Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2020
Physical description:
178 s.: il.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Wydawnictwo C. H. Beck)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351926
monograph
2

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019
Physical description:
651 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-75-1
Access mode:
Nr:
2168333911
textbook
3

Author:
Title:
Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego = A Proposition of Classification of Credit Limit Techniques
Source:
Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019, s. 232-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
978-83-7972-349-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168347518
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XIV, 546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8582-7
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168328163
monograph
5

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 11 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Access mode:
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168314991
monograph
6

Author:
Aldona Kamela-Sowińska , Zbigniew Luty , Mirosława Kwiecień , Aleksandra Łakomiak , Edyta Łazarowicz , Marta Gawart , Jacek Gad , Marzena Remlein , Artur Jastrzębowski , Wojciech Hasik , Dariusz Wędzki , Renata Gmińska
Title:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318229
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
651 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8378-3
Nr:
2168296675
textbook
8

Author:
Title:
Podstawy teorii sprawozdania finansowego
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 70-104. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280979
chapter in monograph
See main document
9

Author:
Title:
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 103-113. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293965
article
10

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
Physical description:
499 s.: il.; 24 cm
Notes:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r., Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3392-4
Nr:
2168289959
monograph
11

Author:
Title:
O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji
Source:
Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013) , s. 59-60
Access mode:
Nr:
2168344606
unreviewed article
12

Author:
Aldona Kamela-Sowińska , Zbigniew Luty , Mirosława Kwiecień , Aleksandra Łakomiak , Edyta Łazarowicz , Marta Gawart , Jacek Gad , Marzena Remlein , Artur Jastrzębowski , Wojciech Hasik , Dariusz Wędzki , Renata Gmińska
Title:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298835
chapter in monograph
13

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283447
article
14

Author:
Title:
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012) , s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261372
article
15

Author:
Title:
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247460
chapter in monograph
See main document
16

Author:
Marek Barowicz
Title:
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-205
Nr:
2168226763
doctoral dissertation
17

Author:
Title:
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012) , s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260686
article
18

Author:
Title:
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 283-291 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276799
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Author:
Title:
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168235666
chapter in monograph
See main document
20

Author:
Title:
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011) , s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227436
article
21

Title:
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK
Source:
Kurier UEK. - nr 1 (40) (2011) , s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]
Access mode:
Nr:
2168245934
unreviewed article
22

Author:
Wojciech Rogowski , Kinga Bauer , Bartosz Groele , Katarzyna Kopczewska , Dariusz Wędzki
Title:
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
120 s.: il.
Notes:
[odczyt: 05.11.2014], Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168285221
report
23

Author:
Title:
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270844
chapter in unpublished scientific work
See main document
24

Author:
Title:
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI2010, s. 48-76 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168281403
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Title:
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 161-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1852-9
Nr:
2165624374
chapter in monograph
26

Author:
Title:
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165710394
chapter in monograph
See main document
27

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 435-445. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285279
article
28

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010) , s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166556118
article
29

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284664
chapter in monograph
See main document
30

Author:
Title:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej
Source:
Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010) , s. 24-36
Nr:
2168286945
article
31

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 10 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monograph
32

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
525 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-669-6
Nr:
51331
monograph
33

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 74-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278359
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Author:
Title:
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 17 (2009) , s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 534)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
53062
article
35

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
483 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-674-0
Nr:
51332
monograph
36

Author:
Title:
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności
Source:
Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009) , s. 11-19
Nr:
2168290027
article
37

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473789
chapter in monograph
38

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 9 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monograph
39

Author:
Title:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 29-62. - Załącznik - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278197
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008) , s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50223
article
41

Author:
Title:
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?
Source:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 20-29
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165828409
chapter in monograph
42

Author:
Title:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2008) , s. 629-654 - Bibliogr.
Nr:
50260
article
43

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 641-654. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166190706
article
44

Author:
Title:
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników
Source:
Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 169-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1746-1
Nr:
2168280409
chapter in textbook
45

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości "Rachunkowość w teorii i praktyce", Poznań, Polska, od 2007-09-22 do 2007-09-23
Title:
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 330-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960825
chapter in conference materials
46

Title:
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-48
Nr:
52377
doctoral dissertation
47

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 19-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272702
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007) , s. 11-15
Nr:
2168273944
article
49

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 8 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monograph
50

Author:
Title:
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097522
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2007) , s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50303
article
52

Author:
Title:
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007) , s. 21-28
Nr:
2168324671
article
53

Author:
Title:
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (2006) , s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51912
article
54

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121501
chapter in conference materials
See main document
55

Author:
Title:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) nr specj. (2006) , s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166551948
article
56

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
Publisher address:
Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2006
Physical description:
679 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
Nr:
52188
monograph
57

Author:
Title:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS)
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175258
chapter in conference materials
58

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 135-158 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286605
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry
Source:
Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 93-101
Series:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 93)
Nr:
2168313865
chapter in monograph
60

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 7.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
276 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monograph
61

Author:
Title:
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 49-70 - Bibliogr.
Nr:
2166402908
article
62

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case
Source:
Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. nauk. Andrzej Kardasz - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-70-11-766-X
Nr:
2168232340
chapter in monograph
63

Author:
Title:
Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce
Source:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 37-40
Series:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340031
chapter in book
64

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce
Source:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 48-53
Series:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340037
chapter in book
65

Author:
Title:
Komentarz: realia gospodarki polskiej
Source:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575
Series:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340041
varia
66

Author:
Title:
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy
Source:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI2005, s. 3-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284313
chapter in unpublished scientific work
See main document
67

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005) , s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168223554
article
68

Author:
Title:
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 251-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557247
chapter in conference materials
See main document
69

Author:
Title:
Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych
Source:
Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005, s. 31-33
Series:
(Biblioteka Praktyków Zarządzania)
ISBN:
83-89355-56-6
Nr:
2168340027
chapter in book
70

Author:
Title:
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2005) , s. 691-705 - Bibliogr.
Nr:
52452
article
71

Author:
Title:
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284495
chapter in conference materials
72

Author:
Title:
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 397-414. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222084
chapter in conference materials
See main document
73

Author:
Title:
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne. - vol. 1 (2004) , s. 127-138. - Summ.
Nr:
2167685563
article
74

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 463-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168046656
chapter in monograph
75

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004) , s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220894
article
76

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich
Source:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004) , s. 6-14
Nr:
2168235396
article
77

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2004, s. 181-212 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273628
chapter in unpublished scientific work
See main document
78

Author:
Title:
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 873-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233226
chapter in conference materials
79

Author:
Title:
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta
Source:
Rachunkowość. - nr 4 (2003) , s. 19-27
Nr:
2168231462
article
80

Author:
Title:
Opłacalność informacji z wywiadowni
Source:
Rachunkowość. - nr 6 (2003) , s. 12-17
Nr:
2168231460
article
81

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej
Source:
Rachunkowość2003. - nr 1, s. 70
Nr:
2168231942
varia
82

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
327 s.: il.; 25 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-97-3
Nr:
2168232190
monograph
83

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003) , s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235632
article
84

Title:
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 111-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233394
chapter in conference materials
See main document
85

Author:
Title:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 483-494. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225318
chapter in conference materials
See main document
86

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2003, s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273756
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monograph
88

Title:
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234716
article
89

Author:
Title:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2002, s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274170
chapter in unpublished scientific work
See main document
90

Author:
Title:
Ceny transferowe. Teoria i praktyka
Source:
Rachunkowość. - R. 53, nr 8 (2002) , s. 51-54
Nr:
2168356820
review
91

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
324 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-53-1
Nr:
2168232188
monograph
92

Author:
Title:
Ocena spłaty należności (cz. 2)
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001) , s. 375-379. - Bibliogr.
Nr:
2168235400
article
93

Author:
Title:
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001) , s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233716
article
94

Author:
Title:
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2001, s. 1[118]-15[132] - Bibliogr.
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274287
chapter in unpublished scientific work
See main document
95

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
274 s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monograph
96

Author:
Title:
Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa = Linear Optimisation of Current Assets Short Term Financing
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3-4 (2000) , s. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168351250
article
97

Author:
Title:
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study
Source:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2000) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231876
article
98

Author:
Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży"
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 461-467 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321375
chapter in conference materials
99

Author:
Title:
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000) , s. 227-234
Nr:
2168235410
article
100

Author:
Conference:
VI Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Zamość, Polska, od 2000-09-12 do 2000-09-13
Title:
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 137-144 - Bibliogr.
Nr:
2168297083
chapter in conference materials
101

Author:
Title:
Ocena spłaty należności
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000) , s. 625-631
Nr:
2168235404
article
102

Author:
Title:
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 141)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-053-4
Nr:
2168235516
monograph
103

Author:
Title:
Sposoby oceny inkasa należności
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[22]-17[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272524
chapter in unpublished scientific work
See main document
104

Author:
Stephen A. Ross , Randolph W. Westerfield , Bradford D. Jordan
Title:
Finanse przedsiębiorstw
Redakcja przekładu:
Tłumaczenie:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Physical description:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monograph
105

Author:
Title:
Jak zarządzać należnościami?
Source:
Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999) , s. 207-215
Nr:
2168280607
article
106

Author:
Title:
Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych
Source:
Rachunkowość. - R. 50, nr 10 (1999) , s. 655-658
Nr:
2168356822
review
107

Author:
Conference:
V Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów, Polska, od 1999-09-17 do 1999-09-18
Title:
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999, s. 125-136 - Bibliogr.
Nr:
2168297099
chapter in conference materials
108

Author:
Title:
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269508
chapter in unpublished scientific work
See main document
109

Author:
Title:
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej
Source:
Rachunkowość. - nr 2 (1999) , s. 79-87
Nr:
2168235450
article
110

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
276 s.: rys.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monograph
111

Author:
Title:
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne
Source:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 366-375 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231474
chapter in conference materials
112

Author:
Conference:
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Kazimierz Dolny, Polska, od 1998-09-08 do 1998-09-09
Title:
Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej
Source:
Przegląd Statystyczny = Statistical Review1999. - t. 46, z. 2, s. 282-283. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168353130
varia
113

Author:
Title:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998) , s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98 - Bibliogr.
Nr:
2168235550
article
114

Author:
Title:
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1998) , s. 59-67. - Streszcz.
Nr:
2168235554
article
115

Author:
Title:
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998) , s. 209-212,219
Nr:
2168235652
article
116

Author:
Title:
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1998, s. 1[19]-24[42] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/6/Magazyn
Nr:
2168269478
chapter in unpublished scientific work
See main document
117

Author:
Title:
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1998) , s. 365-369
Nr:
2168235436
article
118

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monograph
119

Author:
Title:
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998) , s. 59-64 - Bibliogr.
Nr:
2168269288
article
120

Author:
Title:
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży"
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998) , s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272064
article
121

Author:
Title:
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego
Source:
Rachunkowość. - nr 9 (1997) , s. 453-461
Nr:
2168235446
article
122

Author:
Title:
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997) , s. 11-19
Nr:
2168268854
article
123

Author:
Title:
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość"
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997) , s. 131-135
Nr:
2168235648
article
124

Author:
Title:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[18]-15[32]
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268878
chapter in unpublished scientific work
See main document
125

Author:
Title:
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1997) , s. 347-353 - Bibliogr.
Nr:
2168235472
article
126

Author:
Title:
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1997) , s. 45-55. - Streszcz.
Nr:
2168227866
article
127

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monograph
128

Author:
Title:
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 16-18
Nr:
2168235642
article
129

Author:
Title:
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997) , s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231458
article
130

Title:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
article
131

Author:
Title:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 15 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doctoral dissertation
132

Author:
Title:
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego
Source:
Rachunkowość. - nr 11 (1996) , s. 564-574 - Bibliogr.
Nr:
2168235464
article
133

Author:
Title:
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie
Source:
Penetrator. - nr 11 (1996) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168230802
article
134

Author:
Title:
Kapitał "pod ręką"
Source:
Penetrator. - nr 12 (1996) , s. 59-63 - Bibliogr.
Nr:
2168230808
article
135

Author:
Title:
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego
Source:
Rachunkowość. - nr 6 (1996) , s. 284-292 - Bibliogr.
Nr:
2168229708
article
136

Author:
Title:
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu
Source:
Penetrator. - nr 8 (1995) , s. 43-47
Nr:
2168233590
article
137

Title:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
article
138

Author:
Title:
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość. - nr 3 (1995) , s. 125-130
Nr:
2168235444
article
139

Title:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Source:
Penetrator. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
article
140

Title:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
article
Unpublished documents:
1

Title:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[154] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
077/WZ-KR/02/2014/S/4273
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303135
unpublished scientific work
2

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
32/KR/1/2010/S/545
Signature:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168280659
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
68 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
83/KR/2/2005/S/255
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284309
unpublished scientific work
See related chapters
1
Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. - 178 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - Seria: Rachunkowość. - ISBN 978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1
2
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - [Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-75-1
3
Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego = A Proposition of Classification of Credit Limit Techniques / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2019. - (Czas na Pieniądz). - S. 232-242. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7972-349-2
4
Controlling należności w przedsiębiorstwie / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018. - XIV, 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8582-7
5
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
6
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
7
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8378-3
8
Podstawy teorii sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - S. 70-104. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
9
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 103-113. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf. - ISSN 1733-2842
10
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. - 499 s. : il. ; 24 cm. - Stan prawny na 30 czerwca 2014 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3392-4
11
O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji / Dariusz WĘDZKI // Kurier UEK. - nr 3 (55) (2013), s. 59-60. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59. - ISSN 1689-7757
12
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
13
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 143-155. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf. - ISSN 1733-2842
14
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012), s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
15
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
16
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa / Marek Barowicz ; Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Kraków, 2012. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002517
17
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012), s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
18
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 283-291. - Bibliogr.
19
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios / Dariusz WĘDZKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
20
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011), s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
21
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK / Dariusz WĘDZKI, Janusz NESTERAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
22
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [on-line] / Wojciech Rogowski, Kinga Bauer, Bartosz Groele, Katarzyna Kopczewska, Dariusz WĘDZKI ; współpr.: Katarzyna Dzwonkowska, Izabella Kiriczok, Adamina Korwin-Szymanowska, Daniel Popek. - Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 120 s. : il. - [odczyt: 05.11.2014]. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf
23
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
24
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction / [Dariusz WĘDZKI] // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - (2010), s. 48-76. - Bibliogr.
25
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 161-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1852-9
26
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
27
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 435-445. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
28
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010), s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
29
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results / Dariusz WĘDZKI // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
30
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010), s. 24-36. - ISSN 0481-5475
31
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
32
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 525 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-669-6
33
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 74-109. - Bibliogr.
34
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 534). - nr 17 (2009), s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. - ISSN 1733-2842
35
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 483 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-674-0
36
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009), s. 11-19. - ISSN 0481-5475
37
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych / Dariusz WĘDZKI // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
38
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
39
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 29-62. - Załącznik. - Bibliogr.
40
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008), s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
41
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej? / Dariusz WĘDZKI // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 20-29. - ISBN 978-83-7601-289-6
42
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2008), s. 629-654. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
43
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 641-654. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
44
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 169-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1746-1
45
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 330-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
46
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych / Marcin OSIKOWICZ ; Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Kraków, 2007. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
47
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 19-38. - Bibliogr.
48
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007), s. 11-15. - ISSN 0481-5475
49
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
50
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
51
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2007), s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
52
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007), s. 21-28. - ISSN 0481-5475
53
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (Październik 2006), s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
54
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
55
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) nr specj. (2006), s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
56
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI. - Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2006. - 679 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
57
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS) / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
58
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy / Dariusz WĘDZKI // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 135-158. - Bibliogr.
59
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry / Dariusz WĘDZKI // W: Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 93). - S. 93-101
60
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
61
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy / Dariusz WĘDZKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 49-70. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
62
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. nauk. Andrzej Kardasz. - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - S. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-70-11-766-X
63
Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 37-40. - ISBN 83-89355-56-6
64
Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 48-53. - ISBN 83-89355-56-6
65
Komentarz: realia gospodarki polskiej / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575. - ISBN 83-89355-56-6
66
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy / Dariusz WĘDZKI // W: Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - (2005), s. 3-22. - Bibliogr.
67
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005), s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
68
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 251-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
69
Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych / Dariusz WĘDZKI // W: Dyrektor finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - (Biblioteka Praktyków Zarządzania). - S. 31-33. - ISBN 83-89355-56-6
70
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2005), s. 691-705. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
71
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
72
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 397-414. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
73
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model / Dariusz WĘDZKI // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004), s. 127-138. - Summ. - ISSN 1734-0284
74
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe / Dariusz WĘDZKI // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 463-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
75
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004), s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
76
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004), s. 6-14. - ISSN 0481-5475
77
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 181-212. - Bibliogr.
78
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 873-886. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
79
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 4 (2003), s. 19-27. - ISSN 0481-5475
80
Opłacalność informacji z wywiadowni / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (2003), s. 12-17. - ISSN 0481-5475
81
Strategie płynności finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 1 (2003), s. 70. - ISSN 0481-5475
82
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 327 s. : il. ; 25 cm. - Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-97-3
83
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003), s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
84
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards / Paweł BIELAWSKI, Dariusz WĘDZKI // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 111-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
85
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 483-494. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
86
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
87
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
88
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting / Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
89
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2002), s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
90
Ceny transferowe. Teoria i praktyka / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 53, nr 8 (2002), s. 51-54. - Rec. pracy: S. Sojak, Ceny transferowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 216. - ISSN 0481-5475
91
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 324 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-53-1
92
Ocena spłaty należności (cz. 2) / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001), s. 375-379. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
93
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001), s. 99-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
94
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2001), s. 1[118]-15[132]. - Bibliogr.
95
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
96
Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa = Linear Optimisation of Current Assets Short Term Financing / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 3-4 (2000), s. 127-140. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
97
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 5 (2000), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
98
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 461-467. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
99
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000), s. 227-234. - ISSN 0481-5475
100
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000. - S. 137-144. - Bibliogr.
101
Ocena spłaty należności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000), s. 625-631. - ISSN 0481-5475
102
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations / Dariusz WĘDZKI. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 141). - ISBN 83-7252-053-4
103
Sposoby oceny inkasa należności / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[22]-17[39]. - Bibliogr.
104
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
105
Jak zarządzać należnościami? / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999), s. 207-215. - ISSN 0481-5475
106
Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 50, nr 10 (1999), s. 655-658. - Rec. pracy: M. Jerzemowska, Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. - ISSN 0481-5475
107
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999. - S. 125-136. - Bibliogr.
108
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
109
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 2 (1999), s. 79-87. - ISSN 0481-5475
110
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - FFF. - ISBN 83-01-12193-9
111
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 366-375. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-05-7
112
Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej / Dariusz WĘDZKI // Przegląd Statystyczny = Statistical Review. - t. 46, z. 2 (1999), s. 282-283. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
113
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 nr specj. (1998), s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
114
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 11 (1998), s. 59-67. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
115
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998), s. 209-212,219. - ISSN 1231-2037
116
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1998), s. 1[19]-24[42]. - Bibliogr.
117
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1998), s. 365-369. - ISSN 0481-5475
118
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - FFF. - ISBN 83-01-12193-9
119
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998), s. 59-64. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
120
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998), s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
121
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 9 (1997), s. 453-461. - ISSN 0481-5475
122
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997), s. 11-19. - ISSN 1230-9850
123
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość" / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997), s. 131-135. - ISSN 1231-2037
124
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[18]-15[32]
125
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1997), s. 347-353. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
126
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 10 (1997), s. 45-55. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
127
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
128
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997), s. 16-18. - ISSN 0860-6846
129
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997), s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
130
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
131
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 15 k. - Bibliogr.
132
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 11 (1996), s. 564-574. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
133
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 11 (1996), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
134
Kapitał "pod ręką" / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 12 (1996), s. 59-63. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
135
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (1996), s. 284-292. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
136
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 8 (1995), s. 43-47. - ISSN 1233-3050
137
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
138
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 3 (1995), s. 125-130. - ISSN 0481-5475
139
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
140
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
141
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - [Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [154] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
142
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
143
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
144
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Wędzki D., (2020), Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 178 s.
2
Wędzki D., (2019), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.[Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 651 s.
3
Wędzki D., (2019), Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 232-242.
4
Wędzki D., (2018), Controlling należności w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, XIV, 546 s.
5
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
6
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2016), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
7
Wędzki D., (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 651 s.
8
Wędzki D., (2014), Podstawy teorii sprawozdania finansowego. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 70-104.
9
Wędzki D., (2014), Analiza porównawcza struktur czasowych należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 103-113; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf
10
Wędzki D., (2014), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 499 s.
11
Wędzki D., (2013), O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji, "Kurier UEK", nr 3 (55), s. 59-60; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59
12
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2013), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
13
Wędzki D., (2013), Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 143-155; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf
14
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 6, s. 20-28.
15
Wędzki D., (2012), Analiza porównawcza metod controllingu należności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
16
Barowicz M., (2012), Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Prom. Wędzki D., Kraków : , 308 k.
17
Wędzki D., (2012), The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68, nr 124, s. 161-179.
18
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 283-291.
19
Wędzki D., (2012), Comprehensive Income Statement and Financial Ratios. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-74.
20
Wędzki D., (2011), Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 64, nr 120, s. 141-161.
21
Wędzki D., Nesterak J., (2011), Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
22
Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy: ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 120 s.
23
Wędzki D., (2011), Analiza portfelowa należności. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 207-231.
24
Wędzki D., (2010), A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, s. 48-76.
25
Wędzki D., (2010), Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności. [W:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-183.
26
Wędzki D., (2010), Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
27
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 435-445.
28
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 57 (113), s. 101-124.
29
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 296-305.
30
Wędzki D., (2010), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość", R. 61, nr 1, s. 24-36.
31
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
32
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 525 s.
33
Wędzki D., (2009), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 74-109.
34
Wędzki D., (2009), Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 629-639.
35
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 483 s.
36
Wędzki D., (2009), Ocena zagrożenia kontynuacji działalności, "Rachunkowość", R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38), s. 11-19.
37
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 40-52.
38
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
39
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 29-62.
40
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 87-104.
41
Wędzki D., (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 20-29.
42
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych, "Ekonomista", nr 5, s. 629-654.
43
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 641-654.
44
Wędzki D., (2008), Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników. [W:] Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 169-212.
45
Wędzki D., (2007), System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 330-343.
46
Osikowicz M., (2007), Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych, Prom. Wędzki D., Kraków : , 239 k.
47
Wędzki D., (2007), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 19-38.
48
Wędzki D., (2007), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa, "Rachunkowość", R. 58, nr 1, s. 11-15.
49
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
50
Wędzki D., (2007), Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 307-318.
51
Wędzki D., (2007), Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 105-119.
52
Wędzki D., (2007), Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość", R. 58, nr 6, s. 21-28.
53
Wędzki D., (2006), "Benchmarking" w analizie finansowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", r. 57, nr 10 (681), s. 73-80.
54
Wędzki D., (2006), Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 192-199.
55
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 32 (88) nr specj., s. 275-285.
56
Wędzki D., (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków : Wolters Kluwer Polska, 679 s.
57
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 479-487.
58
Wędzki D., (2006), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 135-158.
59
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 93), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 93-101.
60
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
61
Wędzki D., (2005), A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 49-70.
62
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kardasz A. (red.), Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości: zagadnienia dyskusyjne, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 81-89.
63
Wędzki D., (2005), Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 37-40.
64
Wędzki D., (2005), Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 48-53.
65
Wędzki D., (2005), Komentarz: realia gospodarki polskiej. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575.
66
Wędzki D., (2005), Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, s. 3-22.
67
Wędzki D., (2005), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-81.
68
Wędzki D., (2005), Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 251-265.
69
Wędzki D., (2005), Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych. [W:] Shim , Siegel (red.), Dyrektor finansowy, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, s. 31-33.
70
Wędzki D., (2005), Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5, s. 691-705.
71
Wędzki D., (2004), Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 477-485.
72
Wędzki D., (2004), Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 397-414.
73
Wędzki D., (2004), Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 1, s. 127-138.
74
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 463-475.
75
Wędzki D., (2004), Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 19 (75), s. 139-160.
76
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich, "Rachunkowość", nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3, s. 6-14.
77
Wędzki D., (2004), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 181-212.
78
Wędzki D., (2003), Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 873-886.
79
Wędzki D., (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta, "Rachunkowość", nr 4, s. 19-27.
80
Wędzki D., (2003), Opłacalność informacji z wywiadowni, "Rachunkowość", nr 6, s. 12-17.
81
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej, "Rachunkowość", nr 1, s. 70.
82
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Wyd. 2Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 327 s.
83
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 15 (71), s. 103-119.
84
Bielawski P., Wędzki D., (2003), Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 111-126.
85
Wędzki D., (2003), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 483-494.
86
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 20-37.
87
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
88
Wędzki D., Bielawski P., (2002), Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 9 (65), s. 113-131.
89
Wędzki D., (2002), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 108-122.
90
Wędzki D., (2002), Ceny transferowe. Teoria i praktyka, "Rachunkowość", R. 53, nr 8, s. 51-54.
91
Wędzki D., (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 324 s.
92
Wędzki D., (2001), Ocena spłaty należności (cz. 2), "Rachunkowość", R. 52, nr 6, s. 375-379.
93
Wędzki D., (2001), Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 99-106.
94
Wędzki D., (2001), Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[118]-15[132].
95
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
96
Wędzki D., (2000), Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3-4, s. 127-140.
97
Wędzki D., (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 54-61.
98
Wędzki D., (2000), Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży". [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 461-467.
99
Wędzki D., (2000), Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce, "Rachunkowość", R. 51, nr 4, s. 227-234.
100
Wędzki D., (2000), Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 137-144.
101
Wędzki D., (2000), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", R. 51, nr 11, s. 625-631.
102
Wędzki D., (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 141), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192 s.
103
Wędzki D., (2000), Sposoby oceny inkasa należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[22]-17[39].
104
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
105
Wędzki D., (1999), Jak zarządzać należnościami?, "Rachunkowość", R. 50, nr 4, s. 207-215.
106
Wędzki D., (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, "Rachunkowość", R. 50, nr 10, s. 655-658.
107
Wędzki D., (1999), Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 125-136.
108
Wędzki D., (1999), Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[43]-20[62].
109
Wędzki D., (1999), Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej, "Rachunkowość", nr 2, s. 79-87.
110
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
111
Wędzki D., (1999), Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 366-375.
112
Wędzki D., (1999), Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej, "Przegląd Statystyczny", t. 46, z. 2, s. 282-283.
113
Wędzki D., (1998), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 46 nr specj., s. 214-226.
114
Wędzki D., (1998), Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 59-67.
115
Wędzki D., (1998), Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 50, nr 10 (1086), s. 209-212,219.
116
Wędzki D., (1998), Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6, s. 1[19]-24[42].
117
Wędzki D., (1998), Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 365-369.
118
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
119
Wędzki D., (1998), Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 59-64.
120
Wędzki D., (1998), Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 44, s. 125-138.
121
Wędzki D., (1997), Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego, "Rachunkowość", nr 9, s. 453-461.
122
Wędzki D., (1997), Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-19.
123
Wędzki D., (1997), Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość", "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 49, nr 6 (1030), s. 131-135.
124
Wędzki D., (1997), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5, s. 1[18]-15[32].
125
Wędzki D., (1997), Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 347-353.
126
Wędzki D., (1997), Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 45-55.
127
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
128
Wędzki D., (1997), Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 48, nr 5 (568), s. 16-18.
129
Wędzki D., (1997), Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", T. 42, s. 152-163.
130
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
131
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
132
Wędzki D., (1996), Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego, "Rachunkowość", nr 11, s. 564-574.
133
Wędzki D., (1996), Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 11, s. 34-38.
134
Wędzki D., (1996), Kapitał "pod ręką", "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 12, s. 59-63.
135
Wędzki D., (1996), Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego, "Rachunkowość", nr 6, s. 284-292.
136
Wędzki D., (1995), Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 8, s. 43-47.
137
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
138
Wędzki D., (1995), Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 3, s. 125-130.
139
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator : wiadomości gospodarcze", nr 3, s. 19-22.
140
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
141
Wędzki D. (red.), (2014), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [154] k.
142
Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (red.), (2011), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], Dobija M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 231 k.
143
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, (2010), Wędzki D. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 76 k.
144
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, (2005), Wędzki D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
1
@book{UEK:2168351926,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe dla sprawozdania według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2020",
issn = "",
isbn = "978-83-8235-007-4 ; 978-83-8235-008-1",
}
2
@book{UEK:2168333911,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media",
year = "2019",
url = {},
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-63391-75-1",
}
3
@inbook{UEK:2168347518,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja klasyfikacji technik wyznaczania limitu kredytu handlowego",
booktitle = "Zarządzanie finansami : rynki kapitałowe i wycena przedsiębiorstw",
pages = "232-242",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7972-349-2",
}
4
@book{UEK:2168328163,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Controlling należności w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8582-7",
}
5
@book{UEK:2168314991,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
url = {},
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
6
@inbook{UEK:2168318229,
author = "Aldona Kamela-Sowińska and Zbigniew Luty and Mirosława Kwiecień and Aleksandra Łakomiak and Edyta Łazarowicz and Marta Gawart and Jacek Gad and Marzena Remlein and Artur Jastrzębowski and Wojciech Hasik and Dariusz Wędzki and Renata Gmińska",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
7
@book{UEK:2168296675,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-264-8378-3",
}
8
@inbook{UEK:2168280979,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Podstawy teorii sprawozdania finansowego",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "70-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
9
@article{UEK:2168293965,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza struktur czasowych należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "103-113",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf},
issn = "1640-6818",
}
10
@book{UEK:2168289959,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
isbn = "978-83-264-3392-4",
}
11
@article{UEK:2168344606,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "O przyszłości Uniwersytetu Ekonomicznego - w stronę restrukturyzacji czy pauperyzacji",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (55)",
pages = "59-60",
year = "2013",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_55_www/59},
}
12
@inbook{UEK:2168298835,
author = "Aldona Kamela-Sowińska and Zbigniew Luty and Mirosława Kwiecień and Aleksandra Łakomiak and Edyta Łazarowicz and Marta Gawart and Jacek Gad and Marzena Remlein and Artur Jastrzębowski and Wojciech Hasik and Dariusz Wędzki and Renata Gmińska",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
13
@article{UEK:2168283447,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "143-155",
adress = "",
year = "2013",
url = {http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf},
issn = "1640-6818",
}
14
@article{UEK:2168261372,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 6",
pages = "20-28",
year = "2012",
}
15
@inbook{UEK:2168247460,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza metod controllingu należności",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "341-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
16
@unpublished{UEK:2168226763,
author = "Marek Barowicz",
title = "Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002517},
}
17
@article{UEK:2168260686,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 68, 124",
pages = "161-179",
year = "2012",
}
18
@unpublished{UEK:2168276799,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "283-291",
year = "2012",
}
19
@inbook{UEK:2168235666,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Comprehensive Income Statement and Financial Ratios",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "61-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
20
@article{UEK:2168227436,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja analizy portfelowej należności",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 64, 120",
pages = "141-161",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168245934,
author = "Dariusz Wędzki and Janusz Nesterak",
title = "Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "14",
year = "2011",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www},
}
22
@misc{UEK:2168285221,
author = "Wojciech Rogowski and Kinga Bauer and Bartosz Groele and Katarzyna Kopczewska and Dariusz Wędzki",
title = "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
url = {http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf},
}
23
@unpublished{UEK:2168270844,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza portfelowa należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "207-231",
year = "2011",
}
24
@unpublished{UEK:2168281403,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości ",
pages = "48-76",
year = "2010",
}
25
@inbook{UEK:2165624374,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie",
pages = "161-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1852-9",
}
26
@inbook{UEK:2165710394,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza tradycyjnej i zmodyfikowanej analizy znaków przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
27
@article{UEK:2168285279,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "435-445",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
28
@article{UEK:2166556118,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 57 (113)",
pages = "101-124",
year = "2010",
}
29
@inbook{UEK:2165284664,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "296-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
30
@article{UEK:2168286945,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 61, 1",
pages = "24-36",
year = "2010",
}
31
@book{UEK:2168218440,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
32
@book{UEK:51331,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-669-6",
}
33
@unpublished{UEK:2168278359,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "74-109",
year = "2009",
}
34
@article{UEK:53062,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "17",
pages = "629-639",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
35
@book{UEK:51332,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-674-0",
}
36
@article{UEK:2168290027,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena zagrożenia kontynuacji działalności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 60, 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (38)",
pages = "11-19",
year = "2009",
}
37
@inbook{UEK:2166473789,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "40-52",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
38
@book{UEK:2168288193,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
39
@unpublished{UEK:2168278197,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "29-62",
year = "2008",
}
40
@article{UEK:50223,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "87-104",
year = "2008",
}
41
@inbook{UEK:2165828409,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "20-29",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
42
@article{UEK:50260,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "629-654",
year = "2008",
}
43
@article{UEK:2166190706,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "641-654",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
44
@inbook{UEK:2168280409,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników",
booktitle = "Strategiczna rachunkowość zarządcza",
pages = "169-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1746-1",
}
45
@inbook{UEK:2164960825,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa ",
pages = "330-343",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
46
@unpublished{UEK:52377,
author = "Marcin Osikowicz",
title = "Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
47
@unpublished{UEK:2168272702,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "19-38",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:2168273944,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 1",
pages = "11-15",
year = "2007",
}
49
@book{UEK:52091,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
50
@inbook{UEK:2166097522,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "307-318",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
51
@article{UEK:50303,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "105-119",
year = "2007",
}
52
@article{UEK:2168324671,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 6",
pages = "21-28",
year = "2007",
}
53
@article{UEK:51912,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Benchmarking w analizie finansowej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "r. 57, 10 (681)",
pages = "73-80",
year = "2006",
}
54
@inbook{UEK:2166121501,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "192-199",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
55
@article{UEK:2166551948,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA)",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 32 (88) specj.",
pages = "275-285",
year = "2006",
}
56
@book{UEK:52188,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2006",
isbn = "83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7",
}
57
@inbook{UEK:2166175258,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "479-487",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
58
@unpublished{UEK:2168286605,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "135-158",
year = "2006",
}
59
@inbook{UEK:2168313865,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Zagrożenie upadłością",
pages = "93-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "0239-9512",
}
60
@book{UEK:2168221290,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
61
@article{UEK:2166402908,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "49-70",
year = "2005",
}
62
@inbook{UEK:2168232340,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne",
pages = "81-89",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2005",
isbn = "83-70-11-766-X",
}
63
@inbook{UEK:2168340031,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdawczość finansowa - rachunek zysków i strat w USA i w Polsce",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "37-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
64
@inbook{UEK:2168340037,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sprawozdania finansowe : bilans w USA i w Polsce",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "48-53",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
65
@misc{UEK:2168340041,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Komentarz: realia gospodarki polskiej",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "25-26, 47, 97, 109, 140, 163, 183, 195-196, 205, 216, 246, 259, 278-279, 284, 311-312, 341-343, 353, 368, 373, 399-400, 444-446, 478-480, 506-508, 525, 536, 561, 575",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
66
@unpublished{UEK:2168284313,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy",
booktitle = "Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
pages = "3-22",
year = "2005",
}
67
@article{UEK:2168223554,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "59-81",
year = "2005",
}
68
@inbook{UEK:2166557247,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "251-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
69
@inbook{UEK:2168340027,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Informacje przekazywane Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Polsce oraz warunki emisji papierów wartościowych",
booktitle = "Dyrektor finansowy",
pages = "31-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-56-6",
}
70
@article{UEK:52452,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "691-705",
year = "2005",
}
71
@inbook{UEK:2168284495,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "477-485",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
72
@inbook{UEK:2168222084,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "397-414",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
73
@article{UEK:2167685563,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 1",
pages = "127-138",
year = "2004",
}
74
@inbook{UEK:2168046656,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "463-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
75
@article{UEK:2168220894,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 19 (75)",
pages = "139-160",
year = "2004",
}
76
@article{UEK:2168235396,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich",
journal = "Rachunkowość",
number = "8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 3",
pages = "6-14",
year = "2004",
}
77
@unpublished{UEK:2168273628,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "181-212",
year = "2004",
}
78
@inbook{UEK:2168233226,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "873-886",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
79
@article{UEK:2168231462,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta",
journal = "Rachunkowość",
number = "4",
pages = "19-27",
year = "2003",
}
80
@article{UEK:2168231460,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Opłacalność informacji z wywiadowni",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "12-17",
year = "2003",
}
81
@misc{UEK:2168231942,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "1",
pages = "70",
year = "2003",
}
82
@book{UEK:2168232190,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-88597-97-3",
}
83
@article{UEK:2168235632,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 15 (71)",
pages = "103-119",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168233394,
author = "Paweł Bielawski and Dariusz Wędzki",
title = "Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "111-126",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
85
@inbook{UEK:2168225318,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "483-494",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
86
@unpublished{UEK:2168273756,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "20-37",
year = "2003",
}
87
@book{UEK:2168237126,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
88
@article{UEK:2168234716,
author = "Dariusz Wędzki and Paweł Bielawski",
title = "Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 9 (65)",
pages = "113-131",
year = "2002",
}
89
@unpublished{UEK:2168274170,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "108-122",
year = "2002",
}
90
@article{UEK:2168356820,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ceny transferowe. Teoria i praktyka",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 53, 8",
pages = "51-54",
year = "2002",
}
91
@book{UEK:2168232188,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-53-1",
}
92
@article{UEK:2168235400,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena spłaty należności (cz. 2)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 6",
pages = "375-379",
year = "2001",
}
93
@article{UEK:2168233716,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "99-106",
year = "2001",
}
94
@unpublished{UEK:2168274287,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[118]-15[132]",
year = "2001",
}
95
@book{UEK:2168231026,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
96
@article{UEK:2168351250,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Liniowa optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstwa",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "3-4",
pages = "127-140",
year = "2000",
}
97
@article{UEK:2168231876,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "54-61",
year = "2000",
}
98
@inbook{UEK:2168321375,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Za i przeciw budżetowaniu metodą procentu od sprzedaży",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "461-467",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
99
@article{UEK:2168235410,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 4",
pages = "227-234",
year = "2000",
}
100
@inbook{UEK:2168297083,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "137-144",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2000",
}
101
@article{UEK:2168235404,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ocena spłaty należności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 11",
pages = "625-631",
year = "2000",
}
102
@book{UEK:2168235516,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-053-4",
}
103
@unpublished{UEK:2168272524,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Sposoby oceny inkasa należności",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości ",
pages = "1[22]-17[39]",
year = "2000",
}
104
@book{UEK:2168251916,
author = "Stephen A. Ross and Randolph W. Westerfield and Bradford D. Jordan",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
105
@article{UEK:2168280607,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak zarządzać należnościami?",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 50, 4",
pages = "207-215",
year = "1999",
}
106
@article{UEK:2168356822,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 50, 10",
pages = "655-658",
year = "1999",
}
107
@inbook{UEK:2168297099,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "125-136",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1999",
}
108
@unpublished{UEK:2168269508,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży - problemy wdrożenia do praktyki",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[43]-20[62]",
year = "1999",
}
109
@article{UEK:2168235450,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej",
journal = "Rachunkowość",
number = "2",
pages = "79-87",
year = "1999",
}
110
@book{UEK:2168231092,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
111
@inbook{UEK:2168231474,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "366-375",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
112
@misc{UEK:2168353130,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja modelu optymalnej wielkości sprzedaży przy produkcji wieloasortymentowej",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 46, z. 2",
pages = "282-283",
year = "1999",
}
113
@article{UEK:2168235550,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 46 specj.",
pages = "214-226",
year = "1998",
}
114
@article{UEK:2168235554,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "59-67",
year = "1998",
}
115
@article{UEK:2168235652,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Zasady racjonalnego systemu opustów za ilość przy sprzedaży",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 50, 10 (1086)",
pages = "209-212,219",
year = "1998",
}
116
@unpublished{UEK:2168269478,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6",
pages = "1[19]-24[42]",
year = "1998",
}
117
@article{UEK:2168235436,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "365-369",
year = "1998",
}
118
@book{UEK:2168231024,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
119
@article{UEK:2168269288,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "59-64",
year = "1998",
}
120
@article{UEK:2168272064,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza porównawcza różnych formuł metody procentu od sprzedaży",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 44",
pages = "125-138",
year = "1998",
}
121
@article{UEK:2168235446,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "453-461",
year = "1997",
}
122
@article{UEK:2168268854,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-19",
year = "1997",
}
123
@article{UEK:2168235648,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów za ilość",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 49, 6 (1030)",
pages = "131-135",
year = "1997",
}
124
@unpublished{UEK:2168268878,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5",
pages = "1[18]-15[32]",
year = "1997",
}
125
@article{UEK:2168235472,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "347-353",
year = "1997",
}
126
@article{UEK:2168227866,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "10",
pages = "45-55",
year = "1997",
}
127
@book{UEK:2168231022,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
128
@article{UEK:2168235642,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 48, 5 (568)",
pages = "16-18",
year = "1997",
}
129
@article{UEK:2168231458,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "T. 42",
pages = "152-163",
year = "1997",
}
130
@article{UEK:2168229734,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
131
@unpublished{UEK:2168274833,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
132
@article{UEK:2168235464,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "11",
pages = "564-574",
year = "1996",
}
133
@article{UEK:2168230802,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "34-38",
year = "1996",
}
134
@article{UEK:2168230808,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Kapitał pod ręką",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "59-63",
year = "1996",
}
135
@article{UEK:2168229708,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "284-292",
year = "1996",
}
136
@article{UEK:2168233590,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu",
journal = "Penetrator",
number = "8",
pages = "43-47",
year = "1995",
}
137
@article{UEK:2168230286,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
138
@article{UEK:2168235444,
author = "Dariusz Wędzki",
title = "Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "3",
pages = "125-130",
year = "1995",
}
139
@article{UEK:2168233566,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
140
@article{UEK:2168277345,
author = "Maria Sierpińska and Dariusz Wędzki",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
141
@unpublished{UEK:2168303135,
title = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
}
142
@unpublished{UEK:2168270816,
title = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
143
@unpublished{UEK:2168280659,
title = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
144
@unpublished{UEK:2168284309,
title = "Koncepcja wiernego obrazu w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID