Publications of the selected author
1

Title:
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (57) (2019) , s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168336457
article
2

Title:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168341365
See related chapters
3

Title:
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (59) (2019) , s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168340825
article
4

Title:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-20675-8
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168336863
monograph
5

Title:
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?
Source:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341367
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 57 (1), 58 (2), 59 (3)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019
Nr:
2168336459
journal / series editorial
7

Title:
Wzrost gospodarczy
Source:
Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 329-365
ISBN:
978-83-208-2365-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340609
chapter in monograph
8

Title:
Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? = The Moral Condition of a Knowledge-based Economy : How to Improve It?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (55) (2018) , s. 22-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328385
article
9

Title:
Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego = New Structural Economy in the Context of Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 34-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uni-wersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326219
article
10

Title:
Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 16-18
Access mode:
Nr:
2168342545
unreviewed article
11

Title:
Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego = Once Again about the Need to Modernize Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 1 (53) (2018) , s. 9-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325941
article
12

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 53 (1), 54 (2), 55 (3), 56 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018
Nr:
2168325999
journal / series editorial
13

Title:
Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 13-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316779
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Human Capital and Economic Development : the Axiological Perspective
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332937
article
15

Title:
Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland = Lekcje z doświadczeń reform fiskalnych w Polsce
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 3 (51) (2017) , s. 454-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319527
article
16

Title:
Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 193-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316815
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
239, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168311219
See related chapters
18

Title:
Wstęp
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 7-11
ISBN:
978-83-01-19209-9
Nr:
2168316835
preface / summary
See main document
19

Title:
Lessons from the Polish Way of Transformation = Lekcje z polskiej drogi transformacji
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 4 (52) (2017) , s. 43-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321085
article
20

Title:
Nierówności a wzrost gospodarczy : (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie) = Inequalities and Economic Growth : (Remarks in the Margin of the Book by Grzegorz Malinowski Inqualities and Economic Growth: Allies or Enemies) = Neravenstvo i èkonomičeskij rost : (zamečaniâ po knige Gžegoža Malinovskogo Neravenstvo i èkonomičeskij rost. Soûzniki ili vragi)
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2017) , s. 347-358 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168317945
article
21

Title:
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski = Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (50) (2017) , s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314889
article
22

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 49 (1), 50 (2), 51 (3), 52 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Nr:
2168314877
journal / series editorial
23

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 45 (1), 46 (2), 47 (3), 48 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Nr:
2168307107
journal / series editorial
24

Title:
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307715
article
25

Title:
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (46) (2016) , s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307717
article
26

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju : nadzieje i obawy
Source:
Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 248-264 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18725-5
Nr:
2168307703
chapter in monograph
27

Title:
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (47) (2016) , s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310547
article
28

Title:
IV konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2016 : warunki działania gospodarki opartej na innowacyjności
Source:
Kurier UEK2016. - nr [2] 8(69), s. 55
Access mode:
Nr:
2168343762
varia
29

Title:
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (48) (2016) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312897
article
30

Title:
Corporate Social Responsibility : an Integrated Development Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 49-70. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301197
chapter in monograph
31

Title:
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 195-213. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295391
article
32

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 15-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300893
chapter in conference materials
See main document
33

Title:
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 1, Ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]2015. - z. nr 1 (41), s. 9-25. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168295387
voice in discussion / interview
34

Conference:
X Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'", Melìtopol, Ukraina, od 2015-09-11 do 2015-09-13
Title:
Efekty rozwoju ekonomicznego Polski w czasach transformacji na tle problemów jego pomiaru
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015, s. 15-17
ISBN:
978-966-2489-30-9
Nr:
2168298203
chapter in conference materials
35

Title:
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 4 (65), s. 32-33
Access mode:
Nr:
2168295507
voice in discussion / interview
36

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 1 (41), 2 (42), 3 (43), 44 (4), cz. 1, 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Nr:
2168295383
journal / series editorial
37

Title:
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego = About a Quarter of a Century of the Polish Transformation : the Reflections Questions Initiated by Dsc.PhD Martin Wojtysiak-Kotlarski. Part 2, Lessons for the Future. Cz. 2, Lekcje na przyszłość
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]2015. - z. nr 2 (42), s. 7-25. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297273
voice in discussion / interview
38

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 17-19
Access mode:
Nr:
2168298959
voice in discussion / interview
39

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Elżbieta Soszyńska , Dariusz Firszt , Teresa Bal-Woźniak
Title:
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2213-7
Nr:
2168303123
monograph
40

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Marcin Wojtysiak-Kotlarski
Title:
Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy
Source:
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji / red. nauk. Paweł Kozłowski i Marcin Wojtysiak-Kotlarski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, s. 1183-1189
Nr:
2168289665
voice in discussion / interview
41

Title:
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 463-476. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168286343
review
42

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 1 (37), 2 (38), 3 (39), 4 (40)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Nr:
2168282887
journal / series editorial
43

Title:
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 123-141. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282905
article
44

Author:
Title:
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 6-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301931
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 5-15. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282869
article
46

Title:
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy = Social Inequalities and Economic Development
Source:
Nierówności społeczne w Polsce / red. Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014, s. 9-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7666-367-8
Nr:
2168295633
chapter in monograph
47

Title:
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 38-54. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286271
article
48

Title:
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future"
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2013) , s. 563-575 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168262556
article
49

Title:
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 13-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261756
chapter in monograph
See main document
50

Title:
The Evolution of Poland's Economic Model
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 181-313
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298907
chapter in monograph
See main document
51

Author:
Viktor Chuzhykov , Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Dmytro Lukianenko , Mieczysław Dobija
Title:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298905
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Koncepcja zintegrowanego rozwoju jako wyznacznik reguł myślenia o procesach modernizacyjnych
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2013, s. 6-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289617
chapter in unpublished scientific work
See main document
53

Title:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
article
54

Author:
Jerzy Kleer , Anatolii Poruchnyk , Yaroslava Stolyarchuk , Volodymyr Savchuk , Ewa Kaliszuk , Andrii Honcharuk , Tetiana Tsyhankova , Kinga Stępień , Michał Gabriel Woźniak , Teresa Bal-Woźniak , Denys Ilnytskyi , Iryna Kaleniuk , Tomasz Tokarski
Title:
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 405-622
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298909
chapter in monograph
See main document
55

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-16. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278659
chapter in conference materials
56

Title:
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 30 (2013) , s. 71-89. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256654
article
57

Title:
Oblicza modernizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 73-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261760
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 127-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261762
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 32 (2013) , s. 605-614. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276333
article
60

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Nr:
2168276785
journal / series editorial
61

Title:
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 31 (2013) , s. 436-443. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271084
review
62

Title:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія
Redakcja:
Lukianenko Dmytro
, Chuzhykov Viktor
Publisher address:
Kyiv: KNEU, 2013
Physical description:
686, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168278537
See related chapters
63

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Edition:
Wyd. 1 - 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261460
See related chapters
64

Title:
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 191-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261766
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 25 (2012) , s. 5-29. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256680
article
66

Title:
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 191-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240096
chapter in monograph
See main document
67

Title:
On the Need for New Procedures for Analysing the Interrelationships between Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth
Source:
International Economic Policy. - no. 1-2 (16-17) (2012) , s. 35-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168352120
article
68

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239360
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242830
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 28 (2012) , s. 24-40. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271294
article
71

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja
Edition:
Wyd. 1 - 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242794
See related chapters
72

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240000
See related chapters
73

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
354 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168233936
monograph
74

Author:
Title:
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 5-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275727
chapter in unpublished scientific work
See main document
75

Author:
Title:
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-218
Nr:
2168234420
doctoral dissertation
76

Title:
Oblicza modernizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 73-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240054
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 13-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240002
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle współczesnego kryzysu finansów publicznych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 64-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261074
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 127-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240056
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 24, 25, 26, 27, 28
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Nr:
2168233310
journal / series editorial
81

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239128
See related chapters
82

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Edition:
Wyd. 1, dodr. 1
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
354 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168233938
monograph
83

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 859
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Nr:
2168218540
journal / series editorial
84

Title:
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 = Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 18 (2011) , s. 85-97. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222702
article
85

Title:
Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli = Future May Be Better : Reflections on the Book by Grzegorz W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśli (the World in Thought's Reach)
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2011) , s. 107-120 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
53092
article
86

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 6-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262404
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 18, 19, 20, 21, 22, 23
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Nr:
2168222492
journal / series editorial
88

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218556
article
89

Title:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?
Source:
Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011, s. 257-282 - Bibliogr.
Series:
(Kluczowe Problemy Przyszłości)
ISBN:
978-83-61236-10-8
Nr:
2168289899
chapter in monograph
90

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
354, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16826-1 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168227634
monograph
91

Title:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
article
92

Title:
Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 19 (2011) , s. 485-491. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168223814
review
93

Title:
Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce = Lisbon Strategy Priorities for the Development of Human Capital and the Reduction of Social Inequality in Ameliorating the Effects of the Global Crisis in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227582
article
94

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 867 (2011) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227580
article
95

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja - modernizacja - spójność społeczno-ekonomiczna : synteza
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
67 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 21)
Notes:
Streszcz., summ.,
Research program:
Tytuł zrealizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N112 182836) "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski"
ISBN:
978-83-7338-682-2
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168304201
monograph
96

Author:
Magdalena Cyrek
Title:
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
309 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-163
Nr:
51674
doctoral dissertation
97

Title:
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 170-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738460
article
98

Title:
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju = Paradoxes of Human Capital Development and Modernization of the Economy for Integrated Development
Source:
Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future Challenges - Opportunities and Threats / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2010, s. 304-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Kluczowe Problemy Przyszłości)
ISBN:
978-83-61236-17-7
Nr:
2168289897
chapter in monograph
99

Title:
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 69-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53246
article
100

Title:
Deregulûvannâ ekonomìčnoï dìâlʹnostì
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 177-204
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336605
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Transformacìâ vìdnosin vlasnostì
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 217-235
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336609
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Kriterìï ocìnûvannâ funkcìonalʹnostì ekonomìčnih sistem
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 33-50
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336597
chapter in monograph
See main document
103

Title:
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
285 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-148
Nr:
51673
doctoral dissertation
104

Title:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph
Redakcja:
Luk'ânenko Dmitro
, Čužikov Viktor
Publisher address:
Kiiv: KNEU, 2010
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336519
See related chapters
105

Title:
'Acquis Communautaire' ì Lìsabonsʹka strategìâ
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 455-476
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336613
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Ìnstrumenti fìskalʹnoï polìtiki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 527-545
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336615
chapter in monograph
See main document
107

Title:
W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 215-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165307424
chapter in monograph
See main document
108

Title:
Meta ì sposobi realìzacìï transformacìï ekonomìčnoï sistemi
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 164-176
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336603
chapter in monograph
See main document
109

Title:
Rolʹ suspìlʹnogo kapìtalu v ekonomìčnìj konvergencìï
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 130-144
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336599
chapter in monograph
See main document
110

Title:
Evolûcìâ makroekonomìčnoï stabìlìzacìjnoï polìtiki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 235-270
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336611
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 17 (2010) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52258
article
112

Title:
Remarks on the Anti-crisis Policy : from the Perspective of Polish Economy
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 223-230. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Nr:
2168352502
chapter in conference materials
113

Author:
Małgorzata Wosiek
Title:
Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-161
Nr:
51666
doctoral dissertation
114

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 16, 17
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010
Nr:
2162181086
journal / series editorial
115

Title:
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 16 (2010) , s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165738223
article
116

Title:
Paradoksi rozvitku lûdsʹkogo kapìtalu ta ekonomìčna konvergencìâ
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 144-163
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336601
chapter in monograph
See main document
117

Title:
Demonopolìzacìâ ekonomìki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 204-217
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336607
chapter in monograph
See main document
118

Title:
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 839 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53245
article
119

Title:
Przeobrażenia rynku pracy w Polsce związane z akcesją do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
51372
chapter in monograph
120

Title:
The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes
Source:
Národohospodářský obzor = Review of Economic Perspectives. - vol. 9, iss. 3 (2009) , s. 157-170. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328835
article
121

Title:
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 275-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163336
chapter in monograph
122

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 36-37
Access mode:
Nr:
2168274495
unreviewed article
123

Title:
Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska
Source:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 166-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164953386
chapter in monograph
124

Title:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina
, Chuzhykov Viktor Ivanovych
, Lukianenko Dmytro Grygorovyh
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009
Physical description:
716 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
51317
See related chapters
125

Title:
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 165-288
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302651
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych = Institutional Conditions of Economic Growth and Fair Social Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 14 (2009) , s. 39-54. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50491
article
127

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Mieczysław Dobija , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovyh Lukianenko , Svitlana Volodymyrivna Sidenko , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 21-163
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302655
chapter in monograph
See main document
128

Title:
Ład instytucjonalny społecznej gospodarki rynkowej kontra kapitalizm globalny : szansa czy iluzja
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 109-124 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51329
chapter in monograph
See main document
129

Title:
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego wyzwaniem kreatywnej i innowacyjnej gospodarki
Source:
Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2009, s. 283-298. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 1)
ISBN:
978-83-61355-31-1
Access mode:
Nr:
2168289505
chapter in conference materials
130

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludziego, społecznego i zmiany instytucjonalnej : wnioski dla Polski = Socio-Economical Cohesion in the Context of Human, Social Capital and Institutional Change : Conclusions for Poland
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. nauk. Urszula Płowiec - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 267-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-23-1
Nr:
2165175882
chapter in conference materials
131

Title:
Dylematy spójności instytucjonalnej w kontekście konwergencji ekonomicznej : przypadek Polski
Source:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2009, s. 51-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166678098
chapter in unpublished scientific work
See main document
132

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Margaryta Grygorivna Boiko , Dariusz Firszt , Andriy Ivanovych Goncharuk , Larysa Mykhailivna Gopkolo , Oleg Havrylyshyn , Ilnyckyy Denys Oleksandrovych , Łukasz Jabłoński , Iryna Sergiyivna Kaleniuk , Ewa Kaliszuk , Jerzy Kleer , Nadiya Anatoliyivna Mykula , Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk , Volodymyr Sawchuk , Kinga Stępień , Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk , Tomasz Tokarski , Tetyana Mykhailivna Tsygankova , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 387-649
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302657
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce = Fundamental Issues for Building Socio-Economie Cohesion and Innovative Economy in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 15 (2009) , s. 7-27. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50496
article
134

Title:
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku = Structural Change Polish Economy after 1990 Year
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 12 (2009) , s. 33-43. - Tytuł numeru: Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych - Bibliogr.
Nr:
2168283581
article
135

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 14, 15
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009
Nr:
2162063826
journal / series editorial
136

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 40-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793410
chapter in monograph
137

Title:
Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych = Economic Growth, Social Capital, and Social Inequalities from the Perspective of Institutional Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50400
article
138

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i dyfuzji innowacji
Source:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2008, s. 101-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164873669
chapter in unpublished scientific work
See main document
139

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych", Lwów, Ukraina, od 2007-11-21 do 2007-11-23
Title:
Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion
Source:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 208-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-364-7
Note another doc.:
Dostępny również w języku ukraińskim: Woźniak M., (2008), Transkordonne spìvrobìtnictvo u refleksìjnìj modernìzacìï lûds´kogo kapìtalu : značennâ dlâ pobudovi socìal´no-ekonomičnoï zgurtovanostì. [W:] Gabrìêl' VOZNÂK (red.), Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv, Žešìv : Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, s. 211-221. ISBN 978-83-7338-365-4
Nr:
2165673974
chapter in conference materials
See main document
140

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 12, 13
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Nr:
2162065823
journal / series editorial
141

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych", Lwów, Ukraina, od 2007-11-21 do 2007-11-23
Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7338-364-7
Note another doc.:
Dostępne również w języku ukraińskim: Соціально-економічне уртування [тобто. гуртування] у контексті сучасних транскордонних регіонів = Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv / nauk. red. Mìhal Gabrìêl' Voznâk. Žešìv : Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, 2008. ISBN 978-83-7338-365-4
Nr:
51991
conference materials
See related chapters
142

Title:
Jak obecnie widzą polską transformację i jej przyszłość ekonomiści z najwyższej półki? = The Polish Transformation and its Future Viewed by Economic Gurus
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 233-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951183
article
143

Title:
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-419-5
Nr:
51811
monograph
144

Title:
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 786 (2008) , s. 43-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50399
article
145

Title:
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego = Justice Inequalities and Axiology of Institutional Order
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 11, nr 1 (2008) , s. 233-248. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168289557
article
146

Title:
Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy : wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej = Socio-Economic Cohesion and Economic Growth
Source:
Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-038-1
Nr:
2168283553
chapter in monograph
147

Title:
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Source:
O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer (2008) , s. 271-276
Nr:
2168289643
review
148

Title:
Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym : teoria i praktyka = Fundamental Issues of Socio-Economic Cohesion in Holistic Approach Theory and Practice
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 13 (2008) , s. 7-29. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50530
article
149

Title:
Kapitał ludzki a jakość
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 484-494 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165629007
chapter in monograph
See main document
150

Title:
Wędrujący świat. Uwagi na marginesie lektury : (Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440) = Traveling World. A Review Article
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2008) , s. 413-423 - Bibliogr.
Nr:
2168265574
article
151

Title:
Wędrujący świat Profesora Kołodko
Source:
Master of Business Administration. - vol. 16, nr 2 (2008) , s. 100-102
Access mode:
Nr:
2168359780
review
152

Title:
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski = The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 12 (2008) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50638
article
153

Title:
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej = Reflectional Modernization of Human Capital as a Challenge of Innovative Economy and Organization
Source:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 605-614. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795359
chapter in monograph
154

Title:
Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej = Handicaps of State Intervention in Shaping Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 11 (2007) , s. 43-60. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166462139
article
155

Title:
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej = Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007) , s. 189-197. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168249064
article
156

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165775893
chapter in conference materials
See main document
157

Conference:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. II Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2007-09-07 do 2007-09-08
Title:
Obŝêstvênno-ekonomičêskoê êdinstvo kak têoretičêskoê i empiričêskoê ponâtiê, vklûčaûŝêê institucionalnyê aspêkty
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007, s. 15-23 - Bibliogr.
Nr:
2168319587
chapter in conference materials
158

Title:
Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy = Theoretical Problems of Socio-Economic Cohesion of Market Mechanism in the Context of Knowledge-Based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 10 (2007) , s. 17-35. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166478028
article
159

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem teorii ekonomii i polityki gospodarczej = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Theory of Economics and Economic Policy
Source:
Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek] - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 377-404. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2168289559
chapter in monograph
160

Title:
Kwestia egalitaryzmu w ideologii kapitalizmu globalnego jako bariera transformacji społeczno-ekonomicznych = Egalitarianism in the Ideology of Global Capitalism as a Barrier in Social and Economic Transformation Processes
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772815
chapter in monograph
161

Title:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
article
162

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 10, 11
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
Nr:
2166473651
journal / series editorial
163

Title:
Poland's Economic Challenges in the Context of Globalisation and Regionalisation
Source:
Journal of European Economy. - vol. 6, no 1 (2007) , s. 27-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289097
article
164

Title:
Rozwój kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce = Development of Intellectual Capital as a Determinant of the Sustainability of High Economic Growth and Just Inequalities in Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 45-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51704
article
165

Title:
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 741 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51047
article
166

Title:
Szanse i zagrożenia spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce dla rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych wynikające z priorytetów Strategii Lizbońskiej
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2007, s. 93-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286023
chapter in unpublished scientific work
See main document
167

Title:
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych : przypadek Polski
Source:
Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk - Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007, s. 57-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-85713-83-8
Nr:
2168292007
chapter in monograph
168

Title:
Ekonomia wobec teoretycznych i praktycznych problemów spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 175-205 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166098133
chapter in monograph
See main document
169

Title:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
159 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-323-1
Nr:
52163
monograph
170

Title:
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. 25-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52944
article
171

Title:
Skutki powiązań typu nierówności społeczne - kapitał ludzki w Polsce po 1990 roku : wnioski pod adresem polityki gospodarczej
Source:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2006, s. 125-150
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326851
chapter in unpublished scientific work
See main document
172

Author:
Paweł Frączek
Title:
Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-25
Nr:
52683
doctoral dissertation
173

Title:
Makroregulâcìjnì umovi rozvitku ekonomìki, ŝo bazuêtsâ na znannâh : propozicìï dlâ ekonomìki Ukraïni
Source:
Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï = Together in Europe / [nauk. red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat] - Ternopìl'; Ŝecìn: Vidavnictvo TICIT, 2006, s. 31-37. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005 r.
ISBN:
966-8284-05-4
Nr:
2166411341
chapter in conference materials
174

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku
Source:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2168283515
chapter in monograph
175

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 165-181
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-939-3
Nr:
2168283769
chapter in monograph
176

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 8, 9
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006
Nr:
2166550351
journal / series editorial
177

Title:
Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym = Global Capitalism in Axiological Context
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 8 (2006) , s. 15-23. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166550737
article
178

Title:
Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej
Source:
Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii / red. nauk. Grażyna Musiał - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 145-162
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-819-2
Nr:
2168280347
chapter in monograph
179

Title:
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland
Source:
Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 194-211. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 5)
ISBN:
83-60065-13-6
Nr:
2168277151
chapter in monograph
180

Title:
Kapitał społeczny a sprawność systemu ekonomicznego : przypadek Polski
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51802
chapter in monograph
See main document
181

Conference:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2006-09-08 do 2006-09-10
Title:
Rozwój kapitału społecznego fundamentalnym warunkiem odrabiania dystansu rozwojowego : rola państwa
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2006, s. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319595
chapter in conference materials
182

Title:
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych : wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych = Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities : Lessons for Poland from Theory and Global Experience
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006) , s. 125-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51174
article
183

Title:
Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej : wnioski dla Polski
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 249-263
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-889-3
Nr:
2168241772
chapter in conference materials
184

Title:
Challenges of Human and Intellectual Capital Development and Depreciation in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 213-225 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218694
chapter in monograph
See main document
185

Title:
Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy = Closing Poland`s Developmental Gap under Conditions of Expansion of the Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006) , s. s.57-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52945
article
186

Title:
Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego
Source:
Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 14-23 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-86-1
Nr:
2166120970
chapter in monograph
187

Title:
Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji = Strategic and Institutional Challenges for Poland in the Context of Globalization and Regionalization
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 9 (2006) , s. 13-28. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2166510589
article
188

Title:
Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2005, s. 167-210
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251194
chapter in unpublished scientific work
See main document
189

Title:
Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki Polski = Significance of the Human Capital in Bridging the Gap between Poland and Other Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52513
article
190

Title:
Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW = Priorities and Mechanisms of an Effective Economic Strategy Covering Challenges of Knowledge-Based Economy
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 7 (2005) , s. 9-17. - Tutył numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2 - Bibliogr.
Nr:
2166562329
article
191

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne = Human and Intellectual Capital in a Pro-Growth Strategy Limiting Social Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 6 (2005) , s. 173-189. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166562736
article
192

Title:
Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki = Key Axiological Challenges of Institutional Order in Today's Economy
Source:
Ład instytucjonalny w gospodarce. Tom 1 / red. Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 21-41. - Summ.
Series:
(Ekonomia i Prawo ; t. 1)
ISBN:
83-231-1868-X
Nr:
2168282369
chapter in monograph
193

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 6, 7
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005
Nr:
2166562875
journal / series editorial
194

Title:
Czy religia jest jedynym ze źródeł kapitału intelektualnego? Wnioski pod adresem ekonomii i gospodarki
Source:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 80-91
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408514
chapter in monograph
195

Title:
Kapitalizacja wiedzy warunkiem trwałości wzrostu gospodarczego
Source:
Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej. - 1(2) (2005) , s. 27-39. - Summ., soderž. - Bibliogr.
Nr:
2168328599
article
196

Title:
Sprawiedliwe nierówności i rozwój kapitału ludzkiego jako wyznaczniki skutecznej polityki prowzrostowej dla Polski
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 157-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500996
chapter in monograph
See main document
197

Title:
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
201 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-222-7
Nr:
2168218528
monograph
198

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 4, 5
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004
Nr:
2168364946
journal / series editorial
199

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 77-96
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222978
chapter in academic script
See main document
200

Title:
Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego determinantą trwałego wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych w Polsce
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2004, s. 50-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272778
chapter in unpublished scientific work
See main document
201

Title:
Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu = The Determinants of Pro-growth Strategy that Narrow Social Inequality which is the Result of the Theory of Growth
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 4 (2004) , s. 77-87. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168235816
article
202

Conference:
Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ. Melitopol's'kij navčal'no-konsul'taščijnij punkt Gumanitarnogo universitetu "Zaporiz'kij institut deržavnogo ta municipal'nogo upravlinnâ, Melitopol, Ukraina, od 2004-04-13 do 2004-04-13
Title:
O strategii prowzrostowej ograniczającej ubóstwo i nierówności
Source:
Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU:, 2004, s. 18-24
Nr:
2168361078
chapter in conference materials
203

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 3
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
Nr:
2168233782
journal / series editorial
204

Author:
Kinga Stępień
Title:
Konsolidacja jako czynnik konkurencyjności sektora bankowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/385
Nr:
2168285973
doctoral dissertation
205

Title:
Węzłowe problemy polityki gospodarczej w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. - nr 11 (2003) , s. 105-121 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie ; 1)
Nr:
2168288833
article
206

Title:
Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne = Conditions Pro-growth Strategy for Poland Mitigating Social Inequality
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 519-534. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50620
article
207

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Bogusław Ślusarczyk
Title:
Perspektywy rozwoju sektora rolno-spożywczego Polski w kontekście integracji z Unią Europejską = The Prospects of Development of Agri - Food Sector in Poland in the Context of Integration with the European Union
Source:
Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. T. 1 / red. Adam Czudec - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003, s. 300-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-067-1
Nr:
2168289691
chapter in conference materials
208

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
nr 1, 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
Nr:
2162046582
journal / series editorial
209

Title:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
137 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224468
See related chapters
210

Title:
Czy nierówności społeczne są źródłem niskiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce = Poland's Economic Development in the Light of External Threats
Source:
Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 16-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-1907-8
Nr:
2168283599
chapter in monograph
211

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Adriana Kaszuba-Perz
Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Polski Południowo-Wschodniej w latach 1990-1999 = Small and Medium-sized Companies Development in South-East Poland in Years 1990-1999
Source:
Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konkurencyjność regionu" / red. nauk. Wojciech Kosiedowski - Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 265-285. - Summ.
ISBN:
83-88115-62-6
Nr:
2168289997
chapter in conference materials
212

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. w świetle polityki makroekonomicznej = Economic Growth in Poland in the 1990s and Macroeconomic Politics
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 29-31. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318507
varia
213

Title:
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas Facing the Policy of Reduction of Disparities in the Economic Growth of Polish Regions in the Context of Poland's Impending Accession to the European Union
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318509
varia
214

Title:
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = The Problems of Levelling Out the Differences in Poland's Regional Economic Development in View of the Membership in the European Union
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 181-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260932
chapter in conference materials
215

Title:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = Social Inequality and Poland's Economic Growth in the 1990s
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 129-143. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224504
chapter in monograph
See main document
216

Title:
Rozwój gospodarczy Polski w świetle zagrożeń zewnętrznych = The Polish Economy : External Threats to its Growth
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224542
chapter in monograph
See main document
217

Title:
Wnioski z doświadczeń wzrostu gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 131-152
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232426
chapter in conference materials
See main document
218

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
107, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-145-X
Nr:
2168254248
monograph
219

Author:
Radosław Puchała
Title:
Próba oceny efektywności Programu Powszechnej Prywatyzacji w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
238 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/430
Nr:
2168290219
doctoral dissertation
220

Title:
Sprawozdanie z realizacji tematu nr 97/K/M/ae/2/2001/S pt. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy
Source:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych : czynniki, bariery, perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. [1]-[2]
Nr:
2168272948
varia
See main document
221

Title:
Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Polska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 101-136
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-135-X
Nr:
2168283845
chapter in conference materials
222

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 77-94
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260436
chapter in academic script
See main document
223

Author:
Adriana Kaszuba-Perz
Title:
Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Południowo-Wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
206, [8] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/591
Nr:
2168311277
doctoral dissertation
224

Title:
Węzłowe problemy wzrostu gospodarczego Polski = Key Problems of Poland's Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001) , s. 79-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231434
article
225

Title:
Własność we współczesnej myśli ekonomicznej a prywatyzacja w Polsce
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 321-332
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-054-X
Nr:
2168259764
chapter in monograph
226

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Marta Drozd
Title:
Słuchacze nie chcą wychodzić...
Source:
Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 14
Nr:
2168272442
voice in discussion / interview
227

Title:
Dylematy rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas of the Polish Economic Development in the Perspective of Membership in the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 37-48. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249218
chapter in monograph
See main document
228

Author:
Bogusław Ślusarczyk , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Konkurencyjność polskich wyrobów przemysłu rolno-spożywczego na rynkach krajów Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agro-Alimentary Products in the European Union Markets
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 171-185. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249410
chapter in monograph
See main document
229

Title:
Mechanizmy regulacji w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 59-76
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-132-5
Nr:
2168272654
chapter in conference materials
230

Title:
Zagrożenia rozwojowe Polski wobec wizji kryzysu finansowego w gospodarce światowej = Developmental Menaces of Poland Towards Vision of Financial Crisis in World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 3, nr 2 (1999) , s. 129-136. - Tytuł numeru: Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych. Cz. 1
Nr:
2168343065
article
231

Title:
Wyzwania pod adresem roli państwa w gospodarce w warunkach szoków spowodowanych lokalnymi kryzysami
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999, s. 69-81
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-193-7
Nr:
2168343063
chapter in conference materials
232

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 77-94
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260416
chapter in academic script
See main document
233

Title:
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe gospodarki Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Challenges and Development Risks for Poland's Economy in the Light of EU Membership
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 19-30. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249414
chapter in conference materials
See main document
234

Title:
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce = Threats of Economic Growth in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (3), nr 2 (1998) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Gospodarka w fazie przemian = Economy in the State of Transformation
Nr:
2168298429
article
235

Title:
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 10 (94) (1998) , s. 14-16
Nr:
2168257346
article
236

Conference:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Title:
Polityka regionalna a proces transformacji systemu ekonomicznego = Regional Policy and the Process of Economic System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998) , s. 87-92. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System
Nr:
2168298459
article
237

Title:
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995 = Monetary Policy in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168251692
article
238

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
239

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 74-91
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257764
chapter in academic script
See main document
240

Title:
Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski = Foreign Debts and Restructuring of Manufacturing Machinery in Poland
Source:
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 22 (1997) , s. 15-32. - Summ.
Nr:
2168290171
article
241

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Title:
Bariery dostosowań rynkowo-produktowych przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 59-68
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261072
chapter in conference materials
242

Title:
Jerzy Wilkin, Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 166 = Jerzy Wilkin, Which Capitalism? Which Poland?
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1996) , s. 283-286
Nr:
2168289693
review
243

Title:
Restrukturyzacja a strategia gospodarcza w procesie transformacji = Restructuring and Economic Strategy in Process of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996) , s. 87-98. - Summ.
Nr:
2168231598
article
244

Title:
Restrukturyzacja aparatu wytwórczego a konkurencyjność gospodarki polskiej
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 137-150
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226180
chapter in monograph
See main document
245

Title:
Rola państwa w procesie demonopolizacji = The Role of the State in the Process of Demonopolisation
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 29-30 (1995) , s. 23-37. - Summ.
Nr:
2168289731
article
246

Title:
Problemy doboru kursu walutowego = Problems of Exchange Rate Selection
Source:
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 18 (1995) , s. 315-323. - Summ.
Nr:
2168289743
article
247

Title:
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz. 2, Deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1995
Physical description:
134 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-24-6
Nr:
2168251002
academic script
248

Conference:
Konferencja naukowa "Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej", Ustroń, Polska, od 1994-05-12 do 1994-05-14
Title:
W poszukiwaniu efektywnych i skutecznych mechanizmów restrukturyzacji w społecznej gospodarce rynkowej
Source:
Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Ustroń, 12-14 maja 1994 / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 185-193
Nr:
2168284699
chapter in conference materials
249

Title:
Dylematy stabilizacji w procesie urynkowienia
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 35-51
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238574
chapter in monograph
See main document
250

Title:
Ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność państwa : społeczna gospodarka rynkowa (II)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993) , s. 23
Nr:
2168229088
article
251

Title:
Kierowanie, rynek, transformacja : bariery stabilizacji
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań Rynkowych : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1993
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86050-00-4
Nr:
2168272854
monograph
252

Title:
Bariery sprawności : społeczna gospodarka rynkowa (III)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993) , s. 23
Nr:
2168229090
article
253

Title:
Problemy ograniczania barier rozwoju gospodarczego Polski
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1993
Physical description:
16 s.; 21 cm
Series:
(Kongres Ekonomistów Polskich)
Nr:
2168288673
publishing series
254

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Bariery elastyczności podaży w procesie transformacji (przypadek Polski)
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 25-34
Nr:
2168254220
chapter in conference materials
See main document
255

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 73-92
Nr:
2168257724
chapter in academic script
See main document
256

Title:
Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań Rynkowych, 1993
Physical description:
100, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168260476
monograph
257

Title:
Optymiści i pesymiści genetycy i strukturaliści : społeczna gospodarka rynkowa (I)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 28 (1993) , s. 22-23
Nr:
2168229084
article
258

Title:
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych = Causes of the Failure of Government Economic Choice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992) , s. 21-34. - Summ., rez.
Nr:
2168251054
article
259

Title:
Ograniczenia planowania makroekonomicznego
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 215-231
Nr:
2168228956
chapter in monograph
See main document
260

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce : uwarunkowania systemowe = Problems of Economic Stabilization System Dependencies
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1992
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 104)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168252332
monograph
261

Title:
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz 1, Systemy gospodarcze w teorii ekonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
120 s.; 24 cm
Nr:
2168251004
academic script
262

Title:
Rola polityki podatkowej w procesie transformacji systemowej
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[103]-23[125]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279051
chapter in unpublished scientific work
See main document
263

Title:
Rządowy program stabilizacyjny a przemiany systemowe w Polsce
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[3]-19[21]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279041
chapter in unpublished scientific work
See main document
264

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 73-92
Nr:
2168257706
chapter in academic script
See main document
265

Title:
O niektórych barierach i warunkach sprawności społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice; Tychy: Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, 1992, s. 151-156
ISBN:
83-85607-01-3
Nr:
2168289745
chapter in conference materials
266

Title:
Niektóre sposoby przezwyciężania barier skuteczności rządowego programu stabilizacyjnego
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 29-41
Nr:
2168251838
chapter in monograph
See main document
267

Title:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
139 s.; 24 cm
Nr:
2168251834
See related chapters
268

Title:
Problemy i perspektywy stabilizacji gospodarczej Polski w latach 1990-1993 : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
34 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272896
academic script
269

Title:
Ekonomiczne konsekwencje własności nieprywatnej
Source:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 73-80
Nr:
2168251984
chapter in monograph
270

Title:
Zakres oddziaływania państwa na mechanizm rynkowy
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1[104]-35[138]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267482
chapter in unpublished scientific work
See main document
271

Title:
Perspektywy stabilizacji w świetle programu rządowego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 47-57
Nr:
2168227318
chapter in report
See main document
272

Title:
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych
Source:
Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej / kier. Stanisław OWSIAK1990, s. 57-77
Signature:
NP-21/Magazyn
Nr:
2168271180
chapter in unpublished scientific work
See main document
273

Title:
Systemy własności a stabilizacja gospodarcza = Property Systems and the Economic Stabilization
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1989. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232918
varia
274

Title:
Orientacja instytucjonalna a planowanie makroekonomiczne
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 268-285
Nr:
2168228890
chapter in monograph
See main document
275

Title:
Mechanizmy uzgadniania preferencji w świetle interesów indywidualnych, grupowych i społecznych = Mechanisms of Negotiating Preferences in the Light of Individual Group and Social Interests
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989) , s. 53-71. - Rez., summ.
Nr:
2168282227
article
276

Title:
Restrukturyzacja gospodarki w aspekcie systemów własności = Structural Changes in Economy and Systems of Ownership
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 13-28. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226841
article
277

Title:
Społeczne aspekty w teorii wzrostu gospodarczego = Social Aspects of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989) , s. 41-62. - Rez., summ.
Nr:
2168244310
article
278

Title:
Przyczyny cykli inwestycyjnych : kierunki ewolucji poglądów = Determinants of Investment Cycles - Evolution of Opinions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989) , s. 47-59. - Rez., summ.
Access mode:
Nr:
2168235164
article
279

Title:
Wpływ handlu zagranicznego krajów RWPG na tempo wzrostu gospodarczego = The Influence of Foreign Trade in the C.M.E.A. Countries upon the Economic Growth Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 253 (1988) , s. 89-111. - Rez., summ.
Nr:
2168282231
article
280

Title:
Wzrost w gospodarce centralnie planowanej : wahania, przyczyny, problemy stabilizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168282189
academic script
281

Title:
Stosunki własnościowe a ustabilizowana działalność gospodarcza
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 164-186
Nr:
2168228066
chapter in monograph
See main document
282

Title:
Reforma gospodarcza a strategia alternatywna
Source:
Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2 - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 1-23
Nr:
2168362480
chapter in conference materials
283

Title:
Wpływ konsumpcji na zmiany dynamiki gospodarczej w krajach RWPG = Impact of Consumption on Changes in Economic Dynamics in CBEBA Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987) , s. 85-101. - Rez., summ.
Nr:
2168280005
article
284

Title:
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 217-239
Nr:
2168228016
chapter in monograph
See main document
285

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 133-145 - Bibliogr.
Nr:
2168332231
chapter in conference materials
See main document
286

Title:
Przyczyny wahań tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Causes of the Fluctuations of Economic Growth Rate in the Socialist Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 30 (1987) , s. 59-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260918
article
287

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 133-135
Nr:
2168265308
voice in discussion / interview
See main document
288

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 113-127
Nr:
2168265302
chapter in conference materials
See main document
289

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986) , s. 134-138
Nr:
2168261620
review
290

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 213, 214
Nr:
2168265804
voice in discussion / interview
See main document
291

Title:
Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Effectiveness of Changes in Sectoral Structure of Production and Periodical Fluctuations of the Rate of Growth of CMEA Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246758
article
292

Title:
Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Structural Changes in Industry and the Periodical Decrease of the Economic Growth Rate in the C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 201 (1985) , s. 125-145. - Rez., summ.
Nr:
2168238896
article
293

Title:
Zmienność tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Variability of the Rate of Economic Growth in the Socialist Countries
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1985) , s. 437-454. - Summ., rez.
Nr:
2168227840
article
294

Title:
The Mechanisms Generating Economic Growth Fluctuations in the C.M.E.A. Countries and the Crisis in Poland
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 73-94
Nr:
2168339251
chapter in conference materials
See main document
295

Title:
Narzędzia ekonomiczne racjonalizacji produkcji w warunkach reformy
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 149-159
Nr:
2168265282
chapter in conference materials
See main document
296

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[226]-17[242]
Nr:
2168273572
chapter in conference materials
297

Title:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
219 s.; 23 cm
Nr:
2168265270
conference materials
See related chapters
298

Title:
Dyskusja
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 69-71, 143-144, 217-219
Nr:
2168265276
voice in discussion / interview
See main document
299

Title:
Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie : (na przykładzie europejskich krajów RWPG) = Statistical Verification of the Hypothesis of Periodical Changes in Economic Dynamics Under Socialism
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 27 (1984) , s. 111-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272858
article
300

Title:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
220-413 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168265284
conference materials
301

Title:
Wpływ mechanizmu funkcjonowania gospodarek krajów RWPG na wahania tempa wzrostu gospodarczego = The Impact of the Functioning Mechanism of the C.M.E.A. Countries' Economic upon the Fluctuations of Economies Growth Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 180 (1984) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168272382
article
302

Title:
Mechanizmy zmienności tempa gospodarczego krajów RWPG a kryzys Polski = The Mechanics of the Varying Rate of Economic Development of the Council for Mutual Economic Aid and the Depression in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 252-254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241530
varia
303

Title:
Strategia maksymalizacji dynamiki inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = Strategy of Maximizing Capital Formation Dynamics and Fluctuations of Economic Growth in C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 4 (444) (1983) , s. 155-162
Nr:
2168269492
article
304

Title:
Specyficzne znaczenie rolnictwa w kształtowaniu cylu rozwojowego krajów RWPG = Specific Significance of Agriculture in Shaping Development of C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 1 (441) (1983) , s. 14-20
Nr:
2168269482
article
305

Title:
Mechanizmy stabilizacji w warunkach reformy : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1983) , s. 11
Nr:
2168272668
article
306

Title:
Zanim ujawnią się skutki
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1982) , s. 1, 4
Nr:
2168274531
article
307

Title:
Niektóre problemy funkcjonowania reformy gospodarczej = Some Problems of reform Functioning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982) , s. 97-110
Nr:
2168230682
article
308

Title:
Niektóre problemy równomierności wzrostu gospodarczego w socjalizmie = Some Problems of the Steady Pace of Economic Growth in Socialism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 145 (1981) , s. 61-76. - Rez., summ.
Nr:
2168234326
article
309

Title:
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego a efektywność produkcji w krajach RWPG
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 197-220
Nr:
2168233670
chapter in conference materials
See main document
310

Title:
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG = Periodical Growth Rate Declines in C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 36, 7-8 (425-426) (1981) , s. 370-373
Nr:
2168241312
article
311

Title:
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
487 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/851
Nr:
2168313231
doctoral dissertation
312

Title:
Dynamika inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1975 = Investment Bate VS Fluctuations in the Pace of Economic Growth in the Comecon Countries in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 (1981) , s. 281-304. - Rez., summ.
Nr:
2168234510
article
313

Title:
Materiały uzupełniające do ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
25 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168290035
academic script
314

Title:
Zmiany stopy wzrostu gospodarczego w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej = Changes in the Economic Growth Rate in Poland and Hungary after the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 91 (1978) , s. 53-68. - Rez., summ.
Nr:
2168240806
article
315

Title:
Stopień wykorzystania aparatu wytwórczego a kapitałochłonność produkcji : (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza w Polsce) = The Degree of Utilization of Productive Equipment and the Capital-Output Ratio
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 85 (1976) , s. 105-119. - Rez., summ.
Nr:
2168239822
article
Unpublished documents:
1

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
076/WT-KES/01/2014/S/4272
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301923
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
054/WT-KES/01/2013/S/3054
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289615
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
64/KES/1/2012/S/064
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275725
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
107 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
128/KES/1/2011/S/607
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262398
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2009
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
16/KES/2/2009/S/480
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677743
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
136 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
23/KES/1/2008/S/440
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164864000
unpublished scientific work
See related chapters
7

Author:
, , ,
Title:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
129 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KES/1/2007/S/382
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2166585529
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, , ,
Title:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2166563943
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KES/1/2005/S/213
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251186
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
14/KMae/4/2004/S/125
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272768
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KES/1/2010/S/536
Signature:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
unpublished scientific work
12

Title:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy : doświadczenia lat dziewięćdziesiątych i perspektywy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
94/Kmae/2/2002/S
Signature:
NP-826/Magazyn
Nr:
2168272764
unpublished scientific work
13

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych : czynniki, bariery, perspektywy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
86 k.: il.; 30 cm
Research program:
97/K/M/ae/2/2001/S
Signature:
NP-735/Magazyn
Nr:
2168272826
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
155 k.: il.; 30 cm
Research program:
24/KME/1/94/S
Signature:
NP-323/Magazyn
Nr:
2168290297
unpublished scientific work
15

Title:
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężenia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
74, 30 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KMae/1/93/S
Signature:
NP-200/Magazyn
Nr:
2168228072
unpublished scientific work
16

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm
Research program:
DNS-H 12/132/90-2
Signature:
NP-67/Magazyn
Nr:
2168282295
unpublished scientific work
17

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce Polski : uwarunkowania systemowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
III, 123 k.; 30 cm
Research program:
18/E.Pol/1/90/BR
Signature:
NP-18/Magazyn
Nr:
2168282191
unpublished scientific work
18

Title:
Uprawnienia decyzyjne podmiotów gospodarczych a konflikty interesów. [Cz. 6], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
63 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/6/1988
Signature:
179829/6
Nr:
2168258906
unpublished scientific work
1
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (57) (2019), s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4637. - ISSN 1898-5084
2
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-20922-3
3
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (59) (2019), s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4995. - ISSN 1898-5084
4
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20675-8
5
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości? / Michał G. WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
6
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. - z. nr 57 (1), 58 (2), 59 (3). - ISSN 1898-5084
7
Wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 329-365. - ISBN 978-83-208-2365-3
8
Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? = The Moral Condition of a Knowledge-based Economy : How to Improve It? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (55) (2018), s. 22-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3835. - ISSN 1898-5084
9
Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego = New Structural Economy in the Context of Integrated Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 34-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3730. - ISSN 1898-5084
10
Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Kurier UEK / [red. Paweł KOZAKIEWICZ, Ewelina Zasadzień]. - nr 2 (77) (2018), s. 16-18. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/16. - ISSN 1689-7757
11
Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego = Once Again about the Need to Modernize Human Capital / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (53) (2018), s. 9-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3695. - ISSN 1898-5084
12
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 53 (1), 54 (2), 55 (3), 56 (4). - ISSN 1898-5084
13
Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 13-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
14
Human Capital and Economic Development : the Axiological Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/4237. - ISSN 1899-2226
15
Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland = Lekcje z doświadczeń reform fiskalnych w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (51) (2017), s. 454-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3018. - ISSN 1898-5084
16
Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 193-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
17
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 239, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19209-9
18
Wstęp / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 7-11. - ISBN 978-83-01-19209-9
19
Lessons from the Polish Way of Transformation = Lekcje z polskiej drogi transformacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (52) (2017), s. 43-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3321. - ISSN 1898-5084
20
Nierówności a wzrost gospodarczy : (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie) = Inequalities and Economic Growth : (Remarks in the Margin of the Book by Grzegorz Malinowski Inqualities and Economic Growth: Allies or Enemies) = Neravenstvo i èkonomičeskij rost : (zamečaniâ po knige Gžegoža Malinovskogo Neravenstvo i èkonomičeskij rost. Soûzniki ili vragi) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 3 (2017), s. 347-358. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2017&nr=3&t=20&lang=0Wstęp: . - ISSN 0013-3205
21
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski = Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (50) (2017), s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2749. - ISSN 1898-5084
22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 49 (1), 50 (2), 51 (3), 52 (4). - ISSN 1898-5084
23
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - z. nr 45 (1), 46 (2), 47 (3), 48 (4). - ISSN 1898-5084
24
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1689. - ISSN 1898-5084
25
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (46) (2016), s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1692. - ISSN 1898-5084
26
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju : nadzieje i obawy / Michał G. WOŹNIAK // W: Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 248-264. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18725-5
27
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (47) (2016), s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1863. - ISSN 1898-5084
28
IV konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2016 : warunki działania gospodarki opartej na innowacyjności / Michał Gabriel WOŹNIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 55. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
29
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (48) (2016), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2207. - ISSN 1898-5084
30
Corporate Social Responsibility : an Integrated Development Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 49-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
31
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 195-213. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/422a91155a0a666aa1a2d9d0dc0b710d/12%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
32
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 15-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-93-4
33
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 1, Ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 9-25. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/10aea8cc1e8dca7211f9fc589a028f52/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
34
Efekty rozwoju ekonomicznego Polski w czasach transformacji na tle problemów jego pomiaru / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï. - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015. - S. 15-17. - ISBN 978-966-2489-30-9
35
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK; rozm. Jakub Bartak // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 32-33. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
36
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - z. nr 1 (41), 2 (42), 3 (43), 44 (4), cz. 1, 2. - ISSN 1898-5084
37
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego = About a Quarter of a Century of the Polish Transformation : the Reflections Questions Initiated by Dsc.PhD Martin Wojtysiak-Kotlarski. Part 2, Lessons for the Future. Cz. 2, Lekcje na przyszłość / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 7-25. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/dd0e094536d04c0afc4f98a833ca61bd/01%20wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
38
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia / Michał Gabriel WOŹNIAK ; wywiad przepr. Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 17-19. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
39
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Elżbieta Soszyńska, Dariusz FIRSZT, Teresa Bal-Woźniak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2213-7
40
Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy / Michał Gabriel WOŹNIAK ; rozm. Marcin Wojtysiak-Kotlarski // W: Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji / red. nauk. Paweł Kozłowski i Marcin Wojtysiak-Kotlarski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. - S. 1183-1189
41
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 463-476. - Rec. pracy: M. Słodowa-Hełpa "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania". - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/247956c2549e67188cf379c83b2a08f2/34B%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
42
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - z. nr 1 (37), 2 (38), 3 (39), 4 (40). - ISSN 1898-5084
43
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development / Michał Gabriel WOŹNAIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 123-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/e28ebb3d93406ae01149456bad14a62f/07%20Wo%C5%BCniak%20M.G.pdf. - ISSN 1898-5084
44
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju / M.G. WOŹNIAK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 6-31. - Bibliogr.
45
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 5-15. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/648a987e0ad391fa5e0a7f49c0b3f5c1/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
46
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy = Social Inequalities and Economic Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Nierówności społeczne w Polsce / red. Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak. - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. - S. 9-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7666-367-8
47
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 38-54. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/fb6de6dabe3e8c768372151c8621d177/04%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf. - ISSN 1898-5084
48
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future" / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 4 (2013), s. 563-575. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
49
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 13-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
50
The Evolution of Poland's Economic Model / Michał Gabriel WOŹNIAK, Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 181-313. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://ssrn.com/abstract=2426344
51
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
52
Koncepcja zintegrowanego rozwoju jako wyznacznik reguł myślenia o procesach modernizacyjnych / Michał G. WOŹNIAK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 6-37. - Bibliogr.
53
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf. - ISSN 1898-5084
54
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine / Jerzy Kleer, Anatolii Poruchnyk, Yaroslava Stolyarchuk, Volodymyr Savchuk, Ewa Kaliszuk, Andrii Honcharuk, Tetiana Tsyhankova, Kinga Stępień, Michał Gabriel WOŹNIAK, Teresa Bal-Woźniak, Denys Ilnytskyi, Iryna Kaleniuk, Tomasz Tokarski // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv: KNEU, 2013. - S. 405-622. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
55
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-16. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wo%C5%BAniak%20Micha%C5%82%20G/Wo%C5%BAniak%20M.%20G.%20-%20OD%20GOSPODARKI%20%E2%80%9EEKON%C3%93W%E2%80%9D%20DO%20ZINTEGROWANEGO%20ROZWOJU,%20POPRZEZ%20NOW%C4%84%20EDUKACJ%C4%98%20EKONOMICZN%C4%84.pdf
56
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 71-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/3b3fdf95d09346aa4a9ef91643004ecd/6.pdf. - ISSN 1898-5084
57
Oblicza modernizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 73-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
58
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 127-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
59
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 605-614. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/eb8a6ca7b29ebf93f9f8a4b8f3baf6c9/45.pdf. - ISSN 1898-5084
60
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - z. nr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. - ISSN 1898-5084
61
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 436-443. - Rec. pracy: Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat: ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2013, ss. 447. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/b8c71f656a70bcfdf48bcbfb93547ff1/36.pdf. - ISSN 1898-5084
62
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs = Конвергенція та дивергенція в Європі : польський і український кейси : монографія / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - 686, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://ssrn.com/abstract=2426344
63
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
64
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 191-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
65
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 5-29. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/550b5bd800edc787c86025ffc8d54746/01.pdf. - ISSN 1898-5084
66
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 191-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
67
On the Need for New Procedures for Analysing the Interrelationships between Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // International Economic Policy. - no. 1-2 (16-17) (2012), s. 35-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itrep_2012_1-2_4. - ISSN 1811-9832
68
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
69
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
70
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza / Michał G. WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - z. nr 28 (2012), s. 24-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf. - ISSN 1898-5084
71
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-17277-0
72
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
73
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 354 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
74
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce / M.G. WOŹNIAK // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 5-36. - Bibliogr.
75
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski / Dariusz FIRSZT ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2012. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002568
76
Oblicza modernizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 73-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
77
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 13-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
78
Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle współczesnego kryzysu finansów publicznych / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 64-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
79
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 127-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
80
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - z. nr 24, 25, 26, 27, 28. - ISSN 1898-5084
81
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
82
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 354 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
83
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 859. - ISSN 1898-6447
84
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 = Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 85-97. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/07.pdf. - ISSN 1898-5084
85
Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli = Future May Be Better : Reflections on the Book by Grzegorz W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśli (the World in Thought's Reach) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 1 (2011), s. 107-120. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
86
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej / M.G. WOŹNIAK // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 6-41. - Bibliogr.
87
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 18, 19, 20, 21, 22, 23. - ISSN 1898-5084
88
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 7-28. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189711. - ISSN 1898-6447
89
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja? / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki. - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011. - (Kluczowe Problemy Przyszłości). - S. 257-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-10-8
90
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 354, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16826-1 ; 978-83-01-16829-2
91
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011), s. 193-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
92
Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 485-491. - Rec. pracy: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241. - ISSN 1898-5084
93
Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce = Lisbon Strategy Priorities for the Development of Human Capital and the Reduction of Social Inequality in Ameliorating the Effects of the Global Crisis in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198489. - ISSN 1898-6447
94
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481. - ISSN 1898-6447
95
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja - modernizacja - spójność społeczno-ekonomiczna : synteza / oprac. Teresa Bal-Woźniak, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 21). - ISBN 978-83-7338-682-2. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/5/24/8032ba42446c5d8542b1655dcc91afdc/21.pdf
96
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy / Magdalena Cyrek ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001857
97
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 170-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/13.pdf. - ISSN 1898-5084
98
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju = Paradoxes of Human Capital Development and Modernization of the Economy for Integrated Development / Michał G. WOŹNIAK // W: Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future Challenges - Opportunities and Threats / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki. - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2010. - (Kluczowe Problemy Przyszłości). - S. 304-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-17-7
99
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 69-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099. - ISSN 1898-6447
100
Deregulûvannâ ekonomìčnoï dìâlʹnostì / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 177-204. - ISBN 978-966-483-339-1
101
Transformacìâ vìdnosin vlasnostì / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 217-235. - ISBN 978-966-483-339-1
102
Kriterìï ocìnûvannâ funkcìonalʹnostì ekonomìčnih sistem / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 33-50. - ISBN 978-966-483-339-1
103
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD / Łukasz JABŁOŃSKI ; Promotor: Michał G. WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001829
104
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - Bibliogr. - ISBN 978-966-483-339-1
105
'Acquis Communautaire' ì Lìsabonsʹka strategìâ / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 455-476. - ISBN 978-966-483-339-1
106
Ìnstrumenti fìskalʹnoï polìtiki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 527-545. - ISBN 978-966-483-339-1
107
W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 215-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
108
Meta ì sposobi realìzacìï transformacìï ekonomìčnoï sistemi / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 164-176. - ISBN 978-966-483-339-1
109
Rolʹ suspìlʹnogo kapìtalu v ekonomìčnìj konvergencìï / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 130-144. - ISBN 978-966-483-339-1
110
Evolûcìâ makroekonomìčnoï stabìlìzacìjnoï polìtiki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 235-270. - ISBN 978-966-483-339-1
111
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 27-46. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/02.pdf. - ISSN 1898-5084
112
Remarks on the Anti-crisis Policy : from the Perspective of Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 223-230. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9
113
Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej / Małgorzata Wosiek ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200001855
114
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - z. nr 16, 17. - ISSN 1898-5084
115
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/07.pdf. - ISSN 1898-5084
116
Paradoksi rozvitku lûdsʹkogo kapìtalu ta ekonomìčna konvergencìâ / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 144-163. - ISBN 978-966-483-339-1
117
Demonopolìzacìâ ekonomìki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv: KNEU, 2010. - S. 204-217. - ISBN 978-966-483-339-1
118
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725834. - ISSN 1898-6447
119
Przeobrażenia rynku pracy w Polsce związane z akcesją do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
120
The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Národohospodářský obzor = Review of Economic Perspectives. - vol. 9, iss. 3 (2009), s. 157-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/9/3/article-p156.xml. - ISSN 1213-2446
121
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 275-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
122
Katedra Ekonomii Stosowanej / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 36-37. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
123
Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 166-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
124
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - 716 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-2-5
125
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 165-288. - ISBN 978-83-927790-2-5
126
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych = Institutional Conditions of Economic Growth and Fair Social Inequalities / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009), s. 39-54. - Summ., streszcz. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/04.pdf. - ISSN 1898-5084
127
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Viktor Ivanovych Chuzhykov, Mieczysław DOBIJA, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Grygorovyh Lukianenko, Svitlana Volodymyrivna Sidenko, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 21-163. - ISBN 978-83-927790-2-5
128
Ład instytucjonalny społecznej gospodarki rynkowej kontra kapitalizm globalny : szansa czy iluzja / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 109-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
129
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego wyzwaniem kreatywnej i innowacyjnej gospodarki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2009. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 1). - S. 283-298. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61355-31-1. - Pełny tekst: http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/66/Kreatywna_i_Innowacyjna_Europea_wobec_wyzwan_XX_wieku.pdf
130
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludziego, społecznego i zmiany instytucjonalnej : wnioski dla Polski = Socio-Economical Cohesion in the Context of Human, Social Capital and Institutional Change : Conclusions for Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. nauk. Urszula Płowiec. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 267-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-23-1
131
Dylematy spójności instytucjonalnej w kontekście konwergencji ekonomicznej : przypadek Polski / Michał G. WOŹNIAK // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 51-71. - Bibliogr.
132
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy / Teresa Bal-Woźniak, Margaryta Grygorivna Boiko, Dariusz FIRSZT, Andriy Ivanovych Goncharuk, Larysa Mykhailivna Gopkolo, Oleg Havrylyshyn, Ilnyckyy Denys Oleksandrovych, Łukasz JABŁOŃSKI, Iryna Sergiyivna Kaleniuk, Ewa Kaliszuk, Jerzy Kleer, Nadiya Anatoliyivna Mykula, Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk, Volodymyr Sawchuk, Kinga Stępień, Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk, Tomasz Tokarski, Tetyana Mykhailivna Tsygankova, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 387-649. - ISBN 978-83-927790-2-5
133
Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce = Fundamental Issues for Building Socio-Economie Cohesion and Innovative Economy in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009), s. 7-27. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/01.pdf. - ISSN 1898-5084
134
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku = Structural Change Polish Economy after 1990 Year / Michał Gabriel WOŹNIAK // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 12 (2009), s. 33-43. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/489. - ISSN 2080-1653
135
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - z. nr 14, 15. - ISSN 1898-5084
136
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 40-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
137
Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych = Economic Growth, Social Capital, and Social Inequalities from the Perspective of Institutional Conditions / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162311488. - ISSN 1898-6447
138
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i dyfuzji innowacji / M. G. WOŹNIAK // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 101-134. - Bibliogr.
139
Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - S. 208-217. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-364-7
140
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - z. nr 12, 13. - ISSN 1898-5084
141
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7338-364-7
142
Jak obecnie widzą polską transformację i jej przyszłość ekonomiści z najwyższej półki? = The Polish Transformation and its Future Viewed by Economic Gurus / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 233-248. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
143
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-419-5
144
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 43-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162354957. - ISSN 1898-6447
145
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego = Justice Inequalities and Axiology of Institutional Order / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 11, nr 1 (2008), s. 233-248. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_01_wozniak_233_248.pdf. - ISSN 1899-2226
146
Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy : wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej = Socio-Economic Cohesion and Economic Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-038-1
147
Cudze chwalicie, swego nie znacie / Michał Gabriel WOŹNIAK // O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer. - (2008), s. 271-276. - Rec. pracy: Edward Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008
148
Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym : teoria i praktyka = Fundamental Issues of Socio-Economic Cohesion in Holistic Approach Theory and Practice / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 13 (2008), s. 7-29. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/01.pdf. - ISSN 1898-5084
149
Kapitał ludzki a jakość / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 484-494. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
150
Wędrujący świat. Uwagi na marginesie lektury : (Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440) = Traveling World. A Review Article / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 3 (2008), s. 413-423. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
151
Wędrujący świat Profesora Kołodko / Michał Gabriel WOŹNIAK // Master of Business Administration. - vol. 16, nr 2 (2008), s. 100-102. - Rec. pracy: Kołodko G.W., Wędrujący świat. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008. - Pełny tekst: http://31.186.81.235:8080/api/files/view/1304.pdf. - ISSN 1231-0328
152
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski = The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/3.pdf. - ISSN 1898-5084
153
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej = Reflectional Modernization of Human Capital as a Challenge of Innovative Economy and Organization / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 605-614. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
154
Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej = Handicaps of State Intervention in Shaping Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 11 (2007), s. 43-60. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/2.pdf. - ISSN 1898-5084
155
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym w perspektywie aksjologicznej = Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007), s. 189-197. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2007/2007_01_wozniak_189_197.pdf
156
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
157
Obŝêstvênno-ekonomičêskoê êdinstvo kak têoretičêskoê i empiričêskoê ponâtiê, vklûčaûŝêê institucionalnyê aspêkty / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 15-23. - Bibliogr.
158
Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy = Theoretical Problems of Socio-Economic Cohesion of Market Mechanism in the Context of Knowledge-Based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 10 (2007), s. 17-35. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka oparta na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/2.pdf. - ISSN 1898-5084
159
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem teorii ekonomii i polityki gospodarczej = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Theory of Economics and Economic Policy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek]. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 377-404. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1721-8
160
Kwestia egalitaryzmu w ideologii kapitalizmu globalnego jako bariera transformacji społeczno-ekonomicznych = Egalitarianism in the Ideology of Global Capitalism as a Barrier in Social and Economic Transformation Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
161
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134336348. - ISSN 0208-7944
162
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - z. nr 10, 11. - ISSN 1898-5084
163
Poland's Economic Challenges in the Context of Globalisation and Regionalisation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Journal of European Economy. - vol. 6, no 1 (2007), s. 27-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1684-906X
164
Rozwój kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce = Development of Intellectual Capital as a Determinant of the Sustainability of High Economic Growth and Just Inequalities in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 45-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
165
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/134336305. - ISSN 0208-7944
166
Szanse i zagrożenia spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce dla rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych wynikające z priorytetów Strategii Lizbońskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 93-122. - Bibliogr.
167
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych : przypadek Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85713-83-8
168
Ekonomia wobec teoretycznych i praktycznych problemów spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 175-205. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
169
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 159 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-323-1
170
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 707 (2006), s. 25-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122403578. - ISSN 0208-7944
171
Skutki powiązań typu nierówności społeczne - kapitał ludzki w Polsce po 1990 roku : wnioski pod adresem polityki gospodarczej / Michał G. WOŹNIAK // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 125-150
172
Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce / Paweł Frączek ; Promotor: M. G. WOŹNIAK. - Kraków, 2006. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
173
Makroregulâcìjnì umovi rozvitku ekonomìki, ŝo bazuêtsâ na znannâh : propozicìï dlâ ekonomìki Ukraïni / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï = Together in Europe / [nauk. red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat]. - Ternopìl'; Ŝecìn: Vidavnictvo TICIT, 2006. - S. 31-37. - Rez., summ. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005 r. - ISBN 966-8284-05-4
174
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
175
Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 165-181. - ISBN 83-7246-939-3
176
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - z. nr 8, 9. - ISSN 1898-5084
177
Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym = Global Capitalism in Axiological Context / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 8 (2006), s. 15-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/02_wozniak.pdf. - ISSN 1898-5084
178
Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii / red. nauk. Grażyna Musiał. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 145-162. - ISBN 83-7246-819-2
179
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - (Economics & Competition Policy ; no. 5). - S. 194-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-13-6
180
Kapitał społeczny a sprawność systemu ekonomicznego : przypadek Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
181
Rozwój kapitału społecznego fundamentalnym warunkiem odrabiania dystansu rozwojowego : rola państwa / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2006. - S. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr.
182
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych : wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych = Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities : Lessons for Poland from Theory and Global Experience / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 744 (2006), s. 125-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131790090. - ISSN 0208-7944
183
Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej : wnioski dla Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 249-263. - ISBN 83-7246-889-3
184
Challenges of Human and Intellectual Capital Development and Depreciation in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 213-225. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
185
Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy = Closing Poland`s Developmental Gap under Conditions of Expansion of the Knowledge-based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. s.57-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/122415854. - ISSN 0208-7944
186
Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 14-23. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-86-1
187
Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji = Strategic and Institutional Challenges for Poland in the Context of Globalization and Regionalization / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 9 (2006), s. 13-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy globalizacji i regionalizacji, cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/11/13/8a310719deb03903a336afca714fc83d/01.pdf. - ISSN 1898-5084
188
Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce / M.G. WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 167-210
189
Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki Polski = Significance of the Human Capital in Bridging the Gap between Poland and Other Countries / Michał Gabriel WOŹINIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
190
Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW = Priorities and Mechanisms of an Effective Economic Strategy Covering Challenges of Knowledge-Based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 7 (2005), s. 9-17. - Summ.. - Tutył numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 2. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
191
Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne = Human and Intellectual Capital in a Pro-Growth Strategy Limiting Social Inequalities / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 6 (2005), s. 173-189. - Summ.. - Tytuł numeru: Kapitał ludzki i intelektualny, cz. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/14_Wozniak_Michal_Gabriel.pdf. - ISSN 1898-5084
192
Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki = Key Axiological Challenges of Institutional Order in Today's Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Tom 1 / red. Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke. - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - (Ekonomia i Prawo, ISSN 1898-2255 ; t. 1). - S. 21-41. - Summ. - ISBN 83-231-1868-X
193
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - z. nr 6, 7. - ISSN 1898-5084
194
Czy religia jest jedynym ze źródeł kapitału intelektualnego? Wnioski pod adresem ekonomii i gospodarki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005. - S. 80-91. - ISBN 83-7363-259-X
195
Kapitalizacja wiedzy warunkiem trwałości wzrostu gospodarczego / Michał Gabriel WOŹNIAK // Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej. - 1(2) (2005), s. 27-39. - Summ., soderž. - Bibliogr. - ISSN 1734-4018
196
Sprawiedliwe nierówności i rozwój kapitału ludzkiego jako wyznaczniki skutecznej polityki prowzrostowej dla Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 157-180. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
197
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - 201 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-222-7
198
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - z. nr 4, 5. - ISSN 1898-5084
199
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 6 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 77-96. - ISBN 83-7252-237-5
200
Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego determinantą trwałego wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2004), s. 50-96. - Bibliogr.
201
Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu = The Determinants of Pro-growth Strategy that Narrow Social Inequality which is the Result of the Theory of Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 4 (2004), s. 77-87. - Summ.. - Tytuł numeru: Polityka społeczno-ekonomiczna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2021/4/23/00a3ab04b19d02565b13e429e72cdf0f/06_wozniak.pdf. - ISSN 1898-5084
202
O strategii prowzrostowej ograniczającej ubóstwo i nierówności / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Social'no-ekonomični probl'emi stalogo rozvitku ukrains'kogo suspil'stva. Mižnarodna naukovo-praktična konferencija. 13 travnja 2004 roku. Zbirnik tez dopovidej. - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU:, 2004. - S. 18-24
203
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - z. nr 3. - ISSN 1898-5084
204
Konsolidacja jako czynnik konkurencyjności sektora bankowego w Polsce / Kinga Stępień ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2003. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
205
Węzłowe problemy polityki gospodarczej w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie, ISSN 1730-3478 ; 1). - nr 11 (2003), s. 105-121. - Bibliogr. - ISSN 1643-0484
206
Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne = Conditions Pro-growth Strategy for Poland Mitigating Social Inequality / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 519-534. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
207
Perspektywy rozwoju sektora rolno-spożywczego Polski w kontekście integracji z Unią Europejską = The Prospects of Development of Agri - Food Sector in Poland in the Context of Integration with the European Union / Michał Gabriel WOŹNIAK, Bogusław Ślusarczyk // W: Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. T. 1 / red. Adam Czudec. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - S. 300-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7338-067-1
208
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - nr 1, 2. - ISSN 1898-5084
209
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - 137 s. : rys. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7252-149-2
210
Czy nierówności społeczne są źródłem niskiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce = Poland's Economic Development in the Light of External Threats / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 2 / red. Sławomir Partycki. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002. - S. 16-21. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-227-1907-8
211
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Polski Południowo-Wschodniej w latach 1990-1999 = Small and Medium-sized Companies Development in South-East Poland in Years 1990-1999 / Michał Gabriel WOŹNIAK, Adriana Kaszuba-Perz // W: Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konkurencyjność regionu" / red. nauk. Wojciech Kosiedowski. - Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2002. - S. 265-285. - Summ. - ISBN 83-88115-62-6
212
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. w świetle polityki makroekonomicznej = Economic Growth in Poland in the 1990s and Macroeconomic Politics / Michał G. WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 29-31. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
213
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas Facing the Policy of Reduction of Disparities in the Economic Growth of Polish Regions in the Context of Poland's Impending Accession to the European Union / Michał G. WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
214
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = The Problems of Levelling Out the Differences in Poland's Regional Economic Development in View of the Membership in the European Union / Michał G. WOŹNIAK // W: Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło. - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002. - (Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka). - S. 181-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87658-32-4
215
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = Social Inequality and Poland's Economic Growth in the 1990s / Michał G. WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH. - Kraków: PTE. Oddział, 2002. - S. 129-143. - Summ. - ISBN 83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
216
Rozwój gospodarczy Polski w świetle zagrożeń zewnętrznych = The Polish Economy : External Threats to its Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 9-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
217
Wnioski z doświadczeń wzrostu gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002. - S. 131-152. - ISBN 83-11-09455-1
218
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK ; [red. nauk. Zofia DACH]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 107, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-145-X
219
Próba oceny efektywności Programu Powszechnej Prywatyzacji w Polsce / Radosław Puchała ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2001. - 238 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
220
Sprawozdanie z realizacji tematu nr 97/K/M/ae/2/2001/S pt. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych : czynniki, bariery, perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - S. [1]-[2]
221
Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Polska? / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 101-136. - ISBN 83-7246-135-X
222
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 77-94. - ISBN 83-7252-095-X
223
Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Południowo-Wschodniej / Adriana Kaszuba-Perz ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2001. - 206, [8] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
224
Węzłowe problemy wzrostu gospodarczego Polski = Key Problems of Poland's Economic Growth / Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 589 (2001), s. 79-91. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12597. - ISSN 0208-7944
225
Własność we współczesnej myśli ekonomicznej a prywatyzacja w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 321-332. - ISBN 83-7246-054-X
226
Słuchacze nie chcą wychodzić... / Michał Gabriel WOŹNIAK ; rozm. Marta Drozd // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 14. - ISSN 1509-5975
227
Dylematy rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas of the Polish Economic Development in the Perspective of Membership in the European Union / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 37-48. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
228
Konkurencyjność polskich wyrobów przemysłu rolno-spożywczego na rynkach krajów Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agro-Alimentary Products in the European Union Markets / Bogusław Ślusarczyk, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 171-185. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
229
Mechanizmy regulacji w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 59-76. - ISBN 83-7246-132-5
230
Zagrożenia rozwojowe Polski wobec wizji kryzysu finansowego w gospodarce światowej = Developmental Menaces of Poland Towards Vision of Financial Crisis in World Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 3, nr 2 (1999), s. 129-136. - Tytuł numeru: Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych. Cz. 1. - ISSN 1429-5237
231
Wyzwania pod adresem roli państwa w gospodarce w warunkach szoków spowodowanych lokalnymi kryzysami / Michał G. WOŹNIAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja / red. Stanisław Swadźba. - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 69-81. - ISBN 83-7246-193-7
232
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 77-94. - ISBN 83-7252-026-7
233
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe gospodarki Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Challenges and Development Risks for Poland's Economy in the Light of EU Membership / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 19-30. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
234
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce = Threats of Economic Growth in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (3), nr 2 (1998), s. 177-184. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka w fazie przemian = Economy in the State of Transformation. - ISSN 1429-5237
235
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // Rynek Kapitałowy - Penetrator. - 10 (94) (1998), s. 14-16. - ISSN 1505-2842
236
Polityka regionalna a proces transformacji systemu ekonomicznego = Regional Policy and the Process of Economic System Transformation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998), s. 87-92. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System. - ISSN 1429-5237
237
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995 = Monetary Policy in Poland in the Years 1990-1995 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 515 (1998), s. 105-113. - Summ. - ISSN 0208-7944
238
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego / Bogusław JASIŃSKI, Lidia MESJASZ, Andrzej SZOPA, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997. - 116 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-904118-2-2
239
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - S. 74-91. - ISBN 83-87239-27-5
240
Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski = Foreign Debts and Restructuring of Manufacturing Machinery in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 22 (1997), s. 15-32. - Summ. - ISSN 1233-412X
241
Bariery dostosowań rynkowo-produktowych przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło. - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997. - S. 59-68. - ISBN 83-87513-32-6
242
Jerzy Wilkin, Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 166 = Jerzy Wilkin, Which Capitalism? Which Poland? / Michał G. WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 2 (1996), s. 283-286. - Rec. pracy: Jerzy Wilkin, Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 166. - ISSN 0013-3205
243
Restrukturyzacja a strategia gospodarcza w procesie transformacji = Restructuring and Economic Strategy in Process of Transformation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 476 (1996), s. 87-98. - Summ. - ISSN 0208-7944
244
Restrukturyzacja aparatu wytwórczego a konkurencyjność gospodarki polskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 22). - S. 137-150. - ISBN 83-86077-913
245
Rola państwa w procesie demonopolizacji = The Role of the State in the Process of Demonopolisation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 29-30 (1995-1996), s. 23-37. - Summ. - ISSN 0459-9586
246
Problemy doboru kursu walutowego = Problems of Exchange Rate Selection / Michał Gabriel WOŹNIAK // Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 18 (1995), s. 315-323. - Summ. - ISSN 1233-412X
247
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz. 2, ^Deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1995. - 134 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-24-6
248
W poszukiwaniu efektywnych i skutecznych mechanizmów restrukturyzacji w społecznej gospodarce rynkowej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Ustroń, 12-14 maja 1994 / red. Ewa Okoń-Horodyńska. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994. - S. 185-193
249
Dylematy stabilizacji w procesie urynkowienia / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS. - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994. - (Prace Komisji Nauk Ekonomicznych - Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3353 ; nr 18). - S. 35-51. - ISBN 83-86077-55-7
250
Ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność państwa : społeczna gospodarka rynkowa (II) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993), s. 23. - ISSN 0137-7299
251
Kierowanie, rynek, transformacja : bariery stabilizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Instytut Badań Rynkowych : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1993. - 244 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86050-00-4
252
Bariery sprawności : społeczna gospodarka rynkowa (III) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993), s. 23. - ISSN 0137-7299
253
Problemy ograniczania barier rozwoju gospodarczego Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa: PTE, 1993. - 16 s. ; 21 cm. - (Kongres Ekonomistów Polskich)
254
Bariery elastyczności podaży w procesie transformacji (przypadek Polski) / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 25-34
255
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - S. 73-92
256
Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK, Józef SALA, Kazimierz ZIELIŃSKI ; [red. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Instytut Badań Rynkowych, 1993. - 100, [1] s. : il. ; 21 cm
257
Optymiści i pesymiści genetycy i strukturaliści : społeczna gospodarka rynkowa (I) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 28 (1993), s. 22-23. - ISSN 0137-7299
258
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych = Causes of the Failure of Government Economic Choice / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 389 (1992), s. 21-34. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
259
Ograniczenia planowania makroekonomicznego / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 215-231
260
Problemy stabilizacji w gospodarce : uwarunkowania systemowe = Problems of Economic Stabilization System Dependencies / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1992. - 201 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 104)
261
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz 1, ^Systemy gospodarcze w teorii ekonomii / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 120 s. ; 24 cm
262
Rola polityki podatkowej w procesie transformacji systemowej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[103]-23[125]
263
Rządowy program stabilizacyjny a przemiany systemowe w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS. - (1992), s. 1[3]-19[21]
264
Systemy społeczno-gospodarcze / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 73-92
265
O niektórych barierach i warunkach sprawności społecznej gospodarki rynkowej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska. - Katowice; Tychy: Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, 1992. - S. 151-156. - ISBN 83-85607-01-3
266
Niektóre sposoby przezwyciężania barier skuteczności rządowego programu stabilizacyjnego / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - S. 29-41
267
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991. - 139 s. ; 24 cm
268
Problemy i perspektywy stabilizacji gospodarczej Polski w latach 1990-1993 : pomocnicze materiały dydaktyczne / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 34 s. : il. ; 24 cm
269
Ekonomiczne konsekwencje własności nieprywatnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Własność / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990. - S. 73-80
270
Zakres oddziaływania państwa na mechanizm rynkowy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI. - (1990), s. 1[104]-35[138]
271
Perspektywy stabilizacji w świetle programu rządowego / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 47-57
272
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej / kier. Stanisław OWSIAK. - (1990), s. 57-77
273
Systemy własności a stabilizacja gospodarcza = Property Systems and the Economic Stabilization / Michał G. WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987 (1989), s. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
274
Orientacja instytucjonalna a planowanie makroekonomiczne / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - S. 268-285
275
Mechanizmy uzgadniania preferencji w świetle interesów indywidualnych, grupowych i społecznych = Mechanisms of Negotiating Preferences in the Light of Individual Group and Social Interests / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 306 (1989), s. 53-71. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
276
Restrukturyzacja gospodarki w aspekcie systemów własności = Structural Changes in Economy and Systems of Ownership / Michał Gabriel WOŹNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989), s. 13-28. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
277
Społeczne aspekty w teorii wzrostu gospodarczego = Social Aspects of Economic Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 295 (1989), s. 41-62. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
278
Przyczyny cykli inwestycyjnych : kierunki ewolucji poglądów = Determinants of Investment Cycles - Evolution of Opinions / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 312 (1989), s. 47-59. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
279
Wpływ handlu zagranicznego krajów RWPG na tempo wzrostu gospodarczego = The Influence of Foreign Trade in the C.M.E.A. Countries upon the Economic Growth Rate / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988), s. 89-111. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
280
Wzrost w gospodarce centralnie planowanej : wahania, przyczyny, problemy stabilizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - 156 s. : il. ; 24 cm
281
Stosunki własnościowe a ustabilizowana działalność gospodarcza / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988. - S. 164-186
282
Reforma gospodarcza a strategia alternatywna / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Strategia rozwoju gospodarczego Polski i jej społeczno-polityczne uwarunkowania : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 20-22 maja 1986 r. Cz. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 1-23
283
Wpływ konsumpcji na zmiany dynamiki gospodarczej w krajach RWPG = Impact of Consumption on Changes in Economic Dynamics in CBEBA Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 235 (1987), s. 85-101. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
284
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER. - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987. - S. 217-239
285
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą / Michał G. WOŹNIAK // W: Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987. - S. 133-145. - Bibliogr.
286
Przyczyny wahań tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Causes of the Fluctuations of Economic Growth Rate in the Socialist Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987), s. 59-77. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
287
Dyskusja / Michał G. WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 133-135
288
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 113-127
289
[Recenzja] / Michał Gabriel WOŹNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1986), s. 134-138
290
Dyskusja / Michał G. WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 213, 214
291
Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Effectiveness of Changes in Sectoral Structure of Production and Periodical Fluctuations of the Rate of Growth of CMEA Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
292
Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Structural Changes in Industry and the Periodical Decrease of the Economic Growth Rate in the C.M.E.A. Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985), s. 125-145. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
293
Zmienność tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Variability of the Rate of Economic Growth in the Socialist Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 3 (1985), s. 437-454. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
294
The Mechanisms Generating Economic Growth Fluctuations in the C.M.E.A. Countries and the Crisis in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI. - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985. - S. 73-94
295
Narzędzia ekonomiczne racjonalizacji produkcji w warunkach reformy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 149-159
296
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[226]-17[242]
297
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 219 s. ; 23 cm
298
Dyskusja / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 69-71, 143-144, 217-219
299
Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie : (na przykładzie europejskich krajów RWPG) = Statistical Verification of the Hypothesis of Periodical Changes in Economic Dynamics Under Socialism / Michał Gabriel WOŹNIAK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984), s. 111-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
300
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1984. - 220-413 s. : il. ; 23 cm
301
Wpływ mechanizmu funkcjonowania gospodarek krajów RWPG na wahania tempa wzrostu gospodarczego = The Impact of the Functioning Mechanism of the C.M.E.A. Countries' Economic upon the Fluctuations of Economies Growth Rate / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984), s. 5-21. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
302
Mechanizmy zmienności tempa gospodarczego krajów RWPG a kryzys Polski = The Mechanics of the Varying Rate of Economic Development of the Council for Mutual Economic Aid and the Depression in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981 (1983), s. 252-254. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
303
Strategia maksymalizacji dynamiki inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = Strategy of Maximizing Capital Formation Dynamics and Fluctuations of Economic Growth in C.M.E.A. Countries / Michał G. WOŹNIAK // Gospodarka Planowa. - R. 38, 4 (444) (1983), s. 155-162. - ISSN 0017-2421
304
Specyficzne znaczenie rolnictwa w kształtowaniu cylu rozwojowego krajów RWPG = Specific Significance of Agriculture in Shaping Development of C.M.E.A. Countries / Michał Gabriel WOŹNIAK // Gospodarka Planowa. - R. 38, 1 (441) (1983), s. 14-20. - ISSN 0017-2421
305
Mechanizmy stabilizacji w warunkach reformy (artykuł dyskusyjny) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 46 (1983), s. 11. - ISSN 0137-7299
306
Zanim ujawnią się skutki / Michał Gabriel WOŹNIAK // Życie Gospodarcze. - nr 14 (1982), s. 1, 4. - ISSN 0137-7299
307
Niektóre problemy funkcjonowania reformy gospodarczej = Some Problems of reform Functioning / Michał Gabriel WOŹNIAK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1982), s. 97-110. - ISSN 0079-578X
308
Niektóre problemy równomierności wzrostu gospodarczego w socjalizmie = Some Problems of the Steady Pace of Economic Growth in Socialism / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981), s. 61-76. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
309
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego a efektywność produkcji w krajach RWPG / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981. - S. 197-220
310
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG = Periodical Growth Rate Declines in C.M.E.A. Countries / Michał G. WOŹNIAK // Gospodarka Planowa. - R. 36, 7-8 (425-426) (1981), s. 370-373. - ISSN 0017-2421
311
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978 / Michał Gabriel WOŹNIAK ; Promotor: Adam RYBARSKI. - Kraków, 1981. - 487 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
312
Dynamika inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1975 = Investment Bate VS Fluctuations in the Pace of Economic Growth in the Comecon Countries in the Period 1950-1975 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 147 ([1981]), s. 281-304. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
313
Materiały uzupełniające do ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 25 s. : il. ; 30 cm
314
Zmiany stopy wzrostu gospodarczego w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej = Changes in the Economic Growth Rate in Poland and Hungary after the Second World War / Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978), s. 53-68. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
315
Stopień wykorzystania aparatu wytwórczego a kapitałochłonność produkcji : (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza w Polsce) = The Degree of Utilization of Productive Equipment and the Capital-Output Ratio / Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 ([1976]), s. 105-119. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
316
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
317
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - Kraków, 2013. - 93 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
318
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 103 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
319
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 107 s. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
320
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2009. - 80 s. : il. ; 30 cm. - Aneks. - Bibliogr. przy rozdz.
321
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 136 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy częśc.
322
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 129 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
323
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
324
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 264 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
325
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 96 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
326
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego / zespół: Michał Gabriel WOŹNIAK (kierownik tematu), Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 90 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
327
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy : doświadczenia lat dziewięćdziesiątych i perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 160 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
328
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych : czynniki, bariery, perspektywy / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 86 k. : il. ; 30 cm
329
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężania / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1995]. - 155 k. : il. ; 30 cm
330
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężenia / Michał Gabriel WOŹNIAK, Andrzej WOJTYNA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 74, 30 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
331
Problemy stabilizacji w gospodarce / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 142 k. : il. ; 30 cm
332
Problemy stabilizacji w gospodarce Polski : uwarunkowania systemowe / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - III, 123 k. ; 30 cm
333
Uprawnienia decyzyjne podmiotów gospodarczych a konflikty interesów. [Cz. 6], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - 63 k. ; 29 cm. - Maszynopis
1
Woźniak M., (2019), Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (57), s. 81-106; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4637
2
Woźniak M., Dobija M. (red.), (2019), Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 228 s.
3
Woźniak M., (2019), Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (59), s. 261-273; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/4995
4
Woźniak M., (2019), Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 230 s.
5
Woźniak M., (2019), Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?. [W:] Woźniak M., Dobija M. (red.), Gospodarka Polski 1918-2018, T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 9-21.
6
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. - z. nr 57 (1), 58 (2), 59 (3). - . - 1898-5084
7
Woźniak M., (2019), Wzrost gospodarczy. [W:] Nowak , Zalega T. (red.), Makroekonomia, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 329-365.
8
Woźniak M., (2018), Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć?, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (55), s. 22-40; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3835
9
Woźniak M., (2018), Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 34-52; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3730
10
Woźniak M., (2018), Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?, "Kurier UEK", nr 2 (77), s. 16-18; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small/16
11
Woźniak M., (2018), Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (53), s. 9-33; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3695
12
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 53 (1), 54 (2), 55 (3), 56 (4). - . - 1898-5084
13
Woźniak M., (2017), Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-61.
14
Woźniak M., (2017), Human Capital and Economic Development : the Axiological Perspective, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", vol. 20, nr 5, s. 83-93; https://czasopisma.uni.lodz.pl/annales/article/view/4237
15
Woźniak M., (2017), Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (51), s. 454-474; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3018
16
Woźniak M., (2017), Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 193-206.
17
Woźniak M. (red.), (2017), Gospodarka Polski 1990-2017: kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 239, [1] s.
18
Woźniak M., (2017), Wstęp. [W:] WOŹNIAK (red.), Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 7-11.
19
Woźniak M., (2017), Lessons from the Polish Way of Transformation, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (52), s. 43-69; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/3321
20
Woźniak M., (2017), Nierówności a wzrost gospodarczy (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie), "Ekonomista", nr 3, s. 347-358.
21
Woźniak M., (2017), Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (50), s. 9-30; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2749
22
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 49 (1), 50 (2), 51 (3), 52 (4). - . - 1898-5084
23
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - z. nr 45 (1), 46 (2), 47 (3), 48 (4). - . - 1898-5084
24
Woźniak M., (2016), Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 9-27; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1689
25
Woźniak M., (2016), W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (46), s. 60-79; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1692
26
Woźniak M., (2016), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju : nadzieje i obawy. [W:] Bałtowski M. (red.), Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 248-264.
27
Woźniak M., (2016), The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (47), s. 9-24; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/1863
28
Woźniak M., (2016), IV konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2016 : warunki działania gospodarki opartej na innowacyjności, "Kurier UEK", nr [2] 8(69), s. 55; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016
29
Woźniak M., (2016), Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 4 (48), s. 9-21; https://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/2207
30
Woźniak M., (2015), Corporate Social Responsibility : an Integrated Development Perspective. [W:] O'Riordan L., Zmuda P., Heinemann S. (red.), New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link, Wiesbaden : Springer Gabler, s. 49-70.
31
Woźniak M., (2015), O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 195-213; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/422a91155a0a666aa1a2d9d0dc0b710d/12%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
32
Woźniak M., (2015), Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną. [W:] Pollok A. (red.), Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 15-45.
33
Woźniak M., (2015), O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 1, Ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (41), s. 9-25; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/6/26/10aea8cc1e8dca7211f9fc589a028f52/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
34
Woźniak M., (2015), Efekty rozwoju ekonomicznego Polski w czasach transformacji na tle problemów jego pomiaru. [W:] Radêvoï (red.), Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst', Melìtopol' : TOV «Kolor Print», s. 15-17.
35
Woźniak M., Bartak J., (2015), Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju, "Kurier UEK", nr 4 (65), s. 32-33; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web
36
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - z. nr 1 (41), 2 (42), 3 (43), 44 (4), cz. 1, 2. - . - 1898-5084
37
Woźniak M., (2015), O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 2, Lekcje na przyszłość, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (42), s. 7-25; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2015/10/1/dd0e094536d04c0afc4f98a833ca61bd/01%20wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
38
Woźniak M., Firszt D., (2015), Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia, "Kurier UEK", nr 6 (67), s. 17-19; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small
39
Woźniak M., Jabłoński Ł., Soszyńska E., Firszt D., Bal-Woźniak T., (2015), Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 290 s.
40
Woźniak M., Wojtysiak-Kotlarski M., "Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji", s. 1183-1189.
41
Woźniak M., (2014), Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 463-476; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/247956c2549e67188cf379c83b2a08f2/34B%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
42
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - z. nr 1 (37), 2 (38), 3 (39), 4 (40). - . - 1898-5084
43
Woźniak M., (2014), Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1 (37), s. 123-141; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/6/25/e28ebb3d93406ae01149456bad14a62f/07%20Wo%C5%BCniak%20M.G.pdf
44
Woźniak M., (2014), Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 6-31.
45
Woźniak M., (2014), Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (38), s. 5-15; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/7/25/648a987e0ad391fa5e0a7f49c0b3f5c1/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf
46
Woźniak M., (2014), Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy. [W:] Kłos B., Szymańczak J. (red.), Nierówności społeczne w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, s. 9-44.
47
Woźniak M., (2014), Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 3 (39), s. 38-54; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/11/13/fb6de6dabe3e8c768372151c8621d177/04%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf
48
Woźniak M., (2013), O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości", "Ekonomista", nr 4, s. 563-575.
49
Woźniak M., (2013), Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-54.
50
Woźniak M., Bolonek R., Firszt D., (2013), The Evolution of Poland's Economic Model. [W:] Lukianenko , Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 181-313.
51
Chuzhykov V., Woźniak M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Dobija M., (2013), Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy. [W:] Lukianenko , Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 18-180.
52
Woźniak M., (2013), Koncepcja zintegrowanego rozwoju jako wyznacznik reguł myślenia o procesach modernizacyjnych. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju, s. 6-37.
53
Firszt D., Jabłoński Ł., Woźniak M., (2013), Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 34, s. 7-24; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2014/2/19/047bf4d378c4ebc6872f6de366178110/01.pdf
54
Kleer J., Poruchnyk A., Stolyarchuk Y., Savchuk V., Kaliszuk E., Honcharuk A., Tsyhankova T., Stępień K., Woźniak M., Bal-Woźniak T., Ilnytskyi D., Kaleniuk I., Tokarski T., (2013), National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine. [W:] Lukianenko , Chuzhykov V., WOŹNIAK (red.), Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs, Kyiv : KNEU, s. 405-622.
55
Woźniak M., (2013), Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną. [W:] Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny], Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 1-16.
56
Woźniak M., (2013), Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 30, s. 71-89; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/5/11/3b3fdf95d09346aa4a9ef91643004ecd/6.pdf
57
Woźniak M., (2013), Oblicza modernizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 73-101.
58
Woźniak M., (2013), Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 127-156.
59
Woźniak M., (2013), Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 32, s. 605-614; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/12/19/eb8a6ca7b29ebf93f9f8a4b8f3baf6c9/45.pdf
60
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - z. nr 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. - . - 1898-5084
61
Woźniak M., (2013), O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 31, s. 436-443; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2013/9/27/b8c71f656a70bcfdf48bcbfb93547ff1/36.pdf
62
Lukianenko D., Chuzhykov V., Woźniak M. (red.), (2013), Convergence and Divergence in Europe: Polish and Ukrainian Cases: Monographs, Kyiv : KNEU, 686, [2] s.
63
Woźniak M. (red.), (2013), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Wyd. 1 - 1 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 350 s.
64
Woźniak M., (2013), Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 191-230.
65
Woźniak M., (2012), Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 25, s. 5-29; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2012/10/8/550b5bd800edc787c86025ffc8d54746/01.pdf
66
Woźniak M., (2012), Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 191-230.
67
Woźniak M., (2012), On the Need for New Procedures for Analysing the Interrelationships between Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth, "International Economic Policy", no. 1-2 (16-17), s. 35-54; http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=itrep_2012_1-2_4
68
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
69
Jabłoński Ł., Tokarski T., Woźniak M., (2012), Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 331-374.
70
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2012), Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 28, s. 24-40; http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf
71
Woźniak M. (red.), (2012), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja, Wyd. 1 - 1 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 428 s.
72
Woźniak M. (red.), (2012), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 350 s.
73
Woźniak M., (2012), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 354 s.
74
Woźniak M., (2012), Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski, s. 5-36.
75
Firszt D., (2012), Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski, Prom. Woźniak M., Kraków : , 229 k.
76
Woźniak M., (2012), Oblicza modernizacji. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 73-101.
77
Woźniak M., (2012), Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej. [W:] Woźniak M. (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 13-54.
78
Woźniak M., (2012), Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle współczesnego kryzysu finansów publicznych. [W:] Prusek A. (red.), Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, Kraków ; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 64-86.
79
Woźniak M., (2012), Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] WOŹNIAK (red.), Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej, T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 127-156.
80
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - z. nr 24, 25, 26, 27, 28. - . - 1898-5084
81
Woźniak M. (red.), (2012), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 428 s.
82
Woźniak M., (2012), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja, Wyd. 1, dodr. 1Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 354 s.
83
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - nr 859. - . - 1898-6447
84
Woźniak M., (2011), Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 18, s. 85-97; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/07.pdf
85
Woźniak M., (2011), Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli, "Ekonomista", nr 1, s. 107-120.
86
Woźniak M., (2011), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej. [W:] Woźniak M. (kierownik tematu), Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski, s. 6-41.
87
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 18, 19, 20, 21, 22, 23. - . - 1898-5084
88
Woźniak M., (2011), Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 7-28; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189711
89
Woźniak M., (2011), Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?. [W:] Kleer J., Wierzbicki , Strzelecki Z., Kuźnicki L. (red.), Wizja przyszłości Polski : studia i analizy, T. 1, Społeczeństwo i państwo, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, s. 257-282.
90
Woźniak M., (2011), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 354, [1] s.
91
Jabłoński Ł., Woźniak M., (2011), Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 176, s. 193-223.
92
Woźniak M., (2011), Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 19, s. 485-491.
93
Woźniak M., (2011), Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 49-66; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198489
94
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2011), Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 867, s. 5-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198481
95
Bal-Woźniak T., Woźniak M., (2011), Gospodarka Polski 1990-2011: transformacja - modernizacja - spójność społeczno-ekonomiczna: synteza, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 67 s.
96
Cyrek M., (2010), Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy, Prom. Woźniak M., Kraków : , 309 k.
97
Woźniak M., (2010), Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 170-181; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/13.pdf
98
Woźniak M., (2010), Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju. [W:] Kleer J., Wierzbicki , Galwas B., Kuźnicki L. (red.), Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia, Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, s. 304-325.
99
Woźniak M., Jabłoński Ł., (2010), Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 69-98; https://bazekon.uek.krakow.pl/170726099
100
Woźniak M., (2010), Deregulûvannâ ekonomìčnoï dìâlʹnostì. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 177-204.
101
Woźniak M., (2010), Transformacìâ vìdnosin vlasnostì. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 217-235.
102
Woźniak M., (2010), Kriterìï ocìnûvannâ funkcìonalʹnostì ekonomìčnih sistem. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 33-50.
103
Jabłoński Ł., (2010), Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD, Prom. Woźniak M., Kraków : , 285 k.
104
Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), (2010), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni: monografìâ, Kiiv : KNEU
105
Woźniak M., (2010), 'Acquis Communautaire' ì Lìsabonsʹka strategìâ. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 455-476.
106
Woźniak M., (2010), Ìnstrumenti fìskalʹnoï polìtiki. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 527-545.
107
Woźniak M., (2010), W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce. [W:] Prusek A. (red.), Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 215-227.
108
Woźniak M., (2010), Meta ì sposobi realìzacìï transformacìï ekonomìčnoï sistemi. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 164-176.
109
Woźniak M., (2010), Rolʹ suspìlʹnogo kapìtalu v ekonomìčnìj konvergencìï. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 130-144.
110
Woźniak M., (2010), Evolûcìâ makroekonomìčnoï stabìlìzacìjnoï polìtiki. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 235-270.
111
Woźniak M., (2010), Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 17, s. 27-46; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/02.pdf
112
Woźniak M., (2010), Remarks on the Anti-crisis Policy : from the Perspective of Polish Economy. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 223-230.
113
Wosiek M., (2010), Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej, Prom. Woźniak M., Kraków : , 318 k.
114
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - z. nr 16, 17. - . - 1898-5084
115
Woźniak M., (2010), Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 16, s. 88-104; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/07.pdf
116
Woźniak M., (2010), Paradoksi rozvitku lûdsʹkogo kapìtalu ta ekonomìčna konvergencìâ. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 144-163.
117
Woźniak M., (2010), Demonopolìzacìâ ekonomìki. [W:] Luk'ânenko D., Čužikov V., Woźniak M. (red.), Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ, Kiiv : KNEU, s. 204-217.
118
Woźniak M., (2010), Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 839, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725834
119
Woźniak M., (2009), Przeobrażenia rynku pracy w Polsce związane z akcesją do UE. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 287-296.
120
Woźniak M., (2009), The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes, "Národohospodářský obzor", vol. 9, iss. 3, s. 157-170; https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/9/3/article-p156.xml
121
Woźniak M., Firszt D., Jabłoński Ł., (2009), Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE. [W:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 275-286.
122
Woźniak M., Firszt D., (2009), Katedra Ekonomii Stosowanej, "Kurier UEK", nr 8 (32), s. 36-37; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009
123
Woźniak M., (2009), Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska. [W:] Kopycińska D. (red.), Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 166-175.
124
Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), (2009), Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 716 s.
125
Bolonek R., Firszt D., Woźniak M., (2009), Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 165-288.
126
Woźniak M., (2009), Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 14, s. 39-54; http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/04.pdf
127
Chuzhykov V., Dobija M., Jabłoński Ł., Lukianenko D., Volodymyrivna Sidenko S., Woźniak M., (2009), Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej. [W:] Woźniak M., Chuzhykov V., Lukianenko D. (red.), Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 21-163.
128