Publications of the selected author

1

Author:
Title:
System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne = Visual Identification Systems and their Role in Shaping a Company's Image - a Practical View
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004) , s. 193-208. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220512
article
See main document
2

Author:
Title:
Rynek pralek w Wielkiej Brytanii w latach 1997-2001
Source:
Rynek Unii Europejskiej / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA2002, s. 92-100
Signature:
NP-855/Magazyn
Nr:
2168260128
chapter in unpublished scientific work
See main document
3

Author:
Title:
Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych = Building Customer Loyalty
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002) , s. 53-61. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168231312
article
See main document
4

Title:
Typy lojalności klientów indywidualnych = Types of Customer Loyalty
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002, s. 219-225. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-132-8
Nr:
2168225070
chapter in conference materials
See main document
5

Conference:
Konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce, Polska, od 2002-03-21 do 2002-03-21
Title:
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec
Source:
Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, s. 85-96
ISBN:
83-915196-1-9
Nr:
2168242808
chapter in conference materials
6

Title:
Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych
Source:
Marketing i Rynek. - nr 12 (2001) , s. 6-11
Nr:
2168236992
article
7

Title:
Elementy programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco = The Elements off a Customer Loyalty Programme - a Case Study of Tesco
Source:
Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR] - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 434-443. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-074-7
Nr:
2168223818
chapter in monograph
See main document
8

Author:
Title:
Finansowe aspekty konsumenckich programów lojalnościowych
Source:
Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA2001, s. 132-140 - Bibliogr.
Signature:
NP-773/[1]/Magazyn
Nr:
2168264738
chapter in unpublished scientific work
See main document
9

Title:
Metody i techniki kształtowania lojalności klientów indywidualnych
Source:
Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA2000, s. 23-51 - Bibliogr.
Research program:
61/KMark/6/2000/S
Signature:
NP-728/Magazyn
Nr:
2168333695
chapter in unpublished scientific work
See main document
10

Author:
Izabela Adamska , Jan Beliczyński , Małgorzata Markowska , Krzysztof Nepelski , Aleksander Roda
Title:
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 185-212. - Załączniki
Nr:
2166344817
chapter in monograph
See main document
11

Author:
Izabela Adamska , Jan Beliczyński , Krzysztof Nepelski
Title:
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie
Source:
Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997, s. 41-52. - Załączniki
Nr:
2166339625
chapter in monograph
See main document
1
System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne = Visual Identification Systems and their Role in Shaping a Company's Image - a Practical View / Izabela ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Czesław BYWALEC]. - nr 663 (2004), s. 193-208. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
2
Rynek pralek w Wielkiej Brytanii w latach 1997-2001 / Izabela ADAMSKA // W: Rynek Unii Europejskiej : zasady funkcjonowania / wykonawcy: Jan W. WIKTOR - kierownik tematu ; Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA. - (2002), s. 92-100
3
Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych = Building Customer Loyalty / Izabela ADAMSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan W. WIKTOR]. - nr 602 (2002), s. 53-61. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/14422. - ISSN 0208-7944
4
Typy lojalności klientów indywidualnych = Types of Customer Loyalty / Halina WOJNAROWSKA, Izabela ADAMSKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.) / red. Roman NIESTRÓJ. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - S. 219-225. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-132-8
5
Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec / Izabela ADAMSKA, Krzysztof KAPERA, Agnieszka ŻBIKOWSKA // W: Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r. - Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002. - S. 85-96. - ISBN 83-915196-1-9
6
Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych / Halina WOJNAROWSKA, Izabela ADAMSKA // Marketing i Rynek. - nr 12 (2001), s. 6-11. - ISSN 1231-7853
7
Elementy programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco = The Elements off a Customer Loyalty Programme - a Case Study of Tesco / Izabela ADAMSKA, Halina WOJNAROWSKA // W: Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna / [red. nauk.: Anna CZUBAŁA, Jan W. WIKTOR]. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 434-443. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-074-7
8
Finansowe aspekty konsumenckich programów lojalnościowych / Izabela ADAMSKA // W: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1] / kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - ([2001]), s. 132-140. - Bibliogr.
9
Metody i techniki kształtowania lojalności klientów indywidualnych / Izabela ADAMSKA, Halina WOJNAROWSKA // W: Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1 / Kier. tematu: Anna CZUBAŁA. - (2000), s. 23-51. - Bibliogr.
10
Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A. / Izabela Adamska, Jan BELICZYŃSKI, Małgorzata Markowska, Krzysztof Nepelski, Aleksander Roda // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 185-212. - Załączniki
11
Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie / Izabela ADAMSKA, Jan BELICZYŃSKI, Krzysztof Nepelski // W: Księga kejsów biznesowych / red. Andrzej KOZINA i Adam NALEPKA. - Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, 1997. - S. 41-52. - Załączniki
1
Adamska I., (2004), System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 663, s. 193-208.
2
Adamska I., (2002), Rynek pralek w Wielkiej Brytanii w latach 1997-2001. [W:] Wiktor J. (kierownik tematu), Rynek Unii Europejskiej: zasady funkcjonowania, s. 92-100.
3
Adamska I., (2002), Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 602, s. 53-61; https://bazekon.uek.krakow.pl/14422
4
Wojnarowska H., Adamska I., (2002), Typy lojalności klientów indywidualnych. [W:] Niestrój R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 219-225.
5
Adamska I., Kapera K., Żbikowska A., (2002), Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec. [W:] Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r, Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, s. 85-96.
6
Wojnarowska H., Adamska I., (2001), Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych, "Marketing i Rynek", nr 12, s. 6-11.
7
Adamska I., Wojnarowska H., (2001), Elementy programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco. [W:] Czubała A., Wiktor J. (red.), Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 434-443.
8
Adamska I., ([2001]), Finansowe aspekty konsumenckich programów lojalnościowych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1], s. 132-140.
9
Adamska I., Wojnarowska H., (2000), Metody i techniki kształtowania lojalności klientów indywidualnych. [W:] Czubała A. (kierownik tematu), Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1, s. 23-51.
10
Adamska I., Beliczyński J., Markowska M., Nepelski K., Roda A., (1997), Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki "FA" firmy "Henkel Polska" S.A.. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 185-212.
11
Adamska I., Beliczyński J., Nepelski K., (1997), Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie. [W:] Kozina A., Nalepka A. (red.), Księga kejsów biznesowych, Nowy Sącz : Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University, s. 41-52.
1
@article{artUEK:2168220512,
author = "Izabela Adamska",
title = "System identyfikacji wizualnej i jego rola w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa - ujęcie praktyczne",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "663",
pages = "193-208",
year = "2004",
}
2
@unpublished{fnpUEK:2168260128,
author = "Izabela Adamska",
title = "Rynek pralek w Wielkiej Brytanii w latach 1997-2001",
booktitle = "Rynek Unii Europejskiej",
pages = "92-100",
year = "2002",
}
3
@article{artUEK:2168231312,
author = "Izabela Adamska",
title = "Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "602",
pages = "53-61",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/14422},
}
4
@inbook{mkaUEK:2168225070,
author = "Halina Wojnarowska and Izabela Adamska",
title = "Typy lojalności klientów indywidualnych",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku : materiały konferencji naukowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 10-lecia Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Kraków, 6 czerwca 2002 r.)",
pages = "219-225",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
isbn = "83-7252-132-8",
}
5
@inbook{mkaUEK:2168242808,
author = "Izabela Adamska and Krzysztof Kapera and Agnieszka Żbikowska",
title = "Programy nauczania marketingu w wybranych wyższych uczelniach Wielkiej Brytanii i Niemiec",
booktitle = "Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania AE w Krakowie : konferencja dydaktyczna z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania, Dobczyce 21 marca 2002 r.",
pages = "85-96",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2002",
isbn = "83-915196-1-9",
}
6
@article{artUEK:2168236992,
author = "Halina Wojnarowska and Izabela Adamska",
title = "Proces kształtowania lojalności klientów indywidualnych",
journal = "Marketing i Rynek",
number = "12",
pages = "6-11",
year = "2001",
}
7
@inbook{fmUEK:2168223818,
author = "Izabela Adamska and Halina Wojnarowska",
title = "Elementy programu kształtowania lojalności klientów na przykładzie firmy Tesco",
booktitle = "Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70 urodzin profesora Jerzego Altkorna",
pages = "434-443",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-074-7",
}
8
@unpublished{fnpUEK:2168264738,
author = "Izabela Adamska",
title = "Finansowe aspekty konsumenckich programów lojalnościowych",
booktitle = "Finansowe przesłanki decyzji marketingowych. [Etap 1]",
pages = "132-140",
year = "2001",
}
9
@unpublished{fnpUEK:2168333695,
author = "Izabela Adamska and Halina Wojnarowska",
title = "Metody i techniki kształtowania lojalności klientów indywidualnych",
booktitle = "Strategie kształtowania lojalności klientów. Cz. 1",
pages = "23-51",
year = "2000",
}
10
@inbook{fmUEK:2166344817,
author = "Izabela Adamska and Jan Beliczyński and Małgorzata Markowska and Krzysztof Nepelski and Aleksander Roda",
title = "Kampania promocyjna Radia RMF FM dla marki FA firmy Henkel Polska S.A.",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "185-212",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}
11
@inbook{fmUEK:2166339625,
author = "Izabela Adamska and Jan Beliczyński and Krzysztof Nepelski",
title = "Powstanie i rozwój Radia RMF FM w Krakowie",
booktitle = "Księga kejsów biznesowych",
pages = "41-52",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University",
year = "1997",
}