Publications of the selected author
1

Author:
Tomasz Rachwał , Czesław Adamiak , Marcin Świtoniak , Paweł Kroh
Title:
Oblicza geografii 4 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2022
Physical description:
303, [1] s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-4360-3
Nr:
2168368376
textbook
2

Author:
Anita Kulawik , Andrzej Suliborski , Tomasz Rachwał
Title:
Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues
Source:
Quaestiones Geographicae. - vol. 41, iss. 2 (2022) , s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168367282
article
3

Author:
Title:
Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Source:
Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / red. Anna Kołodziejczak, Lidia Mierzejewska - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021, s. 57-76. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace z Geografii ; nr 90)
ISBN:
978-83-7986-375-4
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365946
chapter in monograph
4

Author:
Tomasz Rachwał , Dawid Szczypiński
Title:
Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2021
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-4212-5
Nr:
2168367862
5

Author:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Title:
Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities
Source:
International Journal of Energy Economics and Policy. - vol. 11, iss. 2 (2021) , s. 333-340. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365586
article
6

Author:
Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6428-6434. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168365588
chapter in conference materials
7

Author:
Conference:
37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Kordoba, Hiszpania, od 2021-05-30 do 2021-05-31
Title:
Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland
Source:
Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 6366-6373. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 37)
ISBN:
978-0-9998551-6-4
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168365942
chapter in conference materials
8

Author:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Title:
The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions
Source:
Energies. - vol. 14, iss. 22, art. no. 7579 (2021) , s. 1-14. - Tytuł numeru: Regional Economic Adaptability and Sustainability Transition - Bibliogr.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168365570
article
9

Author:
Piotr Raźniak , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Winiarczyk-Raźniak
Title:
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie = Significance of the Energy Sector in Creating the Command and Control Functions of Cities in the World
Source:
Rynek Energii. - nr 5 (150) (2020) , s. 12-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Access mode:
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365630
article
10

Author:
Aneta Depczyńska , Joanna Kozub , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2020
Physical description:
127 s.: il.; 27 cm
ISBN:
978-83-267-3988-0
Nr:
2168367878
11

Author:
Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar
Title:
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2020
Physical description:
391 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-3952-1
Nr:
2168367882
12

Author:
Roman Malarz , Mariusz Szubert , Tomasz Rachwał
Title:
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2020
Physical description:
224 s.: il.; 24
ISBN:
978-83-267-3748-0
Nr:
2168367896
13

Author:
Title:
Wydarzenia i publikacje związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowane przy udziale Komisji Geografii Przemysłu
Source:
Księga Wielkiego Jubileuszu : Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018 / red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020, s. 291-297
ISBN:
978-83-64089-58-9
Nr:
2168368816
chapter in book
14

Author:
Tomasz Rachwał , Radosław Uliszak , Krzysztof Wiedermann , Paweł Kroh
Title:
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2020
Physical description:
264 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-3962-0
Nr:
2168367892
15

Author:
Conference:
36. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2020-12-07 do 2020-12-08
Title:
Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze = Influence of Industry Transformation Processes in Poland on Its Impact on the Natural Environment
Source:
Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług" = Main Theme of 36th International Scientific Conference on "Structural Changes in Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2020, s. 37-38. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-562-6
Access mode:
Nr:
2168366748
varia
16

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej = Entrepreneurship in Preschool and Primary Education and the Core Curriculum Changes
Source:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 122-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365662
chapter in monograph
See main document
17

Author:
Tomasz Rachwał , Roman Malarz , Dawid Szczypiński
Title:
Planeta Nowa 6 : podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2019
Physical description:
184 s. : il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-3515-8
Nr:
2168367900
18

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland
Source:
Journal of Intercultural Management. - vol. 11, no. 2 (2019) , s. 73-105. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168365632
article
19

Title:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych
Redakcja:
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019
Physical description:
341 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria Naukowa ; 5)
Notes:
Streszcz. w jęz. pol lub ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-65591-76-0
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168365636
monograph
See related chapters
20

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Title:
Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych = Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019) , s. 7-18. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168365634
article
21

Author:
Elżbieta Szkurłat , Adam Hibszer , Iwona Piotrowska , Tomasz Rachwał , Teresa Wieczorek
Title:
Vademecum nauczyciela : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej : geografia
Publisher address:
Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji , 2019
Physical description:
162 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-66047-53-2
Nr:
2168367962
22

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty = Entrepreneurship in Secondary School and Educational System Reform
Source:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 184-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365664
chapter in monograph
See main document
23

Author:
Title:
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji = Entrepreneurship as a Key Competence in Education System
Source:
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. Tomasz Rachwał - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019, s. 16-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa ; 5)
ISBN:
978-83-65591-76-0
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365660
chapter in monograph
See main document
24

Author:
Danuta Piróg , Tomasz Rachwał
Title:
Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence
Source:
British Journal of Guidance & Counselling. - vol. 47, iss. 4 (2019) , s. 498-511. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365992
article
25

Author:
Conference:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Title:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu = Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Industrial Geography
Source:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Access mode:
Nr:
2168366750
varia
26

Author:
Agnieszka Świętek , Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek , Wioletta Kilar , Wiktor Osuch
Title:
Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG = Situation of NEETs in Poland and Proposals for Developing their Entrepreneurial Competences in Light of the Results of the RLG Project
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 425-444. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365704
article
27

Author:
Michael Gameli Dziwornu , Tomasz Rachwał
Title:
The Trade Specificities between Turkey and Poland
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018) , s. 201-215. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365678
article
28

Author:
Conference:
34. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków, Polska, od 2018-12-03 do 2018-12-04
Title:
Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej = The Issues of Industrial Geography in Polish Primary and Secondary Education in the Light of the New Core Curriculum
Source:
Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018, s. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-226-7
Access mode:
Nr:
2168366754
varia
29

Author:
Roman Malarz , Mariusz Szubert , Tomasz Rachwał
Title:
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2018
Physical description:
224 s.: il.; 24
ISBN:
978-83-267-3096-2
Nr:
2168367908
30

Author:
Title:
Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018) , s. 149-162. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365676
article
31

Author:
Tomasz Rachwał , Elżbieta Szkurłat , Tomasz Wites
Title:
100 lat PTG - świętujemy Rok Polskiej Geografii
Source:
Geografia w Szkole. - nr 4 (2018) , s. 38-41
Nr:
2168368824
article
32

Author:
Tomasz Rachwał , Dawid Szczypiński
Title:
Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2018
Physical description:
192 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-3228-7
Nr:
2168367910
33

Author:
Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar , Zbigniew Kawecki , Piotr Wróbel
Title:
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej = Entrepreneurship Education in Pre-School, Primary and Secondary Education in the New Core Curriculum
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018) , s. 389-424. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365690
article
34

Author:
Anita Kulawiak , Tomasz Rachwał , Karolina Smętkiewicz
Title:
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland)
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018) , s. 69-97. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365702
article
35

Author:
Monika Borowiec-Gabryś , Tomasz Rachwał
Title:
Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016 = Development of University Education in Poland - Regional (voivodship) Patterns, in 2009-2016
Source:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 272 (2018) , s. 94-112. - Summ.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365700
article
36

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał , Wioletta Kilar
Title:
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Source:
Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / red. Marek Sobczyński - Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2018, s. 89-131
Series:
(Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności ; t. 3)
ISBN:
978-83-63418-08-3
Access mode:
Nr:
2168366274
chapter in book
37

Author:
Elżbieta Szkurłat , Adam Hibszer , Iwona Piotrowska , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań = The Core Curriculum of Geography is the Source of Teacher's Challenges
Source:
Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły = Geography Teacher Regarding the Challenges of the Reformed School / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, 2018, s. 13-31. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; t. 8)
ISBN:
978-83-934983-5-2
Access mode:
Nr:
2168366568
chapter in monograph
38

Author:
Monika Borowiec-Gabryś , Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości = Entrepreneurship as the Competence of the Future
Source:
Kompetencje przyszłości / red. Stefan M. Kwiatkowski - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2018, s. 68-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Seria Naukowa ; t. 3)
ISBN:
978-83-65591-52-4
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168365694
chapter in monograph
39

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej
Source:
Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / red. Sławomir Kurek - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018, s. 135-162
Series:
(Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 840)
ISBN:
978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366570
chapter in monograph
40

Author:
Feliks Szlajfer , Zbigniew Zaniewicz , Tomasz Rachwał , Roman Malarz
Title:
Planeta Nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa : Nowa Era, 2018
Physical description:
164 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-3227-0
Nr:
2168367860
41

Author:
Title:
Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018) , s. 86-109. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168365684
article
42

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Agnieszka Świętek
Title:
Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 314-329. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365706
article
43

Author:
Title:
Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 330-339. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365710
article
44

Author:
Title:
Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = Activities on Entrepreneurship Education of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017) , s. 468-490. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości - Bibliogr.
Nr:
2168365708
article
45

Author:
Anita Kulawiak , Karolina Smętkiewicz , Tomasz Rachwał
Conference:
33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2017-12-04 do 2017-12-05
Title:
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local and Regional Systems on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Region (Poland)
Source:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-087-4
Access mode:
Nr:
2168366980
varia
46

Author:
Anita Kulawiak , Karolina Smętkiewicz , Tomasz Rachwał
Conference:
33. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2017-12-04 do 2017-12-05
Title:
Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym = Structural Transformation of Polish Industry : Regional Approach
Source:
Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, s. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-8084-087-4
Access mode:
Nr:
2168366986
varia
47

Author:
Roman Malarz , Mariusz Szubert , Tomasz Rachwał
Title:
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2017
Physical description:
224 s.: il.; 24
ISBN:
978-83-267-3096-2
Nr:
2168367906
48

Author:
Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek , Marta Boguś
Title:
Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 1 (2016) , s. 61-80. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168365714
article
49

Title:
Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland
Source:
Quaestiones Geographicae. - vol. 35, iss. 4 (2016) , s. 49-69. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365810
article
50

Author:
Wioletta Kilar , Monika Płaziak , Tomasz Rachwał , Beata Stelmach-Fita
Title:
Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) = Concept of Opinion Surveys of External Stakeholders about Study Programme in Spatial Economy as a Part of the Quality of Education Evaluation (on the Example of Pedagogical University of Cracow)
Source:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 260 (2016) , s. 81-107. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365712
article
51

Author:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Title:
Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
Source:
Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej / red. Jacek Kozak, Anna Michno, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Katarzyna Wasak - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2016, s. 27-33 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-64089-24-4
Access mode:
Nr:
2168366572
chapter in monograph
52

Title:
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych = An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation : Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 405-415. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 054/WE-KPI/02/2015/S/5054 pt. "Przedsiębiorczość inkluzywna: współczesne wyzwania i perspektywy rozwoju" sfinansowanego ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168308985
article
53

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Marcin Semczuk , Agnieszka Świętek
Title:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 444-456. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Research program:
Publikacja powstała w ramach projektu "Sustainable Entrepreneurship - A Game-Based Exploration for Lower Secondary Schools (SUSEN)", realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu "Erasmus+"
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168311975
article
54

Author:
Title:
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2016
Physical description:
328 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-2719-1
Nr:
2168367916
55

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Agnieszka Świętek
Title:
Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG = The Concept of Assessment and Development of Entrepreneurial Attitudes Based on Instruments Developed within the Framework of the Project RLG
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016) , s. 426-443. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365716
article
56

Author:
Agnieszka Świętek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał , Sławomir Kurek
Title:
Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym = The Project "Common Goals - Common Ways" as an Example of Activation of Roma Group at Risk of Social and Economic Exclusion
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 415-429. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365720
article
57

Author:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Title:
Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries
Source:
Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / red. Grzegorz Micek - Farnham: Ashgate, 2015, s. 33-53 - Bibliogr.
Series:
(The Dynamics of Economic Space)
ISBN:
978-1-4724-1033-7
Nr:
2168365828
chapter in monograph
58

Author:
Peter Čuka , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Renata Rettinger
Conference:
2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2015), Albena, Bułgaria, od 2015-06-18 do 2015-06-24
Title:
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies
Source:
15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015, s. 189-196. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 3)
ISBN:
978-619-7105-41-4
Nr:
2168366004
chapter in conference materials
59

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2015
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm
ISBN:
978-83-267-2166-3
Nr:
2168367918
60

Author:
Title:
Structural Changes in Polish Industry after 1989
Source:
Geographia Polonica. - vol. 88, iss. 4 (2015) , s. 575-605. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365814
article
61

Author:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Title:
"Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego = "Entrepreneurial Region" - an Outline of the Concept in the Light of an Analysis of the Role of Entrepreneurship in the National Strategy of Regional Development
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015) , s. 37-49. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168365718
article
62

Author:
Peter Čuka , Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał
Conference:
25th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Amsterdam, Holandia, od 2015-05-07 do 2015-05-08
Title:
Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe
Source:
Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2015. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-0-9860419-4-5
Access mode:
Nr:
2168365816
chapter in conference materials
63

Author:
Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu = List of Volumes "Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society" and Earlier Collective Works Published in the Industrial Geography Series
Source:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 153-160
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367062
varia
See main document
64

Author:
Agnieszka Świętek , Sławomir Kurek , Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał
Title:
Jak edukować dzieci romskie? : propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Geografii, 2014
Physical description:
68 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej
ISBN:
978-83-7271-918-8
Access mode:
Nr:
2168368654
book
65

Author:
Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja" = List of Volumes "Entrepreneurship - Education"
Source:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 161-163
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367064
varia
See main document
66

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries
Source:
Theory, Methodology, Practice. - vol. 10, iss. 1 (2014) , s. 45-54. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY
Nr:
2168365836
article
67

Author:
Conference:
International Geographic Union Regional Conference "Changes, Challenges, Responsibility", Kraków, Polska, od 2014-08-18 do 2014-08-22
Title:
The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy
Source:
IGU 2014 Book of Abstracts. - 0971. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168367078
varia
68

Author:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Conference:
Международная научно-практическая конференция Современные исследования природных и социально-экономических систем. Инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования, Jekaterynburg, Rosja, od 2014-12-11 do 2014-12-12
Title:
Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform
Source:
Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции / pед. О.В. Янцер, Т.В. Ванюкова, А.Е. Квашнина - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014, s. 215-221 - Bibliogr.
Nr:
2168367102
varia
69

Author:
Title:
10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = 10 Years of the Conferences on "Entrepreneurship - Education" Organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014) , s. 392-395. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168365732
article
70

Author:
Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości = List of National and International Scientific Conferences Focused on Entrepreneurship
Source:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 151-152
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367054
varia
See main document
71

Author:
Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług = List of National and International Scientific Conferences in the Series Focused on Industrial and Service Geography
Source:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 147-150
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367060
varia
See main document
72

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mirosław Wójtowicz
Title:
Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland)
Source:
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 5 (2014) , s. 55-76. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365722
article
73

Author:
Title:
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2014
Physical description:
352 s.: il.; 25 cm
ISBN:
978-83-267-1852-6
Nr:
2168367914
74

Author:
Mirosław Wójtowicz , Tomasz Rachwał
Title:
Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014) , s. 81-107. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365728
article
75

Author:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Title:
The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies : (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)
Source:
Europa XXI. - vol. 26 (2014) , s. 97-110. - Tytuł numeru: The Role of Territorial Capital in Development Polices - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365838
article
76

Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues
Redakcja:
Zioło Zbigniew
Publisher address:
Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014
Physical description:
186 s.; 24 cm
Notes:
Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim,
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ISBN:
978-83-7271-908-9
Access mode:
Nr:
2168367044
varia
See related chapters
77

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych = Shaping Entrepreneurial Attitudes in Entrepreneurship Education with the Use of Case Studies and Metaphors Connected with Sport
Source:
Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 28 (2014) , s. 111-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365726
article
78

Author:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Conference:
International Geographic Union Regional Conference "Changes, Challenges, Responsibility", Kraków, Polska, od 2014-08-18 do 2014-08-22
Title:
Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society
Source:
IGU 2014 Book of Abstracts. - 1307. - Dostępne tylko streszczenie
Access mode:
Nr:
2168367080
varia
79

Author:
Conference:
30. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2014-12-01 do 2014-12-02
Title:
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł = Structural Changes of Polish Industry during the Economic Transformation - Research-related Issues in the Polish Industrial Geography
Source:
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014, s. 91-94. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim
ISBN:
978-83-7271-908-9
Nr:
2168367016
varia
See main document
80

Author:
Title:
Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Polish Industry under Economic Crisis Conditions
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 27 (2014) , s. 148-163. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365730
article
81

Author:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Title:
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych : (na przykładzie kierunku geografia) = Entrepreneurship Education in Polish Universities within Non-economic Studies : (in the case of geography)
Source:
Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 26 (2014) , s. 249-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365724
article
82

Author:
Title:
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej = The Issue of Changes in the Pension System in Entrepreneurship Education in Secondary School
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014) , s. 354-365. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168366184
article
83

Author:
Monika Płaziak , Tomasz Rachwał
Conference:
2nd International Scientific Conference "Contemporary Issues in Business, Management and Education 2013" (CBME-2013), Wilno, Litwa, od 2013-11-14 do 2013-11-15
Title:
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014) , s. 710-718. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168366310
article
84

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2013
Physical description:
232 s.: il.; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
978-83-267-0758-2
Nr:
2168367876
85

Author:
Peter Čuka , Tomasz Rachwał
Conference:
13th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM 2013), Albena, Bułgaria, od 2013-06-16 do 2013-06-22
Title:
Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia
Source:
13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1 - Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013, s. 189-196. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; vol. 1)
ISBN:
978-1-62993-275-0
Access mode:
Nr:
2168366242
chapter in conference materials
86

Author:
Conference:
29. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego", Kraków, Polska, od 2013-12-02 do 2013-12-03
Title:
Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego
Source:
Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013, s. 74-76. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-850-4
Nr:
2168367106
varia
87

Author:
Anna Tobolska , Tomasz Rachwał , Paweł Czapliński , Radosław Uliszak
Title:
Geografia gospodarcza : przewodnik do ćwiczeń
Publisher address:
Poznań ; Kraków: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013
Physical description:
269 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63400-87-3
Nr:
2168367930
88

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych = Developing Personal and Social Competencies in Vocational Training for the Retail Sector in the Opinions of Social Partners
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 9 (2013) , s. 273-288. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365846
article
89

Author:
Wioletta Kilar , Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych
Publisher address:
Kraków: Primedruk, 2013
Physical description:
116 s. : il.; 21 cm
ISBN:
978-83-63311-97-1
Nr:
2168368660
book
90

Author:
Tomasz Rachwał , Monika Płaziak
Title:
Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach
Source:
Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 251 (2013) , s. 198-220. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 3.00 pkt
Nr:
2168365842
article
91

Author:
Title:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-based Economy
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013) , s. 189-211. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168365844
article
92

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2013
Physical description:
115 s.: il.; 27 cm
ISBN:
978-83-267-0691-2
Nr:
2168367936
93

Author:
Susanne Berger , Roy Canning , Michael Dolan , Sławomir Kurek , Matthias Pilz , Tomasz Rachwał
Title:
Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe
Source:
Journal of Curriculum Studies. - vol. 44, iss. 5 (2012) , s. 679-701. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 25.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366264
article
94

Author:
Wiesława Gierańczyk , Tomasz Rachwał
Title:
Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States
Source:
Quaestiones Geographicae. - vol. 31, iss. 2 (2012) , s. 83-93. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365890
article
95

Author:
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast = Industrial Enterprises Innovation as a Factor of the Development of Cities
Source:
Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 141 (2012) , s. 135-151. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative City : Knowledge - Enterprise - Marketing - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168366400
article
96

Author:
Sławomir Dorocki , Tomasz Rachwał , Anna Irena Szymańska , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Title:
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France
Source:
Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012) , s. 20-29. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168343836
article
97

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2012
Physical description:
232 s.: il.; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
ISBN:
978-83-267-0758-2
Nr:
2168367874
98

Author:
Tomasz Rachwał , Piotr Ratajski , Maria Zając
Title:
Innowacyjna Strategia Kształcenia "Krok w przedsiębiorczość"
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2012
Physical description:
92 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-267-1055-1
Access mode:
Nr:
2168368706
book
99

Author:
Conference:
28. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków, Polska, od 2012-12-03 do 2012-12-04
Title:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy
Source:
Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012, s. 75-77. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-771-9
Access mode:
Nr:
2168367110
varia
100

Author:
Tomasz Rachwał , Marta Boguś
Title:
The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries = Konkurentnost industrijskih preduzeća u zemljama Evropske Unije
Source:
Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises / red. Bojan Krstić - Niš: University of Niš, 2012, s. 133-156. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-86-6139-052-4
Access mode:
Nr:
2168365898
chapter in monograph
101

Author:
Title:
Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych
Source:
Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak - Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012, s. 195-218
ISBN:
978-83-7556-206-4
Nr:
2168366398
chapter in monograph
102

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał , Maria Zając
Title:
Poradnik metodyczny : dla nauczycieli i nauczycielek
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2012
Physical description:
50 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-267-1054-4
Access mode:
Nr:
2168368718
book
103

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition
Source:
The Future of Vocational Education and Training in a Changing World / red. Matthias Pilz - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012, s. 321-340 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0
Nr:
2168366478
chapter in monograph
104

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mariusz Szubert
Title:
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI = Developing Business Competencies of Students of Lower Secondary Schools According to Teachers' Opinions based on Results of Research Conducted within EC Project FIFOBI
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 8 (2012) , s. 24-36. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 5.00 pkt
Nr:
2168365734
article
105

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Title:
Entrepreneurship in Geographical Research
Source:
Contemporary Issues in Polish Geography / red. Paweł Churski - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012, s. 135-155. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-63400-14-9
Access mode:
Nr:
2168365894
chapter in monograph
106

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2012
Physical description:
115 s.: il.; 27 cm
ISBN:
978-83-267-0691-2
Nr:
2168367934
107

Author:
Sławomir Dorocki , Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał , Agnieszka Świętek , Małgorzata Zdon-Korzeniowska
Title:
Biznesplan krok po kroku : poradnik dla uczniów i uczennic
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2012
Physical description:
72 s.; 24 cm
Notes:
Publikacja powstała w ramach Projektu "Krok w przedsiębiorczość". Jest recenzowaną, końcową wersją III części produktu finalnego,
ISBN:
978-83-267-1053-7
Access mode:
Nr:
2168367932
108

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał , Mariusz Szubert
Title:
Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners
Source:
Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools / red. Matthias Pilz, Susanne Berger, Roy Canning - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012, s. 61-88 - Bibliogr.
ISBN:
978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0
Nr:
2168366482
chapter in monograph
109

Author:
Tomasz Rachwał , Marta Boguś
Title:
Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej = Competitiveness of Industrial Enterprises in Poland Against the Background of Other EU Countries - Regional Approach
Source:
Przekształcenia struktur regionalnych / red. Piotr Raźniak - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 9-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-229-2
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168365892
chapter in monograph
110

Author:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Title:
Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa = Influence of Revitalization Processes on Economic Development of Degraded Areas on the Example of Łódź, Poznań and Kraków
Source:
Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 81-106. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7571-141-7
Access mode:
Full text
CC-BY-NC-ND
Nr:
2168366484
chapter in monograph
111

Author:
Sławomir Dorocki , Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał
Title:
Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych = The Aims and Objectives of the Project "Step in Entrepreneurship" for Upper Secondary School Teachers
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011) , s. 308-320. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365744
article
112

Title:
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011
Physical description:
138 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy. rozdz.
Research program:
Publikacja sfinansowana ze środków Instytutu Geografii oraz Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISBN:
978-83-7271-742-9
Access mode:
Nr:
2168366576
See related chapters
113

Author:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Title:
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego = Tourism in Conditions of Global Economic Crisis
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011) , s. 116-128. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego
Access mode:
Nr:
2168365740
article
114

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 10
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2011
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
Nr:
2168368686
115

Author:
Wiktor Osuch , Tomasz Rachwał
Title:
Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)
Source:
Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności = Quality of Higher Education and Present-day Challenges / red. Barbara Sitarska, Kazimierz Jankowski, Ryszard Droba - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011, s. 35-46. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-628-4
Nr:
2168366580
chapter in monograph
116

Author:
Title:
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce = The Impact of Crisis on Changes in Industrial Production in Poland
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011) , s. 99-113. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365738
article
117

Author:
Title:
Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union
Source:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - No. 15 (2011) , s. 5-26. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168365736
article
118

Author:
Conference:
27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2011-12-05 do 2011-12-06
Title:
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce
Source:
Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011, s. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-701-6
Nr:
2168367114
varia
119

Author:
Title:
Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Source:
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011, s. 101-126 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-742-9
Access mode:
Nr:
2168366578
chapter in monograph
See main document
120

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011) , s. 397-405. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365906
article
121

Author:
Monika Borowiec , Tomasz Rachwał
Title:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji = Developing Entrepreneurial Attitudes on Geography Lessons as an Educational Challenge in the Globalization Process
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011) , s. 321-332. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365742
article
122

Author:
Title:
Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization
Source:
Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011) , s. 1-10. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365900
article
123

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Title:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług
Source:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 138-157 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Access mode:
Nr:
2168366626
chapter in book
124

Author:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Conference:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Title:
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług
Source:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 74-76
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367202
varia
125

Author:
Title:
Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms
Source:
Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / red. Aleksander Surdej and Krzysztof Wach - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 139-156 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7611-584-9
Nr:
2168365910
chapter in monograph
See main document
126

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej = Guidelines and Preliminary Results of European Research Project FIFOBI in the Scope of Developing Competencies Among Pupils in Lower Secondary School (Gimnazjum) for Running Business Activity
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 6 (2010) , s. 472-485. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365748
article
127

Author:
Małgorzata Zdon-Korzeniowska , Tomasz Rachwał
Conference:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Title:
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego
Source:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367194
varia
128

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Title:
Zarys kształtowania się Instytutu Geografii
Source:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 7-18 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Access mode:
Nr:
2168366628
chapter in book
129

Author:
Conference:
26. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Title:
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce
Source:
Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010, s. 53-56. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-640-8
Nr:
2168367116
varia
130

Author:
Title:
Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 8 (2010) , s. 157-176 - Bibliogr.
Nr:
2168365750
article
131

Author:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Title:
Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship
Source:
Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / - Warsaw: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia Regionalia ; vol. 27, cz. 2)
ISBN:
978-83-89693-08-2
Access mode:
Nr:
2168366630
chapter in monograph
132

Author:
Title:
Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej
Source:
Naukovì studìï = Наукові студії. - vyp. 8 (2010) , s. 79-91 - Bibliogr.
Nr:
2168366594
article
133

Author:
Title:
Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej = Spatial and Division Structure of Polish Industry Against the European Union in the Twentieth Anniversary of the Start of the Transformation Processes
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 16 (2010) , s. 105-124. - Tytuł numeru: Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365746
article
134

Author:
Tomasz Rachwał , Zbigniew Zioło
Title:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość
Source:
Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, s. 225-237 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-602-6
Access mode:
Nr:
2168366620
chapter in book
135

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 9
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2010
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
Nr:
2168368682
136

Author:
Title:
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych
Source:
Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential Metropolises with a Special Respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2009, s. 121-135. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ; t. 125)
ISBN:
978-83-89693-09-9
Nr:
2168366650
chapter in monograph
137

Author:
Tomasz Rachwał , Katarzyna Świerczewska-Pietras
Title:
Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim
Source:
Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów = International Conference "Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership : Book of Abstracts - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2009, s. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168367118
varia
138

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 8
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2009
Physical description:
231 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
Nr:
2168368684
139

Author:
Title:
Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration = Przemiany przemysłu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej
Source:
Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis / red. Jerzy Kitowski - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2009, s. 133-164. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization ; vol. 15)
Access mode:
Nr:
2168365916
chapter in monograph
140

Author:
Title:
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 5 (2009) , s. 349-371. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365756
article
141

Author:
Sławomir Kurek , Tomasz Rachwał
Title:
The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union
Source:
Europa XXI. - vol. 19 (2009) , s. 127-142. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168365914
article
142

Author:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Title:
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej = The Role of Industry in Economy of European Union Regional Systems
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 14 (2009) , s. 31-42. - Tytuł numeru: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365754
article
143

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 7
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2008
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-88985-560 ; 978-83-7409-194-7
Nr:
2168368688
144

Author:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Title:
Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union
Source:
Europa XXI. - vol. 17 (2008) , s. 145-158. - Tytuł numeru: New Functions of Rural and Industrial Space in Central and Eastern Europe - Bibliogr.
Nr:
2168365922
article
145

Author:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Title:
Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland)
Source:
Quaestiones Geographicae. - 27/1B (2008) , s. 67-80. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168366660
article
146

Author:
Conference:
XXIV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego", Kraków, Polska, od 2010-12-06 do 2010-12-07
Title:
Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego
Source:
Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego" = Main Theme of 24th International Scientific Conference on "Functions of Industry and Services in the Development of Information Society" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008, s. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-7271-515-9
Access mode:
Nr:
2168367168
varia
147

Author:
Mariola Tracz , Tomasz Rachwał
Title:
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań = Teaching Methods and Didactic Means Used by the Teachers of Basis for Entrepreneurships : the Results of Researches
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 4 (2008) , s. 325-330. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365758
article
148

Author:
Zbigniew Zioło , Tomasz Rachwał
Title:
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Source:
Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 1-2 (2008) , s. 189-196. - Streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366656
article
149

Author:
Title:
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych = Research Problems Concerning the Functioning of Industrial Enterprises
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 11 (2008) , s. 53-85. - Tytuł numeru: Problematyka badawcza geografii przemysłu - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365752
article
150

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 5
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2008
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368734
book
151

Author:
Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann , Wioletta Kilar
Title:
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym = Productivity and Labour Costs as Factors of Competitiveness of Polish Industry in Comparison to European Union - the Regional Perspective Approach
Source:
Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania" = Changes in Functional and Spatial Regional Structures : "Europe without Borders - New Challenges" / red. Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc - Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008, s. 79-90. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3)
ISBN:
978-83-928255-0-0
Access mode:
Nr:
2168365918
chapter in monograph
152

Author:
Wioletta Kilar , Tomasz Rachwał , Krzysztof Wiedermann
Title:
Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej
Source:
Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / red. Roman Fedan, Zbigniew Makieła - Jarosław: [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2008, s. 287-306. - Summ., rez. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-928255-0-0
Nr:
2168365920
chapter in monograph
153

Author:
Tomasz Rachwał , Joanna Kudełko , Mariola Tracz , Krzysztof Wach , Wioletta Kilar
Title:
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools
Source:
Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008, s. 312-324. - Summ.
Series:
(Przedsiębiorczość - Edukacja ; nr 4)
ISBN:
978-83-7409-620-1
Nr:
2165782226
chapter in monograph
154

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 6
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2007
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168368738
155

Author:
Mariola Tracz , Tomasz Rachwał
Title:
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli = Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption about Realization vs. Preparation of Teachers
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 3 (2007) , s. 286-296. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365760
article
156

Author:
Title:
Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania
Source:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 325-351. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2168366684
chapter in monograph
See main document
157

Title:
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło
Redakcja:
Lach Jan
, Borowiec Monika
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007
Physical description:
704 s.: il.; 26 cm
Notes:
Streszcz. ang. przy rozdz., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7271-453-4
Nr:
2168366686
See related chapters
158

Author:
Title:
Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia
Source:
Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Barbara Sitarska, Ryszard Droba, Kazimierz Jankowski - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007, s. 103-112. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7051-433-4
Nr:
2168366688
chapter in monograph
159

Author:
Conference:
XXII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Kraków, Polska, od 2006-12-04 do 2006-12-05
Title:
Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu
Source:
Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007, s. 87-88
ISBN:
978-83-924797-1-0
Access mode:
Nr:
2168367206
varia
160

Author:
Conference:
XXII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Kraków, Polska, od 2006-12-04 do 2006-12-05
Title:
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych
Source:
Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007, s. 31-36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-924797-1-0
Access mode:
Nr:
2168367204
varia
161

Author:
Title:
Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania
Source:
Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych = Role of Socioeconomic Geography in Regional Studies / red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007, s. 381-389. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 2)
ISBN:
978-83-60026-17-5
Nr:
2168366668
chapter in monograph
162

Author:
Title:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej
Source:
Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006, s. 427-434 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7308-728-6
Nr:
2168366718
chapter in monograph
163

Author:
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2006
Physical description:
264 s.; 24 cm
ISBN:
83-7409-152-5
Nr:
2168367940
lexicon
164

Author:
Title:
Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej = Effects of Restructurings of Industrial Enterprises in South-East Poland
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 9 (2006) , s. 98-115. - Tytuł numeru: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365764
article
165

Author:
Title:
Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 8 (2006) , s. 192-203. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365762
article
166

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Restructuring Industrial Enterprising of Cracow Metropolitan Area
Source:
Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006, s. 225-240. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89823-91-8
Access mode:
Nr:
2168366694
chapter in monograph
167

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 4 zm.
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2006
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368730
book
168

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 5 zm.
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2006
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168368736
169

Author:
Maria Rachwał , Tomasz Rachwał
Title:
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera = Moral Values as a Foundation of the True Success of a Manager
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006) , s. 193-198. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365768
article
170

Author:
Title:
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania
Source:
Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji / red. Roman Fedan - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie , 2006 , s. 405-415. - Summ.
ISBN:
83-914243-9-1
Nr:
2168366690
chapter in monograph
171

Author:
Bronisław Górz , Tomasz Rachwał
Title:
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) = Comments about Project to the Changes in Curriculum of the Bases for Entrepreneurships : (Prepared by the Institute of Public Affairs; Ordered by the Ministry of National Education)
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006) , s. 226-235. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365766
article
172

Author:
Conference:
Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, Polska, od 2006-09-13 do 2006-09-17
Title:
Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania
Source:
Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski - Warszawa: PAN. IGiPZ, 2006, s. 217-223 - Bibliogr.
Series:
(Dokumentacja Geograficzna ; nr 33)
ISBN:
83-87954-73-X
Access mode:
Nr:
2168366692
chapter in conference materials
173

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2006
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368728
book
174

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 4
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2005
Physical description:
232 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168368670
175

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2005
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368724
book
176

Author:
Title:
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005) , s. 137-143. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365770
article
177

Author:
Maria Rachwał , Tomasz Rachwał
Title:
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości
Source:
Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005) , s. 221-226. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365772
article
178

Author:
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2005
Physical description:
264 s.; 24 cm
ISBN:
83-7409-152-5
Nr:
2168367938
lexicon
179

Author:
Title:
Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego
Source:
Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and Economical Infrastructure in Metropolitan Areas / red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał - Warszawa: KPZK PAN, 2005, s. 158-169 - Bibliogr.
Series:
(Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ; z. 222)
ISBN:
83-8969370-4
Nr:
2168366722
chapter in monograph
180

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2004
Physical description:
16 s.; 24 cm
ISBN:
83-88985-35-3
Nr:
2168368746
book
181

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 3
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2004
Physical description:
230 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168368662
182

Author:
Title:
Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych
Source:
Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego / red. Jacek Brdulak, Marcin Kulikowski - Warszawa: Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2004, s. 263-270 - Bibliogr.
ISBN:
83-89132-14-1
Nr:
2168366720
chapter in monograph
183

Author:
Title:
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski południowo-wschodniej = Global Contexts of the Restructuring of Businesses in South-Eastern Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168368586
varia
184

Author:
Title:
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii
Source:
Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy / red. Wiktor Osuch, Danuta Piróg - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 184-192 - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-268-9
Nr:
2168366724
chapter in monograph
185

Author:
Title:
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej
Source:
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Jan D. Antoszkiewicz, Marcin Kulikowski - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2004, s. 275-288 - Bibliogr.
ISBN:
83-89132-23-0
Nr:
2168365928
chapter in monograph
186

Author:
Title:
Problematyka badawcza zmian w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej = Changes in the Functioning of Industrial Companies in the Course of the Economic Transformation : Some Study Problems
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168368578
varia
187

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2003
Physical description:
111 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88985-85-X
Nr:
2168367958
188

Author:
Title:
Proces zmian funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej = Changes in the Functioning of Manufacturing Companies in South-East Poland
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 30-32. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168368572
varia
189

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2003
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168367954
190

Author:
Title:
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 6 (2003) , s. 129-138. - Tytuł numeru: Przemysł w procesie globalizacji - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365774
article
191

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Edition:
Wyd. 2
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2003
Physical description:
78 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368722
book
192

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2002
Physical description:
111 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-88985-85-X
Nr:
2168367956
193

Author:
Title:
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego = Restructuring the Meat-Processing Plant Nisko Plc as a Potential Factor Stimulating Agricultural Production in the Northern Part of the Podkarpackie Voivodship
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168368570
varia
194

Author:
Title:
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 4 (2002) , s. 79-87. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur przemysłowych - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365776
article
195

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 2002
Physical description:
17 s.; 24 cm
ISBN:
83-88985-35-3
Nr:
2168368744
book
196

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum
Publisher address:
Warszawa: Nowa Era, 2002
Physical description:
207 s.: il.; 24 cm + CD-ROM
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-56-6
Nr:
2168367952
197

Author:
Zbigniew Makieła , Tomasz Rachwał
Title:
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era , 2002
Physical description:
78 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-88985-87-6
Nr:
2168368720
book
198

Author:
Maciej Gaweł , Tomasz Rachwał
Title:
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej
Source:
Polska - Europa : gospodarka, przemysł / red. Jan Rajman - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001, s. 251-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-078-3
Nr:
2168366728
chapter in monograph
199

Author:
Title:
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 2 (2001) , s. 49-57. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365778
article
200

Author:
Title:
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej = A Questionnaire for the Study of Changes in the Functioning of a Manufacturing Company in the Process of Economic Transformation
Source:
Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 24-27. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
Nr:
2168368566
varia
201

Author:
Title:
Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 167-180. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365780
article
202

Author:
Title:
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 181-189. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365784
article
203

Author:
Title:
Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r.
Source:
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001) , s. 198-220. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168365782
article
204

Title:
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside
Source:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 18 (2000) , s. 29-37. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 209)
Access mode:
Nr:
2168366730
article
205

Author:
Title:
Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. = Influence of Foreign Inyestment on Changes in Running of Huta Szkła Jarosław S.A.
Source:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 18 (2000) , s. 63-72. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 209)
Access mode:
Nr:
2168366732
article
206

Author:
Title:
Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych
Source:
Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin / red. Zbigniew Zioło - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP , 2000, s. 323-336. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-7271-058-9
Nr:
2168366736
chapter in monograph
207

Author:
W. Chmiel , Tomasz Rachwał
Conference:
47 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec, Polska, od 1998-09-23 do 1998-09-26
Title:
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Odzieżowego "Conres" S.A. w procesie transformacji gospodarczej
Source:
Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 2, Referaty, komunikaty, postery / red. Mariusz Rzętała, Tadeusz Szczypek - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998, s. 309-310 - Bibliogr.
ISBN:
83-87431-05-2
Nr:
2168368814
chapter in conference materials
208

Title:
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland
Source:
Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - 17 (1998) , s. 25-35. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Rocznik Naukowo-Dydaktyczny ; z. 198)
Access mode:
Nr:
2168366738
article
1
Oblicza geografii 4 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał, Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Paweł Kroh. - Warszawa : Nowa Era, 2022. - 303, [1] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-4360-3
2
Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues / Anita Kulawiak, Andrzej Suliborski, Tomasz RACHWAŁ // Quaestiones Geographicae. - vol. 41, iss. 2 (2022), s. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020. - ISSN 0137-477X
3
Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał // W: Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia / red. Anna Kołodziejczak, Lidia Mierzejewska. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2021. - (Studia i Prace z Geografii ; nr 90). - S. 57-76. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7986-375-4
4
Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej / Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński. - Warszawa : Nowa Era, 2021. - 207 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-4212-5
5
Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // International Journal of Energy Economics and Policy. - vol. 11, iss. 2 (2021), s. 333-340. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739. - ISSN 2146-4553
6
Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6428-6434. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/entrepreneurial-intentions-of-students-of-non-economic-faculties-as-a-sign-of-their-entrepreneurial-attitudes-and-the-result-of-the-course-on-entrepreneurship/Wstęp:
7
Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland / Tomasz Rachwał // W: Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 37). - S. 6366-6373. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-6-4. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/management-issues-within- entrepreneurship-education-in-secondary-schools-in-poland/Wstęp:
8
The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // Energies. - vol. 14, iss. 22 (2021), s. 1-14. - Summ.. - Tytuł numeru: Regional Economic Adaptability and Sustainability Transition. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579. - ISSN 1996-1073
9
Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie = Significance of the Energy Sector in Creating the Command and Control Functions of Cities in the World / Piotr Raźniak, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Winiarczyk-Raźniak // Rynek Energii. - nr 5 (150) (2020), s. 12-20. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: Spis treści: http://rynek-energii.pl/pl/RE150Wstęp: . - ISSN 1425-5960
10
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych / Aneta Depczyńska, Joanna Kozub, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2020. - 127 s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-267-3988-0
11
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar. - Warszawa : Nowa Era, 2020. - 391 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-3952-1
12
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2020. - 224 s. : il. ; 24. - ISBN 978-83-267-3748-0
13
Wydarzenia i publikacje związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowane przy udziale Komisji Geografii Przemysłu / Tomasz Rachwał // W: Księga Wielkiego Jubileuszu : Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018 / red. Antoni Jackowski, Tomasz Wites. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2020. - S. 291-297. - ISBN 978-83-64089-58-9
14
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy / Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh. - Warszawa : Nowa Era, 2020. - 264 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-3962-0
15
Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze = Influence of Industry Transformation Processes in Poland on Its Impact on the Natural Environment / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług" = Main Theme of 36th International Scientific Conference on "Structural Changes in Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Wojciech Piontek. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2020. - S. 37-38. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-562-6. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/212124795-Problematyka-36-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug.html
16
Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej = Entrepreneurship in Preschool and Primary Education and the Core Curriculum Changes / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 122-141. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
17
Planeta Nowa 6 : podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej / Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypiński. - Warszawa : Nowa Era, 2019. - 184 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-3515-8
18
Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Journal of Intercultural Management. - vol. 11, no. 2 (2019), s. 73-105. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010. - ISSN 2080-0150
19
Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - 341 s. : il. ; 24 cm. - Streszcz. w jęz. pol lub ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
20
Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych = Outline of Conditions for Further Development of Entrepreneurship in Spatial Systems / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 15, no. 1 (2019), s. 7-18. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji i rozwoju społeczno-gospodarczym układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593. - ISSN 2083-3296
21
Vademecum nauczyciela : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej : geografia / Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Iwona Piotrowska, Tomasz Rachwał, Teresa Wieczorek. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. - 162 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-66047-53-2
22
Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty = Entrepreneurship in Secondary School and Educational System Reform / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 184-202. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
23
Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji = Entrepreneurship as a Key Competence in Education System / Tomasz Rachwał // W: Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych / red. nauk. Tomasz Rachwał. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2019. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; 5). - S. 16-34. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-76-0. - Pełny tekst: http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/
24
Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence / Danuta Piróg, Tomasz Rachwał // British Journal of Guidance & Counselling. - vol. 47, iss. 4 (2019), s. 498-511. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494. - ISSN 0306-9885
25
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu = Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Industrial Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 85-86. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf
26
Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG = Situation of NEETs in Poland and Proposals for Developing their Entrepreneurial Competences in Light of the Results of the RLG Project / Agnieszka Świętek, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Wioletta Kilar, Wiktor Osuch // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 425-444. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439. - ISSN 2083-3296
27
The Trade Specificities between Turkey and Poland / Michael Gameli Dziwornu, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018), s. 201-215. - Summ.. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262. - ISSN 2080-1653
28
Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej = The Issues of Industrial Geography in Polish Primary and Secondary Education in the Light of the New Core Curriculum / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług" = Main Theme of 34th International Scientific Conference on "Research Issues in Geography of Industry and Services" / red. Zbigniew Zioło, Monika Płaziak. - Kraków ; Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2018. - S. 87-88. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-226-7. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf
29
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2018. - 224 s. : il. ; 24. - ISBN 978-83-267-3096-2
30
Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018), s. 149-162. - Summ.. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368. - ISSN 2080-1653
31
100 lat PTG - świętujemy Rok Polskiej Geografii / Tomasz Rachwał, Elżbieta Szkurłat, Tomasz Wites // Geografia w Szkole. - nr 4 (2018), s. 38-41. - ISSN 0137-7566
32
Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej / Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński. - Warszawa : Nowa Era, 2018. - 192 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-3228-7
33
Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej = Entrepreneurship Education in Pre-School, Primary and Secondary Education in the New Core Curriculum / Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar, Zygmunt Kawecki, Piotr Wróbel // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 14 (2018), s. 389-424. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28. - ISSN 2083-3296
34
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local Systems Based on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Voivodeship (Poland) / Anita Kulawiak, Tomasz Rachwał, Karolina Smętkiewicz // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 3 (2018), s. 69-97. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Czynniki rozwoju gospodarczego układów regionalnych i lokalnych = Conditions for economic development of regional and local systems. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254. - ISSN 2449-903X
35
Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016 = Development of University Education in Poland - Regional (voivodship) Patterns, in 2009-2016 / Monika Borowiec-Gabryś, Tomasz Rachwał // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 272 (2018), s. 94-112. - Summ. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content. - ISSN 0079-3493
36
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar // W: Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego / red. Marek Sobczyński. - Łódź: Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. - (Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności ; t. 3). - S. 89-131. - ISBN 978-83-63418-08-3. - Spis treści: https://www.worldcat.org/title/historia-komisji-tematycznych-polskiego-towarzystwa-geograficznego/oclc/1088971654Wstęp:
37
Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań = The Core Curriculum of Geography is the Source of Teacher's Challenges / Elżbieta Szkurłat, Adam Hibszer, Piotrowska Elżbieta, Tomasz Rachwał // W: Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły = Geography Teacher Regarding the Challenges of the Reformed School / red. Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat. - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, 2018. - (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2543-5590 ; t. 8). - S. 13-31. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-934983-5-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/book/UOG95e9bb810c0844c9b1015be05cb26f90/Nauczyciel+geografii+wobec+wyzwa%25C5%2584+reformowanej+szko%25C5%2582y+title?ps=20&lang=en&pn=1&cid=132432
38
Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości = Entrepreneurship as the Competence of the Future / Monika Borowiec-Gabryś, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // W: Kompetencje przyszłości / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski. - Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 2018. - (Seria Naukowa - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ; t. 3). - S. 68-89. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65591-52-4. - Pełny tekst: https://www.frse.org.pl/czytelnia/kompetencje-przyszlosci
39
Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // W: Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi / red. Sławomir Kurek. - Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 2018. - (Prace Monograficzne - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ISSN 2450-7865 ; 840). - S. 135-162. - ISBN 978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1
40
Planeta Nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej / Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał, Roman Malarz. - Warszawa : Nowa Era, 2018. - 164 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-3227-0
41
Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - vol. 32, nr 4 (2018), s. 86-109. - Summ.. - Tytuł numeru: Research Issues in Polish Geography of Industry. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364. - ISSN 2080-1653
42
Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 314-329. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości = Conditions for Development of Entrepreneurship. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf. - ISSN 2083-3296
43
Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 330-339. - Summ.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf. - ISSN 2083-3296
44
Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = Activities on Entrepreneurship Education of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 13 (2017), s. 468-490. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1. - ISSN 2083-3296
45
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim = The Impact of Infrastructure, Industrial and Housing Investments on the Development of Local and Regional Systems on the Example of the Uniejów Commune in the Łódź Region (Poland) / Anita Kulawiak, Karolina Smętkiewicz, Tomasz Rachwał // W: Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - S. 44-45. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-087-4. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf
46
Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym = Structural Transformation of Polish Industry : Regional Approach / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 33rd International Scientific Conference on "Structural Transformations of the Industry and Services in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec-Gabryś. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017. - S. 76-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-8084-087-4. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf
47
Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej / Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2017. - 224 s. : il. ; 24. - ISBN 978-83-267-3096-2
48
Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland / Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek, Marta Boguś // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 4, nr 1 (2016), s. 61-80. - Summ.. - Tytuł numeru: Economics of Higher Education. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1. - ISSN 2353-883X
49
Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland / Joanna Dominiak, Tomasz Rachwał // Quaestiones Geographicae. - vol. 35, iss. 4 (2016), s. 49-69. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034. - ISSN 0137-477X
50
Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) = Concept of Opinion Surveys of External Stakeholders about Study Programme in Spatial Economy as a Part of the Quality of Education Evaluation (on the Example of Pedagogical University of Cracow) / Wioletta Kilar, Monika Płaziak, Tomasz Rachwał, Beata Stelmach-Fita // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 260 (2016), s. 81-107. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
51
Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // W: Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej / red. Jacek Kozak, Anna Michno, Aneta Szablowska-Midor, Piotr Trzepacz, Katarzyna Wasak. - Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 2016. - S. 27-33. - Bibliogr. - ISBN 978-83-64089-24-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/307965003_Specyfika_koncepcji_studiow_z_zakresu_gospodarki_przestrzennej_w_Uniwersytecie_Pedagogicznym_w_Krakowie
52
Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych = An Investigation into Entrepreneurial Intensions of the Young Generation : Survey Results Among Students of Non-economic Fields of Studies / Tomasz Rachwał, Krzysztof WACH // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 405-415. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794. - ISSN 2083-3296
53
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN = Development of Entrepreneurial Attitudes with Regard to the Principles of Sustainable Development Among Pupils Using the PowerPlayer Game Developed Within the Project SUSEN / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Marcin Semczuk, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 444-456. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797. - ISSN 2083-3296
54
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2016. - 328 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-2719-1
55
Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG = The Concept of Assessment and Development of Entrepreneurial Attitudes Based on Instruments Developed within the Framework of the Project RLG / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Agnieszka Świętek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 12 (2016), s. 426-443. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju układów lokalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796. - ISSN 2083-3296
56
Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym = The Project "Common Goals - Common Ways" as an Example of Activation of Roma Group at Risk of Social and Economic Exclusion / Agnieszka Świętek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał, Sławomir Kurek // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 415-429. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436. - ISSN 2083-3296
57
Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // W: Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness / ed. Grzegorz Micek. - Farnham: Ashgate, 2015. - (The Dynamics of Economic Space). - S. 33-53. - Bibliogr. - ISBN 978-1-4724-1033-7
58
Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies / Peter Čuka, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Renata Rettinger // W: 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences. - Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 3). - S. 189-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-619-7105-41-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/282576240_Development_of_ski_infrastructure_as_a_factor_of_local_development_vs_environmental_sustainability_the_case_of_Krynica-Zdroj_Poland
59
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2015. - 232 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 978-83-267-2166-3
60
Structural Changes in Polish Industry after 1989 / Tomasz Rachwał // Geographia Polonica. - vol. 88, iss. 4 (2015), s. 575-605. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335. - ISSN 0016-7282
61
"Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego = "Entrepreneurial Region" - an Outline of the Concept in the Light of an Analysis of the Role of Entrepreneurship in the National Strategy of Regional Development / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja = Entrepreneurship - Education. - vol. 11 (2015), s. 37-49. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407. - ISSN 2083-3296
62
Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe / Peter Čuka, Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał // W: Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2015. - ISBN 978-0-9860419-4-5. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Dorocki/publication/277018032_Development_of_tourism_infrastructure_in_the_regions_of_Central_and_Eastern_Europe/links/555f287408ae86c06b616f8f/Development-of-tourism-infrastructure-in-the-regions-of-Central-and-Eastern-Europe.pdf?origin=publication_detail
63
Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu = List of Volumes "Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society" and Earlier Collective Works Published in the Industrial Geography Series / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 153-160. - ISBN 978-83-7271-908-9
64
Jak edukować dzieci romskie? : propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej / Agnieszka Świętek, Sławomir Kurek, Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Geografii, 2014. - 68 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-918-8. - Pełny tekst: https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2021/01/Swietek_Kurek_Osuch_Rachwal_2014_Jak_edukowac1.pdf
65
Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja" = List of Volumes "Entrepreneurship - Education" / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 161-163. - ISBN 978-83-7271-908-9
66
Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Theory, Methodology, Practice. - vol. 10, iss. 1 (2014), s. 45-54. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032. - ISSN 2415-9883
67
The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy / Tomasz Rachwał // IGU 2014 Book of Abstracts [on-line]. - 0971 (2014)1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf
68
Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // W: Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции / pед. О.В. Янцер, Т.В. Ванюкова, А.Е. Квашнина. - Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2014. - S. 215-221. - Bibliogr.
69
10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie = 10 Years of the Conferences on "Entrepreneurship - Education" Organized by the Department of Entrepreneurship and Spatial Management of Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014), s. 392-395. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531. - ISSN 2083-3296
70
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości = List of National and International Scientific Conferences Focused on Entrepreneurship / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 151-152. - ISBN 978-83-7271-908-9
71
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług = List of National and International Scientific Conferences in the Series Focused on Industrial and Service Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 147-150. - ISBN 978-83-7271-908-9
72
Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland) / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mirosław Wójtowicz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica. - t. 5 (2014), s. 55-76. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421. - ISSN 2449-9056
73
Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2014. - 352 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 978-83-267-1852-6
74
Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe / Mirosław Wójtowicz, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 25 (2014), s. 81-107. - Summ.. - Tytuł numeru: Contemporary Issues in Polish Industrial Geography. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440. - ISSN 2449-903X
75
The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020) / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Europa XXI. - vol. 26 (2014), s. 97-110. - Summ.. - Tytuł numeru: The Role of Territorial Capital in Development Polices. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf. - ISSN 1429-7132
76
Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - 186 s. ; 24 cm. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - ISBN 978-83-7271-908-9. - Pełny tekst: https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_30_Konferencji.pdf
77
Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych = Shaping Entrepreneurial Attitudes in Entrepreneurship Education with the Use of Case Studies and Metaphors Connected with Sport / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 28 (2014), s. 111-130. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21. - ISSN 2391-9485
78
Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // IGU 2014 Book of Abstracts [on-line]. - 1307 (2014)1 ekran. - Dostępne tylko streszczenie. - Pełny tekst: http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf
79
Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł = Structural Changes of Polish Industry during the Economic Transformation - Research-related Issues in the Polish Industrial Geography / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych" = Main Theme of 30th Jubilee International Scientific Conference on "Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems - Research-related Issues'' / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2014. - S. 91-94. - Dostępne tylko streszcz. w języku polskim i angielskim. - ISBN 978-83-7271-908-9
80
Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego = Changes in the Spatial Structure of the Polish Industry under Economic Crisis Conditions / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 27 (2014), s. 148-163. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu gospodarczego na przemiany struktur przemysłowych. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880. - ISSN 2449-903X
81
Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia) = Entrepreneurship Education in Polish Universities within Non-economic Studies : (in the case of geography) / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Horyzonty Wychowania. - vol. 13, nr 26 (2014), s. 249-266. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157. - ISSN 2391-9485
82
Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej = The Issue of Changes in the Pension System in Entrepreneurship Education in Secondary School / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 10 (2014), s. 354-365. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w rozwoju firm i układów przestrzennych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514. - ISSN 2083-3296
83
Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise / Monika Płaziak, Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 110 (2014), s. 710-718. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559. - ISSN 1877-0428
84
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2013. - 232 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 978-83-267-0758-2
85
Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia / Peter Čuka, Tomasz Rachwał // W: 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1. - Red Hook: Curran Associates, Inc., 2013. - (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM, ISSN 1314-2704 ; vol. 1). - S. 189-196. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-1-62993-275-0. - Spis treści: https://www.proceedings.com/19963.htmlWstęp:
86
Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego" = Main Theme of 29th International Scientific Conference on "Changes in Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2013. - S. 74-76. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-850-4
87
Geografia gospodarcza : przewodnik do ćwiczeń / Anna Tobolska, Tomasz Rachwał, Paweł Czapliński, Radosław Uliszak. - Poznań ; Kraków : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2013. - 269 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63400-87-3
88
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych = Developing Personal and Social Competencies in Vocational Training for the Retail Sector in the Opinions of Social Partners / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 9 (2013), s. 273-288. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach kryzysu gospodarczego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138. - ISSN 2083-3296
89
Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych / Wioletta Kilar, Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał. - Kraków : Primedruk, 2013. - 116 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 978-83-63311-97-1
90
Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach / Tomasz Rachwał, Monika Płaziak // Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. - nr 251 (2013), s. 198-220. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf. - ISSN 0079-3493
91
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy = The Role of Industrial Enterprises in the Development of the Knowledge-based Economy / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 21 (2013), s. 189-211. - Summ.. - Tytuł numeru: Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201. - ISSN 2449-903X
92
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2013. - 115 s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-267-0691-2
93
Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe / Susanne Berger, Roy Canning, Michael Dolan, Sławomir Kurek , Matthias Pilz, Tomasz Rachwał // Journal of Curriculum Studies. - vol. 44, iss. 5 (2012), s. 679-701. - Summ. - Bibliogr. - Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: Spis treści: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220272.2012.702223?scroll=top&needAccess=trueWstęp: . - ISSN 0022-0272
94
Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States / Wiesława Gierańczyk, Tomasz Rachwał // Quaestiones Geographicae. - vol. 31, iss. 2 (2012), s. 83-93. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9. - ISSN 0137-477X
95
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast = Industrial Enterprises Innovation as a Factor of the Development of Cities / Tomasz Rachwał // Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. - t. 141 (2012), s. 135-151. - Summ.. - Tytuł numeru: Miasto innowacyjne : wiedza - przedsiębiorczość - marketing = Innovative City : Knowledge - Enterprise - Marketing. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content. - ISSN 0079-3507
96
Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France / Sławomir Dorocki, Tomasz Rachwał, Anna Irena Szymańska, Małgorzata Zdon-Korzeniowska // Current Issues of Tourism Research. - vol. 2, nr 2 (2012), s. 20-29. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331. - ISSN 2048-7878
97
Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2012. - 232 s. : il. ; 25 cm + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 978-83-267-0758-2
98
Innowacyjna Strategia Kształcenia "Krok w przedsiębiorczość" / Tomasz Rachwał, Piotr Ratajski, Maria Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2012. - 92 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-267-1055-1. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/16390295/Innowacyjna_Strategia_Kszta%C5%82cenia_Krok_w_przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87
99
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy" = Main Theme of 28th International Scientific Conference on "Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2012. - S. 75-77. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-771-9. - Pełny tekst: http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf
100
The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries = Konkurentnost industrijskih preduzeća u zemljama Evropske Unije / Tomasz Rachwał, Marta Boguś // W: Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises / ed. Bojan Krstić. - Niš: University of Niš, 2012. - S. 133-156. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-86-6139-052-4. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/235957340_THE_COMPETITIVENESS_OF_INDUSTRIAL_ENTERPRISES_IN_EUROPEAN_UNION_COUNTRIES
101
Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych / Tomasz Rachwał // W: Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne / red. Maciej J. Nowak, Teodor Skotarczak. - Warszawa: CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, 2012. - S. 195-218. - ISBN 978-83-7556-206-4
102
Poradnik metodyczny : dla nauczycieli i nauczycielek / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał, Maria Zając. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2012. - 50 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-267-1054-4. - Pełny tekst: https://www.academia.edu/3767797/Poradnik_metodyczny_dla_nauczycieli_i_nauczycielek
103
Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // W: The Future of Vocational Education and Training in a Changing World / red. Matthias Pilz. - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012. - S. 321-340. - Bibliogr. - ISBN 978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0
104
Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI = Developing Business Competencies of Students of Lower Secondary Schools According to Teachers' Opinions based on Results of Research Conducted within EC Project FIFOBI / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 8 (2012), s. 24-36. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w edukacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47. - ISSN 2083-3296
105
Entrepreneurship in Geographical Research / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Contemporary Issues in Polish Geography / ed. Paweł Churski. - Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2012. - S. 135-155. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63400-14-9. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/publication/235679514_Entrepreneurship_in_geographical_research
106
Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2012. - 115 s. : il. ; 27 cm. - ISBN 978-83-267-0691-2
107
Biznesplan krok po kroku : poradnik dla uczniów i uczennic / Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał, Agnieszka Świętek, Małgorzata Zdon-Korzeniowska. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2012. - 72 s. ; 24 cm. - Publikacja powstała w ramach Projektu "Krok w przedsiębiorczość". Jest recenzowaną, końcową wersją III części produktu finalnego. - ISBN 978-83-267-1053-7. - Pełny tekst: https://docplayer.pl/615358-Iii-czesc-produktu-finalnego-biznesplan-krok-po-kroku-poradnik-dla-uczniow-i-uczennic.html
108
Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał, Mariusz Szubert // W: Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools / red. Matthias Pilz, Susanne Berger, Roy Canning. - Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, 2012. - S. 61-88. - Bibliogr. - ISBN 978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0
109
Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej = Competitiveness of Industrial Enterprises in Poland Against the Background of Other EU Countries - Regional Approach / Tomasz Rachwał, Marta Boguś // W: Przekształcenia struktur regionalnych / red. nauk. Piotr Raźniak. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 9-36. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-229-2. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/7480
110
Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa = Influence of Revitalization Processes on Economic Development of Degraded Areas on the Example of Łódź, Poznań and Kraków / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów / red. Andrzej Chodyński. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 81-106. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7571-141-7. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/3738
111
Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych = The Aims and Objectives of the Project "Step in Entrepreneurship" for Upper Secondary School Teachers / Sławomir Dorocki, Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011), s. 308-320. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114. - ISSN 2083-3296
112
Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - 138 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy. rozdz. - ISBN 978-83-7271-742-9. - Pełny tekst: http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html
113
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego = Tourism in Conditions of Global Economic Crisis / Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 18 (2011), s. 116-128. - Summ.. - Tytuł numeru: Przemiany struktur lokalnych i regionalnych sektora usług w latach kryzysu gospodarczego. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35. - ISSN 2449-903X
114
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 10. - Warszawa : Nowa Era, 2011. - 231 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
115
Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) / Wiktor Osuch, Tomasz Rachwał // W: Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności = Quality of Higher Education and Present-day Challenges / red. Barbara Sitarska, Kazimierz Jankowski, Ryszard Droba. - Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2011. - S. 35-46. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-628-4
116
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce = The Impact of Crisis on Changes in Industrial Production in Poland / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 17 (2011), s. 99-113. - Summ.. - Tytuł numeru: Wpływ kryzysu na zachowania przedsiębiorstw oraz przemiany struktur regionalnych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244. - ISSN 2449-903X
117
Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union / Tomasz Rachwał // Bulletin of Geography. Socio-economic Series. - No. 15 (2011), s. 5-26. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html. - ISSN 1732-4254
118
Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 27th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2011. - S. 70-71. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-701-6
119
Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie / Tomasz Rachwał // W: Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej / red. Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2011. - S. 101-126. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-742-9. - Pełny tekst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih6ezd5uv4AhWo_rsIHXunC3EQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fig.up.krakow.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2021%2F06%2F2011_Rachwal_IG_Priorytety_dzialalnosc_IG.pdf&usg=AOvVaw27fPx2WTDg_WrraxNF4ngl
120
Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011), s. 397-405. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626. - ISSN 1877-0428
121
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji = Developing Entrepreneurial Attitudes on Geography Lessons as an Educational Challenge in the Globalization Process / Monika Borowiec, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 7 (2011), s. 321-332. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115. - ISSN 2083-3296
122
Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization / Tomasz Rachwał // Procedia : Social and Behavioral Sciences. - vol. 19 (2011), s. 1-10. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158. - ISSN 1877-0428
123
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 138-157. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
124
Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług / omasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 74-76. - ISBN 978-83-7271-640-8
125
Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms / Tomasz Rachwał // W: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship / ed. by Aleksander Surdej and Krzysztof Wach. - Toruń ; Kraków: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. - S. 139-156. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7611-584-9
126
Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej = Guidelines and Preliminary Results of European Research Project FIFOBI in the Scope of Developing Competencies Among Pupils in Lower Secondary School (Gimnazjum) for Running Business Activity / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 6 (2010), s. 472-485. - Summ.. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234. - ISSN 2083-3296
127
Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego / Małgorzata Zdon-Korzeniowska, Tomasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 71-72. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-640-8
128
Zarys kształtowania się Instytutu Geografii / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 7-18. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
129
Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce / Tomasz Rachwał // W: Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych" = Main Theme of 26th International Scientific Conference on "The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems" / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2010. - S. 53-56. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-640-8
130
Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych / Tomasz Rachwał // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 8 (2010), s. 157-176. - Bibliogr. - ISSN 1899-6205
131
Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / [255-269]. - Warsaw: Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, 2010. - (Studia Regionalia, ISSN 0860-3375 ; vol. 27, cz. 2). - ISBN 978-83-89693-08-2. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2415&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
132
Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej / Tomasz Rachwał // Naukovì studìï = Наукові студії. - vyp. 8 (2010), s. 79-91. - Bibliogr. - ISSN 2307-6070
133
Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej = Spatial and Division Structure of Polish Industry Against the European Union in the Twentieth Anniversary of the Start of the Transformation Processes / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 16 (2010), s. 105-124. - Summ.. - Tytuł numeru: Procesy przemian przemysłu i usług w wybranych krajach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266. - ISSN 2449-903X
134
Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość / Tomasz Rachwał, Zbigniew Zioło // W: Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie / red. Zbigniew Długosz, Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 225-237. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-602-6. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931
135
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 9. - Warszawa : Nowa Era, 2010. - 231 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
136
Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych / Tomasz Rachwał // W: Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej = Potential Metropolises with a Special Respect to Eastern Poland / red. Zbigniew Makieła. - Warszawa: Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 2009. - (Studia / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3507 ; t. 125). - S. 121-135. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-89693-09-9
137
Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim / Tomasz Rachwał, Katarzyna Świerczewska-Pietras // W: Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów = International Conference "Regional Development and Regional Policy in Poland: First Experiences and New Challenges of the European Union Membership : Book of Abstracts. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, 2009. - S. 81-82. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr.
138
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 8. - Warszawa : Nowa Era, 2009. - 231 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6
139
Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration = Przemiany przemysłu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej / Tomasz Rachwał // W: Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis / ed. by Jerzy Kitowski. - Warszawa: Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, 2009. - (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization, ISSN 1429-009X ; vol. 15). - S. 133-164. - Streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/44595/edition/31435#description
140
Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji) / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 5 (2009), s. 349-371. - Streszcz.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343. - ISSN 2083-3296
141
The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union / Sławomir Kurek, Tomasz Rachwał // Europa XXI. - vol. 19 (2009), s. 127-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html. - ISSN 1429-7132
142
Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej = The Role of Industry in Economy of European Union Regional Systems / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego = Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society. - nr 14 (2009), s. 31-42. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy kształtowania się przestrzennych struktur przemysłowych i ich otoczenia. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380. - ISSN 2449-903X
143
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 7. - Warszawa : Nowa Era, 2008. - 232 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88985-560 ; 978-83-7409-194-7
144
Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // Europa XXI. - vol. 17 (2008), s. 145-158. - Summ.. - Tytuł numeru: New Functions of Rural and Industrial Space in Central and Eastern Europe. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html. - ISSN 1429-7132
145
Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland) / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // Quaestiones Geographicae. - 27/1B (2008), s. 67-80. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0137-477X
146
Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego" = Main Theme of 24th International Scientific Conference on "Functions of Industry and Services in the Development of Information Society" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Kraków ; Warszawa: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2008. - S. 52-53. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7271-515-9. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/673/Problematyka_XXIV_konferencji.pdf
147
Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań = Teaching Methods and Didactic Means Used by the Teachers of Basis for Entrepreneurships : the Results of Researches / Mariola Tracz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 4 (2008), s. 325-330. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464. - ISSN 2083-3296
148
Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego / Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał // Czasopismo Geograficzne = Geographical Journal. - T. 79, z. 1-2 (2008), s. 189-196. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0045-9453
149
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych = Research Problems Concerning the Functioning of Industrial Enterprises / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 11 (2008), s. 53-85. - Summ.. - Tytuł numeru: Problematyka badawcza geografii przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406. - ISSN 2449-903X
150
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2008. - 78 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
151
Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym = Productivity and Labour Costs as Factors of Competitiveness of Polish Industry in Comparison to European Union - the Regional Perspective Approach / Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann, Wioletta Kilar // W: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania" = Changes in Functional and Spatial Regional Structures : "Europe without Borders - New Challenges" / red. Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc. - Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego ; 3). - S. 79-90. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928255-0-0. - Pełny tekst: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0MCypKL4AhWJmIsKHQ72BLAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geogr.uni.wroc.pl%2Fdata%2Ffiles%2Fpublikacje-rozprawy-naukowe-igrr%2Frozprawy_03.pdf&usg=AOvVaw0DdRPIs9K9-05LJ_Sg_CtX
152
Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej / Wioletta Kilar, Tomasz Rachwał, Krzysztof Wiedermann // W: Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim / red. Roman Fedan, Zbigniew Makieła. - Jarosław: [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], 2008. - S. 287-306. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISBN 978-83-928255-0-0
153
Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum = The Project of the Base for Curriculum of "Basis for Entrepreneurships" Classes in General High Schools, Profiled High Schools and Technical High Schools / Tomasz Rachwał, Joanna KUDEŁKO, Mariola Tracz, Krzysztof WACH, Wioletta Kilar // W: Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy / red. Zbigniew Zioło, Tomasz Rachwał. - Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - (Przedsiębiorczość - Edukacja, ISSN 2083-3296 ; nr 4). - S. 312-324. - Summ. - ISBN 978-83-7409-620-1. - Pełny tekst: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463
154
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 6. - Warszawa : Nowa Era, 2007. - 232 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
155
Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli = Basis of Entrepreneurship Lessons - Assumption about Realization vs. Preparation of Teachers / Mariola Tracz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 3 (2007), s. 286-296. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w aktywizacji gospodarczej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521. - ISSN 2083-3296
156
Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - S. 325-351. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7271-453-4
157
Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło / red. Jan Lach, Monika Borowiec, Tomasz Rachwał. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. - 704 s. : il. ; 26 cm. - Streszcz. ang. przy rozdz. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7271-453-4
158
Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia / Tomasz Rachwał // W: Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej / red. Barbara Sitarska, Ryszard Droba, Kazimierz Jankowski. - Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2007. - S. 103-112. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7051-433-4
159
Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007. - S. 87-88. - ISBN 978-83-924797-1-0. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf
160
Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych / Tomasz Rachwał // W: Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu" / red. Zbigniew Zioło, Monika Borowiec. - Warszawa ; Kraków: Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, 2007. - S. 31-36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-924797-1-0. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf
161
Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych = Role of Socioeconomic Geography in Regional Studies / red. Iwona Kiniorska, Stanisław Sala. - Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. - (Nauki geograficzne w badaniach regionalnych ; t. 2). - S. 381-389. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60026-17-5
162
Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej / Tomasz Rachwał // W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / red. Bożena Muchacka. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 427-434. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7308-728-6
163
Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Tomasz Rachwał. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2006. - 264 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7409-152-5
164
Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej = Effects of Restructurings of Industrial Enterprises in South-East Poland / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 9 (2006), s. 98-115. - Summ.. - Tytuł numeru: Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474. - ISSN 2449-903X
165
Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 8 (2006), s. 192-203. - Tytuł numeru: Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694. - ISSN 2449-903X
166
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego = Restructuring Industrial Enterprising of Cracow Metropolitan Area / Tomasz Rachwał // W: Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny / red. Zbigniew Makieła, Roman Fedan. - Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2006. - S. 225-240. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89823-91-8. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28274
167
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2006. - 78 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
168
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Nowa Era, 2006. - 232 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
169
Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera = Moral Values as a Foundation of the True Success of a Manager / Maria M. Rachwał, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006), s. 193-198. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578. - ISSN 2083-3296
170
Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji / red. Roman Fedan. - Rzeszów: Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie , 2006 . - S. 405-415. - Summ. - ISBN 83-914243-9-1
171
Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej) = Comments about Project to the Changes in Curriculum of the Bases for Entrepreneurships : (Prepared by the Institute of Public Affairs; Ordered by the Ministry of National Education) / Bronisław Górz, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 2 (2006), s. 226-235. - Summ.. - Tytuł numeru: Rola przedsiębiorczości w podnoszeniu konkurencyjności społeczeństwa i gospodarki. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584. - ISSN 2083-3296
172
Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // W: Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka / red. Tomasz Komornicki, Zbigniew Podgórski. - Warszawa: PAN. IGiPZ, 2006. - (Dokumentacja Geograficzna, ISSN 0012-5032 ; nr 33). - S. 217-223. - Bibliogr. - ISBN 83-87954-73-X. - Pełny tekst: http://rcin.org.pl/igipz/publication/16045
173
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2006. - 78 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
174
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 4. - Warszawa : Nowa Era, 2005. - 232 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
175
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2005. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
176
Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości / Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005), s. 137-143. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609. - ISSN 2083-3296
177
Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości / Maria Rachwał, Tomasz Rachwał // Przedsiębiorczość - Edukacja. - vol. 1 (2005), s. 221-226. - Tytuł numeru: Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620. - ISSN 2083-3296
178
Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2005. - 264 s. ; 24 cm. - ISBN 83-7409-152-5
179
Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego / Tomasz Rachwał // W: Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych = Technical and Economical Infrastructure in Metropolitan Areas / red. Zbigniew Makieła, Tadeusz Marszał. - Warszawa: KPZK PAN, 2005. - (Biuletyn / Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, ISSN 0079-3493 ; z. 222). - S. 158-169. - Bibliogr. - ISBN 83-8969370-4
180
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2004. - 16 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-35-3
181
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 3. - Warszawa : Nowa Era, 2004. - 230 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
182
Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych / Tomasz Rachwał // W: Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego / red. Jacek Brdulak, Marcin Kulikowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, 2004. - S. 263-270. - Bibliogr. - ISBN 83-89132-14-1
183
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski południowo-wschodniej = Global Contexts of the Restructuring of Businesses in South-Eastern Poland / Tomasz Rachwał // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 46/2, lipiec-grudzień 2002 (2004), s. 63-65. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
184
Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii / Tomasz Rachwał // W: Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy / red. Wiktor Osuch, Danuta Piróg. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. - S. 184-192. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-268-9
185
Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej / Tomasz Rachwał // W: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw / red. Jan D. Antoszkiewicz, Marcin Kulikowski. - Warszawa: Instytut Wiedzy, 2004. - S. 275-288. - Bibliogr. - ISBN 83-89132-23-0
186
Problematyka badawcza zmian w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej = Changes in the Functioning of Industrial Companies in the Course of the Economic Transformation : Some Study Problems / Tomasz Rachwał // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001 (2003), s. 48-50. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
187
Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2003. - 111 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-85-X
188
Proces zmian funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej = Changes in the Functioning of Manufacturing Companies in South-East Poland / Tomasz Rachwał // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 45/2, lipiec-grudzień 2001 (2003), s. 30-32. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
189
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Nowa Era, 2003. - 207 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
190
Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 6 (2003), s. 129-138. - Tytuł numeru: Przemysł w procesie globalizacji. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735. - ISSN 2449-903X
191
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2003. - 78 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
192
Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2002. - 111 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-85-X
193
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego = Restructuring the Meat-Processing Plant Nisko Plc as a Potential Factor Stimulating Agricultural Production in the Northern Part of the Podkarpackie Voivodship / Tomasz Rachwał // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 44/2, lipiec-grudzień 2000 (2002), s. 51-52. - Dostępne tylko streszczenie. - ISSN 0079-354X
194
Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach) / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 4 (2002), s. 79-87. - Tytuł numeru: Problemy transformacji struktur przemysłowych. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952. - ISSN 2449-903X
195
Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2002. - 17 s. ; 24 cm. - ISBN 83-88985-35-3
196
Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Nowa Era, 2002. - 207 s. : il. ; 24 cm + CD-ROM. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-56-6
197
Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał. - Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 2002. - 78 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-88985-87-6
198
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej / Maciej Gaweł, Tomasz Rachwał // W: Polska - Europa : gospodarka, przemysł / red. Jan Rajman. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - S. 251-260. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-078-3
199
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 2 (2001), s. 49-57. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przestrzennych przemysłu. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746. - ISSN 2449-903X
200
Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej = A Questionnaire for the Study of Changes in the Functioning of a Manufacturing Company in the Process of Economic Transformation / Tomasz Rachwał // Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. - T. 43/2, lipiec-grudzień 1999 (2001), s. 24-27. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISSN 0079-354X
201
Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 167-180. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939. - ISSN 2449-903X
202
Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 181-189. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940. - ISSN 2449-903X
203
Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r. / Tomasz Rachwał // Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. - nr 3 (2001), s. 198-220. - Tytuł numeru: Problemy przemian struktur przemysłowych w procesie wdrażania reguł gospodarki rynkowej. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942. - ISSN 2449-903X
204
Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich = Aging Process in Big Polish Cities Against the Background of the Other Towns and Countryside / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 209). - 18 (2000), s. 29-37. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434. - ISSN 1642-3305
205
Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A. = Influence of Foreign Inyestment on Changes in Running of Huta Szkła Jarosław S.A / Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 209). - 18 (2000), s. 63-72. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361. - ISSN 1642-3305
206
Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych / Tomasz Rachwał // W: Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin / red. Zbigniew Zioło. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP , 2000. - S. 323-336. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-7271-058-9
207
Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Odzieżowego "Conres" S.A. w procesie transformacji gospodarczej // W: Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 2, Referaty, komunikaty, postery / red. Mariusz Rzętała, Tadeusz Szczypek. - Sosnowiec: Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Wydział Nauk o Ziemi UŚ, 1998. - S. 309-310. - Bibliogr. - ISBN 83-87431-05-2
208
Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych = The Task of the Paper is Describing the Status and Changes of Population Age Structure in Cracow Voivodship (by Gminas and Towns) According to Selected Measures and to Estimate the Rate of Aging Process between 1988 and 1996 Comparing with Situation in Poland / Zbigniew Długosz, Tomasz Rachwał // Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne. - (Rocznik Naukowo-Dydaktyczny / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; z. 198). - 17 (1998), s. 25-35. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507. - ISSN 1642-3305
1
Rachwał T., Adamiak C., Świtoniak M., Kroh P., (2022), Oblicza geografii 4: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 303, [1] s.
2
Kulawik A., Suliborski A., Rachwał T., (2022), Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues, "Quaestiones Geographicae", vol. 41, iss. 2, s. 7-19; https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020
3
Rachwał T., (2021), Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [W:] Kołodziejczak A., Mierzejewska L. (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 57-76.
4
Rachwał T., Szczypiński D., (2021), Planeta Nowa 8: podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 207 s.
5
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2021), Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities, "International Journal of Energy Economics and Policy", vol. 11, iss. 2, s. 333-340; https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739
6
Rachwał T., Kilar W., (2021), Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6428-6434.
7
Rachwał T., (2021), Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 37), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 6366-6373.
8
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2021), The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions, "Energies", vol. 14, iss. 22, s. 1-14; https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579
9
Raźniak P., Dorocki S., Rachwał T., Winiarczyk-Raźniak A., (2020), Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie, "Rynek Energii", nr 5 (150), s. 12-20.
10
Depczyńska A., Kozub J., Rachwał T., (2020), Krok w przedsiębiorczość: zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych, Warszawa : Nowa Era, 127 s.
11
Rachwał T., Kilar W., (2020), Oblicza geografii 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 391 s.
12
Malarz R., Szubert M., Rachwał T., (2020), Planeta Nowa 7: podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 224 s.
13
Rachwał T., (2020), Wydarzenia i publikacje związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowane przy udziale Komisji Geografii Przemysłu. [W:] Jackowski A., Wites T. (red.), Księga Wielkiego Jubileuszu : Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 291-297.
14
Rachwał T., Uliszak R., Wiedermann K., Kroh P., (2020), Oblicza geografii 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres podstawowy, Warszawa : Nowa Era, 264 s.
15
Rachwał T., (2020), Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. [W:] Zioło Z., Piontek W. (red.), Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 37-38.
16
Kilar W., Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 122-141.
17
Rachwał T., Malarz R., Szczypiński D., (2019), Planeta Nowa 6: podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 184 s.
18
Kilar W., Rachwał T., (2019), Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland, "Journal of Intercultural Management", vol. 11, no. 2, s. 73-105; https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010
19
Rachwał T. (red.), (2019), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, 341 s.
20
Zioło Z., Rachwał T., (2019), Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 15, no. 1, s. 7-18; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593
21
Szkurłat E., Hibszer A., Piotrowska I., Rachwał T., Wieczorek T., (2019), Vademecum nauczyciela: wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej: geografia, Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 162 s.
22
Kilar W., Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 184-202.
23
Rachwał T., (2019), Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji. [W:] Rachwał T. (red.), Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 16-34.
24
Piróg D., Rachwał T., (2019), Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence, "British Journal of Guidance & Counselling", vol. 47, iss. 4, s. 498-511; https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494
25
Rachwał T., (2018), Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 85-86.
26
Świętek A., Rachwał T., Kurek S., Kilar W., Osuch W., (2018), Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 425-444; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439
27
Dziwornu M., Rachwał T., (2018), The Trade Specificities between Turkey and Poland, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 3, s. 201-215; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262
28
Rachwał T., (2018), Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej. [W:] Zioło Z., Płaziak M. (red.), Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług", Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 87-88.
29
Malarz R., Szubert M., Rachwał T., (2018), Planeta Nowa 7: podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 224 s.
30
Rachwał T., (2018), Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 4, s. 149-162; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368
31
Rachwał T., Szkurłat E., Wites T., (2018), 100 lat PTG - świętujemy Rok Polskiej Geografii, "Geografia w Szkole", nr 4, s. 38-41.
32
Rachwał T., Szczypiński D., (2018), Planeta Nowa 8: podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 192 s.
33
Rachwał T., Kilar W., Kawecki Z., Wróbel P., (2018), Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 14, s. 389-424; https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28
34
Kulawiak A., Rachwał T., Smętkiewicz K., (2018), Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 3, s. 69-97; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254
35
Borowiec-Gabryś M., Rachwał T., (2018), Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016, "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 272, s. 94-112; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content
36
Zioło Z., Rachwał T., Kilar W., (2018), Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego. [W:] Sobczyński M. (red.), Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź : Polskie Towarzystwo Geograficzne : Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89-131.
37
Szkurłat E., Hibszer A., Piotrowska I., Rachwał T., (2018), Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań. [W:] Hibszer A., Szkurłat E. (red.), Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły (Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego; t. 8), Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, s. 13-31.
38
Borowiec-Gabryś M., Kilar W., Rachwał T., (2018), Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości. [W:] Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości, Warszawa : Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, s. 68-89.
39
Kurek S., Rachwał T., (2018), Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. [W:] Kurek S. (red.), Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 840), Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 135-162.
40
Szlajfer F., Zaniewicz Z., Rachwał T., Malarz R., (2018), Planeta Nowa 5: podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 164 s.
41
Rachwał T., (2018), Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", vol. 32, nr 4, s. 86-109; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364
42
Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A., (2017), Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 314-329; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf
43
Rachwał T., (2017), Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 330-339; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf
44
Rachwał T., (2017), Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 13, s. 468-490; http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1
45
Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., (2017), Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 44-45.
46
Kulawiak A., Smętkiewicz K., Rachwał T., (2017), Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym. [W:] Zioło Z., Borowiec-Gabryś M. (red.), Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków ; Warszawa : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, s. 76-77.
47
Malarz R., Szubert M., Rachwał T., (2017), Planeta Nowa 7: podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Warszawa : Nowa Era, 224 s.
48
Rachwał T., Kurek S., Boguś M., (2016), Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 4, nr 1, s. 61-80; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1
49
Dominiak J., Rachwał T., (2016), Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland, "Quaestiones Geographicae", vol. 35, iss. 4, s. 49-69; https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034
50
Kilar W., Płaziak M., Rachwał T., Stelmach-Fita B., (2016), Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 260, s. 81-107; http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf
51
Rachwał T., Płaziak M., (2016), Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. [W:] Kozak J., Michno A., Szablowska-Midor A., Trzepacz P., Wasak K. (red.), Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej, Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, s. 27-33.
52
Rachwał T., Wach K., (2016), Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 405-415; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794
53
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., Semczuk M., Świętek A., (2016), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 444-456; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797
54
Rachwał T., (2016), Oblicza geografii 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Warszawa : Nowa Era, 328 s.
55
Kilar W., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., Świętek A., (2016), Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 12, s. 426-443; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796
56
Świętek A., Osuch W., Rachwał T., Kurek S., (2015), Projekt "Common Goals - Common Ways" jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 415-429; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436
57
Rachwał T., Wiedermann K., (2015), Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries. [W:] Micek G. (red.), Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness, Farnham : Ashgate, s. 33-53.
58
Čuka P., Dorocki S., Rachwał T., Rettinger R., (2015), Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies. [W:] 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 3), Sofia : STEF92 Technology Ltd., s. 189-196.
59
Makieła Z., Rachwał T., (2015), Krok w przedsiębiorczość: podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa : Nowa Era, 232 s.
60
Rachwał T., (2015), Structural Changes in Polish Industry after 1989, "Geographia Polonica", vol. 88, iss. 4, s. 575-605; https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335
61
Płaziak M., Rachwał T., (2015), "Przedsiębiorczy region" - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 11, s. 37-49; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407
62
Čuka P., Dorocki S., Rachwał T., (2015), Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe. [W:] Soliman (red.), Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
63
Rachwał T., (2014), Wykaz tomów "Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego" oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 153-160.
64
Świętek A., Kurek S., Osuch W., Rachwał T., (2014), Jak edukować dzieci romskie?: propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Geografii, 68 s.
65
Rachwał T., (2014), Wykaz tomów "Przedsiębiorczość - Edukacja". [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 161-163.
66
Kilar W., Rachwał T., (2014), Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries, "Theory, Methodology, Practice", vol. 10, iss. 1, s. 45-54; http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032
67
Rachwał T., (2014), The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy, "IGU 2014 Book of Abstracts" [on-line], 0971; http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf
68
Rachwał T., Płaziak M., (2014), Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform. [W:] Янцер , Ванюкова Т., Квашнина А. (red.), Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции, Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, s. 215-221.
69
Rachwał T., (2014), 10 lat konferencji z cyklu "Przedsiębiorczość - Edukacja" organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 10, s. 392-395; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531
70
Rachwał T., (2014), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 151-152.
71
Rachwał T., (2014), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 147-150.
72
Kurek S., Rachwał T., Wójtowicz M., (2014), Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland), "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica", t. 5, s. 55-76; http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421
73
Rachwał T., (2014), Oblicza geografii 2: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres rozszerzony, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 352 s.
74
Wójtowicz M., Rachwał T., (2014), Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 25, s. 81-107; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440
75
Płaziak M., Rachwał T., (2014), The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020), "Europa XXI", vol. 26, s. 97-110; http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf
76
(2014), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych". [W:] , Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne
77
Kilar W., Rachwał T., (2014), Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych, "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 28, s. 111-130; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21
78
Rachwał T., Płaziak M., (2014), Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society, "IGU 2014 Book of Abstracts" [on-line], 1307; http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf
79
Rachwał T., (2014), Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 91-94.
80
Rachwał T., (2014), Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 27, s. 148-163; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880
81
Płaziak M., Rachwał T., (2014), Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia), "Horyzonty Wychowania", vol. 13, nr 26, s. 249-266; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157
82
Rachwał T., (2014), Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 10, s. 354-365; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514
83
Płaziak M., Rachwał T., (2014), Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 110, s. 710-718; https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559
84
Makieła Z., Rachwał T., (2013), Krok w przedsiębiorczość: podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 232 s.
85
Čuka P., Rachwał T., (2013), Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia. [W:] 13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1 (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; vol. 1), Red Hook : Curran Associates, Inc., s. 189-196.
86
Rachwał T., (2013), Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 74-76.
87
Tobolska A., Rachwał T., Czapliński P., Uliszak R., (2013), Geografia gospodarcza: przewodnik do ćwiczeń, Poznań ; Kraków : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 269 s.
88
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., (2013), Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 9, s. 273-288; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138
89
Kilar W., Kurek S., Rachwał T., (2013), Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych, Kraków : Primedruk, 116 s.
90
Rachwał T., Płaziak M., (2013), Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach, "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju", nr 251, s. 198-220; http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf
91
Rachwał T., (2013), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 21, s. 189-211; https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201
92
Makieła Z., Rachwał T., (2013), Krok w przedsiębiorczość: zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 115 s.
93
Berger S., Canning R., Dolan M., Kurek S., Pilz M., Rachwał T., (2012), Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe, "Journal of Curriculum Studies", vol. 44, iss. 5, s. 679-701.
94
Gierańczyk W., Rachwał T., (2012), Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States, "Quaestiones Geographicae", vol. 31, iss. 2, s. 83-93; https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9
95
Rachwał T., (2012), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast, "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN", t. 141, s. 135-151; https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content
96
Dorocki S., Rachwał T., Szymańska A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France, "Current Issues of Tourism Research", vol. 2, nr 2, s. 20-29; http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331
97
Makieła Z., Rachwał T., (2012), Krok w przedsiębiorczość: podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa : Nowa Era, 232 s.
98
Rachwał T., Ratajski P., Zając M., (2012), Innowacyjna Strategia Kształcenia "Krok w przedsiębiorczość", Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 92 s.
99
Rachwał T., (2012), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 75-77.
100
Rachwał T., Boguś M., (2012), The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries. [W:] Krstić B. (red.), Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises, Niš : University of Niš, s. 133-156.
101
Rachwał T., (2012), Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych. [W:] Nowak , Skotarczak T. (red.), Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, Warszawa : CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, s. 195-218.
102
Kilar W., Rachwał T., Zając M., (2012), Poradnik metodyczny: dla nauczycieli i nauczycielek, Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 50 s.
103
Kurek S., Rachwał T., (2012), Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition. [W:] Pilz M. (red.), The Future of Vocational Education and Training in a Changing World, Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, s. 321-340.
104
Kurek S., Rachwał T., Szubert M., (2012), Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 8, s. 24-36; http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47
105
Zioło Z., Rachwał T., (2012), Entrepreneurship in Geographical Research. [W:] Churski P. (red.), Contemporary Issues in Polish Geography, Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, s. 135-155.
106
Makieła Z., Rachwał T., (2012), Krok w przedsiębiorczość: zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Warszawa : Nowa Era, 115 s.
107
Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., Świętek A., Zdon-Korzeniowska M., (2012), Biznesplan krok po kroku: poradnik dla uczniów i uczennic, Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 72 s.
108
Kurek S., Rachwał T., Szubert M., (2012), Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners. [W:] Pilz M., Berger S., Canning R. (red.), Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools, Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien, s. 61-88.
109
Rachwał T., Boguś M., (2012), Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej. [W:] Raźniak P. (red.), Przekształcenia struktur regionalnych, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 9-36.
110
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2011), Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa. [W:] Chodyński A. (red.), Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 81-106.
111
Dorocki S., Kilar W., Rachwał T., (2011), Założenia i cele Projektu "Krok w przedsiębiorczość" dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 7, s. 308-320; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114
112
Długosz Z., Rachwał T. (red.), (2011), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 138 s.
113
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2011), Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 18, s. 116-128; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35
114
Makieła Z., Rachwał T., (2011), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 10Warszawa : Nowa Era, 231 s.
115
Osuch W., Rachwał T., (2011), Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie). [W:] Sitarska B., Jankowski K., Droba R. (red.), Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności, Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, s. 35-46.
116
Rachwał T., (2011), Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 17, s. 99-113; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244
117
Rachwał T., (2011), Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union, "Bulletin of Geography. Socio-economic Series", No. 15, s. 5-26; http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html
118
Rachwał T., (2011), Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 70-71.
119
Rachwał T., (2011), Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. [W:] Długosz Z., Rachwał T. (red.), Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, s. 101-126.
120
Kurek S., Rachwał T., (2011), Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 19, s. 397-405; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626
121
Borowiec M., Rachwał T., (2011), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 7, s. 321-332; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115
122
Rachwał T., (2011), Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization, "Procedia : Social and Behavioral Sciences", vol. 19, s. 1-10; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158
123
Zioło Z., Rachwał T., (2010), Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 138-157.
124
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2010), Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 74-76.
125
Rachwał T., (2010), Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. [W:] Surdej A., Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, Toruń ; Kraków : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 139-156.
126
Kurek S., Rachwał T., (2010), Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 6, s. 472-485; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234
127
Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T., (2010), Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 71-72.
128
Zioło Z., Rachwał T., (2010), Zarys kształtowania się Instytutu Geografii. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 7-18.
129
Rachwał T., (2010), Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 53-56.
130
Rachwał T., (2010), Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 8, s. 157-176.
131
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2010), Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship. [W:] Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership / [255-269]. (Studia Regionalia; vol. 27, cz. 2), Warsaw : Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning
132
Rachwał T., (2010), Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej, "Naukovì studìï", vyp. 8, s. 79-91.
133
Rachwał T., (2010), Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 16, s. 105-124; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266
134
Rachwał T., Zioło Z., (2010), Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość. [W:] Długosz Z., Zioło Z. (red.), Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 225-237.
135
Makieła Z., Rachwał T., (2010), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 9Warszawa : Nowa Era, 231 s.
136
Rachwał T., (2009), Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych. [W:] Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej (Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; t. 125), Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, s. 121-135.
137
Rachwał T., Świerczewska-Pietras K., (2009), Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim. [W:] Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, s. 81-82.
138
Makieła Z., Rachwał T., (2009), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 8Warszawa : Nowa Era, 231 s.
139
Rachwał T., (2009), Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration. [W:] Kitowski J. (red.), Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis (Geopolitical Studies - Polish Academy of Sciences. Institute of Geography and Spatial Organization; vol. 15), Warszawa : Polska Akademia Nauk : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, s. 133-164.
140
Rachwał T., (2009), Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji), "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 5, s. 349-371; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343
141
Kurek S., Rachwał T., (2009), The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union, "Europa XXI", vol. 19, s. 127-142; https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html
142
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2009), Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 14, s. 31-42; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380
143
Makieła Z., Rachwał T., (2008), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 7Warszawa : Nowa Era, 232 s.
144
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2008), Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union, "Europa XXI", vol. 17, s. 145-158; https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html
145
Rachwał T., Wiedermann K., (2008), Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland), "Quaestiones Geographicae", 27/1B, s. 67-80.
146
Rachwał T., (2008), Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego", Kraków : Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej; Warszawa: Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne, s. 52-53.
147
Tracz M., Rachwał T., (2008), Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 4, s. 325-330; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464
148
Zioło Z., Rachwał T., (2008), Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, "Czasopismo Geograficzne", T. 79, z. 1-2, s. 189-196.
149
Rachwał T., (2008), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 11, s. 53-85; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406
150
Makieła Z., Rachwał T., (2008), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 5Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
151
Rachwał T., Wiedermann K., Kilar W., (2008), Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym. [W:] Ilnicki D., Janc K. (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania", Wrocław : Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 79-90.
152
Kilar W., Rachwał T., Wiedermann K., (2008), Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej. [W:] Fedan R., Makieła Z. (red.), Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim, Jarosław : [Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej], s. 287-306.
153
Rachwał T., Kudełko J., Tracz M., Wach K., Kilar W., (2008), Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. [W:] Zioło Z., Rachwał T. (red.), Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy (Przedsiębiorczość - Edukacja; nr 4), Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny, s. 312-324.
154
Makieła Z., Rachwał T., (2007), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 6Warszawa : Nowa Era, 232 s.
155
Tracz M., Rachwał T., (2007), Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 3, s. 286-296; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521
156
Rachwał T., (2007), Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania. [W:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 325-351.
157
Lach J., Borowiec M., Rachwał T. (red.), (2007), Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 704 s.
158
Rachwał T., (2007), Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia. [W:] Sitarska B., Droba R., Jankowski K. (red.), Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej, Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, s. 103-112.
159
Rachwał T., (2007), Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 87-88.
160
Rachwał T., (2007), Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. [W:] Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu", Warszawa : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej, s. 31-36.
161
Rachwał T., (2007), Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Kiniorska I., Sala S. (red.), Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Kielce : Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, s. 381-389.
162
Rachwał T., (2006), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. [W:] Muchacka B. (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, T. 2, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 427-434.
163
Rachwał T., (2006), Podstawy przedsiębiorczości: słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wyd. 3Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 264 s.
164
Rachwał T., (2006), Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 9, s. 98-115; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474
165
Rachwał T., (2006), Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 8, s. 192-203; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694
166
Rachwał T., (2006), Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. [W:] Makieła Z., Fedan R. (red.), Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM, s. 225-240.
167
Makieła Z., Rachwał T., (2006), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 4 zm.Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
168
Makieła Z., Rachwał T., (2006), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 5 zm.Warszawa : Nowa Era, 232 s.
169
Rachwał M., Rachwał T., (2006), Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 2, s. 193-198; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578
170
Rachwał T., (2006), Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Fedan R. (red.), Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji, Rzeszów : Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie, s. 405-415.
171
Górz B., Rachwał T., (2006), Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej), "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 2, s. 226-235; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584
172
Rachwał T., (2006), Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania. [W:] Komornicki T., Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka (Dokumentacja Geograficzna; nr 33), Warszawa : PAN. IGiPZ, s. 217-223.
173
Makieła Z., Rachwał T., (2006), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 4Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
174
Makieła Z., Rachwał T., (2005), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 4Warszawa : Nowa Era, 232 s.
175
Makieła Z., Rachwał T., (2005), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 3Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
176
Rachwał T., (2005), Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 1, s. 137-143; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609
177
Rachwał M., Rachwał T., (2005), Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, "Przedsiębiorczość - Edukacja", vol. 1, s. 221-226; http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620
178
Rachwał T., (2005), Podstawy przedsiębiorczości: słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 264 s.
179
Rachwał T., (2005), Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego. [W:] Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych (Biuletyn Polskiej Akademii Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju; z. 222), Warszawa : KPZK PAN, s. 158-169.
180
Makieła Z., Rachwał T., (2004), Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 16 s.
181
Makieła Z., Rachwał T., (2004), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 3Warszawa : Nowa Era, 230 s.
182
Rachwał T., (2004), Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. [W:] Brdulak J., Kulikowski M. (red.), Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, Warszawa : Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa, s. 263-270.
183
Rachwał T., (2004), Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski południowo-wschodniej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 46/2, lipiec-grudzień 2002, s. 63-65.
184
Rachwał T., (2004), Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii. [W:] Osuch W., Piróg D. (red.), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 184-192.
185
Rachwał T., (2004), Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej. [W:] Antoszkiewicz , Kulikowski M. (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, Warszawa : Instytut Wiedzy, s. 275-288.
186
Rachwał T., (2003), Problematyka badawcza zmian w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001, s. 48-50.
187
Makieła Z., Rachwał T., (2003), Podstawy przedsiębiorczości: ćwiczenia: zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 111 s.
188
Rachwał T., (2003), Proces zmian funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 45/2, lipiec-grudzień 2001, s. 30-32.
189
Makieła Z., Rachwał T., (2003), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 2Warszawa : Nowa Era, 207 s.
190
Rachwał T., (2003), Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 6, s. 129-138; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735
191
Makieła Z., Rachwał T., (2003), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Wyd. 2Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
192
Makieła Z., Rachwał T., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: ćwiczenia: zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa : Nowa Era, 111 s.
193
Rachwał T., (2002), Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 44/2, lipiec-grudzień 2000, s. 51-52.
194
Rachwał T., (2002), Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach), "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 4, s. 79-87; http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952
195
Makieła Z., Rachwał T., (2002), Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 17 s.
196
Makieła Z., Rachwał T., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa : Nowa Era, 207 s.
197
Makieła Z., Rachwał T., (2002), Podstawy przedsiębiorczości: poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum: kształcenie ogólne w zakresie podstawowym, Warszawa : Wydawnictwo Nowa Era, 78 s.
198
Gaweł M., Rachwał T., (2001), Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej. [W:] Rajman J. (red.), Polska - Europa : gospodarka, przemysł, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, s. 251-260.
199
Rachwał T., (2001), Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 2, s. 49-57; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746
200
Rachwał T., (2001), Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych", T. 43/2, lipiec-grudzień 1999, s. 24-27.
201
Rachwał T., (2001), Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Telpod" w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 167-180; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939
202
Rachwał T., (2001), Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych "Nisko" S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego, "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 181-189; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940
203
Rachwał T., (2001), Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r., "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego", nr 3, s. 198-220; https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942
204
Długosz Z., Rachwał T., (2000), Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 18, s. 29-37; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434
205
Rachwał T., (2000), Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A., "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 18, s. 63-72; https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361
206
Rachwał T., (2000), Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego "San" S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych. [W:] Zioło Z. (red.), Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin, Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, s. 323-336.
207
Chmiel W., Rachwał T., (1998), Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Odzieżowego "Conres" S.A. w procesie transformacji gospodarczej. [W:] Rzętała M., Szczypek T. (red.), Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 2, Referaty, komunikaty, postery, Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki : Wydział Nauk o Ziemi UŚ, s. 309-310.
208
Długosz Z., Rachwał T., (1998), Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne", 17, s. 25-35; https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507
1
@book{UEK:2168368376,
author = "Tomasz Rachwał and Czesław Adamiak and Marcin Świtoniak and Paweł Kroh",
title = "Oblicza geografii 4 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2022",
isbn = "978-83-267-4360-3",
}
2
@article{UEK:2168367282,
author = "Anita Kulawik and Andrzej Suliborski and Tomasz Rachwał",
title = "Research on Rural Entrepreneurship in Terms of the Literature : Definition Problems and Selected Research Issues",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 41, iss. 2",
pages = "7-19",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/quageo-2022-0020},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.2478/quageo-2022-0020},
}
3
@inbook{UEK:2168365946,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształcenie w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej na kierunkach geografia oraz gospodarka przestrzenna - szanse i wyzwania w świetle opinii studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
booktitle = "Geografia społeczno-ekonomiczna : doświadczenia, szanse i wyzwania w procesie kształcenia",
pages = "57-76",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2021",
issn = "",
isbn = "978-83-7986-375-4",
}
4
@book{UEK:2168367862,
author = "Tomasz Rachwał and Dawid Szczypiński",
title = "Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2021",
isbn = "978-83-267-4212-5",
}
5
@article{UEK:2168365586,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "Influence of Energy Sector Corporations on the Corporate Control Functions of Cities",
journal = "International Journal of Energy Economics and Policy",
number = "vol. 11, iss. 2",
pages = "333-340",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.32479/ijeep.10687},
url = {https://econjournals.com/index.php/ijeep/article/view/10687/5739},
}
6
@inbook{UEK:2168365588,
author = "Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar",
title = "Entrepreneurial Intentions of Students of Non-economic Faculties as a Sign of their Entrepreneurial Attitudes and the Result of the Course on Entrepreneurship",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6428-6434",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
7
@inbook{UEK:2168365942,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Management Issues within Entrepreneurship Education in Secondary Schools in Poland",
booktitle = "Innovation Management and Information Technology Impact on Global Economy in the Era of Pandemic : Proceedings of the 37th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2021 Cordoba, Spain",
pages = "6366-6373",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-6-4",
}
8
@article{UEK:2168365570,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "The Role of the Energy Sector in the Command and Control Function of Cities in Conditions of Sustainability Transitions",
journal = "Energies",
number = "vol. 14, iss. 22",
pages = "1-14",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en14227579},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/14/22/7579},
}
9
@article{UEK:2168365630,
author = "Piotr Raźniak and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Winiarczyk-Raźniak",
title = "Znaczenie sektora energetycznego w kreowaniu funkcji kontrolno-zarządczych miast na świecie",
journal = "Rynek Energii",
number = "5 (150)",
pages = "12-20",
year = "2020",
url = {},
}
10
@book{UEK:2168367878,
author = "Aneta Depczyńska and Joanna Kozub and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2020",
isbn = "978-83-267-3988-0",
}
11
@book{UEK:2168367882,
author = "Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar",
title = "Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2020",
isbn = "978-83-267-3952-1",
}
12
@book{UEK:2168367896,
author = "Roman Malarz and Mariusz Szubert and Tomasz Rachwał",
title = "Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2020",
isbn = "978-83-267-3748-0",
}
13
@inbook{UEK:2168368816,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wydarzenia i publikacje związane z Jubileuszem 100-lecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego organizowane przy udziale Komisji Geografii Przemysłu",
booktitle = "Księga Wielkiego Jubileuszu : Polskie Towarzystwo Geograficzne 1918-2018",
pages = "291-297",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego",
year = "2020",
isbn = "978-83-64089-58-9",
}
14
@book{UEK:2168367892,
author = "Tomasz Rachwał and Radosław Uliszak and Krzysztof Wiedermann and Paweł Kroh",
title = "Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres podstawowy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2020",
isbn = "978-83-267-3962-0",
}
15
@misc{UEK:2168366748,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ procesów transformacji przemysłu w Polsce na jego oddziaływanie na środowisko przyrodnicze",
booktitle = "Problematyka 36. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług"",
pages = "37-38",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2020",
url = {https://docplayer.pl/212124795-Problematyka-36-miedzynarodowej-konferencji-naukowej-nt-przemiany-strukturalne-przemyslu-i-uslug.html},
isbn = "978-83-8084-562-6",
}
16
@inbook{UEK:2168365662,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i szkole podstawowej w warunkach zmian podstawy programowej",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "122-141",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
17
@book{UEK:2168367900,
author = "Tomasz Rachwał and Roman Malarz and Dawid Szczypiński",
title = "Planeta Nowa 6 : podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2019",
isbn = "978-83-267-3515-8",
}
18
@article{UEK:2168365632,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Changes in Entrepreneurship Education in Secondary School under Curriculum Reform in Poland",
journal = "Journal of Intercultural Management",
number = "vol. 11, no. 2",
pages = "73-105",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/joim-2019-0010},
url = {https://sciendo.com/article/10.2478/joim-2019-0010},
}
19
@book{UEK:2168365636,
title = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
20
@article{UEK:2168365634,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Zarys uwarunkowań dalszego rozwoju przedsiębiorczości w układach przestrzennych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 15, no. 1",
pages = "7-18",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.151.1},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.151.1/4593},
}
21
@book{UEK:2168367962,
author = "Elżbieta Szkurłat and Adam Hibszer and Iwona Piotrowska and Tomasz Rachwał and Teresa Wieczorek",
title = "Vademecum nauczyciela : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej : geografia",
adress = "Warszawa",
publisher = "Ośrodek Rozwoju Edukacji ",
year = "2019",
isbn = "978-83-66047-53-2",
}
22
@inbook{UEK:2168365664,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość w szkole średniej w warunkach reformy systemu oświaty",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "184-202",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
23
@inbook{UEK:2168365660,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji",
booktitle = "Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych",
pages = "16-34",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2019",
url = {http://czytelnia.frse.org.pl/ksztaltowanie-kompetencji-przedsiebiorczych/},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-76-0",
}
24
@article{UEK:2168365992,
author = "Danuta Piróg and Tomasz Rachwał",
title = "Comics as a Tool for a Narrative Approach in Early Career Counselling : Theory versus Empirical Evidence",
journal = "British Journal of Guidance & Counselling",
number = "vol. 47, iss. 4",
pages = "498-511",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/03069885.2018.1538494},
url = {https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03069885.2018.1538494},
}
25
@misc{UEK:2168366750,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "85-86",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf},
isbn = "978-83-8084-226-7",
}
26
@article{UEK:2168365704,
author = "Agnieszka Świętek and Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek and Wioletta Kilar and Wiktor Osuch",
title = "Sytuacja młodzieży NEET w Polsce i propozycje podniesienia jej kompetencji przedsiębiorczych w świetle rezultatów projektu RLG",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "425-444",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.29},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.14.29/4439},
}
27
@article{UEK:2168365678,
author = "Michael Gameli Dziwornu and Tomasz Rachwał",
title = "The Trade Specificities between Turkey and Poland",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 3",
pages = "201-215",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.323.13},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.323.13/4262},
}
28
@misc{UEK:2168366754,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka geografii przemysłu w edukacji na poziomie szkoły podstawowej i średniej w świetle nowej podstawy programowej",
booktitle = "Problematyka 34. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza geografii przemysłu i usług"",
pages = "87-88",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2018",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Abstract_book_2018.pdf},
isbn = "978-83-8084-226-7",
}
29
@book{UEK:2168367908,
author = "Roman Malarz and Mariusz Szubert and Tomasz Rachwał",
title = "Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2018",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-267-3096-2",
}
30
@article{UEK:2168365676,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Research Issues of the Function of Entrepreneurship in the Socio-Economic Development of Spatial Systems in Polish Economic Geography",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 4",
pages = "149-162",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.324.9},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.9/4368},
}
31
@article{UEK:2168368824,
author = "Tomasz Rachwał and Elżbieta Szkurłat and Tomasz Wites",
title = "100 lat PTG - świętujemy Rok Polskiej Geografii",
journal = "Geografia w Szkole",
number = "4",
pages = "38-41",
year = "2018",
}
32
@book{UEK:2168367910,
author = "Tomasz Rachwał and Dawid Szczypiński",
title = "Planeta Nowa 8 : podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2018",
isbn = "978-83-267-3228-7",
}
33
@article{UEK:2168365690,
author = "Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar and Zbigniew Kawecki and Piotr Wróbel",
title = "Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w wychowaniu przedszkolnym, szkole podstawowej i szkołach średnich w świetle nowej podstawy programowej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 14",
pages = "389-424",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.14.28},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/20833296.14.28},
}
34
@article{UEK:2168365702,
author = "Anita Kulawiak and Tomasz Rachwał and Karolina Smętkiewicz",
title = "Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i mieszkaniowych na rozwój układów lokalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 3",
pages = "69-97",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.323.5},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/20801653.323.5/4254},
}
35
@article{UEK:2168365700,
author = "Monika Borowiec-Gabryś and Tomasz Rachwał",
title = "Procesy rozwoju szkolnictwa wyższego w układach regionalnych w Polsce - według województw w latach 2009-2016",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "272",
pages = "94-112",
year = "2018",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/128622/edition/112209/content},
}
36
@inbook{UEK:2168366274,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał and Wioletta Kilar",
title = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
booktitle = "Historia komisji tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
pages = "89-131",
adress = "Łódź",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne ; Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego",
year = "2018",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-83-63418-08-3",
}
37
@inbook{UEK:2168366568,
author = "Elżbieta Szkurłat and Adam Hibszer and Iwona Piotrowska and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawa programowa geografii źródłem nauczycielskich wyzwań",
booktitle = "Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły",
pages = "13-31",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej",
year = "2018",
url = {https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/info/book/UOG95e9bb810c0844c9b1015be05cb26f90/Nauczyciel+geografii+wobec+wyzwa%25C5%2584+reformowanej+szko%25C5%2582y+title?ps=20&lang=en&pn=1&cid=132432},
issn = "2543-5590",
isbn = "978-83-934983-5-2",
}
38
@inbook{UEK:2168365694,
author = "Monika Borowiec-Gabryś and Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości",
booktitle = "Kompetencje przyszłości",
pages = "68-89",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji",
year = "2018",
url = {https://www.frse.org.pl/czytelnia/kompetencje-przyszlosci},
issn = "",
isbn = "978-83-65591-52-4",
}
39
@inbook{UEK:2168366570,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany ludnościowe na obszarach poprzemysłowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Człowiek w przestrzeni, człowiek w gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Długoszowi",
pages = "135-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
year = "2018",
issn = "2450-7865",
isbn = "978-83-8084-144-4 ; 978-83-8084-145-1",
}
40
@book{UEK:2168367860,
author = "Feliks Szlajfer and Zbigniew Zaniewicz and Tomasz Rachwał and Roman Malarz",
title = "Planeta Nowa 5 : podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa ",
publisher = "Nowa Era",
year = "2018",
isbn = "978-83-267-3227-0",
}
41
@article{UEK:2168365684,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Research Issues of Structural Changes in Polish Industry in Geography of Industry",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "vol. 32, 4",
pages = "86-109",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20801653.324.5},
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/20801653.324.5/4364},
}
42
@article{UEK:2168365706,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Agnieszka Świętek",
title = "Developing Entrepreneurial Competencies of the RLG Project Participants - Applicability of Assessment Tools and Results of Pilot Studies",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "314-329",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.23},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.23/pdf},
}
43
@article{UEK:2168365710,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship in School in the Conditions of the Education System Reform in Poland - a Voice in the Discussion on the Directions of Change",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "330-339",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.24},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.24/pdf},
}
44
@article{UEK:2168365708,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 13",
pages = "468-490",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.13.35},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/download/20833296.13.35/pdf_1},
}
45
@misc{UEK:2168366980,
author = "Anita Kulawiak and Karolina Smętkiewicz and Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ inwestycji infrastrukturalnych, przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego na rozwój układów lokalnych i regionalnych na przykładzie gminy Uniejów w województwie łódzkim",
booktitle = "Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "44-45",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
year = "2017",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-8084-087-4",
}
46
@misc{UEK:2168366986,
author = "Anita Kulawiak and Karolina Smętkiewicz and Tomasz Rachwał",
title = "Przemiany strukturalne przemysłu Polski w układzie regionalnym",
booktitle = "Problematyka 33. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemiany strukturalne przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "76-77",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego : Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
year = "2017",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_33_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-8084-087-4",
}
47
@book{UEK:2168367906,
author = "Roman Malarz and Mariusz Szubert and Tomasz Rachwał",
title = "Planeta Nowa 7 : podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2017",
isbn = "978-83-267-3096-2",
}
48
@article{UEK:2168365714,
author = "Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek and Marta Boguś",
title = "Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies - a Case of Poland",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 4, 1",
pages = "61-80",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/146/pdf_1},
}
49
@article{UEK:2168365810,
author = "Joanna Dominiak and Tomasz Rachwał",
title = "Chief Development Tendencies, Structural Changes and Innovativeness of the Industrial and Service Sectors in Poland",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 35, iss. 4",
pages = "49-69",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.1515/quageo-2016-0034},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.1515/quageo-2016-0034},
}
50
@article{UEK:2168365712,
author = "Wioletta Kilar and Monika Płaziak and Tomasz Rachwał and Beata Stelmach-Fita",
title = "Koncepcja badań opinii interesariuszy zewnętrznych o programie studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jako elementu oceny jakości kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "260",
pages = "81-107",
year = "2016",
url = {http://journals.pan.pl/Content/82960/mainfile.pdf?handler=pdf},
}
51
@inbook{UEK:2168366572,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Specyfika koncepcji studiów z zakresu gospodarki przestrzennej w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie",
booktitle = "Nowe koncepcje studiów w zakresie geografii i gospodarki przestrzennej",
pages = "27-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ",
year = "2016",
url = {https://www.researchgate.net/publication/307965003_Specyfika_koncepcji_studiow_z_zakresu_gospodarki_przestrzennej_w_Uniwersytecie_Pedagogicznym_w_Krakowie},
isbn = "978-83-64089-24-4",
}
52
@article{UEK:2168308985,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wach",
title = "Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia : wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "405-415",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.30},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794},
}
53
@article{UEK:2168311975,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Marcin Semczuk and Agnieszka Świętek",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "444-456",
adress = "",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.12.33},
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3174/2797},
}
54
@book{UEK:2168367916,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2016",
isbn = "978-83-267-2719-1",
}
55
@article{UEK:2168365716,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Agnieszka Świętek",
title = "Koncepcja oceny i kształtowania postaw przedsiębiorczych na podstawie narzędzi wypracowanych w ramach projektu RLG",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 12",
pages = "426-443",
year = "2016",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/3173/2796},
}
56
@article{UEK:2168365720,
author = "Agnieszka Świętek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał and Sławomir Kurek",
title = "Projekt Common Goals - Common Ways jako przykład aktywizacji grupy Romów zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "415-429",
year = "2015",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2760/2436},
}
57
@inbook{UEK:2168365828,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Industrial and R&D Activity in Emerging Economies - Poland versus other EU Countries",
booktitle = "Understanding Innovation in Emerging Economic Spaces : Global and Local Actors, Networks and Embeddedness",
pages = "33-53",
adress = "Farnham",
publisher = "Ashgate",
year = "2015",
issn = "",
isbn = "978-1-4724-1033-7",
}
58
@inbook{UEK:2168366004,
author = "Peter Čuka and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Renata Rettinger",
title = "Effectiveness as a Measure of Strength and Financial Security of Companies",
booktitle = "15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015 : Conference Proceedings. Book 5, Ecology, Economics, Education and Legislation. Vol. 3, Environmental Economics, Education and Accreditation in Geosciences",
pages = "189-196",
adress = "Sofia",
publisher = "STEF92 Technology Ltd.",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.5593/SGEMSOCIAL2015/B53/S21.024},
url = {https://www.researchgate.net/publication/282576240_Development_of_ski_infrastructure_as_a_factor_of_local_development_vs_environmental_sustainability_the_case_of_Krynica-Zdroj_Poland},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-619-7105-41-4",
}
59
@book{UEK:2168367918,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2015",
isbn = "978-83-267-2166-3",
}
60
@article{UEK:2168365814,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Structural Changes in Polish Industry after 1989",
journal = "Geographia Polonica",
number = "vol. 88, iss. 4",
pages = "575-605",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/GPol.0035},
url = {https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/77986/edition/57335},
}
61
@article{UEK:2168365718,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Przedsiębiorczy region - zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 11",
pages = "37-49",
year = "2015",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/2730/2407},
}
62
@inbook{UEK:2168365816,
author = "Peter Čuka and Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał",
title = "Development of Tourism Infrastructure in the Regions of Central and Eastern Europe",
booktitle = "Innovation Vision 2020 : from Regional Development Sustainability to Global Economic Growth",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2015",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Dorocki/publication/277018032_Development_of_tourism_infrastructure_in_the_regions_of_Central_and_Eastern_Europe/links/555f287408ae86c06b616f8f/Development-of-tourism-infrastructure-in-the-regions-of-Central-and-Eastern-Europe.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-0-9860419-4-5",
}
63
@misc{UEK:2168367062,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz tomów Prac Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz wcześniej wydawanych prac zbiorowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "153-160",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
64
@book{UEK:2168368654,
author = "Agnieszka Świętek and Sławomir Kurek and Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał",
title = "Jak edukować dzieci romskie? : propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Pedagogiczny. Instytut Geografii",
year = "2014",
url = {https://ig.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/20/2021/01/Swietek_Kurek_Osuch_Rachwal_2014_Jak_edukowac1.pdf},
isbn = "978-83-7271-918-8",
}
65
@misc{UEK:2168367064,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz tomów Przedsiębiorczość - Edukacja",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "161-163",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
66
@article{UEK:2168365836,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Changing Role of Industry in the Economy in the V4 Countries",
journal = "Theory, Methodology, Practice",
number = "vol. 10, iss. 1",
pages = "45-54",
year = "2014",
url = {http://tmp.gtk.uni-miskolc.hu/index.php?i=2032},
}
67
@misc{UEK:2168367078,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "The Impact of Economic Transformation on Spatial and Structural Changes of Polish Industry in the Era of Knowledge-based Economy",
booktitle = "IGU 2014 Book of Abstracts",
number = "0971",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/C12_08_DPSC2/Rachwal_The_impact.pdf},
}
68
@misc{UEK:2168367102,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Developing the Entrepreneurial Competencies in the Education System in Poland under Core Curriculum Reform",
booktitle = "Современные исследования природных и социально-экономических систем : инновационные процессы и проблемы развития естественнонаучного образования : материалы Международной научно-практической конференции",
pages = "215-221",
adress = "Екатеринбург",
publisher = "Уральский государственный педагогический университет",
year = "2014",
}
69
@article{UEK:2168365732,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "10 lat konferencji z cyklu Przedsiębiorczość - Edukacja organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 10",
pages = "392-395",
year = "2014",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1776/1531},
}
70
@misc{UEK:2168367054,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce przedsiębiorczości",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "151-152",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
71
@misc{UEK:2168367060,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "147-150",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
72
@article{UEK:2168365722,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mirosław Wójtowicz",
title = "Industrial and Commercial Suburbanization in Post-Socialist City : the Kraków Metropolitan Area (Poland)",
journal = "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica",
number = "t. 5",
pages = "55-76",
year = "2014",
url = {http://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/1661/1421},
}
73
@book{UEK:2168367914,
author = "Tomasz Rachwał and ",
title = "Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2014",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-267-1852-6",
}
74
@article{UEK:2168365728,
author = "Mirosław Wójtowicz and Tomasz Rachwał",
title = "Globalization and New Centers of Automotive Manufacturing : the Case of Brazil, Mexico, and Central Europe",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "25",
pages = "81-107",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1680/1440},
}
75
@article{UEK:2168365838,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "The Role of Entrepreneurship in Regional Development Strategies : (Based on the Polish National Strategy of Regional Development 2010-2020)",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 26",
pages = "97-110",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2014.26.6},
url = {http://rcin.org.pl/igipz/Content/53612/WA51_72441_r2014-t26_EuropaXXI-Plaziak.pdf},
}
76
@misc{UEK:2168367044,
title = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
url = {https://przemysl.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/44/2020/01/Problematyka_30_Konferencji.pdf},
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
77
@article{UEK:2168365726,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Postrzeganie zakładania własnej działalności gospodarczej jako przejaw postawy przedsiębiorczej studentów kierunków nieekonomicznych",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 28",
pages = "111-130",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/27/21},
}
78
@misc{UEK:2168367080,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Developing Entrepreneurial Competencies of Geography Students in Polish Universities as a Response to the Challenges of Modern Society",
booktitle = "IGU 2014 Book of Abstracts",
number = "1307",
pages = "",
year = "2014",
url = {http://denali.geo.uj.edu.pl/konferencja/igu2014/programme/pdf/11_gec1/Rachwal_Developing.pdf},
}
79
@misc{UEK:2168367016,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu Polski w okresie transformacji gospodarczej w polskiej geografii przemysł",
booktitle = "Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych"",
pages = "91-94",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2014",
isbn = "978-83-7271-908-9",
}
80
@article{UEK:2168365730,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "27",
pages = "148-163",
year = "2014",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1822/1880},
}
81
@article{UEK:2168365724,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych : (na przykładzie kierunku geografia)",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 13, 26",
pages = "249-266",
year = "2014",
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HW/article/view/178/157},
}
82
@article{UEK:2168366184,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka zmian w systemie emerytalnym w edukacji w zakresie przedsiębiorczości w szkole ponadgimnazjalnej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 10",
pages = "354-365",
year = "2014",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1754/1514},
}
83
@article{UEK:2168366310,
author = "Monika Płaziak and Tomasz Rachwał",
title = "Role of Modern Factors in the Process of Choosing a Location of an Enterprise",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 110",
pages = "710-718",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.915},
url = {https://www-1sciencedirect-1com-1000012331b26.hanbg.uek.krakow.pl/science/article/pii/S1877042813055559},
}
84
@book{UEK:2168367876,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-267-0758-2",
}
85
@inbook{UEK:2168366242,
author = "Peter Čuka and Tomasz Rachwał",
title = "Economic, Touristic and Therapeutic Potential of Natural Water Springs in Slovakia",
booktitle = "13th International Multidisciplinary Scientific GeoConference of Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection SGEM 2013, Book 1, vol. 1",
pages = "189-196",
adress = "Red Hook",
publisher = "Curran Associates, Inc.",
year = "2013",
url = {},
issn = "1314-2704",
isbn = "978-1-62993-275-0",
}
86
@misc{UEK:2168367106,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany strukturalne przemysłu Polski w warunkach kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunakch kryzysu gospodarczego"",
pages = "74-76",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2013",
isbn = "978-83-7271-850-4",
}
87
@book{UEK:2168367930,
author = "Anna Tobolska and Tomasz Rachwał and Paweł Czapliński and Radosław Uliszak",
title = "Geografia gospodarcza : przewodnik do ćwiczeń",
adress = "Poznań ; Kraków",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2013",
isbn = "978-83-63400-87-3",
}
88
@article{UEK:2168365846,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 9",
pages = "273-288",
year = "2013",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/1336/1138},
}
89
@book{UEK:2168368660,
author = "Wioletta Kilar and Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Primedruk",
year = "2013",
isbn = "978-83-63311-97-1",
}
90
@article{UEK:2168365842,
author = "Tomasz Rachwał and Monika Płaziak",
title = "Przedsiębiorczość w kształceniu w zakresie gospodarki przestrzennej w polskich uniwersytetach",
journal = "Biuletyn Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
number = "251",
pages = "198-220",
year = "2013",
url = {http://journals.pan.pl/Content/82740/mainfile.pdf?handler=pdf},
}
91
@article{UEK:2168365844,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "21",
pages = "189-211",
year = "2013",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1201},
}
92
@book{UEK:2168367936,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2013",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "978-83-267-0691-2",
}
93
@article{UEK:2168366264,
author = "Susanne Berger and Roy Canning and Michael Dolan and Sławomir Kurek and Matthias Pilz and Tomasz Rachwał",
title = "Curriculum-making in Pre-vocational Education in the Lower Secondary School : a Regional Comparative Analysis within Europe",
journal = "Journal of Curriculum Studies",
number = "vol. 44, iss. 5",
pages = "679-701",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.702223},
url = {},
}
94
@article{UEK:2168365890,
author = "Wiesława Gierańczyk and Tomasz Rachwał",
title = "Structural Changes in the Industry of Poland against the Background of Eastern European Union States",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "vol. 31, iss. 2",
pages = "83-93",
year = "2012",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10117-012-0021-9},
url = {https://www.sciendo.com/article/10.2478/v10117-012-0021-9},
}
95
@article{UEK:2168366400,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast",
journal = "Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN",
number = "t. 141",
pages = "135-151",
year = "2012",
url = {https://journals.pan.pl/dlibra/publication/111374/edition/96650/content},
}
96
@article{UEK:2168343836,
author = "Sławomir Dorocki and Tomasz Rachwał and Anna Irena Szymańska and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Spatial Conditions for Agritourism Development on the Example of Poland and France",
journal = "Current Issues of Tourism Research",
number = "vol. 2, 2",
pages = "20-29",
year = "2012",
url = {http://citr.up.krakow.pl/article/view/1331},
}
97
@book{UEK:2168367874,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2012",
isbn = "978-83-267-0758-2",
}
98
@book{UEK:2168368706,
author = "Tomasz Rachwał and Piotr Ratajski and Maria Zając",
title = "Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2012",
url = {https://www.academia.edu/16390295/Innowacyjna_Strategia_Kszta%C5%82cenia_Krok_w_przedsi%C4%99biorczo%C5%9B%C4%87},
isbn = "978-83-267-1055-1",
}
99
@misc{UEK:2168367110,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w gospodarce opartej na wiedzy",
booktitle = "Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy"",
pages = "75-77",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2012",
url = {http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/109/Problematyka_28_konferencji_v_17_final.pdf},
isbn = "978-83-7271-771-9",
}
100
@inbook{UEK:2168365898,
author = "Tomasz Rachwał and Marta Boguś",
title = "The Competitiveness of Industrial Enterprises in European Union Countries",
booktitle = "Current Problems of Competitiveness Improvement in National Economies and Enterprises",
pages = "133-156",
adress = "Niš",
publisher = "University of Niš",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/publication/235957340_THE_COMPETITIVENESS_OF_INDUSTRIAL_ENTERPRISES_IN_EUROPEAN_UNION_COUNTRIES},
isbn = "978-86-6139-052-4",
}
101
@inbook{UEK:2168366398,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Inwestycje w dużych miastach i obszarach metropolitalnych",
booktitle = "Inwestycje w mieście : uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne",
pages = "195-218",
adress = "Warszawa",
publisher = "CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe",
year = "2012",
isbn = "978-83-7556-206-4",
}
102
@book{UEK:2168368718,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał and Maria Zając",
title = "Poradnik metodyczny : dla nauczycieli i nauczycielek",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2012",
url = {https://www.academia.edu/3767797/Poradnik_metodyczny_dla_nauczycieli_i_nauczycielek},
isbn = "978-83-267-1054-4",
}
103
@inbook{UEK:2168366478,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Vocational Education and Training in Poland During Economic Transition",
booktitle = "The Future of Vocational Education and Training in a Changing World",
pages = "321-340",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien",
year = "2012",
isbn = "978-3-531-18527-9 ; 978-3-531-18757-0",
}
104
@article{UEK:2168365734,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mariusz Szubert",
title = "Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 8",
pages = "24-36",
year = "2012",
url = {http://uatacz.up.krakow.pl/~wwwaupc/index.php/p-e/article/view/106/47},
}
105
@inbook{UEK:2168365894,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship in Geographical Research",
booktitle = "Contemporary Issues in Polish Geography",
pages = "135-155",
adress = "Poznań",
publisher = "Bogucki Wydawnictwo Naukowe",
year = "2012",
url = {https://www.researchgate.net/publication/235679514_Entrepreneurship_in_geographical_research},
isbn = "978-83-63400-14-9",
}
106
@book{UEK:2168367934,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Krok w przedsiębiorczość : zeszyt ćwiczeń do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2012",
isbn = "978-83-267-0691-2",
}
107
@book{UEK:2168367932,
author = "Sławomir Dorocki and Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał and Agnieszka Świętek and Małgorzata Zdon-Korzeniowska",
title = "Biznesplan krok po kroku : poradnik dla uczniów i uczennic",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2012",
url = {https://docplayer.pl/615358-Iii-czesc-produktu-finalnego-biznesplan-krok-po-kroku-poradnik-dla-uczniow-i-uczennic.html},
isbn = "978-83-267-1053-7",
}
108
@inbook{UEK:2168366482,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał and Mariusz Szubert",
title = "Business Competencies in Polish School Curricula : Opinions of Teachers and Social Partners",
booktitle = "Fit for Business Pre-Vocational Education in European Schools",
pages = "61-88",
adress = "Wiesbaden",
publisher = "VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer Fachmedien",
year = "2012",
isbn = "978-3-531-18383-1 ; 978-3-531-19028-0",
}
109
@inbook{UEK:2168365892,
author = "Tomasz Rachwał and Marta Boguś",
title = "Konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w ujęciu regionalnym na tle innych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Przekształcenia struktur regionalnych",
pages = "9-36",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2012",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/7480},
isbn = "978-83-7571-229-2",
}
110
@inbook{UEK:2168366484,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych na przykładzie Łodzi, Poznania i Krakowa",
booktitle = "Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów",
pages = "81-106",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2011",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/3738},
isbn = "978-83-7571-141-7",
}
111
@article{UEK:2168365744,
author = "Sławomir Dorocki and Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał",
title = "Założenia i cele Projektu Krok w przedsiębiorczość dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 7",
pages = "308-320",
year = "2011",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/197/114},
}
112
@book{UEK:2168366576,
title = "Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UP",
year = "2011",
url = {http://docplayer.pl/57100777-Priorytety-badawcze-i-aplikacyjne-geografii-polskiej.html},
isbn = "978-83-7271-742-9",
}
113
@article{UEK:2168365740,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "18",
pages = "116-128",
year = "2011",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/94/35},
}
114
@book{UEK:2168368686,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2011",
edition = "Wyd. 10",
isbn = "978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6",
}
115
@inbook{UEK:2168366580,
author = "Wiktor Osuch and Tomasz Rachwał",
title = "Studia dwustopniowe na kierunku geografia a jakość kształcenia (na przykładzie Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)",
booktitle = "Jakość kształcenia w szkole wyższej wobec wyzwań współczesności",
pages = "35-46",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego",
year = "2011",
isbn = "978-83-7051-628-4",
}
116
@article{UEK:2168365738,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "17",
pages = "99-113",
year = "2011",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/341/244},
}
117
@article{UEK:2168365736,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Transformations of the Employment Structure as an Expression of the Transformation of Polish Industry Against the Background of the European Union",
journal = "Bulletin of Geography. Socio-economic Series",
number = "No. 15",
pages = "5-26",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.2478/v10089-011-0001-1},
url = {http://www.bulletinofgeography.umk.pl/15_2011/01_Rachwal.html},
}
118
@misc{UEK:2168367114,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce",
booktitle = "Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "70-71",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2011",
isbn = "978-83-7271-701-6",
}
119
@inbook{UEK:2168366578,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie",
booktitle = "Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej",
pages = "101-126",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe UP",
year = "2011",
url = {https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwih6ezd5uv4AhWo_rsIHXunC3EQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fig.up.krakow.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F20%2F2021%2F06%2F2011_Rachwal_IG_Priorytety_dzialalnosc_IG.pdf&usg=AOvVaw27fPx2WTDg_WrraxNF4ngl},
isbn = "978-83-7271-742-9",
}
120
@article{UEK:2168365906,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Development of Entrepreneurship in Ageing Populations of the European Union",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 19",
pages = "397-405",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.147},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012626},
}
121
@article{UEK:2168365742,
author = "Monika Borowiec and Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 7",
pages = "321-332",
year = "2011",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/198/115},
}
122
@article{UEK:2168365900,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Industrial Restructuring in Poland and Other European Union States in the Era of Economic Globalization",
journal = "Procedia : Social and Behavioral Sciences",
number = "vol. 19",
pages = "1-10",
year = "2011",
doi = {http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.100},
url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811012158},
}
123
@inbook{UEK:2168366626,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań geograficznych, 11. Geografia przemysłu i usług",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "138-157",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
124
@misc{UEK:2168367202,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu poświęconego problematyce geografii przemysłu i usług",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "74-76",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
125
@inbook{UEK:2168365910,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms",
booktitle = "Exploring the Dynamics of Entrepreneurship",
pages = "139-156",
adress = "Toruń ; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2010",
isbn = "978-83-7611-584-9",
}
126
@article{UEK:2168365748,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego FIFOBI w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 6",
pages = "472-485",
year = "2010",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/330/234},
}
127
@misc{UEK:2168367194,
author = "Małgorzata Zdon-Korzeniowska and Tomasz Rachwał",
title = "Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "71-72",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
128
@inbook{UEK:2168366628,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Zarys kształtowania się Instytutu Geografii",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "7-18",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
129
@misc{UEK:2168367116,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce",
booktitle = "Problematyka 26. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych"",
pages = "53-56",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2010",
isbn = "978-83-7271-640-8",
}
130
@article{UEK:2168365750,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza zmian powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "8",
pages = "157-176",
year = "2010",
}
131
@inbook{UEK:2168366630,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Evaluation of Effects of EU Funds Utilization for Revitalization in the Malopolskie Voivodeship",
booktitle = "Regional development and region polity in Poland : first experiences and new challenges of the European Union membership /",
pages = "",
adress = "Warsaw",
publisher = "Polish Academy of Sciences, Committee for Spatial Economy and Regional Planning",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=2415&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=},
issn = "0860-3375",
isbn = "978-83-89693-08-2",
}
132
@article{UEK:2168366594,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Transformacja przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w warunkach globalizacji gospodarki światowej",
journal = "Naukovì studìï",
number = "vyp. 8",
pages = "79-91",
year = "2010",
}
133
@article{UEK:2168365746,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "16",
pages = "105-124",
year = "2010",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/362/266},
}
134
@inbook{UEK:2168366620,
author = "Tomasz Rachwał and Zbigniew Zioło",
title = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość",
booktitle = "Rozwój naukowo-dydaktyczny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie",
pages = "225-237",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego",
year = "2010",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=1931},
isbn = "978-83-7271-602-6",
}
135
@book{UEK:2168368682,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2010",
edition = "Wyd. 9",
isbn = "978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6",
}
136
@inbook{UEK:2168366650,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych",
booktitle = "Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej",
pages = "121-135",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju",
year = "2009",
issn = "0079-3507",
isbn = "978-83-89693-09-9",
}
137
@misc{UEK:2168367118,
author = "Tomasz Rachwał and Katarzyna Świerczewska-Pietras",
title = "Ocena wykorzystania funduszy unijnych na rewitalizację w województwie małopolskim",
booktitle = "Międzynarodowa konferencja naukowa "Rozwój regionalny i polityka regionalna w Polsce: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania członkostwa w Unii Europejskiej" : książka abstraktów",
pages = "81-82",
adress = "Poznań",
publisher = "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej",
year = "2009",
}
138
@book{UEK:2168368684,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2009",
edition = "Wyd. 8",
isbn = "978-83-88985-560 ; 978-83-7409-667-6",
}
139
@inbook{UEK:2168365916,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Changes of Industry in the Countries of Central and Eastern Europe under Conditions of Economic Transformation and European Integration",
booktitle = "Countries of Central & Eastern Europe versus Global Economic Crisis",
pages = "133-164",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania",
year = "2009",
url = {https://rcin.org.pl/igipz/dlibra/publication/44595/edition/31435#description},
issn = "1429-009X",
}
140
@article{UEK:2168365756,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Ocena projektu zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (przedstawionej przez MEN w 2008 r. w ramach reformy systemu edukacji)",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 5",
pages = "349-371",
year = "2009",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/461/343},
}
141
@article{UEK:2168365914,
author = "Sławomir Kurek and Tomasz Rachwał",
title = "The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 19",
pages = "127-142",
year = "2009",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2008.19.10},
url = {https://europa21.igipz.pan.pl/article/item/12187.html},
}
142
@article{UEK:2168365754,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Rola przemysłu w gospodarce układów regionalnych Unii Europejskiej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "14",
pages = "31-42",
year = "2009",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/466/380},
}
143
@book{UEK:2168368688,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2008",
edition = "Wyd. 7",
isbn = "978-83-88985-560 ; 978-83-7409-194-7",
}
144
@article{UEK:2168365922,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Changes in Differentiation of Polish Regions' Industrial Potential within the European Union",
journal = "Europa XXI",
number = "vol. 17",
pages = "145-158",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.7163/Eu21.2008.17},
url = {https://europa21.igipz.pan.pl/volume/item/17_.html},
}
145
@article{UEK:2168366660,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Multiplier Effects in Regional Development : the Case of the Motor Vehicle Industry in Silesian Voivodeship (Poland)",
journal = "Quaestiones Geographicae",
number = "27/1B",
pages = "67-80",
year = "2008",
}
146
@misc{UEK:2168367168,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Funkcje przedsiębiorstw przemysłowych w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy i kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego",
booktitle = "Problematyka XXIV. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego"",
pages = "52-53",
adress = "Kraków ; Warszawa",
publisher = "Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; Komisja Geografii Przemysłu Polskie Towarzystwo Geograficzne",
year = "2008",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/673/Problematyka_XXIV_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-7271-515-9",
}
147
@article{UEK:2168365758,
author = "Mariola Tracz and Tomasz Rachwał",
title = "Metody nauczania i środki dydaktyczne stosowane przez nauczycieli podstaw przedsiębiorczości - wyniki badań",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 4",
pages = "325-330",
year = "2008",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/573/464},
}
148
@article{UEK:2168366656,
author = "Zbigniew Zioło and Tomasz Rachwał",
title = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
journal = "Czasopismo Geograficzne",
number = "T. 79, z. 1-2",
pages = "189-196",
year = "2008",
}
149
@article{UEK:2168365752,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "11",
pages = "53-85",
year = "2008",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/504/406},
}
150
@book{UEK:2168368734,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2008",
edition = "Wyd. 5",
isbn = "83-88985-87-6",
}
151
@inbook{UEK:2168365918,
author = "Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann and Wioletta Kilar",
title = "Wydajność i koszty pracy jako czynniki konkurencyjności przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w ujęciu regionalnym",
booktitle = "Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych : "Europa bez granic - nowe wyzwania"",
pages = "79-90",
adress = "Wrocław",
publisher = "Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego",
year = "2008",
url = {https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiz0MCypKL4AhWJmIsKHQ72BLAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.geogr.uni.wroc.pl%2Fdata%2Ffiles%2Fpublikacje-rozprawy-naukowe-igrr%2Frozprawy_03.pdf&usg=AOvVaw0DdRPIs9K9-05LJ_Sg_CtX},
issn = "",
isbn = "978-83-928255-0-0",
}
152
@inbook{UEK:2168365920,
author = "Wioletta Kilar and Tomasz Rachwał and Krzysztof Wiedermann",
title = "Zmiany potencjału przemysłowego województw Polski wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej",
booktitle = "Przyrodniczo-ekonomiczny potencjał regionów na pograniczu polsko-ukraińskim",
pages = "287-306",
adress = "Jarosław",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej",
year = "2008",
isbn = "978-83-928255-0-0",
}
153
@inbook{UEK:2165782226,
author = "Tomasz Rachwał and Joanna Kudełko and Mariola Tracz and Krzysztof Wach and Wioletta Kilar",
title = "Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
booktitle = "Rola przedsiębiorczości w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "312-324",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej. Instytut Geografii. Uniwersytet Pedagogiczny",
year = "2008",
doi = {http://dx.doi.org/10.24917/20833296.4.32},
url = {https://p-e.up.krakow.pl/article/view/572/463},
issn = "2083-3296",
isbn = "978-83-7409-620-1",
}
154
@book{UEK:2168368738,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2007",
edition = "Wyd. 6",
isbn = "83-88985-56-6",
}
155
@article{UEK:2168365760,
author = "Mariola Tracz and Tomasz Rachwał",
title = "Przedmiot podstawy przedsiębiorczości - założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 3",
pages = "286-296",
year = "2007",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/656/521},
}
156
@inbook{UEK:2168366684,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany powiązań przestrzennych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w latach transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
pages = "325-351",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
157
@book{UEK:2168366686,
title = "Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Zioło",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7271-453-4",
}
158
@inbook{UEK:2168366688,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Ocena projektu i propozycje zmian standardów kształcenia na kierunku geografia",
booktitle = "Studia trzystopniowe a jakość kształcenia w szkole wyższej",
pages = "103-112",
adress = "Siedlce",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Podlaskiej",
year = "2007",
isbn = "978-83-7051-433-4",
}
159
@misc{UEK:2168367206,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wykaz ogólnopolskich konferencji naukowych podejmujących problematykę geografii przemysłu",
booktitle = "Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu"",
pages = "87-88",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "2007",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-924797-1-0",
}
160
@misc{UEK:2168367204,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych",
booktitle = "Problematyka XXII. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Problemy metodologiczne geografii przemysłu"",
pages = "31-36",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego ; Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej",
year = "2007",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/Content/671/problematyka_XXII_konferencji.pdf},
isbn = "978-83-924797-1-0",
}
161
@inbook{UEK:2168366668,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany powiązań przestrzennych w zakresie zbytu przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych",
pages = "381-389",
adress = "Kielce",
publisher = "Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego",
year = "2007",
issn = "",
isbn = "978-83-60026-17-5",
}
162
@inbook{UEK:2168366718,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej",
booktitle = "Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2",
pages = "427-434",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Impuls",
year = "2006",
isbn = "978-83-7308-728-6",
}
163
@book{UEK:2168367940,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2006",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-7409-152-5",
}
164
@article{UEK:2168365764,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Efekty restrukturyzacji wybranych przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "9",
pages = "98-115",
year = "2006",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/582/474},
}
165
@article{UEK:2168365762,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja technologiczna przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako czynnik podnoszenia ich konkurencyjności na rynku międzynarodowym",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "8",
pages = "192-203",
year = "2006",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/817/694},
}
166
@inbook{UEK:2168366694,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego",
booktitle = "Rzeszowski i Krakowski Obszar Metropolitalny",
pages = "225-240",
adress = "Kraków",
publisher = "Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM",
year = "2006",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/handle/11315/28274},
isbn = "83-89823-91-8",
}
167
@book{UEK:2168368730,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2006",
edition = "Wyd. 4 zm.",
isbn = "83-88985-87-6",
}
168
@book{UEK:2168368736,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2006",
edition = "Wyd. 5 zm.",
isbn = "83-88985-56-6",
}
169
@article{UEK:2168365768,
author = "Maria Rachwał and Tomasz Rachwał",
title = "Wartości moralne podstawą prawdziwego sukcesu menedżera",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 2",
pages = "193-198",
year = "2006",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/686/578},
}
170
@inbook{UEK:2168366690,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w procesie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Przedsiębiorstwo i region : przedsiębiorstwo i region w procesie transformacji",
pages = "405-415",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie. Wydział Ekonomii w Rzeszowie ",
year = "2006",
isbn = "83-914243-9-1",
}
171
@article{UEK:2168365766,
author = "Bronisław Górz and Tomasz Rachwał",
title = "Uwagi do projektu zmiany podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości : (zrealizowanej przez Instytut Spraw Publicznych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej)",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 2",
pages = "226-235",
year = "2006",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/693/584},
}
172
@inbook{UEK:2168366692,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Procesy restrukturyzacji zatrudnienia przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej w okresie transformacji systemu gospodarowania",
booktitle = "Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia społeczno-ekonomiczna, dydaktyka",
pages = "217-223",
adress = "Warszawa",
publisher = "PAN. IGiPZ",
year = "2006",
url = {http://rcin.org.pl/igipz/publication/16045},
issn = "0012-5032",
isbn = "83-87954-73-X",
}
173
@book{UEK:2168368728,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2006",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-88985-87-6",
}
174
@book{UEK:2168368670,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2005",
edition = "Wyd. 4",
isbn = "83-88985-56-6",
}
175
@book{UEK:2168368724,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2005",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-88985-87-6",
}
176
@article{UEK:2168365770,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 1",
pages = "137-143",
year = "2005",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/729/609},
}
177
@article{UEK:2168365772,
author = "Maria Rachwał and Tomasz Rachwał",
title = "Rola kształcenia umiejętności obsługi klienta na lekcjach podstaw przedsiębiorczości",
journal = "Przedsiębiorczość - Edukacja",
number = "vol. 1",
pages = "221-226",
year = "2005",
url = {http://p-e.up.krakow.pl/article/view/763/620},
}
178
@book{UEK:2168367938,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2005",
isbn = "83-7409-152-5",
}
179
@inbook{UEK:2168366722,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zachowania głównych przedsiębiorstw przemysłowych w strukturze obszaru metropolitalnego",
booktitle = "Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych",
pages = "158-169",
adress = "Warszawa",
publisher = "KPZK PAN",
year = "2005",
issn = "0079-3493",
isbn = "83-8969370-4",
}
180
@book{UEK:2168368746,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2004",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-88985-35-3",
}
181
@book{UEK:2168368662,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2004",
edition = "Wyd. 3",
isbn = "83-88985-56-6",
}
182
@inbook{UEK:2168366720,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych",
booktitle = "Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego",
pages = "263-270",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy. Szkoła Główna Handlowa",
year = "2004",
isbn = "83-89132-14-1",
}
183
@misc{UEK:2168368586,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 46/2, lipiec-grudzień 2002",
pages = "63-65",
year = "2004",
}
184
@inbook{UEK:2168366724,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów - wyzwaniem dla nauczycieli geografii",
booktitle = "Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy",
pages = "184-192",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2004",
isbn = "83-7271-268-9",
}
185
@inbook{UEK:2168365928,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Restrukturyzacja przedsiębiorstw przemysłowych Polski Południowo-Wschodniej jako warunek ich konkurencyjności na rynku Unii Europejskiej",
booktitle = "Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw",
pages = "275-288",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Wiedzy",
year = "2004",
isbn = "83-89132-23-0",
}
186
@misc{UEK:2168368578,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka badawcza zmian w procesie funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/1, styczeń-czerwiec 2001",
pages = "48-50",
year = "2003",
}
187
@book{UEK:2168367958,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-88985-85-X",
}
188
@misc{UEK:2168368572,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces zmian funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych Polski południowo-wschodniej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 45/2, lipiec-grudzień 2001",
pages = "30-32",
year = "2003",
}
189
@book{UEK:2168367954,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-88985-56-6",
}
190
@article{UEK:2168365774,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Globalne uwarunkowania restrukturyzacji przedsiębiorstw Polski Południowo-Wschodniej",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "6",
pages = "129-138",
year = "2003",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/865/735},
}
191
@book{UEK:2168368722,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2003",
edition = "Wyd. 2",
isbn = "83-88985-87-6",
}
192
@book{UEK:2168367956,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : ćwiczenia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2002",
isbn = "83-88985-85-X",
}
193
@misc{UEK:2168368570,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych Nisko S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 44/2, lipiec-grudzień 2000",
pages = "51-52",
year = "2002",
}
194
@article{UEK:2168365776,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce Południowo-Wschodniej (na wybranych przykładach)",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "4",
pages = "79-87",
year = "2002",
url = {http://prace-kgp.up.krakow.pl/article/view/1017/952},
}
195
@book{UEK:2168368744,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Program nauczania podstaw przedsiębiorczości dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era",
year = "2002",
isbn = "83-88985-35-3",
}
196
@book{UEK:2168367952,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum",
adress = "Warszawa",
publisher = "Nowa Era",
year = "2002",
isbn = "83-88985-56-6",
}
197
@book{UEK:2168368720,
author = "Zbigniew Makieła and Tomasz Rachwał",
title = "Podstawy przedsiębiorczości : poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Nowa Era ",
year = "2002",
isbn = "83-88985-87-6",
}
198
@inbook{UEK:2168366728,
author = "Maciej Gaweł and Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego RESBUD S.A. w procesie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Polska - Europa : gospodarka, przemysł",
pages = "251-260",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7271-078-3",
}
199
@article{UEK:2168365778,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w okresie transformacji systemu gospodarowania",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "2",
pages = "49-57",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/897/746},
}
200
@misc{UEK:2168368566,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Problematyka kwestionariusza do badań zmian funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego w procesie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych",
number = "T. 43/2, lipiec-grudzień 1999",
pages = "24-27",
year = "2001",
}
201
@article{UEK:2168365780,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych Telpod w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "167-180",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/947/939},
}
202
@article{UEK:2168365784,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Proces restrukturyzacji Zakładów Mięsnych Nisko S.A. jako potencjalny czynnik aktywizacji rolniczej bazy surowcowej północnej części województwa podkarpackiego",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "181-189",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/948/940},
}
203
@article{UEK:2168365782,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Kształtowanie się wiodących zakładów przemysłu cukierniczego w Krakowie do 1950 r.",
journal = "Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego",
number = "3",
pages = "198-220",
year = "2001",
url = {https://prace-kgp.up.krakow.pl//article/view/950/942},
}
204
@article{UEK:2168366730,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Starzenie się ludności w dużych miastach Polski na tle pozostałych ośrodków i obszarów wiejskich",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "18",
pages = "29-37",
year = "2000",
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3434},
issn = "",
}
205
@article{UEK:2168366732,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Wpływ inwestycji zagranicznych na zmiany w funkcjonowaniu Huty Szkła Jarosław S.A.",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "18",
pages = "63-72",
year = "2000",
url = {https://annalesgeo.up.krakow.pl/article/view/3361},
issn = "",
}
206
@inbook{UEK:2168366736,
author = "Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania Zakładów Przemysłu Cukierniczego San S.A. w Jarosławiu pod wpływem inwestycji zagranicznych",
booktitle = "Działalność człowieka i jego środowisko : księga ku czci Profesor Marianny Kozaneckiej w 70. rocznicę urodzin",
pages = "323-336",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe AP ",
year = "2000",
isbn = "83-7271-058-9",
}
207
@inbook{UEK:2168368814,
author = "W. Chmiel and Tomasz Rachwał",
title = "Zmiany funkcjonowania Przedsiębiorstwa Odzieżowego Conres S.A. w procesie transformacji gospodarczej",
booktitle = "Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. 2, Referaty, komunikaty, postery",
pages = "309-310",
adress = "Sosnowiec",
publisher = "Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki ; Wydział Nauk o Ziemi UŚ",
year = "1998",
isbn = "83-87431-05-2",
}
208
@article{UEK:2168366738,
author = "Zbigniew Długosz and Tomasz Rachwał",
title = "Poziom i dynamika starzenia się ludności w województwie krakowskim w latach 1988-1996 w świetle wybranych struktur demograficznych",
journal = "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Geograficzne",
number = "17",
pages = "25-35",
year = "1998",
url = {https://rhpp.up.krakow.pl/index.php/aupcsg/article/view/3507},
issn = "",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID