Publications of the selected author
1

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Wacław Dąba
Title:
Rola marki w reklamie prasowej = The Role of Brands in Press Advertising
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 675 (2005) , s. 21-39. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52410
article
2

Title:
Badanie i ocena opakowań w aspekcie promocyjnym
Source:
Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych / red. Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005, s. 103-117
ISBN:
83-7252-277-4
Nr:
2166478050
chapter in monograph
See main document
3

Title:
Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku = Commodity Aspects of Research and Evaluation of the Promotional Value of Everyday Goods Packaging
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005
Physical description:
180 s.: rys., wykr.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 165)
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
83-7252-255-3
Nr:
52686
monograph
4

Title:
Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta
Source:
Marketing i Rynek. - nr 4 (2003) , s. 16-20
Nr:
2168236984
article
5

Conference:
12th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Bukareszt, Rumunia, od 2002-11-29 do 2002-11-29
Title:
Informative Function of Packaging of Food
Source:
Alternative Economic Strategies : the 12th International Symposium, November 29, 2002, Bucharest, Romania - Bucharest: Editura ERA, 2003, s. 315-319 - Bibliogr.
Nr:
2168361128
chapter in conference materials
6

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Magdalena Moskal
Title:
Preferencje konsumenckie w zakresie opakowań napojów bezalkoholowych = Consumers' Preferences Regarding Non-alcoholic Beverages
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 625 (2003) , s. 41-58. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222576
article
7

Title:
Ekologiczne aspekty opakowań w oczach konsumentów
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 292-301 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231190
chapter in conference materials
See main document
8

Title:
Perspektywy zmian w krajowej gospodarce odpadami opakowaniowymi
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 323-325 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231198
chapter in conference materials
See main document
9

Conference:
13th International Symposium: Alternative Economic Strategies, Braszów, Rumunia, od 2003-11-29 do 2003-11-29
Title:
Customers' Factors of Purchase of Every-day use Products in Poland
Source:
Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania - Bucharest: Editura ERA, 2003, s. 361-365 - Bibliogr.
ISBN:
973-8153-43-3
Nr:
2168347652
chapter in conference materials
10

Title:
Economics Aspects of Promotional Value of Packaging
Source:
Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice. - t. 12 (2003) , s. 551-554. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168310615
article
11

Title:
Wpływ reklamy telewizyjnej kosmetyków na decyzje konsumenckie = The Effect of TV Cosmetics Advertising on Consumers' Decisions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 625 (2003) , s. 23-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168222578
article
12

Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
Customer Preferences of Perfum Brands [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168263270
chapter in conference materials
13

Title:
Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta = The Formation of the Image of an Article of Common Use in Consumers' Mind
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 595 (2002) , s. 33-42. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168230508
article
14

Title:
Koszty zagospodarowania opakowań poużytkowych
Source:
Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.) - Kraków: [s.n.], 2002, s. 265-269 - Bibliogr.
ISBN:
83-915196-2-7
Nr:
2168260966
chapter in conference materials
15

Title:
Kształtowanie wartości promocyjnej opakowań jednostkowych = Shaping the Promotional Value of Consumer Packaging
Source:
Opakowanie. - R. 47, nr 8 (384) (2002) , s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168332195
article
16

Title:
Overall Evaluation of Packing Quality
Source:
Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / red. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002, s. 794-797. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-88760-83-1
Nr:
2168244448
chapter in conference materials
17

Title:
Badanie preferencji konsumenckich odnośnie kawy i jej opakowań
Source:
Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002, s. 58-63. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7204-288-8
Nr:
2168238964
chapter in monograph
18

Title:
Wymagania stawiane opakowaniom do żywności w Polsce na tle przepisów krajów UE
Source:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 400-404 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168243996
chapter in conference materials
19

Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
Diversity of Packaging Functions [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002] - Bibliogr.
Nr:
2168263160
chapter in conference materials
20

Conference:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Title:
Consumers' Demand on Packaging of Every Day use Products
Source:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 852-857 - Bibliogr.
Nr:
2168326589
chapter in conference materials
21

Title:
Wzornictwo przemysłowe
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000
Physical description:
81 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-036-4
Nr:
2168286229
textbook
22

Title:
Konsumenckie kryteria decyzji wyboru artykułów częstego zakupu
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 289-290 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239578
varia
See main document
23

Author:
Title:
Consumers' Demands on Packaging of Cosmetic Creams
Source:
Opakowanie. - Special Edition, nr 1 (2000) , s. 28-30
Nr:
2168347418
article
24

Author:
Title:
Wymagania konsumenckie dotyczące opakowań kremów kosmetycznych
Source:
Opakowanie. - R. 44, nr 9 (1999) , s. 34-36. - Streszcz., summ.
Nr:
2168347416
article
25

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Magdalena Sienkiewicz
Title:
Analiza roli opakowań w reklamie prasowej kremów kosmetycznych (na przykładzie miesięcznika Twój Styl) = Analysis of the Role of Packages in the Press Advertising of Cosmetic Creams (Exemplified by the Monthly Twój Styl)
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999) , s. 51-70. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242026
article
26

Title:
Funkcje opakowań jednostkowych
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1999) , s. 9-10 - Bibliogr.
Nr:
2168347380
article
27

Title:
Opakowanie jako element kształtowania wyobrażeń o jakości i marce towarów
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 264-266 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168347468
chapter in conference materials
See main document
28

Title:
Badania wykorzystania opakowań w reklamie telewizyjnej = Studies on the Use of Packages in TV Advertising
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 510 (1998) , s. 87-96. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168242000
article
29

Title:
The Role of Packaging in Advertising
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 382-383. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168273902
chapter in conference materials
30

Title:
Jak malować, by skutecznie reklamować?
Source:
Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. - nr 2 (1996) , s. 34
Nr:
2168269684
article
31

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Andrzej Ładyga
Title:
Influence of Packagings in Buyers Decision Making Process Concerning Dishwashing Liquids
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / red. Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 349-350. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168255140
chapter in conference materials
32

Title:
Research on the Global Migration Phenomena from Packaging Materials
Source:
Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki - Kyyiv: KDTEU, 1996, s. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
5-7763-4389-5
Nr:
2168303945
varia
33

Title:
Z badań nad promocyjną funkcją opakowań
Source:
Opakowanie. - nr 3 (1995) , s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168347324
article
34

Title:
Optymalizacja cech promocyjnych opakowań jednostkowych
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 124. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239254
varia
See main document
35

Title:
The Methods of Evaluation of the Marketing Value of Packagings
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 566-574
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256036
chapter in conference materials
36

Title:
Konsumencka ocena opakowań dezodorantów aerozolowych = Consumer Evaluation of Aerosol Deodorant Packaging
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 461 (1995) , s. 23-32. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168241052
article
37

Title:
Promocyjna funkcja opakowań = Promotion Function of Packaging
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994) , s. 227-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245146
article
38

Title:
Wzornictwo przemysłowe
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-86439-20-3
Nr:
2168286227
textbook
39

Title:
Zastosowanie metody punktowej w ocenie funkcji promocyjnej opakowań kremów kosmetycznych = Use of the Point Method for Evaluating the Promotion Function of Cosmetic Cream Packing.
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 439 (1994) , s. 21-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168240992
article
40

Title:
Chosen Method of Packages Quality Testing
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. C-3. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168346994
varia
41

Title:
Funkcja marketingowa opakowań i metoda jej badania = The Marketing Function of Packages and the Method of Testing It
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993) , s. [17]-35. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168259300
article
42

Title:
Informacja konsumencka na opakowaniach produktów spożywczych = Printed Information on Packages of Food Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993) , s. 13-30. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264312
article
43

Title:
Zastosowanie metod porównawczych w ocenie jakości wzorniczej wyrobów = Use of Comparative Methods for Design Quality Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 370 (1992) , s. 53-63. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264298
article
44

Title:
Marketingowe funkcje opakowań i metody ich badania
Source:
Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu / kier. tematu: Marian CICHOŃ, s. 7-36 - Bibliogr.
Research program:
Opt. IT/4a/91
Signature:
NP-79/Magazyn
Nr:
2168331701
chapter in unpublished scientific work
See main document
45

Title:
Zmiany migracji globalnej z folii opakowaniowych w funkcji czasu = Changes In the Global Migration Prom Packing Poll In the Function of Time
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 5-17. - Rez., eng. - Bibliogr.
Nr:
2168245572
article
46

Title:
Quality Testing of Packages for Consumer's Gooods
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 31. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284953
varia
47

Conference:
Konferencja naukowa "Wpływ uwarunkowań organizacyjnych na ochronę jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-05-25 do 1990-05-25
Title:
Straty towarowe w branży sprzętu RTV oraz kierunki działań w celu poprawy sytuacji
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 172-174
Nr:
2168347420
article
48

Title:
Procesy migracji z folii opakowaniowych i sposoby ich interpretacji = Migration Processes from Packing Foil and Methods of Their Interpretation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 313 (1990) , s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168235216
article
49

Title:
Quality Testing of Industrial Design Project of Consumer's Goods
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 26. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168284947
varia
50

Title:
Badanie wpływu temperatury wypalania masy PK-4 uszczelniającej zamknięcia koronowe na wielkość migracji globalnej = Studies on the Effect of Firing Temperature Applied to PK-4 Stopper for Castellated Closers on the Value of Tootal Migration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264238
article
51

Title:
Próba statystycznej weryfikacji metod badania migracji globalnej = An Attempt to Verify Statistically the Methods of Testing Total Migration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989) , s. 91-102. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264240
article
52

Author:
Conference:
Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego nt. Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej, Trzemeśnia, Polska, od 1988-11-11 do 1988-11-12
Title:
Badanie zmian migracji globalnej z folii opakowaniowych w trakcie przechowywania
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 51. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263250
varia
See main document
53

Title:
Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych
Source:
Opakowanie. - nr 6 (1988) , s. 12-14
Nr:
2168348112
article
54

Title:
Kalendarium Władz Oddziału Morskiego PTT w Sopocie
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 153-156
Nr:
2168349164
varia
See main document
55

Title:
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Poznaniu
Source:
Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988, s. 131-137
Nr:
2168349158
varia
See main document
56

Title:
Określenie relacji między temperaturą a migracją globalną z folii PCW = Determination of the relation between temperature and total migration from one-layer wrapping foils
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988) , s. 17-26. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168249502
article
57

Conference:
XIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności", Szczecin, Polska, od 1988-06-28 do 1988-06-29
Title:
Ocena możliwości skażenia produktów spożywczych poprzez określenie migracji globalnej z folii opakowaniowych
Source:
Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / red. Halina Siwicka - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988, s. 252. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345954
varia
58

Title:
Badanie możliwości skażenia chemicznego produktów spożywczych przez związki migrujące z masy uszczelniającej zamknięcia koronowe
Source:
Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168345940
varia
59

Title:
Porównanie dokładności i precyzji metod oznaczania migracji globalnej z folii opakowaniowych
Source:
Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987 - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987, s. 68. - Dostępne tylko streszczenia
Nr:
2168255772
varia
60

Title:
Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1986
Physical description:
253 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/829
Nr:
2168312943
doctoral dissertation
61

Author:
Frans Lox , Adalberta Walden
Title:
Nowa przyśpieszona metoda oznaczania substancji migrujących z folii opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności
Source:
Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984 - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984, s. 337-339 - Bibliogr.
Nr:
2168346168
chapter in conference materials
62

Title:
Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych = Attempt at the Estimation of Collective Packages of Fruit and Vegetable Preserves in Glass Unit Containers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981) , s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233898
article
63

Title:
Charakterystyka bazy materialnej dla dokonywania kontroli jakości towarów w handlu wewnętrznym w Polsce = The Characteristics of Material Bases for Checking Quality of Goods in Internal Trade in Poland
Source:
Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 2 (98) (1981) , s. 94-99. - Summ.
Nr:
2168260010
article
64

Title:
Przetwory owocowo-warzywne
Source:
Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980, s. 108-113
Series:
(Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213)
Nr:
2168298561
chapter in monograph
See main document
65

Title:
Właściwości elektrostatyczne gotowych skór futrzarskich = Electrostatic Properties of Finished fur Leathers
Source:
Przegląd Skórzany. - R. 34, nr 10 (400) (1979) , s. 321-324
Nr:
2168332573
article
Unpublished documents:
1

Title:
Kryteria oceny jakości opakowań jednostkowych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
150 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KOT/3/2001/S
Signature:
NP-750/Magazyn
Nr:
2168281695
unpublished scientific work
2

Title:
Kształtowanie się obrazu produktu pod wpływem wyobrażeń o jego jakości, marce i opakowaniu
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
13 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
92/KOT/2/2000/S
Signature:
NP-692/Magazyn
Nr:
2168333765
unpublished scientific work
3

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Dominika Saładyga
Title:
Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. Cz. 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1999
Physical description:
34 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
100/KOT/3/99/S
Signature:
NP-579/2/Magazyn
Nr:
2168333555
unpublished scientific work
4

Title:
Analiza wpływu aspektów ekonomiczno-technicznych wybranych grup towarów w opakowaniach jednostkowych na wielkość sprzedaży
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
40 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
70/KOT/4/97/S
Signature:
NP-516/Magazyn
Nr:
2168333165
unpublished scientific work
5

Author:
Adalberta Walden-Kozłowska , Magdalena Sienkiewicz
Title:
Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. [Cz. 1]
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998
Physical description:
31 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
83/KOT/2/98/S
Signature:
NP-579/[1]/Magazyn
Nr:
2168333551
unpublished scientific work
6

Title:
Wykorzystanie opakowań w reklamie towarów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
58 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
71/KOT/2/96/S
Signature:
NP-449/Magazyn
Nr:
2168328995
unpublished scientific work
7

Title:
Kształtowanie jakości opakowań w ujęciu technicznym, marketingowym i logistycznym
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
64 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
47/KOT/2/95/S
Signature:
NP-386/Magazyn
Nr:
2168329115
unpublished scientific work
8

Title:
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990
Physical description:
63 k.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. po rozdz.
Research program:
11/IT/9/90/BR
Signature:
NP-36/1/Magazyn
Nr:
2168332175
unpublished scientific work
1
Rola marki w reklamie prasowej = The Role of Brands in Press Advertising / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Wacław DĄBA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 675 (2005), s. 21-39. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/89512095. - ISSN 0208-7944
2
Badanie i ocena opakowań w aspekcie promocyjnym / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych / red. Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - S. 103-117. - ISBN 83-7252-277-4
3
Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku = Commodity Aspects of Research and Evaluation of the Promotional Value of Everyday Goods Packaging / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2005. - 180 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 165). - ISBN 83-7252-255-3
4
Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Marketing i Rynek. - nr 4 (2003), s. 16-20. - ISSN 1231-7853
5
Informative Function of Packaging of Food / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Alternative Economic Strategies : the 12th International Symposium, November 29, 2002, Bucharest, Romania. - Bucharest: Editura ERA, 2003. - S. 315-319. - Bibliogr.
6
Preferencje konsumenckie w zakresie opakowań napojów bezalkoholowych = Consumers' Preferences Regarding Non-alcoholic Beverages / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Magdalena Moskal // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 625 (2003), s. 41-58. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/40014. - ISSN 0208-7944
7
Ekologiczne aspekty opakowań w oczach konsumentów / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 292-301. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
8
Perspektywy zmian w krajowej gospodarce odpadami opakowaniowymi / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Marzena UCHEREK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 323-325. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-5-1
9
Customers' Factors of Purchase of Every-day use Products in Poland / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania. - Bucharest: Editura ERA, 2003. - S. 361-365. - Bibliogr. - ISBN 973-8153-43-3
10
Economics Aspects of Promotional Value of Packaging / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice. - t. 12 (2003), s. 551-554. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/tom_xii_2003.pdf. - ISSN 1222-569X
11
Wpływ reklamy telewizyjnej kosmetyków na decyzje konsumenckie = The Effect of TV Cosmetics Advertising on Consumers' Decisions / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 625 (2003), s. 23-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/40018. - ISSN 0208-7944
12
Customer Preferences of Perfum Brands [Dokument elektroniczny] / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 6 ekranów. - Bibliogr.
13
Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta = The Formation of the Image of an Article of Common Use in Consumers' Mind / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 595 (2002), s. 33-42. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/15108. - ISSN 0208-7944
14
Koszty zagospodarowania opakowań poużytkowych / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Marzena UCHEREK // W: Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.). - Kraków: [s.n.], 2002. - S. 265-269. - Bibliogr. - ISBN 83-915196-2-7
15
Kształtowanie wartości promocyjnej opakowań jednostkowych = Shaping the Promotional Value of Consumer Packaging / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Opakowanie. - R. 47, nr 8 (384) (2002), s. 28-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
16
Overall Evaluation of Packing Quality / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Marzena UCHEREK // W: Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2 / ed. Ryszard Zieliński, Daria Wieczorek. - Poznań: University of Economics Publishing House, 2002. - S. 794-797. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-88760-83-1
17
Badanie preferencji konsumenckich odnośnie kawy i jej opakowań / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Marzena UCHEREK, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości / red. Stefan Doroszewicz. - Warszawa; Radom: Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji, 2002. - S. 58-63. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7204-288-8
18
Wymagania stawiane opakowaniom do żywności w Polsce na tle przepisów krajów UE / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Marzena UCHEREK // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 400-404. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
19
Diversity of Packaging Functions [Dokument elektroniczny] / Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Marzena UCHEREK, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 4 ekrany. - Bibliogr.
20
Consumers' Demand on Packaging of Every Day use Products / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 852-857. - Bibliogr.
21
Wzornictwo przemysłowe / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2000. - 81 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-036-4
22
Konsumenckie kryteria decyzji wyboru artykułów częstego zakupu / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 289-290. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
23
Consumers' Demands on Packaging of Cosmetic Creams / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, D. Ochal // Opakowanie. - Special Edition, nr 1 (2000), s. 28-30. - ISSN 0030-3348
24
Wymagania konsumenckie dotyczące opakowań kremów kosmetycznych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, D. Ochal // Opakowanie. - R. 44, nr 9 (1999), s. 34-36. - Streszcz., summ. - ISSN 0030-3348
25
Analiza roli opakowań w reklamie prasowej kremów kosmetycznych (na przykładzie miesięcznika Twój Styl) = Analysis of the Role of Packages in the Press Advertising of Cosmetic Creams (Exemplified by the Monthly Twój Styl) / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Magdalena Sienkiewicz // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 530 (1999), s. 51-70. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
26
Funkcje opakowań jednostkowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1999), s. 9-10. - Bibliogr. - ISSN 0137-2645
27
Opakowanie jako element kształtowania wyobrażeń o jakości i marce towarów / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 264-266. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
28
Badania wykorzystania opakowań w reklamie telewizyjnej = Studies on the Use of Packages in TV Advertising / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 510 (1998), s. 87-96. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
29
The Role of Packaging in Advertising / Adalberta WALDEN-KOZLOWSKA // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / red. Gerhard Vogel . - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 382-383. - Summ. - Bibliogr.
30
Jak malować, by skutecznie reklamować? / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej. - nr 2 (1996), s. 34. - ISSN 1425-5588
31
Influence of Packagings in Buyers Decision Making Process Concerning Dishwashing Liquids / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Andrzej Ładyga // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł, Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 349-350. - Summ. - Bibliogr.
32
Research on the Global Migration Phenomena from Packaging Materials / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r. / red. A.A. Mazaraki. - Kyyiv: KDTEU, 1996. - S. 82-83. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 5-7763-4389-5
33
Z badań nad promocyjną funkcją opakowań / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Opakowanie. - nr 3 (1995), s. 7-15. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
34
Optymalizacja cech promocyjnych opakowań jednostkowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 124. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
35
The Methods of Evaluation of the Marketing Value of Packagings / Adalberta WALDEN-KOZLOWSKA // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu . - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 566-574. - ISBN 7-301-02897-0
36
Konsumencka ocena opakowań dezodorantów aerozolowych = Consumer Evaluation of Aerosol Deodorant Packaging / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 461 (1995), s. 23-32. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
37
Promocyjna funkcja opakowań = Promotion Function of Packaging / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 48, nr 8 (1994), s. 227-229. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
38
Wzornictwo przemysłowe / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 1994. - 80 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-86439-20-3
39
Zastosowanie metody punktowej w ocenie funkcji promocyjnej opakowań kremów kosmetycznych = Use of the Point Method for Evaluating the Promotion Function of Cosmetic Cream Packing / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 439 (1994), s. 21-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
40
Chosen Method of Packages Quality Testing / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. C-3. - Dostępne tylko streszczenie
41
Funkcja marketingowa opakowań i metoda jej badania = The Marketing Function of Packages and the Method of Testing It / Tomasz KOZŁOWSKI, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 419 (1993), s. [17]-35. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
42
Informacja konsumencka na opakowaniach produktów spożywczych = Printed Information on Packages of Food Products / Jan KOLEK, Tomasz KOZŁOWSKI, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 415 (1993), s. 13-30. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
43
Zastosowanie metod porównawczych w ocenie jakości wzorniczej wyrobów = Use of Comparative Methods for Design Quality Estimation / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Ignacy DUDA]. - nr 370 (1992), s. 53-63. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
44
Marketingowe funkcje opakowań i metody ich badania / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu / kier. tematu: Marian CICHOŃ. - (1991), s. 7-36. - Bibliogr.
45
Zmiany migracji globalnej z folii opakowaniowych w funkcji czasu = Changes In the Global Migration Prom Packing Poll In the Function of Time / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 352 (1991), s. 5-17. - Rez., eng. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
46
Quality Testing of Packages for Consumer's Gooods / J. KOLEK, T. KOZŁOWSKI, A. WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 31. - Dostępne tylko streszczenie
47
Straty towarowe w branży sprzętu RTV oraz kierunki działań w celu poprawy sytuacji / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 172-174
48
Procesy migracji z folii opakowaniowych i sposoby ich interpretacji = Migration Processes from Packing Foil and Methods of Their Interpretation / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 313 (1990), s. 53-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
49
Quality Testing of Industrial Design Project of Consumer's Goods / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 26. - Dostępne tylko streszczenie
50
Badanie wpływu temperatury wypalania masy PK-4 uszczelniającej zamknięcia koronowe na wielkość migracji globalnej = Studies on the Effect of Firing Temperature Applied to PK-4 Stopper for Castellated Closers on the Value of Tootal Migration / Jan KOLEK, Tomasz KOZŁOWSKI, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 57-64. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
51
Próba statystycznej weryfikacji metod badania migracji globalnej = An Attempt to Verify Statistically the Methods of Testing Total Migration / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 280 (1989), s. 91-102. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
52
Badanie zmian migracji globalnej z folii opakowaniowych w trakcie przechowywania / Frans Lox, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ . - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 51. - Dostępne tylko streszczenie
53
Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych / Zofia KOLEK, Frans Lox, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Opakowanie. - nr 6 (1988), s. 12-14. - ISSN 0030-3348
54
Kalendarium Władz Oddziału Morskiego PTT w Sopocie / oprac. Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 153-156
55
Kalendarium Władz Oddziału PTT w Poznaniu / oprac. Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988 / red. Marian CICHOŃ, Mieczysław SKRZYPEK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 1988. - S. 131-137
56
Określenie relacji między temperaturą a migracją globalną z folii PCW = Determination of the relation between temperature and total migration from one-layer wrapping foils / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 276 (1988), s. 17-26. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
57
Ocena możliwości skażenia produktów spożywczych poprzez określenie migracji globalnej z folii opakowaniowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988 / [red. Halina Siwicka]. - Szczecin: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1988. - S. 252. - Dostępne tylko streszczenie
58
Badanie możliwości skażenia chemicznego produktów spożywczych przez związki migrujące z masy uszczelniającej zamknięcia koronowe / Jan KOLEK, Tomasz KOZŁOWSKI, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień. - Gdańsk: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1987. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
59
Porównanie dokładności i precyzji metod oznaczania migracji globalnej z folii opakowaniowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA // W: Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987. - Poznań: Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, 1987. - S. 68. - Dostępne tylko streszczenia
60
Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA ; Promotor: Marian CICHOŃ. - Kraków, 1986. - 253 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
61
Nowa przyśpieszona metoda oznaczania substancji migrujących z folii opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności / Frans Lox, Adalberta WALDEN // W: Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984. - Warszawa: Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, 1984. - S. 337-339. - Bibliogr.
62
Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych = Attempt at the Estimation of Collective Packages of Fruit and Vegetable Preserves in Glass Unit Containers / Mieczysław SKRZYPEK, Adalberta WALDEN // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 144 (1981), s. 119-127. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
63
Charakterystyka bazy materialnej dla dokonywania kontroli jakości towarów w handlu wewnętrznym w Polsce = The Characteristics of Material Bases for Checking Quality of Goods in Internal Trade in Poland / Adalberta WALDEN // Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług. - R. 26, nr 2 (98) (1981), s. 94-99. - Summ. - ISSN 0239-2577
64
Przetwory owocowo-warzywne / Adalberta WALDEN // W: Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie / kier. nauk. Mieczysław SKRZYPEK. - Warszawa: Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, 1980. - (Biblioteka Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług ; 213). - S. 108-113
65
Właściwości elektrostatyczne gotowych skór futrzarskich = Electrostatic Properties of Finished fur Leathers / Ignacy DUDA, Adalberta WALDEN // Przegląd Skórzany. - R. 34, nr 10 (400) (1979), s. 321-324. - ISSN 0370-1743
66
Kryteria oceny jakości opakowań jednostkowych / kierownik tematu: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ ; wykonawcy: Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Marzena UCHEREK, Dariusz Jasek. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 150 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
67
Kształtowanie się obrazu produktu pod wpływem wyobrażeń o jego jakości, marce i opakowaniu / Kier. tematu: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 13 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
68
Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. Cz. 2 / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Dominika Saładyga. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1999. - 34 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
69
Analiza wpływu aspektów ekonomiczno-technicznych wybranych grup towarów w opakowaniach jednostkowych na wielkość sprzedaży / Kier. tematu: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - 40 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
70
Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. [Cz. 1] / Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Magdalena Sienkiewicz. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1998. - 31 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
71
Wykorzystanie opakowań w reklamie towarów / Kierownik tematu: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 58 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
72
Kształtowanie jakości opakowań w ujęciu technicznym, marketingowym i logistycznym / Jan KOLEK, Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Małgorzata LISIŃSKA-KUŚNIERZ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 64 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
73
Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1 / Kier. tematu: Marian CICHOŃ ; wykonawcy: Adalberta WALDEN-KOZŁOWSKA, Zofia KOLEK, Zofia CICHOŃ, Jan KOLEK, Marian CICHOŃ. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1990. - 63 k. ; 30 cm. - Bibliogr. po rozdz.
1
Walden-Kozłowska A., Dąba W., (2005), Rola marki w reklamie prasowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 675, s. 21-39; https://bazekon.uek.krakow.pl/89512095
2
Walden-Kozłowska A., (2005), Badanie i ocena opakowań w aspekcie promocyjnym. [W:] Lisińska-Kuśnierz M. (red.), Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 103-117.
3
Walden-Kozłowska A., (2005), Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 165), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 180 s.
4
Walden-Kozłowska A., (2003), Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta, "Marketing i Rynek", nr 4, s. 16-20.
5
Walden-Kozłowska A., (2003), Informative Function of Packaging of Food. [W:] Alternative Economic Strategies : the 12th International Symposium, November 29, 2002, Bucharest, Romania, Bucharest : Editura ERA, s. 315-319.
6
Walden-Kozłowska A., Moskal M., (2003), Preferencje konsumenckie w zakresie opakowań napojów bezalkoholowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 625, s. 41-58; https://bazekon.uek.krakow.pl/40014
7
Walden-Kozłowska A., (2003), Ekologiczne aspekty opakowań w oczach konsumentów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 292-301.
8
Walden-Kozłowska A., Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., (2003), Perspektywy zmian w krajowej gospodarce odpadami opakowaniowymi. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 323-325.
9
Walden-Kozłowska A., (2003), Customers' Factors of Purchase of Every-day use Products in Poland. [W:] Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania, Bucharest : Editura ERA, s. 361-365.
10
Walden-Kozłowska A., (2003), Economics Aspects of Promotional Value of Packaging, "Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice", t. 12, s. 551-554; http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/tom_xii_2003.pdf
11
Walden-Kozłowska A., (2003), Wpływ reklamy telewizyjnej kosmetyków na decyzje konsumenckie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 625, s. 23-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/40018
12
Walden-Kozłowska A., (2002), Customer Preferences of Perfum Brands. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
13
Walden-Kozłowska A., (2002), Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 595, s. 33-42; https://bazekon.uek.krakow.pl/15108
14
Lisińska-Kuśnierz M., Walden-Kozłowska A., Ucherek M., (2002), Koszty zagospodarowania opakowań poużytkowych. [W:] Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.), Kraków : [s.n.], s. 265-269.
15
Walden-Kozłowska A., (2002), Kształtowanie wartości promocyjnej opakowań jednostkowych, "Opakowanie", R. 47, nr 8 (384), s. 28-34.
16
Lisińska-Kuśnierz M., Walden-Kozłowska A., Ucherek M., (2002), Overall Evaluation of Packing Quality. [W:] Zieliński R., Wieczorek D. (red.), Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 794-797.
17
Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Walden-Kozłowska A., (2002), Badanie preferencji konsumenckich odnośnie kawy i jej opakowań. [W:] Doroszewicz S. (red.), Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa; Radom: Instytut Technologii Eksploatacji, s. 58-63.
18
Lisińska-Kuśnierz M., Walden-Kozłowska A., Ucherek M., (2002), Wymagania stawiane opakowaniom do żywności w Polsce na tle przepisów krajów UE. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 400-404.
19
Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., Walden-Kozłowska A., (2002), Diversity of Packaging Functions. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, [Roma] : Universita "La Sapienza"
20
Walden-Kozłowska A., (2000), Consumers' Demand on Packaging of Every Day use Products. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 852-857.
21
Walden-Kozłowska A., (2000), Wzornictwo przemysłowe, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 81 s.
22
Walden-Kozłowska A., (2000), Konsumenckie kryteria decyzji wyboru artykułów częstego zakupu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 289-290.
23
Walden-Kozłowska A., Ochal D., (2000), Consumers' Demands on Packaging of Cosmetic Creams, "Opakowanie", Special Edition, nr 1, s. 28-30.
24
Walden-Kozłowska A., Ochal D., (1999), Wymagania konsumenckie dotyczące opakowań kremów kosmetycznych, "Opakowanie", R. 44, nr 9, s. 34-36.
25
Walden-Kozłowska A., Sienkiewicz M., (1999), Analiza roli opakowań w reklamie prasowej kremów kosmetycznych (na przykładzie miesięcznika Twój Styl), "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 530, s. 51-70.
26
Walden-Kozłowska A., (1999), Funkcje opakowań jednostkowych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8, s. 9-10.
27
Walden-Kozłowska A., (1998), Opakowanie jako element kształtowania wyobrażeń o jakości i marce towarów. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 264-266.
28
Walden-Kozłowska A., (1998), Badania wykorzystania opakowań w reklamie telewizyjnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 510, s. 87-96.
29
Walden-Kozłowska A., (1997), The Role of Packaging in Advertising. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 382-383.
30
Walden-Kozłowska A., (1996), Jak malować, by skutecznie reklamować?, "Marketing Serwis", nr 2, s. 34.
31
Walden-Kozłowska A., Ładyga A., (1996), Influence of Packagings in Buyers Decision Making Process Concerning Dishwashing Liquids. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 349-350.
32
Walden-Kozłowska A., (1996), Research on the Global Migration Phenomena from Packaging Materials. [W:] Mazaraki A. (red.), Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r, Kyyiv : KDTEU, s. 82-83.
33
Walden-Kozłowska A., (1995), Z badań nad promocyjną funkcją opakowań, "Opakowanie", nr 3, s. 7-15.
34
Walden-Kozłowska A., (1995), Optymalizacja cech promocyjnych opakowań jednostkowych. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 124.
35
Walden-Kozłowska A., (1995), The Methods of Evaluation of the Marketing Value of Packagings. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 566-574.
36
Walden-Kozłowska A., (1995), Konsumencka ocena opakowań dezodorantów aerozolowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 461, s. 23-32.
37
Walden-Kozłowska A., (1994), Promocyjna funkcja opakowań, "Przemysł Spożywczy", T. 48, nr 8, s. 227-229.
38
Walden-Kozłowska A., (1994), Wzornictwo przemysłowe, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane, 80 s.
39
Walden-Kozłowska A., (1994), Zastosowanie metody punktowej w ocenie funkcji promocyjnej opakowań kremów kosmetycznych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 439, s. 21-30.
40
Walden-Kozłowska A., (1993), Chosen Method of Packages Quality Testing. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. C-3.
41
Kozłowski T., Walden-Kozłowska A., (1993), Funkcja marketingowa opakowań i metoda jej badania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 419, s. [17]-35.
42
Kolek J., Kozłowski T., Walden-Kozłowska A., (1993), Informacja konsumencka na opakowaniach produktów spożywczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 415, s. 13-30.
43
Walden-Kozłowska A., (1992), Zastosowanie metod porównawczych w ocenie jakości wzorniczej wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 370, s. 53-63.
44
Walden-Kozłowska A., (1991), Marketingowe funkcje opakowań i metody ich badania. [W:] Cichoń M. (kierownik tematu), Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu, s. 7-36.
45
Walden-Kozłowska A., (1991), Zmiany migracji globalnej z folii opakowaniowych w funkcji czasu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 5-17.
46
Kolek J., Kozłowski T., Walden-Kozłowska A., (1990), Quality Testing of Packages for Consumer's Gooods. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 31.
47
Walden-Kozłowska A., (1990), Straty towarowe w branży sprzętu RTV oraz kierunki działań w celu poprawy sytuacji, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 172-174.
48
Walden-Kozłowska A., (1990), Procesy migracji z folii opakowaniowych i sposoby ich interpretacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 313, s. 53-64.
49
Walden-Kozłowska A., (1990), Quality Testing of Industrial Design Project of Consumer's Goods. [W:] Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 26.
50
Kolek J., Kozłowski T., Walden-Kozłowska A., (1989), Badanie wpływu temperatury wypalania masy PK-4 uszczelniającej zamknięcia koronowe na wielkość migracji globalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 57-64.
51
Walden-Kozłowska A., (1989), Próba statystycznej weryfikacji metod badania migracji globalnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 280, s. 91-102.
52
Frans L., Walden-Kozłowska A., (1988), Badanie zmian migracji globalnej z folii opakowaniowych w trakcie przechowywania. [W:] KREŁOWSKA-KUŁAS M., STOKŁOSA K., SYBISTOWICZ D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 51.
53
Kolek Z., Lox F., Walden-Kozłowska A., (1988), Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych, "Opakowanie", nr 6, s. 12-14.
54
(1988), Kalendarium Władz Oddziału Morskiego PTT w Sopocie. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 153-156.
55
(1988), Kalendarium Władz Oddziału PTT w Poznaniu. [W:] Cichoń M., Skrzypek M. (red.), Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 131-137.
56
Walden-Kozłowska A., (1988), Określenie relacji między temperaturą a migracją globalną z folii PCW, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 276, s. 17-26.
57
Walden-Kozłowska A., (1988), Ocena możliwości skażenia produktów spożywczych poprzez określenie migracji globalnej z folii opakowaniowych. [W:] Siwicka H. (red.), Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988, Szczecin : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 252.
58
Kolek J., Kozłowski T., Walden-Kozłowska A., (1987), Badanie możliwości skażenia chemicznego produktów spożywczych przez związki migrujące z masy uszczelniającej zamknięcia koronowe. [W:] Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień, Gdańsk : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 21.
59
Walden-Kozłowska A., (1987), Porównanie dokładności i precyzji metod oznaczania migracji globalnej z folii opakowaniowych. [W:] Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987, Poznań : Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu : Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie, s. 68.
60
Walden-Kozłowska A., (1986), Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych, Prom. Cichoń M., Kraków : , 253 k.
61
Lox F., Walden A., (1984), Nowa przyśpieszona metoda oznaczania substancji migrujących z folii opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności. [W:] Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984, Warszawa : Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk, s. 337-339.
62
Skrzypek M., Walden A., (1981), Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 144, s. 119-127.
63
Walden A., (1981), Charakterystyka bazy materialnej dla dokonywania kontroli jakości towarów w handlu wewnętrznym w Polsce, "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług", R. 26, nr 2 (98), s. 94-99.
64
Walden A., (1980), Przetwory owocowo-warzywne. [W:] Skrzypek M. (red.), Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie, Warszawa : Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług, s. 108-113.
65
Duda I., Walden A., (1979), Właściwości elektrostatyczne gotowych skór futrzarskich, "Przegląd Skórzany", R. 34, nr 10 (400), s. 321-324.
66
Lisińska-Kuśnierz M., Walden-Kozłowska A., Ucherek M., Jasek D., (2001), Kryteria oceny jakości opakowań jednostkowych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 150 k.
67
Kształtowanie się obrazu produktu pod wpływem wyobrażeń o jego jakości, marce i opakowaniu, (2000), Walden-Kozłowska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 13 k.
68
Walden-Kozłowska A., Saładyga D., (1999), Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. Cz. 2, Walden-Kozłowska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 k.
69
Analiza wpływu aspektów ekonomiczno-technicznych wybranych grup towarów w opakowaniach jednostkowych na wielkość sprzedaży, (1998), Walden-Kozłowska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 40 k.
70
Walden-Kozłowska A., Sienkiewicz M., (1998), Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. [Cz. 1], Walden-Kozłowska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 31 k.
71
Wykorzystanie opakowań w reklamie towarów, (1997), Walden-Kozłowska A. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 58 k.
72
Kolek J., Walden-Kozłowska A., Lisińska-Kuśnierz M., (1995), Kształtowanie jakości opakowań w ujęciu technicznym, marketingowym i logistycznym, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 64 k.
73
Walden-Kozłowska A., Kolek Z., Cichoń Z., Kolek J., Cichoń M., (1990), Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1, Cichoń M. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 63 k.
1
@article{UEK:52410,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Wacław Dąba",
title = "Rola marki w reklamie prasowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "675",
pages = "21-39",
year = "2005",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/89512095},
}
2
@inbook{UEK:2166478050,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie i ocena opakowań w aspekcie promocyjnym",
booktitle = "Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych",
pages = "103-117",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
isbn = "83-7252-277-4",
}
3
@book{UEK:52686,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Towaroznawcze aspekty badania i oceny wartości promocyjnej opakowań jednostkowych towarów powszechnego użytku",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2005",
issn = "0209-1674",
isbn = "83-7252-255-3",
}
4
@article{UEK:2168236984,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Elementy tworzące image produktu w umyśle konsumenta",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "4",
pages = "16-20",
year = "2003",
}
5
@inbook{UEK:2168361128,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Informative Function of Packaging of Food",
booktitle = "Alternative Economic Strategies : the 12th International Symposium, November 29, 2002, Bucharest, Romania",
pages = "315-319",
adress = "Bucharest",
publisher = "Editura ERA",
year = "2003",
}
6
@article{UEK:2168222576,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Magdalena Moskal",
title = "Preferencje konsumenckie w zakresie opakowań napojów bezalkoholowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "625",
pages = "41-58",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/40014},
}
7
@inbook{UEK:2168231190,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Ekologiczne aspekty opakowań w oczach konsumentów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "292-301",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
8
@inbook{UEK:2168231198,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Marzena Ucherek",
title = "Perspektywy zmian w krajowej gospodarce odpadami opakowaniowymi",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "323-325",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
9
@inbook{UEK:2168347652,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Customers' Factors of Purchase of Every-day use Products in Poland",
booktitle = "Alternative Economic Strategies : the 13th International Symposium, November 29, 2003, Braşov, Romania",
pages = "361-365",
adress = "Bucharest",
publisher = "Editura ERA",
year = "2003",
isbn = "973-8153-43-3",
}
10
@article{UEK:2168310615,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Economics Aspects of Promotional Value of Packaging",
journal = "Analele Universităţii din Oradea. Ştiinţe Economice",
number = "t. 12",
pages = "551-554",
year = "2003",
url = {http://anale.steconomiceuoradea.ro/volume/tom_xii_2003.pdf},
}
11
@article{UEK:2168222578,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Wpływ reklamy telewizyjnej kosmetyków na decyzje konsumenckie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "625",
pages = "23-40",
year = "2003",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/40018},
}
12
@inbook{UEK:2168263270,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Customer Preferences of Perfum Brands",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
13
@article{UEK:2168230508,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Kształtowanie się image produktu powszechnego użytku w świadomości konsumenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "595",
pages = "33-42",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/15108},
}
14
@inbook{UEK:2168260966,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Adalberta Walden-Kozłowska and Marzena Ucherek",
title = "Koszty zagospodarowania opakowań poużytkowych",
booktitle = "Koszty jakości w zarządzaniu jakością : materiały III konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 12 i 13 IX 2002 r.)",
pages = "265-269",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2002",
isbn = "83-915196-2-7",
}
15
@article{UEK:2168332195,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Kształtowanie wartości promocyjnej opakowań jednostkowych",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 47, 8 (384)",
pages = "28-34",
year = "2002",
}
16
@inbook{UEK:2168244448,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Adalberta Walden-Kozłowska and Marzena Ucherek",
title = "Overall Evaluation of Packing Quality",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Proceedings of the 7th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 1-5, 2002. Vol. 2",
pages = "794-797",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "2002",
isbn = "83-88760-83-1",
}
17
@inbook{UEK:2168238964,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Marzena Ucherek and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie preferencji konsumenckich odnośnie kawy i jej opakowań",
booktitle = "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości",
pages = "58-63",
adress = "Warszawa; Radom",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa; Instytut Technologii Eksploatacji",
year = "2002",
isbn = "83-7204-288-8",
}
18
@inbook{UEK:2168243996,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Adalberta Walden-Kozłowska and Marzena Ucherek",
title = "Wymagania stawiane opakowaniom do żywności w Polsce na tle przepisów krajów UE",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "400-404",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
19
@inbook{UEK:2168263160,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Marzena Ucherek and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Diversity of Packaging Functions",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
20
@inbook{UEK:2168326589,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Consumers' Demand on Packaging of Every Day use Products",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "852-857",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
21
@book{UEK:2168286229,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Wzornictwo przemysłowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2000",
isbn = "83-7252-036-4",
}
22
@misc{UEK:2168239578,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Konsumenckie kryteria decyzji wyboru artykułów częstego zakupu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "289-290",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
23
@article{UEK:2168347418,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and D. Ochal",
title = "Consumers' Demands on Packaging of Cosmetic Creams",
journal = "Opakowanie",
number = "Special Edition, 1",
pages = "28-30",
year = "2000",
}
24
@article{UEK:2168347416,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and D. Ochal",
title = "Wymagania konsumenckie dotyczące opakowań kremów kosmetycznych",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 44, 9",
pages = "34-36",
year = "1999",
}
25
@article{UEK:2168242026,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Magdalena Sienkiewicz",
title = "Analiza roli opakowań w reklamie prasowej kremów kosmetycznych (na przykładzie miesięcznika Twój Styl)",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "530",
pages = "51-70",
year = "1999",
}
26
@article{UEK:2168347380,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Funkcje opakowań jednostkowych",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "8",
pages = "9-10",
year = "1999",
}
27
@inbook{UEK:2168347468,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Opakowanie jako element kształtowania wyobrażeń o jakości i marce towarów",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "264-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
28
@article{UEK:2168242000,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badania wykorzystania opakowań w reklamie telewizyjnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "510",
pages = "87-96",
year = "1998",
}
29
@inbook{UEK:2168273902,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "The Role of Packaging in Advertising",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "382-383",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
30
@article{UEK:2168269684,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Jak malować, by skutecznie reklamować?",
journal = "Marketing Serwis : miesięcznik praktyki marketingowej",
number = "2",
pages = "34",
year = "1996",
}
31
@inbook{UEK:2168255140,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Andrzej Ładyga",
title = "Influence of Packagings in Buyers Decision Making Process Concerning Dishwashing Liquids",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "349-350",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
32
@misc{UEK:2168303945,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Research on the Global Migration Phenomena from Packaging Materials",
booktitle = "Naukovi i prykladni problemy tovaroznavstva v rynkovykh umovakh [Tekst] : tezy dopovidey na Mizhnarodniy naukovo-praktychniy konferentsiyi, 21-22 lystopada 1996 r.",
pages = "82-83",
adress = "Kyyiv",
publisher = "KDTEU",
year = "1996",
isbn = "5-7763-4389-5",
}
33
@article{UEK:2168347324,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Z badań nad promocyjną funkcją opakowań",
journal = "Opakowanie",
number = "3",
pages = "7-15",
year = "1995",
}
34
@misc{UEK:2168239254,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Optymalizacja cech promocyjnych opakowań jednostkowych",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "124",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
35
@inbook{UEK:2168256036,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "The Methods of Evaluation of the Marketing Value of Packagings",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "566-574",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
36
@article{UEK:2168241052,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Konsumencka ocena opakowań dezodorantów aerozolowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "461",
pages = "23-32",
year = "1995",
}
37
@article{UEK:2168245146,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Promocyjna funkcja opakowań",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 48, 8",
pages = "227-229",
year = "1994",
}
38
@book{UEK:2168286227,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Wzornictwo przemysłowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Wydawnictwo Uczelniane",
year = "1994",
isbn = "83-86439-20-3",
}
39
@article{UEK:2168240992,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Zastosowanie metody punktowej w ocenie funkcji promocyjnej opakowań kremów kosmetycznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "439",
pages = "21-30",
year = "1994",
}
40
@misc{UEK:2168346994,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Chosen Method of Packages Quality Testing",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "C-3",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
41
@article{UEK:2168259300,
author = "Tomasz Kozłowski and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Funkcja marketingowa opakowań i metoda jej badania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "419",
pages = "[17]-35",
year = "1993",
}
42
@article{UEK:2168264312,
author = "Jan Kolek and Tomasz Kozłowski and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Informacja konsumencka na opakowaniach produktów spożywczych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "415",
pages = "13-30",
year = "1993",
}
43
@article{UEK:2168264298,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Zastosowanie metod porównawczych w ocenie jakości wzorniczej wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "370",
pages = "53-63",
year = "1992",
}
44
@unpublished{UEK:2168331701,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Marketingowe funkcje opakowań i metody ich badania",
booktitle = "Optymalizacja i racjonalizacja opakowań, jego wzornictwa i dostosowania do nowoczesnych form sprzedaży, konsumpcji, warunków magazynowania i transportu",
pages = "7-36",
year = "1991",
}
45
@article{UEK:2168245572,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Zmiany migracji globalnej z folii opakowaniowych w funkcji czasu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "5-17",
year = "1991",
}
46
@misc{UEK:2168284953,
author = "Jan Kolek and Tomasz Kozłowski and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Quality Testing of Packages for Consumer's Gooods",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "31",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
47
@article{UEK:2168347420,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Straty towarowe w branży sprzętu RTV oraz kierunki działań w celu poprawy sytuacji",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "172-174",
year = "1990",
}
48
@article{UEK:2168235216,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Procesy migracji z folii opakowaniowych i sposoby ich interpretacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "313",
pages = "53-64",
year = "1990",
}
49
@misc{UEK:2168284947,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Quality Testing of Industrial Design Project of Consumer's Goods",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "26",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
50
@article{UEK:2168264238,
author = "Jan Kolek and Tomasz Kozłowski and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie wpływu temperatury wypalania masy PK-4 uszczelniającej zamknięcia koronowe na wielkość migracji globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "57-64",
year = "1989",
}
51
@article{UEK:2168264240,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Próba statystycznej weryfikacji metod badania migracji globalnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "280",
pages = "91-102",
year = "1989",
}
52
@misc{UEK:2168263250,
author = "Lox Frans and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie zmian migracji globalnej z folii opakowaniowych w trakcie przechowywania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "51",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
53
@article{UEK:2168348112,
author = "Zofia Kolek and Frans Lox and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Określenie migracji przeciwutleniaczy z folii poliolefinowych metodą atomów znaczonych",
journal = "Opakowanie",
number = "6",
pages = "12-14",
year = "1988",
}
54
@misc{UEK:2168349164,
title = "Kalendarium Władz Oddziału Morskiego PTT w Sopocie",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "153-156",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
55
@misc{UEK:2168349158,
title = "Kalendarium Władz Oddziału PTT w Poznaniu",
booktitle = "Towaroznawstwo : XXV-lecie Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego 1963-1988",
pages = "131-137",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "1988",
}
56
@article{UEK:2168249502,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Określenie relacji między temperaturą a migracją globalną z folii PCW",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "276",
pages = "17-26",
year = "1988",
url = {},
}
57
@misc{UEK:2168345954,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Ocena możliwości skażenia produktów spożywczych poprzez określenie migracji globalnej z folii opakowaniowych",
booktitle = "Postępy technologii w rozwoju produkcji żywności : streszczenia doniesień : XIX Sesja Naukowa : Szczecin 1988",
pages = "252",
adress = "Szczecin",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1988",
}
58
@misc{UEK:2168345940,
author = "Jan Kolek and Tomasz Kozłowski and Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie możliwości skażenia chemicznego produktów spożywczych przez związki migrujące z masy uszczelniającej zamknięcia koronowe",
booktitle = "Technologia żywności - operacje i procesy jednostkowe oraz aspekty chemiczne : XVIII Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Gdańsk 29-30 czerwca 1987 : streszczenia doniesień",
pages = "21",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1987",
}
59
@misc{UEK:2168255772,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Porównanie dokładności i precyzji metod oznaczania migracji globalnej z folii opakowaniowych",
booktitle = "Jakość, jej uwarunkowania i ocena : streszczenia referatów plenarnych i doniesień : [konferencja naukowa] Poznań 22-23 września 1987",
pages = "68",
adress = "Poznań",
publisher = "Instytut Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu ; Katedra Towaroznawstwa Wyższej Szkoły Gospodarki Narodowej w Warnie",
year = "1987",
}
60
@unpublished{UEK:2168312943,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska",
title = "Badanie migracji globalnej z jednorodnych folii opakowaniowych",
adress = "Kraków",
year = "1986",
}
61
@inbook{UEK:2168346168,
author = "Frans Lox and Adalberta Walden",
title = "Nowa przyśpieszona metoda oznaczania substancji migrujących z folii opakowaniowych przeznaczonych do pakowania żywności",
booktitle = "Postępy w analityce żywności : XV Sesja Naukowa [Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN], Warszawa 26-27 czerwca 1984",
pages = "337-339",
adress = "Warszawa",
publisher = "Komitet Technologii i Chemii Żywności Polskiej Akademii Nauk",
year = "1984",
}
62
@article{UEK:2168233898,
author = "Mieczysław Skrzypek and Adalberta Walden",
title = "Próba oceny opakowań zbiorczych dla przetworów owocowo-warzywnych dostarczanych w szklanych opakowaniach jednostkowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "144",
pages = "119-127",
year = "1981",
}
63
@article{UEK:2168260010,
author = "Adalberta Walden",
title = "Charakterystyka bazy materialnej dla dokonywania kontroli jakości towarów w handlu wewnętrznym w Polsce",
journal = "Roczniki Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
number = "R. 26, 2 (98)",
pages = "94-99",
year = "1981",
}
64
@inbook{UEK:2168298561,
author = "Adalberta Walden",
title = "Przetwory owocowo-warzywne",
booktitle = "Przebiegi towarowe : opakowanie - transport - magazynowanie",
pages = "108-113",
adress = "Warszawa",
publisher = "Zakład Wydawnictw Naukowych Instytutu Handlu Wewnętrznego i Usług",
year = "1980",
issn = "",
}
65
@article{UEK:2168332573,
author = "Ignacy Duda and Adalberta Walden",
title = "Właściwości elektrostatyczne gotowych skór futrzarskich",
journal = "Przegląd Skórzany",
number = "R. 34, 10 (400)",
pages = "321-324",
year = "1979",
}
66
@unpublished{UEK:2168281695,
author = "Małgorzata Lisińska-Kuśnierz and Adalberta Walden-Kozłowska and Marzena Ucherek and Dariusz Jasek",
title = "Kryteria oceny jakości opakowań jednostkowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
67
@unpublished{UEK:2168333765,
title = "Kształtowanie się obrazu produktu pod wpływem wyobrażeń o jego jakości, marce i opakowaniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
68
@unpublished{UEK:2168333555,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Dominika Saładyga",
title = "Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. Cz. 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1999",
}
69
@unpublished{UEK:2168333165,
title = "Analiza wpływu aspektów ekonomiczno-technicznych wybranych grup towarów w opakowaniach jednostkowych na wielkość sprzedaży",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
70
@unpublished{UEK:2168333551,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Magdalena Sienkiewicz",
title = "Wykorzystanie opakowań w reklamie prasowej. [Cz. 1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
}
71
@unpublished{UEK:2168328995,
title = "Wykorzystanie opakowań w reklamie towarów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
72
@unpublished{UEK:2168329115,
author = "Jan Kolek and Adalberta Walden-Kozłowska and Małgorzata Lisińska-Kuśnierz",
title = "Kształtowanie jakości opakowań w ujęciu technicznym, marketingowym i logistycznym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
73
@unpublished{UEK:2168332175,
author = "Adalberta Walden-Kozłowska and Zofia Kolek and Zofia Cichoń and Jan Kolek and Marian Cichoń",
title = "Problemy migracji substancji szkodliwych i toksycznych z opakowań i ich wpływ na zmiany poziomów jakości wybranych dóbr konsumpcyjnych. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID