Publications of the selected author

Gawrońska-Nowak Bogna ORCID

College of Economy and Public Administration, Institute of Public Policies and Administration, Department of Economic Stability Empirical Analyses

1

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Piotr Lis , Joanna Konieczna-Sałamatin
Title:
Trade Wins or Trade Wars : the Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate
Publisher address:
Cham: Palgrave Macmillan, 2021
Physical description:
XVIII, 173 s.: il.; 24 cm
Notes:
Summ., Bibliogr.
ISBN:
978-3-030-76996-3 ; 978-3-030-76997-0
Level I:
120.00 pkt
Nr:
2168360076
monograph
2

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Krzysztof Gubański , Veranika Kaleyeva
Title:
Czy dane pozyskane metodą citizen science mówią nam więcej? W kierunku nowego modelu lokalnego zarządzania = Does Citizen Science Data Tell Us More? Towards a New Model of Local Governance
Source:
Urban Development Issues. - vol. 71 (2021) , s. 57-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
2019 list:
40.00 pkt
Nr:
2168360128
article
3

Author:
Krzysztof Beck , Bogna Gawrońska-Nowak , Paul Valdivieso
Title:
Public and Expert Opinions on Free Trade Agreements in South America
Source:
Entrepreneurial Business and Economics Review. - vol. 7, nr 2 (2019) , s. 7-25. - Summ. - Bibliogr.
2019 list:
100.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168362086
article
4

Title:
Opinia publiczna jako czynnik kształtowania polityki handlowej na przykładzie CETA = Public Opinion as Potential Factor Influencing Trade Policy
Source:
Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018) , s. 113-123. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 9.00 pkt
Nr:
2168362088
article
5

Author:
Joanna Działo , Bogna Gawrońska-Nowak , Ziemowit Stańczyk
Title:
Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego : mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy? = Legal and Economic Analysis of Selected Areas of the Transatlantic Trade and Investment Partnership : Myths or a Real Threat to the Signatory Countries?
Source:
Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 104 (2017) , s. 269-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 12.00 pkt
Nr:
2168362090
article
6

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Wojciech Grabowski
Title:
Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack
Source:
Equilibrium. - vol. 11, nr 2 (2016) , s. 287-306. - Summ. - Bibliogr.
Ministerial journal list:
b 14.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Index in Web of Science:
Yes
Nr:
2168362092
article
7

Author:
Joanna Działo , Bogna Gawrońska-Nowak
Title:
Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego : próba konstruktywnej oceny = Expectations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Macroeconomic Effects : an Attempt to Provide Constructive Assessment
Source:
Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 4 (55) (2016) , s. 19-54. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 13.00 pkt
Nr:
2168362094
article
8

Title:
Reżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013
Physical description:
205 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie z grantu badawczego MNiSzW nr NN113270637.
ISBN:
978-83-7383-532-0
Access mode:
Nr:
2168362130
monograph
9

Author:
Wojciech Bieńkowski , Bogna Gawrońska-Nowak , Wojciech Grabowski
Title:
Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu = Analysis of Shock Transmission in Case of Financial Markets of Czech Republic, Hungary and Poland During the Global Financial Crisis
Source:
Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 4 (2013) , s. 403-434. - Summ., streszcz. - Bibliogr.
Access mode:
Ministerial journal list:
b 10.00 pkt
Index in Scopus:
Yes
Nr:
2168362098
article
10

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Wojciech Grabowski , Katarzyna Rzentarzewska
Title:
Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011
Physical description:
157 s.: il.; 21 cm
Notes:
Bibliogr.
Research program:
Publikacja dofinansowana przez Uczelnię Łazarskiego ze środków przeznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu badawczego "Efektywność interwencji walutowych dla gospodarek zbliżonych do warunków polskich" nr NN113270637
ISBN:
978-83-7383-533-7
Nr:
2168362126
monograph
11

Author:
Wojciech Bieńkowski , Bogna Gawrońska-Nowak , Wojciech Grabowski
Title:
Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne
Publisher address:
Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011
Physical description:
66 s.: il.; 30 cm
Series:
(Materiały i Studia ; z. 258)
Notes:
Streszcz., Bibliogr.
Research program:
Projekt badawczy został zrealizowany w ramach konkursu Komitetu Badań Ekonomicznych NBP na projekty badawcze przeznaczone do realizacji przez pracowników NBP i osoby spoza NBP oraz sfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego
Nr:
2168362124
publishing series
12

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Grzegorz Walerysiak , Tomasz Schabek , Bartosz Zieliński
Title:
Wskaźniki EMP jako sposób badania kryzysu walutowego i efektu zarazy w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 1998-2005 = EMP as a Tool of the Currency Crisis and Contagion Analysis in Poland
Source:
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 219 (2008) , s. 253-270. - Tytuł numeru: Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej
Access mode:
Full text
CC-BY
Ministerial journal list:
b 4.00 pkt
Nr:
2168362104
article
13

Title:
Niepewność na rynku walutowym : teoretyczne podstawy
Publisher address:
Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2008
Physical description:
137 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
978-83-87251-97-0
Access mode:
Nr:
2168362122
monograph
14

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Grzegorz Walerysiak
Title:
Krytyczne podejście do monetarystycznych modeli kursu walutowego = Critical Approach Towards Monetarist Models of Exchange Rate
Source:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3 (2008) , s. 19-29. - Summ.
Ministerial journal list:
b 2.00 pkt
Nr:
2168362106
article
15

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Katarzyna Skorupińska
Title:
Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich = Labor Market Flexibility and Institutions in European Countries
Source:
Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 3 (2006) , s. 23-40. - Summ. - Bibliogr.
Nr:
2168362110
article
16

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Grzegorz Walerysiak
Title:
Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe
Publisher address:
Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005
Physical description:
228 s.: il.; 24 cm
Notes:
Bibliogr.
ISBN:
83-208-1557-6
Nr:
2168362120
book
17

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Grzegorz Walerysiak
Title:
Łódzki rynek pracy a popyt na pracę korporacji transnarodowych
Source:
Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 2(15) (2004) , s. 43-59 - Bibliogr.
Nr:
2168362112
article
18

Title:
Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce
Source:
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 3 (2001) , s. 59-72 - Bibliogr.
Nr:
2168362114
article
19

Author:
Bogna Gawrońska-Nowak , Paweł Kaczorowski
Title:
Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce = Regional Misadjustments in the Labour Market and Changing Leyels of Unemployment in Poland
Source:
Ekonomista. - nr 2 (2000) , s. 223-242. - Summ., rez. - Bibliogr.
Nr:
2168362116
article
1
Trade Wins or Trade Wars : the Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate / Bogna GAWROŃSKA-NOWAK, Piotr Lis, Joanna Konieczna-Sałamatin. - Cham : Palgrave Macmillan, 2021. - XVIII, 173 s. : il. ; 24 cm. - Summ. - Bibliogr. - ISBN 978-3-030-76996-3 ; 978-3-030-76997-0
2
Czy dane pozyskane metodą citizen science mówią nam więcej? W kierunku nowego modelu lokalnego zarządzania = Does Citizen Science Data Tell Us More? Towards a New Model of Local Governance / Bogna GAWROŃSKA-NOWAK, Krzysztof Gubański, Veranika Kaleyeva // Urban Development Issues. - vol. 71 (2021), s. 57-68. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.prm-irm.com/udi71_06_gawronska-nowak_et_al.html. - ISSN 2544-624X
3
Public and Expert Opinions on Free Trade Agreements in South America / Krzysztof Beck, Bogna Gawrońska-Nowak, Paul Valdivieso // Entrepreneurial Business and Economics Review / ed. Krzysztof WACH. - vol. 7, nr 2 (2019), s. 7-25. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/489/548. - ISSN 2353-883X
4
Opinia publiczna jako czynnik kształtowania polityki handlowej na przykładzie CETA = Public Opinion as Potential Factor Influencing Trade Policy / Bogna Gawrońska-Nowak // Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. - R. 22, nr 1 (2018), s. 113-123. - Streszcz., summ.. - Tytuł numeru: Europa w globalnym świecie : uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1076_1.7_Gawro_ska-Nowak_Bogna.pdf. - ISSN 2081-2345
5
Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego : mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy? = Legal and Economic Analysis of Selected Areas of the Transatlantic Trade and Investment Partnership : Myths or a Real Threat to the Signatory Countries? / Joanna Działo, Bogna Gawrońska-Nowak, Ziemowit Stańczyk // Studia Prawno-Ekonomiczne = Studies in Law and Economics. - t. 104 (2017), s. 269-286. - Streszcz., summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/104/spe%20104_2017_full.pdf. - ISSN 0081-6841
6
Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack / Bogna Gawrońska-Nowak // Equilibrium. - vol. 11, nr 2 (2016), s. 287-306. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/137. - ISSN 1689-765X
7
Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego : próba konstruktywnej oceny = Expectations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Macroeconomic Effects : an Attempt to Provide Constructive Assessment / Joanna Działo, Bogna Gawrońska-Nowak // Myśl Ekonomiczna i Polityczna. - nr 4 (55) (2016), s. 19-54. - Summ., streszcz., rez. - Bibliogr. - Pełny tekst: http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_EiP_4-2016_5Dzialo_Gawronska-Nowak.pdf. - ISSN 2081-5913
8
Reżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących / Bogna Gawrońska-Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013. - 205 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-532-0. - Pełny tekst: http://libra.ibuk.pl/book/148825
9
Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu = Analysis of Shock Transmission in Case of Financial Markets of Czech Republic, Hungary and Poland During the Global Financial Crisis / Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski // Bank i Kredyt. - vol. 44, nr 4 (2013), s. 403-434. - Summ., streszcz. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://bankikredyt.nbp.pl/content/2013/04/bik_04_2013_04_art.pdf. - ISSN 0137-5520
10
Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych / Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski, Katarzyna Rzentarzewska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011. - 157 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-7383-533-7
11
Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne / Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski. - Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011. - 66 s. : il. ; 30 cm. - Streszcz. - Bibliogr. - (Materiały i Studia / Narodowy Bank Polski, ISSN 2084-6258 ; z. 258)
12
Wskaźniki EMP jako sposób badania kryzysu walutowego i efektu zarazy w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 1998-2005 = EMP as a Tool of the Currency Crisis and Contagion Analysis in Poland / Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak, Tomasz Schabek, Bartosz Zieliński // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. - t. 219 (2008), s. 253-270. - Summ.. - Tytuł numeru: Polska po 15 latach - efekty transformacji systemowej. - Pełny tekst: https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/15608. - ISSN 0208-6018
13
Niepewność na rynku walutowym : teoretyczne podstawy / Bogna Gawrońska-Nowak. - Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2008. - 137 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 978-83-87251-97-0. - Spis treści: http://www.nukat.edu.pl/nukat/icov/WALAZ/xx001248181.pdfWstęp:
14
Krytyczne podejście do monetarystycznych modeli kursu walutowego = Critical Approach Towards Monetarist Models of Exchange Rate / Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 3 (2008), s. 19-29. - Summ. - ISSN 1429-3730
15
Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich = Labor Market Flexibility and Institutions in European Countries / Bogna Gawrońska-Nowak, Katarzyna Skorupińska // Gospodarka Narodowa = The Polish Journal of Economics. - nr 3 (2006), s. 23-40. - Summ. - Bibliogr. - Pełny tekst: https://gnpje.sgh.waw.pl/Elastycznosc-rynku-pracy-a-charakter-instytucji-w-krajach-europejskich,101442,0,2.html. - ISSN 0867-0005
16
Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe / Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. - 228 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-208-1557-6
17
Łódzki rynek pracy a popyt na pracę korporacji transnarodowych / Bogna Gawrońska-Nowak, Grzegorz Walerysiak // Gospodarka w Praktyce i Teorii. - nr 2(15) (2004), s. 43-59. - Bibliogr. - ISSN 1429-3730
18
Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce / Bogna Gawrońska-Nowak // Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach. - nr 3 (2001), s. 59-72. - Bibliogr. - ISSN 1509-1201
19
Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce = Regional Misadjustments in the Labour Market and Changing Leyels of Unemployment in Poland / Bogna Gawrońska-Nowak, Paweł Kaczorowski // Ekonomista. - nr 2 (2000), s. 223-242. - Summ., rez. - Bibliogr. - ISSN 0013-3205
1
Gawrońska-Nowak B., Lis P., Konieczna-Sałamatin J., (2021), Trade Wins or Trade Wars: the Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate, Cham : Palgrave Macmillan, XVIII, 173 s.
2
Gawrońska-Nowak B., Gubański K., Kaleyeva V., (2021), Czy dane pozyskane metodą citizen science mówią nam więcej? W kierunku nowego modelu lokalnego zarządzania, "Urban Development Issues", vol. 71, s. 57-68; http://www.prm-irm.com/udi71_06_gawronska-nowak_et_al.html
3
Beck K., Gawrońska-Nowak B., Valdivieso P., (2019), Public and Expert Opinions on Free Trade Agreements in South America, "Entrepreneurial Business and Economics Review", vol. 7, nr 2, s. 7-25; https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/489/548
4
Gawrońska-Nowak B., (2018), Opinia publiczna jako czynnik kształtowania polityki handlowej na przykładzie CETA, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", R. 22, nr 1, s. 113-123; http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1076_1.7_Gawro_ska-Nowak_Bogna.pdf
5
Działo J., Gawrońska-Nowak B., Stańczyk Z., (2017), Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego : mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy?, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. 104, s. 269-286; http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/104/spe%20104_2017_full.pdf
6
Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., (2016), Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack, "Equilibrium", vol. 11, nr 2, s. 287-306; http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/137
7
Działo J., Gawrońska-Nowak B., (2016), Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego : próba konstruktywnej oceny, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 4 (55), s. 19-54; http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_EiP_4-2016_5Dzialo_Gawronska-Nowak.pdf
8
Gawrońska-Nowak B., (2013), Reżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 205 s.
9
Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., (2013), Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu, "Bank i Kredyt", vol. 44, nr 4, s. 403-434; https://bankikredyt.nbp.pl/content/2013/04/bik_04_2013_04_art.pdf
10
Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Rzentarzewska K., (2011), Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 157 s.
11
Bieńkowski W., Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., (2011), Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, (Materiały i Studia, z. 258), Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 66 s.
12
Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G., Schabek T., Zieliński B., (2008), Wskaźniki EMP jako sposób badania kryzysu walutowego i efektu zarazy w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 1998-2005, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", t. 219, s. 253-270; https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/15608
13
Gawrońska-Nowak B., (2008), Niepewność na rynku walutowym: teoretyczne podstawy, Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 137 s.
14
Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G., (2008), Krytyczne podejście do monetarystycznych modeli kursu walutowego, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 3, s. 19-29.
15
Gawrońska-Nowak B., Skorupińska K., (2006), Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich, "Gospodarka Narodowa", nr 3, s. 23-40; https://gnpje.sgh.waw.pl/Elastycznosc-rynku-pracy-a-charakter-instytucji-w-krajach-europejskich,101442,0,2.html
16
Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G., (2005), Decyzje ekonomiczne: ujęcie ilościowe, Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 228 s.
17
Gawrońska-Nowak B., Walerysiak G., (2004), Łódzki rynek pracy a popyt na pracę korporacji transnarodowych, "Gospodarka w Praktyce i Teorii", nr 2(15), s. 43-59.
18
Gawrońska-Nowak B., (2001), Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce, "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach", nr 3, s. 59-72.
19
Gawrońska-Nowak B., Kaczorowski P., (2000), Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce, "Ekonomista", nr 2, s. 223-242.
1
@book{UEK:2168360076,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Piotr Lis and Joanna Konieczna-Sałamatin",
title = "Trade Wins or Trade Wars : the Perceptions and Knowledge in the Free Trade Debate",
adress = "Cham",
publisher = "Palgrave Macmillan",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-76997-0},
url = {},
isbn = "978-3-030-76996-3 ; 978-3-030-76997-0",
}
2
@article{UEK:2168360128,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Krzysztof Gubański and Veranika Kaleyeva",
title = "Czy dane pozyskane metodą citizen science mówią nam więcej? W kierunku nowego modelu lokalnego zarządzania",
journal = "Urban Development Issues",
number = "vol. 71",
pages = "57-68",
year = "2021",
doi = {http://dx.doi.org/10.51733/udi.2021.71.06},
url = {http://www.prm-irm.com/udi71_06_gawronska-nowak_et_al.html},
}
3
@article{UEK:2168362086,
author = "Krzysztof Beck and Bogna Gawrońska-Nowak and Paul Valdivieso",
title = "Public and Expert Opinions on Free Trade Agreements in South America",
journal = "Entrepreneurial Business and Economics Review",
number = "vol. 7, 2",
pages = "7-25",
year = "2019",
doi = {http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2019.070201},
url = {https://eber.uek.krakow.pl/index.php/eber/article/view/489/548},
}
4
@article{UEK:2168362088,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak",
title = "Opinia publiczna jako czynnik kształtowania polityki handlowej na przykładzie CETA",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
number = "R. 22, 1",
pages = "113-123",
year = "2018",
url = {http://miscellanea.ujk.edu.pl/data/Oferta/Pliki/1076_1.7_Gawro_ska-Nowak_Bogna.pdf},
}
5
@article{UEK:2168362090,
author = "Joanna Działo and Bogna Gawrońska-Nowak and Ziemowit Stańczyk",
title = "Prawno-ekonomiczna analiza wybranych obszarów transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego : mity czy realne zagrożenie dla państw sygnatariuszy?",
journal = "Studia Prawno-Ekonomiczne",
number = "t. 104",
pages = "269-286",
year = "2017",
doi = {http://dx.doi.org/10.26485/SPE/2017/104/15},
url = {http://www.ltn.lodz.pl/images/spe/104/spe%20104_2017_full.pdf},
}
6
@article{UEK:2168362092,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Wojciech Grabowski",
title = "Using Genetic Algorithm in Dynamic Model of Speculative Attack",
journal = "Equilibrium",
number = "vol. 11, 2",
pages = "287-306",
year = "2016",
doi = {http://dx.doi.org/10.12775/EQUIL.2016.013},
url = {http://economic-research.pl/Journals/index.php/eq/article/view/137},
}
7
@article{UEK:2168362094,
author = "Joanna Działo and Bogna Gawrońska-Nowak",
title = "Oczekiwania wobec makroekonomicznych efektów Transatlantyckiego Partnerstwa Handlowo-Inwestycyjnego : próba konstruktywnej oceny",
journal = "Myśl Ekonomiczna i Polityczna",
number = "4 (55)",
pages = "19-54",
year = "2016",
url = {http://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Mysl_EiP_4-2016_5Dzialo_Gawronska-Nowak.pdf},
}
8
@book{UEK:2168362130,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak",
title = "Reżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2013",
url = {http://libra.ibuk.pl/book/148825},
isbn = "978-83-7383-532-0",
}
9
@article{UEK:2168362098,
author = "Wojciech Bieńkowski and Bogna Gawrońska-Nowak and Wojciech Grabowski",
title = "Analiza transmisji szoków dla rynków giełdowych Czech, Węgier i Polski w okresie globalnego kryzysu",
journal = "Bank i Kredyt",
number = "vol. 44, 4",
pages = "403-434",
year = "2013",
url = {https://bankikredyt.nbp.pl/content/2013/04/bik_04_2013_04_art.pdf},
}
10
@book{UEK:2168362126,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Wojciech Grabowski and Katarzyna Rzentarzewska",
title = "Efektywność interwencji walutowej w warunkach gospodarek transformowanych",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Naukowe Scholar",
year = "2011",
isbn = "978-83-7383-533-7",
}
11
@book{UEK:2168362124,
author = "Wojciech Bieńkowski and Bogna Gawrońska-Nowak and Wojciech Grabowski",
title = "Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne",
adress = "Warszawa",
publisher = "Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw",
year = "2011",
issn = "2084-6258",
}
12
@article{UEK:2168362104,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Grzegorz Walerysiak and Tomasz Schabek and Bartosz Zieliński",
title = "Wskaźniki EMP jako sposób badania kryzysu walutowego i efektu zarazy w Polsce, Czechach i na Węgrzech w latach 1998-2005",
journal = "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica",
number = "t. 219",
pages = "253-270",
year = "2008",
url = {https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/15608},
}
13
@book{UEK:2168362122,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak",
title = "Niepewność na rynku walutowym : teoretyczne podstawy",
adress = "Warszawa",
publisher = "Wydawnictwo Key Text",
year = "2008",
url = {},
isbn = "978-83-87251-97-0",
}
14
@article{UEK:2168362106,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Grzegorz Walerysiak",
title = "Krytyczne podejście do monetarystycznych modeli kursu walutowego",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "3",
pages = "19-29",
year = "2008",
}
15
@article{UEK:2168362110,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Katarzyna Skorupińska",
title = "Elastyczność rynku pracy a charakter instytucji w krajach europejskich",
journal = "Gospodarka Narodowa",
number = "3",
pages = "23-40",
year = "2006",
doi = {http://dx.doi.org/10.33119/GN/101442},
url = {https://gnpje.sgh.waw.pl/Elastycznosc-rynku-pracy-a-charakter-instytucji-w-krajach-europejskich,101442,0,2.html},
}
16
@book{UEK:2168362120,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Grzegorz Walerysiak",
title = "Decyzje ekonomiczne : ujęcie ilościowe",
adress = "Warszawa",
publisher = "Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne",
year = "2005",
isbn = "83-208-1557-6",
}
17
@article{UEK:2168362112,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Grzegorz Walerysiak",
title = "Łódzki rynek pracy a popyt na pracę korporacji transnarodowych",
journal = "Gospodarka w Praktyce i Teorii",
number = "2(15)",
pages = "43-59",
year = "2004",
}
18
@article{UEK:2168362114,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak",
title = "Przestrzenne zróżnicowanie struktury rynku pracy w Polsce",
journal = "Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach",
number = "3",
pages = "59-72",
year = "2001",
}
19
@article{UEK:2168362116,
author = "Bogna Gawrońska-Nowak and Paweł Kaczorowski",
title = "Regionalne niedopasowania na rynku pracy a zmiany poziomu zatrudnienia w Polsce",
journal = "Ekonomista",
number = "2",
pages = "223-242",
year = "2000",
}
Nauka logo
Granty logo
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Polska Bibliografia Naukowa
ORCID