Publications of the selected author
1

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1986) , s. 64-65
Nr:
2168337935
review
2

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1985) , s. 67-68
Nr:
2168337927
review
1
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 3 (1986), s. 64-65. - Rec. pracy: Tadeusz Sztucki, Model konsumpcji i rynku roku 2000, IRWiK, Warszawa, 1985. - ISSN 0438-5403
2
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1985), s. 67-68. - Rec. pracy: Ekonomika služieb (Ekonomika usług) pod red. Ladislava Rendoša, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava. 1984, s. 390. - ISSN 0438-5403
1
Altkorn J., (1986), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 3, s. 64-65.
2
Altkorn J., (1985), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", nr 2, s. 67-68.
1
@article{UEK:2168337935,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "3",
pages = "64-65",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168337927,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "2",
pages = "67-68",
year = "1985",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID