOWALIK, Piotr LITWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 133 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
78
Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik projektu, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Agnieszka Natasza Duraj, Marek DZIURA, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław Młynarski, Katarzyna KOTULSKA, Małgorzata KOWALIK, Demetriusz Kurosad, Tomasz ROJEK, Barbara SIUTA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Mirosław KWIECIŃSKI, Piotr Bartkowiak, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Sylwia Capiga, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 255 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999 / zespół autorski: Ryszard BOROWIECKI - kierownik zespołu, Adam NALEPKA, Stanisław CHOMĄTOWSKI, Adam PESZKO, Andrzej JAKI, Jarosław KACZMAREK, Mirosław KWIECIŃSKI, Stanisław MACIEJOWSKI, Zofia MIERZWA, Marcin Piszczek, Katarzyna KOTULSKA, Paweł KRZEMIŃSKI, Tomasz ROJEK, Małgorzata WÓJCIK, Elżbieta Wysłocka. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 291 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., (2020), Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 216 s.
2
Kowalik M., (2019), Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 20, z. 1, cz. 2, s. 233-247; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf
3
Kowalik M., (2018), Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 1 (91), s. 47-58; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf
4
Kowalik M., Bałut B., (2018), Źródła finansowania start-upów w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
5
Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), (2018), Zarządzanie restrukturyzacją: rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 316 s.
6
Kowalik M., Jando O., (2018), Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce. [W:] Jaki A., Kowalik M., Rojek T. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 201-212.
7
Kowalik M., (2017), Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku, "Przegląd Organizacji", nr 7 (930), s. 73-74; https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf
8
Kowalik M., (2017), Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 157-166.
9
Jaki A., Kowalik M., (2017), Rozwój i kształcenie kadr naukowych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 38-48.
10
Kowalik M., (2017), Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie, "Kurier UEK", nr 4 (74), s. 28-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28
11
Sierpińska M., Kowalik M., (2017), Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 5 (89) cz. 1, s. 377-387; https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf
12
Kowalik M., Łukaszyk R., (2017), Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie. [W:] Kaczmarek J., Krzemiński P. (red.), Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-117.
13
Kowalik M., Taut M., (2016), Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 243-255.
14
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2016), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 266 s.
15
Kowalik M., Popielarz S., (2016), Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce. [W:] Kaczmarek J., Litwa P. (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 67-77.
16
Jaki A., Kowalik M., (2016), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-10.
17
Kowalik M., (2016), Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 4 (82), cz. 1, s. 919-929; http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf
18
Kowalik M., Okarmus A., (2015), Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 277-288.
19
Jaki A., Kowalik M. (red.), (2015), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 474 s.
20
Jaki A., Kowalik M., (2015), Wstęp. [W:] Jaki A., Kowalik M. (red.), Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 10-11.
21
Kowalik M., (2015), Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 74, t. 2, s. 117-126; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf
22
Kowalik M., (2014), Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III, s. 157-173.
23
Kowalik M., (2014), Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym. [W:] Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, s. 91-104.
24
Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A. (red.), (2014), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Vizja Press & IT : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 507 s.
25
Kowalik M., (2013), Debt Financing and Factors Shaping its Structure. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Fundation of the Cracow University of Economics, s. 469-483.
26
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 339-350.
27
Kowalik M., (2013), Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II, s. 143-155.
28
Kowalik M., (2013), Determinanty struktury długu przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 20-24.
29
Kowalik M., (2012), Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 22-26.
30
Kowalik M., (2012), Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 757-764.
31
Kowalik M., (2012), Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis. [W:] Borowiecki R., Jaki A., Rojek T. (red.), Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 355-370.
32
Sierpińska M., Kowalik M., (2012), Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa, s. 182-204.
33
Kowalik M., (2011), Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu. [W:] Borowiecki R. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji, s. 183-206.
34
Kowalik M., (2011), Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego. [W:] Jaki A., Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 835-847.
35
Kowalik M., (2010), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 165-178; https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598
36
Kowalik M., (2010), Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring, Cracow : Department of Economics and Organization of Enterprises Cracow University of Economics, s. 259-270.
37
Kowalik M., (2010), The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007. [W:] Borowiecki R. (red.), Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 417-435.
38
Kowalik M., (2009), Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 133-141.
39
Kowalik M., (2009), Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego, "Przegląd Organizacji", nr 7-8, s. 56-60.
40
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Rojek T., Szymla W., (2009), Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa, Borowiecki R. (red.), Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 236 s.
41
Kowalik M., (2009), Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 78-88.
42
Kowalik M., (2008), ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 65-76.
43
Kowalik M., (2008), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1200, s. 332-341.
44
Kowalik M., (2007), Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004. [W:] Duraj J. (red.), Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 249-263.
45
Kowalik M., (2007), Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 375-388.
46
Kowalik M., (2007), Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004. [W:] Urbańczyk E. (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 61-70.
47
Kowalik M., (2006), Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004. [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, Cracow : Oficyna Wydawnicza Abrys, s. 149-160.
48
Kowalik M., (2006), Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie. [W:] Sierpińska M. (red.), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Warszawa : Vizja Press&It, s. 207-219.
49
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2006), Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015. [W:] Borowiecki R., Chomątowski S. (kierownik tematu), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004, s. 85-135.
50
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 259-271; https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546
51
Kowalik M., (2006), Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 473-487.
52
Kowalik M., (2006), Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy, Prom. Sierpińska M., Kraków : , 338 k.
53
Sierpińska M., Kowalik M., (2006), Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 731, s. 273-292; https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357
54
Długosz A., Kowalik M., Kulańca L., Łatka T., Niedbała B., Pociask P., Staszel P., (2005), Systemy raportowania w przedsiębiorstwach. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, s. 76-234.
55
Sierpińska M., Kowalik M., (2005), Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 448-457.
56
Nesterak J., Kowalik M., (2005), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Anvix, 182 s.
57
Kowalik M., Lewicka-Potocka S., (2004), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską, s. 88-242.
58
Nesterak J., Kowalik M., (2004), Finanse firm: długoterminowe zarządzanie finansami, Kraków : Wydawnictwo Anvix, 171 s.
59
Kowalik M., (2004), Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 819-832.
60
Kowalik M., (2003), Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy. [W:] Urbańczyk E. (red.), Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo KREOS, s. 461-469.
61
Kowalik M., (2003), Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 631, s. 199-213.
62
Wójcik M., (2003), Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, s. 49-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/16183
63
Kowalik M., (2003), Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 50-57.
64
Borowiecki R., Jaki A., Kowalik M., Maciejowski S., Rojek T., (2003), Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny, Warszawa : Difin, s. 113-156.
65
Wójcik M., (2002), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 570, s. 145-156; https://bazekon.uek.krakow.pl/12559
66
Wójcik M., (2002), Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw, Warszawa ; Kraków : KEiOP AE, s. 34-43.
67
Sierpińska M., Wójcik M., (2002), Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych. [W:] Sierpińska M. (kierownik tematu), Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie, s. 22-79.
68
Wójcik M., (2002), Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka, T. 2, Szczecin : Wydawnictwo Kreos, s. 649-657.
69
Kowalik M., (2002), Ryzyko w działalności bankowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 565, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/12843
70
Wójcik M., (2002), The Control Factors of Financial Liquidity in Company. [W:] Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic, Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, s. 155-161.
71
Wójcik M., (2001), Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa. [W:] Urbańczyk E. (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia), Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 533-539.
72
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne", nr 10, s. 14-19.
73
Wójcik M., (2000), Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji. [W:] Borowiecki R. (red.), Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku, Kraków : KEiOP AE, s. 53-61.
74
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., Szewczyk A., (2010), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 149 k.
75
Kowalik M., Litwa P., Sierpińska M., (2009), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 163 k.
76
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2008), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 164 s.
77
Sierpińska M., Kowalik M., Litwa P., (2007), Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji,, Sierpińska M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 133 s.
78
Borowiecki R., Kwieciński M., Bartkowiak P., Duraj A., Dziura M., Jaki A., Kaczmarek J., Młynarski S., Kotulska K., Kowalik M., Kurosad D., Rojek T., Siuta B., (2002), Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 210 s.
79
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Kwieciński M., Bartkowiak P., Jaki A., Kaczmarek J., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Capiga S., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 255 s.
80
Borowiecki R., Nalepka A., Chomątowski S., Peszko A., Jaki A., Kaczmarek J., Kwieciński M., Maciejowski S., Mierzwa Z., Piszczek M., Kotulska K., Krzemiński P., Rojek T., Wójcik M., Wysłocka E., (2001), Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999, Borowiecki R. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 291 s.
1
@book{monUEK:2168347334,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Agata Sierpińska-Sawicz and Michał Zubek",
title = "Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-01-21053-3",
}
2
@article{artUEK:2168334175,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Rozwój faktoringu czynnikiem wspierającym wzrost exportu w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 20, z. 1, cz. 2",
pages = "233-247",
year = "2019",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XX_1_2.pdf},
}
3
@article{artUEK:2168325637,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Profitability and Financial Liquidity of the Chemical Industry Companies",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "1 (91)",
pages = "47-58",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2018.91-04},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/9724.pdf},
}
4
@inbook{fmUEK:2168328137,
author = "Małgorzata Kowalik and Bartosz Bałut",
title = "Źródła finansowania start-upów w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
5
@book{monUEK:2168327921,
title = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
editor = Rojek Tomasz,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
6
@inbook{fmUEK:2168328147,
author = "Małgorzata Kowalik and Olga Jando",
title = "Factoring w zarządzaniu należnościami przedsiębiorstw w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : rozwój i efektywność w obliczu zmian",
pages = "201-212",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-34-9 ; 978-83-65907-35-6",
}
7
@misc{varUEK:2168318773,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Jubileuszowa Konferencja Naukowa Współczesne wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie Kraków, 21 czerwca 2017 roku",
booktitle = "Przegląd Organizacji",
number = "7 (930)",
pages = "73-74",
year = "2017",
url = {https://przegladorganizacji.pl/plik/5e609bb244642/Przeglad%20Organizacji%20-%202017.07.pdf},
}
8
@inbook{fmUEK:2168315423,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kryzys gospodarczy a przemysł chemiczny",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej : transformacja - rozwój - zarządzanie",
pages = "157-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-88-1 ; 978-83-65173-89-8",
}
9
@inbook{fksUEK:2168318267,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Rozwój i kształcenie kadr naukowych",
booktitle = "Księga Jubileuszowa dla uczczenia 80-lecia Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
pages = "38-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-65173-86-7",
}
10
@misc{varUEK:2168343750,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wyzwania i dylematy nauki o przedsiębiorstwie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "4 (74)",
pages = "28-31",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_74/28},
}
11
@article{artUEK:2168322811,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Growth of Exports as a Precondition for Reindustrialisation of the Polish Economy",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "5 (89) cz. 1",
pages = "377-387",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.89/1-31},
url = {https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/view/11263/45001.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168319007,
author = "Małgorzata Kowalik and Radosław Łukaszyk",
title = "Wpływ światowego kryzysu finansowego 2007-2010 na główne indeksy GPW w Warszawie",
booktitle = "Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu",
pages = "107-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-04-2 ; 978-83-65907-05-9",
}
13
@inbook{fmUEK:2168309395,
author = "Małgorzata Kowalik and Magdalena Taut",
title = "Struktura kapitału przedsiębiorstwa i jej efektywność na przykładzie wybranych spółek przemysłu odzieżowego",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "243-255",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
14
@book{monUEK:2168309351,
title = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
15
@inbook{fmUEK:2168308803,
author = "Małgorzata Kowalik and Sylwia Popielarz",
title = "Rozwój funduszy private equity w Europie i w Polsce",
booktitle = "Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu",
pages = "67-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-64-5 ; 978-83-65173-65-2",
}
16
@misc{wstUEK:2168309375,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych",
pages = "9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-66-9 ; 978-83-65173-67-6",
}
17
@article{artUEK:2168312927,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Inwestycje i dezinwestycje private equity w Europie i w Polsce",
journal = "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "4 (82), cz. 1",
pages = "919-929",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2016.4.82/1-76},
url = {http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/82-2016/FRFU-82-cz1-919.pdf},
}
18
@inbook{fmUEK:2168299497,
author = "Małgorzata Kowalik and Anna Okarmus",
title = "Stopień spełnienia reguł finansowania w przemyśle metalowym",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "277-288",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
19
@book{monUEK:2168299481,
title = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
editor = Jaki Andrzej,
editor = Kowalik Małgorzata,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
20
@misc{wstUEK:2168299483,
author = "Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji",
pages = "10-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-16-4 ; 978-83-65173-17-1",
}
21
@article{artUEK:2168301847,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "74, t. 2",
pages = "117-126",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-10},
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t2-117.pdf},
issn = "1640-6818",
}
22
@unpublished{fnpUEK:2168301883,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Analiza rentowności podstawą oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w latach 1998-2012",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap III",
pages = "157-173",
year = "2014",
}
23
@inbook{fmUEK:2168283265,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura finansowa a przepływy pieniężne przedsiębiorstw w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "91-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
24
@book{monUEK:2168283261,
title = "Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw",
editor = Kowalik Małgorzata,
editor = Sierpińska-Sawicz Agata,
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press & IT; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania",
year = "2014",
isbn = "978-83-62855-27-8",
}
25
@inbook{fmUEK:2168254662,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Debt Financing and Factors Shaping its Structure",
booktitle = "Contemporary Economies in the Face of New Challenges : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "469-483",
adress = "Cracow",
publisher = "Fundation of the Cracow University of Economics",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-03-7",
}
26
@inbook{fmUEK:2168264578,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Pozycja kredytowa przedsiębiorstw z przemysłu chemicznego a kryzys gospodarczy",
booktitle = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych",
pages = "339-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-08-2",
}
27
@unpublished{fnpUEK:2168286015,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Pozycja kredytowa jako determinanta efektywności finansowania przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa. Etap II",
pages = "143-155",
year = "2013",
}
28
@article{artUEK:2168262822,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Determinanty struktury długu przedsiębiorstw",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "20-24",
year = "2013",
}
29
@article{artUEK:2168260224,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura zadłużenia krótkoterminowego w przemyśle metalowym w latach 2006-2009",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7",
pages = "22-26",
year = "2012",
}
30
@inbook{fmUEK:2168237890,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Possibilities of Financing Investment Activity from Internal Sources in the Metallurgical Industry",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "757-764",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
31
@inbook{fmUEK:2168237454,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Financing Enterprises in the Chemical Industry During an Economic Crisis",
booktitle = "Contemporary Economy in Times of the Global Crisis : Economic, Social and Legal Aspects",
pages = "355-370",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-76-1",
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168271880,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Efektywność zarządzania kapitałem obcym w polskich przedsiębiorstwach",
booktitle = "Zarządzanie efektywnością zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa",
pages = "182-204",
year = "2012",
}
33
@unpublished{fnpUEK:2168260638,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Analiza źródeł finansowania przedsiębiorstw przemysłu metalowego - struktura długu",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji. Etap 6, Uwarunkowania restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach transformacji",
pages = "183-206",
year = "2011",
}
34
@inbook{fmUEK:2168220122,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura długu w spółkach przemysłu metalowego",
booktitle = "Restrukturyzacja : teoria i praktyka w obliczu nowych wyzwań : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw. dr. hab. Ryszarda Borowieckiego",
pages = "835-847",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-95-2",
}
35
@article{artUEK:51634,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie a wartość dla akcjonariuszy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "836",
pages = "165-178",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168179598},
}
36
@inbook{fmUEK:2161898641,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Formative Factors of the Demand for Net Working Capital in the Enterprise",
booktitle = "Enterprises Facing New Economic Challenges : Management, Development, Restructuring",
pages = "259-270",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-8-3",
}
37
@inbook{fmUEK:2161911864,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "The Shaping of Capital Structure of the Chemical Industry in Poland in the Years 1998-2007",
booktitle = "Enterprise in the Face of Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "417-435",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-509-1",
}
38
@inbook{fmUEK:2168222944,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategic Alliances and Mergers as Tools of Raising Value of the Enterprise",
booktitle = "Challenges and Barriers of the 21st Century Economy : Economic, Legal, Social and Ecological Aspects",
pages = "133-141",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-8-7",
}
39
@article{artUEK:50237,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "7-8",
pages = "56-60",
year = "2009",
}
40
@book{monUEK:50560,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik and Tomasz Rojek and Wojciech Szymla",
title = "Pomiar i ocena procesów kreowania wartości w badaniu efektywności przedsiębiorstwa",
editor = Borowiecki Ryszard,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-9-4",
}
41
@article{artUEK:50191,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Determinanty struktury finansowej przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "78-88",
year = "2009",
}
42
@inbook{fmUEK:2165620707,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "ROIC a pomiar wartości dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "65-76",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
43
@article{artUEK:50855,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto a wartość dla akcjonariuszy na przykładzie przemysłu chemicznego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1200",
pages = "332-341",
adress = "",
year = "2008",
}
44
@inbook{fmUEK:2168235934,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Poziom kapitału obrotowego netto a zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w przemyśle chemicznym w latach 1998 - 2004",
booktitle = "Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa",
pages = "249-263",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2007",
isbn = "978-83-7525-075-6",
}
45
@inbook{fmUEK:2166112274,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wykorzystanie EVA w procesie pomiaru wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "375-388",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
46
@inbook{mkaUEK:2168235922,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie EVA w przemyśle chemicznym w latach 1999 - 2004",
booktitle = "Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa",
pages = "61-70",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2007",
isbn = "978-83-60585-04-7",
}
47
@inbook{fmUEK:2168236044,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Problematyka szacowania kosztu kapitału własnego na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1998-2004",
booktitle = "Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji",
pages = "149-160",
adress = "Cracow",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Abrys",
year = "2006",
isbn = "83-89726-03-3",
}
48
@inbook{fmUEK:2166157994,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Wpływ strategii zarządzania kapitałem obrotowym brutto na poziom kapitału obrotowego netto w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
pages = "207-219",
adress = "Warszawa",
publisher = "Vizja Press&It",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-60283-13-3",
}
49
@unpublished{fnpUEK:2168286505,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Efekty restrukturyzacji oraz kierunki rozwoju górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2015",
booktitle = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji, Zmiany poziomu uprzemysłowienia i struktury przemysłu a rozwój pozaprzemysłowy dziedzin gospodarki Polski w latach 1994-2004",
pages = "85-135",
year = "2006",
}
50
@article{artUEK:51155,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kształtowanie się płynności finansowej w przemyśle chemicznym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "259-271",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131414546},
}
51
@inbook{fmUEK:2165768845,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Metodyka szacowania średniego ważonego kosztu kapitału na przykładzie przemysłu chemicznego w latach 1999-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "473-487",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
52
@unpublished{drUEK:52587,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
53
@article{artUEK:51154,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Kierunki zmian rentowności przedsiębiorstw w przemyśle lekkim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "731",
pages = "273-292",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/131448357},
}
54
@unpublished{fnpUEK:2168306473,
author = "Agnieszka Długosz and Małgorzata Kowalik and Leokadia Kulańca and Tomasz Łatka and Bogusław Niedbała and Piotr Pociask and Piotr Staszel",
title = "Systemy raportowania w przedsiębiorstwach",
booktitle = "System raportowania wyników w controllingu operacyjnym",
pages = "76-234",
year = "2005",
}
55
@inbook{fmUEK:2166038051,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik",
title = "Czynniki kształtujące rentowność kapitału własnego w przemyśle chemicznym",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "448-457",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
56
@book{monUEK:2168239076,
author = "Janusz Nesterak and Małgorzata Kowalik",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-910812-2-2",
}
57
@unpublished{fnpUEK:2168252422,
author = "Małgorzata Kowalik and Sylwia Lewicka-Potocka",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw z branży chemicznej i z przemysłu lekkiego w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Kondycja finansowa polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską",
pages = "88-242",
year = "2004",
}
58
@book{monUEK:2168231958,
author = "Janusz Nesterak and Małgorzata Kowalik",
title = "Finanse firm : długoterminowe zarządzanie finansami",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Anvix",
year = "2004",
isbn = "83-910812-2-2",
}
59
@article{artUEK:2168244918,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Strategie zarządzania kapitałem obrotowym brutto a poziom kapitału obrotowego netto",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "819-832",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
60
@inbook{fmUEK:2168241834,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Kapitał obrotowy jako determinanta wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa : aktualny stan i perspektywy rozwoju. T. 1",
pages = "461-469",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo KREOS",
year = "2003",
isbn = "83-916357-2-4",
}
61
@article{artUEK:2168223370,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Racjonalizacja zapasów w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "631",
pages = "199-213",
year = "2003",
}
62
@article{artUEK:2168221078,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Płynność finansowa a kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "618",
pages = "49-58",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16183},
}
63
@inbook{fmUEK:2168223652,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Restrukturyzacja jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "50-57",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
64
@inbook{fmUEK:2168223538,
author = "Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki and Małgorzata Kowalik and Stanisław Maciejowski and Tomasz Rojek",
title = "Metodyczno-praktyczne problemy restrukturyzacji przedsiebiorstw",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "113-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-381-3",
}
65
@article{artUEK:2168225386,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania ryzyka kredytowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "570",
pages = "145-156",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12559},
}
66
@inbook{fmUEK:2168224930,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Wartość przedsiębiorstwa w strukturze jego celów",
booktitle = "Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstw",
pages = "34-43",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2002",
isbn = "83-907047-1-4",
}
67
@unpublished{fnpUEK:2168253428,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Wójcik",
title = "Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów obrotowych",
booktitle = "Równowaga finansowa w przedsiębiorstwie",
pages = "22-79",
year = "2002",
}
68
@inbook{mkaUEK:2168240782,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Strategie polityki kredytowej przedsiębiorstwa a kształtowanie jego wartości",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa : teoria i praktyka. T. 2",
pages = "649-657",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Kreos",
year = "2002",
isbn = "83-916357-0-8",
}
69
@article{artUEK:2168225354,
author = "Małgorzata Kowalik",
title = "Ryzyko w działalności bankowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "565",
pages = "161-174",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12843},
}
70
@inbook{mkaUEK:2168247716,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "The Control Factors of Financial Liquidity in Company",
booktitle = "Economic Theory and Practise in Present Time and in the Future. Section 7, Small and Middle-sized Entrepreneuring as a Factor of Economic Development in the Slovak Republic",
pages = "155-161",
adress = "Banská Bystrica",
publisher = "Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "80-8055-597-4",
}
71
@inbook{fmUEK:2168246980,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Poziom i struktura kapitału obrotowego a wartość przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia)",
pages = "533-539",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2001",
isbn = "83-7241-191-3",
}
72
@article{artUEK:2168226080,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów w organizowaniu pracy",
journal = "Praca i Zabezpieczenie Społeczne",
number = "10",
pages = "14-19",
year = "2000",
}
73
@inbook{mkaUEK:2168223662,
author = "Małgorzata Wójcik",
title = "Kreatywność personelu jako czynnik ograniczania błędów organizacji",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Krynica, 26-28 października 2000 roku",
pages = "53-61",
adress = "Kraków",
publisher = "KEiOP AE",
year = "2000",
isbn = "83-911295-1-9",
}
74
@unpublished{UEK:2168252970,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Anna Szewczyk",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
75
@unpublished{UEK:2168243614,
author = "Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa and Maria Sierpińska",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
76
@unpublished{UEK:2165600949,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
77
@unpublished{UEK:2165341732,
author = "Maria Sierpińska and Małgorzata Kowalik and Piotr Litwa",
title = "Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw w obliczu procesów transformacji, integracji i globalizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
78
@unpublished{UEK:2168256414,
author = "Ryszard Borowiecki and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Agnieszka Natasza Duraj and Marek Dziura and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Młynarski and Katarzyna Kotulska and Małgorzata Kowalik and Demetriusz Kurosad and Tomasz Rojek and Barbara Siuta",
title = "Kierunki i strategie restrukturyzacji przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
79
@unpublished{UEK:2168256422,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Mirosław Kwieciński and Piotr Bartkowiak and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Sylwia Capiga and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
80
@unpublished{UEK:2168256492,
author = "Ryszard Borowiecki and Adam Nalepka and Stanisław Chomątowski and Adam Peszko and Andrzej Jaki and Jarosław Kaczmarek and Mirosław Kwieciński and Stanisław Maciejowski and Zofia Mierzwa and Marcin Piszczek and Katarzyna Kotulska and Paweł Krzemiński and Tomasz Rojek and Małgorzata Wójcik and Elżbieta Wysłocka",
title = "Zarządzanie restrukturyzacją procesów gospodarczych w Polsce w latach 1990-1999",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}