Publications of the selected author

1

Title:
90. urodziny Profesora Jerzego Trzcienieckiego
Source:
Przegląd Organizacji. - nr 9 (2010) , s. 48
Nr:
2168294991
article
2

Author:
Title:
O ryzyku : koncepcje zarządzania ryzykiem w muzeum
Source:
Zarządzanie w kulturze = Culture Management. - t. 6 (2005) , s. 231-235
Series:
(Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ; z. 8)
Access mode:
Nr:
2166593872
article
3

Title:
The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration
Source:
Higher Education in Europe. - Vol. 29, Iss. 2 (2004) , s. 201-204. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168265518
article
4

Title:
Sieci w organizacji - organizacja w sieci
Source:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 940 (2002) , s. 646-652. - Tytuł numeru: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku - Bibliogr.
Nr:
2168226160
article
5

Author:
Title:
Moja szczęśliwa trzynastka
Source:
Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999) , s. 7
Nr:
2168284063
article
See main document
6

Author:
Title:
Metoda parametryzacji struktury organizacyjnej jednostki przemysłu mięsnego = The Method of Parametrizetien of Organizational Structure of a Meat Industry Enterprise
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990) , s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Nr:
2168283343
article
See main document
7

Author:
Title:
Zarządzanie przez zadania F.W. Taylora
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989) , s. 1-4 - Bibliogr.
Nr:
2168273260
article
8

Author:
Title:
Zarządzanie zespołowe
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989) , s. 1-5 - Bibliogr.
Nr:
2168273272
article
9

Author:
Title:
Techniki zarządzania przez rozwiązywanie konfliktów
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 4 (1989) , s. 1-7 - Bibliogr.
Nr:
2168273278
article
10

Title:
Uwarunkowania pracy dyrektora = The Conditions of Managing Director's Work
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988) , s. 31-39. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168246248
article
See main document
11

Author:
Title:
Zarządzanie pobudzające T. Baty
Source:
Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988) , s. 7-10 - Bibliogr.
Nr:
2168273254
article
12

Author:
Title:
Czynniki sprawności organizacji = Factors of Organizational Efficiency
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 260 (1988) , s. 47-61. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168234936
article
See main document
13

Author:
Title:
Charakterystyka wybranych teorii kierowania = Description of Selected Theories of Management
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984) , s. 39-57. - Rez., summ. - Bibliogr.
Nr:
2168269894
article
See main document
14

Author:
Title:
Problem granic tolerancji w technice zarządzania przez wyjątki = Toleration Limits in the Management Technique by Exceptions
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980) , s. 143-151. - Rez., summ.
Nr:
2168239290
article
See main document
15

Author:
Title:
Założenia ustalenia odchyleń w procesie kontroli = The Premises for Determining Deviations in the Process of Supervision
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978) , s. 105-112. - Summ., rez.
Nr:
2168250734
article
See main document
16

Author:
Title:
Metoda analizy wartości użytkowej = The Method of Utility Value Analysis
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976) , s. 94-106. - Rez., summ.
Nr:
2168239594
article
See main document
17

Author:
Title:
Realizacja funkcji kontroli w systemie wytwórczym = Fulfilling the Functions of Control in the Productive Process
Source:
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976) , s. 57-71. - Rez., summ.
Nr:
2168242352
article
See main document
18

Author:
Title:
Analiza wartości użytkowej : (wg Ch. Zangemeistera)
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974) , s. 33-38
Nr:
2168272540
article
19

Author:
Title:
Koordynacyjna funkcja rad narodowych w gospodarce terenowej : (model teoretyczny)
Source:
Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973) , s. 51-56 - Bibliogr.
Nr:
2168272560
article
1
90. urodziny Profesora Jerzego Trzcienieckiego / Janusz TECZKE, Monika SADY // Przegląd Organizacji. - nr 9 (2010), s. 48. - ISSN 0137-7221
2
O ryzyku : koncepcje zarządzania ryzykiem w muzeum / Janusz TECZKE // Zarządzanie w kulturze = Culture Management. - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ISSN 0860-0139 ; 1280. Prace Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej ; z. 8). - t. 6 (2005), s. 231-235. - Pełny tekst: http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZwK/article/view/307/305. - ISSN 1896-8201
3
The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration / Janusz TECZKE, Remigiusz GAWLIK // Higher Education in Europe. - Vol. 29, Iss. 2 (2004), s. 201-204. - Summ. - Bibliogr. - ISSN 0379-7724
4
Sieci w organizacji - organizacja w sieci / Janusz TECZKE, Michał PATKANIOWSKI // Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. - nr 940 (2002), s. 646-652. - Tytuł numeru: Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. - Bibliogr. - ISSN 0324-8445
5
Moja szczęśliwa trzynastka / Janusz TECZKE // Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie / red. nacz. Zbigniew PASZEK. - nr 3 (1999), s. 7
6
Metoda parametryzacji struktury organizacyjnej jednostki przemysłu mięsnego = The Method of Parametrizetien of Organizational Structure of a Meat Industry Enterprise / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 316 (1990), s. 35-53. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
7
Zarządzanie przez zadania F.W. Taylora / Janusz TECZKE // Poradnik Organizatora. - nr 1 (1989), s. 1-4. - Bibliogr.
8
Zarządzanie zespołowe / Janusz TECZKE // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1989), s. 1-5. - Bibliogr.
9
Techniki zarządzania przez rozwiązywanie konfliktów / Janusz TECZKE // Poradnik Organizatora. - nr 4 (1989), s. 1-7. - Bibliogr.
10
Uwarunkowania pracy dyrektora = The Conditions of Managing Director's Work / Stanisław GALATA, Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 271 (1988), s. 31-39. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
11
Zarządzanie pobudzające T. Baty / Janusz TECZKE // Poradnik Organizatora. - nr 3 (1988), s. 7-10. - Bibliogr.
12
Czynniki sprawności organizacji = Factors of Organizational Efficiency / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 260 (1988), s. 47-61. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
13
Charakterystyka wybranych teorii kierowania = Description of Selected Theories of Management / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MARTYNIAK]. - nr 195 (1984), s. 39-57. - Rez., summ. - Bibliogr. - ISSN 0208-7944
14
Problem granic tolerancji w technice zarządzania przez wyjątki = Toleration Limits in the Management Technique by Exceptions / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Adam STABRYŁA]. - nr 124 (1980), s. 143-151. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
15
Założenia ustalenia odchyleń w procesie kontroli = The Premises for Determining Deviations in the Process of Supervision / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Bronisław BYRSKI]. - nr 98 (1978), s. 105-112. - Summ., rez. - ISSN 0208-7944
16
Metoda analizy wartości użytkowej = The Method of Utility Value Analysis / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Zbigniew MISIASZEK]. - nr 83 (1976), s. 94-106. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
17
Realizacja funkcji kontroli w systemie wytwórczym = Fulfilling the Functions of Control in the Productive Process / Janusz TECZKE // Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie / [red. nauk. Jan STECZKOWSKI]. - nr 82 (1976), s. 57-71. - Rez., summ. - ISSN 0208-7944
18
Analiza wartości użytkowej : (wg Ch. Zangemeistera) / Janusz TECZKE // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - lipiec (1974), s. 33-38
19
Koordynacyjna funkcja rad narodowych w gospodarce terenowej : (model teoretyczny) / Janusz TECZKE // Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. - z. 7, maj (1973), s. 51-56. - Bibliogr.
1
Teczke J., Sady M., (2010), 90. urodziny Profesora Jerzego Trzcienieckiego, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 48.
2
Teczke J., (2005), O ryzyku : koncepcje zarządzania ryzykiem w muzeum, "Zarządzanie w kulturze", t. 6, s. 231-235; http://www.ejournals.eu/sj/index.php/ZwK/article/view/307/305
3
Teczke J., Gawlik R., (2004), The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration, "Higher Education in Europe", Vol. 29, Iss. 2, s. 201-204.
4
Teczke J., Patkaniowski M., (2002), Sieci w organizacji - organizacja w sieci, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 940, s. 646-652.
5
Teczke J., (1999), Moja szczęśliwa trzynastka, "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 3, s. 7.
6
Teczke J., (1990), Metoda parametryzacji struktury organizacyjnej jednostki przemysłu mięsnego, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 316, s. 35-53.
7
Teczke J., (1989), Zarządzanie przez zadania F.W. Taylora, "Poradnik Organizatora", nr 1, s. 1-4.
8
Teczke J., (1989), Zarządzanie zespołowe, "Poradnik Organizatora", nr 3, s. 1-5.
9
Teczke J., (1989), Techniki zarządzania przez rozwiązywanie konfliktów, "Poradnik Organizatora", nr 4, s. 1-7.
10
Galata S., Teczke J., (1988), Uwarunkowania pracy dyrektora, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 271, s. 31-39.
11
Teczke J., (1988), Zarządzanie pobudzające T. Baty, "Poradnik Organizatora", nr 3, s. 7-10.
12
Teczke J., (1988), Czynniki sprawności organizacji, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 260, s. 47-61.
13
Teczke J., (1984), Charakterystyka wybranych teorii kierowania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 195, s. 39-57.
14
Teczke J., (1980), Problem granic tolerancji w technice zarządzania przez wyjątki, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 124, s. 143-151.
15
Teczke J., (1978), Założenia ustalenia odchyleń w procesie kontroli, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 98, s. 105-112.
16
Teczke J., (1976), Metoda analizy wartości użytkowej, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 83, s. 94-106.
17
Teczke J., (1976), Realizacja funkcji kontroli w systemie wytwórczym, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 82, s. 57-71.
18
Teczke J., (1974), Analiza wartości użytkowej (wg Ch. Zangemeistera), "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", lipiec, s. 33-38.
19
Teczke J., (1973), Koordynacyjna funkcja rad narodowych w gospodarce terenowej (model teoretyczny), "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie", z. 7, maj, s. 51-56.
1
@article{UEK:2168294991,
author = "Teczke Janusz and Sady Monika",
title = "90. urodziny Profesora Jerzego Trzcienieckiego",
journal = "Przegląd Organizacji",
number = "9",
pages = "48",
year = "2010",
}
2
@article{UEK:2166593872,
author = "Teczke Janusz",
title = "O ryzyku : koncepcje zarządzania ryzykiem w muzeum",
journal = "Zarządzanie w kulturze",
number = "t. 6",
pages = "231-235",
year = "2005",
issn = "",
}
3
@article{UEK:2168265518,
author = "Teczke Janusz and Gawlik Remigiusz",
title = "The Implications of Academic Entrepreneurship for University Administration",
journal = "Higher Education in Europe",
number = "Vol. 29, Iss. 2",
pages = "201-204",
year = "2004",
}
4
@article{UEK:2168226160,
author = "Teczke Janusz and Patkaniowski Michał",
title = "Sieci w organizacji - organizacja w sieci",
journal = "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu",
number = "940",
pages = "646-652",
adress = "",
year = "2002",
}
5
@article{UEK:2168284063,
author = "Teczke Janusz",
title = "Moja szczęśliwa trzynastka",
journal = "Eksperyment : pismo Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "3",
pages = "7",
year = "1999",
}
6
@article{UEK:2168283343,
author = "Teczke Janusz",
title = "Metoda parametryzacji struktury organizacyjnej jednostki przemysłu mięsnego",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "316",
pages = "35-53",
year = "1990",
}
7
@article{UEK:2168273260,
author = "Teczke Janusz",
title = "Zarządzanie przez zadania F.W. Taylora",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "1",
pages = "1-4",
year = "1989",
}
8
@article{UEK:2168273272,
author = "Teczke Janusz",
title = "Zarządzanie zespołowe",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "3",
pages = "1-5",
year = "1989",
}
9
@article{UEK:2168273278,
author = "Teczke Janusz",
title = "Techniki zarządzania przez rozwiązywanie konfliktów",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "4",
pages = "1-7",
year = "1989",
}
10
@article{UEK:2168246248,
author = "Galata Stanisław and Teczke Janusz",
title = "Uwarunkowania pracy dyrektora",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "271",
pages = "31-39",
year = "1988",
}
11
@article{UEK:2168273254,
author = "Teczke Janusz",
title = "Zarządzanie pobudzające T. Baty",
journal = "Poradnik Organizatora",
number = "3",
pages = "7-10",
year = "1988",
}
12
@article{UEK:2168234936,
author = "Teczke Janusz",
title = "Czynniki sprawności organizacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "260",
pages = "47-61",
year = "1988",
}
13
@article{UEK:2168269894,
author = "Teczke Janusz",
title = "Charakterystyka wybranych teorii kierowania",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "195",
pages = "39-57",
year = "1984",
}
14
@article{UEK:2168239290,
author = "Teczke Janusz",
title = "Problem granic tolerancji w technice zarządzania przez wyjątki",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "124",
pages = "143-151",
year = "1980",
}
15
@article{UEK:2168250734,
author = "Teczke Janusz",
title = "Założenia ustalenia odchyleń w procesie kontroli",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "98",
pages = "105-112",
year = "1978",
}
16
@article{UEK:2168239594,
author = "Teczke Janusz",
title = "Metoda analizy wartości użytkowej",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "83",
pages = "94-106",
year = "1976",
}
17
@article{UEK:2168242352,
author = "Teczke Janusz",
title = "Realizacja funkcji kontroli w systemie wytwórczym",
journal = "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie",
number = "82",
pages = "57-71",
year = "1976",
}
18
@article{UEK:2168272540,
author = "Teczke Janusz",
title = "Analiza wartości użytkowej : (wg Ch. Zangemeistera)",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "lipiec",
pages = "33-38",
year = "1974",
}
19
@article{UEK:2168272560,
author = "Teczke Janusz",
title = "Koordynacyjna funkcja rad narodowych w gospodarce terenowej : (model teoretyczny)",
journal = "Analiza Wartości : materiały informacyjne Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie",
number = "z. 7, maj",
pages = "51-56",
year = "1973",
}