Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Laudacja promotorska
Source:
Uroczystość nadania Cecile Nieuwenhuizen tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Ceremony of Awarding the Title of Doctor Honoris Causa of the Cracow University of Economics to Cecile Nieuwenhuizen / red. Piotr BUŁA, Krzysztof MACHACZKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2022, s. 23-33
ISBN:
978-83-964918-0-0
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiktor J.W., (2022), Promoter's Laudation. [W:] Uroczystość nadania Cecile Nieuwenhuizen tytułu Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = The Ceremony of Awarding the Title of Doctor Honoris Causa of the Cracow University of Economics to Cecile Nieuwenhuizen, red. Piotr Buła, Krzysztof Machaczka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 35-45. ISBN 978-83-964918-0-0
Nr:
2168365560
chapter in book
See main document
2

Author:
Title:
U źródeł sukcesu - być dobrym...
Source:
Recepty na sukces w zarządzaniu : refleksje przedstawicieli nauk o zarządzaniu i praktyków / red. nauk. Ewa Bojar - Lublin: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2022, s. 325-328
ISBN:
978-83-67153-15-7
Nr:
2168365556
chapter in book
3

Author:
Title:
Маркетингова онлайн комунікація в мінливому середовищі: парадигми, функції та інструменти
Source:
Маркетингові комунікації в сучасному мінливому середовищі = Komunikacja marketingowa w nowoczesnym zmieniającym się otoczeniu / red. V. F. Ivanov, Ê. V. Romat - Kiїv: Studcentr, 2022, s. 8-19 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7530-59-4
Nr:
2168362790
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Rada uczelni a trzecia misja uniwersytetu : uwarunkowania i wyzwania
Source:
Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Norbert LAURISZ, Stanisław MAZUR, Katarzyna SANAK-KOSMOWSKA - Wydanie rozszerzone. - Kraków: Wydawnictwo Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 2022, s. 61-87 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-53-5
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168363040
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Book Review : Kreatywność w biznesie. Czego możemy się nauczyć od artystów? [Creativity in Business. What Can We Learn from Artists?], Author: Prof. Lechosław Garbarski, Poltext publishing house, Warsaw 2021
Source:
Central European Management Journal. - vol. 29, nr 4 (2021) , s. 215-221
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168360944
review
6

Title:
The Morphology and Differentiation of the Content of International Debate on Renewable Energy : a Bibliometric Analysis of Web of Science, Scopus, and Twitter
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 21, art. no. 7094 (2021) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Managing Energy Sector Enterprises: Challenges, Methods and Research Trends - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by Cracow University of Economics, grant number 83/ZZM/2020/POT
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168359470
article
7

Author:
Jan W. Wiktor , Katarzyna Sanak-Kosmowska , Iryna Leonidovna Reshetnikova
Title:
Достовірність реклами на думку українських та польських студентів = Reliability of Advertising in the Opinion of Ukrainian and Polish Students
Source:
Маркетинг і цифрові технології = Marketing and Digital Technologies. - t. 5, no. 4 (2021) , s. 29-48. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168360370
article
8

Title:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence-based theory)
Source:
Jednorodność czy pluralizm : rozważania nad naturą nauk ekonomicznych i gospodarki / red. nauk. Bogusław Fiedor, Marian Gorynia, Łukasz Hardt - Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2021, s. 171-182. - Streszcz., summ.
Series:
(Ekonomiści dla rozwoju)
ISBN:
978-83-65269-32-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168358940
chapter in monograph
9

Title:
Information Asymmetry in Online Advertising
Publisher address:
London, New York: Routledge, 2021
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Series:
(Routledge Studies in Marketing)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Research program:
We also owe a debt of gratitude to the Polish National Science Center for awarding us research grant No 2018/29/B/HS4/00563 (Information asymmetry in online advertising and the manipulation of e-consumer behaviour), which allowed us to fund the research presented herein
ISBN:
978-0-367-65212-8 ; 978-1-003-13412-1
Level II:
300.00 pkt
Nr:
2168358632
monograph
10

Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing : vikliki ta rìšennâ", Odessa, Ukraina, od 2021-04-21 do 2021-04-21
Title:
Research on Asymmetry of Online Advertising. Study of Digital Competence of Polish and Ukrainian Students
Source:
Marketing : vikliki ta rìšennâ : materìali II Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencji / red. Ì.L. Litovčenko - Odesa: Vidavničij dìm Gelʹvetika, 2021, s. 114-117 - Bibliogr.
Research program:
The analysis is based on the authors' research conducted under a 2019 grant of the National Science Centre in Poland entitled Information Asymmetry in On-line Advertising in the Context of E-Consumer Behaviour Manipulation [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-966-992-536-7
Nr:
2168356282
chapter in book
11

Title:
The National Dimension of a Brand Management System : the Significance of the Polish Promotional Programme in Shaping the Brand "Teraz Polska" (Poland: Now)
Source:
Brend-menedžment : vimìr globalʹnij, vibìr lokalʹnij : mìžnarodna kolektivna monografìâ = Zarządzanie marką : globalny wymiar, lokalny wybór / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Studcentr, 2021, s. 188-200 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-7530-58-7
Nr:
2168357690
chapter in monograph
12

Author:
Title:
Przedsiębiorstwo w biznesie międzynarodowym : aspekty ekonomiczne, finansowe i menedżerskie (An Enterprise in International Business : Economic, Financial and Managerial Aspects) Marian Gorynia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 1 (972) (2021) , s. 50-52
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168355500
review
13

Author:
Title:
Technologie cyfrowe w biznesie. Przedsiębiorstwa 4.0 a sztuczna inteligencja. Redakcja naukowa Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2020
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 11 (982) (2021) , s. 45-48
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168362044
review
14

Author:
Title:
Маркетингова онлайн-комунікація в мінливому середовищі: парадигми, функції та інструменти
Source:
Marketing i Reklama. - no. 12 (303) (2021) , s. 36-43 - Bibliogr.
Nr:
2168362772
unreviewed article
15

Author:
Jan W. Wiktor , Jaroslav Ďaďo , Iveta Šimberová
Title:
The Digital Transformation of the EU Market : the Digital Single Market Strategy in the Context of E-Commerce Development Diversification in Czechia, Poland and Slovakia = Transformacja cyfrowa rynku Unii Europejskiej : strategia jednolitego rynku cyfrowego a dywersyfikacja rozwoju e-commerce w Czechach, Polsce i Słowacji
Source:
Problemy Zarządzania = Management Issues. - vol. 19, nr 1 (91) (2021) , s. 11-28. - Tytuł numeru: Digital Transformation - Marketing, Trade, Consumption - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357058
article
16

Conference:
25th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems, Szczecin, Polska, od 2021-09-08 do 2021-09-10
Title:
The Competitive Function of Online Advertising : an Empirical Evaluation of Companies' Communication Strategies in a Digital World
Source:
Procedia Computer Science. - vol. 192 (2021) , s. 4158-4168. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the NCN (National Center of Science) grant: The asymmetry of information in online advertising and e-consumer behavior manipulation (2018/29/B/HS4/00563)
Ministerial journal list:
k 70.00 pkt
Nr:
2168358474
article
17

Author:
Iryna Reshetnikova , Viktoriia Apalkova , Iryna Lytovchenko , Jan W. Wiktor
Conference:
International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering (ISCMEE 2021), Odesa, Ukraina, od 2021-04-16 do 2021-04-16
Title:
An Evaluation of the Economic and Green Market Utility in a Circular Economy
Source:
E3S Web of Conferences. - vol. 255, art. no. 01038 (2021) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168356184
article
18

Author:
Title:
Z miłości do gór : medal Prof. T. Kotarbińskiego dla TOPR
Source:
Kurier UEK. - nr 90 (2021) , s. 12-15
Access mode:
Nr:
2168362266
unreviewed article
19

Title:
Online Advertising as a World of Manipulation : the International Perspective of Management and Marketing Students
Source:
International Business Blog (The College of Business, University of Nevada, Reno) (2021)
Access mode:
Nr:
2168353934
unreviewed article
20

Conference:
35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2020-04-01 do 2020-04-02
Title:
Horizontal and Vertical Dimensions of Trust in Online Advertising : Model Assumptions and Results of Marketing Students Survey in Poland
Source:
Education Excellence and Innovation Management : a 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges : Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2020, s. 12714-12727. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9998551-4-1
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168348848
chapter in conference materials
21

Author:
Title:
Historia est magistra vitae
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (85) (2020) , s. 10-17
Access mode:
Nr:
2168351354
unreviewed article
22

Author:
Title:
Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wojciech Czakon, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 12 (971) (2020) , s. 44-46
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168354792
review
23

Title:
Organisational Aspects of Research on Manipulation in Advertising in an International Environment = Organizacyjne aspekty badań nad manipulacją w reklamie w środowisku międzynarodowym
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 10 (969) (2020) , s. 5-12. - Streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168353690
article
24

Title:
Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 20, art. no. 8693 (2020) , s. 1-18. - Tytuł numeru: Sustainable Consumption: Consumer Attitudes and Behaviors - Bibliogr.
Research program:
This research was funded by the NCN (National Center of Science) grant: The asymmetry of information in online advertising and e-consumer behavior manipulation (2018/29/B/HS4/00563)
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168350648
article
25

Author:
Title:
Wyzwania wobec przyszłości zarządzania w przedsiębiorstwie wielonarodowym - integracja różnorodności = Challenges for the Future of Management in a Multinational Enterprise - the Integration of Diversity
Source:
Przyszłość zarządzania : wyzwania w dobie postglobalizacji = The Future of Management : Challenges in the Era of Post-globalization / red. nauk. Ewa Bojar - Lublin ; Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, 2020, s. 508-511
ISBN:
978-83-7285-932-7
Level I:
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Wiktor J.W., (2020), Challenges for the Future of Management in a Multinational Enterprise - the Integration of Diversity [W:] Przyszłość zarządzania: wyzwania w dobie postglobalizacji. Lublin ; Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, s. 512-514. ISBN 978-83-7285-932-7
Nr:
2168350154
chapter in book
26

Author:
Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï", Kijów, Ukraina, od 2020-06-11 do 2020-06-11
Title:
Brand Identity in the Context of Digital Transformation Processes
Source:
Brend-menedžment : marketingovì tehnologìï : zbìrnik tez dopovìdej II mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï / red. Ê.V. Romat - Kiïv: Kiïvsʹkij nacìonalʹnij torgovelʹno-ekonomìčnij unìversitet, 2020, s. 34-36 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-629-802-0
Nr:
2168352572
chapter in book
27

Author:
Title:
Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej - architektura strategii i wyzwania dla nauk o zarządzaniu = Digital Single Market of the European Union - Strategy Architecture and Challenges for Management Sciences
Source:
Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami / red. nauk. Maciej Urbaniak, Albert Tomaszewski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 17-31. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-374-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168351256
chapter in monograph
28

Title:
Phishing for phools G.A. Akerlofa i R.J. Shillera w perspektywie marketingu opartego na dowodach (evidence ­based theory)
Source:
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. - nr 2 (2020) , s. 72-78 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168348634
article
29

Title:
Metoda badań a jakość poznania rzeczywistości : z badań nad asymetrią informacji w przekazie reklamowym
Source:
Badania marketingowe wobec nowych trendów w otoczeniu = Marketing Research Towards New Tends in the Environment Scientific Supervision / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2020, s. 11-30 - Bibliogr.
Research program:
Badania zaprezentowane w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane z grantu NCN "Asymetria informacji w reklamie on-line a manipulacja zachowaniem e-konsumentów" [2018/29/B/HS4/00563].
ISBN:
978-83-7695-836-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168352052
chapter in monograph
30

Conference:
19th International Marketing Trends Conference, Paryż, Francja, od 2020-01-16 do 2020-01-18
Title:
Polish and Japanese Students' Digital Competence in the Area of On-Line Advertising : Similarities and Differences
Source:
International Marketing Trends Conference - Paris: ESCP Business School, 2020, s. 1-9. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-2-490372-09-6
Access mode:
Nr:
2168345990
chapter in conference materials
31

Author:
Conference:
Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn", Charków, Ukraina, od 2020-10-08 do 2020-10-10
Title:
Artificial Intelligence and Big Data - Possible Uses in Marketing Communication
Source:
Marketing XXI stolìttâ : vikliki zmìn : materìali Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï, prisvâčenoï 25-rìččû zasnuvannâ kafedri marketingu ì komercìjnoï dìâlʹnostì HDUHT, 8-10 žovtnâ 2020 / red. O.Ì. Čerevko, L.M. Ânčeva, V.M. Mihajlov, A.L. Foŝan, T.V. Androsova, N.L. Savicʹka, V.A. Grosul, M.V. Čorna, T.M. Afonìna, A.O. Borisova, O.M. Ždanovič, O.K. Kuharʹonok, Ì.Û. Melušova, N.G. Ušakova - Harkìv: HDUHT, 2020, s. 70-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-405-507-6
Access mode:
Nr:
2168350916
chapter in conference materials
32

Author:
Title:
Recenzja osiągnięć naukowych w postępowaniach awansowych - między jakością oceny a formalizmem rozstrzygnięć Ustawy 2.0 = Review of the scientific achievements in the promotion procedures - between the quality of an assessment and formal regulations of "Ustawa 2.0" Law
Source:
e-mentor. - nr 1 (2019) , s. 4-10. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168335969
article
33

Author:
Title:
Prof. dr hab. Jerzy Altkorn (1931-2004)
Source:
Kurier UEK2019. - nr 1 (83), s. 78-79
Access mode:
Nr:
2168362776
varia
34

Author:
Conference:
II Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr", Zaporoże, Ukraina, od 2019-10-16 do 2019-10-17
Title:
Jednolity rynek cyfrowy Unii Europejskiej - perspektywa inclusive development
Source:
Generuvannâ ìnnovacìj ìnklûzivnogo rozvitku : nacìonalʹnij, regìonalʹnij, mìžnarodnij vimìr - Zaporìžžâ: NU Zaporìz'ka polìtehnìka, 2019, s. 290-292 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-529-245-7
Nr:
2168342505
chapter in conference materials
35

Title:
The Perception of Asymmetry in Online Advertising in Research on Students in Poland and Japan
Source:
Journal of International Economic Research. - vol. 5, no. 1 (2019) , s. 11-28 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168341865
article
36

Author:
Title:
Michael E. Porter's Concept of Competition in the Context of the EU Internal Market Protection System = Koncepcja konkurencji M.E. Portera a system ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 6 (953) (2019) , s. 9-16. - Streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168338033
article
37

Author:
Title:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 3, Profesura
Source:
Forum Akademickie. - nr 6 (2018) , s. 32-34
Access mode:
Nr:
2168326183
unreviewed article
38

Author:
Conference:
XII Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2018-10-25 do 2018-10-27
Title:
Marketing čerez kordoni : pro prosuvannâ mìst-pobratimìv: Krakova ì Lʹvova
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu = Marketing and Logistics in the System of Management - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2018, s. 278-279. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-966-941-235-5
Nr:
2168328131
varia
39

Author:
Title:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 2, Habilitacja
Source:
Forum Akademickie. - nr 5 (2018) , s. 28-30
Access mode:
Nr:
2168331421
unreviewed article
40

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ «Marketing ì cifrovì tehnologìï», Odessa, Ukraina, od 2018-05-25 do 2018-05-26
Title:
Marketingova komunìkacìâ - paradigma cifrovih tehnologìj
Source:
Marketing ì cifrovì tehnologìï = Marketing and Digital Technologies - Odesa: TES, 2018, s. 57-58 - Bibliogr.
ISBN:
978-617-7337-73-6
Access mode:
Nr:
2168326181
varia
41

Author:
Title:
Umarzanie postępowania habilitacyjnego
Source:
Forum Akademickie. - nr 1 (2018) , s. 28-29
Access mode:
Nr:
2168324439
unreviewed article
42

Author:
Title:
Architektura systemu komunikacji wirtualnej - uwarunkowania i wyzwania
Source:
Marketing w erze technologii cyfrowych : nowoczesne koncepcje i wyzwania / red. nauk. Bogdan Gregor, Dominika Kaczorowska-Spychalska - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018, s. 81-107
Series:
(Marketing - Wydawnictwo Naukowe PWN)
ISBN:
978-83-01-20224-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168329281
chapter in monograph
43

Author:
Title:
Refleksja nad rynkiem europejskim : między polityką rynkową a zarządzaniem marketingowym
Source:
Nowe koncepcje w nauce o marketingu i rynkach : Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Żabińskiemu / red. nauk. Katarzyna Żyminkowska - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2018, s. 58-69 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
Research program:
Praca finansowana przez Narodowe Centrum Nauki w ramach projektu nr 2014/13/B/HS4/01614
ISBN:
978-83-7875-477-0 ; 978-83-7875-478-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168330015
chapter in monograph
44

Author:
Title:
Potencjał naukowy i osiągnięcia wydziałów nauk o zarządzaniu polskich uczelni w świetle wyników parametryzacji 2017 = Scientific Potential and Achievements of Faculties of Management Sciences at Polish Universities According to the Results of 2017 Parameterization
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 7 (942) (2018) , s. 46-53. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168328939
article
45

Author:
Title:
"Osobliwości nauk społecznych" a rygor metodologiczny badań marketingowych = "The Singularities of Social Sciences" vs. Methodological Rigour of Marketing Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 525 (2018) , s. 21-31. - Tytuł numeru: Badania marketingowe - rozwój metod i technik badawczych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168331631
article
46

Author:
Title:
Asymetria informacji w procesie komunikacji marketingowej : próba identyfikacji problemu = Information Asymmetry in the Process of Marketing Communication : an Attempt at Identifying the Problem [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2018) , s. 593-602. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324711
article
47

Author:
Title:
Marketing czy nauki o marketingu? Poszerzając horyzonty
Source:
Świat Marketingu. - Marzec (2018) , s. 1-19. - [odczyt: 06.02.2019] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168331283
unreviewed article
48

Author:
Title:
Procedura w postępowaniach awansowych 2004-2016. Cz. 1, Doktoraty
Source:
Forum Akademickie. - nr 4 (2018) , s. 42-43
Access mode:
Nr:
2168324441
unreviewed article
49

Title:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017
Physical description:
351 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego dla:
- Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych (numer 073 WE-KZKL/01/2016/S/6073),
- Wydziału Finansów (numer 037/WF-KFP/01/2015/S/037),
- Wydziału Zarządzania (numer 036/WZ-KM/01/2016/S/6036 oraz 040/WZ-KR/01/2016/S/6040)
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168313281
See related chapters
50

Author:
Title:
Euroatlantyckie porozumienia współpracy i partnerstwa CETA i TTIP : przyczynek do analizy problemów globalnego otoczenia biznesu
Source:
Nauki ekonomiczne w XXI wieku - dylematy, wyzwania, perspektywy : jubileusz 70-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu / red. nauk. Czesław Zając - Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, s. 91-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7695-665-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318045
chapter in monograph
51

Title:
Rola serwisów społecznościowych w komunikacji marketingowej marki
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
214 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-375
Nr:
2168320195
doctoral dissertation
52

Author:
Title:
Strategie marketingowe przedsiębiorstw międzynarodowych
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 151-194
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313303
chapter in monograph
See main document
53

Author:
Title:
Świat wartości akademickich a procedury awansowe w nauce polskiej : refleksja z okazji 80-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Source:
Nauki o zarządzaniu : dokonania, trendy, wyzwania / red. nauk. Krystyna Jędralska, Wojciech Dyduch - Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, s. 72-83 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach)
ISBN:
978-83-7875-382-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168318981
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Zakończenie
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 315-319
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313315
preface / summary
See main document
55

Author:
Title:
Wprowadzenie : zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym - morfologia problematyki
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym : integracja różnorodności / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2017, s. 11-17
ISBN:
978-83-255-8946-2 ; 978-83-255-8947-9
Nr:
2168313287
preface / summary
See main document
56

Title:
Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej
Promotor:
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2017
Physical description:
306 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-405
Nr:
2168328565
doctoral dissertation
57

Author:
Title:
Vzdelávanie ako prvok poslania univerzity v prejavoch rektorov Ekonomickej univerzity v Krakove v rokoch 1925 až 2015 = Education as the Part of the Mission of University in Speeches of the Cracow University of Economics Rectors in 1925 - 2015
Source:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 18, č. 1 (2017) , s. 5-13. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321879
article
58

Author:
Title:
Doslìdžennâ ìnternacìonalìzacìï pìdpriêmstva : analìzvidìlenih grantìv nacìonalʹnogo centru nauki v polʹŝì
Source:
Marketing v Ukraïnì. - no. 1(100) (2017) , s. 63-75 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168321941
article
59

Author:
Title:
Dylematy marketingu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Source:
Złota księga dla Profesora dra hab. Mariana Strużyckiego z okazji odnowienia dyplomu doktora nauk ekonomicznych / red. nauk Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2017, s. 85-97 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-120-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168313317
chapter in monograph
60

Author:
Title:
Partnerstwo transatlantyckie TTIP w perspektywie marketingu międzynarodowego - próba oceny = The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) in the International Marketing - an Attempt to Assess-Attempted Assessment [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2017) , s. 435-442. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja artykułu została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168318127
article
61

Author:
Title:
System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego = The Marketing Communication System in the System Product Framework
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 262 (2016) , s. 47-56. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168307575
article
62

Author:
Title:
U źródeł sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : z doświadczeń polskich eksporterów
Source:
Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku / red. Halina Czubasiewicz, Piotr Grajewski i Jarosław Waśniewski - Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2016, s. 395-404 - Bibliogr.
Research program:
Projekt badawczy NCN (N N115 042937)
ISBN:
978-83-64669-09-5
Access mode:
Nr:
2168308931
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Marketing Communication in Hypermedia Computer-Mediated Environments vs the Paradigm of a Network Society
Source:
International Journal of Business and Globalisation. - vol. 17, iss. 3 (2016) , s. 287-298. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168309239
article
64

Author:
Title:
[Recenzja]
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (2016) , s. 358-363. - Summ., streszcz., rez.
Access mode:
Nr:
2168305723
review
65

Author:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor
Title:
"Wojna marketingu z zarządzaniem". Empiryczna weryfikacja koncepcji A. Riesa i L. Ries (na podstawie badań porównawczych środowiska studentów w Polsce i Słowacji) = "War Of Marketing With Management". Empirical Verification of A. Ries and L. Ries Concept (Based on Comparative Research of Polish and Slovak Students)
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 460 (2016) , s. 51-61. - Tytuł numeru: Badania marketingowe a potrzeby informacyjne podmiotów decyzyjnych na współczesnym rynku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168313271
article
66

Author:
Conference:
XI Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2016-11-03 do 2016-11-05
Title:
Marketing a zarządzanie : konflikt interesów czy integracja funkcji?
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : do 200-rìččâ Nacìonalʹnogo unìversitetu «Lʹvìvsʹka polìtehnìka» = Marketing and Logistics in the System of Management : Dedicated to the 200th Anniversary of Lviv Polytechnic National University - Lʹvìv: Vidavnictvo Lʹvìvsʹkoï polìtehnìki, 2016, s. 41-42
ISBN:
978-617-607-980-4
Nr:
2168309065
chapter in conference materials
67

Author:
Title:
Próba analizy bibliometrycznej publikacji 25. Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji - doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości = An Attempt of Bibliometric Analysis of the Publications From the 25th Congress of Marketing, Commerce and Consumption Departments - Experiences of the Past and Challenges of the Future
Source:
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing = Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing. - nr 15 (64) (2016) , s. 170-182. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168307895
article
68

Author:
Title:
"Wojna marketingu z zarządzaniem" czy integracja funkcji? Refleksja o relacjach intradyscyplinarnych na kanwie książki A. Ries, L. Ries, War in the Boardroom = "War between marketing and management" or an integration of function? A reflection on the interdisciplinary relations on the basis of A. Ries and L. Ries's book War in the Boardroom
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 420 (2016) , s. 387-397. - Tytuł numeru: Strategie : procesy i praktyki
Ministerial journal list:
b
Nr:
2168306795
review
69

Author:
Title:
O roli komunikacji marketingowej w rozwoju innowacji - strategia podwójnej koncentracji = On the Role of Marketing Communication in Innovation Development - the Double Concentration Strategy
Source:
Logistyka. - nr 2, CD 2 (2015) , s. 1090-1095. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168301115
article
70

Author:
Jaroslav Ďaďo , Jan W. Wiktor , Agnieszka Żbikowska
Title:
Foreign Markets Entry Motives and Strategies of Polish Exporters
Source:
E+M Ekonomie a Management. - vol. 18, iss. 2 (2015) , s. 135-150. - Summ.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168293909
article
71

Author:
Title:
Formy i zakres badania opinii studentów w systemie zarządzania szkołą wyższą - w stronę relacji klient - instytucja = Forms and Scope of Students' Opinions Research in the System of High School Management - towards the Relationships between the Customer and Institution
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2015) , s. 222-231. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168303823
article
72

Author:
Title:
Ocenka kačestva prepodavaniâ marketinga v vysših učebnyh zavedeniâh : opyt Èkonomičeskogo Universiteta v Krakove = Ocìnka âkostì vikladannâ marketinga v viŝih navčalʹnih zakladah : dosvìd Èkonomìčnogo Unìversitetu v Krakovì = Evaluation of the Quality of Marketing Didactics in University Education : Experiences of Cracow University of Economics
Source:
Ekonomìka ta pìdpriêmnictvo. - no. 34-35, č. 1 (2015) , s. 67-78. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168307025
article
73

Author:
Title:
Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych = Servqual in the Assessment of Quality of University Education - Possibilities and Restrictions in the Light of Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - 337 (2014) , s. 40-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168287507
article
74

Author:
Title:
Zarządzanie marketingiem a ekonomia menedżerska : perspektywa rynku, przedsiębiorstwa i zarządzania
Source:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi / [red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 37-56 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279115
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Marketing Communication as Company Dialogue with the Market : Value Creation and Integration Perespective
Source:
Management and Business Administration. Central Europe. - vol. 22, nr 4 (2014) , s. 194-204. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290229
article
76

Author:
Title:
Internationalization and the Structure of the Company's Marketing Strategy on International Markets - Theoretical Remarks
Source:
Chinese Business Review. - Vol. 13, No. 10 (2014) , s. 642-658. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168295593
article
77

Author:
Title:
Triangulacja podejść i metod w projektach badawczych marketingu międzynarodowego = Triangulation Approaches and Methods in Research Projects of International Marketing [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 8 (2014) , s. 193-200. - Streszcz., summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168284167
article
78

Title:
Zarządzanie marketingiem : trendy, strategie, instrumenty : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Romanowi Niestrojowi
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
205, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-662-5
Nr:
2168279109
See related chapters
79

Title:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań = Koncepce řízení a marketingu ve sféře kultury : projektování, implementace a kontext účinnosti aktivit
Redakcja:
Łodziana-Grabowska Joanna
Publisher address:
Warszawa: CedeWu.pl, 2014
Physical description:
189, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-7556-634-5
Nr:
2168278043
See related chapters
80

Author:
Title:
System zapewnienia jakości kształcenia w szkole wyższej - perspektywa zarządzania projektami = The System of Assurance Higher Education Quality - Project Management Perspective
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1A (2014) , s. 281-290. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168289059
article
81

Author:
Title:
Metodologiczne problemy badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych = Methodological Problems of International Marketing Research in the Light of the Analysis of Selected Research Projects
Source:
Organizacja i Kierowanie = Organization and Management. - nr 1 (161) (2014) , s. 89-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168290231
article
82

Title:
Marketing w 25-leciu gospodarki rynkowej w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
Physical description:
722 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-208-2163-5
Nr:
2168280421
83

Author:
Title:
Systém kvality vzdelávania na vysokej škole: koncepcia a štruktúra : skúsenosti Ekonomickej univerzity v Krakove = Quality System of University Education : Concept and Structure : Experiences from Cracow University of Economics
Source:
Ekonomika a spoločnosť = Journal of Economics and Social Research. - R. 15, č. 2 (2014) , s. 185-195. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168315267
article
84

Author:
Joanna Łodziana-Grabowska , Jan W. Wiktor
Title:
Wprowadzenie
Source:
Koncepcje zarządzania i marketingu w sferze kultury : projektowanie, implementacja i kontekst skuteczności działań / red. nauk. Joanna Łodziana-Grabowska, Jan W. WIKTOR - Warszawa: CedeWu.pl, 2014, s. 5-7
ISBN:
978-83-7556-634-5
Nr:
2168284439
preface / summary
See main document
85

Author:
Title:
Wspólny rynek europejski - konsekwencje dla konsumpcji w Polsce : morfologia zależności = The Single European Market - Consequences for Consumption in Poland : Morphology of Dependences
Source:
Konsumpcja i Rozwój. - nr 4 (9) (2014) , s. 3-13. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168291961
article
86

Author:
Title:
Efekt motyla a modele komunikacji marketingowej = Butterfly Effect and Marketing Communication Models [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2014) , s. 186-192. - Summ., streszcz.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168286187
article
87

Author:
Title:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Source:
Marketing i Rynek. - nr 2 (2013) , s. 2-6. - Summ.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168248862
article
88

Author:
Title:
Metodologia badań nad marketingiem międzynarodowym w świetle analizy wybranych projektów badawczych
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu. Cz. 2 / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2013, s. 1[154]-39[192] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/2/Magazyn
Nr:
2168266990
chapter in unpublished scientific work
See main document
89

Author:
Title:
The Systems of Conducting Student Opinion Surveys Applied by the Management Faculty of Cracow University of Economics - Concept, Structure and Organization
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 153-166
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268594
chapter in monograph
See main document
90

Author:
Title:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [70]-[80] - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287443
chapter in unpublished scientific work
91

Author:
Title:
Koncepcja projektu badań strategii marketingu międzynarodowego polskich eksporterów = A Concept for Analysing the International Marketing Strategies Adopted by Polish Exporting Companies
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [1]-[5]. - Summ.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287421
chapter in unpublished scientific work
92

Author:
Title:
Ekonomia społeczna - w stronę społecznego oblicza marketingu
Source:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale / [red. nauk. Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 32-52 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266016
chapter in monograph
See main document
93

Author:
Title:
Komunikacja marketingowa : modele, struktury, formy przekazu
Edition:
Wyd. 2 zm. i rozsz.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
376 s.: il.; 24 cm
Notes:
Wyd. 1 ukazało się pt.: Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa, 2001, Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-17390-6
Nr:
2168264550
monograph
94

Author:
Katarzyna Kowalska-Jarnot
Title:
Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
331 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-276
Nr:
2168278049
doctoral dissertation
95

Author:
Title:
The Marketing Strategies of Polish Company : the Concept and Results
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges of the Contemporary Management / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 729-736 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-82-2
Nr:
2168274787
chapter in monograph
See main document
96

Author:
Title:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Source:
Społeczne wymiary marketingu2013, s. [48]-[51]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1445/Magazyn
Nr:
2168287437
chapter in unpublished scientific work
97

Title:
Społeczne wymiary marketingu : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Czubale
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
211 [1] s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7252-640-3
Nr:
2168266692
See related chapters
98

Author:
Conference:
2nd International Scientific Conference on Contemporary Issues in Economics, Business and Management (EBM 2012), Kragujevac, Serbia, od 2012-12-13 do 2012-12-14
Title:
The Marketing Strategies of Polish Exporting Companies on International Markets
Source:
Contemporary Issues in Economics, Business and Management - EBM 2012 : 2nd International Scientific Conference : Conference Proceedings / ed. by Verica Babić - Kragujevac: Faculty of Economics, University of Kragujevac, 2013, s. 159-165. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6091-042-6
Access mode:
Nr:
2168252376
chapter in conference materials
99

Author:
Conference:
IX Mìžnarodna naukovo-praktična konferencâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2012-11-08 do 2012-11-10
Title:
Polscy eksporterzy na rynkach międzynarodowych koncepcja i rezultaty projektu badawczego : (tezy referatu)
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnivtvo L'vìvs'koï polìtehnìki, 2012, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-617-607-342-0
Nr:
2168237860
varia
100

Author:
Title:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej = The EU Service Directive - the Reasons for Creating the European Union's Single Service Market
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 885 (2012) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168249316
article
101

Author:
Title:
Komunikacja marketingowa
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 200-244 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234730
chapter in textbook
See main document
102

Author:
Title:
Polskie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : architektura strategii marketingowych = Polish Companies on International Markets : Marketing Strategy Architecture
Source:
Marketing - aktualne problemy i kierunki ewolucji / red. Marcin Gębarowski, Lucyna Witek, Beata Zatwarnicka-Madura - Rzeszów: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, 2012, s. 293-301. - Streszcz.; summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7199-729-7
Nr:
2168249030
chapter in monograph
See main document
103

Author:
Title:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw = Polish Exporters : the Methodological Dilemmas of Research on International Marketing Corporate Strategies
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 209-237. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241618
chapter in monograph
See main document
104

Author:
Title:
CRM w zarządzaniu procesami marketingowymi
Source:
Marketing i Rynek. - nr 9 (2012) , s. 32-34
Nr:
2168237602
review
105

Author:
Title:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych : refleksja teoretyczna
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 13-32
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228348
chapter in monograph
See main document
106

Title:
Marketing usług
Edition:
Wyd. 2 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2012
Physical description:
339 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-1619-4
Nr:
2168228322
monograph
107

Author:
Wioletta Kwak
Title:
Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
279 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-228
Nr:
2168244094
doctoral dissertation
108

Author:
Title:
Polish Export and Polish Exporters : the Possibilities and Limitations of Empirical Cognition
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 32-70
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235620
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Katarzyna Łazowska-Widz
Title:
Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w Internecie
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
190 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-217
Nr:
2168234418
doctoral dissertation
110

Author:
Title:
The Morphology of the Company's Marketing Strategy in International Markets : Theoretical Comments
Source:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets / ed. by Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012, s. 13-31
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235618
chapter in monograph
See main document
111

Title:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
283 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-22-8
Nr:
2168241576
See related chapters
112

Author:
Title:
Marketing
Source:
Wokół ekonomii społecznej / red. nauk. Maciej FRĄCZEK, Jerzy HAUSNER, Stanisław MAZUR - Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 302-323 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-89410-22-1
Nr:
2168230878
chapter in monograph
See main document
113

Author:
Title:
Polscy eksporterzy : metodologiczne dylematy badań strategii marketingu międzynarodowego przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju współczesnego marketingu / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2012, s. 1[179]-28[206] - Bibliogr.
Signature:
NP-1344/Magazyn
Nr:
2168257060
chapter in unpublished scientific work
See main document
114

Title:
The Marketing Strategies of Polish Companies in International Markets
Redakcja:
Publisher address:
Warsaw: Polish Economics Publishers, 2012
Physical description:
235 s.: il.; 24 cm
Notes:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2042-3
Nr:
2168235616
See related chapters
115

Author:
Title:
Polski eksport i polscy eksporterzy : możliwości i ograniczenia poznania empirycznego
Source:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Paweł CHLIPAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012, s. 33-74
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228354
chapter in monograph
See main document
116

Author:
Title:
Jakość dydaktyki marketingu w wyższej uczelni : dylematy ewaluacji i sposób rozwiązania = The Quality of Marketing Didactics in University Education - Dilemmas of Evaluation and Way of Solution
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (wrzesień-październik), t. 1 (2012) , s. 374-381. - Tytuł numeru: Perspektywy rozwoju marketingu : teoria, pomiar, zarządzanie, dydaktyka. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168234772
article
117

Author:
Title:
Zachowania rynkowe nabywców
Source:
Podstawy marketingu / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., 2012, s. 37-62 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2037-9
Nr:
2168234702
chapter in textbook
See main document
118

Title:
Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
Physical description:
247 s.: il.; 24 cm
Notes:
Praca została sfinansowana ze środków grantu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" nr N N115 042937(37 konkurs projektów badawczych MNiSzW), zrealizowanego w latach 2009-2011, Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-2021-8
Nr:
2168228332
See related chapters
119

Author:
Title:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej : funkcje, rodzaje, instrumenty
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 21 (2011) , s. 193-215. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 7)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228694
article
120

Author:
Title:
Wybory strategiczne w marketingu międzynarodowym = Strategic Decisions in International Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 169 (2011) , s. 301-310. - Tytuł numeru: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : uwarunkowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166589124
article
121

Author:
Title:
Wspólny rynek UE a system ochrony konkurencji : instrumenty i zakres
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 18 (2011) , s. 202-214 - Bibliogr.
Series:
(Studia Magisterskie)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228612
article
122

Author:
Title:
Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu "Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych" = The Concept and Measurement Method of the Companies' Internationalization in the Light of the Research Project "Marketing Strategies of Companies on International Markets"
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 236 (2011) , s. 42-50. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, nowe podejścia i konteksty badawcze - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168237106
article
123

Author:
Title:
Komunikacja marketingowa - perswazja czy manipulacja? : w stronę reguły 30-70 = Marketing Communication - Persuasion or Manipulation? Into The Rule: 30-70
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 208 (2011) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : strategie i instrumenty - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227630
article
124

Author:
Title:
Marketing : koncepcja skutecznych działań
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 4 (2011) , s. 65-67
Nr:
2168225720
review
125

Author:
Title:
Proces rekrutacji na Uczelnię w opinii studentów 1. roku
Source:
Kurier UEK. - nr 4 (36) (2010) , s. 18-19
Access mode:
Nr:
2168346492
unreviewed article
126

Title:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010
Physical description:
603: il.; 24 cm
Notes:
Zbiór opracowań teoretycznych, metodycznych i analiz empirycznych, przygotowanych na VI Sympozjum Marketingu Międzynarodowego Zakopane, 14-16 czerwca 2010 r., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164893351
See related chapters
127

Author:
Title:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu = Export Activities - a Platform for Corporate Internationalization : Theoretical and Methodological Aspects
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / red. Anna CZUBAŁA, Roman NIESTRÓJ, Jan W. WIKTOR - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 9-50. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
2165090662
chapter in monograph
See main document
128

Author:
Title:
System oceny dydaktyki na uczelni ekonomicznej - doświadczenia
Source:
e-mentor. - nr 5 (2010) , s. 4-10. - [odczyt: 09.01.2015]
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168287083
article
129

Author:
Title:
Badania marketingowe a kontekst i logika odkrycia naukowego = Marketing Reserch and the Context and Logic of Scientific Discovery
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 96 (2010) , s. 30-38. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : nowe wyzwania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165632363
article
130

Author:
Title:
Prawo i kultura a strategie komunikacji marketingowej na rynkach międzynarodowych
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 15/16 (2010) , s. 251-271. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie ; nr 4/5)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168229030
article
131

Author:
Title:
W poszukiwaniu pracy - swoboda przemieszczania się i podejmowania działalności gospodarczej jako wartości rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Source:
Problemy pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Szałkowskiemu / [red. nauk. Bogumiła SZOPA] - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 111-120 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-497-3
Nr:
2165701045
chapter in monograph
See main document
132

Author:
Title:
Polityka ochrony rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : architektura systemu
Source:
Wyzwania zarządcze w zmieniającym się otoczeniu : księga jubileuszowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. zw. dr. hab. Mariana Strużyckiego / [red. nauk. Anna Skowronek-Mielczarek] - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, 2010, s. 291-304 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-545-8
Nr:
2166332572
chapter in monograph
133

Author:
Title:
The Structure of Polish Exporters : the Methodological Aspects of the Gathering of Data and Assessment
Source:
Odinadcâta mižnarodna naukovo - praktična konferenciâ "Marketing v Ukraїni", 22-23 žovtnâ 2010 / red. nauk. G. E. Garaŝuk - Kiїv: Ukraїns'ka Asociaciâ Marketingu, 2010, s. 14-15
Nr:
2165812452
chapter in conference materials
134

Author:
Title:
Struktura pol´s´kih eksporterìv : metodičnì aspekti vivčennâ ta ocinki
Source:
Marketing v Ukraïnì. - No 4(62) (2010) , s. 51-55. - Summ.
Nr:
2166337062
article
135

Author:
Title:
Dyrektywa usługowa - przesłanki tworzenia wspólnego rynku usług Unii Europejskiej
Source:
Regionalne zróżnicowanie instrumentów marketingu na rynku UE / Kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2010, s. [1-24] - Bibliogr.
Research program:
29/KMark/1/210/S/542
Signature:
NP-1097/Magazyn
Nr:
2168326721
chapter in unpublished scientific work
See main document
136

Author:
Title:
Polscy eksporterzy : analiza komparatywna rankingów "Rzeczpospolitej" i "Polityki" = Polish exporters : Comparative Analysis of the Rankings Performed by "Rzeczpospolita" and "Polityka"
Source:
Marketing międzynarodowy : uwarunkowania i kierunki rozwoju / red. nauk. Jan W. WIKTOR, Agnieszka ŻBIKOWSKA - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2010, s. 197-203. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1888-8
Nr:
2164894626
chapter in monograph
See main document
137

Author:
Title:
O strukturze podmiotowej polskich eksporterów : refleksja nad desygnatem "polskości" przedsiębiorstwa
Source:
Marketing w realiach współczesnego rynku. [T. 2], Strategie i działania marketingowe / red. nauk. Szczepan Figiel - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 403-410. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1905-2 ; 978-83-208-1907-6
Nr:
2165933450
chapter in monograph
138

Title:
Strategie marketingowe eksporterów
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010
Physical description:
291 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-929699-3-8; 978-83-927790-7-0
Nr:
51455
See related chapters
139

Author:
Title:
Skuteczność reklamy - między teorią a praktyką : perspektywa konkursu komunikacji marketingowej Effie Awards = Advertising Effectiveness - between Theory and Practice : Perspective Marketing Communications Competition Effie Awards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 136 (2010) , s. 11-22. - Tytuł numeru: Komunikacja rynkowa : skuteczne narzędzia i obszary zastosowania - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165096127
article
140

Author:
Title:
Motywy podejmowania studiów na naszym Uniwersytecie - w sondażu studentów 1. roku
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (35) (2010) , s. 16-17
Access mode:
Nr:
2168346584
unreviewed article
141

Author:
Title:
The Reform Treaty and the Programmes for the Internal Market of the European Union : New Challenges and Prerequisites for the European Business
Source:
International Marketing and Business in the CEE Markets / ed. by Maja Szymura-Tyc - Katowice: University of Economics Publ., 2009, s. 17-33 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-460-6
Nr:
2165983984
chapter in conference materials
142

Author:
Title:
Eksport jako płaszczyzna internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa : aspekty teoretyczne i metodyczne problemu
Source:
Strategie marketingowe eksporterów / kierownik tematu: Anna CZUBAŁA2009, s. 3-42 - Bibliogr.
Signature:
NP-1287/Magazyn
Nr:
2168228664
chapter in unpublished scientific work
See main document
143

Author:
Title:
Morfologia strategii marketingowej przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. - nr 11 (2009) , s. 188-209. - Tytuł numeru: Zarządzanie - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; poz. 69)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
51566
article
144

Author:
Title:
Założenia systemu jakości kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (28) (2009) , s. 12-15
Access mode:
Nr:
2168342215
unreviewed article
145

Author:
Title:
Marketing międzynarodowy - istota i specyfika : ze studiów nad internacjonalizacją marketingu = International Marketing - Essence and Specifics : From Studies on the Internationalisation of Marketing
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 823 (2009) , s. 19-35. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50907
article
146

Author:
Title:
Efekty marketingu a efekty przedsiębiorstwa : kluczowe problemy i zagadnienia = Results of Marketing and Results of Company Activities : the Key Problems and Issues
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr specjalny (czerwiec) (2009) , s. 3-11. - Tytuł numeru: Konsument a rynek : efekty działań marketingowych
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166218543
article
147

Author:
Title:
Doktoranci o studiach III stopnia
Source:
Kurier UEK. - nr 8 (32) (2009) , s. 22-24
Access mode:
Nr:
2168274483
unreviewed article
148

Author:
Title:
Marketing międzynarodowy w perspektywie procesów internacjonalizacji - koncepcja, struktura i uwarunkowania rozwoju = International Marketing in the Context of Internationalisation Processes - Concept, Structure and Development Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 804 (2009) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50523
article
149

Title:
Marketing międzynarodowy : zarys problematyki
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008
Physical description:
347 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1788-1
Nr:
51805
monograph
150

Author:
Title:
Kierunki rozwoju sfery regulacji rynku wewnętrznego Unii Europejskiej = Directions of Internal EU Market Regulatory Sphere
Source:
Współczesny marketing : strategie / red. nauk. Genowefa Sobczyk - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 27-33. - Streszcz., summ.
ISBN:
978-83-208-1785-0
Nr:
2166047455
chapter in monograph
151

Author:
Title:
Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym = Conditions for Marketing Communications in the International Business
Source:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 23 (2008) , s. 132-147. - Summ.
Nr:
50948
article
152

Author:
Title:
Globalization vs the Determining Factors of the EU's Internal Market Expansion
Source:
Problems of Marketing Management in Globalisation : Proceedings of the Papers from the 6th International Scientific Symposium / [ed. by: Jaroslav Ďaďo, Janka Petrovičova] - Banská Bystrica: 2008, s. 336-339. - Summ.
ISBN:
978-80-89382-00-2
Nr:
2166237779
chapter in conference materials
153

Author:
Title:
Globalizacja a kontekst uzasadnienia w badaniach marketingowych = Globalization and Reasoning Context of Marketing Research
Source:
Badania marketingowe : metody, nowe technologie, obszary aplikacji / red. nauk. Krystyna Mazurek-Łopacińska - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2008, s. 62-69. - Streszcz., summ - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1777-5
Nr:
2165296249
chapter in monograph
154

Author:
Title:
Marketing terytorialny = Territorial Marketing
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59-60
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279531
lexical items
See main document
155

Title:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin
Redakcja:
Publisher address:
Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007
Physical description:
354 s.: il.; 23 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767331
See related chapters
156

Author:
Title:
Komunikacja marketingowa a wartość rynkowa przedsiębiorstwa podstawowe związki i zależności = Marketing Communications and the Market Value of a Company Basic Interrelations
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania. - nr 6 (2007) , s. 103-119. - Tytuł numeru: Wybrane problemy zarządzania i marketingu : marketing : stare paradygmaty - nowe zastosowania
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 459)
Nr:
2168228406
article
157

Author:
Title:
Prosuvannâ ì vartìstʹ pìdpriêmstva - osnovnì zv`âzkiì zaležnostì = Promocja a wartość przedsiębiorstwa - podstawowe związki i zależności
Source:
Transformacìâ vartostì u rozvitku vìdnosin"pìdpriêmstvo-klìênt" = Transformacja wartości w rozwoju relacji "przedsiębiorstwo-klient" / red. Êvgen Krikavsʹkij, Natalìâ Čuhraj - Lʹvìv: Vidavnictvo Nacìonalʹnogo unìversitetu "Lʹvìvsʹka polìtehnìka", 2007, s. 193-208 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-533-631-4
Nr:
2168324557
chapter in monograph
158

Author:
Title:
Kryteria konwergencji = Convergence Criteria
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 57-58
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279517
lexical items
See main document
159

Author:
Title:
Funkcje menedżerskie = Managerial Functions
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 37
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168278989
lexical items
See main document
160

Author:
Title:
Sprawność zarządzania = Management Efficiency
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 109
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283945
lexical items
See main document
161

Author:
Title:
Jednolity Akt Europejski, JAE = Single European Act
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 48
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279463
lexical items
See main document
162

Author:
Title:
Komisja Europejska = The European Commission
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 52
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279479
lexical items
See main document
163

Author:
Title:
Strategia Lizbońska = The Lisbon Strategy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 111-112
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283947
lexical items
See main document
164

Author:
Title:
Ochrona konsumenta na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej = Consumer Protection in Politics of the Single Market of the European Union
Source:
Vedecká rozprava k téme "Súčasné trendy v obchode a v spotrebe" : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/3760/06 / v red. Kristíny Viestovej - Bratislava: [Katedra marketingu OBF EU], 2007, s. 219-225. - Summ.
ISBN:
978-80-225-2414-8
Nr:
2168247726
chapter in book
165

Author:
Title:
Lobbing = Lobbying
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 59
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168279521
lexical items
See main document
166

Author:
Title:
Specjalne strefy ekonomiczne = Special Economic Zones
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 108
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283939
lexical items
See main document
167

Author:
Title:
Układ z Schengen = Schengen Agreement
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 121
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283997
lexical items
See main document
168

Author:
Title:
Traktat z Maastricht = Maastricht Treaty
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 117
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168283981
lexical items
See main document
169

Author:
Conference:
V International Scientific Conference, Brno, Czechy, od 2007-05-25 do 2007-05-26
Title:
The Conditions of Implementing Corporate Marketing Strategies on the UE Market
Source:
Management, Economics and Business Development in the New European Conditions - Brno: University of Brno, 2007, s. 108. - Dostępne tylko streszcz. w języku angielskim
Nr:
2168247804
chapter in conference materials
170

Author:
Title:
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, CAP = European Union Common Agricultural Policy
Source:
Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego / red. Marek LISIŃSKI - Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2007, s. 124
Series:
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ISBN:
978-83-88936-39-5
Nr:
2168284011
lexical items
See main document
171

Author:
Title:
Strategiczne rozstrzygnięcia korporacji w marketingu międzynarodowym = Corporate Strategic Decisions in International Marketing
Source:
Ekonomia, zarządzanie, marketing : tryptyk sądecki : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Dietlowi w 80. rocznicę urodzin / [red. nauk. Jan W. WIKTOR] - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 2007, s. 338-351. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88421-52-2
Nr:
2165767605
chapter in monograph
See main document
172

Author:
Title:
Rola komunikacji marketingowej w kształtowaniu lojalności klientów w płaszczyźnie refleksji teoretycznej = The Role of Marketing Communication in Shaping Loyalty of Clients in the Plane of Theoretical Reflection
Source:
Marketingowe mechanizmy kształtowania lojalności / red. Sylwester Makarski - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 144-157. - Summ.
ISBN:
978-83-7338-303-6
Nr:
2165901903
chapter in monograph
173

Author:
Title:
Promocja a wartość przedsiębiorstwa : podstawowe związki i zależności
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 66-78
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165911250
chapter in conference materials
See main document
174

Author:
Title:
Concept of an EU Single Internal Market
Source:
Transformation Processes in Poland and Ukraine / ed. Janusz TECZKE - Cracow: Cracow University of Economics Publishers, 2006, s. 199-211 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-310-X
Nr:
2166218679
chapter in monograph
See main document
175

Author:
Title:
Kierunki rozwoju jednolitego rynku wewnętrznego UE w świetle ustaleń Strategii Lizbońskiej = Development Trends of the EU's Harmonised Internal Market in the Light of the Lisbon Strategy
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 9 (2006) , s. 173-183. - Summ.
Nr:
51755
article
176

Author:
Title:
Przesłanki i uwarunkowania Unii Walutowej Wspólnoty Europejskiej
Source:
Matematyka język uniwersalny : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza / [red. nauk. Edward SMAGA] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 291-311 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-319-3
Nr:
2166174449
chapter in monograph
See main document
177

Author:
Title:
Zachowanie nabywców na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166595834
chapter in monograph
178

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2006, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2166596154
chapter in monograph
179

Title:
Promocja jako instrument kształtowania wartości przedsiębiorstwa
Source:
Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa : międzynarodowa konferencja naukowa / red. nauk. Anna CZUBAŁA - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2006, s. 174-194
ISBN:
83-911355-0-0
Nr:
2165934035
chapter in conference materials
See main document
180

Author:
Title:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Edition:
Wyd. 1, 2 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
Physical description:
308, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-14412-8 ; 83-01-14412-2
Nr:
52403
monograph
181

Author:
Title:
Strategie przedsiębiorstw w marketingu międzynarodowym : próba typologii = Company Strategies in International Marketing : towards a Typology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 729 (2006) , s. 17-36. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51283
article
182

Author:
Title:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy
Source:
Globalisation Influences on Local Markets : Papers of the 5th International Scientific Symposium / Edited by: Jaroslav Ďaďo, Helena Čierna, Eva Poliačiková - Banská Bystrica: Matej Bel University, Faculty of Economics, 2006, s. 369-376 - Bibliogr.
ISBN:
80-8083-262-5
Nr:
2165932398
chapter in conference materials
183

Author:
Title:
Euro - waluta wspólnego rynku : koncepcja i proces realizacji = The Euro - the Common Market Currency : Concept and Implementation Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 720 (2006) , s. 101-120. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52863
article
184

Author:
Title:
Rola promocji w kształtowaniu wartości rynkowej przedsiębiorstwa w świetle badań empirycznych = Role of Promotion in Developing the Market Value of a Company According to the Empirical Research
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1107 (2006) , s. 422-430. - Tytuł numeru: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166386681
article
185

Author:
Title:
Refleksje o naturze i tożsamości marketingu na kanwie pracy G. Gerkena Abschied vom Marketing : Interfusion statt Marketing
Source:
Ekspansja czy regres marketingu? / red. nauk. Elżbieta Duliniec, Lechosław Garbarski, Jolanta Mazur, Marianna Strzyżewska, Wojciech Wrzosek - Warszawa: Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, 2006, s. 121-129 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-1669-6
Nr:
2165618117
chapter in monograph
186

Title:
Marketing usług
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2006
Physical description:
286 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7484-020-X
Nr:
52162
monograph
187

Author:
Title:
Uwarunkowania euromarketingu po rozszerzeniu Unii Europejskiej = Conditions of Euro-Marketing after the Extension of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej. - z. 19 (2005) , s. 73-88. - Summ.
Nr:
2168220762
article
188

Author:
Title:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Edition:
Wyd. 1, dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
308 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14412-2
Nr:
2168219354
monograph
189

Author:
Title:
Skuteczność reklamy w środowisku WWW
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
221 k.: il.; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
Notes:
Dysk zawiera załączniki do pracy., Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/281
Nr:
2168221300
doctoral dissertation
190

Title:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005
Physical description:
497 s.: wykr.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166478398
conference materials
See related chapters
191

Author:
Title:
Rynek Unii Europejskiej : koncepcja i zasady funkcjonowania
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
233, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-286-3
Nr:
2167954951
monograph
192

Author:
Title:
Architektura wspólnego rynku w projekcie Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej = Internal Market Architecture in the Project of a European Constitution
Source:
Euromarketing : strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim : V Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2005, s. 150-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-1-9
Nr:
2166479393
chapter in conference materials
See main document
193

Author:
Title:
Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmy - istota, funkcje i przesłanki wykorzystania = Sales Promotion in the Company Marketing System - Key Elements, Functions and Principles
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 677 (2005) , s. 113-128. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52786
article
194

Author:
Title:
Strategia Lizbońska a jednolity rynek wewnętrzny UE : kierunki zmian sfery regulacji
Source:
Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: Wydawnictwo printshop Artur Piskała, 2005, s. 21-27. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-921903-5-1
Nr:
2166381948
chapter in monograph
195

Author:
Title:
Zachowanie nabywców na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234858
chapter in monograph
196

Author:
Title:
Struktura systemu promocji : próba polemiki z koncepcją Ph. Kotlera
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2004) , s. 2-8
Access mode:
Nr:
2168233344
article
197

Author:
Title:
Bilans kosztów i korzyści integracji europejskiej - implikacje dla marketingu przedsiębiorstw = Balance of Costs and Benefits of European Integration - Implications for Marketing of Companies
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1046 (2004) , s. 37-47. - Tytuł numeru: Szanse i zagrożenia rynkowe przedsiębiorstw polskich w kontekście procesów integracyjnych - Bibliogr.
Nr:
2168222870
article
198

Title:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
Number:
nr 8
Redakcja:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2004
Nr:
2166102025
journal / series editorial
199

Author:
Title:
The Role of Transnational Corporations in the Entity Structure of World Economy - a Contribution to the Verification of G.S. Yip's Proposition
Source:
Nowy Sącz Academic Review. - no 1 (2004) , s. 48-59 - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-ND
Nr:
2168236406
article
200

Author:
Title:
Public Relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej = Public Relations in the Integrated Marketing Communication System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 8 (2004) , s. 249-268. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52265
article
201

Author:
Title:
Reklama - między perswazją a manipulacją : etyczne kontrowersje wokół komunikacji marketingowej
Source:
Kontrowersje wokół marketingu w Polsce - tożsamość, etyka, przyszłość / red. nauk. Lechosław Garbarski - Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004, s. 289-296. - Summ.
ISBN:
83-89437-33-3
Nr:
2168223022
chapter in monograph
202

Author:
Conference:
Marketingovi doslidžennâ v Ukraini. III Mižnarodna naukovo-praktična konferenciâ, Jałta, Ukraina, od 2004-05-25 do 2004-05-28
Title:
Metodologičeskie aspekty ocenki effektivnosti reklamnoj kampanii
Source:
Marketingovì doslìdžennâ v Ukraïnì : Materìali III Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï (25-28 travnâ 2004 r., m. Âlta) / Vídp. A.A. Mazarakí - Kiïv: Kiivskij nacionalnij torgovelno-ekonomičnij universitet, 2004, s. 129-131. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
966-629-117-7
Nr:
2168335867
varia
203

Author:
Title:
Wspólny rynek w świetle teorii integracji = The Common Market in the Context of Integration Theory
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 663 (2004) , s. 7-22. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220534
article
204

Author:
Conference:
Medzinárodná vedecká konferencia: Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore, Mojmírovce, Słowacja, od 2004-10-07 do 2004-10-08
Title:
Polnische Unternehmen angesichts der Forderungen des europäischen Markets - Chancen und Bedrohungen - Einschätzungsversuch
Source:
Obchodné podnikanie a marketing v novom európskom hospodárskom priestore : zbornik z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 35. výročia vzniku Obchodnej fakulty. 7-8 október 2004 - Bratislava: Vydavatel'stvo Ekonóm, 2004, s. 389-396. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-225-1904-9
Nr:
2168259440
chapter in conference materials
205

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz., [dodr.]. - Kraków: Instytut Marketingu, 2004, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168234880
chapter in monograph
206

Author:
Title:
Zakres globalizacji sektorów gospodarki światowej w świetle analizy listy "Global 1000" = Scope of Globalization of World Economy - an Analysis of Global 1000 List
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - 179, t. 1 (2004) , s. 109-119. - Tytuł numeru: Marketing - handel - konsument w globalnym społeczeństwie informacyjnym
Nr:
52260
article
207

Author:
Conference:
Development of Economy: Theory and Practice. International Scientific Conference, Kowno, Litwa, od 2004-09-30 do 2004-10-02
Title:
Marketingstrategien der polnischen Unternehmen angesichts der Forderungen des Binnenmarkt der EU
Source:
Development of Economy : Theory and Practice : Proceedings of the Conference - Kaunas: Vilnius University, 2004. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
9955-634-04-9
Nr:
2168332697
chapter in conference materials
208

Author:
Title:
Principles of the Euro Market VS. Corporate Challenges in the Integration Process with European Structures
Source:
Marketing of the Companies in V4 Countries One Step before the Entry to European Union : Text Book of International Scientific Conference / ed. Jaroslav Ďaďo, Vladimír Laššák - Banská Bystrica: Matej Bel University, 2003, s. 416-423. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
80-8055-815-9
Nr:
2165349488
chapter in conference materials
209

Author:
Title:
Lisabonská stratégia a smery vývoja vnútorného trhu Európskej únie = The Lisbon Strategy Versus Directions of Development of the European Union Internal Market
Source:
Nová ekonomika = The New Economy. - R. 2, nr 4 (december) (2003) , s. 70-76. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165349703
article
210

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 621, 624, 640
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Nr:
2166190330
journal / series editorial
211

Conference:
IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej", Zakopane, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003
Physical description:
429 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
51647
conference materials
See related chapters
212

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 269-336
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235386
chapter in monograph
213

Author:
Title:
Podstawowe wolności rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
Source:
Przedsiębiorstwo - przedsiębiorczość - rynek : 50-lecie pracy Mariana Strużyckiego / red. Anna Skowronek-Mielczarek - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2003, s. 295-306 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-048-3
Nr:
2165349452
chapter in monograph
214

Author:
Conference:
IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego "Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej", Zakopane, Polska, od 2003-09-22 do 2003-09-24
Title:
Strategia rozwoju rynku wewnętrznego Unii Europejskiej : kierunki zmian sfery regulacji = Development Strategy of European Union Internal Market : Directions of Changes in Regulation Area
Source:
Euromarketing : przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej : materiały IV Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 2003, s. 128-134. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-4-3
Nr:
2165349590
chapter in conference materials
See main document
215

Author:
Title:
Modelowe koncepcje wspólnego rynku - przesłanki i efekty integracji = Model Conceptions of the Common Market - Premised and Effects of Regional Integration
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 7 (2003) , s. 133-149. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
52271
article
216

Author:
Title:
Decyzje marketingowe
Source:
Marketing i Rynek. - nr 6 (2003) , s. 36-39
Nr:
2168236866
review
217

Author:
Title:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 2
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2003) , s. 2-8
Nr:
2165349475
article
218

Author:
Title:
Wolności podstawowe rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Cz. 1
Source:
Marketing i Rynek. - nr 11 (2003) , s. 7-13
Nr:
2165348201
article
219

Author:
Title:
Ocena skuteczności kampanii promocyjnej - ogólna charakterystyka podejść i metod badawczych = Evaluation of Promotion Campaign - General Characterisation of Approaches and Research Methods
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1004 (2003) , s. 501-508. - Tytuł numeru: Badania marketingowe : metody, tendencje, zastosowania - Bibliogr.
Nr:
2168221424
article
220

Author:
Title:
Zachowanie nabywców na rynku
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy Altkorn - Wyd. 4 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2003, s. 45-65
ISBN:
83-900698-9-X
Nr:
2168235384
chapter in monograph
221

Title:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka
Redakcja:
Publisher address:
Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002
Physical description:
301 s.: wykr., rys.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237322
conference materials
See related chapters
222

Author:
Title:
Wolności podstawowe jako zasady funkcjonowania Unii Europejskiej
Source:
Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 24-54
Signature:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260118
chapter in unpublished scientific work
See main document
223

Author:
Title:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i przesłanki rozwoju
Source:
Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 7-23
Signature:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260114
chapter in unpublished scientific work
See main document
224

Author:
Title:
Portofolio usług agencji reklamy = Advertising Agency Service Portfolio
Source:
Kierunki rozwoju marketingu usług : teoria i praktyka / red. nauk. Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2002, s. 161-170. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-0-6
Nr:
2168237446
chapter in conference materials
See main document
225

Author:
Title:
Orientacja marketingowa polskich przedsiębiorstw a wyzwania jednolitego rynku europejskiego : próba oceny w świetle wyników badań = Marketing Orientation of Polish Companies and the Challenges of a Single European Market : an Attempt at Assessment Based on Research
Source:
Gospodarka Polski na przełomie wieków : księga jubileuszowa dla uczczenia 80. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie / red. Zofia DACH - Kraków: PTE. Oddział, 2002, s. 301-318. - Summ.
ISBN:
83-908535-4-X ; 83-908535-5-8
Nr:
2168224520
chapter in monograph
See main document
226

Author:
Title:
Marketingowe aspekty integracji państw Grupy Wyszehradzkiej z Unią Europejską : przyczynek do badań nad euromarketingiem = Marketing Aspects of the Integration of the Visegrad Group with the European Union. A Contribution to Research on Euromarketing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 581 (2002) , s. 29-41. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225676
article
227

Author:
Title:
Modele komunikacji marketingowej = Models of Marketing Communication
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 602 (2002) , s. 115-124. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231334
article
228

Author:
Title:
Sucasny marketing a funkcia, obsah a metoda prednasky na vysokej skole ekonomickeho zamerania
Source:
Economic Theory and Practise at Present Time and in the Future. Section 8, Marketing Management = Ekonomicá teória a prax - dnes a zajtra. Sekcia 8, ^Marketingové riadenie - Banská Bystrica: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2002, s. 153-157 - Bibliogr.
Series:
(Acta Oeconomica ; No 13)
ISBN:
80-8055-598-2
Nr:
2168239370
chapter in conference materials
229

Title:
Formy i zakres działań public relations firm międzynarodowych na rynku polskim
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
241 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 14 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/532
Nr:
2168259956
doctoral dissertation
230

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2002, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168247114
chapter in monograph
See main document
231

Author:
Title:
Formy dydaktyki współczesnego marketingu : wyzwania i uwarunkowania = Forms of Teaching in Contemporary Marketing : Challenges and Conditions
Source:
Marketing w dydaktyce szkół wyższych : teraźniejszość i przyszłość / red. Zofia Kędzior - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2002, s. 87-102. - Summ.
ISBN:
83-89072-03-3
Nr:
2168259340
chapter in monograph
232

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 581, 586, 601, 602, 605, 612
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Nr:
2168226036
journal / series editorial
233

Author:
Title:
Funkcjonalna struktura promocji - pole recepcji i płaszczyzny oddziaływania = Functional Structure of the Promotion System - the Field of Reception and of the Interactions Platform
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 6 (2002) , s. 139-150. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168223208
article
234

Author:
Title:
Zasady eurorynku a wyzwania wobec przedsiębiorstw w procesie integracji ze strukturami europejskimi = The Principles of the European Market and the Challenges Facing Enterprises in the Process of European Integration
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 199-209. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225014
chapter in conference materials
See main document
235

Author:
Title:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
45 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-090-0
Nr:
2168223304
academic script
236

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2001, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-1
Nr:
2168239842
chapter in monograph
See main document
237

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej = Theoretical Grounds of the Marketing Communication System
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 5 (2001) , s. 113-128. - Summ.
Nr:
2168229836
article
238

Author:
Title:
Promocja : system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
308, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(Przedsiębiorczość)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-01-13646-4
Nr:
2168233388
monograph
239

Author:
Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ M. Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Title:
Sutnìst' situacìjnoї metodiki navčannâ
Source:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 29-69
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323889
chapter in book
240

Author:
Title:
Ochrona konsumenta w polityce Jednolitego Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej = Consumer Protection in the Policy of the Integrated Internal Market of the European Union
Source:
Zachowania podmiotów rynkowych w Polsce a proces integracji europejskiej / red. Urszula Janeczek - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 2001, s. 34-46. - Summ.
ISBN:
83-912732-6-1
Nr:
2168324639
chapter in conference materials
241

Author:
Title:
Nisza rynkowa jako strategia konkurowania w warunkach globalizacji rynku
Source:
TRANS '01 : Wspólna Europa : przedsiębiorstwo wobec globalizacji / red. Halina Brdulak, Tomasz Gołębiowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, s. 67-81
ISBN:
83-208-1364-6
Nr:
2168235986
chapter in conference materials
242

Author:
Title:
Przedsiębiorstwa polskie w perspektywie integracji europejskiej = Polish Enterprises from the Perspective of Integration with the European Union
Source:
Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem / red. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki - Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2001, s. 187-199. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Organizacja i Zarządzanie. Procesy dostosowawcze polskich przedsiębiorstw do warunków funkcjonowania w Unii Europejskiej ; 14)
ISBN:
83-88829-26-2
Nr:
2168234758
chapter in monograph
243

Author:
Title:
Strategie konkurencji na rynku usług bankowych w Polsce : studium marketingowe
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
273 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 19 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/582
Nr:
2168261658
doctoral dissertation
244

Author:
Title:
Nacìonalna strategìâ integracìï Polŝì z êvropejskim soûzom - marketingovì aspekti
Source:
Vìsnik Nacìonal'nogo Unìversitetu "L'vìvs'ka Polìtehnìka". Logìstika. - no 416 (2001) , s. 20-27. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168324591
article
245

Title:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
447 s., 1 k. fot.: rys., tab.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223290
See related chapters
246

Author:
Title:
Tożsamość i wizerunek - wyznaczniki roli przedsiębiorstwa w procesie komunikacji marketingowej = Identify and Image - Determinants of a Company's Role in the Marketing Communication Process
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 181-188. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223428
chapter in monograph
See main document
247

Title:
Jubileusz pracy twórczej Profesora Jerzego Altkorna
Source:
Handel Wewnętrzny2001. - nr 2, s. 1-6
Nr:
2168226114
varia
248

Author:
Title:
Kierunku przeobrażań struktury podmiotowej handlu detalicznego w Polsce w latach 90. = Smery zmien štruktúry subjektu maloobchodu v Pol'sku v devät'desiatych rokoch
Source:
Teória vnútroobchodnej politiky a možnosti jej aplikácie/tvorby v podmienkach transformatívnych ekonomík - Bratislava: Ekonomická Univerzita, 2001, s. 112-119. - zhrn. - Bibliog.
ISBN:
80-225-1445-4
Nr:
2168324627
chapter in conference materials
249

Author:
Džon B'orer , Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Title:
Âk navčati za situacìjnoû metodikoû
Source:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 158-254
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323925
chapter in book
250

Author:
Title:
Cechy orientacji marketingowej przedsiębiorstw polskich w aspekcie współpracy na rynkach międzynarodowych
Source:
Obszary współpracy polskich przedsiębiorstw : problemy marketingowe polskich przedsiębiorstw / red. nauk. Jan Karwowski - Szczecin: hogben, 2001, s. 15-23. - Streszcz.
ISBN:
83-914853-1-5
Nr:
2168236724
chapter in monograph
251

Author:
Title:
Teoretyczne podstawy systemu komunikacji marketingowej
Source:
Świat Marketingu. - Listopad (2001) . - [odczyt: 22.03.2011] - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168233420
article
252

Author:
Jan W. Wiktor , Ûdžìn Dž. Odet , Sandra Beker , Vìktorìâ M. Majkelonìs , Oleksandr Sidorenko , Džejms E. Ostin , Dorotì Robin , Ûrìj Surmìn , Pavlo Šeremeta , Gennadìj Kanìŝenko
Title:
Âk napisati uspìšnu situacìjnu vpravu
Source:
Situacìjna metodika navčannâ : teorìâ ta praktika / [upor. Oleksandr Sidorenko, Vìtalìj Čuba] - Kiìv: Centr ìnnovacìj ta rozvitku, 2001, s. 108-157
ISBN:
966-7345-42-4
Nr:
2168323919
chapter in book
253

Author:
Conference:
III Mìžnarodna naukovo-praktična konferencìâ "Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu", Lwów, Ukraina, od 2000-11-09 do 2000-11-11
Title:
Narodowa strategia integracji Polski z Unią Europejską - aspekty marketingowe
Source:
Marketing ta logìstika v sistemì menedžmentu : tezi dopovìdej = Marketing and Logistics in the System of Management - L'vìv: Vidavnictvo Nacìonal'nogo unìversitetu "L'vìvs'ka polìtehnìka", 2000, s. 35-36
ISBN:
966-553-199-9
Nr:
2168324657
varia
254

Author:
Title:
Eurorynek - identyfikacja i charakterystyka
Source:
Marketing i Rynek. - nr 3 (2000) , s. 2-7
Nr:
2168237006
article
255

Author:
Title:
Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej : węzłowe dylematy funkcjonowania
Source:
Strategia i zarządzanie przedsiębiorstwami na tle procesów integracji Polski z Unią Europejską = Strategy and Business Management on the Background of the Polish Integration Process with the European Union / red. nauk. Krystyna Jędralska, Krystyna Znaniecka, Leszek Żabiński - Katowice: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2000, s. 19-29
ISBN:
83-902856-7-3
Nr:
2168255610
chapter in monograph
256

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 2000, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239966
chapter in monograph
See main document
257

Title:
The Marketing Orientation of Polish Companies at International Markets
Source:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 341-353. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225140
chapter in conference materials
See main document
258

Title:
Sposób podejścia do rynku jako wyróżnik orientacji marketingowej firm z kapitałem zagranicznym w Polsce : w świetle badań empirycznych = Ways of Approaching the Market as Marketing Orientation Factor of Joint Venture Companies in Poland : Based on Empirical Data
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 852, t. 1 (2000) , s. 208-218. - Tytuł numeru: Marketing - przełom wieków : paradygmaty, zastosowania : materiały kongresowe, Jelenia Góra 24-27 września 2000 r.
Nr:
2168224320
article
259

Title:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium
Redakcja:
Publisher address:
Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000
Physical description:
382 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225118
conference materials
See related chapters
260

Author:
Title:
Morfologia strategii promocyjnych przedsiębiorstw : w świetle opinii ekspertów = Morphology of Company Promotion Strategies : Evaluation by Experts
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 4 (2000) , s. 77-95. - Summ.
Nr:
2168224286
article
261

Author:
Title:
Marketing a globalizacja : III Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Source:
Business Week Polska2000. - nr 12, s. 57
Nr:
2168262834
varia
262

Title:
Zakres i formy planowania marketingowego w przedsiębiorstwach
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (1999) , s. 35-41
Nr:
2168234606
article
263

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1999, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168233582
chapter in monograph
See main document
264

Title:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999
Physical description:
285 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy ref., Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233438
conference materials
See related chapters
265

Author:
Title:
Jednolity Rynek Wewnętrzny Unii Europejskiej - koncepcja i zasady funkcjonowania = The Single Internal Market of the European Union - Concept and Functioning
Source:
Euromarketing : koncepcje, strategie, metody : materiały II sympozjum marketingu międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydział Zarządzania, 1999, s. 43-59. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-9-4
Nr:
2168233460
chapter in conference materials
See main document
266

Author:
Title:
Strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw = Strategies of the Internationalization of Enterprises
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 3 (1999) , s. 75-89. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244578
article
267

Author:
Title:
Promocja a orientacja marketingowa przedsiębiorstw = Promotion vs. Marketing Orientation of Enterprises
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Zakopane, 13-15 grudnia 1999 r. / red. Jerzy ALTKORN1999, s. 103-113. - Summ.
ISBN:
83-911355-7-8
Nr:
2168235798
chapter in conference materials
See main document
268

Author:
Title:
Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte = Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej
Source:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 75-94
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233538
chapter in conference materials
269

Title:
Efektywność aktywnych środków przeciwdziałania bezrobociu w Polsce w latach 1990-1997
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1999
Physical description:
228 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 18 s.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/735
Nr:
2168261736
doctoral dissertation
270

Author:
Title:
Grupa Wyszehradzka a Unia Europejska - w stronę Europy Otwartej = Le Réseau PGV et l'Union Européenne - vers l'Europe Ouverte
Source:
Le consommateur et l'entreprise dans l'espace Européen - ethnocentrisme ou globalisation? Vème Conférence Internationale du Réseau PGV. [T. 1] = Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej - etnocentryzm czy globalizacja? / [red. Kornelia Karcz, Zofia Kędzior, Beata Kolny, Barbara Kucharska, Grzegorz Maciejewski, Mira Malinowska, Barbara Mikołajczyk] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1999, s. 95-114
ISBN:
83-908267-7-1
Nr:
2168233536
chapter in conference materials
271

Author:
Title:
Zakres, struktura i uwarunkowania działań promocyjnych przedsiębiorstw
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 137-156
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168236000
chapter in book
See main document
272

Title:
Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie
Source:
Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce : raport z badań / kier. Jerzy ALTKORN - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999, s. 87-97
ISBN:
83-911355-8-6
Nr:
2168235964
chapter in book
See main document
273

Author:
Title:
European Single Market and Process of Globalization
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1999, s. 293-300 - Bibliogr.
Series:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 3)
Nr:
2168324541
chapter in monograph
274

Author:
Title:
Badania śledzące reklamy = Advertising Tracking Studies
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 29
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273828
lexical items
See main document
275

Author:
Title:
Tekst główny reklamy = Body Copy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292587
lexical items
See main document
276

Author:
Title:
Reklama zachęcająca = Stimulating Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287275
lexical items
See main document
277

Author:
Title:
Promocja dodatkowa = Sales Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286705
lexical items
See main document
278

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 1
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168349126
preface / summary
See main document
279

Author:
Title:
Reklama pocztowa = Direct Mail Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287257
lexical items
See main document
280

Author:
Title:
Marketing sieciowy = Network Marketing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 147
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280915
lexical items
See main document
281

Author:
Title:
Wydatki na reklamę = Billing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292553
lexical items
See main document
282

Author:
Title:
Zakłócenia w reklamie = Clutter
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 276
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296141
lexical items
See main document
283

Author:
Title:
Model komunikacji dwustopniowej = Two-grade Communication Model
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280919
lexical items
See main document
284

Author:
Title:
Narodowa strategia integracji a euromarketing = National Strategy of integration and Euromarketing
Source:
Konsument, przedsiębiorstwo, przestrzeń. [1] - Katowice: Centrum Badań i Ekspertyz; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1998, s. 83-92. - Summ.
ISBN:
83-908267-2-0
Nr:
2168233900
chapter in conference materials
285

Author:
Title:
Pretesting reklamy = Advertising Pre-testing
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286697
lexical items
See main document
286

Author:
Title:
Wkładka reklamowa = Insert
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292319
lexical items
See main document
287

Author:
Title:
Ogłoszenia drobne = Classified Ads
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168-169
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281163
lexical items
See main document
288

Author:
Title:
AIDCAS = AIDCAS
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271746
lexical items
See main document
289

Author:
Title:
Reklama redakcyjna = Editorial Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211-212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287267
lexical items
See main document
290

Author:
Title:
Grupa docelowa promocji = Target Group of Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 88
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279769
lexical items
See main document
291

Title:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
252 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy ref., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168223820
conference materials
See related chapters
292

Author:
Title:
Publicity = Publicity
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286739
lexical items
See main document
293

Author:
Title:
Reklama kinowa = Cinema Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287255
lexical items
See main document
294

Author:
Title:
Reklama prasowa = Press Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287259
lexical items
See main document
295

Author:
Conference:
Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Prof. AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków, Polska, od 1997-10-10 do 1997-10-10
Title:
Reklama jako proces komunikacji marketingowej : percepcja i odbiór w opinii społecznej
Source:
Ekonomika - polityka - świadomość społeczna : materiały z Konferencji Naukowej poświęconej pamięci Profesora AE dra hab. Jerzego Indraszkiewicza, Kraków - 10 października 1997 r. / mat. oprac. i podał do druku Kazimierz URBAN - Kraków: [s. n.], 1998, s. 132-141 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-8-6
Nr:
2168230964
chapter in conference materials
See main document
296

Author:
Title:
Kupon = Coupon : Certificate
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 129
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280331
lexical items
See main document
297

Author:
Title:
"Streszczenie" koncepcji reklamy = Brief
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 245
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291943
lexical items
See main document
298

Author:
Title:
Wybór wewnątrz grupy mediów = Intra Media Selection
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292551
lexical items
See main document
299

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR1998, s. 13-23 - Bibliogr.
Research program:
70/KMark/6/98/S
Signature:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333223
chapter in unpublished scientific work
See main document
300

Author:
Title:
Reklama firmy = Corporate Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287249
lexical items
See main document
301

Author:
Title:
Sponsorowanie = Sponsorship
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232-233
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291931
lexical items
See main document
302

Author:
Title:
Gadżety reklamowe = Collaterals
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 85
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279753
lexical items
See main document
303

Author:
Title:
Reklama telewizyjna = Television Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287269
lexical items
See main document
304

Author:
Title:
Slogan reklamy racjonalny = Rational Advertising Slogan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291927
lexical items
See main document
305

Author:
Title:
Promocja agentów i pośredników = Dealer Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286703
lexical items
See main document
306

Author:
Title:
Telemarketing = Telemarketing : Telephone Advertising : Telephone Selling
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292295
lexical items
See main document
307

Author:
Title:
Zasięg reklamy = Advertising Reach
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 278
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296143
lexical items
See main document
308

Author:
Title:
Slogan reklamy emocjonalny = Emotional Advertising Slogan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291921
lexical items
See main document
309

Author:
Title:
Emitent reklamy = Advertising Sender
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 77
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277475
lexical items
See main document
310

Author:
Title:
Premie od zakupu = Premiums from Purchase
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 193
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286695
lexical items
See main document
311

Author:
Title:
Reklama indywidualna = Individual Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287251
lexical items
See main document
312

Author:
Title:
Dżingiel = Jingle
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 73
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275465
lexical items
See main document
313

Author:
Title:
Osobowość sprzedawcy = Salesman Personality
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 176
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281159
lexical items
See main document
314

Author:
Title:
Test kinowy = Theatre Test
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292299
lexical items
See main document
315

Title:
Doktorat honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie dla Philipa Kotlera
Source:
Przegląd Organizacji1998. - nr 10, s. 9-10
Nr:
2168239480
varia
316

Author:
Title:
Reklama informacyjna = Information Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 210-211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287253
lexical items
See main document
317

Author:
Title:
Promocja personelu sprzedażowego = Staff Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286711
lexical items
See main document
318

Author:
Title:
"Tuba marketingu" = "Speaking-Tube of Marketing"
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 261
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292313
lexical items
See main document
319

Author:
Title:
Percepcja sloganów reklamy = Perception of Advertising Slogans
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 180
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286687
lexical items
See main document
320

Author:
Title:
Psychologia reklamy = Advertising Psychology
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286735
lexical items
See main document
321

Author:
Title:
Promocja nastawiona na konsumenta = Consumer Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286707
lexical items
See main document
322

Author:
Title:
Zmęczenie reklamą = Wear-out
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296147
lexical items
See main document
323

Author:
Title:
Wskaźnik relacji kosztów reklamy do wartości sprzedaży = Advertising/Sales Ratio
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292541
lexical items
See main document
324

Author:
Title:
Agencja reklamowa = Advertising Agency
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. [13]
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271680
lexical items
See main document
325

Author:
Title:
Strategia popychania = Push Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 240
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291939
lexical items
See main document
326

Author:
Title:
DAGMAR = DAGMAR
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 52
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275451
lexical items
See main document
327

Author:
Title:
Slogan reklamy pozytywny = Positive Advertising Slogan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291925
lexical items
See main document
328

Title:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Redakcja:
Tłumaczenie:
Tilbury Jasper
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998
Physical description:
77 s.: il.; 29 cm
Notes:
Książka wydana z okazji jubileuszu dziesięciolecia Wydziału Zarządzania AE w Krakowie, Bibliogr. przy art.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168223310
See related chapters
329

Author:
Title:
Współczesny marketing a funkcje, treść i metoda wykładu
Source:
Współczesne tendencje w marketingu i ich konsekwencje dla dydaktyki : materiały z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 IX 1997 r.) / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 91-98 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-79-8
Nr:
2168236830
chapter in conference materials
See main document
330

Author:
Title:
Unikatowa propozycja sprzedażowa = Unique Selling Proposition
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 264
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292317
lexical items
See main document
331

Author:
Title:
Znaczki handlowe = Trading Stamps
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 280
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296149
lexical items
See main document
332

Author:
Title:
DIPADA = DIPADA
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 55
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168275457
lexical items
See main document
333

Author:
Title:
Koszt na 1000 = Cost Per Thousand - CPT
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 125
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280329
lexical items
See main document
334

Author:
Title:
Promocja = Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197-198
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286699
lexical items
See main document
335

Author:
Title:
Filtry reklamy = Advertising Filters
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 80
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279741
lexical items
See main document
336

Author:
Title:
Funkcje promocji = Promotion Functions
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 84
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168279743
lexical items
See main document
337

Author:
Title:
Slogan reklamy negatywny = Negative Advertising Slogan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291923
lexical items
See main document
338

Author:
Title:
Konwersja w reklamie = Conversion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 123
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280327
lexical items
See main document
339

Author:
Title:
Instrumenty public relations = Public Relations Instruments
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 97
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280139
lexical items
See main document
340

Author:
Title:
Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy : przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw = The International Character of Business Activities vs. International Marketing : Reasons for Expanding Business Activities Abroad
Source:
Współczesne problemy marketingu międzynarodowego : materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego / red. nauk. Jan W. WIKTOR - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1998, s. 25-36. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-9-7
Nr:
2168224638
chapter in conference materials
See main document
341

Author:
Title:
Oferta refundowana = Refund Offer
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281157
lexical items
See main document
342

Author:
Title:
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską = The Marketing Environment of Enterprises from the Perspective of Poland's Integration with the European Union
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 35-40. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226078
chapter in monograph
See main document
343

Author:
Title:
Aktywizacja sprzedaży = Sales Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 15
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168272898
lexical items
See main document
344

Title:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1998. - nr 3(45), s. 2-4
Nr:
2168316645
chapter in report
345

Author:
Title:
Odbiorca reklamy = Advertising addressee : Receiver
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 168
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281165
lexical items
See main document
346

Author:
Title:
Test odtworzeniowy = Recall Test
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 258
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292309
lexical items
See main document
347

Author:
Title:
Internacjonalizacja a marketing międzynarodowy : przesłanki rozwoju orientacji zagranicznej przedsiębiorstw
Source:
Strategie euromarketingowe / Kier. tematu: Jan W. WIKTOR1998, s. 2-12 - Bibliogr.
Research program:
70/KMark/6/98/S
Signature:
NP-532/Magazyn
Nr:
2168333201
chapter in unpublished scientific work
See main document
348

Author:
Title:
Audymetr = Audimetr
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 25
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168273716
lexical items
See main document
349

Author:
Title:
Wskaźnik penetracji kampanii reklamowej = Gross Rating Point - GRP
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 270
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292321
lexical items
See main document
350

Author:
Title:
Promocja wąska = Narrow Promotion
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286713
lexical items
See main document
351

Author:
Title:
Strategia przyciągania = Pull Strategy
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 241
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291941
lexical items
See main document
352

Author:
Title:
Reklama zewnętrzna = Outdoor Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212-213
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287277
lexical items
See main document
353

Author:
Title:
Reklama z bezpośrednią reakcją = Direct Response Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287273
lexical items
See main document
354

Author:
Title:
Media reklamy = Advertising Media
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 154
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280917
lexical items
See main document
355

Author:
Title:
Wybór między mediami = Inter Media Selection
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 272
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292549
lexical items
See main document
356

Author:
Title:
Reklama radiowa = Radio Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287265
lexical items
See main document
357

Author:
Title:
Sprzedaż osobista = Personal Selling
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 234
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291935
lexical items
See main document
358

Author:
Title:
Macierz FCB = FCB Matrix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 138
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280849
lexical items
See main document
359

Author:
Title:
Agencja reklamy w systemie komunikacji marketingowej = Advertising Agency in the System of Marketing Communication
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 2 (1998) , s. 99-112. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243110
article
360

Author:
Title:
Ocena efektów promocji = Evaluation of Promotion Effects
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 166-167
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281135
lexical items
See main document
361

Author:
Title:
Efekt medium reklamy = Advertising Medium Effect
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 74
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277467
lexical items
See main document
362

Title:
Profesor Philip Kotler - doktorem honoris causa Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa1998. - R. 49, nr 12 (587), s. 3-4
Nr:
2168317053
varia
363

Author:
Title:
Kampania uderzeniowa = Burst
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280313
lexical items
See main document
364

Author:
Title:
SLB = SLB
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 230
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291915
lexical items
See main document
365

Author:
Title:
Stereoreklama = Stereo Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 236
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291937
lexical items
See main document
366

Author:
Title:
Reklama = Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209-210
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287247
lexical items
See main document
367

Author:
Title:
Model Lavidge'a-Steinera = Lavidge-Steiner Model
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168281049
lexical items
See main document
368

Author:
Title:
Redystrybucja sloganów reklamy = Redistribution of Advertising Slogans
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 209
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287245
lexical items
See main document
369

Author:
Title:
Tablica reklamowa = Billboard
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 254
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292285
lexical items
See main document
370

Author:
Title:
Kampania reklamowa = Advertising Campaign
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 110
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280311
lexical items
See main document
371

Author:
Title:
Rozpoznanie reklamy = Advertising Recognition
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 214
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291911
lexical items
See main document
372

Author:
Title:
Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem = Communication of Enterprise with Market
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 117
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280319
lexical items
See main document
373

Author:
Title:
Reklama wspólna = Co-op Advertising : Joint Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 212
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287271
lexical items
See main document
374

Author:
Title:
Slogan reklamy = Advertising Slogan : Appeal : Argument
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 231
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291917
lexical items
See main document
375

Author:
Title:
Budżet promocji = Promotion budget
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 34
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168274991
lexical items
See main document
376

Author:
Title:
Świadomość istnienia reklamy = Advertising Awareness
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 252
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292291
lexical items
See main document
377

Title:
Profesor Philip Kotler doktorem honoris causa AE w Krakowie
Source:
Marketing i Rynek1998. - nr 11, s. 35-[37]
Nr:
2168234576
varia
378

Author:
Title:
Reklama produktu = Product Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287261
lexical items
See main document
379

Author:
Title:
Public relations = Public Relations
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 203
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286737
lexical items
See main document
380

Author:
Title:
Projekt reklamówki = Storyboard
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 197
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286701
lexical items
See main document
381

Author:
Title:
Model komunikacji jednostopniowej = One-grade Communication Model
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 160
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280923
lexical items
See main document
382

Author:
Title:
Marketing bezpośredni = Direct Marketind
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 143-144
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280905
lexical items
See main document
383

Author:
Title:
Katalog = Catalog : Catalogue
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 114
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280317
lexical items
See main document
384

Author:
Title:
Zespół ds. zlecenia = Account Group
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 279
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168296145
lexical items
See main document
385

Author:
Title:
Teoria trzech uderzeń = Three Hit Theory
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 256
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168292297
lexical items
See main document
386

Author:
Title:
Lider opinii = Opinion Leader
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 133
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280617
lexical items
See main document
387

Author:
Title:
Reklama przypominająca = Reminder Advertising
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 211
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168287263
lexical items
See main document
388

Author:
Title:
Plan reklamy = Advertising Plan
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 182
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286689
lexical items
See main document
389

Author:
Title:
Promotion-mix = Promotion-mix
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 200
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168286731
lexical items
See main document
390

Author:
Title:
Dublowanie = Duplication
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 66
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277459
lexical items
See main document
391

Author:
Title:
Spirala reklamy = Advertising Spiral : Curve
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 232
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291929
lexical items
See main document
392

Author:
Title:
Konstans promocyjny = Promotional Constans
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 120
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168280325
lexical items
See main document
393

Author:
Title:
Spot reklamowy = Advertising Spot
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 233
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168291933
lexical items
See main document
394

Author:
Title:
AIDA = AIDA
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 14
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168271740
lexical items
See main document
395

Author:
Title:
Efekt naśladownictwa = Imitation Effect
Source:
Leksykon marketingu / red. Jerzy ALTKORN i Teodor Kramer - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 75
ISBN:
83-208-1087-6
Nr:
2168277471
lexical items
See main document
396

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1998, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168239994
chapter in monograph
See main document
397

Title:
Kierunki przemian strukturalnych handlu w Polsce w latach 1989-1996
Source:
Vybrané problémy teórie obchodu (zborník z medzinárodnej konferencie) - Bratislava: Vybrané problémy teórie obchodu, 1997, s. 33-41
ISBN:
80-225-0934-5
Nr:
2168324623
chapter in conference materials
398

Author:
Title:
Metoda "case study" w nauczaniu ekonomii = The Case Study Method in Teaching Economics
Source:
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. - nr 1 (1997) , s. 35-44. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168252770
article
399

Author:
Title:
Case study v didaktike marketinga
Source:
Marketing : teorìâ ì praktika - Lugans'k: SUDU, 1997, s. 221-233 - Bibliogr.
Series:
(Zbìrnik naukovih prac' ; no 1)
Nr:
2168324649
chapter in monograph
400

Title:
Wpływ prywatyzacji na rynek pracy : z doświadczeń regionu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej, 1997
Physical description:
39, [11] s.: il.; 21 cm
Series:
(Zeszyty Seminaryjne Centrum Studiów nad Gospodarką i Administracją Publiczną Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 1)
Nr:
2168223306
book
401

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1997, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240116
chapter in monograph
See main document
402

Author:
Title:
System promocji banku komercyjnego : struktura, funkcje, instrumenty
Source:
Wybrane zagadnienia marketingu / [red. wyd. Barbara CICHOŃ] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 93-107
ISBN:
83-87239-34-8
Nr:
2168223968
chapter in monograph
See main document
403

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1996, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240140
chapter in monograph
See main document
404

Author:
Title:
Zadzwoń do USA i zobacz co słychać u twoich bliskich : wprowadzenie na rynek nowego produktu - usługi videotelefonicznej
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 215-225
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255418
chapter in monograph
See main document
405

Title:
Efektywność pożyczek dla bezrobotnych i zakładów pracy
Source:
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w Polsce : narzędzia i instytucje / red. Marek Bednarski - Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1996, s. 35-97 - Bibliogr.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych)
ISBN:
83-904507-6-3
Nr:
2168234668
chapter in monograph
406

Author:
Title:
Small business jako element pola rynkowego banku komercyjnego
Source:
Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa / red. Jan Jerschina - Kraków: Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej "CEM"; Zakład Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996, s. 103-114 - Bibliogr.
Series:
(Banki a Gospodarka Polska ; t. 6)
ISBN:
83-900574-8-4
Nr:
2168262406
chapter in conference materials
407

Author:
Małgorzata Filar-Wałkowińska , Agata Jonas , Jan W. Wiktor
Title:
Bestseller Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei : wprowadzenie książki na rynki wybranych krajów
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 207-214
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255416
chapter in monograph
See main document
408

Title:
Pożyczki dla bezrobotnych i zakładów pracy = The Loans for Unemployed and for Enterprises
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1996) , s. 12-15
Nr:
2168252364
article
409

Author:
Title:
Studium przypadku : istota, funkcje i procedura analizy przypadku
Source:
Zarządzanie i przedsiębiorczość : studia polskich przypadków / red. Jerzy ALTKORN - Warszawa; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1996, s. 9-41 - Bibliogr.
Series:
(Przedsiębiorczość)
ISBN:
83-01-12192-0
Nr:
2168255178
chapter in monograph
See main document
410

Author:
Title:
Promocja
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 3 zm. i poszerz.. - Kraków: Instytut Marketingu, 1995, s. 285-347
ISBN:
83-900698-8-6
Nr:
2168240164
chapter in monograph
See main document
411

Author:
Title:
Plan reklamy i media plan - zarządzanie reklamą w przedsiębiorstwie
Source:
Aida Media. - nr 4(11) (1995) , s. 29-31
Nr:
2168252996
article
412

Title:
Konflikty interesów płacowych w gospodarce a negocjacyjny model kształtowania wynagrodzeń
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 3, Narodziny demokratycznych instytucji / red. Jerzy HAUSNER - Kraków; Warszawa: Akademia Ekonomiczna; Fund. "Polska Praca", 1995, s. 247-258 - Bibliogr.
ISBN:
83-903900-1-9
Nr:
2168240562
chapter in monograph
See main document
413

Author:
Title:
Małe przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
Source:
Przedsiębiorstwo, marketing, strategie - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 211-220. - Referat z konferencji
ISBN:
83-904826-0-6
Nr:
2168253716
chapter in conference materials
414

Author:
Title:
Dylematy polityki płac w okresie transformacji
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 2, Od socjalistycznego korporacjonizmu do...? / red. Jerzy HAUSNER, Piotr Marciniak - Warszawa: Fundacja Polska Praca, 1994, s. 195-212 - Bibliogr.
ISBN:
83-85341-05-6
Nr:
2168262318
chapter in monograph
See main document
415

Title:
Kierunki regionalnej polityki ograniczania bezrobocia w województwie krakowskim
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1994
Physical description:
80 s.: il.; 21 cm
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 5 (395))
Nr:
2168223308
book
416

Title:
Lokalne programy przeciwdziałania bezrobociu
Source:
Materiały na konferencję naukową na temat: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego / red. Leszek KOZIOŁ - Kraków: PTE, 1994, s. 33-39
Nr:
2168251962
chapter in conference materials
See main document
417

Author:
Title:
Rodzaje i środki reklamy - kryteria wyboru
Source:
Aida Media. - nr 7 (1994) , s. 46-47
Nr:
2168252984
article
418

Author:
Title:
Polityka promocji
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1994, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168240282
chapter in monograph
See main document
419

Title:
Założenia i cele strategii rynku pracy = Foundation and Goals of Labour Market Strategy
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - R. 36, nr 6 (1994) , s. 38-46
Nr:
2168272414
article
420

Author:
Title:
Konflikty interesu wokół kształtowania wynagrodzeń i mechanizmów płacowych
Source:
Tendencje i perspektywy rozwoju systemu reprezentacji interesów w krajach Europy Wschodniej / kier. projektu Jerzy HAUSNER - [Warszawa]: ISP PAN, 1993, s. 31
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Instytut Studiów Politycznych ; 1)
Nr:
2168329015
varia
See main document
421

Author:
Title:
Polityka płac a kształtowanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach państwowych
Source:
Konsekwencje zachowań przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1992 dla tworzenia popytu na pracę. T. 3, Załączniki - ekspertyzy / [red. Ewa Rasmus-Kodieykov] - Warszawa: IPiSS, 1993, s. 59-76
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 17 (390))
Nr:
2168313941
chapter in monograph
422

Author:
Title:
Prywatna przedsiębiorczość a kapitał zagraniczny
Source:
Prywatna przedsiębiorczość a struktura podmiotów rynkowych / kier. nauk. i red. Jerzy ALTKORN1993, s. 158-191
Signature:
NP-271/Magazyn
Nr:
2168329887
chapter in unpublished scientific work
See main document
423

Author:
Title:
Wpływ prywatyzacji na funkcję socjalną przedsiębiorstw
Source:
Studia i Materiały. - z. 6 (379) (1993) , s. 5-43
Nr:
2168279001
article
424

Author:
Title:
Bariery przekształceń własnościowych instytucji rynkowych
Source:
Problemy teorii wymiany : Księga Jubileuszowa dla uczczenia zasług naukowych Profesora Eugeniusza Garbacika / red. nauk. Jerzy ALTKORN - Kraków: Fogra, 1993, s. 73-78
ISBN:
83-85719-02-4
Nr:
2168242300
chapter in monograph
See main document
425

Author:
Title:
Polityka promocji
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Wyd. 2. - Kraków: Instytut Marketingu, 1993, s. 313-358
ISBN:
83-900698-9-6
Nr:
2168239734
chapter in monograph
See main document
426

Author:
Title:
Działalność socjalna przedsiębiorstw w okresie przekształceń własnościowych
Source:
Polityka Społeczna. - nr 2 (1993) , s. 8-10
Nr:
2168254268
article
427

Author:
Title:
Koszty pracy jako kategoria ekonomiczna = Labour Costs as an Economic Category
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 411 (1993) , s. 89-100. - Summ.
Nr:
2168236378
article
428

Author:
Title:
Samorząd pracowniczy jako podmiot zakładowej polityki płac
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1989 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 205-214
Nr:
2168228952
chapter in monograph
See main document
429

Author:
Title:
Polityka promocji
Source:
Podstawy marketingu / red. Jerzy ALTKORN - Kraków: Instytut Marketingu, 1992, s. 313-358
ISBN:
83-900698-0-6
Nr:
2168240304
chapter in monograph
See main document
430

Author:
Title:
Pod młotek licytatora
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 44 (1992) , s. 9
Nr:
2168229050
article
431

Author:
Title:
Płace jako obszar konfliktów społecznych w procesie transformacji gospodarki
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 283-302
Nr:
2168230122
chapter in monograph
See main document
432

Author:
Title:
Bariery prywatyzacji przedsiębiorstw = Bariers in Privatization of Enterprises
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1992
Physical description:
91 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (365))
Notes:
Summ.,
Nr:
2168233432
monograph
433

Author:
Title:
Wyznaczniki pozapłacowych kosztów pracy w przedsiębiorstwie = Determinants of Additional Labour Costs in Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 372 (1992) , s. 41-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168235284
article
434

Title:
Rynek pracy : instrumenty, mechanizmy, zagrożenia
Source:
Studia nad systemem reprezentacji interesów. T. 1 / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna; "Fogra", 1992, s. 211-228
Nr:
2168230106
chapter in monograph
See main document
435

Author:
Title:
Czynniki zróżnicowania kosztów pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1991) , s. 5-8
Nr:
2168257154
article
436

Author:
Title:
Pozapłacowe koszty pracy w gospodarce polskiej w latach osiemdziesiątych
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 4 (1991) , s. 35-40
Nr:
2168259286
article
437

Author:
Title:
Znaczenie kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw = The Importance of Labour Costs in the Economics of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 42, nr 4 (495) (1991) , s. 16-18
Nr:
2168248378
article
438

Author:
Title:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach = The Labour Cost in Enterprises
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1991
Physical description:
207 s.: il.; 21 cm.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 4 (344))
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168233430
monograph
439

Author:
Title:
Koszty zatrudnienia w handlu na tle innych działów gospodarki narodowej = Costs of Employment in Trade Against the Background of Other Sectors of the National Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 368 (1991) , s. 35-48. - Summ., rez.
Nr:
2168237970
article
440

Title:
Płace w świadomości ekonomicznej pracowników
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce w 1988 roku : raport syntetyczny i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 177-190
Nr:
2168228918
chapter in monograph
See main document
441

Author:
Title:
Wynagrodzenia i świadczenia w strukturze kosztów pracy
Source:
Polityka Społeczna. - nr 3 (1990) , s. 8-10
Nr:
2168239136
article
442

Author:
Title:
Podobieństwo i zmiany strukturalne kosztów pracy w przedsiębiorstwach - próba kwantyfikacji = Similarity and Structural Changes in Labour Costs an Attempt to Quantify
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 35, nr 2 (345) (1990) , s. 19-21
Nr:
2168262262
article
443

Author:
Title:
Polityka płac w Polsce w r. 1989 : tendencje i uwarunkowania
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1990) , s. 9-13 - Bibliogr.
Nr:
2168226505
article
444

Author:
Title:
Koszty pracy w przedsiębiorstwach : wielkość i struktura = Costs of Work in Enterprises : Size and Structure
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 41, nr 7 (1990) , s. 22-23
Nr:
2168334565
article
445

Title:
Rachunek kosztów pracy w ekonomice przedsiębiorstw handlowych = Labour Cost Account in the Economics of Trading Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 333 (1990) , s. 23-34. - Rez., summ.
Nr:
2168259252
article
446

Author:
Title:
Koszty pracy w rachunku kosztów i wyników przedsiębiorstw
Source:
Rachunkowość. - R. 41, nr 5-6 (479-480) (1990) , s. 104-105
Nr:
2168262302
article
447

Author:
Title:
Makrostruktura płac jako wyraz pozycji korporacji branżowych w gospodarce polskiej
Source:
Ekonomiczne uwarunkowania kształtowania się sytuacji politycznej w Polsce : raport syntetyczny za rok 1987 i opracowania studialne / red. Jerzy HAUSNER - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989, s. 253-267
Nr:
2168228886
chapter in monograph
See main document
448

Author:
Title:
Dylematy polityki płac w Polsce : (na przykładzie 1988 r.)
Source:
Gospodarka Planowa. - R. 44, 10-12 (520-522) (1989) , s. 21-24
Nr:
2168243274
article
449

Title:
Ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem a stymulowanie jakości produkcji = Economic Instruments Regulating Enterprise Mamagement and Stimulation of Production Quality
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 4 (1989) , s. 52-61. - Summ., rez.
Nr:
2168224238
article
450

Author:
Title:
Atestacja zamiast reform
Source:
Zarządzanie. - nr 10 (1989) , s. 25-26
Nr:
2168364798
article
451

Author:
Title:
Wpływ przeglądów i atestacji stanowisk pracy na poprawę efektywności przedsiębiorstw handlowych
Source:
Studia i Materiały. - z. 10 (317) (1989) , s. 35-98
Nr:
2168279003
article
452

Title:
Opinie o oddziaływaniu płac na jakość produkcji
Source:
Polityka Społeczna. - nr 4 (1989) , s. 5-7
Nr:
2168257146
article
453

Title:
Społeczna ocena sprawiedliwości wynagrodzeń
Source:
Polityka Społeczna. - nr 1 (1989) , s. 6-8
Nr:
2168257130
article
454

Title:
System motywowania jakości w opinii kadry kierowniczej = Quality Stimulation System in the Opinion of Managerial staff
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 30, nr 6 (322) (1989) , s. 21-25
Nr:
2168258742
article
455

Title:
Finansowe narzędzia kształtowania jakości wyrobów w praktyce przedsiębiorstw = Financial Tools of Shaping the Quality of Products in Practice of Enterprises
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 40, nr 4 (471) (1989) , s. 9-11
Nr:
2168244426
article
456

Author:
Title:
Atestacja stanowisk pracy w handlu - cele, zakres i uwarunkowania
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 3-6 (1989) , s. 43-48
Nr:
2168255310
article
457

Author:
Title:
Wartościowanie pracy w handlu - pierwsze doświadczenia
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 10-12 (1989) , s. 29-33
Nr:
2168258862
article
458

Author:
Title:
Samodzielność przedsiębiorstwa w polityce płac : założenia i praktyka I etapu reformy gospodarczej = Freedom of Enterprise la Wage Policy : Assumption and Practice in the First Stage of the Economic Reform
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 294 (1989) , s. 49-66. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259054
article
459

Author:
Title:
Motywacja do pracy a system motywacyjny próba analizy terminologicznej = Work Motivation and the Motivation System an Attempt of Terminological Analysis
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 32 (1989) , s. 117-129. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168226839
article
460

Title:
Zakładowa polityka płac w opinii załogi przdsiębiorstwa
Source:
Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - nr 12 (1988) , s. 57-60
Nr:
2168258858
article
461

Author:
Title:
Nina P., Kuzniecowa, Lidia N. Szirokowa, Rajonnoje regulirowanije zarabotnoj płaty, "Ekonomika", Moskawa 1987, stron 127
Source:
Polityka Społeczna. - nr 8 (1988) , s. 33-34
Nr:
2168257118
review
462

Author:
Title:
Warunki pracy w handlu w świetle przeglądów i atestacji
Source:
Polityka Społeczna1988. - nr 9, s. 30-32
Nr:
2168257124
varia
463

Author:
Title:
System płac w handlu a jakość towarów
Source:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 34-37 - Bibliogr.
Nr:
2168262528
article
464

Title:
System motywacyjny a jakość produkcji
Source:
Problemy Jakości. - nr 3 (1988) , s. 25-27
Nr:
2168262526
article
465

Author:
Title:
Rola systemu płac w stymulowaniu projakościowej polityki zakupów = Part of Wages in Stimulating Pro-quality Purchase Policy
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1988) , s. 23-28
Nr:
2168258766
article
466

Title:
Zakładowe systemy wynagradzania w spółdzielniach spożywców
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 57-64
Nr:
2168255466
article
467

Title:
Społeczne koszty pracy w handlu
Publisher address:
Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 1987
Physical description:
[82] s.: il.; 21 cm.
Series:
(Studia i Materiały Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych ; z. 8 (285))
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168234736
monograph
468

Title:
Układ motywacyjny w systemie zarządzania handlem wewnętrznym. [Cz. 1]
Source:
Zastosowanie analizy systemowej w obrocie towarowym : materiały Sympozjum Polsko-Czechosłowackiego : Kraków 19-20 października 1987 r. - Kraków; Praga: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Vysoka Śkola Ekonomicka v Praze, 1987, s. 1-27
Nr:
2168262196
chapter in conference materials
469

Title:
Społeczne koszty pracy w handlu - próba identyfikacji i oceny = Social Costs of Work in Trade - a Trial to Identify and Estimate
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 6 (1987) , s. 31-36
Nr:
2168254876
article
470

Author:
Title:
Warunki rozwoju spółdzielczości spożywców na przełomie lat osiemdziesiątych
Source:
Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy. - R. 21, nr 1 (81) (1987) , s. 102-105
Nr:
2168255470
article
471

Title:
Struktura społeczna kosztów pracy w handlu
Source:
Polityka Społeczna. - nr 9 (1987) , s. 24-26
Nr:
2168257108
article
472

Author:
Title:
Wewnętrzna struktura płac jako element sytuacji motywacyjnej kadry kierowniczej = Internal Wage Structure as a Factor of the Motivation Situation of Managerial Staff
Source:
Doskonalenie Kadr Kierowniczych. - R. 28, nr 4 (296) (1987) , s. 34-39
Nr:
2168258720
article
473

Author:
Title:
Wynagrodzenia a wydajność pracy w przedsiębiorstwach handlowych = Wages and Productivity in Trade Enterprises
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 2 (1987) , s. 23-28
Nr:
2168254774
article
474