Publications of the selected author

Walczowska Anna ORCID

Interdepartmental Unit, Independent Department of General Commodities and Quality Management,

1

Author:
Title:
Jakość produktu w strategii marketingowej
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1996
Physical description:
314 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 7 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/697
Nr:
2168312557
doctoral dissertation
2

Author:
Title:
Jakość w zarządzaniu firmą = Quality in Business Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995) , s. 17-28. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262552
article
3

Author:
Title:
Quality Management in Times of Change in Poland
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / red. Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 238-242
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256020
chapter in conference materials
4

Author:
Title:
Jakość produktu w strategiach marketingowych = The Quality of a Product in Marketing Strategies
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994) , s. 25-33. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264336
article
5

Title:
Quality Assurance in the Product and Development Phase
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-3. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347070
varia
6

Title:
Model ochrony konsumenta w Kanadzie = The Model of Consumer Protection in Canada
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993) , s. 15-25. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168248194
article
7

Author:
Title:
Istota, rodzaje i zastosowanie kodów kreskowych = The Essence, Types and Use of the Bar Codes
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992) , s. 31-39. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262850
article
8

Author:
Title:
Istota świeżości konsumpcyjnej pieczywa = The Essence of the Consumption Freshness of Bakery Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991) , s. 113-118. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168245570
article
9

Author:
Title:
Znakowanie towarów kodem kreskowym = Labeling of Goods with Strip Code
Source:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 9 (1991) , s. 236-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276801
article
10

Author:
Title:
Kody kreskowe
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1991) , s. 123-129 - Bibliogr.
Nr:
2168323747
article
11

Author:
Title:
Metodyka testowania jakości chleba = Methodology of Bread Quality Testing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 321 (1990) , s. 129-140. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168314081
article
12

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Wpływ uwarunkowań organizacyjnych na ochronę jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-05-25 do 1990-05-25
Title:
Propozycje usprawnienia kontroli jakości towarów w sferze poprodukcyjnej
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 177-179
Nr:
2168347074
article
13

Author:
Title:
Konferencja naukowa Quality - Key to Progress and Welfare, Poznań '90
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 214-216
Nr:
2168350022
varia
14

Author:
Title:
Konsumenckie kryteria oceny jakości pieczywa w świetle badań ankietowych = Consumers' Criteria of the Quality of Bakery Products According to the Information Gathered from a Questionnaire
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989) , s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168264382
article
15

Author:
Title:
Istota świeżości pieczywa i sposób jej określania
Source:
Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988, s. 75. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168263290
varia
See main document
1
Jakość produktu w strategii marketingowej / Anna WALCZOWSKA ; . - Kraków : , 1996. - 314 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 7 k. - Promotor: Tadeusz Wawak. - Bibliogr.
2
Jakość w zarządzaniu firmą = Quality in Business Management / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 452 (1995), s. 17-28. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
3
Quality Management in Times of Change in Poland / Anna WALCZOWSKA // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 238-242. - ISBN 7-301-02897-0
4
Jakość produktu w strategiach marketingowych = The Quality of a Product in Marketing Strategies / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 432 (1994), s. 25-33. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
5
Quality Assurance in the Product and Development Phase / Jadwiga STOBIECKA, Anna WALCZOWSKA // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-3. - Dostępne tylko streszczenie
6
Model ochrony konsumenta w Kanadzie = The Model of Consumer Protection in Canada / Łucja KARPIEL, Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 398 (1993), s. 15-25. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Istota, rodzaje i zastosowanie kodów kreskowych = The Essence, Types and Use of the Bar Codes / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 381 (1992), s. 31-39. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
8
Istota świeżości konsumpcyjnej pieczywa = The Essence of the Consumption Freshness of Bakery Products / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 352 (1991), s. 113-118. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
9
Znakowanie towarów kodem kreskowym = Labeling of Goods with Strip Code / Anna WALCZOWSKA // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 9 (1991), s. 236-238. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
10
Kody kreskowe / Anna WALCZOWSKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1991/1992), s. 123-129. - Bibliogr.
11
Metodyka testowania jakości chleba = Methodology of Bread Quality Testing / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Marian CICHOŃ]. - nr 321 (1990), s. 129-140. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
12
Propozycje usprawnienia kontroli jakości towarów w sferze poprodukcyjnej / Anna WALCZOWSKA // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 177-179
13
Konferencja naukowa Quality - Key to Progress and Welfare, Poznań '90 / Anna WALCZOWSKA // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 214-216
14
Konsumenckie kryteria oceny jakości pieczywa w świetle badań ankietowych = Consumers' Criteria of the Quality of Bakery Products According to the Information Gathered from a Questionnaire / Anna WALCZOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 283 (1989), s. 55-63. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
15
Istota świeżości pieczywa i sposób jej określania / Anna WALCZOWSKA // W: Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988 / [kom. red. Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Krzesław STOKŁOSA, Danuta SYBISTOWICZ]. - [b.m.]: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, 1988. - S. 75. - Dostępne tylko streszczenie
1
Walczowska A., (1996), Jakość produktu w strategii marketingowej, Prom. Wawak T., Kraków : , 314 k.
2
Walczowska A., (1995), Jakość w zarządzaniu firmą, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 452, s. 17-28.
3
Walczowska A., (1995), Quality Management in Times of Change in Poland. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 238-242.
4
Walczowska A., (1994), Jakość produktu w strategiach marketingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 432, s. 25-33.
5
Stobiecka J., Walczowska A., (1993), Quality Assurance in the Product and Development Phase. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-3.
6
Karpiel Ł., Walczowska A., (1993), Model ochrony konsumenta w Kanadzie, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 398, s. 15-25.
7
Walczowska A., (1992), Istota, rodzaje i zastosowanie kodów kreskowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 381, s. 31-39.
8
Walczowska A., (1991), Istota świeżości konsumpcyjnej pieczywa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 352, s. 113-118.
9
Walczowska A., (1991), Znakowanie towarów kodem kreskowym, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 9, s. 236-238.
10
Walczowska A., (1991), Kody kreskowe, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 123-129.
11
Walczowska A., (1990), Metodyka testowania jakości chleba, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 321, s. 129-140.
12
Walczowska A., (1990), Propozycje usprawnienia kontroli jakości towarów w sferze poprodukcyjnej, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 177-179.
13
Walczowska A., (1990), Konferencja naukowa Quality - Key to Progress and Welfare, Poznań '90. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 214-216.
14
Walczowska A., (1989), Konsumenckie kryteria oceny jakości pieczywa w świetle badań ankietowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 283, s. 55-63.
15
Walczowska A., (1988), Istota świeżości pieczywa i sposób jej określania. [W:] Krełowska-Kułas M., Stokłosa K., Sybistowicz D. (red.), Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988, [b.m.] : Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, s. 75.
1
@unpublished{UEK:2168312557,
author = "Anna Walczowska",
title = "Jakość produktu w strategii marketingowej",
adress = "Kraków",
year = "1996",
}
2
@article{UEK:2168262552,
author = "Anna Walczowska",
title = "Jakość w zarządzaniu firmą",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "452",
pages = "17-28",
year = "1995",
}
3
@inbook{UEK:2168256020,
author = "Anna Walczowska",
title = "Quality Management in Times of Change in Poland",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "238-242",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
4
@article{UEK:2168264336,
author = "Anna Walczowska",
title = "Jakość produktu w strategiach marketingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "432",
pages = "25-33",
year = "1994",
}
5
@misc{UEK:2168347070,
author = "Jadwiga Stobiecka and Anna Walczowska",
title = "Quality Assurance in the Product and Development Phase",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-3",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
6
@article{UEK:2168248194,
author = "Łucja Karpiel and Anna Walczowska",
title = "Model ochrony konsumenta w Kanadzie",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "398",
pages = "15-25",
year = "1993",
}
7
@article{UEK:2168262850,
author = "Anna Walczowska",
title = "Istota, rodzaje i zastosowanie kodów kreskowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "381",
pages = "31-39",
year = "1992",
}
8
@article{UEK:2168245570,
author = "Anna Walczowska",
title = "Istota świeżości konsumpcyjnej pieczywa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "352",
pages = "113-118",
year = "1991",
}
9
@article{UEK:2168276801,
author = "Anna Walczowska",
title = "Znakowanie towarów kodem kreskowym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 9",
pages = "236-238",
year = "1991",
}
10
@article{UEK:2168323747,
author = "Anna Walczowska",
title = "Kody kreskowe",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "123-129",
year = "1991",
}
11
@article{UEK:2168314081,
author = "Anna Walczowska",
title = "Metodyka testowania jakości chleba",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "321",
pages = "129-140",
year = "1990",
}
12
@article{UEK:2168347074,
author = "Anna Walczowska",
title = "Propozycje usprawnienia kontroli jakości towarów w sferze poprodukcyjnej",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "177-179",
year = "1990",
}
13
@misc{UEK:2168350022,
author = "Anna Walczowska",
title = "Konferencja naukowa Quality - Key to Progress and Welfare, Poznań '90",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "214-216",
year = "1990",
}
14
@article{UEK:2168264382,
author = "Anna Walczowska",
title = "Konsumenckie kryteria oceny jakości pieczywa w świetle badań ankietowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "283",
pages = "55-63",
year = "1989",
}
15
@misc{UEK:2168263290,
author = "Anna Walczowska",
title = "Istota świeżości pieczywa i sposób jej określania",
booktitle = "Zmiany jakości produktów rynkowych w sferze poprodukcyjnej : referaty i streszczenia doniesień : konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego, Trzemeśnia, 11-12 listopada 1988",
pages = "75",
adress = "b.m.",
publisher = "Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego",
year = "1988",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID