Publications of the selected author
1

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1986) , s. 64-65
Nr:
2168337935
review
2

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1985) , s. 67-68
Nr:
2168337927
review
3

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1984) , s. 66-68
Nr:
2168337921
review
4

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1984) , s. 72-74
Nr:
2168337925
review
5

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980) , s. 102-104
Nr:
2168337905
review
1
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1986), s. 64-65. - Rec. pracy: Tadeusz Sztucki, Model konsumpcji i rynku roku 2000, IRWiK, Warszawa, 1985. - ISSN 0438-5403
2
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1985), s. 67-68. - Rec. pracy: Ekonomika služieb (Ekonomika usług) pod red. Ladislava Rendoša, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava. 1984, s. 390. - ISSN 0438-5403
3
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1984), s. 66-68. - Rec. pracy: Juraj Prachar: Principy a technika reklamy (Zasady i technika reklamy) ALFA, vydavatelstvo technickiej a ekonomickiej literatúry, Bratisslava 1982, s. 242. - ISSN 0438-5403
4
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1984), s. 72-74. - Rec. pracy: Polska reforma gospodarcza. Rynek wewnętrzny, PWE, Warszawa 1983, s. 125. Opracował M. Strużycki. - ISSN 0438-5403
5
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980), s. 102-104. - Rec. pracy: Teodor Kramer, Leszek Żabiński: Rynek w procesie zarządzania gospodarką, PWN, Warszawa 1978, s. 259. - ISSN 0438-5403
1
Altkorn J., (1986), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 64-65.
2
Altkorn J., (1985), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 67-68.
3
Altkorn J., (1984), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 66-68.
4
Altkorn J., (1984), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 6, s. 72-74.
5
Altkorn J., (1980), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 102-104.
1
@article{UEK:2168337935,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "64-65",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168337927,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "67-68",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168337921,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "66-68",
year = "1984",
}
4
@article{UEK:2168337925,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "6",
pages = "72-74",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168337905,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "102-104",
year = "1980",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID