Publications of the selected author
1

Author:
Katarzyna Piwowar-Sulej , Sławomir Wawak , Małgorzata Tyrańska , Małgorzata Zakrzewska , Szymon Jarosz , Mariusz Sołtysik
Title:
Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review
Source:
International Journal of Manpower (2022) , s. 1-21. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364594
article
2

Author:
Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Title:
Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts
Source:
International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 13, iss. 4 (2021) , s. 509-525. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168357376
article
3

Title:
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century
Source:
International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020) , s. 867-888. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme.
2019 list:
70.00 pkt
:
:
Nr:
2168346750
article
4

Author:
Maciej Guzik , Tomasz Witko , Alexander Steinbüchel , Magdalena Wojnarowska , Mariusz Sołtysik , Sławomir Wawak
Title:
What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review
Source:
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 8, art. no. 959 (2020) , s. 1 ekran. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education of Poland within the Regional Initiative of Excellence Program for 2019-2022, Project No. 021/RID/2018/19. Total financing: PLN 11,897,131.40. This project was also funded by the Polish National Centre for Research and Development, grant TechMatStrateg no. TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019.
2019 list:
100.00 pkt
:
Nr:
2168349520
article
5

Author:
Sławomir Wawak , Žanesa Ljevo , Mladen Vukomanović
Title:
Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review
Source:
Sustainability. - vol. 12, iss. 24, art. no. 10376 (2020) , s. 1-25. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Civil Engineering and Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168351602
article
6

Author:
Sławomir Wawak , Piotr Rogala , Su Mi Dahlgaard-Park
Title:
Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019
Source:
International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 12, iss. 4 (2020) , s. 417-433. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168346748
article
7

Author:
Title:
III seminarium Zarządzanie projektami
Source:
Kurier UEK2019. - nr 3 (82), s. 30-31
Access mode:
Nr:
2168343499
varia
8

Author:
Title:
Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = Assessing Quality Management Efficiency in the Enterprise
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018
Physical description:
270 s.: il.; 24 cm
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 255)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-756-1
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168327965
monograph
9

Author:
Title:
Standardy zarządzania portfelami projektów
Source:
Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2018, s. 117-136
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-941408-4-7
Access mode:
Nr:
2168323769
chapter in monograph
See main document
10

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329253
chapter in textbook
See main document
11

Author:
Title:
Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami = Selected Feature of Quality in Project Management
Source:
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice. - nr 1 (24) (2018) , s. 141-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została dofinansowana/sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168325103
article
12

Author:
Title:
Zarządzanie jakością
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 287-300
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329247
chapter in textbook
See main document
13

Author:
Title:
Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Stimulants and Barriers to the Development of Small and Medium Enterprises
Source:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 1 (2018) , s. 8-15. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168330111
article
14

Title:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-767-7
Nr:
2168329255
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Concepts and Directions of Development of Small and Medium Enterprises
Source:
Journal of Modern Management Process. - Vol. 3, no. 2 (2018) , s. 8-15. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168340605
article
16

Author:
Title:
Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami
Source:
Kurier UEK2017. - nr 1 (71), s. 76
Access mode:
Nr:
2168322535
varia
17

Author:
Sławomir Wawak , Roman Batko , Piotr Rogala
Title:
Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis = Standard zarządzania jakością dla dostawców usług szkoleniowych - krytyczna analiza
Source:
Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017) , s. 176-191. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168317617
article
18

Author:
Piotr Rogala , Roman Batko , Sławomir Wawak
Title:
Factors Affecting Success of Training Companies
Source:
Studies in Continuing Education. - vol. 39, iss. 3 (2017) , s. 357-370. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 20.00 pkt
Nr:
2168318817
article
19

Author:
Title:
Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500 = Quality Management in Projects Based on ISO 21500
Source:
Management Forum. - vol. 5, nr 2 (2017) , s. 33-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168317613
article
20

Author:
Title:
Pojęcie jakości projektu = The Concept of Project Quality
Source:
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017) , s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168321751
article
21

Author:
Title:
Metody zarządzania jakością w projektach
Source:
Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 185-202
ISBN:
978-83-8085-197-9
Nr:
2168310485
chapter in monograph
See main document
22

Author:
Title:
Toyota Production System
Source:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2016. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330723
lexical items
23

Author:
Title:
Lean management
Source:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2016. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330721
lexical items
24

Author:
Title:
Podejście procesowe
Source:
Jakość zarządzania (2016)
Access mode:
Nr:
2168323581
unreviewed article
25

Author:
Title:
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001 = Operation and Improvement of Information Security Management Systems in the Revised ISO 27001
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 191-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293153
chapter in monograph
See main document
26

Author:
Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Title:
Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies = Standardy zarządzania jakością w firmach szkoleniowych
Source:
Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015) , s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
The publication was supported under Cracow University of Economics statutory research funding scheme and Wrocław University of Economics statutory research funding scheme
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168301787
article
27

Author:
Title:
Model oceny jakości zarządzania = Framework Model of Quality of Management Evaluation
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 376 (2015) , s. 395-404. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168293009
article
28

Conference:
IV edycja konferencji naukowej pt. "Współczesne trendy w zarządzaniu", Kraków, Polska, od 2015-03-24 do 2015-03-24
Title:
Współczesne trendy w outsourcingu
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2015
Physical description:
212 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-941408-1-6
Access mode:
Nr:
2168299157
conference materials
29

Title:
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw
Source:
Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2015, s. 23-40
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-8-1
Access mode:
Nr:
2168288807
chapter in monograph
See main document
30

Title:
Information Security in Logistics Cooperation
Source:
Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015) , s. 9-14. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168294307
article
31

Author:
Conference:
9th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2015-06-05 do 2015-06-05
Title:
Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015
Source:
9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015, s. 3-10. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the resources allocated to the Management Faculty of Cracow University of Economics, under the grant for the maintenance of the research potential
ISBN:
978-86-6335-015-1
Access mode:
Nr:
2168292987
chapter in conference materials
32

Title:
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 81-104
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293031
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Business and Public Administration Studies [dokument elektroniczny]
Number:
vol. 9, no 1
Redakcja:
Publisher address:
Washington: Washington Institute of China Studies, 2015
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168294803
journal / series editorial
34

Author:
Title:
Projektowanie systemów zarządzania jakością
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 389-406
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293207
chapter in monograph
See main document
35

Author:
Agnieszka Kister , Piotr Rogala , Sławomir Wawak
Title:
Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta = Improving the Hospital Management by Considering the Role of Caregiver
Source:
Problemy Jakości. - nr 12 (2015) , s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168306841
article
36

Title:
Zasady projektowania
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 63-80
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293001
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami
Source:
Kurier UEK. - nr 2 (63) (2015) , s. 24-25
Access mode:
Nr:
2168291599
unreviewed article
38

Title:
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe
Source:
Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015, s. 105-118
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-7048-4
Nr:
2168293037
chapter in monograph
See main document
39

Author:
Title:
Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = The Role of Formalized Quality Management System in the Company [dokument elektroniczny]
Source:
Marketing i Rynek. - nr 5 (2014) , s. 668-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168279585
article
40

Title:
Business and Public Administration Studies [dokument elektroniczny]
Number:
vol. 8, no 2
Redakcja:
Publisher address:
Washington: Washington Institute of China Studies, 2014
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168293663
journal / series editorial
41

Author:
Title:
Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu
Source:
Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok - Kraków: Mfiles.pl, 2014, s. 193-205 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-935104-4-3
Nr:
2168285349
chapter in monograph
42

Author:
Conference:
8th International Quality Conference, Center for Quality, Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia, od 2014-05-23 do 2014-05-23
Title:
The Concept of the Quality of Management Evaluation
Source:
8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović] - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2014, s. 285-293. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6335-004-5
Access mode:
Nr:
2168293035
chapter in conference materials
43

Author:
Title:
Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2014, s. 203-218
Signature:
NP-1449/2/Magazyn
Nr:
2168295113
chapter in unpublished scientific work
See main document
44

Title:
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2014
Physical description:
324 s.: il.; 23 cm
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-6-7
Nr:
2168284451
45

Author:
Title:
Effectiveness, efficiency, efficacy...
Source:
Jakość zarządzania (2013)
Access mode:
Nr:
2168323007
unreviewed article
46

Title:
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2013
Physical description:
214 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-935104-2-9
Nr:
2168287555
47

Author:
Title:
Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością = Classification of Quality Management Methods
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013) , s. 37-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168273316
article
48

Author:
Title:
Zarządzanie jakością
Source:
Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2013, s. 225-246
Signature:
NP-1449/1/Magazyn
Nr:
2168287201
chapter in unpublished scientific work
See main document
49

Author:
Title:
E-learning Role in Higher Education Quality Improvement
Source:
Current Problems of University Management / ed. by Tadeusz Wawak - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013, s. 192-199
ISBN:
978-83-233-3534-4
Nr:
2168293067
chapter in monograph
50

Author:
Title:
Total Quality Management
Source:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2013. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330725
lexical items
51

Author:
Title:
System zarządzania jakością
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 201-214
ISBN:
978-83-7252-636-6
Nr:
2168271438
chapter in textbook
See main document
52

Author:
Title:
Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji = Implementation of Formalized Quality Management Systems and the Success of the Organization
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013) , s. 365-375. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168271214
article
53

Author:
Title:
Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji
Source:
Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2013, s. 55-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62785-57-5
Nr:
2168274717
chapter in monograph
54

Author:
Title:
Information Security Management in Context of Globalization
Source:
Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 6, no. 1 (2012) , s. 41-52 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168274777
article
55

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 322-342
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237986
chapter in textbook
See main document
56

Title:
Wspomaganie informatyczne zarządzania
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 343-356
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237988
chapter in textbook
See main document
57

Title:
Metody badania i modele rozwoju organizacji
Redakcja:
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
344 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-9-0
Nr:
2168235712
58

Title:
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment
Source:
The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2012, s. 125-131
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-935104-0-5
Access mode:
Nr:
2168235744
chapter in monograph
See main document
59

Author:
Title:
Zarządzanie jakością
Source:
Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012, s. 287-300
ISBN:
978-83-7252-583-3
Nr:
2168237960
chapter in textbook
See main document
60

Title:
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami
Publisher address:
Kraków: Mfiles.pl, 2012
Physical description:
110 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-931128-6-9
Nr:
2168230236
61

Author:
Title:
Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością
Source:
Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA2012, s. 229-243
Signature:
NP-1392/Magazyn
Nr:
2168263424
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Author:
Title:
Systemy zarządzania jakością
Source:
Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA2011, s. 136-163
Signature:
NP-1346/Magazyn
Nr:
2168255174
chapter in unpublished scientific work
See main document
63

Author:
Title:
Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej
Source:
Współczesne problemy zarządzania / red. nauk. Marek Cisek, Anna Maria Rak - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2011, s. 309-327
ISBN:
978-83-62304-23-3
Nr:
2168293217
chapter in monograph
64

Author:
Conference:
12th Management International Conference (MIC) 2011, Portorož, Słowenia, od 2011-11-23 do 2011-11-26
Title:
The Role of Information Security in Quality of Management [dokument elektroniczny]
Source:
MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav - Koper: Faculty of Management, 2011, s. 155-167. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-112-0
Access mode:
Nr:
2168228580
chapter in conference materials
65

Author:
Title:
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji = Information Security Management in Context of Organizational Success
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011) , s. 101-108. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168222640
article
66

Author:
Conference:
12th Management International Conference (MIC) 2011, Portorož, Słowenia, od 2011-11-23 do 2011-11-26
Title:
The Role of Information Security in Quality of Management
Source:
MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav - Koper: Faculty of Management, 2011, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Management International Conference)
ISBN:
978-961-266-113-7
Access mode:
Nr:
2168228582
varia
67

Author:
Title:
Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika = The Role of Information Management in Improvement of the Quality of Manager's Work
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011) , s. 373-381. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168221932
article
68

Author:
Title:
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia
Publisher address:
Gliwice: Helion, 2011
Physical description:
224 s.: il.; 22 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-246-2866-7
Nr:
2168219048
monograph
69

Title:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010, s. 31-60
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-0-7
Access mode:
Nr:
2165515041
chapter in monograph
See main document
70

Author:
Title:
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej
Source:
Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 133-139 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-233-2935-0
Nr:
2166028182
chapter in monograph
71

Author:
Title:
Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu = The Significance of Quality of Management in an Organization Rebuilding After the Crisis
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010) , s. 182-190. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2166186546
article
72

Author:
Title:
Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2010, s. 413-436
Signature:
NP-1289/2/Magazyn
Nr:
2168230924
chapter in unpublished scientific work
See main document
73

Author:
Conference:
6th International Scientific Symposium on Business Administration: Global Economic Crisis and Changes: Restructuring Business System: Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors, Karwina, Czechy, od 2010-05-27 do 2010-05-28
Title:
The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company
Source:
6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková] - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010, s. 638-645. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-7248-594-9
Access mode:
Nr:
2165728860
chapter in conference materials
74

Author:
Title:
Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie
Source:
Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Mfiles.pl, 2010, s. 127-135
Series:
(Encyklopedia Zarządzania)
ISBN:
978-83-931128-1-4
Nr:
2165825654
chapter in monograph
See main document
75

Author:
Title:
Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji = Knowledge Security Management in the Context of Organization Development
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010) , s. 465-472. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2165898440
article
76

Title:
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 421-442
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157773
chapter in monograph
See main document
77

Author:
Title:
Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji = A Process Approach to Implementation of Information Security Management Systems
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009) , s. 127-135. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51587
article
78

Author:
Title:
Information Security Issues within Local Government
Source:
Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009 / ed. I. Černáka - Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009, s. 474-482. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-8084-471-4
Access mode:
Nr:
2168274801
chapter in conference materials
79

Title:
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy
Source:
Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009, s. 317-419
Series:
(Zarządzanie - C. H. Beck)
ISBN:
978-83-255-0237-9
Nr:
2162157587
chapter in monograph
See main document
80

Author:
Magdalena Mleczkowska , Sławomir Wawak
Title:
Kaizen
Source:
CEOpedia Management - Cracow: Mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330727
lexical items
81

Author:
Title:
Modele systemów zarządzania jakością
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298131
lexical items
82

Author:
Title:
Information Security System and Development of a Modern Organization
Source:
Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 4, no. 3 (2009) , s. 77-84 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2167768054
article
83

Author:
Sławomir Wawak , Martyna Górecka
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168323009
lexical items
84

Title:
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania
Source:
Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2009, s. 37-69
Signature:
NP-1289/[1]/Magazyn
Nr:
2168218970
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Author:
Title:
Orientacja na klienta
Source:
Jakość zarządzania (2009)
Access mode:
Nr:
2168322955
unreviewed article
86

Author:
Title:
Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin
Source:
Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 519-528 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
ISBN:
978-83-7246-482-8
Nr:
2166653360
chapter in monograph
87

Author:
Title:
Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej
Source:
Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną / red. Krystyna Lisiecka, Tomasz Papaj - Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 2009, s. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929669-0-6
Nr:
2168274705
chapter in monograph
88

Author:
Title:
Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji
Source:
Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009, s. 239-250. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924547-5-5
Nr:
2165661009
chapter in monograph
89

Author:
Title:
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2009. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298133
lexical items
90

Author:
Title:
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji
Source:
Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Jarosław S. Kardas - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009, s. 155-165. - Publikacja współfinansowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach
ISBN:
978-83-60652-47-3
Nr:
2166249629
chapter in monograph
91

Author:
Marian Bednarski , Sławomir Wawak , Dorota Orlińska
Title:
Kultura organizacyjna
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320597
lexical items
92

Title:
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji
Source:
Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA2008, s. 63-89
Signature:
NP-1252/Magazyn
Nr:
2168230200
chapter in unpublished scientific work
See main document
93

Author:
Title:
Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji = The Role of Information Security System in Organization Development
Source:
Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008, s. 121-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-9-0
Nr:
2165718854
chapter in monograph
See main document
94

Author:
Title:
Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy = Designing a Quality Management System on the Strategic Level for Public Administration
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 782 (2008) , s. 175-192. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50507
article
95

Author:
Sławomir Wawak , Anna Trzop
Title:
Zarządzanie przez jakość
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330717
lexical items
96

Author:
Title:
Jakość
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298129
lexical items
97

Author:
Conference:
Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi, Ukraina, Ternopìl', Ukraina, od 2008-10-16 do 2008-10-17
Title:
Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom
Source:
Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008 - Ternopìl': 2008, s. 59-64 - Bibliogr.
Nr:
2168293279
chapter in conference materials
98

Author:
Title:
Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością = Review of Quality Management Models
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 772 (2008) , s. 207-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51352
article
99

Author:
Title:
Analiza wartości
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168296279
lexical items
100

Author:
Title:
Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach
Source:
Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008, s. 263-273 - Bibliogr.
Series:
(Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Seria: Zarządzanie)
ISBN:
978-83-60904-01-5
Access mode:
Nr:
2165910871
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością = Human Resource Management in Quality Management Systems
Source:
Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, s. 578-585. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 1, t. 2)
ISBN:
978-83-7252-416-4
Nr:
50983
chapter in monograph
See main document
102

Author:
Title:
Ewolucja systemów jakości
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168345942
lexical items
103

Author:
Title:
Zasady zarządzania jakością
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2008. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168298135
lexical items
104

Author:
Title:
Nowelizacja norm ISO 9000
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168292143
lexical items
105

Author:
Title:
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 727 (2007) , s. 211-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50736
article
106

Author:
Title:
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2007
Physical description:
344 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-43
Nr:
52375
doctoral dissertation
107

Author:
Title:
Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000
Publisher address:
Gliwice: Helion, 2007
Physical description:
211 s.: il.; 21 cm
Series:
(Onepress Exclusive)
Notes:
Na okł. i s. tyt.: Samodzielnie przygotuj dokumentację ISO. Wymagania normy ISO 9001:2000. Wdrażanie ISO z auditorem wewnętrznym i zewnętrznym. Wybór aplikacji do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, Bibliogr.
ISBN:
978-83-246-0515-6
Nr:
2167894320
textbook
108

Author:
Title:
Geneza normalizacji systemów jakości
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320603
lexical items
109

Author:
Title:
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 753 (2007) , s. 151-160. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50888
article
110

Author:
Title:
Normalizacja systemów jakości
Source:
Encyklopedia Zarządzania - Kraków: mfiles.pl, 2007. - Aktualizowane na bieżąco - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320593
lexical items
111

Author:
Title:
System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej = Hospital Reorganisation Using Quality Management System
Source:
Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007, s. 587-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924656-3-8
Nr:
2166114862
chapter in monograph
See main document
112

Author:
Title:
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006
Physical description:
268 s.: il.; 21 cm
Series:
(Onepress Exclusive)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7361-787-6
Nr:
52624
monograph
113

Author:
Title:
Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy = The Costs and Benefits of Implementing Quality Management Systems in Local Authorities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 700 (2006) , s. 221-232. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52734
article
114

Author:
Title:
Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością = The Analysis of Małopolska Municipalities' Preparation for Quality Management System Implementation
Source:
Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006, s. 417-426. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-317-7
Nr:
2166218915
chapter in conference materials
See main document
115

Title:
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus
Source:
Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 523-532. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-267-7
Nr:
2166389088
chapter in conference materials
See main document
116

Title:
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie
Source:
e-mentor. - nr 5 (2005) , s. 5-9 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2166555594
article
117

Author:
Title:
Sterowanie jakością
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 525
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270210
lexical items
See main document
118

Author:
Title:
Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 96-97. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269920
lexical items
See main document
119

Author:
Title:
Projektowanie systemów zarządzania jakością
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 449
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270184
lexical items
See main document
120

Author:
Title:
System CAD = Computer-Aided Design
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 568
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270220
lexical items
See main document
121

Author:
Title:
Zarządzanie przez jakość = Total Quality Management - TQM
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 672
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270268
lexical items
See main document
122

Author:
Title:
Sieci neuronowe = Neural Networks
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 509-510. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270208
lexical items
See main document
123

Author:
Title:
Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach = Implementation of Quality Systems in Community Self-Government Administration
Source:
Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 335-344. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-232-4
Nr:
2165995094
chapter in conference materials
See main document
124

Author:
Title:
Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 79-80. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269898
lexical items
See main document
125

Author:
Title:
Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody
Source:
Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 69-74 - Bibliogr.
ISBN:
83-89142-27-9
Nr:
2168246856
chapter in monograph
126

Author:
Title:
Nagrody jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 359-360. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270144
lexical items
See main document
127

Author:
Title:
Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 581-582. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270232
lexical items
See main document
128

Author:
Title:
QFD = Quality Function Deployment
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 472
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270190
lexical items
See main document
129

Author:
Title:
System CAM = Computer-Aided Manufacturing
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 568
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270222
lexical items
See main document
130

Author:
Title:
Oprogramowanie projektu
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 385-386 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168272634
lexical items
See main document
131

Author:
Title:
Algorytm genetyczny
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 17. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269836
lexical items
See main document
132

Author:
Title:
Znaki jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 694. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270280
lexical items
See main document
133

Author:
Title:
Jurana zasady planowania jakości
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 185-186. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270064
lexical items
See main document
134

Author:
Title:
FMEA = Failure Mode and Effect Analysis
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 131. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270018
lexical items
See main document
135

Author:
Title:
Zarządzanie jakością
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 663-664. - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270262
lexical items
See main document
136

Author:
Title:
System zarządzania jakością
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 574
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168270226
lexical items
See main document
137

Author:
Title:
Algorytm ewolucyjny
Source:
Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak] - Warszawa: Difin, 2004, s. 16
ISBN:
83-7251-438-0
Nr:
2168269834
lexical items
See main document
138

Author:
Title:
Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value = Monitoring Quality System Implementation Using Earned Value
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004) , s. 213-224. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168220424
article
139

Author:
Title:
Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego
Source:
Management Forum 2020 / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert - Poznań: AE, 2003, s. 265-274 - Bibliogr.
ISBN:
83-89224-39-9
Nr:
2168247012
chapter in conference materials
140

Author:
Title:
Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania = The Internal Audit - Research Methods for Management Systems
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003) , s. 215-226. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222624
article
141

Author:
Title:
Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000" = Areas of Improvement in the Norms of the ISO 9000 Series - "Wizja 2000"
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002) , s. 217-230. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168225408
article
142

Author:
Artur Jabłoński , Marek Rączka , Jerzy Kowlaczyk , Bożena Srebro , Sławomir Wawak
Title:
Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001
Publisher address:
Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2002
Physical description:
110 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168264396
book
143

Author:
Title:
Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych = Ratios of Control of Performance of Investment Projects
Source:
Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA - Kraków: Wydaw. EJB, 2002, s. 841-850 - Bibliogr.
ISBN:
83-885119-26-3
Nr:
2168227158
chapter in conference materials
See main document
144

Author:
Title:
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka
Publisher address:
Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002
Physical description:
153 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7197-867-7
Nr:
52625
monograph
145

Author:
Title:
Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością = Preparatory and Implementation Work in Project Management: the Example of a Quality Control System
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 603 (2002) , s. 229-240. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230998
article
146

Author:
Conference:
IV Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 2001-09-10 do 2001-09-12
Title:
Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001, s. 762-769 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-4-2
Nr:
2166619870
chapter in conference materials
147

Author:
Title:
Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001) , s. 256-267. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2 - Bibliogr.
Nr:
2168236626
article
148

Author:
Jerzy Kowalczyk , Artur Jabłoński , Sławomir Wawak
Title:
Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 [dokument elektroniczny]
Publisher address:
Warszawa: Human Management Systems Sp. z o. o., 2001
Physical description:
61 s.: il.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168320589
report
149

Title:
Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych
Source:
Problemy Jakości. - R. 33, nr 10 (2001) , s. 23-25, 28-34
Nr:
2168242950
article
150

Title:
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej
Source:
Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ2000, s. 2-67
Signature:
NP-703/Magazyn
Nr:
2168232528
chapter in unpublished scientific work
151

Title:
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji
Source:
Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]1999, s. 1-78
Signature:
NP-648/[1]/Magazyn
Nr:
2168231354
chapter in unpublished scientific work
152

Author:
Conference:
II Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1999-09-20 do 1999-09-21
Title:
Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999, s. 432-440 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-1-8
Nr:
2167767604
chapter in conference materials
153

Author:
Conference:
I Międzynarodowa Konferencja Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Kraków, Polska, od 1998-09-14 do 1998-09-15
Title:
Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej
Source:
Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Wawak - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998, s. 191-202 - Bibliogr.
ISBN:
83-911343-0-X
Nr:
2166345260
chapter in conference materials
154

Author:
Title:
Projektowanie systemu zarządzania
Source:
Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach / red. nauk. Tadeusz Wawak - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 1998, s. 146-170 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyt Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej ; 2)
ISBN:
83-908828-1-7
Nr:
2168274701
chapter in monograph
Unpublished documents:
1

Title:
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
168: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
51/KPZ/1/07/S/411
Signature:
NP-1192/1/Magazyn
Nr:
2168219318
unpublished scientific work
2

Title:
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
163 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
75/KPZ/1/2006/S/333
Signature:
NP-1137/Magazyn
Nr:
2166571680
unpublished scientific work
3

Title:
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
157 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
79/KPZ/2/05/S/251
Signature:
NP-1076/Magazyn
Nr:
2168264744
unpublished scientific work
4

Title:
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
151 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-952/Magazyn
Nr:
2168264746
unpublished scientific work
5

Title:
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003
Physical description:
259 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-912/Magazyn
Nr:
2168255088
unpublished scientific work
6

Title:
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
88 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-865/Magazyn
Nr:
2168286199
unpublished scientific work
7

Title:
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-794/Magazyn
Nr:
2168286195
unpublished scientific work
1
Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review / Katarzyna Piwowar-Sulej, Sławomir WAWAK, Małgorzata TYRAŃSKA, Małgorzata ZAKRZEWSKA, Szymon Jarosz, Mariusz SOŁTYSIK // International Journal of Manpower. - (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21 (2022), s. 1-21. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html. - ISSN 0143-7720
2
Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts / Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 13, iss. 4 (2021), s. 509-525. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html. - ISSN 1756-669X
3
Evolution of Project Management Studies in the XXI Century / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // International Journal of Managing Projects in Business. - vol. 13, iss. 4 (2020), s. 867-888. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html. - ISSN 1753-8378
4
What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review / Maciej Guzik, Tomasz Witko, Alexander Steinbüchel, Magdalena WOJNAROWSKA, Mariusz SOŁTYSIK and Sławomir WAWAK // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology [on-line]. - 8 (2020), s. 1 ekran. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract. - ISSN 2296-4185
5
Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review / Sławomir WAWAK, Žanesa Ljevo, Mladen Vukomanović // Sustainability. - vol. 12, iss. 24 (2020), s. 1-25. - Summ.. - Tytuł numeru: Sustainability Issues in Civil Engineering and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm. - ISSN 2071-1050
6
Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019 / Sławomir WAWAK, Piotr Rogala, Su Mi Dahlgaard-Park // International Journal of Quality and Service Sciences. - vol. 12, iss. 4 (2020), s. 417-433. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-12-2019-0133/full/html. - ISSN 1756-669X
7
III seminarium Zarządzanie projektami / Sławomir WAWAK // Kurier UEK. - nr 3 (82) (2019), s. 30-31. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30
8
Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = Assessing Quality Management Efficiency in the Enterprise / Sławomir WAWAK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - 270 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 1899-0428 ; nr 255). - ISBN 978-83-7252-756-1
9
Standardy zarządzania portfelami projektów / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań / red. Paweł CABAŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2018. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 117-136. - ISBN 978-83-941408-4-7. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan
10
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-767-7
11
Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami = Selected Feature of Quality in Project Management / Stanisław WAWAK // Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka = Research on Enterprise in Modern Economy - Theory and Practice. - nr 1 (24) (2018), s. 141-150. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10. - ISSN 2084-6495
12
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 287-300. - ISBN 978-83-7252-767-7
13
Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Stimulants and Barriers to the Development of Small and Medium Enterprises / Sławomir WAWAK // Journal of Modern Management Process / red. Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 1 (2018), s. 8-15. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Instrumenty doskonalenia zarządzania personelem i komunikacją. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45. - ISSN 2481-3490
14
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Wyd. 2 uzupełnione. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-767-7
15
Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw = Concepts and Directions of Development of Small and Medium Enterprises / Sławomir WAWAK // Journal of Modern Management Process / red. Krzysztof WOŹNIAK. - Vol. 3, no. 2 (2018), s. 8-15. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Podejścia do zarządzania we współczesnych organizacjach. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53. - ISSN 2481-3490
16
Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami / Sławomir WAWAK // Kurier UEK. - nr 1 (71) (2017), s. 76. - Pełny tekst: https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71. - ISSN 1689-7757
17
Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis = Standard zarządzania jakością dla dostawców usług szkoleniowych - krytyczna analiza / Sławomir WAWAK, Roman Batko, Piotr Rogala // Problemy Zarządzania. - vol. 15, nr 1 (65), cz. 1 (2017), s. 176-191. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Challenges of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460. - ISSN 1644-9584
18
Factors Affecting Success of Training Companies / P. Rogal, R. Batko, S. WAWAK // Studies in Continuing Education. - vol. 39, iss. 3 (2017), s. 357-370. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/0158037X.2017.1336995Wstęp: . - ISSN 0158-037X
19
Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500 = Quality Management in Projects Based on ISO 21500 / Sławomir WAWAK // Management Forum. - vol. 5, nr 2 (2017), s. 33-37. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327
20
Pojęcie jakości projektu = The Concept of Project Quality / Sławomir WAWAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise. - nr 8 (2017), s. 21-31. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0860-6846
21
Metody zarządzania jakością w projektach / Sławomir WAWAK // W: Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji / red. nauk. Paweł CABAŁA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 185-202. - ISBN 978-83-8085-197-9
22
Toyota Production System / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Toyota_production_system
23
Lean management / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2016-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Lean_management
24
Podejście procesowe / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2016)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe
25
Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001 = Operation and Improvement of Information Security Management Systems in the Revised ISO 27001 / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 191-203. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
26
Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies = Standardy zarządzania jakością w firmach szkoleniowych / Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences. - nr 3 (24) (2015), s. 137-148. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf. - ISSN 2080-6000
27
Model oceny jakości zarządzania = Framework Model of Quality of Management Evaluation / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 376 (2015), s. 395-404. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zrównoważony rozwój organizacji - odpowiedzialne zarządzanie. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
28
Współczesne trendy w outsourcingu / red. Sławomir WAWAK i Mariusz SOŁTYSIK. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - 212 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-941408-1-6. - Pełny tekst: https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu
29
Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw / Paweł CABAŁA, Katarzyna BARTUSIK, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Sławomir WAWAK // W: Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2015. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 23-40. - ISBN 978-83-935104-8-1. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa
30
Information Security in Logistics Cooperation / Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // Acta Logistica. - vol. 2, iss. 1 (2015), s. 9-14. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf. - ISSN 1339-5629
31
Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015 / Sławomir WAWAK // W: 9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2015. - S. 3-10. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-015-1. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/001.pdf
32
Klasyczne i współczesne metodyki projektowania / Katarzyna BARTUSIK, Janusz CZEKAJ, Marek ĆWIKLICKI, Czesław MESJASZ, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 81-104. - ISBN 978-83-255-7048-4
33
Business and Public Administration Studies [on-line] / ed. Sławomir WAWAK. - Washington : Washington Institute of China Studies, 2015. - vol. 9, no 1. - Pełny tekst: https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive. - ISSN 2373-9398
34
Projektowanie systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 389-406. - ISBN 978-83-255-7048-4
35
Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta = Improving the Hospital Management by Considering the Role of Caregiver / Agnieszka Kister, Piotr Rogala, Sławomir WAWAK // Problemy Jakości. - nr 12 (2015), s. 3-6. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0137-8651
36
Zasady projektowania / Marek ĆWIKLICKI, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 63-80. - ISBN 978-83-255-7048-4
37
Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami / Sławomir WAWAK, Mariusz SOŁTYSIK // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 2 (63) (2015), s. 24-25. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po. - ISSN 1689-7757
38
Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe / Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Sławomir WAWAK, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA // W: Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2015. - (Seria: Zarządzanie). - S. 105-118. - ISBN 978-83-255-7048-4
39
Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie = The Role of Formalized Quality Management System in the Company / Sławomir WAWAK // Marketing i Rynek [Dokument elektroniczny]. - nr 5 (2014), s. 668-675. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1231-7853
40
Business and Public Administration Studies [on-line] / ed. Sławomir WAWAK. - Washington : Washington Institute of China Studies, 2014. - vol. 8, no 2. - Pełny tekst: https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive. - ISSN 2373-9398
41
Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły / red. Henryk Bieniok. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - S. 193-205. - Bibliogr. - ISBN 978-83-935104-4-3
42
The Concept of the Quality of Management Evaluation / Sławomir WAWAK // W: 8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac / [eds. Slavko Arsovski, Miodrag Lazić, Miladin Stefanović]. - Kragujevac: Faculty of Engineering, 2014. - S. 285-293. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6335-004-5. - Pełny tekst: http://www.cqm.rs/2014/cd1/pdf/papers/focus_2/028.pdf
43
Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2014), s. 203-218
44
Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym / red. Adam STABRYŁA i Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2014. - 324 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-935104-6-7
45
Effectiveness, efficiency, efficacy... / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2013)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy
46
Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji / red. Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2013. - 214 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-935104-2-9
47
Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością = Classification of Quality Management Methods / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 910 (2013), s. 37-49. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604. - ISSN 1898-6447
48
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1 / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2013), s. 225-246
49
E-learning Role in Higher Education Quality Improvement / Sławomir WAWAK // W: Current Problems of University Management / ed. by Tadeusz Wawak. - Kraków: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2013. - S. 192-199. - ISBN 978-83-233-3534-4
50
Total Quality Management / Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2013-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Total_Quality_Management
51
System zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 201-214. - ISBN 978-83-7252-636-6
52
Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji = Implementation of Formalized Quality Management Systems and the Success of the Organization / Sławomir WAWAK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 11, nr 4, cz. 2 (2013), s. 365-375. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf. - ISSN 2084-5189
53
Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji / Sławomir WAWAK // W: Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, 2013. - S. 55-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62785-57-5
54
Information Security Management in Context of Globalization / Sławomir WAWAK // Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 6, no. 1 (Spring 2012), s. 41-52. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf. - ISSN 1936-9603
55
Organizacja systemów zarządzania wiedzą / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 322-342. - ISBN 978-83-7252-583-3
56
Wspomaganie informatyczne zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 343-356. - ISBN 978-83-7252-583-3
57
Metody badania i modele rozwoju organizacji / red. Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 344 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-9-0
58
E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society / ed. by Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 125-131. - ISBN 978-83-935104-0-5. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf
59
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - S. 287-300. - ISBN 978-83-7252-583-3
60
Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami / red. Krzysztof WOŹNIAK ; [red. tech. Mariusz SOŁTYSIK, Sławomir WAWAK]. - Kraków: Mfiles.pl, 2012. - 110 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Encyklopedia Zarządzania). - ISBN 978-83-931128-6-9
61
Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami / kier. projektu: Adam STABRYŁA. - (2012), s. 229-243
62
Systemy zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem / kierownik projektu: Adam STABRYŁA. - (2011), s. 136-163
63
Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej / [Sławomir WAWAK] // W: Współczesne problemy zarządzania / red. nauk. Marek Cisek, Anna Maria Rak. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2011. - S. 309-327. - ISBN 978-83-62304-23-3
64
The Role of Information Security in Quality of Management [on-line] / Sławomir WAWAK // W: MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav. - Koper: Faculty of Management, 2011. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 155-167. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-961-266-112-0. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4133.pdf
65
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji = Information Security Management in Context of Organizational Success / Sławomir WAWAK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 4/1 (2011), s. 101-108. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Systemowe aspekty zarządzania organizacjami. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
66
The Role of Information Security in Quality of Management / Sławomir WAWAK // W: MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts [on-line] / ed. Janez Šušteršič, Suzana Sedmak, Bojan Nastav. - Koper: Faculty of Management, 2011. - (Management International Conference, ISSN 1854-4312). - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-961-266-113-7. - Pełny tekst: http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-113-7.pdf
67
Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika = The Role of Information Management in Improvement of the Quality of Manager's Work / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. - 187 (2011), s. 373-381. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Wybrane aspekty pracy kierowniczej. - Bibliogr. - ISSN 1689-7374
68
Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Helion, 2011. - 224 s. : il. ; 22 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-246-2866-7
69
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem / red. Adam STABRYŁA. - [Wieliczka]: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 31-60. - ISBN 978-83-931128-0-7. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
70
Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej / Sławomir WAWAK // W: Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2 / red. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - S. 133-139. - Bibliogr. - ISBN 978-83-233-2935-0
71
Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu = The Significance of Quality of Management in an Organization Rebuilding After the Crisis / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 128 (2010), s. 182-190. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
72
Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2 / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2010), s. 413-436
73
The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company / Sławomir WAWAK // W: 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010 / [ed. Christina Kliková]. - Karviná: Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná, 2010. - S. 638-645. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-7248-594-9. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47959/1/MPRA_paper_47959.pdf
74
Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie / Sławomir WAWAK // W: Systemy controllingu, monitoringu i audytu / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Mfiles.pl, 2010. - (Encyklopedia Zarządzania). - S. 127-135. - ISBN 978-83-931128-1-4
75
Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji = Knowledge Security Management in the Context of Organization Development / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 116 (2010), s. 465-472. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
76
Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie / Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 421-442. - ISBN 978-83-255-0237-9
77
Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji = A Process Approach to Implementation of Information Security Management Systems / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 52 (2009), s. 127-135. - Summ.. - Tytuł numeru: Podejście procesowe w organizacjach. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
78
Information Security Issues within Local Government / Sławomir WAWAK // W: Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009 / ed. I. Černáka. - Ružomberok: Catholic University in Ružomberok, 2009. - S. 474-482. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-8084-471-4. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47957/1/MPRA_paper_47957.pdf
79
Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy / Katarzyna BARTUSIK, Jan BELICZYŃSKI, Andrzej KOZINA, Tomasz MAŁKUS, Adam STABRYŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Adam STABRYŁA. - Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2009. - (Seria: Zarządzanie). - S. 317-419. - ISBN 978-83-255-0237-9
80
Kaizen / Magdalena Mleczkowska, Sławomir WAWAK // W: CEOpedia Management [on-line]. - Cracow: Mfiles.pl, 2009-. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ceopedia.org/index.php/Kaizen
81
Modele systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_system%C3%B3w_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
82
Information Security System and Development of a Modern Organization / Sławomir WAWAK // Journal of the Washington Institute of China Studies. - vol. 4, no. 3 (Winter 2009), s. 77-84. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf. - ISSN 1936-9603
83
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Sławomir WAWAK, Martyna Górecka // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi
84
Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1] / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2009), s. 37-69
85
Orientacja na klienta / Sławomir WAWAK // Jakość zarządzania [on-line]. - (2009)1 ekran. - Pełny tekst: https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta
86
Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin / Sławomir WAWAK // W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami / red. Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Adam Samborski. - Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - S. 519-528. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7246-482-8
87
Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej / Sławomir WAWAK // W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną / red. Krystyna Lisiecka, Tomasz Papaj. - Katowice: Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, 2009. - S. 89-100. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929669-0-6
88
Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji / Sławomir WAWAK // W: Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2 / red. Elżbieta Skrzypek. - Lublin: Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 239-250. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924547-5-5
89
Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2009. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna_w_kontek%C5%9Bcie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
90
Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji / Sławomir WAWAK // W: Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi / red. nauk. Jarosław S. Kardas. - Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka, 2009. - S. 155-165. - Publikacja współfinansowana przez Akademię Podlaską w Siedlcach. - ISBN 978-83-60652-47-3
91
Kultura organizacyjna / Marian Bednarski, Sławomir WAWAK, Dorota Orlińska // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna
92
Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji / kierownik tematu: Adam STABRYŁA. - (2008), s. 63-89
93
Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji = The Role of Information Security System in Organization Development / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki = Restructuring Management in the Processes of Integration and Development of the New Economy / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2008. - S. 121-127. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-9-0
94
Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy = Designing a Quality Management System on the Strategic Level for Public Administration / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 782 (2008), s. 175-192. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254. - ISSN 1898-6447
95
Zarządzanie przez jakość / Sławomir WAWAK, Anna Trzop // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87
96
Jakość / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87
97
Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom / Sławomir WAWAK // W: Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008. - Ternopìl', 2008. - S. 59-64. - Bibliogr.
98
Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością = Review of Quality Management Models / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 772 (2008), s. 207-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109. - ISSN 1898-6447
99
Analiza wartości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_warto%C5%9Bci
100
Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy / red. Rafał Krupski. - Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2008. - (Prace Naukowe / Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie). - S. 263-273. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60904-01-5. - Pełny tekst: http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=264&view=Fit
101
Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością = Human Resource Management in Quality Management Systems / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 1, t. 2). - S. 578-585. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-416-4
102
Ewolucja systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Ewolucja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
103
Zasady zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2008. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85
104
Nowelizacja norm ISO 9000 / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowelizacja_norm_ISO_9000
105
Analiza pojęcia jakości pracy = Analysis of the Labour Quality Concept / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 727 (2007), s. 211-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723. - ISSN 0208-7944
106
Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych / Sławomir WAWAK ; Promotor: Adam STABRYŁA. - Kraków, 2007. - 344 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
107
Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000 / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Helion, 2007. - 211 s. : il. ; 21 cm. - Na okł. i s. tyt.: Samodzielnie przygotuj dokumentację ISO. Wymagania normy ISO 9001:2000. Wdrażanie ISO z auditorem wewnętrznym i zewnętrznym. Wybór aplikacji do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów. - Bibliogr. - (Onepress Exclusive). - ISBN 978-83-246-0515-6
108
Geneza normalizacji systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Geneza_normalizacji_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
109
Rozwój systemów normalizacji jakości = The Development of Standardisation of Quality Systems / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 753 (2007), s. 151-160. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975. - ISSN 1898-6447
110
Normalizacja systemów jakości / Sławomir WAWAK // W: Encyklopedia Zarządzania [on-line]. - Kraków: mfiles.pl, 2007. - 1 ekran. - Aktualizowane na bieżąco. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://mfiles.pl/pl/index.php/Normalizacja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci
111
System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej = Hospital Reorganisation Using Quality Management System / Sławomir WAWAK // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring Potential Under Globalization and New Economy Conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI i Andrzej JAKI. - Kraków: Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2007. - S. 587-592. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924656-3-8
112
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir WAWAK. - Wyd. 2. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2006. - 268 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Onepress Exclusive). - ISBN 83-7361-787-6
113
Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy = The Costs and Benefits of Implementing Quality Management Systems in Local Authorities / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 700 (2006), s. 221-232. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070. - ISSN 0208-7944
114
Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością = The Analysis of Małopolska Municipalities' Preparation for Quality Management System Implementation / Sławomir WAWAK // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. - S. 417-426. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-317-7
115
Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa = Free Software - Corporate Development Stimulus / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.) / red. Adama STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 523-532. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-267-7
116
Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie / Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // e-mentor. - nr 5 (2005), s. 5-9. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213. - ISSN 1731-6758
117
Sterowanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 525. - ISBN 83-7251-438-0
118
Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 96-97. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
119
Projektowanie systemów zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 449. - ISBN 83-7251-438-0
120
System CAD = Computer-Aided Design / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 568. - ISBN 83-7251-438-0
121
Zarządzanie przez jakość = Total Quality Management - TQM / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 672. - ISBN 83-7251-438-0
122
Sieci neuronowe = Neural Networks / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 509-510. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
123
Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach = Implementation of Quality Systems in Community Self-Government Administration / Sławomir WAWAK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2004. - S. 335-344. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-232-4
124
Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 79-80. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
125
Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody / Sławomir WAWAK // W: Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania / red. nauk.: Juliusz Engelhardt, Małgorzata Brojak-Trzaskowska. - Szczecin; Międzyzdroje: Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004. - S. 69-74. - Bibliogr. - ISBN 83-89142-27-9
126
Nagrody jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 359-360. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
127
Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 581-582. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
128
QFD = Quality Function Deployment / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 472. - ISBN 83-7251-438-0
129
System CAM = Computer-Aided Manufacturing / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 568. - ISBN 83-7251-438-0
130
Oprogramowanie projektu / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 385-386. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
131
Algorytm genetyczny / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 17. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
132
Znaki jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 694. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
133
Jurana zasady planowania jakości / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 185-186. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
134
FMEA = Failure Mode and Effect Analysis / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 131. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
135
Zarządzanie jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 663-664. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-438-0
136
System zarządzania jakością / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 574. - ISBN 83-7251-438-0
137
Algorytm ewolucyjny / Sławomir WAWAK // W: Leksykon zarządzania / [kol. red.: Maria Romanowska, Mirosław Jarosiński, Grażyna Gierszewska, Zdzisława Janowska, Bogdan Nogalski, Adam STABRYŁA, Michał Trocki, Bogdan Wawrzyniak, Zbigniew Dworzecki, Anna Fornalczyk, Jan Jeżak, Joanna Cygler, Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska, Grażyna Leśniak-Łebkowska, Waldemar Rogowski, Agnieszka Sopińska, Piotr Wachowiak]. - Warszawa: Difin, 2004. - S. 16. - ISBN 83-7251-438-0
138
Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value = Monitoring Quality System Implementation Using Earned Value / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 652 (2004), s. 213-224. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181. - ISSN 0208-7944
139
Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego / Sławomir WAWAK // W: Management Forum 2020 / red. nauk. Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert. - Poznań: AE, 2003. - S. 265-274. - Bibliogr. - ISBN 83-89224-39-9
140
Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania = The Internal Audit - Research Methods for Management Systems / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 627 (2003), s. 215-226. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763. - ISSN 0208-7944
141
Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000" = Areas of Improvement in the Norms of the ISO 9000 Series - "Wizja 2000" / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 574 (2002), s. 217-230. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/12828. - ISSN 0208-7944
142
Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001 / Artur Jabłoński, Marek Rączka, Jerzy Kowalczyk, Bożena Srebro, Sławomir WAWAK. - Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2002. - 110 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
143
Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych = Ratios of Control of Performance of Investment Projects / Sławomir WAWAK // W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002 / red. Adam STABRYŁA. - Kraków: Wydaw. EJB, 2002. - S. 841-850. - Bibliogr. - ISBN 83-885119-26-3
144
Zarządzanie jakością : teoria i praktyka / Sławomir WAWAK. - Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2002. - 153 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7197-867-7
145
Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością = Preparatory and Implementation Work in Project Management: the Example of a Quality Control System / Sławomir WAWAK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 603 (2002), s. 229-240. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15438. - ISSN 0208-7944
146
Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy / Sławomir WAWAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2001. - S. 762-769. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-4-2
147
Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy / Sławomir WAWAK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 916 (2001), s. 256-267. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Zmiana warunkiem sukcesu : transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
148
Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 [on-line] / Jerzy Kowalczyk, Artur Jabłoński, Sławomir WAWAK. - Warszawa: Human Management Systems Sp. z o. o., 2001. - 61 s. : il. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://humanms.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=89
149
Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych / Tadeusz WAWAK, Sławomir WAWAK // Problemy Jakości. - R. 33, nr 10 (2001), s. 23-25, 28-34. - ISSN 0137-8651
150
Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK // W: Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI, Beata BARCZAK, Paweł CABAŁA, Bernard BIŃCZYCKI, Leszek KOZIOŁ, Małgorzata TYRAŃSKA, Andrzej KOZINA, Czesław MESJASZ. - (2000), s. 2-67
151
Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji / Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK // W: Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1] / [autorzy: Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Tomasz MAŁKUS, Sławomir WAWAK, Halina PIEKARZ, Jolanta WALAS-TRĘBACZ, Jan BELICZYŃSKI]. - (1999), s. 1-78
152
Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie / Sławomir WAWAK // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1999. - S. 432-440. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-1-8
153
Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej / Sławomir Wawak // W: Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Kraków: Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, 1998. - S. 191-202. - Bibliogr. - ISBN 83-911343-0-X
154
Projektowanie systemu zarządzania / Sławomir Wawak // W: Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach / red. nauk. Tadeusz Wawak. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji, 1998. - (Zeszyt / Wyższa Szkoła Administracji Bielsko-Biała ; 2). - S. 146-170. - Bibliogr. - ISBN 83-908828-1-7
155
Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego / Adam STABRYŁA - kierownik tematu ; Czesław MESJASZ, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA, Tomasz MAŁKUS, Paweł CABAŁA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 168 : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
156
Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym / [kierownik tematu: Adam STABRYŁA] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - 163 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
157
Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / [Adam STABRYŁA - kier. tematu.] ; Adam STABRYŁA, Katarzyna BARTUSIK, Andrzej KOZINA, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK, Mariusz WACHALA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 157 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
158
Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej / Adam STABRYŁA, Andrzej KOZINA, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 151 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
159
Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą / Adam STABRYŁA, Halina PIEKARZ, Beata BARCZAK, Jolanta WALAS, Katarzyna BARTUSIK, Paweł CABAŁA, Sławomir WAWAK, Krzysztof WOŹNIAK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 2003. - 259 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
160
Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP) / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 88 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
161
Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji / Adam STABRYŁA, Leszek KOZIOŁ, Katarzyna BARTUSIK, Krzysztof WOŹNIAK, Sławomir WAWAK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 118 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Piwowar-Sulej K., Wawak S., Tyrańska M., Zakrzewska M., Jarosz S., Sołtysik M., (2022), Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review, "International Journal of Manpower", s. 1-21; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html
2
Rogala P., Wawak S., (2021), Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts, "International Journal of Quality and Service Sciences", vol. 13, iss. 4, s. 509-525; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html
3
Wawak S., Woźniak K., (2020), Evolution of Project Management Studies in the XXI Century, "International Journal of Managing Projects in Business", vol. 13, iss. 4, s. 867-888; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html
4
Guzik M., Witko T., Steinbüchel A., Wojnarowska M., Sołtysik M., Wawak S., (2020), What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review, "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology" [on-line], 8, s. 1 ekran; https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract
5
Wawak S., Ljevo Ž., Vukomanović M., (2020), Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review, "Sustainability", vol. 12, iss. 24, s. 1-25; https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm
6
Wawak S., Rogala P., Dahlgaard-Park S., (2020), Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019, "International Journal of Quality and Service Sciences", vol. 12, iss. 4, s. 417-433; https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-12-2019-0133/full/html
7
Wawak S., (2019), III seminarium Zarządzanie projektami, "Kurier UEK", nr 3 (82), s. 30-31; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30
8
Wawak S., (2018), Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 255), Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 270 s.
9
Wawak S., (2018), Standardy zarządzania portfelami projektów. [W:] CABAŁA P. (red.), Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań, Kraków : Mfiles.pl, s. 117-136.
10
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2018), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
11
Wawak S., (2018), Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka", nr 1 (24), s. 141-150; https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10
12
Wawak S., (2018), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 287-300.
13
Wawak S., (2018), Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Journal of Modern Management Process", Vol. 3, no. 1, s. 8-15; https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45
14
Wawak S., Woźniak K., (2018), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
15
Wawak S., (2018), Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, "Journal of Modern Management Process", Vol. 3, no. 2, s. 8-15; https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53
16
Wawak S., (2017), Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami, "Kurier UEK", nr 1 (71), s. 76; https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71
17
Wawak S., Batko R., Rogala P., (2017), Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis, "Problemy Zarządzania", vol. 15, nr 1 (65), cz. 1, s. 176-191; https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460
18
Rogala P., Batko R., Wawak S., (2017), Factors Affecting Success of Training Companies, "Studies in Continuing Education", vol. 39, iss. 3, s. 357-370.
19
Wawak S., (2017), Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500, "Management Forum", vol. 5, nr 2, s. 33-37; http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327
20
Wawak S., (2017), Pojęcie jakości projektu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8, s. 21-31.
21
Wawak S., (2016), Metody zarządzania jakością w projektach. [W:] Cabała P. (red.), Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji, Warszawa : Difin SA, s. 185-202.
22
Wawak S., (2016), Toyota Production System. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
23
Wawak S., (2016), Lean management. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
24
Wawak S., (2016), Podejście procesowe, "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe
25
Wawak S., (2015), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 191-203.
26
Rogala P., Wawak S., (2015), Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies, "Nauki o Zarządzaniu", nr 3 (24), s. 137-148; http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf
27
Wawak S., (2015), Model oceny jakości zarządzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 376, s. 395-404.
28
Wawak S., Sołtysik M. (red.), (2015), Współczesne trendy w outsourcingu, Kraków : Mfiles.pl, 212 s.
29
Cabała P., Bartusik K., Walas-Trębacz J., Wawak S., (2015), Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw. [W:] Stabryła A. (red.), Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Kraków : Mfiles.pl, s. 23-40.
30
Małkus T., Wawak S., (2015), Information Security in Logistics Cooperation, "Acta Logistica", vol. 2, iss. 1, s. 9-14; http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf
31
Wawak S., (2015), Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 3-10.
32
Bartusik K., Czekaj J., Ćwiklicki M., Mesjasz C., Wawak S., Woźniak K., (2015), Klasyczne i współczesne metodyki projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 81-104.
33
Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK [on-line], Washington : Washington Institute of China Studies, 2015. - vol. 9, no 1. - . - 2373-9398
34
Wawak S., (2015), Projektowanie systemów zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 389-406.
35
Kister A., Rogala P., Wawak S., (2015), Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta, "Problemy Jakości", nr 12, s. 3-6.
36
Ćwiklicki M., Bartusik K., Wawak S., (2015), Zasady projektowania. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 63-80.
37
Wawak S., Sołtysik M., (2015), Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami, "Kurier UEK", nr 2 (63), s. 24-25; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po
38
Mesjasz C., Bartusik K., Wawak S., Małkus T., Cabała P., (2015), Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe. [W:] Stabryła A. (red.), Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 105-118.
39
Wawak S., (2014), Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, "Marketing i Rynek" [Dokument elektroniczny], nr 5, s. 668-675.
40
Business and Public Administration Studies / ed. Sławomir WAWAK [on-line], Washington : Washington Institute of China Studies, 2014. - vol. 8, no 2. - . - 2373-9398
41
Wawak S., (2014), Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu. [W:] Bieniok H. (red.), Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły, Kraków : Mfiles.pl, s. 193-205.
42
Wawak S., (2014), The Concept of the Quality of Management Evaluation. [W:] Arsovski S., Lazić M., Stefanović M. (red.), 8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac, Kragujevac : Faculty of Engineering, s. 285-293.
43
Wawak S., (2014), Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2, s. 203-218.
44
Stabryła A., Wawak S. (red.), (2014), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Kraków : Mfiles.pl, 324 s.
45
Wawak S., (2013), Effectiveness, efficiency, efficacy..., "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy
46
Wawak S. (red.), (2013), Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 214 s.
47
Wawak S., (2013), Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 910, s. 37-49; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604
48
Wawak S., (2013), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1, s. 225-246.
49
Wawak S., (2013), E-learning Role in Higher Education Quality Improvement. [W:] Wawak T. (red.), Current Problems of University Management, Kraków : Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 192-199.
50
Wawak S., (2013), Total Quality Management. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
51
Wawak S., (2013), System zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 201-214.
52
Wawak S., (2013), Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji, "Zarządzanie i Finanse", R. 11, nr 4, cz. 2, s. 365-375; http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf
53
Wawak S., (2013), Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, s. 55-72.
54
Wawak S., (2012), Information Security Management in Context of Globalization, "Journal of the Washington Institute of China Studies", vol. 6, no. 1, s. 41-52; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf
55
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2012), Organizacja systemów zarządzania wiedzą. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 322-342.
56
Wawak S., Woźniak K., (2012), Wspomaganie informatyczne zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 343-356.
57
Stabryła A., Wawak S. (red.), (2012), Metody badania i modele rozwoju organizacji, Kraków : Mfiles.pl, 344 s.
58
Wawak S., Woźniak K., (2012), E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment. [W:] Stabryła A. (red.), The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society, Kraków : Mfiles.pl, s. 125-131.
59
Wawak S., (2012), Zarządzanie jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 287-300.
60
Woźniak K., Sołtysik M., Wawak S. (red.), (2012), Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami, Kraków : Mfiles.pl, 110 s.
61
Wawak S., (2012), Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami, s. 229-243.
62
Wawak S., (2011), Systemy zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem, s. 136-163.
63
Wawak S., (2011), Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej. [W:] Cisek M., Rak (red.), Współczesne problemy zarządzania, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 309-327.
64
Wawak S., (2011), The Role of Information Security in Quality of Management. [W:] Šušteršič J., Sedmak S., Nastav B. (red.), MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings (Management International Conference), Koper : Faculty of Management, s. 155-167.
65
Wawak S., (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 4/1, s. 101-108.
66
Wawak S., (2011), The Role of Information Security in Quality of Management. [W:] Šušteršič J., Sedmak S., Nastav B. (red.), MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts [on-line]. (Management International Conference), Koper : Faculty of Management, s. 26.
67
Wawak S., (2011), Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", 187, s. 373-381.
68
Wawak S., (2011), Zarządzanie jakością: podstawy, systemy i narzędzia, Gliwice : Helion, 224 s.
69
Wawak S., Woźniak K., (2010), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (red.), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, [Wieliczka] : Mfiles.pl, s. 31-60.
70
Wawak S., (2010), Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej. [W:] Wawak T. (red.), Komunikacja i jakość w zarządzaniu, T. 2, Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 133-139.
71
Wawak S., (2010), Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 128, s. 182-190.
72
Wawak S., (2010), Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2, s. 413-436.
73
Wawak S., (2010), The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company. [W:] Kliková C. (red.), 6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010, Karviná : Silesian University in Opava : School of Business Administration in Karviná, s. 638-645.
74
Wawak S., (2010), Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu, Kraków : Mfiles.pl, s. 127-135.
75
Wawak S., (2010), Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 116, s. 465-472.
76
Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 421-442.
77
Wawak S., (2009), Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 52, s. 127-135.
78
Wawak S., (2009), Information Security Issues within Local Government. [W:] Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics: Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009, Ružomberok : Catholic University in Ružomberok, s. 474-482.
79
Bartusik K., Beliczyński J., Kozina A., Małkus T., Stabryła A., Wawak S., Woźniak K., (2009), Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, s. 317-419.
80
Mleczkowska M., Wawak S., (2009), Kaizen. [W:] CEOpedia Management [on-line], Cracow : Mfiles.pl
81
Wawak S., (2009), Modele systemów zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
82
Wawak S., (2009), Information Security System and Development of a Modern Organization, "Journal of the Washington Institute of China Studies", vol. 4, no. 3, s. 77-84; http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf
83
Wawak S., Górecka M., (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
84
Wawak S., Woźniak K., (2009), Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1], s. 37-69.
85
Wawak S., (2009), Orientacja na klienta, "Jakość zarządzania" [on-line]; https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta
86
Wawak S., (2009), Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin. [W:] Rokita J., Czakon W., Samborski A. (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Katowice : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, s. 519-528.
87
Wawak S., (2009), Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej. [W:] Lisiecka K., Papaj T. (red.), Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną, Katowice : Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, s. 89-100.
88
Wawak S., (2009), Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. [W:] Skrzypek E. (red.), Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2, Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, s. 239-250.
89
Wawak S., (2009), Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
90
Wawak S., (2009), Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji. [W:] Kardas (red.), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, s. 155-165.
91
Bednarski M., Wawak S., Orlińska D., (2008), Kultura organizacyjna. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
92
Wawak S., Woźniak K., (2008), Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji. [W:] Stabryła A. (kierownik tematu), Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji, s. 63-89.
93
Wawak S., (2008), Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 121-127.
94
Wawak S., (2008), Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 782, s. 175-192; https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254
95
Wawak S., Trzop A., (2008), Zarządzanie przez jakość. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
96
Wawak S., (2008), Jakość. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
97
Wawak S., (2008), Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom. [W:] Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008, Ternopìl' :, s. 59-64.
98
Wawak S., (2008), Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 772, s. 207-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109
99
Wawak S., (2008), Analiza wartości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
100
Wawak S., (2008), Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach. [W:] Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy, Wałbrzych : Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, s. 263-273.
101
Wawak S., (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 1, t. 2), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 578-585.
102
Wawak S., (2008), Ewolucja systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
103
Wawak S., (2008), Zasady zarządzania jakością. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
104
Wawak S., (2007), Nowelizacja norm ISO 9000. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
105
Wawak S., (2007), Analiza pojęcia jakości pracy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 727, s. 211-220; https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723
106
Wawak S., (2007), Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, Prom. Stabryła A., Kraków : , 344 k.
107
Wawak S., (2007), Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000, Gliwice : Helion, 211 s.
108
Wawak S., (2007), Geneza normalizacji systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
109
Wawak S., (2007), Rozwój systemów normalizacji jakości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 753, s. 151-160; https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975
110
Wawak S., (2007), Normalizacja systemów jakości. [W:] Encyklopedia Zarządzania [on-line], Kraków : mfiles.pl
111
Wawak S., (2007), System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Borowiecki R., Jaki A. (red.), Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 587-592.
112
Wawak S., (2006), Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Wyd. 2Gliwice : Wydawnictwo Helion, 268 s.
113
Wawak S., (2006), Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 700, s. 221-232; https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070
114
Wawak S., (2006), Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością. [W:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 417-426.
115
Wawak S., Woźniak K., (2005), Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa. [W:] Stabryła A. (red.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 523-532.
116
Wawak S., Woźniak K., (2005), Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie, "e-mentor", nr 5, s. 5-9; http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213
117
Wawak S., (2004), Sterowanie jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 525.
118
Wawak S., (2004), Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 96-97.
119
Wawak S., (2004), Projektowanie systemów zarządzania jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 449.
120
Wawak S., (2004), System CAD. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568.
121
Wawak S., (2004), Zarządzanie przez jakość. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 672.
122
Wawak S., (2004), Sieci neuronowe. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 509-510.
123
Wawak S., (2004), Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach. [W:] Stabryła A. (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.), T. 2, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 335-344.
124
Wawak S., (2004), Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 79-80.
125
Wawak S., (2004), Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody. [W:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskowska M. (red.), Management Forum 2020: w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Szczecin ; Międzyzdroje : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69-74.
126
Wawak S., (2004), Nagrody jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 359-360.
127
Wawak S., (2004), Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 581-582.
128
Wawak S., (2004), QFD. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 472.
129
Wawak S., (2004), System CAM. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 568.
130
Wawak S., (2004), Oprogramowanie projektu. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 385-386.
131
Wawak S., (2004), Algorytm genetyczny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 17.
132
Wawak S., (2004), Znaki jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 694.
133
Wawak S., (2004), Jurana zasady planowania jakości. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 185-186.
134
Wawak S., (2004), FMEA. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 131.
135
Wawak S., (2004), Zarządzanie jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 663-664.
136
Wawak S., (2004), System zarządzania jakością. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 574.
137
Wawak S., (2004), Algorytm ewolucyjny. [W:] Romanowska M., Jarosiński M., Gierszewska G., Janowska Z., Nogalski B., Stabryła A., Trocki M., Wawrzyniak B., Dworzecki Z., Fornalczyk A., Jeżak J., Cygler J., Kuczmera-Ludwiczyńska E., Leśniak-Łebkowska G., Rogowski W., Sopińska A., Wachowiak P. (red.), Leksykon zarządzania, Warszawa : Difin, s. 16.
138
Wawak S., (2004), Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 652, s. 213-224; https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181
139
Wawak S., (2003), Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego. [W:] Krzakiewicz K., Cyfert S. (red.), Management Forum 2020, Poznań : AE, s. 265-274.
140
Wawak S., (2003), Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 627, s. 215-226; https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763
141
Wawak S., (2002), Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - "Wizja 2000", "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 574, s. 217-230; https://bazekon.uek.krakow.pl/12828
142
Jabłoński A., Rączka M., Kowlaczyk J., Srebro B., Wawak S., (2002), Zbuduj swój system zarządzania jakością: poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001, Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 110 s.
143
Wawak S., (2002), Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. [W:] Stabryła A. (red.), Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002, Kraków : Wydaw. EJB, s. 841-850.
144
Wawak S., (2002), Zarządzanie jakością: teoria i praktyka, Gliwice : Wydawnictwo Helion, 153 s.
145
Wawak S., (2002), Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 603, s. 229-240; https://bazekon.uek.krakow.pl/15438
146
Wawak S., (2001), Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 4, Zarządzanie zmianami, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 762-769.
147
Wawak S., (2001), Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 916, s. 256-267.
148
Kowalczyk J., Jabłoński A., Wawak S., (2001), Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, [on-line], Warszawa : Human Management Systems Sp. z o. o., 61 s.
149
Wawak T., Wawak S., (2001), Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych, "Problemy Jakości", R. 33, nr 10, s. 23-25, 28-34.
150
Stabryła A., Bartusik K., Małkus T., Wawak S., Woźniak K., (2000), Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej. [W:] STABRYŁA A., BARTUSIK K., MAŁKUS T., WAWAK S., WOŹNIAK K., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J., BARCZAK B., CABAŁA P., BIŃCZYCKI B., KOZIOŁ L., TYRAŃSKA M., KOZINA A., MESJASZ C. (kierownik tematu), Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych, s. 2-67.
151
Stabryła A., Bartusik K., Woźniak K., Małkus T., Wawak S., (1999), Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji. [W:] STABRYŁA , BARTUSIK K., WOŹNIAK K., MAŁKUS T., WAWAK S., PIEKARZ H., WALAS-TRĘBACZ J., BELICZYŃSKI J. (kierownik tematu), Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1], s. 1-78.
152
Wawak S., (1999), Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, s. 432-440.
153
Wawak S., (1998), Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej. [W:] Wawak T. (red.), Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, T. 1, Kraków : Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński, s. 191-202.
154
Wawak S., (1998), Projektowanie systemu zarządzania. [W:] Wawak T. (red.), Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, s. 146-170.
155
Mesjasz C., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., Małkus T., Cabała P., (2007), Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego, Stabryła A. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 168
156
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2006), Systemy zarządzania informacjami i wiedzą: system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 163 s.
157
Stabryła A., Bartusik K., Kozina A., Woźniak K., Wawak S., Wachala M., (2005), Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Stabryła A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 157 s.
158
Stabryła A., Kozina A., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2004), Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 s.
159
Stabryła A., Piekarz H., Barczak B., Walas J., Bartusik K., Cabała P., Wawak S., Woźniak K., (2003), Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], 259 s.
160
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2002), Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 88 k.
161
Stabryła A., Kozioł L., Bartusik K., Woźniak K., Wawak S., (2001), Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 118 k.
1
@article{UEK:2168364594,
author = "Katarzyna Piwowar-Sulej and Sławomir Wawak and Małgorzata Tyrańska and Małgorzata Zakrzewska and Szymon Jarosz and Mariusz Sołtysik",
title = "Research Trends in Human Resource Management : a Text-mining-based Literature Review",
journal = "International Journal of Manpower",
pages = "1-21",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJM-03-2021-0183},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJM-03-2021-0183/full/html},
}
2
@article{UEK:2168357376,
author = "Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Quality of the ISO 9000 Series of Standards - Perceptions of Quality Management Experts",
journal = "International Journal of Quality and Service Sciences",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "509-525",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-04-2020-0065},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-04-2020-0065/full/html},
}
3
@article{UEK:2168346750,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Evolution of Project Management Studies in the XXI Century",
journal = "International Journal of Managing Projects in Business",
number = "vol. 13, iss. 4",
pages = "867-888",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJMPB-01-2020-0002},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJMPB-01-2020-0002/full/html},
}
4
@article{UEK:2168349520,
author = "Maciej Guzik and Tomasz Witko and Alexander Steinbüchel and Magdalena Wojnarowska and Mariusz Sołtysik and Sławomir Wawak",
title = "What Has Been Trending in the Research of Polyhydroxyalkanoates? A Systematic Review",
journal = "Frontiers in Bioengineering and Biotechnology",
number = "8",
pages = "1 ekran",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3389/fbioe.2020.00959},
url = {https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2020.00959/abstract},
}
5
@article{UEK:2168351602,
author = "Sławomir Wawak and Žanesa Ljevo and Mladen Vukomanović",
title = "Understanding the Key Quality Factors in Construction Projects - a Systematic Literature Review",
journal = "Sustainability",
number = "vol. 12, iss. 24",
pages = "1-25",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/su122410376},
url = {https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10376/htm},
}
6
@article{UEK:2168346748,
author = "Sławomir Wawak and Piotr Rogala and Su Mi Dahlgaard-Park",
title = "Research Trends in Quality Management in Years 2000-2019",
journal = "International Journal of Quality and Service Sciences",
number = "vol. 12, iss. 4",
pages = "417-433",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1108/IJQSS-12-2019-0133},
url = {https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJQSS-12-2019-0133/full/html},
}
7
@misc{UEK:2168343499,
author = "Sławomir Wawak",
title = "III seminarium Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "3 (82)",
pages = "30-31",
year = "2019",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_nr_82_10_2019_final_small/30},
}
8
@book{UEK:2168327965,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
issn = "1899-0428",
isbn = "978-83-7252-756-1",
}
9
@inbook{UEK:2168323769,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Standardy zarządzania portfelami projektów",
booktitle = "Zarządzanie portfelem projektów w organizacji : koncepcje i kierunki badań",
pages = "117-136",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2018",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/zarzadzanie-portfelem-projektow-w-organizacji-koncepcje-i-kierunki-badan},
issn = "",
isbn = "978-83-941408-4-7",
}
10
@inbook{UEK:2168329253,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
11
@article{UEK:2168325103,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane cechy jakości w zarządzaniu projektami",
journal = "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka",
number = "1 (24)",
pages = "141-150",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19253/reme.2018.01.010},
url = {https://zie.pg.edu.pl/documents/30328766/72377182/Reme_24_%281-2018%29-Art10},
}
12
@inbook{UEK:2168329247,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "287-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
13
@article{UEK:2168330111,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Stymulanty i bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 1",
pages = "8-15",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/45},
}
14
@inbook{UEK:2168329255,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2 uzupełnione",
isbn = "978-83-7252-767-7",
}
15
@article{UEK:2168340605,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Koncepcje i kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw",
journal = "Journal of Modern Management Process",
number = "Vol. 3, no. 2",
pages = "8-15",
year = "2018",
url = {https://journalmmp.com/index.php/jmmp/article/view/51/53},
}
16
@misc{UEK:2168322535,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Osiągnięcia studentów specjalności : Zarządzanie projektami",
booktitle = "Kurier UEK",
number = "1 (71)",
pages = "76",
year = "2017",
url = {https://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_71},
}
17
@article{UEK:2168317617,
author = "Sławomir Wawak and Roman Batko and Piotr Rogala",
title = "Quality Management Standard for Learning Service Providers - Critical Analysis",
journal = "Problemy Zarządzania",
number = "vol. 15, 1 (65), cz. 1",
pages = "176-191",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.65.11},
url = {https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=169460},
}
18
@article{UEK:2168318817,
author = "Piotr Rogala and Roman Batko and Sławomir Wawak",
title = "Factors Affecting Success of Training Companies",
journal = "Studies in Continuing Education",
number = "vol. 39, iss. 3",
pages = "357-370",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/0158037X.2017.1336995},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168317613,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością w projektach na podstawie norm ISO serii 21500",
journal = "Management Forum",
number = "vol. 5, 2",
pages = "33-37",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/mf.2017.2.06},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/publication/41327},
}
20
@article{UEK:2168321751,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Pojęcie jakości projektu",
journal = "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa",
number = "8",
pages = "21-31",
year = "2017",
url = {},
}
21
@inbook{UEK:2168310485,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metody zarządzania jakością w projektach",
booktitle = "Metody doskonalenia procesów zarządzania projektami w organizacji",
pages = "185-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-197-9",
}
22
@inbook{UEK:2168330723,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Toyota Production System",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Toyota_production_system},
}
23
@inbook{UEK:2168330721,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Lean management",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2016",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Lean_management},
}
24
@article{UEK:2168323581,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podejście procesowe",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2016",
url = {https://wawak.pl/pl/content/podejscie-procesowe},
}
25
@inbook{UEK:2168293153,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w znowelizowanej normie ISO 27001",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "191-203",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
26
@article{UEK:2168301787,
author = "Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Dedicated Standards for Quality Management in Training Companies",
journal = "Nauki o Zarządzaniu",
number = "3 (24)",
pages = "137-148",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/noz.2015.3.12},
url = {http://www.dbc.wroc.pl/Content/31563/Rogala_Dedicated_Standards_For_Quality_Management_2015.pdf},
}
27
@article{UEK:2168293009,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Model oceny jakości zarządzania",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "376",
pages = "395-404",
adress = "",
year = "2015",
}
28
@book{UEK:2168299157,
title = "Współczesne trendy w outsourcingu",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {https://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-wspolczesne-trendy-w-outsourcingu},
isbn = "978-83-941408-1-6",
}
29
@inbook{UEK:2168288807,
author = "Paweł Cabała and Katarzyna Bartusik and Jolanta Walas-Trębacz and Sławomir Wawak",
title = "Determinanty struktur organizacyjnych badanych przedsiębiorstw",
booktitle = "Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "23-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2015",
url = {http://wydawnictwo.mfiles.pl/content/podglad-ksiazki-praktyka-projektowania-systemow-organizacyjnych-przedsiebiorstwa},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-8-1",
}
30
@article{UEK:2168294307,
author = "Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Information Security in Logistics Cooperation",
journal = "Acta Logistica",
number = "vol. 2, iss. 1",
pages = "9-14",
year = "2015",
url = {http://www.actalogistica.eu/issues/2015/I_2015_03_Malkus_Wawak.pdf},
}
31
@inbook{UEK:2168292987,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Preventive Actions vs. Risk Management in ISO 9001:2015",
booktitle = "9. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, June 05th 2015, Kragujevac",
pages = "3-10",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2015",
url = {http://www.cqm.rs/2015/cd1/pdf/papers/focus_1/001.pdf},
isbn = "978-86-6335-015-1",
}
32
@inbook{UEK:2168293031,
author = "Katarzyna Bartusik and Janusz Czekaj and Marek Ćwiklicki and Czesław Mesjasz and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Klasyczne i współczesne metodyki projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "81-104",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
33
@misc{UEK:2168294803,
title = "Business and Public Administration Studies",
adress = "Washington",
publisher = "Washington Institute of China Studies",
year = "2015",
url = {https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive},
}
34
@inbook{UEK:2168293207,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "389-406",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
35
@article{UEK:2168306841,
author = "Agnieszka Kister and Piotr Rogala and Sławomir Wawak",
title = "Doskonalenie zarządzania szpitalem z uwzględnieniem roli opiekuna pacjenta",
journal = "Problemy Jakości",
number = "12",
pages = "3-6",
year = "2015",
}
36
@inbook{UEK:2168293001,
author = "Marek Ćwiklicki and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak",
title = "Zasady projektowania",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "63-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
37
@article{UEK:2168291599,
author = "Sławomir Wawak and Mariusz Sołtysik",
title = "Nowa specjalność na UEK : Zarządzanie Projektami",
journal = "Kurier UEK",
number = "2 (63)",
pages = "24-25",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_02_63_2015_na_stron___pop_po},
}
38
@inbook{UEK:2168293037,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Sławomir Wawak and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Projektowanie usprawniające i projektowanie bazowe",
booktitle = "Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa",
pages = "105-118",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-83-255-7048-4",
}
39
@article{UEK:2168279585,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaczenie sformalizowanego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "5",
pages = "668-675",
year = "2014",
}
40
@misc{UEK:2168293663,
title = "Business and Public Administration Studies",
adress = "Washington",
publisher = "Washington Institute of China Studies",
year = "2014",
url = {https://www.bpastudies.org/index.php/bpastudies/issue/archive},
}
41
@inbook{UEK:2168285349,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metodyki projektowania w naukach o zarządzaniu",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu w kontekście dokonań naukowych Profesora Adama Stabryły",
pages = "193-205",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
isbn = "978-83-935104-4-3",
}
42
@inbook{UEK:2168293035,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Concept of the Quality of Management Evaluation",
booktitle = "8. International Quality Conference (IQC) : Conference Manual, May 23th 2014, Kragujevac",
pages = "285-293",
adress = "Kragujevac",
publisher = "Faculty of Engineering",
year = "2014",
url = {http://www.cqm.rs/2014/cd1/pdf/papers/focus_2/028.pdf},
isbn = "978-86-6335-004-5",
}
43
@unpublished{UEK:2168295113,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Normatywne podejście do doskonalenia jakości szkoleń",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 2",
pages = "203-218",
year = "2014",
}
44
@book{UEK:2168284451,
title = "Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-935104-6-7",
}
45
@article{UEK:2168323007,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Effectiveness, efficiency, efficacy...",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2013",
url = {https://wawak.pl/pl/content/effectiveness-efficiency-efficacy},
}
46
@book{UEK:2168287555,
title = "Metody i techniki diagnostyczne w doskonaleniu organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
isbn = "978-83-935104-2-9",
}
47
@article{UEK:2168273316,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane koncepcje klasyfikacji metod zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "910",
pages = "37-49",
year = "2013",
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/view/780/604},
}
48
@unpublished{UEK:2168287201,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Współczesne kierunki badań w naukach o zarządzaniu. Część 1",
pages = "225-246",
year = "2013",
}
49
@inbook{UEK:2168293067,
author = "Sławomir Wawak",
title = "E-learning Role in Higher Education Quality Improvement",
booktitle = "Current Problems of University Management",
pages = "192-199",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Jagielloński w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-233-3534-4",
}
50
@inbook{UEK:2168330725,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Total Quality Management",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2013",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Total_Quality_Management},
}
51
@inbook{UEK:2168271438,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane problemy i przykłady praktyczne",
pages = "201-214",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-636-6",
}
52
@article{UEK:2168271214,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wdrażanie sformalizowanych systemów zarządzania jakością a sukces organizacji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 11, 4, cz. 2",
pages = "365-375",
year = "2013",
url = {http://jmf.wzr.pl/pim/2013_4_2_29.pdf},
}
53
@inbook{UEK:2168274717,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Efektywność systemów zarządzania jakością w kontekście ich informatyzacji",
booktitle = "Związki pomiędzy efektywnością i dojrzałością organizacji : monografia",
pages = "55-72",
adress = "Lublin",
publisher = "Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą",
year = "2013",
isbn = "978-83-62785-57-5",
}
54
@article{UEK:2168274777,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security Management in Context of Globalization",
journal = "Journal of the Washington Institute of China Studies",
number = "vol. 6, no. 1",
pages = "41-52",
year = "2012",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47956/1/MPRA_paper_47956.pdf},
}
55
@inbook{UEK:2168237986,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "322-342",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
56
@inbook{UEK:2168237988,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wspomaganie informatyczne zarządzania",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "343-356",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
57
@book{UEK:2168235712,
title = "Metody badania i modele rozwoju organizacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-9-0",
}
58
@inbook{UEK:2168235744,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "E-learning Role in Higher Education and Corporate Environment",
booktitle = "The Opportunities for and Constraints to Organizational Development in the Information Society",
pages = "125-131",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47958/1/MPRA_paper_47958.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-935104-0-5",
}
59
@inbook{UEK:2168237960,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Podstawy organizacji i zarządzania : podejścia i koncepcje badawcze",
pages = "287-300",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
isbn = "978-83-7252-583-3",
}
60
@book{UEK:2168230236,
title = "Współczesne narzędzia doskonalenia systemów zarządzania organizacjami",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-6-9",
}
61
@unpublished{UEK:2168263424,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Metodyka diagnozy systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Metodyki badań diagnostycznych i podejmowania decyzji w zarządzaniu organizacjami",
pages = "229-243",
year = "2012",
}
62
@unpublished{UEK:2168255174,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Systemy zarządzania jakością",
booktitle = "Kierunki badań podstawowych w zakresie organizacji procesów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "136-163",
year = "2011",
}
63
@inbook{UEK:2168293217,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Poziom zarządzania bezpieczeństwem informacji w urzędach administracji państwowej",
booktitle = "Współczesne problemy zarządzania",
pages = "309-327",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2011",
isbn = "978-83-62304-23-3",
}
64
@inbook{UEK:2168228580,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Role of Information Security in Quality of Management",
booktitle = "MIC 2011 : Managing Sustainability? Proceedings",
pages = "155-167",
adress = "Koper",
publisher = "Faculty of Management",
year = "2011",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-112-0/papers/MIC4133.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-112-0",
}
65
@article{UEK:2168222640,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w kontekście sukcesu organizacji",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "4/1",
pages = "101-108",
adress = "",
year = "2011",
}
66
@misc{UEK:2168228582,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Role of Information Security in Quality of Management",
booktitle = "MIC 2011 : Managing Sustainability? Abstracts",
pages = "26",
adress = "Koper",
publisher = "Faculty of Management",
year = "2011",
url = {http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/978-961-266-113-7.pdf},
issn = "1854-4312",
isbn = "978-961-266-113-7",
}
67
@article{UEK:2168221932,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rola zarządzania informacjami w podnoszeniu jakości pracy kierownika",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu",
number = "187",
pages = "373-381",
adress = "",
year = "2011",
}
68
@book{UEK:2168219048,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : podstawy, systemy i narzędzia",
adress = "Gliwice",
publisher = "Helion",
year = "2011",
isbn = "978-83-246-2866-7",
}
69
@inbook{UEK:2165515041,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem",
pages = "31-60",
adress = "Wieliczka",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
url = {https://books.google.pl/books?id=utcl8S4oM9UC&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0},
issn = "",
isbn = "978-83-931128-0-7",
}
70
@inbook{UEK:2166028182,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w administracji publicznej",
booktitle = "Komunikacja i jakość w zarządzaniu. T. 2",
pages = "133-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2010",
isbn = "978-83-233-2935-0",
}
71
@article{UEK:2166186546,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaczenie jakości zarządzania w organizacji wychodzącej z kryzysu",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "128",
pages = "182-190",
adress = "",
year = "2010",
}
72
@unpublished{UEK:2168230924,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane metody diagnozy i doskonalenia systemu zarządzania jakością",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Cz. 2",
pages = "413-436",
year = "2010",
}
73
@inbook{UEK:2165728860,
author = "Sławomir Wawak",
title = "The Importance of Information Security Management in Crisis Prevention in the Company",
booktitle = "6th International Scientific Symposium on Business Administration : Global Economic Crisis and Changes : Restructuring Business System : Strategic Perspectives for Local, National and Global Actors : Conference Proceedings : Karvina, May 27-28, 2010",
pages = "638-645",
adress = "Karviná",
publisher = "Silesian University in Opava ; School of Business Administration in Karviná",
year = "2010",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47959/1/MPRA_paper_47959.pdf},
isbn = "978-80-7248-594-9",
}
74
@inbook{UEK:2165825654,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Audyt bezpieczeństwa systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Systemy controllingu, monitoringu i audytu",
pages = "127-135",
adress = "Kraków",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-931128-1-4",
}
75
@article{UEK:2165898440,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie bezpieczeństwem wiedzy w kontekście rozwoju organizacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "116",
pages = "465-472",
adress = "",
year = "2010",
}
76
@inbook{UEK:2162157773,
author = "Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Organizacja systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "421-442",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
77
@article{UEK:51587,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podejście procesowe we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "52",
pages = "127-135",
adress = "",
year = "2009",
}
78
@inbook{UEK:2168274801,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security Issues within Local Government",
booktitle = "Interdisciplinary Relationships in the Theory and Practice of Informatics, Management, Economics and Mathematics : Spišská Kapitula, Slovakia, September 9-11, 2009",
pages = "474-482",
adress = "Ružomberok",
publisher = "Catholic University in Ružomberok",
year = "2009",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47957/1/MPRA_paper_47957.pdf},
isbn = "978-80-8084-471-4",
}
79
@inbook{UEK:2162157587,
author = "Katarzyna Bartusik and Jan Beliczyński and Andrzej Kozina and Tomasz Małkus and Adam Stabryła and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Programowanie zmian strukturalnych przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy",
booktitle = "Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "317-419",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo C.H. Beck",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-255-0237-9",
}
80
@inbook{UEK:2168330727,
author = "Magdalena Mleczkowska and Sławomir Wawak",
title = "Kaizen",
booktitle = "CEOpedia Management",
pages = "",
adress = "Cracow",
publisher = "Mfiles.pl",
year = "2009",
url = {https://ceopedia.org/index.php/Kaizen},
}
81
@inbook{UEK:2168298131,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Modele systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Modele_system%C3%B3w_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
82
@article{UEK:2167768054,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Information Security System and Development of a Modern Organization",
journal = "Journal of the Washington Institute of China Studies",
number = "vol. 4, no. 3",
pages = "77-84",
year = "2009",
url = {http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47927/1/MPRA_paper_47927.pdf},
}
83
@inbook{UEK:2168323009,
author = "Sławomir Wawak and Martyna Górecka",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_zasobami_ludzkimi},
}
84
@unpublished{UEK:2168218970,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza i projektowanie wybranych referencyjnych systemów zarządzania",
booktitle = "Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem. [Cz. 1]",
pages = "37-69",
year = "2009",
}
85
@article{UEK:2168322955,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Orientacja na klienta",
journal = "Jakość zarządzania",
pages = "",
year = "2009",
url = {https://wawak.pl/pl/content/orientacja-na-klienta},
}
86
@inbook{UEK:2166653360,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Model kompleksowego systemu zarządzania jakością dla potrzeb gmin",
booktitle = "Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami",
pages = "519-528",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego",
year = "2009",
issn = "",
isbn = "978-83-7246-482-8",
}
87
@inbook{UEK:2168274705,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jakość pracy a bezpieczeństwo informacji w administracji samorządowej",
booktitle = "Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną",
pages = "89-100",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego",
year = "2009",
isbn = "978-83-929669-0-6",
}
88
@inbook{UEK:2165661009,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Bezpieczeństwo informacji w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji",
booktitle = "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. T.2",
pages = "239-250",
adress = "Lublin",
publisher = "Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej",
year = "2009",
isbn = "978-83-924547-5-5",
}
89
@inbook{UEK:2168298133,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kultura organizacyjna w kontekście zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2009",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna_w_kontek%C5%9Bcie_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
90
@inbook{UEK:2166249629,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Bezpieczeństwo informacyjne w kontekście relacji organizacji",
booktitle = "Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi",
pages = "155-165",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Studio Emka",
year = "2009",
isbn = "978-83-60652-47-3",
}
91
@inbook{UEK:2168320597,
author = "Marian Bednarski and Sławomir Wawak and Dorota Orlińska",
title = "Kultura organizacyjna",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Kultura_organizacyjna},
}
92
@unpublished{UEK:2168230200,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Metodologia rozwoju i doskonalenia systemu bezpieczeństwa informacyjnego organizacji",
booktitle = "Zarządzanie zmianami i rozwojem organizacji",
pages = "63-89",
year = "2008",
}
93
@inbook{UEK:2165718854,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rola systemu bezpieczeństwa informacji w rozwoju organizacji",
booktitle = "Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki",
pages = "121-127",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2008",
isbn = "978-83-924656-9-0",
}
94
@article{UEK:50507,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemu zarządzania jakością na poziomie strategicznym dla potrzeb urzędu gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "782",
pages = "175-192",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/161000254},
}
95
@inbook{UEK:2168330717,
author = "Sławomir Wawak and Anna Trzop",
title = "Zarządzanie przez jakość",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Zarz%C4%85dzanie_przez_jako%C5%9B%C4%87},
}
96
@inbook{UEK:2168298129,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jakość",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Jako%C5%9B%C4%87},
}
97
@inbook{UEK:2168293279,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Upravlenie lûdskimi resursami v sistemah upravleniâ kačestvom",
booktitle = "Materìali peršoï mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï molodih učenih "Teoretična ì prikladna ekonomìka: zadačì ta perspektivi" : 16-17 žovtnâ r., Ternopìl' 2008",
pages = "59-64",
adress = "Ternopìl'",
year = "2008",
}
98
@article{UEK:51352,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Przegląd ogólnych modeli zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "772",
pages = "207-220",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/167919109},
}
99
@inbook{UEK:2168296279,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza wartości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_warto%C5%9Bci},
}
100
@inbook{UEK:2165910871,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Systemy zarządzania jakością w nowoczesnych organizacjach",
booktitle = "Zarządzanie strategiczne : podstawowe problemy",
pages = "263-273",
adress = "Wałbrzych",
publisher = "Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości",
year = "2008",
url = {http://www.zarzadzanie-strategiczne.pl/publikacje/Zarzadzanie_strategiczne_Podstawowe_problemy_Krupski_2008.pdf#page=264&view=Fit},
issn = "",
isbn = "978-83-60904-01-5",
}
101
@inbook{UEK:50983,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemach zarządzania jakością",
booktitle = "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym. T. 2",
pages = "578-585",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-416-4",
}
102
@inbook{UEK:2168345942,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Ewolucja systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Ewolucja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
103
@inbook{UEK:2168298135,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zasady zarządzania jakością",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2008",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Zasady_zarz%C4%85dzania_jako%C5%9Bci%C4%85},
}
104
@inbook{UEK:2168292143,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Nowelizacja norm ISO 9000",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {http://mfiles.pl/pl/index.php/Nowelizacja_norm_ISO_9000},
}
105
@article{UEK:50736,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza pojęcia jakości pracy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "727",
pages = "211-220",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/138905723},
}
106
@unpublished{UEK:52375,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych",
adress = "Kraków",
year = "2007",
url = {},
}
107
@book{UEK:2167894320,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Podręcznik wdrażania ISO 9001:2000",
adress = "Gliwice",
publisher = "Helion",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-246-0515-6",
}
108
@inbook{UEK:2168320603,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Geneza normalizacji systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Geneza_normalizacji_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
109
@article{UEK:50888,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Rozwój systemów normalizacji jakości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "753",
pages = "151-160",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/153925975},
}
110
@inbook{UEK:2168320593,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Normalizacja systemów jakości",
booktitle = "Encyklopedia Zarządzania",
pages = "",
adress = "Kraków",
publisher = "mfiles.pl",
year = "2007",
url = {https://mfiles.pl/pl/index.php/Normalizacja_system%C3%B3w_jako%C5%9Bci},
}
111
@inbook{UEK:2166114862,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością jako narzędzie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki",
pages = "587-592",
adress = "Kraków",
publisher = "Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2007",
isbn = "978-83-924656-3-8",
}
112
@book{UEK:52624,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : teoria i praktyka",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2006",
edition = "Wyd. 2",
issn = "",
isbn = "83-7361-787-6",
}
113
@article{UEK:52734,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Korzyści i koszty wdrażania systemów zarządzania jakością w urzędzie gminy",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "700",
pages = "221-232",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/114341070},
}
114
@inbook{UEK:2166218915,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Analiza stanu przygotowania urzędów Małopolski do wdrażania systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Zakopane Kościelisko, 14-17 IX 2006 r.). T. 2",
pages = "417-426",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2006",
isbn = "83-7252-317-7",
}
115
@inbook{UEK:2166389088,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Wolne oprogramowanie - akcelerator rozwoju przedsiębiorstwa",
booktitle = "Innowacyjność we współczesnych organizacjach : konferencja naukowa Management Forum 2020, zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Osieczany, 22-24 IV 2005 r.)",
pages = "523-532",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-267-7",
}
116
@article{UEK:2166555594,
author = "Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Skuteczny system automatycznego wykrywania plagiatów : na przykładzie prac zaliczeniowych studentów Akademi Ekonomicznej w Krakowie",
journal = "e-mentor",
number = "5",
pages = "5-9",
year = "2005",
url = {http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/12/id/213},
}
117
@inbook{UEK:2168270210,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Sterowanie jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "525",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
118
@inbook{UEK:2168269920,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Deminga czternaście zasad zarządzania przez jakość",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "96-97",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
119
@inbook{UEK:2168270184,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemów zarządzania jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "449",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
120
@inbook{UEK:2168270220,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System CAD",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
121
@inbook{UEK:2168270268,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie przez jakość",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "672",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
122
@inbook{UEK:2168270208,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Sieci neuronowe",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "509-510",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
123
@inbook{UEK:2165995094,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane aspekty wdrażania systemów jakości w gminach",
booktitle = "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Krynica, 16-19 IX 2004 r.). T. 2",
pages = "335-344",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7252-232-4",
}
124
@inbook{UEK:2168269898,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Crosby'ego czternaście etapów doskonalenia jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "79-80",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
125
@inbook{UEK:2168246856,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Identyfikacja systemu jakości w urzędzie gminy - założenia metody",
booktitle = "Management Forum 2020 : w kierunku uniwersalnego modelu zarządzania",
pages = "69-74",
adress = "Szczecin; Międzyzdroje",
publisher = "Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "2004",
isbn = "83-89142-27-9",
}
126
@inbook{UEK:2168270144,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Nagrody jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "359-360",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
127
@inbook{UEK:2168270232,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Taguchi'ego koncepcja kontroli jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "581-582",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
128
@inbook{UEK:2168270190,
author = "Sławomir Wawak",
title = "QFD",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "472",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
129
@inbook{UEK:2168270222,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System CAM",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "568",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
130
@inbook{UEK:2168272634,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Oprogramowanie projektu",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "385-386",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
131
@inbook{UEK:2168269836,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Algorytm genetyczny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "17",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
132
@inbook{UEK:2168270280,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Znaki jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "694",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
133
@inbook{UEK:2168270064,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Jurana zasady planowania jakości",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "185-186",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
134
@inbook{UEK:2168270018,
author = "Sławomir Wawak",
title = "FMEA",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
135
@inbook{UEK:2168270262,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "663-664",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
136
@inbook{UEK:2168270226,
author = "Sławomir Wawak",
title = "System zarządzania jakością",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "574",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
137
@inbook{UEK:2168269834,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Algorytm ewolucyjny",
booktitle = "Leksykon zarządzania",
pages = "16",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2004",
isbn = "83-7251-438-0",
}
138
@article{UEK:2168220424,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Monitorowanie wdrożenia systemu jakości za pomocą metody Earned Value",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "652",
pages = "213-224",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/66488181},
}
139
@inbook{UEK:2168247012,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Earned Value - metoda kontroli procesu zmian na przykładzie projektu inwestycyjnego",
booktitle = "Management Forum 2020",
pages = "265-274",
adress = "Poznań",
publisher = "AE",
year = "2003",
isbn = "83-89224-39-9",
}
140
@article{UEK:2168222624,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Audit wewnętrzny - metoda badania systemu zarządzania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "627",
pages = "215-226",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/57437763},
}
141
@article{UEK:2168225408,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Kierunki doskonalenia norm serii ISO 9000 - Wizja 2000",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "574",
pages = "217-230",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/12828},
}
142
@book{UEK:2168264396,
author = "Artur Jabłoński and Marek Rączka and Jerzy Kowlaczyk and Bożena Srebro and Sławomir Wawak",
title = "Zbuduj swój system zarządzania jakością : poradnik wdrażania norm ISO 9001 i 14001",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ministerstwo Gospodarki",
year = "2002",
}
143
@inbook{UEK:2168227158,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wskaźniki kontroli realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych",
booktitle = "Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym : materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002",
pages = "841-850",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. EJB",
year = "2002",
isbn = "83-885119-26-3",
}
144
@book{UEK:52625,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zarządzanie jakością : teoria i praktyka",
adress = "Gliwice",
publisher = "Wydawnictwo Helion",
year = "2002",
isbn = "83-7197-867-7",
}
145
@article{UEK:2168230998,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Prace przygotowawczo-wdrożeniowe w zarządzaniu projektami na przykładzie systemu zarządzania jakością",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "603",
pages = "229-240",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15438},
}
146
@inbook{UEK:2166619870,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Organizacja procesu wdrożeniowego połączonego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 4, Zarządzanie zmianami ",
pages = "762-769",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2001",
isbn = "83-911343-4-2",
}
147
@article{UEK:2168236626,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Przygotowanie projektu systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "916",
pages = "256-267",
adress = "",
year = "2001",
}
148
@misc{UEK:2168320589,
author = "Jerzy Kowalczyk and Artur Jabłoński and Sławomir Wawak",
title = "Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001",
adress = "Warszawa",
publisher = "Human Management Systems Sp. z o. o.",
year = "2001",
url = {http://humanms.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=89},
}
149
@article{UEK:2168242950,
author = "Tadeusz Wawak and Sławomir Wawak",
title = "Polemiczny głos w sprawie jakości kształcenia w Polsce na przykładzie nauk ekonomicznych",
journal = "Problemy Jakości",
number = "R. 33, 10",
pages = "23-25, 28-34",
year = "2001",
}
150
@unpublished{UEK:2168232528,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Analiza strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze działalności operacyjnej",
booktitle = "Metody analizy strategicznej na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych",
pages = "2-67",
year = "2000",
}
151
@unpublished{UEK:2168231354,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Tomasz Małkus and Sławomir Wawak",
title = "Planowanie strategiczne na poziomie korporacji i w obszarze produkcji",
booktitle = "Metody planowania w zarządzaniu strategicznym na poziomie korporacji i w obszarach funkcjonalnych. [Cz. 1]",
pages = "1-78",
year = "1999",
}
152
@inbook{UEK:2167767604,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Wybrane problemy wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwie",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 2",
pages = "432-440",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1999",
isbn = "83-911343-1-8",
}
153
@inbook{UEK:2166345260,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Zintegrowane zarządzanie jako element strategii polskich przedsiębiorstw w dążeniu do Unii Europejskiej",
booktitle = "Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie. T. 1",
pages = "191-202",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej. Uniwersytet Jagielloński",
year = "1998",
isbn = "83-911343-0-X",
}
154
@inbook{UEK:2168274701,
author = "Sławomir Wawak",
title = "Projektowanie systemu zarządzania",
booktitle = "Wdrażanie TQM, norm ISO 9000 i ISO 14000 w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach",
pages = "146-170",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wyższa Szkoła Administracji",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-908828-1-7",
}
155
@unpublished{UEK:2168219318,
author = "Czesław Mesjasz and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala and Tomasz Małkus and Paweł Cabała",
title = "Doskonalenie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego. Cz. 1, Systematyka metod analizy i planowania strategicznego",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
156
@unpublished{UEK:2166571680,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Systemy zarządzania informacjami i wiedzą : system informacji menedżerskiej w zarządzaniu strategicznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
157
@unpublished{UEK:2168264744,
author = "Adam Stabryła and Katarzyna Bartusik and Andrzej Kozina and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak and Mariusz Wachala",
title = "Instrumenty i procedury zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
158
@unpublished{UEK:2168264746,
author = "Adam Stabryła and Andrzej Kozina and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Modele i metody zarządzania informacjami i wiedzą w systemie informacji menedżerskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
159
@unpublished{UEK:2168255088,
author = "Adam Stabryła and Halina Piekarz and Beata Barczak and Jolanta Walas and Katarzyna Bartusik and Paweł Cabała and Sławomir Wawak and Krzysztof Woźniak",
title = "Projektowanie systemu informacji menedżerskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania wiedzą",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
160
@unpublished{UEK:2168286199,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Model zintegrowanego systemu analizy i programowania działalności firmy (ZSAiP)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
161
@unpublished{UEK:2168286195,
author = "Adam Stabryła and Leszek Kozioł and Katarzyna Bartusik and Krzysztof Woźniak and Sławomir Wawak",
title = "Kontrola strategiczna na poziomie korporacji i w obszarze eksploatacji",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID