Publications of the selected author
1

Author:
Katarzyna Tarnowska , Eliza Gruczyńska-Sękowska , Dorota Kowalska , Ewa Majewska , Mariola Kozłowska , Renata Winkler
Title:
The Opioid Excess Theory in Autism Spectrum Disorders - Is It Worth Investigating Further?
Source:
Critical Reviews in Food Science and Nutrition (2022) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
200.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168359466
article
2

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9643-9650. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356442
chapter in conference materials
3

Author:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 9635-9642. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
Research program:
Publication financed by the subsidy granted to the Cracow University of Economics.
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168356440
chapter in conference materials
4

Author:
Renata Winkler , Wioleta Karna
Title:
Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019 = Research of the Daily Time Budget of Female Students between 2017-2019
Source:
Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020) , s. 138-148. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznego w Krakowie.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168352922
article
5

Title:
The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland)
Source:
Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze / red. Roman Tylżanowski - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 99-108
Research program:
The paper was financed from funds allocated to the Faculty of Management at the University of Economics in Krakow as part of a research grant
ISBN:
978-83-7285-915-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168345778
chapter in monograph
6

Author:
Katarzyna Tarnowska , Eliza Gruczyńska-Sękowska , Dorota Kowalska , Mariola Kozłowska , Ewa Majewska , Renata Winkler
Title:
Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study
Source:
Roczniki Państwowego Zakładu Higieny = Annals of the National Institute of Hygiene. - vol. 71, no. 3 (2020) , s. 321-328. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168348072
article
7

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Title:
Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction = Prolegomena : potencjał społeczny organizacji a zaangażowanie i satysfakcja z pracy
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019) , s. 36-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168343702
article
8

Author:
Title:
Zespołowość w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 106-117
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341871
chapter in textbook
See main document
9

Author:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Conference:
12th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2019), Sewilla, Hiszpania, od 2019-11-11 do 2019-11-13
Title:
Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic [dokument elektroniczny]
Source:
ICERI 2019 : Proceedings / - Seville: IATED Academy, 2019, s. 6806-6814. - Summ. - Bibliogr.
Redakcja:
Gómez Chova L.
, López Martínez A.
, Candel Torres I.
Series:
(ICERI Proceedings)
ISBN:
978-84-09-14755-7
Nr:
2168343710
chapter in conference materials
10

Title:
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019) , s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, with-in the framework of the subsidy for the maintenance of research potential
Nr:
2168336041
article
11

Title:
Stres w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 69-89
ISBN:
978-83-7252-798-1
Nr:
2168341783
chapter in textbook
See main document
12

Author:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Title:
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018) , s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168325989
article
13

Author:
Title:
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018) , s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326491
article
14

Author:
Conference:
12th International Conference on Strategic Management and Its Support by Information Systems 2017, Ostrawa, Czechy, od 2017-05-25 do 2017-05-26
Title:
Dysfunctions in the Work of Team
Source:
SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / red. Radek Němec, Lucie Chytilová - Ostrava: VSB-Technical University, 2017, s. 157-166. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
ISBN:
978-80-248-4046-8
Access mode:
Nr:
2168316353
chapter in conference materials
15

Author:
Title:
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego Katedry Zachowań Organizacyjnych w roku 2017, nr umowy 054/WZ-KZO/01/2017/S/7054
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320829
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Title:
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017) , s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2016
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168320611
article
17

Title:
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej
Source:
Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 11-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168321399
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017) , s. 89-101. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168320089
article
19

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Conference:
19th International Conference on Information Technology for Practice - IT for Practice 2016, Ostrawa, Czechy, od 2016-10-13 do 2016-10-14
Title:
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement
Source:
Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / red. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 79-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3970-7
Access mode:
Nr:
2168308705
chapter in conference materials
20

Title:
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity
Source:
Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / red. Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 179-189 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed with subsidies granted to Faculty of Management of the Cracow University of Economics for maintaining the research capacity (2016)
ISBN:
978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7
Access mode:
Nr:
2168310759
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Communication in the Process of Cooperation
Source:
Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / red. Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 17-23 - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the funds granted to the Faculty of Management of the Cracow University of Economics, within the framework of the subsidy for the maintenance of research potential in 2015
ISBN:
978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7
Access mode:
Nr:
2168302861
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Renata Winkler , Michał Chmielecki
Title:
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015) , s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168297625
article
23

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Title:
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment
Source:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015) , s. 13-16. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168302859
article
24

Title:
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 209-218 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296357
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Conditions for Implementing Organizational Changes
Source:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015) , s. 21-24. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168302853
article
26

Author:
Title:
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. Marek JABŁOŃSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 113-130 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
Nr:
2168307211
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015) , s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168299681
article
28

Author:
Conference:
Zarządzanie gospodarką w strategii rozwoju Rosji, Moskwa, Rosja, od 2014-11-27 do 2014-11-28
Title:
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team
Source:
Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol - Moskwa: Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014, s. 99-102 - Bibliogr.
ISBN:
978-5-215-02679-3
Nr:
2168294937
chapter in conference materials
29

Author:
Title:
Techniki komunikacji w procesach zmian
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI, s. 74-93 - Bibliogr.
Signature:
NP-1503/Magazyn
Nr:
2168303455
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Title:
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement
Source:
Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014) , s. 23-26. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294915
article
31

Author:
Title:
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014) , s. 167-179. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290957
article
32

Author:
Title:
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki
Source:
Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014) , s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293425
article
33

Author:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Title:
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014) , s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168295627
article
34

Author:
Title:
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur
Source:
Management. - Vol. 18, no. 1 (2014) , s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168294899
article
35

Author:
Renata Winkler , Izabela Bednarska-Wnuk
Title:
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction
Source:
Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014, s. 95-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7969-450-1
Nr:
2168292743
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-4404-3
Nr:
2168260358
monograph
37

Author:
Title:
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013) , s. 267-277. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168266792
article
38

Author:
Title:
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji
Source:
Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 83-97 - Bibliogr.
Signature:
NP-1448/Magazyn
Nr:
2168290113
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Author:
Title:
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 64, t. 1 (2013) , s. 473-481. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 786)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168281999
article
40

Author:
Title:
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 101-105
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Nr:
2168235742
chapter in monograph
See main document
41

Author:
Title:
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012) , s. 161-175. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168325705
article
42

Author:
Title:
The Minnesota Satisfaction Questionnaire
Source:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 31.05.2012]
Access mode:
Nr:
2168229548
unreviewed article
43

Author:
Title:
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 896 (2012) , s. 39-50. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249338
article
44

Title:
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna
Source:
Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 13-16
ISBN:
978-83-62511-61-7
Nr:
2168231918
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 120-135 - Bibliogr.
Signature:
NP-1398/Magazyn
Nr:
2168266538
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Author:
Title:
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze
Source:
eWEB : Science, Business, Network (2012) . - [odczyt: 02.06.2012] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168229586
unreviewed article
47

Author:
Title:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. Bogusz MIKUŁA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 159-176 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-56-3
Access mode:
Nr:
2168230188
chapter in monograph
See main document
48

Author:
Title:
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011) , s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227618
article
49

Author:
Title:
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 871 (2011) , s. 167-180. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168218600
article
50

Author:
Title:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy
Source:
Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 150-168 - Bibliogr.
Signature:
NP-1353/Magazyn
Nr:
2168257974
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2011
Physical description:
262, [2]: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-413-3
Nr:
2166384336
monograph
52

Author:
Title:
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?
Source:
Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011) , s. 179-187. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222962
article
53

Author:
Title:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Source:
Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 115-135
ISBN:
978-83-62511-65-5
Nr:
2168218882
chapter in monograph
See main document
54

Author:
Title:
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 97-116
Signature:
NP-1180/Magazyn
Nr:
2168282863
chapter in unpublished scientific work
See main document
55

Author:
Title:
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations
Source:
Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010, s. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927455-8-7
Nr:
2165702684
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 119-126
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165902154
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 15-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53171
article
58

Author:
Title:
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701923
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 820 (2010) , s. 103-115. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53170
article
60

Author:
Title:
Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena
Source:
Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2 / red. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Waniek - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009, s. 39-51. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 22)
ISBN:
978-83-60230-65-7
Access mode:
Nr:
2168345944
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach
Source:
Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2009, s. 428-436 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7641-119-4
Nr:
2161841502
chapter in monograph
See main document
62

Author:
Title:
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 124-139 - Bibliogr.
Signature:
NP-1297/Magazyn
Nr:
2168247908
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Renata Winkler , Jakub Palka
Title:
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 95-114. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50441
article
64

Author:
Title:
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 801 (2009) , s. 79-93. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50440
article
65

Author:
Title:
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008
Physical description:
227 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (HR))
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-651-1
Nr:
51810
monograph
66

Author:
Title:
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 30-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1255/Magazyn
Nr:
2168276697
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Title:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization
Source:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 111-121. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2165833612
chapter in monograph
68

Author:
Title:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques
Source:
Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008, s. 44-58. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-002-1
Nr:
2166201560
chapter in monograph
69

Title:
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization
Source:
Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-163-7
Nr:
2165898667
chapter in monograph
70

Author:
Title:
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 93-103. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50414
article
71

Author:
Title:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 633-640. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50985
chapter in monograph
See main document
72

Author:
Renata Winkler , Jakub Palka
Title:
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 765 (2008) , s. 105-125. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50415
article
73

Author:
Renata Winkler , Jakub Palka
Title:
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 747 (2007) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50933
article
74

Author:
Title:
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
291 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-51
Nr:
52376
doctoral dissertation
75

Title:
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 141-167 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306739
chapter in monograph
See main document
76

Author:
Title:
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 44-65 - Bibliogr.
Research program:
55/KZO/1/07/S/416
Signature:
NP-1201/Magazyn
Nr:
2168326433
chapter in unpublished scientific work
See main document
77

Title:
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy
Source:
Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 168-289 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-707-4
Nr:
2168306745
chapter in monograph
See main document
78

Author:
Marta Moczulska , Renata Winkler
Title:
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy
Source:
Problemy Jakości. - nr 2 (2007) , s. 21-25 - Bibliogr.
Nr:
50295
article
79

Author:
Renata Winkler , Marta Moczulska
Title:
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 5 (2007) , s. 223-236. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296735
article
80

Author:
Title:
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług
Source:
Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2007, s. 574-584 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7251-753-1
Nr:
2166097137
chapter in monograph
See main document
81

Author:
Title:
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 747 (2007) , s. 75-82. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50934
article
82

Author:
Title:
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training
Source:
Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7481-097-5
Nr:
2166589291
chapter in monograph
83

Author:
Title:
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006) , s. 49-63. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52893
article
84

Title:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267800
chapter in monograph
See main document
85

Author:
Title:
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams
Source:
Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-059-6
Nr:
2166469745
chapter in monograph
86

Title:
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Source:
Problemy Jakości. - nr 4 (2006) , s. 15-19 - Bibliogr.
Nr:
51971
article
87

Author:
Title:
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006) , s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166383863
article
88

Author:
Title:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2166477091
chapter in monograph
See main document
89

Author:
Jakub Palka , Renata Winkler
Title:
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 135-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51756
article
90

Author:
Title:
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 39-60 - Bibliogr.
Research program:
88/KZO/1/2006/S/346
Signature:
NP-1147/Magazyn
Nr:
2168326731
chapter in unpublished scientific work
See main document
91

Title:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Dodr.. - Warszawa: Difin, 2006, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267798
chapter in monograph
See main document
92

Author:
Jakub Palka , Renata Winkler
Title:
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006) , s. 27-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52892
article
93

Author:
Title:
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005) , s. 411-420. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe - Bibliogr.
Nr:
2166065765
article
94

Title:
Zmiana i doskonalenie organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 298-320 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168267794
chapter in monograph
See main document
95

Author:
Title:
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 22-42 - Bibliogr.
Signature:
NP-1087/Magazyn
Nr:
2168266738
chapter in unpublished scientific work
See main document
96

Title:
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 9-28 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218348
chapter in monograph
See main document
97

Author:
Title:
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 533-542. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389145
chapter in conference materials
See main document
98

Author:
Title:
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005) , s. 77-90. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53179
article
99

Author:
Title:
Różnorodność kulturowa w organizacji
Source:
Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI - Warszawa: Difin, 2005, s. 321-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-525-5
Nr:
2168218378
chapter in monograph
See main document
100

Author:
Title:
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy
Source:
Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. Eugeniusz Najlepszy - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005, s. 346-354 - Bibliogr.
ISBN:
83-7417-121-9
Nr:
2168219070
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje
Source:
Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005, s. 334-345 - Bibliogr.
ISBN:
83-7171-843-8
Nr:
2168250736
chapter in monograph
102

Author:
Title:
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004) , s. 385-391. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji - Bibliogr.
Nr:
52770
article
103

Author:
Title:
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 14-28 - Bibliogr.
Signature:
NP-964/Magazyn
Nr:
2168266772
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Title:
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004) , s. 210-218. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys - Bibliogr.
Nr:
2166390339
article
105

Author:
Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Psychologia w zarządzaniu - dydaktyka, badania, sukcesy", Łódź, Polska, od 0001-01-01 do 0001-01-01
Title:
Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych
Source:
Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa / red. Henryk Skłodowski - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004, s. 21-35 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Monografie ; nr 10)
ISBN:
83-88384-7-75
Nr:
2168346232
chapter in monograph
106

Author:
Jakub Palka , Renata Winkler
Title:
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 195-208. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52240
article
107

Author:
Title:
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 43 (2004) , s. 1261-1270. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 378)
Nr:
2168244950
article
108

Author:
Title:
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością
Source:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 294-300 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246868
chapter in monograph
109

Author:
Title:
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 647 (2004) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168219690
article
110

Author:
Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość?, Kraków, Polska, od 2003-05-30 do 2003-05-30
Title:
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets
Source:
Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. Lesław H. Haber - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013] - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-32-4
Access mode:
Nr:
2168251236
chapter in conference materials
111

Author:
Title:
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003) , s. 41-56. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222596
article
112

Author:
Title:
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003) , s. 129-148. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220982
article
113

Author:
Title:
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 567-573 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230074
chapter in monograph
114

Title:
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003) , s. 77-86. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222594
article
115

Author:
Title:
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 87-113 - Bibliogr.
Signature:
NP-925/Magazyn
Nr:
2168266862
chapter in unpublished scientific work
See main document
116

Title:
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2003
Physical description:
319 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7251-373-2
Nr:
2168222268
monograph
117

Author:
Title:
Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów
Source:
Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. Janina Stankiewicz - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 75-84 - Bibliogr.
ISBN:
83-89321-33-5
Nr:
2168346430
chapter in monograph
118

Author:
Title:
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym
Source:
Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 97-122 - Bibliogr.
Research program:
72/KZO/1/2002/S
Signature:
NP-879/Magazyn
Nr:
2168325681
chapter in unpublished scientific work
See main document
119

Author:
Title:
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002) , s. 91-102. - [odczyt: 06.02.2013]
Access mode:
Nr:
2168245496
article
120

Author:
Title:
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 99-110. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168224904
chapter in conference materials
See main document
121

Author:
Conference:
Konferencja: Zarządzanie operacyjne w firmie: perspektywy i doświadczenia, Zakopane, Polska, od 2002-09-19 do 2002-09-20
Title:
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract
Source:
Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / red. Czesław Kapusta - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002, s. 265-275. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917312-2-7
Nr:
2168241820
chapter in conference materials
122

Author:
Title:
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się
Source:
Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002, s. 130-139
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-915717-6-9
Nr:
2168232604
chapter in monograph
123

Title:
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 73-93. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223210
article
124

Author:
Title:
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 878-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227162
chapter in conference materials
See main document
125

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk, Polska, od 2002-06-13 do 2002-06-14
Title:
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej
Source:
Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. Magdalena Jerzemowska - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002, s. 215-223 - Bibliogr.
ISBN:
83-88473-08-5
Nr:
2168313967
chapter in conference materials
126

Author:
Title:
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002) , s. 587-598. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw - Bibliogr.
Nr:
2168223144
article
127

Author:
Title:
PCM jako innowacyjno-partycypacyjna metoda zarządzania zmianami
Source:
Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001, s. 157-165. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-915846-1-5
Nr:
2168361776
chapter in monograph
128

Title:
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 87-101. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168229750
article
129

Author:
Title:
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej
Source:
Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001, s. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013] - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie i Marketing)
ISBN:
83-87772-40-2
Access mode:
Nr:
2168246642
chapter in monograph
130

Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 211-220 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2167765790
chapter in conference materials
131

Title:
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej
Source:
Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI, s. 86-111 - Bibliogr.
Signature:
NP-764/Magazyn
Nr:
2168267008
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
The Opioid Excess Theory in Autism Spectrum Disorders - Is It Worth Investigating Further? / Katarzyna Tarnowska, Eliza Gruczyńska-Sękowska, Dorota Kowalska, Ewa Majewska, Mariola Kozłowska, Renata WINKLER // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. - (2022) (2022) (2022) (2022) (2022) (2022). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1996329. - ISSN 1040-8398
2
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results / Renata WINKLER, Marta Moczulska // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9643-9650. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/remote-work-satisfaction-of-university-academics-case-study-of-poland-part-2-research-result/Wstęp:
3
Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations / Marta Moczulska, Renata WINKLER // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 9635-9642. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/remote-work-satisfaction-of-university-academics-case-study-of-poland-part-1-theoretical-considerations/Wstęp:
4
Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019 = Research of the Daily Time Budget of Female Students between 2017-2019 / Renata WINKLER, Wioleta Karna // Ekonomia Społeczna. - nr 2 (2020), s. 138-148. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość społeczna w czasie kryzysu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf. - ISSN 2081-321X
5
The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland) / Renata WINKLER, Zofia GRÓDEK-SZOSTAK // W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze / red. nauk. Roman Tylżanowski. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020. - S. 99-108. - ISBN 978-83-7285-915-0
6
Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study / Katarzyna Tarnowska, Eliza Gruczyńska-Sękowska, Dorota Kowalska, Mariola Kozłowska, Ewa Majewska, Renata WINKLER // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny = Annals of the National Institute of Hygiene. - vol. 71, no. 3 (2020), s. 321-328. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl. - ISSN 0035-7715
7
Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction = Prolegomena : potencjał społeczny organizacji a zaangażowanie i satysfakcja z pracy / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 3 (2019), s. 36-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content. - ISSN 2080-6000
8
Zespołowość w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 106-117. - ISBN 978-83-7252-798-1
9
Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic / Marta Moczulska, Renata WINKLER // W: ICERI 2019 : Proceedings [Dokument elektroniczny] / . - Seville: IATED Academy, 2019. - (ICERI Proceedings, ISSN 2340-1095). - S. 6806-6814. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-84-09-14755-7
10
Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation = Satysfakcja w koncepcjach zasobów niematerialnych organizacji a procesy przygotowania produkcji / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 24, nr 2 (2019), s. 41-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605. - ISSN 2080-6000
11
Stres w organizacji / Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 69-89. - ISBN 978-83-7252-798-1
12
The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level = "Balast" wiedzy : wiedza niechciana w zarządzaniu z perspektywy jednostki i organizacji / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 1 (2018), s. 37-44. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563. - ISSN 2080-6000
13
Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization = Audyt komunikacyjny i audyt zarządzania wiedzą jako przykłady audytu zasobów niematerialnych organizacji / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - vol. 23, nr 2 (2018), s. 41-47. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication. - ISSN 2080-6000
14
Dysfunctions in the Work of Team / R. WINKLER // W: SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017 / eds. Radek Němec, Lucie Chytilová. - Ostrava: VSB-Technical University, 2017. - S. 157-166. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-4046-8. - Pełny tekst: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/8a4d815d-fa81-403a-bb88-4b1e81730cd8
15
Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena = International Audit in the Management of Intangible Assets of the Organization : Introduction / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 259-275. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
16
Project Teams: Selected Topics = Zespół projektowy: wybrane tematy / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 1 (30) (2017), s. 31-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3. - ISSN 2080-6000
17
Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej / Paweł ŁUKASIK, Renata WINKLER // W: Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 11-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf
18
Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia = Knowledge Management in Project Teams - Selected Issues / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu = The Poznan School of Banking Research Journal. - t. 74 nr 3 (2017), s. 89-101. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola zasobów ludzkich w rozwoju organizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf. - ISSN 1426-9724
19
Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // W: Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers / ed. Jan Ministr, Milena Tvrdíková, Jaroslav Ševčík. - Ostrava: VSB-Technical University, 2016. - S. 79-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3970-7. - Pełny tekst: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf
20
Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity / Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management / ed. by Renata OCZKOWSKA, Andrzej JAKI, Bogusz MIKUŁA. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 179-189. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf
21
Communication in the Process of Cooperation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Paweł ŁUKASIK // W: Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy / ed. by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 17-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7. - Pełny tekst: https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf
22
Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych = Communication and Knowledge Sharing in Multicultural Design Teams / Renata WINKLER, Michał Chmielecki // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (939) (2015), s. 87-99. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487. - ISSN 1898-6447
23
Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 2 (2015), s. 13-16. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf. - ISSN 1339-5629
24
Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa / Marek JABŁOŃSKI, Paweł ŁUKASIK, Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Renata WINKLER // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 209-218. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
25
Conditions for Implementing Organizational Changes / Renata WINKLER // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 4 (2015), s. 21-24. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf. - ISSN 1339-5629
26
Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / red. nauk. Marek JABŁOŃSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 113-130. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5
27
Techniki komunikacji w procesie zmian = Communication Techniques in the Process of Implementing Changes / Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 2 (23) (2015), s. 108-126. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
28
Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol. - Moskwa: Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, 2014. - S. 99-102. - Bibliogr. - ISBN 978-5-215-02679-3
29
Techniki komunikacji w procesach zmian / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zmian / Kierownik tematu: Marek JABŁOŃSKI. - (2014), s. 74-93. - Bibliogr.
30
Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Acta Logistica. - vol. 1, iss. 3 (2014), s. 23-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16. - ISSN 1339-5629
31
Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego = Development and Integration of the Project Team / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 15, z. 3 (2014), s. 167-179. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit. - ISSN 1733-2486
32
Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors = Transfer wiedzy na styku kultur - uwarunkowania i przesłanki / Renata WINKLER // Organizacja i Zarządzanie. - nr 1 (25) (2014), s. 135-146. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf. - ISSN 1899-6116
33
Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania = The Communication Dimension of Social Competence : the Construction of Positive Evaluative Acts / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 4 (21) (2014), s. 64-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf. - ISSN 2080-6000
34
Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures = Szkolenia a transfer wiedzy na styku kultur / Renata WINKLER // Management. - Vol. 18, no. 1 (2014), s. 227-240. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT. - ISSN 1429-9321
35
Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy = Flexible Employees and Measurement of Job Satisfaction / Renata WINKLER, Izabela Bednarska-Wnuk // W: Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia / red. P. Kuźbik, M. Szymankiewicz. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2014. - S. 95-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7969-450-1
36
Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2013. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Wyd. 1 ukazało się pod tyt.: Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-264-4404-3
37
Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem = The Role of Motivating in Team Management / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 11, cz. 1 (2013), s. 267-277. - Summ.. - Tytuł numeru: Społeczne problemy zarządzania projektami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf. - ISSN 1733-2486
38
Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje i patologie w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2013), s. 83-97. - Bibliogr.
39
Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym = Leadership and Communication in the Project Team / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 786). - nr 64, t. 1 (2013), s. 473-481. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf. - ISSN 1733-2842
40
Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team / Renata WINKLER // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 101-105. - ISBN 978-83-935104-0-5
41
Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego = Leading the Team in Terms of Cultural Diversity / Renata WINKLER // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 13, z. 13 (2012), s. 161-175. - Summ.. - Tytuł numeru: Studia z zarządzania międzykulturowego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf. - ISSN 1733-2486
42
The Minnesota Satisfaction Questionnaire / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 31.05.2012]. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
43
Transfer wiedzy na styku kultur = The Cross-cultural Transfer of Knowledge / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Adam STABRYŁA]. - nr 896 (2012), s. 39-50. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
44
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna / Renata WINKLER, Izabella LASKOWSKA // W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 13-16. - ISBN 978-83-62511-61-7
45
Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2012), s. 120-135. - Bibliogr.
46
Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze / Renata WINKLER // eWEB : Science, Business, Network [on-line]. - (2012)4 s. - [odczyt: 02.06.2012]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
47
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / red. nauk. Bogusz MIKUŁA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 159-176. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-56-3. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.7.pdf
48
Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego = Customer Satisfaction Measurement in Public Administration : Voivodship Office / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 4 (2011), s. 59-68. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit. - ISSN 1643-5494
49
Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie = Social Influence Processes : the Concepts of Persuasion and Manipulation / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 871 (2011), s. 167-180. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005. - ISSN 1898-6447
50
Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2011), s. 150-168. - Bibliogr.
51
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, cop. 2011. - 262, [2] : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-413-3
52
Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess? / Renata WINKLER // Journal of Intercultural Management. - Vol. 3, No. 2 (2011), s. 179-187. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf. - ISSN 2080-0150
53
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą / red. Arkadiusz POTOCKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 115-135. - ISBN 978-83-62511-65-5
54
Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2010), s. 97-116
55
Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji = Leadership in Culturally Diverse Organizations / Renata WINKLER // W: Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2010. - S. 325-333. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927455-8-7
56
Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny / Renata WINKLER // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 119-126. - ISBN 978-83-931128-1-4
57
Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych = The Premises of Shaping Communication in Multicultural Organisations in the Light of Empirical Research / Renata WINKLER, Marcin SALAMAGA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 15-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387. - ISSN 1898-6447
58
Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy / Renata WINKLER // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 403-419. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
59
Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia = An Attempt to Define the Concept of Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 820 (2010), s. 103-115. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782. - ISSN 1898-6447
60
Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena / Renata WINKLER // W: Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2 / red. nauk. Łukasz Sułkowski, Katarzyna Waniek. - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2009. - (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 22). - S. 39-51. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60230-65-7
61
Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach / Renata WINKLER // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2009. - S. 428-436. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7641-119-4
62
Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kier. tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2009), s. 124-139. - Bibliogr.
63
Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników = The Status and Determinants of Trust in Research on Employee Attitudes / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 95-114. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524. - ISSN 1898-6447
64
Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy = The Job Descriptive Index and Job Diagnostic Survey as Tools for Measuring Job Satisfaction / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 801 (2009), s. 79-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399. - ISSN 1898-6447
65
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo / Renata WINKLER. - Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - 227 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (HR). - ISBN 978-83-7526-651-1
66
Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2008), s. 30-47. - Bibliogr.
67
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in a Company in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 111-121. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
68
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Supervisory - subordinate communication : Review of Techniques / Renata WINKLER // W: Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami / red. Wiktor Adamus. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2008. - S. 44-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-002-1
69
Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji = Communication Process in the Firm in the Context of Globalization / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008. - S. 38-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-163-7
70
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych = The Design and Preparation of Communication Training / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 93-103. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442. - ISSN 1898-6447
71
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych = Sculpting the Communication Competences of Employees in Multicultural Organizations / Renata WINKLER // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 633-640. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
72
Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców = Disturbances in the Communication Process Resulting from Interlocutors' Personality Traits / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 765 (2008), s. 105-125. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631. - ISSN 1898-6447
73
Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się = Cultural Aspects of Trust and the Communication Process / Renata WINKLER, Jakub Palka // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141. - ISSN 0208-7944
74
Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych / Renata WINKLER ; Promotor: Arkadiusz POTOCKI. - Kraków, 2007. - 291 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw / Renata WINKLER, Bogusz MIKUŁA // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 141-167. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
76
Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2007), s. 44-65. - Bibliogr.
77
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy / Marek MAKOWIEC, Piotr Turcza, Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI, Marek ĆWIKLICKI, Daniel GACH, Bernard ZIĘBICKI // W: Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy / red. Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL, Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 168-289. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-707-4
78
Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy / Marta Moczulska, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 2 (2007), s. 21-25. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
79
Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej = Communicational Aspects of Virtual Cooperation / Renata WINKLER, Marta Moczulska // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Artur POLLOK. - nr 5 (2007), s. 223-236. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf. - ISSN 1644-8979
80
Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług / Renata WINKLER // W: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2007. - S. 574-584. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7251-753-1
81
Bariery internacjonalizacji organizacji = Barriers to the Internationalisation of Organisations / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 747 (2007), s. 75-82. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169. - ISSN 0208-7944
82
Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych = Towards the Cultural Diversity : Theory and Practice of Communication Training / Renata WINKLER // W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. - S. 164-172. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7481-097-5
83
Wystąpienie jako forma komunikowania = The Speech as a Form of Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 715 (2006), s. 49-63. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584. - ISSN 0208-7944
84
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
85
Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych = Satisfaction and Efficiency of Process of Communication in Virtual Teams / Renata WINKLER // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury / red. nauk. Lidia Zbiegień-Maciąg, Ewa Beck. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 375-383. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-059-6
86
KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Problemy Jakości. - nr 4 (2006), s. 15-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
87
Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik = Upward and Downward Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2006), s. 120-132. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
88
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
89
Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień = Winning the Audience's Trust While Delivering a Speech / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Tadeusz GRABIŃSKI]. - nr 9 (2006), s. 135-142. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
90
Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2006), s. 39-60. - Bibliogr.
91
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Dodr. - Warszawa: Difin, 2006. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
92
Bariery budowy kultury zaufania = Barriers to Creating a Culture of Trust / Jakub Palka, Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 715 (2006), s. 27-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915. - ISSN 0208-7944
93
Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej = Research of Job Satisfaction - as a Possibility of Diagnosis and Improvement the System of Communication / Renata WINKLER // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 5 (2005), s. 411-420. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Sukces organizacji : ujęcie zasobowe i procesowe. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
94
Zmiana i doskonalenie organizacji / Renata WINKLER, Daniel GACH // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 298-320. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
95
Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2005), s. 22-42. - Bibliogr.
96
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji / Daniel GACH, Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 9-28. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
97
SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy = SERVQUAL within Job Satisfaction Appraisal / Renata WINKLER // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 533-542. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
98
Efektywność w komunikowaniu się = Effective Communication / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 672 (2005), s. 77-90. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923. - ISSN 0208-7944
99
Różnorodność kulturowa w organizacji / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia / red. Arkadiusz POTOCKI. - Warszawa: Difin, 2005. - S. 321-338. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-525-5
100
Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy / Renata WINKLER // W: Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej / red. nauk. Eugeniusz Najlepszy. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 2005. - S. 346-354. - Bibliogr. - ISBN 83-7417-121-9
101
Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje / Renata WINKLER // W: Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi / red. Zdzisława Janowska, Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2005. - S. 334-345. - Bibliogr. - ISBN 83-7171-843-8
102
Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach = Necessity of Innovation and Changes in the Training Programs / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1045 (2004), s. 385-391. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : zmiana a innowacyjność organizacji. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
103
Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2004), s. 14-28. - Bibliogr.
104
Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej = Directive of Communicating in Difficult Situation / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1054 (2004), s. 210-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : organizacja a kryzys. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
105
Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych / Renata WINKLER // W: Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa / red. Henryk Skłodowski. - Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2004. - (Studia i Monografie / Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi ; nr 10). - S. 21-35. - Bibliogr. - ISBN 83-88384-7-75
106
Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych = Communication and Trust as Key Factors of the Success within Virtual Teams / Jakub Palka, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 8 (2004), s. 195-208. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
107
Uwarunkowania efektywnego komunikowania się = Conditions of Communication Process Effectiveness / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 378). - nr 43 (2004), s. 1261-1270. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa : teoria i praktyka gospodarcza. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
108
Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością / Renata WINKLER // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 294-300. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
109
Kompetencja komunikacyjna pracowników = Communication Competence of Employees / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 647 (2004), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178. - ISSN 0208-7944
110
Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy = Training Needs in the Perspective of Internationalisation of Labour Markets / Renata WINKLER // W: Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2 = Information Society: Vision or Reality? Second National Conference Honorary President: Professor Ryszard Tadeusiewicz Rector of the University of Science and Technology. Vol. 2 / red. Lesław H. Haber. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 83-93. - [odczyt: 26.03.2013]. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-32-4. - Pełny tekst: http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/083-093.pdf
111
Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników = Using the Big Five Model in Employee Personality Analysis / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ryszard BOROWIECKI]. - nr 626 (2003), s. 41-56. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16060. - ISSN 0208-7944
112
Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera = Theoretical Models Regarding the Conditions of Managerial Efficiency / Renata WINKLER // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 597 (2003), s. 129-148. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15791. - ISSN 0208-7944
113
Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 567-573. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
114
Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów = Cultural Factors Governing Groups Behaviour / Renata WINKLER, Daniel GACH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 626 (2003), s. 77-86. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/16176. - ISSN 0208-7944
115
Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2003), s. 87-113. - Bibliogr.
116
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2003. - 319 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-373-2
117
Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów / Renata WINKLER // W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz. - Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2003. - S. 75-84. - Bibliogr. - ISBN 83-89321-33-5
118
System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym / Renata WINKLER // W: Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2002), s. 97-122. - Bibliogr.
119
Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji = The Cultural Aspect of Interpersonal Communication in Organization / Renata WINKLER // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 2 (2002), s. 91-102. - Summ.. - [odczyt: 06.02.2013]. - Pełny tekst: http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit. - ISSN 1643-5494
120
Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym = Selected Aspects of Managing a Multicultural Team / Renata WINKLER // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 99-110. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
121
Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy = The Social Dimension of Working Flexible Hours Abstract / Renata WINKLER // W: Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r. / [red. Czesław Kapusta]. - Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2002. - S. 265-275. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917312-2-7
122
Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1 / red. Wojciech Cieśliński. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2002. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości ; nr 14. Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 130-139. - ISBN 83-915717-6-9
123
Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej = Shaping a High Adaptability Organisation / Bogusz MIKUŁA, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / red. nauk. Arkadiusz POTOCKI. - nr 6 (2002), s. 73-93. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
124
Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej = Communication Competence from the Multicultural Perspective / Renata WINKLER // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 878-886. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
125
Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej / Renata WINKLER // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku / red. nauk. Magdalena Jerzemowska. - Słupsk: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, 2002. - S. 215-223. - Bibliogr. - ISBN 83-88473-08-5
126
Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej / Renata WINKLER // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 963 (2002), s. 587-598. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
127
PCM jako innowacyjno-partycypacyjna metoda zarządzania zmianami / Renata WINKLER // W: Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania / red. Czesław Sikorski, Tomasz Czapla, Maciej Malarski. - Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, 2001. - S. 157-165. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-915846-1-5
128
Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy = Principles of Implementing Flexible Forms of the Working Time Organisation / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie / [red. nauk. Arkadiusz POTOCKI]. - nr 5 (2001), s. 87-101. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1506-7351
129
Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Renata WINKLER // W: Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wydaw. WWSZiP, 2001. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie i Marketing). - S. 169-182. - [odczyt: 14.02.2013]. - Bibliogr. - ISBN 83-87772-40-2. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=171&view=Fit
130
Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera / Anna PIETRUSZKA, Renata WINKLER // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 211-220. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
131
Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej / Arkadiusz POTOCKI, Renata WINKLER // W: Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach / kierownik tematu: Arkadiusz POTOCKI. - (2001), s. 86-111. - Bibliogr.
1
Tarnowska K., Gruczyńska-Sękowska E., Kowalska D., Majewska E., Kozłowska M., Winkler R., (2022), The Opioid Excess Theory in Autism Spectrum Disorders - Is It Worth Investigating Further?, "Critical Reviews in Food Science and Nutrition"; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1996329
2
Winkler R., Moczulska M., (2021), Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9643-9650.
3
Moczulska M., Winkler R., (2021), Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 9635-9642.
4
Winkler R., Karna W., (2020), Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019, "Ekonomia Społeczna", nr 2, s. 138-148; http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf
5
Winkler R., Gródek-Szostak Z., (2020), The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland). [W:] Tylżanowski R. (red.), Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 99-108.
6
Tarnowska K., Gruczyńska-Sękowska E., Kowalska D., Kozłowska M., Majewska E., Winkler R., (2020), Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study, "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny", vol. 71, no. 3, s. 321-328; http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl
7
Winkler R., Moczulska M., (2019), Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 3, s. 36-43; https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content
8
Winkler R., (2019), Zespołowość w organizacji. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 106-117.
9
Moczulska M., Winkler R., (2019), Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic. [W:] . (red.), ICERI 2019 : Proceedings [Dokument elektroniczny]. (ICERI Proceedings), Seville : IATED Academy, s. 6806-6814.
10
Winkler R., Łukasik P., (2019), Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 24, nr 2, s. 41-48; https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605
11
Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2019), Stres w organizacji. [W:] Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Zachowania organizacyjne : zarys problematyki, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 69-89.
12
Moczulska M., Winkler R., (2018), The "Burden" of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 1, s. 37-44; http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563
13
Winkler R., (2018), Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization, "Nauki o Zarządzaniu", vol. 23, nr 2, s. 41-47; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication
14
Winkler R., (2017), Dysfunctions in the Work of Team. [W:] Němec R., Chytilová L. (red.), SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017, Ostrava : VSB-Technical University, s. 157-166.
15
Winkler R., (2017), Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 259-275.
16
Winkler R., (2017), Project Teams: Selected Topics, "Nauki o Zarządzaniu", nr 1 (30), s. 31-37; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3
17
Łukasik P., Winkler R., (2017), Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej. [W:] Mikuła B. (red.), Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 11-33.
18
Winkler R., (2017), Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", t. 74 nr 3, s. 89-101; https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf
19
Winkler R., Moczulska M., (2016), Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement. [W:] Ministr J., Tvrdíková M., Ševčík J. (red.), Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers, Ostrava : VSB-Technical University, s. 79-86.
20
Winkler R., Łukasik P., (2016), Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity. [W:] Oczkowska R., Jaki A., Mikuła B. (red.), Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 179-189.
21
Potocki A., Winkler R., Łukasik P., (2015), Communication in the Process of Cooperation. [W:] MIKUŁA B., ROJEK T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 17-23.
22
Winkler R., Chmielecki M., (2015), Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (939), s. 87-99; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487
23
Winkler R., Moczulska M., (2015), Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 2, s. 13-16; http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf
24
Jabłoński M., Łukasik P., Makowiec M., Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Winkler R., (2015), Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-218.
25
Winkler R., (2015), Conditions for Implementing Organizational Changes, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 4, s. 21-24; http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf
26
Winkler R., (2015), Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna. [W:] Jabłoński M. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 113-130.
27
Winkler R., (2015), Techniki komunikacji w procesie zmian, "Nauki o Zarządzaniu", nr 2 (23), s. 108-126; http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf
28
Winkler R., (2014), Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol, Moskwa : Gosudarstvennyj universitet upravleniâ, s. 99-102.
29
Winkler R., (2014), Techniki komunikacji w procesach zmian. [W:] Jabłoński M. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, s. 74-93.
30
Winkler R., Moczulska M., (2014), Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement, "Acta Logistica", vol. 1, iss. 3, s. 23-26; http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16
31
Winkler R., (2014), Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 15, z. 3, s. 167-179; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit
32
Winkler R., (2014), Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1 (25), s. 135-146; https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf
33
Moczulska M., Winkler R., (2014), Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania, "Nauki o Zarządzaniu", nr 4 (21), s. 64-74; http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf
34
Winkler R., (2014), Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures, "Management", Vol. 18, no. 1, s. 227-240; http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT
35
Winkler R., Bednarska-Wnuk I., (2014), Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy. [W:] Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej: wybrane zagadnienia, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 95-106.
36
Winkler R., (2013), Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Wyd. 2Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
37
Winkler R., (2013), Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 11, cz. 1, s. 267-277; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf
38
Winkler R., (2013), Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Dysfunkcje i patologie w organizacjach, s. 83-97.
39
Winkler R., (2013), Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 64, t. 1, s. 473-481; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf
40
Winkler R., (2012), Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 101-105.
41
Winkler R., (2012), Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 13, z. 13, s. 161-175; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf
42
Winkler R., (2012), The Minnesota Satisfaction Questionnaire, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28
43
Winkler R., (2012), Transfer wiedzy na styku kultur, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 896, s. 39-50.
44
Winkler R., Laskowska I., (2012), Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna. [W:] Mikuła B. (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 13-16.
45
Winkler R., (2012), Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 120-135.
46
Winkler R., (2012), Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze, "eWEB : Science, Business, Network" [on-line]; http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23
47
Winkler R., (2012), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Mikuła B. (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-176.
48
Winkler R., (2011), Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego, "Współczesne Zarządzanie ", nr 4, s. 59-68; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit
49
Winkler R., (2011), Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 871, s. 167-180; https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005
50
Winkler R., (2011), Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, s. 150-168.
51
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2011), Komunikowanie w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 262, [2]
52
Winkler R., (2011), Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?, "Journal of Intercultural Management", Vol. 3, No. 2, s. 179-187; http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf
53
Winkler R., (2011), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (red.), Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 115-135.
54
Winkler R., (2010), Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-116.
55
Winkler R., (2010), Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami: ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 325-333.
56
Winkler R., (2010), Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 119-126.
57
Winkler R., Salamaga M., (2010), Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 15-29; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387
58
Winkler R., (2010), Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 403-419.
59
Winkler R., (2010), Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 820, s. 103-115; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782
60
Winkler R., (2009), Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena. [W:] Sułkowski Ł., Waniek K. (red.), Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2, Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 39-51.
61
Winkler R., (2009), Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach. [W:] Potocki A. (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Warszawa : Difin, s. 428-436.
62
Winkler R., (2009), Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 124-139.
63
Winkler R., Palka J., (2009), Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 95-114; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524
64
Winkler R., (2009), Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 801, s. 79-93; https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399
65
Winkler R., (2008), Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 227 s.
66
Winkler R., (2008), Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 30-47.
67
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 111-121.
68
Winkler R., (2008), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik. [W:] Adamus W. (red.), Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 44-58.
69
Potocki A., Winkler R., (2008), Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji. [W:] Stankiewicz J. (red.), Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 38-45.
70
Winkler R., (2008), Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 93-103; https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442
71
Winkler R., (2008), Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 633-640.
72
Winkler R., Palka J., (2008), Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 765, s. 105-125; https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631
73
Winkler R., Palka J., (2007), Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141
74
Winkler R., (2007), Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych, Prom. Potocki A., Kraków : , 291 k.
75
Winkler R., Mikuła B., (2007), Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 141-167.
76
Winkler R., (2007), Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 44-65.
77
Makowiec M., Turcza P., Mikuła B., Winkler R., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Ćwiklicki M., Gach D., Ziębicki B., (2007), Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy. [W:] Mikuła B., Potocki A., Pietruszka-Ortyl A. (red.), Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Difin, s. 168-289.
78
Moczulska M., Winkler R., (2007), Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy, "Problemy Jakości", nr 2, s. 21-25.
79
Winkler R., Moczulska M., (2007), Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 5, s. 223-236; http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf
80
Winkler R., (2007), Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług. [W:] Potocki A. (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Warszawa : Difin, s. 574-584.
81
Winkler R., (2007), Bariery internacjonalizacji organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 747, s. 75-82; https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169
82
Winkler R., (2007), Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych. [W:] Stankiewicz J. (red.), Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 164-172.
83
Winkler R., (2006), Wystąpienie jako forma komunikowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 49-63; https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584
84
Winkler R., Gach D., (2006), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
85
Winkler R., (2006), Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych. [W:] Zbiegień-Maciąg L., Beck E. (red.), Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 375-383.
86
Potocki A., Winkler R., (2006), KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości", nr 4, s. 15-19.
87
Winkler R., (2006), Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik, "Współczesne Zarządzanie ", nr 1, s. 120-132.
88
Winkler R., (2006), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 321-338.
89
Palka J., Winkler R., (2006), Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 9, s. 135-142.
90
Winkler R., (2006), Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 39-60.
91
Winkler R., Gach D., (2006), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
92
Palka J., Winkler R., (2006), Bariery budowy kultury zaufania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 715, s. 27-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915
93
Winkler R., (2005), Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 5, s. 411-420.
94
Winkler R., Gach D., (2005), Zmiana i doskonalenie organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 298-320.
95
Winkler R., (2005), Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 22-42.
96
Gach D., Winkler R., (2005), Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 9-28.
97
Winkler R., (2005), SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 533-542.
98
Winkler R., (2005), Efektywność w komunikowaniu się, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 672, s. 77-90; https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923
99
Winkler R., (2005), Różnorodność kulturowa w organizacji. [W:] Potocki A. (red.), Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia, Warszawa : Difin, s. 321-338.
100
Winkler R., (2005), Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Najlepszy E. (red.), Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 346-354.
101
Winkler R., (2005), Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje. [W:] Janowska Z., Cewińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Łódź : Uniwersytet Łódzki, s. 334-345.
102
Winkler R., (2004), Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1045, s. 385-391.
103
Winkler R., (2004), Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 14-28.
104
Winkler R., (2004), Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1054, s. 210-218.
105
Winkler R., (2004), Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych. [W:] Skłodowski H. (red.), Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa, Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, s. 21-35.
106
Palka J., Winkler R., (2004), Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 8, s. 195-208.
107
Winkler R., (2004), Uwarunkowania efektywnego komunikowania się, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, s. 1261-1270.
108
Winkler R., (2004), Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 294-300.
109
Winkler R., (2004), Kompetencja komunikacyjna pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 647, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178
110
Winkler R., (2004), Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy. [W:] Haber (red.), Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza, T. 2, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 83-93.
111
Winkler R., (2003), Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 41-56; https://bazekon.uek.krakow.pl/16060
112
Winkler R., (2003), Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 597, s. 129-148; https://bazekon.uek.krakow.pl/15791
113
Winkler R., (2003), Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 567-573.
114
Winkler R., Gach D., (2003), Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 626, s. 77-86; https://bazekon.uek.krakow.pl/16176
115
Winkler R., (2003), Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 87-113.
116
Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., (2003), Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Warszawa : Difin, 319 s.
117
Winkler R., (2003), Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów. [W:] Stankiewicz J. (red.), Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 75-84.
118
Winkler R., (2002), System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, s. 97-122.
119
Winkler R., (2002), Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji, "Współczesne Zarządzanie ", nr 2, s. 91-102; http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit
120
Winkler R., (2002), Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 99-110.
121
Winkler R., (2002), Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy. [W:] Kapusta C. (red.), Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r, Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, s. 265-275.
122
Winkler R., (2002), Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się. [W:] Cieśliński W. (red.), Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, T. 1, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 130-139.
123
Mikuła B., Winkler R., (2002), Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 6, s. 73-93.
124
Winkler R., (2002), Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 878-886.
125
Winkler R., (2002), Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej. [W:] Jerzemowska M. (red.), Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Słupsk : Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 215-223.
126
Winkler R., (2002), Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 963, s. 587-598.
127
Winkler R., (2001), PCM jako innowacyjno-partycypacyjna metoda zarządzania zmianami. [W:] Sikorski C., Czapla T., Malarski M. (red.), Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania, Łódź : Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania, s. 157-165.
128
Potocki A., Winkler R., (2001), Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie", nr 5, s. 87-101.
129
Winkler R., (2001), Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP, s. 169-182.
130
Pietruszka A., Winkler R., (2001), Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 211-220.
131
Potocki A., Winkler R., (2001), Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej. [W:] Potocki A. (kierownik tematu), Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, s. 86-111.
1
@article{UEK:2168359466,
author = "Katarzyna Tarnowska and Eliza Gruczyńska-Sękowska and Dorota Kowalska and Ewa Majewska and Mariola Kozłowska and Renata Winkler",
title = "The Opioid Excess Theory in Autism Spectrum Disorders - Is It Worth Investigating Further?",
journal = "Critical Reviews in Food Science and Nutrition",
pages = "",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2021.1996329},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10408398.2021.1996329},
}
2
@inbook{UEK:2168356442,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 2 - Research Results",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9643-9650",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
3
@inbook{UEK:2168356440,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Remote Work Satisfaction of University Academics : Case Study of Poland. Part 1 - Theoretical Considerations",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "9635-9642",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
4
@article{UEK:2168352922,
author = "Renata Winkler and Wioleta Karna",
title = "Analiza dobowego budżetu czasu studiujących kobiet w latach 2017-2019",
journal = "Ekonomia Społeczna",
number = "2",
pages = "138-148",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ES.2020.2.12},
url = {http://www.ekonomiaspoleczna.msap.pl/doki/polrocznik/ES022020/ES022020-12.pdf},
}
5
@inbook{UEK:2168345778,
author = "Renata Winkler and Zofia Gródek-Szostak",
title = "The Core of Professional Competence : the Perspective of Technology Transfer Specialists (Case Study : Poland)",
booktitle = "Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie : aktualności badawcze",
pages = "99-108",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora",
year = "2020",
isbn = "978-83-7285-915-0",
}
6
@article{UEK:2168348072,
author = "Katarzyna Tarnowska and Eliza Gruczyńska-Sękowska and Dorota Kowalska and Mariola Kozłowska and Ewa Majewska and Renata Winkler",
title = "Difficulties and Factors Influencing Purchase Decision : the Perspective of Families with Children with Autism Spectrum Disorders on a Gluten-Free and Casein-Free Diet : Preliminary Study",
journal = "Roczniki Państwowego Zakładu Higieny",
number = "vol. 71, no. 3",
pages = "321-328",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.32394/rpzh.2020.0122},
url = {http://wydawnictwa.pzh.gov.pl/roczniki_pzh/difficulties-and-factors-influencing-purchase-decision-the-perspective-of-families-with-children-with-autism-spectrum-disorders-on-a-gluten-free-and-casein-free-diet-preliminary-study?lang=pl},
}
7
@article{UEK:2168343702,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Prolegomena : Social Potential of the Organization Versus Engagement and Job Satisfaction",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 3",
pages = "36-43",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.3.05},
url = {https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/142777/edition/74085/content},
}
8
@inbook{UEK:2168341871,
author = "Renata Winkler",
title = "Zespołowość w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "106-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
9
@inbook{UEK:2168343710,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Coopetition and Engagement to the Implementation of Project Tasks : Case Study in Didactic",
booktitle = "ICERI 2019 : Proceedings",
pages = "6806-6814",
adress = "Seville",
publisher = "IATED Academy",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.21125/iceri.2019.1622},
url = {},
issn = "2340-1095",
isbn = "978-84-09-14755-7",
}
10
@article{UEK:2168336041,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Satisfaction in Concepts of the Organisation's Intangible Assets and the Processes of Production Preparation",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 24, 2",
pages = "41-48",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2019.2.05},
url = {https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/130605},
}
11
@inbook{UEK:2168341783,
author = "Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Stres w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : zarys problematyki",
pages = "69-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-798-1",
}
12
@article{UEK:2168325989,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "The Burden of Knowledge : Unwanted Knowledge in Management - the Perspective of Individual and Organizational Level",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 1",
pages = "37-44",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2018.1.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/48563},
}
13
@article{UEK:2168326491,
author = "Renata Winkler",
title = "Communication Audit and Knowledge Management Audit as Kinds of Internal Audits in the Management of Intangible Assets of an Organization",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "vol. 23, 2",
pages = "41-47",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/ms.2018.2.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=43963&from=publication},
}
14
@inbook{UEK:2168316353,
author = "Renata Winkler",
title = "Dysfunctions in the Work of Team",
booktitle = "SMSIS 2017 - Proceedings of the 12th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2017",
pages = "157-166",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2017",
url = {https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/8a4d815d-fa81-403a-bb88-4b1e81730cd8},
isbn = "978-80-248-4046-8",
}
15
@inbook{UEK:2168320829,
author = "Renata Winkler",
title = "Audyt wewnętrzny w zarządzaniu zasobami niematerialnymi organizacji : prolegomena",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "259-275",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
16
@article{UEK:2168320611,
author = "Renata Winkler",
title = "Project Teams: Selected Topics",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "1 (30)",
pages = "31-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2017.1.04},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication?id=43199&tab=3},
}
17
@inbook{UEK:2168321399,
author = "Paweł Łukasik and Renata Winkler",
title = "Kapitał intelektualny a potencjał społeczny organizacji wielokulturowej",
booktitle = "Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji : wybrane problemy rozwoju",
pages = "11-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/Kszta%C5%82towaniezasob%C3%B3wniematerialnychorganizacji_strony_poprawa.pdf},
isbn = "978-83-946633-2-2 ; 978-83-946633-3-9",
}
18
@article{UEK:2168320089,
author = "Renata Winkler",
title = "Zarządzanie wiedzą w zespole projektowym - wybrane zagadnienia",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu",
number = "t. 74 3",
pages = "89-101",
adress = "",
year = "2017",
url = {https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz74.pdf},
}
19
@inbook{UEK:2168308705,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Challenges of Managing a Project Team : Communication and Engagement",
booktitle = "Information Technology for Practice 2016 : Selected Papers",
pages = "79-86",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
url = {http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2016/sbornik.pdf},
isbn = "978-80-248-3970-7",
}
20
@inbook{UEK:2168310759,
author = "Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Development of Social Potential in Enterprise in the Conditions Cultural Diversity",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Strategies, Concepts and Instruments of Management",
pages = "179-189",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/8b/2e/CFM_2016_02_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-72-0 ; 978-83-65173-73-7",
}
21
@inbook{UEK:2168302861,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Paweł Łukasik",
title = "Communication in the Process of Cooperation",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy",
pages = "17-23",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cmq.uek.krakow.pl/wp-content/uploads/2022/04/Book-II-2015.pdf},
isbn = "978-83-65173-30-0 ; 978-83-65173-31-7",
}
22
@article{UEK:2168297625,
author = "Renata Winkler and Michał Chmielecki",
title = "Komunikacja a dzielenie się wiedzą w projektowych zespołach międzykulturowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (939)",
pages = "87-99",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2015.0939.0306},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/487},
}
23
@article{UEK:2168302859,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Beneficial Coalitions : Knowledge Management and Development of Employee Commitment",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 2",
pages = "13-16",
year = "2015",
url = {http://actalogistica.eu/issues/2015/II_2015_04_Winkler_Moczulska.pdf},
}
24
@inbook{UEK:2168296357,
author = "Marek Jabłoński and Paweł Łukasik and Marek Makowiec and Bogusz Mikuła and Anna Pietruszka-Ortyl and Renata Winkler",
title = "Inicjatywy doskonalące potencjał społeczny przedsiębiorstwa",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "209-218",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
25
@article{UEK:2168302853,
author = "Renata Winkler",
title = "Conditions for Implementing Organizational Changes",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 4",
pages = "21-24",
year = "2015",
url = {http://actalogistica.eu/issues/2015/IV_2015_05_Winkler.pdf},
}
26
@inbook{UEK:2168307211,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces wdrażania zmian a komunikacja wewnętrzna",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "113-130",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-8-8 ; 978-83-941580-9-5",
}
27
@article{UEK:2168299681,
author = "Renata Winkler",
title = "Techniki komunikacji w procesie zmian",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "2 (23)",
pages = "108-126",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.2.08},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/30628/Winkler_Techniki_Komunikacji_w_Procesach_Zmian_2015.pdf},
}
28
@inbook{UEK:2168294937,
author = "Renata Winkler",
title = "Risks and Challenges in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "Materialy meždunarodnogo pravlenčeskogo foruma "Upravlenie èkonomikoj v strategii razvitiâ rossii" : kruglyj stol",
pages = "99-102",
adress = "Moskwa",
publisher = "Gosudarstvennyj universitet upravleniâ",
year = "2014",
isbn = "978-5-215-02679-3",
}
29
@unpublished{UEK:2168303455,
author = "Renata Winkler",
title = "Techniki komunikacji w procesach zmian",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zmian",
pages = "74-93",
year = "2014",
}
30
@article{UEK:2168294915,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Quality of Service and Conditions of Customer Satisfaction Measurement",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 1, iss. 3",
pages = "23-26",
year = "2014",
url = {http://actalogistica.eu/ojs/index.php/I201601/article/view/24/16},
}
31
@article{UEK:2168290957,
author = "Renata Winkler",
title = "Doskonalenie, rozwój i integrowanie zespołu projektowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 15, z. 3",
pages = "167-179",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XV-3.pdf#page=167&view=Fit},
}
32
@article{UEK:2168293425,
author = "Renata Winkler",
title = "Knowledge Transfer at the Meeting Point of Cultures - Determinants and Factors",
journal = "Organizacja i Zarządzanie",
number = "1 (25)",
pages = "135-146",
year = "2014",
url = {https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Kwartalnik/Documents/KN25.pdf},
}
33
@article{UEK:2168295627,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Komunikacyjny wymiar kompetencji społecznych : konstruowanie pozytywnych aktów wartościowania",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "4 (21)",
pages = "64-74",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2014.4.05},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/info?forceRequestHandlerId=true&mimetype=application/pdf&sec=false&handler=pdf_browser&content_url=/Content/27268/Moczulska_Winkler_Komunikacyjny_wymiar_kompetencji_spolecznych.pdf},
}
34
@article{UEK:2168294899,
author = "Renata Winkler",
title = "Training and Knowledge Transfer at the Interface of Cultures",
journal = "Management",
number = "Vol. 18, no. 1",
pages = "227-240",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/manment-2014-0017},
url = {http://www.degruyter.com/view/j/manment.2014.18.issue-1/manment-2014-0017/manment-2014-0017.xml?format=INT},
}
35
@inbook{UEK:2168292743,
author = "Renata Winkler and Izabela Bednarska-Wnuk",
title = "Elastyczność pracowników a pomiar satysfakcji z pracy",
booktitle = "Zarządzanie organizacją z perspektywy metodologicznej : wybrane zagadnienia",
pages = "95-106",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2014",
isbn = "978-83-7969-450-1",
}
36
@book{UEK:2168260358,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacja w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4404-3",
}
37
@article{UEK:2168266792,
author = "Renata Winkler",
title = "Funkcja motywowania w kierowaniu zespołem",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 11, cz. 1",
pages = "267-277",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-11-1.pdf},
}
38
@unpublished{UEK:2168290113,
author = "Renata Winkler",
title = "Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji",
booktitle = "Dysfunkcje i patologie w organizacjach",
pages = "83-97",
year = "2013",
}
39
@article{UEK:2168281999,
author = "Renata Winkler",
title = "Przywództwo i komunikacja w zespole projektowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "64, t. 1",
pages = "473-481",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/64-2013/FRFU-64-t1-473.pdf},
issn = "1640-6818",
}
40
@inbook{UEK:2168235742,
author = "Renata Winkler",
title = "Opportunities, Challenges and Risk in Managing a Culturally Diverse Team",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "101-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
41
@article{UEK:2168325705,
author = "Renata Winkler",
title = "Przewodzenie zespołem w warunkach zróżnicowania kulturowego",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 13, z. 13",
pages = "161-175",
year = "2012",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIII-13.pdf},
}
42
@article{UEK:2168229548,
author = "Renata Winkler",
title = "The Minnesota Satisfaction Questionnaire",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,28},
}
43
@article{UEK:2168249338,
author = "Renata Winkler",
title = "Transfer wiedzy na styku kultur",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "896",
pages = "39-50",
year = "2012",
}
44
@inbook{UEK:2168231918,
author = "Renata Winkler and Izabella Laskowska",
title = "Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki : nota biograficzna",
booktitle = "Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego",
pages = "13-16",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-61-7",
}
45
@unpublished{UEK:2168266538,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "120-135",
year = "2012",
}
46
@article{UEK:2168229586,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja z pracy i jej pomiar - kwestie zasadnicze",
journal = "eWEB : Science, Business, Network",
pages = "",
year = "2012",
url = {http://www.eweb.krakow.pl/artykuly-naukowe-/scientific-articles/show-articles/articles,23},
}
47
@inbook{UEK:2168230188,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "159-176",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/R.7.pdf},
isbn = "978-83-62511-56-3",
}
48
@article{UEK:2168227618,
author = "Renata Winkler",
title = "Badanie satysfakcji klienta w sferze usług administracji publicznej na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "4",
pages = "59-68",
year = "2011",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/images/cmq/Contemporary_Management_Quarterly_2011_no_4.pdf#page=59&view=Fit},
}
49
@article{UEK:2168218600,
author = "Renata Winkler",
title = "Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "871",
pages = "167-180",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171188005},
}
50
@unpublished{UEK:2168257974,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą",
pages = "150-168",
year = "2011",
}
51
@book{UEK:2166384336,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Komunikowanie w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2011",
isbn = "978-83-7641-413-3",
}
52
@article{UEK:2168222962,
author = "Renata Winkler",
title = "Effective Leadership : What Kind of Skills and Competencies should a Cross-Culture Leader Possess?",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "Vol. 3, No. 2",
pages = "179-187",
year = "2011",
url = {http://joim.pl/wp-content/uploads/2020/02/3-2-12.pdf},
}
53
@inbook{UEK:2168218882,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą",
pages = "115-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny ; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-65-5",
}
54
@unpublished{UEK:2168282863,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-116",
year = "2010",
}
55
@inbook{UEK:2165702684,
author = "Renata Winkler",
title = "Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji",
booktitle = "Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami : ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność",
pages = "325-333",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2010",
isbn = "978-83-927455-8-7",
}
56
@inbook{UEK:2165902154,
author = "Renata Winkler",
title = "Audyt komunikacyjny - wymiar wewnętrzny",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "119-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
57
@article{UEK:53171,
author = "Renata Winkler and Marcin Salamaga",
title = "Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "15-29",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629387},
}
58
@inbook{UEK:2165701923,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "403-419",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
59
@article{UEK:53170,
author = "Renata Winkler",
title = "Efektywność - próba konceptualizacji pojęcia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "820",
pages = "103-115",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629782},
}
60
@inbook{UEK:2168345944,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena",
booktitle = "Studia z zarządzania międzykulturowego. Cz. 2",
pages = "39-51",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania",
year = "2009",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-60230-65-7",
}
61
@inbook{UEK:2161841502,
author = "Renata Winkler",
title = "Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach",
booktitle = "Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych",
pages = "428-436",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2009",
isbn = "978-83-7641-119-4",
}
62
@unpublished{UEK:2168247908,
author = "Renata Winkler",
title = "Wywieranie wpływu w grupie : perswazja a manipulacja",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "124-139",
year = "2009",
}
63
@article{UEK:50441,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "95-114",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986524},
}
64
@article{UEK:50440,
author = "Renata Winkler",
title = "Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "801",
pages = "79-93",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164986399},
}
65
@book{UEK:51810,
author = "Renata Winkler",
title = "Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-651-1",
}
66
@unpublished{UEK:2168276697,
author = "Renata Winkler",
title = "Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "30-47",
year = "2008",
}
67
@inbook{UEK:2165833612,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "111-121",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
68
@inbook{UEK:2166201560,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
booktitle = "Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami",
pages = "44-58",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2008",
isbn = "978-83-7571-002-1",
}
69
@inbook{UEK:2165898667,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji",
booktitle = "Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami",
pages = "38-45",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-7481-163-7",
}
70
@article{UEK:50414,
author = "Renata Winkler",
title = "Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "93-103",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158186442},
}
71
@inbook{UEK:50985,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "633-640",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
72
@article{UEK:50415,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "765",
pages = "105-125",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/158325631},
}
73
@article{UEK:50933,
author = "Renata Winkler and Jakub Palka",
title = "Aspekty kulturowe zaufania na tle procesu komunikowania się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "21-33",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137103141},
}
74
@unpublished{UEK:52376,
author = "Renata Winkler",
title = "Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
75
@inbook{UEK:2168306739,
author = "Renata Winkler and Bogusz Mikuła",
title = "Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "141-167",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
76
@unpublished{UEK:2168326433,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "44-65",
year = "2007",
}
77
@inbook{UEK:2168306745,
author = "Marek Makowiec and Piotr Turcza and Bogusz Mikuła and Renata Winkler and Anna Pietruszka-Ortyl and Arkadiusz Potocki and Marek Ćwiklicki and Daniel Gach and Bernard Ziębicki",
title = "Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy",
booktitle = "Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "168-289",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-707-4",
}
78
@article{UEK:50295,
author = "Marta Moczulska and Renata Winkler",
title = "Partycypacja pracowników a satysfakcja z pracy",
journal = "Problemy Jakości",
number = "2",
pages = "21-25",
year = "2007",
}
79
@article{UEK:2168296735,
author = "Renata Winkler and Marta Moczulska",
title = "Komunikacyjny wymiar współpracy wirtualnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "5",
pages = "223-236",
year = "2007",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/files/zn-pte-nr-5/NR%205-12_Winkler%2CMoczulska.pdf},
}
80
@inbook{UEK:2166097137,
author = "Renata Winkler",
title = "Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług",
booktitle = "Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach",
pages = "574-584",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2007",
isbn = "978-83-7251-753-1",
}
81
@article{UEK:50934,
author = "Renata Winkler",
title = "Bariery internacjonalizacji organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "747",
pages = "75-82",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/137413169},
}
82
@inbook{UEK:2166589291,
author = "Renata Winkler",
title = "Ku różnorodności kulturowej : teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych",
booktitle = "Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem",
pages = "164-172",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
year = "2007",
isbn = "978-83-7481-097-5",
}
83
@article{UEK:52893,
author = "Renata Winkler",
title = "Wystąpienie jako forma komunikowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "49-63",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120881584},
}
84
@inbook{UEK:2168267800,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
85
@inbook{UEK:2166469745,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych",
booktitle = "Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym - pomiędzy "starym" a "nowym" : organizacje, ludzie, procesy, procedury",
pages = "375-383",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
isbn = "83-7464-059-6",
}
86
@article{UEK:51971,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie",
journal = "Problemy Jakości",
number = "4",
pages = "15-19",
year = "2006",
}
87
@article{UEK:2166383863,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w relacji przełożony - podwładny : przegląd technik",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "1",
pages = "120-132",
year = "2006",
}
88
@inbook{UEK:2166477091,
author = "Renata Winkler",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
89
@article{UEK:51756,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Zdobywanie zaufania słuchaczy podczas wystąpień",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "9",
pages = "135-142",
year = "2006",
}
90
@unpublished{UEK:2168326731,
author = "Renata Winkler",
title = "Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "39-60",
year = "2006",
}
91
@inbook{UEK:2168267798,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2006",
edition = "Dodr.",
isbn = "83-7251-525-5",
}
92
@article{UEK:52892,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Bariery budowy kultury zaufania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "715",
pages = "27-40",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/120837915},
}
93
@article{UEK:2166065765,
author = "Renata Winkler",
title = "Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "5",
pages = "411-420",
adress = "",
year = "2005",
}
94
@inbook{UEK:2168267794,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Zmiana i doskonalenie organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "298-320",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
95
@unpublished{UEK:2168266738,
author = "Renata Winkler",
title = "Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarcych",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "22-42",
year = "2005",
}
96
@inbook{UEK:2168218348,
author = "Daniel Gach and Renata Winkler",
title = "Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "9-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
97
@inbook{UEK:2166389145,
author = "Renata Winkler",
title = "SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "533-542",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
98
@article{UEK:53179,
author = "Renata Winkler",
title = "Efektywność w komunikowaniu się",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "672",
pages = "77-90",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/86181923},
}
99
@inbook{UEK:2168218378,
author = "Renata Winkler",
title = "Różnorodność kulturowa w organizacji",
booktitle = "Zachowania organizacyjne : wybrane zagadnienia",
pages = "321-338",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2005",
isbn = "83-7251-525-5",
}
100
@inbook{UEK:2168219070,
author = "Renata Winkler",
title = "Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej",
pages = "346-354",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu",
year = "2005",
isbn = "83-7417-121-9",
}
101
@inbook{UEK:2168250736,
author = "Renata Winkler",
title = "Proces komunikowania się - patologie i dysfunkcje",
booktitle = "Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi",
pages = "334-345",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki",
year = "2005",
isbn = "83-7171-843-8",
}
102
@article{UEK:52770,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeba innowacyjności a zmiana w szkoleniach",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1045",
pages = "385-391",
adress = "",
year = "2004",
}
103
@unpublished{UEK:2168266772,
author = "Renata Winkler",
title = "Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "14-28",
year = "2004",
}
104
@article{UEK:2166390339,
author = "Renata Winkler",
title = "Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1054",
pages = "210-218",
adress = "",
year = "2004",
}
105
@inbook{UEK:2168346232,
author = "Renata Winkler",
title = "Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych",
booktitle = "Psychologia w zarządzaniu : dydaktyka, badania, sukcesy : praca zbiorowa",
pages = "21-35",
adress = "Łódź",
publisher = "Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-88384-7-75",
}
106
@article{UEK:52240,
author = "Jakub Palka and Renata Winkler",
title = "Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "8",
pages = "195-208",
year = "2004",
}
107
@article{UEK:2168244950,
author = "Renata Winkler",
title = "Uwarunkowania efektywnego komunikowania się",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "43",
pages = "1261-1270",
adress = "",
year = "2004",
issn = "1640-6818",
}
108
@inbook{UEK:2168246868,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "294-300",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
109
@article{UEK:2168219690,
author = "Renata Winkler",
title = "Kompetencja komunikacyjna pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "647",
pages = "77-86",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/64153178},
}
110
@inbook{UEK:2168251236,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy",
booktitle = "Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora AGH prof. zw. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. T. 2",
pages = "83-93",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
url = {http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty2/0096/083-093.pdf},
isbn = "83-89388-32-4",
}
111
@article{UEK:2168222596,
author = "Renata Winkler",
title = "Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "41-56",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16060},
}
112
@article{UEK:2168220982,
author = "Renata Winkler",
title = "Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "597",
pages = "129-148",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15791},
}
113
@inbook{UEK:2168230074,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "567-573",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
114
@article{UEK:2168222594,
author = "Renata Winkler and Daniel Gach",
title = "Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "626",
pages = "77-86",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/16176},
}
115
@unpublished{UEK:2168266862,
author = "Renata Winkler",
title = "Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony-podwładny",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "87-113",
year = "2003",
}
116
@book{UEK:2168222268,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler and Agnieszka Żbikowska",
title = "Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2003",
isbn = "83-7251-373-2",
}
117
@inbook{UEK:2168346430,
author = "Renata Winkler",
title = "Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów",
booktitle = "Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem",
pages = "75-84",
adress = "Zielona Góra",
publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
year = "2003",
isbn = "83-89321-33-5",
}
118
@unpublished{UEK:2168325681,
author = "Renata Winkler",
title = "System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym",
booktitle = "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu",
pages = "97-122",
year = "2002",
}
119
@article{UEK:2168245496,
author = "Renata Winkler",
title = "Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "2",
pages = "91-102",
year = "2002",
url = {http://www.wzkwartalnik.uj.edu.pl/download/wz2_2002.pdf#page=91&view=Fit},
}
120
@inbook{UEK:2168224904,
author = "Renata Winkler",
title = "Wybrane aspekty zarządzania zespołem multikulturowym",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "99-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
121
@inbook{UEK:2168241820,
author = "Renata Winkler",
title = "Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy",
booktitle = "Zarządzanie operacyjne w firmie : perspektywy i doświadczenia : konferencja w Zakopanem, 19-20 września 2002 r.",
pages = "265-275",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-917312-2-7",
}
122
@inbook{UEK:2168232604,
author = "Renata Winkler",
title = "Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się",
booktitle = "Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. T. 1",
pages = "130-139",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-915717-6-9",
}
123
@article{UEK:2168223210,
author = "Bogusz Mikuła and Renata Winkler",
title = "Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "6",
pages = "73-93",
year = "2002",
}
124
@inbook{UEK:2168227162,
author = "Renata Winkler",
title = "Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "878-886",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
125
@inbook{UEK:2168313967,
author = "Renata Winkler",
title = "Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej",
booktitle = "Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku",
pages = "215-223",
adress = "Słupsk",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2002",
isbn = "83-88473-08-5",
}
126
@article{UEK:2168223144,
author = "Renata Winkler",
title = "Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "963",
pages = "587-598",
adress = "",
year = "2002",
}
127
@inbook{UEK:2168361776,
author = "Renata Winkler",
title = "PCM jako innowacyjno-partycypacyjna metoda zarządzania zmianami",
booktitle = "Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu : metody i techniki zarządzania",
pages = "157-165",
adress = "Łódź",
publisher = "Uniwersytet Łódzki. Katedra Zarządzania",
year = "2001",
isbn = "83-915846-1-5",
}
128
@article{UEK:2168229750,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy",
journal = "Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie",
number = "5",
pages = "87-101",
year = "2001",
}
129
@inbook{UEK:2168246642,
author = "Renata Winkler",
title = "Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : stan i perspektywy rozwoju",
pages = "169-182",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wydaw. WWSZiP",
year = "2001",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_stan_i_perspektywy_rozwoju_Krupski_2001.pdf#page=171&view=Fit},
issn = "",
isbn = "83-87772-40-2",
}
130
@inbook{UEK:2167765790,
author = "Anna Pietruszka and Renata Winkler",
title = "Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami ",
pages = "211-220",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
131
@unpublished{UEK:2168267008,
author = "Arkadiusz Potocki and Renata Winkler",
title = "Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej",
booktitle = "Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach",
pages = "86-111",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID