Publications of the selected author
1

Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla Rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy
Source:
Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1 / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Beata Majecka, Ewa Mińska-Struzik - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2022, s. 375-386
Series:
(Ekonomiści dla Rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-38-6
Nr:
2168368106
chapter in conference materials
2

Author:
Robert W. Włodarczyk , Justyna Tomala , Magdalena Sikorska
Title:
Bitcoin blockchain rynki surowcowe
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2021
Physical description:
162, [4] s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie.
ISBN:
978-83-66491-41-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168356560
monograph
3

Author:
Title:
Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
249 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
eDr-490
Nr:
2168354152
doctoral dissertation
4

Title:
Raw Material Security in the European Union : Towards a Low-Carbon Economy
Source:
Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020, s. 185-202 - Bibliogr.
Research program:
This paper was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Republic of Poland within a subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-83-8175-233-6
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352024
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2, s. 104. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353226
varia
6

Author:
Robert W. Włodarczyk , Magdalena Sikorska
Title:
The Importance of Swap Transactions in the Evolution of the Polish Currency Market and the OTC Interest Rate Derivatives Market
Source:
International Entrepreneurship Review. - vol. 5, no. 4 (2019) , s. 109-122. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168343531
article
7

Author:
Dorota Koptiew
Title:
Skuteczność oddziaływania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na sytuację na rynku pracy - przykład spółdzielni socjalnych
Promotor pomocniczy:
Sierpińska-Sawicz Agata
Publisher address:
Kraków: , 2019
Physical description:
293 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-473
Nr:
2168340947
doctoral dissertation
8

Author:
Robert W. Włodarczyk , Witold Zych
Title:
Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy
Source:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 643-668. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324189
chapter in textbook
9

Title:
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania = Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 43 (2018) , s. 73-83. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168330697
article
10

Author:
Robert W. Włodarczyk , Witold Zych
Title:
Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego
Source:
Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. Bartosz Szczechowicz - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 609-642. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-19809-1
Nr:
2168324187
chapter in textbook
11

Title:
Wprowadzenie do gospodarki otwartej
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 61-70
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319897
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
127, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-738-7
Nr:
2168314759
textbook
13

Title:
Wprowadzenie
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 9-11
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319885
preface / summary
See main document
14

Title:
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
292 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-408
Nr:
2168327633
doctoral dissertation
15

Title:
Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 13-24
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319887
chapter in textbook
See main document
16

Title:
Zakończenie
Source:
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 107-108
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319909
preface / summary
See main document
17

Title:
Makroekonomia : wybrane problemy
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017
Physical description:
131 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-742-4
Nr:
2168319883
See related chapters
18

Title:
The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 2 (2017) , s. 71-81. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168320575
article
19

Title:
Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15 = The Stability of Employment and Macroeconomic Security : the Case of EU 15
Source:
Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek - Warszawa: CeDeWu, 2016, s. 395-409. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-7556-857-8
Nr:
2168310197
chapter in monograph
20

Title:
Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Dilemmas on Savings Rate in Poland in Comparison to the European Union Countries
Source:
Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania / red. Joanna Rutecka-Góra - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016, s. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r.
ISBN:
978-83-8030-121-4
Access mode:
Nr:
2168311285
chapter in monograph
21

Title:
Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza? = Analysis of Polish Regions NUTS2 - Convergence versus Divergence
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 233-241. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308591
article
22

Title:
Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce = Analysis of Regional Disparities in GDP in Poland
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016) , s. 149-161. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Nr:
2168310267
article
23

Title:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries
Source:
Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015) , s. 3-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168298283
article
24

Title:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015
Physical description:
446 s.: il.
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach., Bibliogr. przy tekstach
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299651
See related chapters
25

Title:
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 275-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299733
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Tax Wedge in the Market Economy - Challenges and Trends of Changes : the Case of European Union Countries
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299709
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy = Financial Markets, Currency Wars, and Labour Markets
Source:
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych / red. Robert W. WŁODARCZYK - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015, s. 15-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-942651-1-3
Access mode:
Nr:
2168299653
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle
Source:
E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. Marcin Dąbrowski, Maria Zając - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014, s. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63127-15-2
Access mode:
Nr:
2168293719
chapter in monograph
29

Title:
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 299-309. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283245
article
30

Title:
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (60), s. 16
Access mode:
Nr:
2168291093
varia
31

Title:
The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland
Source:
Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2014) , s. 83-94. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293717
article
32

Title:
Is There a Global Currency War?
Source:
Globalisation of Economies and Industries / red. Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 21-30. - Summ.
Series:
(Entrepreneurial Business and Economics Review ; vol. 2, nr 2)
ISBN:
978-83-939576-5-1
Nr:
2168285673
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 80-95. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-1470/Magazyn
Nr:
2168302439
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro = Trends in Long-Term Unemployment in the Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 196 (2014) , s. 31-41. - Tytuł numeru: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293715
article
35

Title:
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego
Source:
Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA, s. 78-91 - Bibliogr.
Signature:
NP-1431/Magazyn
Nr:
2168288371
chapter in unpublished scientific work
See main document
36

Title:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro
Source:
Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA, s. 159-173
Signature:
NP-1402/Magazyn
Nr:
2168266678
chapter in unpublished scientific work
See main document
37

Title:
Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence
Source:
Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012) , s. 216-222. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168293693
article
38

Title:
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej
Source:
Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. Katarzyna TARNAWSKA - Warszawa: Difin, 2012, s. 31-51
ISBN:
978-83-7641-618-2
Nr:
2168232078
chapter in monograph
See main document
39

Title:
Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej = The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union (the Exapmle of the Economic and Monetary Union)
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
243 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 216)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-601-4
Nr:
2168246938
monograph
40

Author:
Maciej Mańkowski , Andrzej Ostrowski , Robert W. Włodarczyk
Title:
Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa = The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2012) , s. 141-159. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168293711
article
41

Title:
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 165-188
ISBN:
978-83-264-1486-2
Nr:
2168222360
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 859 (2011) , s. 147-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218838
article
43

Title:
Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro = Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011) , s. 389-400. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168222922
article
44

Title:
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168237066
article
45

Author:
Tomasz Misiak , Tomasz Tokarski , Robert W. Włodarczyk
Title:
Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? = Convergence or Divergence of Polish Job Markets
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 7-8 (2011) , s. 47-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168238752
article
46

Title:
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy
Source:
Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH, s. 1[141]-35[161] - Bibliogr.
Signature:
NP-1237/Magazyn
Nr:
2168265132
chapter in unpublished scientific work
See main document
47

Title:
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries
Source:
Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011) , s. 292-301 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 32.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168287827
article
48

Title:
Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area
Source:
Ekonomista. - nr 4 (2011) , s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168220858
article
49

Title:
Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 157-166
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164889045
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Społeczna gospodarka rynkowa
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
209 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-716-7
Nr:
2164879769
See related chapters
51

Title:
Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej
Source:
Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 175-188 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7525-382-5
Nr:
2165306962
chapter in monograph
52

Conference:
12th International Scientific Conference on Finance and Risk, Vel'ký Meder, Słowacja, od 2010-11-29 do 2010-11-30
Title:
Public Finance in Eurozone Countries
Source:
Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010, s. 447-455. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3089-7
Nr:
2166157391
chapter in conference materials
53

Title:
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku
Source:
Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH, s. 170-197
Signature:
NP-743/Magazyn
Nr:
2168282127
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro
Source:
Innowacyjność w skali makro i mikro / red. Barbara Kryk, Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009, s. 15-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-13-5
Nr:
2166092643
chapter in conference materials
55

Title:
Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro
Source:
Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 264-274
ISBN:
978-83-255-0759-6
Nr:
2168293927
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland
Source:
Gospodarka Narodowa. - R. 20, nr 9 (217) (2009) , s. 87-108. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
50151
article
57

Title:
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro
Source:
Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 377-387
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
Nr:
2165742591
chapter in monograph
58

Title:
Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries
Source:
International Review of Business Research Papers. - Vol. 5, No. 3 (2009) , s. 227-240 - Bibliogr.
Nr:
2168287927
article
59

Title:
Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (30), s. 4-5
Access mode:
Nr:
2168275033
varia
60

Title:
Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia = Homogeneity of Regions in Euro Zone Unemployment
Source:
Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. Adam P. Balcerzak - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-271-8
Nr:
2168293703
chapter in monograph
61

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Financie a riziko", Bratysława, Słowacja, od 2008-11-24 do 2008-11-25
Title:
Fiscal Policy in the Eurozone
Source:
Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009, s. 1-7 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2745-3
Nr:
2168296011
chapter in conference materials
62

Title:
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 59 (2009) , s. 452-462. - Tytuł numeru: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States" - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7011-980-5
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50776
article
63

Title:
Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.
Source:
Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2 / red. Tadeusz Sporek - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 77-87
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-507-8
Nr:
2168293723
chapter in monograph
64

Title:
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro
Source:
Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI, s. 41-134
Signature:
NP-1314/Magazyn
Nr:
2168234228
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Title:
Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania = Reflections on Social Justice and Economic Effectiveness
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009) , s. 461-469. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50611
article
66

Conference:
IV Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" pt. "Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki", Kraków, Polska, od 2007-01-17 do 2007-01-18
Title:
Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro
Source:
Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008, s. 86-98 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60653-08-1
Nr:
2168296923
chapter in conference materials
67

Title:
Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro = The Degree of Similarity in the Structure of Gross Value Added in Euro Zone Countries
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165725857
chapter in monograph
See main document
68

Title:
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro
Source:
Polityka Unii Europejskiej / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2008, s. 92-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60903-59-9
Nr:
2168293939
chapter in monograph
69

Conference:
International Conference "Economic Transformation of Central and Eastern European Countries", Wilno, Litwa, od 2008-09-19 do 2008-09-20
Title:
Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe
Source:
Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings - Vilnius: Vilnius University, 2008, s. 427-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-9955-33-305-0
Nr:
2168295985
chapter in conference materials
70

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien", Piešt'any, Słowacja, od 2008-10-09 do 2008-10-10
Title:
Determinants of Economic Growth in the Euro Zone [dokument elektroniczny]
Source:
Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2620-3
Nr:
2168296019
chapter in conference materials
71

Author:
Title:
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships
Source:
Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008) , s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50221
article
72

Author:
Dorota Góral , Robert W. Włodarczyk
Title:
Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji = The Resources and Structure of Real Capital in the Polish Economy during the Transition Period
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 793 (2008) , s. 67-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50309
article
73

Title:
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 6 (2008) , s. 265-285. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165951400
article
74

Conference:
Konferencja naukowa nt. "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych", Karpacz, Polska, od 2008-09-01 do 2008-09-03
Title:
Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro = The Influence of Part-time Employment on Unemployment in Euro Zone Countries
Source:
Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. Jerzy Sokołowski - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008, s. 255-262. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-923545-5-0
Nr:
2168293849
chapter in conference materials
75

Title:
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK, s. 130-182
Signature:
NP-1310/Magazyn
Nr:
2168219454
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Conference:
9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance, Bratysława, Słowacja, od 2007-12-13 do 2007-12-13
Title:
Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007
Source:
Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008, s. 497-506. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-2583-1
Nr:
2166158092
chapter in conference materials
77

Conference:
Konferencja naukowa "Gospodarka Polski na początku XXI wieku: innowacyjność i konkurencyjność", Kraków, Polska, od 2005-05-23 do 2005-05-24
Title:
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu
Source:
Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, s. 341-350 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-356-3
Nr:
2165987938
chapter in conference materials
See main document
78

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Title:
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy [dokument elektroniczny]
Source:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296023
chapter in conference materials
79

Title:
Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro = The Relations between Unemployment and Self-Employment in Eurozone Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007) , s. 9-22. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296701
article
80

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja", Bratysława, Słowacja, od 2007-09-13 do 2007-09-13
Title:
Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy [dokument elektroniczny]
Source:
Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-225-2350-9
Nr:
2168296027
chapter in conference materials
81

Title:
Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007) , s. 141-157. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168262778
article
82

Title:
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / red. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166163099
chapter in monograph
See main document
83

Author:
Title:
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / red. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 13-26 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166166841
chapter in monograph
See main document
84

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu", Bratysława, Słowacja, od 2006-10-19 do 2006-10-20
Title:
Transformacja a państwo postsocjalistyczne [dokument elektroniczny]
Source:
Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2249-X
Nr:
2168296031
chapter in conference materials
85

Author:
Title:
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe
Source:
Gospodarka Narodowa. - nr 9 (181) (2006) , s. 1-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51929
article
86

Author:
Title:
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004
Source:
Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89726-02-5
Nr:
2165761641
chapter in monograph
See main document
87

Author:
Title:
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Source:
Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. Janusz Ostaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006, s. 103-115 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
978-83-7378-224-2
Nr:
2168295981
chapter in conference materials
88

Author:
Conference:
IV Vseukraïns'ka naukovo-praktična konferencìa molodih včenih "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-04-19 do 2006-04-20
Title:
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope
Source:
Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 3-29 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296061
chapter in conference materials
89

Title:
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006, s. 9-34 - Bibliogr.
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13)
ISBN:
83-7171-957-4
Nr:
2168295979
chapter in monograph
90

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Title:
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy
Source:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006, s. 84-90 - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296063
chapter in conference materials
91

Title:
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski
Source:
Państwo w świecie współczesnym / red. Krzysztof Trzciński - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006, s. 245-264 - Bibliogr.
ISBN:
83-89964-73-2
Nr:
2168296001
chapter in monograph
92

Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", Dniepropietrowsk, Ukraina, od 2006-11-30 do 2006-12-01
Title:
Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation
Source:
Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2 - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006, s. 91-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
966-7191-91-5
Nr:
2168296065
chapter in conference materials
93

Title:
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-329-0
Nr:
52160
academic script
94

Title:
Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji
Source:
Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. Danuta Kopycińska - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006, s. 240-257. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
Nr:
2166075535
chapter in monograph
95

Title:
Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej = The Investments in Poland in the Period of the Political and Economic Transformation
Source:
Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. Zbigniew Mikołajewicz - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006, s. 129-150. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7395-183-0
Nr:
2166111575
chapter in monograph
96

Title:
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna
Source:
Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 225-243 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-269-3
Nr:
2166501138
chapter in monograph
See main document
97

Title:
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003
Source:
Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005, s. 101-117
ISBN:
83-7395-136-9
Nr:
2168295993
chapter in monograph
98

Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie", Słowacja, Bratysława, od 2005-11-03 do 2005-11-04
Title:
Economic Growth and Investment in Transition Countries
Source:
Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005, s. 64-82. - Tekst w języku polskim - Bibliogr.
ISBN:
80-225-2138-8
Nr:
2168296003
chapter in conference materials
99

Title:
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
203 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/275
Nr:
2168221292
doctoral dissertation
100

Title:
Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji
Source:
Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003, s. 129-143
Series:
(Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9)
ISBN:
83-7171-653-2
Nr:
2168295987
chapter in conference materials
101

Title:
Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji = The Structure of Investment Outlays and Gross Value Added in the Transformation Period in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003) , s. 107-118. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168223732
article
102

Title:
Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998
Source:
Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze / red. Krzysztof Piech - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003, s. 215-226 - Bibliogr.
Series:
(Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa ; nr 521)
Nr:
2168293709
chapter in monograph
103

Title:
Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989
Source:
Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS, s. 50-66
Signature:
NP-824/Magazyn
Nr:
2168265166
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Title:
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002) , s. 169-187. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168224094
article
105

Title:
Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999 = Financial Crises in the World and Economic Growth in Poland, 1997-99
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001) , s. 63-73. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168230590
article
106

Title:
Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej = The Consequences of Introduction of the Euro for the Capital Markets of the Economic and Monetary Union Countries
Source:
Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, s. 217-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-909445-6-1
Nr:
2168293779
chapter in monograph
107

Title:
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union
Source:
Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000, s. 309-316. - Summ.
ISBN:
83-909445-3-7
Nr:
2168250244
chapter in monograph
See main document
108

Title:
Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej = The Development of the Market of Derivative Instruments in the Light of Poland's Accession to the European Union
Source:
Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999, s. 239-250. - Summ.
ISBN:
83-907648-2-2
Nr:
2168249434
chapter in conference materials
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-1038/Magazyn
Nr:
2168265156
unpublished scientific work
2

Title:
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
84 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTE/1/2004/S/127
Signature:
NP-990/Magazyn
Nr:
2168265226
unpublished scientific work
3

Title:
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy
Publisher address:
[Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
72 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-895/Magazyn
Nr:
2168265220
unpublished scientific work
1
Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy / Robert W. WŁODARCZYK, Justyna TOMALA // W: Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1 / red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Beata Majecka, Ewa Mińska-Struzik. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2022. - (Ekonomiści dla Rozwoju). - S. 375-386. - ISBN 978-83-65269-38-6
2
Bitcoin blockchain rynki surowcowe / Robert Wojciech WŁODARCZYK, Justyna TOMALA, Magdalena Sikorska. - Warszawa : Difin, 2021. - 162, [4] s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66491-41-0
3
Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw / Bartosz Bednarz ; . - Kraków : , 2020. - 249 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Robert W. WŁODARCZYK ; Promotor pomocniczy: Andrzej ZYGUŁA. - Bibliogr.
4
Raw Material Security in the European Union : Towards a Low-Carbon Economy / Robert W. WŁODARCZYK, Justyna TOMALA // W: Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński / red. nauk. Maria URBANIEC, Agnieszka ŻUR. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2020. - S. 185-202. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-233-6. - Pełny tekst: https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf
5
Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy / Robert W. WŁODARCZYK, Justyna TOMALA // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2020), s. 104. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-1383
6
The Importance of Swap Transactions in the Evolution of the Polish Currency Market and the OTC Interest Rate Derivatives Market / Robert W. WŁODARCZYK, Magdalena Sikorska // International Entrepreneurship Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 5, no. 4 (2019), s. 109-122. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1944/pdf
7
Skuteczność oddziaływania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na sytuację na rynku pracy - przykład spółdzielni socjalnych / Dorota Koptiew ; Promotor: Robert W. WŁODARCZYK ; Promotor pomocniczy: Agata Sierpińska-Sawicz. - Kraków, 2019. - 293 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
8
Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy / Robert Wojciech WŁODARCZYK, Witold Zych // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. Bartosz Szczechowicz . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 643-668. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
9
Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania = Academic Tutoring in Poland - Opportunities and Challenges / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 43 (2018), s. 73-83. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1613/1585. - ISSN 1643-9171
10
Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego / Robert Wojciech WŁODARCZYK, Witold Zych // W: Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej / red. Bartosz Szczechowicz . - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - S. 609-642. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-19809-1
11
Wprowadzenie do gospodarki otwartej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 61-70. - ISBN 978-83-7252-742-4
12
Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania / Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 127, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-738-7
13
Wprowadzenie / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 9-11. - ISBN 978-83-7252-742-4
14
Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji / Agnieszka Witoń ; . - Kraków : , 2017. - 292 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Robert W. WŁODARCZYK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003344
15
Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 13-24. - ISBN 978-83-7252-742-4
16
Zakończenie / Robert W. WŁODARCZYK // W: Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 107-108. - ISBN 978-83-7252-742-4
17
Makroekonomia : wybrane problemy / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - 131 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-742-4
18
The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ, Robert Wojciech WŁODARCZYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 2 (2017), s. 71-81. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-6-2-2017.pdf. - ISSN 2300-1496
19
Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15 = The Stability of Employment and Macroeconomic Security : the Case of EU 15 / Robert W. WŁODARCZYK // W: Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym / red. nauk. Konrad Raczkowski, Sylwia Wojciechowska-Filipek. - Warszawa: CeDeWu, 2016. - S. 395-409. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7556-857-8
20
Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = Dilemmas on Savings Rate in Poland in Comparison to the European Union Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania / red. nauk. Joanna Rutecka-Góra. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2016. - S. 123-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-121-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rutecka-Gora/publication/312554413_Dlugoterminowe_Oszczedzanie_Postawy_strategie_i_wyzwania/links/5881f8894585150dde4013fb.pdf
21
Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza? = Analysis of Polish Regions NUTS2 - Convergence versus Divergence / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 233-241. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,712,Robert_Wojciech_Wlodarczyk_Analiza_polskich_regionow_NUTS2_konwergencja_czy_dywergencja_gospodarcza.html. - ISSN 2081-2345
22
Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce = Analysis of Regional Disparities in GDP in Poland / Robert WŁODARCZYK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 17, z. 8, cz. 2 (2016), s. 149-161. - Summ.. - Tytuł numeru: Mechanizmy i procesy zarządcze w systemie gospodarowania. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf. - ISSN 1733-2486
23
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej = Structure of Global Demand and Economic Growth in Central and Eastern European Countries / Robert Wojciech WŁODARCZYK // Optimum : studia ekonomiczne. - nr 3 (75) (2015), s. 3-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf. - ISSN 1506-7637
24
Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 446 s. : il. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy tekstach. - Bibliogr. przy tekstach. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
25
Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy / Robert W. WŁODARCZYK // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 275-287. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
26
Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej = Tax Wedge in the Market Economy - Challenges and Trends of Changes : the Case of European Union Countries / Robert W. WŁODARCZYK, Mateusz Kulisa // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 75-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: http://www.laboratorium-dialogu.pl/images_cms/files/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
27
Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy = Financial Markets, Currency Wars, and Labour Markets / Robert W. WŁODARCZYK, Paweł Milka // W: Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line] / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Wrocław: Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - S. 15-27. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942651-1-3. - Pełny tekst: https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf
28
Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle / Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery / red. nauk. Marcin Dąbrowski, Maria Zając. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2014. - S. 11-19. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63127-15-2. - Pełny tekst: http://www.e-edukacja.net/dziesiata/E-edukacja-w-praktyce-wyzwania-i-bariery.pdf
29
Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej = Currency Wars in the Present World Economy / Robert WŁODARCZYK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014), s. 299-309. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,418,Robert_Wlodarczyk_Wojny_walutowe_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html. - ISSN 2081-2345
30
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK / Robert W. WŁODARCZYK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (60) (2014), s. 16. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www. - ISSN 1689-7757
31
The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland / Robert W. WŁODARCZYK // Geomatics, Landmanagement and Landscape. - no. 3 (2014), s. 83-94. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/7-3-2014.pdf. - ISSN 2300-1496
32
Is There a Global Currency War? / Robert W. WŁODARCZYK // W: Globalisation of Economies and Industries / ed. by Radosław Rybkowski, Krzysztof WACH. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - (Entrepreneurial Business and Economics Review, ISSN 2353-883X ; vol. 2, nr 2). - S. 21-30. - Summ. - ISBN 978-83-939576-5-1. - Pełny tekst: http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/41
33
Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2014), s. 80-95. - Streszcz. - Bibliogr.
34
Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro = Trends in Long-Term Unemployment in the Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 196 (2014), s. 31-41. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania współczesnego rynku pracy i ich skutki w sferze społeczno-ekonomicznej. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131404&from=publication. - ISSN 2083-8611
35
Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego / Robert W. WŁODARCZYK // W: Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania / kierownik projektu: Andrzej SZOPA. - (2013), s. 78-91. - Bibliogr.
36
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy / kierownik tematu: Andrzej SZOPA. - (2012), s. 159-173
37
Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence / Janusz ROSIEK, Robert W. WŁODARCZYK // Economics and Management. - vol. 17, no. 1 (2012), s. 216-222. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752. - ISSN 2029-9338
38
Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów / red. nauk. Katarzyna TARNAWSKA. - Warszawa: Difin, 2012. - S. 31-51. - ISBN 978-83-7641-618-2
39
Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej = The Labour Market and Asymmetric Shocks in the Monetary Union (the Exapmle of the Economic and Monetary Union) / Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 243 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 216. - ISBN 978-83-7252-601-4
40
Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa = The Relationship between Unemployment and Inflation in Poland and the Phillips Curve / Maciej Mańkowski, Andrzej Ostrowski, Robert W. WŁODARCZYK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (2012), s. 141-159. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://hdl.handle.net/10593/3980. - ISSN 0035-9629
41
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Robert WŁODARCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka / red. Zofia DACH . - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - S. 165-188. - ISBN 978-83-264-1486-2
42
Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej = Adoption of the Euro in the Countries of Central and Eastern Europe and Nominal Convergence Criteria / Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - nr 859 (2011), s. 147-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171188453. - ISSN 1898-6447
43
Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro = Direction and Tendency for Changes in Unemployment in Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 168, t. 2 (2011), s. 389-400. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Ekonomia. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
44
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro = Employment in High-tech Sector in Poland and Eurozone / Robert W. WŁODARCZYK // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - 78 (2011), s. 113-123. - Summ.. - Tytuł numeru: Dylematy współczesnego rynku pracy. - Pełny tekst: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=71689. - ISSN 2083-8611
45
Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy? = Convergence or Divergence of Polish Job Markets / Tomasz Misiak, Tomasz Tokarski, Robert W. Włodarczyk // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 7-8 (2011), s. 47-69. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
46
Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy / Robert W. WŁODARCZYK // W: Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski / kier. Zofia DACH. - (2011), s. 1[141]-35[161]. - Bibliogr.
47
Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // Transformations in Business & Economics. - vol. 10, no. 2A (23A) (2011), s. 292-301. - Bibliogr. - ISSN 1648-4460
48
Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro = Differences in the Sectoral Structure of Working Population in the Euro Area / Robert W. WŁODARCZYK // Ekonomista. - nr 4 (2011), s. 527-550. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
49
Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania / Robert W. WŁODARCZYK // W: Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - S. 157-166. - ISBN 978-83-7526-716-7
50
Społeczna gospodarka rynkowa / red. Robert W. WŁODARCZYK. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 209 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-716-7
51
Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej / Robert W. WŁODARCZYK // W: Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Leszek Kucharski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010. - S. 175-188. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7525-382-5
52
Public Finance in Eurozone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010 = Proceedings of the 12th International Scientific Conference on Finance and Risk. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2010. - S. 447-455. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3089-7
53
Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku / Robert WŁODARCZYK // W: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza / kierownik projektu: Zofia DACH. - (2010), s. 170-197
54
Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Innowacyjność w skali makro i mikro / red. nauk.: Barbara Kryk, Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. - S. 15-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-13-5
55
Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime / red. nauk. Joanna Czech-Rogosz, Jacek Pietrucha, Rafał Żelazny. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - S. 264-274. - ISBN 978-83-255-0759-6
56
Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce = Regional Wage Differences in Poland / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - R. 20, nr 9 (217) (2009), s. 87-108. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
57
Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w. / red. Andrzej Barteczek, Agnieszka Lorek, Andrzej Rączaszek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 377-387. - ISBN 978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1
58
Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries / Robert W. WLODARCZYK // International Review of Business Research Papers. - Vol. 5, No. 3 (2009), s. 227-240. - Bibliogr. - ISSN 1837-5685
59
Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku / Robert W. WŁODARCZYK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK]. - nr 5 (30) (2009), s. 4-5. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009. - ISSN 1689-7757
60
Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia = Homogeneity of Regions in Euro Zone Unemployment / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej / red. nauk. Adam P. Balcerzak. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-271-8
61
Fiscal Policy in the Eurozone / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008 = Finance and Risk : Proceedings of the 10th International Scientific Conference. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2009. - S. 1-7. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2745-3
62
Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - no. 59 (2009), s. 452-462. - Tytuł numeru: Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States". - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
63
Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro. / Robert W. WŁODARCZYK // W: Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2 / red. Tadeusz Sporek. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 77-87. - ISBN 978-83-7246-507-8
64
Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro / Janusz ROSIEK, Robert WŁODARCZYK, Ewa SZYMANIK, Andrzej ZYGUŁA // W: Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro / kierownik projektu: Kazimierz ZIELIŃSKI. - (2009), s. 41-134
65
Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania = Reflections on Social Justice and Economic Effectiveness / Robert W. WŁODARCZYK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 39 (2009), s. 461-469. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
66
Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów / red. nauk. Sylwia Pangsy-Kania, Krzysztof Piech. - Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, 2008. - S. 86-98. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60653-08-1
67
Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro = The Degree of Similarity in the Structure of Gross Value Added in Euro Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 285-296. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
68
Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro / Robert W. WŁODARCZYK // W: Polityka Unii Europejskiej / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, 2008. - S. 92-102. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60903-59-9
69
Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe / Robert W. WŁODARCZYK // W: Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings. - Vilnius: Vilnius University, 2008. - S. 427-434. - Bibliogr. - ISBN 978-9955-33-305-0
70
Determinants of Economic Growth in the Euro Zone / Robert W. WŁODARCZYK // W: Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2008. - 8 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2620-3
71
Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim = Diversification of Unemployment in Małopolskie and Podkarpackie Voivodships / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Wiadomości Statystyczne. - nr 5 (564) (2008), s. 63-73. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
72
Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji = The Resources and Structure of Real Capital in the Polish Economy during the Transition Period / Dorota Góral, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 793 (2008), s. 67-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/162625614. - ISSN 1898-6447
73
Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej = New Phenomena on CEE Labour Markets / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / [red. nauk. Artur POLLOK]. - nr 6 (2008), s. 265-285. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1644-8979
74
Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro = The Influence of Part-time Employment on Unemployment in Euro Zone Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1 / red. nauk. Jerzy Sokołowski. - Jelenia Góra: Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, 2008. - S. 255-262. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-923545-5-0
75
Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej / Małgorzata GAJDA-KANTOROWSKA, Robert W. WŁODARCZYK, Paweł ZAMORA // W: Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna / kierownik projektu: Andrzej ADAMCZYK. - (2008), s. 130-182
76
Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007 / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007 = Book of papers from 9th International Scientific Conference Integration Process and Its Impact on Public and Corporate Finance. - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2008. - S. 497-506. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-2583-1
77
Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu / Andrzej ZYGUŁA, Robert WŁODARCZYK // W: Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność / red. Stanisław LIS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007. - S. 341-350. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-356-3
78
Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy / ADAMCZYK Andrzej, Tokarski Tomasz, WŁODARCZYK Robert W. // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - 19 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
79
Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro = The Relations between Unemployment and Self-Employment in Eurozone Countries / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007), s. 9-22. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-1_Wlodarczyk.pdf. - ISSN 1644-8979
80
Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy / WŁODARCZYK Robert W. // W: Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2007. - 6 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-225-2350-9
81
Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym / Robert WŁODARCZYK // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 213 (2007), s. 141-157. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska gospodarka w dobie integracji z Unią Europejską - szanse i zagrożenia. - Bibliogr. - ISSN 0208-6018
82
Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych = Changes in Employment Structure in Poland and Euro Countries During the Globalization and Integration Processes / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 983-992. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
83
GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE. - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006. - S. 13-26. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-310-X
84
Transformacja a państwo postsocjalistyczne / Robert W. WŁODARCZYK // W: Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny]. - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2006. - 6 ekranów. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2249-X
85
Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej = 'Transformation Unemployment' in Central and Eastern Europe / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // Gospodarka Narodowa / [red. nacz. Andrzej WOJTYNA]. - nr 9 (181) (2006), s. 1-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0867-0005
86
Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004 = Taxonomic Analysis of Competitiveness of EU Countries in 1990-2004 / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk. Maria SIERPIŃSKA, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 253-261. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89726-02-5
87
Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej / Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK, Tomasz Tokarski // W: Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia / red. Janusz Ostaszewski . - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2006. - (Przedsiębiorczość). - S. 103-115. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-224-2
88
Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert WŁODARCZYK // W: Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006. - S. 3-29. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
89
Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne / red. Stefan Krajewski, Paweł Kaczorowski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2006. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 13). - S. 9-34. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-957-4
90
Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy / Andrzej ADAMCZYK, Tomasz Tokarski, Robert W. WŁODARCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Nauka i osvìta, 2006. - S. 84-90. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
91
Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski / Andrzej ADAMCZYK, Robert W. WŁODARCZYK // W: Państwo w świecie współczesnym / red. nauk. Krzysztof Trzciński. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2006. - S. 245-264. - Bibliogr. - ISBN 83-89964-73-2
92
Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation / Robert W. WŁODARCZYK // W: Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2. - Dnìpropetrovs'k: Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, 2006. - S. 91-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 966-7191-91-5
93
Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP / Andrzej ADAMCZYK, Robert Wojciech WŁODARCZYK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-329-0
94
Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji / Robert W. WŁODARCZYK // W: Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych / red. nauk. Danuta Kopycińska. - Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2006. - S. 240-257. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8
95
Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej = The Investments in Poland in the Period of the Political and Economic Transformation / Robert W. WŁODARCZYK // W: Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej = The Economic and Social Effects of Poland's Accession to the European Union / red. nauk. Zbigniew Mikołajewicz. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2006. - S. 129-150. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7395-183-0
96
Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera / [red. nauk. Stanisław LIS]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 225-243. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-269-3
97
Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003 / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK // W: Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Maria Bucka, Janusz Słodczyk. - Opole: Uniwersytet Opolski, 2005. - S. 101-117. - ISBN 83-7395-136-9
98
Economic Growth and Investment in Transition Countries / Robert W. WŁODARCZYK // W: Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie. - Bratislava: Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, 2005. - S. 64-82. - Tekst w języku polskim. - Bibliogr. - ISBN 80-225-2138-8
99
Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989 / Robert WŁODARCZYK ; . - Kraków : , 2005. - 203 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 14 k. - Promotor: Stanisław LIS. - Bibliogr.
100
Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji / Robert WŁODARCZYK // W: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji / red. Eugeniusz Kwiatkowski, Tomasz Tokarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2003. - (Monografie, Rozprawy, Raporty, Opracowania ; 9). - S. 129-143. - ISBN 83-7171-653-2
101
Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji = The Structure of Investment Outlays and Gross Value Added in the Transformation Period in Poland / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 635 (2003), s. 107-118. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16227. - ISSN 0208-7944
102
Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998 / Robert WŁODARCZYK // W: Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze / red. Krzysztof Piech. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2003. - (Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, ISSN 0867-7727 ; nr 521). - S. 215-226. - Bibliogr.
103
Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989 / Robert WŁODARCZYK // W: Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej / kier. projektu: Stanisław LIS. - (2002), s. 50-66
104
Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce = The Development of Derivatives in Poland / Maria SIERPIŃSKA, Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 560 (2002), s. 169-187. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999 = Financial Crises in the World and Economic Growth in Poland, 1997-99 / Robert WŁODARCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 585 (2001), s. 63-73. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10685. - ISSN 0208-7944
106
Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej = The Consequences of Introduction of the Euro for the Capital Markets of the Economic and Monetary Union Countries / Robert WŁODARCZYK // W: Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin. - Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001. - S. 217-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-909445-6-1
107
Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej = The Perspectives for Development of the Polish Capital Market in the Light of the Accession of Poland to the European Union / Robert WŁODARCZYK // W: Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej / red. Stanisław LIS . - Kraków; Tarnów: Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2000. - S. 309-316. - Summ. - ISBN 83-909445-3-7
108
Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej = The Development of the Market of Derivative Instruments in the Light of Poland's Accession to the European Union / Robert WŁODARCZYK // W: Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską / red. Zofia DACH. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 1999. - S. 239-250. - Summ. - ISBN 83-907648-2-2
109
Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji / Stanisław LIS, Robert W. WŁODARCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
110
Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne / Stanisław LIS, Robert WŁODARCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 84 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
111
Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy / Stanisław LIS, Andrzej ADAMCZYK, Robert WŁODARCZYK. - [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 72 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Włodarczyk R., Tomala J., (2022), Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy. [W:] Kwiatkowski E., Majecka B., Mińska-Struzik E. (red.), Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata, T. 1, Warszawa : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 375-386.
2
Włodarczyk R., Tomala J., Sikorska M., (2021), Bitcoin blockchain rynki surowcowe, Warszawa : Difin, 162, [4] s.
3
Bednarz B., (2020), Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 249 k.
4
Włodarczyk R., Tomala J., (2020), Raw Material Security in the European Union : Towards a Low-Carbon Economy. [W:] URBANIEC M., ŻUR A. (red.), Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 185-202.
5
Włodarczyk R., Tomala J., (2020), Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2, s. 104; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
6
Włodarczyk R., Sikorska M., (2019), The Importance of Swap Transactions in the Evolution of the Polish Currency Market and the OTC Interest Rate Derivatives Market, "International Entrepreneurship Review", vol. 5, no. 4, s. 109-122; https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1944/pdf
7
Koptiew D., (2019), Skuteczność oddziaływania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na sytuację na rynku pracy - przykład spółdzielni socjalnych, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 293 k.
8
Włodarczyk R., Zych W., (2018), Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 643-668.
9
Włodarczyk R., (2018), Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 43, s. 73-83; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1613/1585
10
Włodarczyk R., Zych W., (2018), Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego. [W:] Szczechowicz B. (red.), Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 609-642.
11
Włodarczyk R., (2017), Wprowadzenie do gospodarki otwartej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 61-70.
12
Włodarczyk R., (2017), Międzynarodowe rynki finansowe: współczesne problemy i wyzwania, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 127, [1] s.
13
Włodarczyk R., (2017), Wprowadzenie. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-11.
14
Witoń A., (2017), Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji, Prom. Włodarczyk R., Kraków : , 292 k.
15
Włodarczyk R., (2017), Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 13-24.
16
Włodarczyk R., (2017), Zakończenie. [W:] Włodarczyk R. (red.), Makroekonomia : wybrane problemy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 107-108.
17
Włodarczyk R. (red.), (2017), Makroekonomia: wybrane problemy, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 131 s.
18
Godlewska-Dzioboń B., Włodarczyk R., (2017), The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 2, s. 71-81; https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-6-2-2017.pdf
19
Włodarczyk R., (2016), Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15. [W:] Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S. (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, Warszawa : CeDeWu, s. 395-409.
20
Włodarczyk R., (2016), Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. [W:] Rutecka-Góra J. (red.), Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 123-136.
21
Włodarczyk R., (2016), Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza?, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 233-241; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,712,Robert_Wojciech_Wlodarczyk_Analiza_polskich_regionow_NUTS2_konwergencja_czy_dywergencja_gospodarcza.html
22
Włodarczyk R., (2016), Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 17, z. 8, cz. 2, s. 149-161; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf
23
Włodarczyk R., (2015), Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, "Optimum : studia ekonomiczne", nr 3 (75), s. 3-19; http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf
24
Włodarczyk R. (red.), (2015), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych, [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 446 s.
25
Włodarczyk R., (2015), Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 275-287.
26
Włodarczyk R., Kulisa M., (2015), Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 75-90.
27
Włodarczyk R., Milka P., (2015), Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy. [W:] Włodarczyk R. (red.), Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych [on-line], Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, s. 15-27.
28
Włodarczyk R., Zamora P., (2014), Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle. [W:] Dąbrowski M., Zając M. (red.), E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 11-19.
29
Włodarczyk R., (2014), Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 299-309; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,418,Robert_Wlodarczyk_Wojny_walutowe_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html
30
Włodarczyk R., (2014), Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK, "Kurier UEK", nr 3 (60), s. 16; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www
31
Włodarczyk R., (2014), The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland, "Geomatics, Landmanagement and Landscape", no. 3, s. 83-94; http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/7-3-2014.pdf
32
Włodarczyk R., (2014), Is There a Global Currency War?. [W:] Rybkowski R., Wach K. (red.), Globalisation of Economies and Industries (Entrepreneurial Business and Economics Review; vol. 2, nr 2), Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 21-30.
33
Włodarczyk R., (2014), Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja, s. 80-95.
34
Włodarczyk R., (2014), Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 196, s. 31-41; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131404&from=publication
35
Włodarczyk R., (2013), Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania, s. 78-91.
36
Włodarczyk R., (2012), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro. [W:] Szopa A. (kierownik tematu), Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy, s. 159-173.
37
Rosiek J., Włodarczyk R., (2012), Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence, "Economics and Management", vol. 17, no. 1, s. 216-222; http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752
38
Włodarczyk R., (2012), Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej. [W:] Tarnawska K. (red.), Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów, Warszawa : Difin, s. 31-51.
39
Włodarczyk R., (2012), Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 216), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 243 s.
40
Mańkowski M., Ostrowski A., Włodarczyk R., (2012), Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 141-159; http://hdl.handle.net/10593/3980
41
Włodarczyk R., (2011), Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] DACH Z. (red.), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 165-188.
42
Włodarczyk R., (2011), Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 859, s. 147-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188453
43
Włodarczyk R., (2011), Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 168, t. 2, s. 389-400.
44
Włodarczyk R., (2011), Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", 78, s. 113-123; http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=71689
45
Misiak T., Tokarski T., Włodarczyk R., (2011), Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8, s. 47-69.
46
Włodarczyk R., (2011), Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy. [W:] Dach Z. (kierownik tematu), Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski, s. 1[141]-35[161].
47
Włodarczyk R., (2011), Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries, "Transformations in Business & Economics", vol. 10, no. 2A (23A), s. 292-301.
48
Włodarczyk R., (2011), Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro, "Ekonomista", nr 4, s. 527-550.
49
Włodarczyk R., (2010), Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania. [W:] Włodarczyk R. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 157-166.
50
Włodarczyk R. (red.), (2010), Społeczna gospodarka rynkowa, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 209 s.
51
Włodarczyk R., (2010), Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej. [W:] Kwiatkowski E., Kucharski L. (red.), Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 175-188.
52
Włodarczyk R., (2010), Public Finance in Eurozone Countries. [W:] Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 447-455.
53
Włodarczyk R., (2010), Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku. [W:] Zofia DACH (kierownik tematu), Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza, s. 170-197.
54
Włodarczyk R., (2009), Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro. [W:] Kryk B., Piech K. (red.), Innowacyjność w skali makro i mikro, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 15-28.
55
Włodarczyk R., (2009), Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro. [W:] Czech-Rogosz J., Pietrucha J., Żelazny R. (red.), Koniunktura gospodarcza: od bańki internetowej do kryzysu subprime, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 264-274.
56
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2009), Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce, "Gospodarka Narodowa", R. 20, nr 9 (217), s. 87-108.
57
Włodarczyk R., (2009), Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro. [W:] Barteczek A., Lorek A., Rączaszek A. (red.), Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 377-387.
58
Włodarczyk R., (2009), Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries, "International Review of Business Research Papers", Vol. 5, No. 3, s. 227-240.
59
Włodarczyk R., (2009), Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku, "Kurier UEK", nr 5 (30), s. 4-5; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009
60
Włodarczyk R., (2009), Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia. [W:] Balcerzak (red.), Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 99-110.
61
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2009), Fiscal Policy in the Eurozone. [W:] Financie a riziko: zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24.-25. novembra 2008, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 1-7.
62
Włodarczyk R., (2009), Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 59, s. 452-462.
63
Włodarczyk R., (2009), Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.. [W:] Sporek T. (red.), Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy, T. 2, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 77-87.
64
Rosiek J., Włodarczyk R., Szymanik E., Zyguła A., (2009), Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro. [W:] Kazimierz ZIELIŃSKI (kierownik tematu), Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro, s. 41-134.
65
Włodarczyk R., (2009), Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 39, s. 461-469.
66
Włodarczyk R., (2008), Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro. [W:] Pangsy-Kania S., Piech K. (red.), Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów, Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, s. 86-98.
67
Włodarczyk R., (2008), Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 285-296.
68
Włodarczyk R., (2008), Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro. [W:] Kopycińska D. (red.), Polityka Unii Europejskiej, Szczecin : Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski, s. 92-102.
69
Włodarczyk R., (2008), Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe. [W:] Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings, Vilnius : Vilnius University, s. 427-434.
70
Włodarczyk R., (2008), Determinants of Economic Growth in the Euro Zone. [W:] Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
71
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2008), Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim, "Wiadomości Statystyczne", nr 5 (564), s. 63-73.
72
Góral D., Włodarczyk R., (2008), Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 793, s. 67-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/162625614
73
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2008), Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 6, s. 265-285.
74
Włodarczyk R., (2008), Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro. [W:] Sokołowski J. (red.), Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, T. 1, Jelenia Góra : Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, s. 255-262.
75
Gajda-Kantorowska M., Włodarczyk R., Zamora P., (2008), Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Adamczyk A. (kierownik tematu), Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna, s. 130-182.
76
Włodarczyk R., (2008), Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007. [W:] Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007, Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonóm, s. 497-506.
77
Zyguła A., Włodarczyk R., (2007), Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu. [W:] LIS S. (red.), Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 341-350.
78
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2007), Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
79
Włodarczyk R., (2007), Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 5, s. 9-22; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-1_Wlodarczyk.pdf
80
Włodarczyk R., (2007), Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy. [W:] Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
81
Włodarczyk R., (2007), Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 213, s. 141-157.
82
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2007), Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 983-992.
83
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries. [W:] Teczke J. (red.), Transformation Processes in Poland and Ukraine, Cracow : Cracow University of Economics Publishers, s. 13-26.
84
Włodarczyk R., (2006), Transformacja a państwo postsocjalistyczne. [W:] Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [Dokument elektroniczny], Bratislava : Ekonomická Univerzita
85
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej, "Gospodarka Narodowa", nr 9 (181), s. 1-33.
86
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004. [W:] Sierpińska M., Jaki A. (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 253-261.
87
Adamczyk A., Włodarczyk R., Tokarski T., (2006), Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. [W:] Ostaszewski J. (red.), Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 103-115.
88
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope. [W:] Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 3-29.
89
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech. [W:] Krajewski S., Kaczorowski P. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 9-34.
90
Adamczyk A., Tokarski T., Włodarczyk R., (2006), Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Nauka i osvìta, s. 84-90.
91
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski. [W:] Trzciński K. (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, s. 245-264.
92
Włodarczyk R., (2006), Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation. [W:] Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv", T. 2, Dnìpropetrovs'k : Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu, s. 91-96.
93
Adamczyk A., Włodarczyk R., (2006), Analiza gospodarki otwartej: model IS-LM-BP, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 78 s.
94
Włodarczyk R., (2006), Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji. [W:] Kopycińska D. (red.), Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 240-257.
95
Włodarczyk R., (2006), Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej. [W:] Mikołajewicz Z. (red.), Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 129-150.
96
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna. [W:] Lis S. (red.), Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 225-243.
97
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003. [W:] Bucka M., Słodczyk J. (red.), Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Opole : Uniwersytet Opolski, s. 101-117.
98
Włodarczyk R., (2005), Economic Growth and Investment in Transition Countries. [W:] Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie, Bratislava : Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity, s. 64-82.
99
Włodarczyk R., (2005), Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989, Prom. Lis S., Kraków : , 203 k.
100
Włodarczyk R., (2003), Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji. [W:] Kwiatkowski E., Tokarski T. (red.), Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 129-143.
101
Włodarczyk R., (2003), Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 635, s. 107-118; https://bazekon.uek.krakow.pl/16227
102
Włodarczyk R., (2003), Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998. [W:] Piech K. (red.), Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze (Monografie i Opracowania - Szkoła Główna Handlowa; nr 521), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 215-226.
103
Włodarczyk R., (2002), Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989. [W:] Stanisław LIS (kierownik tematu), Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej, s. 50-66.
104
Sierpińska M., Włodarczyk R., (2002), Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 560, s. 169-187.
105
Włodarczyk R., (2001), Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 585, s. 63-73; https://bazekon.uek.krakow.pl/10685
106
Włodarczyk R., (2001), Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej. [W:] Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin, Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 217-225.
107
Włodarczyk R., (2000), Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. [W:] LIS S. (red.), Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna; Tarnów: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, s. 309-316.
108
Włodarczyk R., (1999), Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej. [W:] DACH Z. (red.), Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 239-250.
109
Lis S., Włodarczyk R., (2005), Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
110
Lis S., Włodarczyk R., (2004), Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 84 k.
111
Lis S., Adamczyk A., Włodarczyk R., (2003), Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy, [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 72 k.
1
@inbook{UEK:2168368106,
author = "Robert W. Włodarczyk and Justyna Tomala",
title = "Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy",
booktitle = "Gospodarka a megatrendy rozwoju współczesnego świata. T. 1",
pages = "375-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2022",
issn = "",
isbn = "978-83-65269-38-6",
}
2
@book{UEK:2168356560,
author = "Robert W. Włodarczyk and Justyna Tomala and Magdalena Sikorska",
title = "Bitcoin blockchain rynki surowcowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2021",
isbn = "978-83-66491-41-0",
}
3
@unpublished{UEK:2168354152,
author = "Bartosz Bednarz",
title = "Model komercjalizacji polskich stadionów po Mistrzostwach Europy w piłce nożnej UEFA EURO 2012™ przy wykorzystaniu doświadczeń innych państw",
adress = "Kraków",
year = "2020",
}
4
@inbook{UEK:2168352024,
author = "Robert W. Włodarczyk and Justyna Tomala",
title = "Raw Material Security in the European Union : Towards a Low-Carbon Economy",
booktitle = "Socio-economic Development : Interdisciplinary Ecosystems Perspective : the Jubilee Book Dedicated to Professor Kazimierz Zieliński",
pages = "185-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2020",
url = {https://conference2020.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/Poltext-Socio-Economic-Development-e-book-PDF.pdf},
isbn = "978-83-8175-233-6",
}
5
@misc{UEK:2168353226,
author = "Robert W. Włodarczyk and Justyna Tomala",
title = "Ceny ropy naftowej a wzrost gospodarczy",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2",
pages = "104",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
6
@article{UEK:2168343531,
author = "Robert W. Włodarczyk and Magdalena Sikorska",
title = "The Importance of Swap Transactions in the Evolution of the Polish Currency Market and the OTC Interest Rate Derivatives Market",
journal = "International Entrepreneurship Review",
number = "vol. 5, no. 4",
pages = "109-122",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/IER.2019.0504.07},
url = {https://ier.uek.krakow.pl/index.php/pm/article/view/1944/pdf},
}
7
@unpublished{UEK:2168340947,
author = "Dorota Koptiew",
title = "Skuteczność oddziaływania przedsiębiorstw społecznych w Polsce na sytuację na rynku pracy - przykład spółdzielni socjalnych",
adress = "Kraków",
year = "2019",
url = {},
}
8
@inbook{UEK:2168324189,
author = "Robert W. Włodarczyk and Witold Zych",
title = "Poziom zatrudnienia w gospodarce i czynniki jego zmian : o sytuacji sektora usług turystycznych i rekreacyjnych w warunkach zmian na rynku pracy",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "643-668",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
9
@article{UEK:2168330697,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Tutoring akademicki w Polsce - możliwości i wyzwania",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 43",
pages = "73-83",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174306},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/1613/1585},
}
10
@inbook{UEK:2168324187,
author = "Robert W. Włodarczyk and Witold Zych",
title = "Inflacja i jej znaczenie gospodarcze : o wpływie zmian poziomu cen w gospodarce na sytuację uczestników rynku turystycznego i rekreacyjnego",
booktitle = "Ekonomia z elementami opisu gospodarki turystycznej i rekreacyjnej",
pages = "609-642",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2018",
isbn = "978-83-01-19809-1",
}
11
@inbook{UEK:2168319897,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Wprowadzenie do gospodarki otwartej",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "61-70",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
12
@book{UEK:2168314759,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Międzynarodowe rynki finansowe : współczesne problemy i wyzwania",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-738-7",
}
13
@misc{UEK:2168319885,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "9-11",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
14
@unpublished{UEK:2168327633,
author = "Agnieszka Witoń",
title = "Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003344},
}
15
@inbook{UEK:2168319887,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Nurty teoretyczne w makroekonomii - ujęcie podstawowe",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "13-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
16
@misc{UEK:2168319909,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zakończenie",
booktitle = "Makroekonomia : wybrane problemy",
pages = "107-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
17
@book{UEK:2168319883,
title = "Makroekonomia : wybrane problemy",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
isbn = "978-83-7252-742-4",
}
18
@article{UEK:2168320575,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń and Robert W. Włodarczyk",
title = "The Effect of Changes in the Socio-economic Development of the Podhale Region",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 2",
pages = "71-81",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2017.2.71},
url = {https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/GLL-6-2-2017.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168310197,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Stabilność zatrudnienia a bezpieczeństwo makroekonomiczne - przykład krajów UE-15",
booktitle = "Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym",
pages = "395-409",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu",
year = "2016",
isbn = "978-83-7556-857-8",
}
20
@inbook{UEK:2168311285,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Problemy wokół stopy oszczędności w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Długoterminowe oszczędzanie : postawy, strategie i wyzwania",
pages = "123-136",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Rutecka-Gora/publication/312554413_Dlugoterminowe_Oszczedzanie_Postawy_strategie_i_wyzwania/links/5881f8894585150dde4013fb.pdf},
isbn = "978-83-8030-121-4",
}
21
@article{UEK:2168308591,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza polskich regionów NUTS2 - konwergencja czy dywergencja gospodarcza?",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "233-241",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,712,Robert_Wojciech_Wlodarczyk_Analiza_polskich_regionow_NUTS2_konwergencja_czy_dywergencja_gospodarcza.html},
}
22
@article{UEK:2168310267,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza regionalnego zróżnicowania PKB w Polsce",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 17, z. 8, cz. 2",
pages = "149-161",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-8-2.pdf},
}
23
@article{UEK:2168298283,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Optimum : studia ekonomiczne",
number = "3 (75)",
pages = "3-19",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15290/ose.2015.03.75.01},
url = {http://optimum.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/numery_pdf/75_Optimum_3_2015.pdf},
}
24
@book{UEK:2168299651,
title = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
25
@inbook{UEK:2168299733,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Polski rynek pracy w świetle współczesnych przemian na europejskim rynku pracy",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "275-287",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
26
@inbook{UEK:2168299709,
author = "Robert W. Włodarczyk and Mateusz Kulisa",
title = "Klin podatkowy w gospodarce rynkowej - wyzwania i tendencje zmian na przykładzie wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "75-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {http://www.laboratorium-dialogu.pl/images_cms/files/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
27
@inbook{UEK:2168299653,
author = "Robert W. Włodarczyk and Paweł Milka",
title = "Rynki walutowe i wojny walutowe a rynki pracy",
booktitle = "Rynki pracy w krajach Unii Europejskiej wobec wyzwań kryzysowych",
pages = "15-27",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo eBooki.com.pl",
year = "2015",
url = {https://e-uczelnia.uek.krakow.pl/theme/ekonferencja/e-konferencja/Rynki_pracy_w_krajach_Unii_Europejskiej_wobec_wyzwan_kryzysowych.pdf},
isbn = "978-83-942651-1-3",
}
28
@inbook{UEK:2168293719,
author = "Robert W. Włodarczyk and Paweł Zamora",
title = "Implementacja Krajowych Ram Kwalifikacji na platformie Moodle",
booktitle = "E-edukacja w praktyce - wyzwania i bariery",
pages = "11-19",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2014",
url = {http://www.e-edukacja.net/dziesiata/E-edukacja-w-praktyce-wyzwania-i-bariery.pdf},
isbn = "978-83-63127-15-2",
}
29
@article{UEK:2168283245,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Wojny walutowe we współczesnej gospodarce światowej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "299-309",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,418,Robert_Wlodarczyk_Wojny_walutowe_we_wspolczesnej_gospodarce_swiatowej.html},
}
30
@misc{UEK:2168291093,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UEK",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (60)",
pages = "16",
year = "2014",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_3_60_2014_www},
}
31
@article{UEK:2168293717,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "The Climate Policy of the European Union and Its Effects on the Economy and the Labour Market in Poland",
journal = "Geomatics, Landmanagement and Landscape",
number = "no. 3",
pages = "83-94",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15576/GLL/2014.3.83},
url = {http://gll.ur.krakow.pl/zasoby/74/7-3-2014.pdf},
}
32
@inbook{UEK:2168285673,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Is There a Global Currency War?",
booktitle = "Globalisation of Economies and Industries",
pages = "21-30",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2014.020203},
url = {http://www.eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/41},
issn = "2353-883X",
isbn = "978-83-939576-5-1",
}
33
@unpublished{UEK:2168302439,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Struktura popytu globalnego a wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Koncepcja dobrobytu - aspekty teoretyczne i praktyczna realizacja",
pages = "80-95",
year = "2014",
}
34
@article{UEK:2168293715,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Tendencje zjawiska bezrobocia długookresowego w krajach strefy euro",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "196",
pages = "31-41",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=131404&from=publication},
}
35
@unpublished{UEK:2168288371,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Kryzys finansowy w latach 2007-2009 a rynki pracy w krajach strefy euro : ewolucja bezrobocia długookresowego",
booktitle = "Kryzys zadłużenia w strefie euro - źródła, skutki i metody przeciwdziałania",
pages = "78-91",
year = "2013",
}
36
@unpublished{UEK:2168266678,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów strefy euro",
booktitle = "Wahania koniunktury a funkcjonowanie rynku pracy",
pages = "159-173",
year = "2012",
}
37
@article{UEK:2168293693,
author = "Janusz Rosiek and Robert W. Włodarczyk",
title = "Comparative Analysis of the EU-27 Countries Labour Markets' Convergence",
journal = "Economics and Management",
number = "vol. 17, no. 1",
pages = "216-222",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.5755/j01.em.17.1.2270},
url = {http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/view/2270/1752},
}
38
@inbook{UEK:2168232078,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Polityka klimatyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na gospodarki państw członkowskich : przegląd badań Komisji Europejskiej",
booktitle = "Ewolucja budżetu Unii Europejskiej w kontekście wyzwań klimatycznych polskich regionów",
pages = "31-51",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2012",
isbn = "978-83-7641-618-2",
}
39
@book{UEK:2168246938,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Rynek pracy a szoki asymetryczne w unii monetarnej na przykładzie unii gospodarczej i walutowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-601-4",
}
40
@article{UEK:2168293711,
author = "Maciej Mańkowski and Andrzej Ostrowski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Związek między bezrobociem a inflacją w Polsce na tle krzywej Phillipsa",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "141-159",
year = "2012",
url = {http://hdl.handle.net/10593/3980},
}
41
@inbook{UEK:2168222360,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : teoria i praktyka",
pages = "165-188",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1486-2",
}
42
@article{UEK:2168218838,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Przyjęcie euro w krajach Europy Środkowej i Wschodniej a kryteria konwergencji nominalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "859",
pages = "147-160",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171188453},
}
43
@article{UEK:2168222922,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "168, t. 2",
pages = "389-400",
adress = "",
year = "2011",
isbn = "",
}
44
@article{UEK:2168237066,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii w Polsce i w krajach strefy euro",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "78",
pages = "113-123",
adress = "",
year = "2011",
url = {http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=71689},
}
45
@article{UEK:2168238752,
author = "Tomasz Misiak and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Konwergencja czy dywergencja polskich rynków pracy?",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "7-8",
pages = "47-69",
year = "2011",
}
46
@unpublished{UEK:2168265132,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Skutki polityki proekologicznej w Unii Europejskiej dla gospodarki i polskiego rynku pracy",
booktitle = "Dylematy zrównoważonego rozwoju Polski",
pages = "1[141]-35[161]",
year = "2011",
}
47
@article{UEK:2168287827,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Comparative Analysis of Employment Sectoral Structure in Eurozone Countries",
journal = "Transformations in Business & Economics",
number = "vol. 10, no. 2A (23A)",
pages = "292-301",
year = "2011",
}
48
@article{UEK:2168220858,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zróżnicowanie sektorowej struktury pracujących w strefie euro",
journal = "Ekonomista",
number = "4",
pages = "527-550",
year = "2011",
}
49
@inbook{UEK:2164889045,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Współczesny kryzys finansowy a sprawiedliwość społeczna i efektywność gospodarowania",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa",
pages = "157-166",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
50
@book{UEK:2164879769,
title = "Społeczna gospodarka rynkowa",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
isbn = "978-83-7526-716-7",
}
51
@inbook{UEK:2165306962,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w regionach NUTS 2 krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Rynek pracy w Polsce : tendencje, uwarunkowania i polityka państwa",
pages = "175-188",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2010",
isbn = "978-83-7525-382-5",
}
52
@inbook{UEK:2166157391,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Public Finance in Eurozone Countries",
booktitle = "Zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Finance a riziko : Vel'ký Meder, 29-30. novembera 2010",
pages = "447-455",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2010",
isbn = "978-80-225-3089-7",
}
53
@unpublished{UEK:2168282127,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Skutki zastosowanych narzędzi polityki makroekonomicznej w gospodarce krajów strefy euro w warunkach współczesnego kryzysu finansowego - studium przypadku",
booktitle = "Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę : analiza porównawcza",
pages = "170-197",
year = "2010",
}
54
@inbook{UEK:2166092643,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro",
booktitle = "Innowacyjność w skali makro i mikro",
pages = "15-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2009",
isbn = "978-83-60653-13-5",
}
55
@inbook{UEK:2168293927,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Sektorowo-przestrzenna elastyczność zatrudnienia w strefie euro",
booktitle = "Koniunktura gospodarcza : od bańki internetowej do kryzysu subprime",
pages = "264-274",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
isbn = "978-83-255-0759-6",
}
56
@article{UEK:50151,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie płac w Polsce",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "R. 20, 9 (217)",
pages = "87-108",
year = "2009",
}
57
@inbook{UEK:2165742591,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w krajach strefy Euro",
booktitle = "Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w.",
pages = "377-387",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-436-7 ; 978-83-7246-436-1",
}
58
@article{UEK:2168287927,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Sectorial Homogeneity of The Structure of Gross Value Added in Eurozone Countries",
journal = "International Review of Business Research Papers",
number = "Vol. 5, No. 3",
pages = "227-240",
year = "2009",
}
59
@misc{UEK:2168275033,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Wspomnienie o Profesorze Andrzeju Adamczyku",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (30)",
pages = "4-5",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_05_2009},
}
60
@inbook{UEK:2168293703,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Homogeniczność regionów w strefie euro z punktu widzenia poziomu bezrobocia",
booktitle = "Polski rynek pracy w warunkach integracji europejskiej",
pages = "99-110",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-271-8",
}
61
@inbook{UEK:2168296011,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Fiscal Policy in the Eurozone",
booktitle = "Financie a riziko : zborník príspevkov z X. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 24-25 novembra 2008",
pages = "1-7",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2009",
isbn = "978-80-225-2745-3",
}
62
@article{UEK:50776,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Diversity in Employment Structures in Relation to Economic Growth in Euro-Zone Countries",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "no. 59",
pages = "452-462",
adress = "",
year = "2009",
isbn = "978-83-7011-980-5",
}
63
@inbook{UEK:2168293723,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia w krajach strefy euro.",
booktitle = "Procesy globalizacji, internacjonalizacji i integracji w warunkach współczesnej gospodarki światowej - wybrane problemy. T. 2",
pages = "77-87",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-507-8",
}
64
@unpublished{UEK:2168234228,
author = "Janusz Rosiek and Robert W. Włodarczyk and Ewa Szymanik and Andrzej Zyguła",
title = "Uwarunkowania ekonomiczne a przystąpienie Polski do strefy euro",
booktitle = "Dylematy przystąpienia Polski do strefy euro",
pages = "41-134",
year = "2009",
}
65
@article{UEK:50611,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Współczesny kryzys finansowy - refleksje na temat sprawiedliwości społecznej i efektywności gospodarowania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "39",
pages = "461-469",
adress = "",
year = "2009",
}
66
@inbook{UEK:2168296923,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Eksport produktów wysokich technologii - przykład krajów strefy euro",
booktitle = "Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym : nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów",
pages = "86-98",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy i Innowacji",
year = "2008",
isbn = "978-83-60653-08-1",
}
67
@inbook{UEK:2165725857,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Stopień homogeniczności struktury wartości dodanej brutto w krajach strefy euro",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "285-296",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
68
@inbook{UEK:2168293939,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy a bezrobocie w krajach strefy euro",
booktitle = "Polityka Unii Europejskiej",
pages = "92-102",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2008",
isbn = "978-83-60903-59-9",
}
69
@inbook{UEK:2168295985,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Accession to the Euro Zone and Nominal Convergence in Eastern-Central Europe",
booktitle = "Economic Transformation of Central and Eastern European Countries : International Conference : 2008 Conference Proceedings",
pages = "427-434",
adress = "Vilnius",
publisher = "Vilnius University",
year = "2008",
isbn = "978-9955-33-305-0",
}
70
@inbook{UEK:2168296019,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Determinants of Economic Growth in the Euro Zone",
booktitle = "Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2008",
isbn = "978-83-225-2620-3",
}
71
@article{UEK:50221,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Zróżnicowanie bezrobocia w województwach małopolskim i podkarpackim",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "5 (564)",
pages = "63-73",
year = "2008",
}
72
@article{UEK:50309,
author = "Dorota Góral and Robert W. Włodarczyk",
title = "Zasób i struktura kapitału rzeczowego w gospodarce polskiej w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "793",
pages = "67-99",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/162625614},
}
73
@article{UEK:2165951400,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Nowe zjawiska na rynkach pracy krajów Europy Środkowej i Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "6",
pages = "265-285",
year = "2008",
}
74
@inbook{UEK:2168293849,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Ocena wpływu zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy na bezrobocie na przykładzie krajów strefy euro",
booktitle = "Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych. T. 1",
pages = "255-262",
adress = "Jelenia Góra",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny. Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki",
year = "2008",
isbn = "978-83-923545-5-0",
}
75
@unpublished{UEK:2168219454,
author = "Małgorzata Gajda-Kantorowska and Robert W. Włodarczyk and Paweł Zamora",
title = "Problem równowagi między efektywnością a sprawiedliwością w ideach społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa - efektywność ekonomiczna a sprawiedliwość społeczna",
pages = "130-182",
year = "2008",
}
76
@inbook{UEK:2166158092,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Trends in the Field of Public Debt in the Euro Zone Countries between 2000 and 2007",
booktitle = "Zborník príspevkov z IX. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom Integračný proces a jeho vplyv na verejné a podnikatel'ské financie : Bratislava, 13. december 2007",
pages = "497-506",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo Ekonóm",
year = "2008",
isbn = "978-80-225-2583-1",
}
77
@inbook{UEK:2165987938,
author = "Andrzej Zyguła and Robert W. Włodarczyk",
title = "Rynek kontroli przedsiębiorstw w Polsce na tle tendencji światowych : nadzwyczajne stopy zwrotu",
booktitle = "Gospodarka Polski na początku XXI wieku : innowacyjność i konkurencyjność",
pages = "341-350",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-356-3",
}
78
@inbook{UEK:2168296023,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Development of Endogenous Theories of Economic Growth vs the New Economy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
79
@article{UEK:2168296701,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "5",
pages = "9-22",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-1_Wlodarczyk.pdf},
}
80
@inbook{UEK:2168296027,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy",
booktitle = "Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : elektronický zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2007",
isbn = "978-83-225-2350-9",
}
81
@article{UEK:2168262778,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Periodyzacja zmian struktury inwestycji i zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "213",
pages = "141-157",
adress = "",
year = "2007",
}
82
@inbook{UEK:2166163099,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Zmiany struktury zatrudnienia w Polsce na tle krajów strefy euro w dobie procesów globalizacyjnych i integracyjnych",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "983-992",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
83
@inbook{UEK:2166166841,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "GDP, Employment and Unemployment in the Central and Eastern European Countries",
booktitle = "Transformation Processes in Poland and Ukraine",
pages = "13-26",
adress = "Cracow",
publisher = "Cracow University of Economics Publishers",
year = "2006",
isbn = "83-7252-310-X",
}
84
@inbook{UEK:2168296031,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Transformacja a państwo postsocjalistyczne",
booktitle = "Znalostná ekonomika : nové výzvy pre národohospodársku vedu : elektonický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie",
pages = "",
adress = "Bratislava",
publisher = "Ekonomická Univerzita",
year = "2006",
isbn = "80-225-2249-X",
}
85
@article{UEK:51929,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Europie Środkowej i Wschodniej",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "9 (181)",
pages = "1-33",
year = "2006",
}
86
@inbook{UEK:2165761641,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Taksonomiczna analiza konkurencyjności gospodarek UE w latach 1990-2004",
booktitle = "Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój",
pages = "253-261",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przesiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-89726-02-5",
}
87
@inbook{UEK:2168295981,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk and Tomasz Tokarski",
title = "Zatrudnienie i bezrobocie w okresie transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej",
booktitle = "Bezrobocie w Polsce - diagnoza sytuacji, pożądane kierunku w ograniczaniu bezrobocia",
pages = "103-115",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "978-83-7378-224-2",
}
88
@inbook{UEK:2168296061,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Transformacionnaâ bezrabotica v Evrope",
booktitle = "Materìali IV Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih včenih : "Sučasnì problemi socìal'no-ekonomìčnogo rozvitku Ukraïni". T. 2",
pages = "3-29",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
89
@inbook{UEK:2168295979,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Bezrobocie transformacyjne w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne",
pages = "9-34",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-7171-957-4",
}
90
@inbook{UEK:2168296063,
author = "Andrzej Adamczyk and Tomasz Tokarski and Robert W. Włodarczyk",
title = "Monetarnaâ ekspansiâ, kratkosročnye procentnye stavki i inflâciâ v nekotoryh stranah central'noj i vostočnoj Evropy",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2",
pages = "84-90",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Nauka i osvìta",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
91
@inbook{UEK:2168296001,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Rola państwa w kształtowaniu otoczenia instytucjonalnego gospodarki : casus Polski",
booktitle = "Państwo w świecie współczesnym",
pages = "245-264",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR",
year = "2006",
isbn = "83-89964-73-2",
}
92
@inbook{UEK:2168296065,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Dilemmas of Monetary Policy in Poland During the Transformation",
booktitle = "Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : "Sučasnì tendencìï v rozvitku bankìvs'koï sistemi ta fìnansovih rinkìv". T. 2",
pages = "91-96",
adress = "Dnìpropetrovs'k",
publisher = "Vidavnictvo Dnìpropetrovs'kogo unìversitetu",
year = "2006",
isbn = "966-7191-91-5",
}
93
@book{UEK:52160,
author = "Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza gospodarki otwartej : model IS-LM-BP",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-329-0",
}
94
@inbook{UEK:2166075535,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Przemiany w strukturze nakładów inwestycyjnych w Polsce w okresie transformacji",
booktitle = "Zakres i formy interwencjonizmu państwowego we współczesnych systemach gospodarczych",
pages = "240-257",
adress = "Szczecin",
publisher = "Print Group Daniel Krzanowski",
year = "2006",
isbn = "83-60065-93-4 ; 978-83-60065-93-8",
}
95
@inbook{UEK:2166111575,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Inwestycje w Polsce w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej",
booktitle = "Gospodarcze i społeczne skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej",
pages = "129-150",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2006",
isbn = "83-7395-183-0",
}
96
@inbook{UEK:2166501138,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Inwestycje a wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej - analiza empiryczna",
booktitle = "Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski : księga jubileuszowa dla uczczenia 85. urodzin i 55-lecia pracy naukowej profesora Edwarda Łukawera",
pages = "225-243",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-269-3",
}
97
@inbook{UEK:2168295993,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji na wzrost gospodarczy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1993-2003",
booktitle = "Procesy i kierunki przemian w gospodarce, przestrzeni i społeczeństwie : księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Zbigniewowi Mikołajewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin",
pages = "101-117",
adress = "Opole",
publisher = "Uniwersytet Opolski",
year = "2005",
isbn = "83-7395-136-9",
}
98
@inbook{UEK:2168296003,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Economic Growth and Investment in Transition Countries",
booktitle = "Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej Únie",
pages = "64-82",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavatel'stvo EKONÓM Ekonomickej univerzity",
year = "2005",
isbn = "80-225-2138-8",
}
99
@unpublished{UEK:2168221292,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Determinanty dynamiki i struktury inwestycji w Polsce po roku 1989",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
100
@inbook{UEK:2168295987,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Nakłady inwestycyjne w gospodarce polskiej w okresie transformacji",
booktitle = "Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce : ujęcie teoretyczne i empiryczne : materiały z konferencji",
pages = "129-143",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7171-653-2",
}
101
@article{UEK:2168223732,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Struktura nakładów inwestycyjnych a wartość dodana brutto w Polsce w okresie transformacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "635",
pages = "107-118",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16227},
}
102
@inbook{UEK:2168293709,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Czy Polsce groził w 2000 roku kryzys finansowy? - rozważania w świetle kryzysów finansowych na świecie w latach 1997-1998",
booktitle = "Integracja regionalna - kryzysy gospodarcze",
pages = "215-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2003",
issn = "0867-7727",
}
103
@unpublished{UEK:2168265166,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Nakłady inwestycyjne a konkurencyjność gospodarki polskiej po roku 1989",
booktitle = "Ocena pozycji i zdolności konkurencyjnej gospodarki polskiej na rynku krajów Unii Europejskiej",
pages = "50-66",
year = "2002",
}
104
@article{UEK:2168224094,
author = "Maria Sierpińska and Robert W. Włodarczyk",
title = "Rozwój instrumentów pochodnych w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "560",
pages = "169-187",
year = "2002",
}
105
@article{UEK:2168230590,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Kryzysy finansowe na świecie a wzrost gospodarczy Polski w latach 1997-1999",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "585",
pages = "63-73",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10685},
}
106
@inbook{UEK:2168293779,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Konsekwencje wprowadzenia euro dla rynków kapitałowych krajów Unii Gospodarczej i Walutowej",
booktitle = "Dylematy transformacji : prace ofiarowane Panu Profesorowi Stanisławowi Lisowi z okazji jubileuszu sześćdziesięciolecia urodzin",
pages = "217-225",
adress = "Tarnów",
publisher = "Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2001",
isbn = "83-909445-6-1",
}
107
@inbook{UEK:2168250244,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitałowego w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Proces dostosowania gospodarki polskiej do kryteriów członkowskich Unii Europejskiej",
pages = "309-316",
adress = "Kraków; Tarnów",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-909445-3-7",
}
108
@inbook{UEK:2168249434,
author = "Robert W. Włodarczyk",
title = "Rozwój rynku instrumentów pochodnych na rynku finansowym w świetle wejścia Polski do Unii Europejskiej",
booktitle = "Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską",
pages = "239-250",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "1999",
isbn = "83-907648-2-2",
}
109
@unpublished{UEK:2168265156,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Analiza wpływu inwestycji na wzrost gospodarczy w okresie transformacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
110
@unpublished{UEK:2168265226,
author = "Stanisław Lis and Robert W. Włodarczyk",
title = "Budownictwo mieszkaniowe w Polsce w okresie transformacji ustrojowej - ujęcie makroekonomiczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
111
@unpublished{UEK:2168265220,
author = "Stanisław Lis and Andrzej Adamczyk and Robert W. Włodarczyk",
title = "Wpływ inwestycji krajowych i zagranicznych na transformację polskiego rynku pracy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID