Publications of the selected author

1

Title:
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland
Source:
Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004) , s. 25-54. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168256934
article
2

Author:
Title:
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002) , s. 21-33. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168256472
article
See main document
1
Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej = Evaluation of Effects of Fertility and Mortality Changes Under the Socio-Economic Transformation in Poland / Jolanta KURKIEWICZ, Marcin STONAWSKI, Danuta WĘGRZYN // Studia Demograficzne. - nr 1/145 (2004), s. 25-54. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0039-3134
2
Wybrane własności funkcji addytywnych = Selected Properties of Additive Functions / Danuta WĘGRZYN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 549 (2002), s. 21-33. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12585. - ISSN 0208-7944
1
Kurkiewicz J., Stonawski M., Węgrzyn D., (2004), Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej, "Studia Demograficzne", nr 1/145, s. 25-54.
2
Węgrzyn D., (2002), Wybrane własności funkcji addytywnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 549, s. 21-33; https://bazekon.uek.krakow.pl/12585
1
@article{artUEK:2168256934,
author = "Jolanta Kurkiewicz and Marcin Stonawski and Danuta Węgrzyn",
title = "Ocena demograficznych konsekwencji zmian płodności i umieralności w Polsce w okresie transformacji ekonomiczno-społecznej",
journal = "Studia Demograficzne",
number = "1/145",
pages = "25-54",
year = "2004",
}
2
@article{artUEK:2168256472,
author = "Danuta Węgrzyn",
title = "Wybrane własności funkcji addytywnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "549",
pages = "21-33",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12585},
}