Publications of the selected author

1

Title:
Wprowadzenie
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 5-12 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325777
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Title:
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe
Source:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK2003, s. 24-34 - Bibliogr.
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325789
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Title:
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 77-97
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227250
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku
Source:
Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 175-210
ISBN:
83-01-12752-X
Nr:
2168227254
chapter in monograph
See main document
5

Title:
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997
Source:
Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998, s. 74-77. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-71-2
Nr:
2168226122
chapter in monograph
See main document
6

Title:
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki
Source:
Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997, s. 148-159
ISBN:
83-87239-38-0
Nr:
2168255662
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]1996, s. 1[278]-24[301]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265920
chapter in unpublished scientific work
8

Title:
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995) , s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995
Nr:
2168264388
article
9

Title:
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1993. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia
Nr:
2168333415
varia
10

Title:
Van Loona matematyczny model firmy
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 217-230 - Bibliogr.
Nr:
2168263600
chapter in conference materials
See main document
11

Title:
Modele serii PROFIS : stan badań
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 231-240 - Bibliogr.
Nr:
2168263602
chapter in conference materials
See main document
12

Title:
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)
Source:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1991, s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
Signature:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277683
chapter in unpublished scientific work
See main document
13

Title:
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991) , s. 167-183 - Bibliogr.
Series:
(Prace Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej)
Nr:
2168298353
article
14

Title:
Van Loona matematyczny model firmy
Source:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK1990, s. 1-13 [47-59] - Bibliogr.
Research program:
32/ISEI/7/90/BR
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330911
chapter in unpublished scientific work
See main document
15

Author:
Abdul Sada Multak Rahim
Title:
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management
Publisher address:
Kraków: , 1989
Physical description:
227 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/409
Nr:
2168308953
doctoral dissertation
16

Title:
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego
Source:
Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989, s. 129-136 - Bibliogr.
Nr:
2168269548
chapter in conference materials
See main document
17

Title:
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989) , s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168257500
article
See main document
18

Title:
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988) , s. 135-154 - Bibliogr.
Nr:
2168237308
article
See main document
19

Title:
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania
Source:
Problemy Ekonomiczne1988. - R. 27, nr 2/88, s. 90-91
Nr:
2168225172
varia
20

Title:
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1987. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168318517
varia
21

Title:
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: AE, 1986
Physical description:
131 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168246720
academic script
22

Title:
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach
Publisher address:
Kraków: , 1985
Physical description:
127 k., [2 k.], 2 k. złoż.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/816
Nr:
2168269170
doctoral dissertation
23

Title:
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P)
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985) , s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246762
article
See main document
24

Title:
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise
Source:
Ekonomista. - nr 6 (1984) , s. 1257-1277. - Summ., rez.
Nr:
2168265646
article
25

Title:
W nowy podatek z garbem przerobu
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984) , s. 13
Nr:
2168274561
article
26

Title:
Reforma 1983 na komputerze
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983) , s. 18-20
Nr:
2168283257
article
27

Title:
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej
Publisher address:
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983
Physical description:
130, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-0193-1
Nr:
2168282347
book
28

Title:
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1983. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333335
varia
29

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983) , s. 35-52
Nr:
2168221450
article
30

Title:
"Szok majątkowy"
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983) , s. 16-17
Nr:
2168283259
article
31

Title:
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982) , s. 79-90 - Bibliogr.
Note another doc.:
Dostępne również w języku rosyjskim: Szumilak J., Wąsik B., (1982), Analiz stabil'nosti material'nych potokov v sisteme proizvodstva i oborota prodovol'stvennych tovarov, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Izbrannye Raboty", nr 152, s. 81-92.
Nr:
2168266764
article
See main document
32

Title:
Co opłaca się przedsiębiorstwu?
Source:
Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982) , s. 17-19
Nr:
2168283255
article
33

Title:
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy
Source:
Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982, s. 260-286
Nr:
2168273056
chapter in conference materials
See main document
34

Author:
Title:
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm + 3 załączniki (karty złożone)
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/885
Nr:
2168312993
doctoral dissertation
35

Title:
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980) , s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168247422
article
See main document
36

Title:
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1980. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45
Nr:
2168252574
varia
37

Author:
Tadeusz Łętka
Title:
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku
Publisher address:
Kraków: , 1980
Physical description:
123 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/439
Nr:
2168309743
doctoral dissertation
38

Title:
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution
Source:
Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980) , s. 82-90
Nr:
2168254170
article
39

Title:
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes
Source:
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980) , s. 195-211. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168262830
article
40

Title:
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers'
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979) , s. 115-123. - Summ.
Nr:
2168260380
article
41

Title:
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego
Publisher address:
Warszawa: Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm
Series:
(Opracowania i Materiały Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168323061
monograph
42

Title:
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables
Source:
Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978) , s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168237370
article
43

Title:
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977) , s. 91-117. - Rez., summ.
Nr:
2168250036
article
See main document
44

Title:
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1977
Physical description:
154 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
Notes:
Streszcz. w języku ang. i ros., Bibliogr.
Nr:
2168286103
monograph
45

Title:
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1976. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333141
varia
46

Title:
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model
Source:
Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław et al.: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975, s. 73-89. - Summ.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 38)
Nr:
2168243926
chapter in monograph
See main document
47

Title:
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1975. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168256102
varia
48

Title:
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1975
Physical description:
20 s.: il.; 30 cm
Access mode:
Nr:
2168339901
academic script
49

Title:
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories
Source:
Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974) , s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168260484
article
See main document
50

Title:
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie1974. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168333055
varia
51

Title:
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967)
Source:
Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972, s. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 24)
Nr:
2168288669
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 19-28
Nr:
2168278087
chapter in conference materials
53

Title:
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim
Source:
Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972, s. 131-145
Nr:
2168278099
chapter in conference materials
54

Title:
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967
Publisher address:
Kraków: , 1970
Physical description:
113 k., [120] k.: il.; 30 cm + aneks
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/58
Nr:
2168305503
doctoral dissertation
55

Title:
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961)
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969) , s. 123-143. - Summ., rez.
Nr:
2168260746
article
See main document
Unpublished documents:
1

Title:
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów
Kierownik tematu:
Publisher address:
[Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny], 2008
Physical description:
[331]: il.; 30 cm.
Notes:
Streszcz., summ. przy niektórych art., Bibliogr. przy niektórych art.
Research program:
2/KE/2/08/S/419
Signature:
NP-1242/Magazyn
Nr:
2168221440
unpublished scientific work
2

Title:
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
68 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
63/KE/3/2005/S/235
Signature:
NP-1059/Magazyn
Nr:
2168326405
unpublished scientific work
3

Title:
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
48/KE/1/2004/S/158
Signature:
NP-935/Magazyn
Nr:
2168325733
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
48/KE/1/2003/S/053
Signature:
NP-922/Magazyn
Nr:
2168325775
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
[26 k.]: il.; 30 cm. + Aneks
Research program:
36/KE/1/2001/S
Signature:
NP-786/Magazyn
Nr:
2168285915
unpublished scientific work
6

Title:
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
55, [59] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-659/2/Magazyn
Nr:
2168333857
unpublished scientific work
7

Title:
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
17 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
97/KE/2/98/S
Signature:
NP-545/Magazyn
Nr:
2168333465
unpublished scientific work
8

Title:
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
34 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KE/1/97/S
Signature:
NP-499/Magazyn
Nr:
2168328959
unpublished scientific work
9

Title:
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
22 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
117/KE/3/96/S
Signature:
NP-398/Magazyn
Nr:
2168329111
unpublished scientific work
10

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
24 k. + aneks: [6] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[4]/Magazyn
Nr:
2168284781
unpublished scientific work
11

Title:
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
[72] k.: il.; 30 cm
Signature:
NP-329/Magazyn
Nr:
2168329361
unpublished scientific work
12

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3]
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
20 k., [12] + aneks: [16] k.: il.; 30 cm
Research program:
11/KE/1/94/S
Signature:
NP-181/[3]/Magazyn
Nr:
2168330803
unpublished scientific work
13

Title:
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1994
Physical description:
50 k. + aneksy: [25] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[2]/Magazyn
Nr:
2168284779
unpublished scientific work
14

Title:
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1993
Physical description:
50 k. + aneksy: [83] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-181/[1]/Magazyn
Nr:
2168284777
unpublished scientific work
15

Title:
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
21 k. + aneks: [61 k.]: il.; 30 cm
Research program:
58/ISEiI/18/91/W
Signature:
NP-105/Magazyn
Nr:
2168284751
unpublished scientific work
16

Title:
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
99 k.: il.; 30 cm
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
26/ISEI/4/91/S
Signature:
NP-116/Magazyn
Nr:
2168331519
unpublished scientific work
17

Title:
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa
Kierownik zespołu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991
Physical description:
[76] k.: il.; 30 cm
Research program:
H/12/031/90-2
Signature:
NP-73/Magazyn
Nr:
2168277677
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
[59] k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po art.
Research program:
32/ISEI/7/90/BR
Signature:
NP-31/Magazyn
Nr:
2168330905
unpublished scientific work
See related chapters
1
Wprowadzenie / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 5-12. - Bibliogr.
2
Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe / [Bogusław WĄSIK] // W: Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - (2003), s. 24-34. - Bibliogr.
3
Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 77-97. - ISBN 83-01-12752-X
4
Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku / Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK, Wanda SUŁKOWSKA, Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce / red. Jan CZEKAJ, Stanisław OWSIAK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 175-210. - ISBN 83-01-12752-X
5
Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997 = The Effect of Supply of Prices on the Warsaw Stock Exchange, 1992-1997 / Bogusław WĄSIK // W: Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. naukowa: Jan W. WIKTOR, Andrzej MALAWSKI, Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK ; przekł. tekstów na jęz. ang. Jasper Tilbury]. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1998. - S. 74-77. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-71-2
6
Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK // W: Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992 / red. Jan M. MAŁECKI. - Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1997. - S. 148-159. - ISBN 83-87239-38-0
7
Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku / Mariusz SZUBRA, Bogusław WĄSIK // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[278]-24[301]
8
Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93 / Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 706 (1995), s. 57-66. - Tytuł numeru: Problemy transformacji gospodarki Polski i krajów nadbałtyckich : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Cybernetyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 7-8 listopada 1995. - ISSN 0324-8445
9
Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa = A Mathematical Model of an Expanding Business / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991 (1993), s. 49. - Autor nie dostarczył streszczenia. - ISSN 0079-354X
10
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 217-230. - Bibliogr.
11
Modele serii PROFIS : stan badań / Bogusław WĄSIK, Lesław PIECUCH, Jerzy SKRZYPEK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - S. 231-240. - Bibliogr.
12
Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3) / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1991), s. 1 [4]-26[29]. - Streszcz. - Bibliogr.
13
Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA, Lesław PIECUCH // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1. - nr 189 (1991), s. 167-183. - Bibliogr. - ISSN 0208-4902
14
Van Loona matematyczny model firmy / Bogusław WĄSIK // W: Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - (1990), s. 1-13 [47-59]. - Bibliogr.
15
System Dynamics Study of Iraqi Airways Management / Abdul Sada Multak Rahim ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1989. - 227 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
16
Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego / Bogusław WĄSIK // W: Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.) / [materiały zebrał i przygot. do publ. Lesław PIECUCH ; współpr. Anna LITWA]. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1989. - S. 129-136. - Bibliogr.
17
Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego = The Concept of Construction and Application of Industrial Enterprise Modular Simulator / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Michał WOŹNIAK]. - nr 288 (1989), s. 7-21. - Rez., summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
18
Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [scientific editors: Ignacy DUDA, Antoni FAJFEREK, Jan STECZKOWSKI]. - nr 237 (1988), s. 135-154. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
19
Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania / Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - R. 27, nr 2/88 (1988), s. 90-91. - ISSN 0079-578X
20
Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P = Simulation of the Functioning of an Industrial Firm : the Computer Model WaSz-P / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984 (1987), s. 59-61. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
21
Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych / Bogusław WĄSIK, Anna LITWA, Jerzy SKRZYPEK. - Kraków : AE, 1986. - 131 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr.
22
Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach / Zbigniew JĘDRZEJCZYK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1985. - 127 k., [2 k.], 2 k. złoż. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P) = The Dynamics of the Economic Processes in the Firm as Influenced by the Control Economic System (Computer Simultation with the Model WaSz-P) / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 28 (1985), s. 127-139. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
24
Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego = A Simulation Model of the Industrial Enterprise / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ekonomista. - nr 6 (1984), s. 1257-1277. - Summ., rez. - ISSN 0013-3205
25
W nowy podatek z garbem przerobu / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Życie Gospodarcze. - nr 2 (1984), s. 13. - ISSN 0137-7299
26
Reforma 1983 na komputerze / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 13 (1983), s. 18-20. - ISSN 0137-8783
27
Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej / Mieczysław DOBIJA, Edward SMAGA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983. - 130, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0193-1
28
Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979 = Simulative Model of the Growth of National Property in Poland in the Years 1947-1979 / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981 (1983), s. 50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
29
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Problemy Ekonomiczne. - nr 3/83 (R. 22) (1983), s. 35-52. - ISSN 0079-578X
30
"Szok majątkowy" / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 17 (1983), s. 16-17. - ISSN 0137-8783
31
An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers / [red. nauk. Aleksander ZELIAŚ]. - nr 152 (1982), s. 79-90. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
32
Co opłaca się przedsiębiorstwu? / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Przegląd Techniczny. - nr 19 (1982), s. 17-19. - ISSN 0137-8783
33
Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // W: Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne / red. nacz. Bronisław BYRSKI. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1982. - S. 260-286
34
Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej / Jerzy SKRZYPEK ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1982. - 150 k. : il. ; 30 cm + 3 załączniki (karty złożone). - Bibliogr.
35
Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży = The Dynamics of Goods Distribution in Conditions of Short-termed Changes in Demand and Supply / Jan SZUMILAK, Bogusłąw WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Aleksander ZELIAŚ]. - vol. 23 (1980), s. 113-128. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
36
Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie = On Problems of Optimalizing the Economic Processes in Business Enterprises / Kazimierz ZAJĄC, Bogusław WĄSIK, Mieczysław DOBIJA // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978 (1980), s. 44-45. - ISSN 0079-354X
37
Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku / Tadeusz Łętka ; Promotor: Bogusław WĄSIK. - Kraków, 1980. - 123 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
38
Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa = Simulating Model of Dynamics of Bread Production and Distribution / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Handel Wewnętrzny. - R. 26, nr 1 (151) (1980), s. 82-90. - ISSN 0438-5403
39
Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego = Utilization of System Dynamics Simulation Models in Analysis of Commodity Turnover Processes / Jan SZUMILAK, Bogusław WĄSIK // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. - z. 2 (1980), s. 195-211. - Summ. - Pełny tekst: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf. - ISSN 0035-9629
40
Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów = Model of Dynamics of Stockbuilding at Consumers' / Bogusław WĄSIK // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 24, nr 1 (89) (1979), s. 115-123. - Summ. - ISSN 0239-2577
41
Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego / Bogusław WĄSIK, Stanisław WYDYMUS, Aleksander ZELIAŚ. - Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 1978. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Opracowania i Materiały - Instytut Handlu Wewnętrznego i Usług ; 121)
42
Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych = Construction and Application of Empirical One-Dimensional Distribution Functions of Continuous Random Variables / Mieczysław DOBIJA, Bogusław WĄSIK, Kazimierz ZAJĄC // Przegląd Statystyczny. - t. 25, z. 4 (1978), s. 565-576. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0033-2372
43
Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości = Methodological Difficulties in Choosing the Bight Object and Field of Research for Value Analysis / Ryszard BOROWIECKI, Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 88 (1977), s. 91-117. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
44
Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych = Dynamic Modelling of Economic Systems / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1977. - 154 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w języku ang. i ros. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 36)
45
Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego = Model of Stock Dynamics in an Industrial Plant's Repair Work / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975 (1976), s. 109-110. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
46
Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu = State-Space Form of Economic System Model / Bogusław WĄSIK // W: Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1975. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 38). - S. 73-89. - Summ.
47
Dynamika zasobów = Stocks' Dynamic / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974 (1975), s. 121-122. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
48
Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1975. - 20 s. : il. ; 30 cm
49
Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów = Simulation techniques as a Method of Rationalization of Inventories / Bogusław WĄSIK // Folia Oeconomica Cracoviensia / [red. Janusz MACIASZEK]. - vol. 15 (1974), s. 85-96. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0071-674X
50
O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego = On a Certain Method of Analysing the Structure of the System of Production / Bogusław WĄSIK // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973 (1974), s. 144-145. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
51
Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967) = Econometric Analysis of Technological Progress (Exemplified by the Polish Nationalized Industry, 1961-1967) / Bogusław WĄSIK // W: Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii / red. Kazimierz ZAJĄC. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - (Prace Komisji Socjologicznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0079-3442 ; nr 24). - S. 199-220. - Summ., rez. - Bibliogr.
52
Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą / Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 19-28
53
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim / Stefan KORTA, Bogusław WĄSIK // W: Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, 1972. - S. 131-145
54
Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967 / Bogusław WĄSIK ; Promotor: Kazimierz ZAJĄC. - Kraków, 1970. - 113 k., [120] k. : il. ; 30 cm + aneks. - Bibliogr.
55
Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61) = Some Problems Connected with Determining the Production Function : (on the Example of the Metal-machinery-industry as Well as the Food Industry in Poland in Years 1960 and 1961) / Bogusław WĄSIK // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek KOPEĆ]. - nr 38 (1969), s. 123-143. - Summ., rez. - ISSN 0075-5125
56
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów / kierownik tematu: B. WĄSIK. - [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], 2008. - [331] : il. ; 30 cm. - Streszcz., summ. przy niektórych art. - Bibliogr. przy niektórych art.
57
Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny / Kierownik tematu: Bogusław WĄSIK, zespół autorski: Bogusław WĄSIK, Adam FROK, Błażej MAZUR. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 68 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej / Zespół autorski: Bogusław WĄSIK (kierownik), Błażej MAZUR, Justyna WRÓBLEWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2004. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
59
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny) / kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2003. - 43 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
60
Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2002. - [26 k.] : il. ; 30 cm. + Aneks
61
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2 / Kier. tematu: Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 55, [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
62
Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12 / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 17 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
63
Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997 / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
64
Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych) / Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 22 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
65
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań). [4] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 24 k. + aneks: [6] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
66
Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej / Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1996. - [72] k. : il. ; 30 cm
67
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań). [3] / zespół aut. pod kier. Bogusława WĄSIKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1995. - 20 k., [12] + aneks: [16] k. : il. ; 30 cm
68
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. [2] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1994. - 50 k. + aneksy: [25] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. [1] / kier. Bogusław WĄSIK ; zespół aut.: Bogusław WĄSIK, Antoni GORYL, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1993. - 50 k. + aneksy: [83] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego / Bogusław WĄSIK, Zbigniew JĘDRZEJCZYK, Anna LITWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1992. - 21 k. + aneks: [61 k.] : il. ; 30 cm
71
Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa / Bogusław WĄSIK, Jerzy SKRZYPEK, Mariusz SZUBRA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - 99 k. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr.
72
Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1991. - [76] k. : il. ; 30 cm
73
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa / kier. Bogusław WĄSIK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - [59] k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. po art.
1
Wąsik B., (2003), Wprowadzenie. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 5-12.
2
Wąsik B., (2003), Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), s. 24-34.
3
Szubra M., Wąsik B., (1999), Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 77-97.
4
Czekaj J., Owsiak S., Sułkowska W., Szubra M., Wąsik B., (1999), Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku. [W:] Czekaj J., Owsiak S. (red.), Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175-210.
5
Wąsik B., (1998), Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997. [W:] Wiktor J., Malawski A., Surówka-Marszałek D., Tilbury J. (red.), Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 74-77.
6
Zając K., Wąsik B., (1997), Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki. [W:] Małecki J. (red.), Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, s. 148-159.
7
Szubra M., Wąsik B., (1996), Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[278]-24[301].
8
Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1995), Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 706, s. 57-66.
9
Wąsik B., (1993), Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991, s. 49.
10
Wąsik B., (1992), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 217-230.
11
Wąsik B., Piecuch L., Skrzypek J., (1992), Modele serii PROFIS : stan badań. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 231-240.
12
Wąsik B., (1991), Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3). [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, s. 1 [4]-26[29].
13
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., Piecuch L., (1991), Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1", nr 189, s. 167-183.
14
Szubra M., (1990), Van Loona matematyczny model firmy. [W:] Wąsik B. (kierownik tematu), Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, s. 1-13.
15
Rahim A., (1989), System Dynamics Study of Iraqi Airways Management, Prom. Wąsik B., Kraków : , 227 k.
16
Wąsik B., (1989), Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego. [W:] Piecuch L., Litwa A. (red.), Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 129-136.
17
Wąsik B., (1989), Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 288, s. 7-21.
18
Szumilak J., Wąsik B., (1988), Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 237, s. 135-154.
19
Wąsik B., (1988), Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania, "Problemy Ekonomiczne", R. 27, nr 2/88, s. 90-91.
20
Szumilak J., Wąsik B., (1987), Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984, s. 59-61.
21
Wąsik B., Litwa A., Skrzypek J., (1986), Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych, Kraków : AE, 131 s.
22
Jędrzejczyk Z., (1985), Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach, Prom. Wąsik B., Kraków : , 127 k., [2 k.], 2 k. złoż.
23
Szumilak J., Wąsik B., (1985), Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P), "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 28, s. 127-139.
24
Szumilak J., Wąsik B., (1984), Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego, "Ekonomista", nr 6, s. 1257-1277.
25
Szumilak J., Wąsik B., (1984), W nowy podatek z garbem przerobu, "Życie Gospodarcze", nr 2, s. 13.
26
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Reforma 1983 na komputerze, "Przegląd Techniczny", nr 13, s. 18-20.
27
Dobija M., Smaga E., Wąsik B., Zając K., (1983), Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 130, [1] s.
28
Wąsik B., (1983), Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981, s. 50.
29
Szumilak J., Wąsik B., (1983), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy, "Problemy Ekonomiczne", nr 3/83 (R. 22), s. 35-52.
30
Szumilak J., Wąsik B., (1983), "Szok majątkowy", "Przegląd Techniczny", nr 17, s. 16-17.
31
Szumilak J., Wąsik B., (1982), An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers", nr 152, s. 79-90.
32
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Co opłaca się przedsiębiorstwu?, "Przegląd Techniczny", nr 19, s. 17-19.
33
Szumilak J., Wąsik B., (1982), Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy. [W:] Byrski B. (red.), Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 260-286.
34
Skrzypek J., (1982), Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej, Prom. Wąsik B., Kraków : , 150 k.
35
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 23, s. 113-128.
36
Zając K., Wąsik B., Dobija M., (1980), Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978, s. 44-45.
37
Łętka T., (1980), Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku, Prom. Wąsik B., Kraków : , 123 k.
38
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa, "Handel Wewnętrzny", R. 26, nr 1 (151), s. 82-90.
39
Szumilak J., Wąsik B., (1980), Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 195-211; https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf
40
Wąsik B., (1979), Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 24, nr 1 (89), s. 115-123.
41
Wąsik B., Wydymus S., Zeliaś A., (1978), Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego, Warszawa : Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU, 110 s.
42
Dobija M., Wąsik B., Zając K., (1978), Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych, "Przegląd Statystyczny", t. 25, z. 4, s. 565-576.
43
Borowiecki R., Wąsik B., (1977), Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 88, s. 91-117.
44
Wąsik B., (1977), Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 154 s.
45
Wąsik B., (1976), Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975, s. 109-110.
46
Wąsik B., (1975), Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu. [W:] Zając K. (red.), Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 38), Wrocław et al. : Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 73-89.
47
Wąsik B., (1975), Dynamika zasobów, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974, s. 121-122.
48
Wąsik B., (1975), Dynamika systemowa J. W. Forrestera: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 s.
49
Wąsik B., (1974), Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów, "Folia Oeconomica Cracoviensia", vol. 15, s. 85-96.
50
Wąsik B., (1974), O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973, s. 144-145.
51
Wąsik B., (1972), Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967). [W:] Zając K. (red.), Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii (Prace Komisji Socjologicznej Polskiej Akademii Nauk. Oddział w Krakowie; nr 24), Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 199-220.
52
Wąsik B., (1972), Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 19-28.
53
Korta S., Wąsik B., (1972), Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim. [W:] Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie, s. 131-145.
54
Wąsik B., (1970), Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967, Prom. Zając K., Kraków : , 113 k., [120] k.
55
Wąsik B., (1969), Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61), "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", nr 38, s. 123-143.
56
Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych: zbiór artykułów, (2008), Wąsik B. (kier.), [Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny], [331]
57
Wąsik B., Frok A., Mazur B., (2005), Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 68 k.
58
Wąsik B., Mazur B., Wróblewska J., (2004), Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
59
Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny), (2003), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
60
Wąsik B., (2002), Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [26 k.]
61
Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2). Etap 2, (2000), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 55, [59] k.
62
Wąsik B., (1999), Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 17 k.
63
Wąsik B., (1998), Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
64
Wąsik B., (1997), Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 22 k.
65
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1997), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995: (raport z badań). Cz. [4], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 24 k. + aneks: [6] k.
66
Goryl A., Jędrzejczyk Z., Wąsik B., (1996), Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej, Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [72] k.
67
Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993: (syntetyczne wyniki badań). Cz. [3], (1995), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 20 k., [12] + aneks: [16] k.
68
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1994), Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992. Cz. [2], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [25] k.
69
Wąsik B., Goryl A., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1993), Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991. Cz. [1], Wąsik B. (red.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 50 k. + aneksy: [83] k.
70
Wąsik B., Jędrzejczyk Z., Litwa A., (1992), Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 21 k. + aneks: [61 k.]
71
Wąsik B., Skrzypek J., Szubra M., (1991), Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 99 k.
72
Wąsik B. (red.), (1991), Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, [76] k.
73
Matematyczne teorie przedsiębiorstwa, (1990), Wąsik B. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, [59] k.
1
@unpublished{UEK:2168325777,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wprowadzenie",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "5-12",
year = "2003",
}
2
@unpublished{UEK:2168325789,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Konstrukcja i wykorzystanie modelu przedsiębiorstwa PROFINe",
booktitle = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
pages = "24-34",
year = "2003",
}
3
@inbook{UEK:2168227250,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza sytuacji makroekonomicznej do 2005 roku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "77-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
4
@inbook{UEK:2168227254,
author = "Jan Czekaj and Stanisław Owsiak and Wanda Sułkowska and Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Szacunek wartości emisji Skarbu Państwa możliwych do uplasowania na rynku",
booktitle = "Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce",
pages = "175-210",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "1999",
isbn = "83-01-12752-X",
}
5
@inbook{UEK:2168226122,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Cenowy efekt podaży emisji pierwotnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1992-1997",
booktitle = "Zarządzanie i marketing 1998 : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
pages = "74-77",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1998",
isbn = "83-87239-71-2",
}
6
@inbook{UEK:2168255662,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik",
title = "Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki",
booktitle = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie w okresie organizacji instytutowej 1969-1992",
pages = "148-159",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1997",
isbn = "83-87239-38-0",
}
7
@unpublished{UEK:2168265920,
author = "Mariusz Szubra and Bogusław Wąsik",
title = "Prognoza wzrostu gospodarczego i inflacji do 2000 roku",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[278]-24[301]",
year = "1996",
}
8
@article{UEK:2168264388,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-93",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "706",
pages = "57-66",
adress = "",
year = "1995",
}
9
@misc{UEK:2168333415,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Matematyczny model wzrostu przedsiębiorstwa",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 35/1-2, styczeń-grudzień 1991",
pages = "49",
year = "1993",
}
10
@inbook{UEK:2168263600,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "217-230",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
11
@inbook{UEK:2168263602,
author = "Bogusław Wąsik and Lesław Piecuch and Jerzy Skrzypek",
title = "Modele serii PROFIS : stan badań",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Kraków - Trzemeśnia, 4-6 VI 1990 r.)",
pages = "231-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
12
@unpublished{UEK:2168277683,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Numeryczny model wzrostu przedsiębiorstwa : (symulator DYFIS-3)",
booktitle = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
pages = "1 [4]-26[29]",
year = "1991",
}
13
@article{UEK:2168298353,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa and Lesław Piecuch",
title = "Analityczne i preskryptywne możliwości wykorzystania modułowego symulatora przedsiębiorstwa produkcyjnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Seria 1",
number = "189",
pages = "167-183",
year = "1991",
issn = "",
}
14
@unpublished{UEK:2168330911,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Van Loona matematyczny model firmy",
booktitle = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
pages = "1-13 [47-59]",
year = "1990",
}
15
@unpublished{UEK:2168308953,
author = "Abdul Sada Multak Rahim",
title = "System Dynamics Study of Iraqi Airways Management",
adress = "Kraków",
year = "1989",
}
16
@inbook{UEK:2168269548,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modułowy symulator przedsiębiorstwa i jego otoczenia ekonomicznego",
booktitle = "Symulacyjne modele przedsiębiorstw : materiały z Międzynarodowego Seminarium zorganizowanego przez Zakład Badań Operacyjnych Instytutu Statystyki, Ekonometrii i Informatyki AE w Krakowie (Kraków-Karniowice, 29-31 V 1989 r.)",
pages = "129-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1989",
}
17
@article{UEK:2168257500,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Koncepcja budowy i wykorzystanie modułowego symulatora przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "288",
pages = "7-21",
year = "1989",
}
18
@article{UEK:2168237308,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Economic Results of Enterprise's Adaptation Activity in the Market",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "237",
pages = "135-154",
year = "1988",
}
19
@misc{UEK:2168225172,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Zapowiedź prezentacji nowoczesnych modeli oraz technik analizy i zarządzania",
booktitle = "Problemy Ekonomiczne",
number = "R. 27, 2/88",
pages = "90-91",
year = "1988",
}
20
@misc{UEK:2168318517,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacja funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego : model komputerowy WaSz-P",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 28/1-2, styczeń-grudzień 1984",
pages = "59-61",
year = "1987",
}
21
@book{UEK:2168246720,
author = "Bogusław Wąsik and Anna Litwa and Jerzy Skrzypek",
title = "Równanie stanu w badaniu dynamiki obiektów ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "AE",
year = "1986",
}
22
@unpublished{UEK:2168269170,
author = "Zbigniew Jędrzejczyk",
title = "Sieciowe modele przedsięwzięć o stochastycznej strukturze i niezdeterminowanych parametrach",
adress = "Kraków",
year = "1985",
}
23
@article{UEK:2168246762,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika procesów gospodarowania w przedsiębiorstwie w świetle regulacyjnego oddziaływania systemu ekonomicznego : (symulacja komputerowa na modelu WaSz-P)",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 28",
pages = "127-139",
year = "1985",
}
24
@article{UEK:2168265646,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model przedsiębiorstwa przemysłowego",
journal = "Ekonomista",
number = "6",
pages = "1257-1277",
year = "1984",
}
25
@article{UEK:2168274561,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "W nowy podatek z garbem przerobu",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "2",
pages = "13",
year = "1984",
}
26
@article{UEK:2168283257,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Reforma 1983 na komputerze",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "13",
pages = "18-20",
year = "1983",
}
27
@book{UEK:2168282347,
author = "Mieczysław Dobija and Edward Smaga and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Metody statystyczne w systemowym przetwarzaniu informacji ekonomicznej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1983",
isbn = "83-208-0193-1",
}
28
@misc{UEK:2168333335,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model wzrostu majątku narodowego w Polsce w latach 1947-1979",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 25/1, styczeń-czerwiec 1981",
pages = "50",
year = "1983",
}
29
@article{UEK:2168221450,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "3/83 (R. 22)",
pages = "35-52",
year = "1983",
}
30
@article{UEK:2168283259,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Szok majątkowy",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "17",
pages = "16-17",
year = "1983",
}
31
@article{UEK:2168266764,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "An Analysis of Material Flows Stability in the System of Production and Distribution of Food Products",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie : Selected Papers",
number = "152",
pages = "79-90",
year = "1982",
}
32
@article{UEK:2168283255,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Co opłaca się przedsiębiorstwu?",
journal = "Przegląd Techniczny",
number = "19",
pages = "17-19",
year = "1982",
}
33
@inbook{UEK:2168273056,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacji procesów gospodarczych do określania strategii przedsiębiorstwa w warunkach reformy",
booktitle = "Wdrażanie reformy w przedsiębiorstwach : (doświadczenia i perspektywy) : materiały konferencyjne",
pages = "260-286",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie; Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1982",
}
34
@unpublished{UEK:2168312993,
author = "Jerzy Skrzypek",
title = "Estymacja równań stanu procesów gospodarczych przy wykorzystaniu filtracji Kalmanowskiej",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
35
@article{UEK:2168247422,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemu dystrybucji towarów w warunkach krótkookresowych zmian popytu i podaży",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 23",
pages = "113-128",
year = "1980",
}
36
@misc{UEK:2168252574,
author = "Kazimierz Zając and Bogusław Wąsik and Mieczysław Dobija",
title = "Z zagadnień optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 22/1, styczeń-czerwiec 1978",
pages = "44-45",
year = "1980",
}
37
@unpublished{UEK:2168309743,
author = "Tadeusz Łętka",
title = "Ekonomiczne kryteria sterowania chemicznym procesem technologicznym na przykładzie procesu produkcji gazu do syntezy amoniaku",
adress = "Kraków",
year = "1980",
}
38
@article{UEK:2168254170,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model dynamiki systemu produkcji i dystrybucji pieczywa",
journal = "Handel Wewnętrzny",
number = "R. 26, 1 (151)",
pages = "82-90",
year = "1980",
}
39
@article{UEK:2168262830,
author = "Jan Szumilak and Bogusław Wąsik",
title = "Wykorzystanie symulacyjnych modeli dynamiki systemów w analizie procesów obrotu towarowego",
journal = "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny",
number = "z. 2",
pages = "195-211",
year = "1980",
url = {https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21077/1/015%20JAN%20SZUMILAK%2C%20BOGUS%C5%81AW%20W%C4%84SIK%20RPEiS%2042%282%29%2C%201980.pdf},
}
40
@article{UEK:2168260380,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasu towarów u konsumentów",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 24, 1 (89)",
pages = "115-123",
year = "1979",
}
41
@book{UEK:2168323061,
author = "Bogusław Wąsik and Stanisław Wydymus and Aleksander Zeliaś",
title = "Wpływ czynników demograficznych na kształtowanie popytu konsumpcyjnego",
adress = "Warszawa",
publisher = "Dział Wydawnictw i Upowszechniania IHWiU",
year = "1978",
issn = "",
}
42
@article{UEK:2168237370,
author = "Mieczysław Dobija and Bogusław Wąsik and Kazimierz Zając",
title = "Konstrukcja i zastosowanie empirycznych dystrybuant jednowymiarowych ciągłych zamiennych losowych",
journal = "Przegląd Statystyczny",
number = "t. 25, z. 4",
pages = "565-576",
year = "1978",
}
43
@article{UEK:2168250036,
author = "Ryszard Borowiecki and Bogusław Wąsik",
title = "Metodologiczne problemy wyboru przedmiotu badań i obszaru stosowania analizy wartości",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "88",
pages = "91-117",
year = "1977",
}
44
@book{UEK:2168286103,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemów gospodarczych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1977",
issn = "",
}
45
@misc{UEK:2168333141,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Model dynamiki zapasów materiałowych w gospodarce remontowej przedsiębiorstwa przemysłowego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 19/1, styczeń-czerwiec 1975",
pages = "109-110",
year = "1976",
}
46
@inbook{UEK:2168243926,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Modelowanie dynamiki systemu gospodarczego w przestrzeni stanu",
booktitle = "Metody statystyczne w badaniach społeczno-ekonomicznych : studia z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "73-89",
adress = "Wrocław et al.",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk",
year = "1975",
issn = "0079-3442",
}
47
@misc{UEK:2168256102,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika zasobów",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 18/1, styczeń-czerwiec 1974",
pages = "121-122",
year = "1975",
}
48
@book{UEK:2168339901,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika systemowa J. W. Forrestera : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1975",
url = {},
}
49
@article{UEK:2168260484,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Eksperyment symulacyjny jako metoda racjonalizacji zapasów",
journal = "Folia Oeconomica Cracoviensia",
number = "vol. 15",
pages = "85-96",
year = "1974",
}
50
@misc{UEK:2168333055,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "O pewnej metodzie badania struktury systemu wytwórczego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 17/1, styczeń-czerwiec 1973",
pages = "144-145",
year = "1974",
}
51
@inbook{UEK:2168288669,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza postępu technicznego (na przykładzie polskiego przemysłu uspołecznionego, 1961-1967)",
booktitle = "Studia statystyczne i demograficzne : prace z zastosowań statystyki w demografii, socjologii i ekonomii",
pages = "199-220",
adress = "Wrocław",
publisher = "Zakład Narodowy im. Ossolińskich",
year = "1972",
issn = "0079-3442",
}
52
@inbook{UEK:2168278087,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Wybór przedmiotu analizy wartości jako zagadnienie gry z naturą",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "19-28",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
53
@inbook{UEK:2168278099,
author = "Stefan Korta and Bogusław Wąsik",
title = "Ogólna charakterystyka przedsiębiorstw wdrażających analizę wartości w regionie krakowskim",
booktitle = "Analiza wartości i jej zastosowanie w przedsiębiorstwach przemysłowych regionu krakowskiego : materiały konferencyjne",
pages = "131-145",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział Wojewódzki w Krakowie",
year = "1972",
}
54
@unpublished{UEK:2168305503,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza funkcji produkcji i zmian techniki wytwarzania w polskim przemyśle uspołecznionym 1961-1967",
adress = "Kraków",
year = "1970",
}
55
@article{UEK:2168260746,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Z problematyki wyznaczania funkcji produkcji w przemyśle : (na przykładzie przemysłu maszynowego i konstrukcji stalowych oraz przemysłu spożywczego w Polsce, w roku 1960/61)",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "38",
pages = "123-143",
year = "1969",
}
56
@unpublished{UEK:2168221440,
title = "Metody ekonometrii w analizach ekonomicznych i finansowych : zbiór artykułów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2008",
}
57
@unpublished{UEK:2168326405,
author = "Bogusław Wąsik and Adam Frok and Błażej Mazur",
title = "Dynamika systemowa a ekonometria - aspekt decyzyjny",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
58
@unpublished{UEK:2168325733,
author = "Bogusław Wąsik and Błażej Mazur and Justyna Wróblewska",
title = "Wykorzystanie narzędzi ekonometrii w dynamice systemowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
59
@unpublished{UEK:2168325775,
title = "Analiza porównawcza modelu dynamiko-systemowego i wielorównaniowego modelu ekonometrycznego (aspekt metodologiczny)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
60
@unpublished{UEK:2168285915,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Krótkookresowa predykcja dynamiki wskaźników giełdowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
61
@unpublished{UEK:2168333857,
title = "Symulacyjny model holdingu (Symulahold ver.1.2)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
62
@unpublished{UEK:2168333465,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model spekulacji giełdowej SPEK12",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
63
@unpublished{UEK:2168328959,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Dynamika efektu podaży emisji pierwotnych na WGPW w latach 1992-1997",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
64
@unpublished{UEK:2168329111,
author = "Bogusław Wąsik",
title = "Ekonometryczna analiza zmian efektywności (na przykładzie spółek giełdowych)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
65
@unpublished{UEK:2168284781,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1995 : (raport z badań)",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
66
@unpublished{UEK:2168329361,
author = "Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Bogusław Wąsik",
title = "Symulacyjny model strategii rozwojowych spółki akcyjnej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
67
@unpublished{UEK:2168330803,
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1993 : (syntetyczne wyniki badań)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
68
@unpublished{UEK:2168284779,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstw państwowych województwa krakowskiego w latach 1991-1992",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1994",
}
69
@unpublished{UEK:2168284777,
author = "Bogusław Wąsik and Antoni Goryl and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Analiza kondycji finansowej firm państwowych województwa krakowskiego w roku 1991",
editor = Wąsik Bogusław,
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1993",
}
70
@unpublished{UEK:2168284751,
author = "Bogusław Wąsik and Zbigniew Jędrzejczyk and Anna Litwa",
title = "Badanie budżetów rodzinnych w aspekcie kosztów zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
71
@unpublished{UEK:2168331519,
author = "Bogusław Wąsik and Jerzy Skrzypek and Mariusz Szubra",
title = "Symulacja i sterowanie gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
72
@unpublished{UEK:2168277677,
title = "Symulacyjny model wzrostu przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
}
73
@unpublished{UEK:2168330905,
title = "Matematyczne teorie przedsiębiorstwa",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}