Publications of the selected author
1

Title:
Food Chain Price Differences - Theoretical and Methodological Aspects = Różnice cenowe produktów w łańcuchu żywnościowym - aspekty teoretyczno-metodologiczne
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 24, z. 1 (2022) , s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168363162
article
2

Title:
Innovativeness of the Food Industry Enterprises in the European Union in Conditions of Changing Economic Situation
Source:
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 155 (2022) , s. 45-58. - Tytuł numeru: Contemporary Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Krakow. The POTENCJAŁ programme No. 13/EER/2020/POT.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168363690
article
3

Title:
Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021
Physical description:
170 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-66470-45-3
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168356490
See related chapters
4

Title:
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021) , s. 36-50. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie - Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360480
article
5

Author:
Krzysztof Firlej , Martyna Żak , Jakub Garncarz
Title:
Rynek usług finansowych w aspekcie rozwiązań wynikających z ekonomii współdzielenia
Source:
Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 25-40. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66470-45-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356496
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Julia Gorzelany , Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec , Lidia Luty , Krzysztof Firlej , Martina Gaisch , Oksana Dudziak , Cornelia Scott
Title:
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness
Source:
PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10, art. no. e0257962 (2021) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This study was supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education for the Agricultural University of Hugo Kollataj in Krakow for the year 2020 (Grant No. 030008-D013/ KGPiAK/2020, https://www.gov.pl/web/science, to JG). Publication was also supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education as part a subsidy for University of Economics in Krakow through funding to MGD and KF. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or preparation of the manuscript
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168358642
article
7

Title:
The Financial Determinants of Investment Level Based on the Direction of Production of Agricultural Enterprises in the European Union
Source:
European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 3 (2021) , s. 140-152. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to the University of Economics in Krakow. The POTENCJAŁ programme No. 13/EER/2020/POT.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168357622
article
8

Author:
Krzysztof Firlej , Jakub Garncarz , Kacper Igielski
Title:
Przychody z nieruchomości prywatnych w warunkach ekonomii współdzielenia w Polsce
Source:
Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021, s. 41-59. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-66470-45-3
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168356500
chapter in monograph
See main document
9

Title:
Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2021
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.,
Access mode:
Signature:
eDr-516
Nr:
2168364940
doctoral dissertation
10

Title:
Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020 = Analysis of the Correlation of Selected Stock Market Based on the Years 2010-2020
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 6 (2021) , s. 71-84. - Streszcz., summ.
Access mode:
Nr:
2168360476
article
11

Title:
Comparative Assessment of Cow's Milk Production and Its Prices in the Member States of the European Union = Ocena porównawcza produkcji i cen mleka krowiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Source:
Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 3 (2021) , s. 125-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168358426
article
12

Title:
The Openness and Cooperation in the Food Sector
Source:
Innovation Strategies in the Food Industry : Tools for Implementation / red. Charis M. Galanakis - 2nd ed.. - London: Academic Press, 2021, s. 157-169
ISBN:
978-0-323-85203-6
Level II:
75.00 pkt
Nr:
2168359386
chapter in textbook
13

Author:
Blanka Klimova , Marcel Pikhart , Anna Cierniak-Emerych , Szymon Dziuba , Krzysztof Firlej
Title:
A Comparative Psycholinguistic Study on the Subjective Feelings of Well-being Outcomes of Foreign Language Learning in Older Adults from the Czech Republic and Poland
Source:
Frontiers in Psychology. - vol. 12, art. no. 606083 (2021) , s. 1-11. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The paper was supported by the project Excelence (2021) at the Faculty of Informatics and Management of the University of Hradec Kralove, Czech Republic.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168353470
article
14

Author:
Krzysztof Firlej , Monika Zbozień
Conference:
18th International Conference Hradec Economic Days 2020, Hradec Králové, Czechy, od 2020-04-02 do 2020-04-03
Title:
The Impact of Changes in Industrial Robots Supply on the Level of Employment in Selected European Countries
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 10, iss. 1 (2020) , s. 154-160. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347240
article
15

Title:
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020) , s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168344748
article
16

Title:
Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
407 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-507
Nr:
2168360358
doctoral dissertation
17

Title:
Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego = Discriminatory Analysis and the Possibilities of Its Use on the Example of the Banking Sector
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-11. - Streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
Access mode:
Nr:
2168353534
article
18

Title:
Analiza finansowa jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce = Financial Analysis as a Tool for Assessing the Functioning of Enterprises in Practice
Source:
Problems of Economics and Law. - t. 5 (2020) , s. 1-11. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie. Program POTENCJAŁ nr 13/EER/2020/POT.
Access mode:
Nr:
2168353536
article
19

Conference:
X Kongres Ekonomistów Polskich "Ekonomiści dla rozwoju", Warszawa, Polska, od 2019-11-28 do 2019-11-29
Title:
Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego2020. - nr 2 (89), s. 88. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168353232
varia
20

Author:
Krzysztof Firlej , Jarosław Olejniczak , Hanna Pondel
Title:
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
167 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-65390-47-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168339277
monograph
21

Title:
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych
Source:
Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019, s. 502-511 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-784-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168335807
chapter in monograph
See main document
22

Title:
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019
Physical description:
168 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-65390-66-0
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168340211
23

Title:
Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union
Source:
Economia Agro-Alimentare / Food Economy. - iss. 3 (2019) . - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168343333
article
24

Title:
Agnieszka Bezat-Jarzębowska i Włodzimierz Rembisz: Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie : ujęcie analityczne mechanizmów = Microeconomics of Relations of Production Factors in Agriculture : Analytical Approach to Mechanisms
Source:
Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 1 (2019) , s. 149-153. - Artykuł dostępny również w języku polskim.
Access mode:
Full text
CC-BY
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168334031
review
25

Conference:
17th International Conference Hradec Economic Days 2019, Hradec Králové, Czechy, od 2019-02-05 do 2019-02-06
Title:
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019) , s. 203-214. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332529
article
26

Title:
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018) , s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168327225
article
27

Author:
Krzysztof Firlej , Chrystian Firlej
Conference:
18th International Scientific Conference "Globalization and its socio-economic consequences", Rajecké Teplice, Słowacja, od 2018-10-10 do 2018-10-11
Title:
Specialization in the Food Sector in Poland in an Aspect of Implementation of a New Development Pathway
Source:
Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / red. Tomas Kliestik - Žilina: University of Zilina, 2018, s. 1072-1078. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Globalization and Its Socio-economic Consequences ; 18)
ISBN:
978-80-8154-249-7
Access mode:
Nr:
2168330397
chapter in conference materials
28

Title:
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
258 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-396
Nr:
2168326101
doctoral dissertation
29

Title:
Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018
Physical description:
114 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-952363-5-8
Nr:
2168350266
See related chapters
30

Conference:
VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła, Polska, od 2018-04-12 do 2018-04-13
Title:
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland
Source:
Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development - Piła: Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018, s. 275-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Conference Proceedings ; no. 1)
ISBN:
978-83-62617-89-0
Nr:
2168330829
chapter in conference materials
31

Title:
Wstęp
Source:
Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018, s. 3-5
ISBN:
978-83-947032-8-8
Nr:
2168350260
preface / summary
See main document
32

Title:
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages
Source:
Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018) , s. 9-20. - Tytuł numeru: Nauki społeczne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168324059
article
33

Conference:
International Scientific Conference Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy, Warszawa, Polska, od 2018-06-07 do 2018-06-08
Title:
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017
Source:
Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / red. Jarosław Gołębiewski - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2018, s. 167-173. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2)
ISBN:
978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330831
chapter in conference materials
34

Title:
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018) , s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168329687
article
35

Title:
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018) , s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326089
article
36

Title:
Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-947032-8-8
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168350258
See related chapters
37

Title:
Wstęp
Source:
Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018, s. 7-10
ISBN:
978-83-952363-5-8
Nr:
2168350268
preface / summary
See main document
38

Author:
Krzysztof Firlej , Maciej Małochleb , Marcin Stanuch
Title:
Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele
Source:
Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018, s. 41-53. - Streszcz. - Bbliogr.
ISBN:
978-83-947032-8-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168350264
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Chrystian Firlej , Krzysztof Firlej , Sebastian Kubala
Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2018, Hradec Králové, Czechy, od 2018-01-30 do 2018-01-31
Title:
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 1 (2018) , s. 224-232. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168325309
article
40

Title:
Społeczna odpowiedzialność biznesu wyzwaniem w sektorze rolno-spożywczym = Corporate Social Responsibility as a Challenge in the Agri-Food Sector
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 4 (2018) , s. 47-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168328371
article
41

Title:
Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
432 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-397
Nr:
2168326115
doctoral dissertation
42

Title:
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
382 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
ISBN:
978-83-01-19647-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168330837
monograph
43

Title:
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce
Source:
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017) , s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Nr:
2168316117
article
44

Title:
The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland
Source:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 20, iss. 1 (2017) , s. 83-97. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The project was financed from the funds of the National Centre for Science in Poland, Grant no. 2011/01/B/HS4/06302.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168314017
article
45

Conference:
V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt. Możliwości wykorzystania potencjału turystycznego i kulturowego w rozwoju regionalnym, Tarnów, Polska, od 2016-04-06 do 2016-04-06
Title:
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017
Physical description:
49 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy referatach
ISBN:
978-83-947032-0-2
Nr:
2168316103
conference materials
See related chapters
46

Title:
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017) , s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168324817
article
47

Author:
Krzysztof Firlej , Anna Kowalska , Arkadiusz Piwowar
Title:
Competitiveness and Innovation of the Polish Food Industry
Source:
Agricultural Economics = Zemedelska Ekonomika. - vol. 63, no. 11 (2017) , s. 502-509. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168320523
article
48

Title:
The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow
Source:
Economics & Sociology. - vol. 10, nr 2 (2017) , s. 252-266. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168318117
article
49

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2017, Hradec Králové, Czechy, od 2017-01-31 do 2017-02-01
Title:
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014
Source:
Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017) , s. 177-190. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-664-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
u 15.00 pkt
Nr:
2168313185
article
50

Title:
Wprowadzenie
Source:
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji / red. Krzysztof FIRLEJ - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017, s. 5-8
ISBN:
978-83-947032-0-2
Nr:
2168316105
preface / summary
See main document
51

Author:
Krzysztof Firlej , Karolina Palimąka , Mateusz Mierzejewski
Title:
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector
Source:
Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / red. Bazyli Czyżewski - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016, s. 190-209
ISBN:
978-83-01-18766-8
Nr:
2168316115
chapter in monograph
52

Author:
Krzysztof Firlej , Chrystian Firlej , Mateusz Mierzejewski
Title:
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016) , s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168311515
article
53

Title:
Wprowadzenie
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 5-8
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311271
preface / summary
See main document
54

Title:
Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
277 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-362
Nr:
2168315397
doctoral dissertation
55

Title:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016
Physical description:
119, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach.
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168310771
See related chapters
56

Author:
Krzysztof Firlej , Marta Beściak
Title:
Wartościowanie ryzyka w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce
Source:
Public Risk Management. T. 2, Wybrane zagadnienia / red. Piotr Tworek, Józef Myrczek - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016, s. 11-22
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-331-5
Nr:
2168313015
chapter in monograph
57

Title:
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673
Source:
Ekonomista. - nr 1 (2016) , s. 141-145
Nr:
2168307127
review
58

Conference:
Cross-Cultural Business Conference 2016, Steyr, Austria, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises
Source:
Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / red. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016, s. 305-314. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-3-9504257-0-3
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168306999
chapter in conference materials
59

Author:
Krzysztof Firlej , Klaudyna Ciura
Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2016, Hradec Králové, Czechy, od 2016-02-02 do 2016-02-03
Title:
Public Support in the Food Industry in Poland
Source:
Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016, s. 206-216. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 6, iss. 1)
ISBN:
978-80-7435-636-0
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168311509
chapter in conference materials
60

Title:
Menedżeryzm - wczoraj, dziś i jutro
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 15-32 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311289
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Prof. dr hab. Józef Machaczka - droga naukowa i zawodowa
Source:
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016, s. 9-13
ISBN:
978-83-7252-730-1
Nr:
2168311287
varia
See main document
62

Author:
Krzysztof Firlej , Patrycja Trzepałka
Title:
Sports Nationalism - Truth or Fiction in the Area of Football = Nacjonalizm sportowy - prawda czy fikcja w obszarze futbolu
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 4 (19) (2015) , s. 126-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168304703
article
63

Author:
Krzysztof Firlej , Beata Spychalska
Title:
Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce = Factors of the Hotel Industry Development in Poland
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 8 (2015) , s. 202-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168299945
article
64

Title:
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję
Publisher address:
Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015
Physical description:
124 s.: il.; 25 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art., Bibliogr. przy referatach
ISBN:
978-83-941202-0-7
Access mode:
Nr:
2168316093
See related chapters
65

Author:
Marta Beściak
Title:
Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych
Publisher address:
Łódź: , 2015
Physical description:
243 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168316199
doctoral dissertation
66

Author:
Krzysztof Firlej , Patrycja Trzepałka
Title:
Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych w XXI wieku = Chosen Types of General Guidance for Food Processing Enterprises in XXI Century
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 17, z. 5 (2015) , s. 52-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168304085
article
67

Title:
Upadłość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2013 = Bankruptcy of Food Industry Companies in the Years 2009-2013
Source:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 231-247. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Access mode:
Nr:
2168297515
chapter in monograph
See main document
68

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2015. Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2015-02-03 do 2015-02-04
Title:
Economic Conditions of the Functioning of the Food Industry Companies in Poland
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2015 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, 3-4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Vol. 4 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2015, s. 121-132. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Hradec Economic Days ; Vol. 5, iss. 4)
ISBN:
978-80-7435-549-3
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168290087
chapter in conference materials
69

Title:
Wstęp
Source:
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015, s. 5-8
ISBN:
978-83-941202-0-7
Access mode:
Nr:
2168316101
preface / summary
See main document
70

Author:
Krzysztof Firlej , Mariusz Hamulczuk , Wojciech Kozłowski , Justyna Kufel , Arkadiusz Piwowar , Stanisław Stańko
Title:
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie
Redakcja:
Hamulczuk Mariusz
Publisher address:
Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015
Physical description:
130 s.: il.; 24 cm
Series:
(Monografie Programu Wieloletniego ; nr 13)
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Pracę zrealizowano w ramach tematu Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020 roku, w zadaniu Struktury rynku i ceny w łańcuchu żywnościowym w świetle poziomu marż, stopnia jego transparentności i konkurencyjności oraz regulacji.
ISBN:
978-83-7658-580-2
Access mode:
Nr:
2168301927
monograph
71

Title:
Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów = Potential and Possibilities of Innovative Polish Regions
Source:
Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2 = Regional Development and Its Determinants / red. Jan Polcyn, Piotr Głowski - Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015, s. 203-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Nr:
2168300971
chapter in monograph
72

Title:
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna
Redakcja:
Szczepaniak Iwona
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz ; ze środków Programu Wieloletniego 2011-2014 pt. Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej realizowanego w IERiGŻ-PIB.
ISBN:
978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2
Access mode:
Nr:
2168297491
See related chapters
73

Title:
Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011
Source:
Rural Development in Poland : the Role of Policy, Tourism and Human Capital / red. Piotr Bórawski, Agnieszka Brelik, Bazyli Czyżewski - Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2014, s. 67-74 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935057-3-9
Access mode:
Nr:
2168295735
chapter in monograph
74

Title:
Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-spożywczy = The Risk of Failure of the Food Producing Companies In Poland - on the Example of Companies Listed on WIG-Food Industry Index
Source:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 74 (2014) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287765
article
75

Title:
Anna Matuszczak: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia = Anna Matuszczak: Sustainability Aspect of Diversification of Agriculture Development in the Regions of the European Union
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (341) (2014) , s. 171-176
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307783
review
76

Conference:
Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, Czechy, od 2014-02-04 do 2014-02-05
Title:
Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises Results
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 4 / red. Pavel Jedlička - Gaudeamus: Hradec Králové, 2014, s. 141-148. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The topic has been realized by means of Grant from National Science Centre Nr 2011/01/B/HS4/06302
ISBN:
978-80-7435-369-7
Access mode:
Nr:
2168295015
chapter in conference materials
77

Title:
Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Aims and Range of Innovations in Food Industry Companies in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 16, z. 2 (2014) , s. 50-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168287787
article
78

Author:
Agnieszka Marta Rożek
Title:
Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim
Publisher address:
Kraków: , 2014
Physical description:
310 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-303
Nr:
2168308667
doctoral dissertation
79

Title:
Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20
Source:
Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 139-153
ISBN:
978-83-7252-665-6
Nr:
2168284931
chapter in monograph
See main document
80

Title:
Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego = Transfer of Knowledge and Technology in Enterprises of the Food Industry
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 360 (2014) , s. 117-125. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168291455
article
81

Title:
Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego = Modern Management Paradigms as an Element of the Value Enhancement of Companies in the Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014) , s. 57-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168290141
article
82

Title:
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014
Physical description:
181 s.: il.; 24 cm
Research program:
Wydanie publikacji zostało sfi nansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2011/01/B/HS4/06302
ISBN:
978-83-62511-33-4
Access mode:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Firlej K., Żmija D., (2014), Knowledge Transfer and Diffusion of Innovation as a Source of Competitiveness of Food Industry Enterprises in Poland, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 177 s. ISBN 978-83-62511-39-6
Nr:
2168282553
monograph
83

Title:
Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie = Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Impact of the Common Agricultural Policy on Changes in Agriculture
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (339) (2014) , s. 166-169
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168288427
review
84

Title:
Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora
Source:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ2014, s. 5-22
Signature:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303413
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym = Business Model in The Management of Food Enterprise
Source:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 13, cz. 2 (2013) , s. 27-39. - Tytuł numeru: Modele biznesowe - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-SA
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168306857
article
86

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Title:
Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland = Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 68-75 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168259940
chapter in conference materials
87

Conference:
International Conference Hradec Economic Days 2013, Hradec Králové, Czechy, od 2013-02-19 do 2013-02-20
Title:
The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013, s. 61-67 - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-251-5
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168259938
chapter in conference materials
88

Title:
Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce = Operating Conditions of Franchise Systems in Food Trade in Poland
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 6 (2013) , s. 76-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168295199
article
89

Title:
Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ WPR na rolnictwo = Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: The Impact of CAP on Agriculture
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (334) (2013) , s. 140-142
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307803
review
90

Conference:
Konferencja: Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków, Polska, od 2013-10-25 do 2013-10-25
Title:
Zagrożenie upadłością w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu spożywczego - w aspekcie aktualnej sytuacji rynkowej
Source:
Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna - [b. m.]: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 2013
Access mode:
Nr:
2168280165
varia
91

Title:
Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań
Source:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ2013, s. 5-25
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291687
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Title:
Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57) (2013) , s. 6-10
Access mode:
Nr:
2168281845
unreviewed article
93

Title:
Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa = The Implementation of Internet Marketing Tools on the Polish Brewery Market
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 10 (59) (2013) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168285561
article
94

Title:
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego poprzez doskonalenie działań w obszarze zarządzania wiedzą
Source:
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy / red. Iwona Szczepaniak - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013, s. 101-112
Series:
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 73)
ISBN:
978-83-7658-387-7
Access mode:
Nr:
2168294509
chapter in monograph
95

Title:
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) = Monitoring and Evaluation of Competitiveness of Polish Food Producers (2) (edited by I. Szczepaniak)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (337) (2013) , s. 141-145
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168307805
review
96

Title:
Recenzja książki "Ekonomia i jej społeczne otoczenie" pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak
Source:
Wieś i Rolnictwo. - nr 2 (155) (2012) , s. 130-137
Nr:
2168232292
review
97

Title:
Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Lewiatan Holding S.A. = Adaptation of New Forms of Retail Trade Outlets in Market Economy - an Example of Carrefour Poland Ltd. and Lewiatan Holding SA
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 237 (2012) , s. 56-70. - Tytuł numeru: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : determinanty i kierunki ewolucji - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168281445
article
98

Title:
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) = The Processes of the Adaptation of the Polish Food Industry to the Changing Market Environment (1) (ed. by R. Mroczek)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (331) (2012) , s. 188-196
Ministerial journal list:
b 2.25 pkt
Nr:
2168307801
review
99

Title:
Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ2012, s. 5-23
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273836
chapter in unpublished scientific work
See main document
100

Title:
Knowledge Management and Diffusion of Innovations in the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies
Source:
Multifunctional Development of Rural Areas : International Experience / red. Piotr Bórawski - Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2012, s. 83-93 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929620-7-6
Nr:
2168318367
chapter in monograph
101

Title:
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady = Evolution of the Farm Advisory System of the European Union in the Last Decade
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - nr 89 (2012) , s. 104-116. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 705)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168298809
article
102

Title:
Procesy restrukturyzacji handlu w Polsce na tle tendencji światowych = Trade Restructuring Processes in Poland Against the Background of World Trends
Source:
Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / red. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 227-240. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-86-0
Nr:
2168248396
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Krzysztof Firlej , Agnieszka Rożek
Title:
Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej = The Benefits of Transborder Clustering as an Innovative form of Travel-Services Development on Border Areas of South-Eastern Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 891 (2012) , s. 31-51. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256524
article
104

Title:
Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy? = Was the Crisis a Threat to the Performance Results of Companies Noted in the WIG Food Industry Index?
Source:
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 12(27), z. 1 (2012) , s. 42-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297243
article
105

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych = Management of Food Companies in the Era of Global Change
Source:
Management. - vol. 16, no. 1 (2012) , s. 796-809. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168316113
article
106

Title:
Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Cz. 1 = Investment Projects in Agrobusiness vs CAP Principles after 2013, Part 1 (scientific eds.: A. Czyżewski and W. Poczta)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (330) (2012) , s. 151-156
Ministerial journal list:
b 2.25 pkt
Nr:
2168307799
review
107

Conference:
International Conference on Management of Human Resources 2012: Management, Leadership, Strategy, Competitiveness, Gödöllő, Węgry, od 2012-06-14 do 2012-06-15
Title:
Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska
Source:
Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012 / red. Illés B. Csaba - Gödöllő; Hungary: Szent István University, 2012, s. 275-282. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-269-294-4
Nr:
2168246892
chapter in conference materials
108

Author:
Krzysztof Firlej , Anetta Makarska
Title:
Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim = Investment and Innovation Priorities of Meat Factories in the Podkarpacie Province
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2012) , s. 32-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168234380
article
109

Title:
Operation Conditions of Food Businesses in the Knowledge-Based Economy
Source:
Human Resource Management and Corporate Competitiveness / red. Csaba Bálint Illés - Gödöllő: Szent István University, 2012, s. 151-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-963-269-327-9
Nr:
2168246872
chapter in monograph
110

Conference:
Ogólnopolska konferencja pt. Perspektywy rozwoju regionalnego w okresie programowania po 2013 roku, Kraków, Polska, od 2011-09-23 do 2011-09-23
Title:
Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów = Creation of a Common Agricultural Policy as Part of Strengthening the Level of Food Security and Regional Development
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 140, cz. 2 (2012) , s. 283-295. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168227934
article
111

Author:
Krzysztof Firlej , Anetta Makarska
Title:
Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii = Innovative Actions in Food Industry Enterprises as a Strategy Element
Source:
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 68 (2012) , s. 37-46. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168260152
article
112

Title:
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013 = Evaluation of Effectiveness of the Farm Advisory System (FAS) Based on the Functioning of 114 Rural Development Programmes between 2007 and 2013
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 5 (2012) , s. 199-222. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168280351
article
113

Title:
Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy
Source:
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 247-260
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235762
chapter in monograph
See main document
114

Author:
Jadwiga Drożdż , Krzysztof Firlej , Grażyna Morkis , Robert Mroczek , Iwona Szczepaniak , Marcin Szymański , Mirosława Tereszczuk , Roman Urbaniec
Title:
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)
Redakcja:
Mroczek Robert
Publisher address:
Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012
Physical description:
157 s.: il.; 24 cm
Series:
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 35)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7658-264-1
Access mode:
Nr:
2168268826
monograph
115

Title:
Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy = The Influence of Economic Situation on Economic Performance Companies in the WIG Food Industry Index
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 14, z. 1 (2012) , s. 152-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168297239
article
116

Title:
Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy
Source:
Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA2011, s. 124-142
Signature:
NP-1250/Magazyn
Nr:
2168260658
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Title:
Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej = Determinants of Agricultural and Food Industry Development - in the European Union
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 13, z. 1 (2011) , s. 104-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168297261
article
118

Title:
Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy
Source:
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1) / red. Iwona Szczepaniak - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 127-153
Series:
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 25)
ISBN:
978-83-7658-190-3
Access mode:
Nr:
2168268816
chapter in monograph
119

Title:
Impact of Management Professionalization on Competitiveness of Agricultural and Food Companies
Source:
Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011, s. 131-147. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927903-7-2
Access mode:
Nr:
2168222488
chapter in conference materials
See main document
120

Title:
The Role of Privatization and Restructuring in the Development of National Sugar Joint Stock Company (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.)
Source:
Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / red. Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011, s. 427-437 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-60-0
Nr:
2166667673
chapter in monograph
See main document
121

Title:
Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG - Spożywczy
Source:
Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja - Kraków: [s.n.], 2011, s. [83-106]
Nr:
2168268784
poster
122

Title:
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków = Forms of Organizational Development of Polish Land over the Centuries
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 4 (2011) , s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168280355
article
123

Title:
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania = Agroeconomy in Market Conditions: Problems and Challenges (scientific editors: A. Grzelak i A. Sapa)
Source:
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (327) (2011) , s. 185-192
Ministerial journal list:
b 2.25 pkt
Nr:
2168307797
review
124

Title:
Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie = Implementation of Modern Management Methods in the Enterrprise of the Food Industry on the Example of KSG in Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 75-84. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221920
article
125

Title:
Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego = Aspects of Innovativeness as The Instrument of Competitiveness in the Region of Małopolska
Source:
Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 43 (2011) , s. 40-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228290
article
126

Author:
Waldemar Michna , Krzysztof Firlej , Krzysztof Wierzbicki
Title:
Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku
Publisher address:
Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011
Physical description:
153, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 30)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7658-203-0
Access mode:
Nr:
2168316097
monograph
127

Conference:
The International Conference Hradec Economic Days 2011, Hradec Králové, Czechy, od 2011-02-01 do 2011-02-02
Title:
Impact of Globalization on the Operation of Enterprises of WIG - Food Index
Source:
The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2 / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, 2011, s. 78-83. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-101-3
Access mode:
Nr:
2168287841
chapter in conference materials
128

Author:
Krzysztof Firlej , Katarzyna Gurgul-Czekańska
Title:
Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym = Problems of Polish Road Infrastructure during the Post-Accesion Period
Source:
Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. Adam NALEPKA - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-80-8
Nr:
2168220130
chapter in monograph
See main document
129

Title:
Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy = Aspects of Good Governance of Companies According to the WIG-Food Index
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 87 (2011) , s. 27-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168293987
article
130

Title:
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych = Assessment of Competitiveness and Development of Business Opportunities of Agri-Food Industry in the EU Conditions
Source:
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 3 (2010) , s. 163-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168280359
article
131

Title:
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego = Determinants of Development of Companies from Agri-Food Industry
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 3 (2010) , s. 76-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168259880
article
132

Conference:
Hradecké ekonomické dny 2010, Hradec Králové, Czechy, od 2010-02-02 do 2010-02-03
Title:
The Determinants of Food Industry Development in Malopolska Region
Source:
Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2010 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010 : Sborník příspěvků, Díl I / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2010, s. 82-86. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7435-040-5
Access mode:
Nr:
2168290091
chapter in conference materials
133

Title:
Strategie internacjonalizacyjne firm i ich adaptacja w warunkach polskich
Source:
Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA2010, s. 40-59
Signature:
NP-755/Magazyn
Nr:
2168282519
chapter in unpublished scientific work
See main document
134

Title:
Globalizacja i integracja europejska - szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu = Globalization and European Integration - an Opportunity or Myth of the Polish Agribusiness
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 84 (2010) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168307457
article
135

Title:
Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej = Economic, Social and Organizational Conditions of the Functioning and Development of Polish Enterprises in the Sector of Agribusiness in the EU
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010) , s. 375-387. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
52068
article
136

Title:
Determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-20
Source:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA2009, s. 166-183
Signature:
NP-1317/Magazyn
Nr:
2168218466
chapter in unpublished scientific work
See main document
137

Title:
Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego = Food Industry Functioning at the Time of Transformation and World Financial Crisis
Source:
Zrównoważony rozwój lokalny : instrumenty wsparcia. T. 1 = Sustainable Local Development : Supporting Tools / red. Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz - Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Ekonomiczny, 2009, s. 29-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924951-2-3
Access mode:
Nr:
2168318065
chapter in monograph
138

Title:
The Use of Comparative Advance of WIG-Food Companies
Source:
Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / red. Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009, s. 337-345. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-927790-4-9
Nr:
2162109609
chapter in monograph
See main document
139

Conference:
Hradecké ekonomické dny 2009, Hradec Králové, Czechy, od 2009-02-03 do 2009-02-04
Title:
The Determinants and Creation of Food Industry Development Strategies
Source:
Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2009 : Sborník příspěvků. Díl I / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2009, s. 127-133. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7041-455-2
Access mode:
Nr:
2168318067
chapter in conference materials
140

Author:
Krzysztof Firlej , Tomasz Bober , Anna Belniak
Title:
Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym = The Restructuring of Polish Enterprises during the Transition Period and Its Determinants in the Catering Sector
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009) , s. 137-152. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52030
article
141

Title:
Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji = The Localization of Food Enterprises in the Transformation Process
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 11, z. 1 (2009) , s. 84-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168232214
article
142

Title:
Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty = The Development of the Food Industry in the Agribusiness Sector and its Determinants
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
332 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 185)
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-390-7
Nr:
50778
monograph
143

Title:
Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG - Spożywczy
Source:
Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw / red. Adam Birski - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008, s. 141-149. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89112-24-8
Nr:
2166230515
chapter in monograph
144

Title:
Implementacja międzynarodowych strategii konkurencji w spółkach z indeksu WIG-Spożywczy = Implementation of International Competition Strategies in Companies of The Warsaw Stock Exchange Index - The Food Industry (WIG-Spożywczy)
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 275-282. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 1)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50962
chapter in monograph
See main document
145

Title:
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy = Qualitative Determinants of Companies from WIG-Food Index
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 10, z. 1 (2008) , s. 85-90. - Summ., synopsis - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51022
article
146

Title:
Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - wyniki analizy scenariuszowej
Source:
Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności / red. Iwona Szczepaniak - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008, s. 75-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60798-79-9
Access mode:
Nr:
2168287839
chapter in monograph
147

Title:
Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego
Source:
Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008, s. 207-217 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-367-6
Nr:
2165343693
chapter in monograph
148

Conference:
Hradecké ekonomické dny 2008, Hradec Králové, Czechy, od 2008-02-05 do 2008-02-06
Title:
Istota możliwości finansowania polskiej gospodarki żywnościowej w okresie przedakcesyjnym i pełnego członkostwa w Unii Europejskiej = The Essence of Financing Possibility of Food Economy in the Pre-accession Time and Full Membership in European Union
Source:
Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2008 : Strategie rozvoje regionů a států, Hradec Králové 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů / red. Pavel Jedlička - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2008, s. 40
ISBN:
978-80-7041-202-2
Access mode:
Nr:
2168318069
varia
149

Title:
Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Source:
Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008, s. 121-133
ISBN:
978-83-7285-403-2
Nr:
2168219144
chapter in monograph
150

Author:
Krzysztof Firlej , Arkadiusz Niedziółka
Title:
Agritourism as a Factor of Local Development in the Małopolska Region = Agroturystyka jako czynnik rozwoju regionalnego w woj. małopolskim
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 9, z. 2 (2007) , s. 92-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51212
article
151

Title:
Modele systemów zarządzania - model Levitt'a i Wattermana w ujęciu holistycznym
Source:
Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA2007, s. 4-21
Signature:
NP-1154/Magazyn
Nr:
2168276243
chapter in unpublished scientific work
See main document
152

Title:
Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia = The Conditions of Efficiency in Quality Management System in Healthcare Facilities
Source:
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2007) , s. 119-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51134
article
153

Title:
Determinanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej = Determinants of Improving Cooperative Management Systems in a Free Markets Economy
Source:
Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish Economy in the Process of Integration with European Union / red. Marianna Księżyk - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006, s. 259-268. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7464-097-9
Access mode:
Nr:
2168318355
chapter in monograph
154

Title:
Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji
Source:
Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA2006, s. 4-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1111/Magazyn
Nr:
2168275483
chapter in unpublished scientific work
See main document
155

Title:
Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego = The Use of Scenario Analysis to Determine Competitiveness in the Food & the Agriculture Sector
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1118, t. 1 (2006) , s. 228-235. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168287847
article
156

Title:
The Polish Sector of Agri-Tourism and Rural Development = Polski sektor agroturystyki w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich
Source:
Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 8, z. 6 (2006) , s. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
53285
article
157

Title:
Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej
Source:
Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006, s. 213-224 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-237-2
Access mode:
Nr:
2168318361
chapter in monograph
158

Author:
Daria Sikorska , Izabela Wielewska , Krzysztof Firlej , Bogusław Jeleń
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, Białystok, Polska, od 2005-01-17 do 2005-01-18
Title:
Rola i miejsce zrównoważonego rozwoju w działalności polskich przedsiębiorstw
Source:
Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005 - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005, s. 263-269 - Bibliogr.
Nr:
2166075845
chapter in conference materials
159

Title:
Zastosowanie systemów informatycznych i internetu źródłem poprawy pozycji przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynku agrobiznesu
Source:
Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Methods of Building and Evaluation of Enterprise Competitive Position / red. Dionizy Niezgoda - Lublin: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2005, s. 160-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-920244-1-9
Access mode:
Nr:
2168318365
chapter in monograph
160

Title:
Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie = Management of Quality, Effectiveness and Operational Activity in Public Institutions Exemplified by Kraków Police Station
Source:
Z teorii i praktyki zarządzania publicznego / red. Barbara Kożuch, Tadeusz Markowski - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005, s. 123-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-9182218-5-4
Access mode:
Nr:
2168318059
chapter in monograph
161

Title:
Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesów globalizacji i integracji europejskiej = Determinants in Business Activity of Agribusiness Companies in the Light of Globalization and European Integration
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / red. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 134-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-4-9
Nr:
2166036684
chapter in monograph
See main document
162

Title:
Wpływ informacji generowanych przez otoczenie na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej = The Influence of the Outside-generated Information on the Development in the Common Agricultural Policy of the EU
Source:
Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. Mieczysław Adamowicz - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2005, s. 378-384. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works of the Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 35)
ISBN:
83-7244-634-2
Access mode:
Nr:
2168318071
chapter in monograph
163

Title:
Wykorzystanie badań i systemu informacji w zarządzaniu marketingowym na przykładzie Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej = The Implementation of Research and The Information System in Marketing Management Exemplfied by Cracow Catering Cooperative
Source:
Efektywność zarządzania marketingowego / red. Mieczysław Adamowicz - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2005, s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works of the Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 34)
ISBN:
83-7244-626-1
Access mode:
Nr:
2168318363
chapter in monograph
164

Title:
Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską = Legal Limitations on the Development of Enterprise Activities in the Context of European Union Integration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52997
article
165

Title:
Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu = Strategic Competences of the Managerial Staff and Their Influence Upon Competetiveness and Development of Agribusiness
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005) , s. 210-218. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318101
article
166

Title:
Analiza prospektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich = Prospective Analysis of Agribusiness Sector in the Light of Agricultural Areas Development
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 7, z. 4 (2005) , s. 117-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168221142
article
167

Title:
Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku europejskim
Source:
Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA2005, s. 25-43 - Bibliogr.
Signature:
NP-1040/Magazyn
Nr:
2168258998
chapter in unpublished scientific work
See main document
168

Title:
Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną = Information Systems within Hospitality and Gastronomic Networks Management
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 179-186. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2168223042
chapter in conference materials
See main document
169

Title:
Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu = The Part of Country Family Farms as Organizational Individuals Polish of the Agrobiznes
Source:
Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004, s. 535-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy. Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu = Science Works of the Warsaw Agricultural University. Faculty of Agricultural Economic Department of Agricultural Policy and Marketing ; nr 33)
ISBN:
83-7244-464-1
Nr:
2168252032
chapter in monograph
170

Title:
Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = The Absorption of EU Structural Funds in Small and Medium-sized Businesses
Source:
Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. - nr 41(54) (2004) , s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168303371
article
171

Title:
Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu = The Possibilities of the Application of Competition and Marketing Strategies for the Improvement of Companies' Position and Competitive Potential in Agribusiness
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 6, z. 2 (2004) , s. 46-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168221138
article
172

Title:
Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej
Source:
Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA2004, s. 39-49 - Bibliogr.
Signature:
NP-998/Magazyn
Nr:
2168258898
chapter in unpublished scientific work
See main document
173

Title:
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej = The Economic Condition of Polish Companies Connected with Agribusiness after Poland's Accession to the European Union
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 1 (2004) , s. 168-180. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168219576
article
174

Title:
Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej
Source:
Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. - vol. 43/1 (2004) , s. 225-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318359
article
175

Title:
Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską
Source:
Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętności? / red. Ewa Bojar - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, s. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89246-61-9
Access mode:
Nr:
2168318357
chapter in monograph
176

Title:
Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
[Warszawa]: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, 2003
Physical description:
22 s.: il.; 24 cm
Access mode:
Nr:
2168318353
report
177

Title:
Zarządzanie organizacjami samorządu terytorialnego
Source:
Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. Bożena Piechowicz - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003, s. 13-20
Series:
(Zarządzanie Publiczne)
ISBN:
83-918218-2-X
Nr:
2168235126
chapter in monograph
178

Title:
Oddziaływanie procesu zmian na funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych
Source:
Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. Jan Skalik - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 197-202 - Bibliogr.
ISBN:
83-919540-5-6
Nr:
2168230060
chapter in monograph
179

Conference:
V Konferencja Naukowa nt. Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Lublin, Polska, od 2003-09-19 do 2003-09-20
Title:
Dostosowywanie polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do wymogów Unii Europejskiej = Adapting the Polish Enterprises of Sphere Agricultural Business to Requirements of European Union
Source:
Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie / red. Dionizy Niezgoda - Lublin: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2003, s. 42-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-920244-0-0
Nr:
2168318099
chapter in conference materials
180

Title:
Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej = Stimulating the Competitiveness of the Organizational Units in Polish Agribusiness in the Context of their Adaptation for the Requirements of the European Union
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003) , s. 188-194. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223062
article
181

Title:
Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia / red. Kazimierz Jaremczuk - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 409-417. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-917293-0-3
Nr:
2168318351
chapter in monograph
182

Title:
Identyfikacja i diagnoza jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie = Identification and Diagnosis of Organizational Units Conducting Business Activity in Polish Agribusiness
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 5, z. 1 (2003) , s. 42-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168223250
article
183

Title:
Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Effect of Agrotourism on the Enterprise Development in Rural Areas
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002) , s. 41-49. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230512
article
184

Title:
Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych = The Idea and Possibility to Investigate Advertising for Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002) , s. 71-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224366
article
185

Title:
Konsumpcja artykułów spożywczych jako element funkcjonowania agrobiznesu = Consumption of Food Products as an Element of Agrobusiness Functioning
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002) , s. 67-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168230510
article
186

Title:
Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu = The Role of Local Authorities and Local Self-Government in Simulating Occupational Activity and Combating the Unemployment
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002) , s. 59-69. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224362
article
187

Title:
Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002
Physical description:
25 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318073
report
188

Title:
Rola ekoturystyki i agroturystyki przy kształtowaniu przedsiębiorczości w gminie = Art Ekotourism at Formation of Enterprise in Commune
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 1 (2002) , s. 214-219. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 1 - Bibliogr.
Nr:
2168223116
article
189

Title:
Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie = The Rule of Enterprises Creating by Local Autonomies in Agriculture
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 1 (2002) , s. 45-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168281447
article
190

Title:
System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników w regionie południowo-wschodnim = The Putting-Out System and Its Role in the Stimulation of Economic Activity of Farmers in the South-Eastern Region
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 584 (2001) , s. 55-64. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230548
article
191

Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską, Kraków, Polska, od 2001-01-11 do 2001-01-12
Title:
Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w regionie małopolskim = Entrepreneurship Development and Creation of the New Work-places in the Małopolska Province
Source:
Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001 / red. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2001, s. 234-242. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7244-175-8
Nr:
2168234474
chapter in conference materials
192

Title:
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości jako elementu kształtowania polskiego agrobiznesu = The Determinants of Enterprise Development as an Element of Polish Agribusiness Formation
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001) , s. 114-120. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia - Bibliogr.
Nr:
2168281451
article
193

Title:
Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie = Entrepreneurship in Polish Agribusiness
Source:
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 2, z. 3 (2000) , s. 74-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168318349
article
194

Title:
Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie = Entrepreneurship in Polish Agribusiness
Source:
Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI - Kraków: Wydaw. AE, 1999, s. 119-127. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-023-2
Nr:
2168240238
chapter in conference materials
See main document
195

Title:
System pracy nakładczej jako jedna z form aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech = The System of Sub-Contracted Work as One of the Forms of Stimulating Employment in the Local Communities in Poland and Germany
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 536 (1999) , s. 29-36. - Summ.
Nr:
2168245844
article
196

Title:
System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników na terenie regionu południowo-wschodniego
Source:
Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ1998, s. 61-74
Signature:
NP-567/Magazyn
Nr:
2168265954
chapter in unpublished scientific work
See main document
197

Title:
Uwarunkowania polskiej spółdzielczości produkcyjno-handlowej w procesie przekształcania gospodarki = Conditions of Functioning of Polish Manufacturing and Trading Cooperatives at a Time of Transformation of Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 503 (1997) , s. 53-59. - Summ.
Nr:
2168245884
article
198

Title:
Elementy marketingowe w działalności spółdzielni = Marketing Elements in Functioning of Co-operatives
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 482 (1997) , s. 47-57. - Summ.
Nr:
2168246104
article
199

Title:
Funkcjonowanie marketingu środków żywności na rynku niemieckim = Functioning of Marketing of Food Products in German Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 425 (1994) , s. 51-60. - Summ.
Nr:
2168246398
article
200

Title:
System nakładczy jako forma aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech
Publisher address:
Kraków: , 1994
Physical description:
144 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/768
Nr:
2168275509
doctoral dissertation
201

Title:
Formy i zakres kształtowania spółdzielczego = Forms and Range of Co-operative Schooling
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988) , s. 53-64. - Summ., rez.
Nr:
2168258032
article
202

Title:
Wpływ usprawnień ergonomicznych na skrócenie czasu pracy : na przykładzie odlewni Instytutu Odlewnictwa w Krakowie = The Impact of Ergonomic Improvements on Shortening the Worktime : a Case of Casting House - Institute of Casting in Kraków
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987) , s. 47-57. - Summ., rez.
Nr:
2168233474
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
107 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
048/WE-KSZ/01/2014/S/4244
Signature:
NP-1473/Magazyn
Nr:
2168303411
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
134 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
024/WE-KSZ/01/2013/S/3024
Signature:
NP-1429/Magazyn
Nr:
2168291685
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
129 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
36/KSZiRO/1/2012/S/036
Signature:
NP-1405/Magazyn
Nr:
2168273834
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
140 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
40/KPOiZ/1/2008/S/456
Signature:
NP-1207/Magazyn
Nr:
2168278121
unpublished scientific work
5

Title:
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
107 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
23/KPOiZ/1/2003/S
Signature:
NP-903/Magazyn
Nr:
2168258880
unpublished scientific work
1
Food Chain Price Differences - Theoretical and Methodological Aspects = Różnice cenowe produktów w łańcuchu żywnościowym - aspekty teoretyczno-metodologiczne / Krzysztof FIRLEJ, Marcin STANUCH // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 24, z. 1 (2022), s. 54-66. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=227959. - ISSN 2657-781X
2
Innovativeness of the Food Industry Enterprises in the European Union in Conditions of Changing Economic Situation / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie = Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series. - z. 155 (2022), s. 45-58. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/03/Firlej-Kubala.pdf. - ISSN 1641-3466
3
Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - 170 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-66470-45-3
4
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa = The Use of Social Media in Marketing Communication of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 17, no. 2 (2021), s. 36-50. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość - na wybranych przykładach działalności gospodarczej = Entrepreneurship - Selected Examples of Economic Activity. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179. - ISSN 2083-3296
5
Rynek usług finansowych w aspekcie rozwiązań wynikających z ekonomii współdzielenia / Krzysztof FIRLEJ, Martyna Żak, Jakub Garncarz // W: Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 25-40. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-45-3
6
Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness / Julia Gorzelany, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Lidia Luty, Krzysztof FIRLEJ, Martina Gaisch, Oksana Dudziak, Cornelia Scott // PLoS ONE. - vol. 16, iss. 10 (2021), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
7
The Financial Determinants of Investment Level Based on the Direction of Production of Agricultural Enterprises in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // European Research Studies Journal. - vol. 24, iss. 3 (2021), s. 140-152. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ersj.eu/journal/2345. - ISSN 1108-2976
8
Przychody z nieruchomości prywatnych w warunkach ekonomii współdzielenia w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Jakub Garncarz, Kacper Igielski // W: Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2021. - S. 41-59. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-66470-45-3
9
Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce / Sebastian KUBALA ; . - Kraków : , 2021. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003547
10
Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020 = Analysis of the Correlation of Selected Stock Market Based on the Years 2010-2020 / Krzysztof FIRLEJ, Marcin STANUCH // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 6 (2021), s. 71-84. - Streszcz., summ. - Pełny tekst: https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=226898
11
Comparative Assessment of Cow's Milk Production and Its Prices in the Member States of the European Union = Ocena porównawcza produkcji i cen mleka krowiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej / Marcin Józef STANUCH, Krzysztof Jan FIRLEJ // Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 3 (2021), s. 125-140. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/OCENA-POROWNAWCZA-PRODUKCJI-I-CEN-MLEKA-KROWIEGO-W-PANSTWACH-CZLONKOWSKICH-UNII-EUROPEJSKIEJ,138655,0,2.html. - ISSN 0044-1600
12
The Openness and Cooperation in the Food Sector / Krzysztof FIRLEJ // W: Innovation Strategies in the Food Industry : Tools for Implementation / ed. Charis M. Galanakis. - 2nd ed. - London: Academic Press, 2021. - S. 157-169. - ISBN 978-0-323-85203-6
13
A Comparative Psycholinguistic Study on the Subjective Feelings of Well-being Outcomes of Foreign Language Learning in Older Adults from the Czech Republic and Poland / Blanka Klimova, Marcel Pikhart, Anna Cierniak-Emerych, Szymon Dziuba, Krzysztof FIRLEJ // Frontiers in Psychology [on-line]. - vol. 12 (2021), s. 1-11. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.606083/pdf. - ISSN 1664-1078
14
The Impact of Changes in Industrial Robots Supply on the Level of Employment in Selected European Countries / Krzysztof FIRLEJ, Monika Zbozień // Hradec Economic Days. - vol. 10, iss. 1 (2020), s. 154-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1074/proceedings_2020_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
15
Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade = Wybrane aspekty rozwoju przemysłu spożywczego w Polsce w następnej dekadzie / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 22, z. 1 (2020), s. 77-84. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579. - ISSN 2657-781X
16
Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego / Beata Olszewska-Łabędź ; . - Kraków : , 2020. - 407 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003522
17
Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego = Discriminatory Analysis and the Possibilities of Its Use on the Example of the Banking Sector / Krzysztof FIRLEJ, Marcin STANUCH // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-11. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/354
18
Analiza finansowa jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce = Financial Analysis as a Tool for Assessing the Functioning of Enterprises in Practice / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Problems of Economics and Law [on-line]. - t. 5 (2020), s. 1-11. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/4
19
Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (89) (2020), s. 88. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf. - ISSN 1507-1383
20
Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich / Krzysztof FIRLEJ, Jarosław Olejniczak, Hanna Pondel. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 167 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65390-47-9
21
Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA, Mateusz MIERZEJEWSKI // W: Polityka i gospodarka : teoria i praktyka / red. Joanna DZWOŃCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2019. - S. 502-511. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-784-4
22
O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych / red. nauk. Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 168 s. : il. ; 23 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-65390-66-0
23
Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Economia Agro-Alimentare / Food Economy. - iss. 3 (2019)11 s. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0. - ISSN 1126-1668
24
Agnieszka Bezat-Jarzębowska i Włodzimierz Rembisz: Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie : ujęcie analityczne mechanizmów = Microeconomics of Relations of Production Factors in Agriculture : Analytical Approach to Mechanisms / Krzysztof FIRLEJ // Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. - nr 1 (2019), s. 149-153. - Rec. pracy: Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W.: Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie : ujęcie analityczne mechanizmów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2018, 274 pp. ISBN: 978-83-889-5337-8. - Pełny tekst: http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=REVIEWS%20_%20POLEMICS..pdf#http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=RECE%20NZJE%20_%20POLE%20MIKI..pdf. - ISSN 0044-1600
25
Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Hradec Economic Days. - vol. 9, iss. 1 (2019), s. 203-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf. - ISSN 2464-6059
26
Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej = The Problem of Employment Optimization, and the Quality of Human Potential in the Agricultural Sector in Poland Within the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. - nr 1 (28) (2018), s. 227-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=1960743Wstęp: . - ISSN 2391-9167
27
Specialization in the Food Sector in Poland in an Aspect of Implementation of a New Development Pathway / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej // W: Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries / ed. by Tomas Kliestik. - Žilina: University of Zilina, 2018. - (Globalization and Its Socio-economic Consequences, ISSN 2454-0943 ; 18). - S. 1072-1078. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8154-249-7. - Pełny tekst: https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf
28
Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Bianka GODLEWSKA-DZIOBOŃ ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2018. - 258 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003313
29
Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - 114 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-952363-5-8
30
The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development. - Piła: Stanisław Staszic University of Applied Sciences, 2018. - (Conference Proceedings ; no. 1). - S. 275-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-89-0. - Pełny tekst: http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/174/140
31
Wstęp / Krzysztof FIRLEJ // W: Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - S. 3-5. - ISBN 978-83-947032-8-8
32
Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac = Analysis of New Forms of the European Integration Process in the Aspect of Wages / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz MIERZEJEWSKI // Tarnowskie Colloquia Naukowe = Tarnow Scientific Colloquia. - nr 1 (5) (2018), s. 9-20. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nauki społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf. - ISSN 2451-2990
33
The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017 / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // W: Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018 / ed. Jarosław Gołębiewski. - Warszawa: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2018. - (Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy ; no. 2). - S. 167-173. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6. - Pełny tekst: http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ESARE_2018_n2_s167.pdf
34
Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej = Prices of Agricultural Land in Poland against the Background of the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 3 (975) (2018), s. 159-171. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140. - ISSN 1898-6447
35
Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej = Asymmetry of Self-Sufficiency in Potato Production in the European Union / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 2 (2018), s. 37-45. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535. - ISSN 1508-3535
36
Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-947032-8-8
37
Wstęp / Krzysztof FIRLEJ // W: Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - S. 7-10. - ISBN 978-83-952363-5-8
38
Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele / Krzysztof FIRLEJ, Maciej Małochleb, Marcin Stanuch // W: Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 2018. - S. 41-53. - Streszcz. - Bbliogr. - ISBN 978-83-947032-8-8
39
The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland / Chrystian Firlej, Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Hradec Economic Days. - vol. 8, iss. 1 (2018), s. 224-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf. - ISSN 2464-6059
40
Społeczna odpowiedzialność biznesu wyzwaniem w sektorze rolno-spożywczym = Corporate Social Responsibility as a Challenge in the Agri-Food Sector / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 20, z. 4 (2018), s. 47-53. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=176845. - ISSN 1508-3535
41
Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013 / Marcin PIĄTKOWSKI ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2017. - 432 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003314
42
Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju / Krzysztof FIRLEJ. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 382 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-19647-9
43
Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland = Uwarunkowania funkcjonowania i szanse rozwoju branży rybnej w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian Kubala // Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia. - R. 16, nr 2 (2017), s. 33-43. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://aspe.sggw.pl//article/view/4283. - ISSN 1644-0757
44
The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA // E+M Ekonomie a Management. - vol. 20, iss. 1 (2017), s. 83-97. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf. - ISSN 1212-3609
45
Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - 49 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 978-83-947032-0-2
46
Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym = Changes in the Polish Agricultural Social Insurance Fund in Post-Accession Period / Krzysztof FIRLEJ, Sebastian KUBALA // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 19, z. 5 (2017), s. 60-64. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132. - ISSN 1508-3535
47
Competitiveness and Innovation of the Polish Food Industry / Krzysztof FIRLEJ, Anna Kowalska, Arkadiusz Piwowar // Agricultural Economics = Zemedelska Ekonomika. - vol. 63, no. 11 (2017), s. 502-509. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/230206.pdf. - ISSN 0139-570X
48
The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow / Renata SEWERYN, Agata NIEMCZYK, Krzysztof FIRLEJ // Economics & Sociology. - vol. 10, nr 2 (2017), s. 252-266. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf. - ISSN 2071-789X
49
Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014 / Krzysztof FIRLEJ, Mateusz Mierzejewski // Hradec Economic Days. - vol. 7, iss. 1 (2017), s. 177-190. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf. - ISSN 2464-6059
50
Wprowadzenie / Krzysztof FIRLEJ // W: Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji / red. Krzysztof FIRLEJ. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. - S. 5-8. - ISBN 978-83-947032-0-2
51
Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector / Krzysztof FIRLEJ, Karolina Palimąka, Mateusz Mierzejewski // W: Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective / ed. Bazyli Czyżewski. - Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2016. - S. 190-209. - ISBN 978-83-01-18766-8
52
Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa = The Importance of Economic Sanctions for the Foreign Trade Balance of the Visegrad Group Countries in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ, Chrystian Firlej, Mateusz Mierzejewski // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu = Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists. - t. 18, z. 3 (2016), s. 53-59. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052. - ISSN 1508-3535
53
Wprowadzenie / Krzysztof FIRLEJ // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 5-8. - ISBN 978-83-7252-730-1
54
Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce / Patrycja Andrzejewska ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2016. - 277 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003254
55
Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - 119, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 978-83-7252-730-1
56
Wartościowanie ryzyka w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Marta Beściak // W: Public Risk Management. T. 2, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Piotr Tworek, Józef Myrczek. - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2016. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). - S. 11-22. - ISBN 978-83-7875-331-5
57
Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673 / Krzysztof FIRLEJ // Ekonomista. - nr 1 (2016), s. 141-145. - Rec. pracy: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673. - ISSN 0013-3205
58
Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises / Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ // W: Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings / eds. Margarethe Überwimmer, Teresa Gangl, Martina Gaisch, Christian Stadlmann. - Steyr/Austria: The University of Applied Sciences Upper, 2016. - S. 305-314. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-9504257-0-3. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906
59
Public Support in the Food Industry in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Klaudyna Ciura // W: Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2016. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 6, iss. 1). - S. 206-216. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-636-0. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf
60
Menedżeryzm - wczoraj, dziś i jutro / Krzysztof FIRLEJ // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 15-32. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-730-1
61
Prof. dr hab. Józef Machaczka - droga naukowa i zawodowa / Krzysztof FIRLEJ // W: Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce / [red. nauk. Krzysztof FIRLEJ]. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2016. - S. 9-13. - ISBN 978-83-7252-730-1
62
Sports Nationalism - Truth or Fiction in the Area of Football = Nacjonalizm sportowy - prawda czy fikcja w obszarze futbolu / Krzysztof FIRLEJ, Patrycja Trzepałka // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce [on-line]. - nr 4 (19) (2015), s. 126-137. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wses-zeszyty.pl/z/z4_2015.pdf. - ISSN 2391-9167
63
Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce = Factors of the Hotel Industry Development in Poland / Krzysztof FIRLEJ, Beata Spychalska // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 8 (2015), s. 202-221. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/11_firlej_spychalska.pdf. - ISSN 1899-9573
64
Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - 124 s. : il. ; 25 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy art. - Bibliogr. przy referatach. - ISBN 978-83-941202-0-7. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf
65
Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych / Marta Beściak ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Łódź, 2015. - 243 k. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych w XXI wieku = Chosen Types of General Guidance for Food Processing Enterprises in XXI Century / Krzysztof FIRLEJ, Patrycja Trzepałka // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 17, z. 5 (2015), s. 52-58. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177592. - ISSN 1508-3535
67
Upadłość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2013 = Bankruptcy of Food Industry Companies in the Years 2009-2013 / Krzysztof FIRLEJ, Marcin Szymański // W: Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 231-247. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
68
Economic Conditions of the Functioning of the Food Industry Companies in Poland / Krzysztof FIRLEJ // W: The International Conference Hradec Economic Days 2015 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, 3-4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Vol. 4 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, The University of Hradec Králové, 2015. - (Hradec Economic Days, ISSN 2464-6059 ; Vol. 5, iss. 4). - S. 121-132. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-549-3. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1048/proceedings_2015_4.pdf
69
Wstęp / Krzysztof FIRLEJ // W: Konsument XXI wieku : myślę i kupuję / red. Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Tarnów: Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. - S. 5-8. - ISBN 978-83-941202-0-7. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf
70
Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie / red. Mariusz Hamulczuk ; autorzy: Krzysztof FIRLEJ, Mariusz Hamulczuk, Wojciech Kozłowski, Justyna Kufel, Arkadiusz Piwowar, Stanisław Stańko. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2015. - 130 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie Programu Wieloletniego ; nr 13). - ISBN 978-83-7658-580-2. - Pełny tekst: https://www.ierigz.waw.pl/download/19222-pw-13.pdf
71
Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów = Potential and Possibilities of Innovative Polish Regions / Krzysztof FIRLEJ, Krzysztof Adam FIRLEJ // W: Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2 = Regional Development and Its Determinants / red. nauk. Jan Polcyn, Piotr Głowski. - Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2015. - S. 203-220. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7825
72
Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna / red. Iwona Szczepaniak, Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - 247 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach. - ISBN 978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf
73
Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011 / Krzysztof FIRLEJ // W: Rural Development in Poland : the Role of Policy, Tourism and Human Capital / sci. ed. Piotr Bórawski, Agnieszka Brelik, Bazyli Czyżewski. - Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2014. - S. 67-74. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935057-3-9. - Pełny tekst: http://www.uwm.edu.pl/kaies/images/katedralne/Rural%20development%20in%20Poland%20the%20role%20of%20policy,%20tourism%20and%20human%20capital.pdf
74
Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-spożywczy = The Risk of Failure of the Food Producing Companies In Poland - on the Example of Companies Listed on WIG-Food Industry Index / Krzysztof FIRLEJ, Aleksandra Bargieł, Marcin Szymański // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 74 (2014), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/561.pdf. - ISSN 2081-0644
75
Anna Matuszczak: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia = Anna Matuszczak: Sustainability Aspect of Diversification of Agriculture Development in the Regions of the European Union / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (341) (2014), s. 171-176. - Rec. pracy: Anna Matuszczak, Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, PWN, Warszawa 2013. - ISSN 0044-1600
76
Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises Results / Krzysztof FIRLEJ // W: The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 4 / ed. Pavel Jedlička. - Gaudeamus: Hradec Králové, 2014. - S. 141-148. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-369-7. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1049/proceedings_2014_4.pdf
77
Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce = Aims and Range of Innovations in Food Industry Companies in Poland / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 16, z. 2 (2014), s. 50-55. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172666. - ISSN 1508-3535
78
Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim / Agnieszka Marta Rożek ; Promotor: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków, 2014. - 310 k. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003047
79
Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20 / Krzysztof FIRLEJ // W: Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji / red. Józef MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 139-153. - ISBN 978-83-7252-665-6
80
Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego = Transfer of Knowledge and Technology in Enterprises of the Food Industry / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 360 (2014), s. 117-125. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2014 : problemy ekonomiczne i społeczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://direct.dbc.wroc.pl/Content/26762/Firlej_Zrodla_transferu_wiedzy_i_technologii.pdf. - ISSN 1899-3192
81
Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego = Modern Management Paradigms as an Element of the Value Enhancement of Companies in the Food Industry / Krzysztof FIRLEJ, Aleksandra Bargieł // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 5 (929) (2014), s. 57-74. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/563. - ISSN 1898-6447
82
Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Dariusz ŻMIJA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - 181 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-62511-33-4. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/1000312130/Djvu/1000312130.pdf#https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6818
83
Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie = Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Impact of the Common Agricultural Policy on Changes in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (339) (2014), s. 166-169. - Rec. pracy: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk, Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 38, Warszawa 2012. - ISSN 0044-1600
84
Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora / Krzysztof FIRLEJ // W: Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - (2014), s. 5-22
85
Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym = Business Model in The Management of Food Enterprise / Krzysztof FIRLEJ // Przedsiębiorczość i Zarządzanie. - t. 14, z. 13, cz. 2 (2013), s. 27-39. - Summ.. - Tytuł numeru: Modele biznesowe. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-2.pdf. - ISSN 1733-2486
86
Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland = Franczyza jako nowoczesny model biznesowy małych i średnich przedsiębiorstw handlowych w Polsce / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 68-75. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf#https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6850/Franczyza%20jako%20nowoczesny%20model%20biznesowy%20ma%c5%82ych%20i%20%c5%9brednich%20przedsi%c4%99biorstw%20handlowych%20w%20Polsce.pdf?sequence=2&isAllowed=y
87
The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period / Krzysztof FIRLEJ, Andrzej Pisulewski // W: The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, the University of Hradec Králové, 2013. - S. 61-67. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-251-5. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf
88
Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce = Operating Conditions of Franchise Systems in Food Trade in Poland / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 15, z. 6 (2013), s. 76-82. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172563. - ISSN 1508-3535
89
Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ WPR na rolnictwo = Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: The Impact of CAP on Agriculture / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (334) (2013), s. 140-142. - Rec. pracy: Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk, Wpływ WPR na rolnictwo, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 9, Warszawa 2011. - ISSN 0044-1600
90
Zagrożenie upadłością w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu spożywczego - w aspekcie aktualnej sytuacji rynkowej / Krzysztof FIRLEJ, Aleksandra Bargieł, Marcin Szymański // W: Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna [on-line]. - [b. m.]: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, 2013. - 26 s. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/download/9293-9_Firlej_Krakow_2013.pdf
91
Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań / Krzysztof FIRLEJ // W: Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - (2013), s. 5-25
92
Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna / Krzysztof FIRLEJ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 6-10. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
93
Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa = The Implementation of Internet Marketing Tools on the Polish Brewery Market / Patrycja Andrzejewska, Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 10 (59) (2013), s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf#page=21&view=Fit. - ISSN 2081-3430
94
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego poprzez doskonalenie działań w obszarze zarządzania wiedzą / Krzysztof FIRLEJ // W: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy / red. nauk. Iwona Szczepaniak. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2013. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 73). - S. 101-112. - ISBN 978-83-7658-387-7. - Pełny tekst: http://ierigz.waw.pl/download/13740-r-73_szczepaniak_net.pdf
95
Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) = Monitoring and Evaluation of Competitiveness of Polish Food Producers (2) (edited by I. Szczepaniak) / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 4 (337) (2013), s. 141-145. - Rec. pracy: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2) : praca zbiorowa, red. nauk. Iwona Szczepaniak, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Raport Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 40, Warszawa 2012. - ISSN 0044-1600
96
Recenzja książki "Ekonomia i jej społeczne otoczenie" pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak / Krzysztof FIRLEJ // Wieś i Rolnictwo. - nr 2 (155) (2012), s. 130-137. - Rec. pracy: Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (red.), Ekonomia i jej społeczne otoczenie. Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2012
97
Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Lewiatan Holding S.A. = Adaptation of New Forms of Retail Trade Outlets in Market Economy - an Example of Carrefour Poland Ltd. and Lewiatan Holding SA / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 237 (2012), s. 56-70. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Nowe trendy w dystrybucji produktów żywnościowych : determinanty i kierunki ewolucji. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
98
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1) = The Processes of the Adaptation of the Polish Food Industry to the Changing Market Environment (1) (ed. by R. Mroczek) / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (331) (2012), s. 188-196. - Rec. pracy: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), red. nauk. Robert Mroczek, Dział Wydawnictw Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa 2011. - ISSN 0044-1600
99
Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - (2012), s. 5-23
100
Knowledge Management and Diffusion of Innovations in the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies / Krzysztof FIRLEJ // W: Multifunctional Development of Rural Areas : International Experience / ed. Piotr Bórawski. - Ostrołęka: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, 2012. - S. 83-93. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929620-7-6
101
Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady = Evolution of the Farm Advisory System of the European Union in the Last Decade / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 705). - nr 89 (2012), s. 104-116. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Konkurencyjność i usługi w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wzieu.pl/zn/705/ZN_705.pdf. - ISSN 1896-382X
102
Procesy restrukturyzacji handlu w Polsce na tle tendencji światowych = Trade Restructuring Processes in Poland Against the Background of World Trends / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and Regional Challenges Concerning Restructuring of Enterprises and Economies / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Marek DZIURA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 227-240. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-86-0
103
Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej = The Benefits of Transborder Clustering as an Innovative form of Travel-Services Development on Border Areas of South-Eastern Poland / Krzysztof FIRELJ, Agnieszka Rożek // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Krystyna PRZYBYLSKA]. - nr 891 (2012), s. 31-51. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
104
Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy? = Was the Crisis a Threat to the Performance Results of Companies Noted in the WIG Food Industry Index? / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego. - t. 12(27), z. 1 (2012), s. 42-52. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2012_T12(27).pdf#page=42&view=Fit. - ISSN 2081-6960
105
Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych = Management of Food Companies in the Era of Global Change / Krzysztof FIRLEJ // Management. - vol. 16, no. 1 (2012), s. 796-809. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1429-9321
106
Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Cz. 1 = Investment Projects in Agrobusiness vs CAP Principles after 2013, Part 1 (scientific eds.: A. Czyżewski and W. Poczta) / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 1 (330) (2012), s. 151-156. - Rec. pracy: Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Cz. 1, red. nauk. Andrzej Czyżewski i Walenty Poczta, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011. - ISSN 0044-1600
107
Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // W: Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012 / ed. Illés B. Csaba. - Gödöllő; Hungary: Szent István University, 2012. - S. 275-282. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-294-4
108
Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim = Investment and Innovation Priorities of Meat Factories in the Podkarpacie Province / Krzysztof FIRLEJ, Anetta Makarska // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 1 (2012), s. 32-40. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jml2012.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1053005. - ISSN 1643-5494
109
Operation Conditions of Food Businesses in the Knowledge-Based Economy / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // W: Human Resource Management and Corporate Competitiveness / ed. by Csaba Bálint Illés. - Gödöllő: Szent István University, 2012. - S. 151-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-963-269-327-9
110
Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów = Creation of a Common Agricultural Policy as Part of Strengthening the Level of Food Security and Regional Development / Krzysztof FIRLEJ // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN / red. Anna HARAŃCZYK. - t. 140, cz. 2 (2012), s. 283-295. - Summ.. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. Cz. 2. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111334/edition/96611/content. - ISSN 0079-3507
111
Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii = Innovative Actions in Food Industry Enterprises as a Strategy Element / Krzysztof FILREJ, Anetta Makarska // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica. - nr 68 (2012), s. 37-46. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/35/406.pdf. - ISSN 2081-0644
112
System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013 = Evaluation of Effectiveness of the Farm Advisory System (FAS) Based on the Functioning of 114 Rural Development Programmes between 2007 and 2013 / Krzysztof FIRLEJ, Agnieszka Rydz // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 5 (2012), s. 199-222. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re5/firlej_rydz_system_doradztwa_rolniczego_w_polsce.pdf. - ISSN 1899-9573
113
Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy / Krzysztof FIRLEJ // W: Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 247-260. - ISBN 978-83-931128-9-0
114
Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2) / red. Robert Mroczek ; [Jadwiga Drożdż, Krzysztof FIRLEJ, Grażyna Morkis, Iwona Szczepaniak, Marcin Szymański, Mirosława Tereszczuk, Roman Urban]. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2012. - 157 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 35). - ISBN 978-83-7658-264-1. - Pełny tekst: https://www.ierigz.waw.pl/download/7584-r-35_b5.pdf
115
Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy = The Influence of Economic Situation on Economic Performance Companies in the WIG Food Industry Index / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 14, z. 1 (2012), s. 152-158. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
116
Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy / Krzysztof FIRLEJ // W: Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2011), s. 124-142
117
Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej = Determinants of Agricultural and Food Industry Development - in the European Union / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 13, z. 1 (2011), s. 104-109. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171745. - ISSN 1508-3535
118
Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy / Krzysztof FIRLEJ, Marcin Szymański // W: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1) / red. Iwona Szczepaniak. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 25). - S. 127-153. - ISBN 978-83-7658-190-3. - Pełny tekst: http://www.ierigz.waw.pl/download/3872-r-25_szczepaniak_net.pdf#page=128&view=Fit
119
Impact of Management Professionalization on Competitiveness of Agricultural and Food Companies / Krzysztof FIRLEJ // W: Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain / Sc. eds Piotr BUŁA, Halina ŁYSZCZARZ, Antonio Mihi Remírez, Janusz TECZKE. - Cracow - Granada: Cracow School of Business, Cracow University of Economics, 2011. - S. 131-147. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927903-7-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Impact-of-management-professionalization-on-competitiveness-of-agricultural-and-food-companies.pdf
120
The Role of Privatization and Restructuring in the Development of National Sugar Joint Stock Company (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.) / Krzysztof FIRLEJ // W: Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring / ed. by Ryszard BOROWIECKI, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2011. - S. 427-437. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-60-0
121
Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG - Spożywczy / Krzysztof FIRLEJ // W: Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja. - Kraków: [s.n.], 2011. - S. [83-106]
122
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków = Forms of Organizational Development of Polish Land over the Centuries // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 4 (2011), s. 21-36. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf. - ISSN 1899-9573
123
Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania = Agroeconomy in Market Conditions: Problems and Challenges (scientific editors: A. Grzelak i A. Sapa) / Krzysztof FIRLEJ // Zagadnienia Ekonomiki Rolnej = Problems of Agricultural Economics. - nr 2 (327) (2011), s. 185-192. - Rec. pracy: Agroekonomia w warunkach rynkowych: problemy i wyzwania, red. Aleksander Grzelak i Agnieszka Sapa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. - ISSN 0044-1600
124
Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie = Implementation of Modern Management Methods in the Enterrprise of the Food Industry on the Example of KSG in Cracow / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 75-84. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
125
Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego = Aspects of Innovativeness as The Instrument of Competitiveness in the Region of Małopolska / Krzysztof FIRLEJ // Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą. - nr 43 (2011), s. 40-54. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1732-324X
126
Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku / Waldemar Michna, Krzysztof FIRLEJ, Krzysztof Wierzbicki. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2011. - 153, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej : program wieloletni 2011-2014 ; nr 30). - ISBN 978-83-7658-203-0. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Wybrane-problemy-wizji-rozwoju-wsi-i-rolnictwa-w-pierwszej-po%C5%82owie-XXI-wieku.pdf
127
Impact of Globalization on the Operation of Enterprises of WIG - Food Index / Krzysztof FIRLEJ // W: The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2 / ed. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, 2011. - S. 78-83. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-101-3. - Pełny tekst: http://fim.uhk.cz/imea/data/sbornik/SBORNIK2011_II.pdf
128
Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym = Problems of Polish Road Infrastructure during the Post-Accesion Period / Krzysztof FIRLEJ, Katarzyna Gurgul-Czekańska // W: Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Adam NALEPKA. - Kraków: Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - S. 109-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-80-8
129
Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy = Aspects of Good Governance of Companies According to the WIG-Food Index / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 87 (2011), s. 27-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr87.pdf#page=27&view=Fit. - ISSN 2081-6979
130
Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych = Assessment of Competitiveness and Development of Business Opportunities of Agri-Food Industry in the EU Conditions / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. - nr 3 (2010), s. 163-175. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf. - ISSN 1899-9573
131
Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego = Determinants of Development of Companies from Agri-Food Industry / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 12, z. 3 (2010), s. 76-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171429. - ISSN 1508-3535
132
The Determinants of Food Industry Development in Malopolska Region / Krzysztof FIRLEJ // W: Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2010 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010 : Sborník příspěvků, Díl I / red. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2010. - S. 82-86. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7435-040-5. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/THE-DETERMINANTS-OF-FOOD-INDUSTRY-DEVELOPMENT-IN-MALOPOLSKA-REGION.pdf
133
Strategie internacjonalizacyjne firm i ich adaptacja w warunkach polskich / Krzysztof FIRLEJ // W: Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa / kierownik zespołu: Józef MACHACZKA. - (2010), s. 40-59
134
Globalizacja i integracja europejska - szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu = Globalization and European Integration - an Opportunity or Myth of the Polish Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej. - nr 84 (2010), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr84.pdf#page=23&view=Fit. - ISSN 2081-6979
135
Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej = Economic, Social and Organizational Conditions of the Functioning and Development of Polish Enterprises in the Sector of Agribusiness in the EU / Krzysztof FIRLEJ // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2010), s. 375-387. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
136
Determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-20 / Krzysztof FIRLEJ // W: Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji / kierownik: Józef MACHACZKA. - (2009), s. 166-183
137
Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego = Food Industry Functioning at the Time of Transformation and World Financial Crisis / Krzysztof FIRLEJ // W: Zrównoważony rozwój lokalny : instrumenty wsparcia. T. 1 = Sustainable Local Development : Supporting Tools / red. nauk. Antoni Mickiewicz, Paweł Mickiewicz. - Szczecin: Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Ekonomiczny, 2009. - S. 29-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924951-2-3. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/06/Funkcjonowanie-przemys%C5%82u-spo%C5%BCywczego-w-dobie-transformacji-i-%C5%9Bwiatowego-kryzysu-finansowego.pdf
138
The Use of Comparative Advance of WIG-Food Companies / Krzysztof FIRLEJ // W: Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies / sci. ed.: Ryszard BOROWIECKI & Andrzej JAKI. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2009. - S. 337-345. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-927790-4-9
139
The Determinants and Creation of Food Industry Development Strategies / Krzysztof FIRLEJ // W: Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2009 : Sborník příspěvků. Díl I / red. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2009. - S. 127-133. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7041-455-2. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1056/sbornik2009_i.pdf
140
Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym = The Restructuring of Polish Enterprises during the Transition Period and Its Determinants in the Catering Sector / Krzysztof FIRLEJ, Tomasz BOBER, Anna Belniak // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 2 (2009), s. 137-152. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
141
Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji = The Localization of Food Enterprises in the Transformation Process // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 11, z. 1 (2009), s. 84-89. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170959. - ISSN 1508-3535
142
Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty = The Development of the Food Industry in the Agribusiness Sector and its Determinants / Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 332 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 185). - ISBN 978-83-7252-390-7
143
Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG - Spożywczy / Krzysztof FIRLEJ // W: Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw / red. nauk. Adam Birski. - Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008. - S. 141-149. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89112-24-8
144
Implementacja międzynarodowych strategii konkurencji w spółkach z indeksu WIG-Spożywczy = Implementation of International Competition Strategies in Companies of The Warsaw Stock Exchange Index - The Food Industry (WIG-Spożywczy) / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 1). - S. 275-282. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
145
Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy = Qualitative Determinants of Companies from WIG-Food Index / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 10, z. 1 (2008), s. 85-90. - Summ., synopsis. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
146
Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - wyniki analizy scenariuszowej / Krzysztof FIRLEJ // W: Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności / red. nauk. Iwona Szczepaniak. - Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 2008. - S. 75-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60798-79-9. - Pełny tekst: https://ierigz.waw.pl/download/1233-110.pdf
147
Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego / Krzysztof FIRLEJ // W: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym / red. nauk. Zbigniew Dworzecki, Maria Romanowska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2008. - S. 207-217. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-367-6
148
Istota możliwości finansowania polskiej gospodarki żywnościowej w okresie przedakcesyjnym i pełnego członkostwa w Unii Europejskiej = The Essence of Financing Possibility of Food Economy in the Pre-accession Time and Full Membership in European Union / Krzysztof FIRLEJ // W: Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2008 : Strategie rozvoje regionů a států, Hradec Králové 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů / red. Pavel Jedlička. - Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, 2008. - S. 40. - ISBN 978-80-7041-202-2. - Pełny tekst: https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1057/sbornik2008.pdf
149
Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji / red. Aldona Glińska-Neweś. - Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. - S. 121-133. - ISBN 978-83-7285-403-2
150
Agritourism as a Factor of Local Development in the Małopolska Region = Agroturystyka jako czynnik rozwoju regionalnego w woj. małopolskim / Krzysztof FIRLEJ, Arkadiusz Niedziółka // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 9, z. 2 (2007), s. 92-96. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
151
Modele systemów zarządzania - model Levitt'a i Wattermana w ujęciu holistycznym / Krzysztof FIRLEJ // W: Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania / kierownik tematu: Józef MACHACZKA. - (2007), s. 4-21
152
Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia = The Conditions of Efficiency in Quality Management System in Healthcare Facilities / Krzysztof FIRLEJ // Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly : the Journal of Scientific Community and Business Leaders. - nr 3 (2007), s. 119-129. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1643-5494
153
Determinanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej = Determinants of Improving Cooperative Management Systems in a Free Markets Economy / Krzysztof FIRLEJ // W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej = Polish Economy in the Process of Integration with European Union / red. nauk. Marianna Księżyk. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. - S. 259-268. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7464-097-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7321/Determinanty%20doskonalenia%20system%c3%b3w%20zarz%c4%85dzania%20przedsi%c4%99biorstw%20sp%c3%b3%c5%82dzielczych%20w%20warunkach%20gospodarki%20rynkowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
154
Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji / K. FIRLEJ, T. BOBER // W: Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa / kier. Józef MACHACZKA. - (2006), s. 4-19. - Bibliogr.
155
Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego = The Use of Scenario Analysis to Determine Competitiveness in the Food & the Agriculture Sector / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1118, t. 1 (2006), s. 228-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2006 : konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7316/Wykorzystanie%20analizy%20scenariuszowej%20otoczenia%20w%20okre%C5%9Bleniu%20konkurencyjno%C5%9Bci%20sektora%20przedsi%C4%99biorstw%20przemys%C5%82u%20rolno%20%E2%80%93%20spo%C5%BCywczego.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0324-8445
156
The Polish Sector of Agri-Tourism and Rural Development = Polski sektor agroturystyki w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich / Krzysztof FIRLEJ // Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists = Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 8, z. 6 (2006), s. 43-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
157
Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej / Krzysztof FIRLEJ // W: Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego / red. Maria Romanowska, Piotr Wachowiak. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2006. - S. 213-224. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-237-2. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7319/Uwarunkowania%20i%20tendencje%20rozwoju%20agrobiznesu%20w%20Polsce%20i%20Unii%20Europejskiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
158
Rola i miejsce zrównoważonego rozwoju w działalności polskich przedsiębiorstw / Daria Sikorska, Izabela Wielewska, Krzysztof FIRLEJ, Bogusław Jeleń // W: Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005. - Białystok: Politechnika Białostocka, 2005. - S. 263-269. - Bibliogr.
159
Zastosowanie systemów informatycznych i internetu źródłem poprawy pozycji przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynku agrobiznesu / Krzysztof FIRLEJ // W: Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa = Methods of Building and Evaluation of Enterprise Competitive Position / red. Dionizy Niezgoda. - Lublin: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2005. - S. 160-168. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-920244-1-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7330/Zastosowanie%20system%c3%b3w%20informatycznych%20i%20internetu%20%c5%bar%c3%b3d%c5%82em%20poprawy%20pozycji%20przedsi%c4%99biorstw%20rolno%20%e2%80%93%20spo%c5%bcywczych%20na%20rynku%20agrobiznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
160
Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie = Management of Quality, Effectiveness and Operational Activity in Public Institutions Exemplified by Kraków Police Station / Krzysztof FIRLEJ // W: Z teorii i praktyki zarządzania publicznego / red. Barbara Kożuch, Tadeusz Markowski. - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2005. - S. 123-133. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-9182218-5-4. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/06/ISTOTA-ZARZ%C4%84DZANIA-JAKO%C5%9ACI%C4%84-WYDAJNO%C5%9ACI%C4%84-I-DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI%C4%84-OPERACYJN%C4%84-ORGANIZACJI-PUBLICZNEJ-NA-PRZYK%C5%81ADZIE-KOMENDY-WOJEW%C3%93DZKIEJ-POLICJI-W-KRAKOWIE.pdf
161
Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesów globalizacji i integracji europejskiej = Determinants in Business Activity of Agribusiness Companies in the Light of Globalization and European Integration / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki = Management of the Enterprises' Restructuring in the Process of Globalization of the Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Warszawa ; Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 134-143. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-4-9
162
Wpływ informacji generowanych przez otoczenie na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej = The Influence of the Outside-generated Information on the Development in the Common Agricultural Policy of the EU / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej / red. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2005. - (Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy = Science Works / Warsaw Agricultural University ; nr 35). - S. 378-384. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-634-2. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Wp%C5%82yw-informacji-generowanych-przez-otoczenie-w-kszta%C5%82towaniu-wsp%C3%B3lnej-polityki-rolnej-Unii-Europejskiej.pdf
163
Wykorzystanie badań i systemu informacji w zarządzaniu marketingowym na przykładzie Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej = The Implementation of Research and The Information System in Marketing Management Exemplfied by Cracow Catering Cooperative / Krzysztof FIRLEJ // W: Efektywność zarządzania marketingowego / red. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2005. - (Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy = Science Works / Warsaw Agricultural University ; nr 34). - S. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-626-1. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7333/Wykorzystanie%20bada%c5%84%20i%20systemu%20informacji%20w%20zarz%c4%85dzaniu%20marketingowym%20na%20przyk%c5%82adzie%20Krakowskiej%20Sp%c3%b3%c5%82dzielni%20Gastronomicznej.pdf?sequence=1&isAllowed=y
164
Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską = Legal Limitations on the Development of Enterprise Activities in the Context of European Union Integration / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 671 (2005), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/84705661. - ISSN 0208-7944
165
Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu = Strategic Competences of the Managerial Staff and Their Influence Upon Competetiveness and Development of Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1070, t. 1 (2005), s. 210-218. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2005 : zmiany w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7332/Wp%C5%82yw%20kompetencji%20strategicznych%20kadry%20mened%C5%BCerskiej%20na%20konkurencyjno%C5%9B%C4%87%20i%20rozw%C3%B3j%20agrobiznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0324-8445
166
Analiza prospektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich = Prospective Analysis of Agribusiness Sector in the Light of Agricultural Areas Development / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 7, z. 4 (2005), s. 117-123. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
167
Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku europejskim / Krzysztof FIRLEJ // W: Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2005), s. 25-43. - Bibliogr.
168
Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną = Information Systems within Hospitality and Gastronomic Networks Management / Krzysztof FIRLEJ // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 179-186. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
169
Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu = The Part of Country Family Farms as Organizational Individuals Polish of the Agrobiznes / Krzysztof FIRLEJ // W: Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji = Rural Households Towards Problems of Transformation, Integration and Globalisation / red. Mieczysław Adamowicz. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2004. - (Prace Naukowe / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Wydział Ekonomiczno-Rolniczy = Science Works / Warsaw Agricultural University ; nr 33). - S. 535-545. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-464-1
170
Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw = The Absorption of EU Structural Funds in Small and Medium-sized Businesses / Krzysztof FIRLEJ // Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych. - nr 41(54) (2004), s. 127-136. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7349/Absorpcja%20funduszy%20strukturalnych%20w%20sektorze%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 0572-5844
171
Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu = The Possibilities of the Application of Competition and Marketing Strategies for the Improvement of Companies' Position and Competitive Potential in Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 6, z. 2 (2004), s. 46-51. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
172
Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej / Krzysztof FIRLEJ // W: Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej / kier. tematu: Józef MACHACZKA. - (2004), s. 39-49. - Bibliogr.
173
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej = The Economic Condition of Polish Companies Connected with Agribusiness after Poland's Accession to the European Union / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1015, t. 1 (2004), s. 168-180. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2004 : sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
174
Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej / Krzysztof FIRLEJ // Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria. - vol. 43/1 (2004), s. 225-235. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7399. - ISSN 0065-0919
175
Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską / Krzysztof FIRLEJ // W: Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętności? / red. Ewa Bojar. - Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003. - S. 61-69. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89246-61-9. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7494/Controlling%20mened%c5%bcerski%20w%20zarz%c4%85dzaniu%20przedsi%c4%99biorstwem%20sp%c3%b3%c5%82dzielczym%20w%20kontek%c5%9bcie%20integracji%20z%20Uni%c4%85%20Europejsk%c4%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y
176
Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej / Krzysztof FIRLEJ. - [Warszawa]: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, 2003. - 22 s. : il. ; 24 cm
177
Zarządzanie organizacjami samorządu terytorialnego / Krzysztof FIRLEJ // W: Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia / red. nauk. Bożena Piechowicz. - Białystok: Fundacja Współczesne Zarządzanie, 2003. - (Zarządzanie Publiczne). - S. 13-20. - ISBN 83-918218-2-X
178
Oddziaływanie procesu zmian na funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych / Krzysztof FIRLEJ // W: Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych / red. nauk. Jan Skalik. - Wrocław: Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 197-202. - Bibliogr. - ISBN 83-919540-5-6
179
Dostosowywanie polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do wymogów Unii Europejskiej = Adapting the Polish Enterprises of Sphere Agricultural Business to Requirements of European Union / Krzysztof FIRLEJ // W: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie / red. nauk. Dionizy Niezgoda. - Lublin: Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, 2003. - S. 42-48. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-920244-0-0
180
Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej = Stimulating the Competitiveness of the Organizational Units in Polish Agribusiness in the Context of their Adaptation for the Requirements of the European Union / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 983, t. 1 (2003), s. 188-194. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2003 : jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
181
Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej / Krzysztof FIRLEJ // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia / red. Kazimierz Jaremczuk. - Tarnobrzeg: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 409-417. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-917293-0-3
182
Identyfikacja i diagnoza jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie = Identification and Diagnosis of Organizational Units Conducting Business Activity in Polish Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 5, z. 1 (2003), s. 42-46. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
183
Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich = Effect of Agrotourism on the Enterprise Development in Rural Areas / Danuta GOLIK, Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 596 (2002), s. 41-49. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
184
Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych = The Idea and Possibility to Investigate Advertising for Food Products / Franciszek Kolbusz, Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002), s. 71-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13621. - ISSN 0208-7944
185
Konsumpcja artykułów spożywczych jako element funkcjonowania agrobiznesu = Consumption of Food Products as an Element of Agrobusiness Functioning / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 596 (2002), s. 67-76. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
186
Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu = The Role of Local Authorities and Local Self-Government in Simulating Occupational Activity and Combating the Unemployment / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 615 (2002), s. 59-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13620. - ISSN 0208-7944
187
Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce / Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2002. - 25 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Agroturystyka.pdf
188
Rola ekoturystyki i agroturystyki przy kształtowaniu przedsiębiorczości w gminie = Art Ekotourism at Formation of Enterprise in Commune / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 941, t. 1 (2002), s. 214-219. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2002 : przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich następstwa. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
189
Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie = The Rule of Enterprises Creating by Local Autonomies in Agriculture / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - T. 4, z. 1 (2002), s. 45-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6821. - ISSN 1508-3535
190
System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników w regionie południowo-wschodnim = The Putting-Out System and Its Role in the Stimulation of Economic Activity of Farmers in the South-Eastern Region / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 584 (2001), s. 55-64. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12581. - ISSN 0208-7944
191
Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w regionie małopolskim = Entrepreneurship Development and Creation of the New Work-places in the Małopolska Province / Krzysztof FIRLEJ // W: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001 / red. nauk. Krystyna Gutkowska, Irena Ozimek. - Warszawa: Wydawnictwo SGGW, 2001. - S. 234-242. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7244-175-8
192
Determinanty rozwoju przedsiębiorczości jako elementu kształtowania polskiego agrobiznesu = The Determinants of Enterprise Development as an Element of Polish Agribusiness Formation / Krzysztof FIRLEJ // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 901 (2001), s. 114-120. - Summ.. - Tytuł numeru: Agrobiznes 2001 : rola agrobiznesu w kształtowaniu jakości życia. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
193
Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie = Entrepreneurship in Polish Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. - t. 2, z. 3 (2000), s. 74-78. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1508-3535
194
Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie = Entrepreneurship in Polish Agribusiness / Krzysztof FIRLEJ // W: Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.) / red. Jan TARGALSKI. - Kraków: Wydaw. AE, 1999. - S. 119-127. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-023-2
195
System pracy nakładczej jako jedna z form aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech = The System of Sub-Contracted Work as One of the Forms of Stimulating Employment in the Local Communities in Poland and Germany / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 536 (1999), s. 29-36. - Summ. - ISSN 0208-7944
196
System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników na terenie regionu południowo-wschodniego / Krzysztof FIRLEJ // W: Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską / kierownik: Franciszek KOLBUSZ. - (1998), s. 61-74
197
Uwarunkowania polskiej spółdzielczości produkcyjno-handlowej w procesie przekształcania gospodarki = Conditions of Functioning of Polish Manufacturing and Trading Cooperatives at a Time of Transformation of Economy / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 503 (1997), s. 53-59. - Summ. - ISSN 0208-7944
198
Elementy marketingowe w działalności spółdzielni = Marketing Elements in Functioning of Co-operatives / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 482 (1997), s. 47-57. - Summ. - ISSN 0208-7944
199
Funkcjonowanie marketingu środków żywności na rynku niemieckim = Functioning of Marketing of Food Products in German Market / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 425 (1994), s. 51-60. - Summ. - ISSN 0208-7944
200
System nakładczy jako forma aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech / Krzysztof FIRLEJ ; Promotor: Franciszek KOLBUSZ. - Kraków, 1994. - 144 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
201
Formy i zakres kształtowania spółdzielczego = Forms and Range of Co-operative Schooling / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 265 (1988), s. 53-64. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
202
Wpływ usprawnień ergonomicznych na skrócenie czasu pracy : na przykładzie odlewni Instytutu Odlewnictwa w Krakowie = The Impact of Ergonomic Improvements on Shortening the Worktime : a Case of Casting House - Institute of Casting in Kraków / Krzysztof FIRLEJ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 249 (1987), s. 47-57. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
203
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik zespołu: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 107 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
204
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce / kierownik tematu: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 134 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
205
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu / kierownik: Krzysztof FIRLEJ. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 129 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
206
Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem / zespół: Józef MACHACZKA - kierownik zespołu ; Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Krzysztof FIRLEJ, Janusz FUDALIŃSKI, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Krzysztof MACHACZKA, Halina SMUTEK, Tomasz BOBER, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 140 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
207
Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce / oprac. zespół w składzie: Józef MACHACZKA - kier. tematu, Ewa BELNIAK, Krzysztof FIRLEJ, Ewa KOZIEŃ, Krzysztof MISIOŁEK, Magdalena GORZELANY-DZIADKOWIEC, Zdzisław KRAWIEC, Małgorzata MACHACZKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 107 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Firlej K., Stanuch M., (2022), Food Chain Price Differences - Theoretical and Methodological Aspects, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 24, z. 1, s. 54-66; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=227959
2
Firlej K., Kubala S., (2022), Innovativeness of the Food Industry Enterprises in the European Union in Conditions of Changing Economic Situation, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 155, s. 45-58; http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/03/Firlej-Kubala.pdf
3
Firlej K., Mierzejewski M. (red.), (2021), Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 170 s.
4
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2021), Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 17, no. 2, s. 36-50; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179
5
Firlej K., Żak M., Garncarz J., (2021), Rynek usług finansowych w aspekcie rozwiązań wynikających z ekonomii współdzielenia. [W:] FIRLEJ K., MIERZEJEWSKI M. (red.), Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 25-40.
6
Gorzelany J., Gorzelany-Dziadkowiec M., Luty L., Firlej K., Gaisch M., Dudziak O., Scott C., (2021), Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness, "PLoS ONE", vol. 16, iss. 10, s. 1-21; https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962
7
Firlej K., Kubala S., (2021), The Financial Determinants of Investment Level Based on the Direction of Production of Agricultural Enterprises in the European Union, "European Research Studies Journal", vol. 24, iss. 3, s. 140-152; https://www.ersj.eu/journal/2345
8
Firlej K., Garncarz J., Igielski K., (2021), Przychody z nieruchomości prywatnych w warunkach ekonomii współdzielenia w Polsce. [W:] FIRLEJ K., MIERZEJEWSKI M. (red.), Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 41-59.
9
Kubala S., (2021), Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce, Prom. Firlej K., Kraków : , 304 k.
10
Firlej K., Stanuch M., (2021), Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 6, s. 71-84; https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=226898
11
Stanuch M., Firlej K., (2021), Comparative Assessment of Cow's Milk Production and Its Prices in the Member States of the European Union, "Problems of Agricultural Economics", nr 3, s. 125-140; http://www.zer.waw.pl/OCENA-POROWNAWCZA-PRODUKCJI-I-CEN-MLEKA-KROWIEGO-W-PANSTWACH-CZLONKOWSKICH-UNII-EUROPEJSKIEJ,138655,0,2.html
12
Firlej K., (2021), The Openness and Cooperation in the Food Sector. [W:] Galanakis (red.), Innovation Strategies in the Food Industry : Tools for Implementation, London : Academic Press, s. 157-169.
13
Klimova B., Pikhart M., Cierniak-Emerych A., Dziuba S., Firlej K., (2021), A Comparative Psycholinguistic Study on the Subjective Feelings of Well-being Outcomes of Foreign Language Learning in Older Adults from the Czech Republic and Poland, "Frontiers in Psychology" [on-line], vol. 12, s. 1-11; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.606083/pdf
14
Firlej K., Zbozień M., (2020), The Impact of Changes in Industrial Robots Supply on the Level of Employment in Selected European Countries, "Hradec Economic Days", vol. 10, iss. 1, s. 154-160; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1074/proceedings_2020_1-1.pdf
15
Firlej K., Mierzejewski M., (2020), Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", T. 22, z. 1, s. 77-84; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579
16
Olszewska-Łabędź B., (2020), Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku: przykład województw podkarpackiego i małopolskiego, Prom. Firlej K., Kraków : , 407 k.
17
Firlej K., Stanuch M., (2020), Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-11; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/354
18
Firlej K., Kubala S., (2020), Analiza finansowa jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce, "Problems of Economics and Law" [on-line], t. 5, s. 1-11; https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/4
19
Firlej K., Mierzejewski M., (2020), Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego", nr 2 (89), s. 88; http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf
20
Firlej K., Olejniczak J., Pondel H., (2019), Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 167 s.
21
Firlej K., Kubala S., Mierzejewski M., (2019), Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych. [W:] DZWOŃCZYK J. (red.), Polityka i gospodarka : teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 502-511.
22
Firlej K., Mierzejewski M. (red.), (2019), O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 168 s.
23
Firlej K., Kubala S., (2019), Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union, "Economia Agro-Alimentare / Food Economy", iss. 3; https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0
24
Firlej K., (2019), Agnieszka Bezat-Jarzębowska i Włodzimierz Rembisz: Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie : ujęcie analityczne mechanizmów, "Problems of Agricultural Economics", nr 1, s. 149-153; http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=REVIEWS%20_%20POLEMICS..pdf#http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=RECE%20NZJE%20_%20POLE%20MIKI..pdf
25
Firlej K., Mierzejewski M., (2019), Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016, "Hradec Economic Days", vol. 9, iss. 1, s. 203-214; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf
26
Firlej K., Kubala S., (2018), Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce", nr 1 (28), s. 227-242.
27
Firlej K., Firlej C., (2018), Specialization in the Food Sector in Poland in an Aspect of Implementation of a New Development Pathway. [W:] Kliestik T. (red.), Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries (Globalization and Its Socio-economic Consequences; 18), Žilina : University of Zilina, s. 1072-1078.
28
Godlewska-Dzioboń B., (2018), Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej, Prom. Firlej K., Kraków : , 258 k.
29
Firlej K. (red.), (2018), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 114 s.
30
Firlej K., Kubala S., (2018), The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland. [W:] Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development, Piła : Stanisław Staszic University of Applied Sciences, s. 275-287.
31
Firlej K., (2018), Wstęp. [W:] Firlej K. (red.), Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 3-5.
32
Firlej K., Mierzejewski M., (2018), Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac, "Tarnowskie Colloquia Naukowe", nr 1 (5), s. 9-20; https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf
33
Firlej K., Kubala S., (2018), The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017. [W:] Gołębiewski J. (red.), Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018, Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, s. 167-173.
34
Firlej K., Kubala S., (2018), Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 3 (975), s. 159-171; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140
35
Firlej K., Kubala S., (2018), Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 2, s. 37-45; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535
36
Firlej K. (red.), (2018), Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, 136 s.
37
Firlej K., (2018), Wstęp. [W:] Firlej K. (red.), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 7-10.
38
Firlej K., Małochleb M., Stanuch M., (2018), Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele. [W:] FIRLEJ K. (red.), Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, s. 41-53.
39
Firlej C., Firlej K., Kubala S., (2018), The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland, "Hradec Economic Days", vol. 8, iss. 1, s. 224-232; https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf
40
Firlej K., (2018), Społeczna odpowiedzialność biznesu wyzwaniem w sektorze rolno-spożywczym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 20, z. 4, s. 47-53; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=176845
41
Piątkowski M., (2017), Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013, Prom. Firlej K., Kraków : , 432 k.
42
Firlej K., (2017), Przemysł spożywczy w Polsce: nowa ścieżka rozwoju, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 382 s.
43
Firlej K., Kubala S., (2017), Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland, "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia", R. 16, nr 2, s. 33-43; https://aspe.sggw.pl//article/view/4283
44
Firlej K., Żmija D., (2017), The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland, "E+M Ekonomie a Management", vol. 20, iss. 1, s. 83-97; http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf
45
Firlej K. (red.), (2017), Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 49 s.
46
Firlej K., Kubala S., (2017), Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 19, z. 5, s. 60-64; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132
47
Firlej K., Kowalska A., Piwowar A., (2017), Competitiveness and Innovation of the Polish Food Industry, "Agricultural Economics", vol. 63, no. 11, s. 502-509; http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/230206.pdf
48
Seweryn R., Niemczyk A., Firlej K., (2017), The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow, "Economics & Sociology", vol. 10, nr 2, s. 252-266; http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf
49
Firlej K., Mierzejewski M., (2017), Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014, "Hradec Economic Days", vol. 7, iss. 1, s. 177-190; http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf
50
Firlej K., (2017), Wprowadzenie. [W:] Firlej K. (red.), Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
51
Firlej K., Palimąka K., Mierzejewski M., (2016), Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector. [W:] Czyżewski B. (red.), Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective, Warsaw : Polish Scientific Publishers PWN, s. 190-209.
52
Firlej K., Firlej C., Mierzejewski M., (2016), Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 18, z. 3, s. 53-59; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052
53
Firlej K., (2016), Wprowadzenie. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-8.
54
Andrzejewska P., (2016), Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce, Prom. Firlej K., Kraków : , 277 k.
55
Firlej K. (red.), (2016), Menedżeryzm w rozwoju organizacji: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 119, [2] s.
56
Firlej K., Beściak M., (2016), Wartościowanie ryzyka w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce. [W:] Tworek P., Myrczek J. (red.), Public Risk Management, T. 2, Wybrane zagadnienia, Katowice : Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, s. 11-22.
57
Firlej K., (2016), Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673, "Ekonomista", nr 1, s. 141-145.
58
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., (2016), Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises. [W:] Überwimmer M., Gangl T., Gaisch M., Stadlmann C. (red.), Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings, Steyr/Austria : The University of Applied Sciences Upper, s. 305-314.
59
Firlej K., Ciura K., (2016), Public Support in the Food Industry in Poland. [W:] Jedlička P. (red.), Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016 (Hradec Economic Days; Vol. 6, iss. 1), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 206-216.
60
Firlej K., (2016), Menedżeryzm - wczoraj, dziś i jutro. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 15-32.
61
Firlej K., (2016), Prof. dr hab. Józef Machaczka - droga naukowa i zawodowa. [W:] Firlej K. (red.), Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 9-13.
62
Firlej K., Trzepałka P., (2015), Sports Nationalism - Truth or Fiction in the Area of Football, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce" [on-line], nr 4 (19), s. 126-137; http://www.wses-zeszyty.pl/z/z4_2015.pdf
63
Firlej K., Spychalska B., (2015), Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 8, s. 202-221; http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/11_firlej_spychalska.pdf
64
Firlej K., Żmija D. (red.), (2015), Konsument XXI wieku: myślę i kupuję, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 124 s.
65
Beściak M., (2015), Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych, Prom. Firlej K., Łódź : , 243 k.
66
Firlej K., Trzepałka P., (2015), Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych w XXI wieku, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 17, z. 5, s. 52-58; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177592
67
Firlej K., Szymański M., (2015), Upadłość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2013. [W:] Szczepaniak I., Firlej K. (red.), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 231-247.
68
Firlej K., (2015), Economic Conditions of the Functioning of the Food Industry Companies in Poland. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2015 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, 3-4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Vol. 4 (Hradec Economic Days; Vol. 5, iss. 4), Hradec Králové : Gaudeamus, The University of Hradec Králové, s. 121-132.
69
Firlej K., (2015), Wstęp. [W:] Firlej K., Żmija D. (red.), Konsument XXI wieku : myślę i kupuję, Tarnów : Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 5-8.
70
Firlej K., Hamulczuk M., Kozłowski W., Kufel J., Piwowar A., Stańko S., (2015), Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie, Hamulczuk M. (red.), Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 130 s.
71
Firlej K., Firlej K., (2015), Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów. [W:] Polcyn J., Głowski P. (red.), Rozwój regionalny i jego determinanty, T. 2, Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, s. 203-220.
72
Szczepaniak I., Firlej K. (red.), (2015), Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 247 s.
73
Firlej K., (2014), Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011. [W:] Bórawski P., Brelik A., Czyżewski B. (red.), Rural Development in Poland : the Role of Policy, Tourism and Human Capital, Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, s. 67-74.
74
Firlej K., Bargieł A., Szymański M., (2014), Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-spożywczy, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 74, s. 63-72; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/561.pdf
75
Firlej K., (2014), Anna Matuszczak: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4 (341), s. 171-176.
76
Firlej K., (2014), Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises Results. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 4, Gaudeamus : Hradec Králové, s. 141-148.
77
Firlej K., (2014), Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 16, z. 2, s. 50-55; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172666
78
Rożek A., (2014), Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim, Prom. Firlej K., Kraków : , 310 k.
79
Firlej K., (2014), Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20. [W:] Machaczka J. (red.), Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 139-153.
80
Firlej K., (2014), Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 360, s. 117-125; http://direct.dbc.wroc.pl/Content/26762/Firlej_Zrodla_transferu_wiedzy_i_technologii.pdf
81
Firlej K., Bargieł A., (2014), Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 5 (929), s. 57-74; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/563
82
Firlej K., Żmija D., (2014), Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 181 s.
83
Firlej K., (2014), Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (339), s. 166-169.
84
Firlej K., (2014), Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 5-22.
85
Firlej K., (2013), Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. 14, z. 13, cz. 2, s. 27-39; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-2.pdf
86
Firlej K., Rydz A., (2013), Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 68-75.
87
Firlej K., Pisulewski A., (2013), The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3, Hradec Králové : Gaudeamus, the University of Hradec Králové, s. 61-67.
88
Firlej K., (2013), Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 15, z. 6, s. 76-82; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172563
89
Firlej K., (2013), Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ WPR na rolnictwo, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1 (334), s. 140-142.
90
Firlej K., Bargieł A., Szymański M., (2013), Zagrożenie upadłością w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu spożywczego - w aspekcie aktualnej sytuacji rynkowej. [W:] Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna [on-line], [b. m.] : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
91
Firlej K., (2013), Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, s. 5-25.
92
Firlej K., (2013), Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 6-10; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
93
Andrzejewska P., Firlej K., (2013), Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", nr 10 (59), s. 21-31; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf#page=21&view=Fit
94
Firlej K., (2013), Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego poprzez doskonalenie działań w obszarze zarządzania wiedzą. [W:] Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 101-112.
95
Firlej K., (2013), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4 (337), s. 141-145.
96
Firlej K., (2012), Recenzja książki "Ekonomia i jej społeczne otoczenie" pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak, "Wieś i Rolnictwo: kwartalnik", nr 2 (155), s. 130-137.
97
Firlej K., Rydz A., (2012), Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Lewiatan Holding S.A., "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 237, s. 56-70.
98
Firlej K., (2012), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (331), s. 188-196.
99
Firlej K., (2012), Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania. [W:] Firlej K. (kierownik tematu), Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, s. 5-23.
100
Firlej K., (2012), Knowledge Management and Diffusion of Innovations in the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies. [W:] Bórawski P. (red.), Multifunctional Development of Rural Areas : International Experience, Ostrołęka : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej, s. 83-93.
101
Firlej K., Rydz A., (2012), Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług", nr 89, s. 104-116; http://www.wzieu.pl/zn/705/ZN_705.pdf
102
Firlej K., Rydz A., (2012), Procesy restrukturyzacji handlu w Polsce na tle tendencji światowych. [W:] Borowiecki R., Dziura M. (red.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 227-240.
103
Firlej K., Rożek A., (2012), Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 891, s. 31-51.
104
Firlej K., (2012), Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12(27), z. 1, s. 42-52; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2012_T12(27).pdf#page=42&view=Fit
105
Firlej K., (2012), Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych, "Management", vol. 16, no. 1, s. 796-809.
106
Firlej K., (2012), Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Cz. 1, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1 (330), s. 151-156.
107
Firlej K., Rydz A., (2012), Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska. [W:] Csaba (red.), Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012, Gödöllő ; Hungary : Szent István University, s. 275-282.
108
Firlej K., Makarska A., (2012), Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, "Współczesne Zarządzanie : Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu", nr 1, s. 32-40; http://jml2012.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1053005
109
Firlej K., Rydz A., (2012), Operation Conditions of Food Businesses in the Knowledge-Based Economy. [W:] Illés (red.), Human Resource Management and Corporate Competitiveness, Gödöllő : Szent István University, s. 151-162.
110
Firlej K., (2012), Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 140, cz. 2, s. 283-295; http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111334/edition/96611/content
111
Firlej K., Makarska A., (2012), Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica", nr 68, s. 37-46; http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/35/406.pdf
112
Firlej K., Rydz A., (2012), System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 5, s. 199-222; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re5/firlej_rydz_system_doradztwa_rolniczego_w_polsce.pdf
113
Firlej K., (2012), Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy. [W:] Stabryła A., Wawak S. (red.), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, s. 247-260.
114
Drożdż J., Firlej K., Morkis G., Mroczek R., Szczepaniak I., Szymański M., Tereszczuk M., Urbaniec R., (2012), Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), Mroczek R. (red. nauk.), Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 157 s.
115
Firlej K., (2012), Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 14, z. 1, s. 152-158.
116
Firlej K., (2011), Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją, s. 124-142.
117
Firlej K., (2011), Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 13, z. 1, s. 104-109; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171745
118
Firlej K., Szymański M., (2011), Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy. [W:] Szczepaniak I. (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 127-153.
119
Firlej K., (2011), Impact of Management Professionalization on Competitiveness of Agricultural and Food Companies. [W:] Buła P., Łyszczarz H., Remírez A., Teczke J. (red.), Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain, Cracow - Granada : Cracow School of Business, Cracow University of Economics, s. 131-147.
120
Firlej K., (2011), The Role of Privatization and Restructuring in the Development of National Sugar Joint Stock Company (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.). [W:] Borowiecki R., Rojek T. (red.), Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 427-437.
121
Firlej K., (2011), Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG - Spożywczy. [W:] Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego: konferencja, Kraków : [s.n.], s. [83-106].
122
Firlej K., (2011), Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 4, s. 21-36; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf
123
Firlej K., (2011), Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2 (327), s. 185-192.
124
Firlej K., (2011), Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 75-84.
125
Firlej K., (2011), Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego, "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą", nr 43, s. 40-54.
126
Michna W., Firlej K., Wierzbicki K., (2011), Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, 153, [3] s.
127
Firlej K., (2011), Impact of Globalization on the Operation of Enterprises of WIG - Food Index. [W:] Jedlička P. (red.), The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2, Hradec Králové : Gaudeamus, s. 78-83.
128
Firlej K., Gurgul-Czekańska K., (2011), Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym. [W:] Nalepka A. (red.), Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 109-119.
129
Firlej K., (2011), Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 87, s. 27-39; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr87.pdf#page=27&view=Fit
130
Firlej K., (2010), Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 3, s. 163-175; http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf
131
Firlej K., (2010), Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 12, z. 3, s. 76-81; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171429
132
Firlej K., (2010), The Determinants of Food Industry Development in Malopolska Region. [W:] Jedlička P. (red.), Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2010 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010 : Sborník příspěvků, Díl I, Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, s. 82-86.
133
Firlej K., (2010), Strategie internacjonalizacyjne firm i ich adaptacja w warunkach polskich. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa, s. 40-59.
134
Firlej K., (2010), Globalizacja i integracja europejska - szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 84, s. 23-32; http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr84.pdf#page=23&view=Fit
135
Firlej K., (2010), Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 375-387.
136
Firlej K., (2009), Determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-20. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji, s. 166-183.
137
Firlej K., (2009), Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego. [W:] Mickiewicz A., Mickiewicz P. (red.), Zrównoważony rozwój lokalny : instrumenty wsparcia, T. 1, Szczecin : Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Ekonomiczny, s. 29-36.
138
Firlej K., (2009), The Use of Comparative Advance of WIG-Food Companies. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 337-345.
139
Firlej K., (2009), The Determinants and Creation of Food Industry Development Strategies. [W:] Jedlička P. (red.), Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2009 : Sborník příspěvků. Díl I, Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, s. 127-133.
140
Firlej K., Bober T., Belniak A., (2009), Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2, s. 137-152.
141
Firlej K., (2009), Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 11, z. 1, s. 84-89; https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170959
142
Firlej K., (2008), Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 185), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 332 s.
143
Firlej K., (2008), Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG - Spożywczy. [W:] Birski A. (red.), Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, Olsztyn : Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 141-149.
144
Firlej K., (2008), Implementacja międzynarodowych strategii konkurencji w spółkach z indeksu WIG-Spożywczy. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 1 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 1), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 275-282.
145
Firlej K., (2008), Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 10, z. 1, s. 85-90.
146
Firlej K., (2008), Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - wyniki analizy scenariuszowej. [W:] Szczepaniak I. (red.), Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności, Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, s. 75-100.
147
Firlej K., (2008), Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego. [W:] Dworzecki Z., Romanowska M. (red.), Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 207-217.
148
Firlej K., (2008), Istota możliwości finansowania polskiej gospodarki żywnościowej w okresie przedakcesyjnym i pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] Jedlička P. (red.), Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2008 : Strategie rozvoje regionů a států, Hradec Králové 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů, Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu, s. 40.
149
Firlej K., (2008), Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. [W:] Glińska-Neweś A. (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", s. 121-133.
150
Firlej K., Niedziółka A., (2007), Agritourism as a Factor of Local Development in the Małopolska Region, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 9, z. 2, s. 92-96.
151
Firlej K., (2007), Modele systemów zarządzania - model Levitt'a i Wattermana w ujęciu holistycznym. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania, s. 4-21.
152
Firlej K., (2007), Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia, "Współczesne Zarządzanie ", nr 3, s. 119-129.
153
Firlej K., (2006), Determinanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej. [W:] Księżyk M. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 259-268.
154
Firlej K., Bober T., (2006), Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa, s. 4-19.
155
Firlej K., (2006), Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1118, t. 1, s. 228-235; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7316/Wykorzystanie%20analizy%20scenariuszowej%20otoczenia%20w%20okre%C5%9Bleniu%20konkurencyjno%C5%9Bci%20sektora%20przedsi%C4%99biorstw%20przemys%C5%82u%20rolno%20%E2%80%93%20spo%C5%BCywczego.pdf?sequence=1&isAllowed=y
156
Firlej K., (2006), The Polish Sector of Agri-Tourism and Rural Development, "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists", t. 8, z. 6, s. 43-49.
157
Firlej K., (2006), Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej. [W:] Romanowska M., Wachowiak P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, s. 213-224.
158
Sikorska D., Wielewska I., Firlej K., Jeleń B., (2005), Rola i miejsce zrównoważonego rozwoju w działalności polskich przedsiębiorstw. [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005, Białystok : Politechnika Białostocka, s. 263-269.
159
Firlej K., (2005), Zastosowanie systemów informatycznych i internetu źródłem poprawy pozycji przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynku agrobiznesu. [W:] Niezgoda D. (red.), Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, Lublin : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, s. 160-168.
160
Firlej K., (2005), Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. [W:] Kożuch B., Markowski T. (red.), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, s. 123-133.
161
Firlej K., (2005), Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesów globalizacji i integracji europejskiej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki, Warszawa ; Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej, s. 134-143.
162
Firlej K., (2005), Wpływ informacji generowanych przez otoczenie na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. [W:] Adamowicz M. (red.), Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 378-384.
163
Firlej K., (2005), Wykorzystanie badań i systemu informacji w zarządzaniu marketingowym na przykładzie Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej. [W:] Adamowicz M. (red.), Efektywność zarządzania marketingowego, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 101-111.
164
Firlej K., (2005), Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 671, s. 63-72; https://bazekon.uek.krakow.pl/84705661
165
Firlej K., (2005), Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1070, t. 1, s. 210-218; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7332/Wp%C5%82yw%20kompetencji%20strategicznych%20kadry%20mened%C5%BCerskiej%20na%20konkurencyjno%C5%9B%C4%87%20i%20rozw%C3%B3j%20agrobiznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y
166
Firlej K., (2005), Analiza prospektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 7, z. 4, s. 117-123.
167
Firlej K., (2005), Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku europejskim. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw, s. 25-43.
168
Firlej K., (2004), Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 1, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 179-186.
169
Firlej K., (2004), Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu. [W:] Adamowicz M. (red.), Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 535-545.
170
Firlej K., (2004), Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, "Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych", nr 41(54), s. 127-136; https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7349/Absorpcja%20funduszy%20strukturalnych%20w%20sektorze%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw.pdf?sequence=1&isAllowed=y
171
Firlej K., (2004), Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 6, z. 2, s. 46-51.
172
Firlej K., (2004), Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej. [W:] Machaczka J. (kierownik tematu), Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej, s. 39-49.
173
Firlej K., (2004), Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1015, t. 1, s. 168-180.
174
Firlej K., (2004), Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej, "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria", vol. 43/1, s. 225-235; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7399
175
Firlej K., (2003), Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] Bojar E. (red.), Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętności?, Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, s. 61-69.
176
Firlej K., (2003), Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej, [Warszawa] : Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP, 22 s.
177
Firlej K., (2003), Zarządzanie organizacjami samorządu terytorialnego. [W:] Piechowicz B. (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia, Białystok : Fundacja Współczesne Zarządzanie, s. 13-20.
178
Firlej K., (2003), Oddziaływanie procesu zmian na funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych. [W:] Skalik J. (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wrocław : Cornetis : Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej, s. 197-202.
179
Firlej K., (2003), Dostosowywanie polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do wymogów Unii Europejskiej. [W:] Niezgoda D. (red.), Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Lublin : Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej, s. 42-48.
180
Firlej K., (2003), Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 983, t. 1, s. 188-194.
181
Firlej K., (2003), Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej. [W:] Jaremczuk K. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia, Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 409-417.
182
Firlej K., (2003), Identyfikacja i diagnoza jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 5, z. 1, s. 42-46.
183
Golik D., Firlej K., (2002), Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 41-49.
184
Kolbusz F., Firlej K., (2002), Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 71-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/13621
185
Firlej K., (2002), Konsumpcja artykułów spożywczych jako element funkcjonowania agrobiznesu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 596, s. 67-76.
186
Firlej K., (2002), Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 615, s. 59-69; https://bazekon.uek.krakow.pl/13620
187
Firlej K., (2002), Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce, Kraków : Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 25 s.
188
Firlej K., (2002), Rola ekoturystyki i agroturystyki przy kształtowaniu przedsiębiorczości w gminie, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 941, t. 1, s. 214-219.
189
Firlej K., (2002), Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", T. 4, z. 1, s. 45-49; https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6821
190
Firlej K., (2001), System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników w regionie południowo-wschodnim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 584, s. 55-64; https://bazekon.uek.krakow.pl/12581
191
Firlej K., (2001), Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w regionie małopolskim. [W:] Gutkowska K., Ozimek I. (red.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001, Warszawa : Wydawnictwo SGGW, s. 234-242.
192
Firlej K., (2001), Determinanty rozwoju przedsiębiorczości jako elementu kształtowania polskiego agrobiznesu, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 901, s. 114-120.
193
Firlej K., (2000), Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu", t. 2, z. 3, s. 74-78.
194
Firlej K., (1999), Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie. [W:] Targalski J. (red.), Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.), Kraków : Wydaw. AE, s. 119-127.
195
Firlej K., (1999), System pracy nakładczej jako jedna z form aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 536, s. 29-36.
196
Firlej K., (1998), System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników na terenie regionu południowo-wschodniego. [W:] Kolbusz F. (kierownik tematu), Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską, s. 61-74.
197
Firlej K., (1997), Uwarunkowania polskiej spółdzielczości produkcyjno-handlowej w procesie przekształcania gospodarki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 503, s. 53-59.
198
Firlej K., (1997), Elementy marketingowe w działalności spółdzielni, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 482, s. 47-57.
199
Firlej K., (1994), Funkcjonowanie marketingu środków żywności na rynku niemieckim, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 425, s. 51-60.
200
Firlej K., (1994), System nakładczy jako forma aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech, Prom. Kolbusz F., Kraków : , 144 k.
201
Firlej K., (1988), Formy i zakres kształtowania spółdzielczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 265, s. 53-64.
202
Firlej K., (1987), Wpływ usprawnień ergonomicznych na skrócenie czasu pracy : na przykładzie odlewni Instytutu Odlewnictwa w Krakowie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 249, s. 47-57.
203
Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, (2014), Firlej K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 107 s.
204
Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, (2013), Firlej K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 134 k.
205
Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu, (2012), Firlej K. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 129 k.
206
Gorzelany-Dziadkowiec M., Firlej K., Fudaliński J., Kozień E., Misiołek K., Machaczka K., Smutek H., Bober T., Machaczka M., Machaczka J., (2008), Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, Machaczka J. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 140 k.
207
Belniak E., Firlej K., Kozień E., Misiołek K., Gorzelany-Dziadkowiec M., Krawiec Z., Machaczka M., Machaczka J., (2003), Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce, Machaczka J. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 107 k.
1
@article{UEK:2168363162,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Stanuch",
title = "Food Chain Price Differences - Theoretical and Methodological Aspects",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 24, z. 1",
pages = "54-66",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7569},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=227959},
}
2
@article{UEK:2168363690,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Innovativeness of the Food Industry Enterprises in the European Union in Conditions of Changing Economic Situation",
journal = "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie",
number = "z. 155",
pages = "45-58",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2022.155.4},
url = {http://managementpapers.polsl.pl/wp-content/uploads/2022/03/Firlej-Kubala.pdf},
}
3
@book{UEK:2168356490,
title = "Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.7366/9788366470453},
url = {},
isbn = "978-83-66470-45-3",
}
4
@article{UEK:2168360480,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej przez małe przedsiębiorstwa",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 17, no. 2",
pages = "36-50",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.172.3},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/8178/8179},
}
5
@inbook{UEK:2168356496,
author = "Krzysztof Firlej and Martyna Żak and Jakub Garncarz",
title = "Rynek usług finansowych w aspekcie rozwiązań wynikających z ekonomii współdzielenia",
booktitle = "Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia",
pages = "25-40",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-45-3",
}
6
@article{UEK:2168358642,
author = "Julia Gorzelany and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Lidia Luty and Krzysztof Firlej and Martina Gaisch and Oksana Dudziak and Cornelia Scott",
title = "Finding Links between Organisation's Culture and Innovation : the Impact of Organisational Culture on University Innovativeness",
journal = "PLoS ONE",
number = "vol. 16, iss. 10",
pages = "1-21",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0257962},
url = {https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0257962},
}
7
@article{UEK:2168357622,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Financial Determinants of Investment Level Based on the Direction of Production of Agricultural Enterprises in the European Union",
journal = "European Research Studies Journal",
number = "vol. 24, iss. 3",
pages = "140-152",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35808/ersj/2345},
url = {https://www.ersj.eu/journal/2345},
}
8
@inbook{UEK:2168356500,
author = "Krzysztof Firlej and Jakub Garncarz and Kacper Igielski",
title = "Przychody z nieruchomości prywatnych w warunkach ekonomii współdzielenia w Polsce",
booktitle = "Finansowe i strategiczne aspekty ekonomii współdzielenia",
pages = "41-59",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2021",
isbn = "978-83-66470-45-3",
}
9
@unpublished{UEK:2168364940,
author = "Sebastian Kubala",
title = "Wpływ globalizacji i Wspólnej Polityki Rolnej na zróżnicowanie cen na rynkach surowców rolnych w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2021",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003547},
}
10
@article{UEK:2168360476,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Stanuch",
title = "Analiza współzależności wybranych indeksów giełdowych w latach 2010-2020",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 6",
pages = "71-84",
year = "2021",
url = {https://peljournal.pl/resources/html/article/details?id=226898},
}
11
@article{UEK:2168358426,
author = "Marcin Stanuch and Krzysztof Firlej",
title = "Comparative Assessment of Cow's Milk Production and Its Prices in the Member States of the European Union",
journal = "Problems of Agricultural Economics",
number = "3",
pages = "125-140",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.30858/zer/138655},
url = {http://www.zer.waw.pl/OCENA-POROWNAWCZA-PRODUKCJI-I-CEN-MLEKA-KROWIEGO-W-PANSTWACH-CZLONKOWSKICH-UNII-EUROPEJSKIEJ,138655,0,2.html},
}
12
@inbook{UEK:2168359386,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Openness and Cooperation in the Food Sector",
booktitle = "Innovation Strategies in the Food Industry : Tools for Implementation",
pages = "157-169",
adress = "London",
publisher = "Academic Press",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-85203-6.00007-4},
url = {},
edition = "2nd ed.",
isbn = "978-0-323-85203-6",
}
13
@article{UEK:2168353470,
author = "Blanka Klimova and Marcel Pikhart and Anna Cierniak-Emerych and Szymon Dziuba and Krzysztof Firlej",
title = "A Comparative Psycholinguistic Study on the Subjective Feelings of Well-being Outcomes of Foreign Language Learning in Older Adults from the Czech Republic and Poland",
journal = "Frontiers in Psychology",
number = "vol. 12",
pages = "1-11",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2021.606083},
url = {https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.606083/pdf},
}
14
@article{UEK:2168347240,
author = "Krzysztof Firlej and Monika Zbozień",
title = "The Impact of Changes in Industrial Robots Supply on the Level of Employment in Selected European Countries",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "154-160",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2020-01-017},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1074/proceedings_2020_1-1.pdf},
}
15
@article{UEK:2168344748,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Selected Aspects of Development of the Food Industry in Poland in the Upcoming Decade",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "T. 22, z. 1",
pages = "77-84",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0013.7662},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=197579},
}
16
@unpublished{UEK:2168360358,
author = "Beata Olszewska-Łabędź",
title = "Znaczenie imigracji z Ukrainy dla rynku pracy w Polsce po 2014 roku : przykład województw podkarpackiego i małopolskiego",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003522},
}
17
@article{UEK:2168353534,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Stanuch",
title = "Analiza dyskryminacyjna i możliwości jej wykorzystania na przykładzie sektora bankowego",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-11",
year = "2020",
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/354},
}
18
@article{UEK:2168353536,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Analiza finansowa jako narzędzie oceny funkcjonowania przedsiębiorstw w praktyce",
journal = "Problems of Economics and Law",
number = "t. 5",
pages = "1-11",
year = "2020",
url = {https://journals.anstar.edu.pl/index.php/pel/article/view/4},
}
19
@misc{UEK:2168353232,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Wzrost gospodarczy w świetle rozwoju nauki",
booktitle = "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego",
number = "2 (89)",
pages = "88",
year = "2020",
url = {http://www.pte.pl/pliki/1/68/Biuletyn_2020-02v.pdf},
}
20
@book{UEK:2168339277,
author = "Krzysztof Firlej and Jarosław Olejniczak and Hanna Pondel",
title = "Wyzwania rozwojowe obszarów wiejskich",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-47-9",
}
21
@inbook{UEK:2168335807,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala and Mateusz Mierzejewski",
title = "Wpływ zmian cen mleka na kształtowanie się cen wybranych produktów mlecznych",
booktitle = "Polityka i gospodarka : teoria i praktyka",
pages = "502-511",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7252-784-4",
}
22
@book{UEK:2168340211,
title = "O jakości życia na początku XXI wieku, czyli wybrane aspekty przemian społeczno-ekonomicznych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2019",
isbn = "978-83-65390-66-0",
}
23
@article{UEK:2168343333,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Determinants of Variation of Potato Prices in the European Union",
journal = "Economia Agro-Alimentare / Food Economy",
number = "iss. 3",
pages = "",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.3280/ECAG2019-003007},
url = {https://www.dropbox.com/s/j0y55djdzlrbmam/EAA_03_19_Art_6_Firley-Kubala.pdf?dl=0},
}
24
@article{UEK:2168334031,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Agnieszka Bezat-Jarzębowska i Włodzimierz Rembisz: Mikroekonomia relacji czynników produkcji w rolnictwie : ujęcie analityczne mechanizmów",
journal = "Problems of Agricultural Economics",
number = "1",
pages = "149-153",
year = "2019",
url = {http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=REVIEWS%20_%20POLEMICS..pdf#http://www.zer.waw.pl/pdf-105876-36644?filename=RECE%20NZJE%20_%20POLE%20MIKI..pdf},
}
25
@article{UEK:2168332529,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Structural Transformations of Agriculture in Poland in the Years 2006-2016",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 9, iss. 1",
pages = "203-214",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.36689/uhk/hed/2019-01-020},
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1073/proceedings_2019_1-1.pdf},
}
26
@article{UEK:2168327225,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Problem optymalizacji zatrudnienia, a jakość potencjału ludzkiego w sektorze rolnym w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "1 (28)",
pages = "227-242",
year = "2018",
url = {},
}
27
@inbook{UEK:2168330397,
author = "Krzysztof Firlej and Chrystian Firlej",
title = "Specialization in the Food Sector in Poland in an Aspect of Implementation of a New Development Pathway",
booktitle = "Globalization and Its Socio-economic Consequences : Proceedings. Part 3, Economic Progress in Post-Soviet Countries",
pages = "1072-1078",
adress = "Žilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2018",
url = {https://globalization.uniza.sk/wp-content/uploads/2018/12/proceedings_globalization_2018_part_3.pdf},
issn = "2454-0943",
isbn = "978-80-8154-249-7",
}
28
@unpublished{UEK:2168326101,
author = "Bianka Godlewska-Dzioboń",
title = "Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003313},
}
29
@book{UEK:2168350266,
title = "Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-952363-5-8",
}
30
@inbook{UEK:2168330829,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Importance of Labour and Capital Inputs in the Evolution of the Food Industry in Poland",
booktitle = "Conference Proceedings of the VII International Scientific Conference Determinants of Regional Development",
pages = "275-287",
adress = "Piła",
publisher = "Stanisław Staszic University of Applied Sciences",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.14595/CP/01/018},
url = {http://web.pwsz.pila.pl/~pes/index.php/proceedings/article/view/174/140},
issn = "",
isbn = "978-83-62617-89-0",
}
31
@misc{UEK:2168350260,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wstęp",
booktitle = "Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś",
pages = "3-5",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-947032-8-8",
}
32
@article{UEK:2168324059,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Analiza nowych form procesu integracji europejskiej w aspekcie płac",
journal = "Tarnowskie Colloquia Naukowe",
number = "1 (5)",
pages = "9-20",
year = "2018",
url = {https://tcn.pwsztar.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/01_firlej.pdf},
}
33
@inbook{UEK:2168330831,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Assessment of Export Potential of Agricultural and Food Products in the Visegrad Group Countries in the Years 2005-2017",
booktitle = "Economic Sciences for Agribusiness and Rural Economy : Proceedings of the 2018 International Scientific Conference, Warsaw, 7-8 June 2018. No 2, 2018",
pages = "167-173",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ESARE.2018.2.21},
url = {http://sj.wne.sggw.pl/pdf/ESARE_2018_n2_s167.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7583-803-9 ; 978-83-7583-804-6",
}
34
@article{UEK:2168329687,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Ceny ziemi rolnej w Polsce na tle Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "3 (975)",
pages = "159-171",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2018.0975.0310},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1430/1140},
}
35
@article{UEK:2168326089,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Asymetria samowystarczalności produkcji ziemniaków w krajach Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 2",
pages = "37-45",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0011.8113},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170535},
}
36
@book{UEK:2168350258,
title = "Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
url = {},
isbn = "978-83-947032-8-8",
}
37
@misc{UEK:2168350268,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wstęp",
booktitle = "Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
pages = "7-10",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-952363-5-8",
}
38
@inbook{UEK:2168350264,
author = "Krzysztof Firlej and Maciej Małochleb and Marcin Stanuch",
title = "Prawno-organizacyjne zasady ubezpieczenia OC w Polsce : stawki, rankingi i ubezpieczyciele",
booktitle = "Ubezpieczenia społeczne dawniej i dziś",
pages = "41-53",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie",
year = "2018",
isbn = "978-83-947032-8-8",
}
39
@article{UEK:2168325309,
author = "Chrystian Firlej and Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "The Influence of Fur Farming on the Local Economy in Poland",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 8, iss. 1",
pages = "224-232",
adress = "",
year = "2018",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1072/proceedings_2018_1.pdf},
}
40
@article{UEK:2168328371,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Społeczna odpowiedzialność biznesu wyzwaniem w sektorze rolno-spożywczym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 20, z. 4",
pages = "47-53",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.2942},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=176845},
}
41
@unpublished{UEK:2168326115,
author = "Marcin Piątkowski",
title = "Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013",
adress = "Kraków",
year = "2017",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003314},
}
42
@book{UEK:2168330837,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Przemysł spożywczy w Polsce : nowa ścieżka rozwoju",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
isbn = "978-83-01-19647-9",
}
43
@article{UEK:2168316117,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Factors of Functioning and Chances of Development of Fish Industry in Poland",
journal = "Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia",
number = "R. 16, 2",
pages = "33-43",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.16},
url = {https://aspe.sggw.pl//article/view/4283},
}
44
@article{UEK:2168314017,
author = "Krzysztof Firlej and Dariusz Żmija",
title = "The Specificity of Knowledge Management in the Food Industry in Poland",
journal = "E+M Ekonomie a Management",
number = "vol. 20, iss. 1",
pages = "83-97",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15240/tul/001/2017-1-006},
url = {http://www.ekonomie-management.cz/download/1490340382_ccd9/06_THE+SPECIFICITY+OF+KNOWLEDGE.pdf},
}
45
@book{UEK:2168316103,
title = "Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-947032-0-2",
}
46
@article{UEK:2168324817,
author = "Krzysztof Firlej and Sebastian Kubala",
title = "Zmiany w krajowym rolniczym ubezpieczeniu społecznym w okresie poakcesyjnym",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 19, z. 5",
pages = "60-64",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.6205},
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=156132},
}
47
@article{UEK:2168320523,
author = "Krzysztof Firlej and Anna Kowalska and Arkadiusz Piwowar",
title = "Competitiveness and Innovation of the Polish Food Industry",
journal = "Agricultural Economics",
number = "vol. 63, no. 11",
pages = "502-509",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.17221/111/2016-AGRICECON},
url = {http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/230206.pdf},
}
48
@article{UEK:2168318117,
author = "Renata Seweryn and Agata Niemczyk and Krzysztof Firlej",
title = "The Role of Social Media in an Assessment of the Factors of a Tourist Destinations Success : a Case Study of Cracow",
journal = "Economics & Sociology",
number = "vol. 10, 2",
pages = "252-266",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2017/10-2/19},
url = {http://www.economics-sociology.eu/files/23_396_Seweryn_Niemczyk_Firlej.pdf},
}
49
@article{UEK:2168313185,
author = "Krzysztof Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Changes of Food Safety in Poland in the Years 2001-2014",
journal = "Hradec Economic Days",
number = "vol. 7, iss. 1",
pages = "177-190",
year = "2017",
url = {http://fim2.uhk.cz/hed/data/proceedings_2017_1.pdf},
isbn = "978-80-7435-664-3",
}
50
@misc{UEK:2168316105,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Wyzwania dla sektora turystycznego i hotelarskiego w warunkach rosnącej konkurencji",
pages = "5-8",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2017",
isbn = "978-83-947032-0-2",
}
51
@inbook{UEK:2168316115,
author = "Krzysztof Firlej and Karolina Palimąka and Mateusz Mierzejewski",
title = "Human Capital in Agribusiness as a Factor in Sustainable Development - Problems of Measurement in the Case of Firms in the Agri-food Sector",
booktitle = "Political Rents of European Farmers in the Sustainable Development Paradigm : International, National and Regional Perspective",
pages = "190-209",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Scientific Publishers PWN",
year = "2016",
isbn = "978-83-01-18766-8",
}
52
@article{UEK:2168311515,
author = "Krzysztof Firlej and Chrystian Firlej and Mateusz Mierzejewski",
title = "Znaczenie sankcji gospodarczych dla bilansu handlu zagranicznego krajów grupy wyszehradzkiej w obszarze rolnictwa",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 18, z. 3",
pages = "53-59",
year = "2016",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=178052},
}
53
@misc{UEK:2168311271,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "5-8",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
54
@unpublished{UEK:2168315397,
author = "Patrycja Andrzejewska",
title = "Wykorzystanie marketingu internetowego w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw branży browarniczej w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003254},
}
55
@book{UEK:2168310771,
title = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
56
@inbook{UEK:2168313015,
author = "Krzysztof Firlej and Marta Beściak",
title = "Wartościowanie ryzyka w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych w Polsce",
booktitle = "Public Risk Management. T. 2, Wybrane zagadnienia ",
pages = "11-22",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach",
year = "2016",
issn = "",
isbn = "978-83-7875-331-5",
}
57
@article{UEK:2168307127,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej, red. nauk. Andrzej Czyżewski, Bogdan Klepacki, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s. 673",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "141-145",
year = "2016",
}
58
@inbook{UEK:2168306999,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej",
title = "Transformational Leadership According to Competitiveness of Small Enterprises",
booktitle = "Cross-Cultural Business Conference 2016 : Proceedings",
pages = "305-314",
adress = "Steyr/Austria",
publisher = "The University of Applied Sciences Upper",
year = "2016",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/9906},
isbn = "978-3-9504257-0-3",
}
59
@inbook{UEK:2168311509,
author = "Krzysztof Firlej and Klaudyna Ciura",
title = "Public Support in the Food Industry in Poland",
booktitle = "Hradec Economic Days : Double-blind Peer Reviewed Proceedings of the International Scientific Conference Hradec Economic Days 2016",
pages = "206-216",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2016",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1047/proceedings_2016_1.pdf},
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-636-0",
}
60
@inbook{UEK:2168311289,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Menedżeryzm - wczoraj, dziś i jutro",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
61
@misc{UEK:2168311287,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Prof. dr hab. Józef Machaczka - droga naukowa i zawodowa",
booktitle = "Menedżeryzm w rozwoju organizacji : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Józefowi Machaczce",
pages = "9-13",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2016",
isbn = "978-83-7252-730-1",
}
62
@article{UEK:2168304703,
author = "Krzysztof Firlej and Patrycja Trzepałka",
title = "Sports Nationalism - Truth or Fiction in the Area of Football",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce",
number = "4 (19)",
pages = "126-137",
year = "2015",
url = {http://www.wses-zeszyty.pl/z/z4_2015.pdf},
}
63
@article{UEK:2168299945,
author = "Krzysztof Firlej and Beata Spychalska",
title = "Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "8",
pages = "202-221",
year = "2015",
url = {http://www.kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re8/11_firlej_spychalska.pdf},
}
64
@book{UEK:2168316093,
title = "Konsument XXI wieku : myślę i kupuję",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf},
isbn = "978-83-941202-0-7",
}
65
@unpublished{UEK:2168316199,
author = "Marta Beściak",
title = "Zarządzanie ryzykiem personalnym w jednostkach organizacyjnych sektora ubezpieczeń społecznych",
adress = "Łódź",
year = "2015",
url = {},
}
66
@article{UEK:2168304085,
author = "Krzysztof Firlej and Patrycja Trzepałka",
title = "Wybrane typy ogólnej orientacji przedsiębiorstw spożywczych w XXI wieku",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 17, z. 5",
pages = "52-58",
year = "2015",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=177592},
}
67
@inbook{UEK:2168297515,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Szymański",
title = "Upadłość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w latach 2009-2013",
booktitle = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "231-247",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
68
@inbook{UEK:2168290087,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Economic Conditions of the Functioning of the Food Industry Companies in Poland",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2015 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, 3-4 February 2015 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Vol. 4",
pages = "121-132",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, The University of Hradec Králové",
year = "2015",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1048/proceedings_2015_4.pdf},
issn = "2464-6059",
isbn = "978-80-7435-549-3",
}
69
@misc{UEK:2168316101,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wstęp",
booktitle = "Konsument XXI wieku : myślę i kupuję",
pages = "5-8",
adress = "Tarnów",
publisher = "Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Konsument-XXI-wieku-my%C5%9Bl%C4%99-i-kupuj%C4%99.pdf},
isbn = "978-83-941202-0-7",
}
70
@book{UEK:2168301927,
author = "Krzysztof Firlej and Mariusz Hamulczuk and Wojciech Kozłowski and Justyna Kufel and Arkadiusz Piwowar and Stanisław Stańko",
title = "Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2015",
url = {https://www.ierigz.waw.pl/download/19222-pw-13.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-580-2",
}
71
@inbook{UEK:2168300971,
author = "Krzysztof Firlej and Krzysztof Adam Firlej",
title = "Potencjał i możliwości innowacyjne polskich regionów",
booktitle = "Rozwój regionalny i jego determinanty. T. 2",
pages = "203-220",
adress = "Piła",
publisher = "Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica",
year = "2015",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7825},
isbn = "978-83-62617-57-9 ; 978-83-62617-44-9",
}
72
@book{UEK:2168297491,
title = "Przemysł spożywczy - makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/07/Przemys%C5%82-spo%C5%BCywczy-%E2%80%93-makrootoczenie-inwestycje-ekspansja-zagraniczna.pdf},
isbn = "978-83-65173-06-5 ; 978-83-65173-07-2",
}
73
@inbook{UEK:2168295735,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Status of Human Capital, Its Role in Innovation and Opportunities for Strengthening the Enterprises of the Food Industry in the Years 2007-2011",
booktitle = "Rural Development in Poland : the Role of Policy, Tourism and Human Capital",
pages = "67-74",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej",
year = "2014",
url = {http://www.uwm.edu.pl/kaies/images/katedralne/Rural%20development%20in%20Poland%20the%20role%20of%20policy,%20tourism%20and%20human%20capital.pdf},
isbn = "978-83-935057-3-9",
}
74
@article{UEK:2168287765,
author = "Krzysztof Firlej and Aleksandra Bargieł and Marcin Szymański",
title = "Zagrożenie upadłością przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce na przykładzie spółek z indeksu WIG-spożywczy",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "74",
pages = "63-72",
year = "2014",
url = {http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/43/561.pdf},
}
75
@article{UEK:2168307783,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Anna Matuszczak: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4 (341)",
pages = "171-176",
year = "2014",
}
76
@inbook{UEK:2168295015,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Analysis of the Factors Increasing the Competitiveness of the Food Industry Enterprises Results",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2014 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 4th and 5th, 2014 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 4",
pages = "141-148",
adress = "Gaudeamus",
publisher = "Hradec Králové",
year = "2014",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1049/proceedings_2014_4.pdf},
isbn = "978-80-7435-369-7",
}
77
@article{UEK:2168287787,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 16, z. 2",
pages = "50-55",
year = "2014",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172666},
}
78
@unpublished{UEK:2168308667,
author = "Agnieszka Marta Rożek",
title = "Koncepcja modelu klastra usług turystycznych na pograniczu polsko-słowackim",
adress = "Kraków",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003047},
}
79
@inbook{UEK:2168284931,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Kwantytatywne determinanty konkurencyjności wybranych spółek surowcowych i paliwowych z indeksu WIG20",
booktitle = "Determinanty konkurencyjności współczesnych organizacji",
pages = "139-153",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-665-6",
}
80
@article{UEK:2168291455,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Źródła transferu wiedzy i technologii w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "360",
pages = "117-125",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.360.13},
url = {http://direct.dbc.wroc.pl/Content/26762/Firlej_Zrodla_transferu_wiedzy_i_technologii.pdf},
}
81
@article{UEK:2168290141,
author = "Krzysztof Firlej and Aleksandra Bargieł",
title = "Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "5 (929)",
pages = "57-74",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0929.0504},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/563},
}
82
@book{UEK:2168282553,
author = "Krzysztof Firlej and Dariusz Żmija",
title = "Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2014",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa_pliki/ksiazki/1000312130/Djvu/1000312130.pdf#https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6818},
isbn = "978-83-62511-33-4",
}
83
@article{UEK:2168288427,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ wspólnej polityki rolnej na zmiany w rolnictwie",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2 (339)",
pages = "166-169",
year = "2014",
}
84
@unpublished{UEK:2168303413,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Charakterystyka przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, szanse i zagrożenia sektora",
booktitle = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "5-22",
year = "2014",
}
85
@article{UEK:2168306857,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Model biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem spożywczym",
journal = "Przedsiębiorczość i Zarządzanie",
number = "t. 14, z. 13, cz. 2",
pages = "27-39",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIV-13-2.pdf},
}
86
@inbook{UEK:2168259940,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Franchising as a Modern Business Model for Small and Medium-Sized Trade Enterprises in Poland",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "68-75",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf#https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6850/Franczyza%20jako%20nowoczesny%20model%20biznesowy%20ma%c5%82ych%20i%20%c5%9brednich%20przedsi%c4%99biorstw%20handlowych%20w%20Polsce.pdf?sequence=2&isAllowed=y},
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
87
@inbook{UEK:2168259938,
author = "Krzysztof Firlej and Andrzej Pisulewski",
title = "The Impact of Service Offshoring on the Rise in Employment in a Post Accession Period",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2013 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 19th and February 20th, 2013 : Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 3",
pages = "61-67",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, the University of Hradec Králové",
year = "2013",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1050/proceedings_2013_3.pdf},
isbn = "978-80-7435-251-5",
}
88
@article{UEK:2168295199,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Uwarunkowania funkcjonowania systemów franczyzowych w handlu żywnością w Polsce",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 15, z. 6",
pages = "76-82",
year = "2013",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=172563},
}
89
@article{UEK:2168307803,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Agnieszka Judzińska, Wiesław Łopaciuk: Wpływ WPR na rolnictwo",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1 (334)",
pages = "140-142",
year = "2013",
}
90
@misc{UEK:2168280165,
author = "Krzysztof Firlej and Aleksandra Bargieł and Marcin Szymański",
title = "Zagrożenie upadłością w przedsiębiorstwach polskiego przemysłu spożywczego - w aspekcie aktualnej sytuacji rynkowej",
booktitle = "Przemysł spożywczy - otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
pages = "",
adress = "b. m.",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2013",
url = {http://www.ierigz.waw.pl/download/9293-9_Firlej_Krakow_2013.pdf},
}
91
@unpublished{UEK:2168291687,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia prowadzonych badań",
booktitle = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
pages = "5-25",
year = "2013",
}
92
@article{UEK:2168281845,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Przemysł spożywczy : otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja zagraniczna",
journal = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "6-10",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
93
@article{UEK:2168285561,
author = "Patrycja Andrzejewska and Krzysztof Firlej",
title = "Implementacja instrumentów marketingu internetowego na polskim rynku piwa",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing",
number = "10 (59)",
pages = "21-31",
year = "2013",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_2013_T10_nr59.pdf#page=21&view=Fit},
}
94
@inbook{UEK:2168294509,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego poprzez doskonalenie działań w obszarze zarządzania wiedzą",
booktitle = "Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy ",
pages = "101-112",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2013",
url = {http://ierigz.waw.pl/download/13740-r-73_szczepaniak_net.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-387-7",
}
95
@article{UEK:2168307805,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2)",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "4 (337)",
pages = "141-145",
year = "2013",
}
96
@article{UEK:2168232292,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Recenzja książki Ekonomia i jej społeczne otoczenie pod redakcją Andrzeja Czyżewskiego i Anny Matuszczak",
journal = "Wieś i Rolnictwo",
number = "2 (155)",
pages = "130-137",
year = "2012",
}
97
@article{UEK:2168281445,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Adaptacja nowych form handlu detalicznego w gospodarce rynkowej na przykładzie Carrefour Polska Sp. z o.o. oraz Lewiatan Holding S.A.",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "237",
pages = "56-70",
adress = "",
year = "2012",
}
98
@article{UEK:2168307801,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (1)",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2 (331)",
pages = "188-196",
year = "2012",
}
99
@unpublished{UEK:2168273836,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Model biznesu dla polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, implementacja w praktyce i uwarunkowania wdrażania",
booktitle = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
pages = "5-23",
year = "2012",
}
100
@inbook{UEK:2168318367,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Knowledge Management and Diffusion of Innovations in the Process of Restructuring Agriculture and Food Industry Companies",
booktitle = "Multifunctional Development of Rural Areas : International Experience",
pages = "83-93",
adress = "Ostrołęka",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej",
year = "2012",
isbn = "978-83-929620-7-6",
}
101
@article{UEK:2168298809,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Ewolucja systemu doradztwa rolniczego Unii Europejskiej ostatniej dekady",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług",
number = "89",
pages = "104-116",
adress = "",
year = "2012",
url = {http://www.wzieu.pl/zn/705/ZN_705.pdf},
issn = "1640-6818",
}
102
@inbook{UEK:2168248396,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Procesy restrukturyzacji handlu w Polsce na tle tendencji światowych",
booktitle = "Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek",
pages = "227-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-86-0",
}
103
@article{UEK:2168256524,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rożek",
title = "Korzyści z klasteringu transgranicznego jako innowacyjnej formy rozwoju usług turystycznych na obszarach przygranicznych Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "891",
pages = "31-51",
year = "2012",
}
104
@article{UEK:2168297243,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Czy kryzys zagrażał wynikom spółek notowanych w WIG Spożywczy?",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego",
number = "t. 12(27), z. 1",
pages = "42-52",
year = "2012",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2012_T12(27).pdf#page=42&view=Fit},
}
105
@article{UEK:2168316113,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Zarządzanie przedsiębiorstwami spożywczymi w dobie przemian globalnych",
journal = "Management",
number = "vol. 16, no. 1",
pages = "796-809",
year = "2012",
}
106
@article{UEK:2168307799,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Cz. 1",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "1 (330)",
pages = "151-156",
year = "2012",
}
107
@inbook{UEK:2168246892,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Company Management in the Knowledge-Based Economy in Malopolska",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on Management of Human Resources 2012 : Management, Leadership, Strategy, Competitiveness : Szent István University, Gödöllő, Hungary 14-15th June 2012",
pages = "275-282",
adress = "Gödöllő; Hungary",
publisher = "Szent István University",
year = "2012",
isbn = "978-963-269-294-4",
}
108
@article{UEK:2168234380,
author = "Krzysztof Firlej and Anetta Makarska",
title = "Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim",
journal = "Współczesne Zarządzanie",
number = "1",
pages = "32-40",
year = "2012",
url = {http://jml2012.indexcopernicus.com/fulltxt.php?ICID=1053005},
}
109
@inbook{UEK:2168246872,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "Operation Conditions of Food Businesses in the Knowledge-Based Economy",
booktitle = "Human Resource Management and Corporate Competitiveness",
pages = "151-162",
adress = "Gödöllő",
publisher = "Szent István University",
year = "2012",
isbn = "978-963-269-327-9",
}
110
@article{UEK:2168227934,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Tworzenie wspólnej polityki rolnej jako elementu wzmacniającego poziom bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju regionów",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 140, cz. 2",
pages = "283-295",
year = "2012",
url = {http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111334/edition/96611/content},
}
111
@article{UEK:2168260152,
author = "Krzysztof Firlej and Anetta Makarska",
title = "Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii",
journal = "Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica",
number = "68",
pages = "37-46",
year = "2012",
url = {http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/files/magazines/2/35/406.pdf},
}
112
@article{UEK:2168280351,
author = "Krzysztof Firlej and Agnieszka Rydz",
title = "System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "5",
pages = "199-222",
year = "2012",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re5/firlej_rydz_system_doradztwa_rolniczego_w_polsce.pdf},
}
113
@inbook{UEK:2168235762,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Implementacja zintegrowanych systemów zarządzania w wybranych spółkach z indeksu WIG Spożywczy",
booktitle = "Metody badania i modele rozwoju organizacji",
pages = "247-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-9-0",
}
114
@book{UEK:2168268826,
author = "Jadwiga Drożdż and Krzysztof Firlej and Grażyna Morkis and Robert Mroczek and Iwona Szczepaniak and Marcin Szymański and Mirosława Tereszczuk and Roman Urbaniec",
title = "Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2)",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2012",
url = {https://www.ierigz.waw.pl/download/7584-r-35_b5.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-264-1",
}
115
@article{UEK:2168297239,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ koniunktury gospodarczej na wyniki ekonomiczne spółek z indeksu WIG Spożywczy",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 14, z. 1",
pages = "152-158",
year = "2012",
url = {},
}
116
@unpublished{UEK:2168260658,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Zintegrowany model zarządzania spółkami z indeksu WIG - Spożywczy",
booktitle = "Koncepcja zintegrowanego systemu zarządzania organizacją",
pages = "124-142",
year = "2011",
}
117
@article{UEK:2168297261,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 13, z. 1",
pages = "104-109",
year = "2011",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171745},
}
118
@inbook{UEK:2168268816,
author = "Krzysztof Firlej and Marcin Szymański",
title = "Wyniki finansowe jako element oceny konkurencyjności spółek WIG-Spożywczy",
booktitle = "Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1)",
pages = "127-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2011",
url = {http://www.ierigz.waw.pl/download/3872-r-25_szczepaniak_net.pdf#page=128&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-190-3",
}
119
@inbook{UEK:2168222488,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Impact of Management Professionalization on Competitiveness of Agricultural and Food Companies",
booktitle = "Contemporary Management Challenges in the Transition Period : the Perspective of Poland and Spain",
pages = "131-147",
adress = "Cracow - Granada",
publisher = "Cracow School of Business, Cracow University of Economics",
year = "2011",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Impact-of-management-professionalization-on-competitiveness-of-agricultural-and-food-companies.pdf},
isbn = "978-83-927903-7-2",
}
120
@inbook{UEK:2166667673,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Role of Privatization and Restructuring in the Development of National Sugar Joint Stock Company (Krajowa Spółka Cukrowa S.A.)",
booktitle = "Developmental Challenges of Contemporary Economies : Management - Finance - Restructuring",
pages = "427-437",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-60-0",
}
121
@misc{UEK:2168268784,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Konkurencyjność przemysłu spożywczego w aspekcie danych finansowych spółek należących do indeksu WIG - Spożywczy",
booktitle = "Teraźniejszość i przyszłość polskiego sektora rolno-spożywczego : konferencja",
pages = "[83-106]",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2011",
}
122
@article{UEK:2168280355,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "4",
pages = "21-36",
year = "2011",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re4/21_firlej.pdf},
}
123
@article{UEK:2168307797,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Agroekonomia w warunkach rynkowych : problemy i wyzwania",
journal = "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej",
number = "2 (327)",
pages = "185-192",
year = "2011",
}
124
@article{UEK:2168221920,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Implementacja nowoczesnych metod zarządzania w przedsiębiorstwie przemysłu spożywczego na przykładzie KSG w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "75-84",
adress = "",
year = "2011",
}
125
@article{UEK:2168228290,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Aspekty innowacyjności jako instrument konkurencyjności regionu małopolskiego",
journal = "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą",
number = "43",
pages = "40-54",
year = "2011",
url = {},
}
126
@book{UEK:2168316097,
author = "Waldemar Michna and Krzysztof Firlej and Krzysztof Wierzbicki",
title = "Wybrane problemy wizji rozwoju wsi i rolnictwa w pierwszej połowie XXI wieku",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2011",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Wybrane-problemy-wizji-rozwoju-wsi-i-rolnictwa-w-pierwszej-po%C5%82owie-XXI-wieku.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-7658-203-0",
}
127
@inbook{UEK:2168287841,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Impact of Globalization on the Operation of Enterprises of WIG - Food Index",
booktitle = "The International Conference Hradec Economic Days 2011 : Economic Development and Management of Regions, Hradec Králové, February 1st and 2nd, 2011 Peer-Reviewed Conference Proceedings. Part 2",
pages = "78-83",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus",
year = "2011",
url = {http://fim.uhk.cz/imea/data/sbornik/SBORNIK2011_II.pdf},
isbn = "978-80-7435-101-3",
}
128
@inbook{UEK:2168220130,
author = "Krzysztof Firlej and Katarzyna Gurgul-Czekańska",
title = "Problemy infrastruktury drogowej Polski w okresie poakcesyjnym",
booktitle = "Inwestycje i nieruchomości : wyzwania XXI wieku",
pages = "109-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo - Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-80-8",
}
129
@article{UEK:2168293987,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Aspekty good governance przedsiębiorstw z indeksu WIG-Spożywczy",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "87",
pages = "27-39",
year = "2011",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2011_nr87.pdf#page=27&view=Fit},
}
130
@article{UEK:2168280359,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Ocena konkurencyjności i szans rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego w warunkach unijnych",
journal = "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy",
number = "3",
pages = "163-175",
year = "2010",
url = {http://kpsw.edu.pl/pobierz/wydawnictwo/re3/13Firlej.pdf},
}
131
@article{UEK:2168259880,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Determinanty rozwoju przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 12, z. 3",
pages = "76-81",
year = "2010",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=171429},
}
132
@inbook{UEK:2168290091,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Determinants of Food Industry Development in Malopolska Region",
booktitle = "Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2010 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 2. a 3. února 2010 : Sborník příspěvků, Díl I",
pages = "82-86",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu",
year = "2010",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/THE-DETERMINANTS-OF-FOOD-INDUSTRY-DEVELOPMENT-IN-MALOPOLSKA-REGION.pdf},
isbn = "978-80-7435-040-5",
}
133
@unpublished{UEK:2168282519,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Strategie internacjonalizacyjne firm i ich adaptacja w warunkach polskich",
booktitle = "Współczesne tendencje w zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa",
pages = "40-59",
year = "2010",
}
134
@article{UEK:2168307457,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Globalizacja i integracja europejska - szansa czy mit dla polskiego agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej",
number = "84",
pages = "23-32",
year = "2010",
url = {http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2010_nr84.pdf#page=23&view=Fit},
}
135
@article{UEK:52068,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Ekonomiczne, społeczne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju polskich przedsiębiorstw sektora agrobiznesu w Unii Europejskiej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "375-387",
adress = "",
year = "2010",
}
136
@unpublished{UEK:2168218466,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-20",
booktitle = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności organizacji",
pages = "166-183",
year = "2009",
}
137
@inbook{UEK:2168318065,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Funkcjonowanie przemysłu spożywczego w dobie transformacji i światowego kryzysu finansowego",
booktitle = "Zrównoważony rozwój lokalny : instrumenty wsparcia. T. 1",
pages = "29-36",
adress = "Szczecin",
publisher = "Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Ekonomiczny",
year = "2009",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/06/Funkcjonowanie-przemys%C5%82u-spo%C5%BCywczego-w-dobie-transformacji-i-%C5%9Bwiatowego-kryzysu-finansowego.pdf},
isbn = "978-83-924951-2-3",
}
138
@inbook{UEK:2162109609,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Use of Comparative Advance of WIG-Food Companies",
booktitle = "Global and Regional Challenges for the 21st Century Economies",
pages = "337-345",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2009",
isbn = "978-83-927790-4-9",
}
139
@inbook{UEK:2168318067,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Determinants and Creation of Food Industry Development Strategies",
booktitle = "Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2009 : Ekonomický rozvoj a management regionů, Hradec Králové 3. a 4. února 2009 : Sborník příspěvků. Díl I",
pages = "127-133",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu",
year = "2009",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1056/sbornik2009_i.pdf},
isbn = "978-80-7041-455-2",
}
140
@article{UEK:52030,
author = "Krzysztof Firlej and Tomasz Bober and Anna Belniak",
title = "Proces restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji i jego determinanty w sektorze gastronomicznym",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2",
pages = "137-152",
year = "2009",
}
141
@article{UEK:2168232214,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Lokalizacja przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w fazie transformacji",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 11, z. 1",
pages = "84-89",
year = "2009",
url = {https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=170959},
}
142
@book{UEK:50778,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rozwój przemysłu rolno-spożywczego w sektorze agrobiznesu i jego determinanty",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-390-7",
}
143
@inbook{UEK:2166230515,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Stymulanty konkurencyjności w zarządzaniu spółkami z indeksu WIG - Spożywczy",
booktitle = "Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw",
pages = "141-149",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego",
year = "2008",
isbn = "978-83-89112-24-8",
}
144
@inbook{UEK:50962,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Implementacja międzynarodowych strategii konkurencji w spółkach z indeksu WIG-Spożywczy",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 1",
pages = "275-282",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
145
@article{UEK:51022,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Kwalitatywne determinanty konkurencyjności spółek z indeksu WIG-Spożywczy",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 10, z. 1",
pages = "85-90",
year = "2008",
url = {},
}
146
@inbook{UEK:2168287839,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ otoczenia zewnętrznego na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego - wyniki analizy scenariuszowej",
booktitle = "Wybrane aspekty konkurencyjności polskich producentów żywności",
pages = "75-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2008",
url = {https://ierigz.waw.pl/download/1233-110.pdf},
isbn = "978-83-60798-79-9",
}
147
@inbook{UEK:2165343693,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie metod scenariuszowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłu spożywczego",
booktitle = "Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym",
pages = "207-217",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2008",
isbn = "978-83-7378-367-6",
}
148
@misc{UEK:2168318069,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Istota możliwości finansowania polskiej gospodarki żywnościowej w okresie przedakcesyjnym i pełnego członkostwa w Unii Europejskiej",
booktitle = "Vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2008 : Strategie rozvoje regionů a států, Hradec Králové 5. a 6. února 2008 : sborník abstraktů",
pages = "40",
adress = "Hradec Králové",
publisher = "Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu",
year = "2008",
url = {https://uni.uhk.cz/hed/site/assets/files/1057/sbornik2008.pdf},
isbn = "978-80-7041-202-2",
}
149
@inbook{UEK:2168219144,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Zarządzanie wiedzą warunkiem rozwoju przedsiębiorstw przemysłu spożywczego",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy : zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji",
pages = "121-133",
adress = "Toruń",
publisher = "Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora",
year = "2008",
isbn = "978-83-7285-403-2",
}
150
@article{UEK:51212,
author = "Krzysztof Firlej and Arkadiusz Niedziółka",
title = "Agritourism as a Factor of Local Development in the Małopolska Region",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 9, z. 2",
pages = "92-96",
year = "2007",
url = {},
}
151
@unpublished{UEK:2168276243,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Modele systemów zarządzania - model Levitt'a i Wattermana w ujęciu holistycznym",
booktitle = "Modele systemów zarządzania - koncepcja holistyczna : teoria - modele - zastosowania",
pages = "4-21",
year = "2007",
}
152
@article{UEK:51134,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Warunki sprawności funkcjonowania systemu zarządzania jakością w placówkach sektora ochrony zdrowia",
journal = "Współczesne Zarządzanie ",
number = "3",
pages = "119-129",
year = "2007",
}
153
@inbook{UEK:2168318355,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Determinanty doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstw spółdzielczych w warunkach gospodarki rynkowej",
booktitle = "Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej",
pages = "259-268",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7321/Determinanty%20doskonalenia%20system%c3%b3w%20zarz%c4%85dzania%20przedsi%c4%99biorstw%20sp%c3%b3%c5%82dzielczych%20w%20warunkach%20gospodarki%20rynkowej.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "83-7464-097-9",
}
154
@unpublished{UEK:2168275483,
author = "Krzysztof Firlej and Tomasz Bober",
title = "Restrukturyzacja firm sektora gastronomicznego jako reakcja na proces prywatyzacji",
booktitle = "Strategie wzrostu w procesie rozwoju przedsiębiorstwa",
pages = "4-19",
year = "2006",
}
155
@article{UEK:2168287847,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie analizy scenariuszowej otoczenia w określeniu konkurencyjności sektora przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1118, t. 1",
pages = "228-235",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7316/Wykorzystanie%20analizy%20scenariuszowej%20otoczenia%20w%20okre%C5%9Bleniu%20konkurencyjno%C5%9Bci%20sektora%20przedsi%C4%99biorstw%20przemys%C5%82u%20rolno%20%E2%80%93%20spo%C5%BCywczego.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
156
@article{UEK:53285,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "The Polish Sector of Agri-Tourism and Rural Development",
journal = "Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists",
number = "t. 8, z. 6",
pages = "43-49",
year = "2006",
url = {},
}
157
@inbook{UEK:2168318361,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Uwarunkowania i tendencje rozwoju agrobiznesu w Polsce i Unii Europejskiej",
booktitle = "Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego",
pages = "213-224",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza",
year = "2006",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7319/Uwarunkowania%20i%20tendencje%20rozwoju%20agrobiznesu%20w%20Polsce%20i%20Unii%20Europejskiej.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7378-237-2",
}
158
@inbook{UEK:2166075845,
author = "Daria Sikorska and Izabela Wielewska and Krzysztof Firlej and Bogusław Jeleń",
title = "Rola i miejsce zrównoważonego rozwoju w działalności polskich przedsiębiorstw",
booktitle = "Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Białystok, 17-18 stycznia 2005",
pages = "263-269",
adress = "Białystok",
publisher = "Politechnika Białostocka",
year = "2005",
}
159
@inbook{UEK:2168318365,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Zastosowanie systemów informatycznych i internetu źródłem poprawy pozycji przedsiębiorstw rolno-spożywczych na rynku agrobiznesu",
booktitle = "Sposoby budowy i oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa",
pages = "160-168",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej",
year = "2005",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7330/Zastosowanie%20system%c3%b3w%20informatycznych%20i%20internetu%20%c5%bar%c3%b3d%c5%82em%20poprawy%20pozycji%20przedsi%c4%99biorstw%20rolno%20%e2%80%93%20spo%c5%bcywczych%20na%20rynku%20agrobiznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "83-920244-1-9",
}
160
@inbook{UEK:2168318059,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie",
booktitle = "Z teorii i praktyki zarządzania publicznego",
pages = "123-133",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Współczesne Zarządzanie",
year = "2005",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/06/ISTOTA-ZARZ%C4%84DZANIA-JAKO%C5%9ACI%C4%84-WYDAJNO%C5%9ACI%C4%84-I-DZIA%C5%81ALNO%C5%9ACI%C4%84-OPERACYJN%C4%84-ORGANIZACJI-PUBLICZNEJ-NA-PRZYK%C5%81ADZIE-KOMENDY-WOJEW%C3%93DZKIEJ-POLICJI-W-KRAKOWIE.pdf},
isbn = "83-9182218-5-4",
}
161
@inbook{UEK:2166036684,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Determinanty działalności przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w warunkach procesów globalizacji i integracji europejskiej",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki",
pages = "134-143",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-907047-4-9",
}
162
@inbook{UEK:2168318071,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ informacji generowanych przez otoczenie na kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej",
booktitle = "Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej",
pages = "378-384",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2005",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Wp%C5%82yw-informacji-generowanych-przez-otoczenie-w-kszta%C5%82towaniu-wsp%C3%B3lnej-polityki-rolnej-Unii-Europejskiej.pdf},
issn = "",
isbn = "83-7244-634-2",
}
163
@inbook{UEK:2168318363,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wykorzystanie badań i systemu informacji w zarządzaniu marketingowym na przykładzie Krakowskiej Spółdzielni Gastronomicznej",
booktitle = "Efektywność zarządzania marketingowego",
pages = "101-111",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2005",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7333/Wykorzystanie%20bada%c5%84%20i%20systemu%20informacji%20w%20zarz%c4%85dzaniu%20marketingowym%20na%20przyk%c5%82adzie%20Krakowskiej%20Sp%c3%b3%c5%82dzielni%20Gastronomicznej.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
issn = "",
isbn = "83-7244-626-1",
}
164
@article{UEK:52997,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Ograniczenia prawne rozwoju działań przedsiębiorczych w kontekście integracji z Unią Europejską",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "671",
pages = "63-72",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/84705661},
}
165
@article{UEK:2168318101,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ kompetencji strategicznych kadry menedżerskiej na konkurencyjność i rozwój agrobiznesu",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1070, t. 1",
pages = "210-218",
year = "2005",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7332/Wp%C5%82yw%20kompetencji%20strategicznych%20kadry%20mened%C5%BCerskiej%20na%20konkurencyjno%C5%9B%C4%87%20i%20rozw%C3%B3j%20agrobiznesu.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
166
@article{UEK:2168221142,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Analiza prospektywna sektora agrobiznesu w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 7, z. 4",
pages = "117-123",
year = "2005",
url = {},
}
167
@unpublished{UEK:2168258998,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku europejskim",
booktitle = "Globalne determinanty rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "25-43",
year = "2005",
}
168
@inbook{UEK:2168223042,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami i siecią gastronomiczną",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 1",
pages = "179-186",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
169
@inbook{UEK:2168252032,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rola i możliwości rozwoju wiejskich gospodarstw rodzinnych jako jednostek organizacyjnych polskiego agrobiznesu",
booktitle = "Wiejskie gospodarstwa domowe w obliczu problemów transformacji, integracji i globalizacji",
pages = "535-545",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-7244-464-1",
}
170
@article{UEK:2168303371,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Absorpcja funduszy strukturalnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych. Seria B. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych",
number = "41(54)",
pages = "127-136",
year = "2004",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7349/Absorpcja%20funduszy%20strukturalnych%20w%20sektorze%20ma%C5%82ych%20i%20%C5%9Brednich%20przedsi%C4%99biorstw.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
171
@article{UEK:2168221138,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Możliwości wykorzystania strategii konkurencji i marketingowych dla wzmacniania pozycji oraz potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstw agrobiznesu",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 6, z. 2",
pages = "46-51",
year = "2004",
}
172
@unpublished{UEK:2168258898,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej",
booktitle = "Czynniki sukcesu firm w erze informacyjnej",
pages = "39-49",
year = "2004",
}
173
@article{UEK:2168219576,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw sfery agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1015, t. 1",
pages = "168-180",
adress = "",
year = "2004",
}
174
@article{UEK:2168318359,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Polskie firmy agrobiznesu - czynniki sukcesu w Unii Europejskiej",
journal = "Acta Agraria et Silvestria. Series Agraria",
number = "vol. 43/1",
pages = "225-235",
year = "2004",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7399},
}
175
@inbook{UEK:2168318357,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Controlling menedżerski w zarządzaniu przedsiębiorstwem spółdzielczym w kontekście integracji z Unią Europejską",
booktitle = "Menedżer XXI wieku - ile wiedzy, ile umiejętności?",
pages = "61-69",
adress = "Lublin",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej",
year = "2003",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7494/Controlling%20mened%c5%bcerski%20w%20zarz%c4%85dzaniu%20przedsi%c4%99biorstwem%20sp%c3%b3%c5%82dzielczym%20w%20kontek%c5%9bcie%20integracji%20z%20Uni%c4%85%20Europejsk%c4%85.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "83-89246-61-9",
}
176
@misc{UEK:2168318353,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Przedsiębiorczość wiejska w krajach Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu RP",
year = "2003",
url = {},
}
177
@inbook{UEK:2168235126,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Zarządzanie organizacjami samorządu terytorialnego",
booktitle = "Zarządzanie organizacjami publicznymi : wybrane zagadnienia",
pages = "13-20",
adress = "Białystok",
publisher = "Fundacja Współczesne Zarządzanie",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-918218-2-X",
}
178
@inbook{UEK:2168230060,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Oddziaływanie procesu zmian na funkcjonowanie wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolnych",
booktitle = "Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych",
pages = "197-202",
adress = "Wrocław",
publisher = "Cornetis; Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-919540-5-6",
}
179
@inbook{UEK:2168318099,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Dostosowywanie polskich przedsiębiorstw sfery agrobiznesu do wymogów Unii Europejskiej",
booktitle = "Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie",
pages = "42-48",
adress = "Lublin",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu Akademii Rolniczej",
year = "2003",
isbn = "83-920244-0-0",
}
180
@article{UEK:2168223062,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Przygotowanie konkurencyjności jednostek organizacyjnych funkcjonujących w polskim agrobiznesie do warunków Unii Europejskiej",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "983, t. 1",
pages = "188-194",
adress = "",
year = "2003",
}
181
@inbook{UEK:2168318351,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ zarządzania gminą na rozwój przedsiębiorczości lokalnej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - szanse i zagrożenia",
pages = "409-417",
adress = "Tarnobrzeg",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-917293-0-3",
}
182
@article{UEK:2168223250,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Identyfikacja i diagnoza jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą w polskim agrobiznesie",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 5, z. 1",
pages = "42-46",
year = "2003",
}
183
@article{UEK:2168230512,
author = "Danuta Golik and Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ agroturystyki na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "41-49",
year = "2002",
}
184
@article{UEK:2168224366,
author = "Franciszek Kolbusz and Krzysztof Firlej",
title = "Pojęcie i możliwości badania reklamy artykułów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "71-79",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13621},
}
185
@article{UEK:2168230510,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Konsumpcja artykułów spożywczych jako element funkcjonowania agrobiznesu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "596",
pages = "67-76",
year = "2002",
}
186
@article{UEK:2168224362,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rola władz gmin i samorządów lokalnych w aktywizacji zawodowej i przeciwdziałaniu bezrobociu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "615",
pages = "59-69",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13620},
}
187
@misc{UEK:2168318073,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Stan i możliwości rozwoju agroturystyki w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2002",
url = {http://krzysztoffirlej.pl/wp-content/uploads/2015/05/Agroturystyka.pdf},
}
188
@article{UEK:2168223116,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rola ekoturystyki i agroturystyki przy kształtowaniu przedsiębiorczości w gminie",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "941, t. 1",
pages = "214-219",
adress = "",
year = "2002",
}
189
@article{UEK:2168281447,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rola kreowania przedsiębiorczości przez samorządy lokalne w agrobiznesie",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "T. 4, z. 1",
pages = "45-49",
year = "2002",
url = {https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6821},
}
190
@article{UEK:2168230548,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników w regionie południowo-wschodnim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "584",
pages = "55-64",
year = "2001",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12581},
}
191
@inbook{UEK:2168234474,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy w regionie małopolskim",
booktitle = "Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa, Kraków, 11-12 stycznia 2001",
pages = "234-242",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo SGGW",
year = "2001",
isbn = "83-7244-175-8",
}
192
@article{UEK:2168281451,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Determinanty rozwoju przedsiębiorczości jako elementu kształtowania polskiego agrobiznesu",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "901",
pages = "114-120",
adress = "",
year = "2001",
}
193
@article{UEK:2168318349,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Możliwości rozwoju przedsiębiorczości w polskim agrobiznesie",
journal = "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu",
number = "t. 2, z. 3",
pages = "74-78",
year = "2000",
}
194
@inbook{UEK:2168240238,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Przedsiębiorczość w polskim agrobiznesie",
booktitle = "Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Social Research Center Northumbria w Newcastle (Kraków, 14-15 IX 1999 r.)",
pages = "119-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. AE",
year = "1999",
isbn = "83-7252-023-2",
}
195
@article{UEK:2168245844,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "System pracy nakładczej jako jedna z form aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "536",
pages = "29-36",
year = "1999",
}
196
@unpublished{UEK:2168265954,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "System nakładczy i jego rola w zakresie aktywizacji zawodowej rolników na terenie regionu południowo-wschodniego",
booktitle = "Integracja rolnictwa małopolskiego z Unią Europejską",
pages = "61-74",
year = "1998",
}
197
@article{UEK:2168245884,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Uwarunkowania polskiej spółdzielczości produkcyjno-handlowej w procesie przekształcania gospodarki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "503",
pages = "53-59",
year = "1997",
}
198
@article{UEK:2168246104,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Elementy marketingowe w działalności spółdzielni",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "482",
pages = "47-57",
year = "1997",
}
199
@article{UEK:2168246398,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Funkcjonowanie marketingu środków żywności na rynku niemieckim",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "425",
pages = "51-60",
year = "1994",
}
200
@unpublished{UEK:2168275509,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "System nakładczy jako forma aktywizacji zatrudnienia w środowiskach lokalnych w Polsce i Niemczech",
adress = "Kraków",
year = "1994",
}
201
@article{UEK:2168258032,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Formy i zakres kształtowania spółdzielczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "265",
pages = "53-64",
year = "1988",
}
202
@article{UEK:2168233474,
author = "Krzysztof Firlej",
title = "Wpływ usprawnień ergonomicznych na skrócenie czasu pracy : na przykładzie odlewni Instytutu Odlewnictwa w Krakowie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "249",
pages = "47-57",
year = "1987",
}
203
@unpublished{UEK:2168303411,
title = "Kierunki i perspektywy rozwoju wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
204
@unpublished{UEK:2168291685,
title = "Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
205
@unpublished{UEK:2168273834,
title = "Zarządzanie i przedsiębiorczość w rozwoju biznesu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
206
@unpublished{UEK:2168278121,
author = "Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Krzysztof Firlej and Janusz Fudaliński and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Krzysztof Machaczka and Halina Smutek and Tomasz Bober and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Zmiany menedżerskie w systemach zarządzania przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
207
@unpublished{UEK:2168258880,
author = "Ewa Belniak and Krzysztof Firlej and Ewa Kozień and Krzysztof Misiołek and Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec and Zdzisław Krawiec and Małgorzata Machaczka and Józef Machaczka",
title = "Modele rozwoju organizacji w teorii i praktyce",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID