Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 44-55 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301723
chapter in textbook
See main document
2

Author:
Title:
Człowiek jako twórca wartości
Source:
Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 65-73 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-694-6
Nr:
2168301727
chapter in textbook
See main document
3

Author:
Title:
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012) , s. 47-56. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168244764
article
See main document
4

Title:
Przedmowa
Source:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012, s. V-XI
Series:
(Dzieła zebrane)
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312383
preface / summary
See main document
5

Author:
Title:
Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu
Source:
Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 17-28 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-16890-2
Nr:
2168235912
chapter in textbook
6

Author:
Tischner Józef
Title:
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012
Physical description:
XI [1], 292, [3] s.: il.; 22 cm
Series:
(Dzieła zebrane)
Research program:
Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na naukę. ; Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
ISBN:
978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
Nr:
2168312379
book
See related chapters
7

Author:
Title:
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK2011, s. 24-35
Signature:
NP-1337/Magazyn
Nr:
2168261742
chapter in unpublished scientific work
See main document
8

Author:
Title:
Zarys filozofii
Edition:
Wyd. 3 rozsz.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
213 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-535-2
Nr:
2168220856
monograph
9

Title:
W kręgu myśli Romana Ingardena
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011
Physical description:
236 s.: il.; 21 cm
Notes:
Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena,
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168222708
conference materials
See related chapters
10

Author:
Title:
Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka = Remarks on Ingarden's Conception of the Human Identity
Source:
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 133-148. - Summ.
ISBN:
978-83-7505-896-3
Nr:
2168222778
chapter in conference materials
See main document
11

Author:
Title:
Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego = Moral Attitudes Towards the Economic Crisis
Source:
Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK - Kraków: Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-932381-0-1
Nr:
2166465703
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Title:
Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?
Source:
Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK2010, s. 27-35
Research program:
82/KFil/1/2010/S/580
Signature:
NP-888/Magazyn
Nr:
2168325565
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Author:
Ferber Rafael
Title:
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć
Tłumacz:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2008
Physical description:
239 s.; 24 cm
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7318-672-9
Nr:
2168233352
monograph
14

Author:
Title:
Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego
Source:
Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO - Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007, s. 375-383
ISBN:
978-83-60911-00-6
Nr:
2165708134
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Title:
Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne
Source:
Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 21-27 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-365-5
Nr:
2165992356
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
Personalistyczny wymiar dobra
Source:
Oblicza dobra : sympozja 2 - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, s. 5-17
ISBN:
978-83-7252-376-1
Nr:
2166113311
chapter in conference materials
17

Author:
Title:
O konflikcie wartości = On the Conflict of Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006) , s. 5-12. - Summ.
Access mode:
Nr:
52717
article
See main document
18

Author:
Title:
Prawda w życiu człowieka
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 9-18 - Bibliogr.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166093887
chapter in monograph
See main document
19

Author:
Title:
Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera
Source:
Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006) , s. 35-44. - Zsfg.
Nr:
2168219102
article
20

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 706
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
Physical description:
104 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166639710
journal / series editorial
21

Author:
Title:
Bycie sobą w świecie współczesnym
Source:
Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006, s. 15-32
ISBN:
83-242-0511-X
Nr:
2166469885
chapter in monograph
22

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 722
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
101 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2166508841
journal / series editorial
See related chapters
23

Author:
Title:
Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego = The Vision of Man in Ethical Thinking of Wojciech Gasparski
Source:
Zagadnienia Naukoznawstwa = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 4 (170) (2006) , s. 503-510. - Streszcz., summ.
Nr:
2168240362
article
24

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 712
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
77 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166668905
journal / series editorial
25

Author:
Title:
Aksjologiczne tło konfliktu interesów
Source:
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 25-32
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
2166538669
chapter in conference materials
See main document
26

Author:
Title:
Zarys filozofii
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
163 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-155-7
Nr:
2168218336
monograph
27

Title:
Konflikt interesów - konflikt wartości
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
149 s.; 24 cm
Notes:
Materiały ogólnopolskiej konferencji nauk., zorg. w Krakowie w dn. 27 i 28 listopada 2003 r.,
ISBN:
83-7252-293-6
Nr:
52719
conference materials
See related chapters
28

Title:
Inequality as a Threat to Human Existence and Development
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 101-111 - Bibliogr.
Nr:
2166409229
article
29

Author:
Disse Jörg
Title:
Metafizyka od Platona do Hegla
Tłumacz:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005
Physical description:
328 s.; 24 cm.
Series:
(Myśl Filozoficzna - WAM)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7318-309-4
Nr:
2168219126
monograph
30

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 682
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
72 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2166494304
journal / series editorial
31

Author:
Title:
O względności wartości
Source:
W stronę wartości / Józef Zawitkowski, Jacek Filek, Adam WĘGRZECKI, Włodzimierz Galewicz, Mieczysław Tomaszewski, Tadeusz Sławek, Stanisław Rodziński, Krzysztof Koehler ; [red. nauk. Stanisław Kosz] - Katowice: Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 2005, s. 51-61
ISBN:
83-85679-23-5
Nr:
2168236364
chapter in book
32

Title:
Sprawiedliwość dystrybutywna
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 79-105
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219286
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
27 s.; 24 cm
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168218424
conference materials
See related chapters
34

Title:
Równość
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 47-78
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219284
chapter in monograph
See main document
35

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 661
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004
Physical description:
70 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168220486
journal / series editorial
36

Title:
Nierówności
Source:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 15-46
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168219238
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004
Physical description:
357 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-243-X
Nr:
2168218532
monograph
See related chapters
38

Author:
Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 34-38
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591806
chapter in conference materials
39

Author:
Title:
Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji
Source:
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 9-12
ISBN:
83-7252-216-2
Nr:
2168219196
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003
Physical description:
170 s.: wykr.; 24 cm
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168223502
monograph
See related chapters
41

Title:
Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne) = Inequalities as a Threat to the Being and Development of Man (Philosophical Aspects)
Source:
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003) , s. 21-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
50621
article
See main document
42

Author:
Title:
Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa
Source:
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003, s. 49-55
ISBN:
83-7252-188-3
Nr:
2168241782
chapter in monograph
See main document
43

Author:
Title:
Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka's Achievements in the Field of Editorship and Translation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168321005
varia
44

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 576
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
85 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168231446
journal / series editorial
See related chapters
45

Author:
Title:
Uwagi o ekonomicznej kreatywności = Some Remarks on Economic Creativity
Source:
Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK - Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002, s. 131-137. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-149-2
Nr:
2168224556
chapter in monograph
See main document
46

Author:
Title:
Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej = Freedom and Optionality in Economic Activity
Source:
Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002) , s. 15-20. - Summ.
Nr:
2168268226
article
47

Author:
Title:
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego = Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002) , s. 5-11. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168231390
article
See main document
48

Author:
Title:
Zarys filozofii
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
163 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7252-155-7
Nr:
2168248110
textbook
49

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 566
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
100 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art., Bibliogr. przy art.
Nr:
2168234780
journal / series editorial
50

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001
Physical description:
248 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy wybranych hasłach
ISBN:
83-7252-097-6
Nr:
2168240520
lexicon
51

Title:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
249 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168240032
conference materials
See related chapters
52

Title:
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: AE, 2000
Physical description:
272 s., [2] s. tabl.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. częśc. przy ref.
ISBN:
83-7252-047-X
Nr:
2168240212
monograph
53

Author:
Title:
Dylematy ekonomicznej kreatywności
Source:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 113-119
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242084
chapter in conference materials
See main document
54

Author:
Title:
Teoria w parze z praktyką
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000) , s. 4
Nr:
2168272368
article
See main document
55

Author:
Title:
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli
Edition:
Wyd. 2 zm.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
57 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-056-9
Nr:
2168320991
academic script
56

Author:
Title:
Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden
Source:
Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga / cura: Stefano Besoli, Luca Guidetti - Macerata: Quodlibet, 2000, s. 729-742
Series:
(Quaderni di Discipline filosofiche)
ISBN:
88-86570-41-4
Nr:
2168320941
chapter in monograph
57

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-031-3
Nr:
2168275693
monograph
58

Author:
Title:
Danuta Gierulanka (1909-1995)
Source:
Złota księga Wydziału Filozoficznego / red. Justyna Miklaszewska, Janusz Mizera - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 401-410
Nr:
2168321151
chapter in monograph
59

Author:
Title:
Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny
Source:
Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 13-19
ISBN:
83-7252-009-7
Nr:
2168248000
chapter in book
60

Title:
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie
Source:
Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak - Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999, s. 155-171
ISBN:
83-907089-1-4
Nr:
2168238662
chapter in monograph
61

Title:
Etyczne fundamenty gospodarowania
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1999
Physical description:
210 s.; 24 cm
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248016
conference materials
62

Author:
Title:
Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu = Some Reflections on the Praxiological Theory of Action
Source:
Prakseologia. - nr 138 (1998) , s. 23-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168238584
article
63

Author:
Title:
O etosie nauczyciela akademickiego
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 9-14
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238502
chapter in academic script
See main document
64

Author:
Title:
Katedra Filozofii
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 26-28
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255642
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Słownik pojęć socjologicznych
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997
Physical description:
229 s.; 24 cm
ISBN:
83-87239-28-3
Nr:
2168239942
lexicon
66

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 484
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
90 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168246156
journal / series editorial
67

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 464
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
74 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168238678
journal / series editorial
See related chapters
68

Author:
Title:
Człowiek - ewolucja - etyka
Source:
Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK] - Warszawa ; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, s. 25-34
ISBN:
83-01-12164-5
Nr:
2168226948
chapter in monograph
See main document
69

Author:
Title:
Zarys fenomenologii podmiotu = An Outline of the Phenomenology of the Subject
Publisher address:
Wrocław ; Warszawa ; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996
Physical description:
152 s.; 21 cm
Notes:
Summ.,
ISBN:
83-04-04344-0
Nr:
2168248022
monograph
70

Title:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Oficyna Cracovia, 1996
Physical description:
233 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248008
conference materials
See related chapters
71

Author:
Title:
Autodeterminacja i wolność wewnętrzna = Autodetermination and Internal Freedom
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996) , s. 5-10. - Summ.
Nr:
2168238256
article
See main document
72

Author:
Title:
Aksjologiczne aspekty transformacji
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 21-29
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248286
chapter in conference materials
See main document
73

Title:
Konflikt społeczny i negocjacje
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
135 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86439-53-X
Nr:
2168240084
academic script
74

Author:
Title:
Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu
Source:
Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995, s. 19-25
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1438)
ISBN:
83-226-0558-7
Nr:
2168238652
chapter in monograph
75

Title:
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995
Physical description:
330 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang., niem., franc. przy wybranych ref., Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-85104-76-3
Nr:
2168248304
conference materials
See related chapters
76

Author:
Title:
Dylematy tolerancji
Source:
Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.] - Warszawa: Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995, s. 217-222
ISBN:
83-7151-120-5
Nr:
2168275847
chapter in monograph
77

Author:
Title:
Podmiotowość i wartość = Subject and Value
Source:
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995, s. 149-160. - Zsfg.
ISBN:
83-85104-76-3
Nr:
2168248308
chapter in conference materials
See main document
78

Author:
Title:
The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations
Source:
Kunst und Ontologie / hrsg. von Włodzimierz Galewicz, Elisabeth Ströker, Władysław Stróżewski - Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1994, s. 219-228
Series:
(Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte ; Bd. 62)
ISBN:
90-5183-479-9
Nr:
2168248096
chapter in monograph
79

Author:
Title:
Podmiot osobowy a świat wartości
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994, s. 41-46
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 11)
ISBN:
83-233-0777-6
Nr:
2168275843
chapter in monograph
80

Author:
Title:
O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1994, s. 9-14
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 11)
ISBN:
83-233-0777-6
Nr:
2168275839
chapter in monograph
81

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 414
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
77 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. przy art.,
Nr:
2168276245
journal / series editorial
82

Author:
Title:
Uwagi o wolności wewnętrznej = Remarks on Inner Freedom
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993, s. 119-125. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 9)
ISBN:
83-233-0686-9
Nr:
2168248208
chapter in monograph
83

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu = On Cognition of the Other Man in Encounter
Source:
Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa - Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1993, s. 29-36. - Summ.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne ; z. 9)
ISBN:
83-233-0686-9
Nr:
2168248200
chapter in monograph
84

Author:
Title:
Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości = Dilemmas of Ingarden's Conception of Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992) , s. 5-14. - Summ., rez.
Nr:
2168273220
article
See main document
85

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992
Physical description:
139, [5] s.; 21 cm
Series:
(Biblioteka Logosu i Ethosu)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-85245-40-5
Nr:
2168248198
monograph
86

Author:
Title:
O irracjonalności uczuć = Irrationality of Feelings
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168248460
article
See main document
87

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268166
textbook
88

Author:
Title:
Czasoprzestrzeń spotkania = The Space-time of Encounter
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990) , s. 151-158. - Streszcz., summ., rez.
Nr:
2168275713
article
89

Author:
Czerniak Stanisław , Węgrzecki Adam
Title:
Wstęp
Source:
Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy / Max Scheller ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyli Stanisław Czerniak i Adam WĘGRZECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. VII-XXIX
ISBN:
83-01-05646-0
Nr:
2168248114
preface / summary
90

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Edition:
Wyd. 2 skr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
215 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168275865
academic script
91

Author:
Title:
Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną = Remaries on the Links between General Axiology and Philosophical Anthropology
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168248920
article
See main document
92

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268164
textbook
93

Author:
Title:
Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka = Indirect Cognition of the Other Man
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984) , s. 5-16. - Summ., rez.
Nr:
2168246070
article
See main document
94

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168268218
textbook
95

Author:
Title:
Izydora Dąmbska (1904-1983)
Source:
Studia Filozoficzne. - nr 11-12(216-217) (1983) , s. I-IV
Nr:
2168275709
article
96

Author:
Title:
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1982
Physical description:
191 s.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 51)
Notes:
Rez., summ., Bibliogr.
Nr:
2168285547
monograph
97

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 6 zm.
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
Physical description:
288 s.; 21 cm
ISBN:
83-01-02858-0
Nr:
2168248128
textbook
98

Title:
Filozofia i socjologia : wybór tekstów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
244 s.: il.; 24 cm
Nr:
2168276971
academic script
99

Author:
Title:
Wstęp
Source:
Istota i formy sympatii / Max Scheller ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyli Stanisław Czerniak i Adam WĘGRZECKI - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, s. VII-XI
ISBN:
83-01-00650-1
Nr:
2168248126
preface / summary
100

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 129
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1980
Physical description:
116 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168237258
journal / series editorial
See related chapters
101

Author:
Title:
Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein = Knowledge about Another Man in the Light of Edith Stein's Views
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 129 (1980) , s. 5-24. - Rez., summ.
Nr:
2168237266
article
See main document
102

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 96
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250276
journal / series editorial
103

Author:
Title:
O poznaniu emocjonalnym = About Emotional Cognition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978) , s. 19-33. - Summ., rez.
Nr:
2168250840
article
See main document
104

Title:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Number:
nr 111
Redaktor:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1978
Physical description:
113 s.; 24 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art.,
Nr:
2168250610
journal / series editorial
105

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 5
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
Physical description:
288 s.; 21 cm
Nr:
2168268228
textbook
106

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975
Physical description:
286 s.; 21 cm
Nr:
2168268612
textbook
107

Author:
Title:
Scheler
Publisher address:
Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975
Physical description:
218, [2] s.: il.; 19 cm
Series:
(Myśli i Ludzie)
Nr:
2168248104
book
108

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracował:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
109

Author:
Title:
Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975) , s. 5-15. - Rez., eng.
Nr:
2168248122
article
See main document
110

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974
Physical description:
287, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168248124
textbook
111

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
Physical description:
279, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268158
textbook
112

Author:
Title:
Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera = Organism and Psyche of Man from Max Scheler's Point of View
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972) , s. 5-20. - Rez., summ.
Nr:
2168250668
article
See main document
113

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Edition:
Wyd. 2 zm. i uzup.
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: WSE, 1970
Physical description:
458 s.; 24 cm
Nr:
2168336433
textbook
114

Title:
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970
Physical description:
251 s.; 24 cm
Nr:
2168268224
textbook
115

Title:
Wprowadzenie do filozofii
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970
Physical description:
281, [1] s.; 21 cm
Nr:
2168268160
textbook
116

Title:
Wypisy z filozofii i socjologii
Redaktor:
Opracował:
Publisher address:
Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966
Physical description:
218 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168336435
textbook
117

Author:
Title:
O moralnej odpowiedzialności = Moral Responsibility
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 41-62. - Rez., summ.
Nr:
2168285521
article
See main document
118

Author:
Title:
Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Problems of the Renaissance Philosophy of Man
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965) , s. 15-26. - Rez., summ.
Nr:
2168285513
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Z badań nad etyką życia gospodarczego
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
17, 11, 4 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych pracach, Bibliogr. przy niektórych pracach
Research program:
27/KFil/1/97/S
Signature:
NP-478/Magazyn
Nr:
2168284755
unpublished scientific work
1
Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej : Maxa Schelera koncepcja człowieka / Adam Węgrzecki // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 44-55. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
2
Człowiek jako twórca wartości : Romana Ingardena filozofia człowieka / Adam Węgrzecki // W: Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej / red. Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2015. - S. 65-73. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-694-6
3
Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej = The Assumptions and Perspectives of Phenomenological Philosophical Anthropology / Andrzej WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management / [red. nacz. Jerzy KORNAŚ]. - nr 882 (2012), s. 47-56. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6447
4
Przedmowa / Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki // W: Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - S. V-XI. - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
5
Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu / Adam WĘGRZECKI // W: Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki / red. nauk. Wojciech Gasparski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 17-28. - Bibliogr. - ISBN 978-83-01-16890-2
6
Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady / Józef Tischner ; oprac. nauk. Dobrosław KOT, Adam Węgrzecki. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, 2012. - XI [1], 292, [3] s. : il. ; 22 cm. - (Dzieła zebrane / Józef Tischner). - ISBN 978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2
7
Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii / Adam WĘGRZECKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. Leszek KUSAK. - (2011), s. 24-35
8
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 3 rozsz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. - 213 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-535-2
9
W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 236 s. : il. ; 21 cm. - Materiały z konferencji zorganizowanej w Krakowie 15 października 2010 r. dla uczczenia 40. rocznicy śmierci Romana Ingardena. - ISBN 978-83-7505-896-3
10
Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka = Remarks on Ingarden's Conception of the Human Identity / Adam WĘGRZECKI // W: W kręgu myśli Romana Ingardena / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - 236 s. : il. ; 21 cm. - S. 133-148. - Summ. - ISBN 978-83-7505-896-3
11
Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego = Moral Attitudes Towards the Economic Crisis / Adam WĘGRZECKI // W: Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego / red. Janina FILEK. - Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 39-47. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-932381-0-1
12
Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną? / Adam WĘGRZECKI // W: Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem / kier. tematu: Leszek KUSAK. - (2010), s. 27-35
13
Podstawowe pojęcia filozoficzne. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć / Rafael Ferber ; tł. Leszek KUSAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2008. - 239 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 978-83-7318-672-9
14
Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego / oprac. Adam WĘGRZECKI // W: Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego / red. nauk. Janina FILEK, Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. - S. 375-383. - ISBN 978-83-60911-00-6
15
Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne / Adam WĘGRZECKI // W: Wyzysk ekonomiczny współcześnie / red. Kazimierz SOSENKO. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 21-27. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-365-5
16
Personalistyczny wymiar dobra / Adam WĘGRZECKI // W: Oblicza dobra : sympozja 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 5-17. - ISBN 978-83-7252-376-1
17
O konflikcie wartości = On the Conflict of Values / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 722 (2006), s. 5-12. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=128475055. - ISSN 0208-7944
18
Prawda w życiu człowieka / Adam WĘGRZECKI // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - S. 9-18. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
19
Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera / Adam WĘGRZECKI // Kwartalnik Filozoficzny. - t. 34, z. 2 (2006), s. 35-44. - Zsfg. - ISSN 1230-4050
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 706. - 104 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
21
Bycie sobą w świecie współczesnym / Adam WĘGRZECKI // W: Kondycja człowieka współczesnego / red. Czesława Piecuch. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. - S. 15-32. - ISBN 83-242-0511-X
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 722. - 101 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
23
Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego = The Vision of Man in Ethical Thinking of Wojciech Gasparski / Adam WĘGRZECKI // Zagadnienia Naukoznawstwa : kwartalnik = Problems of the Science of Science - Quarterly. - T. 42, z. 4 (170) (2006), s. 503-510. - Streszcz., summ. - ISSN 0044-1619
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 712. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
25
Aksjologiczne tło konfliktu interesów / Adam WĘGRZECKI // W: Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 25-32. - ISBN 83-7252-293-6
26
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 163 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-155-7
27
Konflikt interesów - konflikt wartości / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 149 s. ; 24 cm. - Materiały ogólnopolskiej konferencji nauk., zorg. w Krakowie w dn. 27 i 28 listopada 2003 r. - ISBN 83-7252-293-6
28
Inequality as a Threat to Human Existence and Development / Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 101-111. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
29
Metafizyka od Platona do Hegla / Jörg Disse ; przeł. Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. - 328 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Myśl Filozoficzna). - ISBN 83-7318-309-4
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 682. - 72 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
31
O względności wartości / Adam WĘGRZECKI // W: W stronę wartości : [wykłady autorskie z lat 2001-2004] / Józef Zawitkowski, Jacek Filek, Adam WĘGRZECKI, Włodzimierz Galewicz, Mieczysław Tomaszewski, Tadeusz Sławek, Stanisław Rodziński, Krzysztof Koehler ; [red. nauk. Stanisław Kosz]. - Katowice : Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, 2005. - S. 51-61. - ISBN 83-85679-23-5
32
Sprawiedliwość dystrybutywna / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 79-105. - ISBN 83-7252-243-X
33
Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 27 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-216-2
34
Równość / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 47-78. - ISBN 83-7252-243-X
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 661. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
36
Nierówności / Janina FILEK, Dobrosław KOT, Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // W: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 15-46. - ISBN 83-7252-243-X
37
Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna / red. Stanisław Maciej KOT, Andrzej MALAWSKI, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - 357 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-243-X
38
Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego / Adam WĘGRZECKI // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 34-38. - ISBN 83-917004-4-5
39
Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji / Adam WĘGRZECKI // W: Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 9-12. - ISBN 83-7252-216-2
40
Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - 170 s. : wykr. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-188-3
41
Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne) = Inequalities as a Threat to the Being and Development of Man (Philosophical Aspects) / Kazimierz SOSENKO, Adam WĘGRZECKI // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / [red. nauk. Michał Gabriel WOŹNIAK]. - z. nr 1 (2003), s. 21-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-5084
42
Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa / Adam WĘGRZECKI // W: Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.) / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2003. - S. 49-55. - ISBN 83-7252-188-3
43
Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka's Achievements in the Field of Editorship and Translation / Adam WĘGRZECKI // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 43-44. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 576. - 85 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
45
Uwagi o ekonomicznej kreatywności = Some Remarks on Economic Creativity / Adam WĘGRZECKI // W: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych / red. Michał Gabriel WOŹNIAK. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2002. - S. 131-137. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-149-2
46
Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej = Freedom and Optionality in Economic Activity / Adam WĘGRZECKI // Annales : etyka w życiu gospodarczym. - tom 5 (2002), s. 15-20. - Summ.
47
Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego = Anthropological and Philosophical Reflections on the Development of the Human Subject / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 576 (2002), s. 5-11. - Summ. - Pełny tekst: http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/details.php?numer=10657. - ISSN 0208-7944
48
Zarys filozofii / Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 163 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7252-155-7
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 566. - 100 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - Bibliogr. przy art. - ISSN 0208-7944
50
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2001. - 248 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych hasłach. - ISBN 83-7252-097-6
51
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 249 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-86957-42-5
52
Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI, Anna KARWIŃSKA, Maksymilian PACHOLSKI]. - Kraków : AE, 2000. - 272 s., [2] s. tabl. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. częśc. przy ref. - ISBN 83-7252-047-X
53
Dylematy ekonomicznej kreatywności / Adam WĘGRZECKI // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 113-119. - ISBN 83-86957-42-5
54
Teoria w parze z praktyką / Adam WĘGRZECKI // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 5 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
55
Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli / Antoni BERBEKA ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Wyd. 2 zm. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 57 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-056-9
56
Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden / Adam WĘGRZECKI // W: Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga / cura: Stefano Besoli, Luca Guidetti. - Macerata : Quodlibet, 2000. - (Quaderni di Discipline filosofiche). - S. 729-742. - ISBN 88-86570-41-4
57
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-031-3
58
Danuta Gierulanka (1909-1995) / Adam WĘGRZECKI // W: Złota księga Wydziału Filozoficznego / red. Justyna Miklaszewska, Janusz Mizera. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2000. - S. 401-410
59
Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny / Adam WĘGRZECKI // W: Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999 / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 13-19. - ISBN 83-7252-009-7
60
Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie / Adam WĘGRZECKI, Leszek KUSAK // W: Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne / red. nauk. Barbara Markiewicz, Jacek J. Jadacki, Ryszard Jadczak. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1999. - S. 155-171. - ISBN 83-907089-1-4
61
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1999. - 210 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86957-33-6
62
Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu = Some Reflections on the Praxiological Theory of Action / Adam WĘGRZECKI // Prakseologia. - nr 138 (1998), s. 23-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0079-4872
63
O etosie nauczyciela akademickiego / Adam WĘGRZECKI // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 9-14. - ISBN 83-87239-55-0
64
Katedra Filozofii / Adam WĘGRZECKI // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 26-28. - ISBN 83-87239-38-0
65
Słownik pojęć socjologicznych / Maksymilian PACHOLSKI, Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 1997. - 229 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87239-28-3
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 484. - 90 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
67
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 464. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
68
Człowiek - ewolucja - etyka / Adam WĘGRZECKI // W: Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.] / [red. nauk. Zbigniew PASZEK]. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. - S. 25-34. - ISBN 83-01-12164-5
69
Zarys fenomenologii podmiotu = An Outline of the Phenomenology of the Subject / Adam WĘGRZECKI. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 1996. - 152 s. ; 21 cm. - Summ. - ISBN 83-04-04344-0
70
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - 233 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86957-06-9
71
Autodeterminacja i wolność wewnętrzna = Autodetermination and Internal Freedom / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 464 (1996), s. 5-10. - Summ. - ISSN 0208-7944
72
Aksjologiczne aspekty transformacji / Adam WĘGRZECKI // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Oficyna Cracovia, 1996. - S. 21-29. - ISBN 83-86957-06-9
73
Konflikt społeczny i negocjacje / Andrzej SŁABOŃ ; [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 135 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-53-X
74
Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu / Adam WĘGRZECKI // W: Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1438). - S. 19-25. - ISBN 83-226-0558-7
75
Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. - 330 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang., niem., franc. przy wybranych ref. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-85104-76-3
76
Dylematy tolerancji / Adam WĘGRZECKI // W: Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka / [kom. organizacyjny Edward Haliżak et al.]. - Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", 1995. - S. 217-222. - ISBN 83-7151-120-5
77
Podmiotowość i wartość = Subject and Value / Adam WĘGRZECKI // W: Roman Ingarden a filozofia naszego czasu / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. - S. 149-160. - Zsfg. - ISBN 83-85104-76-3
78
The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations / Adam WĘGRZECKI // W: Kunst und Ontologie : für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag / hrsg. von Włodzimierz Galewicz, Elisabeth Ströker, Władysław Stróżewski. - Amsterdam; Atlanta : Rodopi, 1994. - (Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte, ISSN 0013-5933 ; Bd. 62). - S. 219-228. - ISBN 90-5183-479-9
79
Podmiot osobowy a świat wartości / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 11). - S. 41-46. - ISBN 83-233-0777-6
80
O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu = Psychologia personalitatis et anthropologia philosophica : quaestiones psychologicae et philosophicae ad subiectum pertinentes / red. Anna Gałdowa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1994. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 11). - S. 9-14. - ISBN 83-233-0777-6
81
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 414. - 77 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. przy art. - ISSN 0208-7944
82
Uwagi o wolności wewnętrznej = Remarks on Inner Freedom / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1993. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 9). - S. 119-125. - Summ. - ISBN 83-233-0686-9
83
O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu = On Cognition of the Other Man in Encounter / Adam WĘGRZECKI // W: Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna = De psychologia personalitatis at anthropologia philosophica / red. Anna Gałdowa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1993. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne = Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque. Schedae Psychologicae, ISSN 0239-5428 ; z. 9). - S. 29-36. - Summ. - ISBN 83-233-0686-9
84
Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości = Dilemmas of Ingarden's Conception of Value / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 363 (1992), s. 5-14. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
85
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man / Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992. - 139, [5] s. ; 21 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Biblioteka Logosu i Ethosu). - ISBN 83-85245-40-5
86
O irracjonalności uczuć = Irrationality of Feelings / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 310 (1990), s. 5-17. - Summ., rez.
87
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
88
Czasoprzestrzeń spotkania = The Space-time of Encounter / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 2-3(291-292) (1990), s. 151-158. - Streszcz., summ., rez. - ISSN 0039-3142
89
Wstęp / Stanisław Czerniak, Adam WĘGRZECKI // W: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy / Max Scheller ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyli Stanisław Czerniak i Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. VII-XXIX. - ISBN 83-01-05646-0
90
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 skr. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1986. - 215 s. : il. ; 24 cm
91
Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną = Remaries on the Links between General Axiology and Philosophical Anthropology / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI]. - nr 218 (1986), s. 5-17. - Summ., rez.
92
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 8. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
93
Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka = Indirect Cognition of the Other Man / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 5-16. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
94
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. - 287, [1] s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
95
Izydora Dąmbska (1904-1983) / Adam WĘGRZECKI // Studia Filozoficzne. - nr 11-12(216-217) (1983), s. I-IV. - ISSN 0039-3142
96
O poznawaniu drugiego człowieka = The Cognition of Another Man / Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. - 191 s. ; 24 cm. - Rez., summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 51)
97
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 288 s. ; 21 cm. - ISBN 83-01-02858-0
98
Filozofia i socjologia : wybór tekstów / Ryszard DYONIZIAK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1981. - 244 s. : il. ; 24 cm
99
Wstęp / Adam WĘGRZECKI // W: Istota i formy sympatii / Max Scheller ; przeł., wstępem i przypisami opatrzyli Stanisław Czerniak i Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - S. VII-XI. - ISBN 83-01-00650-1
100
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 129. - 116 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
101
Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein = Knowledge about Another Man in the Light of Edith Stein's Views / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - nr 129 (1980), s. 5-24. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
102
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 96. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
103
O poznaniu emocjonalnym = About Emotional Cognition / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Wawrzyniec WIERZBICKI]. - nr 100 (1978), s. 19-33. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
104
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 111. - 113 s. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i ros. przy art. - ISSN 0208-7944
105
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 288 s. ; 21 cm
106
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 286 s. ; 21 cm
107
Scheler / Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1975. - 218, [2] s. : il. ; 19 cm. - (Myśli i Ludzie)
108
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
109
Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 69 (1975), s. 5-15. - Rez., eng. - ISSN 0208-7944
110
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 287, [1] s. ; 21 cm
111
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 279, [1] s. ; 21 cm
112
Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera = Organism and Psyche of Man from Max Scheler's Point of View / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stefan BOLLAND]. - nr 46 (1972), s. 5-20. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
113
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Kraków : WSE, 1970. - 458 s. ; 24 cm
114
Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych) / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1970. - 251 s. ; 24 cm
115
Wprowadzenie do filozofii / Leszek KASPRZYK, Adam WĘGRZECKI. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 281, [1] s. ; 21 cm
116
Wypisy z filozofii i socjologii / red. Leszek KASPRZYK ; oprac. Ryszard DYONIZAIAK, Jerzy MIKUŁOWSKI POMORSKI, Halina WANTUŁA, Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966. - 218 s. ; 24 cm. - Bibliogr.
117
O moralnej odpowiedzialności = Moral Responsibility / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 41-62. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
118
Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619) = Problems of the Renaissance Philosophy of Man / Adam WĘGRZECKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy FIERICH]. - nr 28 (1965), s. 15-26. - Rez., summ. - ISSN 0075-5125
119
Z badań nad etyką życia gospodarczego / kier. tematu: Adam WĘGRZECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 17, 11, 4 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. pol. przy niektórych pracach. - Bibliogr. przy niektórych pracach
1
Węgrzecki A., (2015), Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej: Maxa Schelera koncepcja człowieka. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 44-55.
2
Węgrzecki A., (2015), Człowiek jako twórca wartości: Romana Ingardena filozofia człowieka. [W:] Kusak L. (red.), Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 65-73.
3
Węgrzecki A., (2012), Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 882, s. 47-56.
4
Kot D., Węgrzecki A., (2012), Przedmowa. [W:] Tischner J., Kot D., Węgrzecki A. (red.), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, s. V-XI.
5
Węgrzecki A., (2012), Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu. [W:] Gasparski W. (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 17-28.
6
Tischner J., (2012), Współczesna filozofia ludzkiego dramatu: wykłady, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, XI [1], 292, [3] s.
7
Węgrzecki A., (2011), Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 24-35.
8
Węgrzecki A., (2011), Zarys filozofii, Wyd. 3 rozsz.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 213 s.
9
Węgrzecki A. (red.), (2011), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, 236 s.
10
Węgrzecki A., (2011), Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka. [W:] Węgrzecki A. (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Kraków : Wydawnictwo WAM, s. 133-148.
11
Węgrzecki A., (2010), Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego. [W:] Filek J. (red.), Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego, Kraków : Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 39-47.
12
Węgrzecki A., (2010), Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?. [W:] Kusak L. (kierownik tematu), Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem, s. 27-35.
13
Ferber R., (2008), Podstawowe pojęcia filozoficzne. Cz. 2, Człowiek, świadomość, ciało i dusza, wolność woli, śmierć, Tł. Kusak L., Węgrzecki A., Kraków : Wydawnictwo WAM, 239 s.
14
Węgrzecki A., (2007), Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego. [W:] Filek J., Sosenko K. (red.), Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego, Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, s. 375-383.
15
Węgrzecki A., (2007), Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne. [W:] Sosenko K. (red.), Wyzysk ekonomiczny współcześnie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 21-27.
16
Węgrzecki A., (2007), Personalistyczny wymiar dobra. [W:] Oblicza dobra : sympozja 2, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 5-17.
17
Węgrzecki A., (2006), O konflikcie wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 722, s. 5-12; https://bazekon.uek.krakow.pl/128475055
18
Węgrzecki A., (2006), Prawda w życiu człowieka. [W:] Adamczyk W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 9-18.
19
Węgrzecki A., (2006), Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera, "Kwartalnik Filozoficzny", t. 34, z. 2, s. 35-44.
20
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - nr 706. - 104 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
21
Węgrzecki A., (2006), Bycie sobą w świecie współczesnym. [W:] Piecuch C. (red.), Kondycja człowieka współczesnego, Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, s. 15-32.
22
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 722. - 101 s.; 24 cm. - 0208-7944
23
Węgrzecki A., (2006), Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego, "Zagadnienia Naukoznawstwa ", T. 42, z. 4 (170), s. 503-510.
24
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - nr 712. - 77 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
25
Węgrzecki A., (2005), Aksjologiczne tło konfliktu interesów. [W:] Węgrzecki A. (red.), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 25-32.
26
Węgrzecki A., (2005), Zarys filozofii, Wyd. 2Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
27
Węgrzecki A. (red.), (2005), Konflikt interesów - konflikt wartości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149 s.
28
Sosenko K., Węgrzecki A., (2005), Inequality as a Threat to Human Existence and Development, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 101-111.
29
Disse J., (2005), Metafizyka od Platona do Hegla, Tł. Węgrzecki A., Kusak L., Kraków : Wydawnictwo WAM, 328 s.
30
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - nr 682. - 72 s.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
31
Węgrzecki A., (2005), O względności wartości. [W:] Zawitkowski J., Filek J., WĘGRZECKI A., Galewicz W., Tomaszewski M., Sławek T., Rodziński S., Koehler K., Kosz S. (red.), W stronę wartości: [wykłady autorskie z lat 2001-2004], Katowice : Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego, s. 51-61.
32
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Sprawiedliwość dystrybutywna. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 79-105.
33
Węgrzecki A. (red.), (2004), Prospołeczna edukacja ekonomistów: materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 27 s.
34
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Równość. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 47-78.
35
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - nr 661. - 70 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
36
Filek J., Kot D., Sosenko K., Węgrzecki A., (2004), Nierówności. [W:] Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 15-46.
37
Kot S., Malawski A., Węgrzecki A. (red.), (2004), Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 357 s.
38
Węgrzecki A., (2004), Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 34-38.
39
Węgrzecki A., (2004), Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji. [W:] Węgrzecki A. (red.), Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-12.
40
Węgrzecki A. (red.), (2003), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie: (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 170 s.
41
Sosenko K., Węgrzecki A., (2003), Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne), "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. nr 1, s. 21-32.
42
Węgrzecki A., (2003), Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 49-55.
43
Węgrzecki A., (2003), Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 43-44.
44
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - nr 576. - 85 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
45
Węgrzecki A., (2002), Uwagi o ekonomicznej kreatywności. [W:] Woźniak M. (red.), Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych, Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, s. 131-137.
46
Węgrzecki A., (2002), Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej, "Annales : etyka w życiu gospodarczym", tom 5, s. 15-20.
47
Węgrzecki A., (2002), Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 576, s. 5-11; https://bazekon.uek.krakow.pl/10657
48
Węgrzecki A., (2002), Zarys filozofii, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 163 s.
49
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - nr 566. - 100 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy art. - 0208-7944
50
Pacholski M., Słaboń A., (2001), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 248 s.
51
Węgrzecki A. (red.), (2000), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 249 s.
52
Węgrzecki A., Karwińska A., Pacholski M. (red.), (2000), Socjologia i wyzwania społeczne: księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka, Kraków : AE, 272 s., [2] s. tabl.
53
Węgrzecki A., (2000), Dylematy ekonomicznej kreatywności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 113-119.
54
Węgrzecki A., (2000), Teoria w parze z praktyką, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 5, s. 4.
55
Berbeka A., (2000), Badania błędu pedagogicznego i jego postacie: materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 2 zm.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 57 s.
56
Węgrzecki A., (2000), Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden. [W:] Besoli , Guidetti L. (red.), Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga, Macerata : Quodlibet, s. 729-742.
57
Węgrzecka M., (2000), Zarys psychologii, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149, [1] s.
58
Węgrzecki A., (2000), Danuta Gierulanka (1909-1995). [W:] Miklaszewska J., Mizera J. (red.), Złota księga Wydziału Filozoficznego, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 401-410.
59
Węgrzecki A., (1999), Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny. [W:] w Krakowie (red.), Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 13-19.
60
Węgrzecki A., Kusak L., (1999), Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie. [W:] Markiewicz B., Jadacki , Jadczak R. (red.), Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne, Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 155-171.
61
Węgrzecki A. (red.), (1999), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, 210 s.
62
Węgrzecki A., (1998), Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu, "Prakseologia", nr 138, s. 23-30.
63
Węgrzecki A., (1998), O etosie nauczyciela akademickiego. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 9-14.
64
Węgrzecki A., (1997), Katedra Filozofii. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 26-28.
65
Pacholski M., Słaboń A., (1997), Słownik pojęć socjologicznych, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane, 229 s.
66
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - nr 484. - 90 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
67
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - nr 464. - 74 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
68
Węgrzecki A., (1996), Człowiek - ewolucja - etyka. [W:] Paszek Z. (red.), Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.], Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 25-34.
69
Węgrzecki A., (1996), Zarys fenomenologii podmiotu, Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, 152 s.
70
Węgrzecki A. (red.), (1996), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, 233 s.
71
Węgrzecki A., (1996), Autodeterminacja i wolność wewnętrzna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 464, s. 5-10.
72
Węgrzecki A., (1996), Aksjologiczne aspekty transformacji. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 21-29.
73
Słaboń A., (1995), Konflikt społeczny i negocjacje, Węgrzecki A. (red. nauk.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 135 s.
74
Węgrzecki A., (1995), Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu. [W:] Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, T. 2, Odpowiedzialność pedagoga (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1438), Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 19-25.
75
Węgrzecki A. (red.), (1995), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 330 s.
76
Węgrzecki A., (1995), Dylematy tolerancji. [W:] Edward Haliżak (red.), Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka, Warszawa : Dom Wydawniczy "Elipsa", s. 217-222.
77
Węgrzecki A., (1995), Podmiotowość i wartość. [W:] Węgrzecki A. (red.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, Kraków : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, s. 149-160.
78
Węgrzecki A., (1994), The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations. [W:] Włodzimierz Galewicz , Ströker E., Stróżewski W. (red.), Kunst und Ontologie: für Roman Ingarden zum 100. Geburtstag (Elementa : Schriften zur Philosophie und ihrer Problemgeschichte; Bd. 62), Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, s. 219-228.
79
Węgrzecki A., (1994), Podmiot osobowy a świat wartości. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 11), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 41-46.
80
Węgrzecki A., (1994), O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 11), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 9-14.
81
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - nr 414. - 77 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
82
Węgrzecki A., (1993), Uwagi o wolności wewnętrznej. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 9), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 119-125.
83
Węgrzecki A., (1993), O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu. [W:] Gałdowa A. (red.), Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne; z. 9), Kraków : Uniwersytet Jagielloński, s. 29-36.
84
Węgrzecki A., (1992), Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 363, s. 5-14.
85
Węgrzecki A., (1992), O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 139, [5] s.
86
Węgrzecki A., (1990), O irracjonalności uczuć, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 310, s. 5-17.
87
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1990), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 9Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
88
Węgrzecki A., (1990), Czasoprzestrzeń spotkania, "Studia Filozoficzne", nr 2-3(291-292), s. 151-158.
89
Czerniak S., Węgrzecki A., (1987), Wstęp. [W:] Scheller M., pr., ws., Stanisław Czerniak , WĘGRZECKI A. (red.), Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. VII-XXIX.
90
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1986), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Wyd. 2 skr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 215 s.
91
Węgrzecki A., (1986), Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 218, s. 5-17.
92
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1985), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 8Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
93
Węgrzecki A., (1984), Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 5-16.
94
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1983), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 7Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
95
Węgrzecki A., (1983), Izydora Dąmbska (1904-1983), "Studia Filozoficzne", nr 11-12(216-217), s. I-IV.
96
Węgrzecki A., (1982), O poznawaniu drugiego człowieka, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 191 s.
97
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1981), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 6 zm.Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
98
Dyoniziak R., Węgrzecki A., (1981), Filozofia i socjologia: wybór tekstów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 244 s.
99
Węgrzecki A., (1980), Wstęp. [W:] Scheller M., pr., ws., Stanisław Czerniak , WĘGRZECKI A. (red.), Istota i formy sympatii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, s. VII-XI.
100
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1980. - nr 129. - 116 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
101
Węgrzecki A., (1980), Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 129, s. 5-24.
102
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 96. - 107 s.: il.; 24 cm. - 0208-7944
103
Węgrzecki A., (1978), O poznaniu emocjonalnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 19-33.
104
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam WĘGRZECKI] Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1978. - nr 111. - 113 s.; 24 cm. - 0208-7944
105
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1977), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 5Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 288 s.
106
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1975), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 4Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 286 s.
107
Węgrzecki A., (1975), Scheler, Warszawa : Wiedza Powszechna, 218, [2] s.
108
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
109
Węgrzecki A., (1975), Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 5-15.
110
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1974), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 3Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 287, [1] s.
111
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1972), Wprowadzenie do filozofii, Wyd. 2Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 279, [1] s.
112
Węgrzecki A., (1972), Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 46, s. 5-20.
113
Kasprzyk L. (red.), (1970), Wypisy z filozofii i socjologii, Wyd. 2 zm. i uzup.Kraków : WSE, 458 s.
114
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Zarys filozofii: (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych), Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 251 s.
115
Kasprzyk L., Węgrzecki A., (1970), Wprowadzenie do filozofii, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 281, [1] s.
116
Kasprzyk L. (red.), (1966), Wypisy z filozofii i socjologii, Kraków : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 218 s.
117
Węgrzecki A., (1965), O moralnej odpowiedzialności, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 41-62.
118
Węgrzecki A., (1965), Problemy renesansowej filozofii człowieka (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. "Narodziny filozofii człowieka", PWN, Warszawa 1963 r., s. 619), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 28, s. 15-26.
119
Z badań nad etyką życia gospodarczego, (1997), Węgrzecki A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17, 11, 4 k.
1
@inbook{UEK:2168301723,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Od filozofii człowieka do antropologii filozoficznej",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "44-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
2
@inbook{UEK:2168301727,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Człowiek jako twórca wartości",
booktitle = "Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej",
pages = "65-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-7252-694-6",
}
3
@article{UEK:2168244764,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Założenia i perspektywy fenomenologicznej antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "882",
pages = "47-56",
year = "2012",
}
4
@misc{UEK:2168312383,
author = "Kot Dobrosław and Węgrzecki Adam",
title = "Przedmowa",
booktitle = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
pages = "V-XI",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
5
@inbook{UEK:2168235912,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Aksjologiczne podstawy gospodarowania i etyki biznesu",
booktitle = "Biznes, etyka, odpowiedzialność : podręcznik akademicki",
pages = "17-28",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16890-2",
}
6
@book{UEK:2168312379,
author = "Tischner Józef",
title = "Współczesna filozofia ludzkiego dramatu : wykłady",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera : Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-63287-01-6 ; 978-83-60911-08-2",
}
7
@unpublished{UEK:2168261742,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Kontrowersje wokół antropologii filozoficznej jako dziedziny filozofii",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "24-35",
year = "2011",
}
8
@book{UEK:2168220856,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
edition = "Wyd. 3 rozsz.",
isbn = "978-83-7252-535-2",
}
9
@book{UEK:2168222708,
title = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
10
@inbook{UEK:2168222778,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Uwagi o Ingardenowskiej koncepcji tożsamości człowieka",
booktitle = "W kręgu myśli Romana Ingardena",
pages = "133-148",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2011",
isbn = "978-83-7505-896-3",
}
11
@inbook{UEK:2166465703,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Postawy moralne wobec kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Moralny wymiar kryzysu ekonomicznego",
pages = "39-47",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-932381-0-1",
}
12
@unpublished{UEK:2168325565,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Jak budować fenomenologiczną antropologię filozoficzną?",
booktitle = "Historia i współczesność filozoficznych badań nad człowiekiem",
pages = "27-35",
year = "2010",
}
13
@book{UEK:2168233352,
author = "Ferber Rafael",
title = "Podstawowe pojęcia filozoficzne",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2008",
issn = "",
isbn = "978-83-7318-672-9",
}
14
@inbook{UEK:2165708134,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Bibliografia prac naukowych Adama Węgrzeckiego",
booktitle = "Poznać człowieka : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Adama Węgrzeckiego",
pages = "375-383",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Myśli Józefa Tischnera",
year = "2007",
isbn = "978-83-60911-00-6",
}
15
@inbook{UEK:2165992356,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Człowiek wyzyskiwany : impresje antropologiczno-aksjologiczne",
booktitle = "Wyzysk ekonomiczny współcześnie",
pages = "21-27",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-365-5",
}
16
@inbook{UEK:2166113311,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Personalistyczny wymiar dobra",
booktitle = "Oblicza dobra : sympozja 2",
pages = "5-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
isbn = "978-83-7252-376-1",
}
17
@article{UEK:52717,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O konflikcie wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "722",
pages = "5-12",
year = "2006",
}
18
@inbook{UEK:2166093887,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Prawda w życiu człowieka",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "9-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
isbn = "83-922067-6-2",
}
19
@article{UEK:2168219102,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Etyka Immanuela Kanta w świetle krytyki Maxa Schelera",
journal = "Kwartalnik Filozoficzny",
number = "t. 34, z. 2",
pages = "35-44",
year = "2006",
}
20
@misc{UEK:2166639710,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
}
21
@inbook{UEK:2166469885,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Bycie sobą w świecie współczesnym",
booktitle = "Kondycja człowieka współczesnego",
pages = "15-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas",
year = "2006",
isbn = "83-242-0511-X",
}
22
@misc{UEK:2166508841,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
23
@article{UEK:2168240362,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Obraz człowieka w myśli etycznej Wojciecha Gasparskiego",
journal = "Zagadnienia Naukoznawstwa ",
number = "T. 42, z. 4 (170)",
pages = "503-510",
year = "2006",
}
24
@misc{UEK:2166668905,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
25
@inbook{UEK:2166538669,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Aksjologiczne tło konfliktu interesów",
booktitle = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
pages = "25-32",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
26
@book{UEK:2168218336,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-7252-155-7",
}
27
@book{UEK:52719,
title = "Konflikt interesów - konflikt wartości",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-293-6",
}
28
@article{UEK:2166409229,
author = "Sosenko Kazimierz and Węgrzecki Adam",
title = "Inequality as a Threat to Human Existence and Development",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "101-111",
year = "2005",
}
29
@book{UEK:2168219126,
author = "Disse Jörg",
title = "Metafizyka od Platona do Hegla",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo WAM",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-7318-309-4",
}
30
@misc{UEK:2166494304,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
}
31
@inbook{UEK:2168236364,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O względności wartości",
booktitle = "W stronę wartości",
pages = "51-61",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego",
year = "2005",
isbn = "83-85679-23-5",
}
32
@inbook{UEK:2168219286,
author = "Filek Janina and Kot Dobrosław and Sosenko Kazimierz and Węgrzecki Adam",
title = "Sprawiedliwość dystrybutywna",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "79-105",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
33
@book{UEK:2168218424,
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
34
@inbook{UEK:2168219284,
author = "Filek Janina and Kot Dobrosław and Sosenko Kazimierz and Węgrzecki Adam",
title = "Równość",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "47-78",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
35
@misc{UEK:2168220486,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
}
36
@inbook{UEK:2168219238,
author = "Filek Janina and Kot Dobrosław and Sosenko Kazimierz and Węgrzecki Adam",
title = "Nierówności",
booktitle = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
pages = "15-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
37
@book{UEK:2168218532,
title = "Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna",
editor = Kot Stanisław Maciej,
editor = Malawski Andrzej,
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-243-X",
}
38
@inbook{UEK:2166591806,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Sylwetka aksjologiczna nauczyciela akademickiego",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "34-38",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
39
@inbook{UEK:2168219196,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Aksjologiczne podstawy prospołecznej edukacji",
booktitle = "Prospołeczna edukacja ekonomistów : materiały z XIV warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "9-12",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-216-2",
}
40
@book{UEK:2168223502,
title = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
41
@article{UEK:50621,
author = "Sosenko Kazimierz and Węgrzecki Adam",
title = "Nierówności jako zagrożenie bytu i rozwoju człowieka (aspekty filozoficzne)",
journal = "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy",
number = "z. 1",
pages = "21-32",
year = "2003",
}
42
@inbook{UEK:2168241782,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Antropologiczny i etyczny wymiar ubóstwa",
booktitle = "Etyczne aspekty bogacenia się i ubóstwa : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 23 i 24 listopada 2001 r.)",
pages = "49-55",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2003",
isbn = "83-7252-188-3",
}
43
@misc{UEK:2168321005,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Edytorskie i translatorskie dokonania Danuty Gierulanki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "43-44",
year = "2003",
}
44
@misc{UEK:2168231446,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
}
45
@inbook{UEK:2168224556,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Uwagi o ekonomicznej kreatywności",
booktitle = "Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych",
pages = "131-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-149-2",
}
46
@article{UEK:2168268226,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Wolność i dowolność w działalności ekonomicznej",
journal = "Annales : etyka w życiu gospodarczym",
number = "tom 5",
pages = "15-20",
year = "2002",
}
47
@article{UEK:2168231390,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Antropologiczno-filozoficzne refleksje nad rozwojem podmiotu osobowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "576",
pages = "5-11",
year = "2002",
}
48
@book{UEK:2168248110,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Zarys filozofii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
isbn = "83-7252-155-7",
}
49
@misc{UEK:2168234780,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
50
@book{UEK:2168240520,
author = "Pacholski Maksymilian and Słaboń Andrzej",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-097-6",
}
51
@book{UEK:2168240032,
title = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
52
@book{UEK:2168240212,
title = "Socjologia i wyzwania społeczne : księga jubileuszowa dla uczczenia 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej profesora Ryszarda Dyoniziaka",
editor = Węgrzecki Adam,
editor = Karwińska Anna,
editor = Pacholski Maksymilian,
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "2000",
isbn = "83-7252-047-X",
}
53
@inbook{UEK:2168242084,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Dylematy ekonomicznej kreatywności",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "113-119",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
54
@article{UEK:2168272368,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Teoria w parze z praktyką",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "5",
pages = "4",
year = "2000",
}
55
@book{UEK:2168320991,
author = "Berbeka Antoni",
title = "Badania błędu pedagogicznego i jego postacie : materiały do kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 2 zm.",
isbn = "83-7252-056-9",
}
56
@inbook{UEK:2168320941,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Soggetto e Valori Nella Filosofia di Roman Ingarden",
booktitle = "Il Realismo Fenomenologico : Sulla Filosofia dei Circoli di Monaco e Gottinga",
pages = "729-742",
adress = "Macerata",
publisher = "Quodlibet",
year = "2000",
issn = "",
isbn = "88-86570-41-4",
}
57
@book{UEK:2168275693,
author = "Węgrzecka Maria",
title = "Zarys psychologii",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "83-7252-031-3",
}
58
@inbook{UEK:2168321151,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Danuta Gierulanka (1909-1995)",
booktitle = "Złota księga Wydziału Filozoficznego",
pages = "401-410",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2000",
}
59
@inbook{UEK:2168248000,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Kontrowersje wokół roli moralności w życiu gospodarczym : wykład inauguracyjny",
booktitle = "Inauguracja Roku Akademickiego : 1998/1999",
pages = "13-19",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-009-7",
}
60
@inbook{UEK:2168238662,
author = "Węgrzecki Adam and Kusak Leszek",
title = "Historia towarzystw filozoficznych w Krakowie",
booktitle = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne czyli Z dziejów filozofii jako nauki instytucjonalne",
pages = "155-171",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1999",
isbn = "83-907089-1-4",
}
61
@book{UEK:2168248016,
title = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
62
@article{UEK:2168238584,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Kilka refleksji nad prakseologiczną teorią czynu",
journal = "Prakseologia",
number = "138",
pages = "23-30",
year = "1998",
}
63
@inbook{UEK:2168238502,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O etosie nauczyciela akademickiego",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
64
@inbook{UEK:2168255642,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Katedra Filozofii",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "26-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
65
@book{UEK:2168239942,
author = "Pacholski Maksymilian and Słaboń Andrzej",
title = "Słownik pojęć socjologicznych",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydaw. Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-28-3",
}
66
@misc{UEK:2168246156,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
67
@misc{UEK:2168238678,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
68
@inbook{UEK:2168226948,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Człowiek - ewolucja - etyka",
booktitle = "Rozważania o gospodarce : teoria i praktyka : [wykłady poświęcone zagadnieniom współczesnej ekonomii wygłoszone podczas Spotkań Akademii Ekonomicznej i Wydawnictwa Naukowego PWN z okazji 70-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz 45-lecia Wydawnictwa Naukowego PWN w dniach 3.10-21.11.1995 r.]",
pages = "25-34",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1996",
isbn = "83-01-12164-5",
}
69
@book{UEK:2168248022,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Zarys fenomenologii podmiotu",
adress = "Wrocław ; Warszawa ; Kraków",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo",
year = "1996",
isbn = "83-04-04344-0",
}
70
@book{UEK:2168248008,
title = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
71
@article{UEK:2168238256,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Autodeterminacja i wolność wewnętrzna",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "464",
pages = "5-10",
year = "1996",
}
72
@inbook{UEK:2168248286,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Aksjologiczne aspekty transformacji",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "21-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
73
@book{UEK:2168240084,
author = "Słaboń Andrzej",
title = "Konflikt społeczny i negocjacje",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-53-X",
}
74
@inbook{UEK:2168238652,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Znaczenie odpowiedzialności w spotkaniu",
booktitle = "Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga",
pages = "19-25",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "1995",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0558-7",
}
75
@book{UEK:2168248304,
title = "Roman Ingarden a filozofia naszego czasu",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1995",
isbn = "83-85104-76-3",
}
76
@inbook{UEK:2168275847,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Dylematy tolerancji",
booktitle = "Filozofia - polityka - stosunki międzynarodowe : Księga Jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka",
pages = "217-222",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy Elipsa",
year = "1995",
isbn = "83-7151-120-5",
}
77
@inbook{UEK:2168248308,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Podmiotowość i wartość",
booktitle = "Roman Ingarden a filozofia naszego czasu",
pages = "149-160",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
year = "1995",
isbn = "83-85104-76-3",
}
78
@inbook{UEK:2168248096,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "The Function of Ontology and Experience in Roman Ingarden's Axiological Investigations",
booktitle = "Kunst und Ontologie",
pages = "219-228",
adress = "Amsterdam; Atlanta",
publisher = "Rodopi",
year = "1994",
issn = "0013-5933",
isbn = "90-5183-479-9",
}
79
@inbook{UEK:2168275843,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Podmiot osobowy a świat wartości",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu",
pages = "41-46",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1994",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0777-6",
}
80
@inbook{UEK:2168275839,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O podmiocie i podmiotowości. Uwagi wstępne",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna : psychologiczna i filozoficzna problematyka podmiotu",
pages = "9-14",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1994",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0777-6",
}
81
@misc{UEK:2168276245,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
82
@inbook{UEK:2168248208,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Uwagi o wolności wewnętrznej",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna",
pages = "119-125",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1993",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0686-9",
}
83
@inbook{UEK:2168248200,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka w spotkaniu",
booktitle = "Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna",
pages = "29-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński",
year = "1993",
issn = "0239-5428",
isbn = "83-233-0686-9",
}
84
@article{UEK:2168273220,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Dylematy Ingardenowskiej koncepcji wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "363",
pages = "5-14",
year = "1992",
}
85
@book{UEK:2168248198,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej",
year = "1992",
issn = "",
isbn = "83-85245-40-5",
}
86
@article{UEK:2168248460,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O irracjonalności uczuć",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "310",
pages = "5-17",
year = "1990",
}
87
@book{UEK:2168268166,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1990",
edition = "Wyd. 9",
isbn = "83-01-02858-0",
}
88
@article{UEK:2168275713,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Czasoprzestrzeń spotkania",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "2-3(291-292)",
pages = "151-158",
year = "1990",
}
89
@misc{UEK:2168248114,
author = "Czerniak Stanisław and Węgrzecki Adam",
title = "Wstęp",
booktitle = "Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy",
pages = "VII-XXIX",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1987",
isbn = "83-01-05646-0",
}
90
@book{UEK:2168275865,
author = "Dyoniziak Ryszard and Węgrzecki Adam",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
edition = "Wyd. 2 skr.",
}
91
@article{UEK:2168248920,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Uwagi o powiązaniach aksjologii ogólnej z antropologią filozoficzną",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "218",
pages = "5-17",
year = "1986",
}
92
@book{UEK:2168268164,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1985",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "83-01-02858-0",
}
93
@article{UEK:2168246070,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Pośrednie sposoby poznawania drugiego człowieka",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "5-16",
year = "1984",
}
94
@book{UEK:2168268218,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1983",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "83-01-02858-0",
}
95
@article{UEK:2168275709,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Izydora Dąmbska (1904-1983)",
journal = "Studia Filozoficzne",
number = "11-12(216-217)",
pages = "I-IV",
year = "1983",
}
96
@book{UEK:2168285547,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O poznawaniu drugiego człowieka",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1982",
issn = "",
}
97
@book{UEK:2168248128,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1981",
edition = "Wyd. 6 zm.",
isbn = "83-01-02858-0",
}
98
@book{UEK:2168276971,
author = "Dyoniziak Ryszard and Węgrzecki Adam",
title = "Filozofia i socjologia : wybór tekstów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
99
@misc{UEK:2168248126,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Wstęp",
booktitle = "Istota i formy sympatii",
pages = "VII-XI",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1980",
isbn = "83-01-00650-1",
}
100
@misc{UEK:2168237258,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1980",
}
101
@article{UEK:2168237266,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Poznanie drugiego człowieka w świetle poglądów Edith Stein",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "129",
pages = "5-24",
year = "1980",
}
102
@misc{UEK:2168250276,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
103
@article{UEK:2168250840,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O poznaniu emocjonalnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "19-33",
year = "1978",
}
104
@misc{UEK:2168250610,
title = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
editor = Węgrzecki Adam,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1978",
}
105
@book{UEK:2168268228,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1977",
edition = "Wyd. 5",
}
106
@book{UEK:2168268612,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1975",
edition = "Wyd. 4",
}
107
@book{UEK:2168248104,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Scheler",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wiedza Powszechna",
year = "1975",
issn = "",
}
108
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
109
@article{UEK:2168248122,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Schelerowska koncepcja antropologii filozoficznej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "5-15",
year = "1975",
}
110
@book{UEK:2168248124,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1974",
edition = "Wyd. 3",
}
111
@book{UEK:2168268158,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1972",
edition = "Wyd. 2",
}
112
@article{UEK:2168250668,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Organizm i psychika człowieka w świetle poglądów Maxa Schelera",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "46",
pages = "5-20",
year = "1972",
}
113
@book{UEK:2168336433,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "WSE",
year = "1970",
edition = "Wyd. 2 zm. i uzup.",
}
114
@book{UEK:2168268224,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Zarys filozofii : (dla studentów Wyższych Szkół Ekonomicznych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1970",
}
115
@book{UEK:2168268160,
author = "Kasprzyk Leszek and Węgrzecki Adam",
title = "Wprowadzenie do filozofii",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Naukowe",
year = "1970",
}
116
@book{UEK:2168336435,
title = "Wypisy z filozofii i socjologii",
editor = Kasprzyk Leszek,
adress = "Kraków",
publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczna",
year = "1966",
}
117
@article{UEK:2168285521,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "O moralnej odpowiedzialności",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "41-62",
year = "1965",
}
118
@article{UEK:2168285513,
author = "Węgrzecki Adam",
title = "Problemy renesansowej filozofii człowieka : (na marginesie książki Bogdana Suchodolskiego pt. Narodziny filozofii człowieka, PWN, Warszawa 1963 r., s. 619)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "28",
pages = "15-26",
year = "1965",
}
119
@unpublished{UEK:2168284755,
title = "Z badań nad etyką życia gospodarczego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}