Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi
Source:
Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER, s. 34-70
Signature:
NP-1263/Magazyn
Nr:
2168286403
chapter in unpublished scientific work
See main document
2

Author:
Title:
Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce : przesłanki inwestowania w energetyce
Source:
Nafta i Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata. - nr 7/8 (2004) , s. 1-8 - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168330765
article
3

Author:
Title:
Przewidywanie zmiany w strukturze własnościowej
Source:
Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[303]-11[313]
Signature:
NP-284/[1]/Magazyn
Nr:
2168265922
chapter in unpublished scientific work
4

Author:
Title:
Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej : pomocnicze materiały dydaktyczne
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992
Physical description:
34 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168281405
academic script
5

Author:
Title:
Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych stymulujących poprawę jakości produkcji w państwowym przemyśle terenowym województwa krakowskiego = Functioning of Economic Instruments Stimulating the Improvement of Production Quality in State-Owned Local Industry in the Province of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991) , s. 127-137. - Rez., summ.
Nr:
2168245938
article
6

Author:
Title:
Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991, s. 38-60 - Bibliogr.
Nr:
2168256300
chapter in monograph
See main document
7

Title:
Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego = On the Introduction of Some Methods of Fixed Assets Management Evaluation at an Industrial Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 335 (1991) , s. 51-70. - Summ., rez.
Nr:
2168259084
article
8

Author:
Title:
Inwestycje przedsiębiorstw jako nośniki zmian strukturalnych w przemyśle województwa krakowskiego = Business Investments as Carriers of Structural Changes in Industry in the District of Cracow
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990) , s. 49-60. - Rez., summ.
Nr:
2168244906
article
9

Author:
Title:
Przygotowanie i postępy prywatyzacji w dotychczasowych krajach socjalistycznych
Source:
Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990, s. 19-24
Nr:
2168263472
chapter in conference materials
See main document
10

Author:
Title:
Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych
Source:
Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990, s. 38-60 - Bibliogr.
Nr:
2168256258
chapter in monograph
See main document
11

Title:
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 67-78. - Rez., summ.
Nr:
2168234966
article
12

Author:
Title:
Określanie ekonomicznej efektywności wymiany i modernizacji środków trwałych = Assessment of Economic Effectiveness of Modernization and Replacement of Fixed Assets
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988) , s. 179-190. - Rez., summ.
Nr:
2168234990
article
13

Title:
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 166-197 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306287
chapter in textbook
See main document
14

Title:
Inwestycje w przemyśle
Source:
Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987, s. 198-229 - Bibliogr.
ISBN:
83-208-0589-9
Nr:
2168306289
chapter in textbook
See main document
15

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 215
Nr:
2168265810
voice in discussion / interview
See main document
16

Author:
Title:
Metody wyznaczania okresu eksploatacji środków trwałych = Methods of the Determination of Fixed Assets' Exploitation Period
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 220 (1986) , s. 165-178. - Summ., rez.
Nr:
2168231362
article
17

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 274-285
Nr:
2168265830
chapter in conference materials
See main document
18

Author:
Title:
Dyskusja
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / red. Adam RYBARSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 308-310, 311
Nr:
2168265846
voice in discussion / interview
See main document
19

Author:
Title:
Amortyzacja a potrzeby w zakresie wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle nawozów azotowych = Amortization and Need to Exchange Machinery in the Nitrogenous Fertilizer Branch
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986) , s. 111-121. - Rez., summ.
Nr:
2168246100
article
20

Author:
Conference:
Konferencja naukowa: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospdoarczej, Kraków, Polska, od 1984-03-01 do 1984-03-02
Title:
Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle
Source:
Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984, s. 1[211]-15[225]
Nr:
2168273570
chapter in conference materials
21

Author:
Zbigniew Krasowski , Wacław Wajda
Title:
Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych = The Restitution and Modernization Investment, and the Growth of Production Capacity in the Nitrolime Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983) , s. 103-121. - Rez., summ.
Nr:
2168229576
article
22

Author:
Title:
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1983
Physical description:
311 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/798
Nr:
2168281411
doctoral dissertation
23

Title:
Omówienie dyskusji w zespole pierwszym i drugim
Source:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981, s. 84-89
Opracowanie:
Nr:
2168274004
voice in discussion / interview
See main document
24

Title:
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.
Opracowanie:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981
Physical description:
93 s.; 20 cm
Nr:
2168273996
conference materials
See related chapters
25

Author:
Title:
Powiązania produkcyjne jako podstawa integracji organizacyjnej w wybranych branżach przemysłu spożywczego = Production Ties As Basis of Organizational Integration in the Selected Lines in Food Industry
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980) , s. 41-62. - Summ., rez.
Nr:
2168228190
article
26

Author:
Title:
Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce i możliwości jego rozmieszczenia w aglomeracjach miejskich = The Usefulness of the Development of Plastics Processing in an Urban Agglomeration
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978) , s. 129-146. - Rez., summ.
Nr:
2168233520
article
27

Title:
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations"
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977) , s. 90-94
Nr:
2168227228
article
28

Title:
Wnioski z konferencji naukowej na temat: "Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących" zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku = Conclusions from Cracow Conference, Dec., 4-5th, 1974
Source:
Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1975) , s. 130-135
Nr:
2168226733
article
1
Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi / Wacław WAJDA // W: Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji / kierownik tematu: Zbigniew DRESLER. - (2013), s. 34-70
2
Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce : przesłanki inwestowania w energetyce / Wacław WAJDA // Nafta i Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata. - nr 7/8 (2004), s. 1-8. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fwajda.pdf. - ISSN 1428-6564
3
Przewidywanie zmiany w strukturze własnościowej / Wacław WAJDA // W: Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]. - (1996), s. 1[303]-11[313]
4
Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej : pomocnicze materiały dydaktyczne / Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1992. - 34 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
5
Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych stymulujących poprawę jakości produkcji w państwowym przemyśle terenowym województwa krakowskiego = Functioning of Economic Instruments Stimulating the Improvement of Production Quality in State-Owned Local Industry in the Province of Cracow / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 336 (1991), s. 127-137. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
6
Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych / Wacław WAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Wyd. 2. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1991. - S. 38-60. - Bibliogr.
7
Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego = On the Introduction of Some Methods of Fixed Assets Management Evaluation at an Industrial Enterprise / Ryszard BOROWIECKI, Antoni GORYL, Karol KUKUŁA, Jan RAMOCKI, Wacław WAJDA, Anna WALKOSZ // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 335 (1991), s. 51-70. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
8
Inwestycje przedsiębiorstw jako nośniki zmian strukturalnych w przemyśle województwa krakowskiego = Business Investments as Carriers of Structural Changes in Industry in the District of Cracow / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 320 (1990), s. 49-60. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
9
Przygotowanie i postępy prywatyzacji w dotychczasowych krajach socjalistycznych / Wacław WAJDA // W: Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne / [red. nauk. Kazimierz GÓRKA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1990. - S. 19-24
10
Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych / Wacław WAJDA // W: Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny / red. Ryszard BOROWIECKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1990. - S. 38-60. - Bibliogr.
11
Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe = Forms and Directions of Supplies of Goods and Material for Indents / Jan CZEKAJ, Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 261 (1988), s. 67-78. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
12
Określanie ekonomicznej efektywności wymiany i modernizacji środków trwałych = Assessment of Economic Effectiveness of Modernization and Replacement of Fixed Assets / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 261 (1988), s. 179-190. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
13
Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie / Emil LUCHTER, Wacław WAJDA // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 166-197. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
14
Inwestycje w przemyśle / Wacław WAJDA, Emil LUCHTER // W: Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu / red. Józef GAJDA. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. - S. 198-229. - Bibliogr. - ISBN 83-208-0589-9
15
Dyskusja / Wacław WAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 215
16
Metody wyznaczania okresu eksploatacji środków trwałych = Methods of the Determination of Fixed Assets' Exploitation Period / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 220 (1986), s. 165-178. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
17
Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle / Wacław WAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 274-285
18
Dyskusja / Wacław WAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r. / [oprac. i red. nauk. Adam RYBARSKI]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1986. - S. 308-310, 311
19
Amortyzacja a potrzeby w zakresie wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle nawozów azotowych = Amortization and Need to Exchange Machinery in the Nitrogenous Fertilizer Branch / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 230 (1986), s. 111-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
20
Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle / Wacław WAJDA // W: Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1984. - S. 1[211]-15[225]
21
Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych = The Restitution and Modernization Investment, and the Growth of Production Capacity in the Nitrolime Industry / Zbigniew Krasowski, Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 175 (1983), s. 103-121. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
22
Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych / Wacław WAJDA ; Promotor: Józef GAJDA. - Kraków, 1983. - 311 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
23
Omówienie dyskusji w zespole pierwszym i drugim / oprac. W. WAJDA // Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - (1981), s. 84-89
24
Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r. / mat. zebr. i przyg. do druku Kazimierz URBAN, Jan SZPAK, Wacław WAJDA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1981. - 93 s. ; 20 cm
25
Powiązania produkcyjne jako podstawa integracji organizacyjnej w wybranych branżach przemysłu spożywczego = Production Ties As Basis of Organizational Integration in the Selected Lines in Food Industry / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 136 (1980), s. 41-62. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
26
Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce i możliwości jego rozmieszczenia w aglomeracjach miejskich = The Usefulness of the Development of Plastics Processing in an Urban Agglomeration / Wacław WAJDA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 104 (1978), s. 129-146. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
27
Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych" = Conclusions from Scientific Conference: "Adaptation of Administration System to Outward Conditions of Industrial and Architectural Organizations" / Ryszard BOROWIECKI, Maria LEGUTKO, Józefa TOTON-FAMIELEC, Wacław WAJDA // Problemy Ekonomiczne. - nr 2 (1977), s. 90-94. - ISSN 0079-578X
28
Wnioski z konferencji naukowej na temat: "Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących" zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku = Conclusions from Cracow Conference, Dec., 4-5th, 1974 / Józefa TOTON, Wacław WAJDA // Problemy Ekonomiczne / [red. nacz. Antoni FAJFEREK]. - nr 2 (1975), s. 130-135. - ISSN 0079-578X
1
Wajda W., (2013), Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi. [W:] Dresler Z. (kierownik tematu), Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji, s. 34-70.
2
Wajda W., (2004), Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce : przesłanki inwestowania w energetyce, "Nafta i Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata", nr 7/8, s. 1-8; https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fwajda.pdf
3
Wajda W., (1996), Przewidywanie zmiany w strukturze własnościowej. [W:] Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1], s. 1[303]-11[313].
4
Wajda W., (1992), Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej: pomocnicze materiały dydaktyczne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 34 s.
5
Wajda W., (1991), Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych stymulujących poprawę jakości produkcji w państwowym przemyśle terenowym województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 336, s. 127-137.
6
Wajda W., (1991), Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 38-60.
7
Borowiecki R., Goryl A., Kukuła K., Ramocki J., Wajda W., Walkosz A., (1991), Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 335, s. 51-70.
8
Wajda W., (1990), Inwestycje przedsiębiorstw jako nośniki zmian strukturalnych w przemyśle województwa krakowskiego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 320, s. 49-60.
9
Wajda W., (1990), Przygotowanie i postępy prywatyzacji w dotychczasowych krajach socjalistycznych. [W:] Górka K. (red.), Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 19-24.
10
Wajda W., (1990), Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych. [W:] Borowiecki R. (red.), Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 38-60.
11
Czekaj J., Wajda W., (1988), Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 67-78.
12
Wajda W., (1988), Określanie ekonomicznej efektywności wymiany i modernizacji środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 261, s. 179-190.
13
Luchter E., Wajda W., (1987), Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 166-197.
14
Wajda W., Luchter E., (1987), Inwestycje w przemyśle. [W:] Gajda J. (red.), Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu, Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 198-229.
15
Wajda W., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 215.
16
Wajda W., (1986), Metody wyznaczania okresu eksploatacji środków trwałych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 220, s. 165-178.
17
Wajda W., (1986), Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle. [W:] Rybarski A. (red.), Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 274-285.
18
Wajda W., "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej: materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.", s. 308-310, 311.
19
Wajda W., (1986), Amortyzacja a potrzeby w zakresie wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle nawozów azotowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 230, s. 111-121.
20
Wajda W., (1984), Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle. [W:] Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 1[211]-15[225].
21
Krasowski Z., Wajda W., (1983), Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 175, s. 103-121.
22
Wajda W., (1983), Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym: na przykładzie przemysłu nawozów azotowych, Prom. Gajda J., Kraków : , 311 k.
23
Omówienie dyskusji w zespole pierwszym i drugim, oprac. W. Wajda, (1981) "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.", s. 84-89.
24
Urban K., Szpak J., Wajda W. (red.), (1981), Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej: gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR: Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r., Kraków : Akademia Ekonomiczna, 93 s.
25
Wajda W., (1980), Powiązania produkcyjne jako podstawa integracji organizacyjnej w wybranych branżach przemysłu spożywczego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 136, s. 41-62.
26
Wajda W., (1978), Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce i możliwości jego rozmieszczenia w aglomeracjach miejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 104, s. 129-146.
27
Borowiecki R., Legutko M., Toton-Famielec J., Wajda W., (1977), Wnioski z konferencji naukowej n.t.: "Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych", "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 90-94.
28
Toton J., Wajda W., (1975), Wnioski z konferencji naukowej na temat: "Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących" zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku, "Problemy Ekonomiczne", nr 2, s. 130-135.
1
@unpublished{UEK:2168286403,
author = "Wacław Wajda",
title = "Ekonomiczna efektywność gospodarowania środkami trwałymi",
booktitle = "Efektywność przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji",
pages = "34-70",
year = "2013",
}
2
@article{UEK:2168330765,
author = "Wacław Wajda",
title = "Warunki finansowania inwestycji energetycznych w Polsce : przesłanki inwestowania w energetyce",
journal = "Nafta i Gaz Biznes : wiadomości z kraju i ze świata",
number = "7/8",
pages = "1-8",
year = "2004",
url = {https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fwajda.pdf},
}
3
@unpublished{UEK:2168265922,
author = "Wacław Wajda",
title = "Przewidywanie zmiany w strukturze własnościowej",
booktitle = "Możliwości absorpcji nowych emisji akcji na polskim rynku kapitałowym : studia cząstkowe. [1]",
pages = "1[303]-11[313]",
year = "1996",
}
4
@book{UEK:2168281405,
author = "Wacław Wajda",
title = "Ekonomiczna efektywność inwestycji w gospodarce rynkowej : pomocnicze materiały dydaktyczne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
}
5
@article{UEK:2168245938,
author = "Wacław Wajda",
title = "Funkcjonowanie instrumentów ekonomicznych stymulujących poprawę jakości produkcji w państwowym przemyśle terenowym województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "336",
pages = "127-137",
year = "1991",
}
6
@inbook{UEK:2168256300,
author = "Wacław Wajda",
title = "Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "38-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1991",
edition = "Wyd. 2",
}
7
@article{UEK:2168259084,
author = "Ryszard Borowiecki and Antoni Goryl and Karol Kukuła and Jan Ramocki and Wacław Wajda and Anna Walkosz",
title = "Weryfikacja metod oceny efektywności ekonomicznej eksploatacji majątku trwałego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "335",
pages = "51-70",
year = "1991",
}
8
@article{UEK:2168244906,
author = "Wacław Wajda",
title = "Inwestycje przedsiębiorstw jako nośniki zmian strukturalnych w przemyśle województwa krakowskiego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "320",
pages = "49-60",
year = "1990",
}
9
@inbook{UEK:2168263472,
author = "Wacław Wajda",
title = "Przygotowanie i postępy prywatyzacji w dotychczasowych krajach socjalistycznych",
booktitle = "Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych : cele - formy - procedury - dylematy : materiały konferencyjne",
pages = "19-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "1990",
}
10
@inbook{UEK:2168256258,
author = "Wacław Wajda",
title = "Procesy prywatyzacyjne w krajach postsocjalistycznych",
booktitle = "Kierunki przekształceń własnościowych w gospodarce : aspekt teoretyczno-praktyczny",
pages = "38-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1990",
}
11
@article{UEK:2168234966,
author = "Jan Czekaj and Wacław Wajda",
title = "Formy i kierunki dostaw wyrobów i materiałów na zamówienia rządowe",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "67-78",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168234990,
author = "Wacław Wajda",
title = "Określanie ekonomicznej efektywności wymiany i modernizacji środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "261",
pages = "179-190",
year = "1988",
}
13
@inbook{UEK:2168306287,
author = "Emil Luchter and Wacław Wajda",
title = "Środki trwałe w przemyśle i ich wykorzystanie",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "166-197",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
14
@inbook{UEK:2168306289,
author = "Wacław Wajda and Emil Luchter",
title = "Inwestycje w przemyśle",
booktitle = "Ekonomika i programowanie rozwoju przemysłu",
pages = "198-229",
adress = "Warszawa",
publisher = "Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "1987",
isbn = "83-208-0589-9",
}
15
@misc{UEK:2168265810,
author = "Wacław Wajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "215",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
16
@article{UEK:2168231362,
author = "Wacław Wajda",
title = "Metody wyznaczania okresu eksploatacji środków trwałych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "220",
pages = "165-178",
year = "1986",
}
17
@inbook{UEK:2168265830,
author = "Wacław Wajda",
title = "Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "274-285",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
18
@misc{UEK:2168265846,
author = "Wacław Wajda",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Ekonomii Politycznej oraz przez Katedrę Nauk Politycznych w dniach 1-2 marca 1984 r.",
pages = "308-310, 311",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
}
19
@article{UEK:2168246100,
author = "Wacław Wajda",
title = "Amortyzacja a potrzeby w zakresie wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle nawozów azotowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "230",
pages = "111-121",
year = "1986",
}
20
@inbook{UEK:2168273570,
author = "Wacław Wajda",
title = "Niektóre skutki przeszacowania wartości majątku trwałego w przemyśle",
booktitle = "Społeczno-ekonomiczne i polityczne uwarunkowania oraz następstwa reformy gospodarczej : konferencja naukowa",
pages = "1[211]-15[225]",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1984",
}
21
@article{UEK:2168229576,
author = "Zbigniew Krasowski and Wacław Wajda",
title = "Inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne a wzrost zdolności produkcyjnych w przemyśle nawozów azotowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "175",
pages = "103-121",
year = "1983",
}
22
@unpublished{UEK:2168281411,
author = "Wacław Wajda",
title = "Ustalanie zakresu i efektywność wymiany maszyn i urządzeń w przemyśle chemicznym : na przykładzie przemysłu nawozów azotowych",
adress = "Kraków",
year = "1983",
}
23
@misc{UEK:2168274004,
title = "Omówienie dyskusji w zespole pierwszym i drugim",
booktitle = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
pages = "84-89",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
24
@book{UEK:2168273996,
title = "Materiały Konferencji Teoretyczno-Ideologicznej : gospodarczy rozwój PRL w programie PZPR : Akademia Ekonomiczna w Krakowie 16 czerwca 1981 r.",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1981",
}
25
@article{UEK:2168228190,
author = "Wacław Wajda",
title = "Powiązania produkcyjne jako podstawa integracji organizacyjnej w wybranych branżach przemysłu spożywczego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "136",
pages = "41-62",
year = "1980",
}
26
@article{UEK:2168233520,
author = "Wacław Wajda",
title = "Przetwórstwo tworzyw sztucznych w Polsce i możliwości jego rozmieszczenia w aglomeracjach miejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "104",
pages = "129-146",
year = "1978",
}
27
@article{UEK:2168227228,
author = "Ryszard Borowiecki and Maria Legutko and Józefa Toton-Famielec and Wacław Wajda",
title = "Wnioski z konferencji naukowej n.t.: Dostosowanie systemu zarządzania do warunków zewnętrznych organizacji przemysłowych i budowlanych",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "90-94",
year = "1977",
}
28
@article{UEK:2168226733,
author = "Józefa Toton and Wacław Wajda",
title = "Wnioski z konferencji naukowej na temat: Czynniki dynamizujące efekty gospodarowania w jednostkach inicjujących zorganizowanej przez Wojewódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Akademię Ekonomiczną w Krakowie w dniach 4-5 grudnia 1974 roku",
journal = "Problemy Ekonomiczne",
number = "2",
pages = "130-135",
year = "1975",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID