Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Systematyka i ewolucja World Class Manufacturing = Systematics and Evolution of World Class Manufacturing
Source:
Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022, s. 149-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366294
chapter in monograph
2

Title:
Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 135-156 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366342
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę
Source:
Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022, s. 91-115 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu pod nazwą "DIALOG" realizowanego w latach 2020-2022, umowa Nr 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366338
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021
Physical description:
313 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168358076
See related chapters
5

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 7096-7106. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
This publication was financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education (Poland) in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168360042
chapter in conference materials
6

Title:
Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy wymagań współczesnego rynku pracy
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 59-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359866
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 75-90 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168359868
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Outsourcing procesów biznesowych
Source:
Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy / red. Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021, s. 194-239
ISBN:
978-83-7252-848-3
Nr:
2168358586
chapter in textbook
See main document
9

Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
The publication was financed with a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356842
chapter in conference materials
10

Title:
Wstęp
Source:
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 9-12
ISBN:
978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3
Access mode:
Nr:
2168358126
preface / summary
See main document
11

Author:
Title:
Managing Digital Competences in Public Administration
Source:
People in Organization : Selected Challenges for Management / red. Iwona Skalna, Rafał Kusa - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2021, s. 85-109. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019- 2022. Project No.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11,897,131.40 PLN
ISBN:
978-83-66727-57-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360452
chapter in monograph
12

Author:
Title:
The Cost Deployment Concept - Methodological Outline
Source:
Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis / red. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021, s. 223-236 - Bibliogr.
Research program:
The publication has been financed by the funds allocated to the Department of Economics and Organization of Enterprises at the Cracow University of Economics within the framework of grants to maintain research potential.
ISBN:
978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358216
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Title:
Multidimensional Public Sector Organizations' Digital Maturity Model
Source:
Administraţie şi Management Public = Administration and Public Management Review. - no 37 (2021) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168360116
article
14

Author:
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9124-9133. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
This project has been financed by the Minister of Education and Science within the "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356428
chapter in conference materials
15

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2124-2132. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Project financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359922
chapter in conference materials
16

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 2043-2051. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
Research program:
Project financed within the framework of the 'DIALOG' programme of the Ministry of Education and Higher Education in the years 2020-2021, Contract no. 0054/DLG/2019/10.
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359924
chapter in conference materials
17

Title:
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector
Source:
Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020, s. 23-37. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 112)
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-64971-89-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351042
chapter in monograph
18

Title:
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020) , s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
This publication presents the results of research project financed from the means granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168350402
article
19

Title:
Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej = Development and Research Methods of Public Entrepreneurship
Source:
Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej / red. Marek ĆWIKLICKI, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agnieszka PACUT, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 166-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie w ramach subwencji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-29-0
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168353788
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu
Source:
Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019) , s. 92-96 - Bibliogr.
Nr:
2168338457
unreviewed article
21

Title:
Entrepreneurial Competences of Economic University Students
Source:
Journal of Positive Management. - vol. 10, no. 3 (2019) , s. 3-19. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the means granted to the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353786
article
22

Author:
Title:
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
494 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-457
Nr:
2168340849
doctoral dissertation
23

Title:
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019, s. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji a utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168338835
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 103-112 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331745
chapter in monograph
See main document
25

Title:
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 21-32 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331727
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018, s. 113-125 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics in Cracow from subsidies to maintain the research potential
ISBN:
978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1
Access mode:
Nr:
2168331747
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018) , s. 454-464. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168329547
article
28

Title:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017
Physical description:
126 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324143
See related chapters
29

Title:
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management
Source:
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017, s. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
Nr:
2168324149
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions
Source:
Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / red. Vojko Potočan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko - Hershey, PA: IGI Global, 2017, s. 253-275. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Advances in Public Policy and Administration (APPA))
Research program:
The publication has been financed by funds granted to the Management Department of the Cracow University of Economics as part of the subsidy for research potential maintenance
ISBN:
978-1-5225-0731-4
Nr:
2168310343
chapter in monograph
31

Title:
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research
Source:
Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017) , s. 27-43. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168323345
article
32

Title:
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017) , s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321739
article
33

Title:
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / red. Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 365-374 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7
Access mode:
Nr:
2168322407
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313383
See related chapters
35

Title:
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground
Source:
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016, s. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
Nr:
2168313387
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016) , s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168309713
article
37

Title:
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / red. Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 389-399 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Department of Management at the Cracow University of Economics under subsidy for maintenance of the research potential
ISBN:
978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3
Access mode:
Nr:
2168310721
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016) , s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168311517
article
39

Title:
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 35-44 - Bibliogr.
Research program:
Publication financed from funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics as part of subsidies to maintain the research potential for 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168301797
chapter in monograph
See main document
40

Title:
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015) , s. 18-27. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168299591
article
41

Title:
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector
Source:
Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / red. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 31-43. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential in 2015
ISBN:
978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1
Access mode:
Nr:
2168299357
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych
Source:
Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, cop. 2015, s. 87-99
ISBN:
978-83-7299-956-6
Nr:
2168297743
chapter in monograph
43

Title:
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego
Source:
Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 271-281 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-89410-18-4
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168299545
chapter in monograph
See main document
44

Title:
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning
Source:
Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2015, s. 85-88. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-1127-9
Nr:
2168298499
chapter in monograph
45

Title:
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 281-287 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296369
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector
Source:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 209-220. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292749
chapter in monograph
47

Title:
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
98 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "WiP - Współpraca i partycypacja NGO w przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr projektu: POKL.05.04.02-00-H12/13)
Access mode:
Nr:
2168308821
report
48

Conference:
The 2-nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013", Wilno, Litwa, od 2013-10-14 do 2013-10-15
Title:
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014) , s. 148-155. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168273414
article
49

Title:
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279557
article
50

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014
Physical description:
180 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz., Bibliogr. po rozdz.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168288863
conference materials
See related chapters
51

Title:
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 333-344 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4
Access mode:
Nr:
2168287583
chapter in monograph
See main document
52

Conference:
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk", Kraków, Polska, od 2014-11-20 do 2014-11-21
Title:
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground
Source:
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014, s. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4
Access mode:
Nr:
2168288867
chapter in conference materials
See main document
53

Title:
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ, s. 46-65
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302211
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych
Source:
Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ, s. 8-14
Signature:
NP-1491/Magazyn
Nr:
2168302201
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Title:
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze
Source:
Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 108-131
Signature:
NP-1450/Magazyn
Nr:
2168290081
chapter in unpublished scientific work
See main document
56

Title:
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (157), s. 169-174 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168270974
varia
57

Title:
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 162-169
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271422
chapter in textbook
See main document
58

Title:
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement
Source:
Zarządzanie Publiczne. - nr 1 (23) (2013) , s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168270964
article
59

Title:
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013) , s. 189-210. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293513
article
60

Title:
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013) , s. 105-119. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271332
article
61

Title:
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [dokument elektroniczny]
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013
Physical description:
83 s.: il.
Notes:
Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego., Bibliogr. przy rozdziałach
Access mode:
Nr:
2168266568
report
62

Title:
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013) , s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168282847
article
63

Title:
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / red. Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 39-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268562
chapter in monograph
See main document
64

Title:
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych
Source:
Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013, s. 153-161 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
Nr:
2168270312
chapter in monograph
65

Title:
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 100-113
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282641
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym
Source:
Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 75-89
Signature:
NP-1391/Magazyn
Nr:
2168282635
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations
Source:
Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / red. Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012, s. 81-99. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-96-9
Nr:
2168243018
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Źródła i metody zbierania informacji
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 91-135
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306719
chapter in monograph
See main document
69

Title:
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 136-164
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306725
chapter in monograph
See main document
70

Title:
Wspomnienie Tomasza Baty
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150), s. 161-166 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168236658
varia
71

Title:
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012, s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-639-5
Nr:
2168227336
chapter in monograph
See main document
72

Title:
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context
Source:
Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / red. Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 429-443 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-07-5
Nr:
2168242762
chapter in monograph
See main document
73

Title:
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management
Source:
Management Consulting for Business and Public Administration / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 135-149. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246930
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012) , s. 35-46. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168232524
article
75

Title:
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions
Source:
Management Consulting for Business and Public Administration / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012, s. 180-195. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-37-2
Nr:
2168246934
chapter in monograph
See main document
76

Title:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 423-433 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231538
chapter in monograph
See main document
77

Title:
Metody zarządzania procesami informacyjnymi
Source:
Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 165-213
ISBN:
978-83-7252-580-2
Nr:
2168306727
chapter in monograph
See main document
78

Title:
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości
Source:
Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-55-6
Nr:
2168217998
chapter in monograph
See main document
79

Title:
System Best Value - ujęcie metodyczne
Source:
Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 91-107
Signature:
NP-1345/Magazyn
Nr:
2168258438
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - 8 (2011) , s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 216)
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168230282
article
81

Title:
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 854 (2011) , s. 65-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218286
article
82

Title:
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej
Source:
MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011) , s. 8
Access mode:
Nr:
2168274583
unreviewed article
83

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 854 (2011) , s. 33-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218290
article
84

Title:
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011) , s. 18-22. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221196
article
85

Title:
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur
Source:
Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011, s. 279-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-06-8
Nr:
2168221442
chapter in monograph
See main document
86

Title:
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu
Source:
Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 117-135
Signature:
NP-1105/Magazyn
Nr:
2168249126
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 267-274. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166187524
article
88

Title:
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010) , s. 361-375. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52098
article
89

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kierunku profesjonalnego konsultingu", Kraków, Polska, od 2010-05-20 do 2010-05-21
Title:
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility
Source:
Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010, s. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-6-9
Nr:
2164877478
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization
Source:
Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010, s. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7285-513-8
Nr:
2165809155
chapter in conference materials
See main document
91

Conference:
Współpraca i konkurencyjność jako determinanty rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Polska, Łódź, Polska, od 2009-05-27 do 2009-05-29
Title:
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 447-459 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-303-7
Nr:
2168293991
chapter in conference materials
92

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell
Source:
Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009, s. 229-241 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-305-1
Nr:
2168246826
chapter in monograph
93

Title:
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 811 (2009) , s. 23-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51469
article
94

Title:
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych
Source:
Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 130-193
ISBN:
978-83-7252-446-1
Nr:
2168302647
chapter in monograph
See main document
95

Title:
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów
Source:
Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 119-136
Signature:
NP-1288/Magazyn
Nr:
2168228762
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing
Source:
Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 49-59. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 5)
ISBN:
978-83-7252-448-5
Nr:
51313
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Outsourcing w administracji samorządowej
Source:
MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009) , s. 8-9
Access mode:
Nr:
53066
unreviewed article
98

Title:
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu
Source:
Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-120-0
Nr:
2161797844
chapter in monograph
See main document
99

Conference:
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "W kierunku profesjonalnego konsultingu", Kraków, Polska, od 2009-05-28 do 2009-05-29
Title:
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions
Source:
Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009, s. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88659-89-8
Nr:
2162017421
chapter in conference materials
See main document
100

Title:
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 65-103
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272040
chapter in unpublished scientific work
See main document
101

Title:
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165621784
chapter in monograph
See main document
102

Title:
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej
Source:
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. Wanda Błaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008, s. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-172-2
Nr:
2168232404
chapter in monograph
103

Title:
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 648-662. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50986
chapter in monograph
See main document
104

Conference:
VII Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Niedzica Zamek, Polska, od 2008-06-16 do 2008-06-17
Title:
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008, s. 224-235. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 7)
ISBN:
978-83-88-421-57-0
Access mode:
Nr:
2168246956
chapter in conference materials
See main document
105

Title:
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises
Source:
Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-0-1
Nr:
2165622226
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 55-64
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272038
chapter in unpublished scientific work
See main document
107

Title:
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne
Source:
Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 46-54
Signature:
NP-1251/Magazyn
Nr:
2168272032
chapter in unpublished scientific work
See main document
108

Title:
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 775 (2008) , s. 97-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50535
article
109

Title:
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration
Source:
Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-536-8
Nr:
2165905355
chapter in monograph
110

Title:
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych
Source:
Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008, s. 68-79 - Bibliogr.
Series:
(Monografie - Politechnika Łódzka)
ISBN:
978-83-7283-256-6
Nr:
2165997536
chapter in monograph
111

Conference:
VI Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Ząb/Zakopane, Polska, od 2007-06-18 do 2007-06-19
Title:
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 294-308. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 6)
ISBN:
83-88421-54-9
Access mode:
Nr:
2168238114
chapter in conference materials
See main document
112

Title:
Metody zarządzania informacją
Source:
Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 106-167
ISBN:
978-83-7252-344-0
Nr:
2168306351
chapter in monograph
See main document
113

Title:
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej
Source:
Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-362-4
Nr:
2165769970
chapter in monograph
See main document
114

Title:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 736 (2007) , s. 61-73. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51073
article
115

Conference:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania", Zakopane, Polska, od 2007-06-08 do 2007-06-10
Title:
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej
Source:
Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 322-331 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-752-4
Nr:
2165626336
chapter in conference materials
See main document
116

Title:
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych
Source:
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 99-113
Signature:
NP-1191/Magazyn
Nr:
2168273196
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma
Source:
Problemy Jakości. - nr 1 (2006) , s. 13-17 - Bibliogr.
Nr:
51967
article
118

Title:
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
364 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-26
Nr:
52682
doctoral dissertation
119

Title:
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain)
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 453-464. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218946
chapter in conference materials
See main document
120

Title:
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 713 (2006) , s. 21-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52916
article
121

Title:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 187-210
Signature:
NP-951/3/Magazyn
Nr:
2168326251
chapter in unpublished scientific work
See main document
122

Title:
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 670 (2005) , s. 77-89. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52984
article
123

Conference:
IV Konferencja Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Łopuszna, Polska, od 2005-06-20 do 2005-06-21
Title:
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic
Source:
Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005, s. 35-47. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów ; vol. 4)
ISBN:
83-88421-46-8
Access mode:
Nr:
2168219092
chapter in conference materials
See main document
124

Title:
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 96-101 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244084
chapter in book
125

Title:
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków"
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 185-189 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244092
chapter in book
126

Title:
Outsourcing - za i przeciw
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 84-89 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244078
chapter in book
127

Title:
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 288-291 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244100
chapter in book
128

Title:
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze
Source:
Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś - Kraków: TQM-SOFT, 2005, s. 59-63 - Bibliogr.
ISBN:
83-922657-0-X
Nr:
2168244076
chapter in book
129

Title:
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 153-170 - Bibliogr.
Research program:
78/KMOiZ/2/2005/S/250
Signature:
NP-951/2/Magazyn
Nr:
2168325719
chapter in unpublished scientific work
See main document
130

Title:
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii
Source:
Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 169-178 - Bibliogr.
ISBN:
83-7283-186-6
Nr:
2168302881
chapter in monograph
131

Title:
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma
Source:
Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ, s. 133-150 - Bibliogr.
Research program:
64/KMOiZ/1/2004/S/174
Signature:
NP-951/1/Magazyn
Nr:
2168325763
chapter in unpublished scientific work
See main document
132

Title:
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych
Source:
Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004, s. 379-386 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN)
ISBN:
83-87798-43-6
Nr:
2168232648
chapter in monograph
133

Title:
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 648 (2004) , s. 91-102. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219922
article
134

Title:
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 312-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230062
chapter in monograph
135

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168224162
article
136

Title:
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 616 (2003) , s. 87-97. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221034
article
137

Title:
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003) , s. 35-37 - Bibliogr.
Nr:
2168224160
article
138

Title:
Porozumienie skuteczne (1)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003) , s. 36-41 - Bibliogr.
Nr:
2168224156
article
139

Title:
Porozumienie skuteczne (2)
Source:
Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003) , s. 44-45
Nr:
2168224158
article
140

Title:
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002) , s. 71-83. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223336
article
141

Title:
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością
Source:
Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001) , s. 26-29 - Bibliogr.
Nr:
2168242944
article
142

Title:
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001) , s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245604
article
143

Title:
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001) , s. 65-75. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233810
article
144

Title:
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)
Source:
Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000, s. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-204-2513-1
Nr:
2168250880
chapter in conference materials
145

Title:
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu
Source:
Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 11-101
ISBN:
83-7252-050-X
Nr:
2168306637
chapter in monograph
See main document
146

Title:
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI - Chrzanów: WSPiM, 2000, s. 323-333. - Summ.
ISBN:
83-907648-3-0
Nr:
2168239014
chapter in conference materials
See main document
147

Title:
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze
Source:
Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999) , s. 8-11 - Bibliogr.
Nr:
2168242414
article
Unpublished documents:
1

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
170 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
66/KMOiZ/1/2003/S/072
Signature:
NP-729/4/Magazyn
Nr:
2168228268
unpublished scientific work
2

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
169 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
54/KMOiZ/1/2002/S
Signature:
NP-729/3/Magazyn
Nr:
2168228266
unpublished scientific work
3

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
161 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2001/S
Signature:
NP-729/2/Magazyn
Nr:
2168228262
unpublished scientific work
4

Title:
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
212 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
56/KMOiZ/2/2000/S
Signature:
NP-729/[1]/Magazyn
Nr:
2168228256
unpublished scientific work
5

Title:
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
218 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
51/KMOiZ/1/98/Su
Signature:
NP-480/2/1/Magazyn
Nr:
2168226677
unpublished scientific work
1
Systematyka i ewolucja World Class Manufacturing = Systematics and Evolution of World Class Manufacturing / Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK, Ewa Bąchor // W: Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw / red. Andrzej Chodyński, Dariusz Fatuła, Michał Adam Leśniewski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2022. - S. 149-165. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11315/30822
2
Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Angelica WODECKA-HYJEK // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 135-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
3
Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Małgorzata TYRAŃSKA, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego) / red. Joanna KUDEŁKO, Dariusz ŻMIJA . - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2022. - S. 91-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1
4
Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - 313 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
5
The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates / Małgorzata TYRAŃSKA, Angelika WODECKA-HYJEK, Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 7096-7106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-expectations-of-employers-in-the-e-commerce-industry-related-to-the-competencies-of-university-graduates/Wstęp:
6
Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy wymagań współczesnego rynku pracy / Angelika WODECKA-HYJEK, Małgorzata TYRAŃSKA // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 59-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
7
Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej / Mariusz ŁAPCZYŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy / red. nauk. Joanna KUDEŁKO, Małgorzata TYRAŃSKA. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 75-90. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf
8
Outsourcing procesów biznesowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy / red. Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2021. - S. 194-239. - ISBN 978-83-7252-848-3
9
Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 11257-11265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/evolution-in-expectations-regarding-the-competences-of-graduates-of-polish-economics-universities-in-the-era-of-digital-transformation/Wstęp:
10
Wstęp / Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania / red. nauk. Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 9-12. - ISBN 978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf
11
Managing Digital Competences in Public Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL, Rafał KUSA // W: People in Organization : Selected Challenges for Management / eds. Iwona Skalna, Rafał Kusa. - Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 2021. - S. 85-109. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66727-57-1. - Pełny tekst: https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0590/People_in_organization_085.pdf
12
The Cost Deployment Concept - Methodological Outline / Janusz NESTERAK, Angelika WODECKA-HYJEK, Ewa Bąchor // W: Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis / ed. Janusz NESTERAK, Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 2021. - S. 223-236. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/01_KNOWLEDGE-ECONOMY-SOCIETY.pdf
13
Multidimensional Public Sector Organizations' Digital Maturity Model / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Rafał Kusa // Administraţie şi Management Public = Administration and Public Management Review. - no 37 (2021), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ramp.ase.ro/vol37/37-02.pdf. - ISSN 1583-9583
14
The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Rafał Kusa // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9124-9133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-application-of-digital-solutions-in-public-administration-the-evidence-from-poland/Wstęp:
15
The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Andżelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2124-2132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/the-importance-of-the-hard-and-soft-skills-of-economic-graduates-in-the-opinion-of-academic-staff-and-managers/Wstęp:
16
Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers / Hubert OBORA, Małgorzata TYRAŃSKA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 2043-2051. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/future-occupations-of-economics-graduates-in-the-opinion-of-academic-staff-and-managers/Wstęp:
17
Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym = Assumptions and Methods of Measuring Innovation in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku / red. nauk. Patrycja Zwiech, Anna Maria Migdał. - Łódź: Społeczna Akademia Nauk, 2020. - (Studia i Monografie / Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ; nr 112). - S. 23-37. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64971-89-1. - Pełny tekst: http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf
18
Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools = Uwarunkowania innowacyjności organizacji sektora publicznego na przykładzie wybranych szkół podstawowych / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 1 (985) (2020), s. 29-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010. - ISSN 1898-6447
19
Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej = Development and Research Methods of Public Entrepreneurship / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej / red. Marek ĆWIKLICKI, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agnieszka PACUT, Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 166-186. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-29-0. - Pełny tekst: http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/11_Wodecka-Hyjek_2020.pdf
20
Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu / Angelika WODECKA-HYJEK // Kierunek Spożywczy. - nr 2 (734) (2019), s. 92-96. - Bibliogr. - ISSN 2451-1811
21
Entrepreneurial Competences of Economic University Students / Angelika WODECKA-HYJEK // Journal of Positive Management. - vol. 10, no. 3 (2019), s. 3-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558. - ISSN 2083-103X
22
Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe / Jerzy Mrówka ; Promotor: Bernard ZIĘBICKI ; Promotor pomocniczy: Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków, 2019. - 494 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418
23
Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego = Innovation is a Determinant of the Renewal of Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian / red. nauk. Andrzej JAKI, Sylwia KRUK. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2019. - S. 89-102. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5
24
Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company / Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 103-112. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
25
Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 21-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
26
Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2018. - S. 113-125. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf
27
Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym = Public Entrepreneurship is the Premise for Shaping Business Models in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 538 (2018), s. 454-464. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct. - ISSN 1899-3192
28
Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 126 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
29
Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania = The Case Study Method in Consulting in Terms of Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 75-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4
30
Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations / red. Vojko Potočan, Mustafa C. Ünğan, Zlatko Nedelko . - Hershey, PA: IGI Global, 2017. - (Advances in Public Policy and Administration (APPA)). - S. 253-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-5225-0731-4
31
Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania = The Importance of Observation and Experiment Methods in Management Research / Angelika WODECKA-HYJEK // Humanizacja Pracy. - vol. 50, nr 4(290) (2017), s. 27-43. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Heterogeniczność czy unifikacja - zachowania organizacyjne w XXI wieku. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf. - ISSN 1643-7446
32
Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść = Conceptualization of Entrepreneurship in the Public Sector : Review of Selected Approaches / Angelika WODECKA-HYJEK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 7 (2017), s. 59-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
33
The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas / ed. by Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 365-374. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf
34
Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol i ang przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
35
Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim = Piotr Drzewiecki Contribution to the Development of Scientific Organization of Work on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. - S. 17-26. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4
36
Wspomnienie Maxa Webera = A Memory of Max Weber / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (171) (2016), s. 131-142. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf. - ISSN 0137-5466
37
The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 389-399. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf
38
Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji = Methodological Aspects of the Assessment of Entrepreneurial Orientation in Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 7 (955) (2016), s. 5-22. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878. - ISSN 1898-6447
39
Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 35-44. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
40
Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego = Evaluation in the Development of Organisational Capital of the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 11 (2015), s. 18-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
41
Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management / sci. eds. Marek MAKOWIEC, Tomasz KUSIO. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 31-43. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf
42
Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach / red. nauk. Krzysztof Krukowski, Marek Siemiński. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, cop. 2015. - S. 87-99. - ISBN 978-83-7299-956-6
43
Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego / red. Marek ĆWIKLICKI. - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 271-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89410-18-4. - Pełny tekst: http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf
44
Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2015. - S. 85-88. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-1127-9
45
Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 281-287. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
46
Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym = Creating the Learning Organization in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014. - S. 209-220. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
47
Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport / Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 98 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521
48
A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation / Angelika WODECKA-HYJEK // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - Vol. 110 (2014), s. 148-155. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857. - ISSN 1877-0428
49
Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji = Organisational Slack and Innovativeness of Organization / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 773-778. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit. - ISSN 1231-7853
50
Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - 180 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy rozdz. - Bibliogr. po rozdz. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf
51
Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław PLICHTA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 333-344. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf
52
Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim = Edmund Zieleniewski Contribution to the Growth of Science Organization and Management on the Polish Ground / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk / red. nauk. Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2014. - S. 28-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4. - Pełny tekst: http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit
53
Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 46-65
54
Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych / Tomasz KAFEL, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym / kier. tematu: Janusz CZEKAJ. - (2014), s. 8-14
55
Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2013), s. 108-131
56
Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 4 (157) (2013), s. 169-174. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit. - ISSN 0137-5466
57
Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 162-169. - ISBN 978-83-7252-636-6
58
Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych = Best Value - the English Framework for Public Services Improvement / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // Zarządzanie Publiczne / [red. nacz. Stanisław MAZUR]. - nr 1 (23) (2013), s. 50-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf. - ISSN 1898-3529
59
Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej = New Concepts of Management in Improvement of the Local Government Units Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 1 (2013), s. 189-210. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ludzie, zarządzanie, gospodarka. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf. - ISSN 2081-2345
60
Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania = The Paradigm of Entrepreneurship from the Perspective of Classical Management and Organization School Representatives / Angelika WODECKA-HYJEK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 17, nr 2 (2013), s. 105-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Nauki dla zarządzania : od czasów Adamieckiego do współczesności : 200-lecie Huty w Ostrowcu Świętokrzyskim. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html. - ISSN 2081-2345
61
Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych [on-line] / Angelika WODECKA-HYJEK, Stanisław MAZUR ; [konsultacja: Marek ĆWIKLICKI]. - Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2013. - 83 s. : il. - Opracowanie przygotowano w ramach projektu "PI NAWIKUS - innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. - Bibliogr. przy rozdziałach. - Pełny tekst: http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf
62
Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności = Selected Tools for Measuring Innovation / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 922 (2013), s. 63-82. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695. - ISSN 1898-6447
63
Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 39-52. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
64
Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne / red. Aleksander Binsztok. - Wrocław: Wydawnictwo Marina, 2013. - S. 153-161. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1
65
Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych / Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 100-113
66
Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2012), s. 75-89
67
Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations / sci. editors Janusz NESTERAK and Bernard ZIĘBICKI. - Cracow: Cracow University of Economics Fundation, 2012. - S. 81-99. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-96-9
68
Źródła i metody zbierania informacji / Tomasz KAFEL, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 91-135. - ISBN 978-83-7252-580-2
69
Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania / Huber OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Maciej WALCZAK, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 136-164. - ISBN 978-83-7252-580-2
70
Wspomnienie Tomasza Baty / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (150) (2012), s. 161-166. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
71
Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych = Selected Aspects of Security of Information Resources in Organization / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Janusz CZEKAJ. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2012. - S. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-639-5
72
The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK. - Kraków: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012. - S. 429-443. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-07-5
73
Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 135-149. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
74
Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym = Determinants of Entrepreneurship and Creation of Social Responsible Attitudes in the Public Sector / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 265 (2012), s. 35-46. - Summ.. - Tytuł numeru: Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami - aspekty społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/1990. - ISSN 0208-6018
75
The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Management Consulting for Business and Public Administration / ed. by Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI, Vojko Potočan. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2012. - S. 180-195. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-37-2
76
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 423-433. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-61-7
77
Metody zarządzania procesami informacyjnymi / Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Tomasz KAFEL // W: Podstawy zarządzania informacją / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 165-213. - ISBN 978-83-7252-580-2
78
Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Rozwój koncepcji i metod zarządzania / red. Janusz CZEKAJ, Marek LISIŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 113-133. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-55-6
79
System Best Value - ujęcie metodyczne / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2011), s. 91-107
80
Zarys metodyczny systemu best value = Methodical Outline of Best Value System / Angelika WODECKA-HYJEK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, ISSN 1899-3192 ; nr 216). - 8 (2011), s. 138-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 2080-6000
81
Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności = Competence Management and Offshoring of Business Processes / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 65-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351. - ISSN 1898-6447
82
Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 1 (30) (2011), s. 8. - Pełny tekst: http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
83
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi = A Review of Employee Competence Management Methods / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Marek JABŁOŃSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 854 (2011), s. 33-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021. - ISSN 1898-6447
84
Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // Przegląd Organizacji. - nr 2 (2011), s. 18-22. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-7221
85
Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve / eds. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Cracow: Cracow University of Economics Foundation, 2011. - S. 279-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-06-8
86
Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2010), s. 117-135
87
Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług = Outsourcing Management Maturity Model as a Tool of Service Providers Evaluation / Angelika WODECKA-HYJEK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 267-274. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
88
Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów = PRINCE 2 Methodology in Management of Projects Implementation / Angelika WODECKA-HYJEK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 234 (2010), s. 361-375. - Summ.. - Tytuł numeru: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/11089/295. - ISSN 0208-6018
89
Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu = The Selected Aspects and Evaluation Tools of Corporate Social Responsibility / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2010. - S. 306-325. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929699-6-9
90
Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego = Information Safety Aspects in Time of Public Sector Informatization / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu / red. nauk. Jarosław KACZMAREK, Mirosław Kwieciński. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010. - S. [51]-71. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7285-513-8
91
Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji / red. Anna Adamik, Stefan Lachiewicz. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 447-459. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-303-7
92
Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek JABŁOŃSKI, Bernard ZIĘBICKI // W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2009. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 229-241. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-305-1
93
Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = Outsourcing in Local Government Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 811 (2009), s. 23-36. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604. - ISSN 1898-6447
94
Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych / Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 130-193. - ISBN 978-83-7252-446-1
95
Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2009), s. 119-136
96
Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych = The Development of Business Process Outsourcing / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 5). - S. 49-59. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-448-5
97
Outsourcing w administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // MISTiA na Szlaku. - nr 4 (23) (2009), s. 8-9. - Pełny tekst: http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit. - ISSN 1731-5204
98
Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-120-0
99
Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej = The Balanced Scorecard in Assessment of Effectiveness of Outsourcing in Polish Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce / red. nauk. Marek ĆWIKLICKI, Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, 2009. - S. 209-218. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88659-89-8
100
Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 65-103
101
Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa = Institutionalization as the Criterion of the Evaluation of the Social Responsibility of Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 379-387. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
102
Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości / red. nauk. Wanda Błaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2008. - S. 243-256. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-172-2
103
Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych = New Organizational Solutions in the Provision of Public Services / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 648-662. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
104
Wybrane problemy upowszechniania offshoringu = The Select Problems Diffuse of Offshoring / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2008. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 7). - S. 224-235. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88-421-57-0. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf
105
Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej = The Competences of Employee Need to Creature of the Intrapreneurship in Enterprises / Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki = Improvement of the Enterprise's Management Process in the Face of Globalization : Theory and Praxis / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 433-442. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-0-1
106
Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 55-64
107
Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne / Marek JABŁOŃSKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI // W: Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2008), s. 46-54
108
Ewolucja koncepcji outsourcingu = Evolution of the Concept of Outsourcing / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 775 (2008), s. 97-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629. - ISSN 1898-6447
109
Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji = Modern Solutions Supporting Costumer Services : from Commerce Forward Administration / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // W: Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym / red. Henryk Bieniok, Teresa Kraśnicka. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2008. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 421-431. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-536-8
110
Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych / Angelika WODECKA-HYJEK, Tomasz KAFEL // W: Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji / red. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2008. - (Monografie Politechniki Łódzkiej). - S. 68-79. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7283-256-6
111
Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej = Selected Determinants of the Efficiency of Providing Administrative Services in Local Administration Institutions / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 6). - S. 294-308. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-54-9. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf
112
Metody zarządzania informacją / Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI, Hubert OBORA // W: Metody organizacji i zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 106-167. - ISBN 978-83-7252-344-0
113
Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania / red. Janusz CZEKAJ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 264-274. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-362-4
114
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie = Using the Six Sigma Method to Improve Selected Production Processes at an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 736 (2007), s. 61-73. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112. - ISSN 0208-7944
115
Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 322-331. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-752-4
116
Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych / Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2007), s. 99-113
117
Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK, Maciej WALCZAK // Problemy Jakości. - nr 1 (2006), s. 13-17. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
118
Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej / Angelika WODECKA-HYJEK ; Promotor: Janusz CZEKAJ. - Kraków, 2006. - 364 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
119
Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii) = The Select Conceptions of Improvement Public Services (for Example of Great Britain) / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 453-464. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
120
Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma = Six Sigma - a Method of Organising Business Processes / Angelika WODECKA-Hyjek // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 713 (2006), s. 21-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903. - ISSN 0208-7944
121
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2006), s. 187-210
122
Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług = Outsourcing and Co-sourcing as Forms of Co-operation between Service Deliverers and Service Recipients / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 670 (2005), s. 77-89. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182. - ISSN 0208-7944
123
Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja = The Selected Models of Public Administration - Evolution and Characteristic / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta / red. Adam NALEPKA. - Nowy Sącz; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu, cop. 2005. - (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów, ISSN 2543-5396 ; vol. 4). - S. 35-47. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88421-46-8. - Pełny tekst: https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf
124
Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 96-101. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
125
Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków" / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 185-189. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
126
Outsourcing - za i przeciw / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 84-89. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
127
Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 288-291. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
128
Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005 / [zespół red. Jan Rewilak, Kinga Kawińska, Marcin Herod, Silja Kalisz, Andrzej Ryś]. - Kraków: TQM-SOFT, 2005. - S. 59-63. - Bibliogr. - ISBN 83-922657-0-X
129
Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2005), s. 153-170. - Bibliogr.
130
Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1 / red. Jerzy Lewandowski. - Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2005. - S. 169-178. - Bibliogr. - ISBN 83-7283-186-6
131
Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ. - (2004), s. 133-150. - Bibliogr.
132
Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie / red. nauk. Zbigniew Olesiński, Andrzej Szplit. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2004. - (Prace Naukowe / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach). - S. 379-386. - Bibliogr. - ISBN 83-87798-43-6
133
Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie = Selection of an Outsourcing Partner from the Perspective of the Firm's Key Competencies / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 648 (2004), s. 91-102. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918. - ISSN 0208-7944
134
Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 312-319. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
135
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 20 (161) (2003), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
136
Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan) = Defining the Competences of the Firm (After the Dutch firm Baan) / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 616 (2003), s. 87-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15353. - ISSN 0208-7944
137
Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1) / Angelika WODECKA-HYJEK, Daniel GACH // Personel i Zarządzanie. - nr 19 (160) (2003), s. 35-37. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
138
Porozumienie skuteczne (1) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 11 (152) (2003), s. 36-41. - Bibliogr. - ISSN 1641-0793
139
Porozumienie skuteczne (2) / Angelika WODECKA-HYJEK // Personel i Zarządzanie. - nr 12 (153) (2003), s. 44-45. - ISSN 1641-0793
140
Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie = Characteristics of the Technical and Social Approach to the Creation of Information Systems in an Enterprise / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 593 (2002), s. 71-83. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12598. - ISSN 0208-7944
141
Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // Problemy Jakości. - R. 33, nr 8 (2001), s. 26-29. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
142
Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod = Defining the List of Competence for Job Standing - an Introduction to the Chosen Methods / Angelika WODECKA-HYJEK // Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 3 (105) (2001), s. 81-94. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5466
143
Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie = An Introduction to Use of the System Analysis and Design Tool Method Within Firms / Angelika WODECKA-HYJEK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 564 (2001), s. 65-75. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10669. - ISSN 0208-7944
144
Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF) / Angelika WODECKA-HYJEK, Marek ĆWIKLICKI // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów / red. Ryszard Knosala. - Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, cop. 2000. - S. 276-283. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-204-2513-1
145
Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu / Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI // W: Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych / red. Zbigniew MARTYNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 11-101. - ISBN 83-7252-050-X
146
Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana = Settling of Organization Conflicts with Daniel Dan Method / Angelika WODECKA-HYJEK // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka / red. Arkadiusz POTOCKI. - Chrzanów: WSPiM, 2000. - S. 323-333. - Summ. - ISBN 83-907648-3-0
147
Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze / Angelika WODECKA-HYJEK // Problemy Jakości. - R. 31, nr 12 (1999), s. 8-11. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
148
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4 / kierownik tematu: Janusz CZEKAJ ; [Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Tomasz KAFEL, Bernard ZIĘBICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Hubert OBORA, Maciej WALCZAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 170 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
149
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK, Janusz CZEKAJ ; [Zbigniew MARTYNIAK, Marek ĆWIKLICKI, Janusz CZEKAJ, Tomasz KAFEL, Angelika WODECKA-HYJEK, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - 169 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
150
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Tomasz KAFEL, Maciej WALCZAK, Hubert OBORA, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Agnieszka WODECKA-HYJEK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 161 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
151
Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1] / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [Zbigniew MARTYNIAK, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Arkadiusz POTOCKI, Anna PIETRUSZKA, Bogusz MIKUŁA, Daniel GACH, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bernard ZIĘBICKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 212 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
152
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1 / kierownik tematu: Zbigniew MARTYNIAK ; [autorzy: Zbigniew MARTYNIAK, Bernard ZIĘBICKI, Hubert OBORA, Marek ĆWIKLICKI, Angelika WODECKA-HYJEK, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Arkadiusz POTOCKI, Jerzy SKRZYPEK, Tadeusz WILUSZ]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 218 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Nesterak J., Wodecka-Hyjek A., Bąchor E., (2022), Systematyka i ewolucja World Class Manufacturing. [W:] Chodyński A., Fatuła D., Leśniewski (red.), Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw, Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, s. 149-165.
2
Obora H., Tyrańska M., Wodecka-Hyjek A., (2022), Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 135-156.
3
Tyrańska M., Ziębicki B., Łapczyński M., Wodecka-Hyjek A., (2022), Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę. [W:] KUDEŁKO J., ŻMIJA D. (red.), Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego), Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 91-115.
4
Nesterak J., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2021), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo: dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, 313 s.
5
Tyrańska M., Wodecka-Hyjek A., Łapczyński M., Ziębicki B., (2021), The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 7096-7106.
6
Wodecka-Hyjek A., Tyrańska M., (2021), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy wymagań współczesnego rynku pracy. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 59-73.
7
Łapczyński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2021), Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej. [W:] KUDEŁKO J., TYRAŃSKA M. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 75-90.
8
Wodecka-Hyjek A., (2021), Outsourcing procesów biznesowych. [W:] CZEKAJ J., ZIĘBICKI B. (red.), Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 194-239.
9
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 11257-11265.
10
Nesterak J., Wodecka-Hyjek A., (2021), Wstęp. [W:] NESTERAK J., WODECKA-HYJEK A. (red.), Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 9-12.
11
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., Kusa R., (2021), Managing Digital Competences in Public Administration. [W:] Skalna I., Kusa R. (red.), People in Organization : Selected Challenges for Management, Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, s. 85-109.
12
Nesterak J., Wodecka-Hyjek A., Bąchor E., (2021), The Cost Deployment Concept - Methodological Outline. [W:] NESTERAK J., ZIĘBICKI B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis, Cracow : Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, s. 223-236.
13
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Kusa R., (2021), Multidimensional Public Sector Organizations' Digital Maturity Model, "Administraţie şi Management Public", no 37, s. 27-40; https://www.ramp.ase.ro/vol37/37-02.pdf
14
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Kusa R., (2021), The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9124-9133.
15
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2124-2132.
16
Obora H., Tyrańska M., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2021), Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 2043-2051.
17
Wodecka-Hyjek A., (2020), Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym. [W:] Zwiech P., Migdał (red.), Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku, Łódź : Społeczna Akademia Nauk, s. 23-37.
18
Wodecka-Hyjek A., (2020), Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1 (985), s. 29-47; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010
19
Wodecka-Hyjek A., (2020), Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej. [W:] ĆWIKLICKI M., Frączkiewicz-Wronka A., PACUT A., Sienkiewicz-Małyjurek K. (red.), Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej, Kraków : Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 166-186.
20
Wodecka-Hyjek A., (2019), Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu, "Kierunek Spożywczy", nr 2 (734), s. 92-96.
21
Wodecka-Hyjek A., (2019), Entrepreneurial Competences of Economic University Students, "Journal of Positive Management", vol. 10, no. 3, s. 3-19; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558
22
Mrówka J., (2019), Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, Prom. Ziębicki B., Kraków : , 494 k.
23
Wodecka-Hyjek A., (2019), Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego. [W:] JAKI A., KRUK S. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 89-102.
24
Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2018), Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 103-112.
25
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2018), Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 21-32.
26
Wodecka-Hyjek A., (2018), Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland. [W:] Mikuła B., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 113-125.
27
Wodecka-Hyjek A., (2018), Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 538, s. 454-464; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct
28
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2017), Konsulting: doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 126 s.
29
Wodecka-Hyjek A., (2017), Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75-86.
30
Wodecka-Hyjek A., (2017), Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions. [W:] Potočan V., Ünğan , Nedelko Z. (red.), Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations, Hershey, PA : IGI Global, s. 253-275.
31
Wodecka-Hyjek A., (2017), Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania, "Humanizacja Pracy", vol. 50, nr 4(290), s. 27-43; http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf
32
Wodecka-Hyjek A., (2017), Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7, s. 59-68.
33
Wodecka-Hyjek A., (2017), The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization. [W:] Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 365-374.
34
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2016), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 130 s.
35
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 17-26.
36
Wodecka-Hyjek A., (2016), Wspomnienie Maxa Webera, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (171), s. 131-142; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf
37
Wodecka-Hyjek A., (2016), The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 389-399.
38
Wodecka-Hyjek A., (2016), Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 7 (955), s. 5-22; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878
39
Wodecka-Hyjek A., (2015), Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 35-44.
40
Wodecka-Hyjek A., (2015), Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego, "Przegląd Organizacji", nr 11, s. 18-27.
41
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2015), Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Makowiec M., Kusio T. (red.), Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 31-43.
42
Wodecka-Hyjek A., (2015), Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych. [W:] Krukowski K., Siemiński M. (red.), Zarządzanie publiczne: teoria i praktyka w polskich organizacjach, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 87-99.
43
Wodecka-Hyjek A., (2015), Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego. [W:] Ćwiklicki M. (red.), Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego, Kraków : Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 271-281.
44
Wodecka-Hyjek A., (2015), Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 85-88.
45
Wodecka-Hyjek A., (2015), Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 281-287.
46
Wodecka-Hyjek A., (2014), Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 209-220.
47
Wodecka-Hyjek A., (2014), Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych: doświadczenia zagraniczne i krajowe: raport, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 98 s.
48
Wodecka-Hyjek A., (2014), A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", Vol. 110, s. 148-155; http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857
49
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 773-778; http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit
50
Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), (2014), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 180 s.
51
Wodecka-Hyjek A., (2014), Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations. [W:] MALINA A., OCZKOWSKA R., PLICHTA J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 333-344.
52
Wodecka-Hyjek A., (2014), Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim. [W:] Walczak M., Wodecka-Hyjek A. (red.), Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk, Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, s. 28-37.
53
Wodecka-Hyjek A., (2014), Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 46-65.
54
Kafel T., Obora H., Walczak M., Wodecka-Hyjek A., (2014), Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym, s. 8-14.
55
Wodecka-Hyjek A., (2013), Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania, s. 108-131.
56
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego, "Organizacja i Kierowanie", nr 4 (157), s. 169-174; http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit
57
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2013), Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 162-169.
58
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2013), Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych, "Zarządzanie Publiczne", nr 1 (23), s. 50-61; http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf
59
Wodecka-Hyjek A., (2013), Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 1, s. 189-210; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf
60
Wodecka-Hyjek A., (2013), Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 17, nr 2, s. 105-119; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html
61
Wodecka-Hyjek A., Mazur S., (2013), Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych, [on-line], Kraków : Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 83 s.
62
Wodecka-Hyjek A., (2013), Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 922, s. 63-82; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695
63
Wodecka-Hyjek A., (2013), Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 39-52.
64
Wodecka-Hyjek A., (2013), Metoda "4 kroków" D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych. [W:] Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji: zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wrocław : Wydawnictwo Marina, s. 153-161.
65
Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 100-113.
66
Wodecka-Hyjek A., (2012), Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego, s. 75-89.
67
Wodecka-Hyjek A., (2012), Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations. [W:] Nesterak J., Ziębicki B. (red.), Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations, Cracow : Cracow University of Economics Fundation, s. 81-99.
68
Kafel T., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2012), Źródła i metody zbierania informacji. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 91-135.
69
Obora H., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Walczak M., Ziębicki B., (2012), Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 136-164.
70
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wspomnienie Tomasza Baty, "Organizacja i Kierowanie", nr 1 (150), s. 161-166.
71
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych. [W:] Borowiecki R., Czekaj J. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. 49-69.
72
Wodecka-Hyjek A., (2012), The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context. [W:] Malina A., Oczkowska R., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management, Kraków : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 429-443.
73
Wodecka-Hyjek A., (2012), Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 135-149.
74
Wodecka-Hyjek A., (2012), Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 265, s. 35-46; http://hdl.handle.net/11089/1990
75
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2012), The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Potočan V. (red.), Management Consulting for Business and Public Administration, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 180-195.
76
Wodecka-Hyjek A., (2012), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 423-433.
77
Czekaj J., Ziębicki B., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Walczak M., Obora H., Kafel T., (2012), Metody zarządzania procesami informacyjnymi. [W:] Czekaj J. (red.), Podstawy zarządzania informacją, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 165-213.
78
Wodecka-Hyjek A., (2011), Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości. [W:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 113-133.
79
Wodecka-Hyjek A., (2011), System Best Value - ujęcie metodyczne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 91-107.
80
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarys metodyczny systemu best value, "Nauki o Zarządzaniu", 8, s. 138-148.
81
Wodecka-Hyjek A., (2011), Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 65-76; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351
82
Wodecka-Hyjek A., (2011), Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, "MISTiA na Szlaku", nr 1 (30), s. 8; http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit
83
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Jabłoński M., (2011), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 854, s. 33-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021
84
Wodecka-Hyjek A., (2011), Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu, "Przegląd Organizacji", nr 2, s. 18-22.
85
Wodecka-Hyjek A., (2011), Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur. [W:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Management Consulting: the Central and Eastern European Perspecitve, Cracow : Cracow University of Economics Foundation, s. 279-293.
86
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, s. 117-135.
87
Wodecka-Hyjek A., (2010), Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 267-274.
88
Wodecka-Hyjek A., (2010), Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 234, s. 361-375; http://hdl.handle.net/11089/295
89
Wodecka-Hyjek A., (2010), Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] ĆWIKLICKI M., JABŁOŃSKI M. (red.), Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 306-325.
90
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2010), Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego. [W:] Kaczmarek J., Kwieciński M. (red.), Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", s. [51]-71.
91
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2009), Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Adamik A., Lachiewicz S. (red.), Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 447-459.
92
Wodecka-Hyjek A., Jabłoński M., Ziębicki B., (2009), Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 229-241.
93
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 811, s. 23-36; https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604
94
Czekaj J., Ćwiklicki M., Walczak M., Obora H., Wodecka-Hyjek A., (2009), Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 130-193.
95
Wodecka-Hyjek A., (2009), Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, s. 119-136.
96
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., (2009), Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych. [W:] Czekaj J. (red.), Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 5), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 49-59.
97
Wodecka-Hyjek A., (2009), Outsourcing w administracji samorządowej, "MISTiA na Szlaku", nr 4 (23), s. 8-9; http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit
98
Wodecka-Hyjek A., (2009), Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu. [W:] Potocki A. (red.), Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Warszawa : Difin, s. 428-436.
99
Wodecka-Hyjek A., (2009), Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] ĆWIKLICKI M., JABŁOŃSKI. M. (red.), Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Kraków : Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan, s. 209-218.
100
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 65-103.
101
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 379-387.
102
Wodecka-Hyjek A., (2008), Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej. [W:] Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 243-256.
103
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 648-662.
104
Wodecka-Hyjek A., (2008), Wybrane problemy upowszechniania offshoringu. [W:] Nalepka A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 7), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 224-235.
105
Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 433-442.
106
Wodecka-Hyjek A., (2008), Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 55-64.
107
Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2008), Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, s. 46-54.
108
Wodecka-Hyjek A., (2008), Ewolucja koncepcji outsourcingu, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 775, s. 97-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629
109
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2008), Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji. [W:] Bieniok H., Kraśnicka T. (red.), Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 421-431.
110
Wodecka-Hyjek A., Kafel T., (2008), Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych. [W:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 68-79.
111
Wodecka-Hyjek A., (2007), Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej. [W:] NALEPKA A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 6), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu, s. 294-308.
112
Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., Obora H., (2007), Metody zarządzania informacją. [W:] Czekaj J. (red.), Metody organizacji i zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 106-167.
113
Wodecka-Hyjek A., (2007), Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej. [W:] Czekaj J. (red.), Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 264-274.
114
Wodecka-Hyjek A., (2007), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 736, s. 61-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112
115
Wodecka-Hyjek A., (2007), Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej. [W:] POTOCKI A. (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 322-331.
116
Kafel T., Wodecka-Hyjek A., (2007), Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych, s. 99-113.
117
Wodecka-Hyjek A., Walczak M., (2006), Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma, "Problemy Jakości", nr 1, s. 13-17.
118
Wodecka-Hyjek A., (2006), Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej, Prom. Czekaj J., Kraków : , 364 k.
119
Wodecka-Hyjek A., (2006), Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii). [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 453-464.
120
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 713, s. 21-35; https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903
121
Wodecka-Hyjek A., (2006), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3, s. 187-210.
122
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 670, s. 77-89; https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182
123
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja. [W:] NALEPKA A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta (Organizacje Komercyjne i Niekomercyjne wobec Wzmożonej Konkurencji i Wzrastających Wymagań Konsumentów; vol. 4), Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Tarnów: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 35-47.
124
Wodecka-Hyjek A., (2005), Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 96-101.
125
Wodecka-Hyjek A., (2005), Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą "4 kroków". [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 185-189.
126
Wodecka-Hyjek A., (2005), Outsourcing - za i przeciw. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 84-89.
127
Wodecka-Hyjek A., (2005), Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 288-291.
128
Wodecka-Hyjek A., (2005), Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze. [W:] Rewilak , Kawińska K., Herod M., Kalisz S., Ryś A. (red.), Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005, Kraków : TQM-SOFT, s. 59-63.
129
Wodecka-Hyjek A., (2005), Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia, s. 153-170.
130
Wodecka-Hyjek A., (2005), Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii. [W:] Lewandowski J. (red.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody, T. 1, Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, s. 169-178.
131
Wodecka-Hyjek A., (2004), Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma. [W:] Czekaj J. (kierownik tematu), Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi, s. 133-150.
132
Wodecka-Hyjek A., (2004), Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych. [W:] Olesiński Z., Szplit A. (red.), Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie, Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 379-386.
133
Wodecka-Hyjek A., (2004), Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 648, s. 91-102; https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918
134
Wodecka-Hyjek A., (2003), Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 312-319.
135
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2), "Personel i Zarządzanie", nr 20 (161), s. 34-38.
136
Wodecka-Hyjek A., (2003), Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 616, s. 87-97; https://bazekon.uek.krakow.pl/15353
137
Wodecka-Hyjek A., Gach D., (2003), Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1), "Personel i Zarządzanie", nr 19 (160), s. 35-37.
138
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (1), "Personel i Zarządzanie", nr 11 (152), s. 36-41.
139
Wodecka-Hyjek A., (2003), Porozumienie skuteczne (2), "Personel i Zarządzanie", nr 12 (153), s. 44-45.
140
Wodecka-Hyjek A., (2002), Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 593, s. 71-83; https://bazekon.uek.krakow.pl/12598
141
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2001), Możliwości wykorzystania podejść typu "soft" w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością, "Problemy Jakości", R. 33, nr 8, s. 26-29.
142
Wodecka-Hyjek A., (2001), Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod, "Organizacja i Kierowanie", nr 3 (105), s. 81-94.
143
Wodecka-Hyjek A., (2001), Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 564, s. 65-75; https://bazekon.uek.krakow.pl/10669
144
Wodecka-Hyjek A., Ćwiklicki M., (2000), Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF). [W:] Knosala R. (red.), Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000, T. 2. Zbiór referatów, Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, s. 276-283.
145
Martyniak Z., Czekaj J., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., (2000), Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu. [W:] Martyniak Z. (red.), Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 11-101.
146
Wodecka-Hyjek A., (2000), Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana. [W:] Potocki A. (red.), Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka, Chrzanów : WSPiM, s. 323-333.
147
Wodecka-Hyjek A., (1999), Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze, "Problemy Jakości", R. 31, nr 12, s. 8-11.
148
Czekaj J., Ćwiklicki M., Kafel T., Ziębicki B., Wodecka-Hyjek A., Obora H., Walczak M., (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4, Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 170 s.
149
Martyniak Z., Ćwiklicki M., Czekaj J., Kafel T., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., (2002), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3, Martyniak Z. (kier.), Czekaj J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 169 s.
150
Martyniak Z., Ziębicki B., Kafel T., Walczak M., Obora H., Czekaj J., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., (2001), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
151
Martyniak Z., Obora H., Ćwiklicki M., Potocki A., Pietruszka A., Mikuła B., Gach D., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Ziębicki B., (2000), Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1], Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 212 s.
152
Martyniak Z., Ziębicki B., Obora H., Ćwiklicki M., Wodecka-Hyjek A., Czekaj J., Mikuła B., Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., (1999), Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie: ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa: zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1, Martyniak Z. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 218 s.
1
@inbook{UEK:2168366294,
author = "Janusz Nesterak and Angelika Wodecka-Hyjek and Ewa Bąchor",
title = "Systematyka i ewolucja World Class Manufacturing",
booktitle = "Zrównoważony rozwój, systemy informacyjne i zarządzanie bezpieczeństwem w perspektywie długoterminowej przedsiębiorstw",
pages = "149-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza AFM Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego",
year = "2022",
url = {http://hdl.handle.net/11315/30822},
isbn = "978-83-66007-93-2 ; 978-83-66007-97-0",
}
2
@inbook{UEK:2168366342,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Oczekiwania i ocena ważności kompetencji absolwentów studiów ekonomicznych w opinii ekspertów",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "135-156",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
3
@inbook{UEK:2168366338,
author = "Mariusz Łapczyński and Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Analiza oczekiwań kompetencyjnych w stosunku do przyszłych pracowników na podstawie ogłoszeń o pracę",
booktitle = "Uniwersytet przyszłości : metodyka tworzenia studiów dualnych na studiach ekonomicznych (na przykładzie województwa małopolskiego)",
pages = "91-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2022",
isbn = "978-83-61597-83-4 ; 978-83-61597-84-1",
}
4
@book{UEK:2168358076,
title = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
5
@inbook{UEK:2168360042,
author = "Małgorzata Tyrańska and Angelika Wodecka-Hyjek and Mariusz Łapczyński and Bernard Ziębicki",
title = "The Expectations of Employers in the E-Commerce Industry Related to the Competencies of University Graduates",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "7096-7106",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
6
@inbook{UEK:2168359866,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Małgorzata Tyrańska",
title = "Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych z perspektywy wymagań współczesnego rynku pracy",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "59-73",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
7
@inbook{UEK:2168359868,
author = "Mariusz Łapczyński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Oczekiwane kompetencje pracownicze w branży logistycznej",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych wobec wyzwań współczesnego rynku pracy",
pages = "75-90",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/04-KES_4_CMQ2021_Inter.pdf},
isbn = "978-83-61597-78-0 ; 978-83-61597-79-7",
}
8
@inbook{UEK:2168358586,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing procesów biznesowych",
booktitle = "Współczesne zarządzanie : koncepcje, metody, systemy",
pages = "194-239",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2021",
isbn = "978-83-7252-848-3",
}
9
@inbook{UEK:2168356842,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Evolution in Expectations Regarding the Competences of Graduates of Polish Economics Universities in the Era of Digital Transformation",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "11257-11265",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
10
@misc{UEK:2168358126,
author = "Janusz Nesterak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wstęp",
booktitle = "Wiedza - gospodarka - społeczeństwo : dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania",
pages = "9-12",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/03-CMQ2021-M3-PL-KES-PDF_ISBN-978-83-61597-77-3_v2.pdf},
isbn = "978-83-61597-76-6 ; 978-83-61597-77-3",
}
11
@inbook{UEK:2168360452,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel and Rafał Kusa",
title = "Managing Digital Competences in Public Administration",
booktitle = "People in Organization : Selected Challenges for Management",
pages = "85-109",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7494/978-83-66727-57-1_4},
url = {https://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty4/0590/People_in_organization_085.pdf},
isbn = "978-83-66727-57-1",
}
12
@inbook{UEK:2168358216,
author = "Janusz Nesterak and Angelika Wodecka-Hyjek and Ewa Bąchor",
title = "The Cost Deployment Concept - Methodological Outline",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Business Development in Digital Economy and COVID-19 Crisis",
pages = "223-236",
adress = "Cracow",
publisher = "Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk",
year = "2021",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/01_KNOWLEDGE-ECONOMY-SOCIETY.pdf},
isbn = "978-83-61597-72-8 ; 978-83-61597-73-5",
}
13
@article{UEK:2168360116,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Rafał Kusa",
title = "Multidimensional Public Sector Organizations' Digital Maturity Model",
journal = "Administraţie şi Management Public",
number = "no 37",
pages = "27-40",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24818/amp/2021.37-02},
url = {https://www.ramp.ase.ro/vol37/37-02.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168356428,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Rafał Kusa",
title = "The Application of Digital Solutions in Public Administration : the Evidence from Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9124-9133",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
15
@inbook{UEK:2168359922,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of the Hard and Soft Skills of Economic Graduates in the Opinion of Academic Staff and Managers",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2124-2132",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
16
@inbook{UEK:2168359924,
author = "Hubert Obora and Małgorzata Tyrańska and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Future Occupations of Economics Graduates In the Opinion of Academic Staff and Managers",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "2043-2051",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
17
@inbook{UEK:2168351042,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia i metody pomiaru innowacji w sektorze publicznym",
booktitle = "Wyzwania dla organizacji i gospodarek w XXI wieku",
pages = "23-37",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Akademia Nauk",
year = "2020",
url = {http://monografie.san.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/SiM-112_25-11-2020.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64971-89-1",
}
18
@article{UEK:2168350402,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions for Innovation of Public Sector Organisations Based on Selected Primary Schools",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1 (985)",
pages = "29-47",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2020.0985.0102},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/2010},
}
19
@inbook{UEK:2168353788,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój i metody badania przedsiębiorczości publicznej",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania publicznego i przedsiębiorczości społecznej",
pages = "166-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {http://koncepcje.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/11_Wodecka-Hyjek_2020.pdf},
isbn = "978-83-89410-29-0",
}
20
@article{UEK:2168338457,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Założenia outsourcingu funkcji utrzymania ruchu",
journal = "Kierunek Spożywczy",
number = "2 (734)",
pages = "92-96",
year = "2019",
}
21
@article{UEK:2168353786,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Competences of Economic University Students",
journal = "Journal of Positive Management",
number = "vol. 10, no. 3",
pages = "3-19",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/28215},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/JPM/article/view/28215/27558},
}
22
@unpublished{UEK:2168340849,
author = "Jerzy Mrówka",
title = "Kształtowanie relacji z interesariuszami w procesie zarządzania strategicznego Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003418},
}
23
@inbook{UEK:2168338835,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innowacyjność wyznacznikiem odnowy organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją : innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian",
pages = "89-102",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2019",
isbn = "978-83-7285-881-8 ; 978-83-7285-882-5",
}
24
@inbook{UEK:2168331745,
author = "Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Business Model Attributes of a Mass Customization-oriented Company",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "103-112",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
25
@inbook{UEK:2168331727,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Neo-Weberian State versus Public Governance in Management of Public Administration",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "21-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
26
@inbook{UEK:2168331747,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Development Conditions and the State of the Business Services Sector in Poland",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation and Transformations of Economy and Organization Management Concepts",
pages = "113-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2018",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/b0/1b/CFM%202_2018_PDF%20ONLINE.pdf},
isbn = "978-83-65907-42-4 ; 978-83-65907-43-1",
}
27
@article{UEK:2168329547,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przedsiębiorczość publiczna przesłanką kształtowania modeli biznesu w sektorze publicznym",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "538",
pages = "454-464",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2018.538.37},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/117086/edition/63220/content?ref=struct},
}
28
@book{UEK:2168324143,
title = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
29
@inbook{UEK:2168324149,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda studium przypadku w konsultingu z zakresu zarządzania",
booktitle = "Konsulting : doradztwo biznesowe w rozwoju organizacji",
pages = "75-86",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2017",
isbn = "978-83-947017-4-1 ; 978-83-947017-3-4",
}
30
@inbook{UEK:2168310343,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Co-Operation between the Public Administration and Non-Profit Organisations as a Condition of the Development of Public Entrepreneurship : on the Example of the Selected World Solutions",
booktitle = "Handbook of Research on Managerial Solutions in Non-Profit Organizations",
pages = "253-275",
adress = "Hershey, PA",
publisher = "IGI Global",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-0731-4.ch012},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-1-5225-0731-4",
}
31
@article{UEK:2168323345,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Znaczenie metod obserwacji i eksperymentu w badaniach naukowych z zakresu zarządzania",
journal = "Humanizacja Pracy",
number = "vol. 50, 4(290)",
pages = "27-43",
year = "2017",
url = {http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf},
}
32
@article{UEK:2168321739,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Konceptualizacja przedsiębiorczości w sektorze publicznym : przegląd wybranych podejść",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "7",
pages = "59-68",
year = "2017",
url = {},
}
33
@inbook{UEK:2168322407,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Importance of Cooperation in the Network in the Process of Learning of a Public Organization",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas",
pages = "365-374",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/36/ff/MANAGEMENT_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-11-0 ; 978-83-65907-12-7",
}
34
@book{UEK:2168313383,
title = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
35
@inbook{UEK:2168313387,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Piotra Drzewieckiego w rozwój naukowej organizacji pracy na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting w organizacjach opartych na wiedzy",
pages = "17-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2016",
isbn = "978-83-942293-5-1 ; 979-83-942293-4-4",
}
36
@article{UEK:2168309713,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Maxa Webera",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (171)",
pages = "131-142",
year = "2016",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/2016_NR_1_(171).pdf},
}
37
@inbook{UEK:2168310721,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Concept of User-Driven Innovation (UDI) in the Development of the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Aspects of Economic Transformations",
pages = "389-399",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/50/CFM_2016_01_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-70-6 ; 978-83-65173-71-3",
}
38
@article{UEK:2168311517,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyczne aspekty oceny orientacji przedsiębiorczej w organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "7 (955)",
pages = "5-22",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2016.0955.0701},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/1036/878},
}
39
@inbook{UEK:2168301797,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Conditions of Actions and Types of Entrepreneurial Attitudes in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "35-44",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
40
@article{UEK:2168299591,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja w rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "11",
pages = "18-27",
year = "2015",
}
41
@inbook{UEK:2168299357,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Factors for the Development of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Management of Entrepreneurship in a Knowledge Based Economy : the Issue of Knowledge and Intellectual Capital Management",
pages = "31-43",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM2.pdf},
isbn = "978-83-941580-6-4 ; 978-83-941580-7-1",
}
42
@inbook{UEK:2168297743,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Specyfika pomiaru innowacji w sektorze publicznym w świetle doświadczeń zagranicznych",
booktitle = "Zarządzanie publiczne : teoria i praktyka w polskich organizacjach",
pages = "87-99",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7299-956-6",
}
43
@inbook{UEK:2168299545,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Procesowe podejście do zarządzania w systemie kontroli zarządczej w instytucjach sektora publicznego",
booktitle = "Sprawne państwo : systemowe zmiany w funkcjonowaniu polskiego samorządu terytorialnego",
pages = "271-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://administracja.mswia.gov.pl/download/58/19640/Systemowezmianywfunkcjonowaniusamorzaduterytorialnego.pdf},
isbn = "978-83-89410-18-4",
}
44
@inbook{UEK:2168298499,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Entrepreneurial Orientation as a Determinant of Organisational Learning",
booktitle = "Theory of Management 8 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "85-88",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2015",
isbn = "978-80-554-1127-9",
}
45
@inbook{UEK:2168296369,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rola ewaluatorów w tworzeniu wiedzy w organizacji sektora publicznego",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "281-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
46
@inbook{UEK:2168292749,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kształtowanie organizacji uczącej się w sektorze publicznym",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia",
pages = "209-220",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
47
@misc{UEK:2168308821,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Standardy współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych : doświadczenia zagraniczne i krajowe : raport",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {https://ngo.krakow.pl/zalacznik/93521},
}
48
@article{UEK:2168273414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "A Learning Public Organization as the Condition for Innovations Adaptation",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "Vol. 110",
pages = "148-155",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.857},
}
49
@article{UEK:2168279557,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Luz organizacyjny a innowacyjność organizacji",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "773-778",
year = "2014",
url = {http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/konferencja_5_2014.pdf#page=773=Fit},
}
50
@book{UEK:2168288863,
title = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
51
@inbook{UEK:2168287583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Selected Conditions for Pro-Innovation Organizational Culture in the Public Sector Organizations",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Organizations in the Process of Institutional Transformations",
pages = "333-344",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/54/53/CFM_2014_ksiazka_3.pdf},
isbn = "978-83-62511-24-2 ; 978-83-62511-59-4",
}
52
@inbook{UEK:2168288867,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wkład Edmunda Zieleniewskiego w rozwój nauki organizacji i zarządzania na gruncie polskim",
booktitle = "Konsulting dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk",
pages = "28-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2014",
url = {http://www.fundacja.e-gap.pl/dokumenty/raporty/Konsulting.pdf#page=29=Fit},
isbn = "978-83-938313-7-1 ; 978-83-938313-6-4",
}
53
@unpublished{UEK:2168302211,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewaluacja narzędziem rozwoju kapitału organizacyjnego instytucji sektora publicznego",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "46-65",
year = "2014",
}
54
@unpublished{UEK:2168302201,
author = "Tomasz Kafel and Hubert Obora and Maciej Walczak and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kapitał organizacyjny w strukturze zasobów niematerialnych",
booktitle = "Instrumenty zarządzania kapitałem organizacyjnym",
pages = "8-14",
year = "2014",
}
55
@unpublished{UEK:2168290081,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwój narzędzi pomiaru innowacyjności - wstępne studium badawcze",
booktitle = "Rozwój i dyfuzja współczesnych koncepcji i metod zarządania",
pages = "108-131",
year = "2013",
}
56
@misc{UEK:2168270974,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Bronisława Biegeleisena-Żelazowskiego",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "4 (157)",
pages = "169-174",
year = "2013",
url = {http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/publikacje/koik/numery/Documents/OIK_4(157)2013.pdf#page=170=Fit},
}
57
@inbook{UEK:2168271422,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "162-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
58
@article{UEK:2168270964,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
journal = "Zarządzanie Publiczne",
number = "1 (23)",
pages = "50-61",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/1898352912304},
url = {http://www.zarzadzaniepubliczne.pl/download/ZP23/zp23-4.pdf},
}
59
@article{UEK:2168293513,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje zarządzania narzędziem doskonalenia urzędów administracji samorządowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 1",
pages = "189-210",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/332_14hyjek.pdf},
}
60
@article{UEK:2168271332,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 17, 2",
pages = "105-119",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,362,Angelika_Wodecka_Hyjek_Paradygmat_przedsiebiorczosci_w_perspektywie_wybranych_reprezentantow_klasycznej_szkoly_organizacji_i_zarzadzania.html},
}
61
@misc{UEK:2168266568,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Stanisław Mazur",
title = "Wzorcowe praktyki kontraktowania i monitorowania usług społecznych na rzecz osób starszych",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej",
year = "2013",
url = {http://fundacja.e-gap.pl/nawikus/wp-content/uploads/2013/03/Wzorcowe_praktyki_kontraktowania_i_monitorowania_US_Raport_2013.pdf},
}
62
@article{UEK:2168282847,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane narzędzia pomiaru innowacyjności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "922",
pages = "63-82",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2013.0922.04},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/695},
}
63
@inbook{UEK:2168268562,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Innovation as a Determinant of Entrepreneurship in the Public Sector",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "39-52",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
64
@inbook{UEK:2168270312,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda 4 kroków D. Dany w rozwiązywaniu konfliktów organizacyjnych",
booktitle = "Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji : zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne",
pages = "153-161",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Marina",
year = "2013",
isbn = "978-83-61872-68-9 ; 978-83-61872-80-1",
}
65
@unpublished{UEK:2168282641,
author = "Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Best value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "100-113",
year = "2012",
}
66
@unpublished{UEK:2168282635,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instrumenty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze publicznym",
booktitle = "Metody doskonalenia systemu zarządzania w instytucjach sektora publicznego",
pages = "75-89",
year = "2012",
}
67
@inbook{UEK:2168243018,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Performance Management Models in the Assessment of Public Sector Organisations",
booktitle = "Performance Management : Implementation in Business and Non-Profit Organisations",
pages = "81-99",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Fundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-96-9",
}
68
@inbook{UEK:2168306719,
author = "Tomasz Kafel and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Źródła i metody zbierania informacji",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "91-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
69
@inbook{UEK:2168306725,
author = "Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Maciej Walczak and Bernard Ziębicki",
title = "Procesy informacyjne jako przedmiot zarządzania",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "136-164",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
70
@misc{UEK:2168236658,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wspomnienie Tomasza Baty",
booktitle = "Organizacja i Kierowanie",
number = "1 (150)",
pages = "161-166",
year = "2012",
}
71
@inbook{UEK:2168227336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty bezpieczeństwa zasobów informacyjnych",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego",
pages = "49-69",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2012",
isbn = "978-83-7285-639-5",
}
72
@inbook{UEK:2168242762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "The Forms of Enterprising Activities of the Public Sector - Polish Context",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Dilemmas of the Contemporary Management",
pages = "429-443",
adress = "Kraków",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-07-5",
}
73
@inbook{UEK:2168246930,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Bureaucratic Organization by M. Weber - Criticism and Relevance of the Concept in the Days of Public Management",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "135-149",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
74
@article{UEK:2168232524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "265",
pages = "35-46",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/11089/1990},
}
75
@inbook{UEK:2168246934,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "The Essence and the Tools of Performance Management in the Public Sector Institutions",
booktitle = "Management Consulting for Business and Public Administration",
pages = "180-195",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-37-2",
}
76
@inbook{UEK:2168231538,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "423-433",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
77
@inbook{UEK:2168306727,
author = "Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak and Hubert Obora and Tomasz Kafel",
title = "Metody zarządzania procesami informacyjnymi",
booktitle = "Podstawy zarządzania informacją",
pages = "165-213",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-580-2",
}
78
@inbook{UEK:2168217998,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Koncepcja Best Value w perspektywie analizy wartości",
booktitle = "Rozwój koncepcji i metod zarządzania",
pages = "113-133",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-55-6",
}
79
@unpublished{UEK:2168258438,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "System Best Value - ujęcie metodyczne",
booktitle = "Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "91-107",
year = "2011",
}
80
@article{UEK:2168230282,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarys metodyczny systemu best value",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "8",
pages = "138-148",
year = "2011",
issn = "1899-3192",
}
81
@article{UEK:2168218286,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami a offshoring działalności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "65-76",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051351},
}
82
@article{UEK:2168274583,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "1 (30)",
pages = "8",
year = "2011",
url = {http://www.mistia.pl/pliki/1296040916_30_biuletyn_na_szlaku_12_h_Malopolska_WWW_01.pdf#page=8&view=Fit},
}
83
@article{UEK:2168218290,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Marek Jabłoński",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "854",
pages = "33-63",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171051021},
}
84
@article{UEK:2168221196,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "2",
pages = "18-22",
year = "2011",
}
85
@inbook{UEK:2168221442,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Current Issues of Thomas Bata's Thought : a Social Entrepreneur",
booktitle = "Management Consulting : the Central and Eastern European Perspecitve",
pages = "279-293",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Foundation",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-06-8",
}
86
@unpublished{UEK:2168249126,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda oceny dojrzałości organizacyjnej w zakresie outsourcingu",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach",
pages = "117-135",
year = "2010",
}
87
@article{UEK:2166187524,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Model dojrzałości zarządzania outsourcingiem narzędziem oceny dostawców usług",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "267-274",
year = "2010",
}
88
@article{UEK:52098,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu realizacją projektów",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 234",
pages = "361-375",
adress = "",
year = "2010",
url = {http://hdl.handle.net/11089/295},
}
89
@inbook{UEK:2164877478,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane aspekty i narzędzia oceny koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Konsulting : rodzaje, obszary, instrumentarium",
pages = "306-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-929699-6-9",
}
90
@inbook{UEK:2165809155,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Aspekty ochrony informacji w dobie informatyzacji sektora publicznego",
booktitle = "Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu",
pages = "[51]-71",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora",
year = "2010",
isbn = "978-83-7285-513-8",
}
91
@inbook{UEK:2168293991,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Fundacje korporacyjne w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji",
pages = "447-459",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-303-7",
}
92
@inbook{UEK:2168246826,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Jabłoński and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze : studium przypadku firmy Shell",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki",
pages = "229-241",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-305-1",
}
93
@article{UEK:51469,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "811",
pages = "23-36",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/168056604},
}
94
@inbook{UEK:2168302647,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Maciej Walczak and Hubert Obora and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne metody analizy i projektowania procesów biznesowych",
booktitle = "Zarządzanie procesami biznesowymi : aspekt metodyczny",
pages = "130-193",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-7252-446-1",
}
95
@unpublished{UEK:2168228762,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metodyka PRINCE 2 (ang. Projects in Controlled Environment - projekty w sterowalnym środowisku) w planowaniu realizacji projektów",
booktitle = "Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk",
pages = "119-136",
year = "2009",
}
96
@inbook{UEK:51313,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Kierunki rozwoju outsourcingu procesów biznesowych",
booktitle = "Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "49-59",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-448-5",
}
97
@article{UEK:53066,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w administracji samorządowej",
journal = "MISTiA na Szlaku",
number = "4 (23)",
pages = "8-9",
year = "2009",
url = {http://www.mistia.org.pl/pliki/1247139828_23_biuletyn_12_fwww.pdf#page=8&view=Fit},
}
98
@inbook{UEK:2161797844,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu",
booktitle = "Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-120-0",
}
99
@inbook{UEK:2162017421,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Strategiczna karta wyników w ocenie efektywności outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Konsulting : uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjan",
year = "2009",
isbn = "978-83-88659-89-8",
}
100
@unpublished{UEK:2168272040,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "65-103",
year = "2008",
}
101
@inbook{UEK:2165621784,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Instytucjonalizacja jako kryterium oceny społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "379-387",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
102
@inbook{UEK:2168232404,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Odpowiedzialność społeczna w administracji publicznej",
booktitle = "Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : w drodze do doskonałości",
pages = "243-256",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2008",
isbn = "978-83-7525-172-2",
}
103
@inbook{UEK:50986,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współczesne rozwiązania organizacyjno-prawne świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "648-662",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
104
@inbook{UEK:2168246956,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane problemy upowszechniania offshoringu",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów",
pages = "224-235",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2008",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol7.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "978-83-88-421-57-0",
}
105
@inbook{UEK:2165622226,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje pracownicze z perspektywy przedsiębiorczości wewnątrzorganizacyjnej",
booktitle = "Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki",
pages = "433-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-927790-0-1",
}
106
@unpublished{UEK:2168272038,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zarządzanie kompetencjami, a outsourcing działalności",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "55-64",
year = "2008",
}
107
@unpublished{UEK:2168272032,
author = "Marek Jabłoński and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne",
booktitle = "Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi : wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych",
pages = "46-54",
year = "2008",
}
108
@article{UEK:50535,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Ewolucja koncepcji outsourcingu",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "775",
pages = "97-115",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161643629},
}
109
@inbook{UEK:2165905355,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Współczesne rozwiązania wspomagające organizację obsługi klientów : od komercji do administracji",
booktitle = "Innowacje zarządcze w biznesie i sektorze publicznym",
pages = "421-431",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-536-8",
}
110
@inbook{UEK:2165997536,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Tomasz Kafel",
title = "Współpraca z administracją publiczną jako warunek rozwoju organizacji pozarządowych",
booktitle = "Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji",
pages = "68-79",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7283-256-6",
}
111
@inbook{UEK:2168238114,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane determinanty sprawności świadczenia usług administracyjnych w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumentów",
pages = "294-308",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2007",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol6.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-54-9",
}
112
@inbook{UEK:2168306351,
author = "Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki and Hubert Obora",
title = "Metody zarządzania informacją",
booktitle = "Metody organizacji i zarządzania",
pages = "106-167",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-344-0",
}
113
@inbook{UEK:2165769970,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Determinanty zastosowania outsourcingu w urzędach administracji samorządowej",
booktitle = "Tradycja i współczesność w metodologicznym nurcie zarządzania",
pages = "264-274",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-362-4",
}
114
@article{UEK:51073,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "736",
pages = "61-73",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/143091112},
}
115
@inbook{UEK:2165626336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej",
booktitle = "Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych",
pages = "322-331",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-752-4",
}
116
@unpublished{UEK:2168273196,
author = "Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Instytucje administracyjne w procesie świadczenia usług publicznych",
booktitle = "Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucjach administracyjnych",
pages = "99-113",
year = "2007",
}
117
@article{UEK:51967,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Maciej Walczak",
title = "Wykorzystanie technik poka-yoke przy wdrażaniu metody Six Sigma",
journal = "Problemy Jakości",
number = "1",
pages = "13-17",
year = "2006",
}
118
@unpublished{UEK:52682,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
119
@inbook{UEK:2166218946,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane sposoby doskonalenia usług publicznych (na przykładzie Wielkiej Brytanii)",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "453-464",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
120
@article{UEK:52916,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda organizacji procesów biznesowych - Six Sigma",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "713",
pages = "21-35",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/119573903},
}
121
@unpublished{UEK:2168326251,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 3",
pages = "187-210",
year = "2006",
}
122
@article{UEK:52984,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako formy współpracy dostawcy i odbiorcy usług",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "670",
pages = "77-89",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/76177182},
}
123
@inbook{UEK:2168219092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybrane modele administracji publicznej - charakterystyka i ewolucja",
booktitle = "Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji i rosnących wymagań konsumenta",
pages = "35-47",
adress = "Nowy Sącz; Tarnów",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu; Wyższa Szkoła Biznesu",
year = "2005",
url = {https://konferencja.jemi.edu.pl/files/monografie/monografia_vol4.pdf},
issn = "2543-5396",
isbn = "83-88421-46-8",
}
124
@inbook{UEK:2168244084,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wybór dostawcy usługi w podejmowaniu działań outsourcingowych",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "96-101",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
125
@inbook{UEK:2168244092,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych metodą 4 kroków",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "185-189",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
126
@inbook{UEK:2168244078,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing - za i przeciw",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "84-89",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
127
@inbook{UEK:2168244100,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Aspekty monitorowania realizacji kontraktu outsourcingowego",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "288-291",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
128
@inbook{UEK:2168244076,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i metody pomocnicze",
booktitle = "Praktyczne aspekty jakości i produktywności : artykuły z serwisu QnowHow marzec 2004 - marzec 2005",
pages = "59-63",
adress = "Kraków",
publisher = "TQM-SOFT",
year = "2005",
isbn = "83-922657-0-X",
}
129
@unpublished{UEK:2168325719,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Zastosowanie metody Six Sigma do doskonalenia procesu konfekcjonowania kleju na przykładzie firmy produkcyjnej",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 2, Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia ",
pages = "153-170",
year = "2005",
}
130
@inbook{UEK:2168302881,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Przesłanki i uwarunkowania rozwoju offshoringu w świetle badań i teorii",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami gospodarczymi : koncepcje i metody. T. 1",
pages = "169-178",
adress = "Łódź",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej",
year = "2005",
isbn = "83-7283-186-6",
}
131
@unpublished{UEK:2168325763,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Metoda pomiaru procesów biznesowych organizacji - Six Sigma",
booktitle = "Metody zarządzania procesami biznesowymi. Etap 1, Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi ",
pages = "133-150",
year = "2004",
}
132
@inbook{UEK:2168232648,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Monitorowanie realizacji kontraktu w działaniach outsourcingowych",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie",
pages = "379-386",
adress = "Kielce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-87798-43-6",
}
133
@article{UEK:2168219922,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Dobór partnera outsourcingowego z perspektywy kluczowych kompetencji w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "648",
pages = "91-102",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/65972918},
}
134
@inbook{UEK:2168230062,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Outsourcing i co-sourcing jako metody doskonalenia instytucji niekomercyjnych",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "312-319",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
135
@article{UEK:2168224162,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "20 (161)",
pages = "34-38",
year = "2003",
}
136
@article{UEK:2168221034,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określenie kompetencji przedsiębiorstwa (na przykładzie holenderskiej firmy Baan)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "616",
pages = "87-97",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15353},
}
137
@article{UEK:2168224160,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Daniel Gach",
title = "Praca z wyobraźnią : czyli zasady twórczego rozwiązywania problemów w firmie (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "19 (160)",
pages = "35-37",
year = "2003",
}
138
@article{UEK:2168224156,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (1)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "11 (152)",
pages = "36-41",
year = "2003",
}
139
@article{UEK:2168224158,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Porozumienie skuteczne (2)",
journal = "Personel i Zarządzanie",
number = "12 (153)",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
140
@article{UEK:2168223336,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Charakterystyka podejścia technicznego i społecznego w tworzeniu systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "593",
pages = "71-83",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12598},
}
141
@article{UEK:2168242944,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Możliwości wykorzystania podejść typu soft w rozwiązywaniu problemów zarządzania jakością",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 33, 8",
pages = "26-29",
year = "2001",
}
142
@article{UEK:2168245604,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Określanie listy kompetencji dla stanowiska pracy - wprowadzenie do wybranych metod",
journal = "Organizacja i Kierowanie",
number = "3 (105)",
pages = "81-94",
year = "2001",
}
143
@article{UEK:2168233810,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Wprowadzenie do metody analizy i projektowania systemów informacyjnych (SADT) w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "564",
pages = "65-75",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10669},
}
144
@inbook{UEK:2168250880,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek and Marek Ćwiklicki",
title = "Przegląd metod zintegrowanego komputerowo wspomagania produkcji (IDEF)",
booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie : III Konferencja : Zakopane, 10-12 stycznia 2000. T. 2. Zbiór referatów",
pages = "276-283",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwa Naukowo-Techniczne",
year = "2000",
isbn = "83-204-2513-1",
}
145
@inbook{UEK:2168306637,
author = "Zbigniew Martyniak and Janusz Czekaj and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki",
title = "Podstawy diagnozowania informacji jako produktu i procesu",
booktitle = "Zarządzanie informacją i komunikacją : zagadnienia wybrane w świetle studiów i badań empirycznych",
pages = "11-101",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-050-X",
}
146
@inbook{UEK:2168239014,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu : teoria i praktyka",
pages = "323-333",
adress = "Chrzanów",
publisher = "WSPiM",
year = "2000",
isbn = "83-907648-3-0",
}
147
@article{UEK:2168242414,
author = "Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Burza mózgów - odmiany i techniki pomocnicze",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 31, 12",
pages = "8-11",
year = "1999",
}
148
@unpublished{UEK:2168228268,
author = "Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Tomasz Kafel and Bernard Ziębicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Hubert Obora and Maciej Walczak",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 4",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
149
@unpublished{UEK:2168228266,
author = "Zbigniew Martyniak and Marek Ćwiklicki and Janusz Czekaj and Tomasz Kafel and Angelika Wodecka-Hyjek and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
150
@unpublished{UEK:2168228262,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Tomasz Kafel and Maciej Walczak and Hubert Obora and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
151
@unpublished{UEK:2168228256,
author = "Zbigniew Martyniak and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Arkadiusz Potocki and Anna Pietruszka and Bogusz Mikuła and Daniel Gach and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bernard Ziębicki",
title = "Współczesne koncepcje i metody zarządzania. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
152
@unpublished{UEK:2168226677,
author = "Zbigniew Martyniak and Bernard Ziębicki and Hubert Obora and Marek Ćwiklicki and Angelika Wodecka-Hyjek and Janusz Czekaj and Bogusz Mikuła and Arkadiusz Potocki and Jerzy Skrzypek and Tadeusz Wilusz",
title = "Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie : ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa : zagadnienia wybrane. Etap 2, część 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID