Publications of the selected author

1

Title:
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania = Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330697
article
See main document
2

Author:
Title:
Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego
Source:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 609-642. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324187
chapter in textbook
3

Author:
Title:
Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy
Source:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 643-668. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324189
chapter in textbook
4

Title:
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-738-7
Nr:
2168314759
textbook
5

Title:
The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 2 (2017) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320575
article
6

Title:
Makroekonomia : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319883
textbook
See related chapters
7

Title:
Zakończenie
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 107-108
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319909
preface / summary
See main document
8

Title:
Wprowadzenie do gospodarki otwartej
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 61-70
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319897
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Wprowadzenie
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319885
preface / summary
See main document
10

Title:
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Robert W. WŁODARCZYK, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-408
Nr:
2168327633
doctoral dissertation
11

Title:
Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319887
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza? = Analysis of Polish Regions NUTS2 - Convergence versus Divergence
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 233-241. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308591
article
See main document
13

Title:
Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Dilemmas on Savings Rate in Poland in Comparison to the European Union Countries
Source:
Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania / red. nauk. Joanna Rutecka-Góra - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.
ISBN:
978-83-8030-121-4
Access mode:
Nr:
2168311285
chapter in monograph
14

Title:
Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15 = The Stability of Employment and Macroeconomic Security : the Case of EU 15
Source:
Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. nauk. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 395-409. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-857-8
Nr:
2168310197
chapter in monograph
15

Title:
Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce = Analysis of Regional Disparities in GDP in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310267
article
16

Title:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
446 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299651
monograph
See related chapters
17

Title:
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy = Financial Markets, Currency Wars, and Labour Markets
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 15-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299653
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Tax Wedge in the Market Economy - Challenges and Trends of Changes : the Case of European Union Countries
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299709
chapter in monograph
See main document
19

Title:
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 275-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299733
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015) , s. 3-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298283
article
21

Title:
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle
Source:
E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. nauk. Marcin Dąbrowski i Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-15-2
Access mode:
Nr:
2168293719
chapter in monograph
22

Title:
The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2014) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293717
article
23

Title:
Is There a Global Currency War?
Source:
Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21-30. - Summ.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-939576-5-1
Nr:
2168285673
chapter in monograph
See main document
24

Title:
Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro = Trends in Long-Term Unemployment in the Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 196 (2014) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293715
article
25

Title:
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 299-309. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283245
article
See main document
26

Title:
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]2014. - nr 3 (60), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168291093
varia
See main document
27

Title:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2014, s. 80-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302439
chapter in unpublished scientific work
See main document
28

Title:
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA2013, s. 78-91 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288371
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence
Source:
Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012) , s. 216-222. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293693
article
30

Author:
Mańkowski Maciej , Ostrowski Andrzej , Włodarczyk Robert W.
Title:
Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa = The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 74, z. 2 (2012) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293711
article
31

Title:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA2012, s. 159-173
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266678
chapter in unpublished scientific work
See main document
32

Title:
Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej = The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union (the Exapmle of the Economic and Monetary Union)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 216)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-601-4
Nr:
2168246938
monograph
33

Title:
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 31-51
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232078
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237066
article
35

Title:
Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro = Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222922
article
36

Author:
Misiak Tomasz , Tokarski Tomasz , Włodarczyk Robert W.
Title:
Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? = Convergence or Divergence of Polish Job Markets
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (2011) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168238752
article
See main document
37

Title:
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011) , s. 292-301 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Nr:
2168287827
article
38

Title:
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218838
article
See main document
39

Title:
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH2011, s. 1[141]-35[161] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265132
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2011) , s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168220858
article
41

Title:
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 165-188
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222360
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 157-166
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889045
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej
Source:
Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 175-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-382-5
Nr:
2165306962
chapter in monograph
44

Conference:
12th International Scientific Conference on Finance and Risk, Vel'ký Meder, Słowacja, od 2010-11-29 do 2010-11-30
Title:
Public Finance in Eurozone Countries
Source:
Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010, s. 447-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3089-7
Nr:
2166157391
chapter in conference materials
45

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164879769
monograph
See related chapters
46

Title:
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH2010, s. 170-197
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282127
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries
Source:
International Review of Business Research Papers. - Vol. 5, No. 3 (2009) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168287927
article
48

Title:
Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro
Source:
Koniunktura gospodarcza / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 264-274
ISBN:
978-83-255-0759-6
Nr:
2168293927
chapter in monograph
49

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009) , s. 87-108. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50151
article
See main document
50

Title:
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 377-387
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742591
chapter in monograph
51

Title:
Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]2009. - nr 5 (30), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168275033
varia
See main document
52

Title:
Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia = Homogeneity of Regions in Euro Zone Unemployment
Source:
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-271-8
Nr:
2168293703
chapter in monograph
53

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Title:
Fiscal Policy in the Eurozone
Source:
Financie a riziko = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 1-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296011
chapter in conference materials
54

Title:
Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania = Reflections on Social Justice and Economic Effectiveness
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 461-469. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50611
article
55

Title:
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 59 (2009) , s. 452-462. - Tytuł numeru: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7011-980-5
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50776
article
56

Title:
Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.
Source:
Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 77-87
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-507-8
Nr:
2168293723
chapter in monograph
57

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI2009, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro
Source:
Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk oraz Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009, s. 15-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-13-5
Nr:
2166092643
chapter in conference materials
59

Title:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008) , s. 265-285. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951400
article
See main document
60

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. "Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki", Kraków, Polska, od 2007-01-17 do 2007-01-18
Title:
Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro
Source:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s. 86-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-08-1
Nr:
2168296923
chapter in conference materials
61

Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 497-506. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166158092
chapter in conference materials
62

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro = The Influence of Part-time Employment on Unemployment in Euro Zone Countries
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 255-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2168293849
chapter in conference materials
63

Conference:
International Conference "Economic Transformation of Central and Eastern European Countries", Wilno, Litwa, od 2008-09-19 do 2008-09-20
Title:
Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe
Source:
Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings - Vilnius: Vilnius University, 2008, s. 427-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-9955-33-305-0
Nr:
2168295985
chapter in conference materials
64

Author:
Title:
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50221
article
65

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien", Piešt'any, Słowacja, od 2008-10-09 do 2008-10-10
Title:
Determinants of Economic Growth in the Euro Zone [dokument elektroniczny]
Source:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2620-3
Nr:
2168296019
chapter in conference materials
66

Title:
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro
Source:
Polityka Unii Europejskiej / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 92-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-59-9
Nr:
2168293939
chapter in monograph
67

Title:
Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro = The Degree of Similarity in the Structure of Gross Value Added in Euro Zone Countries
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725857
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK2008, s. 130-182
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219454
chapter in unpublished scientific work
See main document
69

Author:
Góral Dorota , Włodarczyk Robert W.
Title:
Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji = The Resources and Structure of Real Capital in the Polish Economy during the Transition Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008) , s. 67-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50309
article
See main document
70

Title:
Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro = The Relations between Unemployment and Self-Employment in Eurozone Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007) , s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296701
article
See main document
71

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Title:
Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy [dokument elektroniczny]
Source:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296027
chapter in conference materials
72

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987938
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166163099
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007) , s. 141-157. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168262778
article
75

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Title:
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy [dokument elektroniczny]
Source:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296023
chapter in conference materials
76

Author:
Adamczyk Andrzej , Tokarski Tomasz , Włodarczyk Robert
Conference:
IV Vseukraïns'ka naukovo-praktična konferencìa molodih včenih "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-04-19 do 2006-04-20
Title:
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope
Source:
Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 3-29 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296061
chapter in conference materials
77

Title:
Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji
Source:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 240-257. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2166075535
chapter in monograph
78

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Title:
Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation
Source:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006, s. 91-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296065
chapter in conference materials
79

Title:
Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej = The Investments in Poland in the Period of the Political and Economic Transformation
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 129-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166111575
chapter in monograph
80

Title:
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-329-0
Nr:
52160
academic script
81

Author:
Adamczyk Andrzej , Włodarczyk Robert , Tokarski Tomasz
Title:
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. nauk. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 103-115 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
978-83-7378-224-2
Nr:
2168295981
chapter in conference materials
82

Author:
Title:
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 13-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166166841
chapter in monograph
See main document
83

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu", Bratysława, Słowacja, od 2006-10-19 do 2006-10-20
Title:
Transformacja a państwo postsocjalistyczne [dokument elektroniczny]
Source:
Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2249-X
Nr:
2168296031
chapter in conference materials
84

Author:
Title:
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe
Source:
Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006) , s. 1-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51929
article
See main document
85

Author:
Title:
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165761641
chapter in monograph
See main document
86

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Title:
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy
Source:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 84-90 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296063
chapter in conference materials
87

Title:
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 9-34 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13)
ISBN:
83-7171-957-4
Nr:
2168295979
chapter in monograph
88

Title:
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski
Source:
Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 245-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89964-73-2
Nr:
2168296001
chapter in monograph
89

Title:
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 225-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501138
chapter in monograph
See main document
90

Title:
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 101-117
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295993
chapter in monograph
91

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Słowacja, Bratysława, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Title:
Economic Growth and Investment in Transition Countries
Source:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 64-82. - Tekst w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296003
chapter in conference materials
92

Title:
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 14 k.
Notes:
Promotor: Stanisław LIS, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/275
Nr:
2168221292
doctoral dissertation
93

Title:
Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 129-143
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9)
ISBN:
83-7171-653-2
Nr:
2168295987
chapter in conference materials
94

Title:
Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998
Source:
Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze / red. Krzysztof Piech - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 215-226 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 521)
Nr:
2168293709
chapter in monograph
95

Title:
Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji = The Structure of Investment Outlays and Gross Value Added in the Transformation Period in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003) , s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223732
article
See main document
96

Title:
Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989
Source:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS2002, s. 50-66
Signature:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265166
chapter in unpublished scientific work
See main document
97

Title:
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002) , s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224094
article
See main document
98

Title:
Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej = The Consequences of Introduction of the Euro for the Capital Markets of the Economic and Monetary Union Countries
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 217-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168293779
chapter in monograph
99

Title:
Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999 = Financial Crises in the World and Economic Growth in Poland, 1997-99
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001) , s. 63-73. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230590
article
See main document
100

Title:
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 309-316. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250244
chapter in monograph
See main document
101

Title:
Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej = The Development of the Market of Derivative Instruments in the Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 239-250. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249434
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-1038/Magazyn
Nr:
2168265156
unpublished scientific work
2

Title:
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-990/Magazyn
Nr:
2168265226
unpublished scientific work
3

Title:
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-895/Magazyn
Nr:
2168265220
unpublished scientific work
1
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania = Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education / red. Wit Pasierbek, Bożena PERA. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 73-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1613/1585. - ISSN 1643-9171
2
Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego / Robert Wojciech WŁODARCZYK, Witold Zych // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 609-642. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
3
Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy / Robert Wojciech WŁODARCZYK, Witold Zych // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. nauk. Bartosz Szczechowicz. - Warszawa : PWN, 2018. - S. 643-668. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
4
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania / Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-738-7
5
The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Robert Wojciech WŁODARCZYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 2 (2017), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/GLL-6-2-2017.pdf. - ISSN 2300-1496
6
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-742-4
7
Zakończenie / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 107-108. - ISBN 978-83-7252-742-4
8
Wprowadzenie do gospodarki otwartej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 61-70. - ISBN 978-83-7252-742-4
9
Wprowadzenie / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-742-4
10
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji / Agnieszka Witoń ; Promotor: Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków, 2017. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200003344
11
Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-742-4
12
Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza? = Analysis of Polish Regions NUTS2 - Convergence versus Divergence / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 233-241. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,712,Robert_Wojciech_Wlodarczyk_Analiza_polskich_regionow_NUTS2_konwergencja_czy_dywergencja_gospodarcza.html. - ISSN 2081-2345
13
Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Dilemmas on Savings Rate in Poland in Comparison to the European Union Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania / red. nauk. Joanna Rutecka-Góra. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-121-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rutecka-Gora/publication/312554413_Dlugoterminowe_Oszczedzanie_Postawy_strategie_i_wyzwania/links/5881f8894585150dde4013fb.pdf
14
Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15 = The Stability of Employment and Macroeconomic Security : the Case of EU 15 / Robert W. WŁODARCZYK // W: Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. nauk. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek. - Warszawa : CeDeWu, 2016. - S. 395-409. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-857-8
15
Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce = Analysis of Regional Disparities in GDP in Poland / Robert WŁODARCZYK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf. - ISSN 1733-2486
16
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 446 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
17
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy = Financial Markets, Currency Wars, and Labour Markets / Robert W. WŁODARCZYK, Paweł Milka // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 15-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
18
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Tax Wedge in the Market Economy - Challenges and Trends of Changes : the Case of European Union Countries / Robert W. WŁODARCZYK, Mateusz Kulisa // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: http://www.laboratorium-dialogu.pl/images_cms/files/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
19
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy / Robert W. WŁODARCZYK // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Dane tekstowe (plik pdf). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 275-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
20
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015), s. 3-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf. - ISSN 1506-7637
21
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle / Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. nauk. Marcin Dąbrowski i Maria Zając. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-15-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/dziesiata/E-edukacja-w-praktyce-wyzwania-i-bariery.pdf
22
The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland / Robert W. WŁODARCZYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2014), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/7-3-2014.pdf. - ISSN 2300-1496
23
Is There a Global Currency War? / Robert W. WŁODARCZYK // W: Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH. - Cracow : Cracow University of Economics, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 2). - S. 21-30. - Summ. - ISBN 978-83-939576-5-1. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/41
24
Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro = Trends in Long-Term Unemployment in the Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 196 (2014), s. 31-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131404&from=publication. - ISSN 2083-8611
25
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy / Robert WŁODARCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 299-309. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - ISSN 2081-2345
26
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK / Robert W. WŁODARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 16. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
27
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 80-95. - Streszcz. - Bibliogr.
28
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego / Robert W. WŁODARCZYK // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 78-91. - Bibliogr.
29
Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence / Janusz ROSIEK, Robert W. WŁODARCZYK // Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012), s. 216-222. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752. - ISSN 2029-9338
30
Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa = The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve / Maciej Mańkowski, Andrzej Ostrowski, Robert W. WŁODARCZYK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - R. 74, z. 2 (2012), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/3980/1/13.%20MACIEJ%20MA%c5%83KOWSKI%2c%20ANDRZEJ%20OSTROWSKI%2c%20ROBERT%20W.%20W%c5%81ODARCZYK%20RPEiS%202-2012.pdf. - ISSN 0035-9629
31
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 159-173
32
Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej = The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union (the Exapmle of the Economic and Monetary Union) / Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216). - ISBN 978-83-7252-601-4
33
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 31-51. - ISBN 978-83-7641-618-2
34
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011), s. 113-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=71689. - ISSN 2083-8611
35
Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro = Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 389-400. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
36
Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? = Convergence or Divergence of Polish Job Markets / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (2011), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
37
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 292-301. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
38
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria / Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 147-160. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
39
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy / Robert W. WŁODARCZYK // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[141]-35[161]. - Bibliogr.
40
Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area / Robert W. WŁODARCZYK // Ekonomista. - nr 4 (2011), s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
41
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Robert WŁODARCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. nauk. Zofia DACH. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2011. - S. 165-188. - ISBN 978-83-264-1486-2
42
Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania / Robert W. WŁODARCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 157-166. - ISBN 978-83-7526-716-7
43
Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 175-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-382-5
44
Public Finance in Eurozone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010. - S. 447-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3089-7
45
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-716-7
46
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Robert WŁODARCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 170-197
47
Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // International Review of Business Research Papers. - Vol. 5, No. 3 (2009), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 1837-5685
48
Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2009. - S. 264-274. - ISBN 978-83-255-0759-6
49
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 87-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
50
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 377-387. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
51
Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku / Robert W. WŁODARCZYK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 4-5. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
52
Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia = Homogeneity of Regions in Euro Zone Unemployment / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-271-8
53
Fiscal Policy in the Eurozone / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 1-7. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
54
Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania = Reflections on Social Justice and Economic Effectiveness / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 461-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
55
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 59 (2009), s. 452-462. - Tytuł numeru: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States". - Bibliogr. - ISBN 978-83-7011-980-5. - ISSN 1899-3192
56
Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro. / Robert W. WŁODARCZYK // W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 77-87. - ISBN 978-83-7246-507-8
57
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
58
Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk oraz Krzysztof Piech. - Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-13-5
59
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 265-285. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
60
Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech. - Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008. - S. 86-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-08-1
61
Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007 / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 497-506. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
62
Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro = The Influence of Part-time Employment on Unemployment in Euro Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 255-262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
63
Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe / Robert W. WŁODARCZYK // W: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings. - Vilnius : Vilnius University, 2008. - S. 427-434. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-33-305-0
64
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
65
Determinants of Economic Growth in the Euro Zone / Robert W. WŁODARCZYK // W: Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2008. - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2620-3
66
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polityka Unii Europejskiej / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 92-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-59-9
67
Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro = The Degree of Similarity in the Structure of Gross Value Added in Euro Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
68
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 130-182
69
Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji = The Resources and Structure of Real Capital in the Polish Economy during the Transition Period / Dorota Góral, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 67-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=162625614. - ISSN 1898-6447
70
Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro = The Relations between Unemployment and Self-Employment in Eurozone Countries / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 5 (2007), s. 9-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-1_Wlodarczyk.pdf. - ISSN 1644-8979
71
Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy / WŁODARCZYK Robert W. // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2007. - 6 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
72
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu / Andrzej ZYGUŁA, Robert WŁODARCZYK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 341-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
73
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
74
Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym / Robert WŁODARCZYK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007), s. 141-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
75
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy / ADAMCZYK Andrzej, Tokarski Tomasz, WŁODARCZYK Robert W. // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2007. - 19 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
76
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert WŁODARCZYK // W: Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2. - Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, 2006. - S. 3-29. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
77
Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 240-257. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
78
Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation / Robert W. WŁODARCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv ". T. 2. - Dnìpropetrovs'k : Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006. - S. 91-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
79
Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej = The Investments in Poland in the Period of the Political and Economic Transformation / Robert W. WŁODARCZYK // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. - S. 129-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
80
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP / Andrzej ADAMCZYK, Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-329-0
81
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK, Tomasz Tokarski // W: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. nauk. Janusz Ostaszewski. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2006. - (Przedsiębiorczość). - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-224-2
82
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow : Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 13-26. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
83
Transformacja a państwo postsocjalistyczne / Robert W. WŁODARCZYK // W: Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava : Ekonomická Univerzita, 2006. - 6 ekranów. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2249-X
84
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006), s. 1-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
85
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004 / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
86
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2. - Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, 2006. - S. 84-90. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
87
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13). - S. 9-34. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-957-4
88
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - S. 245-264. - Bibliogr. - ISBN 83-89964-73-2
89
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 225-243. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
90
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003 / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 101-117. - ISBN 83-7395-136-9
91
Economic Growth and Investment in Transition Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 64-82. - Tekst w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
92
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989 / Robert WŁODARCZYK ; Promotor: Stanisław LIS. - Kraków, 2005. - 203 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 14 k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000681a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000681b
93
Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji / Robert WŁODARCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2003. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9). - S. 129-143. - ISBN 83-7171-653-2
94
Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998 / Robert WŁODARCZYK // W: Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze / red. Krzysztof Piech. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; nr 521). - S. 215-226. - Bibliogr.
95
Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji = The Structure of Investment Outlays and Gross Value Added in the Transformation Period in Poland / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 635 (2003), s. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=16227. - ISSN 0208-7944
96
Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989 / Robert WŁODARCZYK // W: Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - (2002), s. 50-66
97
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 560 (2002), s. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej = The Consequences of Introduction of the Euro for the Capital Markets of the Economic and Monetary Union Countries / Robert WŁODARCZYK // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 217-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
99
Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999 = Financial Crises in the World and Economic Growth in Poland, 1997-99 / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 585 (2001), s. 63-73. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10685. - ISSN 0208-7944
100
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union / Robert WŁODARCZYK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. nauk. Stanisław LIS. - Kraków; Tarnów : Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 309-316. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
101
Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej = The Development of the Market of Derivative Instruments in the Light of Poland's Accession to the European Union / Robert WŁODARCZYK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 239-250. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
102
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
103
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS, Robert WŁODARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
104
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy / Stanisław LIS, Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003]. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Włodarczyk R., (2018), Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 73-83; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1613/1585
2
Włodarczyk R., Zych W., (2018), Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : PWN, s. 609-642.
3
Włodarczyk R., Zych W., (2018), Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : PWN, s. 643-668.
4
Włodarczyk R., (2017), Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 127, [1] s.
5
Godlewska-Dzioboń B., Włodarczyk R., (2017), The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 2, s. 71-81; http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/GLL-6-2-2017.pdf
6
Włodarczyk R. (red.), (2017), Makroekonomia: wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 131 s.
7
Włodarczyk R., (2017), Zakończenie. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 107-108.
8
Włodarczyk R., (2017), Wprowadzenie do gospodarki otwartej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 61-70.
9
Włodarczyk R., (2017), Wprowadzenie. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 9-11.
10
Witoń A., (2017), Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 292 k.
11
Włodarczyk R., (2017), Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-24.
12
Włodarczyk R., (2016), Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza?, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 233-241; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,712,Robert_Wojciech_Wlodarczyk_Analiza_polskich_regionow_NUTS2_konwergencja_czy_dywergencja_gospodarcza.html
13
Włodarczyk R., (2016), Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Rutecka-Góra J. (red.), Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania, Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH - Szkoła Główna Handlowa, s. 123-136.
14
Włodarczyk R., (2016), Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15. [W:] Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S. (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, Warszawa : CeDeWu, s. 395-409.
15
Włodarczyk R., (2016), Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 8, cz. 2, s. 149-161; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf
16
Włodarczyk R. (red.), (2015), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 446 s.
17
Włodarczyk R., Milka P., (2015), Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 15-27.
18
Włodarczyk R., Kulisa M., (2015), Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 75-90.
19
Włodarczyk R., (2015), Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 275-287.
20
Włodarczyk R., (2015), Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3 (75), s. 3-19; http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf
21
Włodarczyk R., Zamora P., (2014), Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 11-19.
22
Włodarczyk R., (2014), The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 3, s. 83-94; http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/7-3-2014.pdf
23
Włodarczyk R., (2014), Is There a Global Currency War?. [W:] Rybkowski R., Wach K. (red.), Globalisation of Economies and Industries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 2), Cracow : Cracow University of Economics, s. 21-30.
24
Włodarczyk R., (2014), Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 196, s. 31-41; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131404&from=publication
25
Włodarczyk R., (2014), Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 299-309.
26
Włodarczyk R., (2014), Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
27
Włodarczyk R., (2014), Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 80-95.
28
Włodarczyk R., (2013), Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 78-91.
29
Rosiek J., Włodarczyk R., (2012), Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence, "Economics and Management", vol. 17, no. 1, s. 216-222; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752
30
Mańkowski M., Ostrowski A., Włodarczyk R., (2012), Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. 74, z. 2, s. 141-159; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/3980/1/13.%20MACIEJ%20MA%c5%83KOWSKI%2c%20ANDRZEJ%20OSTROWSKI%2c%20ROBERT%20W.%20W%c5%81ODARCZYK%20RPEiS%202-2012.pdf
31
Włodarczyk R., (2012), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 159-173.
32
Włodarczyk R., (2012), Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 216), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 243 s.
33
Włodarczyk R., (2012), Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 31-51.
34
Włodarczyk R., (2011), Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 78, s. 113-123; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=71689
35
Włodarczyk R., (2011), Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 389-400.
36
Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R., (2011), Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 47-69.
37
Włodarczyk R., (2011), Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries, "Transformations in Business & Economics", vol. 10, no. 2A (23A), s. 292-301.
38
Włodarczyk R., (2011), Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 147-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188453
39
Włodarczyk R., (2011), Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[141]-35[161].
40
Włodarczyk R., (2011), Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro, "Ekonomista", nr 4, s. 527-550.
41
Włodarczyk R., (2011), Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] Dach Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., s. 165-188.
42
Włodarczyk R., (2010), Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 157-166.
43
Włodarczyk R., (2010), Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej. [W:] Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.), Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 175-188.
44
Włodarczyk R., (2010), Public Finance in Eurozone Countries. [W:] Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 447-455.
45
Włodarczyk R. (red.), (2010), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 209 s.
46
Włodarczyk R., (2010), Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 170-197.
47
Włodarczyk R., (2009), Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries, "International Review of Business Research Papers", Vol. 5, No. 3, s. 227-240.
48
Włodarczyk R., (2009), Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro. [W:] Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, s. 264-274.
49
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", R. 20, nr 9 (217), s. 87-108.
50
Włodarczyk R., (2009), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 377-387.
51
Włodarczyk R., (2009), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 4-5; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
52
Włodarczyk R., (2009), Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia. [W:] Balcerzak (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 99-110.
53
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2009), Fiscal Policy in the Eurozone. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 1-7.
54
Włodarczyk R., (2009), Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 461-469.
55
Włodarczyk R., (2009), Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 59, s. 452-462.
56
Włodarczyk R., (2009), Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.. [W:] Sporek T. (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 77-87.
57
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Zieliński K. (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
58
Włodarczyk R., (2009), Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro. [W:] Kryk B., Piech K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 15-28.
59
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2008), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 6, s. 265-285.
60
Włodarczyk R., (2008), Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro. [W:] Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 86-98.
61
Włodarczyk R., (2008), Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 497-506.
62
Włodarczyk R., (2008), Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 1, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 255-262.
63
Włodarczyk R., (2008), Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe. [W:] Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings, Vilnius : Vilnius University, s. 427-434.
64
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 63-73.
65
Włodarczyk R., (2008), Determinants of Economic Growth in the Euro Zone. [W:] Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
66
Włodarczyk R., (2008), Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka Unii Europejskiej, Szczecin : Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, s. 92-102.
67
Włodarczyk R., (2008), Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 285-296.
68
Gajda-Kantorowska M., Włodarczyk R., Zamora P., (2008), Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 130-182.
69
Góral D., Włodarczyk R., (2008), Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 67-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625614
70
Włodarczyk R., (2007), Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 5, s. 9-22; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-1_Wlodarczyk.pdf
71
Włodarczyk R., (2007), Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
72
Zyguła A., Włodarczyk R., (2007), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu. [W:] Lis S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 341-350.
73
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2007), Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 983-992.
74
Włodarczyk R., (2007), Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 213, s. 141-157.
75
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2007), Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
76
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope. [W:] Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih: "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 3-29.
77
Włodarczyk R., (2006), Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji. [W:] Kopycińska D. (red.), Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 240-257.
78
Włodarczyk R., (2006), Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï: "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv ", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, s. 91-96.
79
Włodarczyk R., (2006), Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 129-150.
80
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Analiza gospodarki otwartej: model IS-LM-BP, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 78 s.
81
Adamczyk A., Włodarczyk R., Tokarski T., (2006), Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Ostaszewski J. (red.), Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 103-115.
82
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 13-26.
83
Włodarczyk R., (2006), Transformacja a państwo postsocjalistyczne. [W:] Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
84
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (181), s. 1-33.
85
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 253-261.
86
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï: "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 84-90.
87
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. [W:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 9-34.
88
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski. [W:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 245-264.
89
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-243.
90
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 101-117.
91
Włodarczyk R., (2005), Economic Growth and Investment in Transition Countries. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 64-82.
92
Włodarczyk R., (2005), Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989, Prom. Lis S., Kraków : , 203 k.
93
Włodarczyk R., (2003), Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji. [W:] Kwiatkowski E., Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 129-143.
94
Włodarczyk R., (2003), Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998. [W:] Piech K. (red.), Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 521), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 215-226.
95
Włodarczyk R., (2003), Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 107-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/16227
96
Włodarczyk R., (2002), Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989. [W:] Lis S. (kierownik tematu), Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, s. 50-66.
97
Sierpińska M., Włodarczyk R., (2002), Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, s. 169-187.
98
Włodarczyk R., (2001), Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 217-225.
99
Włodarczyk R., (2001), Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 63-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/10685
100
Włodarczyk R., (2000), Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Lis S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna ; Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 309-316.
101
Włodarczyk R., (1999), Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. [W:] Dach Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 239-250.
102
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
103
Lis S., Włodarczyk R., (2004), Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
104
Lis S., Adamczyk A., Włodarczyk R., (2003), Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 k.
1
@article{UEK:2168330697,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "73-83",
year = "2018",
}
2
@inbook{UEK:2168324187,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech and Zych Witold",
title = "Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "609-642",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
3
@inbook{UEK:2168324189,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech and Zych Witold",
title = "Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "643-668",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
4
@book{UEK:2168314759,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-738-7",
}
5
@article{UEK:2168320575,
author = "Godlewska-Dzioboń Bianka and Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 2",
pages = "71-81",
year = "2017",
}
6
@book{UEK:2168319883,
title = "Makroekonomia : wybrane problemy",
editor = Włodarczyk Robert W.,
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
7
@misc{UEK:2168319909,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "107-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
8
@inbook{UEK:2168319897,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Wprowadzenie do gospodarki otwartej",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "61-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
9
@misc{UEK:2168319885,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
10
@unpublished{UEK:2168327633,
author = "Witoń Agnieszka",
title = "Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji",
adress = "Kraków",
year = "2017",
}
11
@inbook{UEK:2168319887,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
12
@article{UEK:2168308591,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza?",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "233-241",
adress = "",
year = "2016",
}
13
@inbook{UEK:2168311285,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania",
pages = "123-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2016",
isbn = "978-83-8030-121-4",
}
14
@inbook{UEK:2168310197,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15",
booktitle = "Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym",
pages = "395-409",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-857-8",
}
15
@article{UEK:2168310267,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 8, cz. 2",
pages = "149-161",
adress = "",
year = "2016",
}
16
@book{UEK:2168299651,
title = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
editor = Włodarczyk Robert W.,
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
17
@inbook{UEK:2168299653,
author = "Włodarczyk Robert W. and Milka Paweł",
title = "Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "15-27",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
18
@inbook{UEK:2168299709,
author = "Włodarczyk Robert W. and Kulisa Mateusz",
title = "Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "75-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
19
@inbook{UEK:2168299733,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "275-287",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
20
@article{UEK:2168298283,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3 (75)",
pages = "3-19",
year = "2015",
}
21
@inbook{UEK:2168293719,
author = "Włodarczyk Robert W. and Zamora Paweł",
title = "Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle",
booktitle = "E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery",
pages = "11-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2014",
isbn = "978-83-63127-15-2",
}
22
@article{UEK:2168293717,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 3",
pages = "83-94",
year = "2014",
}
23
@inbook{UEK:2168285673,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Is There a Global Currency War?",
booktitle = "Globalisation of Economies and Industries",
pages = "21-30",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-5-1",
}
24
@article{UEK:2168293715,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "196",
pages = "31-41",
adress = "",
year = "2014",
}
25
@article{UEK:2168283245,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "299-309",
adress = "",
year = "2014",
}
26
@misc{UEK:2168291093,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "16",
year = "2014",
}
27
@unpublished{UEK:2168302439,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "80-95",
year = "2014",
}
28
@unpublished{UEK:2168288371,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "78-91",
year = "2013",
}
29
@article{UEK:2168293693,
author = "Rosiek Janusz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "216-222",
year = "2012",
}
30
@article{UEK:2168293711,
author = "Mańkowski Maciej and Ostrowski Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "R. 74, z. 2",
pages = "141-159",
year = "2012",
}
31
@unpublished{UEK:2168266678,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "159-173",
year = "2012",
}
32
@book{UEK:2168246938,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-601-4",
}
33
@inbook{UEK:2168232078,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "31-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
34
@article{UEK:2168237066,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "78",
pages = "113-123",
adress = "",
year = "2011",
}
35
@article{UEK:2168222922,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "389-400",
adress = "",
year = "2011",
isbn = "",
}
36
@article{UEK:2168238752,
author = "Misiak Tomasz and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "47-69",
year = "2011",
}
37
@article{UEK:2168287827,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 10, no. 2A (23A)",
pages = "292-301",
year = "2011",
}
38
@article{UEK:2168218838,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "147-160",
year = "2011",
}
39
@unpublished{UEK:2168265132,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[141]-35[161]",
year = "2011",
}
40
@article{UEK:2168220858,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "527-550",
year = "2011",
}
41
@inbook{UEK:2168222360,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "165-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
42
@inbook{UEK:2164889045,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "157-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
43
@inbook{UEK:2165306962,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa",
pages = "175-188",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-382-5",
}
44
@inbook{UEK:2166157391,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Public Finance in Eurozone Countries",
booktitle = "Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010",
pages = "447-455",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2010",
isbn = "978-80-225-3089-7",
}
45
@book{UEK:2164879769,
title = "Społeczna gospodarka rynkowa",
editor = Włodarczyk Robert W.,
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
46
@unpublished{UEK:2168282127,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "170-197",
year = "2010",
}
47
@article{UEK:2168287927,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries",
journal = "International Review of Business Research Papers",
number = "Vol. 5, No. 3",
pages = "227-240",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:2168293927,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro",
booktitle = "Koniunktura gospodarcza",
pages = "264-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0759-6",
}
49
@article{UEK:50151,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 20, 9 (217)",
pages = "87-108",
year = "2009",
}
50
@inbook{UEK:2165742591,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "377-387",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
51
@misc{UEK:2168275033,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "4-5",
year = "2009",
}
52
@inbook{UEK:2168293703,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia",
booktitle = "Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej",
pages = "99-110",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-271-8",
}
53
@inbook{UEK:2168296011,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Fiscal Policy in the Eurozone",
booktitle = "Financie a riziko",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
54
@article{UEK:50611,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "461-469",
adress = "",
year = "2009",
}
55
@article{UEK:50776,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "no. 59",
pages = "452-462",
adress = "",
year = "2009",
isbn = "978-83-7011-980-5",
}
56
@inbook{UEK:2168293723,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.",
booktitle = "Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2",
pages = "77-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-507-8",
}
57
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Rosiek Janusz and Włodarczyk Robert and Szymanik Ewa and Zyguła Andrzej",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
58
@inbook{UEK:2166092643,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro",
booktitle = "Innowacyjność w skali makro i mikro",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2009",
isbn = "978-83-60653-13-5",
}
59
@article{UEK:2165951400,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "6",
pages = "265-285",
year = "2008",
}
60
@inbook{UEK:2168296923,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro",
booktitle = "Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów",
pages = "86-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60653-08-1",
}
61
@inbook{UEK:2166158092,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "497-506",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
62
@inbook{UEK:2168293849,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1",
pages = "255-262",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
63
@inbook{UEK:2168295985,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe",
booktitle = "Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings",
pages = "427-434",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2008",
isbn = "978-9955-33-305-0",
}
64
@article{UEK:50221,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "63-73",
year = "2008",
}
65
@inbook{UEK:2168296019,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Determinants of Economic Growth in the Euro Zone",
booktitle = "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2008",
isbn = "978-83-225-2620-3",
}
66
@inbook{UEK:2168293939,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro",
booktitle = "Polityka Unii Europejskiej",
pages = "92-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-59-9",
}
67
@inbook{UEK:2165725857,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "285-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
68
@unpublished{UEK:2168219454,
author = "Gajda-Kantorowska Małgorzata and Włodarczyk Robert W. and Zamora Paweł",
title = "Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "130-182",
year = "2008",
}
69
@article{UEK:50309,
author = "Góral Dorota and Włodarczyk Robert W.",
title = "Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "67-99",
year = "2008",
}
70
@article{UEK:2168296701,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "5",
pages = "9-22",
year = "2007",
}
71
@inbook{UEK:2168296027,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
72
@inbook{UEK:2165987938,
author = "Zyguła Andrzej and Włodarczyk Robert",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "341-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
73
@inbook{UEK:2166163099,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "983-992",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
74
@article{UEK:2168262778,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "213",
pages = "141-157",
adress = "",
year = "2007",
}
75
@inbook{UEK:2168296023,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
76
@inbook{UEK:2168296061,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert",
title = "Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope",
booktitle = "Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih",
pages = "3-29",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
77
@inbook{UEK:2166075535,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "240-257",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8",
}
78
@inbook{UEK:2168296065,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "91-96",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
79
@inbook{UEK:2166111575,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "129-150",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
80
@book{UEK:52160,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-329-0",
}
81
@inbook{UEK:2168295981,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert and Tokarski Tomasz",
title = "Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia",
pages = "103-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-224-2",
}
82
@inbook{UEK:2166166841,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "13-26",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
83
@inbook{UEK:2168296031,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Transformacja a państwo postsocjalistyczne",
booktitle = "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2006",
isbn = "80-225-2249-X",
}
84
@article{UEK:51929,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (181)",
pages = "1-33",
year = "2006",
}
85
@inbook{UEK:2165761641,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "253-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
86
@inbook{UEK:2168296063,
author = "Adamczyk Andrzej and Tokarski Tomasz and Włodarczyk Robert W.",
title = "Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï",
pages = "84-90",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
87
@inbook{UEK:2168295979,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
pages = "9-34",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7171-957-4",
}
88
@inbook{UEK:2168296001,
author = "Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert W.",
title = "Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski",
booktitle = "Państwo w świecie współczesnym",
pages = "245-264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2006",
isbn = "83-89964-73-2",
}
89
@inbook{UEK:2166501138,
author = "Lis Stanisław and Włodarczyk Robert W.",
title = "Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "225-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
90
@inbook{UEK:2168295993,
author = "Lis Stanisław and Włodarczyk Robert W.",
title = "Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "101-117",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
91
@inbook{UEK:2168296003,
author = "Włodarczyk Robert W.",
title = "Economic Growth and Investment in Transition Countries",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "64-82",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
92
@unpublished{UEK:2168221292,
author = "Włodarczyk Robert Wojciech",
title = "Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989",
adress = "Kraków",
year = "2005",
}
93
@inbook{UEK:2168295987,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji",
pages = "129-143",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7171-653-2",
}
94
@inbook{UEK:2168293709,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998",
booktitle = "Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2003",
issn = "0867-7727",
}
95
@article{UEK:2168223732,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "107-118",
year = "2003",
}
96
@unpublished{UEK:2168265166,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989",
booktitle = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
pages = "50-66",
year = "2002",
}
97
@article{UEK:2168224094,
author = "Sierpińska Maria and Włodarczyk Robert",
title = "Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "560",
pages = "169-187",
year = "2002",
}
98
@inbook{UEK:2168293779,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "217-225",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
99
@article{UEK:2168230590,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "63-73",
year = "2001",
}
100
@inbook{UEK:2168250244,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "309-316",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
101
@inbook{UEK:2168249434,
author = "Włodarczyk Robert",
title = "Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "239-250",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
102
@unpublished{UEK:2168265156,
author = "Lis Stanisław and Włodarczyk Robert W.",
title = "Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
103
@unpublished{UEK:2168265226,
author = "Lis Stanisław and Włodarczyk Robert",
title = "Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
104
@unpublished{UEK:2168265220,
author = "Lis Stanisław and Adamczyk Andrzej and Włodarczyk Robert",
title = "Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}