Publications of the selected author
1

Title:
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects
Source:
Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 75-82 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4
Access mode:
Nr:
2168331709
chapter in monograph
See main document
2

Title:
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 115-122 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been co-financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability and for the development of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322325
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 199-207 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Computational Systems of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310691
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 403-412
Research program:
The publication has been financed from funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168302001
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Paweł Wołoszyn , Jacek Wołoszyn , Mateusz Dudek , Maciej Komorowski , Marcin Zgoda
Title:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 297-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287707
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Paweł Wołoszyn , Jacek Wołoszyn , Mateusz Dudek , Maciej Komorowski , Marcin Zgoda
Title:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Source:
Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA2014, s. [28]-[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-1500/Magazyn
Nr:
2168302763
chapter in unpublished scientific work
See main document
7

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN2013, s. [1]-[5]
Signature:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296103
preface / summary
See main document
8

Title:
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 195-205. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271288
article
9

Title:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 884 (2012) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247694
article
10

Author:
Title:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-235
Nr:
2168252438
doctoral dissertation
11

Title:
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 865 (2011) , s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231060
article
12

Title:
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221582
article
13

Title:
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 17, nr 1 (2011) , s. 285-293. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168220758
article
14

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217896
article
15

Title:
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165914136
article
16

Title:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 30-43
Signature:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266490
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Title:
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 838 (2010) , s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217900
article
18

Author:
Title:
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 814 (2010) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165912921
article
19

Author:
Title:
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50095
article
20

Title:
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 770 (2009) , s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50094
article
21

Title:
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50118
article
22

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 798 (2009) , s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50116
article
23

Title:
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2009, s. 6-12
Signature:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266416
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772779
chapter in monograph
25

Title:
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772612
chapter in monograph
26

Title:
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 81-91
Signature:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168265750
chapter in unpublished scientific work
See main document
27

Title:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
article
28

Author:
Title:
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 764 (2007) , s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50750
article
29

Title:
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu
Source:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 146-157
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326469
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007, s. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a)
ISBN:
83-89274-20-5
Nr:
2168303279
chapter in conference materials
31

Title:
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
Source:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 7-26
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326925
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166038334
article
33

Author:
Title:
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006) , s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166039250
article
34

Title:
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji
Source:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 62-80
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326931
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - t. 9, nr 1 (2006) , s. 231-241. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki - Bibliogr.
Nr:
51843
article
36

Author:
Title:
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 191-200. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52829
article
37

Author:
Title:
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 7 (2005) , s. 181-189. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania - Bibliogr.
Nr:
52828
article
38

Author:
Title:
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166166500
article
39

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Number:
nr 7
Redakcja:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005
Access mode:
Nr:
2166553640
journal / series editorial
40

Author:
Title:
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166149937
article
41

Title:
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. - nr 5 (2004) , s. 173-183. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania - Bibliogr.
Nr:
2168220880
article
42

Author:
Title:
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219624
article
43

Title:
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004) , s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219626
article
44

Author:
Title:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
235 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/248
Nr:
2168221652
doctoral dissertation
45

Title:
Arkusz kalkulacyjny
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
chapter in textbook
See main document
46

Author:
Title:
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 547 (2003) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220948
article
47

Author:
Title:
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224662
article
48

Title:
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224660
article
49

Title:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 292-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227792
chapter in monograph
See main document
50

Author:
Title:
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235304
article
51

Title:
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235302
article
52

Title:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Wprowadzenie do programowania komputerów
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-070-4
Access mode:
Nr:
2168329963
textbook
54

Author:
Title:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000) , s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255008
article
55

Title:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 351-396 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224840
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 41-67
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166186616
chapter in textbook
See main document
57

Author:
Title:
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259640
article
58

Author:
Title:
Podstawy programowania obiektowego w języku C++
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo AE, 1999
Physical description:
178 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-015-1
Nr:
2168309845
textbook
59

Author:
Title:
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
321 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/553
Nr:
2168311347
doctoral dissertation
60

Author:
Title:
Wprowadzenie do języka C
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243, [2] s.; 24 cm + dyskietka
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-10-0
Nr:
2168329961
academic script
61

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997) , s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256668
article
62

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 474
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168284455
journal / series editorial
63

Author:
Title:
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 474 (1996) , s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284473
article
64

Title:
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 421 (1994) , s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259372
article
65

Author:
Title:
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
146, [2] s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-11-4
Access mode:
Nr:
2168320819
textbook
66

Title:
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992) , s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262230
article
67

Title:
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 366 (1992) , s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264096
article
68

Author:
Title:
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262236
article
69

Author:
Title:
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 330 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278261
article
70

Title:
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 4-23
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256994
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 90)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168281985
monograph
72

Author:
Title:
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 286 (1989) , s. 187-206. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280185
article
73

Author:
Title:
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 218-272
Nr:
2168329999
chapter in academic script
See main document
74

Author:
Title:
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988) , s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283569
article
75

Author:
Title:
The Profile of a Fuzzy Set
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 241-252 - Bibliogr.
Nr:
2168237330
article
76

Author:
Title:
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987) , s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233450
article
77

Author:
Title:
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987) , s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256756
article
78

Title:
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281597
article
79

Author:
Title:
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986) , s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281605
article
80

Author:
Title:
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985) , s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254742
article
81

Title:
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168278711
article
82

Author:
Title:
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168278701
article
83

Author:
Title:
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983) , s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251810
article
84

Author:
Bohdan Kosiński , Jacek Wołoszyn
Title:
Racje i nieporozumienia
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981) , s. 2
Nr:
2168267442
polemic
85

Title:
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168329959
monograph
86

Title:
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
112 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168329981
academic script
87

Title:
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
202 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168329979
academic script
88

Author:
Title:
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm + Aneks: 161 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/136 (aneks)
Nr:
2168305353
doctoral dissertation
89

Title:
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243942
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
023/WZ-KI/01/2014/S/4219
Signature:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303011
unpublished scientific work
2

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[5], 74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
059/WZ-KI/01/2013/S/3059
Signature:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296101
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
6/KI/1/2012/S/006
Signature:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273852
unpublished scientific work
4

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
108 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
156/KI/1/2011/S/635
Signature:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262568
unpublished scientific work
5

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
86 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KI/1/2010/S/541
Signature:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266484
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
81 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KI/1/09/S/485
Signature:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266408
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
5/KI/1/08/S/422
Signature:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264752
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
165 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168219888
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
138 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2166563497
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KI/1/2005/S/245
Signature:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
unpublished scientific work
11

Title:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KI/1/2004/S/169
Signature:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
unpublished scientific work
12

Title:
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/KI/1/2003/S/065
Signature:
NP-917/Magazyn
Nr:
2168325773
unpublished scientific work
13

Title:
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
42/KI/3/2002/S
Signature:
NP-850/Magazyn
Nr:
2168318435
unpublished scientific work
14

Title:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KI/2/2001/S
Signature:
NP-766/Magazyn
Nr:
2168284533
unpublished scientific work
15

Title:
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
93 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KI/3/2000/S
Signature:
NP-706/Magazyn
Nr:
2168258496
unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
62/KI/1/99/S
Signature:
NP-651/Magazyn
Nr:
2168259208
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[193] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
unpublished scientific work
18

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KI/5/98/S
Signature:
NP-662/Magazyn
Nr:
2168259214
unpublished scientific work
19

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KI/3/97/S
Signature:
NP-663/Magazyn
Nr:
2168259216
unpublished scientific work
20

Author:
Title:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
49/KI/7/96/S
Signature:
NP-401/Magazyn
Nr:
2168257148
unpublished scientific work
21

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KI/4/95/S
Signature:
NP-324/Magazyn
Nr:
2168252278
unpublished scientific work
23

Author:
Title:
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
10/KI/3/94/S
Signature:
NP-285/Magazyn
Nr:
2168252268
unpublished scientific work
24

Title:
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KI/2/93/S
Signature:
NP-183/Magazyn
Nr:
2168257010
unpublished scientific work
25

Title:
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/KI/3/93/S
Signature:
NP-182/Magazyn
Nr:
2168257008
unpublished scientific work
26

Title:
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KI/2/92/S
Signature:
NP-246/Magazyn
Nr:
2168252656
unpublished scientific work
27

Title:
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi, Bibliogr.
Research program:
34/ISEI/12/91/S
Signature:
NP-135/Magazyn
Nr:
2168251572
unpublished scientific work
28

Title:
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
36, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Dodatek, Bibliogr.
Research program:
62/ISEI/22/91/W
Signature:
NP-100/Magazyn
Nr:
2168251568
unpublished scientific work
29

Title:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
unpublished scientific work
1
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments / Paweł WOŁOSZYN, Katarzyna WÓJCIK, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
3
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
4
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 403-412. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
5
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 297-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
6
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2014), s. [28]-[38]. - Bibliogr.
7
Wstęp / Jacek WOŁOSZYN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2013), s. [1]-[5]
8
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 195-205. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268. - ISSN 1506-2635
9
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 23-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
10
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Michał KOZIOŁ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2012. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686
11
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097. - ISSN 1898-6447
12
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669. - ISSN 1898-6447
13
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - t. 17, nr 1 (2011), s. 285-293. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176. - ISSN 1506-2635
14
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693. - ISSN 1898-6447
15
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50015. - ISSN 1898-6447
16
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2010), s. 30-43
17
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767. - ISSN 1898-6447
18
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50017. - ISSN 1898-6447
19
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049. - ISSN 1898-6447
20
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093. - ISSN 1898-6447
21
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181. - ISSN 1898-6447
22
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552. - ISSN 1898-6447
23
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2009), s. 6-12
24
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
25
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
26
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 81-91
27
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587. - ISSN 1898-6447
28
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895. - ISSN 1898-6447
29
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 146-157
30
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a). - S. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89274-20-5
31
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 7-26
32
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 724 (2006), s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
34
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 62-80
35
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 9, nr 1 (2006), s. 231-241. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229. - ISSN 1506-2635
36
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 191-200. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562. - ISSN 1506-2635
37
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - nr 7 (2005), s. 181-189. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu informatyki i zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555. - ISSN 1506-2635
38
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
39
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 7. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive. - ISSN 1506-2635
40
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
41
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 173-183. - Summ.. - Tytuł numeru: Prace z zakresu zarządzania. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550. - ISSN 1506-2635
42
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 641 (2004), s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304. - ISSN 0208-7944
43
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666. - ISSN 0208-7944
44
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jan MADEJ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2004. - 235 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 23 k. - Bibliogr.
45
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta KAJRUNAJTYS, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
46
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15549. - ISSN 0208-7944
47
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13605. - ISSN 0208-7944
48
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 604 (2002), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13606. - ISSN 0208-7944
49
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Paweł LULA, Jacek WOŁOSZYN // W: System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska. - Warszawa: Difin, 2001. - S. 292-309. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-183-7
50
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001), s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11557. - ISSN 0208-7944
51
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 569 (2001), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/11556. - ISSN 0208-7944
52
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
53
Wprowadzenie do programowania komputerów / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-070-4
54
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 551 (2000), s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 351-396. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
56
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW, Danuta KAJRUNAJTYS, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 41-67. - ISBN 83-7252-025-9
57
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 522 (1999), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
58
Podstawy programowania obiektowego w języku C++ / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Wydawnictwo AE, 1999. - 178 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-015-1
59
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych / Wit URBAN ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 1999. - 321 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
60
Wprowadzenie do języka C / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243, [2] s. ; 24 cm + dyskietka. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-10-0
61
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 493 (1997), s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - ISSN 0208-7944
63
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 474 (1996), s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
64
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 146, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-11-4
66
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 392 (1992), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu / Andrzej BOCHEŃSKI, Jacek WOŁOSZYN // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 4-23
71
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 90)
72
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 187-206. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400 / Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 218-272
74
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 269 (1988), s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
The Profile of a Fuzzy Set / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988), s. 241-252. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
76
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 248 (1987), s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 228 (1987), s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 215 (1986), s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 213 (1985), s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
82
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 194 (1984), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
83
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 165 (1983), s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Racje i nieporozumienia / Bohdan Kosiński, Jacek WOŁOSZYN // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981), s. 2
85
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980. - 198 s. ; 24 cm
86
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979. - 112 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
87
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72 / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978. - 202 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
88
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 124 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 161 k. - Bibliogr.
89
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - [5], 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 142 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 108 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 86 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 81 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 165 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 138 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych / Zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan MADEJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych / autorzy : Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan TRĄBKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 93 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
107
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
111
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy / Jerzy KOLENDOWSKI, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Wit URBAN. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi. - Bibliogr.
117
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / aut.: Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Andrzej GRZĄKA, Piotr STEFANÓW. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 36, [13] k. : il. ; 30 cm. - Dodatek. - Bibliogr.
118
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : , 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2018), The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects. [W:] Ulman P., Wołoszyn P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 75-82.
2
Wołoszyn P., Wójcik K., Płyś P., Wołoszyn J., (2017), An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 115-122.
3
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2016), Intransitive Preferences in Teacher Evaluation. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
4
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2015), Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 403-412.
5
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 297-307.
6
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych, s. [28]-[38].
7
Wołoszyn J., (2013), Wstęp. [W:] Wołoszyn J. (red.), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), s. [1]-[5].
8
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2013), Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 22, nr 1, s. 195-205; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268
9
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2012), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 23-41.
10
Kozioł M., (2012), Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 184 k.
11
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2011), Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 55-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097
12
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2011), Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669
13
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2011), Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 17, nr 1, s. 285-293; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176
14
Wołoszyn J., (2010), Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693
15
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2010), Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 205-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/50015
16
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2010), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, s. 30-43.
17
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2010), Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767
18
Wołoszyn J., (2010), Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 175-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/50017
19
Wołoszyn J., (2009), Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 137-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049
20
Wołoszyn J., Urban W., (2009), Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 155-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093
21
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2009), Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181
22
Wołoszyn J., (2009), Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 59-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552
23
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2009), Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, s. 6-12.
24
Wołoszyn J., Urban W., Madej J., (2008), Podpis elektroniczny - teoria i praktyka. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 267-279.
25
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., Madej J., (2008), Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 205-210.
26
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2008), Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 81-91.
27
Wołoszyn J., Urban W., (2007), Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587
28
Wołoszyn J., (2007), Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895
29
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2007), Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 146-157.
30
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2007), Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007, Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość" : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, s. 146-150.
31
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2006), Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 7-26.
32
Wołoszyn J., Urban W., (2006), Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 87-110.
33
Wołoszyn J., (2006), Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 111-129.
34
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 62-80.
35
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Złożone chaotyczne szeregi czasowe, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 9, nr 1, s. 231-241; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229
36
Wołoszyn J., (2005), Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 191-200; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562
37
Wołoszyn J., (2005), Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 7, s. 181-189; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555
38
Wołoszyn J., (2005), Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 73-86.
39
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Jacek WOŁOSZYN Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - nr 7. - . - 1506-2635
40
Wołoszyn J., (2005), Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 65-72.
41
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 173-183; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550
42
Wołoszyn J., (2004), Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304
43
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666
44
Madej J., (2004), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 235 k.
45
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
46
Wołoszyn J., (2003), Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 547, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/15549
47
Wołoszyn J., (2002), Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/13605
48
Wołoszyn J., Urban W., (2002), Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/13606
49
Lula P., Wołoszyn J., (2001), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa : Difin, s. 292-309.
50
Wołoszyn J., (2001), Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/11557
51
Wołoszyn J., Urban W., (2001), Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11556
52
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
53
Wołoszyn J., (2000), Wprowadzenie do programowania komputerów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 174 s.
54
Wołoszyn J., (2000), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 31-51.
55
Wołoszyn J., Lula P., (2000), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 351-396.
56
Paliwoda G., Stefanów P., Kajrunajtys D., Urban W., Wołoszyn J., (1999), Arkusz kalkulacyjny i algorytmy. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-67.
57
Wołoszyn J., (1999), Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 5-20.
58
Wołoszyn J., (1999), Podstawy programowania obiektowego w języku C++, Kraków : Wydawnictwo AE, 178 s.
59
Urban W., (1999), Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 321 s.
60
Wołoszyn J., (1997), Wprowadzenie do języka C, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 243, [2] s.
61
Wołoszyn J., (1997), Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 19-33.
62
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - . - 0208-7944
63
Wołoszyn J., (1996), Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 29-48.
64
Wołoszyn J., Urban W., (1994), Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [5]-15.
65
Wołoszyn J., (1994), Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146, [2] s.
66
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33.
67
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37.
68
Wołoszyn J., (1992), Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 47-58.
69
Wołoszyn J., (1990), Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 5-19.
70
Bocheński A., Wołoszyn J., (1990), Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 4-23.
71
Wołoszyn J., (1990), Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 90), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 219 s.
72
Wołoszyn J., (1989), Rozmyte digrafy preferencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 187-206.
73
Wołoszyn J., (1988), Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 218-272.
74
Wołoszyn J., (1988), Centra w grafie rozmytym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 19-39.
75
Wołoszyn J., (1988), The Profile of a Fuzzy Set, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 241-252.
76
Wołoszyn J., (1987), Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 111-124.
77
Wołoszyn J., (1987), Iloczyn rozmytych liczb całkowitych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 85-104.
78
Wilusz T., Wołoszyn J., (1986), Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 5-25.
79
Wołoszyn J., (1986), Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 49-64.
80
Wołoszyn J., (1985), Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 277-284.
81
Kuraś M., Wilusz T., Wołoszyn J., (1984), Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 79-94.
82
Wołoszyn J., (1984), Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 5-21.
83
Wołoszyn J., (1983), Badanie realizowalności funkcji w logice progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 163-176.
84
Kosiński B., Wołoszyn J., (1981), Racje i nieporozumienia, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 2.
85
Wilusz T., Wołoszyn J., (1980), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 198 s.
86
Wilusz T., Wołoszyn J., (1979), System CYBER-72: wybrane zagadnienia użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
87
Wilusz T., Wołoszyn J., (1978), Programowanie komputerów: język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 202 s.
88
Wołoszyn J., (1977), Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Zając K., Kraków : , 124 k.
89
Wilusz T., Wołoszyn J., (1975), Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 167-180.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, (2014), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 88 k.
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), (2013), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [5], 74 k.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), (2012), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 142 k.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, (2011), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 108 s.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, (2010), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 86 s.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, (2009), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 81 s.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], (2008), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 104 s.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, (2007), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 165 s.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, (2006), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
99
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
100
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
101
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., (2003), Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
102
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Madej J., (2002), Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych, Wołoszyn P. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
103
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Trąbka J., (2001), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 k.
104
Wołoszyn J., Urban W., (2000), Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
105
Wołoszyn J., (2000), Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
106
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
107
Wołoszyn J., (1999), Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
108
Wołoszyn J., (1998), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
109
Wołoszyn J., (1997), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
110
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
111
Wołoszyn J., (1996), Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
112
Wołoszyn J., (1995), Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania: możliwości wykorzystania sieci neuronowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
113
Kolendowski J., Wołoszyn J., (1994), Komputerowa integracja zarządzania: wybrane problemy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
114
Wołoszyn J., Lula P., (1994), Rozmyty arkusz obliczeniowy: koncepcja i prototyp oprogramowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
115
Wołoszyn J., Urban W., (1993), Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
116
Wołoszyn J., Urban W., (1992), Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
117
Wołoszyn J., Grząka A., Stefanów P., (1991), Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36, [13] k.
118
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@inbook{UEK:2168331709,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society",
pages = "75-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4",
}
2
@inbook{UEK:2168322325,
author = "Paweł Wołoszyn and Katarzyna Wójcik and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
3
@inbook{UEK:2168310691,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "Intransitive Preferences in Teacher Evaluation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "199-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
4
@inbook{UEK:2168302001,
author = "Paweł Wołoszyn and Przemysław Płyś and Jacek Wołoszyn",
title = "Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "403-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
5
@inbook{UEK:2168287707,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn and Mateusz Dudek and Maciej Komorowski and Marcin Zgoda",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "297-307",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
6
@unpublished{UEK:2168302763,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn and Mateusz Dudek and Maciej Komorowski and Marcin Zgoda",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych",
pages = "[28]-[38]",
year = "2014",
}
7
@misc{UEK:2168296103,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
pages = "[1]-[5]",
year = "2013",
}
8
@article{UEK:2168271288,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 22, 1",
pages = "195-205",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2013.01.195205},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/293/268},
}
9
@article{UEK:2168247694,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "23-41",
year = "2012",
}
10
@unpublished{UEK:2168252438,
author = "Michał Kozioł",
title = "Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002686},
}
11
@article{UEK:2168231060,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "55-64",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097},
}
12
@article{UEK:2168221582,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "109-119",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669},
}
13
@article{UEK:2168220758,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 17, 1",
pages = "285-293",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2011.01.285293},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/196/176},
}
14
@article{UEK:2168217896,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "161-174",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693},
}
15
@article{UEK:2165914136,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "205-212",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50015},
}
16
@unpublished{UEK:2168266490,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
pages = "30-43",
year = "2010",
}
17
@article{UEK:2168217900,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "187-199",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767},
}
18
@article{UEK:2165912921,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "175-184",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50017},
}
19
@article{UEK:50095,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "137-153",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049},
}
20
@article{UEK:50094,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "155-175",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093},
}
21
@article{UEK:50118,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "151-169",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181},
}
22
@article{UEK:50116,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "59-67",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552},
}
23
@unpublished{UEK:2168266416,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
pages = "6-12",
year = "2009",
}
24
@inbook{UEK:2165772779,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Podpis elektroniczny - teoria i praktyka",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "267-279",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
25
@inbook{UEK:2165772612,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban and Jan Madej",
title = "Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "205-210",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
26
@unpublished{UEK:2168265750,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "81-91",
year = "2008",
}
27
@article{UEK:50751,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "39-55",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587},
}
28
@article{UEK:50750,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "5-23",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895},
}
29
@unpublished{UEK:2168326469,
author = "Paweł Wołoszyn and Jacek Wołoszyn",
title = "Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "146-157",
year = "2007",
}
30
@inbook{UEK:2168303279,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007",
pages = "146-150",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-89274-20-5",
}
31
@unpublished{UEK:2168326925,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban and Paweł Wołoszyn",
title = "Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "7-26",
year = "2006",
}
32
@article{UEK:2166038334,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "87-110",
year = "2006",
}
33
@article{UEK:2166039250,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "111-129",
year = "2006",
}
34
@unpublished{UEK:2168326931,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "62-80",
year = "2006",
}
35
@article{UEK:51843,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Wołoszyn",
title = "Złożone chaotyczne szeregi czasowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 9, 1",
pages = "231-241",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.231241},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/250/229},
}
36
@article{UEK:52829,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "191-200",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.191200},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/595/562},
}
37
@article{UEK:52828,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "7",
pages = "181-189",
year = "2005",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2005.07.181189},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/588/555},
}
38
@article{UEK:2166166500,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "73-86",
year = "2005",
}
39
@misc{UEK:2166553640,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2005",
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/issue/archive},
}
40
@article{UEK:2166149937,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "65-72",
year = "2005",
}
41
@article{UEK:2168220880,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "173-183",
year = "2004",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2004.05.173183},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/583/550},
}
42
@article{UEK:2168219624,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "5-21",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304},
}
43
@article{UEK:2168219626,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "101-122",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666},
}
44
@unpublished{UEK:2168221652,
author = "Jan Madej",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
45
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Janusz Morajda and Danuta Kajrunajtys and Barbara Nowarska and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
46
@article{UEK:2168220948,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "547",
pages = "5-22",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15549},
}
47
@article{UEK:2168224662,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "5-21",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13605},
}
48
@article{UEK:2168224660,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "23-37",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13606},
}
49
@inbook{UEK:2168227792,
author = "Paweł Lula and Jacek Wołoszyn",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa",
pages = "292-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2001",
isbn = "83-7251-183-7",
}
50
@article{UEK:2168235304,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "5-23",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11557},
}
51
@article{UEK:2168235302,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "25-37",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/11556},
}
52
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
53
@book{UEK:2168329963,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wprowadzenie do programowania komputerów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-7252-070-4",
}
54
@article{UEK:2168255008,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "31-51",
year = "2000",
}
55
@inbook{UEK:2168224840,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "351-396",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
56
@inbook{UEK:2166186616,
author = "Grażyna Paliwoda and Piotr Stefanów and Danuta Kajrunajtys and Wit Urban and Jacek Wołoszyn",
title = "Arkusz kalkulacyjny i algorytmy",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
57
@article{UEK:2168259640,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
58
@book{UEK:2168309845,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Podstawy programowania obiektowego w języku C++",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-015-1",
}
59
@unpublished{UEK:2168311347,
author = "Wit Urban",
title = "Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
60
@book{UEK:2168329961,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wprowadzenie do języka C",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-10-0",
}
61
@article{UEK:2168256668,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "19-33",
year = "1997",
}
62
@misc{UEK:2168284455,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
63
@article{UEK:2168284473,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "29-48",
year = "1996",
}
64
@article{UEK:2168259372,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[5]-15",
year = "1994",
}
65
@book{UEK:2168320819,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
url = {},
isbn = "83-86439-11-4",
}
66
@article{UEK:2168262230,
author = "Andrzej Bocheński and Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "19-33",
year = "1992",
}
67
@article{UEK:2168264096,
author = "Jacek Wołoszyn and Tadeusz Wilusz and Andrzej Bocheński",
title = "System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "19-37",
year = "1992",
}
68
@article{UEK:2168262236,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
69
@article{UEK:2168278261,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "5-19",
year = "1990",
}
70
@unpublished{UEK:2168256994,
author = "Andrzej Bocheński and Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "4-23",
year = "1990",
}
71
@book{UEK:2168281985,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
72
@article{UEK:2168280185,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Rozmyte digrafy preferencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "187-206",
year = "1989",
}
73
@inbook{UEK:2168329999,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "218-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
74
@article{UEK:2168283569,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Centra w grafie rozmytym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "19-39",
year = "1988",
}
75
@article{UEK:2168237330,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "The Profile of a Fuzzy Set",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "241-252",
year = "1988",
}
76
@article{UEK:2168233450,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "111-124",
year = "1987",
}
77
@article{UEK:2168256756,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Iloczyn rozmytych liczb całkowitych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "85-104",
year = "1987",
}
78
@article{UEK:2168281597,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "5-25",
year = "1986",
}
79
@article{UEK:2168281605,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "215",
pages = "49-64",
year = "1986",
}
80
@article{UEK:2168254742,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "277-284",
year = "1985",
}
81
@article{UEK:2168278711,
author = "Marian Kuraś and Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "79-94",
year = "1984",
}
82
@article{UEK:2168278701,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "5-21",
year = "1984",
}
83
@article{UEK:2168251810,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Badanie realizowalności funkcji w logice progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "163-176",
year = "1983",
}
84
@article{UEK:2168267442,
author = "Bohdan Kosiński and Jacek Wołoszyn",
title = "Racje i nieporozumienia",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "2",
year = "1981",
}
85
@book{UEK:2168329959,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
86
@book{UEK:2168329981,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
87
@book{UEK:2168329979,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@unpublished{UEK:2168305353,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
89
@inbook{UEK:2168243942,
author = "Tadeusz Wilusz and Jacek Wołoszyn",
title = "Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "167-180",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
90
@unpublished{UEK:2168303011,
title = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
91
@unpublished{UEK:2168296101,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
92
@unpublished{UEK:2168273852,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
93
@unpublished{UEK:2168262568,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
94
@unpublished{UEK:2168266484,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
95
@unpublished{UEK:2168266408,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
96
@unpublished{UEK:2168264752,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
97
@unpublished{UEK:2168219888,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
98
@unpublished{UEK:2166563497,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
99
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Jan Madej and Michał Kozioł and Artur Żuwała",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
100
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej and Piotr Soja and Grażyna Paliwoda-Pękosz and Piotr Stefanów and Michał Kozioł and Ewa Zych",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
101
@unpublished{UEK:2168325773,
author = "Jacek Wołoszyn and Janusz Morajda and Wit Urban and Paweł Wołoszyn and Jan Madej",
title = "Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168318435,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Madej",
title = "Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
103
@unpublished{UEK:2168284533,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Wit Urban and Janusz Morajda and Jan Trąbka",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
104
@unpublished{UEK:2168258496,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
105
@unpublished{UEK:2168259208,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
106
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Jacek Wołoszyn and Mariusz Kuziak and Tomasz Smoleń and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
107
@unpublished{UEK:2168259214,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168259216,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
109
@unpublished{UEK:2168257148,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
110
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Zbigniew Martyniak and Jan Czekaj and Hubert Obora and Arkadiusz Potocki and Daniel Gach and Bogusz Mikuła and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Magdalena Dołhasz and Marek Rawski and Justyna Światowiec and Tomasz Smoleń and Mariusz Kuziak and Jacek Wołoszyn and Paweł Lula and Mirosław Kwieciński",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
111
@unpublished{UEK:2168252278,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
112
@unpublished{UEK:2168252268,
author = "Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
113
@unpublished{UEK:2168257010,
author = "Jerzy Kolendowski and Jacek Wołoszyn",
title = "Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
114
@unpublished{UEK:2168257008,
author = "Jacek Wołoszyn and Paweł Lula",
title = "Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
115
@unpublished{UEK:2168252656,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
116
@unpublished{UEK:2168251572,
author = "Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
117
@unpublished{UEK:2168251568,
author = "Jacek Wołoszyn and Andrzej Grząka and Piotr Stefanów",
title = "Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
118
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Tadeusz Grabiński and Stanisław Maciej Kot and Anna Francik and Alina Karska and Jacek Wołoszyn and Wit Urban",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID