Publications of the selected author

1

Title:
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects
Source:
Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 75-82 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4
Access mode:
Nr:
2168331709
chapter in monograph
See main document
2

Title:
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 115-122 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been co-financed from funds granted to Faculty of Management, Cracow University of Economics, for supporting scientific research capability and for the development of young scientists and Ph.D. students
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322325
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 199-207 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the statutory research funds of the Department of Computational Systems of the Cracow University of Economics
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310691
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 403-412
Research program:
The publication has been financed from funds granted to the Faculty of Management of Cracow University of Economics for supporting scientific research capability
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168302001
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Wołoszyn Paweł , Wołoszyn Jacek , Dudek Mateusz , Komorowski Maciej , Zgoda Marcin
Title:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Source:
Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA2014, s. [28]-[38] - Bibliogr.
Signature:
NP-1500/Magazyn
Nr:
2168302763
chapter in unpublished scientific work
See main document
6

Author:
Wołoszyn Paweł , Wołoszyn Jacek , Dudek Mateusz , Komorowski Maciej , Zgoda Marcin
Title:
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 297-307 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287707
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN2013, s. [1]-[5]
Signature:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296103
preface / summary
See main document
8

Title:
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013) , s. 195-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168271288
article
See main document
9

Author:
Title:
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
184 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-235
Nr:
2168252438
doctoral dissertation
10

Title:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012) , s. 23-41. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168247694
article
See main document
11

Title:
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011) , s. 109-119. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221582
article
12

Title:
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011) , s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168231060
article
See main document
13

Title:
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji
Source:
The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011) , s. 285-293. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168220758
article
See main document
14

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217896
article
See main document
15

Title:
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010) , s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168217900
article
See main document
16

Title:
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165914136
article
See main document
17

Title:
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2010, s. 30-43
Signature:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266490
chapter in unpublished scientific work
See main document
18

Author:
Title:
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010) , s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165912921
article
See main document
19

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50116
article
See main document
20

Title:
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009) , s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50118
article
See main document
21

Author:
Title:
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50095
article
See main document
22

Title:
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2009, s. 6-12
Signature:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266416
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Title:
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009) , s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50094
article
See main document
24

Title:
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych
Source:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2008, s. 81-91
Signature:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168265750
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Title:
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 205-210. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772612
chapter in monograph
26

Title:
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś - Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008, s. 267-279. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60880-36-4
Nr:
2165772779
chapter in monograph
27

Title:
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu
Source:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2007, s. 146-157
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168326469
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50751
article
See main document
29

Title:
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych
Source:
Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych / [red. nauk. Krzysztof Grysa] - Kielce: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007, s. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a)
ISBN:
83-89274-20-5
Nr:
2168303279
chapter in conference materials
30

Author:
Title:
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007) , s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50750
article
See main document
31

Author:
Title:
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006) , s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166039250
article
See main document
32

Title:
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006) , s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166038334
article
See main document
33

Title:
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji
Source:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 62-80
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326931
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych
Source:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN2006, s. 7-26
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2168326925
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006) , s. 231-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
51843
article
See main document
36

Author:
Title:
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005) , s. 191-200. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52829
article
See main document
37

Author:
Title:
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005) , s. 181-189. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52828
article
See main document
38

Author:
Title:
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166166500
article
39

Author:
Title:
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems
Source:
Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005) , s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2166149937
article
40

Title:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania
Number:
z. 7
Redaktor:
Publisher address:
Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2166553640
journal / series editorial
See related chapters
41

Title:
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004) , s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219626
article
See main document
42

Author:
Title:
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
228, 7 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 23 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/248
Nr:
2168221652
doctoral dissertation
43

Title:
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004) , s. 173-183. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220880
article
See main document
44

Author:
Title:
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004) , s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219624
article
See main document
45

Author:
Title:
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168220948
article
See main document
46

Title:
Arkusz kalkulacyjny
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 105-141
ISBN:
83-7252-169-7
Nr:
2168225518
chapter in textbook
See main document
47

Title:
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002) , s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224660
article
See main document
48

Author:
Title:
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168224662
article
See main document
49

Title:
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001) , s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235302
article
See main document
50

Author:
Title:
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001) , s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168235304
article
See main document
51

Title:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 292-309 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227792
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 278-350 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224838
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Wprowadzenie do programowania komputerów
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-070-4
Access mode:
Nr:
2168329963
textbook
54

Author:
Title:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000) , s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255008
article
See main document
55

Title:
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 351-396 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168224840
chapter in monograph
See main document
56

Author:
Title:
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
321 s.: il.; 30 cm + Autoreferat: 9 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/553
Nr:
2168311347
doctoral dissertation
57

Title:
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy
Source:
Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 41-67
ISBN:
83-7252-025-9
Nr:
2166186616
chapter in textbook
See main document
58

Author:
Title:
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999) , s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168259640
article
See main document
59

Author:
Title:
Podstawy programowania obiektowego w języku C++
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo AE, 1999
Physical description:
178 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-015-1
Nr:
2168309845
textbook
60

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997) , s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256668
article
See main document
61

Author:
Title:
Wprowadzenie do języka C
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997
Physical description:
243, [2] s.; 24 cm + dyskietka
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-87239-10-0
Nr:
2168329961
academic script
62

Author:
Title:
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996) , s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168284473
article
See main document
63

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 474
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168284455
journal / series editorial
See related chapters
64

Title:
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994) , s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259372
article
See main document
65

Author:
Title:
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
146, [2] s.; 24 cm
ISBN:
83-86439-11-4
Access mode:
Nr:
2168320819
textbook
66

Author:
Title:
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262236
article
See main document
67

Title:
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992) , s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168262230
article
See main document
68

Title:
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992) , s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168264096
article
See main document
69

Author:
Title:
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990) , s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168278261
article
See main document
70

Title:
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu
Source:
Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ1990, s. 4-23
Signature:
NP-30/Magazyn
Nr:
2168256994
chapter in unpublished scientific work
See main document
71

Author:
Title:
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
219 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 90)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168281985
monograph
72

Author:
Title:
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989) , s. 187-206. - Streszcz., rez., summ - Bibliogr.
Nr:
2168280185
article
See main document
73

Author:
Title:
The Profile of a Fuzzy Set
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 241-252 - Bibliogr.
Nr:
2168237330
article
See main document
74

Author:
Title:
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988) , s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168283569
article
See main document
75

Author:
Title:
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400
Source:
Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 218-272
Nr:
2168329999
chapter in academic script
See main document
76

Author:
Title:
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987) , s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168256756
article
See main document
77

Author:
Title:
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987) , s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168233450
article
See main document
78

Title:
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281597
article
See main document
79

Author:
Title:
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986) , s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168281605
article
See main document
80

Author:
Title:
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985) , s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168254742
article
See main document
81

Author:
Title:
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 5-21. - Rez., summ.
Nr:
2168278701
article
See main document
82

Title:
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984) , s. 79-94. - Rez., summ.
Nr:
2168278711
article
See main document
83

Author:
Title:
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983) , s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168251810
article
See main document
84

Author:
Kosiński Bohdan , Wołoszyn Jacek
Title:
Racje i nieporozumienia
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981) , s. 2
Nr:
2168267442
polemic
85

Title:
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
198 s.; 24 cm
Nr:
2168329959
monograph
86

Title:
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1979
Physical description:
112 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168329981
academic script
87

Title:
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
202 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168329979
academic script
88

Author:
Title:
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: , 1977
Physical description:
124 k.: il.; 30 cm + Aneks: 161 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/136 (aneks)
Nr:
2168305353
doctoral dissertation
89

Title:
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243942
chapter in monograph
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
023/WZ-KI/01/2014/S/4219
Signature:
NP-1490/Magazyn
Nr:
2168303011
unpublished scientific work
2

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
[5], 74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
059/WZ-KI/01/2013/S/3059
Signature:
NP-1343/3/Magazyn
Nr:
2168296101
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
142 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
6/KI/1/2012/S/006
Signature:
NP-1343/2/Magazyn
Nr:
2168273852
unpublished scientific work
4

Title:
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
108 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
156/KI/1/2011/S/635
Signature:
NP-1343/Magazyn
Nr:
2168262568
unpublished scientific work
5

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
86 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
28/KI/1/2010/S/541
Signature:
NP-1248/3/Magazyn
Nr:
2168266484
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
81 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
21/KI/1/09/S/485
Signature:
NP-1248/2/Magazyn
Nr:
2168266408
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
104 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
5/KI/1/08/S/422
Signature:
NP-1248/[1]/Magazyn
Nr:
2168264752
unpublished scientific work
See related chapters
8

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
165 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KI/1/07/S/409
Signature:
NP-1187/Magazyn
Nr:
2168219888
unpublished scientific work
See related chapters
9

Author:
, , , , , , , , , , , , , , , , ,
Title:
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
138 s.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
69/KI/1/2006/S
Signature:
NP-1131/Magazyn
Nr:
2166563497
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
94 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
73/KI/1/2005/S/245
Signature:
NP-1070/Magazyn
Nr:
2168277177
unpublished scientific work
11

Title:
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
88 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
59/KI/1/2004/S/169
Signature:
NP-946/Magazyn
Nr:
2168256192
unpublished scientific work
12

Title:
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
89 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
60/KI/1/2003/S/065
Signature:
NP-917/Magazyn
Nr:
2168325773
unpublished scientific work
13

Title:
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
42/KI/3/2002/S
Signature:
NP-850/Magazyn
Nr:
2168318435
unpublished scientific work
14

Title:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KI/2/2001/S
Signature:
NP-766/Magazyn
Nr:
2168284533
unpublished scientific work
15

Title:
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
93 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KI/3/2000/S
Signature:
NP-706/Magazyn
Nr:
2168258496
unpublished scientific work
16

Author:
Title:
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
83 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
62/KI/1/99/S
Signature:
NP-651/Magazyn
Nr:
2168259208
unpublished scientific work
17

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
[193] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/3/Magazyn
Nr:
2168226847
unpublished scientific work
18

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
56 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KI/5/98/S
Signature:
NP-662/Magazyn
Nr:
2168259214
unpublished scientific work
19

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
44 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
81/KI/3/97/S
Signature:
NP-663/Magazyn
Nr:
2168259216
unpublished scientific work
20

Author:
Title:
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
38 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
49/KI/7/96/S
Signature:
NP-401/Magazyn
Nr:
2168257148
unpublished scientific work
21

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
229 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
9/KMOiZ/1/97/Su
Signature:
NP-480/1/Magazyn
Nr:
2168226671
unpublished scientific work
22

Author:
Title:
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
33 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KI/4/95/S
Signature:
NP-324/Magazyn
Nr:
2168252278
unpublished scientific work
23

Author:
Title:
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
37 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
10/KI/3/94/S
Signature:
NP-285/Magazyn
Nr:
2168252268
unpublished scientific work
24

Title:
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
42 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
65/KI/3/93/S
Signature:
NP-182/Magazyn
Nr:
2168257008
unpublished scientific work
25

Title:
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
49 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
64/KI/2/93/S
Signature:
NP-183/Magazyn
Nr:
2168257010
unpublished scientific work
26

Title:
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
97 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KI/2/92/S
Signature:
NP-246/Magazyn
Nr:
2168252656
unpublished scientific work
27

Title:
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
98 k.: il.; 30 cm
Notes:
Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi, Bibliogr.
Research program:
34/ISEI/12/91/S
Signature:
NP-135/Magazyn
Nr:
2168251572
unpublished scientific work
28

Title:
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
36, [13] k.: il.; 30 cm
Notes:
Dodatek, Bibliogr.
Research program:
62/ISEI/22/91/W
Signature:
NP-100/Magazyn
Nr:
2168251568
unpublished scientific work
29

Title:
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
IX, [195] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168314865
unpublished scientific work
1
The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society / ed. by Paweł ULMAN, Paweł WOŁOSZYN. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 75-82. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/06/59/CFM%201_2018_PDF%20ONLINE.pdf
2
An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments / Paweł WOŁOSZYN, Katarzyna WÓJCIK, Przemysław PŁYŚ, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 115-122. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
3
Intransitive Preferences in Teacher Evaluation / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 199-207. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
4
Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis / Paweł WOŁOSZYN, Przemysław Płyś, Jacek WOŁOSZYN // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 403-412. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
5
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych / kierownik tematu: Paweł LULA. - (2014), s. [28]-[38]. - Bibliogr.
6
Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN, Mateusz Dudek, Maciej Komorowski, Marcin Zgoda // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 297-307. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
7
Wstęp / Jacek WOŁOSZYN // W: Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - (2013), s. [1]-[5]
8
Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali = Adaptation and Progress - Connections between Micro- and Macroevolution / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Paper Collection. Works on Management / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - t. 22, nr 1 (2013), s. 195-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/195-205.pdf. - ISSN 1506-2635
9
Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw / Michał KOZIOŁ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2012. - 184 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002686
10
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury = Signal Propagation in the Model of a Tie-less Community / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 884 (2012), s. 23-41. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
11
Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego = The Impact of Buyer-seller Matching on Offer Flow Equilibrium in an Online Auction Website Model / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 873 (2011), s. 109-119. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
12
Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego = Research into Accuracy of an Auction System in a Computer Model of a Web Auction Service / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jacek OSIEWALSKI]. - nr 865 (2011), s. 55-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
13
Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques = Problem wykluczenia cyfrowego w społeczeństwie informacyjnym a techniki sztucznej inteligencji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management = Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania / [chief ed. Leszek KOZIOŁ]. - vol. 17, iss. 1 (2011), s. 285-293. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
14
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych = Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 161-174. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170725693. - ISSN 1898-6447
15
Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych = Utilisation of the Area Below a Membership Function Chart in a Fuzzy Data Series Analysis / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 838 (2010), s. 187-199. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=170725767. - ISSN 1898-6447
16
Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW = Selected Issues of Interactions with a User in WWW Services / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 205-212. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50015. - ISSN 1898-6447
17
Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2010), s. 30-43
18
Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy = E-learning Application to Computer Programming Teaching - Limitations and Problems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. z. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 814 (2010), s. 175-184. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50017. - ISSN 1898-6447
19
Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych = Possibilities of Application of Iterative Averaging Convolutive Filter to Generation of Interpolation Maps / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 59-67. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164861552. - ISSN 1898-6447
20
Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych = An Introduction to Cyclic Time Series Modelling with Application of Linear Differential Equations in a Fuzzy Real Numbers Space / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jolanta KURKIEWICZ]. - nr 798 (2009), s. 151-169. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164862181. - ISSN 1898-6447
21
Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych = Modelling of Chaotic Multi-agent Systems Dynamics with Application of Computer Simulation Experiments / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 137-153. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164743049. - ISSN 1898-6447
22
Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2009), s. 6-12
23
Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych = Numerical Analysis of Fuzzy Time Series Convergence / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 770 (2009), s. 155-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=164750093. - ISSN 1898-6447
24
Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN // W: Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2008), s. 81-91
25
Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników = Application of E-Learning for Employee Development / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 205-210. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
26
Podpis elektroniczny - teoria i praktyka = Electronic Signature - the Theory and the Practice / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Jan MADEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji / red. nauk. Teresa Pałaszewska-Reindl, Teresa Szot-Gabryś. - Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, 2008. - S. 267-279. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60880-36-4
27
Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu / Paweł WOŁOSZYN, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2007), s. 146-157
28
Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego = Utilization of the Gauss Curve as a Membership Function for Fuzzy Arguments of Discrete Linear Differential Equation / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 39-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151157587. - ISSN 1898-6447
29
Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn // W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007 / [red. nauk. Krzysztof Grysa]. - Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, 2007. - (Zeszyty Naukowe - Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach ; 5a). - S. 146-150. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-89274-20-5
30
Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych = Simulative Research Into Chaotic Multi-Agent Systems Dynamics / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 764 (2007), s. 5-23. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=151156895. - ISSN 1898-6447
31
Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych = Software for Percolation Phenomena Reaserch in Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006), s. 111-129. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych = Simulational Convergence Analysis for Time Series of Scalar Indicators for Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SOKOŁOWSKI]. - nr 724 (2006), s. 87-110. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
33
Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 62-80
34
Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN // W: Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - (2006), s. 7-26
35
Złożone chaotyczne szeregi czasowe = Compound Chaotic Time Series / Jacek WOŁOSZYN, Paweł WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki / [red. nacz. Leszek KOZIOŁ]. - nr 1(9) (2006), s. 231-241. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
36
Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych = Simulation Testing of Numerical Stability with Piecewise Linear Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005), s. 191-200. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
37
Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych = Computing Aspects of Chaotic System Modeling / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - z. 7 (2005), s. 181-189. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
38
Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych = Numeric Stability of Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 73-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
39
Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych = Simulation Experiments on Models of Chaotic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach = Academic Research. - vol. 15, nr 1 (2005), s. 65-72. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1731-0601
40
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - z. 7. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISSN 1506-2635
41
Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych = Simulative Approximation of Numerical Conditions Concerning the Application of General Gravitation Theory to Social and Economic Relations Description / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 101-122. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=50631666. - ISSN 0208-7944
42
Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach / Jan MADEJ ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 2004. - 228, 7 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 23 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000504a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000504b
43
Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania = Fuzzy Sets in Analysis of Economic System Capacity to Function / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie / red. Leszek KOZIOŁ. - nr 5 (2004), s. 173-183. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-2635
44
Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych = Chaotic Multiagent Systems in Economic Research / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 641 (2004), s. 5-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=51161304. - ISSN 0208-7944
45
Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych = Deterministic Chaos Phenomena in the Models of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 547 (2003), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=15549. - ISSN 0208-7944
46
Arkusz kalkulacyjny / Janusz MORAJDA, Danuta KAJRUNAJTYS, Barbara NOWARSKA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 105-141. - ISBN 83-7252-169-7
47
Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej = The Idea of Approximating-rescaling Filter in Fuzzy Arithmetic Operations / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 23-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13606. - ISSN 0208-7944
48
Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych = Phase Diagrams of Factal Fuzzy Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 604 (2002), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13605. - ISSN 0208-7944
49
Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych = Numerical Aspects of Comparison Relation of Real Fuzzy Numbers / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001), s. 25-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11556. - ISSN 0208-7944
50
Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych = Random Walk Phenomenon in Economic Time Series / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 569 (2001), s. 5-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=11557. - ISSN 0208-7944
51
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Paweł LULA, Jacek WOŁOSZYN // W: System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska. - Warszawa : Difin, 2001. - S. 292-309. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-183-7
52
Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 278-350. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
53
Wprowadzenie do programowania komputerów / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-070-4
54
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego = Elements of Deterministic Chaos Theory in the Research of Economic Systems / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 551 (2000), s. 31-51. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
55
Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 351-396. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-050-X
56
Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych / Wit URBAN ; Promotor: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków, 1999. - 321 s. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 9 k. - Bibliogr.
57
Arkusz kalkulacyjny i algorytmy / Grażyna PALIWODA, Piotr STEFANÓW, Danuta KAJRUNAJTYS, Wit URBAN, Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia / red. Barbara NOWARSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 41-67. - ISBN 83-7252-025-9
58
Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych = Neural Networks in the Processing of Fuzzy Data / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 522 (1999), s. 5-20. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
59
Podstawy programowania obiektowego w języku C++ / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Wydawnictwo AE, 1999. - 178 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-015-1
60
Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych = Selected Issues Connected with Use of Neuron Networks in Operation Involving Diffused Sets / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 493 (1997), s. 19-33. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
61
Wprowadzenie do języka C / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - 243, [2] s. ; 24 cm + dyskietka. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-10-0
62
Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego = Conception of Fuzzy Spreadsheet / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - nr 474 (1996), s. 29-48. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
64
Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych = Experimental System For Fuzzy Data Processing / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej IWASIEWICZ]. - nr 421 (1994), s. [5]-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 146, [2] s. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-11-4
66
Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji = Fuzzy-Calc : Computer Package of Fuzzy Analysis : Outline of the Concept / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 47-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
67
Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego = Selected Aspects of Manufacturing Enterprise Computerization / Andrzej BOCHEŃSKI, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nacz. Michał WOŹNIAK]. - nr 392 (1992), s. 19-33. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
68
System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych = Possibilities of Application of the System SYLLABUS in Simulation Research / Jacek WOŁOSZYN, Tadeusz WILUSZ, Andrzej BOCHEŃSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 366 (1992), s. 19-37. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
69
Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji = Fuzzy Graphs Application to Problems of Task Allocation in Manufacturing Process / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 330 (1990), s. 5-19. - Summ., rez., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
70
Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu / Andrzej BOCHEŃSKI, Jacek WOŁOSZYN // W: Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu / kier.: Ryszard TADEUSIEWICZ. - (1990), s. 4-23
71
Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii = Fuzzy Graphs and Possibilities of Their Applications to Economy / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 219 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 90)
72
Rozmyte digrafy preferencji = Fuzzy Graphs of Preferences / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 286 (1989), s. 187-206. - Streszcz., rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
73
The Profile of a Fuzzy Set / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 241-252. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
74
Centra w grafie rozmytym = Centres in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 269 (1988), s. 19-39. - Streszcz., summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
75
Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400 / Jacek WOŁOSZYN // W: Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400 / red. Jerzy KOLENDOWSKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 218-272
76
Iloczyn rozmytych liczb całkowitych = Product of Fuzzy Integer Numbers / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 228 (1987), s. 85-104. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
77
Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego = Parameters Describing Local Structure of Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 248 (1987), s. 111-124. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
78
Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych = Capabilities of a Package of Subroutines for Computer Simulation of Multilayer Neuron-like Networks / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 5-25. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
79
Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych = Chains, Cycles and Cuts in Fuzzy Graphs / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 215 (1986), s. 49-64. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
80
Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych = Optimal Strategies for a Certain Class of Multistep Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 213 (1985), s. 277-284. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
81
Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier = The Method of Determination of Closed Position for D-Games / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 5-21. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
82
Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych = The Characteristics of Management Information Systems Analyst - Graduate of Studies on Economics / Marian KURAŚ, Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Tadeusz STANISZ]. - nr 194 (1984), s. 79-94. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
83
Badanie realizowalności funkcji w logice progowej = Examination of Function Accomplishment to Threshold Logic / Jacek WOŁOSZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Edward SMAGA]. - nr 165 (1983), s. 163-176. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
84
Racje i nieporozumienia / Bohdan Kosiński, Jacek WOŁOSZYN // Życie Gospodarcze. - nr 23 (1981), s. 2. - Polem. z: Richard Porters o naszych długach : rozmowa z autorem raportu na temat polskiego kryzysu gospodarczego / rozm. Andrzej Lubowski. Życie Gospodarcze, nr 21 (1981), s. 1, 13
85
Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - 198 s. ; 24 cm
86
System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1979. - 112 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
87
Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72 / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - 202 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
88
Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1977. - 124 k. : il. ; 30 cm + Aneks: 161 k. - Bibliogr.
89
Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału = The Model of Extraction an Information Contained in the Spectrum of Signal / Tadeusz WILUSZ, Jacek WOŁOSZYN // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - [5], 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi) / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 142 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 108 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 86 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2 / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 81 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1] / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 104 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 165 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu / kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 138 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
99
Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych / kier. Jacek WOŁOSZYN ; zesp. aut. Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł WOŁOSZYN, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Jan MADEJ, Michał KOZIOŁ, Artur ŻUWAŁA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 94 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
100
Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych / Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ, Piotr SOJA, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr STEFANÓW, Michał KOZIOŁ, Ewa ZYCH ; kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 88 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
101
Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii / Kierownik tematu: Jacek WOŁOSZYN, zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN, Janusz MORAJDA, Wit URBAN, Paweł Wołoszyn, Jan MADEJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 89 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
102
Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych / Zespół autorski: Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan MADEJ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych / autorzy : Jacek WOŁOSZYN (kierownik tematu), Paweł LULA, Wit URBAN, Janusz MORAJDA, Jan TRĄBKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 92 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 93 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
105
Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 83 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
106
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Jacek WOŁOSZYN, Mariusz KUZIAK, Tomasz SMOLEŃ, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - [193] s. : il. ; 30 cm. - Zachowana numeracja ciągła w trzech częściach. - Bibliogr. przy rozdz.
107
Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 56 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
108
Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 44 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
109
Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 38 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Jan CZEKAJ, Hubert OBORA, Arkadiusz POTOCKI, Daniel GACH, Bogusz MIKUŁA, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Magdalena DOŁHASZ, Marek RAWSKI, Justyna ŚWIATOWIEC, Tomasz SMOLEŃ, Mariusz KUZIAK, Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA, Mirosław KWIECIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 229 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
111
Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 33 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
112
Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych / Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 37 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
113
Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania / Jacek WOŁOSZYN, Paweł LULA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 42 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
114
Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy / Jerzy KOLENDOWSKI, Jacek WOŁOSZYN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 49 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
115
Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 97 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
116
Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych / Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Wit URBAN. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 98 k. : il. ; 30 cm. - Komputerowy system przetwarzania danych rozmytych Fuzzy-Calc : dodatek : instrukcja obsługi. - Bibliogr.
117
Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / aut.: Jacek WOŁOSZYN (kier. tematu), Andrzej GRZĄKA, Piotr STEFANÓW. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 36, [13] k. : il. ; 30 cm. - Dodatek. - Bibliogr.
118
Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą / Tadeusz GRABIŃSKI, Stanisław Maciej KOT, Anna FRANCIK, Alina KARSKA, Jacek WOŁOSZYN, Wit URBAN. - Kraków, 1989. - IX, [195] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2018), The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects. [W:] Ulman P., Wołoszyn P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 75-82.
2
Wołoszyn P., Wójcik K., Płyś P., Wołoszyn J., (2017), An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 115-122.
3
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2016), Intransitive Preferences in Teacher Evaluation. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 199-207.
4
Wołoszyn P., Płyś P., Wołoszyn J., (2015), Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 403-412.
5
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P. (kierownik tematu), Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych, s. [28]-[38].
6
Wołoszyn P., Wołoszyn J., Dudek M., Komorowski M., Zgoda M., (2014), Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 297-307.
7
Wołoszyn J., (2013), Wstęp. [W:] Wołoszyn J. (red.), Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), s. [1]-[5].
8
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2013), Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania", t. 22, nr 1, s. 195-205; http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/22/195-205.pdf
9
Kozioł M., (2012), Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 184 k.
10
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2012), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 884, s. 23-41.
11
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2011), Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, s. 109-119; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190669
12
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2011), Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 865, s. 55-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/171202097
13
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2011), Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques, "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management", vol. 17, iss. 1, s. 285-293.
14
Wołoszyn J., (2010), Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 161-174; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725693
15
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2010), Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 838, s. 187-199; https://bazekon.uek.krakow.pl/170725767
16
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2010), Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 205-212; https://bazekon.uek.krakow.pl/50015
17
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2010), Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, s. 30-43.
18
Wołoszyn J., (2010), Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 814, s. 175-184; https://bazekon.uek.krakow.pl/50017
19
Wołoszyn J., (2009), Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 59-67; https://bazekon.uek.krakow.pl/164861552
20
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2009), Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 798, s. 151-169; https://bazekon.uek.krakow.pl/164862181
21
Wołoszyn J., (2009), Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 137-153; https://bazekon.uek.krakow.pl/164743049
22
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2009), Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, s. 6-12.
23
Wołoszyn J., Urban W., (2009), Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 770, s. 155-175; https://bazekon.uek.krakow.pl/164750093
24
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., (2008), Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], s. 81-91.
25
Wołoszyn J., Wołoszyn P., Urban W., Madej J., (2008), Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 205-210.
26
Wołoszyn J., Urban W., Madej J., (2008), Podpis elektroniczny - teoria i praktyka. [W:] Pałaszewska-Reindl T., Szot-Gabryś T. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, Kielce : Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica, s. 267-279.
27
Wołoszyn P., Wołoszyn J., (2007), Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, s. 146-157.
28
Wołoszyn J., Urban W., (2007), Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 39-55; https://bazekon.uek.krakow.pl/151157587
29
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2007), Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych. [W:] Grysa K. (red.), Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych: konferencja, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 13 września 2007, Kielce : "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość" : Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, s. 146-150.
30
Wołoszyn J., (2007), Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 764, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/151156895
31
Wołoszyn J., (2006), Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 111-129.
32
Wołoszyn J., Urban W., (2006), Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 724, s. 87-110.
33
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 62-80.
34
Wołoszyn J., Urban W., Wołoszyn P., (2006), Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych. [W:] Wołoszyn J. (kierownik tematu), Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, s. 7-26.
35
Wołoszyn J., Wołoszyn P., (2006), Złożone chaotyczne szeregi czasowe, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki", nr 1(9), s. 231-241.
36
Wołoszyn J., (2005), Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania", z. 7, s. 191-200.
37
Wołoszyn J., (2005), Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania", z. 7, s. 181-189.
38
Wołoszyn J., (2005), Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 73-86.
39
Wołoszyn J., (2005), Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych, "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach", vol. 15, nr 1, s. 65-72.
40
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania / red. Jacek WOŁOSZYN Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005. - z. 7. - 239 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - 1506-2635
41
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 101-122; https://bazekon.uek.krakow.pl/50631666
42
Madej J., (2004), Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 228, 7 k.
43
Wołoszyn J., Urban W., (2004), Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", nr 5, s. 173-183.
44
Wołoszyn J., (2004), Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 641, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/51161304
45
Wołoszyn J., (2003), Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 547, s. 5-22; https://bazekon.uek.krakow.pl/15549
46
Morajda J., Kajrunajtys D., Nowarska B., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Urban W., Wołoszyn J., (2003), Arkusz kalkulacyjny. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 105-141.
47
Wołoszyn J., Urban W., (2002), Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 23-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/13606
48
Wołoszyn J., (2002), Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 604, s. 5-21; https://bazekon.uek.krakow.pl/13605
49
Wołoszyn J., Urban W., (2001), Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 25-37; https://bazekon.uek.krakow.pl/11556
50
Wołoszyn J., (2001), Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 569, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/11557
51
Lula P., Wołoszyn J., (2001), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa : Difin, s. 292-309.
52
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., (2000), Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 278-350.
53
Wołoszyn J., (2000), Wprowadzenie do programowania komputerów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 174 s.
54
Wołoszyn J., (2000), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 551, s. 31-51.
55
Wołoszyn J., Lula P., (2000), Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 351-396.
56
Urban W., (1999), Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Wołoszyn J., Kraków : , 321 s.
57
Paliwoda G., Stefanów P., Kajrunajtys D., Urban W., Wołoszyn J., (1999), Arkusz kalkulacyjny i algorytmy. [W:] Nowarska B. (red.), Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 41-67.
58
Wołoszyn J., (1999), Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 522, s. 5-20.
59
Wołoszyn J., (1999), Podstawy programowania obiektowego w języku C++, Kraków : Wydawnictwo AE, 178 s.
60
Wołoszyn J., (1997), Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 493, s. 19-33.
61
Wołoszyn J., (1997), Wprowadzenie do języka C, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 243, [2] s.
62
Wołoszyn J., (1996), Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 474, s. 29-48.
63
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jacek WOŁOSZYN] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 474. - 130 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
64
Wołoszyn J., Urban W., (1994), Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 421, s. [5]-15.
65
Wołoszyn J., (1994), Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 146, [2] s.
66
Wołoszyn J., (1992), Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 47-58.
67
Bocheński A., Wilusz T., Wołoszyn J., (1992), Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 392, s. 19-33.
68
Wołoszyn J., Wilusz T., Bocheński A., (1992), System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 366, s. 19-37.
69
Wołoszyn J., (1990), Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 330, s. 5-19.
70
Bocheński A., Wołoszyn J., (1990), Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu. [W:] Tadeusiewicz R. (kierownik tematu), Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu, s. 4-23.
71
Wołoszyn J., (1990), Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 90), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 219 s.
72
Wołoszyn J., (1989), Rozmyte digrafy preferencji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 286, s. 187-206.
73
Wołoszyn J., (1988), The Profile of a Fuzzy Set, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 241-252.
74
Wołoszyn J., (1988), Centra w grafie rozmytym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 269, s. 19-39.
75
Wołoszyn J., (1988), Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400. [W:] Kolendowski J. (red.), Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 218-272.
76
Wołoszyn J., (1987), Iloczyn rozmytych liczb całkowitych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 228, s. 85-104.
77
Wołoszyn J., (1987), Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 248, s. 111-124.
78
Wilusz T., Wołoszyn J., (1986), Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 5-25.
79
Wołoszyn J., (1986), Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki", nr 215, s. 49-64.
80
Wołoszyn J., (1985), Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 213, s. 277-284.
81
Wołoszyn J., (1984), Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 5-21.
82
Kuraś M., Wilusz T., Wołoszyn J., (1984), Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 194, s. 79-94.
83
Wołoszyn J., (1983), Badanie realizowalności funkcji w logice progowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 165, s. 163-176.
84
Kosiński B., Wołoszyn J., (1981), Racje i nieporozumienia, "Życie Gospodarcze", nr 23, s. 2.
85
Wilusz T., Wołoszyn J., (1980), Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 198 s.
86
Wilusz T., Wołoszyn J., (1979), System CYBER-72: wybrane zagadnienia użytkowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 112 s.
87
Wilusz T., Wołoszyn J., (1978), Programowanie komputerów: język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 202 s.
88
Wołoszyn J., (1977), Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych, Prom. Zając K., Kraków : , 124 k.
89
Wilusz T., Wołoszyn J., (1975), Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 167-180.
90
Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych, (2014), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 88 k.
91
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci), (2013), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [5], 74 k.
92
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi), (2012), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 142 k.
93
Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych, (2011), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 108 s.
94
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3, (2010), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 86 s.
95
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2, (2009), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 81 s.
96
Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1], (2008), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 104 s.
97
Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych, (2007), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 165 s.
98
Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu, (2006), Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 138 s.
99
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Madej J., Kozioł M., Żuwała A., (2005), Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 k.
100
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., Soja P., Paliwoda-Pękosz G., Stefanów P., Kozioł M., Zych E., (2004), Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych, Wołoszyn J. (kier. zesp.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 s.
101
Wołoszyn J., Morajda J., Urban W., Wołoszyn P., Madej J., (2003), Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 89 k.
102
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Madej J., (2002), Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych, Wołoszyn P. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
103
Wołoszyn J., Lula P., Urban W., Morajda J., Trąbka J., (2001), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 92 k.
104
Wołoszyn J., Urban W., (2000), Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
105
Wołoszyn J., (2000), Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 83 k.
106
Wołoszyn J., Kuziak M., Smoleń T., Lula P., Kwieciński M., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 3, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [193] s.
107
Wołoszyn J., (1999), Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 56 k.
108
Wołoszyn J., (1998), Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 44 k.
109
Wołoszyn J., (1997), Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 38 k.
110
Martyniak Z., Czekaj J., Obora H., Potocki A., Gach D., Mikuła B., Czekaj J., Kafel T., Ziębicki B., Dołhasz M., Rawski M., Światowiec J., Smoleń T., Kuziak M., Wołoszyn J., Lula P., Kwieciński M., (1997), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Etap 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 229 s.
111
Wołoszyn J., (1996), Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 33 k.
112
Wołoszyn J., (1995), Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania: możliwości wykorzystania sieci neuronowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 37 k.
113
Wołoszyn J., Lula P., (1994), Rozmyty arkusz obliczeniowy: koncepcja i prototyp oprogramowania, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 42 k.
114
Kolendowski J., Wołoszyn J., (1994), Komputerowa integracja zarządzania: wybrane problemy, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 49 k.
115
Wołoszyn J., Urban W., (1993), Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 97 k.
116
Wołoszyn J., Urban W., (1992), Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 98 k.
117
Wołoszyn J., Grząka A., Stefanów P., (1991), Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wołoszyn J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 36, [13] k.
118
Grabiński T., Kot S., Francik A., Karska A., Wołoszyn J., Urban W., (1989), Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim. Etap 1, Opracowanie bazy informacyjnej wraz ze wstępną analizą, Kraków : , IX, [195] k.
1
@inbook{UEK:2168331709,
author = "Wołoszyn Paweł and Płyś Przemysław and Wołoszyn Jacek",
title = "The Society of Things - a Novel Approach to Social Role of Interactive Objects",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business, Finance and Technology as Protection and Support for Society",
pages = "75-82",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-38-7 ; 978-83-65907-39-4",
}
2
@inbook{UEK:2168322325,
author = "Wołoszyn Paweł and Wójcik Katarzyna and Płyś Przemysław and Wołoszyn Jacek",
title = "An Example Application of Tournament Approach in Grading Student Assignments",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "115-122",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
3
@inbook{UEK:2168310691,
author = "Wołoszyn Paweł and Płyś Przemysław and Wołoszyn Jacek",
title = "Intransitive Preferences in Teacher Evaluation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "199-207",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
4
@inbook{UEK:2168302001,
author = "Wołoszyn Paweł and Płyś Przemysław and Wołoszyn Jacek",
title = "Data Series Visualisation along Space-filling Curve as a Tool for Text Analysis",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "403-412",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
5
@unpublished{UEK:2168302763,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek and Dudek Mateusz and Komorowski Maciej and Zgoda Marcin",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Wykorzystanie wiedzy dziedzinowej w zagadnieniach analizy danych",
pages = "[28]-[38]",
year = "2014",
}
6
@inbook{UEK:2168287707,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek and Dudek Mateusz and Komorowski Maciej and Zgoda Marcin",
title = "Empirical Measurements of Small-World Properties in University Timetable",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "297-307",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
7
@misc{UEK:2168296103,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
pages = "[1]-[5]",
year = "2013",
}
8
@article{UEK:2168271288,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Adaptacja i postęp - powiązania między ewolucją w mikro- i makroskali",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu zarządzania",
number = "t. 22, 1",
pages = "195-205",
year = "2013",
}
9
@unpublished{UEK:2168252438,
author = "Kozioł Michał",
title = "Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
10
@article{UEK:2168247694,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "884",
pages = "23-41",
year = "2012",
}
11
@article{UEK:2168221582,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Dobór par sprzedawca-kupujący a równowaga ofert w symulacyjnym modelu serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "873",
pages = "109-119",
year = "2011",
}
12
@article{UEK:2168231060,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit and Wołoszyn Paweł",
title = "Badanie trafności mechanizmu licytacji w komputerowym modelu internetowego serwisu aukcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "865",
pages = "55-64",
year = "2011",
}
13
@article{UEK:2168220758,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł",
title = "Digital Exclusion in the Information Society and Artificial Intelligence Techniques",
journal = "The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. Works on Management",
number = "vol. 17, iss. 1",
pages = "285-293",
year = "2011",
}
14
@article{UEK:2168217896,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "161-174",
year = "2010",
}
15
@article{UEK:2168217900,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł and Urban Wit",
title = "Wykorzystanie pola pod wykresem funkcji przynależności w analizie szeregów danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "838",
pages = "187-199",
year = "2010",
}
16
@article{UEK:2165914136,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit and Wołoszyn Paweł",
title = "Wybrane zagadnienia interakcji z użytkownikiem w serwisach WWW",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "205-212",
year = "2010",
}
17
@unpublished{UEK:2168266490,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Badanie propagacji sygnałów w modelu społeczności bez trwałej struktury",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 3",
pages = "30-43",
year = "2010",
}
18
@article{UEK:2165912921,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Zastosowanie e-learningu w nauczaniu programowania - ograniczenia i problemy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "814",
pages = "175-184",
year = "2010",
}
19
@article{UEK:50116,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Możliwości wykorzystania iterowanego konwolucyjnego filtru uśredniającego w procesie generowania map interpolacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "59-67",
year = "2009",
}
20
@article{UEK:50118,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł and Urban Wit",
title = "Wprowadzenie do modelowania cyklicznych szeregów czasowych za pomocą liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "798",
pages = "151-169",
year = "2009",
}
21
@article{UEK:50095,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Zagadnienia modelowania dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych przy wykorzystaniu komputerowych eksperymentów symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "137-153",
year = "2009",
}
22
@unpublished{UEK:2168266416,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł",
title = "Problemy determinizmu i zachowań chaotycznych w symulacyjnych modelach systemów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. Etap 2",
pages = "6-12",
year = "2009",
}
23
@article{UEK:50094,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Numeryczna analiza zbieżności rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "770",
pages = "155-175",
year = "2009",
}
24
@unpublished{UEK:2168265750,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł and Urban Wit",
title = "Problem skalaryzacji szeregów danych rozmytych w analizie cyklicznych procesów ekonomicznych",
booktitle = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych. [Etap 1]",
pages = "81-91",
year = "2008",
}
25
@inbook{UEK:2165772612,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł and Urban Wit and Madej Jan",
title = "Zastosowanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym pracowników",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "205-210",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
26
@inbook{UEK:2165772779,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit and Madej Jan",
title = "Podpis elektroniczny - teoria i praktyka",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości i innowacji",
pages = "267-279",
adress = "Kielce",
publisher = "Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica",
year = "2008",
isbn = "978-83-60880-36-4",
}
27
@unpublished{UEK:2168326469,
author = "Wołoszyn Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Obserwacja zachowań zbiorowości klientów w komputerowym modelu systemu kolejkowego supermarketu",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
pages = "146-157",
year = "2007",
}
28
@article{UEK:50751,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Wykorzystanie krzywej Gaussa jako funkcji przynależności rozmytych argumentów liniowego równania różnicowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "39-55",
year = "2007",
}
29
@inbook{UEK:2168303279,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit and Wołoszyn Paweł",
title = "Bariery technologiczne w komunikacji internetowej osób niepełnosprawnych",
booktitle = "Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych",
pages = "146-150",
adress = "Kielce",
publisher = "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość; Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "83-89274-20-5",
}
30
@article{UEK:50750,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Symulacyjne badanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "764",
pages = "5-23",
year = "2007",
}
31
@article{UEK:2166039250,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Oprogramowanie wspomagające badanie zjawiska perkolacji w systemach chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "111-129",
year = "2006",
}
32
@article{UEK:2166038334,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Symulacyjna analiza zbieżności szeregów czasowych skalarnych wskaźników dla rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "724",
pages = "87-110",
year = "2006",
}
33
@unpublished{UEK:2168326931,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł",
title = "Obserwacja zachowań społecznych w multiagentowym modelu populacji",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "62-80",
year = "2006",
}
34
@unpublished{UEK:2168326925,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit and Wołoszyn Paweł",
title = "Modelowanie cyklicznych szeregów czasowych przy pomocy liniowych równań różnicowych w przestrzeni rozmytych liczb rzeczywistych",
booktitle = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
pages = "7-26",
year = "2006",
}
35
@article{UEK:51843,
author = "Wołoszyn Jacek and Wołoszyn Paweł",
title = "Złożone chaotyczne szeregi czasowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki",
number = "1(9)",
pages = "231-241",
year = "2006",
}
36
@article{UEK:52829,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Symulacyjne badanie stabilności numerycznej odcinkami liniowych modeli systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania",
number = "z. 7",
pages = "191-200",
year = "2005",
}
37
@article{UEK:52828,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Obliczeniowe aspekty modelowania systemów chaotycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania",
number = "z. 7",
pages = "181-189",
year = "2005",
}
38
@article{UEK:2166166500,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Stabilność numeryczna modeli systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "73-86",
year = "2005",
}
39
@article{UEK:2166149937,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Eksperymenty symulacyjne z modelami systemów chaotycznych",
journal = "Badania Naukowe Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach",
number = "vol. 15, 1",
pages = "65-72",
year = "2005",
}
40
@misc{UEK:2166553640,
title = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu informatyki i zarządzania",
editor = Wołoszyn Jacek,
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2005",
}
41
@article{UEK:2168219626,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Symulacyjna aproksymacja uwarunkowań numerycznych wykorzystania ogólnej teorii grawitacji do opisu relacji społeczno-ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "101-122",
year = "2004",
}
42
@unpublished{UEK:2168221652,
author = "Madej Jan",
title = "Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach",
adress = "Kraków",
year = "2004",
}
43
@article{UEK:2168220880,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Zbiory rozmyte w analizie zdolności systemu ekonomicznego do funkcjonowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "5",
pages = "173-183",
year = "2004",
}
44
@article{UEK:2168219624,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Chaotyczne systemy multiagentowe w badaniach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "641",
pages = "5-21",
year = "2004",
}
45
@article{UEK:2168220948,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Zjawiska chaosu deterministycznego w modelach systemów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "547",
pages = "5-22",
year = "2003",
}
46
@inbook{UEK:2168225518,
author = "Morajda Janusz and Kajrunajtys Danuta and Nowarska Barbara and Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stefanów Piotr and Urban Wit and Wołoszyn Jacek",
title = "Arkusz kalkulacyjny",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "105-141",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-169-7",
}
47
@article{UEK:2168224660,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Koncepcja filtru aproksymująco-przeskalowującego w działaniach arytmetyki rozmytej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "23-37",
year = "2002",
}
48
@article{UEK:2168224662,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Obrazy fazowe fraktalnych rozmytych szeregów czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "604",
pages = "5-21",
year = "2002",
}
49
@article{UEK:2168235302,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Numeryczne aspekty relacji porównania rzeczywistych liczb rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "25-37",
year = "2001",
}
50
@article{UEK:2168235304,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Zjawisko błądzenia przypadkowego w ekonomicznych szeregach czasowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "569",
pages = "5-23",
year = "2001",
}
51
@inbook{UEK:2168227792,
author = "Lula Paweł and Wołoszyn Jacek",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa",
pages = "292-309",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2001",
isbn = "83-7251-183-7",
}
52
@inbook{UEK:2168224838,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz",
title = "Internet jako narzędzie komunikacji z klientami zewnętrznymi przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "278-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
53
@book{UEK:2168329963,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wprowadzenie do programowania komputerów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-070-4",
}
54
@article{UEK:2168255008,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach systemów ekonomicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "551",
pages = "31-51",
year = "2000",
}
55
@inbook{UEK:2168224840,
author = "Wołoszyn Jacek and Lula Paweł",
title = "Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "351-396",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
56
@unpublished{UEK:2168311347,
author = "Urban Wit",
title = "Metody teorii zbiorów rozmytych w symulacyjnych badaniach dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1999",
}
57
@inbook{UEK:2166186616,
author = "Paliwoda Grażyna and Stefanów Piotr and Kajrunajtys Danuta and Urban Wit and Wołoszyn Jacek",
title = "Arkusz kalkulacyjny i algorytmy",
booktitle = "Podstawy informatyki : laboratoria i ćwiczenia",
pages = "41-67",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-025-9",
}
58
@article{UEK:2168259640,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Sieci neuronowe w przetwarzaniu danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "522",
pages = "5-20",
year = "1999",
}
59
@book{UEK:2168309845,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Podstawy programowania obiektowego w języku C++",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-015-1",
}
60
@article{UEK:2168256668,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wybrane zagadnienia wykorzystania sieci neuronowych do wykonywania operacji na zbiorach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "493",
pages = "19-33",
year = "1997",
}
61
@book{UEK:2168329961,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wprowadzenie do języka C",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-10-0",
}
62
@article{UEK:2168284473,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Koncepcja rozmytego arkusza obliczeniowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "474",
pages = "29-48",
year = "1996",
}
63
@misc{UEK:2168284455,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Wołoszyn Jacek,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
64
@article{UEK:2168259372,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Eksperymentalny system przetwarzania danych rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "421",
pages = "[5]-15",
year = "1994",
}
65
@book{UEK:2168320819,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Język symulacyjny DELTA w systemie SYLLABUS",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
isbn = "83-86439-11-4",
}
66
@article{UEK:2168262236,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Fuzzy-Calc - komputerowy pakiet rozmytej analizy : zarys koncepcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "47-58",
year = "1992",
}
67
@article{UEK:2168262230,
author = "Bocheński Andrzej and Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Wybrane aspekty komputeryzacji przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "392",
pages = "19-33",
year = "1992",
}
68
@article{UEK:2168264096,
author = "Wołoszyn Jacek and Wilusz Tadeusz and Bocheński Andrzej",
title = "System SYLLABUS i możliwości jego wykorzystania w badaniach symulacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "366",
pages = "19-37",
year = "1992",
}
69
@article{UEK:2168278261,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wykorzystanie grafów rozmytych w zagadnieniach przydziału zadań w procesie produkcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "330",
pages = "5-19",
year = "1990",
}
70
@unpublished{UEK:2168256994,
author = "Bocheński Andrzej and Wołoszyn Jacek",
title = "Komputerowy pakiet symulacyjny - KOMPAS : koncepcja systemu",
booktitle = "Oprogramowanie wspomagające pracę ekonomisty : narzędzia informatyczne do rozwijania zastosowań sieci komputerowych w procesach gospodarczych : sprawozdanie z realizacji tematu",
pages = "4-23",
year = "1990",
}
71
@book{UEK:2168281985,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Grafy rozmyte i możliwości ich wykorzystania w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
issn = "0209-1674",
}
72
@article{UEK:2168280185,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Rozmyte digrafy preferencji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "286",
pages = "187-206",
year = "1989",
}
73
@article{UEK:2168237330,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "The Profile of a Fuzzy Set",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "241-252",
year = "1988",
}
74
@article{UEK:2168283569,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Centra w grafie rozmytym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "269",
pages = "19-39",
year = "1988",
}
75
@inbook{UEK:2168329999,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Programowanie w języku FORTRAN w systemie MERA-400",
booktitle = "Podstawy użytkowania systemu mikrokomputerowego MERA-400",
pages = "218-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
76
@article{UEK:2168256756,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Iloczyn rozmytych liczb całkowitych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "228",
pages = "85-104",
year = "1987",
}
77
@article{UEK:2168233450,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Parametry opisujące lokalną strukturę grafu rozmytego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "248",
pages = "111-124",
year = "1987",
}
78
@article{UEK:2168281597,
author = "Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Możliwości pakietu programów do obsługi symulacji komputerowej wielowarstwowych struktur neuropodobnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "5-25",
year = "1986",
}
79
@article{UEK:2168281605,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Łańcuchy, cykle i przekroje w grafach rozmytych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Prace z zakresu informatyki",
number = "215",
pages = "49-64",
year = "1986",
}
80
@article{UEK:2168254742,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Strategie optymalne dla pewnej klasy gier wielochodowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "213",
pages = "277-284",
year = "1985",
}
81
@article{UEK:2168278701,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Metoda wyznaczania pozycji zamkniętych dla D-gier",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "5-21",
year = "1984",
}
82
@article{UEK:2168278711,
author = "Kuraś Marian and Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Sylwetka analityka systemów informatycznych zarządzania - absolwenta studiów ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "194",
pages = "79-94",
year = "1984",
}
83
@article{UEK:2168251810,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Badanie realizowalności funkcji w logice progowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "165",
pages = "163-176",
year = "1983",
}
84
@article{UEK:2168267442,
author = "Kosiński Bohdan and Wołoszyn Jacek",
title = "Racje i nieporozumienia",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "23",
pages = "2",
year = "1981",
}
85
@book{UEK:2168329959,
author = "Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych w języku DELTA",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
86
@book{UEK:2168329981,
author = "Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "System CYBER-72 : wybrane zagadnienia użytkowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1979",
}
87
@book{UEK:2168329979,
author = "Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Programowanie komputerów : język FORTRAN dla elektronicznych maszyn cyfrowych MIŃSK-32, ODRA 1300, CYBER-72",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
88
@unpublished{UEK:2168305353,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Język symulacyjny DELTA do modelowania dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
year = "1977",
}
89
@inbook{UEK:2168243942,
author = "Wilusz Tadeusz and Wołoszyn Jacek",
title = "Model wydobywania pewnego rodzaju informacji zawartej w widmie sygnału",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "167-180",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
90
@unpublished{UEK:2168303011,
title = "Badanie heterogeniczności ekonomicznych zastosowań informatyki w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
91
@unpublished{UEK:2168296101,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap trzeci)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
92
@unpublished{UEK:2168273852,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych (etap drugi)",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
93
@unpublished{UEK:2168262568,
title = "Wykorzystanie koncepcji i narzędzi informatycznych w badaniu zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
94
@unpublished{UEK:2168266484,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
95
@unpublished{UEK:2168266408,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
96
@unpublished{UEK:2168264752,
title = "Metody modelowania i symulacji komputerowych w badaniu systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
97
@unpublished{UEK:2168219888,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji, modelowania i symulacji komputerowych w badaniu procesów i analizie danych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
98
@unpublished{UEK:2166563497,
author = " and and and and and and and and and and and and and and and and and ",
title = "Metody sztucznej inteligencji i analizy danych w ekonomii i zarządzaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
99
@unpublished{UEK:2168277177,
author = "Wołoszyn Jacek and Morajda Janusz and Urban Wit and Wołoszyn Paweł and Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stefanów Piotr and Madej Jan and Kozioł Michał and Żuwała Artur",
title = "Systemy multiagentowe w modelowaniu dynamiki zjawisk ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
100
@unpublished{UEK:2168256192,
author = "Wołoszyn Jacek and Morajda Janusz and Urban Wit and Wołoszyn Paweł and Madej Jan and Soja Piotr and Paliwoda-Pękosz Grażyna and Stefanów Piotr and Kozioł Michał and Zych Ewa",
title = "Modelowanie dynamiki chaotycznych systemów multiagentowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
101
@unpublished{UEK:2168325773,
author = "Wołoszyn Jacek and Morajda Janusz and Urban Wit and Wołoszyn Paweł and Madej Jan",
title = "Multiagentowe systemy chaotyczne w ekonomii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
102
@unpublished{UEK:2168318435,
author = "Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Urban Wit and Morajda Janusz and Madej Jan",
title = "Modelowanie zjawisk chaotycznych w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
103
@unpublished{UEK:2168284533,
author = "Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Urban Wit and Morajda Janusz and Trąbka Jan",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w zagadnieniach klasyfikacji systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
104
@unpublished{UEK:2168258496,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Fraktalne i rozmyte szeregi czasowe w systemach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
105
@unpublished{UEK:2168259208,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Chaos deterministyczny w badaniu dynamiki systemów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
106
@unpublished{UEK:2168226847,
author = "Wołoszyn Jacek and Kuziak Mariusz and Smoleń Tomasz and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
107
@unpublished{UEK:2168259214,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Wybrane zagadnienia chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168259216,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Możliwości wykorzystania metod teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
109
@unpublished{UEK:2168257148,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Elementy teorii chaosu deterministycznego w badaniach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
110
@unpublished{UEK:2168226671,
author = "Martyniak Zbigniew and Czekaj Jan and Obora Hubert and Potocki Arkadiusz and Gach Daniel and Mikuła Bogusz and Czekaj Janusz and Kafel Tomasz and Ziębicki Bernard and Dołhasz Magdalena and Rawski Marek and Światowiec Justyna and Smoleń Tomasz and Kuziak Mariusz and Wołoszyn Jacek and Lula Paweł and Kwieciński Mirosław",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
111
@unpublished{UEK:2168252278,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Możliwości wykorzystania sieci neuronowych do przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
112
@unpublished{UEK:2168252268,
author = "Wołoszyn Jacek",
title = "Komputerowy system wspomagający modelowanie rozmytego wnioskowania : możliwości wykorzystania sieci neuronowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
113
@unpublished{UEK:2168257008,
author = "Wołoszyn Jacek and Lula Paweł",
title = "Rozmyty arkusz obliczeniowy : koncepcja i prototyp oprogramowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
114
@unpublished{UEK:2168257010,
author = "Kolendowski Jerzy and Wołoszyn Jacek",
title = "Komputerowa integracja zarządzania : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
115
@unpublished{UEK:2168252656,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Komputerowy pakiet przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
116
@unpublished{UEK:2168251572,
author = "Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Komputerowy system interakcyjnego przetwarzania danych rozmytych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
117
@unpublished{UEK:2168251568,
author = "Wołoszyn Jacek and Grząka Andrzej and Stefanów Piotr",
title = "Komputerowe wspomaganie prac wydawniczych w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
118
@unpublished{UEK:2168314865,
author = "Grabiński Tadeusz and Kot Stanisław Maciej and Francik Anna and Karska Alina and Wołoszyn Jacek and Urban Wit",
title = "Programowanie postępu naukowo-technicznego w makroregionie południowo-wschodnim",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}