Publications of the selected author
1

Author:
Title:
O niektórych próbach zrozumienia istoty i skutków obecnego kryzysu
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020) , s. 45-52 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168350448
article
See main document
2

Title:
Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
Physical description:
88 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-21472-2 ; 978-83-01-21551-4
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168351598
monograph
3

Author:
Title:
Polityka ekonomiczna okresu prezydentury Johna F. Kennedy'ego : interpretacje ówczesne i późniejsze
Source:
John F. Kennedy : lekcje dla współczesności : dziedzictwo polityczno-prawne i międzynarodowe 35. prezydenta USA / red. nauk. Karol Wojciechowski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020, s. 161-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-21247-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350256
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na obecny kryzys? = Research in Economics Responding to the Recent World Crisis : Permanent or Transitory Changes?
Source:
Ewolucja nauk ekonomicznych : jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne / red. nauk. Marian Gorynia - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019, s. 69-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63305-66-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338831
chapter in monograph
5

Author:
Title:
What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree?
Source:
Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects / ed. Jerzy Wilkin - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019, s. 70-78
ISBN:
978-83-63305-77-2
Access mode:
Nr:
2168342663
chapter in report
6

Author:
Title:
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający
Source:
Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019) , s. A25
Access mode:
Nr:
2168342665
unreviewed article
7

Author:
Title:
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów
Source:
Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019) , s. A27
Access mode:
Nr:
2168342669
unreviewed article
8

Author:
Title:
Przydatność hipotezy sekularnej stagnacji dla oceny perspektyw gospodarczych krajów na różnym poziomie rozwoju
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 13-37 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334493
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wstęp
Source:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 9-12 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Nr:
2168334491
preface / summary
See main document
10

Author:
Title:
W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej?
Source:
Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie / red. Jerzy Wilkin - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018, s. 63-70
ISBN:
978-83-63305-48-2
Access mode:
Nr:
2168340477
chapter in report
11

Author:
Title:
Afera KNF a niezależność NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 7 grudnia (2018) , s. A31
Access mode:
Nr:
2168329471
unreviewed article
12

Author:
Title:
Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
419 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-417
Nr:
2168331653
doctoral dissertation
13

Title:
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja?
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018
Physical description:
208 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-20650-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168334489
monograph
See related chapters
14

Title:
Wstęp
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 7-9
ISBN:
978-83-01-19717-9
Nr:
2168321253
preface / summary
See main document
15

Author:
Title:
Determinizm inflacyjny
Source:
Rzeczpospolita. - 2 listopada (2017) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168321241
polemic
16

Author:
Marian Gorynia , Tadeusz Kowalski , Andrzej Matysiak , Witold Orłowski , Ryszard Rapacki , Andrzej Wojtyna , Anna Zielińska-Głębocka , Maciej Żukowski
Title:
Panel dyskusyjny pt. "Polska gospodarka: osiągnięcia, porażki i szanse rozwojowe" z udziałem rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Mariana Goryni - jako moderatora - oraz panelistów: prof. Tadeusza Kowalskiego, prof. Andrzeja Matysiaka, prof. Witolda Orłowskiego, prof. Ryszarda Rapackiego, prof. Andrzeja Wojtyny, prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej i prof. Macieja Żukowskiego
Source:
Studia Oeconomica Posnaniensia2017. - vol. 5, nr 1, s. 86-112
Nr:
2168314733
voice in discussion / interview
17

Title:
The Role of Systemic Risk in the Origin, Course and Effects of Financial Crisis in the EU Countries
Promotor:
Publisher address:
Cracow: , 2017
Physical description:
415 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-423
Nr:
2168333689
doctoral dissertation
18

Title:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321251
monograph
See related chapters
19

Author:
Andrzej Wojtyna , Patrycja Maciejewicz
Title:
Ile jest Paliwa dla PKB?
Source:
Gazeta Wyborcza2017. - nr 142 (21 czerwca), s. 9
Nr:
2168321249
voice in discussion / interview
20

Author:
Title:
Walka o euro to walka o pozostanie w UE
Source:
Rzeczpospolita. - 6 czerwca (2017) , s. B9
Access mode:
Nr:
2168321245
unreviewed article
21

Author:
Title:
Warto rozmawiać o Euro
Source:
Rzeczpospolita. - 28 marca (2017) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168313367
unreviewed article
22

Author:
Title:
Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału = A New Stage in the Debate on the Effects of Capital Controls
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 6 (2017) , s. 5-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Artykuł jest wynikiem realizacji przez Katedrę Makroekonomii UEK projektu badawczego w ramach badań statutowych (umowa nr 061/WE-KMA/02/2016/S/6061) i fragmentem przygotowywanej do druku przez PWN książki pt. Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
Nr:
2168325107
article
23

Author:
Title:
Dyskusja o euro czy o polexicie
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 235 (5 grudnia) (2017) , s. A15
Access mode:
Nr:
2168321307
unreviewed article
24

Author:
Title:
Nowa faza dyskusji o zasadności kontroli międzynarodowych przepływów kapitału
Source:
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017, s. 65-85 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-19717-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321259
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa?
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Physical description:
233 s.: il.; 23 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310865
monograph
See related chapters
26

Author:
Marian Gorynia , Tadeusz Kowalski , Andrzej Matysiak , Witold Orłowski , Ryszard Rapacki , Andrzej Wojtyna , Anna Zielińska-Głębocka , Maciej Żukowski
Title:
The Polish Economy : Achievements, Failures and Development Opportunities
Source:
Economics and Business Review2016. - vol. 2 (16), no. 4, s. 92-114
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168310923
voice in discussion / interview
27

Author:
Title:
Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 9-24 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310869
chapter in monograph
See main document
28

Author:
Title:
Czy gospodarka przetrwa plan Morawieckiego
Source:
Rzeczpospolita. - 6 grudnia (2016) , s. B9
Access mode:
Nr:
2168311535
unreviewed article
29

Author:
Title:
NBP będzie następny w kolejce do walca?
Source:
Rzeczpospolita. - 12 stycznia (2016) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168311537
unreviewed article
30

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 7-8
ISBN:
978-83-01-18715-6
Nr:
2168310867
preface / summary
See main document
31

Author:
Title:
Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju = Theoretical Controversies about the Middle-income Trap Concept
Source:
Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 6 (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca powstała w ramach badań statutowych Katedry (nr 048/WE-KMA/01/2015/s/5048) i jest fragmentem książki, która ukaże się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
:
Nr:
2168313055
article
32

Author:
Title:
Koniec mitu o pragmatycznym wicepremierze
Source:
Dziennik Gazeta Prawna. - nr 111 (4528)(10-12 czerwca) (2016) , s. A19
Nr:
2168311539
unreviewed article
33

Author:
Andrzej Wojtyna , Tadeusz Smuga
Title:
Andrzej Wojtyna
Source:
Paradoksy ekonomii : rozmowy z polskimi ekonomistami / red. nauk. Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016, s. 475-505
ISBN:
978-83-01-19089-7
Nr:
2168312997
voice in discussion / interview
34

Author:
Title:
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015, s. 11-26 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299505
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015
Physical description:
188 s.: il.; 23 cm
Notes:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-01-18411-7
Nr:
2168299503
monograph
See related chapters
36

Author:
Title:
Czy gospodarka potrzebuje "dobrej zmiany"
Source:
Rzeczpospolita. - 14 grudnia (2015) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168311693
unreviewed article
37

Author:
Title:
Raport NBP o euro a wybory
Source:
Rzeczpospolita. - 6 lutego (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168311699
unreviewed article
38

Author:
Title:
[Głosy w dyskusji]
Source:
Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014 / red. nauk. Zygmunt Kolenda - Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2015, s. 31-34
Nr:
2168301153
voice in discussion / interview
39

Author:
Title:
Groźne niedocenianie skutków deflacji
Source:
Rzeczpospolita. - 23 lutego (2015) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168311701
unreviewed article
40

Author:
Title:
Zaskoczenie po wyborach może być niemiłe
Source:
Rzeczpospolita. - 23 października (2015) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168311691
unreviewed article
41

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Is the Crisis in Economic Theory Deeper than in the Economy?
Source:
Economics for the Future : Fundamental Issues in Economic Theory and Practice / red. Elżbieta Mączyńska - Warsaw: Polish Economic Society, 2015, s. 35-45. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-97-2
Nr:
2168300461
chapter in conference materials
42

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej
Source:
Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi / red. Łukasz Hardt i Dominika Milczarek-Andrzejewska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015, s. 267-278 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7383-754-6
Nr:
2168298303
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Nie odkładajmy tematu euro
Source:
Rzeczpospolita. - 18 maja (2015) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168311697
unreviewed article
44

Title:
Charakter ożywienia po kryzysie
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282131
monograph
See related chapters
45

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? = Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?
Source:
Ekonomista. - nr 2 (2014) , s. 193-205. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
:
:
Nr:
2168279565
article
46

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? = Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy?
Source:
Ekonomia dla przyszłości : fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-81-1
Nr:
2168300451
chapter in conference materials
47

Author:
Title:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014, s. 13-28 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031
ISBN:
978-83-208-2151-2
Nr:
2168282133
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Ukraina a euro w Polsce
Source:
Rzeczpospolita. - 5 marca (2014) , s. B5
Access mode:
Nr:
2168311703
unreviewed article
49

Author:
Title:
Co dalej z NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 25 czerwca (2014) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168311705
unreviewed article
50

Author:
Title:
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych
Source:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2014, s. 3-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301877
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Author:
Title:
Po expose : bez przełomu w sprawie euro
Source:
Rzeczpospolita. - 2 października (2014) , s. B12
Access mode:
Nr:
2168311709
unreviewed article
52

Author:
Title:
Jaka strategia po rekonstrukcji
Source:
Rzeczpospolita. - 28 listopada (2013) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168270864
unreviewed article
53

Author:
Title:
Niepodległość w Unii : głos posła czy politologa?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 31 (6 lutego) (2013) , s. 9
Nr:
2168270868
unreviewed article
54

Author:
Title:
Sprawa euro : dyskusja czy różne wypowiedzi?
Source:
Rzeczpospolita. - 5 lutego (2013) , s. B11
Nr:
2168270876
unreviewed article
55

Author:
Title:
Przyjęcie euro bodźcem dla reform; potrzebna intensyfikacja debaty
Source:
ObserwatorFinansowy.pl2013. - 24 września. - [odczyt: 02.10.2014]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168303751
voice in discussion / interview
56

Author:
Title:
Jak dyskutować o euro?
Source:
Rzeczpospolita. - 4 stycznia (2013) , s. B11
Nr:
2168270860
unreviewed article
57

Author:
Title:
Pragmatyzm czy demontaż gospodarki?
Source:
Rzeczpospolita. - 5 sierpnia (2013) , s. B8
Nr:
2168270870
unreviewed article
58

Author:
Conference:
IX Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych", Warszawa, Polska, od 2013-11-28 do 2013-11-29
Title:
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce?
Source:
Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013, s. 131. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-88700-71-2
Nr:
2168278657
varia
59

Author:
Title:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego?
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013, s. 166-185 - Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251636
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Andrzej Wojtyna , Grzegorz Cydejko
Title:
Wyznaczmy datę przyjęcia euro
Source:
Forbes2013. - nr 4, s. 32-36
Access mode:
Nr:
2168270880
voice in discussion / interview
61

Title:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013
Physical description:
211 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2074-4
Nr:
2168251588
monograph
See related chapters
62

Author:
Title:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji = Controversy Over the Nature of Recovery from Financial Crisis and Recession
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013) , s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
Nr:
2168275743
article
63

Author:
Title:
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej
Source:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2013, s. 3-16 - Bibliogr.
Signature:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286755
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Author:
Title:
Prezes NBP stawia strefie euro warunek
Source:
Rzeczpospolita. - 9 kwietnia (2013) , s. B11
Nr:
2168270874
unreviewed article
65

Title:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
239 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225562
monograph
See related chapters
66

Author:
Title:
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji
Source:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2012, s. 3-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273492
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Title:
Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących
Source:
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 11-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2009-6
Nr:
2168225564
chapter in monograph
See main document
68

Author:
Title:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? = Central Banks after the Crisis : is the Direct Inflation Targeting Strategy in Need of Institutional Changes
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (2012) , s. 45-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
:
Nr:
2168258444
article
69

Author:
Title:
Gospodarka bez wojny polsko-polskiej
Source:
Rzeczpospolita. - 21 maja (2012) , s. B11
Nr:
2168275237
unreviewed article
70

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011
Physical description:
150 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239400
journal / series editorial
See related chapters
71

Author:
Olivier Blanchard
Title:
Makroekonomia
Redaktor:
, Kowalski Tadeusz W.
, Kur Jerzy
, Matysek-Jędrych Anna
, Truskolaski Szymon
, Wallusch Jacek
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011
Physical description:
XXIII, 1084 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
978-83-264-1280-6
Nr:
2168293781
textbook
72

Author:
Title:
Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię? Interpretacje i uściślenia tytułu
Source:
Węzeł polski / red. nauk. Paweł Kozłowski - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; Instytut Psychologii PAN, 2011, s. 169-184 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-22-3
Nr:
2167994573
chapter in monograph
73

Author:
Title:
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego?
Source:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2011, s. 177-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256870
chapter in unpublished scientific work
See main document
74

Author:
Title:
Najpierw OFE, teraz banki
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 276 (28 listopada) (2011) , s. 26-27
Nr:
2168311927
polemic
75

Title:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
52317
monograph
See related chapters
76

Author:
Title:
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność?
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 13-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2166237095
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Bieleckiego mocno selektywny dobór faktów
Source:
Rzeczpospolita. - 24 marca (2011) , s. B8
Nr:
2168275245
polemic
78

Author:
Title:
Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących = Standard and Nonstandard Anti-Crisis Measures in Emerging Markets
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 22, nr 9 (241) (2011) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
:
Nr:
2168231904
article
See main document
79

Author:
Title:
Co dalej z członkostwem Polski w strefie euro?
Source:
Rzeczpospolita. - 8 lipca (2011) , s. B10
Nr:
2168232336
unreviewed article
80

Author:
Title:
Uwaga na dług publiczny
Source:
Rzeczpospolita. - 20 grudnia (2011) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168232334
unreviewed article
81

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011
Physical description:
173 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168238816
journal / series editorial
82

Author:
Title:
J.K. Bielecki nie wykorzystał lekcji z Izby Gmin
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 34 (11 lutego) (2011) , s. 28
Nr:
2168311925
unreviewed article
83

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011
Physical description:
135 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168238772
journal / series editorial
84

Author:
Andrzej Wojtyna , Patrycja Maciejewicz
Title:
Nie stać nas na brak reform
Source:
Gazeta Wyborcza2011. - nr 242 (17 października), s. 24
Nr:
2168311929
voice in discussion / interview
85

Author:
Title:
Rządowy trik, a nie reforma OFE
Source:
Rzeczpospolita. - 14 stycznia (2011) , s. E12-E13
Nr:
2168275239
unreviewed article
86

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011, s. 9-11 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1936-6
Nr:
2168275797
preface / summary
See main document
87

Author:
Title:
Niebezpieczny melanż
Source:
Rzeczpospolita. - 25 lutego (2011) , s. E12-E13
Nr:
2168242954
unreviewed article
88

Author:
Title:
Czy emerytury zależą od "iluminacji" dr. Grabowskiego?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 22 (28 stycznia) (2011) , s. 28
Nr:
2168311923
unreviewed article
89

Author:
Title:
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
202 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-221
Nr:
2168238788
doctoral dissertation
90

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
135 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239394
journal / series editorial
91

Author:
Title:
Źródła sporu w NBP
Source:
Rzeczpospolita. - 9 kwietnia (2010) , s. B12-B13
Nr:
2168275251
unreviewed article
92

Author:
Title:
Wyzwania dla banków centralnych
Source:
Rzeczpospolita. - 15 październik (2010) , s. E12-E13
Nr:
2168232630
unreviewed article
93

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
148 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254914
journal / series editorial
94

Author:
Title:
Standardowe i niestandardowe narzędzia polityki antykryzysowej w krajach na średnim poziomie rozwoju
Source:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2010, s. 4-26 - Bibliogr.
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267418
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Author:
Title:
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego : duża odporność czy podatność? = Emerging Market Economies in the Face of a Financial Crisis : Resilience or Vulnerability?
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 9 (229) (2010) , s. 25-45. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
:
Nr:
2168231900
article
See main document
96

Title:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
265 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
51198
monograph
See related chapters
97

Author:
Title:
Ryzykowne samozadowolenie
Source:
Rzeczpospolita. - 24 maja (2010) , s. B12
Nr:
2168275249
unreviewed article
98

Author:
Title:
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB
Source:
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 247-265 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1869-7
Nr:
2164862588
chapter in monograph
See main document
99

Author:
Title:
Laudacja promotorska
Source:
Nadanie Olivierowi Blanchardowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 czerwca 2010 r. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 7-16
ISBN:
978-83-7252-482-9
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wojtyna A., (2010), Laudation. [W:] Nadanie Olivierowi Blanchardowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 czerwca 2010 r, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 17-25. ISBN 978-83-7252-482-9
Nr:
2168295197
chapter in book
100

Author:
Title:
Czy w wyniku kryzysu wątki etyczne w ekonomii zyskują na znaczeniu? = Will the Ethical Threads in Economics Gain Importance as Result of the Present Crisis?
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166484337
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
163 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239414
journal / series editorial
102

Author:
Leszek Balcerowicz , Marian Gorynia , Bogusław Fiedor , Stanisław Gomułka , Krzysztof Jajuga , Tadeusz Kowalski , Witold Orłowski , Andrzej Wojtyna
Title:
The Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt?
Source:
The Poznań University of Economics Review2010. - vol. 10, nr 2, s. 33-70. - Summ.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168294129
voice in discussion / interview
103

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010
Physical description:
120 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239410
journal / series editorial
See related chapters
104

Author:
Title:
Zbyt kategoryczne sądy Balcerowicza
Source:
Rzeczpospolita. - 29 październik (2010) , s. E14-E15
Access mode:
Nr:
2168275247
unreviewed article
105

Author:
Title:
Dbajmy o nasz model kapitalizmu
Source:
Gazeta Wyborcza. - 19 stycznia (2009) , s. 30
Nr:
2168242958
unreviewed article
106

Author:
Title:
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego : duża odporność czy podatność?
Source:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA2009, s. 202-225 - Bibliogr.
Signature:
NP-1313/2/Magazyn
Nr:
2168219866
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Author:
Title:
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB = The Causes and Implications of Changes in the Share of Profits and Wages in GDP
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009) , s. 49-66. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
Nr:
50150
article
See main document
108

Author:
Title:
Wyzwania dla nowej Rady Polityki Pieniężnej
Source:
Rzeczpospolita. - 14 grudnia (2009) , s. B13
Access mode:
Nr:
2168311931
unreviewed article
109

Author:
Title:
Politycy, wpiszcie euro do kalendarza
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 64 (16 marca) (2009) , s. 28. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2166359738
unreviewed article
110

Author:
Andrzej Wojtyna , Marek Chądzyński
Title:
Decyzja o dywidendzie z PKO BP może opóźnić kolejną obniżkę rezerw
Source:
Gazeta Prawna2009. - nr 116 (17 czerwca, dodatek forsal.pl), s. A1, A7
Access mode:
Nr:
2168312431
voice in discussion / interview
111

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009
Physical description:
124 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239390
journal / series editorial
See related chapters
112

Author:
Title:
RPP dobrze pamięta, po co została powołana
Source:
Rzeczpospolita. - 12 października (2009) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168311933
unreviewed article
113

Author:
Andrzej Wojtyna , Mirosław Kuk , Paweł Czuryło
Title:
Złoty może być jeszcze słabszy
Source:
Rzeczpospolita2009. - 18 marca, s. B5
Access mode:
Nr:
2168311939
voice in discussion / interview
114

Title:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
267 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
51334
monograph
See related chapters
115

Author:
Title:
Uwagi do diagnozy gospodarczej prezesów dwu największych banków
Source:
Dziennik : Polska, Europa, świat. - 13 stycznia (dodatek The Wall Street Journal. Polska) (2009) , s. 06-07
Nr:
2168312429
polemic
116

Author:
Title:
O badaniach nad głębszymi przyczynami wzrostu gospodarczego
Source:
Wzrost gospodarczy w krajach transformacji : konwergencja czy dywergencja? / red. nauk. Ryszard Rapacki - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 187-201 - Bibliogr.
ISBN:
987-83-208-1808-6
Nr:
2168228814
chapter in monograph
117

Author:
Leszek Baj , Andrzej Wojtyna
Title:
Nie możemy od razu wystrzelać całej amunicji : wywiad z prof. Andrzejem Wojtyną, członkiem Rady Polityki Pieniężnej
Source:
Gazeta Wyborcza2009. - nr 116 (19 maja), s. 24. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Access mode:
Nr:
2166360641
voice in discussion / interview
118

Author:
Title:
Referendum nie powinno rozstrzygać o zmianie waluty
Source:
Rzeczpospolita. - 6 stycznia (2009) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168311935
unreviewed article
119

Author:
Title:
Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową
Source:
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009, s. 250-267 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1815-4
Nr:
2164997927
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Conference:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich "Polska w gospodarce światowej. Szanse i zagrożenia rozwoju", Warszawa, Polska, od 2007-11-29 do 2007-11-30
Title:
Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? = Contemporary Economy Theory - Continuation or the Search for a New Paradigm?
Source:
VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 2], Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 25-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88700-28-6
Nr:
2168232684
chapter in conference materials
121

Author:
Andrzej Wojtyna , Mirosław Kuk , Łukasz Wilkowicz
Title:
Pozycja prymusa może osłabić determinację rządu
Source:
Rzeczpospolita2009. - 31 sierpnia, s. B16
Access mode:
Nr:
2168311937
voice in discussion / interview
122

Author:
Title:
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 13-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165787839
chapter in monograph
See main document
123

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
Physical description:
153 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239384
journal / series editorial
124

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 11-12
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
Physical description:
153 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239386
journal / series editorial
See related chapters
125

Author:
Andrzej Wojtyna , Patrycja Maciejewicz
Title:
To straszne słowo na "d"
Source:
Gazeta Wyborcza2008. - nr 163 (14 lipca), s. 28
Nr:
2168312449
voice in discussion / interview
126

Author:
Title:
Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat dziewięćdziesiątych
Source:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 108-125 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
2165789527
chapter in monograph
See main document
127

Author:
Andrzej Wojtyna , Ignacy Morawski
Title:
Zaufanie do NBP zostało nadszarpnięte
Source:
Rzeczpospolita2008. - 4 lutego, s. B16
Access mode:
Nr:
2168312437
voice in discussion / interview
128

Author:
Andrzej Wojtyna , Mirosław Kuk
Title:
Euro wymaga porozumienia polityków
Source:
Rzeczpospolita2008. - 17 listopada, s. B16
Access mode:
Nr:
2168312443
voice in discussion / interview
129

Author:
Andrzej Wojtyna , Łukasz Wilkowicz
Title:
Kluczem są oczekiwania inflacyjne
Source:
Parkiet : gazeta giełdy2008. - 14 lipca, s. 11
Access mode:
Nr:
2168312451
voice in discussion / interview
130

Author:
Title:
Polityka pieniężna w strefie euro : dawne obawy, nowe wyzwania
Source:
Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro / red. Anna Krajewska, Michał Mackiewicz - Łódź: Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2008, s. 11-29
ISBN:
978-83-923772-3-8
Nr:
2168278137
chapter in monograph
131

Author:
Andrzej Wojtyna , Ignacy Morawski , Paweł Czuryło
Title:
Prośba Rady Polityki Pieniężnej nie powinna być lekceważona
Source:
Rzeczpospolita2008. - 19 maja, s. B16
Access mode:
Nr:
2168312445
voice in discussion / interview
132

Author:
Title:
Euro a kryzys finansowy : jak pokonać impas polityczny
Source:
Rzeczpospolita. - 9 października (2008) , s. B11
Access mode:
Nr:
2168246822
unreviewed article
133

Author:
Andrzej Wojtyna , Paweł Czuryło
Title:
Liczę na miękkie lądowanie gospodarki
Source:
Rzeczpospolita2008. - 11 września, s. B6
Access mode:
Nr:
2168312441
voice in discussion / interview
134

Author:
Title:
Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? = Contemporary Economic Theory - Continuation or the Search for a New Paradigm?
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2008) , s. 9-32. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
50257
article
135

Author:
Title:
Profesora Osiatyńskiego radykalne rady dla Rady
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 151 (30 czerwca) (2008) , s. 30-31
Nr:
2168312447
polemic
136

Author:
Title:
Czy gospodarka może być wolna od światowych zaburzeń
Source:
Rzeczpospolita. - 25 stycznia (2008) , s. B10
Access mode:
Nr:
2168283335
unreviewed article
137

Title:
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
240 s.: il.; 24 cm
Notes:
Na 4 s. okł. błędny ISBN 10-cyfrowy, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
Nr:
51831
monograph
See related chapters
138

Author:
Title:
Jak powinno się wypowiadać o przyszłych stopach procentowych?
Source:
Rzeczpospolita. - 11 kwietnia (2008) , s. B12-B13
Access mode:
Nr:
2168312439
unreviewed article
139

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
Physical description:
124 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168353190
journal / series editorial
140

Author:
Title:
Co robić z rosnącą inflacją?
Source:
Rzeczpospolita. - 7 stycznia (2008)
Access mode:
Nr:
2168312433
polemic
141

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
Physical description:
121 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239380
journal / series editorial
142

Author:
Title:
Dlaczego nie należy obniżać akcyzy na paliwa
Source:
Rzeczpospolita. - 15 lipca (2008) , s. B8-B9
Access mode:
Nr:
2168312435
unreviewed article
143

Author:
Title:
Polityka pieniężna w strefie euro : dawne obawy, nowe wyzwania = Monetary Policy in the Euro Area : Old Concerns, New Challenges
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (2008) , s. 1-20. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
Nr:
50280
article
See main document
144

Author:
Andrzej Wojtyna , Krystyna Doliniak
Title:
20 pytań do... Andrzeja Wojtyny
Source:
Forbes2007. - nr 10, s. 34-38
Access mode:
Nr:
2168313115
voice in discussion / interview
145

Author:
Title:
Stabilność finansowa a polityka pieniężna = Financial Stability and Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007) , s. 35-49. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50854
article
See main document
146

Author:
Title:
Groźny imposybilizm reformatorski
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 260 (2007) , s. 28. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168238080
polemic
147

Author:
Title:
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym = The Theoretical Aspect of the Relationship Between Institutional Change, Economic Policy and Growth
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (189-190) (2007) , s. 1-23. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
:
Nr:
50324
article
See main document
148

Author:
Andrzej Wojtyna , Leszek Baj
Title:
Czy inflacja podbije nam stopy?
Source:
Gazeta Wyborcza2007. - nr 89 (16 kwietnia), s. 32
Nr:
2168313113
voice in discussion / interview
149

Author:
Title:
Płaca minimalna ale maksymalny problem
Source:
Rzeczpospolita. - 16 marca (2007)
Nr:
2168313111
unreviewed article
150

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
Physical description:
124 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239492
journal / series editorial
151

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
Physical description:
143 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239498
journal / series editorial
See related chapters
152

Author:
Title:
Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową
Source:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2007, s. 250-269 - Bibliogr.
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225294
chapter in unpublished scientific work
See main document
153

Author:
Title:
Czemu stopy procentowe idą w górę
Source:
Rzeczpospolita. - 29 czerwca (2007) , s. A5
Access mode:
Nr:
2168313107
unreviewed article
154

Author:
Title:
Professor Laudation
Source:
Nadanie Jeffreyowi D. Sachsowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 października 2007 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 16-24
ISBN:
978-83-7252-369-3
Nr:
2168339711
chapter in book
155

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
Physical description:
144 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239496
journal / series editorial
156

Author:
Title:
Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska
Source:
Nadanie Jeffreyowi D. Sachsowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 października 2007 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 7-15
ISBN:
978-83-7252-369-3
Nr:
2168339709
chapter in book
157

Author:
Title:
Z podwyżek nie czyńmy kolejnej wunderwaffe
Source:
Rzeczpospolita. - 23 marca (2007)
Nr:
2168313109
unreviewed article
158

Author:
Andrzej Wojtyna , Ignacy Morawski
Title:
Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć
Source:
Rzeczpospolita2007. - 10-11 lutego
Nr:
2168313103
voice in discussion / interview
159

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
Physical description:
119 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239486
journal / series editorial
160

Author:
Title:
Model szwedzki ma jednak szanse
Source:
Rzeczpospolita. - 26 czerwca (2006) . - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168232614
unreviewed article
161

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
Physical description:
114 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240182
journal / series editorial
162

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
Physical description:
135 s.: tab., rys.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240178
journal / series editorial
163

Author:
Title:
Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat 1990
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 118-138 - Bibliogr.
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285979
chapter in unpublished scientific work
See main document
164

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
Physical description:
114 s.: tab., rys.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240180
journal / series editorial
165

Author:
Title:
Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej = New Trends in Research on the Effectiveness of Monetary Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006) , s. 19-34. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51173
article
See main document
166

Author:
Title:
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 4-30 - Bibliogr.
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285927
chapter in unpublished scientific work
See main document
167

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006
Physical description:
130 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239488
journal / series editorial
168

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA2006, s. 1-3
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2168285923
preface / summary
See main document
169

Author:
Title:
Paradoks wiarygodności
Source:
Rzeczpospolita. - 28 kwietnia (2006) . - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168286583
unreviewed article
170

Author:
Title:
Kilka grzechów głównych
Source:
Rzeczpospolita. - 12 luty (2005) . - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168232608
unreviewed article
171

Author:
Title:
Alternatywne modele kapitalizmu
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 83-107 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166500973
chapter in monograph
See main document
172

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 11-12
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
Physical description:
129 s.: tab., rys.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239548
journal / series editorial
173

Author:
Title:
Bank centralny w świetle teorii agencji
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 403-425 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12)
ISBN:
83-7171-850-0
Nr:
2166551669
chapter in monograph
174

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 3 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14561-7
Access mode:
Nr:
2168336189
textbook
175

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
Physical description:
105 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239536
journal / series editorial
See related chapters
176

Author:
Title:
Istota i struktura teorii agencji
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 7-21
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167679961
chapter in monograph
See main document
177

Author:
Title:
Czy to GUS się myli?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 147 (2005) , s. 30-31. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168238078
unreviewed article
178

Author:
Title:
Brakujące punkty odniesienia
Source:
Rzeczpospolita. - 26 listopada (2005) . - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168272246
unreviewed article
179

Title:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
148 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167642113
monograph
See related chapters
180

Author:
Title:
Alternatywne modele kapitalizmu = Alternative Models of Capitalism
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (169) (2005) , s. 1-23. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52457
article
See main document
181

Author:
Title:
Polityka pieniężna
Source:
Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej? / red. nauk. Andrzej Sławiński - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2005, s. 71-85 - Bibliogr.
Series:
(Polska w Unii Europejskiej)
ISBN:
83-88700-10-3
Nr:
2166497683
chapter in monograph
182

Title:
Zastosowanie modeli kursu równowagi w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
VI, 257 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/270
Nr:
2168221286
doctoral dissertation
183

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005
Physical description:
104 s.: tab., rys.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239546
journal / series editorial
184

Author:
Title:
Narodowy Bank Polski w świetle teorii agencji
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 113-140
ISBN:
83-7252-259-6
Nr:
2167683058
chapter in monograph
See main document
185

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., 2 dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-14326-6
Access mode:
Nr:
2168336187
textbook
186

Author:
Title:
Bank centralny w świetle teorii agencji = Central Bank in the Context of Agency Theory
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (157) (2004) , s. 1-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168227088
article
See main document
187

Author:
Title:
Alternatywne modele kapitalizmu
Source:
Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2004, s. 4-29 - Bibliogr.
Signature:
NP-987/Magazyn
Nr:
2168240392
chapter in unpublished scientific work
See main document
188

Author:
Title:
Kłopoty z wydajnością pracy
Source:
Rzeczpospolita. - 22 maj (2004) . - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Nr:
2168232620
unreviewed article
189

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
Physical description:
128 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239638
journal / series editorial
190

Author:
Jarosław Górniak , Mirosława Marody , Stanisław Mazur , Andrzej Rychard , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
On Course? Poland on the Eve of EU Accession
Redaktor:
Marody Mirosława
, Wilkin Jerzy
Publisher address:
Warszawa: Erich Brost Foudation, affiliated to the Friedrich Ebert Foundation, 2004
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 7)
Notes:
Dostępna również w polskiej wersji: "Na prostej? : Polska w przededniu członkostwa w UE", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-69-9
Nr:
2168297161
monograph
191

Author:
Andrzej Sławiński , Andrzej Wojtyna
Title:
Jedenasty członek Rady Polityki Pieniężnej
Source:
Rzeczpospolita. - 29 czerwca (2004) . - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168232622
polemic
192

Author:
Title:
Szkice o polityce pieniężnej
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2004
Physical description:
303 s.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1531-2
Nr:
2168221650
monograph
193

Author:
Title:
Konkurencja monopolistyczna
Source:
Rzeczpospolita. - 11 grudnia (2004) . - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168232646
unreviewed article
194

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004
Physical description:
96 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239634
journal / series editorial
See related chapters
195

Author:
Title:
Czy tempo wzrostu gospodarki światowej rzeczywiście słabnie?
Source:
Tempo wzrostu gospodarki światowej / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Elżbieta Mączyńska] - Warszawa: RSSG, 2004, s. 40-50 - Bibliogr.
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 44)
Nr:
2168243116
chapter in monograph
196

Author:
Title:
Skuteczność polityki pieniężnej
Publisher address:
Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004
Physical description:
33, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(Cykl wykładów dziekańskich "Gospodarka i Społeczeństwo" ; wykład 3)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7171-767-9
Nr:
2168254890
book
197

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
Physical description:
120 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239900
journal / series editorial
See related chapters
198

Author:
Title:
Istota i struktura teorii agencji
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2003, s. 1-18 - Bibliogr.
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240502
chapter in unpublished scientific work
See main document
199

Author:
Title:
Związywanie rąk przyszłej Radzie
Source:
Rzeczpospolita. - 22 marca (2003) . - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy
Nr:
2168232602
unreviewed article
200

Author:
Title:
W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej
Source:
Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1-2 (2003) , s. 45-65 - Bibliogr.
Nr:
2168228048
article
201

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 9
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
Physical description:
116 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239874
journal / series editorial
202

Author:
Brian Snowdon , Howard R. Vane
Title:
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2003
Physical description:
480 s.: il.; 24 cm
Series:
(Biblioteka Myśli Ekonomicznej)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-11-09566-3
Nr:
2168226990
monograph
203

Author:
Andrzej Wojtyna , Andrzej Łącz
Title:
Dobrych obyczajów nie można zadekretować
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2003. - nr 8, s. 5, 18
Nr:
2168228028
voice in discussion / interview
See main document
204

Author:
Title:
Narodowy Bank Polski w świetle teorii agencji
Source:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA2003, s. 133-163 - Bibliogr.
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240510
chapter in unpublished scientific work
See main document
205

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003
Physical description:
114 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168239906
journal / series editorial
206

Author:
Title:
Monetary Policy
Source:
Poland : International Economic Report (2003) , s. 42-50
Nr:
2168226940
article
207

Author:
Title:
Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii = Macroeconomic Policy in the Business Cycle - New Theoretical Currents
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - 5-6 (141-142) (2003) , s. 1-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224150
article
See main document
208

Author:
Title:
Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski = Democratic Control of the Central Bank Policy - Theoretical Controversies and Conclusion for Poland
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, s. 396-427 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9)
ISBN:
83-7171-653-2
Nr:
2168232278
chapter in conference materials
209

Author:
Jarosław Górniak , Mirosława Marody , Stanisław Mazur , Andrzej Rychard , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE
Redaktor:
Marody Mirosława
, Wilkin Jerzy
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
250 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 7)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "On Course? : Poland on the Eve of EU Accession", Bibliogr.
ISBN:
83-89410-10-9
Nr:
2168221982
monograph
210

Title:
Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
299 k.: il., aneks; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/363
Nr:
2168228840
doctoral dissertation
211

Author:
Title:
Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Income Inequality in the Context of Poland's Accession to the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230720
article
See main document
212

Author:
Title:
Monetary Policy
Source:
Poland : International Economic Report (2002) , s. 47-55
Nr:
2168226938
article
213

Author:
Benard Panzer
Title:
Physical and Human Capital in Real Adjustment Processes in Poland = Kapitał rzeczowy i ludzki w realnych procesach dostosowawczych w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
VI, 234, XXII k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/540
Nr:
2168228838
doctoral dissertation
214

Author:
Conference:
XXII Konferencja Naukowa Narodowego Banku Polskiego pt. "Reformy strukturalne a polityka pieniężna", Falenty, Polska, od 2002-10-24 do 2002-10-25
Title:
O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną = On Selected Interrelations Between Structural Changes and Monetary Policy
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11-12 (2002) , s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231566
article
215

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002
Physical description:
118 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168275841
journal / series editorial
216

Author:
Title:
Czy bank centralny powinien być niezależny? = Should Central Banks be Independent?
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 33-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224544
chapter in monograph
See main document
217

Author:
Title:
Odpowiedź Andrzejowi Malawskiemu = Answer to Professor Andrzej Malawski
Source:
Ekonomista. - nr 6 (2002) , s. 869-874. - Bibliogr.
Nr:
2168267298
polemic
218

Author:
Title:
Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych
Source:
Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2002, s. 3-31
Signature:
NP-837/Magazyn
Nr:
2168240404
chapter in unpublished scientific work
See main document
219

Author:
Jarosław Górniak , Mirosława Marody , Stanisław Mazur , Andrzej Rychard , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Meandry instytucjonalizacji : dostosowanie Polski do Unii Europejskiej
Redaktor:
Marody Mirosława
, Wilkin Jerzy
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
217 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 6)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "The Vagaries of Institution Building : Poland's Adjustment to the European Union", Bibliogr.
ISBN:
83-911367-6-0
Nr:
2168221978
monograph
220

Author:
Title:
Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski = Democratic Control Over the Policy of the Central Bank - Theoretical Controversies and Some Recommendations for Poland
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2002) , s. 639-666. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231568
article
221

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 4
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002
Physical description:
90 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168295289
journal / series editorial
222

Author:
Title:
Co tu zrobić z NBP?
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 120 (2002) , s. 30. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168238076
unreviewed article
223

Author:
Jarosław Górniak , Mirosława Marody , Stanisław Mazur , Andrzej Rychard , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
The Vagaries of Institution Building : Poland's Adjustment to the European Union
Redaktor:
Marody Mirosława
, Wilkin Jerzy
Tłumacz:
Toft David
, Tilbury Jasper
Publisher address:
Kraków: Friedrich Ebert Foundation, 2002
Physical description:
213 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 6)
Notes:
Dostępna również w polskiej wersji: "Meandry instytucjonalizacji : dostosowanie Polski do Unii Europejskiej", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-66-4
Nr:
2168221980
monograph
224

Author:
Nicola Acocella
Title:
Zasady polityki gospodarczej : wartości i metody analizy
Tłumacz:
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
594, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Indeksy, Bibliogr.
ISBN:
83-01-13821-1
Nr:
2168227970
monograph
225

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002
Physical description:
113 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240044
journal / series editorial
See related chapters
226

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm., dodruk.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Access mode:
Nr:
2168336185
textbook
227

Author:
Title:
Nowe kierunki badań nad rolą instytucji we wzroście i transformacji
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 10 (134) (2002) , s. 1-24 - Bibliogr.
Nr:
2168231898
article
See main document
228

Author:
Title:
Polityka antyinflacyjna
Source:
Dziesięciolecie Polski Niepodległej : 1989-1999 / red. Waldemar Kuczyński - Warszawa: United Publishers & Productions, 2001, s. 528-529
ISBN:
83-85794-44-1
Nr:
2168243618
chapter in book
229

Author:
Andrzej Wojtyna , Bogusława Pałczyńska
Title:
Nagroda dla profesora Wojtyny
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2001. - nr 7, s. 2
Nr:
2168357892
voice in discussion / interview
See main document
230

Title:
Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego : przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów
Publisher address:
Warszawa: Narodowy Bank Polski, 2001
Physical description:
52 s.; 21 cm
Series:
(Materiały i Studia Narodowego Banku Polskiego. Departament Analiz i Badań ; z. 118)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168233334
publishing series
231

Author:
Title:
Nowe kierunki badań nad ekonomiczną rolą państwa = New Directions in Research on the Economic Role of the State
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2001) , s. 9-40. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231560
article
232

Conference:
VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej", Warszawa, Polska, od 2001-01-25 do 2001-01-26
Title:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001
Physical description:
311 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-11-09456-X
Nr:
2168227062
conference materials
See related chapters
233

Author:
Title:
Wypowiedzi w dyskusji
Source:
RSSG o wzroście gospodarczym / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor] - Warszawa: RSS-G, 2001, s. 380-381
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 39)
Nr:
2168267510
voice in discussion / interview
234

Author:
Stanisław Gomułka , Cezary Józefiak , Zdzisław Sadowski , Andrzej Wojtyna
Title:
Wystąpienia uczestników panelu
Source:
RSSG o wzroście gospodarczym / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor] - Warszawa: RSS-G, 2001, s. 307-340
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 39)
Nr:
2168306353
voice in discussion / interview
235

Author:
Title:
Być może dobrze zrobili, ale kiepsko to wytłumaczyli
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 73 (2001) , s. 20. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168238074
unreviewed article
236

Author:
Title:
Głos uczestnika panelu po dyskusji nad referatami
Source:
RSSG o wzroście gospodarczym / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Elżbieta Mączyńska, Bogusław Fiedor] - Warszawa: RSS-G, 2001, s. 344
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 39)
Nr:
2168267506
voice in discussion / interview
237

Author:
Title:
Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę?
Source:
Nowa gospodarka i jej implikacje dla długookresowego wzrostu w krajach posocjalistycznych / red. nauk. Grzegorz W. Kołodko - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2001, s. 31-51 - Bibliogr.
ISBN:
83-86846-60-7
Nr:
2168231886
chapter in monograph
238

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 10
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001
Physical description:
103 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240050
journal / series editorial
See related chapters
239

Author:
Title:
Doświadczenia krajów stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 10 (122) (2001) , s. 45-63 - Bibliogr.
Nr:
2168231564
article
See main document
240

Author:
Title:
Skuteczność polityki pieniężnej w warunkach niskiej inflacji : problem zerowej granicy nominalnych stóp procentowych = Monetary Policy Effectiveness under Low Inflation and the Problem of Nominal Interest Rate Zero Bound
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7 (2001) , s. 4-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231558
article
241

Author:
Title:
Monetary Policy
Source:
Poland : International Economic Report (2001) , s. 50-56
Nr:
2168226936
article
242

Author:
Title:
Nowa ekonomia - nowe prawa
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 4 (2001)
Access mode:
Nr:
2168264834
article
243

Author:
Conference:
VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej", Warszawa, Polska, od 2001-01-25 do 2001-01-26
Title:
Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć tzw. nową gospodarkę?
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001, s. 167-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-11-09456-X
Nr:
2168227070
chapter in conference materials
See main document
244

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 4
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2001
Physical description:
95 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240048
journal / series editorial
245

Author:
Title:
Rynki finansowe w poglądach nowej ekonomii keynesistowskiej = Financial Markets as Seen by the New Keynesian Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 589 (2001) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231432
article
See main document
246

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jan Rutkowski , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski , Jarosław Górniak , Stanisław Mazur
Title:
Polski talk show : dialog społeczny a integracja europejska
Redaktor:
, Marody Mirosława
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
210 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 5)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "The Polish talk show : social dialogue and European integration", Bibliogr.
ISBN:
83-911367-9-5
Nr:
2168221974
monograph
247

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jan Rutkowski , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski , Jarosław Górniak , Stanisław Mazur
Title:
The Polish Talk Show : Social Dialogue and European Integration
Redaktor:
, Marody Mirosława
, Tilbury Jasper
Tłumacz:
Aldridge Mark
, Lowther Jason
, Kwaśniewicz Katarzyna
, Tilbury Jasper
Publisher address:
Kraków: Erich Brost Foundation by the Friedrich Ebert Foundation, 2001
Physical description:
204 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 5)
Notes:
Dostępna również w polskiej wersji: "Polski talk show : dialog społeczny a integracja europejska", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-64-8
Nr:
2168221976
monograph
248

Author:
Conference:
VII Kongres Ekonomistów Polskich nt. "Ekonomia w epoce cywilizacji informacyjnej", Warszawa, Polska, od 2001-01-25 do 2001-01-26
Title:
Sesja I (plenarna) : czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości?
Source:
VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001. T. 1, Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2001, s. 9-10
ISBN:
83-11-09456-X
Nr:
2168227066
varia
See main document
249

Author:
Title:
Limit prędkości
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 4 (639) (2001) , s. 33-35
Nr:
2168231562
article
250

Author:
Conference:
Konferencja nt. Nowe Prądy Myślowe we Współczesnej Ekonomii, Warszawa, Polska, od 2000-03-29 do 2000-03-29
Title:
Nowa gospodarka - tradycyjna ekonomia? (Tezy)
Source:
Konferencja nt. Nowe Prądy Myślowe we Współczesnej Ekonomii, Warszawa, 29 marca 2000 r. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000, s. 35-43
ISBN:
83-913151-1-8
Nr:
2168245322
chapter in conference materials
251

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 5-6
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000
Physical description:
114 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263662
journal / series editorial
252

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000
Physical description:
92 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168263814
journal / series editorial
253

Author:
Title:
Decentralizacja finansów publicznych
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (2000) , s. 13-31 - Bibliogr.
Nr:
2168227090
article
See main document
254

Author:
Title:
Kontrowersje wokół skuteczności polityki pieniężnej = Controversies Around Effectiveness of Monetary Policy
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (2000) , s. 127-137. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224952
article
255

Author:
Title:
Doświadczenia krajów stosujących strategię bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2000, s. 22-35
Signature:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239686
chapter in unpublished scientific work
See main document
256

Author:
Andrzej Wojtyna , Maria Jedlewska
Title:
Bez mody i snobizmu
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK2000. - nr 5, s. 18
Nr:
2168272692
voice in discussion / interview
See main document
257

Author:
Title:
Teoretyczny wymiar strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2000, s. 3-11
Signature:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239682
chapter in unpublished scientific work
See main document
258

Author:
Title:
Dylematy związane z zastosowaniem strategii bezpośredniego celu inflacyjnego
Source:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2000, s. 12-22
Signature:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239684
chapter in unpublished scientific work
See main document
259

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000
Physical description:
130 s.: tab.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240066
journal / series editorial
See related chapters
260

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2000
Physical description:
78 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240060
journal / series editorial
261

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jacek Szlachta , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski , Jarosław Górniak , Stanisław Mazur
Title:
The Quality of Governance : Poland Closer to the European Union?
Redaktor:
, Marody Mirosława
Tłumacz:
Aldridge Mark
, Lowther Jason
, Kwaśniewicz Krzysztof
, Kwiatkowska Lidia
, Tilbury Jasper
Publisher address:
Kraków: Małopolska School of Public Administration at the Cracow University of Economics, 2000
Physical description:
206 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 4)
Notes:
Dostępny również w polskiej wersji: "Jakość rządzenia : Polska bliżej Unii Europejskiej?", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-61-3
Nr:
2168221910
monograph
262

Author:
Title:
Chybiony cel
Source:
Gazeta Wyborcza. - nr 215 (2000) , s. 1-2. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy
Access mode:
Nr:
2168238072
unreviewed article
263

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jacek Szlachta , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski , Jarosław Górniak , Stanisław Mazur
Title:
Jakość rządzenia : Polska bliżej Unii Europejskiej?
Redaktor:
, Marody Mirosława
Publisher address:
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
204 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 4)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "The Quality of Governance : Poland Closer to the European Union?", Bibliogr.
ISBN:
83-911367-7-9
Nr:
2168221904
monograph
264

Author:
Title:
Monetary Policy
Source:
Poland : International Economic Report (2000) , s. 49-55
Nr:
2168226934
article
265

Author:
Title:
Koszty dezinflacji = Disinflation Costs (Part 2). Cz. 2
Source:
Bank i Kredyt. - nr 1-2 (2000) , s. 4-17. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231556
article
266

Author:
Title:
Wnioski dla Polski
Source:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych / kier. projektu: Andrzej WOJTYNA2000, s. 48-58
Signature:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239690
chapter in unpublished scientific work
See main document
267

Author:
Title:
Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000
Physical description:
312, [1] s.: wykr.; 20 cm
Series:
(Współczesna Ekonomia)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13211-6
Nr:
2168224958
monograph
268

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia
Edition:
Wyd. 3 zm.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Szeworski Adam
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000
Physical description:
508 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-13147-0
Nr:
2168336183
textbook
269

Title:
Przydatność zastosowania narzędzi współczesnej ekonomii do analizy kooperacji w gospodarce i społeczeństwie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
179 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/894
Nr:
2168228830
doctoral dissertation
270

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 1-2
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999
Physical description:
102 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240308
journal / series editorial
271

Author:
Andrzej Chordecki , Andrzej Wojtyna
Title:
Transformacja własnościowa w krajach tworzących gospodarkę rynkową
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 35-64
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232314
chapter in monograph
272

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2, dodr.
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
624 s.: rys., tab., wykr.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226417
monograph
273

Author:
Jerzy Hausner , Stefan Krajewski , Mirosława Marody , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską
Redaktor:
, Marody Mirosława
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1999
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 3)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "Three Polands : the Potential for and Barriers to Integration with the European Union", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-57-5
Nr:
2168221954
monograph
274

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : rola niepewności i ryzyka
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
276 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/740
Nr:
2168228836
doctoral dissertation
275

Author:
Jerzy Hausner , Stefan Krajewski , Mirosława Marody , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Three Polands : the Potential for and Barriers to Integration with the European Union
Redaktor:
, Marody Mirosława
Publisher address:
Warszawa: Erich Brost Foudation, affiliated to the Friedrich Ebert Foundation, 1999
Physical description:
181 s.; 24 cm
Series:
(EU-monitoring ; 3)
Notes:
Dostępna również w polskiej wersji: "Trzy Polski : potencjał i bariery integracji z Unią Europejską", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-58-3
Nr:
2168221952
monograph
276

Author:
Title:
Koszty dezinflacji
Source:
Alternatywne strategie dezinflacji / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999, s. 11-32 - Bibliogr.
Series:
(Raporty CASE ; nr 32)
ISBN:
83-7178-191-1
Nr:
2168225152
chapter in book
See main document
277

Title:
Alternatywne strategie dezinflacji
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999
Physical description:
92 s.: il.; 29 cm
Series:
(Raporty CASE ; nr 32)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7178-191-1
Nr:
2168225144
book
See related chapters
278

Author:
Title:
Rola prywatyzacji w procesie transformacji - nowe kierunki badań
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 4 (1999) , s. 1-13. - Streszcz.
Nr:
2168231554
article
See main document
279

Author:
Title:
Kryzysy finansowe a skuteczność polityki makroekonomicznej = Financial Crises and Effectiveness of Macroeconomic Policy
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1999) , s. 97-109. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168232588
article
280

Author:
Title:
Koszty dezinflacji = Disinflation Costs (Part 1). Cz. 1
Source:
Bank i Kredyt. - nr 12 (1999) , s. 4-13. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231552
article
281

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 7-8
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999
Physical description:
70 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240310
journal / series editorial
282

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 4
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1999
Physical description:
81 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168240306
journal / series editorial
See related chapters
283

Title:
Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999
Physical description:
37 s.; 30 cm
Series:
(Raporty CASE ; nr 33)
ISBN:
83-7178-199-7
Nr:
2168225146
book
See related chapters
284

Author:
Title:
Alternatywne strategie dezinflacji
Source:
Wspieranie wzrostu gospodarczego poprzez konsolidację reform / red. Andrzej WOJTYNA - Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1999, s. 19-22
Series:
(Raporty CASE ; nr 33)
ISBN:
83-7178-199-7
Nr:
2168225150
chapter in book
See main document
285

Author:
Title:
Makroekonomiczne aspekty prywatyzacji
Source:
Przekształcenia własnościowe w Polsce : (1990-1997) : dostosowania do struktur własnościowych Unii Europejskiej / red. nauk. Adam Noga - Warszawa: Edukacja i Praca, 1999, s. 143-157
ISBN:
83-7204-068-0
Nr:
2168232318
chapter in monograph
286

Title:
Wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na przebieg procesu dezinflacji
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
152 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/545
Nr:
2168228834
doctoral dissertation
287

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Accession or Integration? Poland's Road to the European Union
Tłumacz:
Tilbury Jasper
, Lowther Jason
, Rodkiewicz Witold
, Kwaśniewicz Krzysztof
Publisher address:
Warszawa: Erich Brost Foundation affil. to the Friedrich-Ebert Foundation, 1998
Physical description:
255 s.: il.; 24 cm + streszczenie
Series:
(EU-monitoring ; 2)
Notes:
Dostępny również w polskiej wersji: "Przystąpienie czy integracja? : Polska droga do Unii Europejskiej", Bibliogr.
Nr:
2168221960
monograph
288

Title:
Gospodarka Narodowa
Number:
nr 2-3
Redaktor:
Publisher address:
Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 1998
Physical description:
84 s.: tab., rys; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Nr:
2168254364
journal / series editorial
289

Author:
Title:
Kryzysowy bon ton
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 42 (1998) , s. 12-13
Nr:
2168231570
article
290

Author:
Title:
Teoretyczne kontrowersje wokół Unii Gospodarczej i Walutowej
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr specjalny (czerwiec) (1998) , s. 7-27 - Bibliogr.
Nr:
2168227098
article
291

Author:
Title:
Szkice o niezależności banku centralnego
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998
Physical description:
168, [4] s.: wykr.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12755-4
Nr:
2168224956
monograph
292

Author:
Jerzy Hausner , Mirosława Marody , Jerzy Wilkin , Andrzej Wojtyna , Marek Zirk-Sadowski
Title:
Przystąpienie czy integracja? Polska droga do Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Ericha Brosta przy Fundacji im. Friedricha Eberta, 1998
Physical description:
250 s.: wykr.; 24 cm + streszczenie
Series:
(EU-monitoring ; 2)
Notes:
Dostępna również w angielskiej wersji: "Accession or integration? : Poland's Road to the European Union", Bibliogr.
ISBN:
83-86088-54-0
Nr:
2168221962
monograph
293

Author:
Title:
Reforma banku centralnego Nowej Zelandii
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1997) , s. 4-14 - Bibliogr.
Nr:
2168227864
article
294

Author:
Title:
Nowy keynesizm w strukturze myśli ekonomicznej lat 80. i 90. Cz. 1
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (1997) , s. 1-15 - Bibliogr.
Nr:
2168227118
article
295

Author:
Title:
Trzecia droga, czyli reguła Taylora
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 48 (1997) , s. 10
Nr:
2168228002
polemic
296

Author:
Title:
Rola państwa w gospodarce w perspektywie najbliższego 15-lecia - tendencje światowe
Source:
Przyszłość państwa a gospodarka : studia nad możliwymi kierunkami zmian w roli państwa w gospodarce przyszłości = The Future of State and the Economy / [tekst przygotowali do druku: Bogdan Penconek, Elżbieta Swoboda, Anna Zawadzka] - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1997, s. 11-26
ISBN:
83-7151-240-6
Nr:
2168231550
chapter in monograph
297

Author:
Title:
Central Bank Independence and the Constitution
Source:
Emergo / ed. in chief Victor A. Pestoff, co-eds. Jerzy HAUSNER, Olga Brezinova. - vol. 4, no. 4 Autumn (1997) , s. 49-55 - Bibliogr.
Nr:
2168287809
article
See main document
298

Author:
Title:
Krępująca gwarantka
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 21 (1997) , s. 13
Nr:
2168227998
article
299

Author:
Title:
Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki
Source:
Podstawy trwałego wzrostu gospodarczego i służące temu polityki / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Elżbieta Mączyńska] - Warszawa: RSSG, 1997, s. 86-104
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 13)
Nr:
2168256242
chapter in monograph
300

Author:
Title:
Miejsce banku centralnego w instytucjonalnej strukturze gospodarki
Source:
Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA1997, s. 19-59 - Bibliogr.
Signature:
NP-421/Magazyn
Nr:
2168239678
chapter in unpublished scientific work
See main document
301

Author:
Title:
Nowy keynesizm w strukturze myśli ekonomicznej lat 80. i 90. Cz. 2
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 10 (1997) , s. 1-18 - Bibliogr.
Nr:
2168227114
article
302

Author:
Title:
Obszary niewiedzy
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 15 (1997) , s. 1, 11
Nr:
2168227982
article
303

Title:
Bank Europy
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 19 (1997) , s. 50, 52. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227966
article
304

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Edition:
Wyd. 2
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
624 s.: il.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226519
monograph
305

Author:
Title:
Strategia gospodarcza a ekonomia polityczna reform
Source:
Dynamika transformacji polskiej gospodarki. T. 1 / red. nauk. Marek Belka, Witold Trzeciakowski - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 1997, s. 135-154
ISBN:
83-86890-22-3
Nr:
2168232664
chapter in monograph
306

Author:
Title:
Narodowy Bank Polski - podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa
Source:
Narodowy Bank Polski podmiot polityki pieniężnej i ogniwo w systemie gospodarczym państwa / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Stanisław OWSIAK, Elżbieta Mączyńska] - Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 1996, s. 68-94 - Bibliogr.
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 16)
Nr:
2168273068
chapter in monograph
See main document
307

Title:
Bezpośrednie inwestycje i kredyty zagraniczne
Redaktor:
Mujżel Jan
, Mączyńska Elżbieta
Publisher address:
Warszawa: Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, 1996
Physical description:
263, [1] s.: il.; 21 cm
Series:
(Raport Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów ; nr 18)
Nr:
2168328703
monograph
308

Author:
Title:
Niezależność banku centralnego a teoretyczne i praktyczne aspekty koordynacji polityki pieniężnej i fiskalnej
Source:
Bank i Kredyt. - nr 6 (1996) , s. 87-101 - Bibliogr.
Nr:
2168231574
article
309

Author:
Title:
Niezależność banku centralnego, a wymienność między stabilnością cen i produkcji
Source:
Rola i status Banku Centralnego w Polsce / oprac. Paweł Dobrowolski - Warszawa: CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, 1996, s. 5-12 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Analizy Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych ; 95)
ISBN:
83-7178-004-4
Nr:
2168313997
chapter in book
310

Author:
Title:
Teoretyczne aspekty sporu między Narodowym Bankiem Polskim a Ministerstwem Finansów
Source:
Transformacja gospodarki polskiej : doświadczenia i wyzwania / red. Stanisław LIS - Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia "Secjesja", 1996, s. 93-104 - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Nauk Ekonomicznych PAN. Oddział w Krakowie ; nr 22)
ISBN:
83-86077-913
Nr:
2168226170
chapter in monograph
See main document
311

Author:
Jarosław Bauc , Marek Belka , Adam Czyżewski , Andrzej Wojtyna
Title:
Inflacja w Polsce 1990-1995
Publisher address:
Warszawa: Polski Bank Rozwoju; Wydawnictwa Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1996
Physical description:
165, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86031-62-X
Nr:
2168232328
monograph
312

Author:
Title:
Rola państwa we wzroście gospodarczym
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 50-71 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226972
chapter in monograph
See main document
313

Author:
Title:
Inflacja a wzrost gospodarczy = Inflation and Economic Growth
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1996) , s. 307-323. - Summ., rez.
Nr:
2168227856
article
314

Author:
Title:
O nowszych interpretacjach ogólnej teorii J.M. Keynesa = On Some Recent Interpretations of Keyne's General Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 476 (1996) , s. 5-23. - Summ.
Nr:
2168231596
article
See main document
315

Author:
Title:
Ustawmy cel
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 17 (1996) , s. 1, 17
Nr:
2168227980
article
316

Author:
Title:
Kontrowersje wokół niezależności banku centralnego a przyszły status NBP
Source:
Bank i Kredyt. - nr 3 (1996) , s. 4-14 - Bibliogr.
Nr:
2168227860
article
317

Author:
Title:
Wytrzymać do końca
Source:
Gazeta Bankowa. - nr 6 (1996) , s. 14
Nr:
2168227976
article
318

Author:
Title:
Argumenty przeciw : czy należy zmienić ustawę o NBP
Source:
Rzeczpospolita. - nr 166 (1996) , s. 16
Nr:
2168228008
article
319

Author:
Zbigniew M. Fallenbüchl
Title:
Wstęp do analizy makroekonomicznej gospodarki otwartej
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
224 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-44-0
Nr:
2168226942
monograph
320

Author:
Title:
Brytyjski model prywatyzacji : interakcja celów i metod
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1995
Physical description:
[10], 259 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/777
Nr:
2168228826
doctoral dissertation
321

Author:
Robert Ernest Hall , John B. Taylor
Title:
Makroekonomia : teoria, funkcjonowanie i polityka
Tłumacz:
, Hübner Danuta
, Kwiatkowski Eugeniusz
, Iwanek Elżbieta
, Różańska Izabella
Redaktor naukowy przekładu:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
Physical description:
620 s.: il., err.; 25 cm
ISBN:
83-01-11677-3
Nr:
2168226521
monograph
322

Author:
Title:
Crawling Band w Polsce
Source:
Nowe Życie Gospodarcze. - nr 8 (1995) , s. 50-51
Nr:
2168272228
article
323

Author:
Title:
Niezależność banku centralnego a teoria ekonomii : główne kwestie sporne
Source:
Bank i Kredyt. - nr 4 (1995) , s. 26-30. - Streszcz., summ.
Nr:
2168227858
article
324

Author:
Title:
Neoliberalne poglądy ekonomiczne w Polsce i ich wpływ na model transformacji = Neoliberal Economics Views in Poland and their Impact on the Model of Transformation
Source:
Ekonomista. - nr 5-6 (1995) , s. 725-745. - Summ., rez.
Nr:
2168227854
article
325

Author:
Title:
Państwo i rynek w rozwoju gospodarczym
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 4 (1995) , s. 14-16
Nr:
2168227144
article
326

Author:
Title:
Polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 6, nr 6 (1995) , s. 1-10 - Bibliogr.
Nr:
2168227146
article
327

Author:
Title:
Sprzedawanie Rosji
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 52/53 (1995) , s. 56
Nr:
2168227888
article
328

Author:
Title:
Keynesizm w poszukiwaniu podstaw mikroekonomicznych = Keynesianism in Search of Microeconomic Foundations
Source:
Ekonomista. - nr 1-2 (1995) , s. 411-426. - Summ., rez.
Nr:
2168227850
article
329

Author:
Title:
Faustowski pakt z diabłem
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 13 (1995) , s. 46-48
Nr:
2168227882
article
330

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (3), Za i przeciw
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 30 (1994) , s. 60-61
Nr:
2168227920
article
331

Author:
Title:
Kontrowersje wokół stopnia centralizacji rokowań płacowych
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1994) , s. 239-254
Nr:
2168227848
article
332

Title:
Skarb państwa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 43 (1994) , s. 56-58. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227948
article
333

Title:
Następne 100 lat
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 52 (1994) , s. 72-74. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227964
article
334

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (6), Darmowy lunch
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 33 (1994) , s. 44-45
Nr:
2168227926
article
335

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (4), Bez jednoznacznych ocen
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 31 (1994) , s. 42-43
Nr:
2168227922
article
336

Author:
Title:
Czy Polsce grozi efekt histerezy?
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 5, nr 9 (53) (1994) , s. 1-10 - Bibliogr.
Nr:
2168225050
article
337

Title:
Finanse przedsiębiorstw
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 45 (1994) , s. 62-64. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227952
article
338

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (1), Kury znoszące złote jajka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 27 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227914
article
339

Author:
Title:
Polityka przemysłowa a instytucjonalne ramy restrukturyzacji w Polsce
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 12 (56) (1994) , s. 6-13 - Bibliogr.
Nr:
2168226615
article
340

Title:
Opowieści o tym co oczekiwane
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 41 (1994) , s. 56-58. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227944
article
341

Title:
W pogoni za zyskiem
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 47 (1994) , s. 54-56. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227956
article
342

Title:
Powrót keynesa
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 42 (1994) , s. 52-54. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227946
article
343

Title:
O pszczołach i latarniach morskich
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 49 (1994) , s. 52-54. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227960
article
344

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (5), Nieprzyjemna arytmetyka
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 32 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168227924
article
345

Title:
Utracony paradygmat
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 40 (1994) , s. 52-53. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227942
article
346

Author:
Title:
Neoliberalne poglądy we współczesnej polskiej myśli ekonomicznej i ich wpływ na kształt modelu transformacji
Publisher address:
Warsszawa: Wydawnictwo "DiG", 1994
Physical description:
56 s.: il.; 21 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Carl Menger Research Group ; v. 4)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-85490-36-1
Nr:
2168225142
monograph
347

Title:
Dlaczego waluty przestrzeliwują
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 44 (1994) , s. 58-60. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227950
article
348

Title:
Ryzyko i zysk
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 46 (1994) , s. 54-56. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227954
article
349

Title:
Reguły kontra działania dyskrecjonalne
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 51 (1994) , s. 50-52. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227962
article
350

Title:
O motylach i kondorach czyli o opcjach
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 48 (1994) , s. 46-48. - Przedruk z tygodnika "The Economist"
Tłumacz:
Nr:
2168227958
article
351

Author:
Title:
Dlaczego bank centralny powinien być niezależny?. (2), W świetle teorii
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 29 (1994) , s. 46-48
Nr:
2168227918
article
352

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej", Ustroń, Polska, od 1994-05-12 do 1994-05-14
Title:
W poszukiwaniu optymalnej roli państwa w okresie transformacji systemowej i w modelu docelowym
Source:
Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej : materiały konferencyjne, Ustroń, 12-14 maja 1994 / red. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1994, s. 95-104
Nr:
2168284697
chapter in conference materials
353

Author:
Title:
Czy Polsce potrzebna jest średniookresowa strategia finansowa? Wnioski z doświadczeń brytyjskich = Does Poland Need a Medium-term Financial Strategy? Implications of British Experiences
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1994) , s. 9-31. - Summ., rez.
Nr:
2168227846
article
354

Title:
Współczesny keynesizm
Redaktor:
Belka Marek
Publisher address:
Warszawa: "Poltext", 1993
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Studia i Materiały Polskiej Akademii Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 42)
ISBN:
83-85366-49-0
Nr:
2168232324
monograph
See related chapters
355

Title:
Privatization as a Restructuring Device : Can it Substitute for Industrial Policy in the Transforming Economics? Some Lessons from Poland
Source:
The Journal of Socio-Economics. - vol. 22, iss. 4 (1993) , s. 417-443. - Pełny tekst dostępny w ScienceDirect. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168221984
article
356

Author:
Title:
W poszukiwaniu optymalnej roli państwa w gospodarce: wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1992/93 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993, s. 15-27
Nr:
2168357974
chapter in book
357

Author:
Title:
Czy Polsce potrzebna jest średniookresowa strategia finansowa? Wnioski z doświadczeń brytyjskich
Source:
Raporty Instytutu Rozwoju i Studiów Strategicznych. - nr 10 (1993) , s. 61-90 - Bibliogr.
Nr:
2168231608
article
358

Author:
Title:
Czy budżet musi być zrównoważony? = Does the Budget Have to Be Balanced?
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 402 (1993) , s. 5-18. - Summ.
Nr:
2168231618
article
See main document
359

Author:
Title:
Współczesny keynesizm wobec umiędzynarodowienia procesów gospodarczych
Source:
Współczesny keynesizm / red. Marek Belka, Andrzej WOJTYNA - Warszawa: "Poltext", 1993, s. 63-82
Series:
(Studia i Materiały Polskiej Akademii Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 42)
ISBN:
83-85366-49-0
Nr:
2168232326
chapter in monograph
See main document
360

Author:
Manuel Hinds
Title:
Strategie urynkowienia : problem sekwencji reform
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 7-33
Tłumacz:
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226493
chapter in conference materials
See main document
361

Author:
Title:
Stabilizacja a prywatyzacja w Polsce : problem sekwencji reform
Source:
Transformacja systemu gospodarczego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej / red. nauk. Jan CZEKAJ - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1993, s. 34-52 - Bibliogr.
ISBN:
83-01-11113-5
Nr:
2168226383
chapter in conference materials
See main document
362

Author:
Title:
Popyt na pieniądz
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Wyd. 2 popr. i uzup.. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 48-65
Nr:
2168226265
chapter in academic script
See main document
363

Author:
Manuel Hinds
Title:
Strategie urynkowienia : problem sekwencji reform
Source:
Procesy Transformacyjne w Europie Wschodniej - Wyzwanie Dla Teorii Społeczno-Ekonomicznych - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, s. 5-34
Tłumacz:
Series:
(Zeszyty seminaryjne ; nr 1)
Nr:
2168340353
chapter in conference materials
364

Title:
Trends and Perspectives in the Development of a System of Interest Representation in Post-socialist Societies
Source:
Institutional Frameworks of Market Economies : Scandinavian and Eastern European Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Aldershot: Avebury, 1993, s. 217-237 - Bibliogr.
ISBN:
1-85628-399-2
Nr:
2168221872
chapter in monograph
See main document
365

Author:
Title:
Popyt na pieniądz
Source:
Elementy mikroekonomii / red. Zofia DACH - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993, s. 46-63
Nr:
2168258930
chapter in academic script
See main document
366

Title:
Evolution of Interest Representation in Poland
Source:
Institutional Change : Theory and Empirical Findings / ed. Sven-Erik Sjöstrand - Armonk, NY; London: M. E. Sharpe, 1993, s. 339-350 - Bibliogr.
ISBN:
1-56324-080-7
Nr:
2168232332
chapter in monograph
367

Author:
Title:
Thatcheryzm - brytyjska wersja neoliberalnej strategii gospodarczej
Source:
Ekonomiczne strategie krajów wysoko rozwiniętych / red. nauk. Marek Belka - Wrocław; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 33-93
ISBN:
83-04-04038-7
Nr:
2168232280
chapter in monograph
368

Author:
Title:
Rola państwa we współczesnej ekonomii = The Role of the State in Modern Economics
Source:
Ekonomista. - nr 3 (1992) , s. 353-375. - Summ., rez.
Nr:
2168227844
article
369

Author:
Title:
Hipoteza racjonalnych oczekiwań
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 21 (1992) , s. 9
Nr:
2168229224
article
370

Author:
Title:
Budget Deficits : Some Lessons from Wesrtern Experience
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1992, s. 63-94
Series:
(Seminar Papers ; no. 11)
Nr:
2168241910
chapter in conference materials
371

Author:
Title:
In Search of a New Economic Role of the State in the Post-socialis Countries
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[53]-24[76] - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 5)
Nr:
2168241900
chapter in conference materials
372

Title:
Trends and Perspective in the Development of a System of Interest Representation in Post-Socialist Society
Source:
System of Interest Representation in Poland 1991 / ed. Jerzy HAUSNER - Cracow: Academy of Economics, 1991, s. 71-94. - Dostępny również w polskiej wersji: "Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w społeczeństwie postsocjalistycznym"
Nr:
2168225048
chapter in monograph
See main document
373

Title:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w społeczeństwie postsocjalistycznym
Source:
System reprezentacji interesów w Polsce 1991 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 77-101. - Dostępny również w angielskiej wersji: "Trends and Perspective in the Development of a System of Interest Representation in Post-Socialist Society"
Nr:
2168225038
chapter in monograph
See main document
374

Title:
Evolution of Interest Representation in Poland
Source:
Markets, Politics and the Negotiated Economy - Scandinavian and Post-socialist Perspectives / ed. Jerzy HAUSNER, Bob Jessop and Klaus Nielsen - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 245-259
Nr:
2168221894
chapter in monograph
See main document
375

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska, od 1992-01-22 do 1992-01-22
Title:
Rola państwa we współczesnej ekonomii
Source:
Współczesna teoria ekonomii : główne nurty i problemy - Warszawa: Polska Akdaemia Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych, 1991, s. 19-32
Series:
(Studia i Materiały Polskiej Akademii Nauk. Instytut Nauk Ekonomicznych ; 40)
Nr:
2168336725
chapter in conference materials
376

Author:
Title:
Stabilization vs. Privatization in Poland : a Sequencing Problem at Macro- and Microeconomic Level
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Kraków: Cracow Academy of Economics, 1991, s. 1[38]-25[63] - Bibliogr.
Series:
(Seminar Papers ; no. 2)
Nr:
2168227258
chapter in conference materials
377

Author:
Title:
Polityka gospodarcza USA w latach osiemdziesiątych jako test koncepcji neoliberalnych = Economic Policy of the U.S.A. in the Eighties as a Test of Neo-liberal Concepts
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław LIS]. - nr 334 (1991) , s. 61-74. - Summ., rez.
Nr:
2168232008
article
See main document
378

Author:
Title:
Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka : teoria i praktyka
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Physical description:
245 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-09924-0
Nr:
2168222008
monograph
379

Author:
Title:
Możliwości koordynacji polityki ekonomicznej w skali międzynarodowej
Source:
Ekonomista. - nr 4-5 (1990) , s. 729-740
Nr:
2168334549
article
380

Author:
Title:
Hipoteza racjonalnych oczekiwań - nowy paradygmat zachodniej ekonomii = The Hypothesis of Rational Expectations - a New Paradigm of Western Economy
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1989. - T. 31/1, styczeń-czerwiec 1987, s. 40. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168232888
varia
381

Author:
Title:
Nowe trendy w zachodniej teorii ekonomii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988
Physical description:
127 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168224966
academic script
382

Author:
Title:
Skutki deficytów budżetowych w gospodarce kapitalistycznej = Effects of Budget Deficits in Capitalist Countries
Source:
Ekonomista. - nr 2 (1988) , s. 341-355. - Summ., rez.
Nr:
2168227198
article
383

Author:
Title:
Współzależności i sprzeczności w stosunkach gospodarczych USA-Japonia = US-Japanese Economic Relations : Interdependencies and Controversies
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 5 (1988) , s. 85-98
Nr:
2168227188
article
384

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomista. - nr 3-4 (1988) , s. 780-785
Nr:
2168227202
review
385

Author:
Title:
Problemy wzrostu gospodarki brytyjskiej a hipoteza dezindustrializacji = Problems of British Economic Development and a Hypothesis of Desindustrialisation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 62-63. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318521
varia
386

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Rola państwa kapitalistycznego w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi w ujęciu współczesnej ekonomii burżuazyjnej", Bronisławów, Polska, od 1985-05-16 do 1985-05-18
Title:
Ekonomiczna rola państwa kapitalistycznego - główne kwestie sporne dotyczące aspektu regulacyjnego = Economic Bole of the Capitalist State - Main Controversial Issues Concerning the Regulative Aspect
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 72 (1987) , s. 267-275. - Tytuł numeru: Rola państwa kapitalistycznego w sterowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi w ujęciu współczesnej ekonomii burżuazyjnej
Nr:
2168225066
article
387

Author:
Title:
Thatcheryzm
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 28 (1987) , s. 11
Nr:
2168227244
article
388

Author:
Title:
Spory wokół bezrobocia
Source:
Wektory. - nr 4 (1987) , s. 12-16
Nr:
2168329291
article
389

Author:
Title:
Hipoteza racjonalnych oczekiwań - czy nowy paradygmat zachodniej ekonomii? = The Rational Expectations Hypothesis : a New Paradigm of the Western-World Economics?
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1987) , s. 1257-1271. - Summ., rez.
Nr:
2168227542
article
390

Author:
Title:
Międzynarodowe implikacje polityki ekonomicznej USA = International Implications of U.S. Economic Policy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 12 (1986) , s. 75-86
Nr:
2168240750
article
391

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 313
Nr:
2168265848
voice in discussion / interview
See main document
392

Author:
Title:
Dylematy gospodarki kapitalistycznej
Source:
Wektory. - nr 3 (1986) , s. 9-12, 28
Nr:
2168329289
article
393

Author:
Title:
Lee Iacocca w FSO?
Source:
Wektory. - nr 11-12 (1986) , s. 44-46, 55-56
Nr:
2168329287
review
394

Title:
Raport syntetyczny : ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1983 roku
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 136-197
Nr:
2168226897
chapter in monograph
See main document
395

Author:
Title:
Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii = Internal and External Determinants of Great Britain's Economic Policy
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 49 (1985) , s. 201-217. - Tytuł numeru: Przemiany w ekonomii zachodniej (burżuazyjnej i socjaldemokratycznej) lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
Nr:
2168225064
article
396

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1985) , s. 1015-1019
Nr:
2168227818
review
397

Author:
Title:
Relacje ekonomiczne miasto-wieś jako źródło konfliktów społecznych
Source:
Wewnętrzne uwarunkowania ekonomiczne kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, 1985, s. 120-135
Nr:
2168226895
chapter in monograph
See main document
398

Author:
Title:
Teoria optymalnych obszarów walutowych i jej adekwatność na obecnym etapie integracji w ramach EWG = Theory of Optimal Currency Areas and Its Adequacy at the Present Stage of Integration within the Framework of EEC
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 4 (104) (1983) , s. 83-99
Nr:
2168240630
article
399

Author:
Title:
Runda Tokijska GATT a interesy rolne EWG i USA = GATT's Tokyo Round and the EEC and US Interests
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1981) , s. 103-116
Nr:
2168225056
article
400

Author:
Title:
Ewolucja polityki energetycznej EWG a możliwości eksportu polskiego węgla = Evolution of the Common Market's Energy Policy and Poland's Coal Export Prospects
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 6 (96) (1981) , s. 137-153
Nr:
2168240754
article
401

Author:
Title:
Znaczenie sektora rolnego w procesie integracji gospodarczej państw EWG
Publisher address:
Kraków: , 1981
Physical description:
[3], VI, 400 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/859
Nr:
2168228824
doctoral dissertation
402

Author:
Title:
Finansowanie wspólnej polityki rolnej jako czynnik hamujący przebieg procesów integracyjnych w krajach EWG = Finnacing of Common Agricultural Policy as a Factor Slowing Down Integration Processes in EEC Countries
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (160) (1980) , s. 95-112. - Rez., summ.
Nr:
2168225062
article
403

Author:
Title:
Wpływ kryzysu walutowego na realizację polityki rolnej EWG = Monetary Crisis Impact on the Implementation of the EEC's Agricultural Policy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 1 (1980) , s. 155-168
Nr:
2168225054
article
404

Author:
Title:
Problemy budżetu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej : stan i perspektywy = The European Economic Community's Budget - State and Perspectives
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (89) (1980) , s. 87-108
Nr:
2168240618
article
405

Author:
Title:
Problemy polityki strukturalnej w rolnictwie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej = Problems of Structural Policy in the Agriculture of the European Economic Community
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 6 (144) (1977) , s. 123-130
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168225060
article
406

Author:
Title:
Ekonomiczne funkcje rolnictwa a procesy integracyjne w ramach EWG = Economic Function of Agriculture and Integration Processes within the Common Market
Source:
Przegląd Stosunków Międzynarodowych. - nr 5 (65) (1976) , s. 87-105
Nr:
2168240600
article
407

Author:
Title:
Stan i perspektywy wspólnej polityki rolnej EWG = State and Prospects of Common EEC Agricultural Policy
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 4 (1976) , s. 95-106
Nr:
2168225052
article
408

Author:
Title:
Miejsce i znaczenie sektora rolnego w gospodarce państw EWG = Ranking and Significance of Agricultural Sector in the Economy of EEC Countries
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 3 (129) (1975) , s. 109-124
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168225058
article
409

Author:
Title:
Rolnictwo brytyjskie wobec Wspólnej Polityki Rolnej EWG = Britain's Agriculture and the Common Agricultural Policy of the EEC
Source:
Sprawy Międzynarodowe. - z. 2 (1974) , s. 103-109
Nr:
2168232926
article
Unpublished documents:
1

Title:
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
192 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
043/WE-KMA/02/2014/S/4239
Signature:
NP-1469/Magazyn
Nr:
2168301873
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
92 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Research program:
019/WE-KMA/01/2013/S/3019
Signature:
NP-1438/1/Magazyn
Nr:
2168286383
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
93-213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
Research program:
019/WE-KMA/01/2013/S/3019
Signature:
NP-1438/2/Magazyn
Nr:
2168288577
unpublished scientific work
4

Title:
Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
213 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
31/KMae/1/2012/S/031
Signature:
NP-1400/Magazyn
Nr:
2168273490
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
230 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
129/KMae/1/2011/S/608
Signature:
NP-1224/Magazyn
Nr:
2168256848
unpublished scientific work
See related chapters
6

Title:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
244 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
62/KMae/1/2010/S/560
Signature:
NP-731/2/Magazyn
Nr:
2168267416
unpublished scientific work
7

Title:
Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
126 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
62/KMae/1/2010/S/560
Signature:
NP-731/1/Magazyn
Nr:
2168267412
unpublished scientific work
See related chapters
8

Title:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
109 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
41/KMae/1/2009/S/505
Signature:
NP-1313/1/Magazyn
Nr:
2168219796
unpublished scientific work
9

Title:
Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
115 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
41/KMae/1/2009/S/505
Signature:
NP-1313/2/Magazyn
Nr:
2168219860
unpublished scientific work
See related chapters
10

Title:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
127 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KMae/1/2007/S/383
Signature:
NP-1149/[1]/Magazyn
Nr:
2168225218
unpublished scientific work
11

Title:
Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
[142] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Zachowana numeracja ciągła w dwóch częściach, Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
22/KMae/1/2007/S/383
Signature:
NP-1149/[2]/Magazyn
Nr:
2168225280
unpublished scientific work
See related chapters
12

Author:
, , , , , , ,
Title:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 2]
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
[139-268] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
[6/KMae/1/2006/S/281]
Signature:
NP-1106/2/Magazyn
Nr:
2166591943
unpublished scientific work
13

Title:
Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
138 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
6/KMae/1/2006/S/281
Signature:
NP-1106/1/Magazyn
Nr:
2166534626
unpublished scientific work
See related chapters
14

Title:
Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
83 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
12/KMae/2/2004/S/123
Signature:
NP-987/Magazyn
Nr:
2168240388
unpublished scientific work
See related chapters
15

Title:
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
163 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy częśc.
Research program:
29/Kmae/1/2003/S/036
Signature:
NP-893/Magazyn
Nr:
2168240498
unpublished scientific work
See related chapters
16

Title:
Skuteczność polityki makroekonomicznej w ramach cyklu koniunkturalnego - nowe nurty w badaniach teoretycznych i doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
67 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
117/KMae/2002/S
Signature:
NP-837/Magazyn
Nr:
2168240402
unpublished scientific work
See related chapters
17

Title:
Strategia monetarna bezpośrednich celów inflacyjnych : możliwości zastosowania w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
62 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
33/Kmae/4/99/S
Signature:
NP-634/Magazyn
Nr:
2168239680
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Instytucjonalne ramy koordynacji polityki fiskalnej i monetarnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
59 k.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
59/KMae/2/96/S
Signature:
NP-421/Magazyn
Nr:
2168239674
unpublished scientific work
See related chapters
19

Title:
Systemowe bariery elastyczności podaży i sposoby ich przezwyciężenia
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
74, 30 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
20/KMae/1/93/S
Signature:
NP-200/Magazyn
Nr:
2168228072
unpublished scientific work
1
O niektórych próbach zrozumienia istoty i skutków obecnego kryzysu / Andrzej WOJTYNA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / red. nauk. Elżbieta Mączyńska, Stanisław OWSIAK. - nr 3 (2020), s. 45-52. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_3-2002v.pdf. - ISSN 1507-1383
2
Współzależności finansowe między krajami na różnym poziomie rozwoju po światowym kryzysie finansowym / Paweł KAWA, Andrzej WOJTYNA, Jakub JANUS, Marek A. DĄBROWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - 88 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21472-2 ; 978-83-01-21551-4
3
Polityka ekonomiczna okresu prezydentury Johna F. Kennedy'ego : interpretacje ówczesne i późniejsze / Andrzej WOJTYNA // W: John F. Kennedy : lekcje dla współczesności : dziedzictwo polityczno-prawne i międzynarodowe 35. prezydenta USA / red. nauk. Karol Wojciechowski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - S. 161-200. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-21247-6
4
Trwałe czy przejściowe zmiany w badaniach ekonomicznych w reakcji na obecny kryzys? = Research in Economics Responding to the Recent World Crisis : Permanent or Transitory Changes? / Andrzej WOJTYNA // W: Ewolucja nauk ekonomicznych : jedność a różnorodność, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne / red. nauk. Marian Gorynia. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019. - S. 69-77. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63305-66-6
5
What Model of Capitalism will Poland Probably Pursue, if It Loosens Its Relations with the Mainstream of European Integration to a Significant Degree? / Andrzej WOJTYNA // W: Poland in the European Union : Achievements, Problems & Prospects / ed. Jerzy Wilkin. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2019. - S. 70-78. - ISBN 978-83-63305-77-2
6
Apel ekonomistów ważny, ale niewystarczający / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 2 kwietnia (2019), s. A25. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/304019896-Apel-ekonomistow-wazny-ale-niewystarczajacy.html. - ISSN 0208-9130
7
Wątpliwości przed kongresem ekonomistów / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 22 listopada (2019), s. A27. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/311219862-Andrzej-Wojtyna-Watpliwosci-przed-kongresem-ekonomistow.html. - ISSN 0208-9130
8
Przydatność hipotezy sekularnej stagnacji dla oceny perspektyw gospodarczych krajów na różnym poziomie rozwoju / Andrzej WOJTYNA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 13-37. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
9
Wstęp / Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA // W: Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 9-12. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-20650-5
10
W kierunku jakiego modelu kapitalizmu Polska będzie prawdopodobnie ewoluować, jeśli znacząco rozluźni związki z głównym nurtem integracji europejskiej? / Andrzej WOJTYNA // W: Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie / red. Jerzy Wilkin. - Warszawa: Polska Akademia Nauk, 2018. - S. 63-70. - ISBN 978-83-63305-48-2. - Pełny tekst: http://admin.www.irwirpan.waw.pl/dir_upload/site/files/raport-Polska-UE-2017.pdf
11
Afera KNF a niezależność NBP / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 7 grudnia (2018), s. A31. - Pełny tekst: https://www.rp.pl/Opinie/312069857-Afera-KNF-a-niezaleznosc-NBP.html. - ISSN 0208-9130
12
Strategie wychodzenia głównych banków centralnych z niekonwencjonalnej polityki pieniężnej / Jakub JANUS ; . - Kraków : , 2018. - 419 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003354
13
Czy krajom na średnim poziomie rozwoju zagraża sekularna stagnacja? / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 208 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-01-20650-5
14
Wstęp / Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 7-9. - ISBN 978-83-01-19717-9
15
Determinizm inflacyjny / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 2 listopada (2017), s. B10. - Polem. z: Pada mit niskiej inflacji / Janusz Jankowiak. Rzeczpospolita, 10 października (2017), s. B9. - Pełny tekst: http://www.programkariera.pl/wp-content/uploads/2017/11/rzeczpospolita_b_2017_11_02_determinizm_inflacyjny__pdf_bn_k_p.pdf. - ISSN 0208-9130
16
Panel dyskusyjny pt. "Polska gospodarka: osiągnięcia, porażki i szanse rozwojowe" z udziałem rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. Mariana Goryni - jako moderatora - oraz panelistów: prof. Tadeusza Kowalskiego, prof. Andrzeja Matysiaka, prof. Witolda Orłowskiego, prof. Ryszarda Rapackiego, prof. Andrzeja Wojtyny, prof. Anny Zielińskiej-Głębockiej i prof. Macieja Żukowskiego / Marian Gorynia, Tadeusza Kowalski, Andrzej Matysiak, Witold Orłowski, Ryszard Rapacki, Andrzej WOJTYNA, Anna Zielińska-Głębocka, Maciej Żukowski // Studia Oeconomica Posnaniensia. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 86-112. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171468533. - ISSN 2300-5254
17
The Role of Systemic Risk in the Origin, Course and Effects of Financial Crisis in the EU Countries / Jagoda Kaszowska ; . - Cracow : , 2017. - 415 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003364
18
Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-01-19717-9
19
Ile jest Paliwa dla PKB? / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Patrycja Maciejewicz // Gazeta Wyborcza. - nr 142 (21 czerwca) (2017), s. 9. - ISSN 0860-908X
20
Walka o euro to walka o pozostanie w UE / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 6 czerwca (2017), s. B9. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/306059842-Andrzej-Wojtyna-Walka-o-euro-to-walka-o-pozostanie-w-UE.html. - ISSN 0208-9130
21
Warto rozmawiać o Euro / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 28 marca (2017), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/303279843-Andrzej-Wojtyna-Warto-rozmawiac-o-Euro.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
22
Nowa faza dyskusji o kontroli międzynarodowych przepływów kapitału = A New Stage in the Debate on the Effects of Capital Controls / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 6 (2017), s. 5-30. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/pdf-100728-33203?filename=Nowa%20faza%20dyskusji%20o.pdf. - ISSN 0867-0005
23
Dyskusja o euro czy o polexicie / Andrzej WOJTYNA // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 235 (5 grudnia) (2017), s. A15. - Pełny tekst: http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1089563,wojtyna-dyskusja-o-euro-czy-o-polexicie.html. - ISSN 2080-6744
24
Nowa faza dyskusji o zasadności kontroli międzynarodowych przepływów kapitału / Andrzej WOJTYNA // W: Otwartość gospodarki a podatność na kryzysy w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Marek A. DĄBROWSKI, Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 65-85. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19717-9
25
Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - 233 s. : il. ; 23 cm. - Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-01-18715-6
26
The Polish Economy : Achievements, Failures and Development Opportunities / Marian Gorynia, Tadeusz Kowalski, Andrzej Matysiak, Witold Orłowski, Ryszard Rapacki, Andrzej WOJTYNA, Anna Zielińska-Głębocka, Maciej Żukowski // Economics and Business Review. - vol. 2 (16), no. 4 (2016), s. 92-114. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2016_4_92.pdf. - ISSN 2392-1641
27
Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju / Andrzej WOJTYNA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 9-24. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18715-6
28
Czy gospodarka przetrwa plan Morawieckiego / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 6 grudnia (2016), s. B9. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/312059857-Andrzej-Wojtyna-Czy-gospodarka--przetrwa-plan-Morawieckiego.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
29
NBP będzie następny w kolejce do walca? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 12 stycznia (2016), s. B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/301119836-NBP-bedzie-nastepny-w-kolejce-do-walca.html. - ISSN 0208-9130
30
Wstęp / Andrzej WOJTYNA // W: Średni poziom rozwoju gospodarczego : pułapka czy szansa? / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 7-8. - ISBN 978-83-01-18715-6
31
Kontrowersje teoretyczne wokół koncepcji pułapki średniego poziomu rozwoju = Theoretical Controversies about the Middle-income Trap Concept / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa = The National Economy. - nr 6 (2016), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2016_06_01.pdf. - ISSN 0867-0005
32
Koniec mitu o pragmatycznym wicepremierze / Andrzej WOJTYNA // Dziennik Gazeta Prawna. - nr 111 (4528)(10-12 czerwca) (2016), s. A19. - ISSN 2080-6744
33
Andrzej Wojtyna / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Tadeusz Smuga // W: Paradoksy ekonomii : rozmowy z polskimi ekonomistami / red. nauk. Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 475-505. - ISBN 978-83-01-19089-7
34
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych / Andrzej WOJTYNA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 11-26. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-18411-7
35
Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - 188 s. : il. ; 23 cm. - Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-01-18411-7
36
Czy gospodarka potrzebuje "dobrej zmiany" / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 14 grudnia (2015), s. B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/312139875-Czy-gospodarka-potrzebuje-dobrej-zmiany.html. - ISSN 0208-9130
37
Raport NBP o euro a wybory / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 6 lutego (2015), s. B12. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/1177307-Raport-NBP-o-euro-a-wybory.html. - ISSN 0208-9130
38
[Głosy w dyskusji] / Andrzej WOJTYNA // W: Transformacja 1989 : w 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego : materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości Kraków, 13 września 2014 / red. nauk. Zygmunt Kolenda. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. - S. 31-34
39
Groźne niedocenianie skutków deflacji / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 23 lutego (2015), s. B12. - ISSN 0208-9130
40
Zaskoczenie po wyborach może być niemiłe / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 23 października (2015), s. B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/Opinie/310229836-Zaskoczenie-po-wyborach-moze-byc-niemile.html#ap-3. - ISSN 0208-9130
41
Is the Crisis in Economic Theory Deeper than in the Economy? / Andrzej WOJTYNA // W: Economics for the Future : Fundamental Issues in Economic Theory and Practice / red. Elżbieta Mączyńska. - Warsaw: Polish Economic Society, 2015. - S. 35-45. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-97-2
42
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej / Andrzej WOJTYNA // W: Ekonomia jest piękna? Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi / red. Łukasz Hardt i Dominika Milczarek-Andrzejewska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2015. - S. 267-278. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-754-6
43
Nie odkładajmy tematu euro / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 18 maja (2015), s. B10. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/1201751-Wojtyna--Nie-odkladajmy-tematu-euro.html. - ISSN 0208-9130
44
Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 31/KMae/1/2012/S/031. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2151-2
45
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? = Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy? / Andrzej WOJTYNA // Ekonomista. - nr 2 (2014), s. 193-205. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
46
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? = Is Crisis in Economics Deeper than in the Economy? / Andrzej WOJTYNA // W: Ekonomia dla przyszłości : fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej / red. nauk. Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014. - S. 39-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-81-1
47
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji / Andrzej WOJTYNA // W: Charakter ożywienia po kryzysie / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2014. - S. 13-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2151-2
48
Ukraina a euro w Polsce / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 5 marca (2014), s. B5. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/1091654-Ukraina-a-euro-w-Polsce.html. - ISSN 0208-9130
49
Co dalej z NBP / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 25 czerwca (2014), s. B10. - ISSN 0208-9130
50
Charakter kryzysu strefy euro a kierunki poszukiwań nowych rozwiązań instytucjonalnych / Andrzej WOJTYNA // W: Przyszły instytucjonalny kształt strefy euro : rozbieżne interesy ekonomiczne różnych grup krajów / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2014), s. 3-21. - Bibliogr.
51
Po expose : bez przełomu w sprawie euro / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 2 października (2014), s. B12. - ISSN 0208-9130
52
Jaka strategia po rekonstrukcji / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 28 listopada (2013), s. B10. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1068406.html. - ISSN 0208-9130
53
Niepodległość w Unii : głos posła czy politologa? / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 31 (6 lutego) (2013), s. 9. - ISSN 0860-908X
54
Sprawa euro : dyskusja czy różne wypowiedzi? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 5 lutego (2013), s. B11. - ISSN 0208-9130
55
Przyjęcie euro bodźcem dla reform; potrzebna intensyfikacja debaty / Andrzej WOJTYNA // ObserwatorFinansowy.pl [on-line]. - 24 września (2013)[1 ekran]. - [odczyt: 02.10.2014]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://www.obserwatorfinansowy.pl/dispatches/wojtyna-przyjecie-euro-bodzcem-dla-reform-potrzebna-intensyfikacja-debaty/
56
Jak dyskutować o euro? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 4 stycznia (2013), s. B11. - ISSN 0208-9130
57
Pragmatyzm czy demontaż gospodarki? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 5 sierpnia (2013), s. B8. - ISSN 0208-9130
58
Czy kryzys w teorii ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? / Andrzej WOJTYNA // W: Ekonomia dla przyszłości : odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych : autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2013. - S. 131. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-88700-71-2
59
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? / Adam WOJTYNA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - S. 166-185. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2074-4
60
Wyznaczmy datę przyjęcia euro / Andrzej WOJTYNA, rozm. Grzegorz Cydejko // Forbes. - nr 4 (2013), s. 32-36. - Pełny tekst: http://www.forbes.pl/andrzej-wojtyna-wyznaczmy-date-przyjecia-euro,artykuly,145340,1,1.html. - ISSN 1733-7291
61
Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013. - 211 s. : il. ; 24 cm. - Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na badania statutowe - umowa nr 129/KMae/1/2011/S/608. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2074-4
62
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji = Controversy Over the Nature of Recovery from Financial Crisis and Recession / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa. - R. 24, nr 11-12 (267-268) (2013), s. 5-21. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2013_11-12_01.pdf. - ISSN 0867-0005
63
Wpływ kryzysu finansowego na wzmocnienie pozycji krajów na średnim poziomie rozwoju w gospodarce światowej / Andrzej WOJTYNA // W: Zmiany w układzie sił gospodarczych między krajami na średnim poziomie rozwoju w wyniku obecnego kryzysu. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2013), s. 3-16. - Bibliogr.
64
Prezes NBP stawia strefie euro warunek / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 9 kwietnia (2013), s. B11. - ISSN 0208-9130
65
Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - 239 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-2009-6
66
Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji / Andrzej WOJTYNA // W: Charakter ożywienia po kryzysie lat 2007-2009 : zróżnicowanie doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2012), s. 3-21. - Bibliogr.
67
Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących / Andrzej WOJTYNA // W: Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. - S. 11-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-2009-6
68
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? = Central Banks after the Crisis : is the Direct Inflation Targeting Strategy in Need of Institutional Changes / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (2012), s. 45-65. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
69
Gospodarka bez wojny polsko-polskiej / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 21 maja (2012), s. B11. - ISSN 0208-9130
70
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. - nr 9. - 150 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
71
Makroekonomia / Olivier Blanchard, red. nauk. Andrzej WOJTYNA, Tadeusz W. Kowalski ; [tł. Marek DĄBROWSKI, Jerzy Kur, Anna Matysek-Jędrych, Krystian MUCHA, Marta SORDYL, Szymon Truskolaski, Marta WAJDA-LICHY, Jacek Wallusch]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - XXIII, 1084 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 978-83-264-1280-6
72
Czy w wyniku kryzysu finansowego ekonomia otworzy się bardziej na psychologię? Interpretacje i uściślenia tytułu / Andrzej WOJTYNA // W: Węzeł polski : bariery rozwoju z perspektywy ekonomicznej i psychologicznej / red. nauk. Paweł Kozłowski. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN; Instytut Psychologii PAN, 2011. - S. 169-184. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-22-3
73
Banki centralne po kryzysie : czy konieczne są zmiany instytucjonalne w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego? / Andrzej WOJTYNA // W: Zmiany instytucjonalne w reakcji na obecny kryzys / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2011), s. 177-198. - Bibliogr.
74
Najpierw OFE, teraz banki / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 276 (28 listopada) (2011), s. 26-27. - Polem. z: Udomowić Banki / Stefan Kawalec. Gazeta Wyborcza, nr 259 (7 listopada) (2011), s. 26. - ISSN 0860-908X
75
Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1936-6
76
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego - duża odporność czy podatność? / Andrzej WOJTYNA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 13-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
77
Bieleckiego mocno selektywny dobór faktów / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 24 marca (2011), s. B8. - Polem. z: Prawdziwa lekcja z Chile dla Polski / Jan Krzysztof Bielecki. Rzeczpospolita, 11 marca (2011)
78
Standardowe i niestandardowe działania antykryzysowe w gospodarkach wschodzących = Standard and Nonstandard Anti-Crisis Measures in Emerging Markets / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 22, nr 9 (241) (2011), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
79
Co dalej z członkostwem Polski w strefie euro? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 8 lipca (2011), s. B10. - ISSN 0208-9130
80
Uwaga na dług publiczny / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 20 grudnia (2011), s. B10. - ISSN 0208-9130
81
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. - nr 7-8. - 173 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
82
J.K. Bielecki nie wykorzystał lekcji z Izby Gmin / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 34 (11 lutego) (2011), s. 28. - ISSN 0860-908X
83
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2011. - nr 1-2. - 135 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
84
Nie stać nas na brak reform / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Patrycja Maciejewicz // Gazeta Wyborcza. - nr 242 (17 października) (2011), s. 24. - ISSN 0860-908X
85
Rządowy trik, a nie reforma OFE / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 14 stycznia (2011), s. E12-E13. - ISSN 0208-9130
86
Wstęp / Andrzej WOJTYNA // W: Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011. - S. 9-11. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1936-6
87
Niebezpieczny melanż / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 25 lutego (2011), s. E12-E13. - ISSN 0208-9130
88
Czy emerytury zależą od "iluminacji" dr. Grabowskiego? / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 22 (28 stycznia) (2011), s. 28. - ISSN 0860-908X
89
Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej / Marta SORDYL ; . - Kraków : , 2011. - 202 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002571
90
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010. - nr 3. - 135 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
91
Źródła sporu w NBP / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 9 kwietnia (2010), s. B12-B13. - ISSN 0208-9130
92
Wyzwania dla banków centralnych / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 15 październik (2010), s. E12-E13. - ISSN 0208-9130
93
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010. - nr 7-8. - 148 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
94
Standardowe i niestandardowe narzędzia polityki antykryzysowej w krajach na średnim poziomie rozwoju / Andrzej WOJTYNA // W: Efekty działań antykryzysowych w latach 2007-2009 w krajach na średnim poziomie rozwoju. Cz. 1 / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2010), s. 4-26. - Bibliogr.
95
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego : duża odporność czy podatność? = Emerging Market Economies in the Face of a Financial Crisis : Resilience or Vulnerability? / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 21, nr 9 (229) (2010), s. 25-45. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
96
Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - 265 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1869-7
97
Ryzykowne samozadowolenie / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 24 maja (2010), s. B12. - ISSN 0208-9130
98
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB / Andrzej WOJTYNA // W: Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 247-265. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1869-7
99
Laudacja promotorska / Andrzej WOJTYNA // W: Nadanie Olivierowi Blanchardowi tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 1 czerwca 2010 r. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - S. 7-16. - ISBN 978-83-7252-482-9
100
Czy w wyniku kryzysu wątki etyczne w ekonomii zyskują na znaczeniu? = Will the Ethical Threads in Economics Gain Importance as Result of the Present Crisis? / Andrzej WOJTYNA // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 273-284. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
101
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010. - nr 1-2. - 163 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
102
The Twentieth Anniversary of Fundamental Market Reforms in Poland : what Have We Achieved; what Have We Learnt? / Leszek Balcerowicz, Marian Gorynia, Bogusław Fiedor, Stanisław Gomułka, Krzysztof Jajuga, Tadeusz Kowalski, Witold Orłowski, Andrzej WOJTYNA // The Poznań University of Economics Review. - vol. 10, nr 2 (2010), s. 33-70. - Summ. - Pełny tekst: http://www.ebr.edu.pl/pub/2010_2_33.pdf. - ISSN 1643-5877
103
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2010. - nr 9. - 120 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
104
Zbyt kategoryczne sądy Balcerowicza / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 29 październik (2010), s. E14-E15. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/556091-Leszek-Balcerowicz-nie-ma-racji.html#ap-8. - ISSN 0208-9130
105
Dbajmy o nasz model kapitalizmu / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - 19 stycznia (2009), s. 30. - ISSN 0860-908X
106
Gospodarki wschodzące w obliczu kryzysu finansowego : duża odporność czy podatność? / Andrzej WOJTYNA // W: Zaburzenia na światowych rynkach finansowych w latach 2007-2008 i ich konsekwencje dla krajów na średnim poziomie rozwoju. Cz. 2 / kierownik projektu: Andrzej WOJTYNA. - (2009), s. 202-225. - Bibliogr.
107
Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB = The Causes and Implications of Changes in the Share of Profits and Wages in GDP / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 49-66. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
108
Wyzwania dla nowej Rady Polityki Pieniężnej / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 14 grudnia (2009), s. B13. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/405824-Wyzwania-dla-nowej-Rady--Polityki-Pienieznej.html#ap-4. - ISSN 0208-9130
109
Politycy, wpiszcie euro do kalendarza / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 64 (16 marca) (2009), s. 28. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://wyborcza.pl/1,95469,6385709,Politycy__wpiszcie_euro_do_kalendarza.html. - ISSN 0860-908X
110
Decyzja o dywidendzie z PKO BP może opóźnić kolejną obniżkę rezerw / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Marek Chądzyński // Gazeta Prawna. - nr 116 (17 czerwca, dodatek forsal.pl) (2009), s. A1, A7. - Pełny tekst: http://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/325300,decyzja-o-dywidendzie-z-pko-bp-moze-opoznic-kolejna-obnizke-rezerw.html. - ISSN 2080-6744
111
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2009. - nr 9. - 124 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
112
RPP dobrze pamięta, po co została powołana / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 12 października (2009), s. B10. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/376389-RPP-dobrze-pamieta--po-co-zostala-powolana.html#ap-2. - ISSN 0208-9130
113
Złoty może być jeszcze słabszy / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Mirosław Kuk, Paweł Czuryło // Rzeczpospolita. - 18 marca (2009), s. B5. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/277964-Zloty-moze-byc-jeszcze-slabszy.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
114
Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - 267 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1815-4
115
Uwagi do diagnozy gospodarczej prezesów dwu największych banków / Andrzej WOJTYNA // Dziennik : Polska, Europa, świat. - 13 stycznia (dodatek The Wall Street Journal. Polska) (2009), s. 06-07. - Polem. z: Jerzy Pruski i Jan Krzysztof Bielecki: skąd wziąć pieniądze? / Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Pruski. Dziennik : Polska, Europa, świat, 6 stycznia (dodatek The Wall Street Journal. Polska) (2009). - ISSN 1895-6742
116
O badaniach nad głębszymi przyczynami wzrostu gospodarczego / Andrzej WOJTYNA // W: Wzrost gospodarczy w krajach transformacji : konwergencja czy dywergencja? / red. nauk. Ryszard Rapacki. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 187-201. - Bibliogr. - ISBN 987-83-208-1808-6
117
Nie możemy od razu wystrzelać całej amunicji : wywiad z prof. Andrzejem Wojtyną, członkiem Rady Polityki Pieniężnej / Leszek Baj, Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 116 (19 maja) (2009), s. 24. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0860-908X
118
Referendum nie powinno rozstrzygać o zmianie waluty / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 6 stycznia (2009), s. B10. - ISSN 0208-9130
119
Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową / Andrzej WOJTYNA // W: Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. - S. 250-267. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1815-4
120
Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie nowego paradygmatu? = Contemporary Economy Theory - Continuation or the Search for a New Paradigm? / Andrzej WOJTYNA // W: VIII Kongres Ekonomistów Polskich. [T. 2], Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Bogusław Fiedor, Zbigniew Hockuba. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 25-49. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88700-28-6
121
Pozycja prymusa może osłabić determinację rządu / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Mirosław Kuk, Łukasz Wilkowicz // Rzeczpospolita. - 31 sierpnia (2009), s. B16. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/356243-Pozycja-prymusa-moze-oslabic-determinacje-rzadu.html#ap-1. - ISSN 0208-9130
122
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 13-36. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
123
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - nr 5-6. - 153 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
124
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - nr 11-12. - 153 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
125
To straszne słowo na "d" / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Patrycja Maciejewicz // Gazeta Wyborcza. - nr 163 (14 lipca) (2008), s. 28. - ISSN 0860-908X
126
Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat dziewięćdziesiątych / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 108-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
127
Zaufanie do NBP zostało nadszarpnięte / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Ignacy Morawski // Rzeczpospolita. - 4 lutego (2008), s. B16. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/89409-Zaufanie-do-NBP-zostalo-nadszarpniete.html. - ISSN 0208-9130
128
Euro wymaga porozumienia polityków / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Mirosław Kuk // Rzeczpospolita. - 17 listopada (2008), s. B16. - ISSN 0208-9130
129
Kluczem są oczekiwania inflacyjne / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Łukasz Wilkowicz // Parkiet : gazeta giełdy. - 14 lipca (2008), s. 11. - Pełny tekst: http://www.parkiet.com/artykul/616071.html?print=tak&p=0. - ISSN 1231-2207
130
Polityka pieniężna w strefie euro : dawne obawy, nowe wyzwania / Andrzej WOJTYNA // W: Polityka monetarna i fiskalna w okresie akcesji do strefy euro / red. Anna Krajewska, Michał Mackiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, 2008. - S. 11-29. - ISBN 978-83-923772-3-8
131
Prośba Rady Polityki Pieniężnej nie powinna być lekceważona / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Ignacy Morawski, Paweł Czuryło // Rzeczpospolita. - 19 maja (2008), s. B16. - ISSN 0208-9130
132
Euro a kryzys finansowy : jak pokonać impas polityczny / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 9 października (2008), s. B11. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/202243.html?p=1. - ISSN 0208-9130
133
Liczę na miękkie lądowanie gospodarki / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Paweł Czuryło // Rzeczpospolita. - 11 września (2008), s. B6. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/189108-Licze-na-miekkie-ladowanie-gospodarki.html. - ISSN 0208-9130
134
Współczesna ekonomia - kontynuacja czy poszukiwanie paradygmatu? = Contemporary Economic Theory - Continuation or the Search for a New Paradigm? / Andrzej WOJTYNA // Ekonomista. - nr 1 (2008), s. 9-32. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
135
Profesora Osiatyńskiego radykalne rady dla Rady / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 151 (30 czerwca) (2008), s. 30-31. - Polem. z: Sama RPP inflacji nie pokona / Jerzy Osiatyński. Gazeta Wyborcza, nr 143 (20 czerwca) (2008), s. 32. - ISSN 0860-908X
136
Czy gospodarka może być wolna od światowych zaburzeń / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 25 stycznia (2008), s. B10. - Pełny tekst: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/86984.html?p=1. - ISSN 0208-9130
137
Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju / red. nauk. Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - 240 s. : il. ; 24 cm. - Na 4 s. okł. błędny ISBN 10-cyfrowy. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-208-1740-9; 83-208-1740-9
138
Jak powinno się wypowiadać o przyszłych stopach procentowych? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 11 kwietnia (2008), s. B12-B13. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/119215-Jak-powinno-sie-wypowiadac-o-przyszlych-stopach-procentowych-.html. - ISSN 0208-9130
139
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - nr 3. - 124 s.: il.; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
140
Co robić z rosnącą inflacją? / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 7 stycznia (2008)1 ekran. - Polem. z: Jaka strategia na rosnącą inflację? / Maciej Reluga, Mateusz Szczurek. Rzeczpospolita, 17 grudnia (2007), s. 1 ekran. - Dane tekstowe (plik html). - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/81577-Co-robic-z-rosnaca-inflacja-.html#ap-2
141
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008. - nr 1-2. - 121 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
142
Dlaczego nie należy obniżać akcyzy na paliwa / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 15 lipca (2008), s. B8-B9. - Pełny tekst: http://www.rp.pl/artykul/162792-Dlaczego-nie-nalezy-obnizac-akcyzy-na-paliwa.html. - ISSN 0208-9130
143
Polityka pieniężna w strefie euro : dawne obawy, nowe wyzwania = Monetary Policy in the Euro Area : Old Concerns, New Challenges / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 11-12 (2008), s. 1-20. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
144
20 pytań do... Andrzeja Wojtyny / Andrzej WOJTYNA, rozm. Krystyna Doliniak // Forbes. - nr 10 (2007), s. 34-38. - Pełny tekst: http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-wydarzenia/20-pytan-do-----andrzeja-wojtyny,1780,1. - ISSN 1733-7291
145
Stabilność finansowa a polityka pieniężna = Financial Stability and Monetary Policy / Andrzej WOJTYNA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 758 (2007), s. 35-49. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/139523557. - ISSN 1898-6447
146
Groźny imposybilizm reformatorski / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 260 (2007), s. 28. - Polem. z: Porzućmy reformę finansów publicznych / Jerzy Osiatyński. Gazeta Wyborcza, nr 235 (2007), s. 40. - ISSN 0860-908X
147
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym = The Theoretical Aspect of the Relationship Between Institutional Change, Economic Policy and Growth / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 5-6 (189-190) (2007), s. 1-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
148
Czy inflacja podbije nam stopy? / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Leszek Baj // Gazeta Wyborcza. - nr 89 (16 kwietnia) (2007), s. 32. - ISSN 0860-908X
149
Płaca minimalna ale maksymalny problem / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 16 marca (2007). - ISSN 0208-9130
150
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007. - nr 3. - 124 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
151
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007. - nr 5-6. - 143 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
152
Związki krajów na średnim poziomie rozwoju z koniunkturą światową / Andrzej WOJTYNA // W: Dostosowania makro- i mikroekonomiczne w krajach na średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych lat 1990. [Cz. 2] / kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2007), s. 250-269. - Bibliogr.
153
Czemu stopy procentowe idą w górę / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 29 czerwca (2007), s. A5. - ISSN 0208-9130
154
Professor Laudation / Andrzej WOJTYNA ; tł. Michał PATKANIOWSKI // W: Nadanie Jeffreyowi D. Sachsowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 października 2007 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 16-24. - ISBN 978-83-7252-369-3
155
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007. - nr 7-8. - 144 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
156
Ceremonia nadania doktoratu honoris causa : laudacja promotorska / Andrzej WOJTYNA // W: Nadanie Jeffreyowi D. Sachsowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2 października 2007 r. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 7-15. - ISBN 978-83-7252-369-3
157
Z podwyżek nie czyńmy kolejnej wunderwaffe / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita. - 23 marca (2007). - ISSN 0208-9130
158
Stopy procentowe mogą wkrótce wzrosnąć / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Ignacy Morawski // Rzeczpospolita. - 10-11 lutego (2007). - ISSN 0208-9130
159
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - nr 3. - 119 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
160
Model szwedzki ma jednak szanse / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 26 czerwca (2006)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2012]. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
161
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - nr 10. - 114 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
162
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - nr 7-8. - 135 s.: tab., rys.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
163
Interakcje między polityką ekonomiczną i reformami instytucjonalnymi a kryzysy finansowe lat 1990 / Andrzej WOJTYNA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 118-138. - Bibliogr.
164
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - nr 9. - 114 s.: tab., rys.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
165
Z badań nad skutecznością polityki pieniężnej = New Trends in Research on the Effectiveness of Monetary Policy / Andrzej WOJTYNA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 744 (2006), s. 19-34. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/131644095. - ISSN 0208-7944
166
Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym / Andrzej WOJTYNA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 4-30. - Bibliogr.
167
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - nr 5-6. - 130 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
168
Wstęp / Andrzej WOJTYNA // W: Relatywne znaczenie instytucji i polityki ekonomicznej w procesie konwergencji : doświadczenia krajów na średnim poziomie rozwoju. [Cz. 1] / Kierownik tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2006), s. 1-3
169
Paradoks wiarygodności / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 28 kwietnia (2006)1 ekran. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
170
Kilka grzechów głównych / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 12 luty (2005)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2012]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
171
Alternatywne modele kapitalizmu / Andrzej WOJTYNA // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 83-107. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
172
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - nr 11-12. - 129 s.: tab., rys.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
173
Bank centralny w świetle teorii agencji / Andrzej WOJTYNA // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i praktyczne / red. Stefan Krajewski, Leszek Kucharski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 12). - S. 403-425. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-850-0
174
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14561-7
175
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - nr 9. - 105 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
176
Istota i struktura teorii agencji / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 7-21. - ISBN 83-7252-259-6
177
Czy to GUS się myli? / Andrzej WOJTYNA // Gazeta Wyborcza. - nr 147 (2005), s. 30-31. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - Dostępny w World Wide Web. - ISSN 0860-908X
178
Brakujące punkty odniesienia / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 26 listopada (2005)1 ekran. - [odczyt: 17.02.2014]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
179
Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 148 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-259-6
180
Alternatywne modele kapitalizmu = Alternative Models of Capitalism / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (169) (2005), s. 1-23. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
181
Polityka pieniężna / Andrzej WOJTYNA // W: Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej? / red. nauk. Andrzej Sławiński. - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2005. - (Polska w Unii Europejskiej). - S. 71-85. - Bibliogr. - ISBN 83-88700-10-3
182
Zastosowanie modeli kursu równowagi w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej / Marek Andrzej DĄBROWSKI ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2005. - VI, 257 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 19 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000672a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000672b
183
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - nr 10. - 104 s.: tab., rys.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
184
Narodowy Bank Polski w świetle teorii agencji / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / red. Andrzej WOJTYNA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 113-140. - ISBN 83-7252-259-6
185
Makroekonomia / Robert E. Hall, John B. Taylor ; red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA ; poszczególne rozdz. przeł. Jan CZEKAJ, Danuta Hübner, Eugeniusz Kwiatkowski, Zbigniew STAŃCZYK, Andrzej WOJTYNA ; tł. tekstów Adam Szeworski. - Wyd. 3 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 508 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-01-14326-6
186
Bank centralny w świetle teorii agencji = Central Bank in the Context of Agency Theory / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (157) (2004), s. 1-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
187
Alternatywne modele kapitalizmu / Andrzej WOJTYNA // W: Rola polityki makroekonomicznej w różnych modelach kapitalizmu / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2004), s. 4-29. - Bibliogr.
188
Kłopoty z wydajnością pracy / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 22 maj (2004)1 ekran. - [odczyt: 12.07.2012]. - Pełny tekst dostępny na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
189
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - nr 10. - 128 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
190
On Course? Poland on the Eve of EU Accession / Jerzy GÓRNIAK, Mirosława Marody, Stanisław MAZUR, Andrzej Rychard, Jerzy Wilkin, Andrzej WOJTYNA, Marek Zirk-Sadowski ; [ed. Mirosława Marody and Jerzy Wilkin]. - Warszawa : Erich Brost Foudation, affiliated to the Friedrich Ebert Foundation, 2004. - 244 s. : il. ; 24 cm. - Dostępna również w polskiej wersji: "Na prostej? : Polska w przededniu członkostwa w UE". - Bibliogr. - (EU-monitoring ; 7). - ISBN 83-86088-69-9
191
Jedenasty członek Rady Polityki Pieniężnej / Andrzej Sławiński, Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 29 czerwca (2004)1 ekran. - Polem. z: Fatalne skutki błędnych prognoz / Bogusław Grabowski. Rzeczpospolita, 19 czerwca (2004), s. 1 ekran. - Dane tekstowe (plik html)
192
Szkice o polityce pieniężnej / Andrzej WOJTYNA. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2004. - 303 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1531-2
193
Konkurencja monopolistyczna / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 11 grudnia (2004)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2012]. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
194
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - nr 9. - 96 s.: tab.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
195
Czy tempo wzrostu gospodarki światowej rzeczywiście słabnie? / Andrzej WOJTYNA // W: Tempo wzrostu gospodarki światowej : implikacje dla Polski / [oprac. i red. nauk. Jan Mujżel, Bogusław Fiedor, Elżbieta Mączyńska]. - Warszawa: RSSG, 2004. - (Raport / Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, ISSN 1233-5711 ; nr 44). - S. 40-50. - Bibliogr.
196
Skuteczność polityki pieniężnej / Andrzej WOJTYNA. - Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004. - 33, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Gospodarka i Społeczeństwo - Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ; wykład 3). - ISBN 83-7171-767-9
197
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - nr 5-6. - 120 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
198
Istota i struktura teorii agencji / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 1-18. - Bibliogr.
199
Związywanie rąk przyszłej Radzie / Andrzej WOJTYNA // Rzeczpospolita [on-line]. - 22 marca (2003)1 ekran. - [odczyt: 17.07.2012]. - Pełny tekst dostępny w serwisie EMIS oraz na stronie wydawcy. - ISSN 0208-9130
200
W poszukiwaniu optymalnej reguły polityki pieniężnej / Andrzej WOJTYNA // Studia Ekonomiczne = Economic Studies. - nr 1-2 (2003), s. 45-65. - Bibliogr. - ISSN 0239-6416
201
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - nr 9. - 116 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
202
Rozmowy z wybitnymi ekonomistami / Brian Snowdon, Howard R. Vane ; [przeł. Marek Andrzej DĄBROWSKI, Paweł KAWA, red. nauk. przekł. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, 2003. - 480 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Biblioteka Myśli Ekonomicznej). - ISBN 83-11-09566-3
203
Dobrych obyczajów nie można zadekretować / Andrzej WOJTYNA ; rozm. Andrzej Łącz // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 5, 18. - ISSN 1509-5975
204
Narodowy Bank Polski w świetle teorii agencji / Andrzej WOJTYNA // W: Instytucjonalne problemy transformacji gospodarki w świetle teorii agencji / kier. tematu: Andrzej WOJTYNA. - (2003), s. 133-163. - Bibliogr.
205
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003. - nr 1-2. - 114 s.: tab., rys; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
206
Monetary Policy / Andrzej WOJTYNA // Poland : International Economic Report. - (2003), s. 42-50. - ISSN 0867-6798
207
Polityka makroekonomiczna w cyklu koniunkturalnym - nowe nurty w teorii = Macroeconomic Policy in the Business Cycle - New Theoretical Currents / Andrzej WOJTYNA // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - 5-6 (141-142) (2003), s. 1-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
208
Demokratyczna kontrola nad polityką banku centralnego - kontrowersje teoretyczne i wnioski dla Polski = Democratic Control of the Central Bank Policy - Theoretical Controversies and Conclusion for Poland / Andrzej WOJTYNA // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski. - Łodź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2003. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9). - S. 396-427. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-653-2
209
Na prostej? Polska w przededniu członkostwa w UE / Jarosław GÓRNIAK, Mirosława Marody, Stanisław MAZUR, Andrzej Rychard, Jerzy Wilkin, Andrzej WOJTYNA, Marek Zirk-Sadowski ; [red. Mirosława Marody, Jerzy Wilkin]. - Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, 2003. - 250 s. : il. ; 24 cm. - Dostępna również w angielskiej wersji: "On Course? : Poland on the Eve of EU Accession". - Bibliogr. - (EU-monitoring ; 7). - ISBN 83-89410-10-9
210
Przyczyny eurosceptycyzmu Wielkiej Brytanii wobec Unii Gospodarczej i Walutowej / Marta WAJDA-LICHY ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2003. - 299 k. : il., aneks ; 30 cm. - Bibliogr.
211
Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = Income Inequality in the Context of Poland's Accession to the EU / Andrzej WOJTYNA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 600 (2002), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14993. - ISSN 0208-7944
212
Monetary Policy / Andrzej WOJTYNA // Poland : International Economic Report. - (2002), s. 47-55. - ISSN 0867-6798
213
Physical and Human Capital in Real Adjustment Processes in Poland = Kapitał rzeczowy i ludzki w realnych procesach dostosowawczych w Polsce / Bernd Panzer ; Promotor: Andrzej WOJTYNA. - Kraków, 2002. - VI, 234, XXII k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
214
O niektórych związkach między zmianami strukturalnymi a polityką pieniężną = On Selected Interrelations Between Structural Changes and Monetary Policy / Andrzej WOJTYNA // Bank i Kredyt. - nr 11-12 (2002), s. 5-18. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bankikredyt.nbp.pl/content/2002/2002_11_12/pdf_pl/wojtyna.pdf. - ISSN 0137-5520
215
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2002. - nr 5-6. - 118 s.: il.; 25 cm. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0867-0005
216
Czy bank centralny powinien być niezależny? = Should Central Banks be Independent? / Andrzej WOJTYNA // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 33-50. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
217
Odpowiedź Andrzejowi Malawskiemu = Answer to Professor Andrzej Malawski / Andrzej WOJTYNA // Ekonomista. - nr 6 (2002), s. 869-874. - Polem. z: Czy ewolucja keynesizmu jest ewolucją?. Ekonomista, nr 6 (2002), s. 853-867
218
Skuteczność polityki makroeko