Publications of the selected author
1

Title:
Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames
Source:
Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 22, iss. 3 (2022) . - Summ. - Bibliogr.
Research program:
This publication was funded with a subsidy granted to the Cracow University of Economics in Poland within the framework of the POTENTIAL 2021 Programme No. 12/ZJE/2021/POT.
2019 list:
70.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168366244
article
2

Conference:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Granada, Hiszpania, od 2022-05-30 do 2022-05-31
Title:
Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study
Source:
39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 39)
Research program:
This publication was funded with a subsidy granted to the Cracow University of Economics in Poland within the framework of the POTENTIAL 2021 Programme No. 12/ZJE/2021/POT
ISBN:
978-0-9998551-8-8
Access mode:
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168365672
chapter in conference materials
3

Title:
Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020
Physical description:
147 s.: il. kolor.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-817-9
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168351784
monograph
4

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 114. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340337
varia
5

Title:
Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 7-19 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340055
chapter in monograph
See main document
6

Title:
The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products = Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 4 (121) (2019) , s. 126-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Praca została sfinansowana ze środków przyznanych przez MNiSzW na utrzymanie potencjału badawczego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168345488
article
7

Title:
Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów
Source:
Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019, s. 41-54 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na podtrzymanie potencjału naukowego Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem UEK
ISBN:
978-83-7789-596-2
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168340057
chapter in monograph
See main document
8

Conference:
International Conference from the Cycle Commodity Science in Research and Practice, Kraków, Polska, od 2019-11-06 do 2019-11-08
Title:
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development
Source:
Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019, s. 14. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-949535-8-4
Access mode:
Nr:
2168340185
varia
9

Title:
Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates = Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku
Source:
Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018) , s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168324903
article
10

Title:
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: , 2018
Physical description:
209 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-412
Nr:
2168327569
doctoral dissertation
11

Title:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Source:
Izvestiya : Journal of Varna University of Economics. - vol. 61, no. 1 (2017) , s. 49-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Full text
CC-BY-NC
Nr:
2168313737
article
12

Conference:
Konferencja naukowa "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce", Kraków, Polska, od 2017-11-08 do 2017-11-10
Title:
Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku
Source:
Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017, s. 13. - Dostępne tylko streszczenie
Research program:
Projekt został sfinansowany ze środków na utrzymanie potencjału naukowego UEK
ISBN:
978-83-949236-5-5
Nr:
2168319543
varia
13

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016, s. 281-289. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-954-21-0904-4
Access mode:
Nr:
2168307977
chapter in conference materials
14

Title:
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016) , s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310553
article
15

Title:
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed
Source:
Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016) , s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168310597
article
16

Title:
Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = The Influence of Environmental Labeling on Implementation of Sustainable Production and Sustainable Consumption
Publisher address:
Kraków: , 2016
Physical description:
210 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-339
Nr:
2168308849
doctoral dissertation
17

Conference:
20th IGWT Symposium "Commodity Science in a Changing World", Varna, Bułgaria, od 2016-09-12 do 2016-09-16
Title:
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption
Source:
Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016, s. 60. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-954-21-0903-7
Nr:
2168309353
varia
18

Title:
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami
Publisher address:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015
Physical description:
85 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-60391-93-8
Nr:
2168310905
19

Title:
Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych = Information Systems in Quality Management of Manufacturing Processes
Source:
Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015, s. 11-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-942362-4-3
Nr:
2168293135
chapter in monograph
See main document
20

Title:
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-340
Nr:
2168315521
doctoral dissertation
21

Title:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Source:
Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-938018-9-3
Nr:
2168310143
chapter in monograph
22

Conference:
13th IComSC'15, Poznań, Polska, od 2015-06-22 do 2015-06-25
Title:
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells
Source:
Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015, s. 25. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-9380-18-6-2
Nr:
2168294055
varia
23

Title:
Towards Sustainable Development
Publisher address:
Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014
Physical description:
246 s.: il.; 23 cm
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-62511-38-9
Access mode:
Nr:
2168284137
See related chapters
24

Title:
Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise
Source:
Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy / ed. Adam Skrzypek - Lublin: Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, 2014, s. 215-226
ISBN:
978-83-62785-81-0
Nr:
2168311921
chapter in monograph
25

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 7-19 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-938909-0-3
Nr:
2168283891
chapter in monograph
See main document
26

Title:
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283477
varia
27

Conference:
II Konferencja "Dni Ekologii", Kraków, Polska, od 2014-05-27 do 2014-05-27
Title:
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii
Publisher address:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
124 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-82-2
Nr:
2168302925
conference materials
28

Author:
Title:
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process
Source:
Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 20. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168283475
varia
29

Conference:
Konferencja "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem", Kraków, Polska, od 2013-05-27 do 2013-05-27
Title:
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Publisher address:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014
Physical description:
107 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-02-0
Nr:
2168313153
conference materials
30

Title:
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process
Source:
Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014, s. 21-30 - Bibliogr.
Series:
(Commodity Science in Research and Practice)
ISBN:
978-83-62511-38-9
Access mode:
Nr:
2168284141
chapter in monograph
See main document
31

Title:
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym
Source:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013, s. 7-17
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168298901
chapter in monograph
See main document
32

Title:
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires
Source:
Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013) , s. 7-15. - Summ.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168257188
article
33

Title:
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków
Source:
Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013) , s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
a 15.00 pkt
Nr:
2168283077
article
34

Title:
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2013
Physical description:
187 s.: il. kolor.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-63663-13-1
Nr:
2168277119
See related chapters
35

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 188-199 - Bibliogr.
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
Nr:
2168289703
chapter in monograph
36

Conference:
Konferencja Zbuduj się na zielono!, Kraków, Polska, od 2012-04-19 do 2012-04-19
Title:
Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego
Publisher address:
Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2012
Physical description:
99 s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
978-83-60391-41-9
Nr:
2168313169
conference materials
37

Title:
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju
Source:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 5-21 - Bibliogr.
Signature:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273676
chapter in unpublished scientific work
See main document
38

Title:
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012, s. 17. - Dostępne tylko streszczenie
Series:
(Towaroznawstwo w XXI w.)
ISBN:
978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
Nr:
2168294465
varia
39

Title:
Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation
Source:
Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli - Rome: Enea, 2012. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-88-8286-269-5
Nr:
2168245264
chapter in conference materials
40

Title:
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu
Source:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2012, s. 40-52 - Bibliogr.
Signature:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273678
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Author:
Wacław Adamczyk , Łukasz Mika
Title:
Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych = Quality Costs Analysis in Strategic Product Decisions
Source:
Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012, s. 407-445. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-7-7
Nr:
2168232844
chapter in monograph
See main document
42

Title:
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption
Source:
Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012) , s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168253494
article
43

Author:
Conference:
17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce, Bukareszt, Rumunia, od 2010-08-21 do 2010-08-25
Title:
Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland
Source:
Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010) , s. 1024-1028. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2 - Bibliogr.
Nr:
2165794188
article
44

Title:
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Some Problems with the Use of Renewable Energy Sources
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010) , s. 411-423. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166362242
article
45

Title:
Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji = LCC in Improvement of Organizations
Source:
Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010, s. 538-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-929209-4-6
Nr:
2163761282
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Narodowy Program Foresight "Polska 2020" = The National Foresight Programme "Poland 2020"
Source:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2009) , s. 113-117 - Bibliogr.
Nr:
2165639699
article
47

Title:
Odnawialne źródła energii w gospodarce
Source:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK2009, s. 4-13
Signature:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222342
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości
Source:
Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008, s. 496-507 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-924646-6-2
Nr:
2165629078
chapter in monograph
See main document
49

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 166-170. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2165812810
chapter in conference materials
50

Conference:
16th Symposium of International Society of Commodity Science and Technology (IGWT), Suwon, Korea Południowa, od 2008-08-18 do 2008-08-22
Title:
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies
Source:
Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin] - Suwon: University of Suwon, 2008, s. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233944
chapter in conference materials
51

Title:
Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym
Source:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165768806
chapter in monograph
52

Title:
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów
Source:
Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007, s. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-324-9
Nr:
2165769294
chapter in monograph
53

Title:
Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów
Source:
Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów (2006)
Nr:
2168328527
unreviewed article
54

Author:
Wacław Adamczyk , Magda Tytuła
Title:
W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem]
Source:
Kurier AE2006. - nr 8 (8), s. 10-11
Nr:
2168348164
voice in discussion / interview
55

Title:
Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie
Source:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006, s. 151-174 - Bibliogr.
Series:
(Dni Jana Pawła II)
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
2166098113
chapter in monograph
See main document
56

Title:
Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów = Selected Environmental Aspects and Utilization Potential of Landfill Gas
Source:
Problemy Ekologii. - nr 3 (2006) , s. 151-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168237644
article
57

Author:
Grzegorz Winogradski
Title:
Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego
Publisher address:
Kraków: , 2006
Physical description:
118 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 32 k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/290
Nr:
52572
doctoral dissertation
58

Title:
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Series:
(Dni Jana Pawła II)
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-922067-6-2
Nr:
52148
See related chapters
59

Title:
The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006, s. 36. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-167-9
Nr:
2168286235
varia
60

Title:
Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów
Source:
Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006, s. 513-517 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-296-9
Nr:
2165776274
chapter in monograph
61

Title:
Model doskonalenia jakości usług
Source:
Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005, s. 219-228. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-7378-204-4
Nr:
2168263988
chapter in monograph
62

Conference:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale. Contributi delle Scienze Merceologiche. XXI Congresso Nazionale di Merceologia. Universita degli Studi di Foggia, Facolta di Economia, Foggia, Włochy, od 2004-09-22 do 2004-09-24
Title:
Ecodesign of Product Life Cycle
Source:
Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2 - Bari: WIP Edizioni, 2005, s. 1241-1252 - Bibliogr.
ISBN:
8884590396
Nr:
2168328537
chapter in conference materials
63

Title:
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004
Physical description:
240, [1] s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1506-1
Nr:
2168218370
monograph
64

Author:
Wacław Adamczyk , Grzegorz Winogradski , Jacek Kaniewski
Title:
Badania odbiorcze lateksu = Latex Acceptance Testing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004) , s. 91-100. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168220320
article
65

Title:
Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization
Source:
Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004, s. 29. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168228376
varia
66

Title:
System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy
Source:
Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004, s. 363-368 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-024-9
Nr:
2168051708
chapter in monograph
67

Title:
Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 59-65
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168231110
chapter in conference materials
See main document
68

Title:
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu
Source:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003, s. 21-30
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168227248
chapter in conference materials
See main document
69

Title:
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne
Publisher address:
Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003
Physical description:
482 s.: rys., wykr.; 24 cm
Notes:
Ref. w jęz. pol. i ang., Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-915196-5-1
Nr:
2168223506
conference materials
See related chapters
70

Title:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Source:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 145-181 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218856
chapter in monograph
See main document
71

Title:
Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych = Ecological Conditions of Aluminium Packaging Recycling
Source:
Opakowanie. - R. 47, nr 3 (379) (2002) , s. 6-8. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168318563
article
72

Title:
Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2002
Physical description:
172 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 16 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/538
Nr:
2168298187
doctoral dissertation
73

Title:
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów
Source:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002, s. 235-266 - Bibliogr.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218862
chapter in monograph
See main document
74

Conference:
Euroconference on University and enterprise: a partnership for training, research, employment and social development, Rzym, Włochy, od 2002-09-26 do 2002-09-28
Title:
Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas [dokument elektroniczny]
Source:
Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno - [Roma]: Universita "La Sapienza", 2002 - Bibliogr.
Nr:
2168263122
chapter in conference materials
75

Title:
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym
Source:
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. - nr 6 (212) (2002) , s. 233-236 - Bibliogr.
Nr:
2168291555
article
76

Title:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym
Source:
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002, s. 457-463 - Bibliogr.
ISBN:
83-7351-145-8
Nr:
2168244004
chapter in conference materials
77

Title:
Inżynieria procesów przemysłowych
Edition:
Wyd. 2 popr. i uzup.
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002
Physical description:
174 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-110-7
Nr:
2168264616
academic script
78

Title:
Ekologiczne problemy jakości wyrobów
Publisher address:
Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002
Physical description:
266 s.: rys.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
83-7108-105-7
Nr:
2168218308
See related chapters
79

Title:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. [138]-[178] - Bibliogr.
Signature:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259176
chapter in unpublished scientific work
See main document
80

Title:
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. [229]-[266] - Bibliogr.
Signature:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259180
chapter in unpublished scientific work
See main document
81

Title:
Zarys metod ekobilansowania = An Outline of Ecobalancing Methods
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (2001) , s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276683
article
82

Author:
Stanisław Derlatka
Title:
Ekobilans w ocenie jakości wyrobów
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 2001
Physical description:
158 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 20 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/428
Nr:
2168309315
doctoral dissertation
83

Title:
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2001, s. 205-226 - Bibliogr.
Signature:
NP-596/2/Magazyn
Nr:
2168259160
chapter in unpublished scientific work
See main document
84

Title:
Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów = Eco-balance in Environmental Evaluation of Processes and Products
Source:
Problemy Ekologii. - nr 1 (2000) , s. 17-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168292219
article
85

Author:
Wacław Adamczyk , Stanisław Derlatka
Title:
Środowiskowa specyfikacja produktu
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 109-111 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168240330
varia
See main document
86

Title:
Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 64-69 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239368
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2000, s. 124-209 - Bibliogr.
Signature:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259146
chapter in unpublished scientific work
See main document
88

Title:
Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu
Source:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000, s. 24-33 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168239310
chapter in conference materials
See main document
89

Conference:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Title:
Environmental Evaluation of Products
Source:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 17-30 - Bibliogr.
Nr:
2168326587
chapter in conference materials
90

Title:
Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością
Source:
Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.) - Kraków: [s.n.], 2000, s. 11-17 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-8-9
Nr:
2168239024
chapter in conference materials
91

Title:
QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów
Source:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK2000, s. 211-283 - Bibliogr.
Signature:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259148
chapter in unpublished scientific work
See main document
92

Conference:
Congresso Nazionale di Merceologia. XIX Congresso, Sassari, Włochy, od 2000-09-27 do 2000-09-29
Title:
Indexes for Environmental Impact Assessment System
Source:
Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2 - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000, s. 345-350 - Bibliogr.
Nr:
2168326591
chapter in conference materials
93

Title:
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000
Publisher address:
Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000
Physical description:
503 s.: il., wykr.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy ref.
ISBN:
83-910502-6-2
Nr:
2168229052
conference materials
See related chapters
94

Title:
Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes
Source:
Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999, s. 670-675. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-87152-88-9
Nr:
2168253652
chapter in conference materials
95

Title:
Systemy ekologicznego znakowania wyrobów = The Eco-Labelling Systems
Source:
Problemy Ekologii. - nr 6 (1998) , s. 197-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276479
article
96

Title:
Jakość wyrobów w systemie ISO 14000
Source:
Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998, s. 159-162 - Bibliogr.
ISBN:
83-87239-70-4
Nr:
2168248712
chapter in conference materials
See main document
97

Title:
Recycling metali z opakowań = Recycling of Metal Packaging Materials
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 508 (1998) , s. 5-14. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234074
article
98

Conference:
II Kongres Technologii Chemicznej "Techem 2", Wrocław, Polska, od 1997-09-15 do 1997-09-18
Title:
Koncepcja kształcenia technologów chemików w zakresie ekologii wyrobów
Source:
II Kongres Technologii Chemicznej "Techem 2" : streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wrocław 15-18 września 1997. T. 2 - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 553. - Dostępne tylko streszczenie - Bibliogr.
ISBN:
83-7085-293-9
Nr:
2168349780
varia
99

Author:
Title:
Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology
Source:
Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel - Vienna: University of Economics, 1997, s. 8-12 - Bibliogr.
Nr:
2168273616
chapter in conference materials
100

Title:
Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 351-352
Nr:
2168240456
poster
101

Title:
Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem
Source:
Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 7-15 - Bibliogr.
Nr:
2168240436
chapter in conference materials
102

Title:
Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 171-172
Nr:
2168254782
chapter in conference materials
103

Title:
Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans
Source:
Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka - Poznań: University of Economics, 1996, s. 173
Nr:
2168254784
chapter in conference materials
104

Conference:
Konferencja naukowo-dydaktyczna "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej", Kraków, Polska, od 1996-11-15 do 1996-11-16
Title:
Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych
Source:
Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / oprac. Jacek KANIEWSKI - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996, s. 159-165 - Bibliogr.
ISBN:
83-86439-89-0
Nr:
2168263646
chapter in conference materials
See main document
105

Title:
Kryteria oceny jakości procesu technologicznego = Criteria of Technological Process Quality Estimation
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 468 (1996) , s. 5-12. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247758
article
106

Title:
40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 130-131
Nr:
2168284609
varia
107

Author:
Title:
Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science
Source:
Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu - Peking: Peking University Press, 1995, s. 660-666
ISBN:
7-301-02897-0
Nr:
2168256006
chapter in conference materials
108

Title:
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości1995, s. 95-98. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
Nr:
2168284583
varia
109

Title:
Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów
Source:
Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA] - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 128-129. - Dostępne tylko streszczenia
ISBN:
83-86439-46-7
Nr:
2168239258
varia
See main document
110

Title:
Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1995) , s. 50-62 - Bibliogr.
Nr:
2168284571
article
111

Title:
Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym = The Conception of the System of Personal Calculation of Heat Consumption in Collective Housing
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 435 (1994) , s. 15-27. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247554
article
112

Title:
Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. A-8. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347038
varia
113

Title:
Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt = Computer Simulation Method in Modelling Package-Product System
Source:
Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 2 (1993) , s. 48-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168276833
article
114

Title:
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt = Modelling of the Corrosion Processes of the Package - Product Systems for the Commodity Science Characteristic
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993
Physical description:
161 s.: il.; 24 cm.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie ; nr 111)
Notes:
Summ., Bibliogr.
Nr:
2168252558
monograph
115

Title:
Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages
Source:
New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts - Poznań: University of Economics, 1993, s. C-10. - Dostępne tylko streszczenie
Nr:
2168347024
varia
116

Title:
Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych = Studies on the Resistance to Corrosion of Tinplate and Low-Tin Sheet Used as Unit Packages Under Model Conditions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991) , s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168247522
article
117

Title:
Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym
Source:
Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 3 (1991) , s. 62-65,72 - Bibliogr.
Nr:
2168245074
article
118

Conference:
"Wpływ uwarunkowań organizacyjnych na ochronę jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-05-25 do 1990-05-25
Title:
Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 119-129
Nr:
2168347502
article
119

Title:
Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation
Source:
Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań - Poznań: Academy of Economics, 1990, s. 91
Nr:
2168285049
varia
120

Title:
Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność
Source:
Opakowanie. - nr 2 (265) (1990) , s. 2-5 - Bibliogr.
Nr:
2168347824
article
121

Conference:
Konferencja naukowa "Wpływ uwarunkowań organizacyjnych na ochronę jakości produktów rynkowych", Kraków, Polska, od 1990-05-25 do 1990-05-25
Title:
Działania zmierzające do ograniczania strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych)
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1990) , s. 180-184
Nr:
2168347504
article
122

Author:
Ignacy Duda , Stanisław Kaczor , Stanisław Palka , Henryk Chwiałkowski , Antoni Berbeka , Krzesław Stokłosa , Maria Krełowska-Kułas , Franciszek Januszkiewicz , Czesław Banach , Danuta Hulak , Mieczysław Skrzypek , Jan Karczewski , Marian Cichoń , Wacław Adamczyk , Ewa Wrzosek , Grażyna Dudzińska , Jadwiga Stobiecka , Małgorzata Niepokulczycka , Zygmunt Mikołajuk , Jadwiga Szymczak , Irena Iwińska
Conference:
Seminarium: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki, Kraków, Polska, od 1988-06-22 do 1988-06-22
Title:
Dyskusja
Source:
Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988, s. 29-94
Nr:
2168348944
voice in discussion / interview
See main document
123

Title:
Inżynieria procesów przemysłowych
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988
Physical description:
196 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168298189
academic script
124

Title:
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów
Source:
Opakowanie. - nr 5 (1988) , s. 20-24
Nr:
2168348006
article
125

Title:
Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych = Directions of Tin Savings in Industry of Tin Packing
Source:
Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 2 (858) (1987) , s. 38-40
Nr:
2168269254
article
126

Title:
Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów = The Significance of Examination of Surface Phenomena in Quality Control of Products
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986) , s. 171-184. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168231796
article
127

Title:
Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne = Sheet Chromium - Material for Food Packing
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 40, nr 5-6 (1986) , s. 113-115. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr.
Nr:
2168333083
article
128

Title:
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych = Effect of the Content of Chromium in the Passive Layer of Tin-Plate on Selected Parameters of Sheet Metal Packages
Source:
Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 4 (1983) , s. 170-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168244060
article
129

Title:
Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych
Source:
Rudy i Metale Nieżelazne. - nr 12 (1983) , s. 490-493. - Streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168347858
article
130

Title:
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych
Promotor:
Publisher address:
Kraków: , 1982
Physical description:
190 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/873
Nr:
2168313119
doctoral dissertation
131

Title:
Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym
Source:
Towaroznawstwo : problemy jakości (1979) , s. 85-94 - Bibliogr.
Nr:
2168346870
article
132

Title:
W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych
Source:
Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1979) , s. 18-19 - Bibliogr.
Nr:
2168347198
article
Unpublished documents:
1

Title:
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
74 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
071/WT-KTEW/01/2014/S/4267
Signature:
NP-1464/Magazyn
Nr:
2168301759
unpublished scientific work
2

Title:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
61 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
049/WT-KTEW/01/2013/S/3049
Signature:
NP-1420/2/Magazyn
Nr:
2168288821
unpublished scientific work
3

Title:
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
76 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
59/KTiEW/1/2012/S/059
Signature:
NP-1420/Magazyn
Nr:
2168273670
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
93 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
123/KTiEW/2/2011/S/602
Signature:
NP-1034/2/Magazyn
Nr:
2168264722
unpublished scientific work
5

Title:
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
123 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
19/KTiEW/1/2010/S/532
Signature:
NP-1034/[1]/Magazyn
Nr:
2168254244
unpublished scientific work
6

Title:
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
137 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Załącznik, Bibliogr. przy art.
Research program:
12/KTiEW/1/2009/S/476
Signature:
NP-1236/2/Magazyn
Nr:
2168222334
unpublished scientific work
See related chapters
7

Title:
Odnawialne źródła energii. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
144 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
19/KTiEW/1/2008/S/436
Signature:
NP-1236/1/Magazyn
Nr:
2164927650
unpublished scientific work
8

Title:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
59 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/KTiEW/1/2007/S/378
Signature:
NP-1179/1/Magazyn
Nr:
2167751848
unpublished scientific work
9

Title:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
43[4] s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/KTiEW/1/2007/S/378
Signature:
NP-1179/2/Magazyn
Nr:
2167752065
unpublished scientific work
10

Title:
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
117 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
49/KTiEW/1/2006
Signature:
NP-1093/Magazyn
Nr:
2166609365
unpublished scientific work
11

Title:
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
132 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
16/KTiEW/1/2005/S/208
Signature:
NP-1030/Magazyn
Nr:
2168317673
unpublished scientific work
12

Title:
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004
Physical description:
110 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
43/KTiEW/1/2004/S/153
Signature:
NP-984/Magazyn
Nr:
2168318747
unpublished scientific work
13

Title:
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003
Physical description:
151 k.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
17/KTiEW/1/2003/S
Signature:
NP-883/Magazyn
Nr:
2168325211
unpublished scientific work
14

Title:
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002
Physical description:
81 k.: il.; 30 cm.
Research program:
110/KTiEW/1/2002/S
Signature:
NP-802/Magazyn
Nr:
2168318663
unpublished scientific work
15

Title:
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
94 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
26/KTiEW/2/2001/S
Signature:
NP-688/2/Magazyn
Nr:
2168258288
unpublished scientific work
16

Title:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
226 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
29/KTiEW/2/2000/Su
Signature:
NP-596/2/Magazyn
Nr:
2168259150
unpublished scientific work
See related chapters
17

Title:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001
Physical description:
266 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
21/KTiEW/1/2001/Su
Signature:
NP-596/3/Magazyn
Nr:
2168259162
unpublished scientific work
See related chapters
18

Title:
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
47 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
96/KTiEW/3/2000/S
Signature:
NP-688/1/Magazyn
Nr:
2168258284
unpublished scientific work
19

Title:
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
43 k.: il.; 30 cm
Research program:
105/KtiEW/4/99/S
Signature:
NP-597/Magazyn
Nr:
2168257016
unpublished scientific work
20

Title:
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000
Physical description:
283 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy tekstach
Research program:
60/KTiEW/2/99/Su
Signature:
NP-596/1/Magazyn
Nr:
2168259138
unpublished scientific work
See related chapters
21

Title:
Ekologia wyrobów
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
121 s.; 30 cm
Research program:
73/KTiEW/1/97/S
Signature:
NP-521/Magazyn
Nr:
2168258270
unpublished scientific work
22

Title:
Technologia w systemie produkcyjnym
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
46 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
125/KTO/1/96/S
Signature:
NP-455/Magazyn
Nr:
2168258878
unpublished scientific work
23

Title:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996
Physical description:
19 k.: il.; 30 cm + Aneks : 10, [5] k.
Research program:
73/SZTO/1/95/S
Signature:
NP-390/Magazyn
Nr:
2168251744
unpublished scientific work
24

Title:
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
82 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-320/Magazyn
Nr:
2168252276
unpublished scientific work
25

Title:
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych
Kierownictwo:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995
Physical description:
35 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
46/IT/17/93/S
Signature:
NP-212/Magazyn
Nr:
2168252294
unpublished scientific work
1
Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames / Mateusz WYGODA, Marcin PAPROCKI, Wacław ADAMCZYK // Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal. - vol. 22, iss. 3 (2022). - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journalmt.com/corproof.php?tartkey=mft-000000-1885. - ISSN 1213-2489
2
Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // W: 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain / ed. Khalid S. Soliman. - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2022. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 39). - ISBN 978-0-9998551-8-8. - Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/drinking-water-quality-management-in-cracow-poland-a-case-study/Wstęp:
3
Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2020. - 147 s. : il. kolor. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-817-9
4
Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland / Tomasz WÓJCIK, Wacław ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 114. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
5
Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce / Wacław ADAMCZYK, Tomasz WÓJCIK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
6
The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products = Rola ekoinnowacji w rozwoju produktów zrównoważonych / Wacław ADAMCZYK // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 26, nr 4 (121) (2019), s. 126-135. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
7
Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów / Wacław ADAMCZYK // W: Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości = Innovation as a Tool for Creating Quality / red. nauk. Agnieszka CHOLEWA-WÓJCIK, Agnieszka KAWECKA. - Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 41-54. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-596-2
8
Eco-innovations in the Process of Products Quality Development / Wacław ADAMCZYK // W: Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, 2019. - (Towaroznawstwo w badaniach i praktyce = Commodity Science in Research and Practice). - S. 14. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949535-8-4. - Pełny tekst: https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf
9
Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates = Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science. - nr 1 (54) (2018), s. 11-19. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf. - ISSN 1733-747X
10
Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów / Marcin RYCHWALSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2018. - 209 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003348
11
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // Izvestiya : Journal of Varna University of Economics. - vol. 61, no. 1 (2017), s. 49-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf. - ISSN 2367-6361
12
Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku / Wacław ADAMCZYK // W: Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty. - Kraków: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2017. - S. 13. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-949236-5-5
13
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works. - Varna: Publishing house "Science and economics" University of Economics, 2016. - S. 281-289. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-954-21-0904-4. - Pełny tekst: http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf
14
Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej = Impact on the Quality of Modernization Chlorination of Treated Water / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 2 (2016), s. 58-61. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
15
Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym = Effectiveness of Removal Pollution of Surface Water in the Infiltration Bed / Artur JACHIMOWSKI, Wacław ADAMCZYK // Gaz, Woda i Technika Sanitarna. - t. 90, nr 3 (2016), s. 86-91. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0016-5352
16
Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = The Influence of Environmental Labeling on Implementation of Sustainable Production and Sustainable Consumption / Magdalena WOJNAROWSKA ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2016. - 210 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003225
17
The Current Problems of Sustainable Production and Consumption / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts. - Varna: Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, 2016. - S. 60. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-954-21-0903-7
18
Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2015. - 85 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-60391-93-8
19
Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych = Information Systems in Quality Management of Manufacturing Processes / Wacław ADAMCZYK // W: Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania = Quality Management : Achievements and Challenges / red. nauk. Piotr KAFEL i Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2015. - S. 11-24. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-942362-4-3
20
Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa / Artur JACHIMOWSKI ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003226
21
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products / eds. Katarzyna Michocka, Mariusz Tichoniuk. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 263-282. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938018-9-3
22
"Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts / eds. Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska, Krzysztof Juś. - Poznań: Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, 2015. - S. 25. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-9380-18-6-2
23
Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - 246 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - (Commodity Science in Research and Practice). - ISBN 978-83-62511-38-9. - Pełny tekst: http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf
24
Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise / Wacław ADAMCZYK // W: Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy / ed. Adam Skrzypek. - Lublin: Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, 2014. - S. 215-226. - ISBN 978-83-62785-81-0
25
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization / ed. by Andrzej CHOCHÓŁ and Jerzy SZAKIEL. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 7-19. - Bibliogr. - ISBN 978-83-938909-0-3
26
An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 21. - Dostępne tylko streszczenie
27
Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 124 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-82-2
28
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process / Wacław ADAMCZYK // W: Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - S. 20. - Dostępne tylko streszczenie
29
Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 107 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-02-0
30
Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process / Wacław ADAMCZYK // W: Towards Sustainable Development / Ed. by Wacław ADAMCZYK. - Cracow: Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 2014. - (Commodity Science in Research and Practice). - S. 21-30. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-38-9. - Pełny tekst: http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf
31
Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - S. 7-17. - ISBN 978-83-63663-13-1
32
Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych = LCA Use to Ecological Evaluation of Car Tires / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI // Gospodarka Materiałowa i Logistyka. - R. 65, nr 3 (1219) (2013), s. 7-15. - Summ. - ISSN 1231-2037
33
Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa = Impact of Biogenic Components on Quality and Eutrophication of Flowing Surface Waters Constituting the Source of Drinking Water for the City of Kraków / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // Żywność : nauka - technologia - jakość = Food : Science - Technology - Quality. - R. 20, nr 6 (91) (2013), s. 175-190. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf. - ISSN 2451-0769
34
Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe "Akapit", [2013]. - 187 s. : il. kolor. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-63663-13-1
35
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Innovativity in Quality Creation = Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości / eds.: Jerzy Żuchowski, Ryszard Zieliński. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 188-199. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5
36
Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 99 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 978-83-60391-41-9
37
Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 5-21. - Bibliogr.
38
Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010 / Wacław ADAMCZYK, Artur JACHIMOWSKI // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts. - Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, 2012. - (Towaroznawstwo w XXI w. : rozwój i bariery). - S. 17. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6
39
Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation / Wacław ADAMCZYK // W: Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings / ed. Roberto Merli. - Rome: Enea, 2012. - ; 12 cm + Dysk optyczny (CD-ROM). - 13 ekranów. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-88-8286-269-5
40
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu / Wacław ADAMCZYK // W: Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2012), s. 40-52. - Bibliogr.
41
Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych = Quality Costs Analysis in Strategic Product Decisions / Wacław ADAMCZYK, Łukasz Mika // W: Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku = The Practice of Quality Management in the XXI Century / red. nauk. Tadeusz SIKORA, Mariusz GIEMZA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2012. - S. 407-445. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-7-7
42
Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji = Current Problems of Sustainable Production and Sustainable Consumption / Wacław ADAMCZYK // Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and Finance. - R. 10, nr 3, cz. 2 (2012), s. 177-191. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf. - ISSN 2084-5189
43
Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland / ADAMCZYK W. // Quality - Access to Success = Calitatea - acces la success. - Special Issue Y. 11, no. 116 (2010), s. 1024-1028. - Summ.. - Tytuł numeru: Facing the Challenges of the Future : Excellence in Business and Commodity Science : 17th IGWT Symposium and 2010 International Conference on Commerce : Romania 21st-25th September 2010 : proceedings. Vol. 2. - Bibliogr. - ISSN 1582-2559
44
Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii = Some Problems with the Use of Renewable Energy Sources / Wacław ADAMCZYK // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 2/1 (2010), s. 411-423. - Streszcz., summ. - Tytuł numeru: Jakość i bezpieczeństwo produktu oraz ochrona środowiska w sektorze rolno-spożywczym. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
45
Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji = LCC in Improvement of Organizations / Wacław ADAMCZYK // W: Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2 / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2010. - S. 538-548. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-929209-4-6
46
Narodowy Program Foresight "Polska 2020" = The National Foresight Programme "Poland 2020" / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 3 (2009), s. 113-117. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
47
Odnawialne źródła energii w gospodarce / Wacław ADAMCZYK, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA // W: Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2009), s. 4-13
48
Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości / Wacław ADAMCZYK // W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy / red. Tadeusz SIKORA. - Kraków: Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, 2008. - S. 496-507. - Bibliogr. - ISBN 978-83-924646-6-2
49
A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy / ADAMCZYK Wacław // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 166-170. - Summ. - Bibliogr.
50
DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies / ADAMCZYK Wacław, NITKIEWICZ Tomasz // W: Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2 / [co-ed. Yong-Hak Lee, Hojung Shin]. - Suwon: University of Suwon, 2008. - S. 606-610. - Summ. - Bibliogr.
51
Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym / Wacław ADAMCZYK // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 11-18. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
52
Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Tomasz NITKIEWICZ // W: Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Kobylińska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2007. - S. 317-325. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-324-9
53
Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK // Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów. - (2006)1 ekran
54
W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem] / Wacław ADAMCZYK ; rozm. Magda Tytuła // Kurier AE. - nr 8 (8) (2006), s. 10-11. - ISSN 1689-7749
55
Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie / Wacław ADAMCZYK // W: Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006. - (Dni Jana Pawła II). - S. 151-174. - Bibliogr. - ISBN 83-922067-6-2
56
Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów = Selected Environmental Aspects and Utilization Potential of Landfill Gas / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 3 (2006), s. 151-156. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
57
Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego / Grzegorz Winogradski ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2006. - 118 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 32 k. - Bibliogr.
58
Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych / red. Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Dni Jana Pawła II. - ISBN 83-922067-6-2
59
The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing / Wacław ADAMCZYK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts. - Radom: Publishing Office - Technical University, 2006. - S. 36. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-167-9
60
Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów / Wacław ADAMCZYK // W: Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, 2006. - S. 513-517. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-296-9
61
Model doskonalenia jakości usług / Wacław ADAMCZYK, Joanna DZIADKOWIEC // W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości" / red. nauk. Stefan Doroszewicz, Anna Zbierzchowska. - Warszawa: SGH - Oficyna Wydawnicza, 2005. - S. 219-228. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-7378-204-4
62
Ecodesign of Product Life Cycle / Wacław ADAMCZYK // W: Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2. - Bari: WIP Edizioni, 2005. - S. 1241-1252. - Bibliogr. - ISBN 8884590396
63
Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie / Wacław ADAMCZYK. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. - 240, [1] s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1506-1
64
Badania odbiorcze lateksu = Latex Acceptance Testing / Wacław ADAMCZYK, Grzegorz Winogradski, Jacek KANIEWSKI // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 658 (2004), s. 91-100. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
65
Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization / Wacław ADAMCZYK // W: Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts. - Radom: Office Publishing - Technical University, 2004. - S. 29. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 83-7351-024-9
66
System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską / red. Jerzy Żuchowski. - Radom: Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, 2004. - S. 363-368. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-024-9
67
Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 59-65. - ISBN 83-915196-5-1
68
Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - S. 21-30. - ISBN 83-915196-5-1
69
Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 2003. - 482 s. : rys., wykr. ; 24 cm. - Ref. w jęz. pol. i ang. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-915196-5-1
70
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - S. 145-181. - Bibliogr. - ISBN 83-7108-105-7
71
Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych = Ecological Conditions of Aluminium Packaging Recycling / Wacław ADAMCZYK // Opakowanie. - R. 47, nr 3 (379) (2002), s. 6-8. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
72
Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych / Joanna Dziadkowiec ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2002. - 172 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 16 k. - Bibliogr.
73
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - S. 235-266. - Bibliogr. - ISBN 83-7108-105-7
74
Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas [Dokument elektroniczny] / Wacław ADAMCZYK // W: Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno. - [Roma]: Universita "La Sapienza", [2002]. - Dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm. - 9 ekranów. - Bibliogr.
75
Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów. - nr 6 (212) (2002), s. 233-236. - Bibliogr. - ISSN 1230-7408
76
Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym / Wacław ADAMCZYK // W: Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002 / red. nauk. Jerzy Żuchowski. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 2002. - S. 457-463. - Bibliogr. - ISBN 83-7351-145-8
77
Inżynieria procesów przemysłowych / Wacław ADAMCZYK. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2002. - 174 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-110-7
78
Ekologiczne problemy jakości wyrobów / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydaw. Naukowe PTTŻ, 2002. - 266 s. : rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-7108-105-7
79
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. [138]-[178]. - Bibliogr.
80
Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. [229]-[266]. - Bibliogr.
81
Zarys metod ekobilansowania = An Outline of Ecobalancing Methods / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 1 (2001), s. 21-25. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
82
Ekobilans w ocenie jakości wyrobów / Stanisław Drlatka ; Promotor: Wacław ADAMCZYK. - Kraków, 2001. - 158 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 20 k. - Bibliogr.
83
Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2001), s. 205-226. - Bibliogr.
84
Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów = Eco-balance in Environmental Evaluation of Processes and Products / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 1 (2000), s. 17-21. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
85
Środowiskowa specyfikacja produktu / Wacław ADAMCZYK, Stanisław Derlatka // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 109-111. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
86
Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 64-69. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
87
Systemy znakowania ekologicznego wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 124-209. - Bibliogr.
88
Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - S. 24-33. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-6-2
89
Environmental Evaluation of Products / Wacław ADAMCZYK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 17-30. - Bibliogr.
90
Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością / Wacław ADAMCZYK // W: Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.). - Kraków: [s.n.], 2000. - S. 11-17. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-8-9
91
QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP // W: Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - (2000), s. 211-283. - Bibliogr.
92
Indexes for Environmental Impact Assessment System / Wacław ADAMCZYK // W: Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2. - Sassari-Alghero: Università degli studi di Sassari, 2000. - S. 345-350. - Bibliogr.
93
Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000 / red. nauk. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Pracownia Poligraficzna AE, 2000. - 503 s. : il., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. - ISBN 83-910502-6-2
94
Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2 / ed. by Anna Kozioł, Bogumił Łączkowski, Andrzej Sobczyński, Wojciech Zmudziński. - Poznań: University of Economics Publishing House, 1999. - S. 670-675. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-87152-88-9
95
Systemy ekologicznego znakowania wyrobów = The Eco-Labelling Systems / Wacław ADAMCZYK // Problemy Ekologii. - nr 6 (1998), s. 197-200. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1427-3381
96
Jakość wyrobów w systemie ISO 14000 / Wacław ADAMCZYK // W: Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.) / [materiały zebrał i przygotował do publikacji Marek SALERNO-KOCHAN]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1998. - S. 159-162. - Bibliogr. - ISBN 83-87239-70-4
97
Recycling metali z opakowań = Recycling of Metal Packaging Materials / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Andrzej GAJEWSKI]. - nr 508 (1998), s. 5-14. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
98
Koncepcja kształcenia technologów chemików w zakresie ekologii wyrobów / Wacław ADAMCZYK // W: II Kongres Technologii Chemicznej "Techem 2" : streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wrocław 15-18 września 1997. T. 2. - Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997. - S. 553. - Dostępne tylko streszczenie. - Bibliogr. - ISBN 83-7085-293-9
99
Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology / Waclaw ADAMCZYK // W: Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2 / ed. by Gerhard Vogel. - Vienna: University of Economics, 1997. - S. 8-12. - Bibliogr.
100
Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 351-352
101
Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem / Wacław ADAMCZYK // W: Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 7-15. - Bibliogr.
102
Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 171-172
103
Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans / Wacław ADAMCZYK // W: Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996 / ed. by Magdalena M. Szafran, Jacek Kozioł and Maria Małecka. - Poznań: University of Economics, 1996. - S. 173
104
Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych / Wacław ADAMCZYK // W: Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.) / oprac. Jacek KANIEWSKI. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - S. 159-165. - Bibliogr. - ISBN 83-86439-89-0
105
Kryteria oceny jakości procesu technologicznego = Criteria of Technological Process Quality Estimation / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 468 (1996), s. 5-12. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 130-131
107
Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science / Waclaw ADAMCZYK // W: Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China / ed. by Zhu Guobin, Zhang Wanfu. - Peking: Peking University Press, 1995. - S. 660-666. - ISBN 7-301-02897-0
108
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt / Wacław ADAMCZYK // W: Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 95-98. - Omówienie rozprawy habilitacyjnej
109
Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów / Wacław ADAMCZYK // W: Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.) / [materiały zebrali i przygotowali do druku Jan KOLEK, Tadeusz SIKORA]. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - S. 128-129. - Dostępne tylko streszczenia. - ISBN 83-86439-46-7
110
Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1995), s. 50-62. - Bibliogr.
111
Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym = The Conception of the System of Personal Calculation of Heat Consumption in Collective Housing / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 435 (1994), s. 15-27. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
112
Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems / Wacław ADAMCZYK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. A-8. - Dostępne tylko streszczenie
113
Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt = Computer Simulation Method in Modelling Package-Product System / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy = Food Industry, Lebensmittelindustrie. - T. 47, nr 2 (1993), s. 48-50. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
114
Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt = Modelling of the Corrosion Processes of the Package - Product Systems for the Commodity Science Characteristic / Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1993. - 161 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - (Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, ISSN 0209-1674 ; nr 111)
115
Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages / Wacław ADAMCZYK // W: New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts. - Poznań: University of Economics, 1993. - S. C-10. - Dostępne tylko streszczenie
116
Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych = Studies on the Resistance to Corrosion of Tinplate and Low-Tin Sheet Used as Unit Packages Under Model Conditions / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 362 (1991), s. 7-21. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
117
Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - T. 45, nr 3 (1991), s. 62-65,72. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
118
Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 119-129
119
Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation / Wacław ADAMCZYK // W: Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts / Institute of Commodity Science Academy of Economics in Poznań. - Poznań: Academy of Economics, 1990. - S. 91
120
Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność / Wacław ADAMCZYK // Opakowanie. - nr 2 (265) (1990), s. 2-5. - Bibliogr. - ISSN 0030-3348
121
Działania zmierzające do ograniczania strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych) / Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1990), s. 180-184
122
Dyskusja / Ignacy DUDA, Stanisław Kaczor, Stanisław Palka, Henryk CHWIAŁKOWSKI, Antoni BERBEKA, Krzesław STOKŁOSA, Maria KREŁOWSKA-KUŁAS, Franciszek Januszkiewicz, Czesław Banach, Danuta Hulak, Mieczysław SKRZYPEK, Jan Karczewski, Marian CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK, Ewa WRZOSEK, Grażyna Dudzińska, Jadwiga STOBIECKA, Małgorzata Niepokulczycka, Zygmunt Mikołajuk, Jadwiga Szymczak, Irena Iwińska // W: Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41 / mat. zebr. i przyg. Henryk CHWIAŁKOWSKI ; współpraca Ewa WRZOSEK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1988. - S. 29-94
123
Inżynieria procesów przemysłowych / Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1988. - 196 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
124
Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów / Wacław ADAMCZYK, Jan TATAR // Opakowanie. - nr 5 (1988), s. 20-24. - ISSN 0030-3348
125
Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych = Directions of Tin Savings in Industry of Tin Packing / Wacław ADAMCZYK // Gospodarka Materiałowa. - R. 39, nr 2 (858) (1987), s. 38-40. - ISSN 0017-2405
126
Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów = The Significance of Examination of Surface Phenomena in Quality Control of Products / Wacław ADAMCZYK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 221 (1986), s. 171-184. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
127
Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne = Sheet Chromium - Material for Food Packing / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 40, nr 5-6 (1986), s. 113-115. - Streszcz., rez., summ., rés., zsfg. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
128
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych = Effect of the Content of Chromium in the Passive Layer of Tin-Plate on Selected Parameters of Sheet Metal Packages / Wacław ADAMCZYK // Przemysł Spożywczy. - t. 37, nr 4 (1983), s. 170-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 0033-250X
129
Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych / Wacław ADAMCZYK // Rudy i Metale Nieżelazne. - nr 12 (1983), s. 490-493. - Streszcz. - Bibliogr. - ISSN 0035-9696
130
Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych / Wacław ADAMCZYK ; Promotor: Wiesław NALEPA. - Kraków, 1982. - 190 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
131
Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym / Zofia CICHOŃ, Wacław ADAMCZYK // Towaroznawstwo : problemy jakości. - (1979), s. 85-94. - Bibliogr.
132
W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych / Wacław ADAMCZYK, Zofia CICHOŃ // Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny. - nr 8 (1979), s. 18-19. - Bibliogr. - ISSN 0137-2645
133
Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; Artur JACHIMOWSKI, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014. - 74 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
134
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków / Wacław ADAMCZYK - kier. tematu ; Tomasz NITKIEWICZ, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - 61 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
135
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012. - 76 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
136
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Justyna TARAJKO-KOWALSKA, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - 93 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
137
Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1] / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA, Tomasz NITKIEWICZ, Marcin PAPROCKI, Marcin RYCHWALSKI, Magdalena WOJNAROWSKA, Konrad ZARĘBA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - 123 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
138
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - 137 s. : il. ; 30 cm. - Załącznik. - Bibliogr. przy art.
139
Odnawialne źródła energii. Etap 1 / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008. - 144 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
140
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 59 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
141
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół: Marta GOLLINGER-TARAJKO, Justyna TARAJKO-KOWALSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007. - 43[4] s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
142
Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów / kierownik tematu: Wacław ADAMCZYK ; zespół autorski: Wacław ADAMCZYK - kierownik podtematu, Marcin KOTERWA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 117 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
143
Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005. - 132 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
144
Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego / zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2004. - 110 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
145
Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe / Zespół: Wacław ADAMCZYK (kierownik tematu), Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2003. - 151 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
146
Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów / Wacław ADAMCZYK, Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2002. - 81 k. : il. ; 30 cm
147
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2 / kier. Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2001. - 94 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
148
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 226 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
149
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2001. - 266 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
150
Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1) / Aleksandra FILIP, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 47 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
151
Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów / Wacław ADAMCZYK, Marcin KOTERWA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2000. - 43 k. : il. ; 30 cm
152
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1 / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2000. - 283 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy tekstach
153
Ekologia wyrobów / kier. Wacław ADAMCZYK; Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 121 s. ; 30 cm
154
Technologia w systemie produkcyjnym / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1997. - 46 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
155
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. tematu: Wacław ADAMCZYK ; wykonawcy: Wacław ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1996. - 19 k. : il. ; 30 cm + Aneks : 10, [5] k
156
Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993 / Andrzej ADAMCZYK, Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, 1995. - 82 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
157
Kryteria oceny jakości procesów technologicznych / kier. zesp.: Wacław ADAMCZYK ; pozostali wykonawcy: , Tadeusz FIJAŁ, Marta GOLLINGER-TARAJKO, Andrzej GRZĄKA. - Kraków: Akademia Ekonomiczna, [1995]. - 35 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Wygoda M., Paprocki M., Adamczyk W., (2022), Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames, "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal", vol. 22, iss. 3; https://journalmt.com/corproof.php?tartkey=mft-000000-1885
2
Jachimowski A., Adamczyk W., (2022), Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study. [W:] Soliman (red.), 39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 39), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association
3
Jachimowski A., Adamczyk W., (2020), Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 147 s.
4
Wójcik T., Adamczyk W., (2019), Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 114.
5
Adamczyk W., Wójcik T., (2019), Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 7-19.
6
Adamczyk W., (2019), The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 26, nr 4 (121), s. 126-135; http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf
7
Adamczyk W., (2019), Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów. [W:] CHOLEWA-WÓJCIK A., KAWECKA A. (red.), Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości, Radom : Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, s. 41-54.
8
Adamczyk W., (2019), Eco-innovations in the Process of Products Quality Development. [W:] Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, s. 14.
9
Adamczyk W., (2018), Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates, "Towaroznawcze Problemy Jakości", nr 1 (54), s. 11-19; http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf
10
Rychwalski M., (2018), Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 209 k.
11
Adamczyk W., (2017), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption, "Izvestiya : Journal of Varna University of Economics", vol. 61, no. 1, s. 49-62; http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf
12
Adamczyk W., (2017), Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku. [W:] Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty, Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, s. 13.
13
Adamczyk W., (2016), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works, Varna : Publishing house "Science and economics" University of Economics, s. 281-289.
14
Adamczyk W., Jachimowski A., (2016), Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 2, s. 58-61.
15
Jachimowski A., Adamczyk W., (2016), Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym, "Gaz, Woda i Technika Sanitarna", t. 90, nr 3, s. 86-91.
16
Wojnarowska M., (2016), Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 210 k.
17
Adamczyk W., (2016), The Current Problems of Sustainable Production and Consumption. [W:] Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts, Varna : Izdatielstvo "Nauka i ikonomika" Ikonomicheski universitet - Varna, s. 60.
18
Adamczyk W. (red.), (2015), Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 85 s.
19
Adamczyk W., (2015), Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych. [W:] Kafel P., Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 11-24.
20
Jachimowski A., (2015), Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 257 k.
21
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Michocka K., Tichoniuk M. (red.), Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 263-282.
22
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2015), "Gate-to-grave" Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells. [W:] Gwiazdowska D., Kluczyńska K., Juś K. (red.), Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts, Poznań : Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science, s. 25.
23
Adamczyk W. (red.), (2014), Towards Sustainable Development, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, 246 s.
24
Adamczyk W., (2014), Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise. [W:] Skrzypek A. (red.), Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy, Lublin : Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska, s. 215-226.
25
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Chochół A., Szakiel J. (red.), Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 7-19.
26
Adamczyk W., Jachimowski A., (2014), An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21.
27
Adamczyk W. (red.), (2014), Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 124 s.
28
Adamczyk W., (2014), Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process. [W:] Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 20.
29
Adamczyk W. (red.), (2014), Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 107 s.
30
Adamczyk W., (2014), Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process. [W:] Adamczyk W. (red.), Towards Sustainable Development, Cracow : Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics, s. 21-30.
31
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2013), Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym. [W:] Adamczyk W. (red.), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", s. 7-17.
32
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., (2013), Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka", R. 65, nr 3 (1219), s. 7-15.
33
Adamczyk W., Jachimowski A., (2013), Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa, "Żywność : nauka - technologia - jakość", R. 20, nr 6 (91), s. 175-190; http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf
34
Adamczyk W. (red.), (2013), Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw, Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 187 s.
35
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Żuchowski J., Zieliński R. (red.), Role of Innovativity in Quality Creation, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 188-199.
36
Adamczyk W. (red.), (2012), Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego, Kraków : Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny, 99 s.
37
Adamczyk W., (2012), Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 5-21.
38
Adamczyk W., Jachimowski A., (2012), Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny, s. 17.
39
Adamczyk W., (2012), Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation. [W:] Merli R. (red.), Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings, Rome : Enea
40
Adamczyk W., (2012), Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, s. 40-52.
41
Adamczyk W., Mika Ł., (2012), Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych. [W:] Sikora T., Giemza M. (red.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 407-445.
42
Adamczyk W., (2012), Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, "Zarządzanie i Finanse", R. 10, nr 3, cz. 2, s. 177-191; http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf
43
Adamczyk W., (2010), Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland, "Quality - Access to Success", Special Issue Y. 11, no. 116, s. 1024-1028.
44
Adamczyk W., (2010), Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 2/1, s. 411-423.
45
Adamczyk W., (2010), Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji. [W:] Sikora T. (red.), Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji, T. 2, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 538-548.
46
Adamczyk W., (2009), Narodowy Program Foresight "Polska 2020", "Problemy Ekologii", nr 3, s. 113-117.
47
Adamczyk W., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2009), Odnawialne źródła energii w gospodarce. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, s. 4-13.
48
Adamczyk W., (2008), Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości. [W:] Sikora T. (red.), Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, Kraków : Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, s. 496-507.
49
Adamczyk W., (2008), A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1, Suwon : University of Suwon, s. 166-170.
50
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2008), DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies. [W:] Lee co., Shin H. (red.), Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2, Suwon : University of Suwon, s. 606-610.
51
Adamczyk W., (2007), Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 11-18.
52
Adamczyk W., Nitkiewicz T., (2007), Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów. [W:] Doroszewicz S., Kobylińska A. (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 317-325.
53
Adamczyk W., (2006), Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów, "Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów"
54
Adamczyk W., Tytuła M., (2006), W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem], "Kurier AE", nr 8 (8), s. 10-11.
55
Adamczyk W., (2006), Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie. [W:] ADAMCZYK W. (red.), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 151-174.
56
Adamczyk W., (2006), Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów, "Problemy Ekologii", nr 3, s. 151-156.
57
Winogradski G., (2006), Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 118 k.
58
Adamczyk W. (red.), (2006), Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 205 s.
59
Adamczyk W., (2006), The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts, Radom : Publishing Office - Technical University, s. 36.
60
Adamczyk W., (2006), Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów. [W:] Żuchowski J. (red.), Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług, Radom : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB, s. 513-517.
61
Adamczyk W., Dziadkowiec J., (2005), Model doskonalenia jakości usług. [W:] Doroszewicz S., Zbierzchowska A. (red.), Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości", Warszawa : SGH - Oficyna Wydawnicza, s. 219-228.
62
Adamczyk W., (2005), Ecodesign of Product Life Cycle. [W:] Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche, T. 2, Bari : WIP Edizioni, s. 1241-1252.
63
Adamczyk W., (2004), Ekologia wyrobów: jakość, cykl życia, projektowanie, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 240, [1] s.
64
Adamczyk W., Winogradski G., Kaniewski J., (2004), Badania odbiorcze lateksu, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 658, s. 91-100.
65
Adamczyk W., (2004), Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization. [W:] Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts, Radom : Office Publishing - Technical University, s. 29.
66
Adamczyk W., (2004), System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy. [W:] Żuchowski J. (red.), Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską, Radom : Politechnika Radomska - Wydawnictwo : Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, s. 363-368.
67
Adamczyk W., (2003), Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 59-65.
68
Adamczyk W., (2003), Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], s. 21-30.
69
Adamczyk W. (red.), (2003), Ekologia wyrobów: III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003: materiały konferencyjne, Kraków : [Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń], 482 s.
70
Adamczyk W., Koterwa M., (2002), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 145-181.
71
Adamczyk W., (2002), Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych, "Opakowanie", R. 47, nr 3 (379), s. 6-8.
72
Dziadkowiec J., (2002), Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 172 k.
73
Adamczyk W., Filip A., (2002), Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 235-266.
74
Adamczyk W., (2002), Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas. [W:] Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno, Roma 26-28 Settembre 2002, [Roma] : Universita "La Sapienza"
75
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym, "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów", nr 6 (212), s. 233-236.
76
Adamczyk W., (2002), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym. [W:] Żuchowski J. (red.), Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002, Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, s. 457-463.
77
Adamczyk W., (2002), Inżynieria procesów przemysłowych, Wyd. 2 popr. i uzup.Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 174 s.
78
Adamczyk W. (red.), (2002), Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, 266 s.
79
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, s. [138]-[178].
80
Adamczyk W., Filip A., (2001), Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, s. [229]-[266].
81
Adamczyk W., (2001), Zarys metod ekobilansowania, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 21-25.
82
Derlatka S., (2001), Ekobilans w ocenie jakości wyrobów, Prom. Adamczyk W., Kraków : , 158 k.
83
Adamczyk W., Koterwa M., (2001), Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2, s. 205-226.
84
Adamczyk W., (2000), Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów, "Problemy Ekologii", nr 1, s. 17-21.
85
Adamczyk W., Derlatka S., (2000), Środowiskowa specyfikacja produktu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 109-111.
86
Adamczyk W., (2000), Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 64-69.
87
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Systemy znakowania ekologicznego wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 124-209.
88
Adamczyk W., (2000), Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu. [W:] Adamczyk W. (red.), Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, s. 24-33.
89
Adamczyk W., (2000), Environmental Evaluation of Products. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 17-30.
90
Adamczyk W., (2000), Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością. [W:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.), Kraków : [s.n.], s. 11-17.
91
Adamczyk W., Filip A., (2000), QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów. [W:] Adamczyk W. (kierownik tematu), Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, s. 211-283.
92
Adamczyk W., (2000), Indexes for Environmental Impact Assessment System. [W:] Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2, Sassari-Alghero : Università degli studi di Sassari, s. 345-350.
93
Adamczyk W. (red.), (2000), Ekologia wyrobów: II Międzynarodowa konferencja: materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000, Kraków : Pracownia Poligraficzna AE, 503 s.
94
Adamczyk W., (1999), Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes. [W:] Kozioł A., Łączkowski B., Sobczyński A., Zmudziński W. (red.), Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2, Poznań : University of Economics Publishing House, s. 670-675.
95
Adamczyk W., (1998), Systemy ekologicznego znakowania wyrobów, "Problemy Ekologii", nr 6, s. 197-200.
96
Adamczyk W., (1998), Jakość wyrobów w systemie ISO 14000. [W:] Salerno-Kochan M. (red.), Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 159-162.
97
Adamczyk W., (1998), Recycling metali z opakowań, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 508, s. 5-14.
98
Adamczyk W., (1997), Koncepcja kształcenia technologów chemików w zakresie ekologii wyrobów. [W:] II Kongres Technologii Chemicznej "Techem 2" : streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wrocław 15-18 września 1997, T. 2, Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, s. 553.
99
Adamczyk W., (1997), Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology. [W:] Vogel G. (red.), Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2, Vienna : University of Economics, s. 8-12.
100
Adamczyk W., (1997), Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 351-352.
101
Adamczyk W., (1997), Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem. [W:] Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne, Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 7-15.
102
Adamczyk W., (1996), Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 171-172.
103
Adamczyk W., (1996), Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans. [W:] Szafran , Kozioł J., Małecka M. (red.), Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996, Poznań : University of Economics, s. 173.
104
Adamczyk W., (1996), Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych. [W:] KANIEWSKI (red.), Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 159-165.
105
Adamczyk W., (1996), Kryteria oceny jakości procesu technologicznego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 468, s. 5-12.
106
Adamczyk W., (1995), 40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 130-131.
107
Adamczyk W., (1995), Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science. [W:] Guobin Z., Wanfu Z. (red.), Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China, Peking : Peking University Press, s. 660-666.
108
Adamczyk W., (1995), Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt. [W:] Towaroznawstwo : problemy jakości, s. 95-98.
109
Adamczyk W., (1995), Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów. [W:] Kolek J., Sikora T. (red.), Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, s. 128-129.
110
Adamczyk W., (1995), Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 50-62.
111
Adamczyk W., (1994), Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 435, s. 15-27.
112
Adamczyk W., (1993), Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. A-8.
113
Adamczyk W., (1993), Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt, "Przemysł Spożywczy", T. 47, nr 2, s. 48-50.
114
Adamczyk W., (1993), Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt, (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, nr 111), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 161 s.
115
Adamczyk W., (1993), Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages. [W:] New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts, Poznań : University of Economics, s. C-10.
116
Adamczyk W., (1991), Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 362, s. 7-21.
117
Adamczyk W., (1991), Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, "Przemysł Spożywczy", T. 45, nr 3, s. 62-65,72.
118
Adamczyk W., (1990), Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 119-129.
119
Adamczyk W., (1990), Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation. [W:] Commodity Science Academy of Economics in Poznań (red.), Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts, Poznań : Academy of Economics, s. 91.
120
Adamczyk W., (1990), Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność, "Opakowanie", nr 2 (265), s. 2-5.
121
Adamczyk W., (1990), Działania zmierzające do ograniczania strat towarowych (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych), "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 180-184.
122
Duda I., Kaczor S., Palka S., Chwiałkowski H., Berbeka A., Stokłosa K., Krełowska-Kułas M., Januszkiewicz F., Banach C., Hulak D., Skrzypek M., Karczewski J., Cichoń M., Adamczyk W., Wrzosek E., Dudzińska G., Stobiecka J., Niepokulczycka M., Mikołajuk Z., Szymczak J., Iwińska I., (1988), Dyskusja, "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41", s. 29-94.
123
Adamczyk W., (1988), Inżynieria procesów przemysłowych, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 196 s.
124
Adamczyk W., Tatar J., (1988), Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów, "Opakowanie", nr 5, s. 20-24.
125
Adamczyk W., (1987), Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych, "Gospodarka Materiałowa", R. 39, nr 2 (858), s. 38-40.
126
Adamczyk W., (1986), Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 221, s. 171-184.
127
Adamczyk W., (1986), Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne, "Przemysł Spożywczy", t. 40, nr 5-6, s. 113-115.
128
Adamczyk W., (1983), Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych, "Przemysł Spożywczy", t. 37, nr 4, s. 170-174.
129
Adamczyk W., (1983), Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych, "Rudy i Metale Nieżelazne", nr 12, s. 490-493.
130
Adamczyk W., (1982), Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych, Prom. Nalepa W., Kraków : , 190 k.
131
Cichoń Z., Adamczyk W., (1979), Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym, "Towaroznawstwo : problemy jakości", s. 85-94.
132
Adamczyk W., Cichoń Z., (1979), W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych, "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny", nr 8, s. 18-19.
133
Jachimowski A., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2014), Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 74 k.
134
Adamczyk W., Nitkiewicz T., Rychwalski M., Wojnarowska M., (2013), Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 61 k.
135
Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu, (2012), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 76 k.
136
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Tarajko-Kowalska J., Wojnarowska M., Zaręba K., (2011), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 93 s.
137
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., Nitkiewicz T., Paprocki M., Rychwalski M., Wojnarowska M., Zaręba K., (2010), Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1], Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 123 s.
138
Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii, (2009), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 137 s.
139
Odnawialne źródła energii. Etap 1, (2008), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 144 s.
140
Adamczyk W., Koterwa M., (2007), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 59 s.
141
Gollinger-Tarajko M., Tarajko-Kowalska J., (2007), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 43[4] s.
142
Adamczyk W., Koterwa M., (2006), Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 117 s.
143
Adamczyk W., Koterwa M., (2005), Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 132 k.
144
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2004), Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego, Adamczyk W. (kier. pr), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 110 k.
145
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2003), Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 151 k.
146
Adamczyk W., Filip A., Koterwa M., (2002), Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 81 k.
147
Adamczyk W., (2001), Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych: etap 2, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 94 s.
148
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2, (2001), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 226 k.
149
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3, (2001), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 266 k.
150
Filip A., Koterwa M., (2000), Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 47 s.
151
Adamczyk W., Koterwa M., (2000), Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 43 k.
152
Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1, (2000), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 283 k.
153
Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1997), Ekologia wyrobów, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 121 s.
154
Technologia w systemie produkcyjnym, (1997), Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 46 k.
155
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1996), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 19 k.
156
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger M., Grząka A., (1995), Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993, Kraków : Akademia Ekonomiczna, 82 k.
157
Adamczyk W., Fijał T., Gollinger-Tarajko M., Grząka A., (1995), Kryteria oceny jakości procesów technologicznych, Adamczyk W. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 35 k.
1
@article{UEK:2168366244,
author = "Mateusz Wygoda and Marcin Paprocki and Wacław Adamczyk",
title = "Influence of the Welding Process on the Quality of PVC Frames",
journal = "Manufacturing Technology : Engineering Science and Research Journal",
number = "vol. 22, iss. 3",
pages = "",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.21062/mft.2022.037},
url = {https://journalmt.com/corproof.php?tartkey=mft-000000-1885},
}
2
@inbook{UEK:2168365672,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Drinking Water Quality Management in Cracow, Poland : a Case Study",
booktitle = "39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 30-31 May 2022, Granada, Spain",
pages = "",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2022",
url = {},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-8-8",
}
3
@book{UEK:2168351784,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Zarządzanie jakością wody w miejskim systemie dystrybucji",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2020",
isbn = "978-83-7252-817-9",
}
4
@misc{UEK:2168340337,
author = "Tomasz Wójcik and Wacław Adamczyk",
title = "Analysis of Most Popular and Innovative Thermal Insulation Materials for Buildings in Poland",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "114",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
5
@inbook{UEK:2168340055,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Wójcik",
title = "Analiza popularnych i innowacyjnych materiałów dla izolacji termicznej budynków w Polsce",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "7-19",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
6
@article{UEK:2168345488,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Role of Eco-innovations in Developing Sustainable Products",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 26, 4 (121)",
pages = "126-135",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2019/121/318},
url = {http://wydawnictwo.pttz.org/wp-content/uploads/2020/02/10_Adamczyk.pdf},
}
7
@inbook{UEK:2168340057,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Eko-innowacje w procesie rozwoju jakości produktów",
booktitle = "Innowacyjność jako narzędzie kreowania jakości",
pages = "41-54",
adress = "Radom",
publisher = "Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy",
year = "2019",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-596-2",
}
8
@misc{UEK:2168340185,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Eco-innovations in the Process of Products Quality Development",
booktitle = "Quality Sciences in the Face of the Challenges of Innovative Economy and Sustainable Development : Book of Abstracts",
pages = "14",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science",
year = "2019",
url = {https://konferencjatbp.uek.krakow.pl/images/abstrakty2019.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-949535-8-4",
}
9
@article{UEK:2168324903,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Technological Innovations in Recycling of Zinc Concentrates",
journal = "Towaroznawcze Problemy Jakości",
number = "1 (54)",
pages = "11-19",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.19202/j.cs.2018.01.01},
url = {http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/1_54_2018.pdf},
}
10
@unpublished{UEK:2168327569,
author = "Marcin Rychwalski",
title = "Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2018",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003348},
}
11
@article{UEK:2168313737,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
journal = "Izvestiya : Journal of Varna University of Economics",
number = "vol. 61, no. 1",
pages = "49-62",
year = "2017",
url = {http://journal.ue-varna.bg/uploads/20170308114621_164371806758bfef0d606dc.pdf},
}
12
@misc{UEK:2168319543,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Innowacje technologiczne w recyklingu koncentratów cynku",
booktitle = "Materiały konferencji naukowej z cyklu "Towaroznawstwo w badaniach i praktyce" : abstrakty",
pages = "13",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Towaroznawcze",
year = "2017",
isbn = "978-83-949236-5-5",
}
13
@inbook{UEK:2168307977,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Proceedings Scientific Works",
pages = "281-289",
adress = "Varna",
publisher = "Publishing house Science and economics University of Economics",
year = "2016",
url = {http://igwt2016.ue-varna.bg/proceedings/IGWT_2016_Fulltext_Proceedings.pdf},
isbn = "978-954-21-0904-4",
}
14
@article{UEK:2168310553,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ modernizacji chlorowni na jakość wody uzdatnionej",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 2",
pages = "58-61",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.2.4},
url = {},
}
15
@article{UEK:2168310597,
author = "Artur Jachimowski and Wacław Adamczyk",
title = "Skuteczność usuwania zanieczyszczeń wód powierzchniowych w złożu infiltracyjnym",
journal = "Gaz, Woda i Technika Sanitarna",
number = "t. 90, 3",
pages = "86-91",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.15199/17.2016.3.2},
url = {},
}
16
@unpublished{UEK:2168308849,
author = "Magdalena Wojnarowska",
title = "Wpływ etykietowania środowiskowego na realizację zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji",
adress = "Kraków",
year = "2016",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003225},
}
17
@misc{UEK:2168309353,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Current Problems of Sustainable Production and Consumption",
booktitle = "Commodity Science in a Changing World : 20th IGWT Symposium : Book of Abstracts",
pages = "60",
adress = "Varna",
publisher = "Izdatielstvo Nauka i ikonomika Ikonomicheski universitet - Varna",
year = "2016",
isbn = "978-954-21-0903-7",
}
18
@book{UEK:2168310905,
title = "Wybrane aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki odpadami",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2015",
isbn = "978-83-60391-93-8",
}
19
@inbook{UEK:2168293135,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Systemy informatyczne w zarządzaniu jakością procesów produkcyjnych",
booktitle = "Zarządzanie jakością : osiągnięcia i wyzwania",
pages = "11-24",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2015",
isbn = "978-83-942362-4-3",
}
20
@unpublished{UEK:2168315521,
author = "Artur Jachimowski",
title = "Czynniki kształtujące jakość wody pitnej miasta Krakowa",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003226},
}
21
@inbook{UEK:2168310143,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Development and Assessment of Non-food Products",
pages = "263-282",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-938018-9-3",
}
22
@misc{UEK:2168294055,
author = "Waclaw Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Gate-to-grave Life Cycle Assessment of Different Scenarios for Handling Used PV Cells",
booktitle = "Current Trends in Commodity Science : Book of Abstracts",
pages = "25",
adress = "Poznań",
publisher = "Poznań University of Economics - Faculty of Commodity Science",
year = "2015",
isbn = "978-83-9380-18-6-2",
}
23
@book{UEK:2168284137,
title = "Towards Sustainable Development",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62511-38-9",
}
24
@inbook{UEK:2168311921,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Designing of Quality in Convention of Life Cycle for Sustainability and Value Creation for Enterprise",
booktitle = "Knowledge, Innovation and Quality as Factors of the Success in the New Economy",
pages = "215-226",
adress = "Lublin",
publisher = "Department of Quality and Knowledge Management. Faculty of Economics. University of Maria Curie-Skłodowska",
year = "2014",
isbn = "978-83-62785-81-0",
}
25
@inbook{UEK:2168283891,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Achievements and Challenges of Commodity Science in the Age of Globalization",
pages = "7-19",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
issn = "",
isbn = "978-83-938909-0-3",
}
26
@misc{UEK:2168283477,
author = "Waclaw Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "An Effect of the Treatment Process on Drinking Water Quality in Cracow",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "21",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
27
@book{UEK:2168302925,
title = "Działania prośrodowiskowe w towaroznawstwie i technologii",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-82-2",
}
28
@misc{UEK:2168283475,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process",
booktitle = "Commodity Science in Research and Practice - Current Achievements and Future Challenges : 19th IGWT Symposium, Cracow, 15-19 September 2014 : Book of Abstracts",
pages = "20",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
}
29
@book{UEK:2168313153,
title = "Działania proekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2014",
isbn = "978-83-60391-02-0",
}
30
@inbook{UEK:2168284141,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Green Public Procurement in Stimulation of the Sustainable Consumption and Production Process",
booktitle = "Towards Sustainable Development",
pages = "21-30",
adress = "Cracow",
publisher = "Polish Society of Commodity Science, Cracow University of Economics",
year = "2014",
url = {http://www.ptt.uek.krakow.pl/edc_media/Lite/Item-0091/TinyFiles/Towards-sustainable-development-ed-by-adamczyk.pdf},
issn = "",
isbn = "978-83-62511-38-9",
}
31
@inbook{UEK:2168298901,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Przesłanki ekologiczne w procesie decyzyjnym",
booktitle = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
pages = "7-17",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
32
@article{UEK:2168257188,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski",
title = "Wykorzystanie metody LCA do ekologicznej oceny opon samochodowych",
journal = "Gospodarka Materiałowa i Logistyka",
number = "R. 65, 3 (1219)",
pages = "7-15",
year = "2013",
}
33
@article{UEK:2168283077,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Wpływ składników biogennych na jakość i eutrofizację powierzchniowych wód płynących, stanowiących źródło wody pitnej Krakowa",
journal = "Żywność : nauka - technologia - jakość",
number = "R. 20, 6 (91)",
pages = "175-190",
year = "2013",
doi = {http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2013/91/175-190},
url = {http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2013,%206(91)/15_Adamczyk.pdf},
}
34
@book{UEK:2168277119,
title = "Działania ekologiczne w polityce produktowej przedsiębiorstw",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Akapit",
year = "2013",
isbn = "978-83-63663-13-1",
}
35
@inbook{UEK:2168289703,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Innovativity in Quality Creation",
pages = "188-199",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB; Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-115-5",
}
36
@book{UEK:2168313169,
title = "Wybrane aspekty budownictwa zrównoważonego",
adress = "Kraków",
publisher = "Studenckie Koło Naukowe Ekologia Wyrobów Uniwersytet Ekonomiczny",
year = "2012",
isbn = "978-83-60391-41-9",
}
37
@unpublished{UEK:2168273676,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Myślenie w kategoriach cyklu życia dla realizacji zrównoważonego rozwoju",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "5-21",
year = "2012",
}
38
@misc{UEK:2168294465,
author = "Wacław Adamczyk and Artur Jachimowski",
title = "Drinking Water Quality in the City of Kraków in the Years 2007-2010",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge Based Economy : VI international conference, Technical University of Radom, September 12-14, 2012, Radom, Poland : Commodity Science in XXI Century - Development and Barriers : Abstracts",
pages = "17",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB : Politechnika Radomska. Wydział Ekonomiczny",
year = "2012",
issn = "",
isbn = "978-83-7789-059-2 ; 978-83-7789-121-6",
}
39
@inbook{UEK:2168245264,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Life Cycle Thinking for the Sustainable Development Realisation",
booktitle = "Technology and Innovation for a Sustainable Future : a Commodity Science Perspective : 18th IGWT Symposium, Rome, September 24-28th, 2012, Proceedings",
pages = "",
adress = "Rome",
publisher = "Enea",
year = "2012",
isbn = "978-88-8286-269-5",
}
40
@unpublished{UEK:2168273678,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu",
booktitle = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
pages = "40-52",
year = "2012",
}
41
@inbook{UEK:2168232844,
author = "Wacław Adamczyk and Łukasz Mika",
title = "Analiza kosztów jakości w strategicznych decyzjach produktowych",
booktitle = "Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku",
pages = "407-445",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2012",
isbn = "978-83-929209-7-7",
}
42
@article{UEK:2168253494,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji",
journal = "Zarządzanie i Finanse",
number = "R. 10, 3, cz. 2",
pages = "177-191",
year = "2012",
url = {http://zif.wzr.pl/pim/2012_3_2_14.pdf},
}
43
@article{UEK:2165794188,
author = "W. Adamczyk",
title = "Prospects for the Use of the Potential in Renewable Energy Sources in Poland",
journal = "Quality - Access to Success",
number = "Special Issue Y. 11, no. 116",
pages = "1024-1028",
year = "2010",
}
44
@article{UEK:2166362242,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Problemy wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "2/1",
pages = "411-423",
adress = "",
year = "2010",
}
45
@inbook{UEK:2163761282,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Koszty cyklu życia w doskonaleniu organizacji",
booktitle = "Zarządzanie jakością : doskonalenie organizacji. T. 2",
pages = "538-548",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2010",
isbn = "978-83-929209-4-6",
}
46
@article{UEK:2165639699,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Narodowy Program Foresight Polska 2020",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "3",
pages = "113-117",
year = "2009",
}
47
@unpublished{UEK:2168222342,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Odnawialne źródła energii w gospodarce",
booktitle = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii ",
pages = "4-13",
year = "2009",
}
48
@inbook{UEK:2165629078,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rachunek kosztów jakości cyklu życia produktu w tworzeniu wartości",
booktitle = "Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy",
pages = "496-507",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PTTŻ",
year = "2008",
isbn = "978-83-924646-6-2",
}
49
@inbook{UEK:2165812810,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "A Quality Cost Analysis in Creating Product Strategy",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 1",
pages = "166-170",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
50
@inbook{UEK:2168233944,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "DEA-Based Supporting Methods for Using LCA Results in Decision-Making Process in Companies",
booktitle = "Achieving Commodity and Service Excellence in the Age of Digital Convergence : Proceedings Vol. 2",
pages = "606-610",
adress = "Suwon",
publisher = "University of Suwon",
year = "2008",
}
51
@inbook{UEK:2165768806,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość produktu w zarządzaniu środowiskowym",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "11-18",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
52
@inbook{UEK:2165769294,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz",
title = "Wykorzystanie metod nieparametrycznych w ocenie cyklu życia wyrobów",
booktitle = "Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "317-325",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2007",
isbn = "978-83-7378-324-9",
}
53
@article{UEK:2168328527,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekoprojektowanie, a cykl życia wyrobów",
journal = "Strona o Szeroko Pojętej Tematyce Odpadów",
pages = "",
year = "2006",
}
54
@misc{UEK:2168348164,
author = "Wacław Adamczyk and Magda Tytuła",
title = "W poszukiwaniu prawdy : [z prof. dr hab. Wacławem Adamczykiem]",
booktitle = "Kurier AE",
number = "8 (8)",
pages = "10-11",
year = "2006",
}
55
@inbook{UEK:2166098113,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość - w poszukiwaniu prawdy o produkcie",
booktitle = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
pages = "151-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
56
@article{UEK:2168237644,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Niektóre aspekty ekologiczne i możliwości wykorzystania gazu ze składowisk odpadów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "3",
pages = "151-156",
year = "2006",
}
57
@unpublished{UEK:52572,
author = "Grzegorz Winogradski",
title = "Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego",
adress = "Kraków",
year = "2006",
url = {},
}
58
@book{UEK:52148,
title = "Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
issn = "",
isbn = "83-922067-6-2",
}
59
@misc{UEK:2168286235,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "The Role of Ecological Innovations in Sustainable Products Manufacturing",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : III International Conference, Technical University of Radom, October 12-13, 2006, Radom, Poland : Innovativeness in Product and Service Quality Development : Abstracts",
pages = "36",
adress = "Radom",
publisher = "Publishing Office - Technical University",
year = "2006",
isbn = "83-7351-167-9",
}
60
@inbook{UEK:2165776274,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola innowacji ekologicznych w wytwarzaniu zrównoważonych produktów",
booktitle = "Innowacyjność w kształtowaniu jakości wyrobów i usług",
pages = "513-517",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji - PIB",
year = "2006",
isbn = "83-7351-296-9",
}
61
@inbook{UEK:2168263988,
author = "Wacław Adamczyk and Joanna Dziadkowiec",
title = "Model doskonalenia jakości usług",
booktitle = "Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki : monografia naukowa z cyklu "Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości"",
pages = "219-228",
adress = "Warszawa",
publisher = "SGH - Oficyna Wydawnicza",
year = "2005",
isbn = "83-7378-204-4",
}
62
@inbook{UEK:2168328537,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ecodesign of Product Life Cycle",
booktitle = "Risorse naturali e sviluppo economico-sociale : contributi delle Scienze Merceologiche. T. 2",
pages = "1241-1252",
adress = "Bari",
publisher = "WIP Edizioni",
year = "2005",
isbn = "8884590396",
}
63
@book{UEK:2168218370,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologia wyrobów : jakość, cykl życia, projektowanie",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2004",
isbn = "83-208-1506-1",
}
64
@article{UEK:2168220320,
author = "Wacław Adamczyk and Grzegorz Winogradski and Jacek Kaniewski",
title = "Badania odbiorcze lateksu",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "658",
pages = "91-100",
year = "2004",
}
65
@misc{UEK:2168228376,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Environmental Management System and EMAS Registration of Knowledge Based Organization",
booktitle = "Role of Science of Commodities in Quality Management in Knowledge-Based Economy : II International Conference, Technical University of Radom, October 14-15, 2004, Radom, Poland : Science of Commodities and Integration with European Union : Abstracts",
pages = "29",
adress = "Radom",
publisher = "Office Publishing - Technical University",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
66
@inbook{UEK:2168051708,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "System zarządzania środowiskowego i rejestracja w EMAS organizacji opartej na wiedzy",
booktitle = "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską",
pages = "363-368",
adress = "Radom",
publisher = "Politechnika Radomska - Wydawnictwo; Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji",
year = "2004",
isbn = "83-7351-024-9",
}
67
@inbook{UEK:2168231110,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ recyklingu aluminium na ograniczenie strat ekologicznych",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "59-65",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
68
@inbook{UEK:2168227248,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ocena wpływu cyklu życia LCIA w deklaracji środowiskowej wyrobu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
pages = "21-30",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
69
@book{UEK:2168223506,
title = "Ekologia wyrobów : III Międzynarodowa konferencja, Kraków 25-26 września 2003 : materiały konferencyjne",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Dział Nauki, Badań Naukowych i Wdrożeń",
year = "2003",
isbn = "83-915196-5-1",
}
70
@inbook{UEK:2168218856,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
pages = "145-181",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
71
@article{UEK:2168318563,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologiczne uwarunkowania recyklingu opakowań aluminiowych",
journal = "Opakowanie",
number = "R. 47, 3 (379)",
pages = "6-8",
year = "2002",
}
72
@unpublished{UEK:2168298187,
author = "Joanna Dziadkowiec",
title = "Badanie i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych",
adress = "Kraków",
year = "2002",
}
73
@inbook{UEK:2168218862,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów",
booktitle = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
pages = "235-266",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
74
@inbook{UEK:2168263122,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Some Environmental Aspects and Opportunities to Utilise Landfill Gas",
booktitle = "Euroconference on University and Enterprise : a Partnership for Training, Research, Employment and Social Development : atti del convegno",
pages = "",
adress = "Roma",
publisher = "Universita La Sapienza",
year = "2002",
}
75
@article{UEK:2168291555,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Przykłady recyklingu w przemyśle motoryzacyjnym",
journal = "Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów",
number = "6 (212)",
pages = "233-236",
year = "2002",
}
76
@inbook{UEK:2168244004,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu środowiskowym",
booktitle = "Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy : materiały z krajowej konferencji, Radom, październik 2002",
pages = "457-463",
adress = "Radom",
publisher = "Wydawnictwo Politechniki Radomskiej",
year = "2002",
isbn = "83-7351-145-8",
}
77
@book{UEK:2168264616,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Inżynieria procesów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2002",
edition = "Wyd. 2 popr. i uzup.",
isbn = "83-7252-110-7",
}
78
@book{UEK:2168218308,
title = "Ekologiczne problemy jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydaw. Naukowe PTTŻ",
year = "2002",
isbn = "83-7108-105-7",
}
79
@unpublished{UEK:2168259176,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
pages = "[138]-[178]",
year = "2001",
}
80
@unpublished{UEK:2168259180,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "Ekologiczne funkcje jakości w projektowaniu wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
pages = "[229]-[266]",
year = "2001",
}
81
@article{UEK:2168276683,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Zarys metod ekobilansowania",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "21-25",
year = "2001",
}
82
@unpublished{UEK:2168309315,
author = "Stanisław Derlatka",
title = "Ekobilans w ocenie jakości wyrobów",
adress = "Kraków",
year = "2001",
}
83
@unpublished{UEK:2168259160,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Kryteria znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2",
pages = "205-226",
year = "2001",
}
84
@article{UEK:2168292219,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekobilans w ocenie środowiskowej procesów i produktów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "1",
pages = "17-21",
year = "2000",
}
85
@misc{UEK:2168240330,
author = "Wacław Adamczyk and Stanisław Derlatka",
title = "Środowiskowa specyfikacja produktu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "109-111",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
86
@inbook{UEK:2168239368,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie przepływu materiałów i analiza cyklu życia produktów w ujęciu sieciowym",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "64-69",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
87
@unpublished{UEK:2168259146,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Systemy znakowania ekologicznego wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "124-209",
year = "2000",
}
88
@inbook{UEK:2168239310,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Czynniki ekologiczne w projektowaniu cyklu życia produktu",
booktitle = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
pages = "24-33",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
89
@inbook{UEK:2168326587,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Environmental Evaluation of Products",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "17-30",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
90
@inbook{UEK:2168239024,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Podejście procesowe w standardach zarządzania jakością",
booktitle = "Zintegrowane systemy zarządzania jakością : materiały II konferencji naukowej z cyklu Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 25 i 26 IX 2000 r.)",
pages = "11-17",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "2000",
isbn = "83-910502-8-9",
}
91
@unpublished{UEK:2168259148,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip",
title = "QFD w ocenie ekologicznej i projektowaniu cyklu życia wyrobów",
booktitle = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
pages = "211-283",
year = "2000",
}
92
@inbook{UEK:2168326591,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Indexes for Environmental Impact Assessment System",
booktitle = "Intervento presentato al convegno XIX Congresso Nazionale di Merceologia. Vol. 2",
pages = "345-350",
adress = "Sassari-Alghero",
publisher = "Università degli studi di Sassari",
year = "2000",
}
93
@book{UEK:2168229052,
title = "Ekologia wyrobów : II Międzynarodowa konferencja : materiały konferencyjne, Kraków 17-18 maja 2000",
adress = "Kraków",
publisher = "Pracownia Poligraficzna AE",
year = "2000",
isbn = "83-910502-6-2",
}
94
@inbook{UEK:2168253652,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ecobalance - a Tool for Environmental Evaluation of Products and Manufacturing Processes",
booktitle = "Quality for the XXIst Century : Proceedings of the 12th IGWT Symposium. Poznań - Gdynia, September 05-11, 1999. Vol. 2",
pages = "670-675",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics Publishing House",
year = "1999",
isbn = "83-87152-88-9",
}
95
@article{UEK:2168276479,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Systemy ekologicznego znakowania wyrobów",
journal = "Problemy Ekologii",
number = "6",
pages = "197-200",
year = "1998",
}
96
@inbook{UEK:2168248712,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Jakość wyrobów w systemie ISO 14000",
booktitle = "Jakość wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością Akademii Ekonomicznej w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 24 i 25 IX 1998 r.)",
pages = "159-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1998",
isbn = "83-87239-70-4",
}
97
@article{UEK:2168234074,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Recycling metali z opakowań",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "508",
pages = "5-14",
year = "1998",
}
98
@misc{UEK:2168349780,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Koncepcja kształcenia technologów chemików w zakresie ekologii wyrobów",
booktitle = "II Kongres Technologii Chemicznej "Techem 2" : streszczenia referatów, komunikatów i posterów, Wrocław 15-18 września 1997. T. 2",
pages = "553",
adress = "Wrocław",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej",
year = "1997",
isbn = "83-7085-293-9",
}
99
@inbook{UEK:2168273616,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Ecology of Products - a New Trend in Commodity Science and Technology",
booktitle = "Commodity Science and Sustainable Development : Proceedings [on] 11th IGWT-Symposion, Vienna, August 26th - September 1st 1997. Vol. 2",
pages = "8-12",
adress = "Vienna",
publisher = "University of Economics",
year = "1997",
}
100
@misc{UEK:2168240456,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Metody oceny oddziaływania na środowisko procesów wytwarzania i eksploatacji wyrobów",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "351-352",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
101
@inbook{UEK:2168240436,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Ekologia wyrobów a zarządzanie środowiskiem",
booktitle = "Ekologia wyrobów : materiały konferencyjne",
pages = "7-15",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
102
@inbook{UEK:2168254782,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Diffusion and Migration - Quality Problems in Foodstuffs Packaging",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "171-172",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
103
@inbook{UEK:2168254784,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Comparison Between Tinplate and Aluminium as Materials for Beverage Cans",
booktitle = "Quality for European Integration : Proceedings of the 5th International Commodity Science Conference, Poznań, Poland, September 19-21, 1996",
pages = "173",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1996",
}
104
@inbook{UEK:2168263646,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Nauczanie przedmiotów technicznych na studiach towaroznawczych",
booktitle = "Kształcenie kadr dla zapewnienia jakości wyrobów w gospodarce rynkowej : materiały konferencji naukowo-dydaktycznej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie (Kraków, 15 i 16 listopada 1996 r.)",
pages = "159-165",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
isbn = "83-86439-89-0",
}
105
@article{UEK:2168247758,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kryteria oceny jakości procesu technologicznego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "468",
pages = "5-12",
year = "1996",
}
106
@misc{UEK:2168284609,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "40-lecie pracy naukowej i dydaktycznej prof. AE dra hab. Mariana Cichonia",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "130-131",
year = "1995",
}
107
@inbook{UEK:2168256006,
author = "Waclaw Adamczyk",
title = "Modeling and Computer Simulation - the New Way of Investigation in Modern Commodity Science",
booktitle = "Proceedings of 10th IGWT Symposium : Sept. 4-8, 1995, Beijing, Renmin University of China",
pages = "660-666",
adress = "Peking",
publisher = "Peking University Press",
year = "1995",
isbn = "7-301-02897-0",
}
108
@misc{UEK:2168284583,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt",
booktitle = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "95-98",
year = "1995",
}
109
@misc{UEK:2168239258,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wskaźnik sprawności energetycznej w ekologicznej optymalizacji jakości wyrobów",
booktitle = "Optymalizacja jakości wyrobów : materiały konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Towaroznawstwa AE w Krakowie przy współpracy Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego (Kraków, 20-21 IX 1995 r.)",
pages = "128-129",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
isbn = "83-86439-46-7",
}
110
@article{UEK:2168284571,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie i symulacja komputerowa w badaniach towaroznawczych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "50-62",
year = "1995",
}
111
@article{UEK:2168247554,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Koncepcja systemu indywidualnego rozliczenia zużycia ciepła w zbiorowym budownictwie mieszkaniowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "435",
pages = "15-27",
year = "1994",
}
112
@misc{UEK:2168347038,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Computer Simulation Method in Modelling of Food-can Systems",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "A-8",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
113
@article{UEK:2168276833,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Metoda symulacji komputerowej w modelowaniu układu opakowanie - produkt",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 47, 2",
pages = "48-50",
year = "1993",
}
114
@book{UEK:2168252558,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Modelowanie procesów korozji w towaroznawczej charakterystyce układu opakowanie-produkt",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1993",
issn = "0209-1674",
}
115
@misc{UEK:2168347024,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Recycling of Tin, Steel and Aluminium from Used Metal Packages",
booktitle = "New Quality for the Future : 4th International Commodity Science Conference : Poznań AE Poland, September 23-25 1993 : Abstracts",
pages = "C-10",
adress = "Poznań",
publisher = "University of Economics",
year = "1993",
}
116
@article{UEK:2168247522,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Badanie odporności korozyjnej blach niskocynowych i ocynowanych na opakowania jednostkowe w warunkach modelowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "362",
pages = "7-21",
year = "1991",
}
117
@article{UEK:2168245074,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Czynniki eksploatacyjne warunkujące jakość opakowań metalowych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "T. 45, 3",
pages = "62-65,72",
year = "1991",
}
118
@article{UEK:2168347502,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Rola opakowań metalowych w stymulacji i ochronie jakości produktów żywnościowych",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "119-129",
year = "1990",
}
119
@misc{UEK:2168285049,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Application of Electrochemical Methods and Scanning Electron Microscopy Techniques in Tinplate Can Quality Estimation",
booktitle = "Quality - Key to Progress and Welfare : IIIrd International Commodity Science Conference, Poznań - Poland, September 20-22 1990 : Abstracts",
pages = "91",
adress = "Poznań",
publisher = "Academy of Economics",
year = "1990",
}
120
@article{UEK:2168347824,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki rozwoju przemysłu opakowań metalowych na żywność",
journal = "Opakowanie",
number = "2 (265)",
pages = "2-5",
year = "1990",
}
121
@article{UEK:2168347504,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Działania zmierzające do ograniczania strat towarowych : (na przykładzie optymalizacji opakowań metalowych)",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "180-184",
year = "1990",
}
122
@misc{UEK:2168348944,
author = "Ignacy Duda and Stanisław Kaczor and Stanisław Palka and Henryk Chwiałkowski and Antoni Berbeka and Krzesław Stokłosa and Maria Krełowska-Kułas and Franciszek Januszkiewicz and Czesław Banach and Danuta Hulak and Mieczysław Skrzypek and Jan Karczewski and Marian Cichoń and Wacław Adamczyk and Ewa Wrzosek and Grażyna Dudzińska and Jadwiga Stobiecka and Małgorzata Niepokulczycka and Zygmunt Mikołajuk and Jadwiga Szymczak and Irena Iwińska",
title = "Dyskusja",
booktitle = "Projakościowe kształcenie i doskonalenie kadr dla gospodarki : materiały z seminarium, Kraków, 22 czerwca 1988 r. RPBP III. 41",
pages = "29-94",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1988",
}
123
@book{UEK:2168298189,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Inżynieria procesów przemysłowych",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1988",
}
124
@article{UEK:2168348006,
author = "Wacław Adamczyk and Jan Tatar",
title = "Optymalizacja formy opakowań blaszanych jako czynnik oszczędności materiałów",
journal = "Opakowanie",
number = "5",
pages = "20-24",
year = "1988",
}
125
@article{UEK:2168269254,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki oszczędności cyny w przemyśle opakowań blaszanych",
journal = "Gospodarka Materiałowa",
number = "R. 39, 2 (858)",
pages = "38-40",
year = "1987",
}
126
@article{UEK:2168231796,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Znaczenie badania zjawisk powierzchniowych w kontroli jakości wyrobów",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "221",
pages = "171-184",
year = "1986",
}
127
@article{UEK:2168333083,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Blacha chromowana jako materiał na opakowania żywności - aspekty jakościowe i toksykologiczne",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 40, 5-6",
pages = "113-115",
year = "1986",
}
128
@article{UEK:2168244060,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych",
journal = "Przemysł Spożywczy",
number = "t. 37, 4",
pages = "170-174",
year = "1983",
}
129
@article{UEK:2168347858,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Technologiczne możliwości odzysku cyny z odpadów produkcyjnych",
journal = "Rudy i Metale Nieżelazne",
number = "12",
pages = "490-493",
year = "1983",
}
130
@unpublished{UEK:2168313119,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Wpływ zawartości chromu w warstwie pasywnej blachy białej na wybrane parametry opakowań blaszanych",
adress = "Kraków",
year = "1982",
}
131
@article{UEK:2168346870,
author = "Zofia Cichoń and Wacław Adamczyk",
title = "Ocena przydatności metod badań podciśnienia w puszkach konserwowych dla celów kontroli jakości w przemyśle spożywczym",
journal = "Towaroznawstwo : problemy jakości",
pages = "85-94",
year = "1979",
}
132
@article{UEK:2168347198,
author = "Wacław Adamczyk and Zofia Cichoń",
title = "W sprawie warunków określania zależności między korozją, podciśnieniem i czasem magazynowania kompotu truskawkowego w puszkach blaszanych",
journal = "Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny",
number = "8",
pages = "18-19",
year = "1979",
}
133
@unpublished{UEK:2168301759,
author = "Artur Jachimowski and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Metody interpretacji oceny cyklu życia obiektów",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
134
@unpublished{UEK:2168288821,
author = "Wacław Adamczyk and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska",
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu. Etap 2, Zastosowanie LCA w ekologicznej ocenie produktów - analiza przypadków",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
135
@unpublished{UEK:2168273670,
title = "Zastosowanie narzędzi informatycznych w ocenie cyklu życia wyrobu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
136
@unpublished{UEK:2168264722,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Justyna Tarajko-Kowalska and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
137
@unpublished{UEK:2168254244,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka and Tomasz Nitkiewicz and Marcin Paprocki and Marcin Rychwalski and Magdalena Wojnarowska and Konrad Zaręba",
title = "Zintegrowana polityka produktowa w realizacji idei zrównoważonego rozwoju. [1]",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
138
@unpublished{UEK:2168222334,
title = "Odnawialne źródła energii. Etap 2, Uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
139
@unpublished{UEK:2164927650,
title = "Odnawialne źródła energii. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
140
@unpublished{UEK:2167751848,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Uwarunkowania optymalizacji cyklu życia produktu w ujęciu środowiskowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
141
@unpublished{UEK:2167752065,
author = "Marta Gollinger-Tarajko and Justyna Tarajko-Kowalska",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Instrumenty realizacji zintegrowanej polityki produktowej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
142
@unpublished{UEK:2166609365,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Uwarunkowania realizacji zintegrowanej polityki produktowej, Program SimaPro w ocenie ekologicznej produktów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
143
@unpublished{UEK:2168317673,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Technika komputerowa w modelowaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
144
@unpublished{UEK:2168318747,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Możliwości odzysku energii z odpadów - wykorzystanie gazu wysypiskowego",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2004",
}
145
@unpublished{UEK:2168325211,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Analiza zagrożeń powodowanych przez odpady towarowe",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2003",
}
146
@unpublished{UEK:2168318663,
author = "Wacław Adamczyk and Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Wykorzystanie techniki komputerowej w opracowaniu ekobilansów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2002",
}
147
@unpublished{UEK:2168258288,
author = "Wacław Adamczyk",
title = "Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych : etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
148
@unpublished{UEK:2168259150,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 2",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
149
@unpublished{UEK:2168259162,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 3",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2001",
}
150
@unpublished{UEK:2168258284,
author = "Aleksandra Filip and Marcin Koterwa",
title = "Kierunki wykorzystania bilansów ekologicznych (analiza przypadków - etap 1)",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
151
@unpublished{UEK:2168257016,
author = "Wacław Adamczyk and Marcin Koterwa",
title = "Ekobilans w badaniu cyklu życia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
152
@unpublished{UEK:2168259138,
title = "Kryteria oceny ekologicznej wyrobów. Etap 1",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
}
153
@unpublished{UEK:2168258270,
author = "Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Ekologia wyrobów",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
154
@unpublished{UEK:2168258878,
title = "Technologia w systemie produkcyjnym",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
155
@unpublished{UEK:2168251744,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1996",
}
156
@unpublished{UEK:2168252276,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger and Andrzej Grząka",
title = "Analiza stanu środowiska naturalnego w województwie krakowskim w latach 1988-1993",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
157
@unpublished{UEK:2168252294,
author = "Wacław Adamczyk and Tadeusz Fijał and Marta Gollinger-Tarajko and Andrzej Grząka",
title = "Kryteria oceny jakości procesów technologicznych",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1995",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID