Publications of the selected author

1

Author:
Title:
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 703-713 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268752
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki
Source:
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. nauk. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-599-7
Nr:
2168302399
chapter in monograph
3

Author:
Title:
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)
Source:
Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / [red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka] - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 212-231. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-16832-2
Nr:
2168229556
chapter in monograph
4

Author:
Title:
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP
Source:
Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. nauk. Leszek Kiełtyka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012, s. 95-104
Series:
(Monografie Politechniki Częstochowskiej ; nr 235)
ISBN:
978-83-7193-539-8
Nr:
2168303367
chapter in monograph
1
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology / Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 703-713. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
2
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki / Jan TRĄBKA // W: Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. nauk. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013. - S. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-599-7
3
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP) / Jan TRĄBKA // W: Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / [red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 212-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-16832-2
4
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP / Jan TRĄBKA // W: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 235). - S. 95-104. - ISBN 978-83-7193-539-8
1
Trąbka J., (2013), Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 703-713.
2
Trąbka J., (2013), Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki. [W:] Szyjewski Z., Muszyńska K. (red.), Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 77-94.
3
Trąbka J., (2012), Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP). [W:] Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 212-231.
4
Trąbka J., (2012), Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP. [W:] Kiełtyka L. (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji (Monografie Politechniki Częstochowskiej; nr 235), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 95-104.
1
@inbook{fmUEK:2168268752,
author = "Jan Trąbka",
title = "Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "703-713",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
2
@inbook{fmUEK:2168302399,
author = "Jan Trąbka",
title = "Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki",
booktitle = "Zarządzanie projektami i modelowanie procesów",
pages = "77-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7518-599-7",
}
3
@inbook{fmUEK:2168229556,
author = "Jan Trąbka",
title = "Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)",
booktitle = "Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP",
pages = "212-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16832-2",
}
4
@inbook{fmUEK:2168303367,
author = "Jan Trąbka",
title = "Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP",
booktitle = "Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji",
pages = "95-104",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2012",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-539-8",
}