Publications of the selected author
1

Author:
Title:
Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw = Funding Regulations for Communes in View of European Charter of Local Self-Government and Selected Acts
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 21 (2006) , s. 55-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168225654
article
2

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa = Personal Data Protection - Selected Problems for Commercial Activity
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004) , s. 89-105. - Summ.
Access mode:
Nr:
2168220178
article
3

Author:
Title:
Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne
Source:
Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: "Zakamycze", 2003, s. 247-263. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-246-4
Nr:
2168241760
chapter in monograph
See main document
4

Title:
Przedsiębiorcy
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 38-93
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223438
chapter in textbook
See main document
5

Author:
Title:
Sądownictwo w sprawach gospodarczych
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 289-294
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223472
chapter in textbook
See main document
6

Author:
Title:
Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej
Source:
Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, s. 489-506 - Bibliogr.
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
ISBN:
83-7333-175-1
Nr:
2168230272
chapter in monograph
See main document
7

Author:
Conference:
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie", Kraków, Polska, od 2003-06-01 do 2003-06-03
Title:
Problematyka dostosowania prawa spółek do norm Unii Europejskiej
Source:
Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003, s. 97-122. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-918302-9-2
Nr:
2168343167
chapter in conference materials
See main document
8

Author:
Title:
Umowy o usługi turystyczne
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 214-221
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223464
chapter in textbook
See main document
9

Title:
Zagadnienia ogólne z zakresu prawa gospodarczego
Source:
Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 11-37
ISBN:
83-7252-178-6
Nr:
2168223424
chapter in textbook
See main document
10

Author:
Title:
Zagadnienia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Source:
Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA, s. 113-131
Research program:
56/KP/2/2002/S
Signature:
NP-863/1/Magazyn
Nr:
2168325445
chapter in unpublished scientific work
See main document
11

Author:
Title:
Problemy prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa
Source:
System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska - Warszawa: Difin, 2001, s. 273-291 - Bibliogr.
ISBN:
83-7251-183-7
Nr:
2168227790
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Conference:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Zakopane, Polska, od 2000-09-14 do 2000-09-16
Title:
Harmonizacja przepisów prawa o spółkach akcyjnych z normami Unii Europejskiej : (z pominięciem zagadnień rejestracji spółek)
Source:
Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001, s. 251-277
ISBN:
83-7333-025-9
Nr:
2168228394
chapter in conference materials
See main document
13

Author:
Conference:
Konferencja naukowa nt. Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków, Polska, od 1996-10-23 do 1996-10-24
Title:
Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę
Source:
Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996 - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996, s. 205-210
Nr:
2168251224
chapter in conference materials
14

Conference:
Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie", Kraków, Polska, od 1993-10-18 do 1993-10-21
Title:
Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie" = International Conference Privatisation and Socio-economic Policy in Central and Eastern Europe
, Kontek Ted
, Borkowski Tadeusz
, Pietras Bożena
Publisher address:
b.m.: Professional Art Agency, 1994
Physical description:
360 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych ref.
ISBN:
83-903168-0-3
Nr:
2168369822
See related chapters
15

Author:
Conference:
Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie", Kraków, Polska, od 1993-10-18 do 1993-10-21
Title:
Prywatyzacja : metody i udział firm zagranicznych = Privatization : Methods and Participation of Foreign Companies
Source:
Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie" = International Conference Privatisation and Socio-economic Policy in Central and Eastern Europe / komitet red. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Ted Kontek, Jan TARGALSKI, Tadeusz Borkowski, Krzysztof TOR, Bożena Pietras - b.m.: Professional Art Agency, 1994, s. 59-68
ISBN:
83-903168-0-3
Note another doc.:
Dostępne również w języku angielskim: Tor K., (1994), Privatization : Methods and Participation of Foreign Companies. [W:] Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie" = International Conference Privatisation and Socio-economic Policy in Central and Eastern Europe, komitet red. Jerzy Mikułowski-Pomorski, Ted Kontek, Jan Targalski, Tadeusz Borkowski, Krzysztof TOR, Bożena Pietras, b.m. : Professional Art Agency, s. 237-246.
Nr:
2168369824
chapter in conference materials
See main document
16

Author:
Title:
Wybrane zagadnienia prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw komunalnych = Selected Problems of the Privatization and Conversion of Municipal Enterprises
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 410 (1993) , s. 35-46. - Summ.
Nr:
2168236166
article
17

Author:
Title:
The Tasks of the State in the Sphere of Law System Synchronization
Source:
Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992, s. 43-52
Series:
(Seminar Papers ; no. 7)
Nr:
2168339357
chapter in conference materials
18

Author:
Conference:
Konferencja naukowa "Zmiany systemowe w prawie a problem jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-04-23 do 1990-04-23
Title:
Kierunki zmian w administracyjno-prawnej regulacji problematyki jakości produktów rynkowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 25-30
Nr:
2168350004
article
1
Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw = Funding Regulations for Communes in View of European Charter of Local Self-Government and Selected Acts / Krzysztof TOR // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Adam RYBARSKI. - 21 (2006), s. 55-66. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2
Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa = Personal Data Protection - Selected Problems for Commercial Activity / Krzysztof TOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 657 (2004), s. 89-105. - Summ. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/68246635. - ISSN 0208-7944
3
Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne / Krzysztof TOR // W: Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: "Zakamycze", 2003. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 247-263. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-246-4
4
Przedsiębiorcy / Bogusława GNELA, Janusz KOCZANOWSKI, Jan LIC, Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 38-93. - ISBN 83-7252-178-6
5
Sądownictwo w sprawach gospodarczych / Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 289-294. - ISBN 83-7252-178-6
6
Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej / Krzysztof TOR // W: Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki) / red. nauk. Ryszard BOROWIECKI, Mirosław KWIECIŃSKI. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - S. 489-506. - Bibliogr. - ISBN 83-7333-175-1
7
Problematyka dostosowania prawa spółek do norm Unii Europejskiej / Krzysztof TOR // W: Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI. - Kraków: na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003. - S. 97-122. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-918302-9-2
8
Umowy o usługi turystyczne / Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 214-221. - ISBN 83-7252-178-6
9
Zagadnienia ogólne z zakresu prawa gospodarczego / Bogusława GNELA, Krzysztof TOR // W: Prawo gospodarcze dla ekonomistów / red. Bogusława GNELA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003. - S. 11-37. - ISBN 83-7252-178-6
10
Zagadnienia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością / Krzysztof TOR // W: Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek / Kierownik tematu: Bogusława GNELA. - (2002), s. 113-131
11
Problemy prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa / Krzysztof TOR // W: System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa / red. Ryszard BOROWIECKI, Maria Romanowska. - Warszawa: Difin, 2001. - S. 273-291. - Bibliogr. - ISBN 83-7251-183-7
12
Harmonizacja przepisów prawa o spółkach akcyjnych z normami Unii Europejskiej : (z pominięciem zagadnień rejestracji spółek) / Krzysztof TOR // W: Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej / red. Bogusława GNELA, Ryszard SZOSTAK. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2001. - S. 251-277. - ISBN 83-7333-025-9
13
Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę / Krzysztof TOR // W: Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna], 1996. - S. 205-210
14
Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie" = International Conference Privatisation and Socio-economic Policy in Central and Eastern Europe / komitet red. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Ted Kontek, Jan TARGALSKI, Tadeusz Borkowski, Krzysztof TOR, Bożena Pietras. - b.m. : Professional Art Agency, 1994. - 360 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy niektórych ref. - ISBN 83-903168-0-3
15
Prywatyzacja : metody i udział firm zagranicznych = Privatization : Methods and Participation of Foreign Companies / Krzysztof TOR // W: Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie" = International Conference Privatisation and Socio-economic Policy in Central and Eastern Europe / komitet red. Jerzy MIKUŁOWSKI-POMORSKI, Ted Kontek, Jan TARGALSKI, Tadeusz Borkowski, Krzysztof TOR, Bożena Pietras. - b.m.: Professional Art Agency, 1994. - S. 59-68. - ISBN 83-903168-0-3
16
Wybrane zagadnienia prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw komunalnych = Selected Problems of the Privatization and Conversion of Municipal Enterprises / Krzysztof TOR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Franciszek SKALNIAK]. - nr 410 (1993), s. 35-46. - Summ. - ISSN 0208-7944
17
The Tasks of the State in the Sphere of Law System Synchronization / Krzysztof TOR // W: Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory. - Cracow ; Warsaw: Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, 1992. - (Seminar Papers ; no. 7). - S. 43-52
18
Kierunki zmian w administracyjno-prawnej regulacji problematyki jakości produktów rynkowych / Krzysztof TOR // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 25-30
1
Tor K., (2006), Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 21, s. 55-66.
2
Tor K., (2004), Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 657, s. 89-105; https://bazekon.uek.krakow.pl/68246635
3
Tor K., (2003), Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Kraków : "Zakamycze", s. 247-263.
4
Gnela B., Koczanowski J., Lic J., Tor K., (2003), Przedsiębiorcy. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 38-93.
5
Tor K., (2003), Sądownictwo w sprawach gospodarczych. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 289-294.
6
Tor K., (2003), Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej. [W:] Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki), Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 489-506.
7
Tor K., (2003), Problematyka dostosowania prawa spółek do norm Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K. (red.), Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne, T. 1, Kraków : na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, s. 97-122.
8
Tor K., (2003), Umowy o usługi turystyczne. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 214-221.
9
Gnela B., Tor K., (2003), Zagadnienia ogólne z zakresu prawa gospodarczego. [W:] Gnela B. (red.), Prawo gospodarcze dla ekonomistów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 11-37.
10
Tor K., (2002), Zagadnienia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. [W:] Gnela B. (kierownik tematu), Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek, s. 113-131.
11
Tor K., (2001), Problemy prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa. [W:] Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Warszawa : Difin, s. 273-291.
12
Tor K., (2001), Harmonizacja przepisów prawa o spółkach akcyjnych z normami Unii Europejskiej : (z pominięciem zagadnień rejestracji spółek). [W:] Gnela B., Szostak R. (red.), Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, s. 251-277.
13
Tor K., (1996), Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę. [W:] Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996, Kraków : [Akademia Ekonomiczna], s. 205-210.
14
Mikułowski Pomorski J., Kontek T., Targalski J., Borkowski T., Tor K., Pietras B. (red.), (1994), Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie", b.m. : Professional Art Agency, 360 s.
15
Tor K., (1994), Prywatyzacja : metody i udział firm zagranicznych. [W:] MIKUŁOWSKI-POMORSKI , Kontek T., TARGALSKI J., Borkowski T., TOR K., Pietras B. (red.), Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie", b.m. : Professional Art Agency, s. 59-68.
16
Tor K., (1993), Wybrane zagadnienia prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw komunalnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 410, s. 35-46.
17
Tor K., (1992), The Tasks of the State in the Sphere of Law System Synchronization. [W:] Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory, Cracow : Academy of Economics; Warsaw: Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office, s. 43-52.
18
Tor K., (1990), Kierunki zmian w administracyjno-prawnej regulacji problematyki jakości produktów rynkowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 25-30.
1
@article{UEK:2168225654,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Regulacje statutów gmin dotyczące finansowania ich zadań w świetle przepisów Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego oraz wybranych ustaw",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "21",
pages = "55-66",
year = "2006",
}
2
@article{UEK:2168220178,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Wybrane zagadnienia prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "657",
pages = "89-105",
year = "2004",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/68246635},
}
3
@inbook{UEK:2168241760,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Prawo do informacji czy monopol informacji - uwagi o sytuacji prawnej przedsiębiorców wykonujących usługi informatyczne",
booktitle = "Monitorowanie otoczenia : przepływ i bezpieczeństwo informacji : w stronę inteligencji przedsiębiorstwa",
pages = "247-263",
adress = "Kraków",
publisher = "Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-246-4",
}
4
@inbook{UEK:2168223438,
author = "Bogusława Gnela and Janusz Koczanowski and Jan Lic and Krzysztof Tor",
title = "Przedsiębiorcy",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "38-93",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
5
@inbook{UEK:2168223472,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Sądownictwo w sprawach gospodarczych",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "289-294",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
6
@inbook{UEK:2168230272,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Zagadnienia ochrony danych osobowych w działalności zakładów ubezpieczeń i zakładów opieki zdrowotnej",
booktitle = "Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem : pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona : (wybrane problemy teorii i praktyki)",
pages = "489-506",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-175-1",
}
7
@inbook{UEK:2168343167,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Problematyka dostosowania prawa spółek do norm Unii Europejskiej",
booktitle = "Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie : materiały konferencyjne. T. 1",
pages = "97-122",
adress = "Kraków",
publisher = "na zlec. Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne",
year = "2003",
isbn = "83-918302-9-2",
}
8
@inbook{UEK:2168223464,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Umowy o usługi turystyczne",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "214-221",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
9
@inbook{UEK:2168223424,
author = "Bogusława Gnela and Krzysztof Tor",
title = "Zagadnienia ogólne z zakresu prawa gospodarczego",
booktitle = "Prawo gospodarcze dla ekonomistów",
pages = "11-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2003",
isbn = "83-7252-178-6",
}
10
@unpublished{UEK:2168325445,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Zagadnienia przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością",
booktitle = "Przemiany strukturalne spółek w nowej regulacji prawnej. Cz. 1, Wybrane zagadnienia przekształcenia spółek ",
pages = "113-131",
year = "2002",
}
11
@inbook{UEK:2168227790,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Problemy prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa",
booktitle = "System informacji strategicznej : wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa",
pages = "273-291",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2001",
isbn = "83-7251-183-7",
}
12
@inbook{UEK:2168228394,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Harmonizacja przepisów prawa o spółkach akcyjnych z normami Unii Europejskiej : (z pominięciem zagadnień rejestracji spółek)",
booktitle = "Harmonizacja polskiego prawa gospodarczego z wymogami Unii Europejskiej",
pages = "251-277",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2001",
isbn = "83-7333-025-9",
}
13
@inbook{UEK:2168251224,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez gminę",
booktitle = "Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości : materiały konferencyjne, Kraków, 23-24 października 1996",
pages = "205-210",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
14
@book{UEK:2168369822,
title = "Międzynarodowa konferencja Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie",
adress = "b.m.",
publisher = "Professional Art Agency",
year = "1994",
isbn = "83-903168-0-3",
}
15
@inbook{UEK:2168369824,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Prywatyzacja : metody i udział firm zagranicznych",
booktitle = "Międzynarodowa konferencja "Prywatyzacja i polityka społeczno-ekonomiczna w Centralnej i Wschodniej Europie"",
pages = "59-68",
adress = "b.m.",
publisher = "Professional Art Agency",
year = "1994",
isbn = "83-903168-0-3",
}
16
@article{UEK:2168236166,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Wybrane zagadnienia prywatyzacji i przekształceń przedsiębiorstw komunalnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "410",
pages = "35-46",
year = "1993",
}
17
@inbook{UEK:2168339357,
author = "Krzysztof Tor",
title = "The Tasks of the State in the Sphere of Law System Synchronization",
booktitle = "Transformation Processes in Eastern Europe - Challenges for Socio-economic Theory",
pages = "43-52",
adress = "Cracow ; Warsaw",
publisher = "Academy of Economics ; Friedrich Ebert Foundation. Warsaw Office",
year = "1992",
issn = "",
}
18
@article{UEK:2168350004,
author = "Krzysztof Tor",
title = "Kierunki zmian w administracyjno-prawnej regulacji problematyki jakości produktów rynkowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "25-30",
year = "1990",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID