Publications of the selected author

1

Title:
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019) , s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168336457
article
See main document
2

Title:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
Nr:
2168341365
monograph
See related chapters
3

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 57 (1)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019
Physical description:
486 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168336459
journal / series editorial
See related chapters
4

Title:
Wzrost gospodarczy
Source:
Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019, s. 329-365
ISBN:
978-83-208-2365-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340609
chapter in monograph
5

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 59 (3)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019
Physical description:
275 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168338587
journal / series editorial
See related chapters
6

Title:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-20675-8
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168336863
monograph
7

Title:
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019) , s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168340825
article
See main document
8

Title:
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości?
Source:
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019, s. 9-21 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20922-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168341367
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 58 (2)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2019
Physical description:
341 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168338111
journal / series editorial
10

Title:
Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? = The Moral Condition of a Knowledge-based Economy : How to Improve It?
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018) , s. 22-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328385
article
See main document
11

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 56 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018
Physical description:
420 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168330391
journal / series editorial
12

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 54 (2)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018
Physical description:
496 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168325961
journal / series editorial
See related chapters
13

Title:
Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość?
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018) , s. 16-18. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168342545
unreviewed article
14

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 53 (1)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018
Physical description:
386 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168325999
journal / series editorial
See related chapters
15

Title:
Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego = New Structural Economy in the Context of Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018) , s. 34-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została zrealizowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uni-wersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326219
article
See main document
16

Title:
Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego = Once Again about the Need to Modernize Human Capital
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 53 (1) (2018) , s. 9-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325941
article
See main document
17

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 55 (3)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2018
Physical description:
479 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168328383
journal / series editorial
See related chapters
18

Title:
Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 13-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316779
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland = Lekcje z doświadczeń reform fiskalnych w Polsce
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 51 (3) (2017) , s. 454-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168319527
article
See main document
20

Title:
Nierówności a wzrost gospodarczy : (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie) = Inequalities and Economic Growth : (Remarks in the Margin of the Book by Grzegorz Malinowski Inqualities and Economic Growth: Allies or Enemies) = Neravenstvo i èkonomičeskij rost : (zamečaniâ po knige Gžegoža Malinovskogo Neravenstvo i èkonomičeskij rost. Soûzniki ili vragi)
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2017) , s. 347-358 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168317945
article
21

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 50(2)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Physical description:
473 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168314887
journal / series editorial
See related chapters
22

Title:
Lessons from the Polish Way of Transformation = Lekcje z polskiej drogi transformacji
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017) , s. 43-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168321085
article
See main document
23

Title:
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski = Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017) , s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168314889
article
See main document
24

Title:
Wstęp
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 7-11
ISBN:
978-83-01-19209-9
Nr:
2168316835
preface / summary
See main document
25

Title:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
239, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
Nr:
2168311219
monograph
See related chapters
26

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 51 (3)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Physical description:
474 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168319277
journal / series editorial
See related chapters
27

Title:
Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój
Source:
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 193-206 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19209-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168316815
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 49(1)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Physical description:
407 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168314877
journal / series editorial
29

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth
Number:
z. nr 52 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2017
Physical description:
530 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168321181
journal / series editorial
See related chapters
30

Title:
Human Capital and Economic Development : the Axiological Perspective
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168332937
article
31

Title:
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307717
article
See main document
32

Title:
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016) , s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307715
article
See main document
33

Title:
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016) , s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168310547
article
See main document
34

Title:
IV konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2016 : warunki działania gospodarki opartej na innowacyjności
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2016. - nr [2] 8(69), s. 55. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168343762
varia
See main document
35

Title:
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016) , s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168312897
article
See main document
36

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 48 (4)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Nr:
2168310565
journal / series editorial
See related chapters
37

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju : nadzieje i obawy
Source:
Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 248-264 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18725-5
Nr:
2168307703
chapter in monograph
38

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 46 (2)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Physical description:
508 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168307107
journal / series editorial
See related chapters
39

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 47 (3)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2016
Physical description:
505 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168308069
journal / series editorial
See related chapters
40

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 44 (4/2015), cz. 1
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Physical description:
440 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168304423
journal / series editorial
41

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 44 (4/2015), cz. 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Physical description:
430 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168302389
journal / series editorial
42

Title:
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 1, Ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]2015. - z. nr 1 (41), s. 9-25. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168295387
voice in discussion / interview
See main document
43

Title:
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015) , s. 195-213. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295391
article
See main document
44

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 1 (41)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Physical description:
552 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168295383
journal / series editorial
See related chapters
45

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną
Source:
Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015, s. 15-45 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-93-4
Nr:
2168300893
chapter in conference materials
See main document
46

Title:
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 4 (65), s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168295507
voice in discussion / interview
See main document
47

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 2 (42)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Physical description:
481 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168297267
journal / series editorial
See related chapters
48

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 3 (43)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2015
Physical description:
411 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168297295
journal / series editorial
49

Title:
Corporate Social Responsibility : an Integrated Development Perspective
Source:
New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann - Wiesbaden: Springer Gabler, 2015, s. 49-70. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(FOM-Edition)
ISBN:
978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
Nr:
2168301197
chapter in monograph
50

Conference:
X Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì: svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst'", Melìtopol, Ukraina, od 2015-09-11 do 2015-09-13
Title:
Efekty rozwoju ekonomicznego Polski w czasach transformacji na tle problemów jego pomiaru
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï - Melìtopol': TOV «Kolor Print», 2015, s. 15-17
ISBN:
978-966-2489-30-9
Nr:
2168298203
chapter in conference materials
51

Title:
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego = About a Quarter of a Century of the Polish Transformation : the Reflections Questions Initiated by Dsc.PhD Martin Wojtysiak-Kotlarski. Part 2, Lessons for the Future. Cz. 2, Lekcje na przyszłość
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]2015. - z. nr 2 (42), s. 7-25. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168297273
voice in discussion / interview
See main document
52

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2015. - nr 6 (67), s. 17-19. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168298959
voice in discussion / interview
See main document
53

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Elżbieta Soszyńska , Dariusz Firszt , Teresa Bal-Woźniak
Title:
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015
Physical description:
290 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-208-2213-7
Nr:
2168303123
monograph
54

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 3 (39)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Physical description:
476, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168286269
journal / series editorial
See related chapters
55

Title:
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 463-476. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168286343
review
See main document
56

Title:
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014) , s. 123-141. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282905
article
See main document
57

Title:
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy = Social Inequalities and Economic Development
Source:
Nierówności społeczne w Polsce / red. Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak - Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014, s. 9-44. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7666-367-8
Nr:
2168295633
chapter in monograph
58

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 1 (37)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Physical description:
515 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168282887
journal / series editorial
See related chapters
59

Title:
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014) , s. 38-54. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168286271
article
See main document
60

Author:
Title:
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2014, s. 6-31 - Bibliogr.
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301931
chapter in unpublished scientific work
See main document
61

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Marcin Wojtysiak-Kotlarski
Title:
Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy
Source:
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji / red. nauk. Paweł Kozłowski i Marcin Wojtysiak-Kotlarski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014, s. 1183-1189
Nr:
2168289665
voice in discussion / interview
62

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 2 (38)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Physical description:
413 [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168282865
journal / series editorial
See related chapters
63

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 4 (40)
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2014
Physical description:
343 [3] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej, Bibliogr. przy art.Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168297457
journal / series editorial
64

Title:
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014) , s. 5-15. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168282869
article
See main document
65

Title:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs
Redaktor:
Lukianenko Dmytro
, Chuzhykov Viktor
Publisher address:
Kyiv: KNEU, 2013
Physical description:
686, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-483-711-8
Nr:
2168278537
monograph
See related chapters
66

Title:
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013) , s. 7-24. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168278997
article
See main document
67

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 31
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
443, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168271060
journal / series editorial
See related chapters
68

Title:
Oblicza modernizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 73-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261760
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 33
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
280 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym, Bibliogr. przy art.
Access mode:
Nr:
2168301155
journal / series editorial
70

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Edition:
Wyd. 1 - 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261460
monograph
See related chapters
71

Author:
Jerzy Kleer , Anatolii Poruchnyk , Yaroslava Stolyarchuk , Volodymyr Savchuk , Ewa Kaliszuk , Andrii Honcharuk , Tetiana Tsyhankova , Kinga Stępień , Michał Gabriel Woźniak , Teresa Bal-Woźniak , Denys Ilnytskyi , Iryna Kaleniuk , Tomasz Tokarski
Title:
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 405-622
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298909
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 36
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
364 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, Bibliogr. przy pracach
Nr:
2168289069
journal / series editorial
73

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 34
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
427, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168278999
journal / series editorial
See related chapters
74

Title:
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013) , s. 605-614. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168276333
article
See main document
75

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 32
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
614 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168276335
journal / series editorial
See related chapters
76

Author:
Viktor Chuzhykov , Michał Gabriel Woźniak , Łukasz Jabłoński , Dmytro Lukianenko , Mieczysław Dobija
Title:
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 18-180
ISBN:
978-966-483-711-8
Access mode:
Nr:
2168298905
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 191-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261766
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 127-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261762
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 13-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168261756
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Koncepcja zintegrowanego rozwoju jako wyznacznik reguł myślenia o procesach modernizacyjnych
Source:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu2013, s. 6-37 - Bibliogr.
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289617
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013) , s. 436-443. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168271084
review
See main document
82

Title:
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013) , s. 71-89. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168256654
article
See main document
83

Title:
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future"
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2013) , s. 563-575 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168262556
article
84

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 30
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2013
Physical description:
423 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej,
Nr:
2168276785
journal / series editorial
See related chapters
85

Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną [dokument elektroniczny]
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 1-16. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-71-2
Access mode:
Nr:
2168278659
chapter in conference materials
86

Title:
The Evolution of Poland's Economic Model
Source:
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kyiv: KNEU, 2013, s. 181-313
ISBN:
978-966-483-711-8
Nr:
2168298907
chapter in monograph
See main document
87

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
354 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168233936
monograph
88

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239360
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - z. nr 28 (2012) , s. 24-40. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271294
article
See main document
90

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
350 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240000
monograph
See related chapters
91

Author:
Title:
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
229 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-218
Nr:
2168234420
doctoral dissertation
92

Title:
Oblicza modernizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 73-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240054
chapter in monograph
See main document
93

Title:
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 127-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240056
chapter in monograph
See main document
94

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012) , s. 5-29. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168256680
article
See main document
95

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168239128
monograph
See related chapters
96

Title:
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 191-230 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240096
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Edition:
Wyd. 1, dodr. 1
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
354 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
Nr:
2168233938
monograph
98

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 26
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
340 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168261934
journal / series editorial
99

Title:
Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle współczesnego kryzysu finansów publicznych
Source:
Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK - Kraków; Mielec: Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012, s. 64-86 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-934124-1-9
Nr:
2168261074
chapter in monograph
See main document
100

Title:
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 13-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168240002
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 28
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
413, [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168271298
journal / series editorial
See related chapters
102

Author:
Title:
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2012, s. 5-36 - Bibliogr.
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275727
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja
Edition:
Wyd. 1 - 1 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242794
monograph
See related chapters
104

Author:
Title:
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw
Source:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK - Wyd. 1 - 1 dodr.. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 331-374 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17277-0
Nr:
2168242830
chapter in monograph
See main document
105

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 25
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
306 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168256664
journal / series editorial
See related chapters
106

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 24
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2012
Physical description:
432 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168233310
journal / series editorial
107

Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Physical description:
354, [1] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16826-1 ; 978-83-01-16829-2
Nr:
2168227634
monograph
108

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja - modernizacja - spójność społeczno-ekonomiczna : synteza
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
67 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 21)
Notes:
Streszcz., summ.,
Research program:
Tytuł zrealizowany w Katedrze Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr N N112 182836) "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski"
ISBN:
978-83-7338-682-2
Access mode:
Nr:
2168304201
monograph
109

Title:
Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli = Future May Be Better : Reflections on the Book by Grzegorz W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśli (the World in Thought's Reach)
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2011) , s. 107-120 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53092
article
110

Title:
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja?
Source:
Wizja przyszłości Polski / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011, s. 257-282 - Bibliogr.
Series:
(Kluczowe Problemy Przyszłości)
ISBN:
978-83-61236-10-8
Nr:
2168289899
chapter in monograph
111

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 19
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
491 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168223800
journal / series editorial
See related chapters
112

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. 5-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227580
article
See main document
113

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK2011, s. 6-41 - Bibliogr.
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262404
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 7-28. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218556
article
See main document
115

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 23
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
353 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168229432
journal / series editorial
116

Title:
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 = Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011) , s. 85-97. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168222702
article
See main document
117

Title:
Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011) , s. 485-491. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168223814
review
See main document
118

Title:
Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce = Lisbon Strategy Priorities for the Development of Human Capital and the Reduction of Social Inequality in Ameliorating the Effects of the Global Crisis in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011) , s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227582
article
See main document
119

Title:
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011) , s. 193-223. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218500
article
120

Title:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Number:
nr 859
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168218540
journal / series editorial
See related chapters
121

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 20
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
392 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168223796
journal / series editorial
122

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 18
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
527 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej, Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168222492
journal / series editorial
See related chapters
123

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 22
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2011
Physical description:
287 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, Bibliogr. przy art.
Nr:
2168226821
journal / series editorial
124

Title:
Meta ì sposobi realìzacìï transformacìï ekonomìčnoï sistemi
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 164-176
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336603
chapter in monograph
See main document
125

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 16
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010
Physical description:
495 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2162181086
journal / series editorial
See related chapters
126

Title:
Transformacìâ vìdnosin vlasnostì
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 217-235
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336609
chapter in monograph
See main document
127

Title:
Ìnstrumenti fìskalʹnoï polìtiki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 527-545
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336615
chapter in monograph
See main document
128

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 17
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2010
Physical description:
510 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Bibliogr. przy art.
Nr:
2166157571
journal / series editorial
See related chapters
129

Title:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph
Redaktor:
Luk'ânenko Dmitro
, Čužikov Viktor
Publisher address:
Kiiv: KNEU, 2010
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336519
monograph
See related chapters
130

Title:
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 69-98. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53246
article
See main document
131

Title:
'Acquis Communautaire' ì Lìsabonsʹka strategìâ
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 455-476
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336613
chapter in monograph
See main document
132

Title:
Paradoksi rozvitku lûdsʹkogo kapìtalu ta ekonomìčna konvergencìâ
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 144-163
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336601
chapter in monograph
See main document
133

Title:
Demonopolìzacìâ ekonomìki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 204-217
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336607
chapter in monograph
See main document
134

Author:
Magdalena Cyrek
Title:
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
309 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-163
Nr:
51674
doctoral dissertation
135

Title:
W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce
Source:
Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 215-227 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-496-6
Nr:
2165307424
chapter in monograph
See main document
136

Title:
Rolʹ suspìlʹnogo kapìtalu v ekonomìčnìj konvergencìï
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 130-144
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336599
chapter in monograph
See main document
137

Title:
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 170-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165738460
article
See main document
138

Title:
Deregulûvannâ ekonomìčnoï dìâlʹnostì
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 177-204
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336605
chapter in monograph
See main document
139

Author:
Małgorzata Wosiek
Title:
Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
318 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-161
Nr:
51666
doctoral dissertation
140

Title:
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010) , s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2165738223
article
See main document
141

Title:
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju = Paradoxes of Human Capital Development and Modernization of the Economy for Integrated Development
Source:
Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future Challenges - Opportunities and Threats / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki - Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2010, s. 304-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Kluczowe Problemy Przyszłości)
ISBN:
978-83-61236-17-7
Nr:
2168289897
chapter in monograph
142

Title:
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010) , s. 27-46. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
52258
article
See main document
143

Title:
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53245
article
See main document
144

Title:
Evolûcìâ makroekonomìčnoï stabìlìzacìjnoï polìtiki
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 235-270
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336611
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Kriterìï ocìnûvannâ funkcìonalʹnostì ekonomìčnih sistem
Source:
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK - Kiiv: KNEU, 2010, s. 33-50
ISBN:
978-966-483-339-1
Nr:
2168336597
chapter in monograph
See main document
146

Title:
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD
Publisher address:
Kraków: , 2010
Physical description:
285 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.Dostępna także na CD
Access mode:
Signature:
eDr-148
Nr:
51673
doctoral dissertation
147

Author:
Teresa Bal-Woźniak , Margaryta Grygorivna Boiko , Dariusz Firszt , Andriy Ivanovych Goncharuk , Larysa Mykhailivna Gopkolo , Oleg Havrylyshyn , Ilnyckyy Denys Oleksandrovych , Łukasz Jabłoński , Iryna Sergiyivna Kaleniuk , Ewa Kaliszuk , Jerzy Kleer , Nadiya Anatoliyivna Mykula , Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk , Volodymyr Sawchuk , Kinga Stępień , Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk , Tomasz Tokarski , Tetyana Mykhailivna Tsygankova , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 387-649
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302657
chapter in monograph
See main document
148

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych = Institutional Conditions of Economic Growth and Fair Social Inequalities
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009) , s. 39-54. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
50491
article
See main document
149

Title:
Dylematy spójności instytucjonalnej w kontekście konwergencji ekonomicznej : przypadek Polski
Source:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2009, s. 51-71 - Bibliogr.
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166678098
chapter in unpublished scientific work
See main document
150

Title:
Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska
Source:
Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 166-175 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-88-9
Nr:
2164953386
chapter in monograph
151

Title:
Katedra Ekonomii Stosowanej
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009) , s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168274495
unreviewed article
See main document
152

Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludziego, społecznego i zmiany instytucjonalnej : wnioski dla Polski = Socio-Economical Cohesion in the Context of Human, Social Capital and Institutional Change : Conclusions for Poland
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. nauk. Urszula Płowiec - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 267-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-23-1
Nr:
2165175882
chapter in conference materials
153

Title:
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 165-288
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302651
chapter in monograph
See main document
154

Title:
Ład instytucjonalny społecznej gospodarki rynkowej kontra kapitalizm globalny : szansa czy iluzja
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 109-124 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 4)
ISBN:
978-83-7252-444-7
Nr:
51329
chapter in monograph
See main document
155

Title:
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego wyzwaniem kreatywnej i innowacyjnej gospodarki
Source:
Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak - Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2009, s. 283-298. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju ; t. 1)
ISBN:
978-83-61355-31-1
Access mode:
Nr:
2168289505
chapter in conference materials
156

Title:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina
, Chuzhykov Viktor Ivanovych
, Lukianenko Dmytro Grygorovyh
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009
Physical description:
716 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
51317
monograph
See related chapters
157

Title:
Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce = Fundamental Issues for Building Socio-Economie Cohesion and Innovative Economy in Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009) , s. 7-27. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
50496
article
See main document
158

Title:
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku = Structural Change Polish Economy after 1990 Year
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 12 (2009) , s. 33-43. - Tytuł numeru: Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych - Bibliogr.
Nr:
2168283581
article
159

Title:
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 275-286 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
2165163336
chapter in monograph
160

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 14
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009
Physical description:
560 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne,
Nr:
2162063826
journal / series editorial
See related chapters
161

Author:
Viktor Ivanovych Chuzhykov , Mieczysław Dobija , Łukasz Jabłoński , Dmytro Grygorovyh Lukianenko , Svitlana Volodymyrivna Sidenko , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Source:
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009, s. 21-163
ISBN:
978-83-927790-2-5
Nr:
2168302655
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 15
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2009
Physical description:
502 s.: il.; 24 cm
Notes:
Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne,
Nr:
2162065088
journal / series editorial
See related chapters
163

Title:
The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes
Source:
Národohospodářský obzor = Review of Economic Perspectives. - vol. 9, iss. 3 (2009) , s. 157-170. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168328835
article
164

Title:
Przeobrażenia rynku pracy w Polsce związane z akcesją do UE
Source:
Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka - Sopot: Uniwersytet Gdański, 2009, s. 287-296 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7531-018-4
Nr:
51372
chapter in monograph
165

Title:
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski = The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008) , s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
50638
article
See main document
166

Title:
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej = Reflectional Modernization of Human Capital as a Challenge of Innovative Economy and Organization
Source:
Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008, s. 605-614. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7464-169-2
Nr:
2165795359
chapter in monograph
167

Title:
Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych = Economic Growth, Social Capital, and Social Inequalities from the Perspective of Institutional Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008) , s. 5-21. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50400
article
See main document
168

Title:
Wędrujący świat. Uwagi na marginesie lektury : (Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440) = Traveling World. A Review Article
Source:
Ekonomista. - nr 3 (2008) , s. 413-423 - Bibliogr.
Nr:
2168265574
article
169

Title:
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008) , s. 43-67. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50399
article
See main document
170

Title:
Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym : teoria i praktyka = Fundamental Issues of Socio-Economic Cohesion in Holistic Approach Theory and Practice
Source:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 13)
ISBN:
978-83-7338-389-0
Access mode:
Nr:
50530
chapter in monograph
See main document
171

Title:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Physical description:
428 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 13)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7338-389-0
Nr:
2162100283
monograph
See related chapters
172

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Physical description:
463 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne również w ukraińskiej wersji: "Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï", Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7338-364-7
Nr:
51991
conference materials
See related chapters
173

Title:
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego = Justice Inequalities and Axiology of Institutional Order
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 11, nr 1 (2008) , s. 233-248. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168289557
article
174

Title:
Cudze chwalicie, swego nie znacie
Source:
O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer (2008) , s. 271-276
Nr:
2168289643
review
175

Title:
Kapitał ludzki a jakość
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 484-494 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165629007
chapter in monograph
See main document
176

Title:
Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion
Source:
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008, s. 208-217. - Dostępny również w ukraińskiej wersji: "Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-364-7
Nr:
2165673974
chapter in conference materials
See main document
177

Title:
Jak obecnie widzą polską transformację i jej przyszłość ekonomiści z najwyższej półki? = The Polish Transformation and its Future Viewed by Economic Gurus
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008) , s. 233-248. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951183
article
See main document
178

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 12
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2008
Physical description:
457 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.,
Nr:
2162065823
journal / series editorial
See related chapters
179

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i dyfuzji innowacji
Source:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2008, s. 101-134 - Bibliogr.
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164873669
chapter in unpublished scientific work
See main document
180

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 40-54 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-60-5
Nr:
2165793410
chapter in monograph
181

Title:
Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv
Publisher address:
Žešìv: Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, 2008
Physical description:
466 s.: il.; 24 cm
Notes:
Dostępne również w polskiej wersji: "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych", Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7338-365-4
Nr:
51990
conference materials
See related chapters
182

Title:
Transkordonne spìvrobìtnictvo u refleksìjnìj modernìzacìï lûds´kogo kapìtalu : značennâ dlâ pobudovi socìal´no-ekonomičnoï zgurtovanostì = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the importance for Shaping Socio-Economic Cohesion
Source:
Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv / nauk. red. Mìhal Gabrìêl' VOZNÂK - Žešìv: Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, 2008, s. 211-221. - Dostępny również w polskiej wersji: "Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7338-365-4
Nr:
2165674533
chapter in conference materials
See main document
183

Title:
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-419-5
Nr:
51811
monograph
184

Title:
Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy : wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej = Socio-Economic Cohesion and Economic Growth
Source:
Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego / (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska - Warszawa: CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008, s. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7556-038-1
Nr:
2168283553
chapter in monograph
185

Title:
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych : przypadek Polski
Source:
Oblicza nierówności społecznych / red. nauk. Jarosław Klebaniuk - Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007, s. 57-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-85713-83-8
Nr:
2168292007
chapter in monograph
186

Title:
Szanse i zagrożenia spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce dla rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych wynikające z priorytetów Strategii Lizbońskiej
Source:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2007, s. 93-122 - Bibliogr.
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2168286023
chapter in unpublished scientific work
See main document
187

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
Physical description:
689 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 11)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7338-318-0
Nr:
2166461791
monograph
See related chapters
188

Title:
Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy = Theoretical Problems of Socio-Economic Cohesion of Market Mechanism in the Context of Knowledge-Based Economy
Source:
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 10)
ISBN:
978-83-7338-309-8
Access mode:
Nr:
2166478028
chapter in monograph
See main document
189

Title:
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 5-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51047
article
See main document
190

Title:
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007) , s. 25-52. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51048
article
See main document
191

Conference:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. II Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2007-09-07 do 2007-09-08
Title:
Obŝêstvênno-ekonomičêskoê êdinstvo kak têoretičêskoê i empiričêskoê ponâtiê, vklûčaûŝêê institucionalnyê aspêkty
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2007, s. 15-23 - Bibliogr.
Nr:
2168319587
chapter in conference materials
192

Title:
Kwestia egalitaryzmu w ideologii kapitalizmu globalnego jako bariera transformacji społeczno-ekonomicznych = Egalitarianism in the Ideology of Global Capitalism as a Barrier in Social and Economic Transformation Processes
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 93-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2165772815
chapter in monograph
193

Title:
Rozwój kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce = Development of Intellectual Capital as a Determinant of the Sustainability of High Economic Growth and Just Inequalities in Poland
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 45-64. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51704
article
194

Title:
Poland's Economic Challenges in the Context of Globalisation and Regionalisation
Source:
Journal of European Economy. - vol. 6, no 1 (2007) , s. 27-47. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168289097
article
195

Title:
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczm w perspektywie aksjologicznej = Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007) , s. 189-197. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168249064
article
196

Title:
Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej = Handicaps of State Intervention in Shaping Socio-Economic Cohesion
Source:
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 43-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 11)
ISBN:
978-83-7338-318-0
Access mode:
Nr:
2166462139
chapter in monograph
See main document
197

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem teorii ekonomii i polityki gospodarczej = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Theory of Economics and Economic Policy
Source:
Rozwój / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek] - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007, s. 377-404. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1721-8
Nr:
2168289559
chapter in monograph
198

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 13-22 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165775893
chapter in conference materials
See main document
199

Title:
Gospodarka oparta na wiedzy
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007
Physical description:
625 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 10)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7338-309-8
Nr:
2166473651
monograph
See related chapters
200

Title:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006
Physical description:
659 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 9)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-60545-13-8
Nr:
2166510572
monograph
See related chapters
201

Title:
Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji = Strategic and Institutional Challenges for Poland in the Context of Globalization and Regionalization
Source:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 13-28. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 9)
ISBN:
83-60545-13-8
Nr:
2166510589
chapter in monograph
See main document
202

Title:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006
Physical description:
648 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 8)
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-60545-09-X
Nr:
2166550351
monograph
See related chapters
203

Title:
Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy = Closing Poland`s Developmental Gap under Conditions of Expansion of the Knowledge-based Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006) , s. s.57-74. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52945
article
See main document
204

Title:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
159 s., [1] k. tabl. złoż.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-323-1
Nr:
52163
monograph
205

Title:
Ekonomia wobec teoretycznych i praktycznych problemów spójności społeczno-ekonomicznej
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 175-205 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166098133
chapter in monograph
See main document
206

Title:
Challenges of Human and Intellectual Capital Development and Depreciation in Poland
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 213-225 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218694
chapter in monograph
See main document
207

Author:
Paweł Frączek
Title:
Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
206 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-25
Nr:
52683
doctoral dissertation
208

Title:
Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym = Global Capitalism in Axiological Context
Source:
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2006, s. 15-23. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 8)
ISBN:
83-60545-09-X
Access mode:
Nr:
2166550737
chapter in monograph
See main document
209

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 165-181
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-939-3
Nr:
2168283769
chapter in monograph
210

Title:
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku
Source:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2168283515
chapter in monograph
211

Title:
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006) , s. 25-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52944
article
See main document
212

Title:
Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej
Source:
Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii / red. nauk. Grażyna Musiał - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 145-162
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-819-2
Nr:
2168280347
chapter in monograph
213

Title:
Kapitał społeczny a sprawność systemu ekonomicznego : przypadek Polski
Source:
Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 119-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-77-2
Nr:
51802
chapter in monograph
See main document
214

Title:
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland
Source:
Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska - Szczecin: PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006, s. 194-211. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economics & Competition Policy ; no. 5)
ISBN:
83-60065-13-6
Nr:
2168277151
chapter in monograph
215

Title:
Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego
Source:
Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006, s. 14-23 - Bibliogr.
Series:
(Library of Economics & Competition Policy)
ISBN:
83-60065-86-1
Nr:
2166120970
chapter in monograph
216

Title:
Makroregulâcìjnì umovi rozvitku ekonomìki, ŝo bazuêtsâ na znannâh : propozicìï dlâ ekonomìki Ukraïni
Source:
Razom v Êvropì / [nauk. red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat] - Ternopìl'; Ŝecìn: Vidavnictvo TICIT, 2006, s. 31-37. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005 r.
ISBN:
966-8284-05-4
Nr:
2166411341
chapter in conference materials
217

Title:
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych : wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych = Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities : Lessons for Poland from Theory and Global Experience
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 125-144. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51174
article
See main document
218

Conference:
Institucional'ni peretvopennâ v suspil'stvi: svitovij dosvìd i ukraïns'ka real'nist'. Mižnarodna naukovo-praktična konferencia. Melìtopol's'kij ìnstitut deržavnogo ta munìcial'nogo unravlìnnâ GU "ZÌDMU", Melitopol, Ukraina, od 2006-09-08 do 2006-09-10
Title:
Rozwój kapitału społecznego fundamentalnym warunkiem odrabiania dystansu rozwojowego : rola państwa
Source:
Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač - Melìtopol': MIDMU GU "ZIDMU", 2006, s. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168319595
chapter in conference materials
219

Title:
Skutki powiązań typu nierówności społeczne - kapitał ludzki w Polsce po 1990 roku
Source:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2006, s. 125-150
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2168326851
chapter in unpublished scientific work
See main document
220

Title:
Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej : wnioski dla Polski
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006, s. 249-263
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-889-3
Nr:
2168241772
chapter in conference materials
221

Title:
Sprawiedliwe nierówności i rozwój kapitału ludzkiego jako wyznaczniki skutecznej polityki prowzrostowej dla Polski
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 157-180 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500996
chapter in monograph
See main document
222

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005
Physical description:
515 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89473-98-4
Nr:
2166562875
monograph
See related chapters
223

Title:
Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki = Key Axiological Challenges of Institutional Order in Today's Economy
Source:
Ład instytucjonalny w gospodarce. Tom 1 / red. Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke - Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 21-41. - Summ.
Series:
(Ekonomia i Prawo ; t. 1)
ISBN:
83-231-1868-X
Nr:
2168282369
chapter in monograph
224

Title:
Kapitalizacja wiedzy warunkiem trwałości wzrostu gospodarczego
Source:
Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej. - 1(2) (2005) , s. 27-39. - Summ., soderž. - Bibliogr.
Nr:
2168328599
article
225

Title:
Czy religia jest jedynym ze źródeł kapitału intelektualnego? Wnioski pod adresem ekonomii i gospodarki
Source:
Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 2005, s. 80-91
ISBN:
83-7363-259-X
Nr:
2166408514
chapter in monograph
226

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne = Human and Intellectual Capital in a Pro-Growth Strategy Limiting Social Inequalities
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 173-189. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 6)
ISBN:
83-89473-98-4
Access mode:
Nr:
2166562736
chapter in monograph
See main document
227

Title:
Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2005, s. 167-210
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251194
chapter in unpublished scientific work
See main document
228

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005
Physical description:
490 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 7)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89473-98-4
Nr:
2166562860
monograph
See related chapters
229

Title:
Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW = Priorities and Mechanisms of an Effective Economic Strategy Covering Challenges of Knowledge-Based Economy
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 9-17. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 7)
ISBN:
83-89473-98-4
Nr:
2166562329
chapter in monograph
See main document
230

Title:
Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki Polski = Significance of the Human Capital in Bridging the Gap between Poland and Other Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005) , s. 55-72. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52513
article
231

Title:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004
Physical description:
460 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 5)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89473-66-6
Nr:
2168237142
monograph
232

Title:
Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego determinantą trwałego wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych w Polsce
Source:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK2004, s. 50-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272778
chapter in unpublished scientific work
See main document
233

Title:
Polityka społeczno-ekonomiczna
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004
Physical description:
436 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 4)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-89473-61-5
Nr:
2168234796
monograph
See related chapters
234

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 6 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 77-96
ISBN:
83-7252-237-5
Nr:
2168222978
chapter in academic script
See main document
235

Title:
Wyznaczniki prowzrostowej strategii ograniczającej nierówności społeczne wynikające z teorii wzrostu = The Determinants of Pro-growth Strategy that Narrow Social Inequality which is the Result of the Theory of Growth
Source:
Polityka społeczno-ekonomiczna / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2004, s. 77-87. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 4)
ISBN:
83-89473-61-5
Access mode:
Nr:
2168235816
chapter in monograph
See main document
236

Title:
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
201 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-222-7
Nr:
2168218528
monograph
237

Title:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekty społeczne
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
Physical description:
454 s.: il.; 24 cm
Series:
(Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 3)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-914243-6-7
Nr:
2168233782
monograph
238

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
nr 1
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
Physical description:
534 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2162046582
journal / series editorial
See related chapters
239

Title:
Węzłowe problemy polityki gospodarczej w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. - nr 11 (2003) , s. 105-121 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Marketing i Zarządzanie ; 1)
Nr:
2168288833
article
240

Title:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy
Number:
z. nr 2
Publisher address:
Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003
Physical description:
552 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2162053054
journal / series editorial
241

Title:
Warunki prowzrostowej strategii dla Polski ograniczającej nierówności społeczne = Conditions Pro-growth Strategy for Poland Mitigating Social Inequality
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 519-534. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50620
article
See main document
242

Author:
Kinga Stępień
Title:
Konsolidacja jako czynnik konkurencyjności sektora bankowego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
263, [1] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/385
Nr:
2168285973
doctoral dissertation
243

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Bogusław Ślusarczyk
Title:
Perspektywy rozwoju sektora rolno-spożywczego Polski w kontekście integracji z Unią Europejską = The Prospects of Development of Agri - Food Sector in Poland in the Context of Integration with the European Union
Source:
Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. T. 1 / red. Adam Czudec - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2003, s. 300-318. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7338-067-1
Nr:
2168289691
chapter in conference materials
244

Title:
Wnioski z doświadczeń wzrostu gospodarczego Polski w latach dziewięćdziesiątych
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 3, Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej / red. Stanisław OWSIAK - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2002, s. 131-152
ISBN:
83-11-09455-1
Nr:
2168232426
chapter in conference materials
See main document
245

Title:
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = The Problems of Levelling Out the Differences in Poland's Regional Economic Development in View of the Membership in the European Union
Source:
Problemy transformacji struktur regionalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej : materiały z konferencji / red. Andrzej Klasik, Zbigniew Zioło - Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 2002, s. 181-193. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Społeczeństwo, Informatyka, Gospodarka)
ISBN:
83-87658-32-4
Nr:
2168260932
chapter in conference materials
246

Title:
Czy nierówności społeczne są źródłem niskiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce = Poland's Economic Development in the Light of External Threats
Source:
Strategia rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Polsce. T. 2 / red. Sławomir Partycki - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2002, s. 16-21. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-227-1907-8
Nr:
2168283599
chapter in monograph
247

Title:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
137 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224468
monograph
See related chapters
248

Title:
Dylematy wyrównywania różnic regionalnego rozwoju gospodarczego Polski w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas Facing the Policy of Reduction of Disparities in the Economic Growth of Polish Regions in the Context of Poland's Impending Accession to the European Union
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 35-36. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318509
varia
249

Title:
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych = Social Inequality and Poland's Economic Growth in the 1990s
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 129-143. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224504
chapter in monograph
See main document
250

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. w świetle polityki makroekonomicznej = Economic Growth in Poland in the 1990s and Macroeconomic Politics
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2002. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 29-31. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318507
varia
251

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Adriana Kaszuba-Perz
Title:
Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Polski Południowo-Wschodniej w latach 1990-1999 = Small and Medium-sized Companies Development in South-East Poland in Years 1990-1999
Source:
Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego : II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Konkurencyjność regionu" / red. nauk. Wojciech Kosiedowski - Włocławek: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 2002, s. 265-285. - Summ.
ISBN:
83-88115-62-6
Nr:
2168289997
chapter in conference materials
252

Title:
Rozwój gospodarczy Polski w świetle zagrożeń zewnętrznych = The Polish Economy : External Threats to its Growth
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 9-31. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224542
chapter in monograph
See main document
253

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. : czynniki, bariery, perspektywy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
107, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-145-X
Nr:
2168254248
monograph
254

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 5. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 77-94
ISBN:
83-7252-095-X
Nr:
2168260436
chapter in academic script
See main document
255

Author:
Adriana Kaszuba-Perz
Title:
Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Południowo-Wschodniej
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
206 k., [8] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/591
Nr:
2168311277
doctoral dissertation
256

Title:
Sprawozdanie z realizacji tematu nr 97/K/M/ae/2/2001/S pt. Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Czynniki. Bariery. Perspektywy
Source:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych / Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. [1]-[2]
Nr:
2168272948
varia
See main document
257

Title:
Węzłowe problemy wzrostu gospodarczego Polski = Key Problems of Poland's Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 79-91. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231434
article
See main document
258

Author:
Radosław Puchała
Title:
Próba oceny efektywności Programu Powszechnej Prywatyzacji w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
238 k.: il. + 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/430
Nr:
2168290219
doctoral dissertation
259

Title:
Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Polska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 101-136
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-135-X
Nr:
2168283845
chapter in conference materials
260

Title:
Własność we współczesnej myśli ekonomicznej a prywatyzacja w Polsce
Source:
Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw / red. Urszula Zagóra-Jonszta - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2001, s. 321-332
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-054-X
Nr:
2168259764
chapter in monograph
261

Author:
Bogusław Ślusarczyk , Michał Gabriel Woźniak
Title:
Konkurencyjność polskich wyrobów przemysłu rolno-spożywczego na rynkach krajów Unii Europejskiej = The Competitiveness of Polish Agro-Alimentary Products in the European Union Markets
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 171-185. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249410
chapter in monograph
See main document
262

Title:
Mechanizmy regulacji w Unii Europejskiej a wzrost gospodarczy
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja : dokąd zmierza Unia Europejska? / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2000, s. 59-76
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-132-5
Nr:
2168272654
chapter in conference materials
263

Author:
Michał Gabriel Woźniak , Marta Drozd
Title:
Słuchacze nie chcą wychodzić...
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 14
Nr:
2168272442
voice in discussion / interview
See main document
264

Title:
Dylematy rozwoju gospodarczego Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Dilemmas of the Polish Economic Development in the Perspective of Membership in the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 37-48. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168249218
chapter in monograph
See main document
265

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 4 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 77-94
ISBN:
83-7252-026-7
Nr:
2168260416
chapter in academic script
See main document
266

Title:
Wyzwania pod adresem roli państwa w gospodarce w warunkach szoków spowodowanych lokalnymi kryzysami
Source:
Systemy gospodarcze i ich ewolucja / red. Stanisław Swadźba - Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1999, s. 69-81
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
83-7246-193-7
Nr:
2168343063
chapter in conference materials
267

Title:
Wyzwania i zagrożenia rozwojowe gospodarki Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej = Challenges and Development Risks for Poland's Economy in the Light of EU Membership
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 19-30. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249414
chapter in conference materials
See main document
268

Title:
Zagrożenia rozwojowe Polski wobec wizji kryzysu finansowego w gospodarce światowej = Developmental Menaces of Poland Towards Vision of Financial Crisis in World Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 3, nr 2 (1999) , s. 129-136. - Tytuł numeru: Europejskie uwarunkowania przemian układów regionalnych. Cz. 1
Nr:
2168343065
article
269

Conference:
Konferencja Naukowa na temat: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej, Bóbrka k. Myczkowiec, Polska, od 1997-10-09 do 1997-10-11
Title:
Polityka regionalna a proces transformacji systemu ekonomicznego = Regional Policy and the Process of Economic System Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (5), nr 4 (1998) , s. 87-92. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur regionalnych w procesie zmian systemu gospodarowania i integracji europejskiej : materiały konferencji naukowej. Cz. 1 = Problems of Regional Struktures Transformation in the Process of European Integration and Changes in Menegement System
Nr:
2168298459
article
270

Title:
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce = Threats of Economic Growth in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. - R. 2 (3), nr 2 (1998) , s. 177-184. - Tytuł numeru: Gospodarka w fazie przemian = Economy in the State of Transformation
Nr:
2168298429
article
271

Title:
Polityka monetarna w Polsce w latach 1990-1995 = Monetary Policy in Poland in the Years 1990-1995
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 515 (1998) , s. 105-113. - Summ.
Nr:
2168251692
article
See main document
272

Title:
Zagrożenia wzrostu gospodarczego w Polsce
Source:
Penetrator : wiadomości gospodarcze. - 10 (94) (1998) , s. 14-16
Nr:
2168257346
article
273

Title:
Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego
Publisher address:
Kraków: Agencja Wydawniczo Reklamowa "K&P", 1997
Physical description:
116 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-904118-2-2
Nr:
2168241892
monograph
274

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, Polska, od 1996-12-09 do 1996-12-10
Title:
Bariery dostosowań rynkowo-produktowych przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.] / red. Zbigniew Zioło - Warszawa; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Instytut Geografii Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 1997, s. 59-68
ISBN:
83-87513-32-6
Nr:
2168261072
chapter in conference materials
275

Title:
Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski = Foreign Debts and Restructuring of Manufacturing Machinery in Poland
Source:
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 22 (1997) , s. 15-32. - Summ.
Nr:
2168290171
article
276

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997, s. 74-91
ISBN:
83-87239-27-5
Nr:
2168257764
chapter in academic script
See main document
277

Title:
Jerzy Wilkin, Jaki kapitalizm? Jaka Polska?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 166 = Jerzy Wilkin, Which Capitalism? Which Poland?
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1996) , s. 283-286
Nr:
2168289693
review
278

Title:
Restrukturyzacja aparatu wytwórczego a konkurencyjność gospodarki polskiej
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 137-150
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226180
chapter in monograph
See main document
279

Title:
Restrukturyzacja a strategia gospodarcza w procesie transformacji = Restructuring and Economic Strategy in Process of Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 87-98. - Summ.
Nr:
2168231598
article
See main document
280

Title:
Problemy doboru kursu walutowego = Problems of Exchange Rate Selection
Source:
Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo, Ekonomia. - t. 18 (1995) , s. 315-323. - Summ.
Nr:
2168289743
article
281

Title:
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz. 2, Deregulacja, demonopolizacja, prywatyzacja, restrukturyzacja
Publisher address:
Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1995
Physical description:
134 s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-24-6
Nr:
2168251002
academic script
282

Title:
Rola państwa w procesie demonopolizacji = The Role of the State in the Process of Demonopolisation
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 29-30 (1995) , s. 23-37. - Summ.
Nr:
2168289731
article
283

Title:
Dylematy stabilizacji w procesie urynkowienia
Source:
Transformacja systemu ekonomicznego w Polsce = Transformation of Economic System in Poland / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", 1994, s. 35-51
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 18)
ISBN:
83-86077-55-7
Nr:
2168238574
chapter in monograph
See main document
284

Conference:
Konferencja naukowa "Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej", Ustroń, Polska, od 1994-05-12 do 1994-05-14
Title:
W poszukiwaniu efektywnych i skutecznych mechanizmów restrukturyzacji w społecznej gospodarce rynkowej
Source:
Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Ustroń, 12-14 maja 1994 / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 185-193
Nr:
2168284699
chapter in conference materials
285

Title:
Bariery sprawności : społeczna gospodarka rynkowa (III)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1993) , s. 23
Nr:
2168229090
article
286

Title:
Optymiści i pesymiści genetycy i strukturaliści : społeczna gospodarka rynkowa (I)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 28 (1993) , s. 22-23
Nr:
2168229084
article
287

Title:
Bariery elastyczności podaży w gospodarce Polski
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań Rynkowych, 1993
Physical description:
100, [1] s.: il.; 21 cm
Nr:
2168260476
monograph
288

Title:
Ekonomiczna i społeczna odpowiedzialność państwa : społeczna gospodarka rynkowa (II)
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1993) , s. 23
Nr:
2168229088
article
289

Conference:
XII Sympozjum Polsko-Słowackiego, Kraków, Polska, od 1992-09-22 do 1992-09-24
Title:
Bariery elastyczności podaży w procesie transformacji (przypadek Polski)
Source:
Transformacja systemu społeczno-gospodarczego Polski i Czecho-Słowacji : materiały z XII Sympozjum Polsko-Słowackiego (Kraków, 22-24 IX 1992 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 25-34
Nr:
2168254220
chapter in conference materials
See main document
290

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 73-92
Nr:
2168257724
chapter in academic script
See main document
291

Title:
Problemy ograniczania barier rozwoju gospodarczego Polski
Publisher address:
Warszawa: PTE, 1993
Physical description:
16 s.; 21 cm
Series:
(Kongres Ekonomistów Polskich)
Nr:
2168288673
publishing series
292

Title:
Kierowanie, rynek, transformacja : bariery stabilizacji
Publisher address:
Kraków: Instytut Badań Rynkowych : Oficyna Wydawnicza TEXT, 1993
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86050-00-4
Nr:
2168272854
monograph
293

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce : uwarunkowania systemowe = Problems of Economic Stabilization System Dependencies
Publisher address:
Kraków: Pracownia Pomocy Naukowo-Dydaktycznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1992
Physical description:
201 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 104)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168252332
monograph
294

Title:
Ograniczenia planowania makroekonomicznego
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 215-231
Nr:
2168228956
chapter in monograph
See main document
295

Title:
Rola polityki podatkowej w procesie transformacji systemowej
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[103]-23[125]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279051
chapter in unpublished scientific work
See main document
296

Title:
Rządowy program stabilizacyjny a przemiany systemowe w Polsce
Source:
Przebieg zmian systemowych w gospodarce polskiej / kier. tematu: Stanisław LIS1992, s. 1[3]-19[21]
Signature:
NP-86/Magazyn
Nr:
2168279041
chapter in unpublished scientific work
See main document
297

Title:
Systemy społeczno-gospodarcze
Source:
Wprowadzenie do ekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 73-92
Nr:
2168257706
chapter in academic script
See main document
298

Title:
O niektórych barierach i warunkach sprawności społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice; Tychy: Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, 1992, s. 151-156
ISBN:
83-85607-01-3
Nr:
2168289745
chapter in conference materials
299

Title:
Ekonomiczne problemy krajów postsocjalistycznych. Cz 1, Systemy gospodarcze w teorii ekonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
120 s.; 24 cm
Nr:
2168251004
academic script
300

Title:
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych = Causes of the Failure of Government Economic Choice
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 389 (1992) , s. 21-34. - Summ., rez.
Nr:
2168251054
article
See main document
301

Title:
Niektóre sposoby przezwyciężania barier skuteczności rządowego programu stabilizacyjnego
Source:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991, s. 29-41
Nr:
2168251838
chapter in monograph
See main document
302

Title:
Polityka stabilizacyjna i przekształceń systemowych : bariery, antyrecesyjne przedsięwzięcia
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1991
Physical description:
139 s.; 24 cm
Nr:
2168251834
monograph
See related chapters
303

Title:
Problemy i perspektywy stabilizacji gospodarczej Polski w latach 1990-1993 : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
34 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168272896
academic script
304

Title:
Przyczyny fiaska rządowych decyzji ekonomicznych
Source:
Funkcje państwa w polskim modelu gospodarki rynkowej / kier. Stanisław OWSIAK1990, s. 57-77
Signature:
NP-21/Magazyn
Nr:
2168271180
chapter in unpublished scientific work
See main document
305

Title:
Ekonomiczne konsekwencje własności nieprywatnej
Source:
Własność / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, 1990, s. 73-80
Nr:
2168251984
chapter in monograph
306

Title:
Zakres oddziaływania państwa na mechanizm rynkowy
Source:
Procesy dostosowawcze w fazie transformacji własności : przypadek Polski : (temat badawczy) / kier. nauk. Adam RYBARSKI1990, s. 1[104]-35[138]
Signature:
NP-19/Magazyn
Nr:
2168267482
chapter in unpublished scientific work
See main document
307

Title:
Perspektywy stabilizacji w świetle programu rządowego
Source:
O nowy ład ekonomiczny w Polsce / red. nauk. Roman DOMASZEWICZ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 47-57
Nr:
2168227318
chapter in report
See main document
308

Title:
Systemy własności a stabilizacja gospodarcza = Property Systems and the Economic Stabilization
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/2, lipiec-grudzień 1987, s. 19-20. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232918
varia
309

Title:
Restrukturyzacja gospodarki w aspekcie systemów własności = Structural Changes in Economy and Systems of Ownership
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 32 (1989) , s. 13-28. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226841
article
See main document
310

Title:
Orientacja instytucjonalna a planowanie makroekonomiczne
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 268-285
Nr:
2168228890
chapter in monograph
See main document
311

Title:
Przyczyny cykli inwestycyjnych : kierunki ewolucji poglądów = Determinants of Investment Cycles - Evolution of Opinions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 312 (1989) , s. 47-59. - Rez., summ.
Nr:
2168235164
article
See main document
312

Title:
Społeczne aspekty w teorii wzrostu gospodarczego = Social Aspects of Economic Growth
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 295 (1989) , s. 41-62. - Rez., summ.
Nr:
2168244310
article
See main document
313

Title:
Mechanizmy uzgadniania preferencji w świetle interesów indywidualnych, grupowych i społecznych = Mechanisms of Negotiating Preferences in the Light of Individual Group and Social Interests
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 306 (1989) , s. 53-71. - Rez., summ.
Nr:
2168282227
article
See main document
314

Title:
Wpływ handlu zagranicznego krajów RWPG na tempo wzrostu gospodarczego = The Influence of Foreign Trade in the C.M.E.A. Countries upon the Economic Growth Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 253 (1988) , s. 89-111. - Rez., summ.
Nr:
2168282231
article
See main document
315

Title:
Stosunki własnościowe a ustabilizowana działalność gospodarcza
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1986 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1988, s. 164-186
Nr:
2168228066
chapter in monograph
See main document
316

Title:
Wzrost w gospodarce centralnie planowanej : wahania, przyczyny, problemy stabilizacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
156 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168282189
academic script
317

Title:
Wpływ konsumpcji na zmiany dynamiki gospodarczej w krajach RWPG = Impact of Consumption on Changes in Economic Dynamics in CBEBA Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogusław JASIŃSKI]. - nr 235 (1987) , s. 85-101. - Rez., summ.
Nr:
2168280005
article
See main document
318

Title:
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1985 roku / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1987, s. 217-239
Nr:
2168228016
chapter in monograph
See main document
319

Conference:
Konferencja Naukowa nt. "Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej", Kraków, Polska, od 1985-03-07 do 1985-03-09
Title:
Dylematy centralnego sterowania dynamiką gospodarczą
Source:
Centrum jako podmiot władzy i systemu regulacji gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej i Katedrę Nauk Politycznych AE w Krakowie w dniach 7-9 marca 1985 r. / [materiały zebrał i przygot. do publ. Stanisław LIS] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1987, s. 133-145 - Bibliogr.
Nr:
2168332231
chapter in conference materials
See main document
320

Title:
Przyczyny wahań tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Causes of the Fluctuations of Economic Growth Rate in the Socialist Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 30 (1987) , s. 59-77. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260918
article
See main document
321

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 213, 214
Nr:
2168265804
voice in discussion / interview
See main document
322

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 113-127
Nr:
2168265302
chapter in conference materials
See main document
323

Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 25, nr 3/86 (1986) , s. 134-138
Nr:
2168261620
review
324

Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 133-135
Nr:
2168265308
voice in discussion / interview
See main document
325

Title:
Zmienność tempa wzrostu gospodarczego w krajach socjalistycznych = The Variability of the Rate of Economic Growth in the Socialist Countries
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1985) , s. 437-454. - Summ., rez.
Nr:
2168227840
article
326

Title:
Efektywność zmian działowej struktury produkcji a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Effectiveness of Changes in Sectoral Structure of Production and Periodical Fluctuations of the Rate of Growth of CMEA Countries
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 45-58. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246758
article
See main document
327

Title:
Zmiany strukturalne w przemyśle a okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = The Structural Changes in Industry and the Periodical Decrease of the Economic Growth Rate in the C.M.E.A. Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 201 (1985) , s. 125-145. - Rez., summ.
Nr:
2168238896
article
See main document
328

Title:
The Mechanisms Generating Economic Growth Fluctuations in the C.M.E.A. Countries and the Crisis in Poland
Source:
Society and Economy in the Time of Crisis : a Report on a Polish-Dutch Conference Held at the Cracow Academy of Economics (Poland) June 13th-15th, 1983 / ed. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI - Kraków: Akad. Ekonomiczna, 1985, s. 73-94
Nr:
2168339251
chapter in conference materials
See main document
329

Title:
Dyskusja
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 69-71, 143-144, 217-219
Nr:
2168265276
voice in discussion / interview
See main document
330

Title:
Narzędzia ekonomiczne racjonalizacji produkcji w warunkach reformy
Source:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 149-159
Nr:
2168265282
chapter in conference materials
See main document
331

Title:
Próba weryfikacji hipotezy okresowych zmian dynamiki gospodarczej w socjalizmie : (na przykładzie europejskich krajów RWPG) = Statistical Verification of the Hypothesis of Periodical Changes in Economic Dynamics Under Socialism
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 27 (1984) , s. 111-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168272858
article
See main document
332

Title:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 4, 5, 6
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
220-413 s.: il.; 23 cm
Nr:
2168265284
conference materials
333

Title:
Wpływ mechanizmu funkcjonowania gospodarek krajów RWPG na wahania tempa wzrostu gospodarczego = The Impact of the Functioning Mechanism of the C.M.E.A. Countries' Economic upon the Fluctuations of Economies Growth Rate
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 180 (1984) , s. 5-21. - Summ., rez.
Nr:
2168272382
article
See main document
334

Title:
Reforma systemu funkcjonowania gospodarki w Polsce w świetle teorii ekonomii : materiały z konferencji z ekonomii politycznej dla młodych nauczycieli akademickich (26-29 września 1983 r.). Cz. 1, 2, 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
219 s.; 23 cm
Nr:
2168265270
conference materials
See related chapters
335

Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Destabilizacyjne mechanizmy reformy - próba usprawnień
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[226]-17[242]
Nr:
2168273572
chapter in conference materials
336

Title:
Specyficzne znaczenie rolnictwa w kształtowaniu cylu rozwojowego krajów RWPG = Specific Significance of Agriculture in Shaping Development of C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 1 (441) (1983) , s. 14-20
Nr:
2168269482
article
337

Title:
Mechanizmy zmienności tempa gospodarczego krajów RWPG a kryzys Polski = The Mechanics of the Varying Rate of Economic Development of the Council for Mutual Economic Aid and the Depression in Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/2, lipiec-grudzień 1981, s. 252-254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168241530
varia
338

Title:
Mechanizmy stabilizacji w warunkach reformy : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Życie Gospodarcze. - R. 38, nr 46 (1983) , s. 11
Nr:
2168272668
article
339

Title:
Strategia maksymalizacji dynamiki inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG = Strategy of Maximizing Capital Formation Dynamics and Fluctuations of Economic Growth in C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 38, 4 (444) (1983) , s. 155-162
Nr:
2168269492
article
340

Title:
Zanim ujawnią się skutki
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 14 (1982) , s. 1, 4
Nr:
2168274531
article
341

Title:
Niektóre problemy funkcjonowania reformy gospodarczej = Some Problems of reform Functioning
Source:
Problemy Ekonomiczne. - R. 21 nr 2/82 (1982) , s. 97-110
Nr:
2168230682
article
342

Title:
Dynamika inwestycji a wahania tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG w latach 1950-1975 = Investment Bate VS Fluctuations in the Pace of Economic Growth in the Comecon Countries in the Period 1950-1975
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Janina BIENIARZÓWNA]. - nr 147 (1981) , s. 281-304. - Rez., summ.
Nr:
2168234510
article
See main document
343

Title:
Niektóre problemy równomierności wzrostu gospodarczego w socjalizmie = Some Problems of the Steady Pace of Economic Growth in Socialism
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 145 (1981) , s. 61-76. - Rez., summ.
Nr:
2168234326
article
See main document
344

Title:
Mechanizmy zmienności tempa wzrostu gospodarczego krajów RWPG w latach 1950-1978
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
XI, 229 k. + 230-446, [32] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/851
Nr:
2168313231
doctoral dissertation
345

Title:
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego a efektywność produkcji w krajach RWPG
Source:
Warunki wzrostu efektywności gospodarowania zasobami wytwórczymi : materiały na Ogólnopolską Konferencję Młodych Pracowników Nauki. Cz. 2, Systemowe uwarunkowania efektywności gospodarowania czynnikami wytwórczymi / red. nauk. Stanisław OWSIAK, Franciszek SKALNIAK - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1981, s. 197-220
Nr:
2168233670
chapter in conference materials
See main document
346

Title:
Okresowe obniżanie się tempa wzrostu gospodarczego w krajach RWPG = Periodical Growth Rate Declines in C.M.E.A. Countries
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 36, 7-8 (425-426) (1981) , s. 370-373
Nr:
2168241312
article
347

Title:
Materiały uzupełniające do ćwiczeń z ekonomii politycznej socjalizmu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
25 s.: il.; 30 cm
Nr:
2168290035
academic script
348

Title:
Zmiany stopy wzrostu gospodarczego w Polsce i na Węgrzech po II wojnie światowej = Changes in the Economic Growth Rate in Poland and Hungary after the Second World War
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 91 (1978) , s. 53-68. - Rez., summ.
Nr:
2168240806
article
See main document
349

Title:
Stopień wykorzystania aparatu wytwórczego a kapitałochłonność produkcji : (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa hutnictwa żelaza w Polsce) = The Degree of Utilization of Productive Equipment and the Capital-Output Ratio
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam RYBARSKI]. - nr 85 (1976) , s. 105-119. - Rez., summ.
Nr:
2168239822
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
076/WT-KES/01/2014/S/4272
Signature:
NP-1468/Magazyn
Nr:
2168301923
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
93 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
054/WT-KES/01/2013/S/3054
Signature:
NP-1360/Magazyn
Nr:
2168289615
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
103 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
64/KES/1/2012/S/064
Signature:
NP-1425/Magazyn
Nr:
2168275725
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
107 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
128/KES/1/2011/S/607
Signature:
NP-1054/Magazyn
Nr:
2168262398
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2009
Physical description:
80 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Aneks, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
16/KES/2/2009/S/480
Signature:
NP-1303/Magazyn
Nr:
2166677743
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
136 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
23/KES/1/2008/S/440
Signature:
NP-1240/Magazyn
Nr:
2164864000
unpublished scientific work
See related chapters
7

Author:
, , ,
Title:
Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
129 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KES/1/2007/S/382
Signature:
NP-1183/Magazyn
Nr:
2166585529
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, , ,
Title:
Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KES/1/2006/S/314
Signature:
NP-1098/Magazyn
Nr:
2166563943
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
264 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KES/1/2005/S/213
Signature:
NP-1035/Magazyn
Nr:
2168251186
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
96 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
14/KMae/4/2004/S/125
Signature:
NP-989/Magazyn
Nr:
2168272768
unpublished scientific work
See related chapters
11

Title:
Konwergencja Polski z krajami rozwiniętymi w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
90 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KES/1/2010/S/536
Signature:
NP-1024/Magazyn
Nr:
2168317869
unpublished scientific work
12

Title:
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy : doświadczenia lat dziewięćdziesiątych i perspektywy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
160 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
94/Kmae/2/2002/S
Signature:
NP-826/Magazyn
Nr:
2168272764
unpublished scientific work
13

Title:
Wzrost gospodarczy w Polsce w latach dziewięćdziesiątych : czynniki, bariery, perspektywy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
86 k.: il.; 30 cm
Research program:
97/K/M/ae/2/2001/S
Signature:
NP-735/Magazyn
Nr:
2168272826
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
155 k.: il.; 30 cm
Research program:
24/KME/1/94/S
Signature:
NP-323/Magazyn
Nr:
2168290297
unpublished scientific work
15

Title:
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężenia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
74, 30 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KMae/1/93/S
Signature:
NP-200/Magazyn
Nr:
2168228072
unpublished scientific work
16

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm
Research program:
DNS-H 12/132/90-2
Signature:
NP-67/Magazyn
Nr:
2168282295
unpublished scientific work
17

Title:
Problemy stabilizacji w gospodarce Polski : uwarunkowania systemowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
III, 123 k.; 30 cm
Research program:
18/E.Pol/1/90/BR
Signature:
NP-18/Magazyn
Nr:
2168282191
unpublished scientific work
18

Title:
Uprawnienia decyzyjne podmiotów gospodarczych a konflikty interesów. [Cz. 6], Wpływ struktur społecznych i sieci interesów obiektywno-subiektywnych na przebieg procesów decyzyjnych oraz na zmiany świadomości społecznej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
63 k.; 29 cm
Notes:
Maszynopis,
Research program:
GT-5/6/1988
Signature:
179829/6
Nr:
2168258906
unpublished scientific work
1
Ownership Transformation in Poland after 1990 : Blows and Shadows in a Theoretical and Practical Context = Transformacja stosunków własnościowych w Polsce po 1990 roku : blaski i cienie w kontekście teoretycznym i praktycznym / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 57 (1) (2019), s. 81-106. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/168129/6.pdf. - ISSN 1898-5084
2
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-20922-3
3
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. - z. nr 57 (1). - 486 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
4
Wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Makroekonomia / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Tomasz Zalega. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. - S. 329-365. - ISBN 978-83-208-2365-3
5
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. - z. nr 59 (3). - 275 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/numery-czasopisma/zeszyt-nr-59. - ISSN 1898-5084
6
Gospodarka Polski 1918-2018. T. 1, W kierunku zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20675-8
7
Czy Społeczna Gospodarka Rynkowa jest drogą do ocalenia europejskich wartości? = Is the Social Market Economy the Way to Save European Values? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 59 (3) (2019), s. 261-273. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/173259/19.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Czy potrzebny jest nowy paradygmat równoważenia efektywności i sprawiedliwości? / Michał G. WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1918-2018. T. 2, W kierunku godziwych wynagrodzeń i wzrostu produktywności pracy / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Mieczysław Dobija. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. - S. 9-21. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20922-3
9
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2019. - z. nr 58 (2). - 341 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
10
Moralna kondycja gospodarki opartej na wiedzy : jak ją ulepszyć? = The Moral Condition of a Knowledge-based Economy : How to Improve It? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 55 (3) (2018), s. 22-40. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/155069/02.pdf. - ISSN 1898-5084
11
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 56 (4). - 420 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/numery-czasopisma/zeszyt-nr-56. - ISSN 1898-5084
12
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 54 (2). - 496 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
13
Od niepodległości do odpowiedzialnego rozwoju - jaka przyszłość? / Michał Gabriel WOŹNIAK // Kurier UEK. - nr 2 (77) (2018), s. 16-18. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_77_01_2018_final_small. - ISSN 1689-7757
14
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 53 (1). - 386 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
15
Nowa ekonomia strukturalna w kontekście rozwoju zintegrowanego = New Structural Economy in the Context of Integrated Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 54 (2) (2018), s. 34-52. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150175/tekst%203%C2%A0Micha%C5%82%20Gabriel%20Wo%C5%BAniak.pdf. - ISSN 1898-5084
16
Jeszcze raz o potrzebie modernizacji kapitału ludzkiego = Once Again about the Need to Modernize Human Capital / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 53 (1) (2018), s. 9-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/150125/01.pdf. - ISSN 1898-5084
17
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2018. - z. nr 55 (3). - 479 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
18
Od kseromodernizacji do odpowiedzialnego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 13-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
19
Lessons from the Experience of Fiscal Reform in Poland = Lekcje z doświadczeń reform fiskalnych w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 51 (3) (2017), s. 454-474. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/127953/tekst%2036%20Micha%C5%82%20Gabriel%20Wo%C5%BAniak.pdf. - ISSN 1898-5084
20
Nierówności a wzrost gospodarczy : (uwagi na marginesie książki Grzegorza Malinowskiego Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie) = Inequalities and Economic Growth : (Remarks in the Margin of the Book by Grzegorz Malinowski Inqualities and Economic Growth: Allies or Enemies) = Neravenstvo i èkonomičeskij rost : (zamečaniâ po knige Gžegoža Malinovskogo Neravenstvo i èkonomičeskij rost. Soûzniki ili vragi) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 3 (2017), s. 347-358. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.ekonomista.info.pl/?rok=2017&nr=3&t=20&lang=0Wstęp: . - ISSN 0013-3205
21
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 50(2). - 473 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-50. - ISSN 1898-5084
22
Lessons from the Polish Way of Transformation = Lekcje z polskiej drogi transformacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 52 (2017), s. 43-69. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/137728/tekst%203%C2%A0wo%C5%BAniak.pdf. - ISSN 1898-5084
23
Współczesne niedostosowania instytucjonalne z perspektywy wyzwań rozwojowych Polski = Modern Institutional Inadequacy from the Perspective of Polish Development Challenges / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 50(2) (2017), s. 9-30. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/125162/tekst%201%C2%A0Wo%C5%BAniak.pdf. - ISSN 1898-5084
24
Wstęp / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 7-11. - ISBN 978-83-01-19209-9
25
Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 239, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-19209-9
26
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 51 (3). - 474 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
27
Lekcje na przyszłość, czyli o potrzebie budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjności zorientowanej na zintegrowany rozwój / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2017 : kręte ścieżki rozwoju / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 193-206. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19209-9
28
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 49(1). - 407 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-49. - ISSN 1898-5084
29
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - z. nr 52 (4). - 530 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
30
Human Capital and Economic Development : the Axiological Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym = Annales : Ethics in Economic Life. - vol. 20, nr 5 (2017), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2017/2017_5_wozniak_83_93.pdf. - ISSN 1899-2226
31
W poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju innowacyjnej gospodarki = Search for Better Model of Innovative Economy Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 60-79. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105451/4%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
32
Rozwój społeczno-ekonomiczny Ukrainy w warunkach współczesnych zagrożeń globalnych = Socio-Economic Development of Ukraine in the Face of Current Global Threats / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 46 (2) (2016), s. 9-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/105448/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
33
The Fundamental Characteristics of Social Inequality in Poland in the Context of Economic Development = Fundamentalne charakterystyki nierówności społecznych w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 47 (3) (2016), s. 9-24. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/108490/01%20Wo%C5%BAniak%20M.G.%20ang.pdf. - ISSN 1898-5084
34
IV konferencja naukowa Gospodarka Polski 1990-2016 : warunki działania gospodarki opartej na innowacyjności / Michał Gabriel WOŹNIAK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr [2] 8(69) (2016), s. 55. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_czerwiec_2016. - ISSN 1689-7757
35
Znaczenie odkrywania i uruchamiania sprzężeń międzysferycznych w integrowaniu procesów rozwojowych = The Importance of the Discovery and start Feedback between the Spheres of Human Existence in the Integration Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 48 (4) (2016), s. 9-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/117313/1%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf. - ISSN 1898-5084
36
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - z. nr 48 (4). - 428 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
37
W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju : nadzieje i obawy / Michał G. WOŹNIAK // W: Ekonomia przyszłości : wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko / red. nauk. Maciej Bałtowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. - S. 248-264. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18725-5
38
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - z. nr 46 (2). - 508 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-46. - ISSN 1898-5084
39
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - z. nr 47 (3). - 505 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - ISSN 1898-5084
40
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - z. nr 44 (4/2015), cz. 1. - 440 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-44-cz-1. - ISSN 1898-5084
41
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - z. nr 44 (4/2015), cz. 2. - 430 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i regiony w dobie gospodarki elektronicznej. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
42
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego. Cz. 1, Ludzie nauki, politycy i idee w budowaniu nowego systemu / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 9-25. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/85899/1%20Woźniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
43
O niektórych problemach współczesnego człowieka, ekonomii i systemów ekonomicznych w kontekście integracji procesów rozwojowych = Upon Some Problems of Modern Human, Economics and Economic Systems in a Context of Integration of Development Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (41) (2015), s. 195-213. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/85910/12%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
44
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. - z. nr 1 (41). - 552 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2014 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-41. - ISSN 1898-5084
45
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju poprzez nową edukację ekonomiczną / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Edukacja dla zrównoważonego i trwałego rozwoju oraz społecznie odpowiedzialnego biznesu / red. nauk. Artur POLLOK. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2015. - S. 15-45. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-93-4
46
Wokół konferencji "Gospodarka Polski 1990-2015" : kapitał ludzki dla innowacyjnej gospodarki i zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK; rozm. Jakub Bartak // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 4 (65) (2015), s. 32-33. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_4_65_czerwiec_2015_web. - ISSN 1689-7757
47
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - z. nr 2 (42). - 481 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-42. - ISSN 1898-5084
48
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - z. nr 3 (43). - 411 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-42. - ISSN 1898-5084
49
Corporate Social Responsibility : an Integrated Development Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: New Perspectives on Corporate Social Responsibility : Locating the Missing Link / eds.: Linda O'Riordan, Piotr Zmuda, Stefan Heinemann. - Wiesbaden : Springer Gabler, 2015. - (FOM-Edition). - S. 49-70. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-658-06793-9 ; 978-3-658-06794-6
50
Efekty rozwoju ekonomicznego Polski w czasach transformacji na tle problemów jego pomiaru / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svìtovij dosvìd ì Ukraïns'ka real'nìst' / red. M. M. Radêvoï. - Melìtopol' : TOV «Kolor Print», 2015. - S. 15-17. - ISBN 978-966-2489-30-9
51
O ćwierćwieczu polskiej transformacji : refleksje inicjowane pytaniami dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego = About a Quarter of a Century of the Polish Transformation : the Reflections Questions Initiated by Dsc.PhD Martin Wojtysiak-Kotlarski. Part 2, Lessons for the Future. Cz. 2, Lekcje na przyszłość / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (42) (2015), s. 7-25. - Tytuł numeru: Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/89215/01%20wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
52
Katedra Ekonomii Stosowanej doczekała się doktora honoris causa po jedenastu latach istnienia / Michał Gabriel WOŹNIAK ; wywiad przepr. Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 6 (67) (2015), s. 17-19. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_6_67_final_small. - ISSN 1689-7757
53
Kapitał ludzki w rozwoju innowacyjnej gospodarki i zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstwa / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Elżbieta Soszyńska, Dariusz FIRSZT, Teresa Bal-Woźniak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2015. - 290 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2213-7
54
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - z. nr 3 (39). - 476, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-39. - ISSN 1898-5084
55
Uwagi na marginesie lektury M. Słodowej-Hełpy "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania", CeDeWu.PL, Warszawa 2013 = Notes on the Margin of "Integrated Development. Conditions, Dimensions, Challenges" by M. Słodowa-Hełpa, CeDeWu.PL, Warsaw 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 463-476. - Rec. pracy: M. Słodowa-Hełpa "Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania". - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70517/34B%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
56
Polska potrzebuje zintegrowanego rozwoju = Poland Needs an Integrated Development / Michał Gabriel WOŹNAIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (37) (2014), s. 123-141. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/63200/07%20Wo%C5%BCniak%20M.G.pdf. - ISSN 1898-5084
57
Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy = Social Inequalities and Economic Development / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Nierówności społeczne w Polsce / red. Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe. Kancelaria Sejmu, 2014. - S. 9-44. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7666-367-8
58
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - z. nr 1 (37). - 515 [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art.. - Tytuł numeru: Gospodarka Polski 1990-2013 : nadzieje i obawy o perspektywy zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-37. - ISSN 1898-5084
59
Rozwój społeczno-ekonomiczny w III Rzeczypospolitej : efekty : defekty : warunki integracji = Socio-economic Development in 3rd Republic of Poland : Results : Faults : Conditions for Integration / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 3 (39) (2014), s. 38-54. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/70522/04%20Wo%C5%BAniak%20MG.pdf. - ISSN 1898-5084
60
Instytucjonalne bariery wyłaniania się ekonomii zintegrowanego rozwoju / M.G. WOŹNIAK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2014), s. 6-31. - Bibliogr.
61
Budowanie nowego ładu społeczno-ekonomicznego to proces wielowymiarowy / Michał Gabriel WOŹNIAK ; rozm. Marcin Wojtysiak-Kotlarski // W: Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji / red. nauk. Paweł Kozłowski i Marcin Wojtysiak-Kotlarski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2014. - S. 1183-1189
62
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - z. nr 2 (38). - 413 [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-38. - ISSN 1898-5084
63
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. - z. nr 4 (40). - 343 [3] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. przy art.. - Tytuł numeru: Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej. - Bibliogr. przy art. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-40. - ISSN 1898-5084
64
Refleksje na marginesie wyboru tekstów Tadeusza Kowalika pt. "O lepszy ład społeczno-ekonomiczny", opublikowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2014 = Reflection on the Margins of the Texts of Tadeusz Kowalik 'For the Better Socio-economic Order' Published by the Polish Economic Society, the Institute of Economic Sciences of the Polish Academy of Sciences, warsaw 2014 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (38) (2014), s. 5-15. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: W kierunku zintegrowanego rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/64685/1%20Wo%C5%BAniak%20M.G..pdf. - ISSN 1898-5084
65
Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - 686, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-966-483-711-8
66
Integrowanie rozwoju poprzez konwergencję realną i technologiczną : doświadczenia Polski i wnioski dla Ukrainy = Integration of Development throughout Real and Technological Convergence in Unified Europe : Experience of Poland and Conclusions for the Ukraine / Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 34 (2013), s. 7-24. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/53199/01.pdf. - ISSN 1898-5084
67
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - z. nr 31. - 443, [2] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
68
Oblicza modernizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 73-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
69
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - z. nr 33. - 280 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Przemiany na rynku pracy w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym. - Bibliogr. przy art. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-33. - ISSN 1898-5084
70
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
71
National Economy Convergence Mechanisms and Instruments for Poland and Ukraine / Jerzy Kleer, Anatolii Poruchnyk, Yaroslava Stolyarchuk, Volodymyr Savchuk, Ewa Kaliszuk, Andrii Honcharuk, Tetiana Tsyhankova, Kinga Stępień, Michał Gabriel WOŹNIAK, Teresa Bal-Woźniak, Denys Ilnytskyi, Iryna Kaleniuk, Tomasz Tokarski // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 405-622. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
72
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - z. nr 36. - 364 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. przy pracach. - ISSN 1898-5084
73
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - z. nr 34. - 427, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
74
Uwagi na marginesie lektury monografii Stanisława Szydło pt. "Problemy stabilizacji polskiej gospodarki w okresie rynkowych reform", wydawnictwo AGH w Krakowie, Kraków 2013 = Notes in Margin of the Monograph of S. Szydło "Problems in stabilizing of Polish Economy in Period of Market-Oriented Reforms", Publishing House of AGH University of Science and Technology, Cracow 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 32 (2013), s. 605-614. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/50202/45.pdf. - ISSN 1898-5084
75
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. - z. nr 32. - 614 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
76
Theoretical and Empirical Bases of Convergence of Country Models Under Conditions of Globalization of the World Economy / Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Lukianenko, Mieczysław DOBIJA // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 18-180. - ISBN 978-966-483-711-8. - Pełny tekst: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/54747/1/MPRA_paper_54747.pdf
77
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 191-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
78
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 127-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
79
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - S. 13-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17301-2 ; 978-83-01-16988-6
80
Koncepcja zintegrowanego rozwoju jako wyznacznik reguł myślenia o procesach modernizacyjnych / Michał G. WOŹNIAK // W: W kierunku ekonomii zintegrowanego rozwoju / Michał Gabriel WOŹNIAK - kier. projektu. - (2013), s. 6-37. - Bibliogr.
81
O potrzebie nowej ekonomii w kontekście książki Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości Grzegorza W. Kołodki, Prószyński i s-ka, Warszawa 2013 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 31 (2013), s. 436-443. - Rec. pracy: Grzegorz W. Kołodko, Dokąd zmierza świat: ekonomia polityczna przyszłości. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2013, ss. 447. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/43410/36.pdf. - ISSN 1898-5084
82
Zewnętrzne uwarunkowania modernizacji polskiej gospodarki a spójność społeczno-ekonomiczna = External Conditions of Modernization of Polish Economy and Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 30 (2013), s. 71-89. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/36608/6.pdf.. - ISSN 1898-5084
83
O wyzwaniach i zagrożeniach rozwojowych ludzkości - refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki "Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości" = Development Challenges and Threats: Reflections on the Margin of the Book by Grzegorz W. Kołodko "Where Is the World Heading To? The Political Economy of Future" / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 4 (2013), s. 563-575. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
84
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - z. nr 30. - 423 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej. - ISSN 1898-5084
85
Od gospodarki "ekonów" do zintegrowanego rozwoju, poprzez nową edukację ekonomiczną / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : referaty nadesłane [Dokument elektroniczny]. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 1-16. - Streszcz., summ.. - W wersji drukowanej dostępne tylko streszcz. w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-71-2. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/kongres/referaty/Wo%C5%BAniak%20Micha%C5%82%20G/Wo%C5%BAniak%20M.%20G.%20-%20OD%20GOSPODARKI%20%E2%80%9EEKON%C3%93W%E2%80%9D%20DO%20ZINTEGROWANEGO%20ROZWOJU,%20POPRZEZ%20NOW%C4%84%20EDUKACJ%C4%98%20EKONOMICZN%C4%84.pdf
86
The Evolution of Poland's Economic Model / Michał Gabriel WOŹNIAK, Ryszard BOLONEK, Dariusz FIRSZT // W: Convergence and Divergence in Europe : Polish and Ukrainian Cases : Monographs / scientific ed. Dmytro Lukianenko, Viktor Chuzhykov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kyiv : KNEU, 2013. - S. 181-313. - ISBN 978-966-483-711-8
87
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 354 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
88
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
89
Social Inequality, Human Capital and Economic Growth in OECD Countries : Synthesis = Nierówności społeczne, kapitał ludzki i wzrost gospodarczy w krajach OECD : synteza / Michał G. WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - z. nr 28 (2012), s. 24-40. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/29969/03.pdf. - ISSN 1898-5084
90
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 350 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
91
Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski / Dariusz FIRSZT ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2012. - 229 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002568
92
Oblicza modernizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 73-101. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
93
Aksjologiczne wyznaczniki modernizacji zmierzającej do spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 127-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
94
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście tendencji do upowszechniania się kryzysu finansów publicznych w Unii Europejskiej = Socio-economic Cohesion in the Context of Tendencies to Widespreading Crisis of Public Finances in EU / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 25 (2012), s. 5-29. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/20789/01.pdf. - ISSN 1898-5084
95
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-16827-8 ; 978-83-01-16829-2
96
Holistyczna modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia rozwojowe współczesnej fali globalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 191-230. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
97
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 354 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16987-9 ; 978-83-01-16988-6
98
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - z. nr 26. - 340 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
99
Zagrożenia rozwojowe Polski w świetle współczesnego kryzysu finansów publicznych / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wyzwania rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski / red. Andrzej PRUSEK. - Kraków; Mielec : Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2012. - S. 64-86. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934124-1-9
100
Teoretyczne i praktyczne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej dla gospodarki innowacyjnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 3, Droga do spójności społeczno-ekonomicznej / red. nauk. Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 13-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16828-5 ; 978-83-01-16829-2
101
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK ; red. z. Grzegorz Ślusarz]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - z. nr 28. - 413, [1] s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
102
Niesprawne państwo źródłem zagrożenia stabilności wzrostu gospodarczego w Polsce / M.G. WOŹNIAK // W: Zagrożenia stabilności wzrostu gospodarki Polski / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2012), s. 5-36. - Bibliogr.
103
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-01-17277-0
104
Spójność rozwoju społeczno-ekonomicznego województw / Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz Tokarski, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 2, Modernizacja / [red. nauk.] Michał G. WOŹNIAK. - Wyd. 1 - 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 331-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-17277-0
105
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - z. nr 25. - 306 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
106
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - z. nr 24. - 432 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej w czasach kryzysu. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
107
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. WOŹNIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 354, [1] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16826-1 ; 978-83-01-16829-2
108
Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja - modernizacja - spójność społeczno-ekonomiczna : synteza / oprac. Teresa Bal-Woźniak, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. - 67 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz., summ. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy ; z. nr 21). - ISBN 978-83-7338-682-2. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/file/5666/21.pdf
109
Przyszłość może być lepsza : refleksje na marginesie książki Grzegorza W. Kołodki Świat na wyciągnięcie myśli = Future May Be Better : Reflections on the Book by Grzegorz W. Kołodko Świat na wyciągnięcie myśli (the World in Thought's Reach) / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 1 (2011), s. 107-120. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
110
Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej : szansa czy iluzja? / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wizja przyszłości Polski : studia i analizy. T. 1, Społeczeństwo i państwo / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki. - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2011. - (Kluczowe Problemy Przyszłości). - S. 257-282. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-10-8
111
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 19. - 491 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
112
Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji = The Institutional Conditions of Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 5-29. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
113
Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne polskiej gospodarki wynikające z europejskiej polityki spójności społeczno-ekonomicznej / M.G. WOŹNIAK // W: Wyzwania i zagrożenia modernizacyjne gospodarki Polski / kier. Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2011), s. 6-41. - Bibliogr.
114
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 7-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
115
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 23. - 353 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
116
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010 = Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 18 (2011), s. 85-97. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt18/07.pdf. - ISSN 1898-5084
117
Recenzja publikacji: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241 / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 19 (2011), s. 485-491. - Rec. pracy: Zarys ekonomii sektora publicznego, red. Marcin Brol, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 241. - ISSN 1898-5084
118
Znaczenie priorytetów strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych w łagodzeniu skutków globalnego kryzysu w Polsce = Lisbon Strategy Priorities for the Development of Human Capital and the Reduction of Social Inequality in Ameliorating the Effects of the Global Crisis in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 867 (2011), s. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
119
Nierówności społeczne, kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD = Social Inequalities, Human Capital and Economic Growth of the OECD-Countries / Łukasz JABŁOŃSKI, Michał G. WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 176 (2011), s. 193-223. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wzrost gospodarczy : teoria, rzeczywistość. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
120
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - nr 859. - 173 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-6447
121
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 20. - 392 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
122
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 18. - 527 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz.. - Tytuł numeru: Modernizacja dla spójności społeczno-ekonomicznej. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1898-5084
123
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - z. nr 22. - 287 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art.. - Tytuł numeru: Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
124
Meta ì sposobi realìzacìï transformacìï ekonomìčnoï sistemi / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 164-176. - ISBN 978-966-483-339-1
125
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - z. nr 16. - 495 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
126
Transformacìâ vìdnosin vlasnostì / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 217-235. - ISBN 978-966-483-339-1
127
Ìnstrumenti fìskalʹnoï polìtiki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 527-545. - ISBN 978-966-483-339-1
128
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. - z. nr 17. - 510 s. : il. ; 24 cm. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. przy art. - ISSN 1898-5084
129
Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - Bibliogr. - ISBN 978-966-483-339-1
130
Odrabianie zaległości rozwojowych i konwergencja polskiej gospodarki = Closing the Development Gap and Convergence of the Polish Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 69-98. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170726099. - ISSN 1898-6447
131
'Acquis Communautaire' ì Lìsabonsʹka strategìâ / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 455-476. - ISBN 978-966-483-339-1
132
Paradoksi rozvitku lûdsʹkogo kapìtalu ta ekonomìčna konvergencìâ / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 144-163. - ISBN 978-966-483-339-1
133
Demonopolìzacìâ ekonomìki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 204-217. - ISBN 978-966-483-339-1
134
Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy / Magdalena Cyrek ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 309 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001857
135
W kierunku zintegrowanego rozwoju, czyli o podstawach i pożądanych kierunkach zmiany instytucjonalnej w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Lisowi / [red. naukowy Andrzej PRUSEK]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 215-227. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-496-6
136
Rolʹ suspìlʹnogo kapìtalu v ekonomìčnìj konvergencìï / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 130-144. - ISBN 978-966-483-339-1
137
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca = Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 170-181. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/13.pdf. - ISSN 1898-5084
138
Deregulûvannâ ekonomìčnoï dìâlʹnostì / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 177-204. - ISBN 978-966-483-339-1
139
Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej / Małgorzata Wosiek ; Promotor: Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 318 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001855
140
Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski w warunkach globalnego kryzysu finansowego = Technological Modernization within Integrated Development of Poland under Condition of Global Financial Crisis / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 16 (2010), s. 88-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt16/07.pdf. - ISSN 1898-5084
141
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego a modernizacja gospodarki dla zintegrowanego rozwoju = Paradoxes of Human Capital Development and Modernization of the Economy for Integrated Development / Michał G. WOŹNIAK // W: Wyzwania przyszłości - szanse i zagrożenia = Future Challenges - Opportunities and Threats / red. nauk. Jerzy Kleer, Andrzej P. Wierzbicki, Bogdan Galwas, Leszek Kuźnicki. - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, 2010. - (Kluczowe Problemy Przyszłości). - S. 304-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61236-17-7
142
Ordoliberalna społeczna gospodarka rynkowa czy państwo minimalne = Ordoliberal Social Market Economy or Minimal State / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 17 (2010), s. 27-46. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt17/02.pdf. - ISSN 1898-5084
143
Nierówności społeczne i kapitał ludzki w Polsce po 1990 r. = Social Inequality and Human Capital in post-1990 Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 839 (2010), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170725834. - ISSN 1898-6447
144
Evolûcìâ makroekonomìčnoï stabìlìzacìjnoï polìtiki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 235-270. - ISBN 978-966-483-339-1
145
Kriterìï ocìnûvannâ funkcìonalʹnostì ekonomìčnih sistem / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konvergencìâ ekonomìčnih modelej Pol'šì ta Ykraïni : monografìâ = Convergence of Economic Models of Poland and Ukraine : Monograph / red. Dmitro Luk'ânenko, Vìktor Čužikov, Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kiiv : KNEU, 2010. - S. 33-50. - ISBN 978-966-483-339-1
146
Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD / Łukasz JABŁOŃSKI ; Promotor: Michał G. WOŹNIAK. - Kraków, 2010. - 285 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Dostępna także na CD. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200001829
147
Mechanizmy i instrumenty konwergencji gospodarek narodowych Polski i Ukrainy / Teresa Bal-Woźniak, Margaryta Grygorivna Boiko, Dariusz FIRSZT, Andriy Ivanovych Goncharuk, Larysa Mykhailivna Gopkolo, Oleg Havrylyshyn, Ilnyckyy Denys Oleksandrovych, Łukasz JABŁOŃSKI, Iryna Sergiyivna Kaleniuk, Ewa Kaliszuk, Jerzy Kleer, Nadiya Anatoliyivna Mykula, Anatoliy Mykhailovych Poruchnyk, Volodymyr Sawchuk, Kinga Stępień, Yaroslava Mykhailivna Stolyarchuk, Tomasz Tokarski, Tetyana Mykhailivna Tsygankova, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych - Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 387-649. - ISBN 978-83-927790-2-5
148
Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych = Institutional Conditions of Economic Growth and Fair Social Inequalities / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 14 (2009), s. 39-54. - Summ., streszcz. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt14/04.pdf. - ISSN 1898-5084
149
Dylematy spójności instytucjonalnej w kontekście konwergencji ekonomicznej : przypadek Polski / Michał G. WOŹNIAK // W: Instytucjonalne uwarunkowania konwergencji ekonomicznej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2009), s. 51-71. - Bibliogr.
150
Fundamentalne kwestie zintegrowanego rozwoju w warunkach globalnego kryzysu, czyli jakiej polityki potrzebuje obecnie Polska / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski : na zlec. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009. - S. 166-175. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-88-9
151
Katedra Ekonomii Stosowanej / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 8 (32) (2009), s. 36-37. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_grudzien_2009. - ISSN 1689-7757
152
Spójność społeczno-ekonomiczna w kontekście kapitału ludziego, społecznego i zmiany instytucjonalnej : wnioski dla Polski = Socio-Economical Cohesion in the Context of Human, Social Capital and Institutional Change : Conclusions for Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 3], Polityka gospodarcza a rozwój kraju / red. nauk. Urszula Płowiec. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 267-289. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-23-1
153
Ewolucja modelu gospodarczego w Polsce / Ryszarda BOLONEK, Dariusz FIRSZT, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych - Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 165-288. - ISBN 978-83-927790-2-5
154
Ład instytucjonalny społecznej gospodarki rynkowej kontra kapitalizm globalny : szansa czy iluzja / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego krajów postsocjalistycznych / red. Stanisław LIS. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 4). - S. 109-124. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-444-7
155
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego wyzwaniem kreatywnej i innowacyjnej gospodarki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku / red. Antoni Kukliński, Krzysztof Pawłowski, Jacek Woźniak. - Kraków : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej, 2009. - (Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, ISSN 2083-8808 ; t. 1). - S. 283-298. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61355-31-1. - Pełny tekst: http://www.politykarozwoju.obserwatoria.malopolska.pl/Files.mvc/66/Kreatywna_i_Innowacyjna_Europea_wobec_wyzwan_XX_wieku.pdf
156
Konwergencja modeli ekonomicznych : Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - 716 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-2-5
157
Fundamentalne kwestie budowy spójności społeczno-ekonomicznej i gospodarki innowacyjnej w Polsce = Fundamental Issues for Building Socio-Economie Cohesion and Innovative Economy in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 15 (2009), s. 7-27. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/01.pdf. - ISSN 1898-5084
158
Zmiany strukturalne gospodarki Polski po 1990 roku = Structural Change Polish Economy after 1990 Year / Michał Gabriel WOŹNIAK // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 12 (2009), s. 33-43. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych. - Bibliogr. - ISSN 2080-1653
159
Konwergencja gospodarcza Polski i Ukrainy, czyli jak daleko Ukrainie do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK, Dariusz FIRSZT, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 275-286. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
160
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - z. nr 14. - 560 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - ISSN 1898-5084
161
Teoretyczne i empiryczne podstawy narodowych modeli konwergencji w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Viktor Ivanovych Chuzhykov, Mieczysław DOBIJA, Łukasz JABŁOŃSKI, Dmytro Grygorovyh Lukianenko, Svitlana Volodymyrivna Sidenko, Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Konwergencja modeli ekonomicznych - Polska i Ukraina / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK, Viktor Ivanovych Chuzhykov, Dmytro Grygorovyh Lukianenko. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2009. - S. 21-163. - ISBN 978-83-927790-2-5
162
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. - z. nr 15. - 502 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art.. - Tytuł numeru: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : uwarunkowania instytucjonalne. - ISSN 1898-5084
163
The Challenge of Socio-Economic Coherence for Poland's Economic Policy in Context of Transformation Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // Národohospodářský obzor = Review of Economic Perspectives. - vol. 9, iss. 3 (2009), s. 157-170. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://content.sciendo.com/view/journals/revecp/9/3/article-p156.xml. - ISSN 1213-2446
164
Przeobrażenia rynku pracy w Polsce związane z akcesją do UE / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Wybrane problemy integracji europejskiej / red. Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009. - S. 287-296. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7531-018-4
165
Model spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej : wnioski dla Polski = The Model of the EU Socio-Economic Coherency : Conclusions for Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 12 (2008), s. 23-38. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt12/3.pdf. - ISSN 1898-5084
166
Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej = Reflectional Modernization of Human Capital as a Challenge of Innovative Economy and Organization / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. - Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. - S. 605-614. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7464-169-2
167
Wzrost gospodarczy, kapitał społeczny, nierówności społeczne z perspektywy uwarunkowań instytucjonalnych = Economic Growth, Social Capital, and Social Inequalities from the Perspective of Institutional Conditions / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 5-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162311488. - ISSN 1898-6447
168
Wędrujący świat. Uwagi na marginesie lektury : (Grzegorz W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008, s. 440) = Traveling World. A Review Article / Michał Gabriel WOŹNIAK // Ekonomista. - nr 3 (2008), s. 413-423. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
169
Nierówności społeczne i akumulacja kapitału ludzkiego a wzrost gospodarczy : próba empirycznej weryfikacji współzależności na przykładzie Polski = Social Inequalities, Human Capital Accumulation, and Economic Growth : an Attempt to Empirically Verify Interdependencies on the Example of Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 786 (2008), s. 43-67. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162354957. - ISSN 1898-6447
170
Fundamentalne kwestie spójności społeczno-ekonomicznej w ujęciu holistycznym : teoria i praktyka = Fundamental Issues of Socio-Economic Cohesion in Holistic Approach Theory and Practice / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 13). - S. 7-29. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-389-0. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt13/01.pdf
171
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - 428 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 13). - ISBN 978-83-7338-389-0
172
Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - 463 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy partnerskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki we Lwowie w dniach 21-23 listopada 2007 r. - Streszcz. ang. Spis treści ang.. - Dostępne również w ukraińskiej wersji: "Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï". - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7338-364-7
173
Sprawiedliwe nierówności a aksjologia ładu instytucjonalnego = Justice Inequalities and Axiology of Institutional Order / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 11, nr 1 (2008), s. 233-248. - Summ. - Pełny tekst: http://www.annalesonline.uni.lodz.pl/archiwum/2008/2008_01_wozniak_233_248.pdf. - ISSN 1899-2226
174
Cudze chwalicie, swego nie znacie / Michał Gabriel WOŹNIAK // O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego / Edward Łukawer. - (2008), s. 271-276. - Rec. pracy: Edward Łukawer, O tych z najwyższej półki, czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego. Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2008
175
Kapitał ludzki a jakość / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 484-494. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
176
Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych / red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. - S. 208-217. - Streszcz., summ.. - Dostępny również w ukraińskiej wersji: "Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-364-7
177
Jak obecnie widzą polską transformację i jej przyszłość ekonomiści z najwyższej półki? = The Polish Transformation and its Future Viewed by Economic Gurus / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 233-248. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
178
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. - z. nr 12. - 457 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy art. - ISSN 1898-5084
179
Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego i dyfuzji innowacji / M. G. WOŹNIAK // W: Kapitał intelektualny i dyfuzja technologii w procesach konwergencji gospodarki Polski do wysokorozwiniętych krajów świata / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2008), s. 101-134. - Bibliogr.
180
Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 40-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-60-5
181
Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv / nauk. red. Mìhal Gabrìêl' VOZNÂK. - Žešìv : Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, 2008. - 466 s. : il. ; 24 cm. - Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego przy współpracy partnerskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki we Lwowie w dniach 21-23 listopada 2007 r. - Streszcz. ang., ros., spis treści także ang. - Tekst częśc. tł.. - Dostępne również w polskiej wersji: "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych". - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-7338-365-4
182
Transkordonne spìvrobìtnictvo u refleksìjnìj modernìzacìï lûds´kogo kapìtalu : značennâ dlâ pobudovi socìal´no-ekonomičnoï zgurtovanostì = Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital : the importance for Shaping Socio-Economic Cohesion / Mìhal Gabrìêl´ VOZNÂK // W: Socìal'no-ekonomìčne gurtuvannâ u kontekstì modernìzacìï transkordonnih regìonìv / nauk. red. Mìhal Gabrìêl' VOZNÂK. - Žešìv : Vidavnictvo Žešìvs'kogo unìversitetu, 2008. - S. 211-221. - Summ.. - Dostępny również w polskiej wersji: "Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego : znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-365-4
183
Wzrost gospodarczy : podstawy teoretyczne / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-419-5
184
Spójność społeczno-gospodarcza a wzrost gospodarczy : wnioski dla Polski z doświadczeń Unii Europejskiej = Socio-Economic Cohesion and Economic Growth / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Mechanizmy i źródła wzrostu gospodarczego : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / (red.) J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska. - Warszawa : CeDeWu. Pl. Wydawnictwa Fachowe, 2008. - S. 11-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-038-1
185
Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych : przypadek Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Oblicza nierówności społecznych : studia interdyscyplinarne / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2007. - S. 57-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-85713-83-8
186
Szanse i zagrożenia spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce dla rozwoju kapitału ludzkiego i ograniczania nierówności społecznych wynikające z priorytetów Strategii Lizbońskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych : gospodarka Polski w świetle założeń strategii lizbońskiej / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2007), s. 93-122. - Bibliogr.
187
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - 689 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 11). - ISBN 978-83-7338-318-0
188
Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy = Theoretical Problems of Socio-Economic Cohesion of Market Mechanism in the Context of Knowledge-Based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 10). - S. 17-35. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-309-8. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt10/2.pdf
189
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego = Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 5-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134336305. - ISSN 0208-7944
190
Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej = Social Capital in the Process of Economic Growth and Convergence / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 741 (2007), s. 25-52. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=134336348. - ISSN 0208-7944
191
Obŝêstvênno-ekonomičêskoê êdinstvo kak têoretičêskoê i empiričêskoê ponâtiê, vklûčaûŝêê institucionalnyê aspêkty / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", 2007. - S. 15-23. - Bibliogr.
192
Kwestia egalitaryzmu w ideologii kapitalizmu globalnego jako bariera transformacji społeczno-ekonomicznych = Egalitarianism in the Ideology of Global Capitalism as a Barrier in Social and Economic Transformation Processes / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 93-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
193
Rozwój kapitału intelektualnego jako determinanta trwałości wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności w Polsce = Development of Intellectual Capital as a Determinant of the Sustainability of High Economic Growth and Just Inequalities in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 45-64. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
194
Poland's Economic Challenges in the Context of Globalisation and Regionalisation / Michał Gabriel WOŹNIAK // Journal of European Economy. - vol. 6, no 1 (2007), s. 27-47. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1684-906X
195
Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczm w perspektywie aksjologicznej = Social Capital and Economic Development in Axiological Perspective / Michał Gabriel WOŹNIAK // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - t. 10, nr 1 (2007), s. 189-197. - Summ.
196
Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej = Handicaps of State Intervention in Shaping Socio-Economic Cohesion / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 11). - S. 43-60. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7338-318-0. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt11/2.pdf
197
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem teorii ekonomii i polityki gospodarczej = Socio-economic Cohesion as a Challenge for Theory of Economics and Economic Policy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Rozwój : godność człowieka - gospodarowanie - poszanowanie przyrody : księga pamiątkowa prof. zw. dr hab. Franciszka Piontka / [red. Barbara Piontek, Wojciech Piontek]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. - S. 377-404. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1721-8
198
Polityka gospodarcza Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 13-22. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
199
Gospodarka oparta na wiedzy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - 625 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN 1898-5084 ; z. nr 10). - ISBN 978-83-7338-309-8
200
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - 659 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 9). - ISBN 83-60545-13-8
201
Strategiczne i instytucjonalne wyzwania dla Polski w kontekście globalizacji i regionalizacji = Strategic and Institutional Challenges for Poland in the Context of Globalization and Regionalization / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 9). - S. 13-28. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60545-13-8
202
Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - 648 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 8). - ISBN 83-60545-09-X
203
Odrabianie dystansu rozwojowego przez Polskę w warunkach ekspansji gospodarki opartej na wiedzy = Closing Poland`s Developmental Gap under Conditions of Expansion of the Knowledge-based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. s.57-74. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122415854. - ISSN 0208-7944
204
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a wzrost gospodarczy / Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 159 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-323-1
205
Ekonomia wobec teoretycznych i praktycznych problemów spójności społeczno-ekonomicznej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 175-205. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
206
Challenges of Human and Intellectual Capital Development and Depreciation in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 213-225. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
207
Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce / Paweł Frączek ; Promotor: M. G. WOŹNIAK. - Kraków, 2006. - 206 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001077a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001077b
208
Kapitalizm globalny w kontekście aksjologicznym = Global Capitalism in Axiological Context / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Problemy globalizacji i regionalizacji. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 8). - S. 15-23. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60545-09-X. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt8/02_wozniak.pdf
209
Spójność społeczno-ekonomiczna w świetle Strategii Lizbońskiej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Systemy gospodarcze i ich ewolucja : bilans pierwszych lat członkostwa w Unii Europejskiej / red. Stanisław Swadźba. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 165-181. - ISBN 83-7246-939-3
210
Spójność społeczno-ekonomiczna wyzwaniem XXI wieku / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 7-20. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
211
Kapitał ludzki w procesie konwergencji gospodarki : wnioski dla Polski = Human Capital in The Process of Convergence of the Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 707 (2006), s. 25-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=122403578. - ISSN 0208-7944
212
Podstawowa formuła wzrostu gospodarczego Michała Kaleckiego z perspektywy ekonomii neoinstytucjonalnej / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii / red. nauk. Grażyna Musiał. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 145-162. - ISBN 83-7246-819-2
213
Kapitał społeczny a sprawność systemu ekonomicznego : przypadek Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki / red. Dariusz FATUŁA. - Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 119-134. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-77-2
214
Conditions of Socio-Economic Cohesion and Human Capital Development in Poland / Michał Gabriel WOŹNIAK, Łukasz JABŁOŃSKI // W: Determinants of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities / sci. ed. Danuta Kopycińska. - Szczecin : PRINT GROUP Daniel Krzanowski, 2006. - (Economics & Competition Policy ; no. 5). - S. 194-211. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-13-6
215
Aksjologiczny dramat globalizacji i liberalizmu ekonomicznego / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce / red. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeciński, 2006. - (Library of Economics & Competition Policy). - S. 14-23. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-86-1
216
Makroregulâcìjnì umovi rozvitku ekonomìki, ŝo bazuêtsâ na znannâh : propozicìï dlâ ekonomìki Ukraïni / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Razom v Êvropì : regìonal'nì strategìï formuvannâ ekonomìki znan' v umovah êvroìntegracìï / [nauk. red. Ìvanna Bakuševič, Tomasz Bernat]. - Ternopìl'; Ŝecìn : Vidavnictvo TICIT, 2006. - S. 31-37. - Rez., summ. - Materiały konferencji odbytej w Tarnopolu w 2005 r. - ISBN 966-8284-05-4
217
Bariery wzrostu gospodarczego wynikające z nierówności społecznych : wnioski dla Polski z teorii i doświadczeń światowych = Barriers to Economic Growth Resulting from Social Inequalities : Lessons for Poland from Theory and Global Experience / Michał Gabriel WOŹNIAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 125-144. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=131790090. - ISSN 0208-7944
218
Rozwój kapitału społecznego fundamentalnym warunkiem odrabiania dystansu rozwojowego : rola państwa / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ìnstitucìonal'nì peretvorennâ v suspìl'stvì : svitovij dosvìd i Ukraïns'ka real'nist' / red. A. A. Tkač. - Melìtopol' : MIDMU GU "ZIDMU", 2006. - S. 57-65. - Streszcz. - Bibliogr.
219
Skutki powiązań typu nierówności społeczne - kapitał ludzki w Polsce po 1990 roku : wnioski pod adresem polityki gospodarczej / Michał G. WOŹNIAK // W: Inwestycje w kapitał ludzki a nierówności społeczne w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2006), s. 125-150
220
Niesprawności kapitalizmu globalnego w świetle podejścia ekonomii instytucjonalnej : wnioski dla Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej : ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka / red. Urszula Zagóra-Jonszta. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2006. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 249-263. - ISBN 83-7246-889-3
221
Sprawiedliwe nierówności i rozwój kapitału ludzkiego jako wyznaczniki skutecznej polityki prowzrostowej dla Polski / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 157-180. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
222
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - 515 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - ISBN 83-89473-98-4
223
Fundamentalne problemy aksjologiczne ładu instytucjonalnego współczesnej gospodarki = Key Axiological Challenges of Institutional Order in Today's Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Ład instytucjonalny w gospodarce. Tom 1 / red. Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. - (Ekonomia i Prawo, ISSN 1898-2255 ; t. 1). - S. 21-41. - Summ. - ISBN 83-231-1868-X
224
Kapitalizacja wiedzy warunkiem trwałości wzrostu gospodarczego / Michał Gabriel WOŹNIAK // Przegląd Polityczno-Gospodarczy Europy Środkowej i Wschodniej. - 1(2) (2005), s. 27-39. - Summ., soderž. - Bibliogr. - ISSN 1734-4018
225
Czy religia jest jedynym ze źródeł kapitału intelektualnego? Wnioski pod adresem ekonomii i gospodarki / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Religia a gospodarka. T. 1 / red. Sławomir Partycki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. - S. 80-91. - ISBN 83-7363-259-X
226
Kapitał ludzki i intelektualny w strategii prowzrostowej ograniczającej nierówności społeczne = Human and Intellectual Capital in a Pro-Growth Strategy Limiting Social Inequalities / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 1 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 6). - S. 173-189. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4. - Pełny tekst: http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/14_Wozniak_Michal_Gabriel.pdf
227
Wyzwania rozwojowe pod adresem kapitału ludzkiego i intelektualnego w Polsce / M.G. WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i intelektualny jako czynnik wzrostu gospodarczego i ograniczania nierówności społecznych w Polsce / kierownik projektu: Michał Gabriel WOŹNIAK. - (2005), s. 167-210
228
Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - 490 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 7). - ISBN 83-89473-98-4
229
Priorytety i mechanizmy skutecznej strategii gospodarczej uwzględniające wymagania GOW = Priorities and Mechanisms of an Effective Economic Strategy Covering Challenges of Knowledge-Based Economy / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i intelektualny. Cz. 2 / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 7). - S. 9-17. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89473-98-4
230
Znaczenie kapitału ludzkiego w skracaniu dystansu rozwojowego gospodarki Polski = Significance of the Human Capital in Bridging the Gap between Poland and Other Countries / Michał Gabriel WOŹINIAK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 3 (2005), s. 55-72. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
231
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy : aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. - 460 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - (Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, ISSN [1898-5084] ; z. nr 5). - ISBN 83-89473-66-6
232
Rozwój kapitału ludzkiego i intelektualnego determinantą trwałego wysokiego wzrostu gospodarczego i sprawiedliwych nierówności społecznych w Polsce / Michał Gabriel WOŹNIAK // W: Kapitał ludzki i in