Publications of the selected author
1

Title:
Od Theophrastus Redivivus do Du Marsaisa : źródła laickości w podziemnej filozofii radykalnego Oświecenia we Francji = From Theophrastus Redivivus to Du Marsais : Origins of Secularization in the Underground Philosophy of Radical Enlightenment in France
Source:
Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. - nr 4(29) (2021) , s. 18-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360350
article
2

Author:
Anna Budzanowska , Tomasz Pietrzykowski
Conference:
29th World Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy, Lucerna, Szwajcaria, od 2019-07-07 do 2019-07-13
Title:
Edward Abramowski's Idea of Solidarity and Stateless Cooperation : a Polish Contribution to the Anarchist Thought
Source:
Dignity, Diversity, Anarchy : Proceedings of the Special Workshops "Human Dignity in Europe" and "The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority" held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019 / eds. Klaus Mathis Luca Langensand - Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021, s. 129-139. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie ; 168)
ISBN:
978-3-515-12953-4 ; 978-3-515-12954-1
Access mode:
Nr:
2168360308
chapter in conference materials
3

Title:
Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa = From Christian Rationalism to Rationalist Atheism - French Enlightenment Thought
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 39 (2021) , s. 143-155. - Tytuł numeru: Globalizacja - problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360126
article
4

Author:
Bartłomiej Chludziński , Anna Budzanowska
Title:
Rzecznik wartości akademickich
Source:
Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian / red. nauk. Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020, s. 309-334
ISBN:
978-83-231-4381-9
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360600
chapter in monograph
5

Title:
Epidemie a reżimy = Epidemics and Regimes
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 11, nr 36 (2020) , s. 11-24. - Tytuł numeru: Społeczeństwa postpandemiczne - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360262
article
6

Author:
Dominik Antonowicz , Emanuel Kulczycki , Anna Budzanowska
Title:
Breaking the Deadlock of Mistrust? : a Participative Model of the Structural Reforms in Higher Education in Poland
Source:
Higher Education Quarterly. - Vol. 74, iss. 4 (2020) , s. 391-409. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Nr:
2168360270
article
7

Author:
Anna Budzanowska , Tomasz Pietrzykowski
Title:
The Dreyfus Affair and the Rise of Political Religion in France
Source:
Why Religion? : Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God / eds. Dawid Bunikowski, Alberto Puppo - Cham: Springer, 2020, s. 281-297. - Summ. - Bibliogr.
Series:
(Law and Religion in a Global Context ; vol. 2)
ISBN:
978-3-030-35483-1 ; 978-3-030-35484-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168360316
chapter in monograph
8

Author:
Anna Budzanowska , Tomasz Pietrzykowski
Title:
Wokół procesu Dreyfusa : jednostka, ideologia, polityka
Publisher address:
Kraków: Copernicus Center Press, 2020
Physical description:
234 s.; 20 cm
Research program:
Publikacja sfinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.
ISBN:
978-83-7886-531-5
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360288
monograph
9

Author:
Anna Budzanowska , Tomasz Pietrzykowski , Krzysztof Katkowski
Title:
Historia zawsze ma swoich Dreyfusów
Source:
Kontakt2020. - 27 grudnia
Access mode:
Nr:
2168360354
voice in discussion / interview
10

Author:
Anna Budzanowska , Tomasz Pietrzykowski
Title:
Shaping the Modern Discourse on Liberty : French Intellectual Debates from Revolution to Dreyfus
Source:
Avant. - Vol. 10, no. 1 (2019) , s. 43-57. - Tytuł numeru: The Theory and Practice of Political Freedom in Interdisciplinary Perspective - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360274
article
11

Title:
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = The Constitutional Role of the President of the Republic of Poland in the Context of Membership of the European Union
Source:
Politeja. - vol. 16, nr 4(61) (2019) , s. 257-279. - Tytuł numeru: Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Nr:
2168360268
article
12

Author:
Wit Pasierbek , Anna Budzanowska
Title:
Słowo wstępu : Introduction
Source:
Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości / red. Wit Pasierbek, Anna Budzanowska - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2019, s. 7-8, 9-10
ISBN:
978-83-7614-415-3
Nr:
2168361648
preface / summary
See main document
13

Title:
Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości = The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country's Restoration of Independence
Redakcja:
Pasierbek Wit
Publisher address:
Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2019
Physical description:
442 s.; 25 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "DIALOG" w roku 2018.
ISBN:
978-83-7614-415-3
Access mode:
Level I:
40.00 pkt
Nr:
2168360292
See related chapters
14

Title:
Dreyfurzyści i ich społeczna narracja dla Francji = The Dreyfusards and their Social Narrative
Source:
Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 42 (2018) , s. 11-24. - Tytuł numeru: Narracja - perspektywa interdyscyplinarna - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168360266
article
15

Title:
Rada Gabinetowa - konstytucyjna instytucji współpracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku = The Cabinet Council as a Constitutional Institution of Cooperation of the Executive in Poland under the Constitution of 1997
Source:
Horyzonty Polityki. - vol. 9, nr 28 (2018) , s. 109-121. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 7.00 pkt
Nr:
2168360264
article
16

Title:
Robert Schuman : idealista i pragmatyk
Source:
Schuman i jego Europa / red. Anna Radwan - Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2015, s. 68-77
ISBN:
978-83-88752-60-5
Nr:
2168360344
chapter in monograph
17

Title:
Charles Maurras - twórca nacjonalizmu integralnego
Publisher address:
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014
Physical description:
269 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja wydana dzięki pomocy de minimis z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
ISBN:
978-83-7638-380-4
Nr:
2168360290
monograph
18

Title:
Wstęp
Source:
Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013 / oprac. Katarzyna Grzybowska, Iwona Morawicz, Aleksandra Zając - Warszawa: Instytut Adama Mickiewicza. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, 2008, s. 5-7
ISBN:
978-83-60263-66-3
Nr:
2168360298
preface / summary
19

Title:
Historia małych krajów Europy
Source:
Konspekt. - nr 16-17 (2003) , s. 162-163
Access mode:
Nr:
2168360352
review
1
Od Theophrastus Redivivus do Du Marsaisa : źródła laickości w podziemnej filozofii radykalnego Oświecenia we Francji = From Theophrastus Redivivus to Du Marsais : Origins of Secularization in the Underground Philosophy of Radical Enlightenment in France / Anna BUDZANOWSKA // Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. - nr 4(29) (2021), s. 18-29. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://archiwum.ivr.org.pl/4986/od-theophrastus-redivivus-do-du-marais-zrodla-laickosci-w-podziemnej-filozofii-radykalnego-oswiecenia-we-francji/. - ISSN 2082-3304
2
Edward Abramowski's Idea of Solidarity and Stateless Cooperation : a Polish Contribution to the Anarchist Thought / Anna BUDZANOWSKA, Tomasz Pietrzykowski // W: Dignity, Diversity, Anarchy : Proceedings of the Special Workshops "Human Dignity in Europe" and "The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority" held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019 / eds. Klaus Mathis Luca Langensand. - Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2021. - (Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie ; 168). - S. 129-139. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-515-12953-4 ; 978-3-515-12954-1. - Spis treści: https://elibrary.steiner-verlag.de/book/99.105010/9783515129541Wstęp:
3
Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa = From Christian Rationalism to Rationalist Atheism - French Enlightenment Thought / Anna BUDZANOWSKA // Horyzonty Polityki. - vol. 12, nr 39 (2021), s. 143-155. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Globalizacja - problematyka władzy politycznej w świecie współczesnym. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2077/2060. - ISSN 2082-5897
4
Rzecznik wartości akademickich / Bartłomiej Chludziński, Anna Budzanowska // W: Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian / red. nauk. Dominik Antonowicz, Anna Machnikowska, Adam Szot. - Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2020. - S. 309-334. - ISBN 978-83-231-4381-9
5
Epidemie a reżimy = Epidemics and Regimes / Anna Budzanowska // Horyzonty Polityki. - vol. 11, nr 36 (2020), s. 11-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Społeczeństwa postpandemiczne. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1961/1984. - ISSN 2082-5897
6
Breaking the Deadlock of Mistrust? : a Participative Model of the Structural Reforms in Higher Education in Poland / Dominik Antonowicz, Emanuel Kulczycki, Anna Budzanowska // Higher Education Quarterly. - Vol. 74, iss. 4 (2020), s. 391-409. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12254
7
The Dreyfus Affair and the Rise of Political Religion in France / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski // W: Why Religion? : Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God / eds. Dawid Bunikowski, Alberto Puppo. - Cham: Springer, 2020. - (Law and Religion in a Global Context ; vol. 2). - S. 281-297. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-35483-1 ; 978-3-030-35484-8. - Spis treści: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-35484-8_14Wstęp:
8
Wokół procesu Dreyfusa : jednostka, ideologia, polityka / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski. - Kraków : Copernicus Center Press, 2020. - 234 s. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7886-531-5
9
Historia zawsze ma swoich Dreyfusów / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski, Krzysztof Katkowski // Kontakt [on-line]. - 27 grudnia (2020)1 ekran. - Pełny tekst: https://magazynkontakt.pl/historia-zawsze-ma-swoich-dreyfusow/. - ISSN 1898-9195
10
Shaping the Modern Discourse on Liberty : French Intellectual Debates from Revolution to Dreyfus / Anna Budzanowska, Tomasz Pietrzykowski // Avant. - Vol. 10, no. 1 (2019), s. 43-57. - Summ.. - Tytuł numeru: The Theory and Practice of Political Freedom in Interdisciplinary Perspective. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/A_Budzanowska_K_Pietrzykowski_Shaping_the_Modern.pdf. - ISSN 2082-6710
11
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej = The Constitutional Role of the President of the Republic of Poland in the Context of Membership of the European Union / Anna Budzanowska // Politeja. - vol. 16, nr 4(61) (2019), s. 257-279. - Summ.. - Tytuł numeru: Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny?. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1287. - ISSN 1733-6716
12
Słowo wstępu : Introduction / Wit Pasierbek, Anna Budzanowska // W: Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości / red. Wit Pasierbek, Anna Budzanowska. - Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie, 2019. - S. 7-8, 9-10. - ISBN 978-83-7614-415-3
13
Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości = The Decalogue for Poland on the Centenary of the Country's Restoration of Independence / red. Wit Pasierbek, Anna Budzanowska. - Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 2019. - 442 s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7614-415-3. - Spis treści: https://wydawnictwo.ignatianum.edu.pl/polonia-restituta.htmWstęp:
14
Dreyfurzyści i ich społeczna narracja dla Francji = The Dreyfusards and their Social Narrative / Anna Teresa Budzanowska // Horyzonty Wychowania = Horizons of Education. - vol. 17, nr 42 (2018), s. 11-24. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Narracja - perspektywa interdyscyplinarna. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1471. - ISSN 1643-9171
15
Rada Gabinetowa - konstytucyjna instytucji współpracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku = The Cabinet Council as a Constitutional Institution of Cooperation of the Executive in Poland under the Constitution of 1997 / Anna Teresa Budzanowska // Horyzonty Polityki. - vol. 9, nr 28 (2018), s. 109-121. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1679/1602. - ISSN 2082-5897
16
Robert Schuman : idealista i pragmatyk / Anna Budzanowska // W: Schuman i jego Europa / red. Anna Radwan. - Warszawa: Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 2015. - S. 68-77. - ISBN 978-83-88752-60-5
17
Charles Maurras - twórca nacjonalizmu integralnego / Anna Budzanowska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. - 269 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7638-380-4
18
Wstęp / Anna Budzanowska // W: Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013 / oprac. Katarzyna Grzybowska, Iwona Morawicz, Aleksandra Zając. - Warszawa: Instytut Adama Mickiewicza. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, [2008]. - S. 5-7. - ISBN 978-83-60263-66-3
19
Historia małych krajów Europy / Anna Budzanowska // Konspekt. - nr 16-17 (2003), s. 162-163. - Rec. pracy: Józef Łaptos (red.), Historia małych krajów Europy. Andora, Lichtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław 2002, 556 s. - Pełny tekst: http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5922&from=publication. - ISSN 1509-6726
1
Budzanowska A., (2021), Od Theophrastus Redivivus do Du Marsaisa : źródła laickości w podziemnej filozofii radykalnego Oświecenia we Francji, "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej", nr 4(29), s. 18-29; https://archiwum.ivr.org.pl/4986/od-theophrastus-redivivus-do-du-marais-zrodla-laickosci-w-podziemnej-filozofii-radykalnego-oswiecenia-we-francji/
2
Budzanowska A., Pietrzykowski T., (2021), Edward Abramowski's Idea of Solidarity and Stateless Cooperation : a Polish Contribution to the Anarchist Thought. [W:] Luca Langensand (red.), Dignity, Diversity, Anarchy : Proceedings of the Special Workshops "Human Dignity in Europe" and "The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority" held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019, Stuttgart : Franz Steiner Verlag, s. 129-139.
3
Budzanowska A., (2021), Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa, "Horyzonty Polityki", vol. 12, nr 39, s. 143-155; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2077/2060
4
Chludziński B., Budzanowska A., (2020), Rzecznik wartości akademickich. [W:] Antonowicz D., Machnikowska A., Szot A. (red.), Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian, Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, s. 309-334.
5
Budzanowska A., (2020), Epidemie a reżimy, "Horyzonty Polityki", vol. 11, nr 36, s. 11-24; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1961/1984
6
Antonowicz D., Kulczycki E., Budzanowska A., (2020), Breaking the Deadlock of Mistrust? : a Participative Model of the Structural Reforms in Higher Education in Poland, "Higher Education Quarterly", Vol. 74, iss. 4, s. 391-409; https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12254
7
Budzanowska A., Pietrzykowski T., (2020), The Dreyfus Affair and the Rise of Political Religion in France. [W:] Bunikowski D., Puppo A. (red.), Why Religion? : Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God, Cham : Springer, s. 281-297.
8
Budzanowska A., Pietrzykowski T., (2020), Wokół procesu Dreyfusa: jednostka, ideologia, polityka, Kraków : Copernicus Center Press, 234 s.
9
Budzanowska A., Pietrzykowski T., Katkowski K., (2020), Historia zawsze ma swoich Dreyfusów, "Kontakt" [on-line], 27 grudnia; https://magazynkontakt.pl/historia-zawsze-ma-swoich-dreyfusow/
10
Budzanowska A., Pietrzykowski T., (2019), Shaping the Modern Discourse on Liberty : French Intellectual Debates from Revolution to Dreyfus, "Avant", Vol. 10, no. 1, s. 43-57; http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/A_Budzanowska_K_Pietrzykowski_Shaping_the_Modern.pdf
11
Budzanowska A., (2019), Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, "Politeja", vol. 16, nr 4(61), s. 257-279; https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1287
12
Pasierbek W., Budzanowska A., (2019), Słowo wstępu : Introduction. [W:] Pasierbek W., Budzanowska A. (red.), Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 7-8, 9-10.
13
Pasierbek W., Budzanowska A. (red.), (2019), Polonia Restituta: dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości, Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie, 442 s.
14
Budzanowska A., (2018), Dreyfurzyści i ich społeczna narracja dla Francji, "Horyzonty Wychowania", vol. 17, nr 42, s. 11-24; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1471
15
Budzanowska A., (2018), Rada Gabinetowa - konstytucyjna instytucji współpracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku, "Horyzonty Polityki", vol. 9, nr 28, s. 109-121; https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1679/1602
16
Budzanowska A., (2015), Robert Schuman : idealista i pragmatyk. [W:] Radwan A. (red.), Schuman i jego Europa, Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, s. 68-77.
17
Budzanowska A., (2014), Charles Maurras - twórca nacjonalizmu integralnego, Kraków : Księgarnia Akademicka, 269 s.
18
Budzanowska A., (2008), Wstęp. [W:] Grzybowska , Morawicz I., Zając A. (red.), Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013, Warszawa : Instytut Adama Mickiewicza. Punkt Kontaktowy ds. Kultury, s. 5-7.
19
Budzanowska A., (2003), Historia małych krajów Europy, "Konspekt", nr 16-17, s. 162-163; http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5922&from=publication
1
@article{UEK:2168360350,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Od Theophrastus Redivivus do Du Marsaisa : źródła laickości w podziemnej filozofii radykalnego Oświecenia we Francji",
journal = "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej",
number = "4(29)",
pages = "18-29",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.36280/AFPiFS.2021.4.18},
url = {https://archiwum.ivr.org.pl/4986/od-theophrastus-redivivus-do-du-marais-zrodla-laickosci-w-podziemnej-filozofii-radykalnego-oswiecenia-we-francji/},
}
2
@inbook{UEK:2168360308,
author = "Anna Budzanowska and Tomasz Pietrzykowski",
title = "Edward Abramowski's Idea of Solidarity and Stateless Cooperation : a Polish Contribution to the Anarchist Thought",
booktitle = "Dignity, Diversity, Anarchy : Proceedings of the Special Workshops "Human Dignity in Europe" and "The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority" held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019",
pages = "129-139",
adress = "Stuttgart",
publisher = "Franz Steiner Verlag",
year = "2021",
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-515-12953-4 ; 978-3-515-12954-1",
}
3
@article{UEK:2168360126,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Od chrześcijańskiego racjonalizmu do racjonalistycznego ateizmu - francuska myśl oświeceniowa",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 12, 39",
pages = "143-155",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.2077},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/2077/2060},
}
4
@inbook{UEK:2168360600,
author = "Bartłomiej Chludziński and Anna Budzanowska",
title = "Rzecznik wartości akademickich",
booktitle = "Innowacje i konserwatyzm 2.0 : polskie uczelnie w procesie przemian",
pages = "309-334",
adress = "Toruń",
publisher = "Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu",
year = "2020",
isbn = "978-83-231-4381-9",
}
5
@article{UEK:2168360262,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Epidemie a reżimy",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 11, 36",
pages = "11-24",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.35765/HP.1961},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HP/article/view/1961/1984},
}
6
@article{UEK:2168360270,
author = "Dominik Antonowicz and Emanuel Kulczycki and Anna Budzanowska",
title = "Breaking the Deadlock of Mistrust? : a Participative Model of the Structural Reforms in Higher Education in Poland",
journal = "Higher Education Quarterly",
number = "Vol. 74, iss. 4",
pages = "391-409",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1111/hequ.12254},
url = {https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hequ.12254},
}
7
@inbook{UEK:2168360316,
author = "Anna Budzanowska and Tomasz Pietrzykowski",
title = "The Dreyfus Affair and the Rise of Political Religion in France",
booktitle = "Why Religion? : Towards a Critical Philosophy of Law, Peace and God",
pages = "281-297",
adress = "Cham",
publisher = "Springer",
year = "2020",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-35484-8_14},
url = {},
issn = "",
isbn = "978-3-030-35483-1 ; 978-3-030-35484-8",
}
8
@book{UEK:2168360288,
author = "Anna Budzanowska and Tomasz Pietrzykowski",
title = "Wokół procesu Dreyfusa : jednostka, ideologia, polityka",
adress = "Kraków",
publisher = "Copernicus Center Press",
year = "2020",
isbn = "978-83-7886-531-5",
}
9
@misc{UEK:2168360354,
author = "Anna Budzanowska and Tomasz Pietrzykowski and Krzysztof Katkowski",
title = "Historia zawsze ma swoich Dreyfusów",
booktitle = "Kontakt",
number = "27 grudnia",
pages = "",
year = "2020",
url = {https://magazynkontakt.pl/historia-zawsze-ma-swoich-dreyfusow/},
}
10
@article{UEK:2168360274,
author = "Anna Budzanowska and Tomasz Pietrzykowski",
title = "Shaping the Modern Discourse on Liberty : French Intellectual Debates from Revolution to Dreyfus",
journal = "Avant",
number = "Vol. 10, no. 1",
pages = "43-57",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.26913/avant.2019.01.04},
url = {http://avant.edu.pl/wp-content/uploads/A_Budzanowska_K_Pietrzykowski_Shaping_the_Modern.pdf},
}
11
@article{UEK:2168360268,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Pozycja ustrojowa Prezydenta RP w systemie konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej",
journal = "Politeja",
number = "vol. 16, 4(61)",
pages = "257-279",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.61.15},
url = {https://journals.akademicka.pl/politeja/article/view/1287},
}
12
@misc{UEK:2168361648,
author = "Wit Pasierbek and Anna Budzanowska",
title = "Słowo wstępu : Introduction",
booktitle = "Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości",
pages = "7-8, 9-10",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2019",
isbn = "978-83-7614-415-3",
}
13
@book{UEK:2168360292,
title = "Polonia Restituta : dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ignatianum w Krakowie",
year = "2019",
url = {},
isbn = "978-83-7614-415-3",
}
14
@article{UEK:2168360266,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Dreyfurzyści i ich społeczna narracja dla Francji",
journal = "Horyzonty Wychowania",
number = "vol. 17, 42",
pages = "11-24",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HW.2018.174201},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1471},
}
15
@article{UEK:2168360264,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Rada Gabinetowa - konstytucyjna instytucji współpracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku",
journal = "Horyzonty Polityki",
number = "vol. 9, 28",
pages = "109-121",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.17399/HP.2018.092807},
url = {https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/download/1679/1602},
}
16
@inbook{UEK:2168360344,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Robert Schuman : idealista i pragmatyk",
booktitle = "Schuman i jego Europa",
pages = "68-77",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polska Fundacja im. Roberta Schumana",
year = "2015",
isbn = "978-83-88752-60-5",
}
17
@book{UEK:2168360290,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Charles Maurras - twórca nacjonalizmu integralnego",
adress = "Kraków",
publisher = "Księgarnia Akademicka",
year = "2014",
isbn = "978-83-7638-380-4",
}
18
@misc{UEK:2168360298,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Zasady finansowania i rozliczania projektów realizowanych w ramach programu Kultura 2007-2013",
pages = "5-7",
adress = "Warszawa",
publisher = "Instytut Adama Mickiewicza. Punkt Kontaktowy ds. Kultury",
year = "2008",
isbn = "978-83-60263-66-3",
}
19
@article{UEK:2168360352,
author = "Anna Budzanowska",
title = "Historia małych krajów Europy",
journal = "Konspekt",
number = "16-17",
pages = "162-163",
year = "2003",
url = {http://pbc.up.krakow.pl/dlibra/docmetadata?id=5922&from=publication},
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID