Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Człowiek jako twórca wartości : Romana Ingardena filozofia człowieka
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 65-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301727
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej : Maxa Schelera koncepcja człowieka
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 44-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301723
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 3
Edition:
Wyd. 2
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
VII, [1], 697 s.; 19 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
978-83-01-17473-6 ; 978-83-01-17432-3
Nr:
2168345222
book
4

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 2
Edition:
Wyd. 2
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Opracowanie:
Nowicki Światosław Florian
, Szymański Mikołaj
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
VI, 631 s.; 19 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
978-83-01-17462-0 ; 978-83-01-17432-3
Nr:
2168345220
book
5

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 1
Edition:
Wyd. 2, dodr. 1
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
Physical description:
LIV, 793 s.; 19 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
978-83-01-17431-6 ; 978-83-01-17432-3
Nr:
2168345218
book
6

Author:
Title:
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 882 (2012) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244764
article
7

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012, s. V-XI
Series:
(Dzieła zebrane)
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312383
preface / summary
See main document
8

Author:
Józef Tischner
Title:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012
Physical description:
XI [1], 292, [3] s.: il.; 22 cm
Series:
(Dzieła zebrane)
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę. ; Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312379
book
See related chapters
9

Author:
Title:
Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235912
chapter in textbook
10

Author:
Title:
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 24-35
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261742
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Zarys filozofii
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
213 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-535-2
Nr:
2168220856
monograph
12

Title:
W kręgu myśli Romana Ingardena
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011
Physical description:
236 s.: il.; 21 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena,
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168222708
conference materials
See related chapters
13

Author:
Title:
Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka = Remarks on Ingarden's Conception of the Human Identity
Source:
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 133-148. - Summ.
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168222778
chapter in conference materials
See main document
14

Author:
Title:
Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego = Moral Attitudes Towards the Economic Crisis
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166465703
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 27-35
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325565
chapter in unpublished scientific work
See main document
16

Author:
Rafael Ferber
Title:
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008
Physical description:
239 s.; 24 cm
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7318-672-9
Nr:
2168233352
monograph
17

Author:
Title:
Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 375-383
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165708134
chapter in monograph
See main document
18

Author:
Title:
Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne
Source:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165992356
chapter in conference materials
See main document
19

Author:
Title:
Personalistyczny wymiar dobra
Source:
Oblicza dobra : sympozja 2 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 5-17
ISBN:
978-83-7252-376-1
Nr:
2166113311
chapter in conference materials
20

Author:
Title:
Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego = The Vision of Man in Ethical Thinking of Wojciech Gasparski
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 4 (170) (2006) , s. 503-510. - Streszcz., summ.
Nr:
2168240362
article
21

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 706, 712, 722
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Nr:
2166639710
journal / series editorial
22

Author:
Title:
Bycie sobą w świecie współczesnym
Source:
Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, s. 15-32
ISBN:
83-242-0511-X
Nr:
2166469885
chapter in monograph
23

Author:
Title:
O konflikcie wartości = On the Conflict of Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 722 (2006) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
52717
article
24

Author:
Title:
Prawda w życiu człowieka
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 9-18 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093887
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006) , s. 35-44. - Zsfg.
Nr:
2168219102
article
26

Author:
Title:
O względności wartości
Source:
W stronę wartości : [wykłady autorskie z lat 2001-2004] - Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 2005, s. 51-61
ISBN:
83-85679-23-5
Nr:
2168236364
chapter in book
27

Author:
Title:
Zarys filozofii
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
163 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-155-7
Nr:
2168218336
monograph
28

Author:
Jörg Disse
Title:
Metafizyka od Platona do Hegla
Tłumaczenie:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005
Physical description:
328 s.; 24 cm.
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7318-309-4
Nr:
2168219126
monograph
29

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 682
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Nr:
2166494304
journal / series editorial
30

Author:
Title:
Aksjologiczne tło konfliktu interesów
Source:
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 25-32
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
2166538669
chapter in conference materials
See main document
31

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa "Konflikt interesów - konflikt wartości", Kraków, Polska, od 2003-11-27 do 2003-11-28
Title:
Konflikt interesów - konflikt wartości
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
149 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
52719
conference materials
See related chapters
32

Title:
Inequality as a Threat to Human Existence and Development
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 101-111 - Bibliogr.
Nr:
2166409229
article
33

Title:
Sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 79-105
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219286
chapter in monograph
See main document
34

Title:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
27 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168218424
conference materials
See related chapters
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 661
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Nr:
2168220486
journal / series editorial
36

Title:
Nierówności
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 15-46
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219238
chapter in monograph
See main document
37

Author:
Title:
Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji
Source:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 9-12
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219196
chapter in conference materials
See main document
38

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 34-38
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591806
chapter in conference materials
39

Title:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
357 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168218532
See related chapters
40

Title:
Równość
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 47-78
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219284
chapter in monograph
See main document
41

Title:
Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne) = Inequalities as a Threat to the Being and Development of Man (Philosophical Aspects)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. - z. nr 1 (2003) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50621
article
42

Author:
Title:
Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka's Achievements in the Field of Editorship and Translation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168321005
varia
43

Title:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
170 s.: wykr.; 24 cm
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168223502
See related chapters
44

Author:
Title:
Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa
Source:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-55
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168241782
chapter in monograph
See main document
45

Author:
Title:
Uwagi o ekonomicznej kreatywności = Some Remarks on Economic Creativity
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 131-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224556
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej = Freedom and Optionality in Economic Activity
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002) , s. 15-20. - Summ.
Nr:
2168268226
article
47

Author:
Title:
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego = Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002) , s. 5-11. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231390
article
48

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 3
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
Physical description:
VII, 697 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-13882-3 ; 83-01-11522-X
Nr:
2168345214
book
49

Author:
Title:
Zarys filozofii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-155-7
Nr:
2168248110
textbook
50

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 576
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Nr:
2168231446
journal / series editorial
51

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
248 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych hasłach
ISBN:
83-7252-097-6
Nr:
2168240520
lexicon
52

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 566
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Nr:
2168234780
journal / series editorial
53

Author:
Title:
Teoria w parze z praktyką
Source:
Eksperyment. - nr 5 (2000) , s. 4
Nr:
2168272368
article
54

Title:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: AE, 2000
Physical description:
272 s., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240212
55

Author:
Title:
Danuta Gierulanka (1909-1995)
Source:
Złota księga Wydziału Filozoficznego / red. Justyna Miklaszewska, Janusz Mizera - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 401-410
Nr:
2168321151
chapter in monograph
56

Author:
Title:
Dylematy ekonomicznej kreatywności
Source:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 113-119
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242084
chapter in conference materials
See main document
57

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-031-3
Nr:
2168275693
monograph
58

Author:
Title:
Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden
Source:
Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga / red. Stefano Besoli, Luca Guidetti - Macerata: Quodlibet, 2000, s. 729-742
Series:
(Quaderni di Discipline filosofiche)
ISBN:
88-86570-41-4
Nr:
2168320941
chapter in monograph
59

Title:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168240032
conference materials
See related chapters
60

Title:
Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie = A Short History of Philosophical Societies in Cracow
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 27, z. 4 (1999) , s. 211-237
Nr:
2168341071
article
61

Author:
Manfred Sommer
Title:
Fenomenologia jako poważna praca i pogodna pasywność
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 117-149
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344672
chapter in monograph
62

Author:
Ludwig Landgrebe
Title:
Medytacja na temat słów Husserla "Historia jest wielkim faktem absolutnego bytu"
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 7-23
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344666
chapter in monograph
63

Title:
Etyczne fundamenty gospodarowania
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1999
Physical description:
210 s.; 24 cm
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248016
conference materials
64

Author:
Title:
Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 13-19
ISBN:
83-7252-009-7
Nr:
2168248000
chapter in book
65

Author:
Bernhard Waldenfels
Title:
Fenomenologia z punktu widzenia ejdetycznego, transcendentalnego i strukturalnego
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 73-99
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344670
chapter in monograph
66

Author:
Title:
Natura podmiotu w świetle rozważań Romana Ingardena
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 183-194
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344664
chapter in monograph
67

Author:
Gernot Bohme
Title:
Charakterystyka fenomenologii Hermanna Schmitza
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 169-182
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344676
chapter in monograph
68

Author:
Manfred Sommer
Title:
"Wygląd"
Source:
Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: Wydaw. UMK, 1999, s. 151-168
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3)
ISBN:
83-231-1055-7
Access mode:
Nr:
2168344674
chapter in monograph
69

Title:
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie
Source:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999, s. 155-171
ISBN:
83-907089-1-4
Nr:
2168238662
chapter in monograph
70

Author:
Title:
O etosie nauczyciela akademickiego
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 9-14
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238502
chapter in academic script
See main document
71

Author:
Title:
Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu = Some Reflections on the Praxiological Theory of Action
Source:
Prakseologia. - nr 138 (1998) , s. 23-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238584
article
72

Title:
Philosophie in Polen : Ausgewählte Publikationen der letzten Jahre
Source:
Deutsche Zeitschrift für Philosophie. - vol. 46, iss. 1 (1998) , s. 145-150
Nr:
2168357230
article
73

Author:
Title:
Katedra Filozofii
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 26-28
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255642
chapter in monograph
See main document
74

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-28-3
Nr:
2168239942
lexicon
75

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 484
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Nr:
2168246156
journal / series editorial
76

Author:
Title:
Aksjologiczne aspekty transformacji
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 21-29
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248286
chapter in conference materials
See main document
77

Author:
Hermann Lübbe
Title:
Doświadczenie czasu jako czynnik ewolucji kulturowej
Source:
Szkoła Rittera / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski - Toruń: UMK, 1996, s. 81-103
Tłumaczenie:
Series:
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 2)
ISBN:
83-231-0761-0
Access mode:
Nr:
2168344688
chapter in monograph
78

Author:
Title:
Autodeterminacja i wolność wewnętrzna = Autodetermination and Internal Freedom
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 464 (1996) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168238256
article
79

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 2
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Opracowanie:
Nowicki Światosław Florian
, Szymański Mikołaj
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996
Physical description:
VI, 631, [2] s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-12073-8 ; 83-01-11522-X
Nr:
2168345226
book
80

Author:
Title:
Człowiek - ewolucja - etyka
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 25-34
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226948
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1996
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248008
conference materials
See related chapters
82

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 464
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Nr:
2168238678
journal / series editorial
83

Author:
Title:
Zarys fenomenologii podmiotu = An Outline of the Phenomenology of the Subject
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
152 s.; 21 cm
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-04-04344-0
Nr:
2168248022
monograph
84

Author:
Roman Ingarden
Title:
Studia z teorii poznania
Opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
243, [1] s.; 25 cm
Series:
(Dzieła filozoficzne)
ISBN:
83-01-11657-9
Nr:
2168346510
book
85

Title:
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., niem., franc. przy wybranych ref., Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-85104-76-3
Nr:
2168248304
conference materials
See related chapters
86

Author:
Title:
O doświadczeniu aksjologicznym
Source:
W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985 / red. Władysław Stróżewski, Adam WĘGRZECKI - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995, s. 161-166
ISBN:
83-01-11711-7
Nr:
2168346522
chapter in conference materials
See main document
87

Author:
Title:
W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985
Redakcja:
Stróżewski Władysław
Publisher address:
Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995
Physical description:
322, [2] s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
ISBN:
83-01-11711-7
Nr:
2168346506
conference materials
See related chapters
88

Author:
Title:
Dylematy tolerancji
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / red. Edward Haliżak - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 217-222
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275847
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Podmiotowość i wartość = Subject and Value
Source:
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995, s. 149-160. - Zsfg.
ISBN:
83-85104-76-3
Nr:
2168248308
chapter in conference materials
See main document
90

Author:
Title:
Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu
Source:
Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995, s. 19-25
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1438)
ISBN:
83-226-0558-7
Nr:
2168238652
chapter in monograph
91

Author:
Title:
O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994, s. 9-14
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 11)
ISBN:
83-233-0777-6
Nr:
2168275839
chapter in monograph
92

Author:
Title:
Podmiot osobowy a świat wartości
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994, s. 41-46
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 11)
ISBN:
83-233-0777-6
Nr:
2168275843
chapter in monograph
93

Author:
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Title:
Wykłady z historii filozofii. T. 1
Tłumaczenie:
Nowicki Światosław Florian
Prace pomocnicze:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Physical description:
LIV, 793 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-11523-8 ; 83-01-11522-X
Nr:
2168345224
book
94

Author:
Title:
The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations
Source:
Kunst und Ontologie : für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag / red. Włodzimierz Galewicz, Elisabeth Ströker, Władysław Stróżewski - Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994, s. 219-228
Series:
(Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte ; Bd. 62)
ISBN:
90-5183-479-9
Nr:
2168248096
chapter in monograph
95

Author:
Max Scheler
Title:
Cierpienie, śmierć, dalsze życie : pisma wybrane
Opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994
Physical description:
150 s.; 20 cm
Series:
(Biblioteka Klasyków Filozofii)
ISBN:
83-01-11269-7
Nr:
2168366122
book
96

Author:
Title:
Uwagi o wolności wewnętrznej = Remarks on Inner Freedom
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993, s. 119-125. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 9)
ISBN:
83-233-0686-9
Nr:
2168248208
chapter in monograph
97

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 414
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Nr:
2168276245
journal / series editorial
98

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu = On Cognition of the Other Man in Encounter
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993, s. 29-36. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 9)
ISBN:
83-233-0686-9
Nr:
2168248200
chapter in monograph
99

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992
Physical description:
139, [5] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Logosu i Ethosu)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-85245-40-5
Nr:
2168248198
monograph
100

Author:
Title:
Informacja o działalności Studium Doskonalenia Pedagogicznego
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 7(9), s. 21-22
Nr:
2168344222
varia
101

Author:
Title:
Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości = Dilemmas of Ingarden's Conception of Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 363 (1992) , s. 5-14. - Summ., rez.
Nr:
2168273220
article
102

Author:
Title:
Czasoprzestrzeń spotkania = The Space-time of Encounter
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990) , s. 151-158. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168275713
article
103

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268166
textbook
104

Author:
Title:
O irracjonalności uczuć = Irrationality of Feelings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990) , s. 5-17. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168248460
article
105

Author:
Roman Ingarden
Title:
Wykłady z etyki
Opracowanie:
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989
Physical description:
403, [1] s.; 25 cm
Series:
(Dzieła filozoficzne)
ISBN:
83-01-08403-0
Nr:
2168345638
book
106

Author:
Stanisław Czerniak , Adam Węgrzecki
Title:
Wstęp
Source:
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. VII-XXIX
ISBN:
83-01-05646-0
Nr:
2168248114
preface / summary
107

Author:
Title:
Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną = Remaries on the Links between General Axiology and Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168248920
article
108

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Edition:
Wyd. 2 skr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275865
academic script
109

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268164
textbook
110

Author:
Title:
Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka = Indirect Cognition of the Other Man
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168246070
article
111

Author:
Title:
Izydora Dąmbska (1904-1983)
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 11-12(216-217) (1983) , s. I-IV
Nr:
2168275709
article
112

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268218
textbook
113

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
191 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 51)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168285547
monograph
114

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168276971
academic script
115

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 6 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Physical description:
288 s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168248128
textbook
116

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Istota i formy sympatii - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, s. VII-XI
ISBN:
83-01-00650-1
Nr:
2168248126
preface / summary
117

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 129
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Nr:
2168237258
journal / series editorial
118

Author:
Title:
Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 12 (1980) , s. 13-19
Nr:
2168347174
article
119

Author:
Title:
Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein = Knowledge about Another Man in the Light of Edith Stein's Views
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 129 (1980) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168237266
article
120

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 96, 111
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Nr:
2168250276
journal / series editorial
121

Author:
Title:
O poznaniu emocjonalnym = About Emotional Cognition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978) , s. 19-33. - Summ., rez.
Nr:
2168250840
article
122

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 5
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Physical description:
288 s.; 21 cm
Nr:
2168268228
textbook
123

Author:
Title:
Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 1 (1976) , s. 57-69
Nr:
2168347172
article
124

Author:
Title:
Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 5-15. - Rez., eng.
Nr:
2168248122
article
125

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
126

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
286 s.; 21 cm
Nr:
2168268612
textbook
127

Author:
Title:
Scheler
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975
Physical description:
218, [2] s.: il.; 19 cm
Series:
(Myśli i Ludzie)
Nr:
2168248104
book
128

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168248124
textbook
129

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
279, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268158
textbook
130

Author:
Title:
Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera = Organism and Psyche of Man from Max Scheler's Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 46 (1972) , s. 5-20. - Rez., summ.
Nr:
2168250668
article
131

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Physical description:
281, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268160
textbook
132

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
133

Title:
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
251 s.; 24 cm
Nr:
2168268224
textbook
134

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redakcja:
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
135

Author:
Title:
Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Problems of the Renaissance Philosophy of Man
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 15-26. - Rez., summ.
Nr:
2168285513
article
136

Author:
Title:
O moralnej odpowiedzialności = Moral Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 28 (1965) , s. 41-62. - Rez., summ.
Nr:
2168285521
article
Unpublished documents:
1

Title:
Z badań nad etyką życia gospodarczego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
17, 11, 4 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
27/KFil/1/97/S
Signature:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284755
unpublished scientific work
1
Człowiek jako twórca wartości : Romana Ingardena filozofia człowieka / Adam Węgrzecki // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 65-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
2
Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej : Maxa Schelera koncepcja człowieka / Adam Węgrzecki // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 44-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
3
Wykłady z historii filozofii. T. 3 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - VII, [1], 697 s. ; 19 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 978-83-01-17473-6 ; 978-83-01-17432-3
4
Wykłady z historii filozofii. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Światosław Florian Nowicki ; przypisami opatrzyli Światosław Florian Nowicki, Mikołaj Szymański ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - VI, 631 s. ; 19 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 978-83-01-17462-0 ; 978-83-01-17432-3
5
Wykłady z historii filozofii. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - LIV, 793 s. ; 19 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 978-83-01-17431-6 ; 978-83-01-17432-3
6
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology / Andrzej WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
7
Przedmowa / Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki // W: Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - S. V-XI. - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
8
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - XI [1], 292, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
9
Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu / Adam WĘGRZECKI // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
10
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii / Adam WĘGRZECKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 24-35
11
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 213 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-535-2
12
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. - 236 s. : il. ; 21 cm. - Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena. - ISBN 978-83-7505-896-3
13
Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka = Remarks on Ingarden's Conception of the Human Identity / Adam WĘGRZECKI // W: W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011. - 236 s. : il. ; 21 cm. - S. 133-148. - Summ. - ISBN 978-83-7505-896-3
14
Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego = Moral Attitudes Towards the Economic Crisis / Adam WĘGRZECKI // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
15
Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną? / Adam WĘGRZECKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 27-35
16
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 239 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - Myśl Filozoficzna. - ISBN 978-83-7318-672-9
17
Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego / oprac. Adam WĘGRZECKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 375-383. - ISBN 978-83-60911-00-6
18
Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne / Adam WĘGRZECKI // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
19
Personalistyczny wymiar dobra / Adam WĘGRZECKI // W: Oblicza dobra : sympozja 2. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - S. 5-17. - ISBN 978-83-7252-376-1
20
Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego = The Vision of Man in Ethical Thinking of Wojciech Gasparski / Adam WĘGRZECKI // Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 4 (170) (2006), s. 503-510. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 706, 712, 722. - ISSN 0208-7944
22
Bycie sobą w świecie współczesnym / Adam WĘGRZECKI // W: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. - S. 15-32. - ISBN 83-242-0511-X
23
O konflikcie wartości = On the Conflict of Values / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/128475055. - ISSN 0208-7944
24
Prawda w życiu człowieka / Adam WĘGRZECKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 9-18. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
25
Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera / Adam WĘGRZECKI // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006), s. 35-44. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
26
O względności wartości / Adam WĘGRZECKI // W: W stronę wartości : [wykłady autorskie z lat 2001-2004]. - Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 2005. - S. 51-61. - ISBN 83-85679-23-5
27
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 163 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-155-7
28
Metafizyka od Platona do Hegla / Jörg Disse ; przeł. Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK. - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005. - 328 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 83-7318-309-4
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 682. - ISSN 0208-7944
30
Aksjologiczne tło konfliktu interesów / Adam WĘGRZECKI // W: Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 25-32. - ISBN 83-7252-293-6
31
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 149 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-293-6
32
Inequality as a Threat to Human Existence and Development / Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 101-111. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
33
Sprawiedliwość dystrybutywna / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 79-105. - ISBN 83-7252-243-X
34
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 27 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-216-2
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 661. - ISSN 0208-7944
36
Nierówności / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 15-46. - ISBN 83-7252-243-X
37
Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji / Adam WĘGRZECKI // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 9-12. - ISBN 83-7252-216-2
38
Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego / Adam WĘGRZECKI // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 34-38. - ISBN 83-917004-4-5
39
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-243-X
40
Równość / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 47-78. - ISBN 83-7252-243-X
41
Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne) = Inequalities as a Threat to the Being and Development of Man (Philosophical Aspects) / Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
42
Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka's Achievements in the Field of Editorship and Translation / Adam WĘGRZECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
43
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 170 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-188-3
44
Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa / Adam WĘGRZECKI // W: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-55. - ISBN 83-7252-188-3
45
Uwagi o ekonomicznej kreatywności = Some Remarks on Economic Creativity / Adam WĘGRZECKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 131-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
46
Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej = Freedom and Optionality in Economic Activity / Adam WĘGRZECKI // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002), s. 15-20. - Summ.
47
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego = Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 576 (2002), s. 5-11. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/10657. - ISSN 0208-7944
48
Wykłady z historii filozofii. T. 3 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. i przypisami opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - VII, 697 s. ; 20 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 83-01-13882-3 ; 83-01-11522-X
49
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-155-7
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 576. - ISSN 0208-7944
51
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych hasłach. - ISBN 83-7252-097-6
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 566. - ISSN 0208-7944
53
Teoria w parze z praktyką / Adam WĘGRZECKI // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
54
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków: AE, 2000. - 272 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-7252-047-X
55
Danuta Gierulanka (1909-1995) / Adam WĘGRZECKI // W: Złota księga Wydziału Filozoficznego / red. Justyna Miklaszewska, Janusz Mizera. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 401-410
56
Dylematy ekonomicznej kreatywności / Adam WĘGRZECKI // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 113-119. - ISBN 83-86957-42-5
57
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-031-3
58
Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden / Adam WĘGRZECKI // W: Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga / eds.: Stefano Besoli, Luca Guidetti. - Macerata: Quodlibet, 2000. - (Quaderni di Discipline filosofiche). - S. 729-742. - ISBN 88-86570-41-4
59
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-86957-42-5
60
Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie = A Short History of Philosophical Societies in Cracow / Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 27, z. 4 (1999), s. 211-237. - ISSN 1230-4050
61
Fenomenologia jako poważna praca i pogodna pasywność / Manfred Sommer ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 117-149. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
62
Medytacja na temat słów Husserla "Historia jest wielkim faktem absolutnego bytu" / Ludwig Landgrebe ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 7-23. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
63
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - 210 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86957-33-6
64
Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny / Adam WĘGRZECKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 13-19. - ISBN 83-7252-009-7
65
Fenomenologia z punktu widzenia ejdetycznego, transcendentalnego i strukturalnego / Bernhard Waldenfels ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 73-99. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
66
Natura podmiotu w świetle rozważań Romana Ingardena / Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 183-194. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
67
Charakterystyka fenomenologii Hermanna Schmitza / Gernot Bohme ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 169-182. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
68
"Wygląd" / Manfred Sommer ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Współczesna fenomenologia niemiecka / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: Wydaw. UMK, 1999. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3). - S. 151-168. - ISBN 83-231-1055-7. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content
69
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie / Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK // W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999. - S. 155-171. - ISBN 83-907089-1-4
70
O etosie nauczyciela akademickiego / Adam WĘGRZECKI // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 9-14. - ISBN 83-87239-55-0
71
Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu = Some Reflections on the Praxiological Theory of Action / Adam WĘGRZECKI // Prakseologia. - nr 138 (1998), s. 23-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
72
Philosophie in Polen : Ausgewählte Publikationen der letzten Jahre / Czesław PORĘBSKI, Adam WĘGRZECKI // Deutsche Zeitschrift für Philosophie. - vol. 46, iss. 1 (1998), s. 145-150. - ISSN 0012-1045
73
Katedra Filozofii / Adam WĘGRZECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 26-28. - ISBN 83-87239-38-0
74
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-28-3
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 484. - ISSN 0208-7944
76
Aksjologiczne aspekty transformacji / Adam WĘGRZECKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 21-29. - ISBN 83-86957-06-9
77
Doświadczenie czasu jako czynnik ewolucji kulturowej / Hermann Lübbe ; tłum. Adam WĘGRZECKI // W: Szkoła Rittera / red. Stanisław Czerniak, Jarosław Rolewski. - Toruń: UMK, 1996. - (Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 2). - S. 81-103. - ISBN 83-231-0761-0. - Pełny tekst: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14199/edition/23559/content
78
Autodeterminacja i wolność wewnętrzna = Autodetermination and Internal Freedom / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
79
Wykłady z historii filozofii. T. 2 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Światosław Florian Nowicki ; przypisami opatrzyli Światosław Florian Nowicki, Mikołaj Szymański ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - VI, 631, [2] s. ; 20 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 83-01-12073-8 ; 83-01-11522-X
80
Człowiek - ewolucja - etyka / Adam WĘGRZECKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 25-34. - ISBN 83-01-12164-5
81
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - 233 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86957-06-9
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 464. - ISSN 0208-7944
83
Zarys fenomenologii podmiotu = An Outline of the Phenomenology of the Subject / Adam WĘGRZECKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 152 s. ; 21 cm. - Summ. - ISBN 83-04-04344-0
84
Studia z teorii poznania / Roman Ingarden ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Adam WĘGRZECKI. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 243, [1] s. ; 25 cm. - (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden). - ISBN 83-01-11657-9
85
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang., niem., franc. przy wybranych ref. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-85104-76-3
86
O doświadczeniu aksjologicznym / Adam WĘGRZECKI // W: W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985 / red. Władysław Stróżewski, Adam WĘGRZECKI. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - S. 161-166. - ISBN 83-01-11711-7
87
W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985 / red. Władysław Stróżewski, Adam WĘGRZECKI. - Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1995. - 322, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - ISBN 83-01-11711-7
88
Dylematy tolerancji / Adam WĘGRZECKI // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / red. Edward Haliżak. - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 217-222. - ISBN 83-7151-120-5
89
Podmiotowość i wartość = Subject and Value / Adam WĘGRZECKI // W: Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. - S. 149-160. - Zsfg. - ISBN 83-85104-76-3
90
Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu / Adam WĘGRZECKI // W: Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1438). - S. 19-25. - ISBN 83-226-0558-7
91
O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 11). - S. 9-14. - ISBN 83-233-0777-6
92
Podmiot osobowy a świat wartości / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 11). - S. 41-46. - ISBN 83-233-0777-6
93
Wykłady z historii filozofii. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Światosław Florian Nowicki ; przekł. przejrzał Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - LIV, 793 s. ; 20 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 83-01-11523-8 ; 83-01-11522-X
94
The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations / Adam WĘGRZECKI // W: Kunst und Ontologie : für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag / hrsg. von Włodzimierz Galewicz, Elisabeth Ströker, Władysław Stróżewski. - Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994. - (Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte, ISSN 0013-5933 ; Bd. 62). - S. 219-228. - ISBN 90-5183-479-9
95
Cierpienie, śmierć, dalsze życie : pisma wybrane / Max Scheler ; przeł., wstępem i przyp. opatrzył Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. - 150 s. ; 20 cm. - Biblioteka Klasyków Filozofii. - ISBN 83-01-11269-7
96
Uwagi o wolności wewnętrznej = Remarks on Inner Freedom / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 9). - S. 119-125. - Summ. - ISBN 83-233-0686-9
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 414. - ISSN 0208-7944
98
O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu = On Cognition of the Other Man in Encounter / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 9). - S. 29-36. - Summ. - ISBN 83-233-0686-9
99
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man / Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992. - 139, [5] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Biblioteka Logosu i Ethosu). - ISBN 83-85245-40-5
100
Informacja o działalności Studium Doskonalenia Pedagogicznego / Adam WĘGRZECKI // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 7(9) (1992), s. 21-22
101
Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości = Dilemmas of Ingarden's Conception of Value / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 5-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
102
Czasoprzestrzeń spotkania = The Space-time of Encounter / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990), s. 151-158. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0039-3142
103
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 9. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
104
O irracjonalności uczuć = Irrationality of Feelings / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 310 (1990), s. 5-17. - Summ., rez.
105
Wykłady z etyki / Roman Ingarden ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Adam WĘGRZECKI. - Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1989. - 403, [1] s. ; 25 cm. - (Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden). - ISBN 83-01-08403-0
106
Wstęp / Stanisław Czerniak, Adam WĘGRZECKI // W: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. VII-XXIX. - ISBN 83-01-05646-0
107
Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną = Remaries on the Links between General Axiology and Philosophical Anthropology / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 218 (1986), s. 5-17. - Summ., rez.
108
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 skr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 215 s. : il. ; 24 cm
109
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 8. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
110
Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka = Indirect Cognition of the Other Man / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
111
Izydora Dąmbska (1904-1983) / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 11-12(216-217) (1983), s. I-IV. - ISSN 0039-3142
112
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 7. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
113
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man / Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982. - 191 s. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 51)
114
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 244 s. : il. ; 24 cm
115
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 6 zm. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 288 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
116
Wstęp / Adam WĘGRZECKI // W: Istota i formy sympatii. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - S. VII-XI. - ISBN 83-01-00650-1
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 129. - ISSN 0208-7944
118
Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 12 (1980), s. 13-19. - ISSN 0039-3142
119
Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein = Knowledge about Another Man in the Light of Edith Stein's Views / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 129 (1980), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
120
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 96, 111. - ISSN 0208-7944
121
O poznaniu emocjonalnym = About Emotional Cognition / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978), s. 19-33. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
122
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 5. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 288 s. ; 21 cm
123
Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 1 (1976), s. 57-69. - ISSN 0039-3142
124
Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 5-15. - Rez., eng. - ISSN 0208-7944
125
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
126
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 4. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 286 s. ; 21 cm
127
Scheler / Adam WĘGRZECKI. - Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. - 218, [2] s. : il. ; 19 cm. - (Myśli i Ludzie)
128
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 3. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 287, [1] s. ; 21 cm
129
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 279, [1] s. ; 21 cm
130
Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera = Organism and Psyche of Man from Max Scheler's Point of View / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
131
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 281, [1] s. ; 21 cm
132
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków: WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
133
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych) / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 251 s. ; 24 cm
134
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
135
Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Problems of the Renaissance Philosophy of Man / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 15-26. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
136
O moralnej odpowiedzialności = Moral Responsibility / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 41-62. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
137
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, 11, 4 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach
1
Węgrzecki A., (2015), Człowiek jako twórca wartości : Romana Ingardena filozofia człowieka. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 65-73.
2
Węgrzecki A., (2015), Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej : Maxa Schelera koncepcja człowieka. [W:] KUSAK L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 44-55.
3
Hegel G., (2013), Wykłady z historii filozofii. T. 3, Tł. Nowicki Ś., Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VII, [1], 697 s.
4
Hegel G., (2013), Wykłady z historii filozofii. T. 2, Tł. Nowicki Ś., Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VI, 631 s.
5
Hegel G., (2013), Wykłady z historii filozofii. T. 1, Tł. Nowicki Ś., Wyd. 2, dodr. 1Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, LIV, 793 s.
6
Węgrzecki A., (2012), Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 47-56.
7
Kot D., Węgrzecki A., (2012), Przedmowa. [W:] Tischner J., Kot D., Węgrzecki A. (red.), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, s. V-XI.
8
Tischner J., (2012), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu: wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, XI [1], 292, [3] s.
9
Węgrzecki A., (2012), Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 17-28.
10
Węgrzecki A., (2011), Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 24-35.
11
Węgrzecki A., (2011), Zarys filozofii, Wyd. 3 rozsz.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 213 s.
12
Węgrzecki A. (red.), (2011), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, 236 s.
13
Węgrzecki A., (2011), Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka. [W:] Węgrzecki A. (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, s. 133-148.
14
Węgrzecki A., (2010), Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-47.
15
Węgrzecki A., (2010), Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 27-35.
16
Ferber R., (2008), Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć, Tł. Kusak L., Węgrzecki A., Kraków : Wydawnictwo WAM, 239 s.
17
Węgrzecki A., (2007), Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 375-383.
18
Węgrzecki A., (2007), Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-27.
19
Węgrzecki A., (2007), Personalistyczny wymiar dobra. [W:] Oblicza dobra : sympozja 2, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 5-17.
20
Węgrzecki A., (2006), Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa", T. 42, z. 4 (170), s. 503-510.
21
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 706, 712, 722. - . - 0208-7944
22
Węgrzecki A., (2006), Bycie sobą w świecie współczesnym. [W:] Piecuch C. (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 15-32.
23
Węgrzecki A., (2006), O konflikcie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475055
24
Węgrzecki A., (2006), Prawda w życiu człowieka. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-18.
25
Węgrzecki A., (2006), Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 2, s. 35-44.
26
Węgrzecki A., (2005), O względności wartości. [W:] W stronę wartości : [wykłady autorskie z lat 2001-2004], Katowice : Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, s. 51-61.
27
Węgrzecki A., (2005), Zarys filozofii, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
28
Disse J., (2005), Metafizyka od Platona do Hegla, Tł. Węgrzecki A., Kusak L., Kraków : Wydawnictwo WAM, 328 s.
29
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 682. - . - 0208-7944
30
Węgrzecki A., (2005), Aksjologiczne tło konfliktu interesów. [W:] Węgrzecki A. (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 25-32.
31
Węgrzecki A. (red.), (2005), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149 s.
32
Sosenko K., Węgrzecki A., (2005), Inequality as a Threat to Human Existence and Development, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 101-111.
33
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-105.
34
Węgrzecki A. (red.), (2004), Prospołeczna edukacja ekonomistów: materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 27 s.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 661. - . - 0208-7944
36
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Nierówności. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 15-46.
37
Węgrzecki A., (2004), Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-12.
38
Węgrzecki A., (2004), Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 34-38.
39
Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
40
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Równość. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 47-78.
41
Sosenko K., Węgrzecki A., (2003), Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 21-32.
42
Węgrzecki A., (2003), Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 43-44.
43
Węgrzecki A. (red.), (2003), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie: (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 170 s.
44
Węgrzecki A., (2003), Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-55.
45
Węgrzecki A., (2002), Uwagi o ekonomicznej kreatywności. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 131-137.
46
Węgrzecki A., (2002), Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 5, s. 15-20.
47
Węgrzecki A., (2002), Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/10657
48
Hegel G., (2002), Wykłady z historii filozofii. T. 3, Tł. Nowicki Ś., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VII, 697 s.
49
Węgrzecki A., (2002), Zarys filozofii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
50
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 576. - . - 0208-7944
51
Pacholski M., Słaboń A., (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 248 s.
52
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 566. - . - 0208-7944
53
Węgrzecki A., (2000), Teoria w parze z praktyką, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 4.
54
Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), (2000), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, 272 s., [2] s. tabl.
55
Węgrzecki A., (2000), Danuta Gierulanka (1909-1995). [W:] Miklaszewska J., Mizera J. (red.), Złota księga Wydziału Filozoficznego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 401-410.
56
Węgrzecki A., (2000), Dylematy ekonomicznej kreatywności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-119.
57
Węgrzecka M., (2000), Zarys psychologii, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149, [1] s.
58
Węgrzecki A., (2000), Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden. [W:] Besoli S., Guidetti L. (red.), Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga, Macerata : Quodlibet, s. 729-742.
59
Węgrzecki A. (red.), (2000), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s.
60
Kusak L., Węgrzecki A., (1999), Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 27, z. 4, s. 211-237.
61
Sommer M., (1999), Fenomenologia jako poważna praca i pogodna pasywność. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 117-149.
62
Landgrebe L., (1999), Medytacja na temat słów Husserla "Historia jest wielkim faktem absolutnego bytu". [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 7-23.
63
Węgrzecki A. (red.), (1999), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, 210 s.
64
Węgrzecki A., (1999), Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny. [W:] Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-19.
65
Waldenfels B., (1999), Fenomenologia z punktu widzenia ejdetycznego, transcendentalnego i strukturalnego. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 73-99.
66
Węgrzecki A., (1999), Natura podmiotu w świetle rozważań Romana Ingardena. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 183-194.
67
Bohme G., (1999), Charakterystyka fenomenologii Hermanna Schmitza. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 169-182.
68
Sommer M., (1999), "Wygląd". [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Współczesna fenomenologia niemiecka, Toruń : Wydaw. UMK, s. 151-168.
69
Węgrzecki A., Kusak L., (1999), Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie. [W:] Markiewicz B., Jadacki , Jadczak R. (red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 155-171.
70
Węgrzecki A., (1998), O etosie nauczyciela akademickiego. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-14.
71
Węgrzecki A., (1998), Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu, "Prakseologia", nr 138, s. 23-30.
72
Porębski C., Węgrzecki A., (1998), Philosophie in Polen : Ausgewählte Publikationen der letzten Jahre, "Deutsche Zeitschrift für Philosophie", vol. 46, iss. 1, s. 145-150.
73
Węgrzecki A., (1997), Katedra Filozofii. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 26-28.
74
Pacholski M., Słaboń A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 229 s.
75
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 484. - . - 0208-7944
76
Węgrzecki A., (1996), Aksjologiczne aspekty transformacji. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 21-29.
77
Lübbe H., (1996), Doświadczenie czasu jako czynnik ewolucji kulturowej. [W:] Czerniak S., Rolewski J. (red.), Szkoła Rittera, Toruń : UMK, s. 81-103.
78
Węgrzecki A., (1996), Autodeterminacja i wolność wewnętrzna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 5-10.
79
Hegel G., (1996), Wykłady z historii filozofii. T. 2, Tł. Nowicki Ś., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, VI, 631, [2] s.
80
Węgrzecki A., (1996), Człowiek - ewolucja - etyka. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-34.
81
Węgrzecki A. (red.), (1996), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, 233 s.
82
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 464. - . - 0208-7944
83
Węgrzecki A., (1996), Zarys fenomenologii podmiotu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 152 s.
84
Ingarden R., (1995), Studia z teorii poznania, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 243, [1] s.
85
Węgrzecki A. (red.), (1995), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 330 s.
86
Węgrzecki A., (1995), O doświadczeniu aksjologicznym. [W:] Stróżewski W., Węgrzecki A. (red.), W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, s. 161-166.
87
Stróżewski W., Węgrzecki A. (red.), (1995), W kręgu filozofii Romana Ingardena: materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985, Warszawa ; Kraków : Wydaw. Naukowe PWN, 322, [2] s.
88
Węgrzecki A., (1995), Dylematy tolerancji. [W:] Haliżak E. (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 217-222.
89
Węgrzecki A., (1995), Podmiotowość i wartość. [W:] Węgrzecki A. (red.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 149-160.
90
Węgrzecki A., (1995), Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu. [W:] Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, T. 2, Odpowiedzialność pedagoga (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1438), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 19-25.
91
Węgrzecki A., (1994), O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 11), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 9-14.
92
Węgrzecki A., (1994), Podmiot osobowy a świat wartości. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 11), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 41-46.
93
Hegel G., (1994), Wykłady z historii filozofii. T. 1, Tł. Nowicki Ś., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, LIV, 793 s.
94
Węgrzecki A., (1994), The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations. [W:] Włodzimierz Galewicz , Ströker E., Stróżewski W. (red.), Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag (Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte; Bd. 62), Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, s. 219-228.
95
Scheler M., (1994), Cierpienie, śmierć, dalsze życie: pisma wybrane, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 150 s.
96
Węgrzecki A., (1993), Uwagi o wolności wewnętrznej. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 9), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 119-125.
97
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 414. - . - 0208-7944
98
Węgrzecki A., (1993), O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 9), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 29-36.
99
Węgrzecki A., (1992), O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 139, [5] s.
100
Węgrzecki A., (1992), Informacja o działalności Studium Doskonalenia Pedagogicznego, "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 7(9), s. 21-22.
101
Węgrzecki A., (1992), Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 5-14.
102
Węgrzecki A., (1990), Czasoprzestrzeń spotkania, "Studia Filozoficzne", nr 2-3(291-292), s. 151-158.
103
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1990), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 9Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
104
Węgrzecki A., (1990), O irracjonalności uczuć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 5-17.
105
Ingarden R., (1989), Wykłady z etyki, Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 403, [1] s.
106
Czerniak S., Węgrzecki A., (1987), Wstęp. [W:] Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. VII-XXIX.
107
Węgrzecki A., (1986), Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 5-17.
108
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1986), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Wyd. 2 skr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
109
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1985), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 8Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
110
Węgrzecki A., (1984), Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 5-16.
111
Węgrzecki A., (1983), Izydora Dąmbska (1904-1983), "Studia Filozoficzne", nr 11-12(216-217), s. I-IV.
112
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1983), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 7Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
113
Węgrzecki A., (1982), O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 191 s.
114
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1981), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244 s.
115
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1981), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 6 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
116
Węgrzecki A., (1980), Wstęp. [W:] Istota i formy sympatii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. VII-XI.
117
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 129. - . - 0208-7944
118
Węgrzecki A., (1980), Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka, "Studia Filozoficzne", nr 12, s. 13-19.
119
Węgrzecki A., (1980), Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 129, s. 5-24.
120
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 96, 111. - . - 0208-7944
121
Węgrzecki A., (1978), O poznaniu emocjonalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 19-33.
122
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1977), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 5Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
123
Węgrzecki A., (1976), Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej, "Studia Filozoficzne", nr 1, s. 57-69.
124
Węgrzecki A., (1975), Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 5-15.
125
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
126
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1975), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 4Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 286 s.
127
Węgrzecki A., (1975), Scheler, Warszawa : Wiedza Powszechna, 218, [2] s.
128
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1974), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 3Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
129
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1972), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 279, [1] s.
130
Węgrzecki A., (1972), Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 5-20.
131
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Wprowadzenie do filozofii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 281, [1] s.
132
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
133
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Zarys filozofii: (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
134
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
135
Węgrzecki A., (1965), Problemy renesansowej filozofii człowieka (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 15-26.
136
Węgrzecki A., (1965), O moralnej odpowiedzialności, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 41-62.
137
Z badań nad etyką życia gospodarczego, (1997), Węgrzecki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17, 11, 4 k.
1
@inbook{UEK:2168301727,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Człowiek jako twórca wartości : Romana Ingardena filozofia człowieka",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
2
@inbook{UEK:2168301723,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej : Maxa Schelera koncepcja człowieka",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
3
@book{UEK:2168345222,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 3",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17473-6 ; 978-83-01-17432-3",
}
4
@book{UEK:2168345220,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 2",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17462-0 ; 978-83-01-17432-3",
}
5
@book{UEK:2168345218,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 1",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2, dodr. 1",
issn = "",
isbn = "978-83-01-17431-6 ; 978-83-01-17432-3",
}
6
@article{UEK:2168244764,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "47-56",
year = "2012",
}
7
@misc{UEK:2168312383,
author = "Dobrosław Kot and Adam Węgrzecki",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
pages = "V-XI",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
8
@book{UEK:2168312379,
author = "Józef Tischner",
title = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
9
@inbook{UEK:2168235912,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "17-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
10
@unpublished{UEK:2168261742,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "24-35",
year = "2011",
}
11
@book{UEK:2168220856,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
isbn = "978-83-7252-535-2",
}
12
@book{UEK:2168222708,
title = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
13
@inbook{UEK:2168222778,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka",
booktitle = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
pages = "133-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
14
@inbook{UEK:2166465703,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
15
@unpublished{UEK:2168325565,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "27-35",
year = "2010",
}
16
@book{UEK:2168233352,
author = "Rafael Ferber",
title = "Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7318-672-9",
}
17
@inbook{UEK:2165708134,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "375-383",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
18
@inbook{UEK:2165992356,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
19
@inbook{UEK:2166113311,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Personalistyczny wymiar dobra",
booktitle = "Oblicza dobra : sympozja 2",
pages = "5-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-376-1",
}
20
@article{UEK:2168240362,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa",
number = "T. 42, z. 4 (170)",
pages = "503-510",
year = "2006",
}
21
@misc{UEK:2166639710,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
22
@inbook{UEK:2166469885,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Bycie sobą w świecie współczesnym",
booktitle = "Kondycja człowieka współczesnego",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2006",
isbn = "83-242-0511-X",
}
23
@article{UEK:52717,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O konflikcie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "5-12",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/128475055},
}
24
@inbook{UEK:2166093887,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Prawda w życiu człowieka",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
25
@article{UEK:2168219102,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "35-44",
year = "2006",
}
26
@inbook{UEK:2168236364,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O względności wartości",
booktitle = "W stronę wartości : [wykłady autorskie z lat 2001-2004]",
pages = "51-61",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego",
year = "2005",
isbn = "83-85679-23-5",
}
27
@book{UEK:2168218336,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7252-155-7",
}
28
@book{UEK:2168219126,
author = "Jörg Disse",
title = "Metafizyka od Platona do Hegla",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7318-309-4",
}
29
@misc{UEK:2166494304,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
30
@inbook{UEK:2166538669,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Aksjologiczne tło konfliktu interesów",
booktitle = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
pages = "25-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
31
@book{UEK:52719,
title = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
32
@article{UEK:2166409229,
author = "Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Inequality as a Threat to Human Existence and Development",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "101-111",
year = "2005",
}
33
@inbook{UEK:2168219286,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
34
@book{UEK:2168218424,
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
35
@misc{UEK:2168220486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
}
36
@inbook{UEK:2168219238,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Nierówności",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "15-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
37
@inbook{UEK:2168219196,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
38
@inbook{UEK:2166591806,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "34-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
39
@book{UEK:2168218532,
title = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
40
@inbook{UEK:2168219284,
author = "Janina Filek and Dobrosław Kot and Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Równość",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "47-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
41
@article{UEK:50621,
author = "Kazimierz Sosenko and Adam Węgrzecki",
title = "Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "21-32",
year = "2003",
}
42
@misc{UEK:2168321005,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "43-44",
year = "2003",
}
43
@book{UEK:2168223502,
title = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
44
@inbook{UEK:2168241782,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa",
booktitle = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
pages = "49-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
45
@inbook{UEK:2168224556,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Uwagi o ekonomicznej kreatywności",
booktitle = "Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych",
pages = "131-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-149-2",
}
46
@article{UEK:2168268226,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 5",
pages = "15-20",
year = "2002",
}
47
@article{UEK:2168231390,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "5-11",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/10657},
}
48
@book{UEK:2168345214,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 3",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-01-13882-3 ; 83-01-11522-X",
}
49
@book{UEK:2168248110,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-155-7",
}
50
@misc{UEK:2168231446,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
}
51
@book{UEK:2168240520,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-097-6",
}
52
@misc{UEK:2168234780,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
53
@article{UEK:2168272368,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Teoria w parze z praktyką",
journal = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "4",
year = "2000",
}
54
@book{UEK:2168240212,
title = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
55
@inbook{UEK:2168321151,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Danuta Gierulanka (1909-1995)",
booktitle = "Złota księga Wydziału Filozoficznego",
pages = "401-410",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
}
56
@inbook{UEK:2168242084,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Dylematy ekonomicznej kreatywności",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
57
@book{UEK:2168275693,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "83-7252-031-3",
}
58
@inbook{UEK:2168320941,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden",
booktitle = "Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga",
pages = "729-742",
adress = "Macerata",
publisher = "Quodlibet",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "88-86570-41-4",
}
59
@book{UEK:2168240032,
title = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
60
@article{UEK:2168341071,
author = "Leszek Kusak and Adam Węgrzecki",
title = "Zarys historii towarzystw filozoficznych w Krakowie",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 27, z. 4",
pages = "211-237",
year = "1999",
}
61
@inbook{UEK:2168344672,
author = "Manfred Sommer",
title = "Fenomenologia jako poważna praca i pogodna pasywność",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "117-149",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
62
@inbook{UEK:2168344666,
author = "Ludwig Landgrebe",
title = "Medytacja na temat słów Husserla Historia jest wielkim faktem absolutnego bytu",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "7-23",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
63
@book{UEK:2168248016,
title = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
64
@inbook{UEK:2168248000,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-009-7",
}
65
@inbook{UEK:2168344670,
author = "Bernhard Waldenfels",
title = "Fenomenologia z punktu widzenia ejdetycznego, transcendentalnego i strukturalnego",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "73-99",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
66
@inbook{UEK:2168344664,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Natura podmiotu w świetle rozważań Romana Ingardena",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "183-194",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
67
@inbook{UEK:2168344676,
author = "Gernot Bohme",
title = "Charakterystyka fenomenologii Hermanna Schmitza",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "169-182",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
68
@inbook{UEK:2168344674,
author = "Manfred Sommer",
title = "Wygląd",
booktitle = "Współczesna fenomenologia niemiecka",
pages = "151-168",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydaw. UMK",
year = "1999",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14198/edition/23558/content},
issn = "",
isbn = "83-231-1055-7",
}
69
@inbook{UEK:2168238662,
author = "Adam Węgrzecki and Leszek Kusak",
title = "Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie",
booktitle = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne",
pages = "155-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1999",
isbn = "83-907089-1-4",
}
70
@inbook{UEK:2168238502,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O etosie nauczyciela akademickiego",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
71
@article{UEK:2168238584,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu",
journal = "Prakseologia",
number = "138",
pages = "23-30",
year = "1998",
}
72
@article{UEK:2168357230,
author = "Czesław Porębski and Adam Węgrzecki",
title = "Philosophie in Polen : Ausgewählte Publikationen der letzten Jahre",
journal = "Deutsche Zeitschrift für Philosophie",
number = "vol. 46, iss. 1",
pages = "145-150",
year = "1998",
doi = {http://dx.doi.org/10.1524/dzph.1998.46.1.145},
url = {},
}
73
@inbook{UEK:2168255642,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Katedra Filozofii",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "26-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
74
@book{UEK:2168239942,
author = "Maksymilian Pacholski and Andrzej Słaboń",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-28-3",
}
75
@misc{UEK:2168246156,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
76
@inbook{UEK:2168248286,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Aksjologiczne aspekty transformacji",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "21-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
77
@inbook{UEK:2168344688,
author = "Hermann Lübbe",
title = "Doświadczenie czasu jako czynnik ewolucji kulturowej",
booktitle = "Szkoła Rittera",
pages = "81-103",
adress = "Toruń",
publisher = "UMK",
year = "1996",
url = {https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/14199/edition/23559/content},
issn = "",
isbn = "83-231-0761-0",
}
78
@article{UEK:2168238256,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Autodeterminacja i wolność wewnętrzna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "5-10",
year = "1996",
}
79
@book{UEK:2168345226,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 2",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
issn = "",
isbn = "83-01-12073-8 ; 83-01-11522-X",
}
80
@inbook{UEK:2168226948,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Człowiek - ewolucja - etyka",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "25-34",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
81
@book{UEK:2168248008,
title = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
82
@misc{UEK:2168238678,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
83
@book{UEK:2168248022,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Zarys fenomenologii podmiotu",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-04344-0",
}
84
@book{UEK:2168346510,
author = "Roman Ingarden",
title = "Studia z teorii poznania",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1995",
issn = "",
isbn = "83-01-11657-9",
}
85
@book{UEK:2168248304,
title = "Roman Ingarden a filozofia naszego czasu",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1995",
isbn = "83-85104-76-3",
}
86
@inbook{UEK:2168346522,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O doświadczeniu aksjologicznym",
booktitle = "W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985",
pages = "161-166",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11711-7",
}
87
@book{UEK:2168346506,
author = " ",
title = "W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1995",
isbn = "83-01-11711-7",
}
88
@inbook{UEK:2168275847,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Dylematy tolerancji",
booktitle = "Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka",
pages = "217-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "1995",
isbn = "83-7151-120-5",
}
89
@inbook{UEK:2168248308,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Podmiotowość i wartość",
booktitle = "Roman Ingarden a filozofia naszego czasu",
pages = "149-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1995",
isbn = "83-85104-76-3",
}
90
@inbook{UEK:2168238652,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu",
booktitle = "Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga ",
pages = "19-25",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "1995",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0558-7",
}
91
@inbook{UEK:2168275839,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1994",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0777-6",
}
92
@inbook{UEK:2168275843,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Podmiot osobowy a świat wartości",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu",
pages = "41-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1994",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0777-6",
}
93
@book{UEK:2168345224,
author = "Georg Wilhelm Friedrich Hegel",
title = "Wykłady z historii filozofii. T. 1",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-01-11523-8 ; 83-01-11522-X",
}
94
@inbook{UEK:2168248096,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations",
booktitle = "Kunst und Ontologie : für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag",
pages = "219-228",
adress = "Amsterdam; Atlanta",
publisher = "Rodopi",
year = "1994",
issn = "0013-5933",
isbn = "90-5183-479-9",
}
95
@book{UEK:2168366122,
author = "Max Scheler",
title = "Cierpienie, śmierć, dalsze życie : pisma wybrane",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-01-11269-7",
}
96
@inbook{UEK:2168248208,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Uwagi o wolności wewnętrznej",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna",
pages = "119-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1993",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0686-9",
}
97
@misc{UEK:2168276245,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
98
@inbook{UEK:2168248200,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna",
pages = "29-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1993",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0686-9",
}
99
@book{UEK:2168248198,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej",
year = "1992",
issn = "",
isbn = "83-85245-40-5",
}
100
@misc{UEK:2168344222,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Informacja o działalności Studium Doskonalenia Pedagogicznego",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "7(9)",
pages = "21-22",
year = "1992",
}
101
@article{UEK:2168273220,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "5-14",
year = "1992",
}
102
@article{UEK:2168275713,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Czasoprzestrzeń spotkania",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2-3(291-292)",
pages = "151-158",
year = "1990",
}
103
@book{UEK:2168268166,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
edition = "Wyd. 9",
isbn = "83-01-02858-0",
}
104
@article{UEK:2168248460,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O irracjonalności uczuć",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "5-17",
year = "1990",
url = {},
}
105
@book{UEK:2168345638,
author = "Roman Ingarden",
title = "Wykłady z etyki",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydaw. Naukowe",
year = "1989",
issn = "",
isbn = "83-01-08403-0",
}
106
@misc{UEK:2168248114,
author = "Stanisław Czerniak and Adam Węgrzecki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy",
pages = "VII-XXIX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1987",
isbn = "83-01-05646-0",
}
107
@article{UEK:2168248920,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "5-17",
year = "1986",
}
108
@book{UEK:2168275865,
author = "Ryszard Dyoniziak and Adam Węgrzecki",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2 skr.",
}
109
@book{UEK:2168268164,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1985",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "83-01-02858-0",
}
110
@article{UEK:2168246070,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
111
@article{UEK:2168275709,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Izydora Dąmbska (1904-1983)",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "11-12(216-217)",
pages = "I-IV",
year = "1983",
}
112
@book{UEK:2168268218,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "83-01-02858-0",
}
113
@book{UEK:2168285547,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "",
}
114
@book{UEK:2168276971,
author = "Ryszard Dyoniziak and Adam Węgrzecki",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
115
@book{UEK:2168248128,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1981",
edition = "Wyd. 6 zm.",
isbn = "83-01-02858-0",
}
116
@misc{UEK:2168248126,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Wstęp",
booktitle = "Istota i formy sympatii",
pages = "VII-XI",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
isbn = "83-01-00650-1",
}
117
@misc{UEK:2168237258,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
118
@article{UEK:2168347174,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Uwagi Romana Ingardena o poznawaniu drugiego człowieka",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "12",
pages = "13-19",
year = "1980",
}
119
@article{UEK:2168237266,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "129",
pages = "5-24",
year = "1980",
}
120
@misc{UEK:2168250276,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
121
@article{UEK:2168250840,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O poznaniu emocjonalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "19-33",
year = "1978",
}
122
@book{UEK:2168268228,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
edition = "Wyd. 5",
}
123
@article{UEK:2168347172,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Idea systemu względnie izolowanego w antropologii filozoficznej",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "1",
pages = "57-69",
year = "1976",
}
124
@article{UEK:2168248122,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "5-15",
year = "1975",
}
125
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
126
@book{UEK:2168268612,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
edition = "Wyd. 4",
}
127
@book{UEK:2168248104,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Scheler",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1975",
issn = "",
}
128
@book{UEK:2168248124,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 3",
}
129
@book{UEK:2168268158,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 2",
}
130
@article{UEK:2168250668,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "5-20",
year = "1972",
}
131
@book{UEK:2168268160,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
132
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
133
@book{UEK:2168268224,
author = "Leszek Kasprzyk and Adam Węgrzecki",
title = "Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
}
134
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
135
@article{UEK:2168285513,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. Narodziny filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1963 r., s. 619)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "15-26",
year = "1965",
}
136
@article{UEK:2168285521,
author = "Adam Węgrzecki",
title = "O moralnej odpowiedzialności",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "41-62",
year = "1965",
}
137
@unpublished{UEK:2168284755,
title = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID