Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
[Warszawa]: Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019
Physical description:
651 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63391-75-1
Access mode:
Nr:
2168333911
textbook
2

Author:
Title:
Controlling należności w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2018
Physical description:
XIV, 546 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-812-8582-7
Nr:
2168328163
monograph
3

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 11 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Physical description:
276 s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Access mode:
Nr:
2168314991
monograph
4

Author:
Kamela-Sowińska Aldona , Luty Zbigniew , Kwiecień Mirosława , Łakomiak Aleksandra , Łazarowicz Edyta , Gawart Marta , Gad Jacek , Remlein Marzena , Jastrzębowski Artur , Hasik Wojciech , Wędzki Dariusz , Gmińska Renata
Title:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Wyd. 2. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168318229
chapter in monograph
5

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego
Edition:
Wyd. 3 zm.
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
Physical description:
651 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-8378-3
Nr:
2168296675
textbook
6

Author:
Title:
Podstawy teorii sprawozdania finansowego
Source:
Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014, s. 70-104. - Streszcz.
ISBN:
978-83-7252-648-9
Nr:
2168280979
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Title:
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 67 (2014) , s. 103-113. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 804)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168293965
article
8

Author:
Title:
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014
Physical description:
499 s.: il.; 24 cm
Notes:
Stan prawny na 30 czerwca 2014 r., Bibliogr.
ISBN:
978-83-264-3392-4
Nr:
2168289959
monograph
9

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 60 (2013) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 761)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283447
article
10

Author:
Kamela-Sowińska Aldona , Luty Zbigniew , Kwiecień Mirosława , Łakomiak Aleksandra , Łazarowicz Edyta , Gawart Marta , Gad Jacek , Remlein Marzena , Jastrzębowski Artur , Hasik Wojciech , Wędzki Dariusz , Gmińska Renata
Title:
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości
Source:
Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013, s. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-862-6
Nr:
2168298835
chapter in monograph
11

Author:
Title:
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012) , s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168261372
article
12

Author:
Title:
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012) , s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168260686
article
13

Author:
Title:
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios
Source:
Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2012, s. 61-74. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-51-8
Nr:
2168235666
chapter in monograph
See main document
14

Author:
Title:
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable
Source:
Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-81-5
Nr:
2168247460
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Barowicz Marek
Title:
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
308 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Dariusz WĘDZKI, Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-205
Nr:
2168226763
doctoral dissertation
16

Author:
Title:
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2012, s. 283-291 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276799
chapter in unpublished scientific work
See main document
17

Author:
Title:
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011) , s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227436
article
18

Author:
Rogowski Wojciech , Bauer Kinga , Groele Bartosz , Kopczewska Katarzyna , Wędzki Dariusz
Title:
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011
Physical description:
120 s.: il.
Notes:
[odczyt: 05.11.2014], Bibliogr.Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168285221
report
19

Author:
Title:
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI2011, s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270844
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK
Source:
Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011) , s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web
Access mode:
Nr:
2168245934
unreviewed article
See main document
21

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 26 (2010) , s. 435-445. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 587)
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168285279
article
22

Author:
Title:
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI2010, s. 48-76 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168281403
chapter in unpublished scientific work
See main document
23

Author:
Title:
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010, s. 161-183 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1852-9
Nr:
2165624374
chapter in monograph
24

Author:
Title:
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement
Source:
Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 55-63. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-20-4
Nr:
2165710394
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 296-305. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284664
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Title:
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej
Source:
Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010) , s. 24-36
Nr:
2168286945
article
27

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010) , s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166556118
article
28

Author:
Title:
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2009, s. 74-109 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278359
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 10 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168218440
monograph
30

Author:
Title:
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności
Source:
Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009) , s. 11-19
Nr:
2168290027
article
31

Author:
Title:
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 17 (2009) , s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 534)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
53062
article
32

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
525 s.; 24 cm
Notes:
Okł. i s. tyt.: Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-669-6
Nr:
51331
monograph
33

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe
Edition:
Wyd. 2 popr. i rozsz.
Publisher address:
Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
Physical description:
483 s.; 24 cm
Notes:
Na okł. i s. tyt.: Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metody ich oceny, Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-674-0
Nr:
51332
monograph
34

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 641-654. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166190706
article
35

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych
Source:
Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-08-2
Nr:
2166473789
chapter in monograph
36

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008) , s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50223
article
37

Author:
Title:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2008, s. 29-62. - Załącznik - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278197
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 9 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
Physical description:
276, [1] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
2168288193
monograph
39

Author:
Title:
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników
Source:
Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, s. 169-212 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-208-1746-1
Nr:
2168280409
chapter in textbook
40

Author:
Title:
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?
Source:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 20-29
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165828409
chapter in monograph
41

Author:
Title:
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2008) , s. 629-654 - Bibliogr.
Nr:
50260
article
42

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, 8 dodr.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
Physical description:
274, [3] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-01-15136-2
Nr:
52091
monograph
43

Author:
Title:
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decision. - nr 2 (2007) , s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
50303
article
44

Author:
Title:
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników
Source:
Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007, s. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-92214-89-2
Nr:
2166097522
chapter in conference materials
See main document
45

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007) , s. 11-15
Nr:
2168273944
article
46

Title:
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
239 k.: il.; 30 cm
Notes:
Promotor: Dariusz WĘDZKI, Bibliogr.
Signature:
eDr-48
Nr:
52377
doctoral dissertation
47

Author:
Title:
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2007, s. 19-38 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272702
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Author:
Title:
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny
Source:
Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007) , s. 21-28
Nr:
2168324671
article
49

Author:
Title:
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej
Source:
Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz - Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007, s. 330-343 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7417-262-2
Nr:
2164960825
chapter in conference materials
50

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja naukowa pt "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi", Bielsko-Biała, Polska, od 2006-05-17 do 2006-05-19
Title:
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego
Source:
Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006, s. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-922148-7-0
Nr:
2166121501
chapter in conference materials
See main document
51

Author:
Title:
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego
Publisher address:
Kraków: Wolters Kluwer Polska, 2006
Physical description:
679 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
Nr:
52188
monograph
52

Author:
Title:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS)
Source:
Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006, s. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
Nr:
2166175258
chapter in conference materials
53

Author:
Title:
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA2006, s. 135-158 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286605
chapter in unpublished scientific work
See main document
54

Author:
Title:
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) numer specjalny (2006) , s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2166551948
article
55

Author:
Title:
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (2006) , s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
51912
article
56

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 7.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
Physical description:
276 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-14441-6
Nr:
2168221290
monograph
57

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry
Source:
Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005) , s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168223554
article
58

Author:
Title:
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy
Source:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI2005, s. 3-22 - Bibliogr.
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284313
chapter in unpublished scientific work
See main document
59

Author:
Title:
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry
Source:
General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005, s. 251-265. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-6-X
Nr:
2166557247
chapter in conference materials
See main document
60

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case
Source:
Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości / red. nauk. Andrzej Kardasz - Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005, s. 81-89. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-70-11-766-X
Nr:
2168232340
chapter in monograph
61

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry
Source:
Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2005, s. 93-101
Series:
(Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej ; t. 93)
Nr:
2168313865
chapter in monograph
62

Author:
Title:
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy
Source:
Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005) , s. 49-70 - Bibliogr.
Nr:
2166402908
article
63

Author:
Title:
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises
Source:
Ekonomista. - nr 5 (2005) , s. 691-705 - Bibliogr.
Nr:
52452
article
64

Author:
Title:
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ2004, s. 181-212 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273628
chapter in unpublished scientific work
See main document
65

Author:
Title:
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004) , s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168220894
article
66

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich
Source:
Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004) , s. 6-14
Nr:
2168235396
article
67

Author:
Title:
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions
Source:
Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Czas na Pieniądz)
ISBN:
83-89-142-25-2
Nr:
2168284495
chapter in conference materials
68

Author:
Title:
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach
Source:
General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin - Cracow: Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004, s. 397-414. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-918932-5-1
Nr:
2168222084
chapter in conference materials
See main document
69

Author:
Title:
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model
Source:
Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004) , s. 127-138. - Summ.
Nr:
2167685563
article
70

Author:
Title:
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe
Source:
Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, s. 463-475 - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-054-8
Nr:
2168046656
chapter in monograph
71

Title:
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 111-126. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233394
chapter in conference materials
See main document
72

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak2003, s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273756
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Title:
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003) , s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235632
article
74

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2003
Physical description:
327 s.: il.; 25 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku, Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-97-3
Nr:
2168232190
monograph
75

Author:
Title:
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych
Source:
Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003, s. 873-886 - Bibliogr.
ISBN:
83-231-1594-X
Nr:
2168233226
chapter in conference materials
76

Author:
Title:
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta
Source:
Rachunkowość. - nr 4 (2003) , s. 19-27
Nr:
2168231462
article
77

Author:
Title:
Opłacalność informacji z wywiadowni
Source:
Rachunkowość. - nr 6 (2003) , s. 12-17
Nr:
2168231460
article
78

Author:
Title:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Source:
General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003, s. 483-494. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-3-5
Nr:
2168225318
chapter in conference materials
See main document
79

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej
Source:
Rachunkowość2003. - nr 1, s. 70
Nr:
2168231942
varia
80

Author:
Title:
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA2002, s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-788/2/Magazyn
Nr:
2168274170
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002) , s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234716
article
82

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 6
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2002
Physical description:
274, [3] s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168237126
monograph
83

Author:
Title:
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002
Physical description:
324 s.: il.; 24 cm
Series:
(Finanse i Inwestycje)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-88597-53-1
Nr:
2168232188
monograph
84

Author:
Title:
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001) , s. 99-106. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233716
article
See main document
85

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001
Physical description:
274 s.: tab.; 25 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231026
monograph
86

Author:
Title:
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ2001, s. 1[118]-15[132] - Bibliogr.
Signature:
NP-788/1/Magazyn
Nr:
2168274287
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Author:
Title:
Ocena spłaty należności (cz. 2)
Source:
Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001) , s. 375-379. - Bibliogr.
Nr:
2168235400
article
88

Author:
Title:
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study
Source:
Bank i Kredyt. - nr 5 (2000) , s. 54-61. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168231876
article
89

Author:
Conference:
VI Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Zamość, Polska, od 2000-09-12 do 2000-09-13
Title:
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2000, s. 137-144 - Bibliogr.
Nr:
2168297083
chapter in conference materials
90

Author:
Title:
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000) , s. 227-234
Nr:
2168235410
article
91

Author:
Title:
Sposoby oceny inkasa należności
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA2000, s. 1[22]-17[39] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272524
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Author:
Title:
Ocena spłaty należności
Source:
Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000) , s. 625-631
Nr:
2168235404
article
93

Author:
Title:
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 141)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-053-4
Nr:
2168235516
monograph
94

Author:
Conference:
Doroczna Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości, Spała, Polska, od 2000-09-13 do 2000-09-15
Title:
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży"
Source:
Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska] - Łódź: Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000, s. 461-467 - Bibliogr.
ISBN:
83-86939-57-5
Nr:
2168321375
chapter in conference materials
95

Author:
Title:
Jak zarządzać należnościami?
Source:
Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999) , s. 207-215
Nr:
2168280607
article
96

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1999
Physical description:
276 s.: rys.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231092
monograph
97

Author:
Title:
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1999, s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
Signature:
NP-184/7/Magazyn
Nr:
2168269508
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Author:
Ross Stephen A. , Westerfield Randolph W. , Jordan Bradford D.
Title:
Finanse przedsiębiorstw
Redaktor naukowy przekładu:
Tłumacz:
Tarnowska Katarzyna
, Lalicka Małgorzata
Publisher address:
Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1999
Physical description:
787 s.: il.; 29 cm
ISBN:
83-87916-45-5
Nr:
2168251916
monograph
99

Author:
Conference:
V Konferencja naukowa "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych", Nałęczów, Polska, od 1999-09-17 do 1999-09-18
Title:
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa
Source:
Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 1999, s. 125-136 - Bibliogr.
Nr:
2168297099
chapter in conference materials
100

Author:
Title:
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne
Source:
Rachunkowość teoria i praktyka / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz] - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 366-375 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231474
chapter in conference materials
101

Author:
Title:
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej
Source:
Rachunkowość. - nr 2 (1999) , s. 79-87
Nr:
2168235450
article
102

Author:
Title:
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998) , s. 209-212,219
Nr:
2168235652
article
103

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Edition:
Wyd. 1, dodr. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998
Physical description:
274, [3] s.: wykr.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231024
monograph
104

Author:
Title:
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1998) , s. 365-369
Nr:
2168235436
article
105

Author:
Title:
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży"
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998) , s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168272064
article
106

Author:
Title:
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998) , s. 59-64 - Bibliogr.
Nr:
2168269288
article
107

Author:
Title:
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych
Source:
Bank i Kredyt. - nr 11 (1998) , s. 59-67. - Streszcz.
Nr:
2168235554
article
108

Author:
Title:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 numer specjalny (1998) , s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98 - Bibliogr.
Nr:
2168235550
article
109

Author:
Title:
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]1998, s. 1[19]-24[42] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/6/Magazyn
Nr:
2168269478
chapter in unpublished scientific work
See main document
110

Title:
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Physical description:
274, [2] s.: il.; 24 cm
Series:
(FFF - Wydawnictwo Naukowe PWN)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-12193-9
Nr:
2168231022
monograph
111

Author:
Title:
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość"
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997) , s. 131-135
Nr:
2168235648
article
112

Author:
Title:
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997) , s. 11-19
Nr:
2168268854
article
113

Author:
Title:
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997) , s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168231458
article
114

Author:
Title:
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego
Source:
Rachunkowość. - nr 9 (1997) , s. 453-461
Nr:
2168235446
article
115

Author:
Title:
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży
Source:
Rachunkowość. - nr 7 (1997) , s. 347-353 - Bibliogr.
Nr:
2168235472
article
116

Author:
Title:
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej
Source:
Bank i Kredyt. - nr 10 (1997) , s. 45-55. - Streszcz.
Nr:
2168227866
article
117

Author:
Title:
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ1997, s. 1[18]-15[32]
Signature:
NP-184/5/Magazyn
Nr:
2168268878
chapter in unpublished scientific work
See main document
118

Author:
Title:
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997) , s. 16-18
Nr:
2168235642
article
119

Author:
Title:
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego
Source:
Rachunkowość. - nr 6 (1996) , s. 284-292 - Bibliogr.
Nr:
2168229708
article
120

Author:
Title:
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego
Source:
Rachunkowość. - nr 11 (1996) , s. 564-574 - Bibliogr.
Nr:
2168235464
article
121

Title:
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996) , s. 8-11
Nr:
2168229734
article
122

Author:
Title:
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
353 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : 15 k.
Notes:
Promotor: Maria SIERPIŃSKA, Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/701
Nr:
2168274833
doctoral dissertation
123

Author:
Title:
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie
Source:
Penetrator. - nr 11 (1996) , s. 34-38 - Bibliogr.
Nr:
2168230802
article
124

Author:
Title:
Kapitał "pod ręką"
Source:
Penetrator. - nr 12 (1996) , s. 59-63 - Bibliogr.
Nr:
2168230808
article
125

Author:
Title:
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa
Source:
Rachunkowość. - nr 3 (1995) , s. 125-130
Nr:
2168235444
article
126

Author:
Title:
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu
Source:
Penetrator. - nr 8 (1995) , s. 43-47
Nr:
2168233590
article
127

Title:
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
Source:
Penetrator. - nr 3 (1995) , s. 19-22
Nr:
2168233566
article
128

Title:
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing
Source:
Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995) , s. 42-50. - Summ.
Nr:
2168230286
article
129

Title:
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie
Source:
Rachunkowość. - nr 5 (1995) , s. 241-244
Nr:
2168277345
article
Unpublished documents:
1

Title:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną
Kierownik projektu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
[154] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
077/WZ-KR/02/2014/S/4273
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303135
unpublished scientific work
2

Title:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]
Kierownik tematu:
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
231 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach, Bibliogr. przy tekstach
Research program:
160/KR/1/2011/S/639
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270816
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdziałach
Research program:
32/KR/1/2010/S/545
Signature:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168280659
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
68 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
83/KR/2/2005/S/255
Signature:
NP-1080/Magazyn
Nr:
2168284309
unpublished scientific work
See related chapters
1
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - [Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 2019. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63391-75-1
2
Controlling należności w przedsiębiorstwie / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XIV, 546 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-812-8582-7
3
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria Sierpińska, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 11 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - 276 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
4
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2016. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
5
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015. - 651 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-8378-3
6
Podstawy teorii sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. - S. 70-104. - Streszcz. - ISBN 978-83-7252-648-9
7
Analiza porównawcza struktur czasowych należności = Comparative Analysis of Accounts Receivable Aging Schedules / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 804). - nr 67 (2014), s. 103-113. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Narzędzia zarządzania finansami. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf. - ISSN 1733-2842
8
Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej / Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2014. - 499 s. : il. ; 24 cm. - Stan prawny na 30 czerwca 2014 r. - Bibliogr. - ISBN 978-83-264-3392-4
9
Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe = Cash Flow in DCF Valuation and Accounting Law / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 761). - nr 60 (2013), s. 143-155. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf. - ISSN 1733-2842
10
Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości / Aldona Kamela-Sowińska, Zbigniew Luty, Mirosława Kwiecień, Aleksandra Łakomiak, Edyta Łazarowicz, Marta Gawart, Jacek Gad, Marzena Remlein, Artur Jastrzębowski, Wojciech Hasik, Dariusz WĘDZKI, Renata Gmińska // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, 2013. - S. 307-467. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-862-6
11
Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności = Integration of ABC and XYZ Analysis in Controlling of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - R. 63, nr 6 (2012), s. 20-28. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
12
The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland = Sekwencja przepływów pieniężnych w prognozowaniu bankructwa / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 68, nr 124 (2012), s. 161-179. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
13
Comprehensive Income Statement and Financial Ratios / Dariusz WĘDZKI // W: Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes / ed. by Jarosław KACZMAREK, Tomasz ROJEK. - Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, cop. 2012. - S. 61-74. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-51-8
14
Analiza porównawcza metod controllingu należności = Comparative Analysis of Controlling Methods for Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 341-349. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-81-5
15
Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa / Marek Barowicz ; Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Kraków, 2012. - 308 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty_full.php?nr=1200002517
16
Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 283-291. - Bibliogr.
17
Propozycja analizy portfelowej należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 64, nr 120 (2011), s. 141-161. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
18
Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości [on-line] / Wojciech Rogowski, Kinga Bauer, Bartosz Groele, Katarzyna Kopczewska, Dariusz WĘDZKI ; współpr.: Katarzyna Dzwonkowska, Izabella Kiriczok, Adamina Korwin-Szymanowska, Daniel Popek. - Dane tekstowe(plik pdf). - Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011. - 120 s. : il. - [odczyt: 05.11.2014]. - Bibliogr. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/76/479/12615.pdf
19
Analiza portfelowa należności = Portfolio Analysis of Accounts Receivable / Dariusz WĘDZKI // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 207-231. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
20
Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK / Dariusz WĘDZKI, Janusz NESTERAK // Kurier UEK / [red. Małgorzata STRAKOWSKA-SZCZUREK, Łukasz SALWAROWSKI]. - nr 1 (40) (2011), s. 14. - [odczyt: 08.02.2013]. - Dostępny w World Wide Web. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www. - ISSN 1689-7757
21
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski = Sequence of Cash Flow Components in Bankruptcy Prediction - Hypotheses and Results / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 587). - nr 26 (2010), s. 435-445. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
22
A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction / [Dariusz WĘDZKI] // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - (2010), s. 48-76. - Bibliogr.
23
Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010. - S. 161-183. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1852-9
24
Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych = Comparative Analysis of "Classic" and Improved Signs Analysis of Cash Flow Statement / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne problemy analizy ekonomicznej / red. nauk.: Ryszard BOROWIECKI, Andrzej JAKI. - Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010. - S. 55-63. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-20-4
25
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań = Cash Flow Sequences in a Group of Bankrupt and Non-bankrupt Companies - Research Results / Dariusz WĘDZKI // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 296-305. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
26
Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 61, nr 1 (2010), s. 24-36. - ISSN 0481-5475
27
Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów = Sequences of Cash Flows in a Group of Bankrupts and Non-bankrupts / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 57 (113) (2010), s. 101-124. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
28
Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 74-109. - Bibliogr.
29
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 10 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
30
Ocena zagrożenia kontynuacji działalności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38) (2009), s. 11-19. - ISSN 0481-5475
31
Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań = Components of Cash Flow Statement in Bankruptcy Modeling : State of Research / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 534). - nr 17 (2009), s. 629-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. - ISSN 1733-2842
32
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 525 s. ; 24 cm. - Okł. i s. tyt.: Pozycje sprawozdania jednostkowego, skonsolidowanego, dla GUS, raportów spółek giełdowych oraz sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-669-6
33
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - 483 s. ; 24 cm. - Na okł. i s. tyt.: Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metody ich oceny. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7526-674-0
34
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych = Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Research Outcomes / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 641-654. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
35
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych / Dariusz WĘDZKI // W: Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 40-52. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-08-2
36
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury = Cash Flow in Corporate Bankruptcy : a Literature Review / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2008), s. 87-104. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
37
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 29-62. - Załącznik. - Bibliogr.
38
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 9 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 276, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
39
Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Strategiczna rachunkowość zarządcza / red. nauk. Edward Nowak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. - S. 169-212. - Bibliogr. - ISBN 978-83-208-1746-1
40
Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej? / Dariusz WĘDZKI // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 20-29. - ISBN 978-83-7601-289-6
41
Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych = Cash Flows as the Basis of Forecasting Firms' Insolvency / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2008), s. 629-654. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
42
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, 8 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 274, [3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 978-83-01-15136-2
43
Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach = Kryterium wyboru portfela kredytów handlowych w ujęciu procesu Markowa / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decision. - nr 2 (2007), s. 105-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
44
Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników / Dariusz WĘDZKI // W: Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2007. - S. 307-318. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-92214-89-2
45
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 1 (2007), s. 11-15. - ISSN 0481-5475
46
Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych / Marcin OSIKOWICZ ; Promotor: Dariusz WĘDZKI. - Kraków, 2007. - 239 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001166a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001166b
47
Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 19-38. - Bibliogr.
48
Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 58, nr 6 (2007), s. 21-28. - ISSN 0481-5475
49
System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa / red. nauk. Wiktor Gabrusewicz. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007. - S. 330-343. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7417-262-2
50
Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI // W: Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi / red. Jan CZEKAJ. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, 2006. - S. 192-199. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-922148-7-0
51
Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. - 679 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7
52
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS) = A Proposition of the System of Net Return on Sales Ratio (ROS) / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2006. - (Czas na Pieniądz). - S. 479-487. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3
53
Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy / Dariusz WĘDZKI // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 135-158. - Bibliogr.
54
Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA) = A Proposition of Return on Assets Financial Ratio System / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 32 (88) numer specjalny (2006), s. 275-285. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
55
"Benchmarking" w analizie finansowej = Benchmarking in Financial Analysis / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - r. 57, nr 10 (681) (Październik 2006), s. 73-80. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
56
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 7. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. - 276 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-14441-6
57
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa = Multivariate Analysis of Bankruptcy on the Example of Building Industry / Dariusz WĘDZKI // Badania Operacyjne i Decyzje = Operations Research and Decisions. - nr 2 (2005), s. 59-81. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1230-1868
58
Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy / Dariusz WĘDZKI // W: Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - (2005), s. 3-22. - Bibliogr.
59
Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej]; Cracow University of Economics, 2005. - S. 251-265. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-6-X
60
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Cut-off Financial Rations in Bankruptcy Analysis - Buildings Industry Case / Dariusz WĘDZKI // W: Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości : zagadnienia dyskusyjne / red. nauk. Andrzej Kardasz. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2005. - S. 81-89. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-70-11-766-X
61
Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa = Threshold Values of Financial Coefficients in Evaluation of Bankruptcy on the Example of the Construction Industry / Dariusz WĘDZKI // W: Zagrożenie upadłością / red. nauk. Kazimierz Kuciński, Elżbieta Mączyńska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2005. - (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, ISSN 0239-9512 ; t. 93). - S. 93-101
62
A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy / Dariusz WĘDZKI // Argumenta Oeconomica Cracoviensia. - nr 3 (2005), s. 49-70. - Bibliogr. - ISSN 1642-168X
63
Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw = Applications of the Logit Model of Insolvency of Enterprises / Dariusz WĘDZKI // Ekonomista. - nr 5 (2005), s. 691-705. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
64
Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Jacek BARBURSKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Marcin JĘDRZEJCZYK, Katarzyna KLUSKA, Wojciech KOZIOŁ, Bartosz KUREK, Marcin OSIKOWICZ. - (2004), s. 181-212. - Bibliogr.
65
Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw = Breakeven Financial Ratios in Corporate Bankruptcy Prediction / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 19 (75) (2004), s. 139-160. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
66
Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3 (2004), s. 6-14. - ISSN 0481-5475
67
Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania = Bankruptcy Logit Model for Polish Economy - Research Conclusions / Dariusz WĘDZKI // W: Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1 / red. nauk. Dariusz Zarzecki. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - (Czas na Pieniądz). - S. 477-485. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89-142-25-2
68
Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference / eds. Mieczysław DOBIJA, Susan Martin. - Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, 2004. - S. 397-414. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-918932-5-1
69
Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości = Methodological Problems of Bankruptcy Logit Model / Dariusz WĘDZKI // Problemy Społeczne i Ekonomiczne / Wyższa Szkoła Nauk Ekonomicznych i Społecznych. - vol. 1 (2004), s. 127-138. - Summ. - ISSN 1734-0284
70
Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe / Dariusz WĘDZKI // W: Polska szkoła rachunkowości / red. Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004. - S. 463-475. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-054-8
71
Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości = Selected Methods of Financial Instrument Valuation in the Light of Accounting Standards / Paweł BIELAWSKI, Dariusz WĘDZKI // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 111-126. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
72
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Joanna TOBOREK-MAZUR, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA, Marcin JĘDRZEJCZYK, Wojciech KOZIOŁ, Wojciech Nowak. - (2003), s. 20-37. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
73
Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych = Statistical Veryfication of Cash Flow Relevance / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 15 (71) (2003), s. 103-119. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
74
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2003. - 327 s. : il. ; 25 cm. - Uwzględnia zmiany w Ustawie o rachunkowości obowiązujące od 2002 roku. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-97-3
75
Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych / Dariusz WĘDZKI // W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce / red. nauk. Sławomir Sojak. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. - S. 873-886. - Bibliogr. - ISBN 83-231-1594-X
76
Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 4 (2003), s. 19-27. - ISSN 0481-5475
77
Opłacalność informacji z wywiadowni / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (2003), s. 12-17. - ISSN 0481-5475
78
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference / ed. Mieczysław DOBIJA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2003. - S. 483-494. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-3-5
79
Strategie płynności finansowej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 1 (2003), s. 70. - ISSN 0481-5475
80
Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; skład zespołu: Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI, Artur HOŁDA, Helena KUREK, Piotr WÓJTOWICZ, Helena ZIELIŃSKA. - (2002), s. 108-122. - Summ. - Bibliogr.
81
Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej = Problems of Cash Flow from Financial Assets in Polish Accounting / Dariusz WĘDZKI, Paweł BIELAWSKI // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 9 (65) (2002), s. 113-131. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
82
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 274, [3] s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
83
Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2002. - 324 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88597-53-1
84
Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie = Designing an Enterprise's Commercial Credit Policy / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Maria SIERPIŃSKA]. - nr 557 (2001), s. 99-106. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
85
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274 s. : tab. ; 25 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
86
Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków / Dariusz WĘDZKI // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA ; wykonawcy: Mieczysław DOBIJA, Paweł BIELAWSKI, Anna DĘBSKA-RUP, Alicja DZIUBA-BURCZYK, Artur HOŁDA, Marcin OSIKOWICZ, Dariusz WĘDZKI, Piotr WÓJTOWICZ. - (2001), s. 1[118]-15[132]. - Bibliogr.
87
Ocena spłaty należności (cz. 2) / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 52, nr 6 (2001), s. 375-379. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
88
Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków = Ratio Analysis in Forecasting Bankruptcies of Polish Companies - an Empirical Study / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 5 (2000), s. 54-61. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-5520
89
Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - S. 137-144. - Bibliogr.
90
Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 4 (2000), s. 227-234. - ISSN 0481-5475
91
Sposoby oceny inkasa należności / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[22]-17[39]. - Bibliogr.
92
Ocena spłaty należności / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 51, nr 11 (2000), s. 625-631. - ISSN 0481-5475
93
Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie = A Theory of Integrated Trade Credit Management in Corporations / Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000. - 192 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 141). - ISBN 83-7252-053-4
94
Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000" / [przygotowanie do druku Lucyna Kopczyńska, Monika Marcinkowska]. - Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", 2000. - S. 461-467. - Bibliogr. - ISBN 83-86939-57-5
95
Jak zarządzać należnościami? / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - R. 50, nr 4 (1999), s. 207-215. - ISSN 0481-5475
96
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 276 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
97
Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1999), s. 1[43]-20[62]. - Streszcz.
98
Finanse przedsiębiorstw / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan ; red. nauk. przekł. Andrzej SZOPA ; poszczególne rozdz. przeł. Katarzyna Tarnowska, Marta WAJDA, Joanna WYROBEK, Mirosław RACZYŃSKI, Małgorzata Lalicka, Dariusz WĘDZKI, Andrzej SZOPA. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 787 s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-87916-45-5
99
Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa / Dariusz WĘDZKI // W: Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych / red. nauk. Edward Nowak, Mirosław Urbanek. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. - S. 125-136. - Bibliogr.
100
Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne / Dariusz WĘDZKI // W: Rachunkowość teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 366-375. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-05-7
101
Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 2 (1999), s. 79-87. - ISSN 0481-5475
102
Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 50, nr 10 (1086) (1998), s. 209-212,219. - ISSN 1231-2037
103
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - 274, [3] s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
104
Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1998), s. 365-369. - ISSN 0481-5475
105
Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży" / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 44 (1998), s. 125-138. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
106
Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998), s. 59-64. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
107
Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 11 (1998), s. 59-67. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
108
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 46 numer specjalny (1998), s. 214-226. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości Rydzyna '98. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
109
Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6 / [kier. tematu: Mieczysław DOBIJA]. - (1998), s. 1[19]-24[42]. - Bibliogr.
110
Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 274, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (FFF). - ISBN 83-01-12193-9
111
Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość" / Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 49, nr 6 (1030) (1997), s. 131-135. - ISSN 1231-2037
112
Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta / Dariusz WĘDZKI // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1997), s. 11-19. - ISSN 1230-9850
113
Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne / Dariusz WĘDZKI // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - T. 42 (1997), s. 152-163. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
114
Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 9 (1997), s. 453-461. - ISSN 0481-5475
115
Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 7 (1997), s. 347-353. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
116
Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej / Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 10 (1997), s. 45-55. - Streszcz. - ISSN 0137-5520
117
Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej / Dariusz WĘDZKI // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5 / Mieczysław DOBIJA - kier. tematu, Dariusz WĘDZKI, Artur HOŁDA, Piotr WÓJTOWICZ. - (1997), s. 1[18]-15[32]
118
Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa = Crediting in the Enterprise Strategy / Dariusz WĘDZKI // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - R. 48, nr 5 (568) (1997), s. 16-18. - ISSN 0860-6846
119
Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 6 (1996), s. 284-292. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
120
Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 11 (1996), s. 564-574. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
121
Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - nr 1 (1996), s. 8-11. - ISSN 1231-2037
122
Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej) / Dariusz WĘDZKI ; Promotor: Maria SIERPIŃSKA. - Kraków, 1996. - 353 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : 15 k. - Bibliogr.
123
Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 11 (1996), s. 34-38. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
124
Kapitał "pod ręką" / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 12 (1996), s. 59-63. - Bibliogr. - ISSN 1233-3050
125
Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa / Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 3 (1995), s. 125-130. - ISSN 0481-5475
126
Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu / Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 8 (1995), s. 43-47. - ISSN 1233-3050
127
Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Penetrator. - nr 3 (1995), s. 19-22. - ISSN 1233-3050
128
Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów = Cash Management in Enterprises as a Basis for Income Maximizing / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Bank i Kredyt. - nr 7-8 (1995), s. 42-50. - Summ. - ISSN 0137-5520
129
Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie / Maria SIERPIŃSKA, Dariusz WĘDZKI // Rachunkowość. - nr 5 (1995), s. 241-244. - ISSN 0481-5475
130
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014]. - [154] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
131
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 231 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. w jęz. ang. i pol. przy niektórych tekstach. - Bibliogr. przy tekstach
132
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdziałach
133
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy / kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
1
Wędzki D., (2019), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.[Warszawa] : Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, 651 s.
2
Wędzki D., (2018), Controlling należności w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, XIV, 546 s.
3
Sierpińska M., Wędzki D., (2017), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 11 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
4
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2016), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
5
Wędzki D., (2015), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego, Wyd. 3 zm.Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 651 s.
6
Wędzki D., (2014), Podstawy teorii sprawozdania finansowego. [W:] Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych, Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70-104.
7
Wędzki D., (2014), Analiza porównawcza struktur czasowych należności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 67, s. 103-113; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/67-2014/FRFU-67-103.pdf
8
Wędzki D., (2014), Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego: pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 499 s.
9
Wędzki D., (2013), Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 60, s. 143-155; http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-143.pdf
10
Kamela-Sowińska A., Luty Z., Kwiecień M., Łakomiak A., Łazarowicz E., Gawart M., Gad J., Remlein M., Jastrzębowski A., Hasik W., Wędzki D., Gmińska R., (2013), Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości. [W:] Karmańska A. (red.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, s. 307-467.
11
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 63, nr 6, s. 20-28.
12
Wędzki D., (2012), The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68, nr 124, s. 161-179.
13
Wędzki D., (2012), Comprehensive Income Statement and Financial Ratios. [W:] Kaczmarek J., Rojek T. (red.), Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 61-74.
14
Wędzki D., (2012), Analiza porównawcza metod controllingu należności. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 341-349.
15
Barowicz M., (2012), Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa, Prom. Wędzki D., Kraków : , 308 k.
16
Wędzki D., (2012), Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 283-291.
17
Wędzki D., (2011), Propozycja analizy portfelowej należności, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 64, nr 120, s. 141-161.
18
Rogowski W., Bauer K., Groele B., Kopczewska K., Wędzki D., (2011), Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy: ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, [on-line], Warszawa : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 120 s.
19
Wędzki D., (2011), Analiza portfelowa należności. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 207-231.
20
Wędzki D., Nesterak J., (2011), Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK, "Kurier UEK", nr 1 (40), s. 14; http://issuu.com/uek_krakow/docs/01_2011_kurier_uek-www
21
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 26, s. 435-445.
22
Wędzki D., (2010), A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, s. 48-76.
23
Wędzki D., (2010), Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności. [W:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 161-183.
24
Wędzki D., (2010), Analiza porównawcza "tradycyjnej" i "zmodyfikowanej" analizy znaków przepływów pieniężnych. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Współczesne problemy analizy ekonomicznej, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 55-63.
25
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 296-305.
26
Wędzki D., (2010), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość", R. 61, nr 1, s. 24-36.
27
Wędzki D., (2010), Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 57 (113), s. 101-124.
28
Wędzki D., (2009), Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 74-109.
29
Sierpińska M., Wędzki D., (2009), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 10 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
30
Wędzki D., (2009), Ocena zagrożenia kontynuacji działalności, "Rachunkowość", R. 60, nr 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor nr 1 (38), s. 11-19.
31
Wędzki D., (2009), Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 17, s. 629-639.
32
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 525 s.
33
Wędzki D., (2009), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe, Wyd. 2 popr. i rozsz.Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 483 s.
34
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 641-654.
35
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych. [W:] Kuzińska H. (red.), Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 40-52.
36
Wędzki D., (2008), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 87-104.
37
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 29-62.
38
Sierpińska M., Wędzki D., (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 9 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276, [1] s.
39
Wędzki D., (2008), Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników. [W:] Nowak E. (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 169-212.
40
Wędzki D., (2008), Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie - Wolters Kluwer Polska), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 20-29.
41
Wędzki D., (2008), Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych, "Ekonomista", nr 5, s. 629-654.
42
Sierpińska M., Wędzki D., (2007), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, 8 dodr.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [3] s.
43
Wędzki D., (2007), Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 105-119.
44
Wędzki D., (2007), Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników. [W:] Owsiak S. (red.), Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 307-318.
45
Wędzki D., (2007), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa, "Rachunkowość", R. 58, nr 1, s. 11-15.
46
Osikowicz M., (2007), Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych, Prom. Wędzki D., Kraków : , 239 k.
47
Wędzki D., (2007), Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 19-38.
48
Wędzki D., (2007), Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny, "Rachunkowość", R. 58, nr 6, s. 21-28.
49
Wędzki D., (2007), System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej. [W:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 330-343.
50
Wędzki D., (2006), Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego. [W:] Czekaj J. (red.), Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów, s. 192-199.
51
Wędzki D., (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kraków : Wolters Kluwer Polska, 679 s.
52
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS). [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, T. 2, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, s. 479-487.
53
Wędzki D., (2006), Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 135-158.
54
Wędzki D., (2006), Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA), "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 32 (88) numer specjalny, s. 275-285.
55
Wędzki D., (2006), "Benchmarking" w analizie finansowej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", r. 57, nr 10 (681), s. 73-80.
56
Sierpińska M., Wędzki D., (2005), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 7.Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 276 s.
57
Wędzki D., (2005), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2, s. 59-81.
58
Wędzki D., (2005), Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, s. 3-22.
59
Wędzki D., (2005), Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference, Cracow : [Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej] : Cracow University of Economics, s. 251-265.
60
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kardasz A. (red.), Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości: zagadnienia dyskusyjne, Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 81-89.
61
Wędzki D., (2005), Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa. [W:] Kuciński K., Mączyńska E. (red.), Zagrożenie upadłością (Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej; t. 93), Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, s. 93-101.
62
Wędzki D., (2005), A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy, "Argumenta Oeconomica Cracoviensia", nr 3, s. 49-70.
63
Wędzki D., (2005), Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5, s. 691-705.
64
Wędzki D., (2004), Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 181-212.
65
Wędzki D., (2004), Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 19 (75), s. 139-160.
66
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich, "Rachunkowość", nr 8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor nr 3, s. 6-14.
67
Wędzki D., (2004), Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania. [W:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, T. 1, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 477-485.
68
Wędzki D., (2004), Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach. [W:] Dobija M., Martin S. (red.), General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference, Cracow : Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, s. 397-414.
69
Wędzki D., (2004), Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości, "Problemy Społeczne i Ekonomiczne", vol. 1, s. 127-138.
70
Wędzki D., (2004), Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe. [W:] Gmytrasiewicz M., Karmańska A. (red.), Polska szkoła rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 463-475.
71
Bielawski P., Wędzki D., (2003), Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 111-126.
72
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 20-37.
73
Wędzki D., (2003), Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 15 (71), s. 103-119.
74
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Wyd. 2Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 327 s.
75
Wędzki D., (2003), Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych. [W:] Sojak S. (red.), Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce, Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 873-886.
76
Wędzki D., (2003), Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta, "Rachunkowość", nr 4, s. 19-27.
77
Wędzki D., (2003), Opłacalność informacji z wywiadowni, "Rachunkowość", nr 6, s. 12-17.
78
Wędzki D., (2003), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (red.), General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 483-494.
79
Wędzki D., (2003), Strategie płynności finansowej, "Rachunkowość", nr 1, s. 70.
80
Wędzki D., (2002), Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2, s. 108-122.
81
Wędzki D., Bielawski P., (2002), Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 9 (65), s. 113-131.
82
Sierpińska M., Wędzki D., (2002), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 6Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
83
Wędzki D., (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa: przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 324 s.
84
Wędzki D., (2001), Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 99-106.
85
Sierpińska M., Wędzki D., (2001), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 4Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274 s.
86
Wędzki D., (2001), Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1, s. 1[118]-15[132].
87
Wędzki D., (2001), Ocena spłaty należności (cz. 2), "Rachunkowość", R. 52, nr 6, s. 375-379.
88
Wędzki D., (2000), Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 54-61.
89
Wędzki D., (2000), Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 137-144.
90
Wędzki D., (2000), Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce, "Rachunkowość", R. 51, nr 4, s. 227-234.
91
Wędzki D., (2000), Sposoby oceny inkasa należności. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[22]-17[39].
92
Wędzki D., (2000), Ocena spłaty należności, "Rachunkowość", R. 51, nr 11, s. 625-631.
93
Wędzki D., (2000), Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 141), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 192 s.
94
Wędzki D., (2000), Za i przeciw budżetowaniu metodą "procentu od sprzedaży". [W:] druku Lucyna Kopczyńska , Marcinkowska M. (red.), Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Łódź : Agencja Wydawnicza "InterFart", s. 461-467.
95
Wędzki D., (1999), Jak zarządzać należnościami?, "Rachunkowość", R. 50, nr 4, s. 207-215.
96
Sierpińska M., Wędzki D., (1999), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 3Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 276 s.
97
Wędzki D., (1999), Budżetowanie metodą "procentu od sprzedaży" - problemy wdrożenia do praktyki. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7, s. 1[43]-20[62].
98
Ross S., Westerfield R., Jordan B., (1999), Finanse przedsiębiorstw, Szopa A. (red. nauk. przekł.), Tarnowska K., Wajda M., Wyrobek J., Raczyński M., Lalicka M., Wędzki D., Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 787 s.
99
Wędzki D., (1999), Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa. [W:] Nowak E., Urbanek M. (red.), Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 125-136.
100
Wędzki D., (1999), Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 366-375.
101
Wędzki D., (1999), Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej, "Rachunkowość", nr 2, s. 79-87.
102
Wędzki D., (1998), Zasady racjonalnego systemu opustów "za ilość" przy sprzedaży, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 50, nr 10 (1086), s. 209-212,219.
103
Sierpińska M., Wędzki D., (1998), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wyd. 1, dodr. 2Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 274, [3] s.
104
Wędzki D., (1998), Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 365-369.
105
Wędzki D., (1998), Analiza porównawcza różnych formuł metody "procentu od sprzedaży", "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 44, s. 125-138.
106
Wędzki D., (1998), Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 59-64.
107
Wędzki D., (1998), Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych, "Bank i Kredyt", nr 11, s. 59-67.
108
Wędzki D., (1998), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 46 numer specjalny, s. 214-226.
109
Wędzki D., (1998), Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6, s. 1[19]-24[42].
110
Sierpińska M., Wędzki D., (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 274, [2] s.
111
Wędzki D., (1997), Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów "za ilość", "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", R. 49, nr 6 (1030), s. 131-135.
112
Wędzki D., (1997), Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 11-19.
113
Wędzki D., (1997), Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", T. 42, s. 152-163.
114
Wędzki D., (1997), Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego, "Rachunkowość", nr 9, s. 453-461.
115
Wędzki D., (1997), Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży, "Rachunkowość", nr 7, s. 347-353.
116
Wędzki D., (1997), Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej, "Bank i Kredyt", nr 10, s. 45-55.
117
Wędzki D., (1997), Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5, s. 1[18]-15[32].
118
Wędzki D., (1997), Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", R. 48, nr 5 (568), s. 16-18.
119
Wędzki D., (1996), Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego, "Rachunkowość", nr 6, s. 284-292.
120
Wędzki D., (1996), Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego, "Rachunkowość", nr 11, s. 564-574.
121
Sierpińska M., Wędzki D., (1996), Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1, s. 8-11.
122
Wędzki D., (1996), Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie: (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej), Prom. Sierpińska M., Kraków : , 353 k.
123
Wędzki D., (1996), Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie, "Penetrator", nr 11, s. 34-38.
124
Wędzki D., (1996), Kapitał "pod ręką", "Penetrator", nr 12, s. 59-63.
125
Wędzki D., (1995), Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa, "Rachunkowość", nr 3, s. 125-130.
126
Wędzki D., (1995), Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu, "Penetrator", nr 8, s. 43-47.
127
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, "Penetrator", nr 3, s. 19-22.
128
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów, "Bank i Kredyt", nr 7-8, s. 42-50.
129
Sierpińska M., Wędzki D., (1995), Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, "Rachunkowość", nr 5, s. 241-244.
130
Wędzki D. (red.), (2014), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, [154] k.
131
Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (red.), (2011), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. Cz. [4], Dobija M. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 231 k.
132
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, (2010), Wędzki D. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
133
Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy, (2005), Wędzki D. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
1
@book{UEK:2168333911,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media",
year = "2019",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-63391-75-1",
}
2
@book{UEK:2168328163,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Controlling należności w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2018",
isbn = "978-83-812-8582-7",
}
3
@book{UEK:2168314991,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2017",
edition = "Wyd. 1, 11 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
4
@inbook{UEK:2168318229,
author = "Kamela-Sowińska Aldona and Luty Zbigniew and Kwiecień Mirosława and Łakomiak Aleksandra and Łazarowicz Edyta and Gawart Marta and Gad Jacek and Remlein Marzena and Jastrzębowski Artur and Hasik Wojciech and Wędzki Dariusz and Gmińska Renata",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2016",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
5
@book{UEK:2168296675,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2015",
edition = "Wyd. 3 zm.",
isbn = "978-83-264-8378-3",
}
6
@inbook{UEK:2168280979,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Podstawy teorii sprawozdania finansowego",
booktitle = "Teoria rachunkowości : podstawa nauk ekonomicznych",
pages = "70-104",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7252-648-9",
}
7
@article{UEK:2168293965,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza porównawcza struktur czasowych należności",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "67",
pages = "103-113",
adress = "",
year = "2014",
issn = "1640-6818",
}
8
@book{UEK:2168289959,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa według polskiego prawa bilansowego : pozycje sprawozdania finansowego ogólnego przeznaczenia i skonsolidowanego, sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystyczego oraz sprawozdania okresowego spółki giełdowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2014",
isbn = "978-83-264-3392-4",
}
9
@article{UEK:2168283447,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przepływy pieniężne w wycenie metodą DCF a prawo bilansowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "60",
pages = "143-155",
adress = "",
year = "2013",
issn = "1640-6818",
}
10
@inbook{UEK:2168298835,
author = "Kamela-Sowińska Aldona and Luty Zbigniew and Kwiecień Mirosława and Łakomiak Aleksandra and Łazarowicz Edyta and Gawart Marta and Gad Jacek and Remlein Marzena and Jastrzębowski Artur and Hasik Wojciech and Wędzki Dariusz and Gmińska Renata",
title = "Opracowania autorskie w sprawie status quo rachunkowości i nauki o rachunkowości",
booktitle = "Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy",
pages = "307-467",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa",
year = "2013",
isbn = "978-83-7378-862-6",
}
11
@article{UEK:2168261372,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w kontrolingu należności",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 63, 6",
pages = "20-28",
year = "2012",
}
12
@article{UEK:2168260686,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "The Sequence of Cash Flow in Bankruptcy Prediction : Evidence from Poland",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 68, 124",
pages = "161-179",
year = "2012",
}
13
@inbook{UEK:2168235666,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Comprehensive Income Statement and Financial Ratios",
booktitle = "Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes",
pages = "61-74",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-51-8",
}
14
@inbook{UEK:2168247460,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza porównawcza metod controllingu należności",
booktitle = "Zarządzanie procesami restrukturyzacji : koncepcje, strategie, analiza",
pages = "341-349",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-81-5",
}
15
@unpublished{UEK:2168226763,
author = "Barowicz Marek",
title = "Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
year = "2012",
}
16
@unpublished{UEK:2168276799,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Integracja analizy ABC i XYZ w controllingu należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "283-291",
year = "2012",
}
17
@article{UEK:2168227436,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Propozycja analizy portfelowej należności",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 64, 120",
pages = "141-161",
year = "2011",
}
18
@misc{UEK:2168285221,
author = "Rogowski Wojciech and Bauer Kinga and Groele Bartosz and Kopczewska Katarzyna and Wędzki Dariusz",
title = "Usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Polityki II szansy : ekspertyza sporządzona na potrzeby projektu Polityka II szansy realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości",
year = "2011",
}
19
@unpublished{UEK:2168270844,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza portfelowa należności",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "207-231",
year = "2011",
}
20
@article{UEK:2168245934,
author = "Wędzki Dariusz and Nesterak Janusz",
title = "Rachunkowość i Controlling - nowy kierunek na UEK",
journal = "Kurier UEK",
number = "1 (40)",
pages = "14",
year = "2011",
}
21
@article{UEK:2168285279,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości - hipotezy i wnioski",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "26",
pages = "435-445",
adress = "",
year = "2010",
issn = "1640-6818",
}
22
@unpublished{UEK:2168281403,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "A Sequence of Cash Flow in Bankruptcy prediction",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości",
pages = "48-76",
year = "2010",
}
23
@inbook{UEK:2165624374,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Ocena zagrożenia dla kontynuowania działalności",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie",
pages = "161-183",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-208-1852-9",
}
24
@inbook{UEK:2165710394,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza porównawcza tradycyjnej i zmodyfikowanej analizy znaków przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne problemy analizy ekonomicznej",
pages = "55-63",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2010",
isbn = "978-83-62511-20-4",
}
25
@inbook{UEK:2165284664,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów : wnioski z badań",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "296-305",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
26
@article{UEK:2168286945,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 61, 1",
pages = "24-36",
year = "2010",
}
27
@article{UEK:2166556118,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w grupie bankrutów i niebankrutów",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 57 (113)",
pages = "101-124",
year = "2010",
}
28
@unpublished{UEK:2168278359,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sekwencje przepływów pieniężnych w prognozowaniu upadłości",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "74-109",
year = "2009",
}
29
@book{UEK:2168218440,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2009",
edition = "Wyd. 1, 10 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
30
@article{UEK:2168290027,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Ocena zagrożenia kontynuacji działalności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 60, 2 - dodatek: Rachunkowość - Audytor 1 (38)",
pages = "11-19",
year = "2009",
}
31
@article{UEK:53062,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Komponenty rachunku przepływów pieniężnych w modelowaniu bankructwa : stan badań",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "17",
pages = "629-639",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
32
@book{UEK:51331,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-669-6",
}
33
@book{UEK:51332,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2009",
edition = "Wyd. 2 popr. i rozsz.",
isbn = "978-83-7526-674-0",
}
34
@article{UEK:2166190706,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : wyniki badań empirycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "641-654",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
35
@inbook{UEK:2166473789,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa - wyniki badań empirycznych",
booktitle = "Firmy i rynki finansowe : wybrane zagadnienia",
pages = "40-52",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-08-2",
}
36
@article{UEK:50223,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "87-104",
year = "2008",
}
37
@unpublished{UEK:2168278197,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "29-62",
year = "2008",
}
38
@book{UEK:2168288193,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2008",
edition = "Wyd. 1, 9 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
39
@inbook{UEK:2168280409,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników",
booktitle = "Strategiczna rachunkowość zarządcza",
pages = "169-212",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2008",
isbn = "978-83-208-1746-1",
}
40
@inbook{UEK:2165828409,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Aplikacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce : jaśniej czy ciemniej?",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "20-29",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
41
@article{UEK:50260,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przewidywanie upadłości przedsiębiorstwa na podstawie przepływów pieniężnych",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "629-654",
year = "2008",
}
42
@book{UEK:52091,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2007",
edition = "Wyd. 1, 8 dodr.",
issn = "",
isbn = "978-83-01-15136-2",
}
43
@article{UEK:50303,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Trade Credit Portfolio Selection - a Markovian Approach",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "105-119",
year = "2007",
}
44
@inbook{UEK:2166097522,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategia płynności finansowej zintegrowana ze zrównoważoną kartą wyników",
booktitle = "Finansowe warunki rozwoju regionalnego po wejściu Polski do Unii Europejskiej",
pages = "307-318",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2007",
isbn = "978-83-92214-89-2",
}
45
@article{UEK:2168273944,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw - kto, jakie, gdzie i kiedy składa",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 1",
pages = "11-15",
year = "2007",
}
46
@unpublished{UEK:52377,
author = "Osikowicz Marcin",
title = "Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
}
47
@unpublished{UEK:2168272702,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Przepływy pieniężne w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstwa : przegląd literatury",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "19-38",
year = "2007",
}
48
@article{UEK:2168324671,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sporządzanie rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią w sposób uproszczony : artykuł dyskusyjny",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 58, 6",
pages = "21-28",
year = "2007",
}
49
@inbook{UEK:2164960825,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "System wskaźników finansowych oparty na rachunku operacyjnych przepływów pieniężnych według uproszczonej metody bezpośredniej",
booktitle = "Rachunkowość w teorii i praktyce. T. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa",
pages = "330-343",
adress = "Poznań",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7417-262-2",
}
50
@inbook{UEK:2166121501,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Benchmarking w analizę wskaźnikowej sprawozdania finansowego",
booktitle = "Informacja ekonomiczno-finansowa jako podstawa efektywnego zarządzania podmiotami gospodarczymi",
pages = "192-199",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów",
year = "2006",
isbn = "83-922148-7-0",
}
51
@book{UEK:52188,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Wolters Kluwer Polska",
year = "2006",
isbn = "83-7484-018-8 ; 978-83-7484-018-7",
}
52
@inbook{UEK:2166175258,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto sprzedaży (ROS)",
booktitle = "Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw. T. 2",
pages = "479-487",
adress = "Szczecin",
publisher = "Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-923806-0-6 ; 978-83-923806-0-3",
}
53
@unpublished{UEK:2168286605,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa - kto składa, jakie, gdzie i kiedy",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "135-158",
year = "2006",
}
54
@article{UEK:2166551948,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Propozycja systemu wskaźników rentowności netto aktywów (ROA)",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 32 (88) numer specjalny",
pages = "275-285",
year = "2006",
}
55
@article{UEK:51912,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Benchmarking w analizie finansowej",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "r. 57, 10 (681)",
pages = "73-80",
year = "2006",
}
56
@book{UEK:2168221290,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2005",
edition = "Wyd. 1, dodr. 7.",
issn = "",
isbn = "83-01-14441-6",
}
57
@article{UEK:2168223554,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
journal = "Badania Operacyjne i Decyzje",
number = "2",
pages = "59-81",
year = "2005",
}
58
@unpublished{UEK:2168284313,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Rachunkowość a potrzeby informacyjne jego interesariuszy",
booktitle = "Koncepcja "wiernego obrazu" w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
pages = "3-22",
year = "2005",
}
59
@inbook{UEK:2166557247,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Cut-off Ratios versus Multivariate Logit Models in Bankruptcy Prediction - the Case of the Polish Building Industry",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balanced Development : International Conference",
pages = "251-265",
adress = "Cracow",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej; Cracow University of Economics",
year = "2005",
isbn = "83-918932-6-X",
}
60
@inbook{UEK:2168232340,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Teoria, praktyka i dydaktyka rachunkowości",
pages = "81-89",
adress = "Wrocław",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego",
year = "2005",
isbn = "83-70-11-766-X",
}
61
@inbook{UEK:2168313865,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w ocenie upadłości na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Zagrożenie upadłością",
pages = "93-101",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2005",
issn = "0239-9512",
}
62
@article{UEK:2166402908,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "A Bankruptcy Logit Model for the Polish Economy",
journal = "Argumenta Oeconomica Cracoviensia",
number = "3",
pages = "49-70",
year = "2005",
}
63
@article{UEK:52452,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Ekonomista",
number = "5",
pages = "691-705",
year = "2005",
}
64
@unpublished{UEK:2168273628,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "181-212",
year = "2004",
}
65
@article{UEK:2168220894,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wartości progowe wskaźników finansowych w badaniu upadłości przedsiębiorstw",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 19 (75)",
pages = "139-160",
year = "2004",
}
66
@article{UEK:2168235396,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wskaźniki finansowe stosowane do oceny zagrożenia upadłością - wnioski z badań polskich",
journal = "Rachunkowość",
number = "8 - dodatek: Rachunkowość-Audytor 3",
pages = "6-14",
year = "2004",
}
67
@inbook{UEK:2168284495,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Logitowy model upadłości dla gospodarki polskiej - wnioski z badania",
booktitle = "Zarządzanie finansami : finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. T. 1",
pages = "477-485",
adress = "Szczecin",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
issn = "",
isbn = "83-89-142-25-2",
}
68
@inbook{UEK:2168222084,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Bankruptcy Prediction in Polish Economic Conditions - a Logit Approach",
booktitle = "General Accounting Theory : Towards Balancing the Society : International Conference",
pages = "397-414",
adress = "Cracow",
publisher = "Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management",
year = "2004",
isbn = "83-918932-5-1",
}
69
@article{UEK:2167685563,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Problemy metodologiczne logitowego modelu upadłości",
journal = "Problemy Społeczne i Ekonomiczne",
number = "vol. 1",
pages = "127-138",
year = "2004",
}
70
@inbook{UEK:2168046656,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wskaźniki finansowe w badaniu upadłości przedsiębiorstw - podejście jedno- i wielowymiarowe",
booktitle = "Polska szkoła rachunkowości",
pages = "463-475",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2004",
isbn = "83-7378-054-8",
}
71
@inbook{UEK:2168233394,
author = "Bielawski Paweł and Wędzki Dariusz",
title = "Wybrane metody wyceny instrumentów finansowych w świetle standardów rachunkowości",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "111-126",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
72
@unpublished{UEK:2168273756,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "20-37",
year = "2003",
}
73
@article{UEK:2168235632,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Statystyczna weryfikacja istotności przepływów pieniężnych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 15 (71)",
pages = "103-119",
year = "2003",
}
74
@book{UEK:2168232190,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-88597-97-3",
}
75
@inbook{UEK:2168233226,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Niektóre wnioski ze statystycznego badania istotności przepływów pieniężnych",
booktitle = "Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce",
pages = "873-886",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
year = "2003",
isbn = "83-231-1594-X",
}
76
@article{UEK:2168231462,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wstępna sprawozdań finansowych - nie taka prosta",
journal = "Rachunkowość",
number = "4",
pages = "19-27",
year = "2003",
}
77
@article{UEK:2168231460,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Opłacalność informacji z wywiadowni",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "12-17",
year = "2003",
}
78
@inbook{UEK:2168225318,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "General Accounting Theory in Statu Nascendi : International Conference",
pages = "483-494",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-915196-3-5",
}
79
@misc{UEK:2168231942,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategie płynności finansowej",
booktitle = "Rachunkowość",
number = "1",
pages = "70",
year = "2003",
}
80
@unpublished{UEK:2168274170,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Valuation Models within Infinite Time Horizon under Current Cost Accounting",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 2",
pages = "108-122",
year = "2002",
}
81
@article{UEK:2168234716,
author = "Wędzki Dariusz and Bielawski Paweł",
title = "Problematyka ustalania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych w rachunkowości polskiej",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 9 (65)",
pages = "113-131",
year = "2002",
}
82
@book{UEK:2168237126,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2002",
edition = "Wyd. 1, dodr. 6",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
83
@book{UEK:2168232188,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa : przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2002",
issn = "",
isbn = "83-88597-53-1",
}
84
@article{UEK:2168233716,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Podstawy kształtowania polityki kredytu handlowego w przedsiębiorstwie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "99-106",
year = "2001",
}
85
@book{UEK:2168231026,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "2001",
edition = "Wyd. 1, dodr. 4",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
86
@unpublished{UEK:2168274287,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza płynności finansowej a prognozowanie upadłości przedsiębiorstw w Polsce - studium przypadków",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 1",
pages = "1[118]-15[132]",
year = "2001",
}
87
@article{UEK:2168235400,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Ocena spłaty należności (cz. 2)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 52, 6",
pages = "375-379",
year = "2001",
}
88
@article{UEK:2168231876,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Problem wykorzystania analizy wskaźnikowej do przewidywania upadłości polskich przedsiębiorstw - studium przypadków",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "5",
pages = "54-61",
year = "2000",
}
89
@inbook{UEK:2168297083,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Niestatystyczne metody prognozowania należności i ich inkasa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "137-144",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "2000",
}
90
@article{UEK:2168235410,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży w praktyce",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 4",
pages = "227-234",
year = "2000",
}
91
@unpublished{UEK:2168272524,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Sposoby oceny inkasa należności",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości",
pages = "1[22]-17[39]",
year = "2000",
}
92
@article{UEK:2168235404,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Ocena spłaty należności",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 51, 11",
pages = "625-631",
year = "2000",
}
93
@book{UEK:2168235516,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2000",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-053-4",
}
94
@inbook{UEK:2168321375,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Za i przeciw budżetowaniu metodą procentu od sprzedaży",
booktitle = "Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku : zbiór referatów na Doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000"",
pages = "461-467",
adress = "Łódź",
publisher = "Agencja Wydawnicza InterFart",
year = "2000",
isbn = "83-86939-57-5",
}
95
@article{UEK:2168280607,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Jak zarządzać należnościami?",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 50, 4",
pages = "207-215",
year = "1999",
}
96
@book{UEK:2168231092,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1999",
edition = "Wyd. 1, dodr. 3",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
97
@unpublished{UEK:2168269508,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Budżetowanie metodą procentu od sprzedaży - problemy wdrożenia do praktyki",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 7",
pages = "1[43]-20[62]",
year = "1999",
}
98
@book{UEK:2168251916,
author = "Ross Stephen A. and Westerfield Randolph W. and Jordan Bradford D.",
title = "Finanse przedsiębiorstw",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dom Wydawniczy ABC",
year = "1999",
isbn = "83-87916-45-5",
}
99
@inbook{UEK:2168297099,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Ustalenie rezerw na należności nieściągalne metodą łańcuchów Markowa",
booktitle = "Ekonometryczne modelowanie danych finansowo-księgowych",
pages = "125-136",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie",
year = "1999",
}
100
@inbook{UEK:2168231474,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Zastosowanie analizy wskaźnikowej w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw polskich - studium empiryczne",
booktitle = "Rachunkowość teoria i praktyka",
pages = "366-375",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
101
@article{UEK:2168235450,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Optymalizacja wielkości i struktury kapitału obrotowego brutto metodą analizy marginalnej",
journal = "Rachunkowość",
number = "2",
pages = "79-87",
year = "1999",
}
102
@article{UEK:2168235652,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Zasady racjonalnego systemu opustów za ilość przy sprzedaży",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 50, 10 (1086)",
pages = "209-212,219",
year = "1998",
}
103
@book{UEK:2168231024,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydaw. Naukowe PWN",
year = "1998",
edition = "Wyd. 1, dodr. 2",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
104
@article{UEK:2168235436,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Wykorzystanie do analizy gotówkowych punktów krytycznych sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "365-369",
year = "1998",
}
105
@article{UEK:2168272064,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza porównawcza różnych formuł metody procentu od sprzedaży",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 44",
pages = "125-138",
year = "1998",
}
106
@article{UEK:2168269288,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Rola kapitału obrotowego w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa oraz czynniki wpływające na jego poziom i strukturę",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "59-64",
year = "1998",
}
107
@article{UEK:2168235554,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Propozycja modelu oceny ryzyka niewypłacalności kontrahentów przedsiębiorstwa na podstawie jego danych wewnętrznych",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "11",
pages = "59-67",
year = "1998",
}
108
@article{UEK:2168235550,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie inwestycji",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 46 numer specjalny",
pages = "214-226",
year = "1998",
}
109
@unpublished{UEK:2168269478,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Jak chronić środki pieniężne przedsiębiorstwa ulokowane w należnościach",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 6",
pages = "1[19]-24[42]",
year = "1998",
}
110
@book{UEK:2168231022,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1997",
issn = "",
isbn = "83-01-12193-9",
}
111
@article{UEK:2168235648,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Optymalna wielkość sprzedaży jako podstawa systemu opustów za ilość",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 49, 6 (1030)",
pages = "131-135",
year = "1997",
}
112
@article{UEK:2168268854,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Kto powinien otrzymać kredyt handlowy - modele kryterium wyboru kontrahenta",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "11-19",
year = "1997",
}
113
@article{UEK:2168231458,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Kapitał obrotowy netto i brutto - wybrane problemy teoretyczne",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "T. 42",
pages = "152-163",
year = "1997",
}
114
@article{UEK:2168235446,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Strategie kształtowania i finansowania majątku obrotowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "9",
pages = "453-461",
year = "1997",
}
115
@article{UEK:2168235472,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Kontrola dopływu środków pieniężnych ze sprzedaży",
journal = "Rachunkowość",
number = "7",
pages = "347-353",
year = "1997",
}
116
@article{UEK:2168227866,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza wykorzystania modeli optymalizacji środków pieniężnych i papierów wartościowych Millera-Orra w warunkach gospodarki rynkowej",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "10",
pages = "45-55",
year = "1997",
}
117
@unpublished{UEK:2168268878,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Gotówkowe punkty krytyczne sprzedaży w analizie finansowej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 5",
pages = "1[18]-15[32]",
year = "1997",
}
118
@article{UEK:2168235642,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Kredytowanie w strategii przedsiębiorstwa",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "R. 48, 5 (568)",
pages = "16-18",
year = "1997",
}
119
@article{UEK:2168229708,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Analiza należności i polityki udzielania kredytu kupieckiego",
journal = "Rachunkowość",
number = "6",
pages = "284-292",
year = "1996",
}
120
@article{UEK:2168235464,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Dobór narzędzi polityki kredytu handlowego",
journal = "Rachunkowość",
number = "11",
pages = "564-574",
year = "1996",
}
121
@article{UEK:2168229734,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Polityka upustów cenowych w przedsiębiorstwie",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "1",
pages = "8-11",
year = "1996",
}
122
@unpublished{UEK:2168274833,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Metody zarządzania kapitałem obrotowym brutto w przedsiębiorstwie : (propozycje rozwiązań w warunkach gospodarki polskiej)",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
123
@article{UEK:2168230802,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Samolikwidacja długu : menedżerska koncepcja kapitału obrotowego i jej praktyczne zastosowanie",
journal = "Penetrator",
number = "11",
pages = "34-38",
year = "1996",
}
124
@article{UEK:2168230808,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Kapitał pod ręką",
journal = "Penetrator",
number = "12",
pages = "59-63",
year = "1996",
}
125
@article{UEK:2168235444,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa",
journal = "Rachunkowość",
number = "3",
pages = "125-130",
year = "1995",
}
126
@article{UEK:2168233590,
author = "Wędzki Dariusz",
title = "Jak zarządzać należnościami? : model kontroli kredytu",
journal = "Penetrator",
number = "8",
pages = "43-47",
year = "1995",
}
127
@article{UEK:2168233566,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Sterowanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie",
journal = "Penetrator",
number = "3",
pages = "19-22",
year = "1995",
}
128
@article{UEK:2168230286,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Zarządzanie gotówką w przedsiębiorstwie jako podstawa maksymalizacji jego dochodów",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "7-8",
pages = "42-50",
year = "1995",
}
129
@article{UEK:2168277345,
author = "Sierpińska Maria and Wędzki Dariusz",
title = "Optymalizacja stanu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie",
journal = "Rachunkowość",
number = "5",
pages = "241-244",
year = "1995",
}
130
@unpublished{UEK:2168303135,
title = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
}
131
@unpublished{UEK:2168270816,
title = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
132
@unpublished{UEK:2168280659,
title = "Rozwój teorii rachunkowości",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
133
@unpublished{UEK:2168284309,
title = "Koncepcja wiernego obrazu w rachunkowości, kontrowersje i dylematy",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}