Publications of the selected author

1

Author:
Sławomir Szurman , Roland Górnisiewicz , Jan Trąbka
Title:
Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017, s. 79-91 - Bibliogr.
Research program:
This research has been financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3
Access mode:
Nr:
2168322321
chapter in monograph
See main document
2

Author:
Title:
EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016, s. 263-277 - Bibliogr.
Research program:
This research has been fi nanced by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0
Access mode:
Nr:
2168310839
chapter in monograph
See main document
3

Title:
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study
Source:
Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 423-435 - Bibliogr.
Research program:
This research has beeen financed by the funds granted to the Faculty of Management, Cracow University of Economics, Poland, within the subsidy for maintaining research potential
ISBN:
978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1
Access mode:
Nr:
2168302385
chapter in monograph
See main document
4

Title:
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary
Source:
Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014, s. 321-330 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5
Access mode:
Nr:
2168287711
chapter in monograph
See main document
5

Author:
Title:
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology
Source:
Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 703-713 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-77-8
Nr:
2168268752
chapter in monograph
See main document
6

Author:
Title:
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki
Source:
Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. nauk. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013, s. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7518-599-7
Nr:
2168302399
chapter in monograph
7

Author:
Title:
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)
Source:
Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / [red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka] - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 212-231. - Streszcz.
ISBN:
978-83-01-16832-2
Nr:
2168229556
chapter in monograph
8

Author:
Title:
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP
Source:
Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. nauk. Leszek Kiełtyka - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012, s. 95-104
Series:
(Monografie Politechniki Częstochowskiej ; nr 235)
ISBN:
978-83-7193-539-8
Nr:
2168303367
chapter in monograph
1
Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study / Sławomir Szurman, Roland Górnisiewicz, Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology / ed. by Paweł ULMAN, Ryszard WĘGRZYN, Piotr WÓJTOWICZ. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2017. - S. 79-91. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf
2
EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study / Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions / ed. by Anna MALINA, Ryszard WĘGRZYN. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. - S. 263-277. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf
3
A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study / Jan TRĄBKA, Piotr SOJA // W: Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology / ed. by Anna MALINA, Renata OCZKOWSKA, Jarosław KACZMAREK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2015. - S. 423-435. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1. - Pełny tekst: https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf
4
IT/IS Good Practices for Polish Judiciary / Mariusz GRABOWSKI, Jan MADEJ, Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management / ed. by Paweł LULA, Tomasz ROJEK. - Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 2014. - S. 321-330. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5. - Pełny tekst: http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf
5
Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology / Jan TRĄBKA // W: Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy / ed. by Paweł LULA, Bogusz MIKUŁA, Andrzej JAKI. - Cracow: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 703-713. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-77-8
6
Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki / Jan TRĄBKA // W: Zarządzanie projektami i modelowanie procesów / red. nauk. Zdzisław Szyjewski, Karolina Muszyńska. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2013. - S. 77-94. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7518-599-7
7
Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP) / Jan TRĄBKA // W: Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP / [red. nauk. Jerzy Kisielnicki, Małgorzata Pańkowska, Henryk Sroka]. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 212-231. - Streszcz. - ISBN 978-83-01-16832-2
8
Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP / Jan TRĄBKA // W: Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji / red. nauk. Leszek Kiełtyka. - Częstochowa: Politechnika Częstochowska, 2012. - (Monografie / Politechnika Częstochowska, ISSN 0860-5017 ; nr 235). - S. 95-104. - ISBN 978-83-7193-539-8
1
Szurman S., Górnisiewicz R., Trąbka J., (2017), Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study. [W:] Ulman P., Węgrzyn R., Wójtowicz P. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 79-91.
2
Trąbka J., (2016), EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study. [W:] Malina A., Węgrzyn R. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 263-277.
3
Trąbka J., Soja P., (2015), A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study. [W:] Malina A., Oczkowska R., Kaczmarek J. (red.), Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 423-435.
4
Grabowski M., Madej J., Trąbka J., (2014), IT/IS Good Practices for Polish Judiciary. [W:] Lula P., Rojek T. (red.), Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management, Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, s. 321-330.
5
Trąbka J., (2013), Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology. [W:] Lula P., Mikuła B., Jaki A. (red.), Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy, Cracow : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 703-713.
6
Trąbka J., (2013), Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki. [W:] Szyjewski Z., Muszyńska K. (red.), Zarządzanie projektami i modelowanie procesów, Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, s. 77-94.
7
Trąbka J., (2012), Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP). [W:] Kisielnicki J., Pańkowska M., Sroka H. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 212-231.
8
Trąbka J., (2012), Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP. [W:] Kiełtyka L. (red.), Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji (Monografie Politechniki Częstochowskiej; nr 235), Częstochowa : Politechnika Częstochowska, s. 95-104.
1
@inbook{fmUEK:2168322321,
author = "Sławomir Szurman and Roland Górnisiewicz and Jan Trąbka",
title = "Proposal for the Experimental Use of FeedForward Neural Networks Together with a BOW Text Classification Method in the Audit of Staff Documentation - a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Tools of Modern Finance and Information Technology",
pages = "79-91",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2017",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/fe/80/FINANSE_%20CFM%202017.pdf},
isbn = "978-83-65907-09-7 ; 978-83-65907-10-3",
}
2
@inbook{fmUEK:2168310839,
author = "Jan Trąbka",
title = "EDI/XML Interface Modeling Problems - Polish Justice Administration Institutions Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development of Modern Finance and Information Technology in Changing Market Conditions",
pages = "263-277",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2016",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/1c/a0/CFM_2016_03_online.pdf},
isbn = "978-83-65173-68-3 ; 978-83-65173-69-0",
}
3
@inbook{fmUEK:2168302385,
author = "Jan Trąbka and Piotr Soja",
title = "A Framework for Requirements Modeling During ERP System Implementation : Learning from a Case Study",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Challenges and Development Trends of Modern Economy, Finance and Information Technology",
pages = "423-435",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {https://cfm.uek.krakow.pl/media/files/5f/2b/BOOK%20III%202015.pdf},
isbn = "978-83-65173-32-4 ; 978-83-65173-33-1",
}
4
@inbook{fmUEK:2168287711,
author = "Mariusz Grabowski and Jan Madej and Jan Trąbka",
title = "IT/IS Good Practices for Polish Judiciary",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Contemporary Tools of Organizational Resources Management",
pages = "321-330",
adress = "Cracow",
publisher = "Foundation of the Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://cfm.uek.krakow.pl/media/files/85/ff/CFM_2014_ksiazka_1.pdf},
isbn = "978-83-62511-14-3 ; 978-83-62511-49-5",
}
5
@inbook{fmUEK:2168268752,
author = "Jan Trąbka",
title = "Workflow Systems Modelling Tools - Proposed Methodology",
booktitle = "Knowledge, Economy, Society : Global and Regional Challenges of the 21st Century Economy",
pages = "703-713",
adress = "Cracow",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-77-8",
}
6
@inbook{fmUEK:2168302399,
author = "Jan Trąbka",
title = "Analiza procesów workflow jako narzędzie opisu wymagań funkcjonalnych - propozycja metodyki",
booktitle = "Zarządzanie projektami i modelowanie procesów",
pages = "77-94",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Towarzystwo Informatyczne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7518-599-7",
}
7
@inbook{fmUEK:2168229556,
author = "Jan Trąbka",
title = "Systemy klasy ERP w organizacjach projektowych - Project Resource Planning (PRP)",
booktitle = "Zintegrowane systemy informatyczne : dobre praktyki wdrożeń systemów klasy ERP",
pages = "212-231",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2012",
isbn = "978-83-01-16832-2",
}
8
@inbook{fmUEK:2168303367,
author = "Jan Trąbka",
title = "Autorska propozycja metodyki wdrażania systemów klasy ERP",
booktitle = "Wykorzystanie wybranych technologii komunikacji w zarządzaniu wartością organizacji",
pages = "95-104",
adress = "Częstochowa",
publisher = "Politechnika Częstochowska",
year = "2012",
issn = "0860-5017",
isbn = "978-83-7193-539-8",
}