Publications of the selected author
1

Conference:
26th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2020), Salt Lake City, Stany Zjednoczone, od 2020-08-10 do 2020-08-14
Title:
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology
Source:
AMCIS 2020 Proceedings - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020, s. 1-10 (paper 12). - Summ. - Bibliogr.
Research program:
The Project has been financed by the Ministry of Science and Higher Education within "Regional Initiative of Excellence" Programme for 2019-2022. Project no.: 021/RID/2018/19. Total financing: 11 897 131,40 PLN
ISBN:
978-1-7336325-4-6
Access mode:
2019 list (Conference):
140.00 pkt
Nr:
2168348372
chapter in conference materials
2

Author:
Conference:
10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdańsk-Sopot, Polska, od 2017-09-22 do 2017-09-22
Title:
A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study
Source:
Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski - Cham: Springer, 2017, s. 136-151. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 300)
ISBN:
978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319115
chapter in conference materials
3

Author:
Conference:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, Wrosław, Polska, od 2017-10-23 do 2017-10-24
Title:
A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology
Source:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2017, s. 454-467. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017)
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-64389-64-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320811
chapter in conference materials
See main document
4

Author:
Conference:
International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies ICTM 2016, Wrocław, Polska, od 2016-11-07 do 2016-11-08
Title:
Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools
Source:
Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ - Wrocław: University of Wrocław, 2016, s. 181-193. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64389-62-7
Access mode:
Nr:
2168311555
chapter in conference materials
See main document
5

Author:
Conference:
8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdańsk, Polska, od 2015-09-25 do 2015-09-25
Title:
Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope
Source:
Information Systems : Development, Applications, Educations / ed. Stanisław Wrycza - Cham: Springer, 2015, s. 45-58. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 232)
ISBN:
978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5
Nr:
2168302381
chapter in conference materials
6

Conference:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Savannah, USA, od 2014-08-07 do 2014-08-09
Title:
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study
Source:
20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014) - Chicago: Association for Information Systems, 2014, s. 1-12. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-692-25320-5
Access mode:
Nr:
2168302379
chapter in conference materials
7

Conference:
6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Polska, od 2013-09-26 do 2013-09-26
Title:
ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland
Source:
Information Systems : Development, Learning, Security / ed. Stanisław Wrycza - Berlin: Springer International Publishing, 2013, s. 27-38. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Lecture Notes in Business Information Processing ; vol. 161)
ISBN:
978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7
Nr:
2168293263
chapter in conference materials
8

Author:
Title:
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty
Source:
XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004, s. 331-346 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-210-3
Nr:
2168219184
chapter in conference materials
See main document
9

Author:
Title:
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie
Source:
Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000, s. 143-153. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-912009-3-0
Nr:
2168302407
chapter in conference materials
1
Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology / Dariusz DYMEK, Paweł KONKOL, Dariusz PUT, Janusz STAL, Jan TRĄBKA // W: AMCIS 2020 Proceedings. - Atlanta: The Association for Information Systems, 2020. - S. 1-10 (paper 12). - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-7336325-4-6. - Spis treści: https://aisel.aisnet.org/amcis2020/global_dev/global_dev/12/Wstęp:
2
A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study / Jan TRĄBKA // W: Information Systems : Research, Development, Applications, Education / eds. Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski. - Cham: Springer, 2017. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 300). - S. 136-151. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0
3
A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology / Jan TRĄBKA // W: International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line] / eds. Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ, Piotr SOJA, Ralph Sonntag. - Wrocław [etc.]: Uniwersytet Wrocławski, 2017. - (ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM) ; 5/2017). - S. 454-467. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-64-1. - Pełny tekst: http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf
4
Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools / Jan TRĄBKA // W: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line] / ed. by Jolanta Kowal, Helena Lindskog, Piotr SOJA, Ralph Sonntag, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna PALIWODA-PĘKOSZ. - Wrocław: University of Wrocław, 2016. - S. 181-193. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64389-62-7. - Pełny tekst: http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf
5
Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope / Jan TRĄBKA // W: Information Systems : Development, Applications, Educations / ed. Stanisław Wrycza. - Cham: Springer, 2015. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 232). - S. 45-58. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5
6
Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014). - Chicago: Association for Information Systems, 2014. - S. 1-12. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-692-25320-5. - Pełny tekst: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=amcis2014
7
ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Information Systems : Development, Learning, Security / ed. Stanisław Wrycza. - Berlin: Springer International Publishing, 2013. - (Lecture Notes in Business Information Processing, ISSN 1865-1348 ; vol. 161). - S. 27-38. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7
8
Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty / Jan TRĄBKA // W: XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.) / red. Aleksander ZELIAŚ. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2004. - S. 331-346. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-210-3
9
Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie / Jan TRĄBKA // W: Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000 / red. Ignacy Dziedziczak. - Kołobrzeg: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, 2000. - S. 143-153. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-912009-3-0
1
Dymek D., Konkol P., Put D., Stal J., Trąbka J., (2020), Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology. [W:] AMCIS 2020 Proceedings, Atlanta : The Association for Information Systems, s. 1-10 (paper 12).
2
Trąbka J., (2017), A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study. [W:] Wrycza S., Maślankowski J. (red.), Information Systems : Research, Development, Applications, Education (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 300), Cham : Springer, s. 136-151.
3
Trąbka J., (2017), A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology. [W:] Kowal J., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G., Soja P., Sonntag R. (red.), International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings [on-line], Wrocław [etc.] : Uniwersytet Wrocławski, s. 454-467.
4
Trąbka J., (2016), Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools. [W:] Kowal J., Lindskog H., Soja P., Sonntag R., Kuzio A., Mäkiö J., Paliwoda-Pękosz G. (red.), Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies [on-line], Wrocław : University of Wrocław, s. 181-193.
5
Trąbka J., (2015), Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Applications, Educations (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 232), Cham : Springer, s. 45-58.
6
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study. [W:] 20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014), Chicago : Association for Information Systems, s. 1-12.
7
Trąbka J., Soja P., (2013), ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland. [W:] Wrycza S. (red.), Information Systems : Development, Learning, Security (Lecture Notes in Business Information Processing; vol. 161), Berlin : Springer International Publishing, s. 27-38.
8
Trąbka J., (2004), Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty. [W:] Zeliaś A. (red.), XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 331-346.
9
Trąbka J., (2000), Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie. [W:] Dziedziczak I. (red.), Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000, Kołobrzeg : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy, s. 143-153.
1
@inbook{UEK:2168348372,
author = "Dariusz Dymek and Paweł Konkol and Dariusz Put and Janusz Stal and Jan Trąbka",
title = "Conceptual Model of Personal Competence Integrator Based on Blockchain Technology",
booktitle = "AMCIS 2020 Proceedings",
pages = "1-10 (paper 12)",
adress = "Atlanta",
publisher = "The Association for Information Systems",
year = "2020",
url = {},
isbn = "978-1-7336325-4-6",
}
2
@inbook{UEK:2168319115,
author = "Jan Trąbka",
title = "A Proposal for an ECM Systems Modeling Method - Defining Tactical Perspectives - Lesson Learnt from a Case Study",
booktitle = "Information Systems : Research, Development, Applications, Education",
pages = "136-151",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-66996-0_10},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-319-66995-3 ; 978-3-319-66996-0",
}
3
@inbook{UEK:2168320811,
author = "Jan Trąbka",
title = "A Proposition for Using Intelligent Content and ECM Technology in Quality Management Systems - Design Science Research Methodology",
booktitle = "International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies : Innovations for Human Development in Transition Economies : Proceedings",
pages = "454-467",
adress = "Wrocław etc.",
publisher = "Uniwersytet Wrocławski",
year = "2017",
url = {http://ictm2017.edukacja.wroc.pl/docs/ICTM2017_Proceedings.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-64389-64-1",
}
4
@inbook{UEK:2168311555,
author = "Jan Trąbka",
title = "Organizational Structure as a Key Perspective Supporting the Modeling of Workflow Processes - Concept Update and Analytical Tools",
booktitle = "Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2016) : Economic, Cultural and Social Innovations for Human Capital in Transition Economies",
pages = "181-193",
adress = "Wrocław",
publisher = "University of Wrocław",
year = "2016",
url = {http://ictm2016.edukacja.wroc.pl/docs/Proceedings%20ICTM2016.pdf},
isbn = "978-83-64389-62-7",
}
5
@inbook{UEK:2168302381,
author = "Jan Trąbka",
title = "Quality Management Support Systems (QMSS) - Definition, Requirements and Scope",
booktitle = "Information Systems : Development, Applications, Educations",
pages = "45-58",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24366-5_4},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-319-24365-8 ; 978-3-319-24366-5",
}
6
@inbook{UEK:2168302379,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "Using IT to Improve Efficiency of Polish Courts : an Action Research Study",
booktitle = "20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014)",
pages = "1-12",
adress = "Chicago",
publisher = "Association for Information Systems",
year = "2014",
url = {http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1149&context=amcis2014},
isbn = "978-0-692-25320-5",
}
7
@inbook{UEK:2168293263,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "ERP in Project-Driven Organizations : a Case-Study from IT Industry in Poland",
booktitle = "Information Systems : Development, Learning, Security",
pages = "27-38",
adress = "Berlin",
publisher = "Springer International Publishing",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-40855-7},
url = {},
issn = "1865-1348",
isbn = "978-3-642-40854-0 ; 978-3-642-40855-7",
}
8
@inbook{UEK:2168219184,
author = "Jan Trąbka",
title = "Środowisko działania systemów informatycznych w jednostce gospodarczej - wybrane aspekty",
booktitle = "XX Seminarium Ekonometryczne im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego : materiały z XXXVIII Konferencji Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Akademii Ekonomicznych Polski Południowej zorganizowanej przez Katedrę Statystyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (Osieczany, 18-21 III 2002 r.)",
pages = "331-346",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2004",
isbn = "83-7252-210-3",
}
9
@inbook{UEK:2168302407,
author = "Jan Trąbka",
title = "Kryteria wyboru systemu informatycznego rachunkowości finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie",
booktitle = "Materiały na XXV Konferencję INFRA 2000 "Rachunkowość i zarządzanie finansami w środowisku informatycznym", Kołobrzeg, wrzesień 2000",
pages = "143-153",
adress = "Kołobrzeg",
publisher = "Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy",
year = "2000",
isbn = "83-912009-3-0",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID