Publications of the selected author

1

Title:
Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = Protection of Consumers in Poland in View of the Integration into the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002) , s. 5-19. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52291
article
See main document
2

Title:
Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny = Social Consequences of the Medical care Reform in Poland : Preliminary Appraisal
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002) , s. 5-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224408
article
See main document
3

Title:
Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 46, nr 1 (264) (2000) , s. 55-64
Nr:
2168260880
article
4

Title:
Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej = The Condition of the Polish Consumer in the Period of the Economic System's Transformation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248334
article
See main document
5

Title:
Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta = Information about a Product an Instrument of Consumers Interests Protection
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999) , s. 29-41 - Bibliogr.
Nr:
2168248276
article
See main document
6

Title:
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych
Source:
Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1 - Sopot: Uniwersytet Gdański, 1998, s. 161-173 - Bibliogr.
ISBN:
83-86230-31-2
Nr:
2168252690
chapter in conference materials
7

Title:
Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu = Comparative Tests as a Source of Information About the Quality of a Product
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237754
article
See main document
8

Title:
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości
Source:
Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo EJB, 1997, s. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-906641-7-8
Nr:
2168269304
chapter in conference materials
9

Title:
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta
Source:
Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 162-168 - Bibliogr.
Nr:
2168236642
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
9/KBK/3/96/S
Signature:
NP-409/Magazyn
Nr:
2168329079
unpublished scientific work
1
Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską = Protection of Consumers in Poland in View of the Integration into the European Union / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 579 (2002), s. 5-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=12527. - ISSN 0208-7944
2
Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny = Social Consequences of the Medical care Reform in Poland : Preliminary Appraisal / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 612 (2002), s. 5-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=13658. - ISSN 0208-7944
3
Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Handel Wewnętrzny. - R. 46, nr 1 (264) (2000), s. 55-64. - ISSN 0438-5403
4
Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej = The Condition of the Polish Consumer in the Period of the Economic System's Transformation / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 541 (2000), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta = Information about a Product an Instrument of Consumers Interests Protection / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej SZROMNIK]. - nr 533 (1999), s. 29-41. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
6
Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1. - Sopot : Uniwersytet Gdański, 1998. - S. 161-173. - Bibliogr. - ISBN 83-86230-31-2
7
Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu = Comparative Tests as a Source of Information About the Quality of a Product / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan MYNARSKI]. - nr 497 (1997), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków : Wydawnictwo EJB, 1997. - S. 308-316. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-906641-7-8
9
Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO // W: Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r. / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Jan SZUMILAK]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 162-168. - Bibliogr.
10
Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości / Zofia ANDRYKIEWICZ-FECZKO. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Andrykiewicz-Feczko Z., (2002), Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 579, s. 5-19; https://bazekon.uek.krakow.pl/12527
2
Andrykiewicz-Feczko Z., (2002), Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 612, s. 5-16; https://bazekon.uek.krakow.pl/13658
3
Andrykiewicz-Feczko Z., (2000), Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce, "Handel Wewnętrzny", R. 46, nr 1 (264), s. 55-64.
4
Andrykiewicz-Feczko Z., (2000), Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 541, s. 49-62.
5
Andrykiewicz-Feczko Z., (1999), Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 533, s. 29-41.
6
Andrykiewicz-Feczko Z., (1998), Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych. [W:] Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998, T. 1, Sopot : Uniwersytet Gdański, s. 161-173.
7
Andrykiewicz-Feczko Z., (1997), Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 497, s. 39-50.
8
Andrykiewicz-Feczko Z., (1997), Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości. [W:] Wawak T. (red.), Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000, Kraków : Wydawnictwo EJB, s. 308-316.
9
Andrykiewicz-Feczko Z., (1996), Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta. [W:] Szumilak J. (red.), Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 162-168.
10
Andrykiewicz-Feczko Z., (1996), Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
1
@article{UEK:52291,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Ochrona interesów konsumenta w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "579",
pages = "5-19",
year = "2002",
}
2
@article{UEK:2168224408,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Społeczne konsekwencje reformy systemu opieki zdrowotnej w Polsce : próba wstępnej oceny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "612",
pages = "5-16",
year = "2002",
}
3
@article{UEK:2168260880,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Integracja z Unią Europejską szansą rozwiązania problemu ochrony interesów konsumenta w Polsce",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 46, 1 (264)",
pages = "55-64",
year = "2000",
}
4
@article{UEK:2168248334,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Sytuacja polskiego konsumenta w okresie transformacji ustrojowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "541",
pages = "49-62",
year = "2000",
}
5
@article{UEK:2168248276,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Informacja o produkcie jako instrument ochrony interesów konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "533",
pages = "29-41",
year = "1999",
}
6
@inbook{UEK:2168252690,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Preferencje konsumentów w zakresie usług bankowych",
booktitle = "Marketing 2001 : XI Konferencja Katedr Marketingu, Handlu i Usług uczelni i wydziałów ekonomicznych, Jurata, 18-19 wrzesień 1998. T. 1",
pages = "161-173",
adress = "Sopot",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "1998",
isbn = "83-86230-31-2",
}
7
@article{UEK:2168237754,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Testy porównawcze jako źródło informacji o jakości produktu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "497",
pages = "39-50",
year = "1997",
}
8
@inbook{UEK:2168269304,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Badania marketingowe jako źródło informacji o konsumenckiej ocenie jakości",
booktitle = "Społeczna, ekonomiczna i konsumencka ocena jakości : IV Sympozjum Klubu Polskie Forum ISO 9000",
pages = "308-316",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo EJB",
year = "1997",
isbn = "83-906641-7-8",
}
9
@inbook{UEK:2168236642,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Kody kreskowe jako narzędzie wspomagające badania zachowania konsumenta",
booktitle = "Metody badań marketingowych : X Konferencja Katedr Marketingu i Handlu uczelni i wydziałów ekonomicznych, Krynica, 24-26 września 1996 r.",
pages = "162-168",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
10
@unpublished{UEK:2168329079,
author = "Andrykiewicz-Feczko Zofia",
title = "Testowanie opinii konsumenta w zakresie jakości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}