Publications of the selected author
1

Title:
Nadzieje, obawy i realia z perspektywy 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Source:
Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa : monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej / red. nauk. Adam A. Ambroziak, Alina D. Szypulewska-Porczyńska - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020, s. 453-466 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8030-368-3
Access mode:
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168348794
chapter in monograph
2

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Ewa Kamarad , Hanna Kelm , Mirosław Natanek
Title:
European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
98 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie z subwencji przeznaczonej na działalność naukowo-badawczą.
ISBN:
978-83-8085-246-4
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168346762
monograph
3

Title:
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
125 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-089-7
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168344120
monograph
4

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2020
Physical description:
226 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ze środków dotacji projakościowej Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych.
ISBN:
978-83-8085-081-1
Level I:
100.00 pkt
Nr:
2168344138
monograph
5

Title:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2019
Physical description:
166 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333839
monograph
See related chapters
6

Title:
Wstęp
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 7-11
ISBN:
978-83-8085-798-8
Nr:
2168333841
preface / summary
See main document
7

Title:
Ocena nierówności społeczno-ekonomicznych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na tle UE-15 w świetle spójności Unii Europejskiej
Source:
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK - Warszawa: Difin, 2019, s. 101-131 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-798-8
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168333849
chapter in monograph
See main document
8

Title:
Konsekwencje brexit dla przyszłości współpracy transatlantyckiej = The Consequences of BREXIT for the Future Transatlantic Cooperation
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 51-63. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168325505
article
See main document
9

Conference:
International Conference "The European Union and the Eastern Partnership: Security Challenges", Chișinău, Mołdawia, od 2018-04-26 do 2018-04-27
Title:
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges
Source:
The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018, s. 259-267. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-9975-56-534-9
Access mode:
Nr:
2168324777
chapter in conference materials
10

Title:
Study on the Brexit's Background and Causes
Source:
Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018) , s. 307-317. - Summ. - Bibliogr.
Research program:
Funding: this research was financed from the funds allocated to the University of Economics in Krakow to maintain the research potential of the European Economic Integration Chair.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
Nr:
2168327797
article
11

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Michał Szymański
Title:
Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017) , s. 131-149. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
:
:
Nr:
2168315579
article
12

Title:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń
Publisher address:
Warszawa: Difin, 2017
Physical description:
139 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168319155
monograph
See related chapters
13

Conference:
9th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy, Toruń, Polska, od 2017-06-22 do 2017-06-23
Title:
Study on the BREXIT's Background and Causes
Source:
Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka - Toruń: Polska Akademia Nauk, 2017, s. 304. - Dostępne tylko streszczenie
ISBN:
978-83-65605-03-0
Nr:
2168316895
varia
14

Title:
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla zasad i podstawowych wartości Unii Europejskiej
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 32-47 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-520-5
Level I:
20.00 pkt
Nr:
2168320497
chapter in monograph
See main document
15

Title:
Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej = Analysis of the Causes of a Different Approach to the Inflow of Immigrants in the European Union Member States
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017) , s. 5-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168321431
article
16

Title:
Wstęp
Source:
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin, 2017, s. 7-14
ISBN:
978-83-8085-520-5
Nr:
2168320507
preface / summary
See main document
17

Title:
Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries
Source:
Studii Europene. - nr 10 (2017) , s. 37-55. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168318721
unreviewed article
18

Title:
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy = Immigration Crisis as a Threat to the United Europe Project
Source:
Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016) , s. 9-25. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168310263
article
19

Title:
Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 36-49 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303169
chapter in monograph
See main document
20

Conference:
3rd International Conference on European Integration (ICEI) 2016, Ostrava, Czechy, od 2016-05-19 do 2016-05-20
Title:
Analysis of the Sources of the European Union Crisis
Source:
Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková - Ostrava: VSB-Technical University, 2016, s. 1013-1022. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
978-80-248-3911-0
Access mode:
Nr:
2168305891
chapter in conference materials
21

Title:
Nowe wyzwania integracji europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2016
Physical description:
187 s.: il.; 23 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303111
monograph
See related chapters
22

Title:
Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15 = Diversity in the Level of Socio-economic Development of the New Member States on the Background of the EU-15
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016) , s. 115-124. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1 - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168308575
article
See main document
23

Title:
Wstęp
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 9-14
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303183
preface / summary
See main document
24

Title:
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013
Source:
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA - Warszawa: Difin SA, 2016, s. 50-72 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-8085-072-9
Nr:
2168303171
chapter in monograph
See main document
25

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Michał Szymański
Title:
Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries
Source:
Economics & Sociology. - Vol. 8, No 2 (2015) , s. 126-142. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 15.00 pkt
:
:
Nr:
2168298347
article
26

Title:
Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce
Publisher address:
Kraków: , 2015
Physical description:
257 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-313
Nr:
2168299121
doctoral dissertation
27

Title:
Unia Europejska w procesie zmian
Source:
Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015) , s. 21. - Dostępny także w wersji on-line
Access mode:
Nr:
2168292485
unreviewed article
See main document
28

Title:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 155-177 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Access mode:
Nr:
2168292817
chapter in monograph
See main document
29

Title:
Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej = Future of the European Integration in the Light of the Analysis of the Sources of European Idea Crisis
Source:
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 2 (2015) , s. 205-213. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 11.00 pkt
Nr:
2168299699
article
30

Title:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2015
Physical description:
277 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
Wydanie publikacji dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dotacji przyznanej Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie na utrzymanie potencjału badawczego. ; Publikacja powstała w ramach projektu Lifelong Learning Programme Unii Europejskiej Jean Monnet ad personam chair "European Union after Lisbon Treaty", grant 2011-2954.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292803
monograph
See related chapters
31

Title:
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 17-35 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292809
chapter in monograph
See main document
32

Author:
Michał Szymański , Helena Tendera-Właszczuk
Title:
Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2015, s. 36-65 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-789-0
Nr:
2168292811
chapter in monograph
See main document
33

Title:
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 168-193 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302453
chapter in unpublished scientific work
See main document
34

Title:
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 11-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302425
chapter in unpublished scientific work
See main document
35

Title:
Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 65-99 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289101
chapter in monograph
See main document
36

Title:
Dyskusja nad modelem integracji europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Warszawa: Difin SA, 2014, s. 15-23 - Bibliogr.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168289095
chapter in monograph
See main document
37

Title:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej
Publisher address:
Warszawa: Difin SA, 2014
Physical description:
338 s.: il.; 23 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-7930-462-2
Nr:
2168288895
monograph
See related chapters
38

Author:
Michał Szymański , Helena Tendera-Właszczuk
Title:
Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej
Source:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2014, s. 36-70
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302433
chapter in unpublished scientific work
See main document
39

Title:
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 159-175
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254490
chapter in monograph
See main document
40

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Marcin Kawalec
Title:
Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 60-96 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290145
chapter in unpublished scientific work
See main document
41

Title:
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2013
Physical description:
336 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-261
Nr:
2168272168
doctoral dissertation
42

Title:
Dyskusja nad modelem integracji europejskiej
Source:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2013, s. 11-19 - Bibliogr.
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290127
chapter in unpublished scientific work
See main document
43

Title:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013
Physical description:
185 s.; 24 cm.
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-47-1
Nr:
2168254362
monograph
See related chapters
44

Title:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012
Physical description:
262 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168237134
monograph
See related chapters
45

Title:
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Source:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2012, s. 147-163
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282711
chapter in unpublished scientific work
See main document
46

Title:
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD
Publisher address:
Kraków: , 2012
Physical description:
199 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-229
Nr:
2168252440
doctoral dissertation
47

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 15-37
ISBN:
978-83-62511-66-2
Nr:
2168238962
chapter in monograph
See main document
48

Title:
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Number:
nr 23
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Physical description:
80 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej, Bibliogr. przy wybranych rozdz.
Nr:
2168263804
journal / series editorial
49

Title:
Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego
Publisher address:
Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011
Physical description:
205 s.: il.; 24 cm
Notes:
Aneks, Bibliogr.
ISBN:
978-83-62511-70-9
Nr:
2168218444
monograph
50

Title:
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego
Source:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2011, s. 7-35 - Bibliogr.
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258014
chapter in unpublished scientific work
See main document
51

Title:
Wybrane polityki Unii Europejskiej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011
Physical description:
102 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88789-44-1
Nr:
2168293851
monograph
52

Title:
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011) , s. 63-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53294
article
See main document
53

Author:
Title:
System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2011
Physical description:
313 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-210
Nr:
2168272178
doctoral dissertation
54

Title:
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010) , s. 5-40. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
53196
article
See main document
55

Title:
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010
Physical description:
217, [2] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-32-3
Nr:
2165719829
monograph
56

Author:
Title:
Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową
Source:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 38-60
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
2165176168
chapter in monograph
See main document
57

Title:
Mechanizmy integracji europejskiej : materiały dydaktyczne
Publisher address:
Katowice: VNT Communications, 2009
Physical description:
149 s.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2165643999
monograph
58

Author:
Title:
Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area
Source:
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement / eds. Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ and Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 13-22
ISBN:
978-83-7611-558-0
Nr:
2164989147
chapter in monograph
See main document
59

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009, s. 40-123
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
2165205174
chapter in monograph
See main document
60

Author:
Joerg Storm
Title:
Cultural Factors in Project Management in the USA, Germany and Japan
Publisher address:
Kraków: , 2009
Physical description:
341 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
eDr-154
Nr:
51680
doctoral dissertation
61

Title:
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009
Physical description:
237 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-8789-28-1
Nr:
2165644096
monograph
62

Title:
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement
Redaktor:
Dandashly Assem
Publisher address:
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
Physical description:
155 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
ISBN:
978-83-7611-558-0
Nr:
2164986505
monograph
See related chapters
63

Title:
Bariery integracji Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
213, [2] s.: il.; 25 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-00-2
Nr:
51403
monograph
See related chapters
64

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009
Physical description:
225 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-61686-08-8
Nr:
51404
monograph
See related chapters
65

Title:
Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE = The Evolution of Police and Judicial Co-operation in Regard to Criminal Matters in the EU
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008) , s. 199-214. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219268
article
See main document
66

Title:
Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów = European Union Immigration Policy
Source:
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008) , s. 63-84. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 6.00 pkt
Nr:
2168219270
article
See main document
67

Title:
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Number:
nr 17
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2008
Physical description:
99 s.: il.; 24 cm.
Notes:
Tytuł numeru: Unia Europejska - nowe wyzwania integracji,
Nr:
2168263808
journal / series editorial
68

Title:
Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie
Publisher address:
Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007
Physical description:
103 s.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
ISBN:
978-83-88789-19-9
Nr:
2165623795
monograph
See related chapters
69

Title:
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej
Source:
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK2007, s. 34-114
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282647
chapter in unpublished scientific work
See main document
70

Title:
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession
Source:
Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007) , s. 83-102. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
51705
article
71

Title:
Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim
Source:
Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007, s. 59-69. - Streszcz. - Bibliogr.
ISBN:
978-83-88789-19-9
Nr:
2165624448
chapter in monograph
See main document
72

Title:
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006
Physical description:
136 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr. przy pracach
ISBN:
83-88789-02-3
Nr:
2165722477
monograph
73

Title:
Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy = The Problem of Decision Making System in the European Union on the Strength of The Treaty Establishing a Constitution for Europe
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006) , s. 378-388. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej - Bibliogr.
Nr:
51727
article
74

Title:
Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny = China's Changing Position in the World Economy on the Example of Relations between the EU and China
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006) , s. 79-99. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51160
article
See main document
75

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Anna Starzec
Title:
Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich = Changes in the Institutional System of the European Communities
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006) , s. 65-80. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52803
article
See main document
76

Title:
Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej = An Evaluation of the Results of Poland's Accession Negotiations Compared to other Central and Eastern European Countries
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006) , s. 5-23. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
52802
article
See main document
77

Title:
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006) , s. 101-123. - Summ. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
51164
article
See main document
78

Title:
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2005
Physical description:
296 s.; 24 cm
Series:
(Monografie i Studia Ekonomiczne)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-89355-72-8
Nr:
2166372033
monograph
79

Title:
Polityka wizowa i azylowa Unii Europejskiej oraz programy przeciwdziałania przestępczości w środowisku miejskim
Source:
Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005, s. 36-40
ISBN:
83-88934-82-1
Nr:
2168218578
chapter in book
See main document
80

Title:
Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących w Polsce po roku 1990
Publisher address:
Kraków: , 2005
Physical description:
331 k.: il.; 30 cm + Autoreferat : [18] k.
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/269
Nr:
2168221284
doctoral dissertation
81

Title:
System podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków
Source:
Problemy współczesnej gospodarki światowej : zeszyt naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych - Katowice: Wydawnictwo ŚWSZ, 2004, s. 43-58. - Streszcz. - Bibliogr.
Series:
(Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach ; nr 9)
Nr:
2168229520
chapter in monograph
82

Title:
Meksyk w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu - problemy integracji krajów na różnym poziomie rozwoju
Publisher address:
Kraków: , 2004
Physical description:
204 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Access mode:
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/256
Nr:
2168221648
doctoral dissertation
83

Author:
Krzysztof Koj
Title:
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej
Publisher address:
Kraków: , 2003
Physical description:
389 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
Dostępne w Archiwum UEK - nr 356/903
Nr:
2168246166
doctoral dissertation
84

Author:
Krzysztof Koj , Helena Tendera-Właszczuk
Title:
Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998
Source:
Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002, s. 260-272
ISBN:
83-88397-05-1
Nr:
2168225946
chapter in conference materials
See main document
85

Title:
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
Physical description:
277 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-01-13429-1
Nr:
2168238324
monograph
86

Title:
Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000, s. 160-169 - Bibliogr.
ISBN:
83-88397-00-9
Nr:
2168238358
chapter in conference materials
See main document
87

Title:
Analiza konkurencyjności polskiego handlu z Unią Europejską w latach 1992-1997
Source:
Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową organizowaną w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 26-27 września 2000 roku / red. nauk. Jerzy Schroeder - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000, s. 314-338 - Bibliogr.
ISBN:
83-88222-47-3
Nr:
2168267568
chapter in conference materials
88

Title:
Cultural Circumstances of Advertisement on International Markets
Source:
Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000, s. 325-331. - Summ. - Bibliogr.
ISBN:
83-911355-6-X
Nr:
2168225138
chapter in conference materials
See main document
89

Author:
Iwona Pawlas , Helena Tendera-Właszczuk
Title:
Poland's Economy Competitiveness with Respect to the Integration with the European Union
Publisher address:
Warsaw: Warsaw Uniwersity Centre for Europe, 1999
Physical description:
119 s.: wykr.; 25 cm
Series:
(Monografie i Studia - Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-910081-7-7
Nr:
2168251444
book
90

Title:
Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej w aspekcie integracji
Source:
Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999, s. 322-328 - Bibliogr.
ISBN:
83-910502-5-4
Nr:
2168241650
chapter in conference materials
See main document
91

Title:
Wybrane bariery integracji Polski z Unią Europejską
Source:
Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski / red. Jadwiga Gierczycka - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 1998, s. 83-88
Series:
(Prace Naukowo-Badawcze i Konferencje Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katwicach. Seria B ; v. 2)
ISBN:
83-910034-2-6
Nr:
2168357370
chapter in conference materials
92

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Krzysztof Koj
Title:
Application of the EU Regional Policy's Criteria to Poland on the Example of the Upper Silesia Industrial Region
Source:
Yearbook of Polish European Studies / Warsaw University Centre for Europe. - vol. 2 (1998) , s. 203-218
Nr:
2168238346
article
93

Title:
Negocjacje i komunikacja : materiały dydaktyczne do przedmiotu
Publisher address:
Katowice: "Deni-Press", 1998
Physical description:
74 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-907427-1-3
Nr:
2168345326
academic script
94

Conference:
VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zagadnienia handlu zagranicznego, Kraków, Polska, od 1998-11-16 do 1998-11-17
Title:
Analiza konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
Source:
Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: [s.n.], 1998, s. 179-187
ISBN:
83-910502-0-3
Nr:
2168238688
chapter in conference materials
See main document
95

Title:
Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu
Publisher address:
Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
97 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168357368
conference materials
See related chapters
96

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Małgorzata Fronczek , Sylwia Kołakowska-Talar , Małgorzata Lesiecka
Title:
Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej
Source:
Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu / red. Helena Tendera-Właszczuk - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1997, s. 33-66
Nr:
2168357366
chapter in conference materials
See main document
97

Conference:
Ogólnopolska konferencja naukowa: Polska droga do Unii Europejskiej : ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską, Katowice, Polska, od 1996-11-14 do 1996-11-16
Title:
Polska droga do Unii Europejskiej : ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996
Publisher address:
Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1997
Physical description:
108 s.: il.; 24 cm
ISBN:
83-87265-61-6
Nr:
2168251442
conference materials
98

Author:
Katarzyna Czech , Małgorzata Lesiecka , Iwona Pawlas , Helena Tendera-Właszczuk , Grażyna Trzpiot , Sylwia Waliczek
Title:
Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układu Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994
Publisher address:
Gliwice: HABEX, 1996
Physical description:
147 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86880-03-1
Nr:
2168297749
monograph
99

Title:
Perspektywy wschodniego rozszerzenia Uni Europejskiej
Source:
Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996, s. 83-88
Nr:
2168252918
chapter in conference materials
See main document
100

Author:
Piotr Kozioł , Helena Tendera-Właszczuk
Title:
Negocjacje w międzynarodowych transakcjach handlowych = Negotiations in International Commercial Transactions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 137 (1995) , s. 91-106. - Summ.
Nr:
2168253534
article
101

Conference:
Polska w gospodarce światowej, Gdańsk, Polska, od 1995-04-27 do 1995-04-28
Title:
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europejską dla polskiego handlu zagranicznego = Advantages and Disadvantages Resulting from Polish Association with the European Union as This Affects Polish Foreign Trade
Source:
Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc] - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995, s. 233-238. - Summ.
ISBN:
83-86230-10-X
Nr:
2168261866
chapter in conference materials
102

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Katarzyna Czech , Krzysztof Koj , Iwona Pawlas , Janusz Wywiał
Title:
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1994
Physical description:
163 s., [4] k. tabl.: il.; 25 cm.
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86434-20-1
Nr:
2168257834
monograph
103

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Józef Biolik , Krzysztof Koj
Title:
Polska na tle Wspólnoty Europejskiej
Publisher address:
Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE, 1994
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-86434-25-2
Nr:
2168277239
monograph
104

Title:
Integracja Polski z EWG wobec transformacji systemowej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej
Source:
Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska - Katowice; Tychy: Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, 1992, s. 39-46
ISBN:
83-85607-01-3
Nr:
2168289913
chapter in conference materials
105

Author:
Paweł Tendera , Helena Właszczuk
Title:
Sprawozdania finansowe oraz analiza bilansu i rachunku wyników w państwowych i prywatnych jednostkach gospodarczych
Publisher address:
Katowice: Centrum Projektowo-Wdrożeniowe "Izolacja", 1992
Physical description:
143, [1] s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168297945
monograph
106

Author:
Helena Tendera-Właszczuk , Jerzy Różycki
Title:
Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego na stan zdrowia społeczeństwa wybranych krajów = The Influence of Economic Development on the State of Health of Societies in Selected Countries
Source:
Rynek i konsumpcja / [red. nauk.: Ewa Kieżel, Leszek Żabiński] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1992, s. 79-96. - Summ., rez., Zsfg.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; 119/90)
Nr:
2168280763
chapter in monograph
107

Title:
Upadek koncepcji zintegrowanego rynku krajów RWPG = The Fall of the Concept of the Integrated CMEA Market
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 125 (1992) , s. 169-180. - Summ., rez., Zsfg.
Nr:
2168253536
article
108

Title:
Daleka droga do EWG
Source:
Życie Gospodarcze. - nr 12 (1991) , s. 13
Nr:
2168281017
article
109

Title:
Ocena uzależnienia gospodarek byłych krajów członkowskich RWPG od handlu wzajemnego = Evaluation of the Subordination of Economies of the Former CMEA Countries to Mutual Trade
Source:
Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 6 (361) (1991) , s. 12-16 - Bibliogr.
Nr:
2168280249
article
110

Title:
Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
Publisher address:
Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991
Physical description:
162 s.: il.; 25 cm
Series:
(Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego)
Notes:
Bibliogr.
Nr:
2168297835
monograph
111

Title:
Rozwój gospodarczy krajów RWPG w świetle analizy ekonometryczno-taksonomicznej = Economic Development of the CMEA Countries in the Light of Econometric-Taxonomic Analysis
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - nr 95 (1989) , s. 63-72. - Tytuł numeru: Problemy handlu i finansów międzynarodowych
Nr:
2168280629
article
112

Title:
Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych krajach europejskich
Source:
Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 1 / [red. Barbara Cebo] - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987, s. 177-182
Nr:
2168297713
chapter in conference materials
113

Title:
Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu zagranicznego krajów RWPG = The Application of Gravitation Models to the Study of Foreign Trade Streams of the CMEA Countries
Source:
Handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki ekonomiczne / [red. nauk. Tomasz Hermanowski] - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1986, s. 43-63. - Summ., rez., Zsfg.
Series:
(Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; 1/98/85)
Nr:
2168280805
chapter in monograph
114

Title:
Zastosowanie modelu grawitacji do badań strumieni handlu międzynarodowego = Application of a Gravitation Model to the Examination of International Trade Flows
Source:
Ekonomista. - nr 1 (1979) , s. 191-199
Nr:
2168280339
article
Unpublished documents:
1

Title:
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2014
Physical description:
301 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy art.
Research program:
053/WE-KEIG/01/2014/S/4249
Signature:
NP-1477/Magazyn
Nr:
2168302419
unpublished scientific work
See related chapters
2

Title:
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2013
Physical description:
337 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
029/WE-KEIG/01/2013/S/3029
Signature:
NP-1371/Magazyn
Nr:
2168290123
unpublished scientific work
See related chapters
3

Title:
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2012
Physical description:
175 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy niektórych rozdz.
Research program:
41/KEIG/1/2012/S/041
Signature:
NP-1408/Magazyn
Nr:
2168282677
unpublished scientific work
See related chapters
4

Title:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011
Physical description:
210 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
139/KEIG/1/2011/S/618
Signature:
NP-1275/Magazyn
Nr:
2168258012
unpublished scientific work
See related chapters
5

Title:
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010
Physical description:
304 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr. przy rozdz.
Research program:
73/KEIG/2/2010/S/571
Signature:
NP-797/Magazyn
Nr:
2168282723
unpublished scientific work
6

Title:
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2009
Physical description:
234 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
52/KEIG/1/2009/S/516
Signature:
NP-1321/Magazyn
Nr:
2168215871
unpublished scientific work
7

Title:
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej
Kierownik projektu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008
Physical description:
240 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
45/KEIG/1/2008/S/461
Signature:
NP-1212/Magazyn
Nr:
2168281823
unpublished scientific work
8

Title:
Bariery integracji Unii Europejskiej
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007
Physical description:
222 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
32/KEIG/1/2007/S/393
Signature:
NP-1159/Magazyn
Nr:
2168282639
unpublished scientific work
See related chapters
9

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2006
Physical description:
292 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
15/KEIG/1/2006/S/290
Signature:
NP-1044/2/Magazyn
Nr:
2166583867
unpublished scientific work
10

Title:
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna, 2005
Physical description:
368 s.: il.; 30 cm.
Notes:
Bibliogr.
Research program:
31/KEIG/1/2005/S/223
Signature:
NP-1044/1/Magazyn
Nr:
2168222460
unpublished scientific work
11

Title:
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską
Kierownik tematu:
Publisher address:
Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004
Physical description:
317 k.: il.; 30 cm
Notes:
Bibliogr.
Signature:
NP-1004/Magazyn
Nr:
2168266674
unpublished scientific work
1
Nadzieje, obawy i realia z perspektywy 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa : monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej / red. nauk. Adam A. Ambroziak, Alina D. Szypulewska-Porczyńska. - Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2020. - S. 453-466. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8030-368-3. - Pełny tekst: https://www.researchgate.net/profile/Adam_Ambroziak/publication/343050167_Polska_w_Unii_Europejskiej_Od_stowarzyszenia_do_pietnastolecia_czlonkostwa_title_in_English_Poland_in_the_European_Union_From_association_to_fifteen_years_of_membership/links/5f1360eb299bf1e548c1a063/Polska-w-Unii-Europejskiej-Od-stowarzyszenia-do-pietnastolecia-czlonkostwa-title-in-English-Poland-in-the-European-Union-From-association-to-fifteen-years-of-membership.pdf#https://www.researchgate.net/publication/343050167
2
European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Ewa Kamarad, Hanna Kelm, Mirosław Natanek. - Warszawa : Difin, 2020. - 98 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-246-4
3
Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Katarzyna CYMBRANOWICZ, Grzegorz Żaba. - Warszawa : Difin, 2020. - 125 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-089-7
4
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Katarzyna CYMBRANOWICZ. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-081-1
5
Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa : Difin, 2019. - 166 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-798-8
6
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 7-11. - ISBN 978-83-8085-798-8
7
Ocena nierówności społeczno-ekonomicznych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na tle UE-15 w świetle spójności Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Rafał PROSTAK. - Warszawa: Difin, 2019. - S. 101-131. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-798-8
8
Konsekwencje brexit dla przyszłości współpracy transatlantyckiej = The Consequences of BREXIT for the Future Transatlantic Cooperation / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Arkadiusz MROCZEK, Agnieszka PACH-GURGUL, Marta ULBRYCH. - R. 22, nr 1 (2018), s. 51-63. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1072_1.3_Tendera-W_aszczuk_Helena.pdf. - ISSN 2081-2345
9
The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova / eds. Vasile Cucerescu, Carlos E. Pacheco Amaral, Gaga Gabrichidze, Ioan Horga, Anatoliy Kruglashov, Ewa Latoszek, Marta Pachocka. - Chișinău-Cernăuți-Tbilisi: ECSA Moldova, 2018. - S. 259-267. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-9975-56-534-9. - Pełny tekst: https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view
10
Study on the Brexit's Background and Causes / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Ekonomia i Prawo = Economics and Law. - t. 17, nr 3 (2018), s. 307-317. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2018.022. - ISSN 1898-2255
11
Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Michał Szymański // Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 5, nr 1 (2017), s. 131-149. - Summ.. - Tytuł numeru: Retailing and Innovation. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/235/pdf. - ISSN 2353-883X
12
Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin, 2017. - 139 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-520-5
13
Study on the BREXIT's Background and Causes / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Contemporary Issues in Economy / ed. Adam P. Balcerzak, Ilona Pietryka. - Toruń : Polska Akademia Nauk, 2017. - S. 304. - Dostępne tylko streszczenie. - ISBN 978-83-65605-03-0
14
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla zasad i podstawowych wartości Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 32-47. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-520-5
15
Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej = Analysis of the Causes of a Different Approach to the Inflow of Immigrants in the European Union Member States / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie = Cracow Review of Economics and Management. - nr 6 (966) (2017), s. 5-27. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1206/998. - ISSN 1898-6447
16
Wstęp / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin, 2017. - S. 7-14. - ISBN 978-83-8085-520-5
17
Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Studii Europene. - nr 10 (2017), s. 37-55. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.studiieu.org/files/publications/SE-10-2017-18405.pdf. - ISSN 2345-1041
18
Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy = Immigration Crisis as a Threat to the United Europe Project / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Krakowskie Studia Międzynarodowe = Krakow International Studies. - nr 3 (2016), s. 9-25. - Summ., streszcz.. - Tytuł numeru: Gospodarka światowa : miedzy integracją a bezpieczeństwem międzynarodowym. - Pełny tekst: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - ISSN 1733-2680
19
Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 36-49. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
20
Analysis of the Sources of the European Union Crisis / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016 / eds. Eva Kovářová, Lukáš Melecký, Michaela Staníčková. - Ostrava: VSB-Technical University, 2016. - S. 1013-1022. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-80-248-3911-0. - Pełny tekst: http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1014&view=Fit
21
Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa : Difin SA, 2016. - 187 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-8085-072-9
22
Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15 = Diversity in the Level of Socio-economic Development of the New Member States on the Background of the EU-15 / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae / red. nauk. Edward MOLENDOWSKI, Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA. - R. 20, nr 3, t. 1 (2016), s. 115-124. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. T. 1. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,699,Helena_Tendera_Wlaszczuk_Roznice_w_poziomach_rozwoju_spoleczno_gospodarczego_nowych_panstw_czlonkowskich_na_tle_UE_15.html. - ISSN 2081-2345
23
Wstęp / Helena TANDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 9-14. - ISBN 978-83-8085-072-9
24
Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013 / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe wyzwania integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Warszawa: Difin SA, 2016. - S. 50-72. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8085-072-9
25
Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Michał Szymański // Economics & Sociology. - Vol. 8, No 2 (2015), s. 126-142. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: www.economics-sociology.eu/files/ES_8_2_Tendera-Wlaszczuk.pdf. - ISSN 2071-789X
26
Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce / Aleksandra PLEŚNIARSKA ; . - Kraków : , 2015. - 257 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003103
27
Unia Europejska w procesie zmian / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Aleksander SURDEJ // Kurier UEK / [red. Piotr CZARNIECKI]. - nr 3 (64) (2015), s. 21. - Dostępny także w wersji on-line. - Pełny tekst: http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small. - ISSN 1689-7757
28
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Marcin Kawalec, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 155-177. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0. - Pełny tekst: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6945/Nowe-panstwa-czlonkowskie-rozdzial-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
29
Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej = Future of the European Integration in the Light of the Analysis of the Sources of European Idea Crisis / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia. - vol. 49, nr 2 (2015), s. 205-213. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://journals.umcs.pl/h/article/view/1596. - ISSN 0459-9586
30
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2015. - 277 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-789-0
31
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 17-35. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
32
Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Michał Szymański, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2015. - S. 36-65. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-789-0
33
Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty / Aleksandra PLEŚNIARSKA, Marcin Kawalec, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 168-193. - Bibliogr.
34
Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 11-35. - Bibliogr.
35
Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 65-99. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
36
Dyskusja nad modelem integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa: Difin SA, 2014. - S. 15-23. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7930-462-2
37
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Difin SA, 2014. - 338 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-7930-462-2
38
Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej / Michał Szymański, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2014), s. 36-70
39
Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - S. 159-175. - ISBN 978-83-62511-47-1
40
Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Marcin Kawalec // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 60-96. - Bibliogr.
41
Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Magdalena ZAJĄC-FRĄS ; . - Kraków : , 2013. - 336 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002741
42
Dyskusja nad modelem integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2013), s. 11-19. - Bibliogr.
43
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. - 185 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-47-1
44
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - 262 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-66-2
45
Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / Katarzyna Cymbranowicz, Daniel GACH, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2012), s. 147-163
46
Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD / Magdalena ZAJĄCZKOWSKA ; . - Kraków : , 2012. - 199 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680
47
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony / H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. - S. 15-37. - ISBN 978-83-62511-66-2
48
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - nr 23. - 80 s. : il. ; 24 cm. - Tytuł numeru: Uwarunkowania rozwoju Unii Europejskiej. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - ISSN 1644-8502
49
Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. - 205 s. : il. ; 24 cm. - Aneks. - Bibliogr. - ISBN 978-83-62511-70-9
50
Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego / [H. TENDERA-WŁASZCZUK, M. ZAJĄCZKOWSKA] // W: Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2011), s. 7-35. - Bibliogr.
51
Wybrane polityki Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm, Magdalena ZAJĄC-FRĄS. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - 102 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88789-44-1
52
Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej = An Analysis of the Situation of Refugees in Poland and the Execution of the European Union Common Asylum Policy / Hanna Kelm, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 852 (2011), s. 63-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045. - ISSN 1898-6447
53
System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej / Wojciech BĄBA ; . - Kraków : , 2011. - 313 k. : il. ; 30 cm. - Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002522
54
Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej = Barriers to the Assimilation of Immigrants in Selected Countries of the European Union / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 832 (2010), s. 5-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289. - ISSN 1898-6447
55
Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut.: Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2010. - 217, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-32-3
56
Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Alina Krupa // W: Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 38-60. - ISBN 978-83-61686-08-8
57
Mechanizmy integracji europejskiej : materiały dydaktyczne / Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : VNT Communications, 2009. - 149 s. ; 30 cm. - Bibliogr.
58
Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area / Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement / eds. Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ and Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - S. 13-22. - ISBN 978-83-7611-558-0
59
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - S. 40-123. - ISBN 978-83-61686-00-2
60
Cultural Factors in Project Management in the USA, Germany and Japan / Joerg Storm ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2009. - 341 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001835a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200001835b
61
Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15 / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; Wojciech BĄBA, Hanna Kelm, Remigiusz Łuc, Barbara Serda, Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdelena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 2009. - 237 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-8789-28-1
62
Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement / eds. Assem Dandashly, Aleksander SURDEJ and Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. - 155 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. przy art. - ISBN 978-83-7611-558-0
63
Bariery integracji Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 213, [2] s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-00-2
64
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2009. - 225 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-61686-08-8
65
Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE = The Evolution of Police and Judicial Co-operation in Regard to Criminal Matters in the EU / Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 199-214. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227. - ISSN 1898-6447
66
Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów = European Union Immigration Policy / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 787 (2008), s. 63-84. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215. - ISSN 1898-6447
67
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2008. - nr 17. - 99 s. : il. ; 24 cm. - Tytuł numeru: Unia Europejska - nowe wyzwania integracji. - ISSN 1644-8502
68
Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007. - 103 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-88789-19-9
69
Instytucjonalne bariery integracji europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // W: Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - (2007), s. 34-114
70
Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego = A Presentation of the Transition Periods Negotiated by Poland under the Treaty of Accession / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Wojciech BĄBA // Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - nr 1 (2007), s. 83-102. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 1898-6323
71
Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim / Dominka KARWOTH-ZIELIŃSKA, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2007. - S. 59-69. - Streszcz. - Bibliogr. - ISBN 978-83-88789-19-9
72
Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2006. - 136 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy pracach. - ISBN 83-88789-02-3
73
Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy = The Problem of Decision Making System in the European Union on the Strength of The Treaty Establishing a Constitution for Europe / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 1147 (2006), s. 378-388. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy regionalne i globalne we współczesnej gospodarce światowej. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
74
Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny = China's Changing Position in the World Economy on the Example of Relations between the EU and China / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Hanna Kelm // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006), s. 79-99. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669. - ISSN 0208-7944
75
Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich = Changes in the Institutional System of the European Communities / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Anna Starzec // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006), s. 65-80. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012314. - ISSN 0208-7944
76
Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej = An Evaluation of the Results of Poland's Accession Negotiations Compared to other Central and Eastern European Countries / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zofia DACH]. - nr 701 (2006), s. 5-23. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/123012281. - ISSN 0208-7944
77
System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym = The Decision-making System in the European Union / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bogumiła SZOPA]. - nr 734 (2006), s. 101-123. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703. - ISSN 0208-7944
78
Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; [aut. Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA]. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 296 s. ; 24 cm. - Bibliogr. - (Monografie i Studia Ekonomiczne). - ISBN 83-89355-72-8
79
Polityka wizowa i azylowa Unii Europejskiej oraz programy przeciwdziałania przestępczości w środowisku miejskim / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna / red. Paweł KAWA. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Text, 2005. - S. 36-40. - ISBN 83-88934-82-1
80
Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących w Polsce po roku 1990 / Marek MACIEJEWSKI ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2005. - 331 k. : il. ; 30 cm + Autoreferat : [18] k. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000671a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000671b
81
System podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Anita Gięza // W: Problemy współczesnej gospodarki światowej : zeszyt naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. - Katowice: Wydawnictwo ŚWSZ, 2004. - (Zeszyt Naukowy / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach, ISSN 1644-8502 ; nr 9). - S. 43-58. - Streszcz. - Bibliogr.
82
Meksyk w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu - problemy integracji krajów na różnym poziomie rozwoju / Joanna GARLIŃSKA-BIELAWSKA ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2004. - 204 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. - Spis treści: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000649a ; Wstęp: http://bg.uek.krakow.pl/e-zasoby/doktoraty.php?nr=1200000649b
83
Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej / Krzysztof Koj ; Promotor: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków, 2003. - 389 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
84
Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998 / Krzysztof Koj, Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2002. - S. 260-272. - ISBN 83-88397-05-1
85
Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów / Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - 277 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-01-13429-1
86
Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 2000. - S. 160-169. - Bibliogr. - ISBN 83-88397-00-9
87
Analiza konkurencyjności polskiego handlu z Unią Europejską w latach 1992-1997 / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową organizowaną w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 26-27 września 2000 roku / red. nauk. Jerzy Schroeder. - Poznań: Akademia Ekonomiczna, 2000. - S. 314-338. - Bibliogr. - ISBN 83-88222-47-3
88
Cultural Circumstances of Advertisement on International Markets / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium / ed. by Jaroslav Ďad'o, Jan W. WIKTOR. - Cracow; Banská Bystrica: University of Economics; Matej Bel University, 2000. - S. 325-331. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 83-911355-6-X
89
Poland's Economy Competitiveness with Respect to the Integration with the European Union / Iwona Pawlas, Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Warsaw : Warsaw Uniwersity Centre for Europe, 1999. - 119 s. : wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Monographs and Studies / Warsaw University Centre for Europe). - ISBN 83-910081-7-7
90
Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej w aspekcie integracji / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1999. - S. 322-328. - Bibliogr. - ISBN 83-910502-5-4
91
Wybrane bariery integracji Polski z Unią Europejską / Helena Tendera-Właszczuk // W: Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski / red. Jadwiga Gierczycka. - Katowice: Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 1998. - (Prace Naukowo-Badawcze i Konferencje / Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach. Seria B ; v. 2). - S. 83-88. - ISBN 83-910034-2-6
92
Application of the EU Regional Policy's Criteria to Poland on the Example of the Upper Silesia Industrial Region / Helena TENDERA-WŁASZCZUK, Krzysztof Koj // Yearbook of Polish European Studies / Warsaw University Centre for Europe. - vol. 2 (1998), s. 203-218. - ISSN 1428-1503
93
Negocjacje i komunikacja : materiały dydaktyczne do przedmiotu / Helena Tendera-Właszczuk. - Katowice : "Deni-Press", 1998. - 74 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-907427-1-3
94
Analiza konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // W: Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2 / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: [s.n.], 1998. - S. 179-187. - ISBN 83-910502-0-3
95
Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu / red. Helena Tendera-Właszczuk. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 97 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
96
Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk, Małgorzata Fronczek, Sylwia Kołakowska-Talar, Małgorzata Lesiecka // W: Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu / red. Helena Tendera-Właszczuk. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1997. - S. 33-66
97
Polska droga do Unii Europejskiej : ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996 / red. nauk. Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Katowice : Akademia Ekonomiczna, 1997. - 108 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87265-61-6
98
Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układu Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994 / red. nauk. Helena Tendera-Właszczuk ; autorzy: Katarzyna Czech, Małgorzata Lesiecka, Iwona Pawlas, Helena Tendera-Właszczuk, Grażyna Trzpiot, Sylwia Waliczek. - Gliwice : HABEX, 1996. - 147 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-86880-03-1
99
Perspektywy wschodniego rozszerzenia Uni Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk // W: Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej / red. Klemens BUDZOWSKI, Stanisław WYDYMUS. - Kraków: Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, 1996. - S. 83-88
100
Negocjacje w międzynarodowych transakcjach handlowych = Negotiations in International Commercial Transactions / Piotr Kozioł, Helena Tendera-Właszczuk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 137 (1995), s. 91-106. - Summ. - ISSN 0208-7480
101
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europejską dla polskiego handlu zagranicznego = Advantages and Disadvantages Resulting from Polish Association with the European Union as This Affects Polish Foreign Trade / Helena Tendera-Właszczuk // W: Polska w gospodarce światowej = Poland in the World Economy : 27-28 April 1995, Sopot / [red. nauk. Anna B. Kisiel-Łowczyc]. - Sopot: Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, 1995. - S. 233-238. - Summ. - ISBN 83-86230-10-X
102
Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego / Helena Tendera-Właszczuk, Katarzyna Czech, Krzysztof Koj, Iwona Pawlas, Janusz Wywiał. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1994. - 163 s., [4] k. tabl. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-86434-20-1
103
Polska na tle Wspólnoty Europejskiej / Helena Tendera-Właszczuk, Józef Biolik, Krzysztof Koj. - Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 1994. - Bibliogr. - (Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego). - ISBN 83-86434-25-2
104
Integracja Polski z EWG wobec transformacji systemowej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej / Helena Tendera-Włszczuk // W: Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992 / red. nauk. Ewa Okoń-Horodyńska. - Katowice; Tychy: Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, 1992. - S. 39-46. - ISBN 83-85607-01-3
105
Sprawozdania finansowe oraz analiza bilansu i rachunku wyników w państwowych i prywatnych jednostkach gospodarczych / Paweł Tendera, Helena Właszczuk. - Katowice : Centrum Projektowo-Wdrożeniowe "Izolacja", dr. 1992. - 143, [1] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
106
Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego na stan zdrowia społeczeństwa wybranych krajów = The Influence of Economic Development on the State of Health of Societies in Selected Countries / Helena Tendera-Właszczuk, Jerzy Różycki // W: Rynek i konsumpcja / [red. nauk.: Ewa Kieżel, Leszek Żabiński]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1992. - (Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ISSN 0208-7480 ; 119/90). - S. 79-96. - Summ., rez., Zsfg.
107
Upadek koncepcji zintegrowanego rynku krajów RWPG = The Fall of the Concept of the Integrated CMEA Market / Helena Tendera-Właszczuk // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. - nr 125 (1992), s. 169-180. - Summ., rez., Zsfg. - ISSN 0208-7480
108
Daleka droga do EWG / Helena Tendera-Właszczuk // Życie Gospodarcze. - nr 12 (1991), s. 13. - ISSN 0137-7299
109
Ocena uzależnienia gospodarek byłych krajów członkowskich RWPG od handlu wzajemnego = Evaluation of the Subordination of Economies of the Former CMEA Countries to Mutual Trade / Helena TEBDERA-WŁASZCZUK // Wiadomości Statystyczne. - R. 36, nr 6 (361) (1991), s. 12-16. - Bibliogr. - ISSN 0043-518X
110
Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych / Helena Tendera-Właszczuk. - Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1991. - 162 s. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. - Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
111
Rozwój gospodarczy krajów RWPG w świetle analizy ekonometryczno-taksonomicznej = Economic Development of the CMEA Countries in the Light of Econometric-Taxonomic Analysis / Helena Tendera-Właszczuk // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - nr 95 (1989), s. 63-72. - Summ.. - Tytuł numeru: Problemy handlu i finansów międzynarodowych. - ISSN 0208-6018
112
Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych krajach europejskich / Helena Tendera-Właszczuk // W: Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 1 / [red. Barbara Cebo]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 1987. - S. 177-182
113
Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu zagranicznego krajów RWPG = The Application of Gravitation Models to the Study of Foreign Trade Streams of the CMEA Countries / Helena Tendera-Właszczuk // W: Handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki ekonomiczne / [red. nauk. Tomasz Hermanowski]. - Katowice: Akademia Ekonomiczna, 1986. - (Zeszyt Naukowy / Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, ISSN 0208-7480 ; 1/98/85). - S. 43-63. - Summ., rez., Zsfg.
114
Zastosowanie modelu grawitacji do badań strumieni handlu międzynarodowego = Application of a Gravitation Model to the Examination of International Trade Flows / Helena TENDERA-WŁASZCZUK // Ekonomista. - nr 1 (1979), s. 191-199. - ISSN 0013-3205
115
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej / kier. tematu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2014. - 301 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy art.
116
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2013. - 337 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
117
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2012. - 175 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy niektórych rozdz.
118
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2011. - 210 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
119
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010. - 304 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr. przy rozdz.
120
Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik projektu) ; Wojciech BĄBA, Jerzy Hoyer, Piotr MALEC, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2009. - 234 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
121
Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej / zespół aut.: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kier. projektu), Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC-FRĄS, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Alina Krupa. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2008. - 240 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
122
Bariery integracji Unii Europejskiej / kier. projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007. - 222 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
123
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Dominika KARWOTH-ZIELIŃSKA, Czesław KŁAK, Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2006. - 292 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
124
Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1 / zespół autorski: Helena TENDERA-WŁASZCZUK (kierownik tematu), Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄC, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA. - Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005. - 368 s. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
125
Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską / kierownik projektu: Helena TENDERA-WŁASZCZUK ; zespół: Wojciech BĄBA, Magdalena ZAJĄCZKOWSKA, Magdalena ZAJĄC. - Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2004. - 317 k. : il. ; 30 cm. - Bibliogr.
1
Tendera-Właszczuk H., (2020), Nadzieje, obawy i realia z perspektywy 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. [W:] Ambroziak , Szypulewska-Porczyńska (red.), Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa : monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, s. 453-466.
2
Tendera-Właszczuk H., Kamarad E., Kelm H., Natanek M., (2020), European Union: Ten Years after the Lisbon Treaty, Warszawa : Difin, 98 s.
3
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Cymbranowicz K., Żaba G., (2020), Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 125 s.
4
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Cymbranowicz K., (2020), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Warszawa : Difin, 226 s.
5
Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), (2019), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, 166 s.
6
Tendera-Właszczuk H., Prostak R., (2019), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Prostak R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 7-11.
7
Tendera-Właszczuk H., (2019), Ocena nierówności społeczno-ekonomicznych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na tle UE-15 w świetle spójności Unii Europejskiej. [W:] TENDERA-WŁASZCZUK H., PROSTAK R. (red.), Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych, Warszawa : Difin, s. 101-131.
8
Tendera-Właszczuk H., (2018), Konsekwencje brexit dla przyszłości współpracy transatlantyckiej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 51-63; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1072_1.3_Tendera-W_aszczuk_Helena.pdf
9
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2018), The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges. [W:] Cucerescu V., Pacheco Amaral , Gabrichidze G., Horga I., Kruglashov A., Latoszek E., Pachocka M. (red.), The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova, Chișinău-Cernăuți-Tbilisi : ECSA Moldova, s. 259-267.
10
Tendera-Właszczuk H., (2018), Study on the Brexit's Background and Causes, "Ekonomia i Prawo", t. 17, nr 3, s. 307-317; https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2018.022
11
Tendera-Właszczuk H., Szymański M., (2017), Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 5, nr 1, s. 131-149; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/235/pdf
12
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2017), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, 139 s.
13
Tendera-Właszczuk H., (2017), Study on the BREXIT's Background and Causes. [W:] Balcerzak , Pietryka I. (red.), Contemporary Issues in Economy, Toruń : Polska Akademia Nauk, s. 304.
14
Tendera-Właszczuk H., (2017), Kryzys migracyjny zagrożeniem dla zasad i podstawowych wartości Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 32-47.
15
Tendera-Właszczuk H., (2017), Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 6 (966), s. 5-27; https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1206/998
16
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M., (2017), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń, Warszawa : Difin, s. 7-14.
17
Tendera-Właszczuk H., (2017), Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries, "Studii Europene", nr 10, s. 37-55; http://www.studiieu.org/files/publications/SE-10-2017-18405.pdf
18
Tendera-Właszczuk H., (2016), Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy, "Krakowskie Studia Międzynarodowe", nr 3, s. 9-25; https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19
Tendera-Właszczuk H., (2016), Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 36-49.
20
Tendera-Właszczuk H., (2016), Analysis of the Sources of the European Union Crisis. [W:] Kovářová E., Melecký L., Staníčková M. (red.), Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016, Ostrava : VSB-Technical University, s. 1013-1022.
21
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), (2016), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, 187 s.
22
Tendera-Właszczuk H., (2016), Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 20, nr 3, t. 1, s. 115-124; http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,699,Helena_Tendera_Wlaszczuk_Roznice_w_poziomach_rozwoju_spoleczno_gospodarczego_nowych_panstw_czlonkowskich_na_tle_UE_15.html
23
Tendera-Właszczuk H., (2016), Wstęp. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 9-14.
24
Tendera-Właszczuk H., (2016), Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013. [W:] Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zajączkowska M. (red.), Nowe wyzwania integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 50-72.
25
Tendera-Właszczuk H., Szymański M., (2015), Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries, "Economics & Sociology", Vol. 8, No 2, s. 126-142; www.economics-sociology.eu/files/ES_8_2_Tendera-Wlaszczuk.pdf
26
Pleśniarska A., (2015), Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 257 k.
27
Tendera-Właszczuk H., Surdej A., (2015), Unia Europejska w procesie zmian, "Kurier UEK", nr 3 (64), s. 21; http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small
28
Pleśniarska A., Kawalec M., Tendera-Właszczuk H., (2015), Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 155-177.
29
Tendera-Właszczuk H., (2015), Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia", vol. 49, nr 2, s. 205-213; https://journals.umcs.pl/h/article/view/1596
30
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2015), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej: diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, 277 s.
31
Tendera-Właszczuk H., (2015), Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 17-35.
32
Szymański M., Tendera-Właszczuk H., (2015), Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy, Warszawa : Difin SA, s. 36-65.
33
Pleśniarska A., Kawalec M., Tendera-Właszczuk H., (2014), Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 168-193.
34
Tendera-Właszczuk H., (2014), Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 11-35.
35
Tendera-Właszczuk H., (2014), Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 65-99.
36
Tendera-Właszczuk H., (2014), Dyskusja nad modelem integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, s. 15-23.
37
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2014), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Warszawa : Difin SA, 338 s.
38
Szymański M., Tendera-Właszczuk H., (2014), Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, s. 36-70.
39
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2013), Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 159-175.
40
Tendera-Właszczuk H., Kawalec M., (2013), Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 60-96.
41
Zając-Frąs M., (2013), Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 336 k.
42
Tendera-Właszczuk H., (2013), Dyskusja nad modelem integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, s. 11-19.
43
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2013), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 185 s.
44
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2012), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim: wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 262 s.
45
Cymbranowicz K., Gach D., Tendera-Właszczuk H., (2012), Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, s. 147-163.
46
Zajączkowska M., (2012), Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 199 k.
47
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2012), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 15-37.
48
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2011. - nr 23. - 80 s.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy wybranych rozdz. - 1644-8502
49
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2011), Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 205 s.
50
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2011), Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, s. 7-35.
51
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., Zając-Frąs M., (2011), Wybrane polityki Unii Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 102 s.
52
Kelm H., Tendera-Właszczuk H., (2011), Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 852, s. 63-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045
53
Bąba W., (2011), System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 313 k.
54
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2010), Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 832, s. 5-40; https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289
55
Bąba W., Hoyer J., Malec P., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2010), Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 217, [2] s.
56
Tendera-Właszczuk H., Krupa A., (2009), Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 38-60.
57
Tendera-Właszczuk H., (2009), Mechanizmy integracji europejskiej: materiały dydaktyczne, Katowice : VNT Communications, 149 s.
58
Dandashly A., Surdej A., Tendera-Właszczuk H., (2009), Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area. [W:] Dandashly A., Surdej A., Tendera-Właszczuk H. (red.), Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 13-22.
59
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2009), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, s. 40-123.
60
Storm J., (2009), Cultural Factors in Project Management in the USA, Germany and Japan, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 341 k.
61
Bąba W., Kelm H., Łuc R., Serda B., Tendera-Właszczuk H., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15, Tendera-Właszczuk H. (red.), Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, 237 s.
62
Dandashly A., Surdej A., Tendera-Właszczuk H. (red.), (2009), Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 155 s.
63
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2009), Bariery integracji Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 213, [2] s.
64
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2009), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 225 s.
65
Karwoth-Zielińska D., Tendera-Właszczuk H., (2008), Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 199-214; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227
66
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2008), Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 787, s. 63-84; https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215
67
Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach / red. Helena TENDERA-WŁASZCZUK Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 2008. - nr 17. - 99 s.: il.; 24 cm. - 1644-8502
68
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2007), Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie, Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 103 s.
69
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2007), Instytucjonalne bariery integracji europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (kierownik tematu), Bariery integracji Unii Europejskiej, s. 34-114.
70
Tendera-Właszczuk H., Zając M., Zajączkowska M., Bąba W., (2007), Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego, "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 1, s. 83-102.
71
Karwoth-Zielińska D., Tendera-Właszczuk H., (2007), Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie, Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 59-69.
72
Tendera-Właszczuk H. (red.), (2006), Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej, Katowice : Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, 136 s.
73
Tendera-Właszczuk H., (2006), Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1147, s. 378-388.
74
Tendera-Właszczuk H., Kelm H., (2006), Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 79-99; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669
75
Tendera-Właszczuk H., Starzec A., (2006), Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 65-80; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012314
76
Tendera-Właszczuk H., (2006), Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 701, s. 5-23; https://bazekon.uek.krakow.pl/123012281
77
Tendera-Właszczuk H., Zajączkowska M., (2006), System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 734, s. 101-123; https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703
78
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (red.), Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 296 s.
79
Tendera-Właszczuk H., (2005), Polityka wizowa i azylowa Unii Europejskiej oraz programy przeciwdziałania przestępczości w środowisku miejskim. [W:] Kawa P. (red.), Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna, Kraków : Oficyna Wydawnicza Text, s. 36-40.
80
Maciejewski M., (2005), Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących w Polsce po roku 1990, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 331 k.
81
Tendera-Właszczuk H., Gięza A., (2004), System podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków. [W:] Problemy współczesnej gospodarki światowej : zeszyt naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych (Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach; nr 9), Katowice : Wydawnictwo ŚWSZ, s. 43-58.
82
Garlińska-Bielawska J., (2004), Meksyk w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu - problemy integracji krajów na różnym poziomie rozwoju, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 204 k.
83
Koj K., (2003), Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej, Prom. Tendera-Właszczuk H., Kraków : , 389 k.
84
Koj K., Tendera-Właszczuk H., (2002), Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 260-272.
85
Tendera-Właszczuk H., (2001), Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód: Polska na tle innych krajów, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 277 s.
86
Tendera-Właszczuk H., (2000), Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 160-169.
87
Tendera-Właszczuk H., (2000), Analiza konkurencyjności polskiego handlu z Unią Europejską w latach 1992-1997. [W:] Schroeder J. (red.), Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową organizowaną w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 26-27 września 2000 roku, Poznań : Akademia Ekonomiczna, s. 314-338.
88
Tendera-Właszczuk H., (2000), Cultural Circumstances of Advertisement on International Markets. [W:] Ďad'o J., Wiktor J. (red.), Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium, Cracow : University of Economics; Banská Bystrica: Matej Bel University, s. 325-331.
89
Pawlas I., Tendera-Właszczuk H., (1999), Poland's Economy Competitiveness with Respect to the Integration with the European Union, Warsaw : Warsaw Uniwersity Centre for Europe, 119 s.
90
Tendera-Właszczuk H., (1999), Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej w aspekcie integracji. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 322-328.
91
Tendera-Właszczuk H., (1998), Wybrane bariery integracji Polski z Unią Europejską. [W:] Gierczycka J. (red.), Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski, Katowice : Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, s. 83-88.
92
Tendera-Właszczuk H., Koj K., (1998), Application of the EU Regional Policy's Criteria to Poland on the Example of the Upper Silesia Industrial Region, "Yearbook of Polish European Studies", vol. 2, s. 203-218.
93
Tendera-Właszczuk H., (1998), Negocjacje i komunikacja: materiały dydaktyczne do przedmiotu, Katowice : "Deni-Press", 74 s.
94
Tendera-Właszczuk H., (1998), Analiza konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2, Kraków : [s.n.], s. 179-187.
95
Tendera-Właszczuk H. (red.), (1997), Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu, Katowice : Akademia Ekonomiczna, 97 s.
96
Tendera-Właszczuk H., Fronczek M., Kołakowska-Talar S., Lesiecka M., (1997), Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej. [W:] Tendera-Właszczuk H. (red.), Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu, Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 33-66.
97
Tendera-Właszczuk H. (red.), (1997), Polska droga do Unii Europejskiej: ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską: materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996, Katowice : Akademia Ekonomiczna, 108 s.
98
Czech K., Lesiecka M., Pawlas I., Tendera-Właszczuk H., Trzpiot G., Waliczek S., (1996), Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układu Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994, Tendera-Właszczuk H. (red. nauk.), Gliwice : HABEX, 147 s.
99
Tendera-Właszczuk H., (1996), Perspektywy wschodniego rozszerzenia Uni Europejskiej. [W:] Budzowski K., Wydymus S. (red.), Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej, Kraków : Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego, s. 83-88.
100
Kozioł P., Tendera-Właszczuk H., (1995), Negocjacje w międzynarodowych transakcjach handlowych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 137, s. 91-106.
101
Tendera-Właszczuk H., (1995), Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europejską dla polskiego handlu zagranicznego. [W:] Kisiel-Łowczyc (red.), Polska w gospodarce światowej, Sopot : Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański, s. 233-238.
102
Tendera-Właszczuk H., Czech K., Koj K., Pawlas I., Wywiał J., (1994), Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE, 163 s., [4] k. tabl.
103
Tendera-Właszczuk H., Biolik J., Koj K., (1994), Polska na tle Wspólnoty Europejskiej, Katowice : Wydawnictwo Uczelniane AE
104
Tendera-Właszczuk H., (1992), Integracja Polski z EWG wobec transformacji systemowej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej. [W:] Okoń-Horodyńska E. (red.), Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992, Katowice : Akademia Ekonomiczna; Tychy: Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe, s. 39-46.
105
Tendera P., Właszczuk H., (1992), Sprawozdania finansowe oraz analiza bilansu i rachunku wyników w państwowych i prywatnych jednostkach gospodarczych, Katowice : Centrum Projektowo-Wdrożeniowe "Izolacja", 143, [1] s.
106
Tendera-Właszczuk H., Różycki J., (1992), Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego na stan zdrowia społeczeństwa wybranych krajów. [W:] Kieżel E., Żabiński L. (red.), Rynek i konsumpcja (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach; 119/90), Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 79-96.
107
Tendera-Właszczuk H., (1992), Upadek koncepcji zintegrowanego rynku krajów RWPG, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach", nr 125, s. 169-180.
108
Tendera-Właszczuk H., (1991), Daleka droga do EWG, "Życie Gospodarcze", nr 12, s. 13.
109
Tendera-Właszczuk H., (1991), Ocena uzależnienia gospodarek byłych krajów członkowskich RWPG od handlu wzajemnego, "Wiadomości Statystyczne", R. 36, nr 6 (361), s. 12-16.
110
Tendera-Właszczuk H., (1991), Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 162 s.
111
Tendera-Właszczuk H., (1989), Rozwój gospodarczy krajów RWPG w świetle analizy ekonometryczno-taksonomicznej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 95, s. 63-72.
112
Tendera-Właszczuk H., (1987), Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych krajach europejskich. [W:] Cebo B. (red.), Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r, T. 1, Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, s. 177-182.
113
Tendera-Właszczuk H., (1986), Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu zagranicznego krajów RWPG. [W:] Hermanowski T. (red.), Handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach; 1/98/85), Katowice : Akademia Ekonomiczna, s. 43-63.
114
Tendera-Właszczuk H., (1979), Zastosowanie modelu grawitacji do badań strumieni handlu międzynarodowego, "Ekonomista", nr 1, s. 191-199.
115
Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej, (2014), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 301 k.
116
Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, (2013), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 337 k.
117
Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, (2012), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 175 k.
118
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, (2011), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 210 s.
119
Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim, (2010), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 304 k.
120
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Hoyer J., Malec P., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., (2009), Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 234 s.
121
Tendera-Właszczuk H., Kłak C., Bąba W., Zając-Frąs M., Zajączkowska M., Krupa A., (2008), Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej, Tendera-Właszczuk H. (kier. pr), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 240 k.
122
Bariery integracji Unii Europejskiej, (2007), Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 222 k.
123
Tendera-Właszczuk H., Karwoth-Zielińska D., Kłak C., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2006), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 2, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 292 s.
124
Tendera-Właszczuk H., Bąba W., Zając M., Zajączkowska M., (2005), Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Etap 1, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna, 368 s.
125
Bąba W., Zajączkowska M., Zając M., (2004), Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską, Tendera-Właszczuk H. (kier.), Kraków : Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 317 k.
1
@inbook{UEK:2168348794,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Nadzieje, obawy i realia z perspektywy 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
booktitle = "Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa : monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej",
pages = "453-466",
adress = "Warszawa",
publisher = "Szkoła Główna Handlowa w Warszawie",
year = "2020",
url = {https://www.researchgate.net/profile/Adam_Ambroziak/publication/343050167_Polska_w_Unii_Europejskiej_Od_stowarzyszenia_do_pietnastolecia_czlonkostwa_title_in_English_Poland_in_the_European_Union_From_association_to_fifteen_years_of_membership/links/5f1360eb299bf1e548c1a063/Polska-w-Unii-Europejskiej-Od-stowarzyszenia-do-pietnastolecia-czlonkostwa-title-in-English-Poland-in-the-European-Union-From-association-to-fifteen-years-of-membership.pdf#https://www.researchgate.net/publication/343050167},
isbn = "978-83-8030-368-3",
}
2
@book{UEK:2168346762,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Ewa Kamarad and Hanna Kelm and Mirosław Natanek",
title = "European Union : Ten Years after the Lisbon Treaty",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-246-4",
}
3
@book{UEK:2168344120,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Katarzyna Cymbranowicz and Grzegorz Żaba",
title = "Piętnaście lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-089-7",
}
4
@book{UEK:2168344138,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Katarzyna Cymbranowicz",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2020",
isbn = "978-83-8085-081-1",
}
5
@book{UEK:2168333839,
title = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Prostak Rafał,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
6
@misc{UEK:2168333841,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Rafał Prostak",
title = "Wstęp",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "7-11",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
7
@inbook{UEK:2168333849,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ocena nierówności społeczno-ekonomicznych państw członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej na tle UE-15 w świetle spójności Unii Europejskiej",
booktitle = "Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych",
pages = "101-131",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2019",
isbn = "978-83-8085-798-8",
}
8
@article{UEK:2168325505,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Konsekwencje brexit dla przyszłości współpracy transatlantyckiej",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "51-63",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1072_1.3_Tendera-W_aszczuk_Helena.pdf},
}
9
@inbook{UEK:2168324777,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "The European Union and Its Eastern Partnership : Energy Security Challenges",
booktitle = "The European Union and the Eastern Partnership : Security Challenges, April 26-27, 2018, Chişinău, Moldova",
pages = "259-267",
adress = "Chișinău-Cernăuți-Tbilisi",
publisher = "ECSA Moldova",
year = "2018",
url = {https://scholarlypublications.universiteitleiden.nl/access/item%3A2910832/view},
isbn = "978-9975-56-534-9",
}
10
@article{UEK:2168327797,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Study on the Brexit's Background and Causes",
journal = "Ekonomia i Prawo",
number = "t. 17, 3",
pages = "307-317",
year = "2018",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2018.022},
url = {https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/EiP/article/view/EiP.2018.022},
}
11
@article{UEK:2168315579,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Michał Szymański",
title = "Distinct and yet not Separate : Revisiting the Welfare Models in the EU New Member States",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 5, 1",
pages = "131-149",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050108},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/235/pdf},
}
12
@book{UEK:2168319155,
title = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
13
@misc{UEK:2168316895,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Study on the BREXIT's Background and Causes",
booktitle = "Contemporary Issues in Economy",
pages = "304",
adress = "Toruń",
publisher = "Polska Akademia Nauk",
year = "2017",
isbn = "978-83-65605-03-0",
}
14
@inbook{UEK:2168320497,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Kryzys migracyjny zagrożeniem dla zasad i podstawowych wartości Unii Europejskiej",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "32-47",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
15
@article{UEK:2168321431,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analiza przyczyn występowania różnic w podejściu do napływu imigrantów w państwach członkowskich Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "6 (966)",
pages = "5-27",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0966.0601},
url = {https://zeszyty-naukowe.uek.krakow.pl/article/download/1206/998},
}
16
@misc{UEK:2168320507,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wstęp",
booktitle = "Nowe perspektywy integracji europejskiej w obliczu wyzwań i zagrożeń",
pages = "7-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin",
year = "2017",
isbn = "978-83-8085-520-5",
}
17
@article{UEK:2168318721,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Trade between the European Union and the Eastern Partnership Countries",
journal = "Studii Europene",
number = "10",
pages = "37-55",
year = "2017",
url = {http://www.studiieu.org/files/publications/SE-10-2017-18405.pdf},
}
18
@article{UEK:2168310263,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy",
journal = "Krakowskie Studia Międzynarodowe",
number = "3",
pages = "9-25",
adress = "",
year = "2016",
url = {https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/9244/Krakowskie_Studia_Miedzynarodowe_nr3_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
}
19
@inbook{UEK:2168303169,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Rozważania teoretyczne na temat kryteriów doboru zmiennych diagnostycznych",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "36-49",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
20
@inbook{UEK:2168305891,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analysis of the Sources of the European Union Crisis",
booktitle = "Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration 2016",
pages = "1013-1022",
adress = "Ostrava",
publisher = "VSB-Technical University",
year = "2016",
url = {http://www.ekf.vsb.cz/export/sites/ekf/icei/.content/galerie-dokumentu/ICEI-2016_Sbornik_Komplet_Web_FINAL.pdf#page=1014&view=Fit},
isbn = "978-80-248-3911-0",
}
21
@book{UEK:2168303111,
title = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
editor = Bąba Wojciech,
editor = Zajączkowska Magdalena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
22
@article{UEK:2168308575,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Różnice w poziomach rozwoju społeczno-gospodarczego nowych państw członkowskich na tle UE-15",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 20, 3, t. 1",
pages = "115-124",
adress = "",
year = "2016",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/pdf,699,Helena_Tendera_Wlaszczuk_Roznice_w_poziomach_rozwoju_spoleczno_gospodarczego_nowych_panstw_czlonkowskich_na_tle_UE_15.html},
}
23
@misc{UEK:2168303183,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Wstęp",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "9-14",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
24
@inbook{UEK:2168303171,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Wybrane wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 2004-2013",
booktitle = "Nowe wyzwania integracji europejskiej",
pages = "50-72",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2016",
isbn = "978-83-8085-072-9",
}
25
@article{UEK:2168298347,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Michał Szymański",
title = "Implementation of the Welfare State in the Visegrád Countries",
journal = "Economics & Sociology",
number = "Vol. 8, No 2",
pages = "126-142",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.14254/2071-789X.2015/8-2/10},
url = {www.economics-sociology.eu/files/ES_8_2_Tendera-Wlaszczuk.pdf},
}
26
@unpublished{UEK:2168299121,
author = "Aleksandra Pleśniarska",
title = "Wykorzystanie e-learningu w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy na przykładzie publicznego szkolnictwa wyższego w Polsce",
adress = "Kraków",
year = "2015",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200003103},
}
27
@article{UEK:2168292485,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Aleksander Surdej",
title = "Unia Europejska w procesie zmian",
journal = "Kurier UEK",
number = "3 (64)",
pages = "21",
year = "2015",
url = {http://issuu.com/uek_krakow/docs/kurier_03_maj_final_small},
}
28
@inbook{UEK:2168292817,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Marcin Kawalec and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "155-177",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
url = {https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6945/Nowe-panstwa-czlonkowskie-rozdzial-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y},
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
29
@article{UEK:2168299699,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej",
journal = "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia",
number = "vol. 49, 2",
pages = "205-213",
year = "2015",
doi = {http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.205},
url = {https://journals.umcs.pl/h/article/view/1596},
}
30
@book{UEK:2168292803,
title = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
31
@inbook{UEK:2168292809,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "17-35",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
32
@inbook{UEK:2168292811,
author = "Michał Szymański and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej : diagnoza i perspektywy",
pages = "36-65",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2015",
isbn = "978-83-7930-789-0",
}
33
@unpublished{UEK:2168302453,
author = "Aleksandra Pleśniarska and Marcin Kawalec and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Państwa wschodniego rozszerzenia wobec problemu wspólnej waluty",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "168-193",
year = "2014",
}
34
@unpublished{UEK:2168302425,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Warunki członkostwa w Unii Europejskiej jako miara dystansu pomiędzy państwami wschodniego rozszerzenia",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "11-35",
year = "2014",
}
35
@inbook{UEK:2168289101,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "65-99",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
36
@inbook{UEK:2168289095,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Dyskusja nad modelem integracji europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "15-23",
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
37
@book{UEK:2168288895,
title = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Warszawa",
publisher = "Difin SA",
year = "2014",
isbn = "978-83-7930-462-2",
}
38
@unpublished{UEK:2168302433,
author = "Michał Szymański and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Realizacja koncepcji państwa dobrobytu w państwach Europy Środkowo-Wschodniej",
booktitle = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
pages = "36-70",
year = "2014",
}
39
@inbook{UEK:2168254490,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "159-175",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
40
@unpublished{UEK:2168290145,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Marcin Kawalec",
title = "Działania stabilizacyjne i antykryzysowe w Unii Europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "60-96",
year = "2013",
}
41
@unpublished{UEK:2168272168,
author = "Magdalena Zając-Frąs",
title = "Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2013",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002741},
}
42
@unpublished{UEK:2168290127,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Dyskusja nad modelem integracji europejskiej",
booktitle = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
pages = "11-19",
year = "2013",
}
43
@book{UEK:2168254362,
title = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2013",
isbn = "978-83-62511-47-1",
}
44
@book{UEK:2168237134,
title = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
45
@unpublished{UEK:2168282711,
author = "Katarzyna Cymbranowicz and Daniel Gach and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Podsumowanie i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
booktitle = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
pages = "147-163",
year = "2012",
}
46
@unpublished{UEK:2168252440,
author = "Magdalena Zajączkowska",
title = "Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD",
adress = "Kraków",
year = "2012",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002680},
}
47
@inbook{UEK:2168238962,
author = "H. Tendera-Właszczuk and M. Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu z Lizbony",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim : wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne",
pages = "15-37",
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego",
year = "2012",
isbn = "978-83-62511-66-2",
}
48
@misc{UEK:2168263804,
title = "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
}
49
@book{UEK:2168218444,
title = "Stabilność finansów publicznych państw Unii Europejskiej w obliczu kryzysu zadłużeniowego",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
year = "2011",
isbn = "978-83-62511-70-9",
}
50
@unpublished{UEK:2168258014,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Geneza, historia i zmiany instytucjonalne wprowadzone na mocy Traktatu Lizbońskiego",
booktitle = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
pages = "7-35",
year = "2011",
}
51
@book{UEK:2168293851,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm and Magdalena Zając-Frąs",
title = "Wybrane polityki Unii Europejskiej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2011",
isbn = "978-83-88789-44-1",
}
52
@article{UEK:53294,
author = "Hanna Kelm and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analiza sytuacji uchodźców w Polsce w aspekcie realizacji wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "852",
pages = "63-80",
year = "2011",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171035045},
}
53
@unpublished{UEK:2168272178,
author = "Wojciech Bąba",
title = "System zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2011",
url = {https://bazybg.uek.krakow.pl/cyfrowa/kolekcje/publikacja/1200002522},
}
54
@article{UEK:53196,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Bariery asymilacji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "832",
pages = "5-40",
year = "2010",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/170647289},
}
55
@book{UEK:2165719829,
author = "Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2010",
isbn = "978-83-61686-32-3",
}
56
@inbook{UEK:2165176168,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Alina Krupa",
title = "Instytucjonalne aspekty walki z przestępczością międzynarodową",
booktitle = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
pages = "38-60",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
57
@book{UEK:2165643999,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Mechanizmy integracji europejskiej : materiały dydaktyczne",
adress = "Katowice",
publisher = "VNT Communications",
year = "2009",
}
58
@inbook{UEK:2164989147,
author = "Assem Dandashly and Aleksander Surdej and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Policy Choices and Policy Tensions in the Creation and Functioning of the Euro Area",
booktitle = "Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement",
pages = "13-22",
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-558-0",
}
59
@inbook{UEK:2165205174,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "40-123",
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
60
@unpublished{UEK:51680,
author = "Joerg Storm",
title = "Cultural Factors in Project Management in the USA, Germany and Japan",
adress = "Kraków",
year = "2009",
url = {},
}
61
@book{UEK:2165644096,
author = "Wojciech Bąba and Hanna Kelm and Remigiusz Łuc and Barbara Serda and Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Dystans społeczno-ekonomiczny Polski na tle krajów UE-15",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania",
year = "2009",
isbn = "978-83-8789-28-1",
}
62
@book{UEK:2164986505,
title = "Global Financial Crisis and Euro Zone Enlargement",
editor = Dandashly Assem,
editor = Surdej Aleksander,
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Toruń",
publisher = "Wydawnictwo Adam Marszałek",
year = "2009",
isbn = "978-83-7611-558-0",
}
63
@book{UEK:51403,
title = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-00-2",
}
64
@book{UEK:51404,
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Polskie Towarzystwo Ekonomiczne",
year = "2009",
isbn = "978-83-61686-08-8",
}
65
@article{UEK:2168219268,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ewolucja współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych państw UE",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "199-214",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189227},
}
66
@article{UEK:2168219270,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Polityka Unii Europejskiej wobec imigrantów",
journal = "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "787",
pages = "63-84",
year = "2008",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/171189215},
}
67
@misc{UEK:2168263808,
title = "Zeszyty Naukowe Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2008",
}
68
@book{UEK:2165623795,
title = "Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2007",
isbn = "978-83-88789-19-9",
}
69
@unpublished{UEK:2168282647,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "Instytucjonalne bariery integracji europejskiej",
booktitle = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
pages = "34-114",
year = "2007",
}
70
@article{UEK:51705,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska and Wojciech Bąba",
title = "Prezentacja okresów przejściowych uzyskanych przez Polskę na mocy traktatu akcesyjnego",
journal = "Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie",
number = "1",
pages = "83-102",
year = "2007",
}
71
@inbook{UEK:2165624448,
author = "Dominika Karwoth-Zielińska and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Uregulowanie problematyki spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w Traktatach Europejskich - z Maastricht i Amsterdamskim",
booktitle = "Problemy i dylematy rozwoju Unii Europejskie",
pages = "59-69",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2007",
isbn = "978-83-88789-19-9",
}
72
@book{UEK:2165722477,
title = "Problemy integracji i globalizacji gospodarki światowej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "2006",
isbn = "83-88789-02-3",
}
73
@article{UEK:51727,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Problematyka podejmowania decyzji w Unii Europejskiej na mocy Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "1147",
pages = "378-388",
adress = "",
year = "2006",
}
74
@article{UEK:51160,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Hanna Kelm",
title = "Zmiana pozycji Chin w gospodarce światowej na przykładzie stosunków Unia Europejska - Chiny",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "79-99",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208669},
}
75
@article{UEK:52803,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Anna Starzec",
title = "Zmiany w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "65-80",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012314},
}
76
@article{UEK:52802,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ocena wyników negocjacji akcesyjnych Polski na tle innych krajów Europy Środkowowschodniej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "701",
pages = "5-23",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/123012281},
}
77
@article{UEK:51164,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Magdalena Zajączkowska",
title = "System decyzyjny w Unii Europejskiej w ujęciu przekrojowym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "734",
pages = "101-123",
year = "2006",
url = {https://bazekon.uek.krakow.pl/140208703},
}
78
@book{UEK:2166372033,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Ekonomiczna",
year = "2005",
issn = "",
isbn = "83-89355-72-8",
}
79
@inbook{UEK:2168218578,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Polityka wizowa i azylowa Unii Europejskiej oraz programy przeciwdziałania przestępczości w środowisku miejskim",
booktitle = "Szkice o przyszłości Unii Europejskiej : europejska debata publiczna",
pages = "36-40",
adress = "Kraków",
publisher = "Oficyna Wydawnicza Text",
year = "2005",
isbn = "83-88934-82-1",
}
80
@unpublished{UEK:2168221284,
author = "Marek Maciejewski",
title = "Konsekwencje ekonomiczne deficytu obrotów bieżących w Polsce po roku 1990",
adress = "Kraków",
year = "2005",
url = {},
}
81
@inbook{UEK:2168229520,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Anita Gięza",
title = "System podejmowania decyzji w Unii Europejskiej a interes narodowy Polaków",
booktitle = "Problemy współczesnej gospodarki światowej : zeszyt naukowy Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych",
pages = "43-58",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo ŚWSZ",
year = "2004",
issn = "1644-8502",
}
82
@unpublished{UEK:2168221648,
author = "Joanna Garlińska-Bielawska",
title = "Meksyk w Północnoamerykańskiej Strefie Wolnego Handlu - problemy integracji krajów na różnym poziomie rozwoju",
adress = "Kraków",
year = "2004",
url = {},
}
83
@unpublished{UEK:2168246166,
author = "Krzysztof Koj",
title = "Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
year = "2003",
}
84
@inbook{UEK:2168225946,
author = "Krzysztof Koj and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ocena efektywności działań na rzecz zmniejszania zróżnicowania regionalnego w grupie najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej w latach 1988-1998",
booktitle = "Handel międzynarodowy 2002 : stan i kierunki rozwoju : materiały X ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "260-272",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2002",
isbn = "83-88397-05-1",
}
85
@book{UEK:2168238324,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód : Polska na tle innych krajów",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe PWN",
year = "2001",
isbn = "83-01-13429-1",
}
86
@inbook{UEK:2168238358,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Kulturowe uwarunkowania reklamy na rynkach międzynarodowych",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały VIII ogólnopolskiej konferencji naukowej",
pages = "160-169",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "2000",
isbn = "83-88397-00-9",
}
87
@inbook{UEK:2168267568,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego handlu z Unią Europejską w latach 1992-1997",
booktitle = "Procesy przystosowawcze w polskim handlu zagranicznym w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej : materiały na konferencję naukową organizowaną w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 26-27 września 2000 roku",
pages = "314-338",
adress = "Poznań",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2000",
isbn = "83-88222-47-3",
}
88
@inbook{UEK:2168225138,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Cultural Circumstances of Advertisement on International Markets",
booktitle = "Marketing and Globalization : Papers of the Third International Marketing Symposium",
pages = "325-331",
adress = "Cracow; Banská Bystrica",
publisher = "University of Economics; Matej Bel University",
year = "2000",
isbn = "83-911355-6-X",
}
89
@book{UEK:2168251444,
author = "Iwona Pawlas and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Poland's Economy Competitiveness with Respect to the Integration with the European Union",
adress = "Warsaw",
publisher = "Warsaw Uniwersity Centre for Europe",
year = "1999",
issn = "",
isbn = "83-910081-7-7",
}
90
@inbook{UEK:2168241650,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej w aspekcie integracji",
booktitle = "Handel zagraniczny : metody, problemy, tendencje : materiały VII ogólnopolskiej konferencji naukowej. Cz. 1",
pages = "322-328",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1999",
isbn = "83-910502-5-4",
}
91
@inbook{UEK:2168357370,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Wybrane bariery integracji Polski z Unią Europejską",
booktitle = "Unia Europejska szanse i zagrożenia dla Polski",
pages = "83-88",
adress = "Katowice",
publisher = "Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka",
year = "1998",
issn = "",
isbn = "83-910034-2-6",
}
92
@article{UEK:2168238346,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Krzysztof Koj",
title = "Application of the EU Regional Policy's Criteria to Poland on the Example of the Upper Silesia Industrial Region",
journal = "Yearbook of Polish European Studies",
number = "vol. 2",
pages = "203-218",
year = "1998",
}
93
@book{UEK:2168345326,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Negocjacje i komunikacja : materiały dydaktyczne do przedmiotu",
adress = "Katowice",
publisher = "Deni-Press",
year = "1998",
isbn = "83-907427-1-3",
}
94
@inbook{UEK:2168238688,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Analiza konkurencyjności polskiego rolnictwa na tle wybranych krajów Unii Europejskiej",
booktitle = "Zagadnienia handlu zagranicznego 1998 : materiały VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Katedrę Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie w dniach 16 i 17 listopada 1998 roku. Cz. 2",
pages = "179-187",
adress = "Kraków",
publisher = "s.n.",
year = "1998",
isbn = "83-910502-0-3",
}
95
@book{UEK:2168357368,
title = "Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
96
@inbook{UEK:2168357366,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Małgorzata Fronczek and Sylwia Kołakowska-Talar and Małgorzata Lesiecka",
title = "Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej",
booktitle = "Charakter i zasady konkurencji na rynku Unii Europejskiej oraz ich skutki dla polskiego eksportu",
pages = "33-66",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
}
97
@book{UEK:2168251442,
title = "Polska droga do Unii Europejskiej : ekonomiczne i społeczne konsekwencje integracji Polski z Unią Europejską : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Katowice, 14-16 listopada 1996",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1997",
isbn = "83-87265-61-6",
}
98
@book{UEK:2168297749,
author = "Katarzyna Czech and Małgorzata Lesiecka and Iwona Pawlas and Helena Tendera-Właszczuk and Grażyna Trzpiot and Sylwia Waliczek",
title = "Konsekwencje swobodnego przepływu towarów obowiązującego na mocy Układu Europejskiego dla polskiego handlu w latach 1992-1994",
editor = Tendera-Właszczuk Helena,
adress = "Gliwice",
publisher = "HABEX",
year = "1996",
isbn = "83-86880-03-1",
}
99
@inbook{UEK:2168252918,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Perspektywy wschodniego rozszerzenia Uni Europejskiej",
booktitle = "Problemy handlu międzynarodowego : materiały IV Konferencji Naukowej",
pages = "83-88",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna. Katedra Handlu Zagranicznego",
year = "1996",
}
100
@article{UEK:2168253534,
author = "Piotr Kozioł and Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Negocjacje w międzynarodowych transakcjach handlowych",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "137",
pages = "91-106",
year = "1995",
}
101
@inbook{UEK:2168261866,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia z Unią Europejską dla polskiego handlu zagranicznego",
booktitle = "Polska w gospodarce światowej",
pages = "233-238",
adress = "Sopot",
publisher = "Instytut Handlu Zagranicznego. Uniwersytet Gdański",
year = "1995",
isbn = "83-86230-10-X",
}
102
@book{UEK:2168257834,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Katarzyna Czech and Krzysztof Koj and Iwona Pawlas and Janusz Wywiał",
title = "Korzyści i zagrożenia wynikające ze stowarzyszenia Polski z WE dla polskiego handlu zagranicznego",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-86434-20-1",
}
103
@book{UEK:2168277239,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Józef Biolik and Krzysztof Koj",
title = "Polska na tle Wspólnoty Europejskiej",
adress = "Katowice",
publisher = "Wydawnictwo Uczelniane AE",
year = "1994",
issn = "",
isbn = "83-86434-25-2",
}
104
@inbook{UEK:2168289913,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Integracja Polski z EWG wobec transformacji systemowej w kierunku społecznej gospodarki rynkowej",
booktitle = "Społeczna gospodarka rynkowa : szanse realizacji w Polsce : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 4-6 czerwca 1992",
pages = "39-46",
adress = "Katowice; Tychy",
publisher = "Akademia Ekonomiczna; Andrzej Matczewski Publishing - Wydawnictwo Naukowe",
year = "1992",
isbn = "83-85607-01-3",
}
105
@book{UEK:2168297945,
author = "Paweł Tendera and Helena Właszczuk",
title = "Sprawozdania finansowe oraz analiza bilansu i rachunku wyników w państwowych i prywatnych jednostkach gospodarczych",
adress = "Katowice",
publisher = "Centrum Projektowo-Wdrożeniowe Izolacja",
year = "1992",
}
106
@inbook{UEK:2168280763,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Jerzy Różycki",
title = "Wpływ poziomu rozwoju gospodarczego na stan zdrowia społeczeństwa wybranych krajów",
booktitle = "Rynek i konsumpcja",
pages = "79-96",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1992",
issn = "0208-7480",
}
107
@article{UEK:2168253536,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Upadek koncepcji zintegrowanego rynku krajów RWPG",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach",
number = "125",
pages = "169-180",
year = "1992",
}
108
@article{UEK:2168281017,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Daleka droga do EWG",
journal = "Życie Gospodarcze",
number = "12",
pages = "13",
year = "1991",
}
109
@article{UEK:2168280249,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Ocena uzależnienia gospodarek byłych krajów członkowskich RWPG od handlu wzajemnego",
journal = "Wiadomości Statystyczne",
number = "R. 36, 6 (361)",
pages = "12-16",
year = "1991",
}
110
@book{UEK:2168297835,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Kierunki przebudowy polityki integracyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie lat osiemdziesiątych",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1991",
issn = "",
}
111
@article{UEK:2168280629,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Rozwój gospodarczy krajów RWPG w świetle analizy ekonometryczno-taksonomicznej",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "95",
pages = "63-72",
year = "1989",
}
112
@inbook{UEK:2168297713,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Konsumpcja indywidualna a rozwój społeczno-gospodarczy w wybranych krajach europejskich",
booktitle = "Narzędzia polityki gospodarczej i społecznej w procesie kształtowania konsumpcji : Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Katedr i Instytutów Obrotu Towarowego i Usług Uczelni Ekonomicznych, Ustroń, wrzesień 1987 r. T. 1",
pages = "177-182",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego",
year = "1987",
}
113
@inbook{UEK:2168280805,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Zastosowanie modeli grawitacyjnych do badania strumieni handlu zagranicznego krajów RWPG",
booktitle = "Handel zagraniczny i międzynarodowe stosunki ekonomiczne",
pages = "43-63",
adress = "Katowice",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "1986",
issn = "0208-7480",
}
114
@article{UEK:2168280339,
author = "Helena Tendera-Właszczuk",
title = "Zastosowanie modelu grawitacji do badań strumieni handlu międzynarodowego",
journal = "Ekonomista",
number = "1",
pages = "191-199",
year = "1979",
}
115
@unpublished{UEK:2168302419,
title = "Nowe państwa członkowskie w Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2014",
}
116
@unpublished{UEK:2168290123,
title = "Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2013",
}
117
@unpublished{UEK:2168282677,
title = "Analiza i ocena polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2012",
}
118
@unpublished{UEK:2168258012,
title = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2011",
}
119
@unpublished{UEK:2168282723,
title = "Unia Europejska po Traktacie Lizbońskim",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2010",
}
120
@unpublished{UEK:2168215871,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Jerzy Hoyer and Piotr Malec and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska",
title = "Polityka społeczna krajów Unii Europejskiej po wschodnim rozszerzeniu",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2009",
}
121
@unpublished{UEK:2168281823,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając-Frąs and Magdalena Zajączkowska and Alina Krupa",
title = "Ewolucja i ocena funkcjonowania trzeciego filaru Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2008",
}
122
@unpublished{UEK:2168282639,
title = "Bariery integracji Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie",
year = "2007",
}
123
@unpublished{UEK:2166583867,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Dominika Karwoth-Zielińska and Czesław Kłak and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2006",
}
124
@unpublished{UEK:2168222460,
author = "Helena Tendera-Właszczuk and Wojciech Bąba and Magdalena Zając and Magdalena Zajączkowska",
title = "Badanie dystansu gospodarczego i społecznego pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna",
year = "2005",
}
125
@unpublished{UEK:2168266674,
author = "Wojciech Bąba and Magdalena Zajączkowska and Magdalena Zając",
title = "Porównanie wyników negocjacji akcesyjnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej z Unia Europejską",
adress = "Kraków",
publisher = "Akademia Ekonomiczna w Krakowie",
year = "2004",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID