Publications of the selected author
1

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Karol Partacz
Title:
Impact of the COVID-19 on Creating Business Strategies in Mergers and Acquisitions
Source:
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2022) , s. 25-32. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364660
article
2

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Karol Partacz
Title:
Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć w czasie pandemii COVID-19 = Evaluating Synergy in Mergers and Acquisitions during the COVID-19 Pandemic
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022) , s. 101-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168364498
article
3

Author:
Paweł Łojek , Joanna Toborek-Mazur
Title:
Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009-2019 w Polsce = Analysis of the Effectiveness of Mergers and Acquisitions in 2009-2019 in Poland
Source:
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 53, nr 1-2 (2022) , s. 59-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Research program:
Publikacja sfinansowana przez: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
2019 list:
20.00 pkt
Nr:
2168368354
article
4

Title:
Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii / red. Katarzyna MOKRZYCKA-KOGUT, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2022, s. 195-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168366236
chapter in monograph
See main document
5

Conference:
VIII Міжнародна науково-практична конференція "Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін", Kijów, Ukraina, od 2022-12-08 do 2022-12-08
Title:
Mergers and Acquisitions During Energy Crisis on the Example of PKN ORLEN
Source:
Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції - Київ: КНЕУ, 2022, s. 99-101 - Bibliogr.
ISBN:
978-966-926-426-8
Nr:
2168371770
chapter in conference materials
6

Title:
Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 5, art. no. 1669 (2022) , s. 1-23. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168362342
article
7

Title:
Mergers and Acquisitions in the Context of the COVID-19 Pandemic and Russian-Ukrainian War
Source:
Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 2 (2022) , s. 37-43. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168367338
article
8

Author:
Title:
Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s
Source:
Energies. - vol. 15, iss. 14, art. no. 5112 (2022) , s. 1-28. - Tytuł numeru: Green Economy and Sustainable Development of Regions : Economics, Energy, and Politics - the Essence of Interdependence - Bibliogr.
Research program:
The publication was financed from the subsidy granted to Cracow University of Economics.
2019 list:
140.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168366740
article
9

Conference:
38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), Sewilla, Hiszpania, od 2021-11-23 do 2021-11-24
Title:
Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020
Source:
Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021, s. 4717-4731. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Proceedings of the International Business Information Management Association Conference ; 38)
ISBN:
978-0-9998551-7-1
2019 list (Conference):
70.00 pkt
Nr:
2168359634
chapter in conference materials
10

Title:
Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania = The Motives of Reverse Acquisitions and Rules of Their Settlement
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020) , s. 191-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
70.00 pkt
Nr:
2168349956
article
11

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Klaudia Tondos
Title:
Analiza czynników wpływających na motywację pracowników
Source:
Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020, s. 157-166 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2
Access mode:
Nr:
2168349334
chapter in monograph
See main document
12

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Sabina Blok
Title:
Ewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w zakresie leasingu
Source:
Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019, s. 165-174 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
Nr:
2168336125
chapter in monograph
See main document
13

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Sabina Blok
Title:
Analiza porównawcza obciążeń podatkowych indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce i w Anglii
Source:
Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018, s. 153-162 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
Nr:
2168327427
chapter in monograph
See main document
14

Title:
Wpływ wynagrodzeń na obciążenia pracodawcy z tytułu podatku dochodowego
Source:
Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018, s. 209-224. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168331693
chapter in monograph
See main document
15

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Janusz Mazur
Title:
Likwidacja niskiej emisji przy wykorzystaniu systemów ciepłowniczych : czy to jest w ogóle możliwe?
Source:
Efektywność energetyczna w Polsce : przegląd 2017 : domy jednorodzinne : smog / red. Marek Zaborowski, Edyta Walczak - Kraków: Instytut Ekonomii Środowiska, 2018, s. 103-118
ISBN:
978-83-89230-51-5 ; 978-83-89230-50-8
Access mode:
Nr:
2168326487
chapter in book
16

Title:
Determinanty wyboru formy opodatkowania dla indywidualnej działalności gospodarczej = Determinants of Choosing a Form of Taxation for Individual Business Activities
Source:
Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, s. 407-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320861
chapter in monograph
See main document
17

Title:
Transakcje fuzji i przejęć jako przejaw globalizacji w praktyce
Source:
Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015, s. 171-178 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
Nr:
2168296351
chapter in monograph
See main document
18

Title:
Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości = Controversy Over Mergers Accounting in the International Accounting Standards
Source:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015) , s. 242-249. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168297311
article
19

Title:
Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych = The Performance Budget as a New Financial Plan of Public Finances System
Source:
Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - nr 252 (2015) , s. 159-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Series:
(Współczesne Finanse ; 4)
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Nr:
2168305633
article
20

Title:
Prawne uwarunkowania sprawozdawczości w układzie zadaniowym = Legal Conditions of Reporting in Performance Based Budgeting
Source:
Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej / red. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 407-416. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
Access mode:
Nr:
2168298667
chapter in monograph
See main document
21

Title:
Legal Aspects of Starting up a Business Activity in Poland
Source:
Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / red. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015, s. 151-162. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7
Access mode:
Nr:
2168299347
chapter in monograph
See main document
22

Title:
Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym = The Merger of the Companies in Terms of Legal and Balance Sheet
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 3 (2015) , s. 439-451. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168303737
article
23

Title:
Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation
Source:
Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / red. Štefan Hittmár - Zilina: University of Zilina, 2014, s. 94-96. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-554-0954-2
Nr:
2168288265
chapter in monograph
24

Title:
Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości = The Impact of Financial Statements Consolidation Concepts on Changes in the International Accounting Regulations
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [109]-[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303191
chapter in unpublished scientific work
See main document
25

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Janusz Mazur
Title:
ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship = Kontrakty w formule ESCO jako specyficzna forma przedsiębiorczości
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [100]-[106]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303187
chapter in unpublished scientific work
See main document
26

Title:
Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości = Acquisition Method as a Way of Presentation of Combinations in the International Accounting Standards
Source:
Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. Henryk Lelusz, Renata Burchart - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014, s. 367-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7299-891-0
Nr:
2168285117
chapter in monograph
27

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Janusz Mazur
Conference:
International Conference Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 (Current Problems of the Corporate Sector 2014), Bratysława, Słowacja, od 2014-05-15 do 2014-05-15
Title:
ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship = Kontrakty w formule ESCO jako specyficzna forma przedsiębiorczości
Source:
Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / red. Štefan Majtán - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014, s. 319-325. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-225-3867-1
Access mode:
Nr:
2168278339
chapter in conference materials
28

Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303137
chapter in unpublished scientific work
See main document
29

Title:
Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości = Acquisition Method as a Way of Presentation of Combinations in the International Accounting Standards
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [140]-[145]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303193
chapter in unpublished scientific work
See main document
30

Title:
Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI], s. [152]-[154]. - Summ. - Bibliogr.
Signature:
NP-1492/Magazyn
Nr:
2168303201
chapter in unpublished scientific work
See main document
31

Title:
Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości = The Impact of Financial Statements Consolidation Concepts on Changes in the International Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 76, nr 132 (2014) , s. 89-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 8.00 pkt
Nr:
2168288321
article
32

Title:
Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim = Use of Potential the Tax Capital Group in the Świętokrzyskie Region
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 18, nr 1 (2014) , s. 289-297. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168283243
article
33

Conference:
The 2nd International Scientific Conference on International Harmonization of Financial Reporting "IFRS - Global Rules and Local Use", Praga, Czechy, od 2014-10-10 do 2014-10-10
Title:
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland
Source:
IFRS : Global Rules & Local Use / red. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014, s. 7-19. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-87658-11-6
Access mode:
Nr:
2168284243
chapter in conference materials
34

Title:
Wartość firmy - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji = Methods for Determining the Value of Companies - A Controversial Area of Measurement and Presentation
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168273016
chapter in monograph
See main document
35

Conference:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała, Polska, od 2013-05-24 do 2013-05-24
Title:
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej = Shareholders' Equity in the Consolidated Reporting
Source:
Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013, s. 161-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-09-9
Nr:
2168278255
chapter in conference materials
See main document
36

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Agata Szafraniec
Title:
Kontrowersje wokół aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym = Identifying and Accounting for Reverse Acquisitions in Financial Statements
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013, s. 249-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-644-1
Nr:
2168273012
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Sprawozdanie grupy kapitałowej jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Capital Group's Financial Statements - The Subject of the Certified Auditor's Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE). - nr 12 (2012) , s. 269-282. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168240738
article
38

Title:
Przejęcia odwrotne jako sposób na poprawę wizerunku spółek
Source:
Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. Zbigniew Olesiński - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012, s. 110-121 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61746-90-4
Nr:
2168334121
chapter in book
39

Title:
Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 266-282 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[5]/Magazyn
Nr:
2168276795
chapter in unpublished scientific work
See main document
40

Title:
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej
Source:
Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI, s. 186-206 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/[4]/Magazyn
Nr:
2168270842
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej = Company Value according to International Financial Reporting Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 861 (2011) , s. 171-186. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168227528
article
42

Author:
Agata Szafraniec , Joanna Toborek-Mazur
Title:
Identyfikacja i rozliczanie połączeń odwrotnych w sprawozdaniu finansowym
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, s. 272-281 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7252-553-6
Nr:
2168228276
chapter in monograph
See main document
43

Title:
Pomiar wartości firmy w sprawozdawczości skonsolidowanej
Source:
Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011, s. 535-548. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-603-5
Nr:
2166401218
chapter in monograph
44

Title:
Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej = Rules for Presentation of Owners Capital in the International Consolidated Reporting
Source:
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011) , s. 395-404. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1 - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168228606
article
45

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Janusz Mazur
Title:
Perspektywa zachowań uczestników rynku pozyskania świadectw efektywności energetycznej
Source:
Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011, s. 377-392. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka)
ISBN:
978-83-930382-5-1
Nr:
2168228234
chapter in monograph
See main document
46

Title:
Optymalizacja podatkowa jako efekt wykorzystania narzędzi finansowania wewnętrznego w grupie kapitałowej
Source:
W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. Jan Ostoj - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010, s. 70-82. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-60-0
Nr:
2166714289
chapter in monograph
47

Title:
Wycena i zasady rozliczania wartości firmy
Source:
Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI, s. 32-47 - Bibliogr.
Signature:
NP-1107/3/Magazyn
Nr:
2168280665
chapter in unpublished scientific work
See main document
48

Title:
Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym = The Purchase Method in International Accounting Standards
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010) , s. 179-196. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53190
article
49

Title:
Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny "wartości firmy" w międzynarodowym prawie bilansowym = The Controversy over Changes in the Recognition of Goodwill in the International Law on Balance Sheets
Source:
Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, s. 279-287. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ; nr 14)
ISBN:
978-83-7252-495-9
Nr:
2165284554
chapter in monograph
See main document
50

Title:
Holding jako podmiot rachunkowości
Publisher address:
Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
Physical description:
333 s.: il.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka - Wolters Kluwer Polska)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-7526-714-3
Nr:
50641
monograph
51

Title:
Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce
Source:
Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ] - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010, s. 385-394. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Nauka i Gospodarka ; t. 2)
ISBN:
978-83-930382-2-0
Nr:
2165701848
chapter in monograph
See main document
52

Title:
Korzyści z funkcjonowania grupy podatkowej na przykładzie Francji = Advantages of Tax Group Functioning on an Example of France
Source:
Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego / red. Stanisław OWSIAK - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009, s. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-40-2
Nr:
2161943568
chapter in monograph
See main document
53

Title:
Nowe ujęcie metody łączenia udziałów jako odpowiedź na kryzys wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek połączonych = New Approach of Pooling of Interests Method as a Respond to the Credibility Crisis of the Financial Statements
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009, s. 435-442. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-907437-4-5
Nr:
2164865498
chapter in monograph
See main document
54

Title:
Łączenie się spółek w świetle zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 3 = Mergers in Changes of the Accounting Low
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 20 (2009) , s. 361-373. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 552)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2166712212
article
55

Title:
Kapitał mniejszości w rachunkowości = Equity Capital in Accounting
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 796 (2009) , s. 47-62. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
50045
article
56

Title:
Analiza zmian w modelu rachunkowości połączeń gospodarczych
Source:
Problemy współczesnej rachunkowości / oprac. Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009, s. 525-540 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7378-437-6
Nr:
2165102136
chapter in monograph
57

Title:
Kapitał mniejszości w sprawozdawczości skonsolidowanej
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 59-73 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/2/Magazyn
Nr:
2168278357
chapter in unpublished scientific work
See main document
58

Title:
Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3 = The Identification of Combinations in the IFRS 3
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 631-639. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114595
article
59

Title:
Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF
Source:
Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008, s. 55-66
Series:
(Monografie)
ISBN:
978-83-7601-289-6
Nr:
2165828224
chapter in monograph
60

Title:
Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia = Identification o fan Acquiring Entity as the Main Part of Procedure in the Purchase Method
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - nr 13 (2008) , s. 589-595. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 515)
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2165114415
article
61

Title:
Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 209-229 - Bibliogr.
Signature:
NP-1253/[1]/Magazyn
Nr:
2168278227
chapter in unpublished scientific work
See main document
62

Title:
System integracji podatkowej we Francji
Source:
Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008, s. 156-165. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-61310-04-4
Nr:
2166383651
chapter in monograph
63

Author:
Agnieszka Szafraniec , Joanna Toborek-Mazur
Title:
Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych = The European Partnership as a Way Leading to Economic Effectiveness
Source:
Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008, s. 181-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-60822-50-0
Nr:
2165641847
chapter in monograph
64

Title:
Rachunkowość jako system wspomagający proces zarządzania jednostkami gospodarczymi = Accounting as a System Aiding the Process of Managing Economic Units
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007) , s. 500-506. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166370609
article
65

Title:
Identyfikacja i rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych w świetle MSSF 3
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 180-198 - Bibliogr.
Signature:
NP-1193/Magazyn
Nr:
2168272752
chapter in unpublished scientific work
See main document
66

Title:
Wpływ systemu rachunkowości na doskonalenie procesu zarządzania jednostkami gospodarczymi = The Influence of the Accountancy System on the Improvement of Business Entities Management Process
Source:
Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. - 28, t. 2 (2007) , s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168310329
article
67

Title:
Rola rachunkowości w usprawnieniu procesu zarządzania grupą kapitałową = The Role of Accounting in Improving the Process of Capital Group Management
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007) , s. 98-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166513911
article
68

Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Identyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w międzynarodowym prawie bilansowym = The Identification and the Measurement of Intangible Assets in the International Accounting Law
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 361-369. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51195
article
69

Author:
Monika Foremna-Pilarska , Joanna Toborek-Mazur
Title:
Audyt realizacji zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - nr 29 (2007) , s. 101-107. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; Nr 475)
Nr:
2168280021
article
70

Author:
Joanna Toborek-Mazur , Monika Foremna-Pilarska
Title:
Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny = Reclassification and Disclosing Other Long-Term Shares
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007, s. 585-593. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-722837-3-8
Nr:
2164975966
chapter in monograph
See main document
71

Author:
Monika Foremna-Pilarska , Joanna Toborek-Mazur
Conference:
VIII Międzynarodowa Konferencja "Zarządzanie Finansami - Zarządzanie Ryzykiem i Kreowanie Wartości", Międzyzdroje, Polska, od 2007-04-18 do 2007-04-20
Title:
Zasady klasyfikacji wartości niematerialnych, ich amortyzacja i wycena w MSSF 38 = The Rules of Classifying Non-material Properties, their Estimate and Depreciation in MSSF 38
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - nr 50, t. 2 (2007) , s. 317-325. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2 - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego ; nr 455)
Nr:
51196
article
72

Title:
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym = Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 735 (2007) , s. 101-117. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
51064
article
73

Title:
Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny = Directions of Changes in the Reporting of Business Combinations and Associated Entities
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 38 (94) nr specj. (2007) , s. 233-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2166516594
article
74

Title:
Rola rachunkowości w efektywnym zarządzaniu organizacją złożoną
Source:
Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006, s. 87-95 - Bibliogr.
Series:
(Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne)
Nr:
2168218974
chapter in monograph
75

Title:
Klasyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w MSSF
Source:
Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 29-48 - Bibliogr.
Signature:
NP-1139/Magazyn
Nr:
2168286515
chapter in unpublished scientific work
See main document
76

Title:
Udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości = Minority Interests - Controversial Area of Measurement and Presentation in the System of Accounting
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 34 (90) (2006) , s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168283691
article
77

Title:
Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej = Obtaining the Effects of Economic Unity as a Prerequisite for the Creation of a Holding Structure
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006) , s. 69-79. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52652
article
78

Title:
Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 93-121 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/5/Magazyn
Nr:
2168273198
chapter in unpublished scientific work
See main document
79

Title:
Podatkowe podstawy powstawania holdingów
Publisher address:
Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005
Physical description:
64 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7252-296-0
Nr:
2166484300
academic script
80

Title:
Ochrona interesów udziałowców mniejszościowych w sprawozdaniu jednostek połączonych
Source:
Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005, s. 641-648. - Streszcz., summ.
ISBN:
83-922067-2-X
Nr:
2165024682
chapter in monograph
See main document
81

Title:
Różnice w prezentacji połączeń społek według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego = Differences in Accounting for Business Combinations under Polish and International Accounting Regulations
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 28 (84) nr specj. (2005) , s. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168283539
article
82

Title:
Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
264 s.: wykr.; 24 cm
Series:
(Seria Akademicka)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-60-4
Nr:
2168218334
monograph
83

Title:
Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego
Source:
Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004, s. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-48-3
Nr:
2166339465
chapter in monograph
See main document
84

Title:
Teoria jedności gospodarczej w aspekcie prawnym podatkowym i bilansowym
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 157-180 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/4/Magazyn
Nr:
2168273610
chapter in unpublished scientific work
See main document
85

Title:
Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw = Improvement of Market Position as One of the Premises of Mergers of Companies
Source:
Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / red. Marta Czyż, Zdzisław Cięciwa - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004, s. 197-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-89388-63-4
Nr:
2168232412
chapter in monograph
86

Title:
Teoria jedności gospodarczej w systemach podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce
Source:
Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 70-99 - Bibliogr.
Signature:
NP-788/3/Magazyn
Nr:
2168273888
chapter in unpublished scientific work
See main document
87

Title:
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem
Publisher address:
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003
Physical description:
300, [1] s.; 21 cm
Series:
(Zarządzanie, Ekonomia, Marketing)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-7333-209-X
Nr:
2168234638
monograph
88

Title:
Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym
Source:
Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003, s. 65-72 - Bibliogr.
ISBN:
83-88887-30-0
Nr:
2168225746
chapter in monograph
See main document
89

Title:
Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych = Methods and Techniques of Capital Transfer Used in Tax Havens
Source:
Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003, s. 253-263. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-915693-1-4
Nr:
2168233408
chapter in conference materials
See main document
90

Title:
Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element systemu zarządzania holdingiem
Source:
Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / red. Ryszard BOROWIECKI - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003, s. 172-180. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
83-907047-3-0
Nr:
2168223856
chapter in monograph
See main document
91

Title:
Problematyka tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w świetle unormowań prawnych = Issues in the Creation and Functioning of Holdings in Light of Legal Regulations
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 562 (2002) , s. 45-57. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168224250
article
92

Title:
Jedność podatkowa jako przesłanka tworzenia holdingu
Source:
Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002, s. 613-628 - Bibliogr.
ISBN:
83-71876-90-4
Nr:
2165165510
chapter in monograph
93

Title:
Polityka podatkowa i jej wpływ na budowanie strategii zarządzania w przedsiębiorstwach powiązanych
Source:
Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, s. 525-531 - Bibliogr.
ISBN:
83-88057-35-9
Nr:
2168279123
chapter in conference materials
94

Conference:
Ogólnopolska Konferencja Katedr Rachunkowości "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych", Kraków, Polska, od 2001-09-12 do 2001-09-14
Title:
Kierunki minimalizacji obciążeń podatkowych a efektywne zarządzanie holdingiem
Source:
Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001, s. 308-319 - Bibliogr.
ISBN:
83-7252-091-7
Nr:
2165264408
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Problematyka podatku dochodowego w grupach holdingowych = The Issue of Income Tax in Holding Groups
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001) , s. 83-98. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168233712
article
96

Title:
Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego
Publisher address:
Kraków: , 2000
Physical description:
305 k.: il.; 30 cm + Autoreferat: 11 k.
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/566
Nr:
2168284507
doctoral dissertation
97

Title:
Raje podatkowe jako kierunek minimalizacji obciążeń podatkowych holdingu
Source:
Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, s. 1[91]-15[105] - Bibliogr.
Signature:
NP-184/8/Magazyn
Nr:
2168272648
chapter in unpublished scientific work
See main document
98

Title:
Proces dostosowywania sald kont na koniec okresu sprawozdawczego
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 81-108
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271864
chapter in textbook
See main document
99

Title:
Problematyka wyceny wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych
Source:
Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / red. Teresa Kiziukiewicz - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999, s. 330-339
ISBN:
83-88057-05-7
Nr:
2168231472
chapter in conference materials
100

Title:
Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego
Source:
Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999, s. 109-139
ISBN:
83-7252-010-0
Nr:
2168271890
chapter in textbook
See main document
101

Title:
Regulacje prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w Polsce
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998) , s. 45-49 - Bibliogr.
Nr:
2168269336
article
102

Title:
Formy opodatkowania grup kapitałowych
Source:
Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998) , s. 65-69 - Bibliogr.
Nr:
2168269300
article
103

Title:
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej = Consolidation of Financial Reports Applying Full Consolidation Method
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998) , s. 39-55. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168262772
article
104

Title:
Problematyka łączenia firm = The Problems of Combining Firms
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995) , s. 81-90. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168243536
article
105

Title:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 401 (1993) , s. 103-116. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168264908
article
106

Title:
Elementy matematyki finansowej
Publisher address:
Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1991
Physical description:
57, [1] s.; 24 cm
Series:
(Rachunkowość - Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce (Warszawa) ; t. 1)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83 9002 85-1-4
Nr:
2168289251
academic script
107

Title:
Wycena papierów wartościowych
Source:
Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991) , s. 119-125. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości - Bibliogr.
Nr:
2168247442
article
108

Author:
Title:
Leasing jako forma kredytu : (artykuł dyskusyjny)
Source:
Rachunkowość. - R. 42, nr 8 (493) (1991) , s. 214-215 - Bibliogr.
Nr:
2168289931
article
109

Title:
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej
Source:
Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA, s. 1[75]-18[92] - Bibliogr.
Signature:
NP-132/Magazyn
Nr:
2168267088
chapter in unpublished scientific work
See main document
1
Impact of the COVID-19 on Creating Business Strategies in Mergers and Acquisitions / Joanna TOBOREK-MAZUR, Karol Partacz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej = Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law. - nr 1 (2022), s. 25-32. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/index.php/asej/article/view/590. - ISSN 2543-9103
2
Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć w czasie pandemii COVID-19 = Evaluating Synergy in Mergers and Acquisitions during the COVID-19 Pandemic / Joanna TOBOREK-MAZUR, Karol Partacz // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 46, nr 1 (2022), s. 101-118. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228520. - ISSN 1641-4381
3
Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009-2019 w Polsce = Analysis of the Effectiveness of Mergers and Acquisitions in 2009-2019 in Poland / Paweł Łojek, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie = The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection. - t. 53, nr 1-2 (2022), s. 59-75. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/824/752. - ISSN 1506-2635
4
Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii / red. Katarzyna MOKRZYCKA-KOGUT, Ewa GRABOWSKA-KACZMARCZYK. - Warszawa: Wydawnictwo Poltext, 2022. - S. 195-214. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7
5
Mergers and Acquisitions During Energy Crisis on the Example of PKN ORLEN / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: КНЕУ, 2022. - S. 99-101. - Bibliogr. - ISBN 978-966-926-426-8
6
Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study / Joanna TOBOREK-MAZUR, Magdalena WÓJCIK-JURKIEWICZ // Energies. - vol. 15, iss. 5 (2022), s. 1-23. - Summ.. - Tytuł numeru: Challenges and Research Trends of Energy Business and Management. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669. - ISSN 1996-1073
7
Mergers and Acquisitions in the Context of the COVID-19 Pandemic and Russian-Ukrainian War / Joanna TOBOREK-MAZUR // Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law = Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. - nr 2 (2022), s. 37-43. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://asej.eu/index.php/asej/article/view/634/616. - ISSN 2543-9103
8
Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s / Joanna TOBOREK-MAZUR, Karol Partacz, Marcin SURÓWKA // Energies. - vol. 15, iss. 14 (2022), s. 1-28. - Summ.. - Tytuł numeru: Green Economy and Sustainable Development of Regions : Economics, Energy, and Politics - the Essence of Interdependence. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5112/htm. - ISSN 1996-1073
9
Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020 / Katarzyna ŚWIETLA, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain / red. Khalid S. Soliman . - King of Prussia, PA: International Business Information Management Association, 2021. - (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference, ISSN 2767-9640 ; 38). - S. 4717-4731. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-0-9998551-7-1. - Pełny tekst: https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid ; Spis treści: https://ibima.org/accepted-paper/verification-of-the-accuracy-of-mergers-and-acquisitions-in-poland-in-2012-2020/Wstęp:
10
Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania = The Motives of Reverse Acquisitions and Rules of Their Settlement / Katarzyna ŚWIETLA, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 108, nr 164 (2020), s. 191-205. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207199. - ISSN 1641-4381
11
Analiza czynników wpływających na motywację pracowników / Joanna TOBOREK-MAZUR, Klaudia Tondos // W: Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2020. - S. 157-166. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2. - Pełny tekst: https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
12
Ewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w zakresie leasingu / Joanna TOBOREK-MAZUR, Sabina Blok // W: Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. - S. 165-174. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0
13
Analiza porównawcza obciążeń podatkowych indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce i w Anglii / Joanna TOBOREK-MAZUR, Sabina Blok // W: Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych / red. Artur PRĘDKI. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - S. 153-162. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1
14
Wpływ wynagrodzeń na obciążenia pracodawcy z tytułu podatku dochodowego / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Bogusz MIKUŁA, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2018. - S. 209-224. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1. - Pełny tekst: http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf
15
Likwidacja niskiej emisji przy wykorzystaniu systemów ciepłowniczych : czy to jest w ogóle możliwe? / Joanna TOBOREK-MAZUR, Janusz Mazur // W: Efektywność energetyczna w Polsce : przegląd 2017 : domy jednorodzinne : smog / red. Marek Zaborowski, Edyta Walczak. - Kraków: Instytut Ekonomii Środowiska, 2018. - S. 103-118. - ISBN 978-83-89230-51-5 ; 978-83-89230-50-8. - Pełny tekst: http://efektywnapolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/KK_IES_Przeglad2017_WydEl_160x230mm_2018_03_21-www.pdf
16
Determinanty wyboru formy opodatkowania dla indywidualnej działalności gospodarczej = Determinants of Choosing a Form of Taxation for Individual Business Activities / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy / red. nauk. Marek MAKOWIEC, Anna PIETRUSZKA-ORTYL. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017. - S. 407-418. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail
17
Transakcje fuzji i przejęć jako przejaw globalizacji w praktyce / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych / red. Marek MAKOWIEC. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2015. - S. 171-178. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3
18
Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości = Controversy Over Mergers Accounting in the International Accounting Standards / Joanna TOBOREK-MAZUR // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics. - nr 390 (2015), s. 242-249. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość - polityka makroekonomiczna - globalizacja. - Bibliogr. - ISSN 1899-3192
19
Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych = The Performance Budget as a New Financial Plan of Public Finances System / Joanna TOBOREK-MAZUR // Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - (Współczesne Finanse, ISSN 2449-5611 ; 4). - nr 252 (2015), s. 159-174. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_252/11.pdf. - ISSN 2083-8611
20
Prawne uwarunkowania sprawozdawczości w układzie zadaniowym = Legal Conditions of Reporting in Performance Based Budgeting / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line] / red. nauk. Joanna KRASODOMSKA, Katarzyna ŚWIETLA. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. - S. 407-416. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6
21
Legal Aspects of Starting up a Business Activity in Poland / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization / sci. eds. Tomasz KUSIO, Marek MAKOWIEC. - Cracow: Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, 2015. - S. 151-162. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7. - Pełny tekst: http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf
22
Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym = The Merger of the Companies in Terms of Legal and Balance Sheet / Joanna TOBOREK-MAZUR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 19, nr 3 (2015), s. 439-451. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Finanse i rachunkowość. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,569,Joanna_Toborek_Mazur_Fuzja_spolek_w_aspekcie_prawnym_i_bilansowym.html. - ISSN 2081-2345
23
Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers / ed. Štefan Hittmár. - Zilina: University of Zilina, 2014. - S. 94-96. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-554-0954-2
24
Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości = The Impact of Financial Statements Consolidation Concepts on Changes in the International Accounting Regulations / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [109]-[134]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
25
ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship = Kontrakty w formule ESCO jako specyficzna forma przedsiębiorczości / Joanna TOBOREK-MAZUR, Janusz Mazur // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [100]-[106]. - Summ. - Bibliogr.
26
Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości = Acquisition Method as a Way of Presentation of Combinations in the International Accounting Standards / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce / red. nauk. Henryk Lelusz, Renata Burchart. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2014. - S. 367-377. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7299-891-0
27
ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship = Kontrakty w formule ESCO jako specyficzna forma przedsiębiorczości / Joanna TOBOREK-MAZUR, Janusz Mazur // W: Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác = Current Problems of the Corporate Sector 2014 : Miscellany of Scientific Papers / ed. Štefan Majtán. - Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - S. 319-325. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-225-3867-1
28
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [9]-[21]. - Summ. - Bibliogr.
29
Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości = Acquisition Method as a Way of Presentation of Combinations in the International Accounting Standards / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [140]-[145]. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
30
Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną / [kierownik tematu: Dariusz WĘDZKI]. - ([2014]), s. [152]-[154]. - Summ. - Bibliogr.
31
Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości = The Impact of Financial Statements Consolidation Concepts on Changes in the International Accounting Regulations / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 76, nr 132 (2014), s. 89-114. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1108293. - ISSN 1641-4381
32
Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim = Use of Potential the Tax Capital Group in the Świętokrzyskie Region / Joanna TOBOREK-MAZUR // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. Edward MOLENDOWSKI, Andrzej Szplit. - R. 18, nr 1 (2014), s. 289-297. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: 50 lat kształcenia ekonomistów w Kielcach. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,417,Joanna_Toborek_Mazur_Wykorzystanie_potencjalu_podatkowej_grupy_kapitalowej_w_regionie_swietokrzyskim.html. - ISSN 2081-2345
33
Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland / Kinga BAUER, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: IFRS : Global Rules & Local Use / eds. Irena Jindřichovská, Dana Kubíčková. - Olomouc: Dostál Jiří - NAVEP, 2014. - S. 7-19. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-87658-11-6. - Pełny tekst: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf
34
Wartość firmy - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji = Methods for Determining the Value of Companies - A Controversial Area of Measurement and Presentation / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 259-270. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
35
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej = Shareholders' Equity in the Consolidated Reporting / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych / red. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, 2013. - S. 161-178. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-09-9
36
Kontrowersje wokół aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym = Identifying and Accounting for Reverse Acquisitions in Financial Statements / Joanna TOBOREK-MAZUR, Agata Szafraniec // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości / red. Bronisław MICHERDA i Mariusz ANDRZEJEWSKI. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013. - S. 249-258. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-644-1
37
Sprawozdanie grupy kapitałowej jako przedmiot badania biegłego rewidenta = The Capital Group's Financial Statements - The Subject of the Certified Auditor's Analysis / Katarzyna ŚWIETLA, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE) / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - nr 12 (2012), s. 269-282. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12swietla-toborek.pdf. - ISSN 1644-8979
38
Przejęcia odwrotne jako sposób na poprawę wizerunku spółek / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej / red. nauk. Zbigniew Olesiński. - Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2012. - S. 110-121. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61746-90-4
39
Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2012), s. 266-282. - Bibliogr.
40
Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4] / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA, kier. zespołu: Mieczysław DOBIJA, Artur HOŁDA, Dariusz WĘDZKI. - (2011), s. 186-206. - Bibliogr.
41
Wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej = Company Value according to International Financial Reporting Standards / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 861 (2011), s. 171-186. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171198431. - ISSN 1898-6447
42
Identyfikacja i rozliczanie połączeń odwrotnych w sprawozdaniu finansowym / Agata Szafraniec, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011. - S. 272-281. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-553-6
43
Pomiar wartości firmy w sprawozdawczości skonsolidowanej / Joanna TABOREK-MAZUR // W: Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2011. - S. 535-548. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-603-5
44
Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej = Rules for Presentation of Owners Capital in the International Consolidated Reporting / Joanna TOBOREK-MAZUR // Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - 1/1 (2011), s. 395-404. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. T. 1. - Bibliogr. - ISSN 1732-1565
45
Perspektywa zachowań uczestników rynku pozyskania świadectw efektywności energetycznej / Joanna TOBOREK-MAZUR, Janusz Mazur // W: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji / red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ, Bogusz MIKUŁA, Renata OCZKOWSKA. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2011. - (Nauka i Gospodarka). - S. 377-392. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-5-1
46
Optymalizacja podatkowa jako efekt wykorzystania narzędzi finansowania wewnętrznego w grupie kapitałowej / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych / red. nauk. Jan Ostoj. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2010. - S. 70-82. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-60-0
47
Wycena i zasady rozliczania wartości firmy / [Joanna TOBOREK-MAZUR] // W: Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości / kierownik zespołu: Dariusz WĘDZKI. - (2010), s. 32-47. - Bibliogr.
48
Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym = The Purchase Method in International Accounting Standards / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 829 (2010), s. 179-196. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170629248. - ISSN 1898-6447
49
Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny "wartości firmy" w międzynarodowym prawie bilansowym = The Controversy over Changes in the Recognition of Goodwill in the International Law on Balance Sheets / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2 / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010. - (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205 ; nr 14). - S. 279-287. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7252-495-9
50
Holding jako podmiot rachunkowości / Joanna TOBOREK-MAZUR. - Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 333 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 978-83-7526-714-3
51
Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy / [red. nauk. Janusz TECZKE, Janusz CZEKAJ]. - Kraków: Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, 2010. - (Nauka i Gospodarka ; t. 2). - S. 385-394. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-930382-2-0
52
Korzyści z funkcjonowania grupy podatkowej na przykładzie Francji = Advantages of Tax Group Functioning on an Example of France / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego / red. nauk. Stanisław OWSIAK. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2009. - S. 83-93. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-40-2
53
Nowe ujęcie metody łączenia udziałów jako odpowiedź na kryzys wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek połączonych = New Approach of Pooling of Interests Method as a Respond to the Credibility Crisis of the Financial Statements / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego / red. nauk. Bronisław MICHERDA, Marta Stępień. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009. - S. 435-442. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-907437-4-5
54
Łączenie się spółek w świetle zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 3 = Mergers in Changes of the Accounting Low / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 552). - nr 20 (2009), s. 361-373. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy współczesnej rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
55
Kapitał mniejszości w rachunkowości = Equity Capital in Accounting / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Danuta SURÓWKA-MARSZAŁEK]. - nr 796 (2009), s. 47-62. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/163969870. - ISSN 1898-6447
56
Analiza zmian w modelu rachunkowości połączeń gospodarczych / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Problemy współczesnej rachunkowości / [oprac. tekstów: Katarzyna Klimczak, Marek Boniecki, Rafał Grabowski]. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, 2009. - S. 525-540. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7378-437-6
57
Kapitał mniejszości w sprawozdawczości skonsolidowanej / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2 / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2009), s. 59-73. - Bibliogr.
58
Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3 = The Identification of Combinations in the IFRS 3 / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 631-639. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
59
Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej / red. Ewa Walińska. - Warszawa; Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2008. - (Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392). - S. 55-66. - ISBN 978-83-7601-289-6
60
Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia = Identification o fan Acquiring Entity as the Main Part of Procedure in the Purchase Method / Dorota MARKOWSKA-BOCHENEK, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 515). - nr 13 (2008), s. 589-595. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. - Bibliogr. - ISSN 1733-2842
61
Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1] / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2008), s. 209-229. - Bibliogr.
62
System integracji podatkowej we Francji / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw / red. Hanna Kuzińska. - Bielsko-Biała: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, 2008. - S. 156-165. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61310-04-4
63
Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych = The European Partnership as a Way Leading to Economic Effectiveness / Agata Szafraniec, Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Polska w Unii Europejskiej / red. Marek Reichel. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec, 2008. - S. 181-197. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-60822-50-0
64
Rachunkowość jako system wspomagający proces zarządzania jednostkami gospodarczymi = Accounting as a System Aiding the Process of Managing Economic Units / Joanna TOBOREK-MAZUR // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1174 (2007), s. 500-506. - Summ.. - Tytuł numeru: Rachunkowość a controlling. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
65
Identyfikacja i rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych w świetle MSSF 3 / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2007), s. 180-198. - Bibliogr.
66
Wpływ systemu rachunkowości na doskonalenie procesu zarządzania jednostkami gospodarczymi = The Influence of the Accountancy System on the Improvement of Business Entities Management Process / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu / red. nauk. Krzysztof SURÓWKA. - 28, t. 2 (2007), s. 101-111. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
67
Rola rachunkowości w usprawnieniu procesu zarządzania grupą kapitałową = The Role of Accounting in Improving the Process of Capital Group Management / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 36 (92) (2007), s. 98-113. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
68
Identyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w międzynarodowym prawie bilansowym = The Identification and the Measurement of Intangible Assets in the International Accounting Law / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 361-369. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
69
Audyt realizacji zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych / Monika Foremna-Pilarska, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; Nr 475). - nr 29 (2007), s. 101-107. - Tytuł numeru: Audyt wewnętrzny w 2007 roku. - Bibliogr. - ISSN 1230-364X
70
Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny = Reclassification and Disclosing Other Long-Term Shares / Joanna TOBOREK-MAZUR, Monika Foremna-Pilarska // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, 2007. - S. 585-593. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-83-722837-3-8
71
Zasady klasyfikacji wartości niematerialnych, ich amortyzacja i wycena w MSSF 38 = The Rules of Classifying Non-material Properties, their Estimate and Depreciation in MSSF 38 / Monika Foremna-Pilarska, Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. - (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 1640-6818 ; nr 455). - nr 50, t. 2 (2007), s. 317-325. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Zarządzanie finansami : zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. T. 2. - Bibliogr. - ISSN 1232-5821
72
Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym = Legal, Tax, and Balance Sheet Aspects of Mergers / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Stanisław OWSIAK]. - nr 735 (2007), s. 101-117. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/135831202. - ISSN 0208-7944
73
Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny = Directions of Changes in the Reporting of Business Combinations and Associated Entities / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - T. 38 (94) nr specj. (2007), s. 233-248. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
74
Rola rachunkowości w efektywnym zarządzaniu organizacją złożoną / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów / red. Joanna Żyra. - Kraków: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, 2006. - (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, ISSN 0860-097X ; 344. Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Nauki Humanistyczne, Społeczne i Ekonomiczne). - S. 87-95. - Bibliogr.
75
Klasyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w MSSF / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Węzłowe problemy teorii rachunkowości / kierownik tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2006), s. 29-48. - Bibliogr.
76
Udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości = Minority Interests - Controversial Area of Measurement and Presentation in the System of Accounting / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 34 (90) (2006), s. 77-90. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
77
Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej = Obtaining the Effects of Economic Unity as a Prerequisite for the Creation of a Holding Structure / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 691 (2006), s. 69-79. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/105227977. - ISSN 0208-7944
78
Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2005), s. 93-121. - Bibliogr.
79
Podatkowe podstawy powstawania holdingów / Joanna TOBOREK-MAZUR. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - 64 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-296-0
80
Ochrona interesów udziałowców mniejszościowych w sprawozdaniu jednostek połączonych / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego / red. nauk. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2005. - S. 641-648. - Streszcz., summ. - ISBN 83-922067-2-X
81
Różnice w prezentacji połączeń społek według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego = Differences in Accounting for Business Combinations under Polish and International Accounting Regulations / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. - t. 28 (84) nr specj. (2005), s. 111-123. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISSN 1641-4381
82
Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym / Joanna TOBOREK-MAZUR. - Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 264 s. : wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Seria Akademicka). - ISBN 83-89355-60-4
83
Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty) / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004. - S. 147-156. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-48-3
84
Teoria jedności gospodarczej w aspekcie prawnym podatkowym i bilansowym / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2004), s. 157-180. - Bibliogr.
85
Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw = Improvement of Market Position as One of the Premises of Mergers of Companies / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne / red. nauk. Marta Czyż, Zdzisław Cięciwa. - Kraków: AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2004. - S. 197-207. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - ISBN 83-89388-63-4
86
Teoria jedności gospodarczej w systemach podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3 / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2003), s. 70-99. - Bibliogr.
87
Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem / Joanna TOBOREK-MAZUR, Jerzy KUCHMACZ. - Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003. - 300, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. - (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing). - ISBN 83-7333-209-X
88
Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami / red. Janusz FUDALIŃSKI. - Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2003. - S. 65-72. - Bibliogr. - ISBN 83-88887-30-0
89
Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych = Methods and Techniques of Capital Transfer Used in Tax Havens / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi / red. Bronisław MICHERDA. - Chrzanów: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, 2003. - S. 253-263. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-915693-1-4
90
Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element systemu zarządzania holdingiem / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój = Enterprise in the Process of Transformation : Effectiveness - Restructurung - Development / oprac. i red. nauk. Ryszard BOROWIECKI. - Warszawa ; Kraków: [s. n.], 2003. - S. 172-180. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 83-907047-3-0
91
Problematyka tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w świetle unormowań prawnych = Issues in the Creation and Functioning of Holdings in Light of Legal Regulations / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 562 (2002), s. 45-57. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/13637. - ISSN 0208-7944
92
Jedność podatkowa jako przesłanka tworzenia holdingu / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość wobec procesów globalizacji / red. Jerzy Gierusz, Magdalena Jerzemowska, Teresa Martyniuk . - Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2002. - S. 613-628. - Bibliogr. - ISBN 83-71876-90-4
93
Polityka podatkowa i jej wpływ na budowanie strategii zarządzania w przedsiębiorstwach powiązanych / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001. - S. 525-531. - Bibliogr. - ISBN 83-88057-35-9
94
Kierunki minimalizacji obciążeń podatkowych a efektywne zarządzanie holdingiem / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.) / red. Bronisław MICHERDA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2001. - S. 308-319. - Bibliogr. - ISBN 83-7252-091-7
95
Problematyka podatku dochodowego w grupach holdingowych = The Issue of Income Tax in Holding Groups / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 557 (2001), s. 83-98. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
96
Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego / Joanna TOBOREK-MAZUR ; Promotor: Mieczysław DOBIJA. - Kraków, 2000. - 305 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat: 11 k. - Bibliogr.
97
Raje podatkowe jako kierunek minimalizacji obciążeń podatkowych holdingu / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości / kier. tematu: Mieczysław DOBIJA. - (2000), s. 1[91]-15[105]. - Bibliogr.
98
Proces dostosowywania sald kont na koniec okresu sprawozdawczego / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 81-108. - ISBN 83-7252-010-0
99
Problematyka wyceny wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999 / [red. nauk. Teresa Kiziukiewicz]. - Szczecin: Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, 1999. - S. 330-339. - ISBN 83-88057-05-7
100
Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego / Joanna TOBOREK-MAZUR // W: Organizacja rachunkowości / red. Mieczysław DOBIJA. - Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. - S. 109-139. - ISBN 83-7252-010-0
101
Regulacje prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w Polsce / Joanna TOBOREK-MAZUR // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 2 (1998), s. 45-49. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
102
Formy opodatkowania grup kapitałowych / Joanna TOBOREK-MAZUR // Ekspert : rachunkowość i finanse. - nr 1 (1998), s. 65-69. - Bibliogr. - ISSN 1230-9850
103
Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej = Consolidation of Financial Reports Applying Full Consolidation Method / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 504 (1998), s. 39-55. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
104
Problematyka łączenia firm = The Problems of Combining Firms / Joanna TOBOREK-MAZUR // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. - nr 456 (1995), s. 81-90. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
105
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej = Enterprise Capital Cost Estimation in Market Economy / Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zdzisław SZCZEPANIK]. - nr 401 (1993), s. 103-116. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
106
Elementy matematyki finansowej / Joanna TOBOREK, Jerzy KUCHMACZ. - Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1991. - 57, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Rachunkowość ; t. 1). - ISBN 83 9002 85-1-4
107
Wycena papierów wartościowych / Joanna TOBOREK, Jerzy KUCHMACZ // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej. - t. 19 nr specj. (1991), s. 119-125. - Referat na konferencję Katedr Rachunkowości. - Bibliogr. - ISSN 0137-2211
108
Leasing jako forma kredytu : (artykuł dyskusyjny) / Joanna TOBOREK // Rachunkowość. - R. 42, nr 8 (493) (1991), s. 214-215. - Bibliogr. - ISSN 0481-5475
109
Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej / Jerzy KUCHMACZ, Joanna TOBOREK // W: Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej / kier. pracy bad.: Mieczysław DOBIJA. - (1991), s. 1[75]-18[92]. - Bibliogr.
1
Toborek-Mazur J., Partacz K., (2022), Impact of the COVID-19 on Creating Business Strategies in Mergers and Acquisitions, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej", nr 1, s. 25-32; https://asej.eu/index.php/asej/article/view/590
2
Toborek-Mazur J., Partacz K., (2022), Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć w czasie pandemii COVID-19, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46, nr 1, s. 101-118; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228520
3
Łojek P., Toborek-Mazur J., (2022), Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009-2019 w Polsce, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 53, nr 1-2, s. 59-75; https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/824/752
4
Toborek-Mazur J., (2022), Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron. [W:] MOKRZYCKA-KOGUT K., GRABOWSKA-KACZMARCZYK E. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii, Warszawa : Wydawnictwo Poltext, s. 195-214.
5
Toborek-Mazur J., (2022), Mergers and Acquisitions During Energy Crisis on the Example of PKN ORLEN. [W:] Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції, Київ : КНЕУ, s. 99-101.
6
Toborek-Mazur J., Wójcik-Jurkiewicz M., (2022), Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study, "Energies", vol. 15, iss. 5, s. 1-23; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669
7
Toborek-Mazur J., (2022), Mergers and Acquisitions in the Context of the COVID-19 Pandemic and Russian-Ukrainian War, "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law", nr 2, s. 37-43; https://asej.eu/index.php/asej/article/view/634/616
8
Toborek-Mazur J., Partacz K., Surówka M., (2022), Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s, "Energies", vol. 15, iss. 14, s. 1-28; https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5112/htm
9
Świetla K., Toborek-Mazur J., (2021), Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020. [W:] Soliman (red.), Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain (Proceedings of the International Business Information Management Association Conference; 38), King of Prussia, PA : International Business Information Management Association, s. 4717-4731.
10
Świetla K., Toborek-Mazur J., (2020), Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 108, nr 164, s. 191-205; https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207199
11
Toborek-Mazur J., Tondos K., (2020), Analiza czynników wpływających na motywację pracowników. [W:] PRĘDKI A. (red.), Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 157-166.
12
Toborek-Mazur J., Blok S., (2019), Ewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w zakresie leasingu. [W:] Prędki A. (red.), Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 165-174.
13
Toborek-Mazur J., Blok S., (2018), Analiza porównawcza obciążeń podatkowych indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce i w Anglii. [W:] Prędki A. (red.), Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 153-162.
14
Toborek-Mazur J., (2018), Wpływ wynagrodzeń na obciążenia pracodawcy z tytułu podatku dochodowego. [W:] MAKOWIEC M., MIKUŁA B., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 209-224.
15
Toborek-Mazur J., Mazur J., (2018), Likwidacja niskiej emisji przy wykorzystaniu systemów ciepłowniczych : czy to jest w ogóle możliwe?. [W:] Zaborowski M., Walczak E. (red.), Efektywność energetyczna w Polsce : przegląd 2017 : domy jednorodzinne : smog, Kraków : Instytut Ekonomii Środowiska, s. 103-118.
16
Toborek-Mazur J., (2017), Determinanty wyboru formy opodatkowania dla indywidualnej działalności gospodarczej. [W:] MAKOWIEC M., PIETRUSZKA-ORTYL A. (red.), Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 407-418.
17
Toborek-Mazur J., (2015), Transakcje fuzji i przejęć jako przejaw globalizacji w praktyce. [W:] Makowiec M. (red.), Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 171-178.
18
Toborek-Mazur J., (2015), Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 390, s. 242-249.
19
Toborek-Mazur J., (2015), Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych, "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 252, s. 159-174; http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_252/11.pdf
20
Toborek-Mazur J., (2015), Prawne uwarunkowania sprawozdawczości w układzie zadaniowym. [W:] Krasodomska J., Świetla K. (red.), Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej [on-line], Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 407-416.
21
Toborek-Mazur J., (2015), Legal Aspects of Starting up a Business Activity in Poland. [W:] Kusio T., Makowiec M. (red.), Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization, Cracow : Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, s. 151-162.
22
Toborek-Mazur J., (2015), Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 19, nr 3, s. 439-451; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,569,Joanna_Toborek_Mazur_Fuzja_spolek_w_aspekcie_prawnym_i_bilansowym.html
23
Toborek-Mazur J., (2014), Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation. [W:] Hittmár Š. (red.), Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers, Zilina : University of Zilina, s. 94-96.
24
Toborek-Mazur J., ([2014]), Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości. [W:] Dariusz WĘDZKI (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [109]-[134].
25
Toborek-Mazur J., Mazur J., ([2014]), ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship. [W:] Dariusz WĘDZKI (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [100]-[106].
26
Toborek-Mazur J., (2014), Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości. [W:] Lelusz H., Burchart R. (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, s. 367-377.
27
Toborek-Mazur J., Mazur J., (2014), ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship. [W:] Majtán Š. (red.), Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, s. 319-325.
28
Bauer K., Toborek-Mazur J., ([2014]), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [9]-[21].
29
Toborek-Mazur J., ([2014]), Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości. [W:] Dariusz WĘDZKI (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [140]-[145].
30
Toborek-Mazur J., ([2014]), Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation. [W:] Dariusz WĘDZKI (kierownik tematu), Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną, s. [152]-[154].
31
Toborek-Mazur J., (2014), Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 76, nr 132, s. 89-114; http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1108293
32
Toborek-Mazur J., (2014), Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 18, nr 1, s. 289-297; http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,417,Joanna_Toborek_Mazur_Wykorzystanie_potencjalu_podatkowej_grupy_kapitalowej_w_regionie_swietokrzyskim.html
33
Bauer K., Toborek-Mazur J., (2014), Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland. [W:] Jindřichovská I., Kubíčková D. (red.), IFRS : Global Rules & Local Use, Olomouc : Dostál Jiří - NAVEP, s. 7-19.
34
Toborek-Mazur J., (2013), Wartość firmy - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 259-270.
35
Toborek-Mazur J., (2013), Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej. [W:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, s. 161-178.
36
Toborek-Mazur J., Szafraniec A., (2013), Kontrowersje wokół aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Micherda B., Andrzejewski M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 249-258.
37
Świetla K., Toborek-Mazur J., (2012), Sprawozdanie grupy kapitałowej jako przedmiot badania biegłego rewidenta, "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)", nr 12, s. 269-282; http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12swietla-toborek.pdf
38
Toborek-Mazur J., (2012), Przejęcia odwrotne jako sposób na poprawę wizerunku spółek. [W:] Olesiński Z. (red.), Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, s. 110-121.
39
Toborek-Mazur J., (2012), Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5], s. 266-282.
40
Toborek-Mazur J., (2011), Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej. [W:] Dobija M., Hołda A., Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4], s. 186-206.
41
Toborek-Mazur J., (2011), Wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 861, s. 171-186; https://bazekon.uek.krakow.pl/171198431
42
Szafraniec A., Toborek-Mazur J., (2011), Identyfikacja i rozliczanie połączeń odwrotnych w sprawozdaniu finansowym. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 272-281.
43
Toborek-Mazur J., (2011), Pomiar wartości firmy w sprawozdawczości skonsolidowanej. [W:] Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 535-548.
44
Toborek-Mazur J., (2011), Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", 1/1, s. 395-404.
45
Toborek-Mazur J., Mazur J., (2011), Perspektywa zachowań uczestników rynku pozyskania świadectw efektywności energetycznej. [W:] Teczke J., Czekaj J., Mikuła B., Oczkowska R. (red.), Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 377-392.
46
Toborek-Mazur J., (2010), Optymalizacja podatkowa jako efekt wykorzystania narzędzi finansowania wewnętrznego w grupie kapitałowej. [W:] Ostoj J. (red.), W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego, T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 70-82.
47
Toborek-Mazur J., (2010), Wycena i zasady rozliczania wartości firmy. [W:] Wędzki D. (kierownik tematu), Rozwój teorii rachunkowości, T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości, s. 32-47.
48
Toborek-Mazur J., (2010), Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 829, s. 179-196; https://bazekon.uek.krakow.pl/170629248
49
Toborek-Mazur J., (2010), Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny "wartości firmy" w międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] Micherda B. (red.), Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, T. 2 (Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; nr 14), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 279-287.
50
Toborek-Mazur J., (2010), Holding jako podmiot rachunkowości, Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 333 s.
51
Toborek-Mazur J., (2010), Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce. [W:] Teczke J., Czekaj J. (red.), Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, s. 385-394.
52
Toborek-Mazur J., (2009), Korzyści z funkcjonowania grupy podatkowej na przykładzie Francji. [W:] Owsiak S. (red.), Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów, T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 83-93.
53
Toborek-Mazur J., (2009), Nowe ujęcie metody łączenia udziałów jako odpowiedź na kryzys wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek połączonych. [W:] Micherda B., Stępień M. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, s. 435-442.
54
Toborek-Mazur J., (2009), Łączenie się spółek w świetle zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 3, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 20, s. 361-373.
55
Toborek-Mazur J., (2009), Kapitał mniejszości w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 796, s. 47-62; https://bazekon.uek.krakow.pl/163969870
56
Toborek-Mazur J., (2009), Analiza zmian w modelu rachunkowości połączeń gospodarczych. [W:] Katarzyna Klimczak , Boniecki M., Grabowski R. (red.), Problemy współczesnej rachunkowości, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, s. 525-540.
57
Toborek-Mazur J., (2009), Kapitał mniejszości w sprawozdawczości skonsolidowanej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości, T. 2, s. 59-73.
58
Toborek-Mazur J., (2008), Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 631-639.
59
Toborek-Mazur J., (2008), Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF. [W:] Walińska E. (red.), Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej (Monografie), Warszawa ; Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 55-66.
60
Markowska-Bochenek D., Toborek-Mazur J., (2008), Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 13, s. 589-595.
61
Toborek-Mazur J., (2008), Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej, [T. 1], s. 209-229.
62
Toborek-Mazur J., (2008), System integracji podatkowej we Francji. [W:] Kuzińska H. (red.), Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów, s. 156-165.
63
Szafraniec A., Toborek-Mazur J., (2008), Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych. [W:] Reichel M. (red.), Polska w Unii Europejskiej, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa : Nova Sandec, s. 181-197.
64
Toborek-Mazur J., (2007), Rachunkowość jako system wspomagający proces zarządzania jednostkami gospodarczymi, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1174, s. 500-506.
65
Toborek-Mazur J., (2007), Identyfikacja i rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych w świetle MSSF 3. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF, s. 180-198.
66
Toborek-Mazur J., (2007), Wpływ systemu rachunkowości na doskonalenie procesu zarządzania jednostkami gospodarczymi, "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu", 28, t. 2, s. 101-111.
67
Toborek-Mazur J., (2007), Rola rachunkowości w usprawnieniu procesu zarządzania grupą kapitałową, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 36 (92), s. 98-113.
68
Toborek-Mazur J., (2007), Identyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w międzynarodowym prawie bilansowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 361-369.
69
Foremna-Pilarska M., Toborek-Mazur J., (2007), Audyt realizacji zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości", nr 29, s. 101-107.
70
Toborek-Mazur J., Foremna-Pilarska M., (2007), Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny. [W:] MICHERDA B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy, s. 585-593.
71
Foremna-Pilarska M., Toborek-Mazur J., (2007), Zasady klasyfikacji wartości niematerialnych, ich amortyzacja i wycena w MSSF 38, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 50, t. 2, s. 317-325.
72
Toborek-Mazur J., (2007), Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 735, s. 101-117; https://bazekon.uek.krakow.pl/135831202
73
Toborek-Mazur J., (2007), Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", T. 38 (94) nr specj., s. 233-248.
74
Toborek-Mazur J., (2006), Rola rachunkowości w efektywnym zarządzaniu organizacją złożoną. [W:] Żyra J. (red.), Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów (Monografia - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; 344), Kraków : Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, s. 87-95.
75
Toborek-Mazur J., (2006), Klasyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w MSSF. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Węzłowe problemy teorii rachunkowości, s. 29-48.
76
Toborek-Mazur J., (2006), Udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 34 (90), s. 77-90.
77
Toborek-Mazur J., (2006), Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 691, s. 69-79; https://bazekon.uek.krakow.pl/105227977
78
Toborek-Mazur J., (2005), Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5, s. 93-121.
79
Toborek-Mazur J., (2005), Podatkowe podstawy powstawania holdingów, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 64 s.
80
Toborek-Mazur J., (2005), Ochrona interesów udziałowców mniejszościowych w sprawozdaniu jednostek połączonych. [W:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Kraków : Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie, s. 641-648.
81
Toborek-Mazur J., (2005), Różnice w prezentacji połączeń społek według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 28 (84) nr specj., s. 111-123.
82
Toborek-Mazur J., (2005), Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym, Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 264 s.
83
Toborek-Mazur J., (2004), Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego. [W:] Fudaliński J. (red.), Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty), Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 147-156.
84
Toborek-Mazur J., (2004), Teoria jedności gospodarczej w aspekcie prawnym podatkowym i bilansowym. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4, s. 157-180.
85
Toborek-Mazur J., (2004), Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw. [W:] Czyż M., Cięciwa Z. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne, Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, s. 197-207.
86
Toborek-Mazur J., (2003), Teoria jedności gospodarczej w systemach podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3, s. 70-99.
87
Toborek-Mazur J., Kuchmacz J., (2003), Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Kraków : Kantor Wydawniczy Zakamycze, 300, [1] s.
88
Toborek-Mazur J., (2003), Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym. [W:] Fudaliński J. (red.), Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami, Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 65-72.
89
Toborek-Mazur J., (2003), Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych. [W:] Micherda B. (red.), Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi, Chrzanów : Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, s. 253-263.
90
Toborek-Mazur J., (2003), Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element systemu zarządzania holdingiem. [W:] Borowiecki R. (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój, Warszawa ; Kraków : [s. n.], s. 172-180.
91
Toborek-Mazur J., (2002), Problematyka tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w świetle unormowań prawnych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 562, s. 45-57; https://bazekon.uek.krakow.pl/13637
92
Toborek-Mazur J., (2002), Jedność podatkowa jako przesłanka tworzenia holdingu. [W:] Gierusz J., Jerzemowska M., Martyniuk T. (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Gdańsk : Uniwersytet Gdański, s. 613-628.
93
Toborek-Mazur J., (2001), Polityka podatkowa i jej wpływ na budowanie strategii zarządzania w przedsiębiorstwach powiązanych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi: materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego : Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 525-531.
94
Toborek-Mazur J., (2001), Kierunki minimalizacji obciążeń podatkowych a efektywne zarządzanie holdingiem. [W:] MICHERDA B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.), Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 308-319.
95
Toborek-Mazur J., (2001), Problematyka podatku dochodowego w grupach holdingowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 557, s. 83-98.
96
Toborek-Mazur J., (2000), Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego, Prom. Dobija M., Kraków : , 305 k.
97
Toborek-Mazur J., (2000), Raje podatkowe jako kierunek minimalizacji obciążeń podatkowych holdingu. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości, s. 1[91]-15[105].
98
Toborek-Mazur J., (1999), Proces dostosowywania sald kont na koniec okresu sprawozdawczego. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 81-108.
99
Toborek-Mazur J., (1999), Problematyka wyceny wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych. [W:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość teoria i praktyka: Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999, Szczecin : Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 330-339.
100
Toborek-Mazur J., (1999), Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego. [W:] Dobija M. (red.), Organizacja rachunkowości, Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, s. 109-139.
101
Toborek-Mazur J., (1998), Regulacje prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w Polsce, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 2, s. 45-49.
102
Toborek-Mazur J., (1998), Formy opodatkowania grup kapitałowych, "Ekspert : rachunkowość i finanse", nr 1, s. 65-69.
103
Toborek-Mazur J., (1998), Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 504, s. 39-55.
104
Toborek-Mazur J., (1995), Problematyka łączenia firm, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 456, s. 81-90.
105
Kuchmacz J., Toborek J., (1993), Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 401, s. 103-116.
106
Toborek J., Kuchmacz J., (1991), Elementy matematyki finansowej, Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 57, [1] s.
107
Toborek J., Kuchmacz J., (1991), Wycena papierów wartościowych, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 19 nr specj., s. 119-125.
108
Toborek J., (1991), Leasing jako forma kredytu (artykuł dyskusyjny), "Rachunkowość", R. 42, nr 8 (493), s. 214-215.
109
Kuchmacz J., Toborek J., (1991), Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. [W:] Dobija M. (kierownik tematu), Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej, s. 1[75]-18[92].
1
@article{UEK:2168364660,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Karol Partacz",
title = "Impact of the COVID-19 on Creating Business Strategies in Mergers and Acquisitions",
journal = "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej",
number = "1",
pages = "25-32",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj1.2022.4},
url = {https://asej.eu/index.php/asej/article/view/590},
}
2
@article{UEK:2168364498,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Karol Partacz",
title = "Ewaluacja efektu synergii w transakcjach fuzji i przejęć w czasie pandemii COVID-19",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 46, 1",
pages = "101-118",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0015.7990},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=228520},
}
3
@article{UEK:2168368354,
author = "Paweł Łojek and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009-2019 w Polsce",
journal = "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie",
number = "t. 53, 1-2",
pages = "59-75",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.5975},
url = {https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/824/752},
}
4
@inbook{UEK:2168366236,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Koncentracja kapitałowa w czasie COVID-19 w grupie kapitałowej Tauron",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian i wyzwania w czasach pandemii",
pages = "195-214",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Poltext",
year = "2022",
isbn = "978-83-8175-375-3 ; 978-83-8175-377-7",
}
5
@inbook{UEK:2168371770,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Mergers and Acquisitions During Energy Crisis on the Example of PKN ORLEN",
booktitle = "Облік, аналіз, аудит, оподаткування та фінансовий моніторинг в умовах глобалізаційних змін : збірник матеріалів VІІI Міжнародної науково-практичної конференції",
pages = "99-101",
adress = "Київ",
publisher = "КНЕУ",
year = "2022",
isbn = "978-966-926-426-8",
}
6
@article{UEK:2168362342,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Magdalena Wójcik-Jurkiewicz",
title = "Multi-Energy Concern as an Example of the Implementation of Agenda 2030 : Poland as a Case Study",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 5",
pages = "1-23",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15051669},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1669},
}
7
@article{UEK:2168367338,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Mergers and Acquisitions in the Context of the COVID-19 Pandemic and Russian-Ukrainian War",
journal = "Scientific Journal of Bielsko-Biala School of Finance and Law",
number = "2",
pages = "37-43",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.19192/wsfip.sj2.2022.6},
url = {https://asej.eu/index.php/asej/article/view/634/616},
}
8
@article{UEK:2168366740,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Karol Partacz and Marcin Surówka",
title = "Energy Security as a Premise for Mergers and Acquisitions on the Example of the Multi-Energy Concern PKN Orlen in the Face of the Challenges of the 2020s",
journal = "Energies",
number = "vol. 15, iss. 14",
pages = "1-28",
year = "2022",
doi = {http://dx.doi.org/10.3390/en15145112},
url = {https://www.mdpi.com/1996-1073/15/14/5112/htm},
}
9
@inbook{UEK:2168359634,
author = "Katarzyna Świetla and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Verification of the Accuracy of Mergers and Acquisitions in Poland in 2012-2020",
booktitle = "Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic : Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain",
pages = "4717-4731",
adress = "King of Prussia, PA",
publisher = "International Business Information Management Association",
year = "2021",
url = {https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZwFVlXZ9ukPs6dRGP8dOX1cGNDWtQIrVnBk#folder=11305804991&tpl=publicfoldergrid},
issn = "2767-9640",
isbn = "978-0-9998551-7-1",
}
10
@article{UEK:2168349956,
author = "Katarzyna Świetla and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 108, 164",
pages = "191-205",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3602},
url = {https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=207199},
}
11
@inbook{UEK:2168349334,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Klaudia Tondos",
title = "Analiza czynników wpływających na motywację pracowników",
booktitle = "Narzędzia analityczne w naukach ekonomicznych : teoria i zastosowania",
pages = "157-166",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2020",
url = {https://books.google.pl/books/about/Narz%C4%99dzia_analityczne_w_naukach_ekonomi.html?id=61EvDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false},
isbn = "978-83-65907-61-5 ; 978-83-65907-62-2",
}
12
@inbook{UEK:2168336125,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Sabina Blok",
title = "Ewolucyjne zmiany w prawie podatkowym w zakresie leasingu",
booktitle = "Zastosowania narzędzi analitycznych w ekonomii, finansach i zarządzaniu",
pages = "165-174",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2019",
isbn = "978-83-65907-52-3 ; 978-83-65907-53-0",
}
13
@inbook{UEK:2168327427,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Sabina Blok",
title = "Analiza porównawcza obciążeń podatkowych indywidualnej działalności gospodarczej w Polsce i w Anglii",
booktitle = "Wybrane zastosowania metod analitycznych w naukach ekonomicznych",
pages = "153-162",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2018",
isbn = "978-83-65907-29-5 ; 978-83-65907-30-1",
}
14
@inbook{UEK:2168331693,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wpływ wynagrodzeń na obciążenia pracodawcy z tytułu podatku dochodowego",
booktitle = "Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy - teoria i praktyka",
pages = "209-224",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2018",
url = {http://boguszmikula.pl/pdf/WPZWGOW_2.pdf},
isbn = "978-83-946633-8-4 ; 978-83-946633-9-1",
}
15
@inbook{UEK:2168326487,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Janusz Mazur",
title = "Likwidacja niskiej emisji przy wykorzystaniu systemów ciepłowniczych : czy to jest w ogóle możliwe?",
booktitle = "Efektywność energetyczna w Polsce : przegląd 2017 : domy jednorodzinne : smog",
pages = "103-118",
adress = "Kraków",
publisher = "Instytut Ekonomii Środowiska",
year = "2018",
url = {http://efektywnapolska.pl/wp-content/uploads/2018/03/KK_IES_Przeglad2017_WydEl_160x230mm_2018_03_21-www.pdf},
isbn = "978-83-89230-51-5 ; 978-83-89230-50-8",
}
16
@inbook{UEK:2168320861,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Determinanty wyboru formy opodatkowania dla indywidualnej działalności gospodarczej",
booktitle = "Przedsiębiorczość a źródła przewagi konkurencyjnej w gospodarce opartej na wiedzy",
pages = "407-418",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2017",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna_Piwowar-Sulej/publication/324647466_Kompetencje_projektowe_jako_determinanta_skutecznosci_zawodowej/links/5ad9ae3c0f7e9b28593cee9e/Kompetencje-projektowe-jako-determinanta-skutecznosci-zawodowej.pdf?origin=publication_detail},
isbn = "978-83-946633-4-6 ; 978-83-946633-5-3",
}
17
@inbook{UEK:2168296351,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Transakcje fuzji i przejęć jako przejaw globalizacji w praktyce",
booktitle = "Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych",
pages = "171-178",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2015",
isbn = "978-83-941580-2-6 ; 978-83-941580-3-3",
}
18
@article{UEK:2168297311,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości",
journal = "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu",
number = "390",
pages = "242-249",
adress = "",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.15611/pn.2015.390.24},
url = {},
}
19
@article{UEK:2168305633,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Budżet zadaniowy jako nowy plan finansowy systemu finansów publicznych",
journal = "Studia Ekonomiczne : zeszyty naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach",
number = "252",
pages = "159-174",
year = "2015",
url = {http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_252/11.pdf},
issn = "2449-5611",
}
20
@inbook{UEK:2168298667,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Prawne uwarunkowania sprawozdawczości w układzie zadaniowym",
booktitle = "Współczesne uwarunkowania sprawozdawczości i rewizji finansowej",
pages = "407-416",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2015",
url = {},
isbn = "978-83-65173-24-9 ; 978-83-65173-25-6",
}
21
@inbook{UEK:2168299347,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Legal Aspects of Starting up a Business Activity in Poland",
booktitle = "Entrepreneurship Management : Functioning and Development of an Organization",
pages = "151-162",
adress = "Cracow",
publisher = "Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics",
year = "2015",
url = {http://janek.uek.krakow.pl/~kzzo/MM3.pdf},
isbn = "978-83-941580-4-0 ; 978-83-941580-5-7",
}
22
@article{UEK:2168303737,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 19, 3",
pages = "439-451",
adress = "",
year = "2015",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,569,Joanna_Toborek_Mazur_Fuzja_spolek_w_aspekcie_prawnym_i_bilansowym.html},
}
23
@inbook{UEK:2168288265,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation",
booktitle = "Theory of Management 7 : the Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base : Scientific Papers",
pages = "94-96",
adress = "Zilina",
publisher = "University of Zilina",
year = "2014",
isbn = "978-80-554-0954-2",
}
24
@unpublished{UEK:2168303191,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[109]-[134]",
year = "2014",
}
25
@unpublished{UEK:2168303187,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Janusz Mazur",
title = "ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[100]-[106]",
year = "2014",
}
26
@inbook{UEK:2168285117,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości",
booktitle = "Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce",
pages = "367-377",
adress = "Olsztyn",
publisher = "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie",
year = "2014",
isbn = "978-83-7299-891-0",
}
27
@inbook{UEK:2168278339,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Janusz Mazur",
title = "ESCO Formula Contracts as a Specific Form of Entrepreneurship",
booktitle = "Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : zborník vedeckých prác",
pages = "319-325",
adress = "Bratislava",
publisher = "Vydavateľstvo EKONÓM",
year = "2014",
url = {},
isbn = "978-80-225-3867-1",
}
28
@unpublished{UEK:2168303137,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[9]-[21]",
year = "2014",
}
29
@unpublished{UEK:2168303193,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Metoda przejęcia jako sposób prezentacji połączeń w międzynarodowych standardach rachunkowości",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[140]-[145]",
year = "2014",
}
30
@unpublished{UEK:2168303201,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Reverse Acquisition Processes as an Example of Company Financial Result Creation",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostką ekonomiczną",
pages = "[152]-[154]",
year = "2014",
}
31
@article{UEK:2168288321,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wpływ koncepcji konsolidacji sprawozdań finansowych na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 76, 132",
pages = "89-114",
year = "2014",
doi = {http://dx.doi.org/10.5604/16414381.1108293},
url = {http://ztr.skwp.pl/fulltxt.php?ICID=1108293},
}
32
@article{UEK:2168283243,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wykorzystanie potencjału podatkowej grupy kapitałowej w regionie świętokrzyskim",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 18, 1",
pages = "289-297",
adress = "",
year = "2014",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/o,417,Joanna_Toborek_Mazur_Wykorzystanie_potencjalu_podatkowej_grupy_kapitalowej_w_regionie_swietokrzyskim.html},
}
33
@inbook{UEK:2168284243,
author = "Kinga Bauer and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Informative Role of Consolidated Financial Statements Drawn Up in Accordance with IFRS : the Case of Companies at Bankruptcy-Restructuring Proceedings in Poland",
booktitle = "IFRS : Global Rules & Local Use",
pages = "7-19",
adress = "Olomouc",
publisher = "Dostál Jiří - NAVEP",
year = "2014",
url = {http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf},
isbn = "978-80-87658-11-6",
}
34
@inbook{UEK:2168273016,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wartość firmy - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "259-270",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
35
@inbook{UEK:2168278255,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej",
booktitle = "Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych",
pages = "161-178",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa",
year = "2013",
isbn = "978-83-61310-09-9",
}
36
@inbook{UEK:2168273012,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Agata Szafraniec",
title = "Kontrowersje wokół aktywów niematerialnych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : problemy kwantyfikacji wartości",
pages = "249-258",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
isbn = "978-83-7252-644-1",
}
37
@article{UEK:2168240738,
author = "Katarzyna Świetla and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Sprawozdanie grupy kapitałowej jako przedmiot badania biegłego rewidenta",
journal = "Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE)",
number = "12",
pages = "269-282",
year = "2012",
url = {http://www.krakow.pte.pl/pliki/zn-pte-nr-12/zn-12swietla-toborek.pdf},
}
38
@inbook{UEK:2168334121,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Przejęcia odwrotne jako sposób na poprawę wizerunku spółek",
booktitle = "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej",
pages = "110-121",
adress = "Rzeszów",
publisher = "Uniwersytet Rzeszowski : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu",
year = "2012",
isbn = "978-83-61746-90-4",
}
39
@unpublished{UEK:2168276795,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Koncepcje konsolidacji sprawozdań finansowych",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [5]",
pages = "266-282",
year = "2012",
}
40
@unpublished{UEK:2168270842,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kapitał własny w sprawozdawczości skonsolidowanej",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości - kontynuacja. [4]",
pages = "186-206",
year = "2011",
}
41
@article{UEK:2168227528,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wartość firmy w Międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "861",
pages = "171-186",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171198431},
}
42
@inbook{UEK:2168228276,
author = "Agata Szafraniec and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja i rozliczanie połączeń odwrotnych w sprawozdaniu finansowym",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa : kierunki zmian",
pages = "272-281",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-7252-553-6",
}
43
@inbook{UEK:2166401218,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Pomiar wartości firmy w sprawozdawczości skonsolidowanej",
booktitle = "Rachunkowość : sztuka pomiaru i komunikowania",
pages = "535-548",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2011",
isbn = "978-83-7378-603-5",
}
44
@article{UEK:2168228606,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Zasady prezentacji kapitału właścicieli w międzynarodowej sprawozdawczości skonsolidowanej",
journal = "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego",
number = "1/1",
pages = "395-404",
adress = "",
year = "2011",
}
45
@inbook{UEK:2168228234,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Janusz Mazur",
title = "Perspektywa zachowań uczestników rynku pozyskania świadectw efektywności energetycznej",
booktitle = "Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji",
pages = "377-392",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2011",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-5-1",
}
46
@inbook{UEK:2166714289,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Optymalizacja podatkowa jako efekt wykorzystania narzędzi finansowania wewnętrznego w grupie kapitałowej",
booktitle = "W poszukiwaniu źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego. T. 1, Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych ",
pages = "70-82",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2010",
isbn = "978-83-61310-60-0",
}
47
@unpublished{UEK:2168280665,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wycena i zasady rozliczania wartości firmy",
booktitle = "Rozwój teorii rachunkowości. T. 3, Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa a informacje generowane w rachunkowości ",
pages = "32-47",
year = "2010",
}
48
@article{UEK:53190,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Metoda nabycia w międzynarodowym prawie bilansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "829",
pages = "179-196",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170629248},
}
49
@inbook{UEK:2165284554,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kontrowersje wokół zmian w zakresie wyceny wartości firmy w międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce. T. 2",
pages = "279-287",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
issn = "1899-6205",
isbn = "978-83-7252-495-9",
}
50
@book{UEK:50641,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Holding jako podmiot rachunkowości",
adress = "Warszawa",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-7526-714-3",
}
51
@inbook{UEK:2165701848,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Zasady wyboru metody rozliczania połączenia w Polsce",
booktitle = "Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy",
pages = "385-394",
adress = "Kraków",
publisher = "Biuro Projektu Nauka i Gospodarka",
year = "2010",
issn = "",
isbn = "978-83-930382-2-0",
}
52
@inbook{UEK:2161943568,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Korzyści z funkcjonowania grupy podatkowej na przykładzie Francji",
booktitle = "Bankowość w dobie kryzysu finansowego a perspektywy rozwoju regionów. T. 2, Regiony wobec kryzysu finansowego ",
pages = "83-93",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2009",
isbn = "978-83-61310-40-2",
}
53
@inbook{UEK:2164865498,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Nowe ujęcie metody łączenia udziałów jako odpowiedź na kryzys wiarygodności sprawozdań finansowych jednostek połączonych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego",
pages = "435-442",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
isbn = "978-83-907437-4-5",
}
54
@article{UEK:2166712212,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Łączenie się spółek w świetle zmian w Międzynarodowym Standardzie Sprawozdawczości Finansowej nr 3",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "20",
pages = "361-373",
adress = "",
year = "2009",
issn = "1640-6818",
}
55
@article{UEK:50045,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kapitał mniejszości w rachunkowości",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "796",
pages = "47-62",
year = "2009",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/163969870},
}
56
@inbook{UEK:2165102136,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Analiza zmian w modelu rachunkowości połączeń gospodarczych",
booktitle = "Problemy współczesnej rachunkowości",
pages = "525-540",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza",
year = "2009",
isbn = "978-83-7378-437-6",
}
57
@unpublished{UEK:2168278357,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kapitał mniejszości w sprawozdawczości skonsolidowanej",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. T. 2",
pages = "59-73",
year = "2009",
}
58
@article{UEK:2165114595,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja połączenia jednostek w świetle MSSF 3",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "631-639",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
59
@inbook{UEK:2165828224,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Ewolucja teorii konsolidacji w MSSF",
booktitle = "Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej",
pages = "55-66",
adress = "Warszawa; Kraków",
publisher = "Oficyna a Wolters Kluwer business",
year = "2008",
issn = "1897-4392",
isbn = "978-83-7601-289-6",
}
60
@article{UEK:2165114415,
author = "Dorota Markowska-Bochenek and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja jednostki przemującej jako podstawowy element procedury metody nabycia",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia",
number = "13",
pages = "589-595",
adress = "",
year = "2008",
issn = "1640-6818",
}
61
@unpublished{UEK:2168278227,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wpływ koncepcji konsolidacji na zmiany w międzynarodowych standardach rachunkowości",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - zagadnienia teorii ogólnej. [T. 1]",
pages = "209-229",
year = "2008",
}
62
@inbook{UEK:2166383651,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "System integracji podatkowej we Francji",
booktitle = "Podatkowe otoczenie przedsiębiorstw",
pages = "156-165",
adress = "Bielsko-Biała",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów",
year = "2008",
isbn = "978-83-61310-04-4",
}
63
@inbook{UEK:2165641847,
author = "Agnieszka Szafraniec and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Spółka Europejska jako sposób na pozyskanie efektów ekonomicznych",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej",
pages = "181-197",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa; Nova Sandec",
year = "2008",
isbn = "978-83-60822-50-0",
}
64
@article{UEK:2166370609,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Rachunkowość jako system wspomagający proces zarządzania jednostkami gospodarczymi",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1174",
pages = "500-506",
adress = "",
year = "2007",
}
65
@unpublished{UEK:2168272752,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja i rozliczanie połączeń jednostek gospodarczych w świetle MSSF 3",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości - sprawozdawczość według MSR i MSSF",
pages = "180-198",
year = "2007",
}
66
@article{UEK:2168310329,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wpływ systemu rachunkowości na doskonalenie procesu zarządzania jednostkami gospodarczymi",
journal = "Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu",
number = "28, t. 2",
pages = "101-111",
year = "2007",
}
67
@article{UEK:2166513911,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Rola rachunkowości w usprawnieniu procesu zarządzania grupą kapitałową",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 36 (92)",
pages = "98-113",
year = "2007",
}
68
@article{UEK:51195,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Identyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w międzynarodowym prawie bilansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "361-369",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
69
@article{UEK:2168280021,
author = "Monika Foremna-Pilarska and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Audyt realizacji zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Rachunkowości",
number = "29",
pages = "101-107",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
70
@inbook{UEK:2164975966,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Monika Foremna-Pilarska",
title = "Reklasyfikacja i ujawnianie długoterminowych udziałów w innych jednostkach : artykuł dyskusyjny",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej",
pages = "585-593",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy",
year = "2007",
isbn = "978-83-722837-3-8",
}
71
@article{UEK:51196,
author = "Monika Foremna-Pilarska and Joanna Toborek-Mazur",
title = "Zasady klasyfikacji wartości niematerialnych, ich amortyzacja i wycena w MSSF 38",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw",
number = "50, t. 2",
pages = "317-325",
year = "2007",
issn = "1640-6818",
}
72
@article{UEK:51064,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Fuzje w aspekcie prawnym, podatkowym i bilansowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "735",
pages = "101-117",
year = "2007",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/135831202},
}
73
@article{UEK:2166516594,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kierunki zmian w sprawozdawczości jednostek połączonych i powiązanych - dyskusje i oceny",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "T. 38 (94) specj.",
pages = "233-248",
year = "2007",
}
74
@inbook{UEK:2168218974,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Rola rachunkowości w efektywnym zarządzaniu organizacją złożoną",
booktitle = "Ekonomia : aspekty konkurencji na rynku w procesie globalizacji. Cz. 2, Konkurencyjność podmiotów ",
pages = "87-95",
adress = "Kraków",
publisher = "Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki",
year = "2006",
issn = "",
}
75
@unpublished{UEK:2168286515,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Klasyfikacja i pomiar wartości niematerialnych w MSSF",
booktitle = "Węzłowe problemy teorii rachunkowości",
pages = "29-48",
year = "2006",
}
76
@article{UEK:2168283691,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Udziały mniejszości - kontrowersyjny obszar pomiaru i prezentacji w systemie rachunkowości",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 34 (90)",
pages = "77-90",
year = "2006",
}
77
@article{UEK:52652,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Pozyskanie efektów jedności gospodarczej jako przesłanka tworzenia struktury holdingowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "691",
pages = "69-79",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/105227977},
}
78
@unpublished{UEK:2168273198,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Połączenia spółek w polskim i międzynarodowym prawie bilansowym",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 5",
pages = "93-121",
year = "2005",
}
79
@book{UEK:2166484300,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Podatkowe podstawy powstawania holdingów",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-7252-296-0",
}
80
@inbook{UEK:2165024682,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Ochrona interesów udziałowców mniejszościowych w sprawozdaniu jednostek połączonych",
booktitle = "Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego",
pages = "641-648",
adress = "Kraków",
publisher = "Centrum Rozwoju i Promocji Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
year = "2005",
isbn = "83-922067-2-X",
}
81
@article{UEK:2168283539,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Różnice w prezentacji połączeń społek według polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości",
number = "t. 28 (84) specj.",
pages = "111-123",
year = "2005",
}
82
@book{UEK:2168218334,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-60-4",
}
83
@inbook{UEK:2166339465,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Istota holdingu w obszarze prawa handlowego, bilansowego i podatkowego",
booktitle = "Zarządzanie konkurencyjnością organizacji : (wybrane aspekty)",
pages = "147-156",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2004",
isbn = "83-88887-48-3",
}
84
@unpublished{UEK:2168273610,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Teoria jedności gospodarczej w aspekcie prawnym podatkowym i bilansowym",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 4",
pages = "157-180",
year = "2004",
}
85
@inbook{UEK:2168232412,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Poprawa pozycji konkurencyjnej jako jedna z przesłanek połączeń przedsiębiorstw",
booktitle = "Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 2, Ekonomia, informatyka i metody matematyczne ",
pages = "197-207",
adress = "Kraków",
publisher = "AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne",
year = "2004",
isbn = "83-89388-63-4",
}
86
@unpublished{UEK:2168273888,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Teoria jedności gospodarczej w systemach podatkowych wybranych krajów Unii Europejskiej i w Polsce",
booktitle = "Ogólna teoria rachunkowości. Etap 3",
pages = "70-99",
year = "2003",
}
87
@book{UEK:2168234638,
author = "Joanna Toborek-Mazur and Jerzy Kuchmacz",
title = "Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem",
adress = "Kraków",
publisher = "Kantor Wydawniczy Zakamycze",
year = "2003",
issn = "",
isbn = "83-7333-209-X",
}
88
@inbook{UEK:2168225746,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Struktury holdingowe w aspekcie prawnym i podatkowym",
booktitle = "Wybrane zagadnienia rozwoju regionalnego i zarządzania organizacjami",
pages = "65-72",
adress = "Nowy Sącz",
publisher = "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa",
year = "2003",
isbn = "83-88887-30-0",
}
89
@inbook{UEK:2168233408,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Metody i techniki transferu kapitału stosowane w oazach podatkowych",
booktitle = "Współczesna rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi i administracyjnymi",
pages = "253-263",
adress = "Chrzanów",
publisher = "Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu",
year = "2003",
isbn = "83-915693-1-4",
}
90
@inbook{UEK:2168223856,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Wykorzystanie przywilejów podatkowych jako element systemu zarządzania holdingiem",
booktitle = "Przedsiębiorstwo w procesie transformacji : efektywność - restrukturyzacja - rozwój",
pages = "172-180",
adress = "Warszawa ; Kraków",
publisher = "s. n.",
year = "2003",
isbn = "83-907047-3-0",
}
91
@article{UEK:2168224250,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Problematyka tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w świetle unormowań prawnych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "562",
pages = "45-57",
year = "2002",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/13637},
}
92
@inbook{UEK:2165165510,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Jedność podatkowa jako przesłanka tworzenia holdingu",
booktitle = "Rachunkowość wobec procesów globalizacji",
pages = "613-628",
adress = "Gdańsk",
publisher = "Uniwersytet Gdański",
year = "2002",
isbn = "83-71876-90-4",
}
93
@inbook{UEK:2168279123,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Polityka podatkowa i jej wpływ na budowanie strategii zarządzania w przedsiębiorstwach powiązanych",
booktitle = "Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi : materiały na konferencję naukową, Szczecin, 23-25 maja 2001 rok",
pages = "525-531",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego ; Katedra Finansów i Rachunkowości Akademii Rolniczej w Szczecinie",
year = "2001",
isbn = "83-88057-35-9",
}
94
@inbook{UEK:2165264408,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Kierunki minimalizacji obciążeń podatkowych a efektywne zarządzanie holdingiem",
booktitle = "Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości, zorganizowanej przez Katedrę Rachunkowości Finansowej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, (Kraków, 12-14 września 2001 r.)",
pages = "308-319",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "2001",
isbn = "83-7252-091-7",
}
95
@article{UEK:2168233712,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Problematyka podatku dochodowego w grupach holdingowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "557",
pages = "83-98",
year = "2001",
}
96
@unpublished{UEK:2168284507,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Model rachunkowości grupy holdingowej dla efektywnego zarządzania podatkowego",
adress = "Kraków",
year = "2000",
}
97
@unpublished{UEK:2168272648,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Raje podatkowe jako kierunek minimalizacji obciążeń podatkowych holdingu",
booktitle = "Współczesne kierunki rozwoju rachunkowości. Etap 8, Modele cząstkowe ogólnej teorii rachunkowości ",
pages = "1[91]-15[105]",
year = "2000",
}
98
@inbook{UEK:2168271864,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Proces dostosowywania sald kont na koniec okresu sprawozdawczego",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "81-108",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
99
@inbook{UEK:2168231472,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Problematyka wyceny wkładów niepieniężnych w spółkach kapitałowych",
booktitle = "Rachunkowość : teoria i praktyka : Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości, Świnoujście 20-22 września 1999",
pages = "330-339",
adress = "Szczecin",
publisher = "Katedra Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego",
year = "1999",
isbn = "83-88057-05-7",
}
100
@inbook{UEK:2168271890,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Zamykanie ksiąg rachunkowych na koniec okresu obrachunkowego",
booktitle = "Organizacja rachunkowości",
pages = "109-139",
adress = "Kraków",
publisher = "Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej",
year = "1999",
isbn = "83-7252-010-0",
}
101
@article{UEK:2168269336,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Regulacje prawne w zakresie tworzenia i funkcjonowania grup holdingowych w Polsce",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "2",
pages = "45-49",
year = "1998",
}
102
@article{UEK:2168269300,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Formy opodatkowania grup kapitałowych",
journal = "Ekspert : rachunkowość i finanse",
number = "1",
pages = "65-69",
year = "1998",
}
103
@article{UEK:2168262772,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Konsolidacja sprawozdań finansowych metodą konsolidacji pełnej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "504",
pages = "39-55",
year = "1998",
}
104
@article{UEK:2168243536,
author = "Joanna Toborek-Mazur",
title = "Problematyka łączenia firm",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "456",
pages = "81-90",
year = "1995",
}
105
@article{UEK:2168264908,
author = "Jerzy Kuchmacz and Joanna Toborek",
title = "Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "401",
pages = "103-116",
year = "1993",
}
106
@book{UEK:2168289251,
author = "Joanna Toborek and Jerzy Kuchmacz",
title = "Elementy matematyki finansowej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce",
year = "1991",
issn = "",
isbn = "83 9002 85-1-4",
}
107
@article{UEK:2168247442,
author = "Joanna Toborek and Jerzy Kuchmacz",
title = "Wycena papierów wartościowych",
journal = "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej",
number = "t. 19 specj.",
pages = "119-125",
year = "1991",
}
108
@article{UEK:2168289931,
author = "Joanna Toborek",
title = "Leasing jako forma kredytu : (artykuł dyskusyjny)",
journal = "Rachunkowość",
number = "R. 42, 8 (493)",
pages = "214-215",
year = "1991",
}
109
@unpublished{UEK:2168267088,
author = "Jerzy Kuchmacz and Joanna Toborek",
title = "Ocena kosztu kapitału przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej",
booktitle = "Adaptacja międzynarodowych standardów oceny przedsiębiorstw dla potrzeb prywatyzacji gospodarki polskiej",
pages = "1[75]-18[92]",
year = "1991",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID