Publications of the selected author
1

Title:
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK, s. 24-34 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325789
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Wprowadzenie
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK, s. 5-12 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325777
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 77-97
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227250
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 74-77. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226122
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 148-159
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255662
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265920
chapter in unpublished scientific work
8

Title:
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995
Nr:
2168264388
article
9

Title:
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333415
varia
10

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Wstęp
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 5
Nr:
2168364612
preface / summary
See main document
11

Conference:
XIII Ogólnopolskie Seminarium : Metody ekonometrii przestrzennej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane, Polska, od 1991-04-25 do 1991-04-27
Title:
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2, s. 254. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351018
varia
12

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Van Loona matematyczny model firmy
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 217-230 - Bibliogr.
Nr:
2168263600
chapter in conference materials
See main document
13

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Modele serii PROFIS : stan badań
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
chapter in conference materials
See main document
14

Title:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
article
15

Conference:
II Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Karniowice k. Krakowa, Polska, od 1989-05-29 do 1989-05-31
Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1, s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351296
varia
16

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Model PROFIS - stan badań
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 364. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351436
varia
17

Conference:
III Seminarium: Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Trzemeśnia k. Myślenic, Polska, od 1990-06-04 do 1990-06-06
Title:
Matematyczny model firmy van Loona
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4, s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168351432
varia
18

Title:
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)
Source:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK, s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277683
chapter in unpublished scientific work
See main document
19

Title:
Van Loona matematyczny model firmy
Source:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK, s. 1-13 [47-59] - Bibliogr.
Research program:
32/ISEI/7/90/BR
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330911
chapter in unpublished scientific work
See main document
20

Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 129-136 - Bibliogr.
Nr:
2168269548
chapter in conference materials
See main document
21

Conference:
Seminarium Symulacyjne modele przedsiębiorstw, Kraków, Polska, od 1988-06-07 do 1988-06-09
Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2, s. 196. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350984
varia
22

Author:
Abdul Sada Multak Rahim
Title:
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/409
Nr:
2168308953
doctoral dissertation
23

Title:
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989) , s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257500
article
24

Title:
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 237 (1988) , s. 135-154 - Bibliogr.
Nr:
2168237308
article
25

Title:
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2, s. 90-91
Nr:
2168225172
varia
26

Title:
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318517
varia
27

Title:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: AE, 1986
Physical description:
131 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
academic script
28

Title:
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
131 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/816
Nr:
2168269170
doctoral dissertation
29

Title:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246762
article
30

Title:
W nowy podatek z garbem przerobu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984) , s. 13
Nr:
2168274561
article
31

Title:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1984) , s. 1257-1277. - Summ., rez.
Nr:
2168265646
article
32

Title:
"Szok majątkowy"
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983) , s. 16-17
Nr:
2168283259
article
33

Title:
Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Source:
Wektory. - nr 2 (1983) , s. 53-56
Nr:
2168363724
article
34

Title:
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333335
varia
35

Title:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
131 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
book
36

Title:
Reforma 1983 na komputerze
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983) , s. 18-20
Nr:
2168283257
article
37

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983) , s. 35-52
Nr:
2168221450
article
38

Author:
Title:
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/885
Nr:
2168312993
doctoral dissertation
39

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 260-286
Nr:
2168273056
chapter in conference materials
See main document
40

Title:
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 152 (1982) , s. 79-90 - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Szumilak J., Wąsik B., (1982), Analiz stabil'nosti material'nych potokov v sisteme proizvodstva i oborota prodovol'stvennych tovarov, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 81-92.
Nr:
2168266764
article
41

Title:
Co opłaca się przedsiębiorstwu?
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982) , s. 17-19
Nr:
2168283255
article
42

Title:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
43

Author:
Tadeusz Łętka
Title:
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
123 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/439
Nr:
2168309743
doctoral dissertation
44

Title:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247422
article
45

Title:
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 195-211. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168262830
article
46

Title:
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution
Source:
Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980) , s. 82-90
Nr:
2168254170
article
47

Title:
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers'
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979) , s. 115-123. - Summ.
Nr:
2168260380
article
48

Title:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
article
49

Title:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monograph
50

Title:
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286103
monograph
51

Title:
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977) , s. 91-117. - Rez., summ.
Nr:
2168250036
article
52

Title:
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333141
varia
53

Title:
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256102
varia
54

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Modele ekonometryczne i metody statystyczne w przemyśle", Łódź, Polska, od 1973-10-11 do 1973-10-12
Title:
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1, s. 176. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168350710
varia
55

Title:
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 73-89. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243926
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
20 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168339901
academic script
57

Title:
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333055
varia
58

Title:
Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego = Essay in a Method of Sampling the Dynamics of the Process of Production
Source:
Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974, s. 161-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 33)
Nr:
2168362562
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia. - vol. 15 (1974) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260484
article
60

Title:
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967)
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288669
chapter in monograph
See main document
61

Title:
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 131-145
Nr:
2168278099
chapter in conference materials
62

Title:
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 19-28
Nr:
2168278087
chapter in conference materials
63

Title:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
133 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/58
Nr:
2168305503
doctoral dissertation
64

Conference:
VI Konferencja statystyczno-ekonometryczna uczelni ekonomicznych Polski Południowej, Wrocław, Polska, od 1970-03-20 do 1970-03-21
Title:
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4, s. 334. - Dostępne tylko streszczenie.
Nr:
2168353396
varia
65

Title:
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - nr 38 (1969) , s. 123-143. - Summ., rez.
Nr:
2168260746
article
Unpublished documents:
1

Title:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów
Kierownictwo:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny], 2008
Physical description:
[331]: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. przy niektórych art.
Research program:
2/KE/2/08/S/419
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221440
unpublished scientific work
2

Title:
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
68 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KE/3/2005/S/235
Signature:
NP-1059/Magazyn
Nr:
2168326405
unpublished scientific work
3

Title:
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KE/1/2004/S/158
Signature:
NP-935/Magazyn
Nr:
2168325733
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
48/KE/1/2003/S/053
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325775
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
[26 k.]: il.; 30 cm. + Aneks
Research program:
36/KE/1/2001/S
Signature:
NP-786/Magazyn
Nr:
2168285915
unpublished scientific work
6

Title:
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
55, [59] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-659/2/Magazyn
Nr:
2168333857
unpublished scientific work
7

Title:
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
17 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
97/KE/2/98/S
Signature:
NP-545/Magazyn
Nr:
2168333465
unpublished scientific work
8

Title:
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
34 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KE/1/97/S
Signature:
NP-499/Magazyn
Nr:
2168328959
unpublished scientific work
9

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
unpublished scientific work
10

Title:
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
117/KE/3/96/S
Signature:
NP-398/Magazyn
Nr:
2168329111
unpublished scientific work
11

Title:
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[72] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-329/Magazyn
Nr:
2168329361
unpublished scientific work
12

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
20 k., [12] + aneks: [16] k.: il.; 30 cm
Research program:
11/KE/1/94/S
Signature:
NP-181/[3]/Magazyn
Nr:
2168330803
unpublished scientific work
13

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
unpublished scientific work
14

Title:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
unpublished scientific work
15

Title:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Research program:
58/ISEiI/18/91/W
Signature:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
unpublished scientific work
16

Title:
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
26/ISEI/4/91/S
Signature:
NP-116/Magazyn
Nr:
2168331519
unpublished scientific work
17

Title:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[76] k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/031/90-2
Signature:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277677
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
[59] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po art.
Research program:
32/ISEI/7/90/BR
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330905
unpublished scientific work
See related chapters
1
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 24-34. - Bibliogr.
2
Wprowadzenie / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 5-12. - Bibliogr.
3
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
4
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 77-97. - ISBN 83-01-12752-X
5
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997 / Bogusław WĄSIK // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 74-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
6
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 148-159. - ISBN 83-87239-38-0
7
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[278]-24[301]
8
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93 / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - ISSN 0324-8445
9
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
10
Wstęp / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 5
11
Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2 / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 39, z. 2 (1992), s. 254. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
12
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 217-230. - Bibliogr.
13
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
14
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
15
Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 1 (1991), s. 100-101. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
16
Model PROFIS - stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 364. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
17
Matematyczny model firmy van Loona / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 38, z. 3-4 (1991), s. 362-363. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
18
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3) / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
19
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13 [47-59]. - Bibliogr.
20
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 129-136. - Bibliogr.
21
Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK, Lesław PIECUCH // Przegląd Statystyczny. - t. 36, z. 2 (1989), s. 196. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
22
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management / Abdul Sada Multak Rahim ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1989. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 288 (1989), s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
24
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 135-154. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
25
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania / Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1988), s. 90-91. - ISSN 0079-578X
26
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
27
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków: AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
28
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach / Zbigniew JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1985. - 131 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
29
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P) / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
30
W nowy podatek z garbem przerobu / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984), s. 13. - ISSN 0137-7299
31
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ekonomista. - nr 6 (1984), s. 1257-1277. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
32
"Szok majątkowy" / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983), s. 16-17. - ISSN 0137-8783
33
Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Wektory. - nr 2 (1983), s. 53-56. - ISSN 0208-9084
34
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979 / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
35
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław Dobija, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 131 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
36
Reforma 1983 na komputerze / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983), s. 18-20. - ISSN 0137-8783
37
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3 (1983), s. 35-52. - ISSN 0079-578X
38
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej / Jerzy SKRZYPEK ; . - Kraków : , 1982. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Bogusław WĄSIK. - Bibliogr.
39
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 260-286
40
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 79-90. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
41
Co opłaca się przedsiębiorstwu? / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982), s. 17-19. - ISSN 0137-8783
42
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK, Mieczysław Dobija // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 44-45. - ISSN 0079-354X
43
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku / Tadeusz Łętka ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1980. - 123 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
44
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply / Jan SZUMILAK, Bogusłąw WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
45
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 195-211. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
46
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Handel Wewnętrzny. - nr 1 (1980), s. 82-90. - ISSN 0438-5403
47
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers' / Bogusław WĄSIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979), s. 115-123. - Summ. - ISSN 0239-2577
48
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables / Mieczysław Dobija, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
49
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
50
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
51
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis / Ryszard BOROWIECKI, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 88 (1977), s. 91-117. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
52
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
53
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
54
Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 22, z. 1 (1975), s. 176. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
55
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model / Bogusław WĄSIK // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 73-89. - Summ.
56
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975. - 20 s. : il. ; 30 cm
57
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
58
Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego = Essay in a Method of Sampling the Dynamics of the Process of Production / Bogusław WĄSIK // W: Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1974. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 33). - S. 161-179. - Summ., rez. - Bibliogr.
59
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories / Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
60
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967) / Bogusław WĄSIK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
61
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim / Stefan KORTA, Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 131-145
62
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą / Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 19-28
63
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967 / Bogusław WĄSIK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1970. - 133 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania / Bogusław WĄSIK // Przegląd Statystyczny. - t. 17, z. 3-4 (1970), s. 334. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0033-2372
65
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961) / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 123-143. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
66
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], 2008. - [331] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. przy niektórych art.
67
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny / Kierownik tematu: Bogusław WĄSIK, zespół autorski: Bogusław WĄSIK, Adam FROK, Błażej MAZUR. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej / Zespół autorski: Bogusław WĄSIK (kierownik), Błażej MAZUR, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 43 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
70
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - [26 k.] : il. ; 30 cm. + Aneks
71
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2 / Kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55, [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12 / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999. - 17 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
73
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997 / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
74
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
75
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych) / Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
76
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - [72] k. : il. ; 30 cm
77
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3] / zespół aut. pod kier. Bogusława WĄSIKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 20 k., [12] + aneks: [16] k. : il. ; 30 cm
78
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
79
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
80
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
81
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa / Bogusław WĄSIK, Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
82
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - [76] k. : il. ; 30 cm
83
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
1
Wąsik B., (2003), Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 24-34.
2
Wąsik B., (2003), Wprowadzenie. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 5-12.
3
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
4
Szubra M., Wąsik B., (1999), Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-97.
5
Wąsik B., (1998), Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 74-77.
6
Zając K., Wąsik B., (1997), Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 148-159.
7
Szubra M., Wąsik B., (1996), Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301].
8
Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1995), Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 57-66.
9
Wąsik B., (1993), Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49.
10
Wąsik B., (1992), Wstęp. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 5.
11
Wąsik B., (1992), Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2, "Przegląd Statystyczny", t. 39, z. 2, s. 254.
12
Wąsik B., (1992), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 217-230.
13
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] zebrał ma., publ. Lesław PIECUCH , LITWA (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
14
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
15
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 1, s. 100-101.
16
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1991), Model PROFIS - stan badań, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 364.
17
Wąsik B., (1991), Matematyczny model firmy van Loona, "Przegląd Statystyczny", t. 38, z. 3-4, s. 362-363.
18
Wąsik B., (1991), Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [4]-26[29].
19
Wąsik B., (1990), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13 [47-59].
20
Wąsik B., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-136.
21
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., Piecuch L., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego, "Przegląd Statystyczny", t. 36, z. 2, s. 196.
22
Rahim A., (1989), System Dynamics Study of Iraqi Airways Management, Prom. Wąsik B., Kraków : , 227 k.
23
Wąsik B., (1989), Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 7-21.
24
Szumilak J., Wąsik B., (1988), Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 135-154.
25
Wąsik B., (1988), Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 90-91.
26
Szumilak J., Wąsik B., (1987), Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61.
27
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
28
Jędrzejczyk Z., (1985), Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach, Prom. Wąsik B., Kraków : , 131 k.
29
Szumilak J., Wąsik B., (1985), Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 127-139.
30
Szumilak J., Wąsik B., (1984), W nowy podatek z garbem przerobu, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 13.
31
Szumilak J., Wąsik B., (1984), Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista", nr 6, s. 1257-1277.
32
Szumilak J., Wąsik B., (1983), "Szok majątkowy", "Przegląd Techniczny", nr 17, s. 16-17.
33
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie, "Wektory", nr 2, s. 53-56.
34
Wąsik B., (1983), Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50.
35
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 131 s.
36
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Reforma 1983 na komputerze, "Przegląd Techniczny", nr 13, s. 18-20.
37
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3, s. 35-52.
38
Skrzypek J., (1982), Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej, Prom. Wąsik B., Kraków : , 150 k.
39
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 260-286.
40
Szumilak J., Wąsik B., (1982), An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 79-90.
41
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Co opłaca się przedsiębiorstwu?, "Przegląd Techniczny", nr 19, s. 17-19.
42
Zając K., Wąsik B., Dobija M., (1980), Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45.
43
Łętka T., (1980), Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku, Prom. Wąsik B., Kraków : , 123 k.
44
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 113-128.
45
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 195-211; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
46
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa, "Handel Wewnętrzny", nr 1, s. 82-90.
47
Wąsik B., (1979), Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 24, nr 1 (89), s. 115-123.
48
Dobija M., Wąsik B., Zając K., (1978), Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 565-576.
49
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
50
Wąsik B., (1977), Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
51
Borowiecki R., Wąsik B., (1977), Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 91-117.
52
Wąsik B., (1976), Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110.
53
Wąsik B., (1975), Dynamika zasobów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122.
54
Wąsik B., (1975), Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego, "Przegląd Statystyczny", t. 22, z. 1, s. 176.
55
Wąsik B., (1975), Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 73-89.
56
Wąsik B., (1975), Dynamika systemowa J. W. Forrestera: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 s.
57
Wąsik B., (1974), O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145.
58
Wąsik B., (1974), Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego. [W:] ZAJĄC K. (red.), Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 33), Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 161-179.
59
Wąsik B., (1974), Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 85-96.
60
Wąsik B., (1972), Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967). [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 199-220.
61
Korta S., Wąsik B., (1972), Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 131-145.
62
Wąsik B., (1972), Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 19-28.
63
Wąsik B., (1970), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967, Prom. Zając K., Kraków : , 133 k.
64
Wąsik B., (1970), Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania, "Przegląd Statystyczny", t. 17, z. 3-4, s. 334.
65
Wąsik B., (1969), Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 123-143.
66
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych: zbiór artykułów, (2008), Wąsik B. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [331]
67
Wąsik B., Frok A., Mazur B., (2005), Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
68
Wąsik B., Mazur B., Wróblewska J., (2004), Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
69
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), (2003), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
70
Wąsik B., (2002), Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [26 k.]
71
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2, (2000), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [59] k.
72
Wąsik B., (1999), Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
73
Wąsik B., (1998), Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
74
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
75
Wąsik B., (1997), Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
76
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1996), Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [72] k.
77
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993: (syntetyczne wyniki badań). [3], (1995), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k., [12] + aneks: [16] k.
78
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
79
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
80
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
81
Wąsik B., Skrzypek J., Szubra M., (1991), Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
82
Wąsik B. (red.), (1991), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [76] k.
83
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, (1990), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [59] k.
1
@unpublished{UEK:2168325789,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "24-34",
year = "2003",
}
2
@unpublished{UEK:2168325777,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "5-12",
year = "2003",
}
3
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Wanda Sułkowska and Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
4
@inbook{UEK:2168227250,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "77-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
5
@inbook{UEK:2168226122,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "74-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
6
@inbook{UEK:2168255662,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik",
title = "Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "148-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168265920,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[278]-24[301]",
year = "1996",
}
8
@article{UEK:2168264388,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "57-66",
adress = "",
year = "1995",
}
9
@misc{UEK:2168333415,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49",
year = "1993",
}
10
@misc{UEK:2168364612,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wstęp",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "5",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@misc{UEK:2168351018,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu firmy DYFIS-2",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 39, z. 2",
pages = "254",
year = "1992",
}
12
@inbook{UEK:2168263600,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "217-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
13
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
14
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
15
@misc{UEK:2168351296,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa produkcyjnego i jego otoczenie MSPO",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 1",
pages = "100-101",
year = "1991",
}
16
@misc{UEK:2168351436,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Model PROFIS - stan badań",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "364",
year = "1991",
}
17
@misc{UEK:2168351432,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model firmy van Loona",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 38, z. 3-4",
pages = "362-363",
year = "1991",
}
18
@unpublished{UEK:2168277683,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [4]-26[29]",
year = "1991",
}
19
@unpublished{UEK:2168330911,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13 [47-59]",
year = "1990",
}
20
@inbook{UEK:2168269548,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "129-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
21
@misc{UEK:2168350984,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek and Lesław Piecuch",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 36, z. 2",
pages = "196",
year = "1989",
}
22
@unpublished{UEK:2168308953,
author = "Abdul Sada Multak Rahim",
title = "System Dynamics Study of Iraqi Airways Management",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
23
@article{UEK:2168257500,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "7-21",
year = "1989",
}
24
@article{UEK:2168237308,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "135-154",
year = "1988",
}
25
@misc{UEK:2168225172,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "90-91",
year = "1988",
}
26
@misc{UEK:2168318517,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "59-61",
year = "1987",
}
27
@book{UEK:2168246720,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
28
@unpublished{UEK:2168269170,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk",
title = "Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
29
@article{UEK:2168246762,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "127-139",
year = "1985",
}
30
@article{UEK:2168274561,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "W nowy podatek z garbem przerobu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "13",
year = "1984",
}
31
@article{UEK:2168265646,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1257-1277",
year = "1984",
}
32
@article{UEK:2168283259,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Szok majątkowy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "17",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
33
@article{UEK:2168363724,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Zakłócenia dostaw materiałowych a zatrudnienie w przedsiębiorstwie",
journal = "Wektory",
number = "2",
pages = "53-56",
year = "1983",
}
34
@misc{UEK:2168333335,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "50",
year = "1983",
}
35
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
36
@article{UEK:2168283257,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Reforma 1983 na komputerze",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "13",
pages = "18-20",
year = "1983",
}
37
@article{UEK:2168221450,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3",
pages = "35-52",
year = "1983",
}
38
@unpublished{UEK:2168312993,
author = "Jerzy Skrzypek",
title = "Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
39
@inbook{UEK:2168273056,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "260-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
40
@article{UEK:2168266764,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "152",
pages = "79-90",
year = "1982",
}
41
@article{UEK:2168283255,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Co opłaca się przedsiębiorstwu?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "19",
pages = "17-19",
year = "1982",
}
42
@misc{UEK:2168252574,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik and Mieczysław Dobija",
title = "Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "44-45",
year = "1980",
}
43
@unpublished{UEK:2168309743,
author = "Tadeusz Łętka",
title = "Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
44
@article{UEK:2168247422,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "113-128",
year = "1980",
}
45
@article{UEK:2168262830,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "195-211",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
46
@article{UEK:2168254170,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "1",
pages = "82-90",
year = "1980",
}
47
@article{UEK:2168260380,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 24, 1 (89)",
pages = "115-123",
year = "1979",
}
48
@article{UEK:2168237370,
author = "Mieczysław Dobija and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "565-576",
year = "1978",
}
49
@book{UEK:2168323061,
author = "Bogusław Wąsik and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
50
@book{UEK:2168286103,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "",
}
51
@article{UEK:2168250036,
author = "Ryszard Borowiecki and Bogusław Wąsik",
title = "Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "91-117",
year = "1977",
}
52
@misc{UEK:2168333141,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "109-110",
year = "1976",
}
53
@misc{UEK:2168256102,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika zasobów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "121-122",
year = "1975",
}
54
@misc{UEK:2168350710,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Prosty model dynamiki makrosystemu produkcyjnego",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 22, z. 1",
pages = "176",
year = "1975",
}
55
@inbook{UEK:2168243926,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "73-89",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
56
@book{UEK:2168339901,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
57
@misc{UEK:2168333055,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "144-145",
year = "1974",
}
58
@inbook{UEK:2168362562,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Próba pewnej metody badania dynamiki systemu produkcyjnego",
booktitle = "Problemy statystyczne i demograficzne : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "161-179",
adress = "Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1974",
issn = "0079-3442",
}
59
@article{UEK:2168260484,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "85-96",
year = "1974",
}
60
@inbook{UEK:2168288669,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967)",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "199-220",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
61
@inbook{UEK:2168278099,
author = "Stefan Korta and Bogusław Wąsik",
title = "Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "131-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
62
@inbook{UEK:2168278087,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
63
@unpublished{UEK:2168305503,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
64
@misc{UEK:2168353396,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie funkcji produkcji do badania zmian techniki wytwarzania",
booktitle = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 17, z. 3-4",
pages = "334",
year = "1970",
}
65
@article{UEK:2168260746,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "123-143",
year = "1969",
}
66
@unpublished{UEK:2168221440,
title = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2008",
}
67
@unpublished{UEK:2168326405,
author = "Bogusław Wąsik and Adam Frok and Błażej Mazur",
title = "Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
68
@unpublished{UEK:2168325733,
author = "Bogusław Wąsik and Błażej Mazur and Justyna Wróblewska",
title = "Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
69
@unpublished{UEK:2168325775,
title = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
70
@unpublished{UEK:2168285915,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
71
@unpublished{UEK:2168333857,
title = "Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
72
@unpublished{UEK:2168333465,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
73
@unpublished{UEK:2168328959,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
74
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
75
@unpublished{UEK:2168329111,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
76
@unpublished{UEK:2168329361,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
77
@unpublished{UEK:2168330803,
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
78
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
79
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
80
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
81
@unpublished{UEK:2168331519,
author = "Bogusław Wąsik and Jerzy Skrzypek and Mariusz Szubra",
title = "Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
82
@unpublished{UEK:2168277677,
title = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
83
@unpublished{UEK:2168330905,
title = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID