Publications of the selected author
1

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 3 (181) (1986) , s. 64-65
Nr:
2168337935
review
2

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 2 (175) (1985) , s. 67-68
Nr:
2168337927
review
3

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 2 (169) (1984) , s. 66-68
Nr:
2168337921
review
4

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 6 (173) (1984) , s. 72-74
Nr:
2168337925
review
5

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980) , s. 102-104
Nr:
2168337905
review
6

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 1 (145) (1979) , s. 56-58
Nr:
2168335763
review
7

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 4 (136) (1977) , s. 69-72
Nr:
2168337879
review
8

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 4 (106) (1972) , s. 82-87
Nr:
2168337681
review
9

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Problemy Organizacji. - nr 13 (1969) , s. 142-146
Nr:
2168355794
review
1
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 32, nr 3 (181) (1986), s. 64-65. - Rec. pracy: Tadeusz Sztucki, Model konsumpcji i rynku roku 2000, IRWiK, Warszawa, 1985. - ISSN 0438-5403
2
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 31, nr 2 (175) (1985), s. 67-68. - Rec. pracy: Ekonomika služieb (Ekonomika usług) pod red. Ladislava Rendoša, Slovenské Pedagogické Nakladateľstvo, Bratislava. 1984, s. 390. - ISSN 0438-5403
3
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 2 (169) (1984), s. 66-68. - Rec. pracy: Juraj Prachar: Principy a technika reklamy (Zasady i technika reklamy) ALFA, vydavatelstvo technickiej a ekonomickiej literatúry, Bratisslava 1982, s. 242. - ISSN 0438-5403
4
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 30, nr 6 (173) (1984), s. 72-74. - Rec. pracy: Polska reforma gospodarcza. Rynek wewnętrzny, PWE, Warszawa 1983, s. 125. Opracował M. Strużycki. - ISSN 0438-5403
5
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980), s. 102-104. - Rec. pracy: Teodor Kramer, Leszek Żabiński: Rynek w procesie zarządzania gospodarką, PWN, Warszawa 1978, s. 259. - ISSN 0438-5403
6
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 25, nr 1 (145) (1979), s. 56-58. - Rec. pracy: Ladislav Rendoš i inni, Ekonomika vnŭtornéhp obchodu, Slovenské Pedagogické Nokladatelstvo, Bratislava 1978, s. 448. - ISSN 0438-5403
7
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 23, nr 4 (136) (1977), s. 69-72. - Rec. pracy: Marian Strużycki, Zofia Bogusławska, Jadwiga Jaskulska, Stanisław Marcinkowski. Praca w handlu. Warunki, organizacja, gospodarowanie. Pod redakcją Mariana Strużyckiego, KiW, Biblioteka Nauki o Pracy. Warszawa 1977, s. 315. - ISSN 0438-5403
8
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Handel Wewnętrzny. - R. 18, nr 4 (106) (1972), s. 82-87. - Rec. pracy: Leon Koźmiński, Eugeniusz Sackiewicz, Marian Strużycki: Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw handlowych. PWE, Warszawa 1972, s. 488
9
[Recenzja] / Jerzy ALTKORN // Problemy Organizacji. - nr 13 (1969), s. 142-146. - ISSN 0137-5504
1
Altkorn J., (1986), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 32, nr 3 (181), s. 64-65.
2
Altkorn J., (1985), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 31, nr 2 (175), s. 67-68.
3
Altkorn J., (1984), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 30, nr 2 (169), s. 66-68.
4
Altkorn J., (1984), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 30, nr 6 (173), s. 72-74.
5
Altkorn J., (1980), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 1 (151), s. 102-104.
6
Altkorn J., (1979), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 25, nr 1 (145), s. 56-58.
7
Altkorn J., (1977), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 23, nr 4 (136), s. 69-72.
8
Altkorn J., (1972), [Recenzja], "Handel Wewnętrzny", R. 18, nr 4 (106), s. 82-87.
9
Altkorn J., (1969), [Recenzja], "Problemy Organizacji", nr 13, s. 142-146.
1
@article{UEK:2168337935,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 32, 3 (181)",
pages = "64-65",
year = "1986",
}
2
@article{UEK:2168337927,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 31, 2 (175)",
pages = "67-68",
year = "1985",
}
3
@article{UEK:2168337921,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 30, 2 (169)",
pages = "66-68",
year = "1984",
}
4
@article{UEK:2168337925,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 30, 6 (173)",
pages = "72-74",
year = "1984",
}
5
@article{UEK:2168337905,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 1 (151)",
pages = "102-104",
year = "1980",
}
6
@article{UEK:2168335763,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 25, 1 (145)",
pages = "56-58",
year = "1979",
}
7
@article{UEK:2168337879,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 23, 4 (136)",
pages = "69-72",
year = "1977",
}
8
@article{UEK:2168337681,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 18, 4 (106)",
pages = "82-87",
year = "1972",
}
9
@article{UEK:2168355794,
author = "Jerzy Altkorn",
title = "[Recenzja]",
journal = "Problemy Organizacji",
number = "13",
pages = "142-146",
year = "1969",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID