Publications of the selected author

1

Title:
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector
Source:
Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 112)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-89-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351042
chapter in monograph
2

Title:
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020) , s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication presents the results of research project financed from the means granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168350402
article
3

Author:
Title:
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
494 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-457
Nr:
2168340849
doctoral dissertation
4

Title:
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338835
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Source:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
unreviewed article
6

Title:
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 113-125 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331747
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 454-464. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329547
article
8

Title:
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 103-112 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331745
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 21-32 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331727
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management
Source:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324149
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research
Source:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017) , s. 27-43. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323345
article
12

Title:
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 365-374 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322407
chapter in monograph
See main document
13

Title:
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321739
article
14

Title:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324143
monograph
See related chapters
15

Title:
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions
Source:
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 253-275. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Public Policy and Administration (APPA))
Research program:
The publication has been financed by funds granted to the Management Department of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for research potential maintenance
ISBN:
978-1-5225-0731-4
Nr:
2168310343
chapter in monograph
16

Title:
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016) , s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309713
article
17

Title:
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311517
article
18

Title:
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground
Source:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313387
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313383
monograph
See related chapters
20

Title:
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 389-399 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310721
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 281-287 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296369
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego
Source:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 271-281 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-18-4
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168299545
chapter in monograph
See main document
23

Title:
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 35-44 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics as part of subsidies to maintain the research potential for 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Nr:
2168301797
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning
Source:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 85-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298499
chapter in monograph
25

Title:
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299357
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych
Source:
Zarządzanie publiczne / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168297743
chapter in monograph
27

Title:
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015) , s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299591
article
28

Title:
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 46-65
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302211
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279557
article
30

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168288867
chapter in conference materials
See main document
31

Title:
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
98 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13)
Access mode:
Nr:
2168308821
report
32

Title:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ2014, s. 8-14
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
chapter in unpublished scientific work
See main document
33

Conference:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Title:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Nr:
2168273414
article
34

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168288863
conference materials
See related chapters
35

Title:
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 333-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2
Access mode:
Nr:
2168287583
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector
Source:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 209-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292749
chapter in monograph
37

Title:
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze
Source:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2013, s. 108-131
Signature:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290081
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 39-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268562
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Source:
Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013) , s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270964
article
See main document
40

Title:
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271332
article
41

Title:
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013) , s. 189-210. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293513
article
42

Title:
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282847
article
43

Title:
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2013. - nr 4 (157), s. 169-174 - Bibliogr.. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168270974
varia
44

Title:
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Source:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 153-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270312
chapter in monograph
45

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
chapter in textbook
See main document
46

Title:
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [dokument elektroniczny]
Konsultacja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Physical description:
83 s.: il.
Notes:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr. przy rozdziałachDostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168266568
report
47

Title:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
chapter in monograph
See main document
48

Title:
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 429-443 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242762
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227336
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 100-113
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282641
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions
Source:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 180-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246934
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Źródła i metody zbierania informacji
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 91-135
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306719
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management
Source:
Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 135-149. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246930
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 423-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231538
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2012, s. 75-89
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282635
chapter in unpublished scientific work
See main document
57

Title:
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 81-99. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243018
chapter in monograph
See main document
58

Title:
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232524
article
59

Title:
Wspomnienie Tomasza Baty
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management2012. - nr 1 (150), s. 161-166 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236658
varia
60

Title:
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 18-22. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221196
article
61

Title:
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur
Source:
Management Consulting / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 279-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221442
chapter in monograph
See main document
62

Title:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
Source:
MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011) , s. 8
Access mode:
Nr:
2168274583
unreviewed article
63

Title:
System Best Value - ujęcie metodyczne
Source:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2011, s. 91-107
Signature:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258438
chapter in unpublished scientific work
See main document
64

Title:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
article
See main document
65

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
article
See main document
66

Title:
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230282
article
67

Title:
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217998
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52098
article
69

Title:
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164877478
chapter in conference materials
See main document
70

Title:
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 267-274. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187524
article
71

Title:
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization
Source:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165809155
chapter in conference materials
See main document
72

Title:
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu
Source:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2010, s. 117-135
Signature:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249126
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Title:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
chapter in monograph
See main document
74

Conference:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 447-459 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168293991
chapter in conference materials
75

Title:
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2009, s. 119-136
Signature:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228762
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions
Source:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2162017421
chapter in conference materials
See main document
77

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Source:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
chapter in monograph
78

Title:
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797844
chapter in monograph
See main document
79

Title:
Outsourcing w administracji samorządowej
Source:
MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009) , s. 8-9
Access mode:
Nr:
53066
unreviewed article
80

Title:
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51469
article
See main document
81

Title:
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing
Source:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51313
chapter in monograph
See main document
82

Title:
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50535
article
See main document
83

Title:
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621784
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232404
chapter in monograph
85

Title:
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych
Source:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 68-79 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997536
chapter in monograph
86

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 46-54
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622226
chapter in monograph
See main document
88

Conference:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Title:
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 224-235. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Access mode:
Nr:
2168246956
chapter in conference materials
See main document
89

Title:
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 55-64
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272038
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Title:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50986
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2008, s. 65-103
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905355
chapter in monograph
93

Title:
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 322-331 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626336
chapter in conference materials
See main document
94

Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 294-308. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168238114
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51073
article
See main document
96

Title:
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2007, s. 99-113
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273196
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej
Source:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769970
chapter in monograph
See main document
98

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
chapter in monograph
See main document
99

Title:
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2006) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
51967
article
100

Title:
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain)
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218946
chapter in conference materials
See main document
101

Title:
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52916
article
See main document
102

Title:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2006, s. 187-210
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326251
chapter in unpublished scientific work
See main document
103

Title:
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
364 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-26
Nr:
52682
doctoral dissertation
104

Title:
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 59-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244076
chapter in book
105

Title:
Outsourcing - za i przeciw
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 84-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244078
chapter in book
106

Title:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2005, s. 153-170 - Bibliogr.
Research program:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Signature:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325719
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Title:
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52984
article
See main document
108

Title:
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 288-291 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244100
chapter in book
109

Title:
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii
Source:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 169-178 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302881
chapter in monograph
110

Conference:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Title:
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, 2005, s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Access mode:
Nr:
2168219092
chapter in conference materials
See main document
111

Title:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków"
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 185-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244092
chapter in book
112

Title:
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś] - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 96-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244084
chapter in book
113

Title:
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004) , s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219922
article
See main document
114

Title:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ2004, s. 133-150 - Bibliogr.
Research program:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Signature:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325763
chapter in unpublished scientific work
See main document
115

Title:
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych
Source:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 379-386 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232648
chapter in monograph
116

Title:
Porozumienie skuteczne (2)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003) , s. 44-45
Nr:
2168224158
article
117

Title:
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 312-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230062
chapter in monograph
118

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168224160
article
119

Title:
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168221034
article
See main document
120

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168224162
article
121

Title:
Porozumienie skuteczne (1)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003) , s. 36-41 - Bibliogr.
Nr:
2168224156
article
122

Title:
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.. - Dostępny również w wersji elektronicznej
Access mode:
Nr:
2168223336
article
See main document
123

Title:
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością
Source:
Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168242944
article
124

Title:
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233810
article
See main document
125

Title:
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001) , s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245604
article
126

Title:
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 323-333. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239014
chapter in conference materials
See main document
127

Title:
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)
Source:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000, s. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2513-1
Nr:
2168250880
chapter in conference materials
128

Title:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
chapter in monograph
See main document
129

Title:
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze
Source:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999) , s. 8-11 - Bibliogr.
Nr:
2168242414
article
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
170 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Signature:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
unpublished scientific work
2

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
169 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
54/KMOiZ/1/2002/S
Signature:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
unpublished scientific work
3

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2001/S
Signature:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
unpublished scientific work
4

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
212 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2000/S
Signature:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
218 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
unpublished scientific work
1
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 112). - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-89-1. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf
2
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020), s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010. - ISSN 1898-6447
3
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe / Jerzy Mrówka ; Promotor: Bernard ZIĘBICKI ; Promotor pomocniczy: Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków, 2019. - 494 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418
4
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
5
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu / Angelika WODECKA-HYJEK // Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019), s. 92-96. - Bibliogr. - ISSN 2451-1811
6
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 113-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
7
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 454-464. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
8
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company / Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
9
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 21-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
10
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
11
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research / Angelika WODECKA-HYJEK // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017), s. 27-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
12
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 365-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
13
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches / Angelika WODECKA-HYJEK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Spis treści: http://www.wydawnictwo.orgmasz.pl/sklep/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa/rocznik-2017/ekonomika-i-organizacja-przedsiebiorstwa-nr-07-2017-detail.htmlWstęp: . - ISSN 0860-6846
14
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
15
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / eds. Vojko Potocan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko. - Hershey, PA: IGI Global, 2017. - (Advances in Public Policy and Administration (APPA)). - S. 253-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0731-4
16
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016), s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf. - ISSN 0137-5466
17
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878. - ISSN 1898-6447
18
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
19
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
20
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 389-399. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
21
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 281-287. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
22
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
23
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
24
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2015. - S. 85-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
25
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
26
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, cop. 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7299-956-6
27
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015), s. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
28
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 46-65
29
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEKLuz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 773-778nr 5 (2014), s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit. - ISSN 1231-78531231-7853
30
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
31
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport / Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 98 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521
32
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
33
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation / Angelika WODECKA-HYJEK // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014), s. 148-155. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857. - ISSN 1877-0428
34
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf
35
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 333-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
36
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014. - S. 209-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
37
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 108-131
38
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 39-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
39
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEKBest Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 50-61nr 1 (23) (2013), s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf. - ISSN 1898-35291898-3529
40
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013), s. 105-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html. - ISSN 2081-2345
41
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013), s. 189-210. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf. - ISSN 2081-2345
42
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695. - ISSN 1898-6447
43
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (157) (2013), s. 169-174. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit. - ISSN 0137-5466
44
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
45
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
46
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [on-line] / Angelika WODECKA-HYJEK, Stanisław MAZUR ; [konsultacja: Marek ĆWIKLICKI]. - Dane tekstowe (plik pdf). - Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 83 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy rozdziałach. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf
47
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
48
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 429-443. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
49
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
50
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 100-113
51
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 180-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
52
Źródła i metody zbierania informacji / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 91-135. - ISBN 978-83-7252-580-2
53
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
54
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 135-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
55
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 423-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
56
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 75-89
57
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 81-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
58
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0208-6018
59
Wspomnienie Tomasza Baty / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012), s. 161-166. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
60
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011), s. 18-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
61
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 279-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
62
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011), s. 8. - Pełny tekst: http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
63
System Best Value - ujęcie metodyczne / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 91-107
64
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351. - ISSN 1898-6447
65
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKIPrzegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKIPrzegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63nr 854 (2011), s. 33-63nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021. - ISSN 1898-64471898-64471898-6447
66
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System / Angelika WODECKA-HYJEK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
67
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
68
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010), s. 361-375. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
69
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
70
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 267-274. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
71
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
72
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 117-135
73
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
74
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik i Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 447-459. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
75
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 119-136
76
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
77
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
78
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
79
Outsourcing w administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009), s. 8-9. - Pełny tekst: http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
80
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604. - ISSN 1898-6447
81
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
82
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 97-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629. - ISSN 1898-6447
83
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
84
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
85
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 68-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
86
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
87
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
88
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 224-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
89
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 55-64
90
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 648-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
91
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
92
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
93
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 322-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
94
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 294-308. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
95
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112. - ISSN 0208-7944
96
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 99-113
97
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
98
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
99
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAKWykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // Problemy JakościProblemy Jakości. - nr 1 (2006), s. 13-17nr 1 (2006), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-86510137-8651
100
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain) / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
101
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes / Angelika WODECKA-Hyjek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 713 (2006), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903. - ISSN 0208-7944
102
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 187-210
103
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001081b
104
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 59-63. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
105
Outsourcing - za i przeciw / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 84-89. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
106
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 153-170. - Bibliogr.
107
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182. - ISSN 0208-7944
108
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 288-291. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
109
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 169-178. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
110
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
111
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków" / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 185-189. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
112
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 96-101. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
113
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918. - ISSN 0208-7944
114
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 133-150. - Bibliogr.
115
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 379-386. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
116
Porozumienie skuteczne (2) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003), s. 44-45. - ISSN 1641-0793
117
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 312-319. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
118
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACHPraca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i ZarządzaniePersonel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003), s. 35-37nr 19 (160) (2003), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1641-07931641-0793
119
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan) / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15353. - ISSN 0208-7944
120
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACHPraca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i ZarządzaniePersonel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003), s. 34-38nr 20 (161) (2003), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1641-07931641-0793
121
Porozumienie skuteczne (1) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003), s. 36-41. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
122
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 593 (2002), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Dostępny również w wersji elektronicznej. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12598. - ISSN 0208-7944
123
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKIMożliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // Problemy JakościProblemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001), s. 26-29R. 33, nr 8 (2001), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-86510137-8651
124
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 564 (2001), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10669. - ISSN 0208-7944
125
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
126
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 323-333. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
127
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - S. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2513-1
128
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
129
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999), s. 8-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
130
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
131
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ ; [Zbigniew MARTYNIAK, Marek ĆWIKLICKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
132
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
133
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
134
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Wodecka-Hyjek A., (2020), Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym. [W:] Zwiech P., Migdał (red.), Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 23-37.
2
Wodecka-Hyjek A., (2020), Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (985), s. 29-47; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010
3
Mrówka J., (2019), Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Prom. Ziębicki B., Kraków : , 494 k.
4
Wodecka-Hyjek A., (2019), Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego. [W:] Jaki A., Kruk S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 89-102.
5
Wodecka-Hyjek A., (2019), Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu, "Kierunek Spożywczy", nr 2 (734), s. 92-96.
6
Wodecka-Hyjek A., (2018), Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-125.
7
Wodecka-Hyjek A., (2018), Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 454-464; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct
8
Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2018), Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
9
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2018), Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-32.
10
Wodecka-Hyjek A., (2017), Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-86.
11
Wodecka-Hyjek A., (2017), Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 4(290), s. 27-43; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf
12
Wodecka-Hyjek A., (2017), The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 365-374.
13
Wodecka-Hyjek A., (2017), Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 59-68.
14
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2017), Konsulting: doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
15
Wodecka-Hyjek A., (2017), Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions. [W:] Potocan V., Ünğan , Nedelko Z. (red.), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Hershey, PA : IGI Global, s. 253-275.
16
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wspomnienie Maxa Webera, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (171), s. 131-142; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf
17
Wodecka-Hyjek A., (2016), Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 5-22; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878
18
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-26.
19
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2016), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 130 s.
20
Wodecka-Hyjek A., (2016), The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-399.
21
Wodecka-Hyjek A., (2015), Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 281-287.
22
Wodecka-Hyjek A., (2015), Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-281.
23
Wodecka-Hyjek A., (2015), Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-44.
24
Wodecka-Hyjek A., (2015), Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 85-88.
25
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2015), Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 31-43.
26
Wodecka-Hyjek A., (2015), Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 87-99.
27
Wodecka-Hyjek A., (2015), Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 18-27.
28
Wodecka-Hyjek A., (2014), Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 46-65.
29
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 773-778; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit
30
Wodecka-Hyjek A., (2014), Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 28-37.
31
Wodecka-Hyjek A., (2014), Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych: doświadczenia zagraniczne i krajowe: raport, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 98 s.
32
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
33
Wodecka-Hyjek A., (2014), A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, s. 148-155; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857
34
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2014), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 180 s.
35
Wodecka-Hyjek A., (2014), Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations. [W:] Malina A., Oczkowska R., Plichta J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 333-344.
36
Wodecka-Hyjek A., (2014), Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 209-220.
37
Wodecka-Hyjek A., (2013), Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 108-131.
38
Wodecka-Hyjek A., (2013), Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-52.
39
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2013), Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 50-61; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf
40
Wodecka-Hyjek A., (2013), Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 2, s. 105-119; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html
41
Wodecka-Hyjek A., (2013), Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 1, s. 189-210; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf
42
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 63-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695
43
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (157), s. 169-174; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit
44
Wodecka-Hyjek A., (2013), Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 153-161.
45
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 162-169.
46
Wodecka-Hyjek A., Mazur S., (2013), Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 83 s.
47
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-164.
48
Wodecka-Hyjek A., (2012), The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 429-443.
49
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 49-69.
50
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 100-113.
51
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2012), The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 180-195.
52
Kafel T., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Źródła i metody zbierania informacji. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-135.
53
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-213.
54
Wodecka-Hyjek A., (2012), Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 135-149.
55
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-433.
56
Wodecka-Hyjek A., (2012), Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 75-89.
57
Wodecka-Hyjek A., (2012), Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 81-99.
58
Wodecka-Hyjek A., (2012), Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 35-46; http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y
59
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wspomnienie Tomasza Baty, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (150), s. 161-166.
60
Wodecka-Hyjek A., (2011), Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-22.
61
Wodecka-Hyjek A., (2011), Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 279-293.
62
Wodecka-Hyjek A., (2011), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, "MISTiA na Szlaku", nr 1 (30), s. 8; http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit
63
Wodecka-Hyjek A., (2011), System Best Value - ujęcie metodyczne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 91-107.
64
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351
65
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
66
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarys metodyczny systemu best value, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 138-148.
67
Wodecka-Hyjek A., (2011), Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-133.
68
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 234, s. 361-375.
69
Wodecka-Hyjek A., (2010), Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 306-325.
70
Wodecka-Hyjek A., (2010), Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 267-274.
71
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2010), Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [51]-71.
72
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 117-135.
73
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
74
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2009), Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 447-459.
75
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 119-136.
76
Wodecka-Hyjek A., (2009), Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 209-218.
77
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
78
Wodecka-Hyjek A., (2009), Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 428-436.
79
Wodecka-Hyjek A., (2009), Outsourcing w administracji samorządowej, "MISTiA na Szlaku", nr 4 (23), s. 8-9; http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit
80
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604
81
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., (2009), Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-59.
82
Wodecka-Hyjek A., (2008), Ewolucja koncepcji outsourcingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 97-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629
83
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
84
Wodecka-Hyjek A., (2008), Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 243-256.
85
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 68-79.
86
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
87
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 433-442.
88
Wodecka-Hyjek A., (2008), Wybrane problemy upowszechniania offshoringu. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 224-235.
89
Wodecka-Hyjek A., (2008), Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 55-64.
90
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 648-662.
91
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
92
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2008), Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 421-431.
93
Wodecka-Hyjek A., (2007), Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej. [W:] Potocki A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 322-331.
94
Wodecka-Hyjek A., (2007), Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 294-308.
95
Wodecka-Hyjek A., (2007), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112
96
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., (2007), Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 99-113.
97
Wodecka-Hyjek A., (2007), Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 264-274.
98
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
99
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2006), Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, "Problemy Jakości", nr 1, s. 13-17.
100
Wodecka-Hyjek A., (2006), Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii). [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 453-464.
101
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903
102
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 187-210.
103
Wodecka-Hyjek A., (2006), Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 364 k.
104
Wodecka-Hyjek A., (2005), Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 59-63.
105
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing - za i przeciw. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 84-89.
106
Wodecka-Hyjek A., (2005), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 153-170.
107
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182
108
Wodecka-Hyjek A., (2005), Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 288-291.
109
Wodecka-Hyjek A., (2005), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 169-178.
110
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 35-47.
111
Wodecka-Hyjek A., (2005), Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków". [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 185-189.
112
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 96-101.
113
Wodecka-Hyjek A., (2004), Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 91-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918
114
Wodecka-Hyjek A., (2004), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 133-150.
115
Wodecka-Hyjek A., (2004), Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 379-386.
116
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (2), "Personel i Zarządzanie", nr 12 (153), s. 44-45.
117
Wodecka-Hyjek A., (2003), Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 312-319.
118
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1), "Personel i Zarządzanie", nr 19 (160), s. 35-37.
119
Wodecka-Hyjek A., (2003), Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/15353
120
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2), "Personel i Zarządzanie", nr 20 (161), s. 34-38.
121
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (1), "Personel i Zarządzanie", nr 11 (152), s. 36-41.
122
Wodecka-Hyjek A., (2002), Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/12598
123
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2001), Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 33, nr 8, s. 26-29.
124
Wodecka-Hyjek A., (2001), Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/10669
125
Wodecka-Hyjek A., (2001), Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105), s. 81-94.
126
Wodecka-Hyjek A., (2000), Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 323-333.
127
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2000), Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF). [W:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000, T. 2. Zbiór referatów, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 276-283.
128
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
129
Wodecka-Hyjek A., (1999), Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze, "Problemy Jakości", R. 31, nr 12, s. 8-11.
130
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
131
Martyniak Z., Ćwiklicki M., Czekaj J., Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2002), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3,, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
132
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
133
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
134
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
1
@inbook{fmUEK:2168351042,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym",
booktitle = "Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku",
pages = "23-37",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2020",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-89-1",
}
2
@article{artUEK:2168350402,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (985)",
pages = "29-47",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0985.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010},
}
3
@unpublished{drUEK:2168340849,
author = "Jerzy Mrówka",
title = "Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418},
}
4
@inbook{fmUEK:2168338835,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "89-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
5
@article{artnUEK:2168338457,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu",
journal = "Kierunek Spożywczy",
number = "2 (734)",
pages = "92-96",
year = "2019",
}
6
@inbook{fmUEK:2168331747,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "113-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
7
@article{artUEK:2168329547,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "454-464",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.37},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct},
}
8
@inbook{fmUEK:2168331745,
author = "Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
9
@inbook{fmUEK:2168331727,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
10
@inbook{fmUEK:2168324149,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
11
@article{artUEK:2168323345,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 4(290)",
pages = "27-43",
year = "2017",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf},
}
12
@inbook{fmUEK:2168322407,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "365-374",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
13
@article{artUEK:2168321739,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "59-68",
year = "2017",
url = {},
}
14
@book{monUEK:2168324143,
title = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
15
@inbook{fmUEK:2168310343,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions",
booktitle = "Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations",
pages = "253-275",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0731-4.ch012},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-5225-0731-4",
}
16
@article{artUEK:2168309713,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Maxa Webera",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (171)",
pages = "131-142",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf},
}
17
@article{artUEK:2168311517,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "5-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0701},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878},
}
18
@inbook{fmUEK:2168313387,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
19
@book{monUEK:2168313383,
title = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
20
@inbook{fmUEK:2168310721,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "389-399",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
21
@inbook{fmUEK:2168296369,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "281-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
22
@inbook{fmUEK:2168299545,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "271-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
23
@inbook{fmUEK:2168301797,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "35-44",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
24
@inbook{fmUEK:2168298499,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "85-88",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
25
@inbook{fmUEK:2168299357,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "31-43",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
26
@inbook{fmUEK:2168297743,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie publiczne",
pages = "87-99",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
27
@article{artUEK:2168299591,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "18-27",
year = "2015",
}
28
@unpublished{fnpUEK:2168302211,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "46-65",
year = "2014",
}
29
@article{artUEK:2168279557,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "773-778",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit},
}
30
@inbook{mkaUEK:2168288867,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "28-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
31
@misc{rscUEK:2168308821,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521},
}
32
@unpublished{fnpUEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
33
@article{artUEK:2168273414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 110",
pages = "148-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
}
34
@book{mkrUEK:2168288863,
title = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
editor = Walczak Maciej,
editor = Wodecka-Hyjek Angelika,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
35
@inbook{fmUEK:2168287583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "333-344",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2",
}
36
@inbook{fmUEK:2168292749,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej",
pages = "209-220",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
37
@unpublished{fnpUEK:2168290081,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "108-131",
year = "2013",
}
38
@inbook{fmUEK:2168268562,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "39-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
39
@article{artUEK:2168270964,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "50-61",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf},
}
40
@article{artUEK:2168271332,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 2",
pages = "105-119",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html},
}
41
@article{artUEK:2168293513,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 1",
pages = "189-210",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf},
}
42
@article{artUEK:2168282847,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "63-82",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695},
}
43
@misc{varUEK:2168270974,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (157)",
pages = "169-174",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit},
}
44
@inbook{fmUEK:2168270312,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda 4 kroków D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji",
pages = "153-161",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
45
@inbook{fpUEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
46
@misc{rscUEK:2168266568,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Stanisław Mazur",
title = "Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf},
}
47
@inbook{fmUEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
48
@inbook{fmUEK:2168242762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "429-443",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
49
@inbook{fmUEK:2168227336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "49-69",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
50
@unpublished{fnpUEK:2168282641,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "100-113",
year = "2012",
}
51
@inbook{fmUEK:2168246934,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "180-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
52
@inbook{fmUEK:2168306719,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Źródła i metody zbierania informacji",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "91-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
53
@inbook{fmUEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
54
@inbook{fmUEK:2168246930,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "135-149",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
55
@inbook{fmUEK:2168231538,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "423-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
56
@unpublished{fnpUEK:2168282635,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "75-89",
year = "2012",
}
57
@inbook{fmUEK:2168243018,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "81-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
58
@article{artUEK:2168232524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "35-46",
adress = "",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/1990},
url = {http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1990/35-46.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
59
@misc{varUEK:2168236658,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Tomasza Baty",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (150)",
pages = "161-166",
year = "2012",
}
60
@article{artUEK:2168221196,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-22",
year = "2011",
}
61
@inbook{fmUEK:2168221442,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur",
booktitle = "Management Consulting",
pages = "279-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
62
@article{artnUEK:2168274583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "1 (30)",
pages = "8",
year = "2011",
url = {http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit},
}
63
@unpublished{fnpUEK:2168258438,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "System Best Value - ujęcie metodyczne",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "91-107",
year = "2011",
}
64
@article{artUEK:2168218286,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "65-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351},
}
65
@article{artUEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
66
@article{artUEK:2168230282,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarys metodyczny systemu best value",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "138-148",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
67
@inbook{fmUEK:2168217998,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "113-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
68
@article{artUEK:52098,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 234",
pages = "361-375",
adress = "",
year = "2010",
doi = {http://dx.doi.org/http://hdl.handle.net/11089/295},
url = {},
}
69
@inbook{mkaUEK:2164877478,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "306-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
70
@article{artUEK:2166187524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "267-274",
year = "2010",
}
71
@inbook{mkaUEK:2165809155,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[51]-71",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
72
@unpublished{fnpUEK:2168249126,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "117-135",
year = "2010",
}
73
@inbook{fmUEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
74
@inbook{mkaUEK:2168293991,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "447-459",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
75
@unpublished{fnpUEK:2168228762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "119-136",
year = "2009",
}
76
@inbook{mkaUEK:2162017421,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
77
@inbook{fmUEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
78
@inbook{fmUEK:2161797844,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
79
@article{artnUEK:53066,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w administracji samorządowej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "4 (23)",
pages = "8-9",
year = "2009",
url = {http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit},
}
80
@article{artUEK:51469,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "23-36",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604},
}
81
@inbook{fmUEK:51313,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
82
@article{artUEK:50535,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewolucja koncepcji outsourcingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "97-115",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629},
}
83
@inbook{fmUEK:2165621784,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
84
@inbook{fmUEK:2168232404,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "243-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
85
@inbook{fmUEK:2165997536,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "68-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
86
@unpublished{fnpUEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
87
@inbook{fmUEK:2165622226,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "433-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
88
@inbook{mkaUEK:2168246956,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane problemy upowszechniania offshoringu",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "224-235",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
89
@unpublished{fnpUEK:2168272038,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "55-64",
year = "2008",
}
90
@inbook{fmUEK:50986,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "648-662",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
91
@unpublished{fnpUEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
92
@inbook{fmUEK:2165905355,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "421-431",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
93
@inbook{mkaUEK:2165626336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "322-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
94
@inbook{mkaUEK:2168238114,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "294-308",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
95
@article{artUEK:51073,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "61-73",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112},
}
96
@unpublished{fnpUEK:2168273196,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "99-113",
year = "2007",
}
97
@inbook{fmUEK:2165769970,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "264-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
98
@inbook{fmUEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
99
@article{artUEK:51967,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "13-17",
year = "2006",
}
100
@inbook{mkaUEK:2166218946,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii)",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "453-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
101
@article{artUEK:52916,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "21-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903},
}
102
@unpublished{fnpUEK:2168326251,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "187-210",
year = "2006",
}
103
@unpublished{drUEK:52682,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
104
@inbook{fksUEK:2168244076,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "59-63",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
105
@inbook{fksUEK:2168244078,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing - za i przeciw",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "84-89",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
106
@unpublished{fnpUEK:2168325719,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia",
pages = "153-170",
year = "2005",
}
107
@article{artUEK:52984,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "77-89",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182},
}
108
@inbook{fksUEK:2168244100,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "288-291",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
109
@inbook{fmUEK:2168302881,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1",
pages = "169-178",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2005",
isbn = "83-7283-186-6",
}
110
@inbook{mkaUEK:2168219092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "35-47",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
111
@inbook{fksUEK:2168244092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą 4 kroków",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "185-189",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
112
@inbook{fksUEK:2168244084,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "96-101",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
113
@article{artUEK:2168219922,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "91-102",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918},
}
114
@unpublished{fnpUEK:2168325763,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi",
pages = "133-150",
year = "2004",
}
115
@inbook{fmUEK:2168232648,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "379-386",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
116
@article{artUEK:2168224158,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "12 (153)",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
117
@inbook{fmUEK:2168230062,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "312-319",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
118
@article{artUEK:2168224160,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "19 (160)",
pages = "35-37",
year = "2003",
}
119
@article{artUEK:2168221034,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "87-97",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15353},
}
120
@article{artUEK:2168224162,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "20 (161)",
pages = "34-38",
year = "2003",
}
121
@article{artUEK:2168224156,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "11 (152)",
pages = "36-41",
year = "2003",
}
122
@article{artUEK:2168223336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "71-83",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12598},
}
123
@article{artUEK:2168242944,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Możliwości wykorzystania podejść typu soft w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 33, 8",
pages = "26-29",
year = "2001",
}
124
@article{artUEK:2168233810,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "65-75",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10669},
}
125
@article{artUEK:2168245604,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (105)",
pages = "81-94",
year = "2001",
}
126
@inbook{mkaUEK:2168239014,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "323-333",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
127
@inbook{mkaUEK:2168250880,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)",
booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów",
pages = "276-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2000",
isbn = "83-204-2513-1",
}
128
@inbook{fmUEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
129
@article{artUEK:2168242414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 12",
pages = "8-11",
year = "1999",
}
130
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
131
@unpublished{UEK:2168228266,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Ćwiklicki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
132
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
133
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
134
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}