Publications of the selected author
1

Title:
Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 142-151
ISBN:
978-83-7252-595-6
Nr:
2168246910
chapter in monograph
See main document
2

Title:
Co warto wiedzieć o własnej motywacji?
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 34-42 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227718
chapter in academic script
See main document
3

Title:
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna
Source:
Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK2011, s. 7-23 - Bibliogr.
Signature:
NP-1338/Magazyn
Nr:
2168261572
chapter in unpublished scientific work
See main document
4

Title:
Jak myśleć skutecznie i swobodnie?
Source:
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 52-61 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168227722
chapter in academic script
See main document
5

Title:
Studiować interesująco i efektywnie
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
70 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7252-538-3
Nr:
2168223312
See related chapters
6

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 5 popr.
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
150, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-499-7
Nr:
52895
monograph
7

Conference:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia, Warszawa, Polska, od 2009-05-07 do 2009-05-08
Title:
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie
Source:
Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk] - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009, s. 92-100 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7637-064-4
Nr:
2166124151
chapter in conference materials
8

Title:
Komunikowanie w ujęciu psychologii
Source:
Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 7-10
ISBN:
83-7252-307-X
Nr:
2166511787
chapter in book
See main document
9

Title:
Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców" = Educational Consequences of Educators' Competition
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006) , s. s. 81-86. - Summ.
Nr:
2168292963
article
10

Title:
Nauczyciel z klasą
Source:
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005) , s. 29-35. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - Bibliogr.
Nr:
2166123315
article
11

Conference:
Ogólnopolska konferencja: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, Kraków, Polska, od 2004-05-20 do 2004-05-21
Title:
Rzetelność w kształceniu akademickim
Source:
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004, s. 42-46
ISBN:
83-917004-4-5
Nr:
2166591820
chapter in conference materials
12

Title:
Refleksje na początek roku
Source:
Eksperyment. - nr 8 (2003) , s. 15
Nr:
2168228040
article
13

Title:
Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka as Teacher
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych2003. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168321007
varia
14

Conference:
Konferencja dydaktyczna "Gospodarka przestrzenna - doświadczenia i wyzwania procesu kształcenia", Poznań, Polska, od 2013-03-17 do 2013-03-18
Title:
Prospołeczna edukacja ekonomistów
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 75-83
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242806
chapter in conference materials
15

Conference:
Sympozjum naukowe: Dydaktyka XXI wieku, Kraków, Polska, od 2001-09-14 do 2001-09-14
Title:
System oceny jakości kształcenia = Education Quality Assessment in Poland
Source:
Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 59-73. - Summ.
ISBN:
83-7252-092-5
Nr:
2168331111
chapter in conference materials
See main document
16

Title:
Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia
Source:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 33-37
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241264
chapter in conference materials
See main document
17

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 4 popr.
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
149, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-031-3
Nr:
2168275693
monograph
18

Title:
Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego
Source:
Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 105-111
ISBN:
83-86957-42-5
Nr:
2168242082
chapter in conference materials
See main document
19

Title:
Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia
Source:
Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000, s. 23-26
ISBN:
83-7252-039-9
Nr:
2168241258
chapter in conference materials
See main document
20

Author:
Maria Węgrzecka , Bogusława Pałczyńska
Title:
Czy tylko instrument?
Source:
Eksperyment2000. - nr 5, s. 4
Nr:
2168272364
voice in discussion / interview
21

Title:
Pozór wzajemności - pozór etyczności
Source:
Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999, s. 161-165
ISBN:
83-86957-33-6
Nr:
2168248320
chapter in conference materials
See main document
22

Conference:
II Ogólnopolska Konferencja: Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku, Kraków, Polska, od 1999-04-15 do 1999-04-16
Title:
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999
Physical description:
296 s.: il., wykr.; 24 cm
Series:
(Problemy Studiów Nauczycielskich ; z. 19)
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-7271-024-4
Nr:
2166094460
conference materials
23

Title:
Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego
Source:
O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 32-35
ISBN:
83-87239-55-0
Nr:
2168238544
chapter in academic script
See main document
24

Title:
Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki
Source:
Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996, s. 227-233
ISBN:
83-86957-06-9
Nr:
2168248306
chapter in conference materials
See main document
25

Title:
Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?
Source:
Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995, s. 61-66
Series:
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 1438)
ISBN:
83-226-0558-7
Nr:
2168238656
chapter in monograph
26

Title:
O właściwą rangę dydaktyki akademickiej
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1994. - nr 8 (30), s. 6-12
Nr:
2168346192
chapter in report
27

Title:
W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych = In the Circle of the Issues Related to Evaluation of the Quality of Teaching in Higher Education
Source:
Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - nr 4 (1994) , s. 137-146. - Streszcz., summ.
Nr:
2168298279
article
28

Title:
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993
Physical description:
129 s.: il.; 23 cm
Series:
(Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 5/1993)
Nr:
2168237056
report
29

Title:
Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym = Psychological Reflection on the Cognition of Moral Values
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993) , s. 5-17. - Summ.
Nr:
2168276261
article
30

Title:
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
133 s.: il.; 23 cm
Series:
(Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie ; nr 6/1992)
Nr:
2168316651
report
31

Title:
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie
Source:
Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie1992. - nr 4(6), s. 6-9
Nr:
2168316589
chapter in report
32

Title:
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992) , s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992 - Bibliogr.
Nr:
2168264386
article
33

Title:
Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości = Axiological Susceptibility and Personality Formation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991) , s. 5-15. - Summ., rez.
Access mode:
Nr:
2168276233
article
34

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
174, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168275697
monograph
35

Title:
Jak się uczyć?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 50-66 - Bibliogr.
Nr:
2168248608
chapter in academic script
See main document
36

Title:
Jak myśleć skutecznie i swobodnie?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 19-29 - Bibliogr.
Nr:
2168248600
chapter in academic script
See main document
37

Title:
Co warto wiedzieć o własnej motywacji?
Source:
Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 40-49 - Bibliogr.
Nr:
2168248606
chapter in academic script
See main document
38

Title:
Zarys psychologii
Edition:
Wyd. 2 popr.
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989
Physical description:
174, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168275699
monograph
39

Title:
Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych = Importance of Motivation Through Ambition for Students of Economics
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988) , s. 5-17. - Summ., rez.
Nr:
2168283679
article
40

Title:
Motywacja do studiów ekonomicznych
Source:
Życie Szkoły Wyższej. - R. 36, nr 6 (1988) , s. 69-76
Nr:
2168298291
article
41

Title:
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw = The Sense of Values as the Condition of Attitudes Formation
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987) , s. 107-113
Nr:
2168359436
article
42

Title:
Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów = Acsiologic Aspects in Education and Career of Economists
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986) , s. 212-218
Nr:
2168359426
article
43

Title:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.
Opracowanie:
, Niezgoda Ryszard
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986
Physical description:
161 s.; 24 cm
Nr:
2168298333
conference materials
See related chapters
44

Title:
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw
Source:
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 15-24
Nr:
2168298337
chapter in conference materials
See main document
45

Title:
Poznawcze właściwości uczuć wyższych = The Cognitive Properties of Higher Emotion
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 198 (1984) , s. 17-30. - Summ., rez.
Nr:
2168245262
article
46

Title:
Zarys psychologii
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984
Physical description:
175 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168275701
monograph
47

Title:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego
Redakcja:
Kojs Wojciech
Publisher address:
Kraków: AE, 1983
Physical description:
110 s.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Nr:
2168346854
See related chapters
48

Title:
Nastawienie studentów wobec niektórych przedmiotów na studiach ekonomicznych
Source:
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA - Kraków: AE, 1983, s. 20-29
Nr:
2168348904
chapter in monograph
See main document
49

Title:
Wiedza psycho-pedagogiczna a nastawienie studentów Akademii Ekonomicznej wobec pracy zawodowej
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983) , s. 49-53
Nr:
2168359260
article
50

Title:
Rola wiedzy psychologicznej w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez asystentów-stażystów
Source:
Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981) , s. 20-26
Nr:
2168359256
article
51

Title:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych
Source:
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979, s. 61-82
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188)
Nr:
2168253636
chapter in monograph
See main document
52

Title:
O niektórych rysach poznania moralnego = About Some Features of Moral Cognition
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978) , s. 35-45. - Summ., rez.
Nr:
2168250842
article
53

Title:
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975, s. 43-110
Opracowanie:
Nr:
2168242590
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych = From a Study of Moral Cognition Understanding Moral Notions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975) , s. 45-75. - Summ., rez.
Nr:
2168249844
article
Unpublished documents:
1

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
91 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
61/KPiD/1/2009/S/525
Signature:
NP-1221/[2]/Magazyn
Nr:
2168161263
unpublished scientific work
2

Title:
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
47 s.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
55/KPiD/1/2008/S/471
Signature:
NP-1221/[1]/Magazyn
Nr:
2166233916
unpublished scientific work
3

Title:
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
23 s.: il.; 30 cm
Research program:
80/spED/1/91/W
Signature:
NP-106/Magazyn
Nr:
2168271576
unpublished scientific work
1
Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy / Maria WĘGRZECKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 142-151. - ISBN 978-83-7252-595-6
2
Co warto wiedzieć o własnej motywacji? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 34-42. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
3
Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna / Maria WĘGRZECKA // W: Podmiotowość człowieka w organizacji / red. Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK. - (2011), s. 7-23. - Bibliogr.
4
Jak myśleć skutecznie i swobodnie? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 52-61. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-538-3
5
Studiować interesująco i efektywnie / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 70 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7252-538-3
6
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 5 popr. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 150, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-499-7
7
Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie / WĘGRZECKA Maria, KRZYŻAK Joanna, MOTYKA Marek // W: Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1 / [red. Bolesław Samoliński, Janusz Ślusarczyk]. - [Warszawa]: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2009. - S. 92-100. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7637-064-4
8
Komunikowanie w ujęciu psychologii / Maria WĘGRZECKA // W: Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 7-10. - ISBN 83-7252-307-X
9
Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców" = Educational Consequences of Educators' Competition / Maria WĘGRZECKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 3 (2006), s. s. 81-86. - Summ. - ISSN 1734-087X
10
Nauczyciel z klasą / Maria WĘGRZECKA // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty = Education of Economists and Managers : Problems, Innovations, Projects. - nr 2 (2005), s. 29-35. - Referat wygłoszony na seminarium z okazji 70-lecia Centrum Pedagogicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. - Bibliogr. - ISSN 1734-087X
11
Rzetelność w kształceniu akademickim / Anna GRYGLASZEWSKA, Maria WĘGRZECKA // W: Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. Kazimierz Kloc, Ewa Chmielecka. - Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2004. - S. 42-46. - ISBN 83-917004-4-5
12
Refleksje na początek roku / Maria WĘGRZECKA // Eksperyment / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 8 (2003), s. 15. - ISSN 1509-5975
13
Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki = Danuta Gierulanka as Teacher / Maria WĘGRZECKA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
14
Prospołeczna edukacja ekonomistów / Maria WĘGRZECKA, Małgorzata ADAMSKA-CHUDZIŃSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 75-83. - ISBN 83-915196-1-9
15
System oceny jakości kształcenia = Education Quality Assessment in Poland / Maria WĘGRZECKA // W: Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.) / red. nauk. Jan STECZKOWSKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 59-73. - Summ. - ISBN 83-7252-092-5
16
Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia / Maria WĘGRZECKA // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 33-37. - ISBN 83-7252-039-9
17
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 4 popr. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 149, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-031-3
18
Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego / Maria WĘGRZECKA // W: Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 105-111. - ISBN 83-86957-42-5
19
Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia / Maria WĘGRZECKA // W: Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki / [materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - S. 23-26. - ISBN 83-7252-039-9
20
Czy tylko instrument? / Maria WĘGRZECKA ; rozm. Bogusława Pałczyńska // Eksperyment. - nr 5 (2000), s. 4. - ISSN 1509-5975
21
Pozór wzajemności - pozór etyczności / Maria WĘGRZECKA // W: Etyczne fundamenty gospodarowania / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1999. - S. 161-165. - ISBN 83-86957-33-6
22
Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r. / red. Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 1999. - 296 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - (Problemy Studiów Nauczycielskich, ISSN 0239-6769 ; z. 19). - ISBN 83-7271-024-4
23
Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego / Maria WĘGRZECKA // W: O etosie nauczyciela akademickiego / materiały zebrała i przygot. do druku Janina FILEK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998. - S. 32-35. - ISBN 83-87239-55-0
24
Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki / Maria WĘGRZECKA // W: Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce / red. Adam WĘGRZECKI. - Kraków: Oficyna Cracovia, 1996. - S. 227-233. - ISBN 83-86957-06-9
25
Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności? / Maria WĘGRZECKA // W: Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga / red. Katarzyna Olbrycht. - Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, 1995. - (Prace Naukowe / Uniwersytet Śląski w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1438). - S. 61-66. - ISBN 83-226-0558-7
26
O właściwą rangę dydaktyki akademickiej / Maria WĘGRZECKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 8 (30) (1994), s. 6-12
27
W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych = In the Circle of the Issues Related to Evaluation of the Quality of Teaching in Higher Education / Maria WĘGRZECKA // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. - nr 4 (1994), s. 137-146. - Streszcz., summ. - ISSN 1231-0298
28
Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993. - 129 s. : il. ; 23 cm. - (Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 5/1993)
29
Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym = Psychological Reflection on the Cognition of Moral Values / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 416 (1993), s. 5-17. - Summ. - ISSN 0208-7944
30
Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92 / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 133 s. : il. ; 23 cm. - (Aktualności : biuletyn informacyjny rektora / Akademia Ekonomiczna w Krakowie ; nr 6/1992)
31
System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie / Zbigniew DRESLER, Tadeusz GRABIŃSKI, Maria WĘGRZECKA // Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 4(6) (1992), s. 6-9
32
Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych / Anna GRYGLASZEWSKA, Barbara PASZEK, Maria WĘGRZECKA // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 615 (1992), s. 15-18. - Tytuł numeru: Dydaktyka matematyki: materiały konferencyjne: Ogólnopolska Szkoła Letnia, Wrocław, 17-19 września 1992. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
33
Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości = Axiological Susceptibility and Personality Formation / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 337 (1991), s. 5-15. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
34
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 3. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
35
Jak się uczyć? / Ferdynand MICHOŃ // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 50-66. - Bibliogr.
36
Jak myśleć skutecznie i swobodnie? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 19-29. - Bibliogr.
37
Co warto wiedzieć o własnej motywacji? / Maria WĘGRZECKA // W: Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne / red. Ferdynand MICHOŃ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 40-49. - Bibliogr.
38
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Wyd. 2 popr. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1989. - 174, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
39
Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych = Importance of Motivation Through Ambition for Students of Economics / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 270 (1988), s. 5-17. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
40
Motywacja do studiów ekonomicznych / Maria WĘGRZECKA // Życie Szkoły Wyższej. - R. 36, nr 6 (1988), s. 69-76. - ISSN 0591-2377
41
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw = The Sense of Values as the Condition of Attitudes Formation / Maria WĘGRZECKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 56 (1987), s. 107-113. - ISSN 0239-4464
42
Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów = Acsiologic Aspects in Education and Career of Economists / Maria WĘGRZECKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 54 (1986), s. 212-218. - ISSN 0239-4464
43
System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - 161 s. ; 24 cm
44
Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw / Maria WĘGRZECKA // W: System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r. / [mater. zebrali i przygot. do publikacji: Maria WĘGRZECKA, Ryszard Niezgoda]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 15-24
45
Poznawcze właściwości uczuć wyższych = The Cognitive Properties of Higher Emotion / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI]. - nr 198 (1984), s. 17-30. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
46
Zarys psychologii / Maria WĘGRZECKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - 175 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
47
Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - 110 s. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
48
Nastawienie studentów wobec niektórych przedmiotów na studiach ekonomicznych / Maria WĘGRZECKA // W: Warunki efektywnego kształcenia akademickiego / red. Wojciech Kojs, Maria WĘGRZECKA. - Kraków: AE, 1983. - S. 20-29
49
Wiedza psycho-pedagogiczna a nastawienie studentów Akademii Ekonomicznej wobec pracy zawodowej / Maria WĘGRZECKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 46 (1983), s. 49-53. - ISSN 0239-4464
50
Rola wiedzy psychologicznej w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez asystentów-stażystów / Maria WĘGRZECKA // Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie. - T. 45 (1981), s. 20-26. - ISSN 0239-4464
51
Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych / M. WĘGRZECKA, K. PIOTROWSKA // W: Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu / kier. Jerzy ALTKORN. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1979. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 188). - S. 61-82
52
O niektórych rysach poznania moralnego = About Some Features of Moral Cognition / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 100 (1978), s. 35-45. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
53
Katedry, instytuty i zakłady Uczelni / oprac. Adam RYBARSKI, Stanisław WACŁAWOWICZ, Stefan BOLLAND, Emil LUCHTER, Jerzy TRZCIENIECKI, Zbigniew MISISZEK, Elżbieta BURZYMOWA, Kazimierz ZAJĄC, Adam WĘGRZECKI, Zofia MOSKAL, Mieczysław MIKULSKI, Jan MAŁECKI, Zbigniew ŻABIŃSKI, Mieczysław MYSONA, Jerzy BRZOZOŃ, Maria WĘGRZECKA, Bronisław DZIERŻYŃSKI, Aleksander ZELIAŚ, Zofia RYBSKA // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu / [red. Stefan BOLLAND, Zbigniew ŻABIŃSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - S. 43-110
54
Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych = From a Study of Moral Cognition Understanding Moral Notions / Maria WĘGRZECKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 69 (1975), s. 45-75. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
55
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Justyna PAWLAK, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 91 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
56
Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1] / zespół autorów: Marek MOTYKA, Maria WĘGRZECKA, Mariusz MAKOWSKI, Joanna KRZYŻAK, Małgorzata HETKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 47 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
57
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej / kier. Maria WĘGRZECKA, [aut. Łucja KARPIEL, Jan KOLEK, Maria WĘGRZECKA, Antoni BERBEKA, Joanna KRZYŻAK, Maciej ZAŁUSKI, Małgorzata HETKE, Krystyna PIOTROWSKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 23 s. : il. ; 30 cm
1
Węgrzecka M., (2012), Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy. [W:] Motyka M., Pawlak J. (red.), Podmiotowość człowieka w organizacji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 142-151.
2
Węgrzecka M., (2011), Co warto wiedzieć o własnej motywacji?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 34-42.
3
Węgrzecka M., (2011), Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna. [W:] Motyka M., Pawlak J. (kierownik tematu), Podmiotowość człowieka w organizacji, s. 7-23.
4
Węgrzecka M., (2011), Jak myśleć skutecznie i swobodnie?. [W:] Węgrzecka M. (red.), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 52-61.
5
Węgrzecka M. (red.), (2011), Studiować interesująco i efektywnie, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 70 s.
6
Węgrzecka M., (2010), Zarys psychologii, Wyd. 5 popr.Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 150, [1] s.
7
Węgrzecka M., Krzyżak J., Motyka M., (2009), Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie. [W:] Samoliński B., Ślusarczyk J. (red.), Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1, [Warszawa] : Warszawski Uniwersytet Medyczny, s. 92-100.
8
Węgrzecka M., (2006), Komunikowanie w ujęciu psychologii. [W:] Filek J. (red.), Rola komunikacji w społeczności akademickiej: materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 7-10.
9
Węgrzecka M., (2006), Wychowawcze konsekwencje konkurencji "wychowawców", "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 3, s. s. 81-86.
10
Węgrzecka M., (2005), Nauczyciel z klasą, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty", nr 2, s. 29-35.
11
Gryglaszewska A., Węgrzecka M., (2004), Rzetelność w kształceniu akademickim. [W:] Kloc K., Chmielecka E. (red.), Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Warszawa : Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, s. 42-46.
12
Węgrzecka M., (2003), Refleksje na początek roku, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 8, s. 15.
13
Węgrzecka M., (2003), Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 44-45.
14
Węgrzecka M., Adamska-Chudzińska M., (2002), Prospołeczna edukacja ekonomistów. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 75-83.
15
Węgrzecka M., (2001), System oceny jakości kształcenia. [W:] Steczkowski J. (red.), Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 59-73.
16
Węgrzecka M., (2000), Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 33-37.
17
Węgrzecka M., (2000), Zarys psychologii, Węgrzecki A. (red. nauk.), Wyd. 4 popr.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 149, [1] s.
18
Węgrzecka M., (2000), Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego. [W:] Węgrzecki A. (red.), Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 105-111.
19
Węgrzecka M., (2000), Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia. [W:] Filek J. (red.), Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 23-26.
20
Węgrzecka M., Pałczyńska B., (2000), Czy tylko instrument?, "Eksperyment", nr 5, s. 4.
21
Węgrzecka M., (1999), Pozór wzajemności - pozór etyczności. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 161-165.
22
Węgrzecka M. (red.), (1999), Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku: materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r., (Problemy Studiów Nauczycielskich, z. 19), Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 296 s.
23
Węgrzecka M., (1998), Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego. [W:] Filek J. (red.), O etosie nauczyciela akademickiego, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 32-35.
24
Węgrzecka M., (1996), Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki. [W:] Węgrzecki A. (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Kraków : Oficyna Cracovia, s. 227-233.
25
Węgrzecka M., (1995), Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?. [W:] Olbrycht K. (red.), Edukacja aksjologiczna, T. 2, Odpowiedzialność pedagoga (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; nr 1438), Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, s. 61-66.
26
Węgrzecka M., (1994), O właściwą rangę dydaktyki akademickiej. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 6-12.
27
Węgrzecka M., (1994), W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 4, s. 137-146.
28
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1993), Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 129 s.
29
Węgrzecka M., (1993), Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 416, s. 5-17.
30
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1992), Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 133 s.
31
Dresler Z., Grabiński T., Węgrzecka M., (1992), System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie. [W:] Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 6-9.
32
Gryglaszewska A., Paszek B., Węgrzecka M., (1992), Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 615, s. 15-18.
33
Węgrzecka M., (1991), Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 337, s. 5-15.
34
Węgrzecka M., (1991), Zarys psychologii, Wyd. 3Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
35
Węgrzecka M., (1989), Jak się uczyć?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 50-66.
36
Węgrzecka M., (1989), Jak myśleć skutecznie i swobodnie?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 19-29.
37
Węgrzecka M., (1989), Co warto wiedzieć o własnej motywacji?. [W:] Michoń F. (red.), Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 40-49.
38
Węgrzecka M., (1989), Zarys psychologii, Wyd. 2 popr.Kraków : Akademia Ekonomiczna, 174, [1] s.
39
Węgrzecka M., (1988), Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 270, s. 5-17.
40
Węgrzecka M., (1988), Motywacja do studiów ekonomicznych, "Życie Szkoły Wyższej ", R. 36, nr 6, s. 69-76.
41
Węgrzecka M., (1987), Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 56, s. 107-113.
42
Węgrzecka M., (1986), Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 54, s. 212-218.
43
Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), (1986), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych: materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 161 s.
44
Węgrzecka M., (1986), Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw. [W:] Węgrzecka M., Niezgoda R. (red.), System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 15-24.
45
Węgrzecka M., (1984), Poznawcze właściwości uczuć wyższych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 198, s. 17-30.
46
Węgrzecka M., (1984), Zarys psychologii, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 175 s.
47
Kojs W., Węgrzecka M. (red.), (1983), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, 110 s.
48
Węgrzecka M., (1983), Nastawienie studentów wobec niektórych przedmiotów na studiach ekonomicznych. [W:] Kojs W., Węgrzecka M. (red.), Warunki efektywnego kształcenia akademickiego, Kraków : AE, s. 20-29.
49
Węgrzecka M., (1983), Wiedza psycho-pedagogiczna a nastawienie studentów Akademii Ekonomicznej wobec pracy zawodowej, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 46, s. 49-53.
50
Węgrzecka M., (1981), Rola wiedzy psychologicznej w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez asystentów-stażystów, "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie", T. 45, s. 20-26.
51
Węgrzecka M., Piotrowska K., (1979), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych. [W:] Altkorn J. (red.), Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 61-82.
52
Węgrzecka M., (1978), O niektórych rysach poznania moralnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 100, s. 35-45.
53
(1975), Katedry, instytuty i zakłady Uczelni. [W:] Bolland S., Żabiński Z. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 43-110.
54
Węgrzecka M., (1975), Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 69, s. 45-75.
55
Motyka M., Pawlak J., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., (2009), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 91 s.
56
Motyka M., Węgrzecka M., Makowski M., Krzyżak J., Hetka M., (2008), Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1], Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 47 s.
57
Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej, (1999), Węgrzecka M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 23 s.
1
@inbook{UEK:2168246910,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Podstawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - refleksje z humanistycznej perspektywy",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "142-151",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-595-6",
}
2
@inbook{UEK:2168227718,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Co warto wiedzieć o własnej motywacji?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "34-42",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
3
@unpublished{UEK:2168261572,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Postawy sprzyjające powodzeniu w organizacji - perspektywa psychologiczno-aksjologiczna",
booktitle = "Podmiotowość człowieka w organizacji",
pages = "7-23",
year = "2011",
}
4
@inbook{UEK:2168227722,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Jak myśleć skutecznie i swobodnie?",
booktitle = "Studiować interesująco i efektywnie",
pages = "52-61",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
5
@book{UEK:2168223312,
title = "Studiować interesująco i efektywnie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-538-3",
}
6
@book{UEK:52895,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
edition = "Wyd. 5 popr.",
isbn = "978-83-7252-499-7",
}
7
@inbook{UEK:2166124151,
author = "Maria Węgrzecka and Joanna Krzyżak and Marek Motyka",
title = "Pozycja zdrowia w systemie wartości studentów UEK w Krakowie",
booktitle = "Zdrowie XXI wieku a promocja zdrowia : konferencja naukowa, Warszawa 7-8 maja 2009 roku. Cz. 1",
pages = "92-100",
adress = "Warszawa",
publisher = "Warszawski Uniwersytet Medyczny",
year = "2009",
isbn = "978-83-7637-064-4",
}
8
@inbook{UEK:2166511787,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Komunikowanie w ujęciu psychologii",
booktitle = "Rola komunikacji w społeczności akademickiej : materiały z XIII warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Adiunktów i Starszych Wykładowców oraz Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "7-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-307-X",
}
9
@article{UEK:2168292963,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Wychowawcze konsekwencje konkurencji wychowawców",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "3",
pages = "s. 81-86",
year = "2006",
}
10
@article{UEK:2166123315,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Nauczyciel z klasą",
journal = "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : Problemy, Innowacje, Projekty",
number = "2",
pages = "29-35",
year = "2005",
}
11
@inbook{UEK:2166591820,
author = "Anna Gryglaszewska and Maria Węgrzecka",
title = "Rzetelność w kształceniu akademickim",
booktitle = "Dobre obyczaje w kształceniu akademickim : materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 20-21 maja 2004 roku w Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "42-46",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych",
year = "2004",
isbn = "83-917004-4-5",
}
12
@article{UEK:2168228040,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Refleksje na początek roku",
journal = "Eksperyment",
number = "8",
pages = "15",
year = "2003",
}
13
@misc{UEK:2168321007,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Warsztat dydaktyczny Danuty Gierulanki",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "44-45",
year = "2003",
}
14
@inbook{UEK:2168242806,
author = "Maria Węgrzecka and Małgorzata Adamska-Chudzińska",
title = "Prospołeczna edukacja ekonomistów",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "75-83",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
15
@inbook{UEK:2168331111,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "System oceny jakości kształcenia",
booktitle = "Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego zorganizowanego przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków, 14 IX 2001 r.)",
pages = "59-73",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-092-5",
}
16
@inbook{UEK:2168241264,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Dydaktyczne przygotowanie nauczycieli akademickich jako element systemu zapewnienia jakości kształcenia",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "33-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
17
@book{UEK:2168275693,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
edition = "Wyd. 4 popr.",
isbn = "83-7252-031-3",
}
18
@inbook{UEK:2168242082,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Psychologiczny szkic do portretu człowieka gospodarującego",
booktitle = "Wizerunek współczesnego człowieka gospodarującego",
pages = "105-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-86957-42-5",
}
19
@inbook{UEK:2168241258,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Trening jako interaktywna metoda kształcenia umiejętności interpersonalnych - jego możliwości i ograniczenia",
booktitle = "Z doświadczeń dydaktyka : materiały z warsztatów dydaktycznych zorganizowanych przez Radę Adiunktów i Studium Psychologii i Pedagogiki",
pages = "23-26",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-039-9",
}
20
@misc{UEK:2168272364,
author = "Maria Węgrzecka and Bogusława Pałczyńska",
title = "Czy tylko instrument?",
booktitle = "Eksperyment",
number = "5",
pages = "4",
year = "2000",
}
21
@inbook{UEK:2168248320,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Pozór wzajemności - pozór etyczności",
booktitle = "Etyczne fundamenty gospodarowania",
pages = "161-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1999",
isbn = "83-86957-33-6",
}
22
@book{UEK:2166094460,
title = "Unowocześnianie procesu dydaktycznego w edukacji zawodowej u progu XXI wieku : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Kraków, 15-16 kwietnia 1999 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe AP",
year = "1999",
issn = "0239-6769",
isbn = "83-7271-024-4",
}
23
@inbook{UEK:2168238544,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademickiego",
booktitle = "O etosie nauczyciela akademickiego",
pages = "32-35",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "1998",
isbn = "83-87239-55-0",
}
24
@inbook{UEK:2168248306,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Powodzenie ekonomiczne - cel czy instrument rozwoju jednostki",
booktitle = "Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce",
pages = "227-233",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Cracovia",
year = "1996",
isbn = "83-86957-06-9",
}
25
@inbook{UEK:2168238656,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Jak studiująca młodzież rozumie pojęcie moralnej odpowiedzialności?",
booktitle = "Edukacja aksjologiczna. T. 2, Odpowiedzialność pedagoga ",
pages = "61-66",
adress = "Katowice",
publisher = "Uniwersytet Śląski w Katowicach",
year = "1995",
issn = "0208-6336",
isbn = "83-226-0558-7",
}
26
@misc{UEK:2168346192,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "O właściwą rangę dydaktyki akademickiej",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "8 (30)",
pages = "6-12",
year = "1994",
}
27
@article{UEK:2168298279,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "W kręgu spraw związanych z oceną jakości dydaktyki w szkołach wyższych",
journal = "Nauka i Szkolnictwo Wyższe",
number = "4",
pages = "137-146",
year = "1994",
}
28
@misc{UEK:2168237056,
author = "Zbigniew Dresler and Tadeusz Grabiński and Maria Węgrzecka",
title = "Syntetyczne wyniki opinii o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze zimowym 1992/93",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1993",
issn = "",
}
29
@article{UEK:2168276261,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Psychologiczna refleksja nad poznaniem moralnym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "416",
pages = "5-17",
year = "1993",
}
30
@misc{UEK:2168316651,
author = "Zbigniew Dresler and Tadeusz Grabiński and Maria Węgrzecka",
title = "Syntetyczne wyniki oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych w AE w Krakowie w semestrze letnim 1991/92",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "",
}
31
@misc{UEK:2168316589,
author = "Zbigniew Dresler and Tadeusz Grabiński and Maria Węgrzecka",
title = "System oceny zajęć dydaktycznych w AE w Krakowie",
booktitle = "Aktualności : biuletyn informacyjny Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "4(6)",
pages = "6-9",
year = "1992",
}
32
@article{UEK:2168264386,
author = "Anna Gryglaszewska and Barbara Paszek and Maria Węgrzecka",
title = "Badanie specyfiki myślenia matematycznego studentów I roku studiów ekonomicznych",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "615",
pages = "15-18",
adress = "",
year = "1992",
}
33
@article{UEK:2168276233,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Wrażliwość aksjologiczna a kształtowanie się osobowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "337",
pages = "5-15",
year = "1991",
url = {},
}
34
@book{UEK:2168275697,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 3",
}
35
@inbook{UEK:2168248608,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Jak się uczyć?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "50-66",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
36
@inbook{UEK:2168248600,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Jak myśleć skutecznie i swobodnie?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "19-29",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
37
@inbook{UEK:2168248606,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Co warto wiedzieć o własnej motywacji?",
booktitle = "Studiować interesująco i ekonomicznie : materiały konwersatoryjne",
pages = "40-49",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
38
@book{UEK:2168275699,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1989",
edition = "Wyd. 2 popr.",
}
39
@article{UEK:2168283679,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Znaczenie motywacji ambicjonalnej u młodzieży studiującej na kierunkach ekonomicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "270",
pages = "5-17",
year = "1988",
}
40
@article{UEK:2168298291,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Motywacja do studiów ekonomicznych",
journal = "Życie Szkoły Wyższej",
number = "R. 36, 6",
pages = "69-76",
year = "1988",
}
41
@article{UEK:2168359436,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 56",
pages = "107-113",
year = "1987",
}
42
@article{UEK:2168359426,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Aksjologiczne aspekty w kształceniu i w pracy zawodowej ekonomistów",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 54",
pages = "212-218",
year = "1986",
}
43
@book{UEK:2168298333,
title = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
44
@inbook{UEK:2168298337,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Świadomość wartości jako warunek formowania się postaw",
booktitle = "System wartości i postaw społecznych studentów uczelni ekonomicznych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Studiów Pedagogicznych Uczelni Ekonomicznych, Mogilany, 11-13.IX.1984 r.",
pages = "15-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
45
@article{UEK:2168245262,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Poznawcze właściwości uczuć wyższych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "198",
pages = "17-30",
year = "1984",
}
46
@book{UEK:2168275701,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Zarys psychologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
47
@book{UEK:2168346854,
title = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
48
@inbook{UEK:2168348904,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Nastawienie studentów wobec niektórych przedmiotów na studiach ekonomicznych",
booktitle = "Warunki efektywnego kształcenia akademickiego",
pages = "20-29",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1983",
}
49
@article{UEK:2168359260,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Wiedza psycho-pedagogiczna a nastawienie studentów Akademii Ekonomicznej wobec pracy zawodowej",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 46",
pages = "49-53",
year = "1983",
}
50
@article{UEK:2168359256,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Rola wiedzy psychologicznej w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych przez asystentów-stażystów",
journal = "Studia i Materiały / Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Ekonomicznych w Warszawie",
number = "T. 45",
pages = "20-26",
year = "1981",
}
51
@inbook{UEK:2168253636,
author = "Maria Węgrzecka and Krystyna Piotrowska",
title = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników magazynowych",
booktitle = "Zmiany struktury zawodowo-kwalifikacyjnej pracowników handlu",
pages = "61-82",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1979",
issn = "",
}
52
@article{UEK:2168250842,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "O niektórych rysach poznania moralnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "100",
pages = "35-45",
year = "1978",
}
53
@inbook{UEK:2168242590,
title = "Katedry, instytuty i zakłady Uczelni",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w ubiegłym półwieczu",
pages = "43-110",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
}
54
@article{UEK:2168249844,
author = "Maria Węgrzecka",
title = "Z badań nad poznaniem moralnym - Rozumienie pojęć molarnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "69",
pages = "45-75",
year = "1975",
}
55
@unpublished{UEK:2168161263,
author = "Marek Motyka and Justyna Pawlak and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
56
@unpublished{UEK:2166233916,
author = "Marek Motyka and Maria Węgrzecka and Mariusz Makowski and Joanna Krzyżak and Małgorzata Hetka",
title = "Poczucie koherencji i system wartości a styl życia studentów UEK w Krakowie. [Etap 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
57
@unpublished{UEK:2168271576,
title = "Efektywność studiowania w nowym systemie kształcenia wdrażanym w krakowskiej Akademii Ekonomicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID