Publications of the selected author
1

Title:
Współczesne zagrożenia demokracji : aspekt społeczno-ekonomiczny = Contemporary Threats to Democracy : the Socio-Economic Aspect
Source:
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - t. 334 (2022) , s. 487-496. - Tytuł numeru: Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego - Bibliogr.
Series:
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 4101)
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168369666
article
2

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021
Physical description:
299 s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355514
See related chapters
3

Title:
Kazusy z prawa karnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 41-49
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8223-890-7
Nr:
2168355540
chapter in textbook
See main document
4

Title:
Wpływ rajów podatkowych na budżety wybranych państw unijnych
Promotor pomocniczy:
Publisher address:
Kraków: , 2020
Physical description:
395 k.: il. kolor.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-479
Nr:
2168351908
doctoral dissertation
5

Title:
Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny = The Contemporary Threats to Democracy - Legal Aspect
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019) , s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168338761
article
6

Title:
Elementy prawa karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 135-147
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330665
chapter in textbook
See main document
7

Title:
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth. - z. nr 2 (54) (2018) , s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168326291
article
8

Title:
Elementy postępowania karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - 3. wyd.. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018, s. 149-153
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-8160-121-4
Nr:
2168330667
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (55) (2017) , s. 83-96. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168327719
article
10

Title:
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community
Source:
Prakseologia. - Nr 158, t. 2 (2016) , s. 99-119. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168310449
article
11

Title:
Elementy prawa karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 112-122
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299925
chapter in textbook
See main document
12

Title:
Elementy prawa konstytucyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 51-67
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299917
chapter in textbook
See main document
13

Title:
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13)
Source:
Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015) , s. 151-156
Access mode:
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306885
article
14

Title:
Elementy postępowania karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 123-127
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-9292-1
Nr:
2168299927
chapter in textbook
See main document
15

Title:
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Source:
Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. Andrzej Kidyba - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014, s. 189-198
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-3310-8
Nr:
2168284225
chapter in monograph
16

Title:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Source:
Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC - Warszawa: Difin SA, 2013, s. 363-369
ISBN:
978-83-7930-012-9
Nr:
2168274337
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
Physical description:
LIV, 336 s.; 21 cm
Series:
(Monografie Prawnicze)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8
Nr:
2168261568
monograph
18

Title:
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (57), s. 20
Access mode:
Nr:
2168281885
varia
19

Title:
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych
Source:
Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik. - nr 4 (39) (2013) , s. 127-143
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168306881
article
20

Title:
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013) , s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168276015
article
21

Title:
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 887 (2012) , s. 73-86. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168256614
article
22

Title:
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem
Source:
Kurier UEK. - nr 5 (50), s. 68
Access mode:
Nr:
2168282341
varia
23

Title:
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego
Source:
Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 190-197
Signature:
NP-1380/Magazyn
Nr:
2168273688
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Title:
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2012) , s. 58-68. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168335523
article
25

Title:
Elementy postępowania karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 123-127
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239770
chapter in monograph
See main document
26

Title:
Elementy prawa konstytucyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 51-66
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239744
chapter in monograph
See main document
27

Title:
Elementy prawa karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012, s. 111-122
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-4130-1
Nr:
2168239766
chapter in monograph
See main document
28

Title:
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości
Source:
Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011, s. 292-300
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-264-1547-0
Nr:
2168225932
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.
Source:
Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011, s. 205-212
ISBN:
978-83-88686-18-4
Nr:
2168226743
chapter in conference materials
30

Title:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation
Source:
Palestra. - nr 3-4 (2011) , s. 101-108. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168335517
article
31

Title:
Elementy prawa karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 113-124
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082112
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 870 (2011) , s. 207-218. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221188
article
33

Title:
Elementy praw pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 207-220
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082560
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation
Source:
Palestra. - nr 1-2 (2011) , s. 72-79. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168335515
article
35

Title:
Elementy prawa konstytucyjnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 49-65
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166081603
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Elementy praw ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 221-226
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082605
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Elementy postępowania karnego
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011, s. 125-129
ISBN:
978-83-264-1044-4
Nr:
2166082224
chapter in monograph
See main document
38

Title:
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation
Source:
Palestra. - nr 11-12 (2010) , s. 69-74. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168335513
article
39

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
126, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
50436
See related chapters
40

Title:
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
107, [1] s.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0171-8
Nr:
51887
monograph
41

Title:
Kazusy z prawa karnego
Source:
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010, s. 21-26
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
ISBN:
978-83-264-0153-4
Nr:
2162005080
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego
Source:
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009) , s. 167-183
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168311057
article
43

Title:
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 802 (2009) , s. 105-120. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50067
article
44

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce", Toruń, Polska, od 2009-06-22 do 2009-06-23
Title:
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.
Source:
XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009, s. 257-265
ISBN:
978-83-88686-04-7
Access mode:
Nr:
2165811756
chapter in conference materials
45

Title:
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 809 (2009) , s. 145-159. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2165701556
article
46

Title:
Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (26), s. 8-9
Access mode:
Nr:
2168348238
varia
47

Title:
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej
Source:
Kurier UEK. - nr 7 (31) (2009) , s. 27
Access mode:
Nr:
2168274459
unreviewed article
48

Title:
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008) , s. 97-111. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50461
article
49

Title:
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters
Source:
Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 40-48. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-348-8
Nr:
2166033850
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa
Source:
Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2007) , s. 96-108
Nr:
2168339849
article
51

Title:
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 725 (2006) , s. 119-134. - Summ.
Access mode:
Nr:
52674
article
52

Title:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005
Physical description:
147, [1] s.; 21 cm
Series:
(Kazusy - Zakamycze)
ISBN:
83-7444-091-0
Nr:
2167641433
monograph
53

Title:
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów
Source:
Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 90-107
Research program:
104/KP/3/2005/S/276
Signature:
NP-1020/1/Magazyn
Nr:
2168318157
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Title:
Elementy prawa pracy
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 268-287
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679506
chapter in monograph
See main document
55

Title:
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005) , s. 95-112. - Summ.
Access mode:
Nr:
52974
article
56

Title:
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych
Source:
Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 288-297
ISBN:
83-7252-250-2
Nr:
2167679607
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 660 (2004) , s. 39-51. - Summ.
Nr:
2168220218
article
58

Title:
Wprowadzenie do prawa polskiego
Publisher address:
Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002
Physical description:
255 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-912397-6-4
Nr:
2168326509
textbook
59

Title:
Kazusy z prawa dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Zakamycze, 2001
Physical description:
152 s.; 24 cm
ISBN:
83-7333-044-5
Nr:
2168339879
monograph
60

Title:
Prawo dla ekonomistów
Publisher address:
Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2000
Physical description:
210 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-912397-5-6
Access mode:
Nr:
2168339877
monograph
1
Współczesne zagrożenia demokracji : aspekt społeczno-ekonomiczny = Contemporary Threats to Democracy : the Socio-Economic Aspect / Piotr WIATROWSKI // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. - (Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 4101). - t. 334 (2022), s. 487-496. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://wuwr.pl/prawo/article/view/14360/12919. - ISSN 0524-4544
2
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2021. - 299 s. ; 24 cm. - Seria Akademicka. - ISBN 978-83-8223-890-7
3
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2021. - (Seria Akademicka). - S. 41-49. - ISBN 978-83-8223-890-7
4
Wpływ rajów podatkowych na budżety wybranych państw unijnych / Krzysztof Magdij ; . - Kraków : , 2020. - 395 k. : il. kolor. ; 30 cm. - Promotor: Piotr WIATROWSKI ; Promotor pomocniczy: Joanna NIŻNIK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003474
5
Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny = The Contemporary Threats to Democracy - Legal Aspect / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 2 (980) (2019), s. 7-23. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1706/1314. - ISSN 1898-6447
6
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 135-147. - ISBN 978-83-8160-121-4
7
Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne = Tax Policy of the State and the Problem of Social Inequality / Piotr WIATROWSKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 2 (54) (2018), s. 76-86. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/6/21/3392ae1152bb1557fe051f9031943fcf/tekst%205%20Piotr%20Wiatrowski.pdf. - ISSN 1898-5084
8
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - 3. wyd. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2018. - (Seria Akademicka). - S. 149-153. - ISBN 978-83-8160-121-4
9
Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej = Bid-rigging and Obtaining a Contract under False Pretences in Light of the Judgments Passed by the Supreme Court and National Chamber of Appeal / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (55) (2017), s. 83-96. - Summ. - Spis treści: https://czasopisma.beck.pl/prawo-zamowien-publicznych/spis-tresci/archiwum/c/a/1579/Wstęp: . - ISSN 1733-0777
10
Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota = Social Inequality as a Result of Neo-liberalism and the Democratic Community / Piotr WIATROWSKI // Prakseologia / [red. nauk. tomu: Janina FILEK, Katarzyna GUCZALSKA]. - Nr 158, t. 2 (2016), s. 99-119. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wokół sporu komunitarian z liberałami. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
11
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 112-122. - ISBN 978-83-264-9292-1
12
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 51-67. - ISBN 978-83-264-9292-1
13
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13) = Commentary to the Judgment of the Constitutional Tribunal of April 14, 2014. (Ref. No. U 8/13) / Piotr WIATROWSKI // Przegląd Sejmowy. - nr 3(128) (2015), s. 151-156. - Pełny tekst: http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf. - ISSN 1230-5502
14
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Wyd. 2. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-9292-1
15
Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa / Piotr WIATROWSKI // W: Skarb Państwa a działalność gospodarcza / red. nauk. Andrzej Kidyba. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2014. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 189-198. - ISBN 978-83-264-3310-8
16
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA, Monika SZARANIEC. - Warszawa: Difin SA, 2013. - S. 363-369. - ISBN 978-83-7930-012-9
17
Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2013. - LIV, 336 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Monografie Prawnicze). - ISBN 978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8
18
Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 5 (57) (2013), s. 20. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www. - ISSN 1689-7757
19
Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych / Piotr WIATROWSKI // Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik / [red. nacz. Ryszard SZOSTAK]. - nr 4 (39) (2013), s. 127-143. - ISSN 1733-0777
20
Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie = The Legal Grounds for the Supreme Court to Refuse to Adopt a Resolution / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 911 (2013), s. 77-88. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601. - ISSN 1898-6447
21
Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa = Supreme Court Resolutions and Their Role in Ensuring the Uniformity of the Application of Law in Court Decisions / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 887 (2012), s. 73-86. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
22
International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 5 (50) (2012), s. 68. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012. - ISSN 1689-7757
23
Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego / Piotr WIATROWSKI // W: Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2012), s. 190-197
24
Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r. = Qualified Types of Venality in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - nr 3-4 (2012), s. 58-68. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf. - ISSN 0031-0344
25
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 123-127. - ISBN 978-83-264-4130-1
26
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 51-66. - ISBN 978-83-264-4130-1
27
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business, 2012. - (Seria Akademicka). - S. 111-122. - ISBN 978-83-264-4130-1
28
Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości / Piotr WIATROWSKI // W: Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne / red. nauk. Bogusława GNELA. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2011. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 292-300. - ISBN 978-83-264-1547-0
29
Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r. / Piotr WIATROWSKI // W: Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1 / red. Janusz Niczyporuk, Jacek Sadowy, Mirosław Urbanek. - Warszawa: [Urząd Zamówień Publicznych], 2011. - S. 205-212. - ISBN 978-83-88686-18-4
30
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - nr 3-4 (2011), s. 101-108. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf. - ISSN 0031-0344
31
Elementy prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 113-124. - ISBN 978-83-264-1044-4
32
Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy = The Constitutional Control of Laws by Public Courts and the Supreme Court / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 870 (2011), s. 207-218. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445. - ISSN 1898-6447
33
Elementy praw pracy / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 207-220. - ISBN 978-83-264-1044-4
34
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - nr 1-2 (2011), s. 72-79. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf. - ISSN 0031-0344
35
Elementy prawa konstytucyjnego / Bogusława GNELA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 49-65. - ISBN 978-83-264-1044-4
36
Elementy praw ubezpieczeń społecznych / Kinga MICHAŁOWSKA, Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 221-226. - ISBN 978-83-264-1044-4
37
Elementy postępowania karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 125-129. - ISBN 978-83-264-1044-4
38
Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1) = Philosophy of Legal Interpretation / Piotr WIATROWSKI // Palestra. - nr 11-12 (2010), s. 69-74. - Summ. - Pełny tekst: http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf. - ISSN 0031-0344
39
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 126, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0153-4
40
Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI, Pawła DĄBKA ; [aut.] Paweł DĄBEK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC-BORKOWSKA, Michał ŁUC, Urszula WALCZAK, Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 107, [1] s. ; 24 cm. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-264-0171-8
41
Kazusy z prawa karnego / Piotr WIATROWSKI // W: Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - (Seria Akademicka). - S. 21-26. - ISBN 978-83-264-0153-4
42
Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego / Piotr WIATROWSKI // Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych. - R. 13, z. 2 (2009), s. 167-183. - Pełny tekst: http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf. - ISSN 1506-1817
43
Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym = The Public Procurement Act as an Anti-corruption Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 802 (2009), s. 105-120. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869. - ISSN 1898-6447
44
Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k. / Piotr WIATROWSKI // W: XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce / red. Henryk Nowicki, Jacek Sadowy. - Toruń; Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych, 2009. - S. 257-265. - ISBN 978-83-88686-04-7. - Pełny tekst: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf
45
Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego = Combating Corruption and Fraud in the European Union in Light of Community Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Jerzy KORNAŚ]. - nr 809 (2009), s. 145-159. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768. - ISSN 1898-6447
46
Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK. - nr 1 (26) (2009), s. 8-9. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/8. - ISSN 1689-7757
47
Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej / Piotr WIATROWSKI // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 7 (31) (2009), s. 27. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3. - ISSN 1689-7757
48
Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji = Legal, Economic and Sociological Aspects of Corruption / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 776 (2008), s. 97-111. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174. - ISSN 1898-6447
49
Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe = Finances as a Legal Object - the Basic Matters / Piotr WIATROWSKI // W: Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych / red. Stanisław OWSIAK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 40-48. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-348-8
50
Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa / Piotr WIATROWSKI // Przegląd Sądowy. - nr 7-8 (2007), s. 96-108. - ISSN 0867-7255
51
Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku = Legal Regulations on Influence Peddling in the Criminal Code of 1997 / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 725 (2006), s. 119-134. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801. - ISSN 0208-7944
52
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / Filip GRZEGORCZYK, Anna KIELIJAN, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI ; red. nauk. Piotr WIATROWSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2005. - 147, [1] s. ; 21 cm. - (Kazusy). - ISBN 83-7444-091-0
53
Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów / Piotr WIATROWSKI, Piotr KUKURYK // W: Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego / kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2005), s. 90-107
54
Elementy prawa pracy / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 268-287. - ISBN 83-7252-250-2
55
Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda) = Corruption and its Prevention : Control Handover or Just Controlled Handover (de lege ferenda comments) / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 690 (2005), s. 95-112. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312. - ISSN 0208-7944
56
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych / Piotr WIATROWSKI // W: Podstawy prawa dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 288-297. - ISBN 83-7252-250-2
57
Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym = Basic Principles of Polish Procedural Law / Piotr WIATROWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan SZPAK]. - nr 660 (2004), s. 39-51. - Summ. - ISSN 0208-7944
58
Wprowadzenie do prawa polskiego / Piotr WIATROWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2002. - 255 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-6-4
59
Kazusy z prawa dla ekonomistów / red. Piotr WIATROWSKI ; Paweł DĄBEK, Aleksander GUT, Piotr KUKURYK, Jolanta LORANC, Piotr WIATROWSKI, Łukasz Woźniak. - Kraków: Zakamycze, 2001. - 152 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7333-044-5
60
Prawo dla ekonomistów / Piotr WIATROWSKI. - Kraków: Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 2000. - 210 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-912397-5-6
1
Wiatrowski P., (2022), Współczesne zagrożenia demokracji : aspekt społeczno-ekonomiczny, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo", t. 334, s. 487-496; https://wuwr.pl/prawo/article/view/14360/12919
2
Wiatrowski P. (red.), (2021), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wyd. 2Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 299 s.
3
Wiatrowski P., (2021), Kazusy z prawa karnego. [W:] WIATROWSKI P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 41-49.
4
Magdij K., (2020), Wpływ rajów podatkowych na budżety wybranych państw unijnych, Prom. Wiatrowski P., Kraków : , 395 k.
5
Wiatrowski P., (2019), Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 2 (980), s. 7-23; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1706/1314
6
Wiatrowski P., (2018), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 135-147.
7
Wiatrowski P., (2018), Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 2 (54), s. 76-86; https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/6/21/3392ae1152bb1557fe051f9031943fcf/tekst%205%20Piotr%20Wiatrowski.pdf
8
Wiatrowski P., (2018), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 149-153.
9
Wiatrowski P., (2017), Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (55), s. 83-96.
10
Wiatrowski P., (2016), Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota, "Prakseologia", Nr 158, t. 2, s. 99-119.
11
Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 112-122.
12
Gnela B., Wiatrowski P., (2015), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 51-67.
13
Wiatrowski P., (2015), Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13), "Przegląd Sejmowy", nr 3(128), s. 151-156; http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf
14
Wiatrowski P., (2015), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 123-127.
15
Wiatrowski P., (2014), Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. [W:] Kidyba A. (red.), Skarb Państwa a działalność gospodarcza (Monografie), Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 189-198.
16
Wiatrowski P., (2013), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B., Szaraniec M. (red.), Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne, Warszawa : Difin SA, s. 363-369.
17
Wiatrowski P., (2013), Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, LIV, 336 s.
18
Wiatrowski P., (2013), Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie, "Kurier UEK", nr 5 (57), s. 20; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www
19
Wiatrowski P., (2013), Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik", nr 4 (39), s. 127-143.
20
Wiatrowski P., (2013), Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 911, s. 77-88; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601
21
Wiatrowski P., (2012), Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 887, s. 73-86.
22
Wiatrowski P., (2012), International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem, "Kurier UEK", nr 5 (50), s. 68; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012
23
Wiatrowski P., (2012), Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia, s. 190-197.
24
Wiatrowski P., (2012), Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r., "Palestra", nr 3-4, s. 58-68; http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf
25
Wiatrowski P., (2012), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 123-127.
26
Gnela B., Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 51-66.
27
Wiatrowski P., (2012), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, s. 111-122.
28
Wiatrowski P., (2011), Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości. [W:] Gnela B. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne (Monografie), Warszawa : Wolters Kluwer Polska, s. 292-300.
29
Wiatrowski P., (2011), Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.. [W:] Niczyporuk J., Sadowy J., Urbanek M. (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1, Warszawa : [Urząd Zamówień Publicznych], s. 205-212.
30
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3), "Palestra", nr 3-4, s. 101-108; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf
31
Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 113-124.
32
Wiatrowski P., (2011), Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 870, s. 207-218; https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445
33
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 207-220.
34
Wiatrowski P., (2011), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2), "Palestra", nr 1-2, s. 72-79; http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf
35
Gnela B., Wiatrowski P., (2011), Elementy prawa konstytucyjnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 49-65.
36
Michałowska K., Wiatrowski P., (2011), Elementy praw ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 221-226.
37
Wiatrowski P., (2011), Elementy postępowania karnego. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 125-129.
38
Wiatrowski P., (2010), Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1), "Palestra", nr 11-12, s. 69-74; http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf
39
Wiatrowski P. (red.), (2010), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 126, [1] s.
40
Dąbek P., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc-Borkowska J., Łuc M., Walczak U., Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów,, Dąbek P. (red.), Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 107, [1] s.
41
Wiatrowski P., (2010), Kazusy z prawa karnego. [W:] Wiatrowski P. (red.), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 21-26.
42
Wiatrowski P., (2009), Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych", R. 13, z. 2, s. 167-183; http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf
43
Wiatrowski P., (2009), Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 802, s. 105-120; https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869
44
Wiatrowski P., (2009), Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.. [W:] Nowicki H., Sadowy J. (red.), XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce, Toruń ; Warszawa : Urząd Zamówień Publicznych, s. 257-265.
45
Wiatrowski P., (2009), Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 809, s. 145-159; https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768
46
Wiatrowski P., (2009), Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych, "Kurier UEK", nr 1 (26), s. 8-9; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/8
47
Wiatrowski P., (2009), Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej, "Kurier UEK", nr 7 (31), s. 27; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3
48
Wiatrowski P., (2008), Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 776, s. 97-111; https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174
49
Wiatrowski P., (2007), Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe. [W:] Owsiak S. (red.), Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 40-48.
50
Wiatrowski P., (2007), Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa, "Przegląd Sądowy", nr 7-8, s. 96-108.
51
Wiatrowski P., (2006), Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 725, s. 119-134; https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801
52
Grzegorczyk F., Kielijan A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., (2005), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 147, [1] s.
53
Wiatrowski P., Kukuryk P., (2005), Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego, s. 90-107.
54
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa pracy. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 268-287.
55
Wiatrowski P., (2005), Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 690, s. 95-112; https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312
56
Wiatrowski P., (2005), Elementy prawa ubezpieczeń społecznych. [W:] Gnela B. (red.), Podstawy prawa dla ekonomistów, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 288-297.
57
Wiatrowski P., (2004), Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 660, s. 39-51.
58
Wiatrowski P., (2002), Wprowadzenie do prawa polskiego, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 255 s.
59
Dąbek P., Gut A., Kukuryk P., Loranc J., Wiatrowski P., Woźniak Ł., (2001), Kazusy z prawa dla ekonomistów, Wiatrowski P. (red.), Kraków : Zakamycze, 152 s.
60
Wiatrowski P., (2000), Prawo dla ekonomistów, Kraków : Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych, 210 s.
1
@article{UEK:2168369666,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Współczesne zagrożenia demokracji : aspekt społeczno-ekonomiczny",
journal = "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo",
number = "t. 334",
pages = "487-496",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.334.41},
url = {https://wuwr.pl/prawo/article/view/14360/12919},
issn = "0239-6661",
}
2
@book{UEK:2168355514,
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
3
@inbook{UEK:2168355540,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "41-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2021",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-8223-890-7",
}
4
@unpublished{UEK:2168351908,
author = "Krzysztof Magdij",
title = "Wpływ rajów podatkowych na budżety wybranych państw unijnych",
adress = "Kraków",
year = "2020",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003474},
}
5
@article{UEK:2168338761,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Współczesne zagrożenia demokracji - aspekt prawny",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "2 (980)",
pages = "7-23",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2019.0980.0201},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1706/1314},
}
6
@inbook{UEK:2168330665,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "135-147",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
7
@article{UEK:2168326291,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Polityka podatkowa państwa a nierówności społeczne",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 2 (54)",
pages = "76-86",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2018.2.5},
url = {https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2018/6/21/3392ae1152bb1557fe051f9031943fcf/tekst%205%20Piotr%20Wiatrowski.pdf},
}
8
@inbook{UEK:2168330667,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "149-153",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2018",
edition = "3. wyd.",
issn = "",
isbn = "978-83-8160-121-4",
}
9
@article{UEK:2168327719,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Przestępstwa zmowy przetargowej i wyłudzenia przetargu w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Izby Odwoławczej",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (55)",
pages = "83-96",
year = "2017",
url = {},
}
10
@article{UEK:2168310449,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Nierówności społeczne jako skutek neoliberalizmu a demokratyczna wspólnota",
journal = "Prakseologia",
number = "Nr 158, t. 2",
pages = "99-119",
year = "2016",
}
11
@inbook{UEK:2168299925,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "112-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
12
@inbook{UEK:2168299917,
author = "Bogusława Gnela and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "51-67",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
13
@article{UEK:2168306885,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. (sygn. akt U 8/13)",
journal = "Przegląd Sejmowy",
number = "3(128)",
pages = "151-156",
year = "2015",
url = {http://orka.sejm.gov.pl/przeglad.nsf/0/DE677AD9ACA2AA5BC1257E8200398A63/%24File/ps128.pdf},
}
14
@inbook{UEK:2168299927,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "123-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2015",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-264-9292-1",
}
15
@inbook{UEK:2168284225,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Niekonstytucyjna regulacja tzw. konkursów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa",
booktitle = "Skarb Państwa a działalność gospodarcza",
pages = "189-198",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-3310-8",
}
16
@inbook{UEK:2168274337,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Kierunki rozwoju ubezpieczeń gospodarczych w Polsce : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "363-369",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2013",
isbn = "978-83-7930-012-9",
}
17
@book{UEK:2168261568,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Dyrektywy wykładni prawa karnego materialnego w judykaturze Sądu Najwyższego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2013",
issn = "",
isbn = "978-83-255-4871-1 ; 978-83-255-4872-8",
}
18
@misc{UEK:2168281885,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Wizyta na Państwowym Uniwersytecie Zarządzania w Moskwie",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (57)",
pages = "20",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_57_www},
}
19
@article{UEK:2168306881,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych",
journal = "Prawo Zamówień Publicznych : kwartalnik",
number = "4 (39)",
pages = "127-143",
year = "2013",
}
20
@article{UEK:2168276015,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Odmowa podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy i jej prawne uwarunkowanie",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "911",
pages = "77-88",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/776/601},
}
21
@article{UEK:2168256614,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Uchwały Sądu Najwyższego i ich rola w zachowaniu jednolitości sądowej wykładni prawa",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "887",
pages = "73-86",
year = "2012",
}
22
@misc{UEK:2168282341,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "International Week w University of Applied Science we Frankfurcie nad Menem",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "5 (50)",
pages = "68",
year = "2012",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_uek_lipiec_wrzesien_2012},
}
23
@unpublished{UEK:2168273688,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Prawnokarna ochrona podmiotów stosunku ubezpieczeniowego",
booktitle = "Ochrona podmiotów w stosunku ubezpieczenia",
pages = "190-197",
year = "2012",
}
24
@article{UEK:2168335523,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Typy kwalifikowane sprzedajności w kodeksie karnym z 1997 r.",
journal = "Palestra",
number = "3-4",
pages = "58-68",
year = "2012",
url = {http://palestra.pl/upload/14/84/66/1484664014_.pdf},
}
25
@inbook{UEK:2168239770,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "123-127",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
26
@inbook{UEK:2168239744,
author = "Bogusława Gnela and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "51-66",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
27
@inbook{UEK:2168239766,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "111-122",
adress = "Warszawa",
publisher = "Lex a Wolters Kluwer business",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-264-4130-1",
}
28
@inbook{UEK:2168225932,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości",
booktitle = "Ubezpieczenia gospodarcze : wybrane zagadnienia prawne",
pages = "292-300",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2011",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-264-1547-0",
}
29
@inbook{UEK:2168226743,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Ustawowe znamiona oszustwa przetargowego w kodeksie karnych z 1997 r.",
booktitle = "Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju : doświadczenia polskie i zagraniczne : referaty na IV konferencję naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny. Cz. 1",
pages = "205-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2011",
isbn = "978-83-88686-18-4",
}
30
@article{UEK:2168335517,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 3)",
journal = "Palestra",
number = "3-4",
pages = "101-108",
year = "2011",
url = {http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011731_.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2166082112,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "113-124",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
32
@article{UEK:2168221188,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Problem kontroli konstytucyjności ustaw przez sądy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "870",
pages = "207-218",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171190445},
}
33
@inbook{UEK:2166082560,
author = "Kinga Michałowska and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy praw pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "207-220",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
34
@article{UEK:2168335515,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 2)",
journal = "Palestra",
number = "1-2",
pages = "72-79",
year = "2011",
url = {http://palestra.pl/upload/14/48/01/1448011667_.pdf},
}
35
@inbook{UEK:2166081603,
author = "Bogusława Gnela and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa konstytucyjnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "49-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
36
@inbook{UEK:2166082605,
author = "Kinga Michałowska and Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy praw ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "221-226",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
37
@inbook{UEK:2166082224,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy postępowania karnego",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "125-129",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2011",
isbn = "978-83-264-1044-4",
}
38
@article{UEK:2168335513,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Filozofia interpretacji prawniczej (cz. 1)",
journal = "Palestra",
number = "11-12",
pages = "69-74",
year = "2010",
url = {http://palestra.pl/upload/14/30/20/1430209475_.pdf},
}
39
@book{UEK:50436,
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
40
@book{UEK:51887,
author = "Paweł Dąbek and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc-Borkowska and Michał Łuc and Urszula Walczak and Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0171-8",
}
41
@inbook{UEK:2162005080,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Kazusy z prawa karnego",
booktitle = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
pages = "21-26",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-264-0153-4",
}
42
@article{UEK:2168311057,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Dyrektywy interpretacyjne systemowej wykładni przepisów prawa karnego materialnego w orzecznictwie Sądu Najwyższego",
journal = "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych",
number = "R. 13, z. 2",
pages = "167-183",
year = "2009",
url = {http://www.czpk.pl/dokumenty/zeszyty/2009/zeszyt2/Wiatrowski_P-Dyrektywy_interpretacyjne_systemowej_wykladni_przepisow_prawa_karnego_materialnego-CZPKiNP_2009-z.2.pdf},
}
43
@article{UEK:50067,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Prawo zamówień publicznych jako ustawa o charakterze antykorupcyjnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "802",
pages = "105-120",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/164133869},
}
44
@inbook{UEK:2165811756,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Ochrona interesu publicznego w zakresie odpowiedzialności karnej za zmowę przetargową w kontekście art. 305 k.k.",
booktitle = "XV-lecie systemu zamówień publicznych w Polsce",
pages = "257-265",
adress = "Toruń; Warszawa",
publisher = "Urząd Zamówień Publicznych",
year = "2009",
url = {https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24901/publikacja_XV_lecie_syst_zam_publ.pdf},
isbn = "978-83-88686-04-7",
}
45
@article{UEK:2165701556,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Zwalczanie korupcji oraz nadużyć finansowych w UE w świetle prawa wspólnotowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "809",
pages = "145-159",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/169629768},
}
46
@misc{UEK:2168348238,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Efektywność udzielania i wykonywania zamówień publicznych",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (26)",
pages = "8-9",
year = "2009",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_fin/8},
}
47
@article{UEK:2168274459,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Fałsz materialny dokumentu jako przedmiot odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej",
journal = "Kurier UEK",
number = "7 (31)",
pages = "27",
year = "2009",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier7_uek_web3},
}
48
@article{UEK:50461,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Prawne, ekonomiczne i socjologiczne aspekty korupcji",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "776",
pages = "97-111",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/160686174},
}
49
@inbook{UEK:2166033850,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Finanse jako przedmiot zainteresowania doktryny prawa : zagadnienia podstawowe",
booktitle = "Finanse jako przedmiot badań interdyscyplinarnych",
pages = "40-48",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-348-8",
}
50
@article{UEK:2168339849,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Pojęcie korzyści majątkowej i osobistej w kontekście znamion przestępstwa łapownictwa",
journal = "Przegląd Sądowy",
number = "7-8",
pages = "96-108",
year = "2007",
}
51
@article{UEK:52674,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Regulacja prawna płatnej protekcji w Kodeksie karnym z 1997 roku",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "725",
pages = "119-134",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/129865801},
}
52
@book{UEK:2167641433,
author = "Filip Grzegorczyk and Anna Kielijan and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski",
title = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7444-091-0",
}
53
@unpublished{UEK:2168318157,
author = "Piotr Wiatrowski and Piotr Kukuryk",
title = "Treść umowy w świetle prawa polskiego oraz według Zasad Europejskiego Prawa Kontraktów",
booktitle = "Zasady Europejskiego Prawa Kontraktowego (PECL) a polskie prawo cywilne. Cz. 1, Zgodność polskiego prawa zobowiązań z Zasadami Europejskiego Prawa Kontraktowego ",
pages = "90-107",
year = "2005",
}
54
@inbook{UEK:2167679506,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa pracy",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "268-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
55
@article{UEK:52974,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Korupcja i jej zapobieganie : wręczenie kontrolne czy kontrolowane (uwagi de lege ferenda)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "690",
pages = "95-112",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/106887312},
}
56
@inbook{UEK:2167679607,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Elementy prawa ubezpieczeń społecznych",
booktitle = "Podstawy prawa dla ekonomistów",
pages = "288-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-250-2",
}
57
@article{UEK:2168220218,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Podstawowe zasady w polskim prawie procesowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "660",
pages = "39-51",
year = "2004",
}
58
@book{UEK:2168326509,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Wprowadzenie do prawa polskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych",
year = "2002",
isbn = "83-912397-6-4",
}
59
@book{UEK:2168339879,
author = "Paweł Dąbek and Aleksander Gut and Piotr Kukuryk and Jolanta Loranc and Piotr Wiatrowski and Łukasz Woźniak",
title = "Kazusy z prawa dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-044-5",
}
60
@book{UEK:2168339877,
author = "Piotr Wiatrowski",
title = "Prawo dla ekonomistów",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Studiów Prawoznawczych i Ekonomicznych",
year = "2000",
url = {},
isbn = "83-912397-5-6",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID